září 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Obchod s elektřinou jinak Rozhovor s Danielem Benešem O čem se mluví: projekt Šance

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "září 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Obchod s elektřinou jinak Rozhovor s Danielem Benešem O čem se mluví: projekt Šance"

Transkript

1 září 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Obchod s elektřinou jinak Rozhovor s Danielem Benešem O čem se mluví: projekt Šance

2 Obsah 4 ČEZ nej Elektrárna Poříčí II. 6 Listárna 7 O čem se mluví/energetika Projekt Šance 8 Svět ČEZ Splníme naše roční cíle? REAS končí, sloučí se s ČEZ, a. s. Nový internet Skupiny ČEZ Chceme společný podnik s maďarským MOL Generální oprava Dalešic dokončena 15 Skupina v pohybu/otazníky Dětský tábor v Nuzicích Pohár vodních elektráren Slapská Téma Obchod s elektřinou jinak 20 Projekty Projekt SAP ČEZ Strategie ICT v zahraničí 22 Bez hranic Bulharské distribuční společnosti se sloučí do jedné Další kroky v zavádění ERP SAP v Rumunsku 24 Rozhovor Daniel Beneš: Šlapu naplno a baví mě to 28 Trh Poradíme zákazníkům, jak uspořit energii Přicházíme s novými produkty 30 Lidé Karel Böhm v čele nové sekce Management kvality Elektrárnu Chvaletice vede Jaroslav Volšický 31 Oranžová spojení Zajímá nás, co vás trápí Tým Ti, co obnoví Tušimice 34 Jedna z nás Miluše Vaňková: Asistentka na padáku 36 Den s... Radoslav Růžička: vedoucí provozu zásobování teplem Elektráren Poříčí 38 Regiony Cyklostezky v okolí Dukovan V Ostravě opět zněly barvy 39 Pomáháme Naše filantropie inspirací diplomové práce 40 Historie Proč zrovna Edison 41 Soutěž otázek Miroslav Holan: Za bezpečnost je odpovědný každý

3 Sedm principů firemní kultury slovo ředitele Nejvyšší prioritou je vytváření hodnoty při zajištění bezpečnosti Osobní odpovědnost za ambiciózní výsledky Sounáležitost se Skupinou ČEZ Rozvíjení lidského potenciálu Vytváření mezinárodní organizace Přijímání neustálé změny Morální integrita ČEZ NEWS 9/2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ VYDAVATEL ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, Praha 4 ŠÉFREDAKTOR Petr Holub ZÁSTUPCE ŠÉFREDAKTORA Jaroslav Bílý REDAKCE Pavel Pošusta, Pavla Němcová ADRESA REDAKCE ČEZ News, Duhová 2/1444, Praha 4, tel Číslo registrace MK ČR: 6395 ISSN: JAZYKOVÁ KOREKTURA Ivana Vaňková, Jiří Smitka NÁKLAD výtisků. Elektronickou podobu ČEZ NEWS najdete na a intranet.cez.cz Grafickou úpravu, DTP a Tisk pro společnost ČEZ, a. s., zajistil Boomerang Publishing, s. r. o., UZÁVĚRKA TOHOTO ČÍSLA UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA Otevřením Energetické burzy Praha (PXE) získalo Česko, jako první země ve střední a východní Evropě, hlavní platformu pro velkoobchod s elektřinou. Držíme tak krok s vyspělými zeměmi EU, kde se tento tržní mechanismus stal standardem obchodování s energetickými komoditami. Jsou přinejmenším dva důvody, proč by nás, zaměstnance Skupiny ČEZ, měla PXE zajímat. Za prvé jsme největším výrobcem a velmi významným dodavatelem elektřiny na český trh, proto se nás otevření PXE výrazně dotýká. Vítáme ho a podporujeme závazkem být tzv. tvůrcem trhu. To znamená, že za aktuální tržní cenu musíme být připraveni kdykoliv nakoupit i prodat elektřinu všem účastníkům obchodování na burze. Dále jsme se zavázali, že letos prostřednictvím PXE prodáme veškerou volnou elektřinu z našich elektráren. Burza je nejvíce transparentní a tržní způsob, jak vytvářet cenu zboží, tedy i elektřiny. Otevření PXE ukončí spekulace o jiných vlivech na cenu elektřiny. Již první týdny ukázaly, že cena velmi pružně reaguje na změny cen souvisejících komodit (uhlí, ropy, plynu, povolenek CO 2 ), ale i měnící se předpoklady o výrobě, spotřebě a exportních/importních kapacitách. Dalším přínosem PXE je nepřetržité fungování. Účastníci burzy mohou kdykoliv a okamžitě uzavřít své obchody. To je výrazně větší komfort pro obchodníky v porovnání s dosavadními systémy kampaňových velkoobchodních aukcí na přelomu léta a podzimu, přes něž jsme až do loňska prodávali naši elektřinu a z nichž vycházela i její cena na následující rok. Na rok 2008 již velkoobchodní cenu elektřiny určuje burza a ceny pro koncové zákazníky budou od ní přímo odvozeny. Za druhé, ceny na PXE se v čase mění, a to výrazně. To má zásadní dopad i na naše rozhodování, kdy prodat či nakoupit a jakou nabídku můžeme dát naším zákazníkům spotřebitelům. Už první měsíc provozu burzy potvrdil, že se stala hlavním místem pro velkoobchod na českém trhu s elektřinou. Svědčí o tom i aktivní účast prakticky všech zavedených obchodníků s elektřinou národních i mezinárodních, přičemž počet registrací stále roste. Rozjezd burzy byl přímo raketový zobchodované objemy ve výši několika desítek miliard korun snesou srovnání i s největší burzou v Evropě, německou EEX. Našeho zapojení na burzu se aktivně ujal úsek Trading pod vedením Michala Skalky. V rekordně krátké době pomohli burze na nohy, upravili naše obchodní systémy, zavedli nová pravidla obchodování, vyškolili lidi, zavedli nepřetržitý provoz. Obdobně se zapojili i obchodníci z ČEZ Prodej. Museli zcela změnit způsob nabízení elektřiny našim zákazníkům spotřebitelům, neboť nabídky musí odrážet aktuální ceny z burzy. Všem kolegům z tradingu, prodeje i z dalších spolupracujících útvarů za toto nasazení za sebe i celé vedení ČEZ děkuji! Alan Svoboda ředitel divize Obchod

4 4 ČEZ nej text: Jaroslav Bílý foto: archiv V této rubrice vás provádíme krajinou ČEZ, která je mnohdy až překvapivě zajímavá. A co v ní objektivem fotoaparátu hledáme? Pozoruhodnosti, které stojí za zaznamenání a nesou v sobě punc výjimečnosti. Zkrátka ČEZ nej Navštivte tedy s námi elektrárnu, která v září slaví 50. výročí od svého uvedení do provozu. Elektrárna Poříčí II. největší přímý prodejce tepla ve Skupině ČEZ 1,2 mil. GJ nejvyšší tepelná účinnost fluidních kotlů ve Skupině ČEZ 94 %

5 5 Elektrárna Poříčí II. leží v malebné krajině Podkrkonoší na předměstí Trutnova. V provozu je od roku 1957, a tudíž patří mezi nejstarší výrobní zařízení ve Skupině ČEZ. Bylo zde instalováno šest granulačních kotlů na černé uhlí, každý o výkonu 125 tun páry/hod. Od konce šedesátých let je další rozvoj Elektrárny Poříčí II. spjat s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla. V polovině devadesátých let byly v rámci ekologizace výroby čtyři granulační kotle nahrazeny dvěma fluidními kotli na hnědé uhlí o výkonu 250 tun páry/hod. Jejich tepelná účinnost 93 až 94 % je nejvyšší z výrobních zdrojů Skupiny ČEZ a současně mají tyto kotle i nejnižší poruchovost. Elektrárna také jako první v tuzemsku instalovala čerpání zahuštěné směsi popelů z fluidních kotlů pístovými čerpadly s tlakem až 150 atmosfér a potrubím o délce 2,3 km. Z pohledu výroby elektřiny patří Elektrárna Poříčí II. k takzvaným systémovým elektrárnám. Díky svému umístění sehrává důležitou roli při udržování dobrých napěťových poměrů v severovýchodních Čechách. Teplem zásobuje celý trutnovský region prostřednictvím tří parovodů o délce 61,7 km a dvou horkovodů o délce 39,9 km. Jde o nejrozsáhlejší teplárenskou síť v rámci elektráren Skupiny ČEZ, z nichž je Elektrárna Poříčí II. i největším přímým prodejcem tepla (v roce 2006 to bylo 1,2 mil. GJ). Elektrárna Poříčí II. patří v ČR k elektrárnám nejvzdálenějším od zdroje paliva. V současné době realizuje technická opatření ke zvýšení výroby elektrické energie z biomasy. V tomto směru by se měla do budoucna stát jedním z největších výrobců v rámci Skupiny ČEZ.

6 6 listárna připravil Petr Holub kresba: Miroslav Kemel Z grafické stránky nelze časopisu vůbec nic vytknout, je přehledný, tak akorát barevný (nic přeplácaného) a i fotografie jsou profesionální. Tisku a papíru dávám také 100 %. Velmi zajímavé a asi nejčtenější jsou články přímo z provozu a výroby. Ty by mohly být i technicky detailnější, ale zřejmě by to pak bylo na úkor čtivosti. Mám rád i rubriku Historie, která nahlíží do překotného vývoje všeho kolem elektřiny. Možná by ale v tomto směru neškodilo i něco ze současnosti, vždyť schválně: kolik zaměstnanců Skupiny ČEZ zná třeba Ohmův zákon!? Jiří Kovanda, ČEZ Distribuční služby, Plzeň V létě jsme trávili dovolenou v rekreačním zařízení ČEZ v Litici v Orlických horách. Týdenní pobyt probíhal dle našeho přání, kochali jsme se krásami přírody Když jsme se chystali na jeden z výletů, naše felicia si kousek od naší chaty postavila hlavu a odmítla spolupracovat. Otáčení klíčkem zapalování bylo marné. Jiskru to nedávalo, to bylo jediné, co jsme zjistili. Přizvali jsme tedy na pomoc obyvatele dvou sousedních chat. A pak už jsme jen žasli. Závadu (jak se později ukázalo, proraženou zapalovací cívku) jsme neodstranili, ale jeden z kolegů rekreantů se mnou bez ohledu na svůj program zajel do autoservisu v Záchlumí, druhý mě tam na laně odtáhl. Obě rodiny nám nabídly finanční pomoc, nákup potravin atd. Nakonec nás ještě pro opravené auto dovezly. Ona vám musí odejít cívka, abyste zjistili, že přímo vedle vás jsou ještě lidé, kteří vám chtějí pomoci Proto chceme touto cestou poděkovat rozvodnému hlinecké rozvodny a skautskému vedoucímu v jedné osobě Ladislavu Kovárníkovi a jeho rodině. Druhým dobrodincem byl František Polanský s rodinou. Ještě jednou díky! Vladimír Havel a Hana Lorencová, Skuteč Posílám vám fotografii svého vnuka Matýska, kterou pořídil syn Ondřej (zaměstnanec ČEZ Distribuční služby) na chatě v Kytlicích. Nic není nahrané, je to opravdu kouzlo okamžiku... Dagmar Brožová, oddělení Controlling a regulace, ČEZ Distribuce, Děčín sloupek šéfredaktora Měníme distribuci časopisu Vážení čtenáři, ČEZ NEWS vydáváme už jen pro vás, zaměstnance Skupiny ČEZ. Proto jsme jeho distribuci upravili tak, aby nebyl až na výjimky zasílán externím odběratelům. Rozesílání časopisu jsme pozměnili i jinak. Přes dva roky jsme se snažili dostat časopis téměř až na váš pracovní stůl. Přes maximální úsilí nás i našich dodavatelů jej ale neměli všichni ve stejnou dobu, protože velké balíky časopisů pro pražskou centrálu a sídelní města dceřiných společností vozila auta, ale menší počty byly na adresy po celé republice zasílány poštou. A to bývalo někdy tak trochu na dlouhé lokte. U tak velkého počtu adres bylo také obtížné uhlídat všechny změny, a tak docházelo k chybám. Proto je časopis počínaje tímto číslem zavážen do podatelen regionálních centrál, odkud je rozesílán na jednotlivá pracoviště v dané oblasti. Jen zásilky s několika málo výtisky budou i nadále rozesílány poštou. Seznamy adres a počty kusů pravidelně aktualizují regionální pracovníci vnitřní komunikace, na něž se můžete obracet, pokud se k vám časopis nedostává včas a v pořádku. Jsou to: v Ostravě Renata Skupníková (pro oblast Moravy a všechny naše tuzemské elektrárny), v Hradci Králové Hana Šitinová (východní Čechy), zbytek republiky i zahraniční dodávky řešte, prosím, přímo se mnou. Zářivé září vám za celou redakci přeje Petr Holub

7 7 o čem se mluví text: Pavel Puff, Petr Holub energetika Projekt Šance Podpora rozsáhlé organizační změny v divizi Výroba Zaměstnanci divize Výroba ČEZ, a. s., procházejí od počátku letošního roku zásadními organizačními změnami. Ty se dotýkají celkem asi 1500 zaměstnanců, přičemž nové uplatnění si v rámci Skupiny i mimo ni musí hledat 289 lidí. Pro ně připravila divize Personalistika ve spolupráci s divizí Výroba speciální podpůrný projekt Šance. Více už Hana Krbcová, ředitelka sekce Lidské zdroje Skupiny ČEZ: Proč projekt Šance vznikl? Každá organizační změna je prováděna podle Zákoníku práce a platné kolektivní smlouvy. Velké změny ale vyžadují nadstandardní přístup a bývají řízeny projektově. Cílem projektu Šance bylo vytvořit příznivé podmínky pro realizaci projektu Asset Management divize Výroba při zachování kreditu ČEZ jako odpovědného zaměstnavatele. Opravdu se tyto změny dotknou 1500 zaměstnanců? Tolik jich přece z ČEZ neodchází!? Projekt Asset management přináší nové postupy a způsoby práce. Nad řadou věcí se zaměstnanci musí naučit jinak přemýšlet, mnohé se bude dělat jiným způsobem, část činností převezmou externí dodavatelé atd. V tomto smyslu se změny dotknou prakticky všech zaměstnanců ve výrobě. Těch 1500 lidí má nové pozice, zcela či částečně nové pracovní náplně, povinnosti a odpovědnosti. V praxi to znamená připravit nové pracovní smlouvy, mzdové výměry Na dlažbě prý skončilo 300 lidí. Je to pravda? V nové struktuře se nenašlo uplatnění pro 289 zaměstnanců. Jinou práci přímo v ČEZ, a. s., však nalezlo 111 z nich, většinou v rámci divize Výroba. Pro 62 lidí jsme získali místa u jiných firem, zejména u našich dodavatelů. Dalších 62 zaměstnanců odešlo do řádného či předčasného důchodu. Stále ještě hledáme řešení pro 55 lidí. Co projekt Šance nabízí a komu je určen? Program obsahuje aktivity pro manažery, personalisty i zaměstnance přímo dotčené změnou. Část pro manažery je zaměřena na dodání informací a nácvik komunikace. Mnozí z nich se s propouštěním setkali úplně poprvé, proto jsme pro ně připravili i semináře Nositelem změny či Komunikace v období změn. Pro zaměstnance byla připravena řada aktivit s cílem usnadnit jim jejich první dny mimo ČEZ, pomoci jim v orientaci a přemýšlení o jejich dalším zaměření. Šlo o skupinové workshopy, individuální tréninky a podobně. Zaměstnanci se dozvěděli, jak komunikovat svoji situaci okolí a rodině. Seznámili se s možnostmi pohybu na externím trhu práce, s případnou podporou pro podnikání, učili se, jak se připravit na výběrové řízení u nového zaměstnavatele. Zřídili jsme i linku pomoci a otevřeli dveře pro individuální konzultace. Účast byla pochopitelně dobrovolná, nabídky využilo 45 zaměstnanců. Jaká je při takových změnách role odborů? Odbory jsou jedním z účastníků změny, které nemůžeme vynechat. Od počátku nám byly tvrdým, ale korektním partnerem. Odboráři jsou blízko u zaměstnanců a svými postřehy občas manažerům i personalistům pootevřou oči. Děje-li se tak ku prospěchu vlastní změny, je každé přispění vítáno. Petr Koblic Úspěšný start Energetické burzy Ještě v červnu jsme viděli rozjezd Energetické burzy Praha (PXE) ve dvou možných variantách: buď jako velký neúspěch, anebo mírný úspěch. Teď jsme příjemně překvapeni, říká Petr Koblic, předseda generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, která za rozjezdem PXE stála. Co předcházelo vzniku PXE? Dvě věci. Hledali jsme další vhodné komodity pro obchodování na burze a elektřina stála hodně vysoko na zvažovaném seznamu. Zároveň jsme viděli, že energetický trh volá po nějakém mechanismu cenotvorby, který by umožňoval kontinuální obchodování a současně vylučoval jakoukoli dominanci jakéhokoli subjektu a tím možné spekulace o cenových manipulacích. Jak dlouho trvala realizace? Rekordně krátce, necelý rok, od prvního nápadu loni v létě přes udělení licence letos v lednu. A 17. července se již na PXE poprvé obchodovalo. Co bylo nejtěžší? Bylo dobře, že hlavní část projektu dělali naši vlastní zkušení pracovníci z burzy. Nejkritičtější momenty totiž přinesla spolupráce se třetími stranami, které nestačily našemu tempu. Jak vidíte první měsíc provozu? K 22. srpnu jsme měli zobchodováno 23,5 TWh za téměř 3 mld. eur, což jsme nečekali. Na PXE je již nyní 23 plně aktivních firem a hlásí se další zájemci, kteří se vedle ČEZ chtějí stát tvůrci trhu. Pavel Pošusta

8 8 svět ČEZ Splníme naše roční cíle? Jen pokud se zaměříme na vyšší efektivitu V polovině srpna oznámila Skupina ČEZ pololetní výsledky svého hospodaření. V 1. pololetí 2007 jsme dosáhli meziročního zlepšení ve všech hlavních finančních ukazatelích: provozní zisk před odpisy (EBITDA) meziročně vzrostl o 11,1 % na 38,2 mld. Kč čistý zisk meziročně vzrostl o 26,8 % na 21,0 mld. Kč cena akcií na pražské a varšavské burze činila ke dni Kč Negativně se na našich výsledcích podepsal nepříznivý vývoj v distribuci a částečně i v prodeji elektřiny a tepla, způsobený vysokými teplotami a poklesem poptávky v I. čtvrtletí. Naši výkonnost naopak zlepšuje zvýšená výroba elektřiny o 4,2 TWh (13,2 %) i zahrnutí výsledků nových akvizic (Varna, ELCHO, Skawina). Čím dál více se také projevují přínosy přijatých provozních zlepšení a úsporných opatření. Výkonnost Skupiny se sice meziročně zlepšuje, ke splnění letošních cílů ji ale potřebujeme ještě zvýšit. Klíčový ukazatel naší výkonnosti EBITDA, jehož ambiciózní navýšení jsme oznámili na letošním ČEZ Management Meetingu ve Varně, prozatím plníme jen na 99,4 %. Cíle roku 2007 v návratnosti investovaného kapitálu (13,0 %) bychom podle očekávané skutečnosti ve výši 13,1 % měli dosáhnout. V rámci nového programu Efektivita v současné době probíhá identifikace TWh Výroba z vlastních zdrojů (brutto) 31,2 +4,6 % 32,7 100 % 32,7 0,8 0,8 1,3 100 % 38,5 % 12,2 12,4 14,0 13,3 % 98,4 % 15,9 +23,9 % 1. pol pol Skutečnost 101,5 % 19,8 19,5 1. pol Roční rozpočet g uhelné elektrárny g jaderné elektrárny g obnovitelné zdroje Nasazení uhelných zdrojů vzrostlo o téměř 24 %. Vyrovnávalo tak pokles výroby jaderných elektráren, způsobený dodatečnou odstávkou prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín. Výroba ve vodních elektrárnách se meziročně snížila v důsledku teplé zimy a z toho plynoucího nedostatku srážek. a kvantifikace možných úspor nákladů a provozních zlepšení. Některé z přínosů tohoto programu by nám měly pomoci dosáhnout již pro letošní rok stanovených cílů. Šárka Samková RŮST SKUPINY V ČÍSLECH Hlavní údaje jednotka I. pololetí 2006 Skupina ČEZ Změna % Skupina ČEZ I. pololetí 2007 I. pololetí /06 Segment Střední Evropa Instalovaný výkon MW , Výroba elektřiny (brutto) TWh 31,9 36,1 + 13,2 35,0 1,1 Prodej elektřiny TWh 36,5 39,4 + 8,0 32,2 7,2 Distribuce elektřiny KZ TWh 26,0 25,1 3,7 16,6 8,5 Prodej tepla TJ , Fyzický počet zaměstnanců osob , Segment Jihovýchodní Evropa

9 9 svět ČEZ ČEZ už získal přes 5 % vlastních akcií REAS končí, sloučí se s ČEZ, a.s. Ukončení činnosti regionálních energetických akciových společností (REAS) po vyčlenění všech procesních částí bylo plánováno již od počátku Projektu VIZE Koncem minulého roku bylo rozhodnuto o způsobu ukončení, a to fúzí s ČEZ, a. s., s rozhodným dnem Hlavním aktivem transformovaných REAS jsou podíly v procesních společnostech, vzniklých v průběhu Projektu VIZE Jejich podíl na celkových aktivech REAS byl přes 90 % a účetní hodnota činí téměř 34 miliard Kč. Jelikož REAS jsou ze 100 % vlastněny ČEZ, a. s., fúze odstraní nadbytečný vlastnický mezičlánek. Bylo ale také třeba řešit, co se zbývajícími, tzv. zbytkovými aktivy REAS a jejich ostatní agendou. Pro realizaci fúze a minimalizací zbytkové agendy byl v rámci Projektu VIZE 2008 vytvořen tým I8 Koncovka REAS, složený ze zástupců REAS, sekce Majetkové účasti ČEZ, externích poradců a dnes již bývalé Integrační kanceláře. Fúze šesti společností je po formálně-právní stránce velice náročný proces. Týmu se ho podařilo úspěšně zvládnout a k byla fúze pravomocně zapsána v Obchodním rejstříku. S ohledem na praktickou realizaci samotného sloučení společností bylo datum účinnosti fúze stanoveno na Cílem týmu Koncovka REAS je, aby zbytková agenda byla svým rozsahem co nejmenší a stávající útvary ČEZ, a. s., zvládly její převzetí a správu bez nutnosti zřizovat nový speciální útvar. Tento cíl se daří plnit a díky práci takzvaných zhasínacích týmů REAS počet položek, určených k předání do ČEZ, a. s., stále klesá. Tyto týmy také s předávanou agendou seznamují odpovědné osoby z ČEZ, a. s. Na přípravě hladkého přechodu agendy se podílí i vybrané odborné útvary ČEZ. Jiří Cihelka vedoucí týmu Koncovka REAS Přípravy programu Efektivita vyvrcholí na konci září S vytvořením pozice výkonného ředitele přešlo řízení nové strategické iniciativy Zvyšování efektivity do kompetencí Daniela Beneše, který na konci čer vna odstartoval program Efektivita. Nový strategický pilíř bude řízen projektově i liniově. Vznikla Projektová kancelář, která bude program operativně vést. Práce na programu Efektivita běží ruku v ruce s přípravou strategického podnikatelského plánu, který stanoví naše aspirace a hlavní iniciativy do roku Ve všech divizích již byl analyzovali potenciál zlepšení kvality a snížení nákladů, byly definovány nové strategické iniciativy či rozpracovány již dříve navržené, jako Asset Management a Bezpečně 15TERA ve výrobě, Transformace ICT, Projekt Zákazník, Nejlepší praxe v distribuci či v nákupu, Integrace a optimalizace zahraničních akvizic a další. Na konci září představenstvo schválí náš dlouhodobý podnikatelský plán, určí s ním prioritu jednotlivých projektů a stanoví plán jejich implementace. Šárka Samková ČEZ v souvislosti s probíhajícím nákupem vlastních akcií překročil podíl ve výši 5 % jmenovité hodnoty základního kapitálu společnosti a ke dni 28. srpna na majetkových účtech ve Středisku cenných papírů eviduje více jak tis. kusů vlastních akcií. Jde o součet akcií získaných v rámci nákupu vlastních akcií (tzv. share buy back) a akcií vlastněných ČEZ před zahájením tohoto programu. ČEZ realizuje nákup vlastních akcií na základě rozhodnutí valné hromady, konané dne 23. dubna 2007, která přijala kromě jiných i usnesení o nabytí vlastních akcií společnosti do výše 10 procent. Nákup byl zahájen 30. dubna Valná hromada schválila, že společnost ČEZ může počínaje dnem 23. dubna 2007 nabývat vlastní kmenové akcie v objemu, který celkem nepřekročí kusů. Nejnižší cena, za kterou může společnost ČEZ své akcie nabýt, činí 300 Kč za akcii. Nejvyšší cena, za kterou může společnost své akcie nabýt, činí 2000 Kč za akcii. Doba platnosti usnesení valné hromady, a tedy doba, po kterou je společnost ČEZ oprávněna vlastní akcie nabývat, činí 18 měsíců ode dne konání valné hromady. Realizací vlastních nákupů ČEZ pověřil dva největší české brokery WOOD & Company Financial Services, a.s. a Patria Finance, a.s. Zpětný odkup akcií je realizován na regulovaných trzích, na kterých jsou akcie společnosti kótovány (Praha, Varšava), a to převážně na anonymním trhu tak, aby nedošlo k diskriminaci akcionářů společnosti. Důvodem pro realizaci zpětného odkupu akcií je současná neefektivní struktura kapitálu a nevyhovující poměr vlastního kapitálu a dluhu společnosti. Načasování realizace zpětného odkupu bylo též ovlivněno rozhodnutím vlády ČR ze dne 19. března 2007 o prodeji části akcií společnosti ČEZ prostřednictvím kapitálového trhu. Zveřejněný záměr vlády ČR nabídl zajímavou příležitost, jak provést zpětný odkup akcií společnosti ČEZ způsobem prospěšným společnosti i všem akcionářům. Eva Nováková

10 10 svět ČEZ Spalování biomasy ve Skupině ČEZ vzrostlo V Tušimicích se už demontuje a bourá Do obnovy uhelných elektráren jsme investovali již 5,2 miliardy V prvním pololetí 2007 jsme úspěšně zahájili projekt komplexní obnovy zdrojů ve třech našich uhelných elektrárnách. Významnými kroky jsou zejména zahájení demontážních prací v Tušimicích a získání státní autorizace a územního rozhodnutí v Ledvicích. Celkově již ČEZ proinvestoval 5,2 miliardy korun. Plán ČEZ zahrnuje v následujících šesti letech obnovu až deseti stávajících a výstavbu až tří nových hnědouhelných bloků. Aktivity v rámci plánu komplexní obnovy uhelných zdrojů již probíhají ve třech lokalitách v Tušimicích II, v Ledvicích a v Prunéřově II. V rámci elektrárny Tušimice II, kde budou do r komplexně obnoveny 4 bloky, již probíhají základní demontážní a bourací práce. V lokalitě Ledvice se podařilo pro nový blok (660 MW) získat státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny. Získáno bylo také územní rozhodnutí spolu s demoličními výměry pro objekty, které musí ustoupit novému zařízení. Současně bylo vydáno kladné stanovisko ministerstva životního prostředí (EIA) společnosti ČEPS ke stavbě nové linky 400 kv z rozvodny Chotějovice do rozvodny Výškov. Aktuálně probíhají jednání s dodavateli pro další elektrárny, mj. s dodavateli technických zařízení pro elektrárnu Prunéřov II, kde budou provozovány tři obnovené bloky, každý o výkonu 250 MW. Úspěšně jsme zrealizovali první kroky komplexní obnovy, kterou chceme během následujících šesti let dokončit. Celková investice přesáhne 100 miliard korun, řekl Jiří Borovec, místopředseda představenstva a ředitel divize Výroba ČEZ. Komplexní obnova uhelných elektráren je klíčovým krokem jak pro zajištění energetické soběstačnosti ČR, tak pro snižování emisí oxidů dusíku, síry a oxidu uhličitého. Největším faktorem snižujícím emise bude vyšší účinnost spalování. Pokles CO 2, který komplexní obnova přinese, je jedním z prostředků, jimiž chce ČEZ dosáhnout celkového snížení intenzity emisí tohoto plynu o 15 %. Dalším způsobem snižování emisí CO 2 je i plánovaný rozvoj obnovitelných zdrojů, zejména větrných elektráren a biomasy. Celkové investice do jejich rozvoje by měly do roku 2013 dosáhnout až 30 miliard korun. Zvažujeme také stavbu nových paroplynových elektráren v ČR, pokud získáme dlouhodobý kontrakt na dodávky zemního plynu. Výhoda paroplynových elektráren spočívá v nižších emisích CO 2 (zhruba polovičních oproti uhelným) spolu s rychlejší a méně nákladnou výstavbou. Ivo Měšťánek V prvním pololetí letošního roku vyrobila Skupina ČEZ z biomasy již celkem MWh elektrické energie. V meziročním porovnání to představuje nárůst o 81,4 %. Největším producentem elektřiny z biomasy ve Skupině ČEZ je polská elektrárna Skawina ( MWh). Je zároveň jedinou naší elektrárnou, kde je biomasa spalována spolu s černým uhlím. V ostatních je spoluspalována s uhlím hnědým. V České republice dosáhly největší výroby z biomasy elektrárny Hodonín ( MWh), Poříčí ( MWh) a Tisová ( MWh). Biomasa je spalována také v Ledvicích a v Teplárně Dvůr Králové. V elektrárnách v ČR se v prvním pololetí spálilo celkem 99 tisíc tun biomasy. V naprosté většině celkem 97 tisíc tun šlo o rostlinné materiály (zbytky). Doplnila je cíleně pěstovaná biomasa (1000 tun), s jejímž výrazným rozvojem Skupina ČEZ dále počítá, a dřevní odpad (1000 tun). V roce 2006 vyrobila Skupina ČEZ z biomasy celkem 223 GWh elektrické energie, což představuje v porovnání s rokem 2005 téměř dvojnásobný nárůst. V rámci portfolia obnovitelných zdrojů Skupiny ČEZ jde o druhý nejvýznamnější zdroj po vodních elektrárnách. Ivo Měšťánek Výroba z biomasy v prvním pololetí 2007 Celková výroba ve Skupině ČEZ z toho v elektrárnách v ČR z toho v elektrárnách v zahraničí 1. pololetí pololetí 2006 Meziroční změna ,4 % ,4 % ,0 %

11 11 svět ČEZ Chceme společný podnik s maďarským MOL Nový internet Skupiny ČEZ Počátkem září byl spuštěn inovovaný internetový portál Cílem jeho rekonstrukce bylo zpřehlednit strukturu informací, rozšířit poskytované služby a přizpůsobit naši internetovou prezentaci korporátní identitě Skupiny. Spuštěním nového webu byla úspěšně završena první etapa projektu vybudování mezinárodního portálu Skupiny ČEZ. Nejviditelnějšími změnami jsou nová struktura informací a nový design. Nová struktura umožní nalézt návštěvníkům informace na místech, kde je očekávají. Produktová nabídka je rozdělena podle segmentů. Ceny produktů jsou provázány na další informace z oblasti péče o zákazníka a distribuce elektřiny. Novinkou je vytvoření sekce Péče a podpora, jejíž hlavní částí jsou řešené problémy. Nesmí samozřejmě chybět informace o virtuální obchodní kanceláři a dokumenty ke stažení. Internetové stránky také slouží ke komunikaci s dalšími cílovými skupinami. Novináři zde naleznou kompletní mediální servis, akcionáři a investoři informace o kurzu akcií. Neopomenutelné jsou informace pro uchazeče o zaměstnání a propracovaná sekce o vzdělávání. Na novém portálu nechybí ani interaktivní aplikace, jako např. kalkulátor spotřeby spotřebičů nebo vypočtení proudové hodnoty jističe. Pozornost zaslouží také nové mapy, které zobrazují např. obchodní síť či elektrárny Skupiny ČEZ. Rozsáhlou změnou prošly také obslužné procesy, správa obsahu byla převedena na publikační systém Edee. Došlo tak ke standardizaci publikačních systémů na internetu a intranetu. Projekt zadaný řídicím výborem byl veden oddělením marketingu. Na řešení se podílela redakční rada složená ze zástupců jednotlivých divizí a útvarů. Technickou stránku zajistila ČEZ Data. Pavel Foršt Marketing, ČEZ Prodej Dne 30. srpna podepsal ČEZ s maďarskou energetickou společností MOL memorandum o spolupráci v energetickém sektoru prostřednictvím vytvoření strategické aliance. V následujících dvou měsících proběhnou intenzivní jednání o podmínkách založení společného podniku, který je prvním krokem v uvažované spolupráci. Země, ve kterých MOL působí, odpovídají cílovému teritoriu zahraniční expanze Skupiny ČEZ. Spolupráce s MOL je pro ČEZ příležitostí posílit svoji pozici na trzích s elektřinou střední a jihovýchodní Evropy, navíc za přispění silného, zde zavedeného partnera se zkušeností z plynárenství, řekl Martin Roman. Mnohé země střední a jihovýchodní Evropy mají od letošního roku deficitní bilanci a musí elektřinu dovážet ze sousedních zemí. Společný podnik by se měl zabývat především stavbou paroplynových elektráren. Jako první je zvažováno jejich vybudování v rafinériích skupiny MOL v Bratislavě a v maďarském městě Százhalombatta. Detaily těchto projektů včetně uvažované instalované kapacity elektráren budou zveřejněny po dokončení probíhajících jednání. Pro posílení strategické aliance uvažuje ČEZ o možnosti kapitálového vstupu do společnosti MOL odkoupením až 10% akciového podílu přímo od firmy MOL. Nikdy však nebylo uvažováno o směně akcií mezi společnostmi. I nákup akcií MOL včetně souvisejících finančních transakcí bude předmětem dalších jednání. Podmínkou účinnosti memoranda a vytvoření strategické aliance společností ČEZ a MOL je mimo jiné i schválení dozorčí radou ČEZ. Společnost MOL je jednou z největších společností v sektoru ropy a zemního plynu ve střední a jihovýchodní Evropě s tržní kapitalizací přesahující 14 miliard dolarů. Eva Nováková

12 12 svět ČEZ Vzdělávací program ČEZ slaví patnáctiny Od prvních tištěných letáků a brožurek po internetové aplikace vzdělávací program ČEZ v mnohém dokumentuje cestu, jíž prošlo v uplynulých patnácti letech technické vybavení našich škol. Zájem o besedy s odborníky a návštěvy našich elektráren zároveň ukazují, jak se změnila informovanost veřejnosti, zájem o energetiku i ochranu životního prostředí. Průzkum na školách potvrdil, že učitelé mají zájem o moderní materiály, které dokáží seznámit žáky s principy výroby elektřiny atraktivnější formou, než jakou poskytovaly tehdejší učebnice. Program dostal název Energie pro každého a jako první nabídl letáky a obrázkové brožury o principech výroby elektřiny a jejích úsporách. Sázka na moderní technologie K tištěným materiálům brzy přibyly videofilmy a počítačové programy. Přestože mnozí výrobci a dodavatelé školních pomůcek byli ke změnám v technickém vybavení škol skeptičtí, ČEZ se rozhodl jít cestou moderních médií. A vyplatilo se. Postupně k videokazetám a CD přibyly také internetové aplikace a programy. Dnes patří k nejoblíbenějším ty, které si mohou školy stahovat z internetových stránek přímo do své sítě. Pro poslední roky je typický stoupající zájem o jadernou energetiku a výrazně se zvyšuje i poptávka po informacích o obnovitelných zdrojích. Letní univerzita v Temelíně Novinky ve Světě energie Pod novým názvem Svět energie nabízí vzdělávací program jako nové produkty například Hrátky s obnovitelnými zdroji návody na pokusy, s nimiž mohou žáci a studenti sami aktivně objevovat možnosti jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie. Podobně interaktivní jsou Hrátky s magnetismem, Hrátky s transformátorem či Jaderné hrátky. Starším studentům je určena Encyklopedie nebo odborné studie, které se podrobně zabývají energetikou z globálního pohledu či speciálně problematikou obnovitelných zdrojů v Česku. Středoškolským studentům je určen i vědecko-popularizační časopis Třetí pól, který bude v nejbližší době posilovat svou internetovou verzi. Nové materiály respektují zásady rámcových vzdělávacích programů a nabízejí rozvoj základních kompetencí v oblasti fyziky (pokusy, tematicky zaměřené fyzikální hry, podněty pro projektové vyučování, metodiky ). Na další vzdělávání učitelů pamatuje Svět energie semináři a metodickými materiály. Katalog produktů vzdělávacího programu Svět energie najdete na webových stránkách ČEZ, kde si je můžete také objednávat (www.cez.cz/vzdelavaciprogram). Zájemci o novinky v oblasti fyziky mohou nalistovat Daniela Kramulová Jaderná elektrárna Temelín (ETE) zorganizovala v termínu od do Letní univerzitu pro patnáct vysokoškolských studentů z Českého vysokého učení technického Praha, Jihočeské univerzity České Budějovice a Západočeské univerzity v Plzni. Spolu se studenty stážovali na ETE i dva členové profesorského sboru ZČU Plzeň. Účastníci univerzity měli možnost se důkladně seznámit s procesy výroby jaderné energie i s temelínskou elektrárnou samotnou. Byly pro ně připraveny zajímavé přednášky v podání skutečných odborníků na jadernou energii. Myšlenka uspořádat Letní univerzitu se zrodila v hlavě Pavla Šimáka, vedoucího personálního oddělení ETE, a její první absolventi si tento nápad nemohli vynachválit. Zdeňka Karfíková Dukovany obstály opět se ctí Dne 30. srpna převzalo vedení Skupiny ČEZ závěrečnou zprávu mezinárodního programu WANO o výsledcích červnové prověrky (tzv. WANO Peer Review) v Jaderné elektrárně Dukovany. Specialisté z 11 zemí světa zde dva týdny zkoumali různé oblasti provozu a bezpečnosti. Mezinárodní tým WANO navrhuje elektrárně 12 oblastí pro zlepšení a přiznává jí 10 dobrých praxí neboli silných stránek. Nebyla nalezena žádná významná bezpečnostní neshoda, i když je zde celá řada námětů na zlepšení. Mohu-li to porovnat s podobnými kontrolami v zahraničí, kterých se sám také často účastním, tak dukovanská mise dopadla mimořádně dobře, říká manažer pro technické mezinárodní vztahy divize Výroba Zbyněk Grunda. (zg) Projekt TIS ostré migrace dat Od 10. do 31. srpna probíhaly produktivní migrace (přesuny) dat projektu TIS. Šlo o migrace dat technických systémů bývalých pěti REAS, včetně dat obsažených v jednotlivých geografických informačních systémech (GIS). V těchto systémech jsou nashromážděna digitální data o polohopisném průběhu a technických parametrech distribučních sítí na 2/3 území ČR ( km vedení). Zahájení sběru těchto dat sahá do poloviny 90. let minulého století. V rámci migrace došlo k přenesení obrovského množství dat včetně jejich sjednocení do nového korporátního datového modelu. Aby nedocházelo k zatěžování systému SAP a tím ke zpomalení práce uživatelů, probíhaly migrace ve všední dny od do 6.00 hodin. Vzhledem k tomuto časování se museli členové týmů přepnout do nočního režimu s extrémním pracovním nasazením. O víkendu září došlo k posledním kontrolám dat a funkčnosti nového TIS a k přenastavení rozhraní na okolní systémy. Produktivní start systému se odehrál 3. září. Milan Špatenka, vedoucí odboru Strategický rozvoj, ČEZ Distribuce

13 13 svět ČEZ ČEZ Distribuce má nového pomocníka Terminály Sazka si naši zákazníci oblíbili Uhradit zúčtovací fakturu nebo zálohu na elektřinu prostřednictvím on-line terminálů akciové společnosti Sazka mohou klienti Skupiny ČEZ od 1. července loňského roku. Cenově příznivé a snadno dostupné služby využilo za první rok provozu téměř zákazníků. Měsíční průměr tímto způsobem přijatých plateb se pohybuje kolem dvou a půl tisíce. Nejčastěji zákazníci platili prostřednictvím terminálu před Vánocemi, kdy týdenní maximum dosáhlo 800 plateb. Tento způsob úhrady oslovil především ty, kteří nemají nastaven inkasní způsob placení záloh a faktur za elektřinu a k úhradě doposud využívali poštovní poukázku. K terminálům Sazka je přitáhla nadstandardní dostupnost, provozní doba i příznivý transakční poplatek 15 Kč. Systém je v provozu denně včetně sobot a nedělí od 1:15 do 24:00 hodin, přičemž v celé České republice je k dispozici téměř 4500 terminálů Sazka. Provozní doba sběren je velice příznivá, nejsou výjimkou provozní doby od 5.00 hod. nebo do hod. Zhruba 95 % sběren má otevřeno v sobotu a 50 % i v neděli. Sběrny Sazka se nacházejí například v prodejnách novin a časopisů, v obchodech s dalšími druhy zboží, na čerpacích stanicích a v některých hypermarketech či supermarketech. Jak platit? Platby lze uskutečnit pomocí platebních dokladů a faktur s čárovým kódem, určeným pro terminály Sazka, které přijímají všechny sběrny s výjimkou terminálů umístěných na pobočkách České pošty. Zákazník předá platební doklad či fakturu obsluze, terminál přečte čárový kód a na zákaznickém displeji zobrazí základní údaje název společnosti a částku k úhradě včetně transakčního poplatku. Po zaplacení obdrží zákazník potvrzení o platbě a doklad o zaplacení transakčního poplatku. Našim cílem bylo zvýšit počet kontaktních míst pro úhradu platebních dokladů. Jejich počet se díky tomuto projektu téměř zdvojnásobil a naši zákazníci jsou s novou službou evidentně spokojeni. Nepopiratelnou výhodou je i to, že technologie načítání čárového kódu umožňuje bezchybnou a rychlou obsluhu, řekl generální ředitel ČEZ Zákaznické služby Igor Šmucr. Ivana Vejvodová Zaměstnanci společnosti ČEZ Distribuce využívají novou pracovní pomůcku elektroatlas distribučních sítí. Elektroatlas v měřítku 1: byl vydán jako pracovní pomůcka pro všechny pracovníky, kteří se na svých cestách potřebují rychle orientovat v rozmístění distribučních sítí a pracovišť ČEZ Distribuce. Spojením autoatlasu s daty z Grafického informačního systému (GIS) vznikl nový elektroatlas, který využívají nejen technici, ale i dispečink. Kromě tištěné podoby existuje také elektronická verze, která navíc umožňuje orientaci podle adres, říká Vladimír Štorek, vedoucí oddělení Datové analýzy z ČEZ Distribuce. Elektroatlas se na první pohled od klasického autoatlasu téměř neliší. Každý energetik ovšem pozná, že má něco navíc. Jsou to barevně odlišená a zakreslená nadzemní vedení a trafostanice velmi vysokého a vysokého napětí, sídla pracovišť či jejich rejstřík. Nechybí ani přehledová mapa a klad listů. Soňa Hendrychová

14 14 svět ČEZ Nové rozvodny pro průmyslové zóny Generální oprava Dalešic dokončena V přečerpávací vodní elektrárně Dalešice byla , tři dny před plánovaným termínem, ukončena generální oprava soustrojí TG 2. Po 28 letech provozu, 65 tisících provozních hodinách a 30 tisících startech to byla jeho první generální oprava. Během ní bylo vyměněno oběžné kolo a provedena celková generální oprava turbíny a generátoru včetně pomocných zařízení. Dále byla provedena oprava uzavíracích armatur a přiváděcího potrubí, vyměněna budící souprava, elektrické ochrany, generátorový vypínač a modernizovány elektrorozvaděče. Nové technologii byl přizpůsoben i řídicí systém. Po 72hodinovém komplexním vyzkoušení a zkušebním provozu proběhne ve dvou etapách garanční měření, které ověří, zda budou dosaženy garantované hodnoty, tj. dosažení max. výkonu 120 MW a navýšení účinnosti v turbínovém i čerpadlovém provozu v průměru o 3 %. V PVE Dalešice skončil první cyklus generálních oprav Generální opravou TG2 je ukončen první cyklus generálních oprav PVE Dalešice, zahájený v roce1999. Elektrárna bude nyní schopna dodávat do soustavy celkem 480 MW, což je o 30 MW více, než před generálními opravami. Vzhledem k tomu, že elektrárna zpracovává i přirozený průtok řeky Jihlavy, bylo technickými úpravami hydraulického profilu turbiny dosaženo o 3 % vyššího využití obnovitelného zdroje energie. Kromě výroby elektřiny má PVE Dalešice velký význam především v poskytování podpůrných služeb (rychle startující rezerva, start ze tmy, ostrovní provoz a skupinová regulace napětí). Josef Blaha Na Žatecku byla dokončena výstavba rozvodny vysokého napětí 22 kv. Rozvodna už dodává energii do průmyslové zóny Triangle a vyžádala si investice ve výši 31 mil. Kč. Stavba rozvodny byla zahájena souběžně s výstavbou vedení 110 kv v listopadu Díky příznivým klimatickým podmínkám se dařilo rychle realizovat stavební část, která byla dokončena v dubnu. V současné době byly ukončeny funkční zkoušky, které prověřily spolehlivost všech systémů a distribučního zařízení, říká Filip Secký, ředitel úseku Obnova sítí z ČEZ Distribuce. Rozvodna zásobuje všechny stávající odběry průmyslové zóny a umožňuje dodávat požadovaný příkon až do výše 20 MW. V rámci 1. etapy výstavby byla dokončena i stavba dvojnásobného vedení velmi vysokého napětí 110 kv na trase mezi transformovnami Výškov a Triangle. Další zrealizovanou stavbou je 8,4 km dlouhé kabelové vedení vysokého napětí 22 kv umístěné v prostoru průmyslové zóny Triangle včetně tří betonových distribučních trafostanic. V souvislosti s dalším rozvojem průmyslové zóny Triangle se předpokládá výstavba dalšího zařízení velmi vysokého napětí venkovního vedení a rozvodny. Předpokládaný celkový příkon pro průmyslovou zónu by měl činit 75 MW a náklady spojené s připojením průmyslové zóny zhruba 220 mil. Kč. Také na Rakovnicku byla v červenci zprovozněna nová transformovna, která pokryje rostoucí požadavky na dodávku elektřiny pro místní průmyslovou zónu. ČEZ Distribuce na její vybudování, včetně přívodního vedení velmi vysokého napětí v délce 13,5 km a napájecích vedení vysokého napětí, vynaložila 178 milionů Kč. Stávající a dosud jediná transformovna 110/22 kv Lišany v okrese Rakovník zvýšení příkonu neumožňovala. Nová transformovna bude podle Tibora Breziny, vedoucího oddělení Poskytování sítí Kladno z ČEZ Distribuce, zásobovat elektřinou kromě průmyslové zóny i jihozápadní část okresu Rakovník, což přispěje k výraznému zvýšení spolehlivosti dodávky elektřiny. Soňa Hendrychová, Ivana Vejvodová

15 15 skupina v pohybu otazníky Jak přispěje Teplárenská, a.s. k vyšší efektivitě? Jaroslav Kužel ředitel Elektráren Poříčí, v divizi Výroba ČEZ pověřený podporou rozvoje teplárenství Dětský tábor v Nuzicích V Nuzicích u Bechyně, na břehu řeky Lužnice, uspořádali odboráři z Elektrárny Ledvice na přelomu července a srpna už 7. ročník oblíbeného dětského tábora. Letos se ho zúčastnilo 27 dětí, většinou zaměstnanců elektrárny, ve věku od 7 do 15 let. O tábor je každoročně velký zájem a mís ta bývají obsazená už v únoru. Cha rakterem jde spíše o rodinný tábor, řada dětí sem jezdí každý rok a stárne spolu s táborem, řekly nám jeho vedoucí Romana Schwarzová, v civilu asistentka ředitele ledvické elektrárny, a Miroslava Fantová, pracovnice odboru vnitřní komunikace ČEZ. Děti spí ve stanech, letos poprvé měly k dispozici i několik chatek určených pro dospělé rekreanty. Dva táborové týdny vyplnil klasický program: koupání a spousta zajímavých her. Kromě populární branné hry to byl i Nuzický slavík (soutěž ve zpěvu), oslava Vánoc včetně tradiční štědrovečerní večeře s kaprem a bramborovým salátem či Den naruby, kdy se dívky převlékly za kluky a naopak a nejpovedenější změny byly spravedlivě oceněny. Nechyběly celodenní výlety do Tábora a Třeboně ani plavba na loďkách k soutoku Lužnice a Vltavy. Dvojčlenné hlídky dávaly v noci pozor, aby jim nikdo neukradl vlastnoručně zhotovenou vlajku a totem. Nejmladším táborníkem byl Filip Hampl, který právě tady na táboře oslavil 7. narozeniny. I on byl moc spokojený: Je to tu dobrý a vedoucí sou moc hodný. Nejvíc ze všeho se mi líbila branná hra. Příště přijedu zas! Petr Holub Pohár vodních elektráren Slapská 24 Jako každý rok, i letos se o prvním srpnovém víkendu konal na vodách slapské přehrady závod kajutových plachetnic na 24 hodin. Zúčastnilo se jej 19 lodí. Šťastným držitelem zbrusu nového putovního poháru se stal Alexandr Průcha, který obratným vedením rychlé regatovky Massacra naplul nejvíce kilometrů (89). Zdeněk Saturka, ředitel Vodních elektráren ČEZ, za jejichž podpory se akce opět konala, osobně vyslovil uznání každému ze 42 startujících a dokončivších závodníků. Od nejstaršího Milana Krňáka (80 let) po nejmladšího, ještě ne šestiletého Honzíka Boťu. Jan Kynčl, foto Renáta Pátová Jak přispěje Teplárenská, a.s. k naplnění programu Zvyšování efektivity ve Skupině ČEZ? Miroslav Štecher generální ředitel Teplárenská, a.s., člena Skupiny ČEZ Můžeme přispět dvěma způsoby. Za prvé optimalizací zdrojů tepla tak, aby efekt z jejich využívání (myslím tím kombinovanou výrobu elektřiny a tepla) byl pro Skupinu ČEZ co největší. Za druhé zajištěním bezpečného, spolehlivého a ekonomického provozu teplárenské soustavy tak, abychom i v budoucnu mohli našim zákazníkům nabídnout konkurenceschopnou cenu tepla a dále trh s teplem rozvíjet. Příště se Miroslav Štecher zeptá Otakara Tučka, ředitele elektráren Tušimice a Prunéřov

16 16 téma text: Pavel Pošusta foto: WWA Obchod s elektřinou jinak Energetická burza Praha vnáší jasno do tvorby cen Když se na burzách hýbou ceny ropy, dříve či později to pocítíme coby spotřebitelé u čerpacích stanic. Tyto průběžné změny bereme již jako samozřejmost. Nejinak je tomu s elektřinou, je to zboží jako každé jiné. A červencové otevření Energetické burzy Praha (PXE) přináší i do Česka stejně jasné mechanismy do obchodu a tvorby cen elektřiny. Burza tak nepředstavuje jakýsi abstraktní pojem z ekonomických příloh deníků, nýbrž pružný a hmatatelný dopad trhu na kohokoli, neboť koneckonců všichni jsme spotřebitelé elektřiny. PXE se tak stává indikátorem toho, jak tvrdý či měkký bude dopad na naše peněženky. Transparentní cena Pro ČEZ, největšího výrobce a dodavatele elektřiny na českém trhu, znamená zahájení Energetické burzy výraznou změnu z několika pohledů. Jejím prostřednictvím chceme obchodovat veškerý volný objem elektřiny z našich elektráren. Pražská burza přináší dvě podstatné výhody: je to především plně tržní, standardizovaný mechanismus, kde se velkoobchodní cena elektřiny tvoří transparentně a nediskriminačně. A navíc funguje průběžně, kontinuálně. Obchodníci i velcí spotřebitelé tak mají možnost nakoupit či prodat elektřinu kdykoli, říká Michal Skalka, ředitel úseku Trading ČEZ. Cena bude zároveň pružněji reagovat na všechny cenotvorné ukazatele, jako jsou cena paliv a povolenek CO₂ či počasí. Cenotvornou funkci přebírá PXE Uplatnění elektřiny z vlastních elektráren na PXE tak nahrazuje dosavadní systém velkoobchodních aukcí, jejichž prostřednictvím ČEZ uskutečňoval prodej Cena bude pružně reagovat na všechny cenotvorné ukazatele elektřiny. Od těchto každoročních jednorázových aukcí či prodeje tzv. virtuální elektrárny, které jednou za rok zafixovaly velkoobchodní cenu, se odvíjela cena pro koncového spotřebitele elektřiny na následující rok. Nyní, a to již pro rok 2008, tuto cenotvornou funkci přebírá PXE. Cena elektřiny se bude tvořit na základě skutečného a průběžného vývoje velkoobchodních cen na pražské burze. Díky

17 Pohled na telestěnu obchodního sálu ČEZ, v popředí Szabolcs Bálint

18 Jak se na PXE obchoduje znalosti velkoobchodních cen a jejich vývoje budou tak spotřebitelé schopni se kvalifikovaně rozhodnout, jak pokrýt své potřeby elektřiny. Tým Tradingu (neúplný) : první řada zleva Lenka Zámečníková, Michal Skalka, Jitka Šindelářová, Miroslav Kocanda, druhá řada zleva Ladislav Miškovský, Zsolt Böjtös, Vladislav Wolrath, David Suttr, poslední řada zleva Pavel Rouha, Szabolcs Bálint, Stanislav Kostka, Daniel Pexidr,Luděk Horn, Petr Větrovec, Chad Tschudi a Lukasz Kasner Proč burza? Stručně řečeno, dosavadní praxe se přežila. Překonala ji dynamika trhu a snaha nastavit co nejtransparentnější systém obchodování s elektřinou i vyloučit jakákoli podezření z preferenčního či naopak diskriminačního přístupu. Jestliže dosavadní systém aukcí ve své době přinášel mnoho rozumného a s postupnou liberalizací v něm stále více převažovaly tržní prvky, poslední roky přinesly výrazné změny v tržním prostředí. Především se změnila energetická bilance dynamicky narostla poptávka po elektřině jak u nás, tak u našich sousedů, zejména na Slovensku. A za této situace systém původního kampaňového obchodování nevyhovuje: výroba ČEZ již celou poptávku nemůže pokrýt a naopak vzniká několikanásobný převis poptávky nad nabídkou. Co teď? Jaký klíč použít při výběru případně krácení dodávek obchodním partnerům? Jak zajistit rovný přístup vůči nim? A kromě toho rychle se měnící tržní prostředí ukázalo, že již přestala vyhovovat roční fixace ceny, i když v malých objemech se elektřina obchodovala i v průběhu roku, konstatuje Michal Skalka. Řešení přináší PXE. Burza cenných papírů Praha (BCPP) přišla s iniciativou vybudovat burzovní prostředí pro obchod s elektřinou, a to ve stejné době, kdy ČEZ zvažoval, jak prodávat elektřinu ze svých zdrojů. Vzhledem k tomu, že iniciativa BCPP vyhovovala potřebám ČEZ, rozhodli jsme se přihlásit se k roli market-makera, tvůrce trhu, a využít burzovní platformu pro kontraktaci. V rekordně krátké době tak vznikla Pražská energetická burza, dceřiná společnost BCPP. A 17. července se na PXE, první burze tohoto druhu ve střední a východní Evropě, začalo obchodovat. Účastníci burzy licencovaní obchodníci či výrobci elektřiny, nyní 23 aktivních účastníků. Obchoduje se každý pracovní den od 9.00 do hodin v kontinuálním režimu, po ukončení burzovního dne PXE vydává bilanci o denních zobchodovaných kontraktech (viz Základem obchodování jsou tzv. futures kontrakty, tedy smlouvy na budoucí dodávku příslušného produktu, tedy elektřiny. Obchodníci přímo obchodují prostřednictvím elektronických terminálů, nedochází k předávání požadavků nějakým makléřům. Pokud se dva příkazy spárují (koupě versus prodej), dojde k uzavření kontraktu. Futures kontrakty je možno koupit a dále prodat a uzavřít je tzv. finančně, nebo si nechat pozici a vypořádat ji fyzicky, tj. dodávkou elektřiny. Konkrétně jde o řadu produktů: měsíční, čtvrtletní či roční ve dvou kategoriích, tzv. základní pásmo (Base Load, což je nonstop dodávka) nebo špička (Peak Load, což jsou dodávky v pracovních dnech mezi 8 a 20 hodinou). Ceny jsou stanoveny v eurech za MWh. Záleží na kupci, zda chce kontrakt v budoucnu realizovat a fyzicky odebrat elektřinu, nebo kontrakt opět prodat a realizovat případný zisk z rozdílu nákupní a prodejní ceny, tzv. spread. To vede k tomu, že zobchodované objemy na burze mohou být násobkem objemů elektřiny, která se vyrobí a spotřebuje na našem území. Předacím místem fyzické dodávky je ČR (to znamená, že chce-li například kupec využít rozdílné cenové hladiny na různých trzích a produkt vyvézt, nese sám riziko, zda se mu podaří v soutěži získat práva k hraničním kapacitám a zaplatit za ně). Likviditu burzy, tedy povinnost neustále udržovat určitou hladinu nabídky a poptávky, zajišťují tzv. tvůrci trhu, market-makers. Jedním z tvůrců trhu na PXE je ČEZ.

19 19 Michal Skalka Co dělá market-maker Tvůrce trhu (market-maker) výrazně zkvalitňuje a zreálňuje cenotvorbu. Stůl Ladislava Miškovského, který spolu s Vlastou Neková řovou zajišťuje obchodová ní na PXE, technickou vybaveností a množstvím monitorů připomíná kokpit pilota obřího boeingu Market-maker je zároveň povinen neustále dodržovat tři následující podmínky: 1) Aby byla zajištěna likvidita trhu, musí nabízet určité minimální množství pro nákup i prodej, a to na každý produkt definovaný pro režim market-making; minimální kotace činí 5 MW 2) Musí vždy souběžně nabízet cenu na nákup i prodej, přičemž nejvyšší cenové rozpětí (tj. maximální rozdíl, spread) je ve výši 1 euro/mwh v případě produktů v základním pásmu a 1,75 eura/mwh pro špičku. Je tak v praxi nemyslitelné, aby se tvůrce trhu snažil vyšroubovat nereálně prodejní cenu nahoru (třeba 60 euro/ MWh v základním pásmu), neboť ostatní účastníci by mu to okamžitě vrátili tím, že by od nich musel nevýhodně vykupovat za vysokou cenu elektřinu (v tomto případě za cenu 59 euro/mwh). Tvůrci trhu, kterých je typicky více, transakci přitom odmítnout nesmí. 3) V případě, že klesne u jakéhokoli produktu na prodej či nákup minimální kotace pod 5 MW, musí maximálně do sedmi minut tuto kotaci obnovit. Burza tak nikdy nemůže být vyprodaná. Trading ČEZ a PXE Logickým pojítkem mezi ČEZ a PXE je úsek Trading v divizi Obchod. Právě tento úsek, v němž pracuje na šest desítek osob, z toho 20 vlastních obchodníků-traderů, se zabývá burzovními obchody s elektřinou. Obchodujeme celkem na osmi trzích a PXE se do určité míry stal jen jedním z nich. Je to ale trh velice specifický a pro nás velmi významný, neboť na něm chceme realizovat veškerý volný objem elektřiny z našich zdrojů, tedy řádově kolem dvou desítek TWh ročně. A mimořádně náročná je naše role tvůrce trhu na PXE, která od našich traderů vyžaduje obrovskou pozornost a pružnost. Český desk mají zatím na starosti dva obchodníci, Ladislav Miškovský a Vlasta Nekovářová, a zároveň jej jistí tým tří dalších specialistů na německý trh, říká Michal Skalka, ředitel tohoto úseku. Velmi náročná a hektická byla i přípravná práce tradingu, jak v rekordně krátké době sedmi, osmi měsíců připravit a přizpůsobit naši infrastrukturu pro obchodování na PXE. Pod vedením Michala Skalky pracoval přípravný tým v podstatě nepřetržitě Petr Větrovec, Ladislav Miškovský, Vladislav Wohlrath, Luděk Horn, Oldřich Kožušník, Milan Kořínek, Martina Suchánková, Jan Kurka, Eva Nohavicová a další, zejména z útvarů financování, účetnictví a IT. Musel například nastavit transakční systémy tak, aby ukazovaly aktuální pozice v reálném čase nebo připravit průběžnou komunikaci s burzovním terminálem. Či nově zvládnout řízení rizik a vypořádání, najít správnou metodiku, jak účtovat burzovní obchody Podařilo se, první zatěžkávací kolo má trading úspěšně za sebou.

20 20 projekty text: Martin Pavlíček Projekt SAP ČEZ co nás čeká? Projekt SAP ČEZ sjednotí informační podporu centrály a dceřiných společností. Stane se podpůrným manažerským nástrojem pro zlepšení komunikace v podobě SAP Enterprise Portal, který bude poskytovat aktuální informace, jako například KPI ukazatele, reporting, údaje o zaměstnancích, schvalování faktur, pracovních cest a vyúčtování platebních karet a nákupů. Skupina ČEZ bude díky úsporám a kompatibilitě systémů opět fungovat efektivněji. SAP pro ČEZ Projekt SAP pro ČEZ sníží náklady na správu a rozvoj informačních systémů, jejich podporu a údržbu a na uživatelské licence. Zároveň zvýší naši produktivitu práce pomocí optimalizace některých procesů ČEZ, a. s., a procesů korporátních služeb poskytovaných centrálou společnostem Skupiny. Dále sníží dnešní administrativní náročnost získávání informací uvnitř Skupiny ČEZ. V rámci projektu je vytvářeno řešení pro podporu následujících procesů: finanční účetnictví s paralelním účtováním dle IFRS a CAS správa majetku nemovitostí a služebních cest mzdy a personalistika nákup a logistika ekonomika údržby (s vazbou na systém PassPort) řízení investic a vztahů s dodavateli odbyt (prodej) financování controlling konsolidace reporting (datový sklad) strategické řízení a plánování V připravovaném řešení bude také umožněn elektronický oběh dokumentů ve Skupině i mimo ni a elektronické schvalování vybraných dokladů (např. objednávek, faktur a dalších). Řešení SAP ČEZ bude pomocí 70 automatických rozhraní komunikovat s osmi dalšími systémy, které podporují procesy v ČEZ, a. s. např. s PassPort, ENDUR a jinými. Řešení SAP přinese novou funkčnost každému uživateli počítače v ČEZ, a. s., například samoobslužné funkce pro zaměstnance, pro manažery, nákup podle katalogů, elektronické vzdělávání apod. Projekt a klíčové milníky: dokončení testů aplikace produktivní start většiny procesů produktivní start reportingu v datovém skladu produktivní start konsolidace Oblast výroby V oblasti výroby se předpokládá nasazení systému SAP v procesech a modulech SAP Péče o majetek (moduly SAP údržba, nákup a logistika, řízení investic, reporting v datovém skladu BW) a Poskytování služeb engineeringu (moduly SAP řízení investic, controlling, reporting v datovém skladu BW). Systémem pro řízení údržby v ČEZ, a. s., bude PassPort, který v současnosti obstarává veškerou IT podporu údržby. V systému SAP bude nastavena ekonomická část nákladů a kompletní logistika. V SAP budou evidovány veškeré účetní transakce a zároveň materiálové pohyby a jejich zúčtování do SAP modulů pro řízení investic, controllingu a výkaznictví. Manažerům divize Výroba budou poskytovány reporty z oblastí bilance elektřiny a tepla, výroby elektřiny a tepla, disponibility výrobních zařízení, výstupní hmoty, emise škodlivin, jaderné bezpečnosti, statistik ekonomiky a energetiky, provozu bloků ČEZ, kapitálových účastí a základní údaje o projektech. Oblast centrálního nákupu V divizi Správa řeší SAP zejména podporu vztahů s dodavateli pomocí SAP SRM Supplier Relationship Management neboli managementu vztahů s dodavateli. Zjednodušuje tak nákupní proces pro ČEZ, a. s., a připravuje prostředí pro centralizaci nákupního procesu ve Skupině ČEZ. Správa kmenových dat dodavatelů, materiálu včetně služeb a dodavatelských katalogů zajistí hodnocení dodavatelů, výběr a řízení dodavatele (neveřejné i veřejné zakázky, elektronické aukce, správa kontraktů), objednávání a plnění kontraktu (požadování a schvalování nákupních požadavků, potvrzování příjmů, apod.) a analytický reporting. V systému SAP SRM bude řízeno i hodnocení dodavatelů, u kterých budou naši zaměstnanci formou vyplnění dotazníků hodnotit předem zvolené kategorie. Systém SAP BW bude použit rovněž pro vyhodnocení dotazníkových dat. Oblast strategického nákupu SAP SRM pomůže s oblastí výběru dodavatele (výběrová řízení, elektronické aukce) a v tvorbě a správě nákupních kontraktů. Oproti stávajícímu stavu bude integrovaný nákup procesem více automatickým a bude probíhat elektronicky. Další významnou změnou je zavedení Dodavatelského portálu, který umožní přímé zapojení dodavatelů do procesů strategického nákupu v podávání nabídek, účasti v aukcích a spolupráci na přípravě smluv. Oblast operativního nákupu Vytváření nákupních objednávek nebo kontraktů bude řešeno výhradně přes Dodavatelský portál. Požadavek na nákup bude vznikat podle typu komodity, a to buď manuálně, automaticky nebo vstupem z externího systému PassPort, systém poté stanoví dodavatele kontraktu. Výběr produktu do nákupního košíku je prováděn elektronicky žadatelem na základě výběru z katalogu a seznamu produktů. Proces tvorby objednávky či smlouvy je zajištěn nákupčím přímo v SRM. Pro nákup služeb bude využit stejný přístup jako pro nákup materiálu číselník služeb bude udržován jako součást číselníku kmenových dat materiálu. Komunikace s dodavatelem probíhá primárně přes Dodavatelský portál systému SRM. Příjem se provádí pro dodávky iniciované mimo SRM a žadatelem/příjemcem v SRM pro nákupní požadavky iniciované v SRM. (Další informace o projektu SAP naleznete na Intranetu. V aplikaci Diskusní fórum uvítáme i vaše dotazy, které se pokusíme co nejdříve zodpovědět.).

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ 31 4 8 14 20 38 Obsah 4 Skupina ČEZ ŠKODA PRAHA Invest / ŠKODA PRAHA 6 O čem se

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie 32 4 39 20 31 46 Obsah 4 Budoucnost energetiky Solární elektrárny a odsolování mořské vody 6 Svět ČEZ Výsledky hospodaření Skupiny

Více

červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn

červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn 32 6 16 10 34 42 Obsah 4 Aktuality 6 Událost měsíce Kalamitní stav na severu Moravy

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 6, SRPEN 2007

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 6, SRPEN 2007 ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 6, SRPEN 2007 česká elektřina míří na burzu Zelená energie úspory elektřiny cyklostezky v okolí Dukovan 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: DÁVÁTE PŘEDNOST ELEKTRONICKÝM,

Více

duben 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Nejlepší praxe v distribuci Jak zkrotit sluneční elektrárny? Nové postupy u neoprávněných odběrů

duben 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Nejlepší praxe v distribuci Jak zkrotit sluneční elektrárny? Nové postupy u neoprávněných odběrů duben 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Nejlepší praxe v distribuci Jak zkrotit sluneční elektrárny? Nové postupy u neoprávněných odběrů 11 29 38 16 6 42 Obsah 4 Aktuality 6 Událost měsíce Novela zákona

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu slovo ředitele Oproti roku 2011 očekáváme mírný pokles celoročních výsledků Vážené kolegyně, vážení kolegové, známe už výsledky

Více

březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou

březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Kde jinde než v ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou 18 6 34 31 19 28 Obsah 4 Aktuality 6 Foto měsíce Veletrh E-World v Essenu 8 Svět ČEZ Očekáváme

Více

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010 Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010 44,6 TWh prodej elektřiny koncovým zákazníkům 61,7 mld. Kč investiční výdaje 22,4 % rentabilita vlastního kapitálu 47,2 mld. Kč zisk po zdanění 28,5 mld. Kč přiznané dividendy

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku slovo ředitelky Vysoká výkonnost se vyplácí Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro náročné úkoly, které jsou před námi, a úspěšné

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 představení ČEZ Logistika Zelená energie I & C Energo turistické stezky ČEZ 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: MYSLÍTE SI, ŽE BY SE ČESKÁ REPUBLIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 SKUPINA ČEZ ÚVOD Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., je jednou z nových dceřiných společností, které vznikly v rámci Skupiny ČEZ. Byla založena dne 31. března 2005

Více

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita.

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita. ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 3 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol březen 2012 Nová struktura vodního hospodářství str. 2

Více

odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008

odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008 odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008 Firma a živnostník roku Zelená energie úspory energie elektrárna Hučák 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: Měl byste zájem o semináře, které by

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002

Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002 Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002 00 22.5.2003 MH Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2002 Pardubice, 17. června 2003 Jaroslav

Více

ČEZINFO. Nový ipad s HN pro nové odběratele plynu Jak jsme přišli k elektřině (a elektřina ke jménu)

ČEZINFO. Nový ipad s HN pro nové odběratele plynu Jak jsme přišli k elektřině (a elektřina ke jménu) ČEZINFO odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 21 srpen 2012 Téměř 100 procent lidí je s námi spokojených a zhruba 86 procent z nich by naše služby a dodávky tepla doporučilo svým známým, říká Miroslav

Více

Výroční zpráva 2001 Severomoravské energetiky, a. s.

Výroční zpráva 2001 Severomoravské energetiky, a. s. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Výroční zpráva 2001 Severomoravské energetiky, a. s. Diagram průměrných týdenních maxim spotřeby dnů typů úterý pátek v energetické

Více

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s.

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s. Výroční zpráva 2014 Veolia Energie ČR, a.s. Obsah 1 Identifikační a obecné údaje společnosti 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Charakteristika společnosti 3 1.3 Orgány společnosti 4 1.4 Organizační struktura

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006 Skupina ČEZ Energie bez hranic ČEZ Distribuce, a. s. (dále též jen společnost ), se sídlem v Děčíně vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 31. 3. 2005. ČEZ

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Technický týdeník 25 3. 16. 12. 2013 17 Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Součást nadnárodní skupiny Doosan Heavy Industries and Construction (DHIC), Doosan Škoda

Více

Biomasa pomůže pokrýt rostoucí spotřebu energie

Biomasa pomůže pokrýt rostoucí spotřebu energie Hlavní téma energetika Zaměřeno na dopravu měsíčník pro firmy a veřejnou správu červen 2011 Přehled elektráren na Moravě Biomasa pomůže pokrýt rostoucí spotřebu energie 2 E-aukce: Cesta k nižší ceně energií

Více

Unipetrol zvyšuje podíl v České rafinérské

Unipetrol zvyšuje podíl v České rafinérské BEN-VervaDiesel-A4.indd 1 11/28/13 10:06 AM naše číslo 12 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y U n i p e t r o l ročník 7 prosinec 2013 aktualita Unipetrol zvyšuje podíl

Více

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem Č Í S L O 9 / Z Á Ř Í 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK MÁME TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Čas dovolených je pryč a počasí ukázalo i svou druhou tvář. Pokud

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené záměna jediný kontakt 20 minut konečně doma Skupina ČEZ Výroční zpráva 2014 ve znamení zelené dospívání svatební cesta překvapení dívka v parku osudové setkání pekařka dědictví SEZONA 2014 22 let už seriál

Více

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě Úspěšný audit Str. 2 Radonové lázně Jáchymov Str. 5 Ř í j e n 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Provoz Zajímavosti Relax Zahájen výdej licencí

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více