PŘEDOBCHODNÍ INFORMACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDOBCHODNÍ INFORMACE"

Transkript

1 PŘEDOBCHODNÍ INFORMACE KDO JE CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.? CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je licencovaný obchodník s cennými papíry (dále jen Obchodník ). Od roku 2008 je členem Asociace obchodníků s cennými papíry. Obchodník je řízený představenstvem, kontrolovaný dozorčí radou a má zavedený účinný vnitřní kontrolní systém řízení. Obchodník je regulovaný subjekt a podléhá dohledu Národní banky Slovenska. Předmětem hlavních činností Obchodníka je především vykonávání pokynů klientů s finančními nástroji a jejich následná realizace na burzách, zabezpečení úschovy a správy finančních nástrojů a vypracování investičních doporučení a komentářů o aktuálním dění na trzích. Kompletní rozsah licencovaných služeb najdete na stránce Obchodníka Mezi naše smluvní partnery patří investiční zprostředkovatelé, kteří zabezpečují pro Obchodníka komunikaci s vámi a přijímají a odevzdávají Vaše pokyny. KONTAKT CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. Ul. 29. augusta 36, Bratislava tel: fax: Představenstvo společnosti: Ing. PhDr. Vladimír Gešperík ZADAT POKYN: Člen Asociácie Obchodníkov s Cennými Papiermi

2 JAKÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE SE DOZVÍTE NA NAŠICH STRÁNKÁCH? Obchodník s cennými papíry je ze zákona povinný poskytnout klientům před podpisem smlouvy množství informací, které slouží především k informování klienta, za účelem jeho ochrany. Proto je důležité věnovat pozornost těmto dokumentům, které se nacházejí na O předobchodních informacích hovoří konkrétně dva dokumenty: Všeobecné informace klientům anebo potenciálním klientům před poskytnutím služby a Zásady a změny kategorizace. V těchto dokumentech poskytuje obchodník podrobný přehled o všech předobchodních informacích podle zákona. Vy jako klient budete pravděpodobně zařazený jako neprofesionální klient a budete tak podléhat nejvyšší zákonné ochraně. K smluvní dokumentaci se vážou dokumenty: Rámcová smlouva, Všeobecné obchodní podmínky a Ceník služeb. V těchto dokumentech najdete všechny informace o podmínkách obchodního vztahu, právech a povinnostech, způsobu zadávání pokynu, jako též o celkové výšce poplatků za poskytnuté služby. V ceníku služeb jsou uvedené všechny poplatky za všechny služby a uvedené poplatky jsou pro obě strany závazné a konečné. V dokumentech Seznam míst výkonu a Strategie vykonávání pokynů se dozvíte, jakým způsobem a na jakých burzách realizujeme vaše obchody.

3 INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ Klienti Obchodníka jsou obsluhovaní investičními zprostředkovateli. Investiční zprostředkovatelé v ČR jsou společnosti anebo fyzické osoby, které jsou v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, licencované Českou národní bankou a mají uzavřenou smlouvu o zprostředkování s finanční institucí, tedy s Obchodníkem. Vázaný zástupci jsou společnosti, anebo fyzické osoby, které zapisuje Investiční zprostředkovatel, pro kterého vykonávají vázaní zástupci investiční zprostředkování a jsou to zpravidla ti, kteří Vás oslovili s nabídkou našich služeb, vedli s Vámi předsmluvní jednání a zprostředkovali uzavření smlouvy s Obchodníkem. Investiční zprostředkovatelé a Vázaní zástupci výkonávají zejména investiční služby přijímání a předávání pokynů a investiční poradenství. VÁŠ INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL Teratrust, s.r.o. investiční zprostředkovatel Cejl 494/25, Brno, Česká republika tel: +(420) Statutární orgán: Ing. Tomáš Bernátek Společnost Teratrust, s.r.o. vykonává investiční zprostředkování na základě smlouvy pro více finančních institucí, přičemž tyto smlouvy mají nevýhradní charakter. Vázaní zástupci společnosti Teratrust, s.r.o. vykonávají investiční zprostředkování pro Teratrust, s.r.o. na základě písemné smlouvy. Společnost Teratrust, s.r.o. a její vázaní zástupci nemají v žádné finanční instituci, s kterými má Teratrust, s.r.o. uzavřené smlouvy, kvalifikovanou účast na základním jmění anebo na hlasovacích právech. Žádná finanční instituce, s kterou má Teratrust, s.r.o. uzavřenou smlouvu a ani osoby ovládající této finanční instituce nemají kvalifikovanou účast na základním jmění Teratrust, s.r.o. a ani na základním jmění jeho podřízeného finančního agenta, pokud je právnickou osobou.

4 Přijme pokyn Obchodník příjímá pokyn od klienta Informuje klienta o jeho realizovaných obchodech a zabezpečuje platební styk s klientem. KLIENT Primární kontakt s klientem Vázaný zástupce informuje o stavu na účtě, o dění na kapitálovém trhu, vykonává investiční poradenství a předává investiční doporučení Obchodníka. VÁZANÝ ZÁSTUPCE Vázaný zástupce je smluvním partnerem investičního zprostředkovatele. INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL Komunikaci s klientem zastrešuje investiční zprostředkovatel, který může touto úlohou dále pověřit vázaného zástupce. OBCHODNÍK Obchodník pouze realizuje přijaté pokyny na burze a zabezpečuje vypořádání a správu cenných papírů. BURZY

5 Všichni investiční zprostředkovatelé jejich vázaní zástupci jsou zapsány v seznamu ČNB. Zápis v seznamech si můžete ověřit na stránce PROVIZE INVESTIČNÍM ZPROSTŘEDKOVATELŮM Za poskytování investičních služeb hradíte společnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. poplatky ve smyslu ceníku služeb uvedeného na stránkách obchodníka. Příklady výpočtu poplatků najdete na stránce Z poplatků za obchody, které realizujete prostřednictvím Obchodníka, hradí Obchodník investičnímu zprostředkovateli, společnosti Teratrust, s.r.o., smluvní provizi, který může část provize postoupit svým vázaným zástupcům. Odměňování investičních zprostředkovatelů a vázaných zástupců je dynamické a je založené na objemu obchodů klientů, pro které vykonávájí investiční zprostředkování. Takové odměňování může způsobovat potenciální konflikt zájmů mezi klientem a investičním zprostředkovatelem a anebo vázaným zástupcem. CAPITAL MARKETS a investiční zprostředkovatel mají v tomto směru vypracované směrnice a interní postupy, které se v maximální možné míře snaží konflikt zájmu monitorovat a vyžadují od svých zaměstnanců a smluvních partnerů odbornou starostlivost, poctivost a profesionalitu ve vztahu ke klientům. Výše provize hrazená jinou osobou, resp. poskytnuté jiné osobě je přístupná po přihlášení se na klientský účet na web stránce Obchodníka. KOMUNIKACE S KLIENTY Základní komunikaci s Vámi jako klientem provede vázaný zástupce. Je to první článek v našem smluvním vztahu, který Vám bude poskytovat informace týkající se novinek na kapitálovém trhu dle vzájemně dohodnutých pravidel. Jeho prostřednictvím můžete také získat informace o Vašem účtu a můžete se na něj obracet s jakýmikoli otázkami z oblasti kapitálového trhu.

6 Nakolik klademe vysoký důraz na profesionalistu a odbornou způsobilost vázaných zástupců, je možné, že komunikaci s Vámi jako klientem povede jiný vázaný zástupce, než ten, s kterým jste smluvní dokumentaci podepisovali. Jakékoli problémy nebo otázky řešte primárně s Vaším vázaným zástupcem, který Vám byl přidělený a který má všechny informace k dispozici. Vázaní zástupci Vás informují o investičních doporučeních a o stavu Vašeho majetkového účtu. Vázaní zástupci nejsou zaměstnanci Obchodníka. Pokud se rozhodnete zadat pokyn, vázaný zástupce informuje investičního zprostředkovatele, který Vás bude telefonicky kontaktovat a kterému zadáte svůj pokyn. Vázaní zástupci a investiční zprostředkovatelé nejsou správci Vašeho portfolia. Pokyny podáváte vždy Vy jako projev Vaší vůle. Nikdo Vás nemůže nutit k nákupu nebo prodeji, Váš názor je vždy rozhodující a konečný. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V případě jakéhokoli problému reagujte okamžitě. Nejprve se informujte u vázaného zástupce, s kterým vedete převážnou část Vaší komunikace. Svůj problém se snažte formulovat přesně, uveďte konkrétní a ověřitelné údaje. Pokud Váš problém přetrvává nebo jste nespokojený s komunikací s vázaným zástupcem, obraťte se přímo na vedení investičního zprostředkovatele na čísle: , nebo použijte Na investičního zprostředkovate-le můžete podat stížnost u obchodníka ve smyslu jeho reklamačních podmínek uvedených na stránce Zvláštním předpisem upravujícím mimosoudní vyrovnání sporů vyplývajících ze zprostředkování je zákon č. 420/2004 Sb. o médiích a o doplnění některých zákonů. Je však důležité si uvědomit, že obecně není možné hradit ztráty zákazníků v důsledku nenaplnění investičních záměrů a tím vzniklých ztrát, protože jedinou oprávněnou osobou rozhodující o investicích jste především Vy sami a nesete rizika s tím spojená.

7 OCHRANA KLIENTA Klientský majetek (tj. finance a cenné papíry) je na Slovensku chráněn Garančním fondem investicí. Fond poskytuje za chráněný majetek jen v případě jeho nedostupnosti náhradu ve výšce Eur. Informace o Garančním fondu investicí a informace o tom, na koho se ochrana vztahuje, najdete v dokumentu s názvem Informácie pre klientov o Garančnom fonde investícií, zveřejněném na stránce obchodníka v sekci MiFID. Před ztrátami z investování při operácích na finančních trzích není klient chráněný. S každou investicí je spojené riziko a dosavadní výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. RIZIKO Obchodujete na kapitálovém trhu, který je charakteristický poměrně vysokým rizikem v závislosti na investiční strategii nebo volbě podkladového aktiva. Každá investice na kapitálovém trhu může vést k ziskům, ale i ke ztrátám! Na stránce v sekci MiFID se nachází dokument s názvem: Informácie o finančných nástrojoch a rizikách v súvislosti s finančnými nástrojmi, který podrobně popisuje formy rizik a povahu jednotlivých cenných papírů. Garantovaný výnos nebo záruku, že investice nebude ztrátová, mohou poskytnout jen produkty, které to mají ve smlouvě jednoznačně uvedené spolu se způsobem a mírou garance. Všeobecně je velmi důležité, aby si každý investor uvědomil základní vztah rizika a výnosu, kde platí, čím vyšší výnos, tím je obvykle vyšší volatilita (kolísání) ceny, a tím vyšší riziko a naopak. Investice do akcií přinášejí s sebou zvýšené riziko. Každý investor si musí být vědom, že existuje teoretická možnost, že přijde o 100% svých investovaných prostředků. Nedávný příklad americké společnosti General Motors, Inc. je toho reálným příkladem, když někdejší světový lídr ve výrobě aut zbankrotoval a jeho akcie klesly na nulu. Avšak vhodnou diverzifikací portfolia a starostlivým výběrem akcií téměř s určitostí předejdete poklesu vaší investice na dno. V případě,

8 že budete aspoň zčásti potřebovat vaše finanční prostředky k jiným účelům, resp. nejste ochotný akceptovat riziko ztráty, není pro Vás nákup akcií vhodný. V takovém případě, by pro Vás mohly být vhodnější konzervativnější formy investování, jako dluhopisy, či obchodovatelné podílové fondy, navázané na vývoj širších indexů, sektorů, či regionů. Váš investiční horizont je stejně důležitý faktor na posouzení únosnosti Vašeho rizika. Při kratším investičním horizontu totiž hrozí riziko, že vlivem krátkodobých turbulencí na kapitálových trzích, může být výnos horší. Naopak při investičním horizontu nad 5 let by mohl být Váš výnos okolo dlouhodobého průměru 10% p.a.. V testech, které Vám finanční agent předloží, se dále zkoumá též únosnost rizik klienta. Únosnost rizik spočívá ve schopnosti klienta snášet ztrátu vyplývající ze ztráty z investování. Investování do akcií je například vhodné jen pro klienty, kteří neinvestují většinu svého majetku, nezpůsobí to klientům výrazné snížení životního standardu a zároveň nebudou mít obavy z častých výkyvů na burze. Jestliže máte pocit, že nesplníte jedno z uvedených kritérií, měli byste uvažovat nad konzervativnějšími způsoby investování. Znalosti a zkušenosti klientů také výraznou mírou přispívají k míře rizika, kterou byste si jako klient měl dovolit. V případě, že máte nejasnosti v typech a povaze nabízených finančních nástrojů, jako i k riziku, které s nástroji souvisí, požádejte vázaného agenta investičního zprostředkovatele, aby Vám potřebné informace poskytl. Stejně tak můžete získat informace ve zmiňovaném materiálu Informácie o finančných nástrojoch a rizikách v súvislosti s finančnými nástrojmi, který je zveřejněný na naší webové stránce. Právním následkem uzavření smlouvy o poskytnutí finanční služby je vznik práv a závazků, s kterými je spojené finanční plnění a jejich porušením vzniká dotyčné straně nárok i na možné uložení finanční sankce kromě následků spojených se zánikem smlouvy.

9 INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ Pro účely optimálních investicí, vypracováváme analýzy vybraných akcií, u kterých máme snahu předpovědět jejich očekávaný budoucí vývoj. Naše společnost dlouhodobě analyticky podporuje tituly z tzv. Trading listu. Ten je zveřejněný na stránkách Obchodníka Mimo to vypracováváme krátkodobé jednorázové analýzy, reagující na aktuální dění na trhu, týdenní komentáře, kalendáře investičních událostí, modelová portfolia a samotné investiční doporučení. Investiční doporučení jsou všeobecná doporučení na nákup a prodej konkrétních cenných papírů a jsou vypracovávané a publikované na stránkách obchodníka ve smyslu Pravidiel vypracovávania a šírenia investičných odporúčaní, které jsou zveřejněné v sekci MiFID. Předpokládaná výnosnost cenných papírů je jen odhadem, založená na zkušenostech, minulém výnose, porovnání s podobnými cennými papíry, na analýze podkladového aktiva, anebo na předpovědích, vyplývajících ze znalosti ekonomiky. Předpoklad není nikdy garantovaným výnosem. POSKYTOVANÉ INFORMACE PRO KLIENTY Obchodník poskytuje veškeré informace o stavu Vašeho účtu a o Vašich obchodních aktivitách. K stavu Vašeho účtu máte přístup i na stránkách po zadání Vašeho přístupového klíče. Jméno a heslo najdete na čtvrté straně rámcové smlouvy. Kromě aktuálního stavu se Vám zobrazí i přehled realizovaných obchodů, informací o pohybech na účtu a o uzavřených obchodech. Podrobný písemný výpis z Vašeho účtu Vám zašleme poštou jedenkrát ročně. V případě, že zrealizujete na burze obchody, obchodník Vám druhý den zašle potvrzení o realizaci, kde Vás informuje o náležitostech obchodu ve smyslu zákona, včetně informace o výšce zaplaceného poplatku.

10 PROHLÁŠENÍ KLIENTA Název: Sídlo: IČO: Zastoupený: Klient svým podpisem na těchto předobchodních informacích potvrzuje, že se se všemi informacemi, které jsou mu určené, seznámil, rozumí jim a převzal jejich kopii. Klient svým podpisem potvrzuje, že byl pravdivě a srozumitelně informován o základních parametrech a funkčnosti produktu a o všech podstatných rizikách spojených s produktem. Klient prohlašuje, že byl řádně poučen vzhledem k charakteru zprostředkované služby o podstatě finančního produktu, o rizikách selhání příslušné finanční instituce, o povinnostech investičního zprostředkovatele a prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou úplné, správné, pravdivé a aktuální a zavazuje se jakoukoli změnu bez zbytečného odkladu oznámit a změnu doložit průkaznými doklady. Klient bere na vědomí, že zanedbání této povinnosti podle předcházející věty jde na jeho vrub. Klient prohlašuje, že nemá žádné pochybnosti a ani nejasnosti o finanční službě a finančním produktu, které jsou mu zprostředkované a že mu byly poskytnuty všechny informace podle zákona. V..., dne Podpis klienta

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. (dále jen Obchodník ) v souladu se zákonem č.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb jsou podmínkami společnosti MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s.

Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. www.rsj.cz Investiční služby poskytované společnosti RSJ a.s. RSJ a.s. je největším obchodníkem s cennými papíry se sídlem v České republice. RSJ a.s. je významným obchodníkem finančních derivátů na světových

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Informace pro zákazníky Pioneer Investments platné od 14. února 2015

Informace pro zákazníky Pioneer Investments platné od 14. února 2015 Informace pro zákazníky Pioneer Investments platné od 14. února 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 Informační povinnosti 1.1.1 Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele IMPERIUM FINANCE s.r.o. IČ: 248 48 808 Sídlo: Jesenice - Osnice, Vavřínová 240, PSČ 252 42 1 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST... 3 1. Základní ustanovení...

Více

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje.

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 -

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 3 1. Základní ustanovení 3 2. Definice

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele Finin group s.r.o. IČ: 24238899 Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 2 1. Základní ustanovení 2 2. Definice

Více

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401)

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) ČÍSLO SMLOUVY: A SMLUVNÍ STRANY Klient muž žena Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) NÁZEV ÚČTU: Active Invest Horizont Invest Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ Komerční banka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Podmínky obhospodařování

Podmínky obhospodařování PODMÍNKY OBHOSPODAŘOVÁNÍ INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI KB, A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Podmínky obhospodařování Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. pro individuální obhospodařování portfolia

Více

Informace o HighSky Brokers, a. s.

Informace o HighSky Brokers, a. s. Informace o HighSky Brokers, a. s. 1. Právní informace týkající se HighSky Brokers, a.s. HighSky Brokers, a.s., sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1, 110 00, IČ: 247 10 164, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY Společnost Colosseum, a.s. zastupuje společnost Aura Invest Group s.r.o. OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 4 1.1. Povaha dokumentu 4 1.2. Základní údaje o obchodníkovi s cennými

Více

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích

MIFID evropská směrnice, upravující činnost na kapitálových trzích Dne 1. listopadu 2007 vešla na Slovensku v účinnost novela Zákona č. 566/2001 o cenných papieroch se šestiměsíčním přechodným obdobím. Novelou se implementovala evropská směrnice MiFID (Markets in Financial

Více

Obchodní podmínky GRANT CAPITAL a.s. (STOX.CZ)

Obchodní podmínky GRANT CAPITAL a.s. (STOX.CZ) Obchodní podmínky GRANT CAPITAL a.s. (STOX.CZ) Tyto Obchodní podmínky (dále v textu označovány také jen jako OP ) vytvářejí rámec pro poskytování investičních služeb a upravují práva a povinnosti, vyplývající

Více

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. 1. OBECNÁ ČÁST Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále v textu označovány také jen jako VOP ) vytváří rámec pro poskytování investičních služeb a upravují

Více

Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování

Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování Číslo smlouvy: Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Obchodní podmínky. poskytování služeb společností Colosseum, a.s.

Obchodní podmínky. poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Společnost Colosseum, a. s., se sídlem Praha 2, Londýnská 59, PSČ 120 00, Česká republika, identifikační číslo 25133454 (dále jen společnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. (dále jen Produktové obchodní podmínky )

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro obchodování s tuzemskými cennými papíry UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové obchodní podmínky ) 1. Definice pojmů Banka znamená UniCredit

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

Produktové podmínky pro obstarání obchodů s cennými papíry kolektivního investování

Produktové podmínky pro obstarání obchodů s cennými papíry kolektivního investování Produktové podmínky pro obstarání obchodů s cennými papíry kolektivního investování Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti Banky III. Nákup Fondů Klientem IV. Odkoupení Fondů Bankou V. Přestup

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více