Ing. Dr. Vítězslav Hálek se sídlem: Nezvalova 423, Hradec Králové, PSČ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Dr. Vítězslav Hálek se sídlem: Nezvalova 423, Hradec Králové, PSČ: 500 03"

Transkript

1 Okresní sud v Hradci Králvé Ignáta Hermanna 227 Hradec Králvé Žalbce: Ing. Dr. Vítězslav Hálek se sídlem: Nezvalva 423, Hradec Králvé, PSČ: správce knkursní pdstaty úpadce TREND - všebecný investiční fnd a. s., IČ: , se sídlem: Hradec Králvé, Škrupva 441, PSČ Právně zast.: JUDr. Jsefem Oubrechtem, advkátem, č. sv se sídlem: Na Hrázce 241, Hradec Králvé, PSČ (plná mc ze dne 20. května 2013) Žalvaní: 1. Ing. Mirslav Hálek, nar , bytem: Mužíkva č.p. 336, Hradec Králvé 2. Ing. Jan Chlasta, nar , bytem: Husva č.p. 794, Zlín 3. Michal Plachta, nar , bytem: Jablnec nad Nisu, Budvatelů čp Ing. Petr Šrejtr, nar , bytem Hradec Králvé, Nad Rzárku čp Ing. Mirslav Vlastník, nar , bytem: Kyjevská čp. 444, Hradec Králvé 6. Libr Páv, nar , bytem: Švehlva 512/14, Hradec Králvé 7. Ing. Jiří Trnka, CSc., nar , bytem: Dukelská čp. 1643, Hradec Králvé 8. PaedDr. Václav Dius, nar , bytem Pavla Stránskéh čp. 77, Ústí nad Labem 9. Ing. Petr Kžený, nar , bytem Františka Halase čp. 64/3, Hradec Králvé Žalba náhradu škdy Žalbce je cby správce knkurzní pdstaty svbzen d SOP. Desetkrát Přílhy: - plná mc - dále dle textu s výhradu dalších důkazů

2 I. 1. Na základě bžalby Vrchníh státníh zastupitelství v Praze sp. zn.: VI. VZV 3/2000 ze dne (dále jen bžalba ) byl u Krajskéh sudu v Hradci Králvé pd sp. zn.: 6T 5/2005 veden trestní řízení prti žalvaným, cby bžalvaným, pr tam ppsané skutky, jejichž spácháním vznikla mj. žalbci škda v celkvé výši nejméně ,- Kč. 2. Pdáním ze dne dručeným Krajskému sudu v Hradci Králvé téhž dne se žalbce přihlásil d předmětnéh trestníh řízení s nárkem na náhradu škdy způsbenu skutky ppsanými v pdané bžalbě v celkvé výši ,- Kč s příslušenstvím 3. Nejprve rzsudkem Krajskéh sudu v Hradci Králvé, č.j.: 6T 5/ ze dne , p jeh zrušení dvlacím sudem a vrácení věci k nvému rzhdnutí pak rzsudkem Krajskéh sudu v Hradci Králvé, č.j.: 6T 5/ ze dne a následně pak, p jeh zrušení dvlacím sudem a vrácení věci k nvému rzhdnutí, Rzsudkem Krajskéh sudu v Hradci Králvé, č.j.: 6T 5/ ze dne (dále jen Rzsudek ) byli někteří žalvaní shledáni vinnými spácháním některých tam uvedených skutků, sučasně však byli žalvaní, příp. jen někteří z nich, pr některé skutky bžalby zprštěni. 4. Prti Rzsudku pdal státní zástupce Vrchníh státníh zastupitelství v Praze, v rzsahu zpršťujících výrků, dvlání v neprspěch bžalvaných, kterém však nebyl Vrchním sudem v Praze věcně rzhdnut, nebť dne prběhla amnestie prezidenta republiky a Vrchní sud v Praze svým usnesením č.j.: 12 T 33/2010 ze dne 13. ledna 2013 v její suvislsti pdle ust. 257 dst. 2 tr. řádu s přihlédnutím k jejímu Čl. II rzhdl zastavení trestníh stíhání žalvaných skutky, pr něž byli tit Rzsudkem bžalby zprštěni. V rzsahu dsuzující části Rzsudku pak rzhdnut Vrchním sudem dsud nebyl, nicméně důvdy ppsané amnestie prezidenta republiky se však uplatní i zde a trestní řízení bude zastaven. 5. V suvislsti se zpršťujícím výrkem Rzsudku byl žalbce, cby pškzený v předmětném trestním řízení, se svým nárkem na náhradu škdy, v rzsahu týkajícím se zpršťujícíh výrku, dkázán na řízení ve věcech bčanskprávních. Ttéž rzhdnutí, resp. dkaz žalbce, cby pškzenéh, na řízení ve věcech bčanskprávní, lze pak čekávat i v suvislsti se zastavením zbývající části trestníh stíhání bžalvaných. 6. Vzhledem k dpadu amnestie prezidenta republiky nemá tedy žalbce jinu mžnst, než svůj nárk na náhradu škdy uplatnit u nadepsanéh sudu cestu tét žalby. 7. Věcná příslušnst nadepsanéh sudu je dána ust. 9 dst. 1.s.ř., místní pak ust. 87 dst. 1 písm. b).s.ř., nebť k jednání žalvaných, které zakládá práv žalbce

3 na náhradu škdy, dšl vesměs v Hradci Králvé, navíc Okresní sud v Hradci Králvé je pr většinu z žalvaných becným sudem. Důkaz: - trestním spisem Krajskéh sudu v Hradci Králvé, sp. zn.: 6T 5/ usnesením Vrchníh sudu v Praze, č.j.: 12 T 33/2010 ze dne 13. ledna 2013 II. Škda způsbená žalbci žalvanými, kteru žalbce v trestním řízení řádně uplatnil a jejíž náhrady se žalbce prti žalvaným dmáhá nyní tut žalbu, spčívá v následujících skutečnstech a následujících jednáních žalvaných: za situace, kdy majetek investičníh fndu Trend - všebecný investiční fnd, a.s., se sídlem Škrupva 441, Hradec Králvé, IČ: , v knkursu (dále jen investiční fnd Trend ) bhspdařvala investiční splečnst Trend, a.s., se sídlem Zelený Pruh 99, Praha 4, IČ: (dále jen investiční splečnst Trend ), na základě bhspdařvatelské smluvy uzavřené dne v Praze v bdbí d d v Hradci Králvé, Praze, Plzni a na dalších místech způsbili škdu na majetkvých hdntách akumulvaných jednak v investičním fndu Trend a jednak v investičním fndu Mercia, a.s., v likvidaci, se sídlem Lndýnská 53, Praha 2, IČ: (dále jen investiční fnd Mercia ), realizvali pr investiční fndy Trend a Mercia ztrátvé, pškzující bchdy a nevýhdně zavazvali investiční fndy Trend a Mercia v bchdních vztazích, přičemž tyt majetkvé dispzice sučasně přinášely neprávněný prspěch bchdním splečnstem persnálně a majetkvě prpjeným s managementem, statutárními rgány a zmcněnci investičních fndů Trend a Mercia, a t splečnstem: Brněnská bchdní, a.s., se sídlem Lipvá 27, Brn, IČ: , v knkurzu, v likvidaci, dříve Králvehradecká Brkerská, a.s., se sídlem Škrupva 9, Hradec Králvé (dále jen KHB, a.s. ), Firex, a.s., se sídlem Škrupva 9, Hradec Králvé, IČ: , v knkursu (dále jen Firex, a.s. ), IFM, a.s., se sídlem Sběšická 151, Brn IČ: , v knkursu, v likvidaci, dříve IFM, a.s., se sídlem Škrupva 9, Hradec Králvé (dále jen IFM, a.s. ), Cnzult Invest, spl. s r.., v likvidaci, se sídlem Vrázva 290, Hradec Králvé, IČ: , dříve Cnzult Invest, spl. s r.. (dále jen Cnzult Invest, spl. s r.. ),

4 Sprtex, a.s. v likvidaci, se sídlem Škrupva 12/441, Hradec Králvé, IČ: , dříve Start BD, a.s., se sídlem Škrupva 9 (dále jen Start BD, a.s. ), přičemž tat pškzující nakládání s majetkem realizvaná v investičních fndech Trend a Mercia vedla Ministerstv financí České republiky, Odbr dzru nad kapitálvým trhem, se sídlem Letenská 15, Praha 1, k rzhdnutí zavedení nucené správy, a t jednak v investičním fndu Trend dne pd č.j. I0I/70-462/1996, kdy rzhdnutí nabyl právní mci dne a jednak v investičním fndu Mercia dne pd č.j. 101/81-870/1996, kdy rzhdnutí nabyl právní mci dne a deliktních jednám se dpustili knkrétně tak, že: A. žalvaní 1, 6, 5, 3 a 7 (bžalvaní Ing. Mirslav Hálek, Libr Páv, Ing. Mirslav Vlastník. Michal Plachta, Ing. Jiří Trnka, CSc.) za situace, kdy jednak spl. Cnzult Invest, spl. s r.. byla v pstavení mandatáře vůči mandantvi spl. Firex, a.s., a t na základě mandátní smluvy uzavřené dne v Hradci Králvé, jednak spl. Cnzult Invest, spl. s r.. byla v pstavení mandatáře vůči mandantvi spl. KHB, a.s., a t na základě mandátní smluvy uzavřené dne v Hradci Králvé, jednak spl. Cnzult Invest, spl. s r.. byla v pstavení kmitenta vůči kmisináři spl. KHB, a.s., a t na základě kmisinářské smluvy uzavřené dne v Hradci Králvé, jednak spl. Elektrárny Opatvice, a.s., se sídlem Opatvice nad Labem, Pardubice 2, IČ: (dále jen Elektrárny Opatvice, a.s. ), byla v pstavení kmitenta vůči kmisináři spl. KHB, a.s., a t na základě kmisinářské smluvy uzavřené dne v Hradci Králvé, s úmyslem bez adekvátní náhrady dčerpat z majetku investičníh fndu Trend hdntné cenné papíry, a t jednak ks likvidních, zaknihvaných akcií spl. SPT Telecm, a.s. ISIN: CZ , jednak ks likvidních, zaknihvaných akcií spl. Synthesia, a.s. ISÍN; CZ a jednak ks likvidních, zaknihvaných akcií spl. Chempetrl, a.s. ISIN: CZ , v přesně nezjištěné dbě ve druhé plvině měsíce července 1995, nejpzději však d , kdy se knal zasedání představenstva spl. Elektrárny Opatvice, a.s. bž. Ing. Mirslav Hálek, místpředseda představenstva a ředitel spl. Firex, a.s., bž. Libr Páv, místpředseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. a bž. lng. Mirslav Vlastník, předseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. se splečně brátili na sv. Ing. Karla Růžičku, místpředsedu představenstva spl. Elektrárny Opatvice, a.s. s nabídku prdeje zaknihvaných akcií z prtflia investičníh fndu Trend, a t zejména titulů SPT Telecm, a.s. ISIN; CZ , Synthesia, a.s. ISIN: CZ a Chempetrl, a.s. ISIN: CZ v celkvé hdntě ,- Kč,

5 dne v Hradci Králvé, za účelem realizace prdeje zaknihvaných akcií spl. SPT Telecm, a.s. ISIN: CZ , Synthesia, a.s. ISIN: CZ a Chempetrl, a.s. ISIN: CZ z prtflia investičníh fndu Trend, bž. Ing. Mirslav Hálek, jak místpředseda představenstva a ředitel spl. Firex, a.s. v pstavení kmitenta a bž. Ing. Mirslav Vlastník, jak předseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. v pstavení kmisináře, uzavřeli kmisinářsku smluvu bstarání kupě a prdeje cenných papírů, dne v Hradci Králvé bž. Libr Páv, jak místpředseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. v pstavení kmisináře, převzal d sv. Ing. Karla Růžičky, místpředsedy představenstva spl. Elektrárny Opatvice, a.s. v pstavení kmitenta, list bjednávky č. 34 ke kmisinářské smluvě, na základě kteréh spl. Elektrárny Opatvice, a.s. bjednala splatnstí d d nákup jednak ks zaknihvaných akcií spl. Chempetrl, a.s., ISIN: CZ za cenu 860,- KČ/ks, jednak ks zaknihvaných akcií spl. SPT Telecm, a.s. ISIN: CZ za cenu 2.600,-- Kč/ks a jednak ks zaknihvaných akcií spl. Synthesia, a.s. ISIN; CZ za cenu 780,- Kč/ks, dále dne v Hradci Králvé bž. lng. Mirslav Hálek, místpředseda představenstva a ředitel spl. Firex, a.s. písemně zmcnil bž. Ing. Jiříh Trnku, CSc., k jednání za spl. Firex, a.s. v pstavení prkuristy, dále dne v Hradci Králvé bž. lng. Mirslav Vlastník. předseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. v pstavení kmisináře uzavřel se sv. Ing. Karlem Růžičku, místpředsedu představenstva spl. Elektrárny Opatvice, a.s. a sv. Ing. Arnštem Pulem, předsedu představenstva spl. Elektrárny Opatvice, a.s. v pstavení kmitenta kmisinářsku smluvu na bstarání kupě cenných papírů za účelem realizace bchdu s likvidními, zaknihvanými akciemi spl. SPT Telecm, a.s. ISIN: CZ , Synthesia, a.s. ISIN: CZ a Chempetrl, a.s. ISIN: CZ z majetku investičníh fndu Trend, přičemž dne převedla spl. Elektrárny Opatvice, a.s. jednak z účtu č /1600 a jednak z účtu č /0800 jak zálhvu platbu z titulu bjednávky nákupu akcií celkem částku ,- Kč, a t ve prspěch účtu č /1600 spl. KHB, a.s., ve dnech a v Praze a v Hradci Králvé a bž. Libr Páv, místpředseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s., bž. lng, Mirslav Vlastník, předseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. jak kupující a sv. JUDr. Oldřich Lichtenberg jak prdávající uzavřeli kupní smluvu, jejímž

6 předmětem byl převd celkem 28 ks zatímních listů investiční splečnsti Trend (přadvá čísla ) za celkvu smluvní cenu ve výši ,- Kč, dále za situace, kdy bž. lng, Mirslav Hálek, již nebyl předsedu představenstva ani jiným statutárním rgánem, zmcněncem či zaměstnancem spl. KHB, a.s. dne v Praze pdepsal jak zástupce spl. KHB, a.s. se sv. Michaelem Kcábem, členem představenstva investičníh fndu Trend tzv. Memrandum, které bezprstředně předcházel prdeji všech zatímních listů investiční splečnsti Trend ve prspěch spl. KHB, a.s., ve dnech a v Praze a v Hradci Králvé bž. Libr Páv, místpředseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s., bž. Ing. Mirslav Vlastník, předseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. jak kupující a sv. JUDr. Oldřich Lichtenberg, Ing. Aleš Machalíček, sv. Ing. Aleš Tmek, CSc. a sv. Ing. Jiří Pacvský jak prdávající uzavřeli ddatek ke kupní smluvě, jehž předmětem byl navýšení kupní ceny za převd celkem 147 ks zatímních listů investiční splečnsti Trend (přadvá čísla , , ) celkvu částku ve výši ,-- Kč, dále dne v Hradci Králvé bž. Ing, Mirslav Vlastník, předseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. a bž. Libr Páv, místpředseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. přijali písemné zmcnění k samstatnému jednání a pdepisvání za investiční fnd Trend, vystavené Ing. Alexem Machalíčkem, členem představenstva investičníh fndu Trend a sv. Ing. Jiřím Pacvským členem představenstva investičníh fndu Trend, dále dne v Praze bž. Ing. Mirslav Vlastník, předseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. a bž. Libr Páv, místpředseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. předali sbně sv. Ing. Bhumilu Hlubcvi, řediteli investičníh fndu Trend celkem tři vypracvané kupní smluvy, kde prdávajícím byl investiční fnd Trend a kupujícím spl. Cnzult Invest, spl. s r.., jejichž předmětem byly zaknihvané akcie splečnstí SPT Telecm, a.s. ÍSIN: CZ , Synthesia, a.s. ISIN: CZ a Chempetrl, a.s. ISÍN; CZ s pkynem, aby tyt kupní smluvy byly bezdkladně realizvány představenstvem investičníh fndu Trend, dále dne v Hradci Králvé a v Praze kupující bž. Michal Plachta, jediný splečník a jednatel spl. Cnzult Invest, spl. s r.. uzavřel s prdávajícím Ing. Alešem Machalíčkem, členem představenstva investičníh fndu Trend kupní smluvu, jejímž předmětem byl celkem ks zaknihvaných akcií spl. SPT Telecm, a.s. ISIN: CZ za smluvně dhdnutu kupní cenu ve výši ,- Kč (2.646,- KČ/ks), přičemž kupující spl. Cnzult Invest, spl. s r.., zaplatila ve prspěch prdávajícíh

7 investičníh fndu Trend puze zálhu na nákup akcií ve výši 28% z kupní ceny, tj ,- Kč a zbylu část kupní ceny (72%) se kupující spl. Cnzult Invest, spl. s r.., zavázala uhradit ve prspěch prdávajícíh investičníh fndu Trend neprdleně p převdu cenných papírů ve Středisku cenných papírů, se sídlem Rybná 14, Praha 1 (dále jen Středisk cenných papírů ), přičemž bchdvané akcie byly převedeny ve Středisku cenných papírů prdávajícím investičním fndem Trend ve prspěch kupujícíh spl. Cnzult Invest, spl. s r.. na majetkvý účet č dne a drtivá část kupní ceny ve výši ,- KČ (72%) nebyla nikdy investičnímu fndu Trend zaplacena, dále dne v Hradci Králvé a v Praze kupující bž. Michal Plachta, jediný jednatel a splečník spl. Cnzult Invest, spl. s r.., uzavřel s prdávajícím Ing. Alešem Machalíčkem, členem představenstva investičníh fndu Trend kupní smluvu, jejímž předmětem byl celkem ks akcií spl. Chempetrl, a.s. ISIN: CZ za smluvně dhdnutu kupní cenu ve výši ,- Kč (959,- Kč/ks), přičemž kupující spl. Cnzult Invest, spl. s r.., zaplatila ve prspěch prdávajícíh investičníh fndu Trend tlik zálhu na nákup akcií ve výši 25%í z kupní ceny, tj ,- KČ a zbylu část kupní ceny (75%) se kupující spl. Cnzult Invest, spl. s r.., zavázala uhradit ve prspěch prdávajícíh investičníh fndu Trend neprdleně p převdu cenných papírů ve Středisku cenných papírů, přičemž bchdvané akcie byly převedeny ve Středisku cenných papírů prdávajícím investičním fndem Trend ve prspěch kupujícíh spl. Cnzult Invest spl. s r.. na majetkvý účet č dne a drtivá část kupní ceny ve výši ,- Kč (75%) nebyla nikdy investičnímu fndu Trend zaplacena, dále dne v Hradci Králvé a v Praze kupující bž. Michal Plachta, jediný jednatel a splečník spl. Cnzult Invest, spl. s r.. uzavřel s prdávajícím Ing. Alešem Machalíčkem, členem představenstva investičníh fndu Trend kupní smluvu, jejímž předmětem byl celkem ks akcií spl. Synthesia ISIN: CZ za smluvně dhdnutu kupní cenu ve výši ,- Kč (841,- Kč/ks), přičemž kupující spl. Cnzult Invest, spl. s r.., zaplatila ve prspěch prdávajícíh investičníh fndu Trend tlik zálhu na nákup akcií ve výši 25% z kupní ceny, tj ,- Kč a zbylu část kupní ceny (75%) se kupující spl. Cnzult Invest, spl. s r.., zavázala uhradit ve prspěch prdávajícíh investičníh fndu Trend neprdleně p převdu cenných papírů ve Středisku cenných papírů, přičemž bchdvané akcie byly převedeny ve Středisku cenných papírů prdávajícím investičním fndem Trend ve prspěch kupujícíh spl. Cnzult Invest, spl. s r.. na majetkvý účet

8 č až dne a drtivá část kupní ceny ve výši ,- Kč (75%) nebyla nikdy investičnímu fndu Trend zaplacena, dále dne v Hradci Králvé bž. Michal Plachta, jediný jednatel a splečník spl. Cnzult Invest, spl. s r.. v pzici buducíh prdávajícíh uzavřel s bž. Ing. Jiřím Trnku, CSc., prkuristu spl. Firex, a.s. v pzici buducíh kupujícíh buducí kupní smluvu, jejímž předmětem byl ks akcií spl. SPT Telecm, a.s. ISIN; CZ za cenu 2.779,- Kč/ks, ks akcií spl. Synthesia, a.s. ISIN: CZ za cenu 900,- Kč/ks a jednak ks akcií spl. Chempetrl, a.s. ISIN: CZ za cenu 1.200,- Kč/ks, přičemž bě smluvní strany se dhdly, že nejpzději d uzavřu smluvu kupi cenných papírů, kde prdávajícím bude spl. Cnzult Invest, spl. s r.. a kupujícím spl. Firex, a.s., a celkvá kupní cena všech bchdvaných akcií byla stanvena dhdu smluvních stran částku ,-- Kč, přičemž buducí kupující spl. Firex, a.s. se zavázala zaplatit nejpzději d ve prspěch buducíh prdávajícíh spl. Cnzult Invest, spl. s r.. zálhu na nákup cenných papírů ve výši ,- Kč a dplatek kupní ceny ve výši ,- Kč se buducí kupující spl. Firex, a.s. zavázala zaplatit ve prspěch buducíh prdávajícíh spl. Cnzult Invest, spl. s r.. nejpzději d sedmi dnů p převdu cenných papírů na majetkvý účet č buducíh kupujícíh spl. Firex, a.s. vedený ve Středisku cenných papírů, a buducí prdávající spl. Cnzult Invest, spl. s r.. se smluvně zavázala v bdě III. smluvy k převdu bchdvaných akcií ve prspěch účtu č buducíh kupujícíh spl. Firex, a.s. vedenéh ve Středisku cenných papírů nejpzději d , a t pd sankcinváním smluvní pkutu ve výši ,- Kč za každý den prdlení s převdem akcií, dne v Hradci Králvé bž. Michal Plachta. jediný jednatel a splečník spl. Cnzult invest, spl. s r.., jak prdávající uzavřel s bž. Ing. Jiřím Trnku. CSc., prkuristu spl. Firex, a.s., jak kupujícím kupní smluvu, jejímž předmětem byl jednak ks akcií spl. SPT Telecm, a.s. ISIN: CZ za cenu 2.779,- Kč/ks, jednak ks akcií spl. Synthesia, a.s. ISIN: CZ za cenu 900,- Kč/ks a jednak ks akcií spl. Chempetrl, a.s. ISIN: CZ za cenu 1.200,- Kč/ks z prtflia investičníh fndu Trend za celkvu smluvní cenu ve výši ,- Kč, přičemž kupující spl. Firex, a.s. se zavázala zaplatit ve prspěch prdávajícíh spl. Cnzult Invest, spl. s r.. tlik zálhu na nákup akcií ve výši ,- Kč a dplatek kupní ceny ve výši ,- Kč se kupující spl. Firex, a.s. zavázala zaplatit ve prspěch prdávajícíh spl. Cnzult Invest, spl. s r.. nejpzději d sedmi dnů p převdu cenných papírů na majetkvý účet č spl. Firex, a.s. vedený ve Středisku cenných papírů a

9 prdávající spl. Cnzult Invest spl. s r.. se zavázala v bdě III. smluvy převést bchdvané akcie ve prspěch majetkvéh účtu č kupujícíh spl. Firex, a.s. vedenéh ve Středisku cenných papírů nejpzději d pd sankcinváním smluvní pkutu ve výši ,- Kč za každý den prdlení, přičemž dplatek kupní ceny ve výši ,- Kč nebyl nikdy spl. Firex a.s. zaplacena ve prspěch spl. Cnzult Invest, spl. s r.., a t z důvdu realizace smluvní pkuty a následnéh zapčtení vzájemné vyknstruvaných phledávek, dále bž. Ing. Mirslav Hálek, jak místpředseda představenstva a ředitel spl. Firex, a.s., s úmyslem vytvřit pdmínky pr realizaci smluví pkuty ve prspěch spl. Firex, a.s. a k tíži spl. Cnzult Invest, spl. s r.. příkazem k úhradě ze dne splatným dne pukázal zálhu na nákup akcií splečnstí SPT Telecm, a.s. ISIN: CZ , Synthesia, a.s. ISIN: CZ a Chempetrl, a.s. ISIN: CZ v celkvé výši ,- KČ z účtu č /5100 spl. Firex, a.s. ve prspěch účtu č /5100 spl. Cnzult Invest, spl. s r.. až dne , dále bž. Michal Plachta, jediný jednatel a splečník spl. Cnzult Invest, spl. s r.., jednak nepřevedl nejpzději d ve prspěch kupujícíh spl. Firex, a.s., bchdvané akcie spl. SPT Telecm, a.s. ISIN: CZ , Synthesia, a.s. ISIN: CZ a Chempetrl, a.s. ISIN: CZ , přičemž tyt cenné papíry převedl až dne , čímž vznikla phledávka spl. Firex, a.s. za spl. Cnzult Invest, spl. s r.. ve výši ,- Kč z titulu smluvní pkuty a jednak ve dnech a ve dvu platbách převedl z účtu č /5100 spl. Cnzult Invest, spl. s r.. ve prspěch účtu č /5100 investičníh fndu Trend zálhu ve výši ,- Kč za prdej akcií splečnstí SPT Telecm, a.s. ISIN; CZ , Synthesia, a.s. ISIN: CZ a Chempetrl, a.s. ISIN: CZ z prtflia investičníh fndu Trend, dále bž. Ing. Jiří Trnka, CSc., prkurista spl. Firex, a.s. dne v Hradci Králvé uplatnil písemně dpisem adresvaným bž. Michalu Plachtví, jedinému jednateli a splečnsti spl. Cnzult Invest, spl. s r.. zapčtení vzájemných phledávek vzniklých mezi spl. Firex, a.s. a spl. Cnzult Invest, spl. s r.. na základě kupní smluvy a sankčních ujednání z kupní smluvy uzavřené dne přičemž výsledkem vzájemnéh zapčtení zanikla pvinnst spl. Firex, a.s. zaplatit ve prspěch spl. Cnzult Invest, spl. s r.. dplatek kupní ceny ve výši ,- Kč za bchdvané akcie splečnstí SPT Telecm, a.s. ISIN: CZ , Synthesia, a.s. ISIN: CZ a Chempetrl, a.s. ISIN: CZ ,

10 přičemž ks akcií spl. SPT Telecm, a.s. ISIN: CZ , ks akcií spl. Synthesia, a.s. ISIN: CZ a ks akcií spl. Chempetrl, a.s. ISIN: CZ byl dne převeden bž. Ing. Mirslavem Vlastníkem, předsedu představenstva a makléřem spl. KHB, a.s. a zástupcem investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne a bž. Michalem Plachtu, jediným jednatelem a splečníkem spl. Cnzult Invest, spl. s r.. z majetkvéh účtu č investičníh fndu Trend vedenéh ve Středisku cenných papírů ve prspěch majetkvéh účtu č spl. Cnzult Invest, spl. s r.. vedenéh ve Středisku cenných papírů, dále dne byly ttžné cenné papíry převedeny bž. Michalem Plachtu, jediným jednatelem a splečníkem spl. Cnzult Invest, spl. s r.. a sv. Rmanem Tichým, makléřem spl. KHB, a.s. z majetkvéh účtu č spl. Cnzult Invest, spl. s r.. vedenéh ve Středisku cenných papírů ve prspěch majetkvéh účtu č spl. Firex, a.s. vedenéh ve Středisku cenných papírů a dále dne převedli shdné cenné papíry sv. Rman Tichý, makléř spl. KHB, a.s. a sv. Ing. Arnšt Pul, předseda představenstva spl. Elektrárny Opatvice, a.s. z majetkvéh účtu č spl. Firex, a.s. vedenéh ve Středisku cenných papírů na majetkvý účet č spl. Elektrárny Opatvice, a.s., vedený ve Středisku cenných papírů, přičemž: bžalvaný Michal Plachta jak mandatář nepstupval při zařizvání záležitstí s dbrnu péčí, čímž prušil ustanvení 567 dst. 1 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak mandatář nepstupval při činnsti, ke které se zavázal v suladu se zájmy mandanta, čímž prušil ustanvení 567 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak statutární rgán splečnsti při zařizvání záležitstí splečnsti nepstupval s dbrnu péčí, čímž prušil ustanvení 66 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník v návaznsti na ustanvení 567 dst. 1 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak statutární rgán splečnsti při zařizvání záležitstí splečnsti nepstupval v suladu se zájmy splečnsti, čímž prušil ustanvení 66 dst. 2 zákna 513/1991 Sb., Obchdní zákník v návaznsti na ustanvení 567 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, bžalvaní Libr Páv a Ing. Mirslav Vlastník

11 jak kmisináři nechránili jim známé zájmy kmitenta, čímž prušili ustanvení 579 dst. 1 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak kmisináři při zařizvání záležitstí nejednali s ptřebnu dbrnu péčí, čímž prušili ustanvení 578 dst. 1 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak kmisináři bez zbytečnéh dkladu nepřevedli na kmitenta práva získaná při zařizvání záležitstí, čímž prušili ustanvení 585 dst. 1 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak bchdníci s cennými papíry neprvedli příkazy svéh klienta s dbrnu péčí, čímž prušili ustanvení 79 dst. 2 zákna č. 591/1992 Sb., cenných papírech, jak účastníci burzvníh bchdu uzavřeli mimburzvní bchd s cennými papíry přijatými k bchdvání na burze a neinfrmvali něm burzu, čímž prušili ustanvení 19 zákna č. 214/1992 Sb., burze cenných papírů, bžalvaný lne. Mirslav Hálek při zařizvání záležitstí splečnsti nepstupval s dbrnu péčí, čímž prušil ustanvení 66 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník v návaznsti na ustanvení 567 dst. 1 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, při zařizvání záležitstí splečnsti nepstupval v suladu se zájmy splečnsti, čímž prušil ustanvení 66 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník v návaznsti na ustanvení 567 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak člen představenstva splečnsti nevyknával svu půsbnst s náležitu péčí, čímž prušil ustanvení 194 dst. 5 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, přičemž investičnímu fndu Trend vznikla škda ve výši nejméně ,- Kč, B. žalvaní 6 a 2 (bžalvaní Libr Páv a Ing. Jan Chlasta) za situace, kdy investiční splečnst Trend, a.s. byla v pstavení mandatáře vůči investičnímu fndu Trend, a t na základě mandátní smluvy uzavřené dne v Praze, ve znění ddatku č. 1 uzavřenéh dne v Praze a dále za situace, kdy

12 dne v Hradci Králvé vykupila spl. KHB, a.s. d dsavadních vlastníků veškeré zatímní listy investiční splečnsti Trend a získala tak stprcentní (100%) kapitálvu účast na investiční splečnsti Trend, v bdbí d d v Hradci Králvé bez adekvátní náhrady dčerpali z majetku investičníh fndu Trend d majetku persnálně a majetkvě spřízněné (prpjené) spl. KHB, a.s. likvidní zaknihvané akcie spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ , a t tak, že bž. Libr Páv, místpředseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. splečně s bž. Ing, Janem Chlastu, ředitelem investiční spl. Trend a zástupcem investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne prvedli pr investiční fnd Trend ztrátvé a neúčelné bchdy s akciemi spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ , které přinášely zisk výhradně spl. KHB, a.s., přičemž investiční fnd Trend pakvaně a bezúčelně prdával a nakupval akcie spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ , kdy nákup byl činěn za nejvyšší mžné ceny a prdej za nejnižší mžné ceny a zárveň vedl i k vytvření brkerskéh pplatku, a t knkrétně: dne v Hradci Králvé přesné nezttžněný statutární zástupce investičníh fndu Trend jak prdávající a bž. Libr Páv místpředseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. jak kupující uzavřeli smluvu prdeji ks akcií spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ za smluvně dhdnutu cenu ve výši ,- Kč, kdy jednu akcii spl. Ktva, a.s. ÍSIN: CZ prdával investiční fnd Trend za cenu 1.080, Kč a bchd byl mimburzvně vypřádán dne , dne v Hradci Králvé přesně nezttžněný statutární zástupce investičníh fndu Trend jak kupující a bž. Libr Páv, místpředseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. jak prdávající uzavřeli smluvu nákupu ks akcií spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ za smluvně dhdnutu cenu ve výši ,- Kč, kdy jednu akcii spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ nakupval investiční fnd Trend za cenu 1.555,- Kč a bchd byl mimburzvně vypřádán dne , dne v Hradci Králvé bž. Ing. Jan Chlasta, ředitel investiční spl. Trend a zástupce investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne jak kupující uzavřel s bž. Librem Pávem, místpředsedu představenstva a makléřem spl. KHB, a.s. jak prdávajícím smluvu nákupu ks akcií spl. Ktva, a.s. ISÍN: CZ za smluvně dhdnutu cenu ve výši ,-- Kč, kdy jednu akcii spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ nakupval investiční fnd Trend za cenu 952, Kč a bchd byl mimburzvně vypřádán dne , dne v Hradci Králvé bž. Ing. Jan Chlasta, ředitel investiční spl. Trend a zástupce investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne

13 jak kupující uzavřel s bž. Librem Pávem, místpředsedu představenstva a makléřem spl. KHB, a.s. jak prdávajícím smluvu nákupu 594 ks akcií spl. Ktva, a.s., ISIN: CZ za smluvně dhdnutu cenu ve výši ,- Kč, kdy jednu akcii spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ nakupval investiční fnd Trend za cenu 952,- Kč a bchd byl mimburzvně vypřádán dne , dne v Hradci Králvé bž. Ing. Jan Chlasta, ředitel investiční spl. Trend a zástupce investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne jak prdávající uzavřel s bž. Librem Pávem, místpředsedu představenstva a makléřem spl. KHB, a.s. jak kupujícím smluvu prdeji ks akcií spl. Ktva, a.s. ISIN: CŽ za smluvně dhdnutu cenu ve výši ,- Kč, kdy jednu akcii spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ prdával investiční fnd Trend za cenu 400,- Kč a bchd byl mimburzvně vypřádán dne , dne v Hradci Králvé bž. Ing. Jan Chlasta, ředitel investiční spl. Trend a zástupce investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne jak prdávající uzavřel s bž. Librem Pávem, místpředsedu představenstva a makléřem spl. KHB, a.s. jak kupujícím smluvu prdeji celkem ks akcií spl. Ktva, a.s., ISIN: CZ za smluvně dhdnutu cenu ve výši ,- Kč, kdy jednu akcii spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ prdával investiční fnd Trend za cenu 400,- Kč a bchd byl mimburzvně vypřádán dne , přičemž bžalvaný Libr Páv jak kmisinář nechránil jemu známé zájmy kmitenta, čímž prušil ustanvení 579 dst. 1 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak kmisinář při zařizvání záležitstí nejednal s ptřebnu dbrnu péčí, čímž prušil ustanvení 578 dst. 1 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak bchdník s cennými papíry neprvedl příkazy svéh klienta s dbrnu péčí, čímž prušil ustanvení 79 dst. 2 zákna č. 591/1992 Sb., cenných papírech, jak účastník burzvníh bchdu uzavřel mimburzvní bchd s cennými papíry přijatými k bchdvém' na burze a neinfrmval něm burzu, čímž prušil ustanvení 19 zákna č. 214/1992 Sb., burze cenných papírů, bžalvaný Ing. Jan Chlasta

14 jak zástupce investičníh fndu neprdal cenný papír za nejvyšší cenu, za kteru byl mžn cenný papír při vynalžení dbrné péče prdat, čímž prušil ustanvení 17 dst. 4 zákna č. 248/1992 Sb., investičních splečnstech a investičních fndech, jak zástupce investičníh fndu nekupil cenný papír za nejnižší cenu, za kteru byl mžn cenný papír při vynalžení dbrné péče kupit, čímž prušil ustanvení 17 dst. 4 zákna č. 248/1992 Sb., investičních splečnstech a investičních fndech, jak zástupce investičníh fndu nekupil cenný papír nejvýše za kurs cennéh papíru, za který byl v den nákupu bchdván na Burze cenných papírů Praha, a.s. neb bdbném trhu, čímž prušil ustanvení 17 dst. 3 zákna č. 248/1992 Sb., investičních splečnstech a investičních fndech, jak zástupce investičníh fndu neprdal cenný papír nejvýše za kurs cennéh papíru, za který byl v den prdeje bchdván na Burze cenných papírů Praha, a.s. neb bdbném trhu, čímž prušil ustanvení 17 dst. 3 zákna č. 248/1992 Sb., investičních splečnstech a investičních fndech, jak veducí zaměstnanec splečnsti, jehž pracvní pměr byl zalžen jmenváním, jednak nezabezpečil ddržvání právních předpisů při bchdní činnsti splečnsti a jednak nepřijal včasná a účinná patření k chraně majetku zaměstnavatele, čímž prušil ustanvení 74 písm. f), g) zákna č. 65/1965 Sb., Zákníku práce, a sučasně byl ke škdě investičníh fndu Trend a ve prspěch spl. KHB, a.s. vyúčtváván brkerský pplatek, čímž vznikla investičnímu fndu Trend celkvá škda nejméně ve výši ,-Kč. C. žalvaní 1, 8 a 9 (bžalvaní Ing. Mirslav Hálek, PaedDr. Václav Dius a Ing. Petr Kžený) za situace, kdy spl. Start BD, a.s. měla de dne předmět činnsti jednak kupě zbží za účelem jeh dalšíh prdeje a prdej a jednak činnst rganizačních a eknmických pradců a spl. IFM, a.s. měla d předmět činnsti jednak kupě zbží za účelem jeh dalšíh prdeje a prdej a jednak činnst rganizačních a eknmických pradců a spl. Firex, a.s. měla d předmět činnsti kupě zbží za účelem jeh dalšíh prdeje a prdej,

15 dne v Hradci Králvé bž. Ing. Mirslav Hálek, v pstavení předsedy představenstva spl. Start BD, a.s. a sučasně v pzici předsedy představenstva a ředitele spl. IFM, a.s., dále v pstavení předsedy představenstva investičníh fndu Trend a dále v pstavení místpředsedy představenstva a ředitele spl. Firex, a.s. a dále v pstavení předsedy Svazu lyžařů České republiky, se sídlem Atletická 2/100, Praha 6 (dále jen Svaz lyžařů ) s úmyslem vyvést peněžní prstředky z majetku investičníh fndu Trend prstřednictvím spl. Start BD, a.s. d majetku spl. IFM, a.s., písemně pvěřil bž. PaedDr. Václava Diuse, ředitele spl. Start BD, a.s., aby uzavíral smluvy reklamní splupráci jménem spl. Start BD, a.s., v přesně nezjištěné dbě d d v Hradci Králvé na základě příméh ústníh pkynu bž. Ing. Mirslava Hálka, předsedy představenstva spl. Start BD, a.s. vypracval bž. PaeDr. Václav Pius, ředitel spl. Start BD, a.s. smluvu pskytnutí marketingvých práv Svazu lyžařů České republiky - Úseku běžeckých disciplín, dále s úmyslem dčerpat peněžní prstředky z majetku investičníh fndu Trend prstřednictvím spl. Start BD, a.s. d majetku spl. IFM, a.s. dne v Praze bž. Ing. Mirslav Hálek, v pstavení předsedy představenstva investičníh fndu Trend a sučasně v pzici předsedy představenstva spl. Start BD, a.s. a dále v pstavení předsedy představenstva a ředitele spl. IFM, a.s. a sučasně v pstavení místpředsedy představenstva a ředitele spl. Firex, a.s. a dále v pstavení předsedy Svazu lyžařů České republiky a bž. Ing. Petr Kžený, v pstavení člena představenstva investičníh fndu Trend na jedné straně uzavřeli s bž. PaedDr. Václavem Diusem, ředitelem spl. Start BD, a.s. na druhé straně smluvu pskytnutí marketingvých práv Svazu lyžařů České republiky - Úseku běžeckých disciplín, přičemž bž. PaedDr. Václav Dius pdepsal smluvu na základě příméh ústníh pkynu bž. Ing. Mirslava Hálka, kde se spl. Start BD, a.s. smluvně zavázala pskytnut ve prspěch investičníh fndu Trend reklamní a marketingvu činnst na bdbí d d a investiční fnd Trend se zavázal uhradil na základě mžnsti vlby alternativní platby ve prspěch spl. Start BD, a.s. nejpzději d platbu ve výši ,- Kč, když spl. Start BD, a.s. byla výhradním majitelem marketingvých a reklamních práv náležejících Svazu lyžařů České republiky - Úseku běžeckých disciplín v bdbí d na dbu deseti let, dále sv. Sňa Špátvá, účetní spl. KHB, a.s. na základě pkynu bž. Ing. Mirslava Hálka, předsedy představenstva investičníh fndu Trend převedla dne v Hradci Králvé příkazem k úhradě ze dne splatným dne

16 z účtu č /5100 investičníh fndu Trend celkem ,- Kč ve prspěch účtu č /5100 spl. Start BD, a.s. a dále přesně nezttžněný zástupce investičníh fndu Trend převedl dne v Hradci Králvé příkazem k úhradě ze dne splatným dne z účtu č /5100 investičníh fndu Trend celkem ,-- Kč ve prspěch účtu č /5100 spl. Start BD, a.s., a tyt peněžní prstředky nebyly pužity k plnění uzavřené smluvy pskytnutí marketingvých práv, nýbrž byly pužity spl. Start BD, a.s. v rzpru s deklarvaným účelem k kamžitému pskytnutí dvu úvěrů ve prspěch jednak persnálně a majetkvě prpjené spl. IFM, a.s. a jednak ve prspěch persnálně a majetkvě prpjené spl. Firex, a.s., a t jednak úvěru ve výši ,- Kč pskytnutéh ve prspěch spl. Firex, a.s. na základě úvěrvé smluvy ze dne uzavřené v Hradci Králvé mezi bž. PaedDr. Václavem Diusem, ředitelem spl. Start BD, a.s., jak věřitelem a bž. Ing. Mirslavem Hálkem, místpředsedu představenstva a ředitelem spl. Firex, a.s. jak dlužníkem a jednak úvěru ve výši ,- Kč pskytnutéh na základě úvěrvé smluvy ze dne uzavřené v Hradci Králvé mezi bž. PaedDr. Václavem Diusem, ředitelem spl. Start BD, a.s. jak věřitelem a bž. Ing. Petrem Kženým, zástupcem ředitele spl. IFM, a.s. jak dlužníkem, přičemž bě úvěrvé smluvy předlžil bž. PaedDr. Václavu Diusvi, řediteli spl. Start BD, a.s. s ústním pkynem k pdpisu a realizaci bž. Ing. Mirslav Hálek, předseda představenstva spl. Start BD, a.s., přičemž, bžalvaný PaedDr. Václav Pius jak veducí zaměstnanec splečnsti, jehž pracvní pměr byl zalžen jmenváním, jednak nezabezpečil ddržvání právních předpisů při bchdní činnsti splečnsti a jednak nepřijal včasná a účinná patření k chraně majetku zaměstnavatele, čímž prušil ustanvení 74 písm. f), g) zákna č. 65/1965 Sb., Zákníku práce, bžalvaný Ing, Petr Kžený jak statutární rgán splečnsti při zařizvání záležitstí splečnsti nepstupval s dbrnu péčí, čímž prušil ustanvení 66 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník v návaznsti na ustanvení 567 dst. 1 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak statutární rgán splečnsti při zařizvání záležitstí splečnsti nepstupval v suladu se zájmy splečnsti, čímž prušil ustanvení 66 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník v návaznsti

17 na ustanvení 567 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak člen představenstva splečnsti nevyknával svu půsbnst s náležitu péčí, čímž prušil ustanvení 194 dst. 5 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak veducí zaměstnanec splečnsti, jehž pracvní pměr byl zalžen jmenváním, jednak nezabezpečil ddržvání právních předpisů při bchdní činnsti splečnsti a jednak nepřijal včasná a účinná patření k chraně majetku zaměstnavatele, čímž prušil ustanvení 74 písm. f), g) zákna č. 65/1965 Sb., Zákníku práce, čímž vznikla celkvá majetkvá škda investičnímu fndu Trend na jedné straně a celkvý majetkvý prspěch spl. Firex, a.s. a spl. IFM, a.s. na druhé straně ve výši nejméně ,- Kč. D. žalvaní 1, 2 a 4 (bžalvaný Ing. Mirslav Hálek, Ing. Jan Chlasta a Ing. Petr Šrejtr) za situace, kdy z titulu zajištění phledávky spl. Bntn, a.s. se sídlem Praha 7, Štvanice 858, IČ: (dále jen Bntn, a.s. ) ve výši ,- Kč z úvěrvé smluvy uzavřené dne v Praze mezi spl. Bntn, a.s. v pzici věřitele a investičním fndem Trend v pzici dlužníka, existval zástavní práv spl. Bntn, a.s. k celkem ks zaknihvaných akcií spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ z prtflia investičníh fndu Trend, bez adekvátní náhrady dčerpali z majetku investičníh fndu Trend d majetku persnálně a majetkvě spřízněné (prpjené) spl. IFM, a.s. frmu realizace smluvní pkuty likvidní, zaknihvané akcie spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ , v přesně nezjištěný den p na nezttžněném místě bž. Ing. Jan Chlasta, ředitel investiční spl. Trend a zástupce investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne jak prdávající a bž. Ing, Petr Šrejtr, místpředseda představenstva a ředitel spl. IFM, a.s. jak kupující uzavřeli smluvu prdeji ks akcií spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ za celkvu smluvně dhdnutu cenu ve výši ,- Kč, přičemž nepravdivě předstírali, že smluva byla uzavřena již dne v Hradci Králvé, dále ve smluvě uvedli, v dbě předstíranéh uzavřením smluvy (dne ), neexistující čísl běžnéh účtu č /5100 investičníh fndu Trend, kde tt číselné značení běžnéh účtu investičníh fndu Trend mhl být bž. Ing. Janu Chlastvi a bž. Ing. Petru Šrejtrvi nejdříve znám až dne ve hdin p skutečném zalžení a vygenervání čísla běžnéh

18 účtu v pčítačvém systému Investiční a pštvní banky, a.s., pbčka Hradec Králvé, dále d takt uzavřené smluvy prdeji cenných papíru zakmpnvali v bdě IV/l pr investiční fnd Trend jednstranně nevýhdné a pškzující ustanvení smluvní pkutě ve výši 35% z kupní ceny, tj , Kč pr případ nepřevedení bchdvaných akcií ve Středisku cenných papírů nejpzději d na majetkvý účet č kupujícíh spl. IFM, a.s., přičemž převedení bchdvaných akcií spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ nejpzději d na majetkvý účet č spl. IFM, a.s. nemhl být v plném rzsahu realizván z důvdu existence zástavy celkem ks akcií spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ , zřízené investičním fndem Trend v pstavení zástavce ve prspěch spl. Bntn, a.s. v pstavení zástavníh věřitele a registrvané Střediskem cenných papírů dne pagina , dále dne v Hradci Králvé bž. Ing. Petr Šrejtr, místpředseda představenstva a ředitel spl. IFM, a.s. zaslal písemnu upmínku hledně kamžitéh prvedení převdu bchdvaných akcií spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ bž. Ing. Janu Chlastvi řediteli investiční splečnsti Trend a zástupci investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne a dne bž. Ing. Petr Šrejtr, místpředseda představenstva a ředitel spl. IFM, a.s. písemně dstupil d kupní smluvy údajně uzavřené dne z důvdu neprvedení převdu cenných papírů ve prspěch spl. IFM, a.s. a sučasně uplatnil k tíži investičníh fndu Trend smluvní pkutu ve výši ,- Kč, dne v Hradci Králvé bž. Ing. Jan Chlasta, ředitel investiční splečnsti Trend a zástupce investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne a bž. Ing. Petr Šrejtr, místpředseda představenstva a ředitel spl. IFM, a.s. splečně dhdli, že smluvní pkuta ve výši ,- Kč, pstihující investiční fnd Trend z kupní smluvy údajně uzavřené dne je právněná a investiční fnd Trend je v prdlení s jejím zaplacením, dne v Hradci Králvé bž. Ing. Jan Chlasta. ředitel investiční splečnsti Trend a zástupce investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne a bž. Ing. Petr Šrejtr, místpředseda představenstva a ředitel spl. IFM, a.s. splečně dhdli, že spl. IFM, a.s. trvá na zaplacení smluvní pkuty a investiční fnd Trend se zavázal k zaplacení smluvní pkuty převdem celkem ks akcií spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ za celkvu cenu ve výši ,- Kč ve prspěch spl. IFM, a.s., a dále smluvní pkuta ve výši ,- Kč byla investičním fndem Trend uhrazena ve prspěch spl. IFM, a.s., a t převedením ks akcií spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ v celkvé hdntě ,- Kč

19 z majetkvéh účtu č investičníh fndu Trend vedenéh ve Středisku cenných papírů ve prspěch majetkvéh účtu č spl. IFM, a.s. vedenéh ve Středisku cenných papírů, kde frmulář změny majitele cenných papírů pdepsali dne za dsavadníh majitele cenných papírů investiční fnd Trend bž. Ing. Jan Chlasta, ředitel investiční splečnsti Trend a zástupce investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne a za nvéh majitele cenných papírů spl. IFM, a.s. bž. Ing. Mirslav Hálek, předseda představenstva a ředitel spl. IFM, a.s., přičemž bžalvaný Ing. Jan Chlasta jak zástupce investičníh fndu neprdal cenný papír za nejvyšší cenu, za kteru byl mžn cenný papír při vynalžení dbrné péče prdat, čímž prušil ustanvení 17 dst. 4 zákna č. 248/1992 Sb., investičních splečnstech a investičních fndech, jak veducí zaměstnanec splečnsti, jehž pracvní pměr byl zalžen jmenváním, jednak nezabezpečil ddržvání právních předpisů při bchdní činnsti splečnsti a jednak nepřijal včasná a účinná patření k chraně majetku zaměstnavatele, čímž prušil ustanvení 74 písm. f), g) zákna č. 65/1965 Sb., Zákníku práce, bžalvaný Ing. Petr Šrejtr při zařizvání záležitstí splečnsti nepstupval s dbrnu péčí, čímž prušil ustanvení 66 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník v návaznsti na ustanvení 567 dst. l zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, při zařizvání záležitstí splečnsti nepstupval v suladu se zájmy splečnsti, čímž prušil ustanvení 66 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník v návaznsti na ustanvení 567 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak člen představenstva splečnsti nevyknával svu půsbnst s náležitu péčí, čímž prušil ustanvení 194 dst. 5 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, bžalvaný Ing. Mirslav Hálek jak člen představenstva splečnsti nevyknával svu půsbnst s náležitu péčí, čímž prušil ustanvení 194 dst. 5 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník,

20 při zařizvání záležitstí splečnsti nepstupval s dbrnu péčí, čímž prušil ustanvení 66 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník v návaznsti na ustanvení 567 dst. l zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, při zařizvání záležitstí splečnsti nepstupval v suladu se zájmy splečnsti, čímž prušil ustanvení 66 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník v návaznsti na ustanvení 567 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, čímž vznikla investičnímu fndu Trend celkvá škda ve výši nejméně ,- Kč, E. žalvaní 2 a 4 (bžalvaný Ing. Jan Chlasta a Ing. Petr Šrejtr) bez adekvátní náhrady dčerpali z majetku investičníh fndu Trend d majetku persnálně a majetkvě spřízněné (prpjené) spl. ÍFM, a.s. hdntné, zaknihvané akcie spl. Sklvská uhelná, a.s. ISIN: CZ dne v Hradci Králvé bž. Ing. Jan Chlasta. ředitel investiční splečnsti Trend a zástupce investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne jak prdávající uzavřel s bž. Ing. Petrem Šrejtrem, místpředsedu představenstva a ředitelem spl. IFM, a.s. jak kupujícím smluvu prdeji ks akcií spl. Sklvská uhelná, a.s. ISIN: CZ za celkvu smluvně dhdnutu cenu ve výši ,- Kč, přičemž ve dnech 23. a byla jak zálhvá platba zaplacena ve prspěch investičníh fndu Trend tlik částka ve výši ,- Kč (10% kupní ceny), dále byl v bdbí d dubna 1996 d října 1996 zaplacen na dílčích splátkách dalších celkem ,80 Kč a splatnst další části kupní ceny bchdvaných akcií byla eknmicky nedůvdněně a pr investiční fnd Trend jednznačně nevýhdně rzlžena na dbu 30-ti let, a t v pstupných 360-ti měsíčních splátkách p ,98 Kč, přičemž bchdvané akcie spl. Sklvská uhelná, a.s. ISIN: CZ byly investičním fndem Trend ve Středisku cenných papírů převedeny na majetkvý účet č spl. IFM, a.s. a další část kupní ceny ve výši ,20 Kč spl. IFM, a.s. nikdy investičnímu fndu Trend nezaplatila, přičemž bžalvaný Ing. Jan Chlasta jak zástupce investičníh fndu neprdal cenný papír za nejvyšší cenu, za kteru byl mžn cenný papír při vynalžení dbrné péče prdat, čímž prušil ustanvení 17 dst. 4 zákna č. 248/1992 Sb., investičních splečnstech a investičních fndech, jak veducí zaměstnanec splečnsti, jehž pracvní pměr byl zalžen jmenváním, jednak nezabezpečil ddržvání právních

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.06.2014 12:00:27 CZ0712 Olmuc Vlastník, jiný právněný 500496 Olmuc V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 05.03.2014 17:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 614726 Březvá nad Svitavu List vlastnictví: 233 505145 Březvá nad Svitavu Identifikátr B Nemvitsti Pzemky

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 10:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 10:15:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv Hartš Jan, č.p. 120, 74728 Služvice Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany 99/4 612 zahrada zemědělský

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02 prkazující stav evidvaný k datu 12.12.2014 08:35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven dálkvým přístupem

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 Obchdní splečnst CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírvé nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí n.l., v

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB MAGNA INTERNATIONAL INC. POKYNY V SITUACI PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÉ PLATBY Magna zakazuje úplatky a nepřípustné

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky I. Úvdní ustanvení II. Objednávka a uzavření kupní smluvy III. Zaslání zbží IV. Odstupení d kupní smluvy (vrácení zbží) V. Další práva a pvinnsti smluvních stran

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Á Á Áž Ě č ů ě č Č é ř č Ů é ě ý ž é ě ěš ž ě ý ř ě é ý ě č č ě ř ž é ž ě úč ů ý ů ů ž ě é ř ě š č ů š š é ů é č ě ý Í ý ř ě ř ý ř ý ě č ý ž ě ř ý ý ň ěř Ů ř ý ů úč ů č ž ž ě š é ř ý ů ě Š ý ů ž ě ů č

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více