Ing. Dr. Vítězslav Hálek se sídlem: Nezvalova 423, Hradec Králové, PSČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Dr. Vítězslav Hálek se sídlem: Nezvalova 423, Hradec Králové, PSČ: 500 03"

Transkript

1 Okresní sud v Hradci Králvé Ignáta Hermanna 227 Hradec Králvé Žalbce: Ing. Dr. Vítězslav Hálek se sídlem: Nezvalva 423, Hradec Králvé, PSČ: správce knkursní pdstaty úpadce TREND - všebecný investiční fnd a. s., IČ: , se sídlem: Hradec Králvé, Škrupva 441, PSČ Právně zast.: JUDr. Jsefem Oubrechtem, advkátem, č. sv se sídlem: Na Hrázce 241, Hradec Králvé, PSČ (plná mc ze dne 20. května 2013) Žalvaní: 1. Ing. Mirslav Hálek, nar , bytem: Mužíkva č.p. 336, Hradec Králvé 2. Ing. Jan Chlasta, nar , bytem: Husva č.p. 794, Zlín 3. Michal Plachta, nar , bytem: Jablnec nad Nisu, Budvatelů čp Ing. Petr Šrejtr, nar , bytem Hradec Králvé, Nad Rzárku čp Ing. Mirslav Vlastník, nar , bytem: Kyjevská čp. 444, Hradec Králvé 6. Libr Páv, nar , bytem: Švehlva 512/14, Hradec Králvé 7. Ing. Jiří Trnka, CSc., nar , bytem: Dukelská čp. 1643, Hradec Králvé 8. PaedDr. Václav Dius, nar , bytem Pavla Stránskéh čp. 77, Ústí nad Labem 9. Ing. Petr Kžený, nar , bytem Františka Halase čp. 64/3, Hradec Králvé Žalba náhradu škdy Žalbce je cby správce knkurzní pdstaty svbzen d SOP. Desetkrát Přílhy: - plná mc - dále dle textu s výhradu dalších důkazů

2 I. 1. Na základě bžalby Vrchníh státníh zastupitelství v Praze sp. zn.: VI. VZV 3/2000 ze dne (dále jen bžalba ) byl u Krajskéh sudu v Hradci Králvé pd sp. zn.: 6T 5/2005 veden trestní řízení prti žalvaným, cby bžalvaným, pr tam ppsané skutky, jejichž spácháním vznikla mj. žalbci škda v celkvé výši nejméně ,- Kč. 2. Pdáním ze dne dručeným Krajskému sudu v Hradci Králvé téhž dne se žalbce přihlásil d předmětnéh trestníh řízení s nárkem na náhradu škdy způsbenu skutky ppsanými v pdané bžalbě v celkvé výši ,- Kč s příslušenstvím 3. Nejprve rzsudkem Krajskéh sudu v Hradci Králvé, č.j.: 6T 5/ ze dne , p jeh zrušení dvlacím sudem a vrácení věci k nvému rzhdnutí pak rzsudkem Krajskéh sudu v Hradci Králvé, č.j.: 6T 5/ ze dne a následně pak, p jeh zrušení dvlacím sudem a vrácení věci k nvému rzhdnutí, Rzsudkem Krajskéh sudu v Hradci Králvé, č.j.: 6T 5/ ze dne (dále jen Rzsudek ) byli někteří žalvaní shledáni vinnými spácháním některých tam uvedených skutků, sučasně však byli žalvaní, příp. jen někteří z nich, pr některé skutky bžalby zprštěni. 4. Prti Rzsudku pdal státní zástupce Vrchníh státníh zastupitelství v Praze, v rzsahu zpršťujících výrků, dvlání v neprspěch bžalvaných, kterém však nebyl Vrchním sudem v Praze věcně rzhdnut, nebť dne prběhla amnestie prezidenta republiky a Vrchní sud v Praze svým usnesením č.j.: 12 T 33/2010 ze dne 13. ledna 2013 v její suvislsti pdle ust. 257 dst. 2 tr. řádu s přihlédnutím k jejímu Čl. II rzhdl zastavení trestníh stíhání žalvaných skutky, pr něž byli tit Rzsudkem bžalby zprštěni. V rzsahu dsuzující části Rzsudku pak rzhdnut Vrchním sudem dsud nebyl, nicméně důvdy ppsané amnestie prezidenta republiky se však uplatní i zde a trestní řízení bude zastaven. 5. V suvislsti se zpršťujícím výrkem Rzsudku byl žalbce, cby pškzený v předmětném trestním řízení, se svým nárkem na náhradu škdy, v rzsahu týkajícím se zpršťujícíh výrku, dkázán na řízení ve věcech bčanskprávních. Ttéž rzhdnutí, resp. dkaz žalbce, cby pškzenéh, na řízení ve věcech bčanskprávní, lze pak čekávat i v suvislsti se zastavením zbývající části trestníh stíhání bžalvaných. 6. Vzhledem k dpadu amnestie prezidenta republiky nemá tedy žalbce jinu mžnst, než svůj nárk na náhradu škdy uplatnit u nadepsanéh sudu cestu tét žalby. 7. Věcná příslušnst nadepsanéh sudu je dána ust. 9 dst. 1.s.ř., místní pak ust. 87 dst. 1 písm. b).s.ř., nebť k jednání žalvaných, které zakládá práv žalbce

3 na náhradu škdy, dšl vesměs v Hradci Králvé, navíc Okresní sud v Hradci Králvé je pr většinu z žalvaných becným sudem. Důkaz: - trestním spisem Krajskéh sudu v Hradci Králvé, sp. zn.: 6T 5/ usnesením Vrchníh sudu v Praze, č.j.: 12 T 33/2010 ze dne 13. ledna 2013 II. Škda způsbená žalbci žalvanými, kteru žalbce v trestním řízení řádně uplatnil a jejíž náhrady se žalbce prti žalvaným dmáhá nyní tut žalbu, spčívá v následujících skutečnstech a následujících jednáních žalvaných: za situace, kdy majetek investičníh fndu Trend - všebecný investiční fnd, a.s., se sídlem Škrupva 441, Hradec Králvé, IČ: , v knkursu (dále jen investiční fnd Trend ) bhspdařvala investiční splečnst Trend, a.s., se sídlem Zelený Pruh 99, Praha 4, IČ: (dále jen investiční splečnst Trend ), na základě bhspdařvatelské smluvy uzavřené dne v Praze v bdbí d d v Hradci Králvé, Praze, Plzni a na dalších místech způsbili škdu na majetkvých hdntách akumulvaných jednak v investičním fndu Trend a jednak v investičním fndu Mercia, a.s., v likvidaci, se sídlem Lndýnská 53, Praha 2, IČ: (dále jen investiční fnd Mercia ), realizvali pr investiční fndy Trend a Mercia ztrátvé, pškzující bchdy a nevýhdně zavazvali investiční fndy Trend a Mercia v bchdních vztazích, přičemž tyt majetkvé dispzice sučasně přinášely neprávněný prspěch bchdním splečnstem persnálně a majetkvě prpjeným s managementem, statutárními rgány a zmcněnci investičních fndů Trend a Mercia, a t splečnstem: Brněnská bchdní, a.s., se sídlem Lipvá 27, Brn, IČ: , v knkurzu, v likvidaci, dříve Králvehradecká Brkerská, a.s., se sídlem Škrupva 9, Hradec Králvé (dále jen KHB, a.s. ), Firex, a.s., se sídlem Škrupva 9, Hradec Králvé, IČ: , v knkursu (dále jen Firex, a.s. ), IFM, a.s., se sídlem Sběšická 151, Brn IČ: , v knkursu, v likvidaci, dříve IFM, a.s., se sídlem Škrupva 9, Hradec Králvé (dále jen IFM, a.s. ), Cnzult Invest, spl. s r.., v likvidaci, se sídlem Vrázva 290, Hradec Králvé, IČ: , dříve Cnzult Invest, spl. s r.. (dále jen Cnzult Invest, spl. s r.. ),

4 Sprtex, a.s. v likvidaci, se sídlem Škrupva 12/441, Hradec Králvé, IČ: , dříve Start BD, a.s., se sídlem Škrupva 9 (dále jen Start BD, a.s. ), přičemž tat pškzující nakládání s majetkem realizvaná v investičních fndech Trend a Mercia vedla Ministerstv financí České republiky, Odbr dzru nad kapitálvým trhem, se sídlem Letenská 15, Praha 1, k rzhdnutí zavedení nucené správy, a t jednak v investičním fndu Trend dne pd č.j. I0I/70-462/1996, kdy rzhdnutí nabyl právní mci dne a jednak v investičním fndu Mercia dne pd č.j. 101/81-870/1996, kdy rzhdnutí nabyl právní mci dne a deliktních jednám se dpustili knkrétně tak, že: A. žalvaní 1, 6, 5, 3 a 7 (bžalvaní Ing. Mirslav Hálek, Libr Páv, Ing. Mirslav Vlastník. Michal Plachta, Ing. Jiří Trnka, CSc.) za situace, kdy jednak spl. Cnzult Invest, spl. s r.. byla v pstavení mandatáře vůči mandantvi spl. Firex, a.s., a t na základě mandátní smluvy uzavřené dne v Hradci Králvé, jednak spl. Cnzult Invest, spl. s r.. byla v pstavení mandatáře vůči mandantvi spl. KHB, a.s., a t na základě mandátní smluvy uzavřené dne v Hradci Králvé, jednak spl. Cnzult Invest, spl. s r.. byla v pstavení kmitenta vůči kmisináři spl. KHB, a.s., a t na základě kmisinářské smluvy uzavřené dne v Hradci Králvé, jednak spl. Elektrárny Opatvice, a.s., se sídlem Opatvice nad Labem, Pardubice 2, IČ: (dále jen Elektrárny Opatvice, a.s. ), byla v pstavení kmitenta vůči kmisináři spl. KHB, a.s., a t na základě kmisinářské smluvy uzavřené dne v Hradci Králvé, s úmyslem bez adekvátní náhrady dčerpat z majetku investičníh fndu Trend hdntné cenné papíry, a t jednak ks likvidních, zaknihvaných akcií spl. SPT Telecm, a.s. ISIN: CZ , jednak ks likvidních, zaknihvaných akcií spl. Synthesia, a.s. ISÍN; CZ a jednak ks likvidních, zaknihvaných akcií spl. Chempetrl, a.s. ISIN: CZ , v přesně nezjištěné dbě ve druhé plvině měsíce července 1995, nejpzději však d , kdy se knal zasedání představenstva spl. Elektrárny Opatvice, a.s. bž. Ing. Mirslav Hálek, místpředseda představenstva a ředitel spl. Firex, a.s., bž. Libr Páv, místpředseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. a bž. lng. Mirslav Vlastník, předseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. se splečně brátili na sv. Ing. Karla Růžičku, místpředsedu představenstva spl. Elektrárny Opatvice, a.s. s nabídku prdeje zaknihvaných akcií z prtflia investičníh fndu Trend, a t zejména titulů SPT Telecm, a.s. ISIN; CZ , Synthesia, a.s. ISIN: CZ a Chempetrl, a.s. ISIN: CZ v celkvé hdntě ,- Kč,

5 dne v Hradci Králvé, za účelem realizace prdeje zaknihvaných akcií spl. SPT Telecm, a.s. ISIN: CZ , Synthesia, a.s. ISIN: CZ a Chempetrl, a.s. ISIN: CZ z prtflia investičníh fndu Trend, bž. Ing. Mirslav Hálek, jak místpředseda představenstva a ředitel spl. Firex, a.s. v pstavení kmitenta a bž. Ing. Mirslav Vlastník, jak předseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. v pstavení kmisináře, uzavřeli kmisinářsku smluvu bstarání kupě a prdeje cenných papírů, dne v Hradci Králvé bž. Libr Páv, jak místpředseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. v pstavení kmisináře, převzal d sv. Ing. Karla Růžičky, místpředsedy představenstva spl. Elektrárny Opatvice, a.s. v pstavení kmitenta, list bjednávky č. 34 ke kmisinářské smluvě, na základě kteréh spl. Elektrárny Opatvice, a.s. bjednala splatnstí d d nákup jednak ks zaknihvaných akcií spl. Chempetrl, a.s., ISIN: CZ za cenu 860,- KČ/ks, jednak ks zaknihvaných akcií spl. SPT Telecm, a.s. ISIN: CZ za cenu 2.600,-- Kč/ks a jednak ks zaknihvaných akcií spl. Synthesia, a.s. ISIN; CZ za cenu 780,- Kč/ks, dále dne v Hradci Králvé bž. lng. Mirslav Hálek, místpředseda představenstva a ředitel spl. Firex, a.s. písemně zmcnil bž. Ing. Jiříh Trnku, CSc., k jednání za spl. Firex, a.s. v pstavení prkuristy, dále dne v Hradci Králvé bž. lng. Mirslav Vlastník. předseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. v pstavení kmisináře uzavřel se sv. Ing. Karlem Růžičku, místpředsedu představenstva spl. Elektrárny Opatvice, a.s. a sv. Ing. Arnštem Pulem, předsedu představenstva spl. Elektrárny Opatvice, a.s. v pstavení kmitenta kmisinářsku smluvu na bstarání kupě cenných papírů za účelem realizace bchdu s likvidními, zaknihvanými akciemi spl. SPT Telecm, a.s. ISIN: CZ , Synthesia, a.s. ISIN: CZ a Chempetrl, a.s. ISIN: CZ z majetku investičníh fndu Trend, přičemž dne převedla spl. Elektrárny Opatvice, a.s. jednak z účtu č /1600 a jednak z účtu č /0800 jak zálhvu platbu z titulu bjednávky nákupu akcií celkem částku ,- Kč, a t ve prspěch účtu č /1600 spl. KHB, a.s., ve dnech a v Praze a v Hradci Králvé a bž. Libr Páv, místpředseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s., bž. lng, Mirslav Vlastník, předseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. jak kupující a sv. JUDr. Oldřich Lichtenberg jak prdávající uzavřeli kupní smluvu, jejímž

6 předmětem byl převd celkem 28 ks zatímních listů investiční splečnsti Trend (přadvá čísla ) za celkvu smluvní cenu ve výši ,- Kč, dále za situace, kdy bž. lng, Mirslav Hálek, již nebyl předsedu představenstva ani jiným statutárním rgánem, zmcněncem či zaměstnancem spl. KHB, a.s. dne v Praze pdepsal jak zástupce spl. KHB, a.s. se sv. Michaelem Kcábem, členem představenstva investičníh fndu Trend tzv. Memrandum, které bezprstředně předcházel prdeji všech zatímních listů investiční splečnsti Trend ve prspěch spl. KHB, a.s., ve dnech a v Praze a v Hradci Králvé bž. Libr Páv, místpředseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s., bž. Ing. Mirslav Vlastník, předseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. jak kupující a sv. JUDr. Oldřich Lichtenberg, Ing. Aleš Machalíček, sv. Ing. Aleš Tmek, CSc. a sv. Ing. Jiří Pacvský jak prdávající uzavřeli ddatek ke kupní smluvě, jehž předmětem byl navýšení kupní ceny za převd celkem 147 ks zatímních listů investiční splečnsti Trend (přadvá čísla , , ) celkvu částku ve výši ,-- Kč, dále dne v Hradci Králvé bž. Ing, Mirslav Vlastník, předseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. a bž. Libr Páv, místpředseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. přijali písemné zmcnění k samstatnému jednání a pdepisvání za investiční fnd Trend, vystavené Ing. Alexem Machalíčkem, členem představenstva investičníh fndu Trend a sv. Ing. Jiřím Pacvským členem představenstva investičníh fndu Trend, dále dne v Praze bž. Ing. Mirslav Vlastník, předseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. a bž. Libr Páv, místpředseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. předali sbně sv. Ing. Bhumilu Hlubcvi, řediteli investičníh fndu Trend celkem tři vypracvané kupní smluvy, kde prdávajícím byl investiční fnd Trend a kupujícím spl. Cnzult Invest, spl. s r.., jejichž předmětem byly zaknihvané akcie splečnstí SPT Telecm, a.s. ÍSIN: CZ , Synthesia, a.s. ISIN: CZ a Chempetrl, a.s. ISÍN; CZ s pkynem, aby tyt kupní smluvy byly bezdkladně realizvány představenstvem investičníh fndu Trend, dále dne v Hradci Králvé a v Praze kupující bž. Michal Plachta, jediný splečník a jednatel spl. Cnzult Invest, spl. s r.. uzavřel s prdávajícím Ing. Alešem Machalíčkem, členem představenstva investičníh fndu Trend kupní smluvu, jejímž předmětem byl celkem ks zaknihvaných akcií spl. SPT Telecm, a.s. ISIN: CZ za smluvně dhdnutu kupní cenu ve výši ,- Kč (2.646,- KČ/ks), přičemž kupující spl. Cnzult Invest, spl. s r.., zaplatila ve prspěch prdávajícíh

7 investičníh fndu Trend puze zálhu na nákup akcií ve výši 28% z kupní ceny, tj ,- Kč a zbylu část kupní ceny (72%) se kupující spl. Cnzult Invest, spl. s r.., zavázala uhradit ve prspěch prdávajícíh investičníh fndu Trend neprdleně p převdu cenných papírů ve Středisku cenných papírů, se sídlem Rybná 14, Praha 1 (dále jen Středisk cenných papírů ), přičemž bchdvané akcie byly převedeny ve Středisku cenných papírů prdávajícím investičním fndem Trend ve prspěch kupujícíh spl. Cnzult Invest, spl. s r.. na majetkvý účet č dne a drtivá část kupní ceny ve výši ,- KČ (72%) nebyla nikdy investičnímu fndu Trend zaplacena, dále dne v Hradci Králvé a v Praze kupující bž. Michal Plachta, jediný jednatel a splečník spl. Cnzult Invest, spl. s r.., uzavřel s prdávajícím Ing. Alešem Machalíčkem, členem představenstva investičníh fndu Trend kupní smluvu, jejímž předmětem byl celkem ks akcií spl. Chempetrl, a.s. ISIN: CZ za smluvně dhdnutu kupní cenu ve výši ,- Kč (959,- Kč/ks), přičemž kupující spl. Cnzult Invest, spl. s r.., zaplatila ve prspěch prdávajícíh investičníh fndu Trend tlik zálhu na nákup akcií ve výši 25%í z kupní ceny, tj ,- KČ a zbylu část kupní ceny (75%) se kupující spl. Cnzult Invest, spl. s r.., zavázala uhradit ve prspěch prdávajícíh investičníh fndu Trend neprdleně p převdu cenných papírů ve Středisku cenných papírů, přičemž bchdvané akcie byly převedeny ve Středisku cenných papírů prdávajícím investičním fndem Trend ve prspěch kupujícíh spl. Cnzult Invest spl. s r.. na majetkvý účet č dne a drtivá část kupní ceny ve výši ,- Kč (75%) nebyla nikdy investičnímu fndu Trend zaplacena, dále dne v Hradci Králvé a v Praze kupující bž. Michal Plachta, jediný jednatel a splečník spl. Cnzult Invest, spl. s r.. uzavřel s prdávajícím Ing. Alešem Machalíčkem, členem představenstva investičníh fndu Trend kupní smluvu, jejímž předmětem byl celkem ks akcií spl. Synthesia ISIN: CZ za smluvně dhdnutu kupní cenu ve výši ,- Kč (841,- Kč/ks), přičemž kupující spl. Cnzult Invest, spl. s r.., zaplatila ve prspěch prdávajícíh investičníh fndu Trend tlik zálhu na nákup akcií ve výši 25% z kupní ceny, tj ,- Kč a zbylu část kupní ceny (75%) se kupující spl. Cnzult Invest, spl. s r.., zavázala uhradit ve prspěch prdávajícíh investičníh fndu Trend neprdleně p převdu cenných papírů ve Středisku cenných papírů, přičemž bchdvané akcie byly převedeny ve Středisku cenných papírů prdávajícím investičním fndem Trend ve prspěch kupujícíh spl. Cnzult Invest, spl. s r.. na majetkvý účet

8 č až dne a drtivá část kupní ceny ve výši ,- Kč (75%) nebyla nikdy investičnímu fndu Trend zaplacena, dále dne v Hradci Králvé bž. Michal Plachta, jediný jednatel a splečník spl. Cnzult Invest, spl. s r.. v pzici buducíh prdávajícíh uzavřel s bž. Ing. Jiřím Trnku, CSc., prkuristu spl. Firex, a.s. v pzici buducíh kupujícíh buducí kupní smluvu, jejímž předmětem byl ks akcií spl. SPT Telecm, a.s. ISIN; CZ za cenu 2.779,- Kč/ks, ks akcií spl. Synthesia, a.s. ISIN: CZ za cenu 900,- Kč/ks a jednak ks akcií spl. Chempetrl, a.s. ISIN: CZ za cenu 1.200,- Kč/ks, přičemž bě smluvní strany se dhdly, že nejpzději d uzavřu smluvu kupi cenných papírů, kde prdávajícím bude spl. Cnzult Invest, spl. s r.. a kupujícím spl. Firex, a.s., a celkvá kupní cena všech bchdvaných akcií byla stanvena dhdu smluvních stran částku ,-- Kč, přičemž buducí kupující spl. Firex, a.s. se zavázala zaplatit nejpzději d ve prspěch buducíh prdávajícíh spl. Cnzult Invest, spl. s r.. zálhu na nákup cenných papírů ve výši ,- Kč a dplatek kupní ceny ve výši ,- Kč se buducí kupující spl. Firex, a.s. zavázala zaplatit ve prspěch buducíh prdávajícíh spl. Cnzult Invest, spl. s r.. nejpzději d sedmi dnů p převdu cenných papírů na majetkvý účet č buducíh kupujícíh spl. Firex, a.s. vedený ve Středisku cenných papírů, a buducí prdávající spl. Cnzult Invest, spl. s r.. se smluvně zavázala v bdě III. smluvy k převdu bchdvaných akcií ve prspěch účtu č buducíh kupujícíh spl. Firex, a.s. vedenéh ve Středisku cenných papírů nejpzději d , a t pd sankcinváním smluvní pkutu ve výši ,- Kč za každý den prdlení s převdem akcií, dne v Hradci Králvé bž. Michal Plachta. jediný jednatel a splečník spl. Cnzult invest, spl. s r.., jak prdávající uzavřel s bž. Ing. Jiřím Trnku. CSc., prkuristu spl. Firex, a.s., jak kupujícím kupní smluvu, jejímž předmětem byl jednak ks akcií spl. SPT Telecm, a.s. ISIN: CZ za cenu 2.779,- Kč/ks, jednak ks akcií spl. Synthesia, a.s. ISIN: CZ za cenu 900,- Kč/ks a jednak ks akcií spl. Chempetrl, a.s. ISIN: CZ za cenu 1.200,- Kč/ks z prtflia investičníh fndu Trend za celkvu smluvní cenu ve výši ,- Kč, přičemž kupující spl. Firex, a.s. se zavázala zaplatit ve prspěch prdávajícíh spl. Cnzult Invest, spl. s r.. tlik zálhu na nákup akcií ve výši ,- Kč a dplatek kupní ceny ve výši ,- Kč se kupující spl. Firex, a.s. zavázala zaplatit ve prspěch prdávajícíh spl. Cnzult Invest, spl. s r.. nejpzději d sedmi dnů p převdu cenných papírů na majetkvý účet č spl. Firex, a.s. vedený ve Středisku cenných papírů a

9 prdávající spl. Cnzult Invest spl. s r.. se zavázala v bdě III. smluvy převést bchdvané akcie ve prspěch majetkvéh účtu č kupujícíh spl. Firex, a.s. vedenéh ve Středisku cenných papírů nejpzději d pd sankcinváním smluvní pkutu ve výši ,- Kč za každý den prdlení, přičemž dplatek kupní ceny ve výši ,- Kč nebyl nikdy spl. Firex a.s. zaplacena ve prspěch spl. Cnzult Invest, spl. s r.., a t z důvdu realizace smluvní pkuty a následnéh zapčtení vzájemné vyknstruvaných phledávek, dále bž. Ing. Mirslav Hálek, jak místpředseda představenstva a ředitel spl. Firex, a.s., s úmyslem vytvřit pdmínky pr realizaci smluví pkuty ve prspěch spl. Firex, a.s. a k tíži spl. Cnzult Invest, spl. s r.. příkazem k úhradě ze dne splatným dne pukázal zálhu na nákup akcií splečnstí SPT Telecm, a.s. ISIN: CZ , Synthesia, a.s. ISIN: CZ a Chempetrl, a.s. ISIN: CZ v celkvé výši ,- KČ z účtu č /5100 spl. Firex, a.s. ve prspěch účtu č /5100 spl. Cnzult Invest, spl. s r.. až dne , dále bž. Michal Plachta, jediný jednatel a splečník spl. Cnzult Invest, spl. s r.., jednak nepřevedl nejpzději d ve prspěch kupujícíh spl. Firex, a.s., bchdvané akcie spl. SPT Telecm, a.s. ISIN: CZ , Synthesia, a.s. ISIN: CZ a Chempetrl, a.s. ISIN: CZ , přičemž tyt cenné papíry převedl až dne , čímž vznikla phledávka spl. Firex, a.s. za spl. Cnzult Invest, spl. s r.. ve výši ,- Kč z titulu smluvní pkuty a jednak ve dnech a ve dvu platbách převedl z účtu č /5100 spl. Cnzult Invest, spl. s r.. ve prspěch účtu č /5100 investičníh fndu Trend zálhu ve výši ,- Kč za prdej akcií splečnstí SPT Telecm, a.s. ISIN; CZ , Synthesia, a.s. ISIN: CZ a Chempetrl, a.s. ISIN: CZ z prtflia investičníh fndu Trend, dále bž. Ing. Jiří Trnka, CSc., prkurista spl. Firex, a.s. dne v Hradci Králvé uplatnil písemně dpisem adresvaným bž. Michalu Plachtví, jedinému jednateli a splečnsti spl. Cnzult Invest, spl. s r.. zapčtení vzájemných phledávek vzniklých mezi spl. Firex, a.s. a spl. Cnzult Invest, spl. s r.. na základě kupní smluvy a sankčních ujednání z kupní smluvy uzavřené dne přičemž výsledkem vzájemnéh zapčtení zanikla pvinnst spl. Firex, a.s. zaplatit ve prspěch spl. Cnzult Invest, spl. s r.. dplatek kupní ceny ve výši ,- Kč za bchdvané akcie splečnstí SPT Telecm, a.s. ISIN: CZ , Synthesia, a.s. ISIN: CZ a Chempetrl, a.s. ISIN: CZ ,

10 přičemž ks akcií spl. SPT Telecm, a.s. ISIN: CZ , ks akcií spl. Synthesia, a.s. ISIN: CZ a ks akcií spl. Chempetrl, a.s. ISIN: CZ byl dne převeden bž. Ing. Mirslavem Vlastníkem, předsedu představenstva a makléřem spl. KHB, a.s. a zástupcem investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne a bž. Michalem Plachtu, jediným jednatelem a splečníkem spl. Cnzult Invest, spl. s r.. z majetkvéh účtu č investičníh fndu Trend vedenéh ve Středisku cenných papírů ve prspěch majetkvéh účtu č spl. Cnzult Invest, spl. s r.. vedenéh ve Středisku cenných papírů, dále dne byly ttžné cenné papíry převedeny bž. Michalem Plachtu, jediným jednatelem a splečníkem spl. Cnzult Invest, spl. s r.. a sv. Rmanem Tichým, makléřem spl. KHB, a.s. z majetkvéh účtu č spl. Cnzult Invest, spl. s r.. vedenéh ve Středisku cenných papírů ve prspěch majetkvéh účtu č spl. Firex, a.s. vedenéh ve Středisku cenných papírů a dále dne převedli shdné cenné papíry sv. Rman Tichý, makléř spl. KHB, a.s. a sv. Ing. Arnšt Pul, předseda představenstva spl. Elektrárny Opatvice, a.s. z majetkvéh účtu č spl. Firex, a.s. vedenéh ve Středisku cenných papírů na majetkvý účet č spl. Elektrárny Opatvice, a.s., vedený ve Středisku cenných papírů, přičemž: bžalvaný Michal Plachta jak mandatář nepstupval při zařizvání záležitstí s dbrnu péčí, čímž prušil ustanvení 567 dst. 1 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak mandatář nepstupval při činnsti, ke které se zavázal v suladu se zájmy mandanta, čímž prušil ustanvení 567 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak statutární rgán splečnsti při zařizvání záležitstí splečnsti nepstupval s dbrnu péčí, čímž prušil ustanvení 66 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník v návaznsti na ustanvení 567 dst. 1 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak statutární rgán splečnsti při zařizvání záležitstí splečnsti nepstupval v suladu se zájmy splečnsti, čímž prušil ustanvení 66 dst. 2 zákna 513/1991 Sb., Obchdní zákník v návaznsti na ustanvení 567 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, bžalvaní Libr Páv a Ing. Mirslav Vlastník

11 jak kmisináři nechránili jim známé zájmy kmitenta, čímž prušili ustanvení 579 dst. 1 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak kmisináři při zařizvání záležitstí nejednali s ptřebnu dbrnu péčí, čímž prušili ustanvení 578 dst. 1 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak kmisináři bez zbytečnéh dkladu nepřevedli na kmitenta práva získaná při zařizvání záležitstí, čímž prušili ustanvení 585 dst. 1 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak bchdníci s cennými papíry neprvedli příkazy svéh klienta s dbrnu péčí, čímž prušili ustanvení 79 dst. 2 zákna č. 591/1992 Sb., cenných papírech, jak účastníci burzvníh bchdu uzavřeli mimburzvní bchd s cennými papíry přijatými k bchdvání na burze a neinfrmvali něm burzu, čímž prušili ustanvení 19 zákna č. 214/1992 Sb., burze cenných papírů, bžalvaný lne. Mirslav Hálek při zařizvání záležitstí splečnsti nepstupval s dbrnu péčí, čímž prušil ustanvení 66 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník v návaznsti na ustanvení 567 dst. 1 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, při zařizvání záležitstí splečnsti nepstupval v suladu se zájmy splečnsti, čímž prušil ustanvení 66 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník v návaznsti na ustanvení 567 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak člen představenstva splečnsti nevyknával svu půsbnst s náležitu péčí, čímž prušil ustanvení 194 dst. 5 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, přičemž investičnímu fndu Trend vznikla škda ve výši nejméně ,- Kč, B. žalvaní 6 a 2 (bžalvaní Libr Páv a Ing. Jan Chlasta) za situace, kdy investiční splečnst Trend, a.s. byla v pstavení mandatáře vůči investičnímu fndu Trend, a t na základě mandátní smluvy uzavřené dne v Praze, ve znění ddatku č. 1 uzavřenéh dne v Praze a dále za situace, kdy

12 dne v Hradci Králvé vykupila spl. KHB, a.s. d dsavadních vlastníků veškeré zatímní listy investiční splečnsti Trend a získala tak stprcentní (100%) kapitálvu účast na investiční splečnsti Trend, v bdbí d d v Hradci Králvé bez adekvátní náhrady dčerpali z majetku investičníh fndu Trend d majetku persnálně a majetkvě spřízněné (prpjené) spl. KHB, a.s. likvidní zaknihvané akcie spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ , a t tak, že bž. Libr Páv, místpředseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. splečně s bž. Ing, Janem Chlastu, ředitelem investiční spl. Trend a zástupcem investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne prvedli pr investiční fnd Trend ztrátvé a neúčelné bchdy s akciemi spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ , které přinášely zisk výhradně spl. KHB, a.s., přičemž investiční fnd Trend pakvaně a bezúčelně prdával a nakupval akcie spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ , kdy nákup byl činěn za nejvyšší mžné ceny a prdej za nejnižší mžné ceny a zárveň vedl i k vytvření brkerskéh pplatku, a t knkrétně: dne v Hradci Králvé přesné nezttžněný statutární zástupce investičníh fndu Trend jak prdávající a bž. Libr Páv místpředseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. jak kupující uzavřeli smluvu prdeji ks akcií spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ za smluvně dhdnutu cenu ve výši ,- Kč, kdy jednu akcii spl. Ktva, a.s. ÍSIN: CZ prdával investiční fnd Trend za cenu 1.080, Kč a bchd byl mimburzvně vypřádán dne , dne v Hradci Králvé přesně nezttžněný statutární zástupce investičníh fndu Trend jak kupující a bž. Libr Páv, místpředseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. jak prdávající uzavřeli smluvu nákupu ks akcií spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ za smluvně dhdnutu cenu ve výši ,- Kč, kdy jednu akcii spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ nakupval investiční fnd Trend za cenu 1.555,- Kč a bchd byl mimburzvně vypřádán dne , dne v Hradci Králvé bž. Ing. Jan Chlasta, ředitel investiční spl. Trend a zástupce investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne jak kupující uzavřel s bž. Librem Pávem, místpředsedu představenstva a makléřem spl. KHB, a.s. jak prdávajícím smluvu nákupu ks akcií spl. Ktva, a.s. ISÍN: CZ za smluvně dhdnutu cenu ve výši ,-- Kč, kdy jednu akcii spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ nakupval investiční fnd Trend za cenu 952, Kč a bchd byl mimburzvně vypřádán dne , dne v Hradci Králvé bž. Ing. Jan Chlasta, ředitel investiční spl. Trend a zástupce investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne

13 jak kupující uzavřel s bž. Librem Pávem, místpředsedu představenstva a makléřem spl. KHB, a.s. jak prdávajícím smluvu nákupu 594 ks akcií spl. Ktva, a.s., ISIN: CZ za smluvně dhdnutu cenu ve výši ,- Kč, kdy jednu akcii spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ nakupval investiční fnd Trend za cenu 952,- Kč a bchd byl mimburzvně vypřádán dne , dne v Hradci Králvé bž. Ing. Jan Chlasta, ředitel investiční spl. Trend a zástupce investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne jak prdávající uzavřel s bž. Librem Pávem, místpředsedu představenstva a makléřem spl. KHB, a.s. jak kupujícím smluvu prdeji ks akcií spl. Ktva, a.s. ISIN: CŽ za smluvně dhdnutu cenu ve výši ,- Kč, kdy jednu akcii spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ prdával investiční fnd Trend za cenu 400,- Kč a bchd byl mimburzvně vypřádán dne , dne v Hradci Králvé bž. Ing. Jan Chlasta, ředitel investiční spl. Trend a zástupce investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne jak prdávající uzavřel s bž. Librem Pávem, místpředsedu představenstva a makléřem spl. KHB, a.s. jak kupujícím smluvu prdeji celkem ks akcií spl. Ktva, a.s., ISIN: CZ za smluvně dhdnutu cenu ve výši ,- Kč, kdy jednu akcii spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ prdával investiční fnd Trend za cenu 400,- Kč a bchd byl mimburzvně vypřádán dne , přičemž bžalvaný Libr Páv jak kmisinář nechránil jemu známé zájmy kmitenta, čímž prušil ustanvení 579 dst. 1 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak kmisinář při zařizvání záležitstí nejednal s ptřebnu dbrnu péčí, čímž prušil ustanvení 578 dst. 1 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak bchdník s cennými papíry neprvedl příkazy svéh klienta s dbrnu péčí, čímž prušil ustanvení 79 dst. 2 zákna č. 591/1992 Sb., cenných papírech, jak účastník burzvníh bchdu uzavřel mimburzvní bchd s cennými papíry přijatými k bchdvém' na burze a neinfrmval něm burzu, čímž prušil ustanvení 19 zákna č. 214/1992 Sb., burze cenných papírů, bžalvaný Ing. Jan Chlasta

14 jak zástupce investičníh fndu neprdal cenný papír za nejvyšší cenu, za kteru byl mžn cenný papír při vynalžení dbrné péče prdat, čímž prušil ustanvení 17 dst. 4 zákna č. 248/1992 Sb., investičních splečnstech a investičních fndech, jak zástupce investičníh fndu nekupil cenný papír za nejnižší cenu, za kteru byl mžn cenný papír při vynalžení dbrné péče kupit, čímž prušil ustanvení 17 dst. 4 zákna č. 248/1992 Sb., investičních splečnstech a investičních fndech, jak zástupce investičníh fndu nekupil cenný papír nejvýše za kurs cennéh papíru, za který byl v den nákupu bchdván na Burze cenných papírů Praha, a.s. neb bdbném trhu, čímž prušil ustanvení 17 dst. 3 zákna č. 248/1992 Sb., investičních splečnstech a investičních fndech, jak zástupce investičníh fndu neprdal cenný papír nejvýše za kurs cennéh papíru, za který byl v den prdeje bchdván na Burze cenných papírů Praha, a.s. neb bdbném trhu, čímž prušil ustanvení 17 dst. 3 zákna č. 248/1992 Sb., investičních splečnstech a investičních fndech, jak veducí zaměstnanec splečnsti, jehž pracvní pměr byl zalžen jmenváním, jednak nezabezpečil ddržvání právních předpisů při bchdní činnsti splečnsti a jednak nepřijal včasná a účinná patření k chraně majetku zaměstnavatele, čímž prušil ustanvení 74 písm. f), g) zákna č. 65/1965 Sb., Zákníku práce, a sučasně byl ke škdě investičníh fndu Trend a ve prspěch spl. KHB, a.s. vyúčtváván brkerský pplatek, čímž vznikla investičnímu fndu Trend celkvá škda nejméně ve výši ,-Kč. C. žalvaní 1, 8 a 9 (bžalvaní Ing. Mirslav Hálek, PaedDr. Václav Dius a Ing. Petr Kžený) za situace, kdy spl. Start BD, a.s. měla de dne předmět činnsti jednak kupě zbží za účelem jeh dalšíh prdeje a prdej a jednak činnst rganizačních a eknmických pradců a spl. IFM, a.s. měla d předmět činnsti jednak kupě zbží za účelem jeh dalšíh prdeje a prdej a jednak činnst rganizačních a eknmických pradců a spl. Firex, a.s. měla d předmět činnsti kupě zbží za účelem jeh dalšíh prdeje a prdej,

15 dne v Hradci Králvé bž. Ing. Mirslav Hálek, v pstavení předsedy představenstva spl. Start BD, a.s. a sučasně v pzici předsedy představenstva a ředitele spl. IFM, a.s., dále v pstavení předsedy představenstva investičníh fndu Trend a dále v pstavení místpředsedy představenstva a ředitele spl. Firex, a.s. a dále v pstavení předsedy Svazu lyžařů České republiky, se sídlem Atletická 2/100, Praha 6 (dále jen Svaz lyžařů ) s úmyslem vyvést peněžní prstředky z majetku investičníh fndu Trend prstřednictvím spl. Start BD, a.s. d majetku spl. IFM, a.s., písemně pvěřil bž. PaedDr. Václava Diuse, ředitele spl. Start BD, a.s., aby uzavíral smluvy reklamní splupráci jménem spl. Start BD, a.s., v přesně nezjištěné dbě d d v Hradci Králvé na základě příméh ústníh pkynu bž. Ing. Mirslava Hálka, předsedy představenstva spl. Start BD, a.s. vypracval bž. PaeDr. Václav Pius, ředitel spl. Start BD, a.s. smluvu pskytnutí marketingvých práv Svazu lyžařů České republiky - Úseku běžeckých disciplín, dále s úmyslem dčerpat peněžní prstředky z majetku investičníh fndu Trend prstřednictvím spl. Start BD, a.s. d majetku spl. IFM, a.s. dne v Praze bž. Ing. Mirslav Hálek, v pstavení předsedy představenstva investičníh fndu Trend a sučasně v pzici předsedy představenstva spl. Start BD, a.s. a dále v pstavení předsedy představenstva a ředitele spl. IFM, a.s. a sučasně v pstavení místpředsedy představenstva a ředitele spl. Firex, a.s. a dále v pstavení předsedy Svazu lyžařů České republiky a bž. Ing. Petr Kžený, v pstavení člena představenstva investičníh fndu Trend na jedné straně uzavřeli s bž. PaedDr. Václavem Diusem, ředitelem spl. Start BD, a.s. na druhé straně smluvu pskytnutí marketingvých práv Svazu lyžařů České republiky - Úseku běžeckých disciplín, přičemž bž. PaedDr. Václav Dius pdepsal smluvu na základě příméh ústníh pkynu bž. Ing. Mirslava Hálka, kde se spl. Start BD, a.s. smluvně zavázala pskytnut ve prspěch investičníh fndu Trend reklamní a marketingvu činnst na bdbí d d a investiční fnd Trend se zavázal uhradil na základě mžnsti vlby alternativní platby ve prspěch spl. Start BD, a.s. nejpzději d platbu ve výši ,- Kč, když spl. Start BD, a.s. byla výhradním majitelem marketingvých a reklamních práv náležejících Svazu lyžařů České republiky - Úseku běžeckých disciplín v bdbí d na dbu deseti let, dále sv. Sňa Špátvá, účetní spl. KHB, a.s. na základě pkynu bž. Ing. Mirslava Hálka, předsedy představenstva investičníh fndu Trend převedla dne v Hradci Králvé příkazem k úhradě ze dne splatným dne

16 z účtu č /5100 investičníh fndu Trend celkem ,- Kč ve prspěch účtu č /5100 spl. Start BD, a.s. a dále přesně nezttžněný zástupce investičníh fndu Trend převedl dne v Hradci Králvé příkazem k úhradě ze dne splatným dne z účtu č /5100 investičníh fndu Trend celkem ,-- Kč ve prspěch účtu č /5100 spl. Start BD, a.s., a tyt peněžní prstředky nebyly pužity k plnění uzavřené smluvy pskytnutí marketingvých práv, nýbrž byly pužity spl. Start BD, a.s. v rzpru s deklarvaným účelem k kamžitému pskytnutí dvu úvěrů ve prspěch jednak persnálně a majetkvě prpjené spl. IFM, a.s. a jednak ve prspěch persnálně a majetkvě prpjené spl. Firex, a.s., a t jednak úvěru ve výši ,- Kč pskytnutéh ve prspěch spl. Firex, a.s. na základě úvěrvé smluvy ze dne uzavřené v Hradci Králvé mezi bž. PaedDr. Václavem Diusem, ředitelem spl. Start BD, a.s., jak věřitelem a bž. Ing. Mirslavem Hálkem, místpředsedu představenstva a ředitelem spl. Firex, a.s. jak dlužníkem a jednak úvěru ve výši ,- Kč pskytnutéh na základě úvěrvé smluvy ze dne uzavřené v Hradci Králvé mezi bž. PaedDr. Václavem Diusem, ředitelem spl. Start BD, a.s. jak věřitelem a bž. Ing. Petrem Kženým, zástupcem ředitele spl. IFM, a.s. jak dlužníkem, přičemž bě úvěrvé smluvy předlžil bž. PaedDr. Václavu Diusvi, řediteli spl. Start BD, a.s. s ústním pkynem k pdpisu a realizaci bž. Ing. Mirslav Hálek, předseda představenstva spl. Start BD, a.s., přičemž, bžalvaný PaedDr. Václav Pius jak veducí zaměstnanec splečnsti, jehž pracvní pměr byl zalžen jmenváním, jednak nezabezpečil ddržvání právních předpisů při bchdní činnsti splečnsti a jednak nepřijal včasná a účinná patření k chraně majetku zaměstnavatele, čímž prušil ustanvení 74 písm. f), g) zákna č. 65/1965 Sb., Zákníku práce, bžalvaný Ing, Petr Kžený jak statutární rgán splečnsti při zařizvání záležitstí splečnsti nepstupval s dbrnu péčí, čímž prušil ustanvení 66 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník v návaznsti na ustanvení 567 dst. 1 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak statutární rgán splečnsti při zařizvání záležitstí splečnsti nepstupval v suladu se zájmy splečnsti, čímž prušil ustanvení 66 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník v návaznsti

17 na ustanvení 567 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak člen představenstva splečnsti nevyknával svu půsbnst s náležitu péčí, čímž prušil ustanvení 194 dst. 5 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak veducí zaměstnanec splečnsti, jehž pracvní pměr byl zalžen jmenváním, jednak nezabezpečil ddržvání právních předpisů při bchdní činnsti splečnsti a jednak nepřijal včasná a účinná patření k chraně majetku zaměstnavatele, čímž prušil ustanvení 74 písm. f), g) zákna č. 65/1965 Sb., Zákníku práce, čímž vznikla celkvá majetkvá škda investičnímu fndu Trend na jedné straně a celkvý majetkvý prspěch spl. Firex, a.s. a spl. IFM, a.s. na druhé straně ve výši nejméně ,- Kč. D. žalvaní 1, 2 a 4 (bžalvaný Ing. Mirslav Hálek, Ing. Jan Chlasta a Ing. Petr Šrejtr) za situace, kdy z titulu zajištění phledávky spl. Bntn, a.s. se sídlem Praha 7, Štvanice 858, IČ: (dále jen Bntn, a.s. ) ve výši ,- Kč z úvěrvé smluvy uzavřené dne v Praze mezi spl. Bntn, a.s. v pzici věřitele a investičním fndem Trend v pzici dlužníka, existval zástavní práv spl. Bntn, a.s. k celkem ks zaknihvaných akcií spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ z prtflia investičníh fndu Trend, bez adekvátní náhrady dčerpali z majetku investičníh fndu Trend d majetku persnálně a majetkvě spřízněné (prpjené) spl. IFM, a.s. frmu realizace smluvní pkuty likvidní, zaknihvané akcie spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ , v přesně nezjištěný den p na nezttžněném místě bž. Ing. Jan Chlasta, ředitel investiční spl. Trend a zástupce investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne jak prdávající a bž. Ing, Petr Šrejtr, místpředseda představenstva a ředitel spl. IFM, a.s. jak kupující uzavřeli smluvu prdeji ks akcií spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ za celkvu smluvně dhdnutu cenu ve výši ,- Kč, přičemž nepravdivě předstírali, že smluva byla uzavřena již dne v Hradci Králvé, dále ve smluvě uvedli, v dbě předstíranéh uzavřením smluvy (dne ), neexistující čísl běžnéh účtu č /5100 investičníh fndu Trend, kde tt číselné značení běžnéh účtu investičníh fndu Trend mhl být bž. Ing. Janu Chlastvi a bž. Ing. Petru Šrejtrvi nejdříve znám až dne ve hdin p skutečném zalžení a vygenervání čísla běžnéh

18 účtu v pčítačvém systému Investiční a pštvní banky, a.s., pbčka Hradec Králvé, dále d takt uzavřené smluvy prdeji cenných papíru zakmpnvali v bdě IV/l pr investiční fnd Trend jednstranně nevýhdné a pškzující ustanvení smluvní pkutě ve výši 35% z kupní ceny, tj , Kč pr případ nepřevedení bchdvaných akcií ve Středisku cenných papírů nejpzději d na majetkvý účet č kupujícíh spl. IFM, a.s., přičemž převedení bchdvaných akcií spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ nejpzději d na majetkvý účet č spl. IFM, a.s. nemhl být v plném rzsahu realizván z důvdu existence zástavy celkem ks akcií spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ , zřízené investičním fndem Trend v pstavení zástavce ve prspěch spl. Bntn, a.s. v pstavení zástavníh věřitele a registrvané Střediskem cenných papírů dne pagina , dále dne v Hradci Králvé bž. Ing. Petr Šrejtr, místpředseda představenstva a ředitel spl. IFM, a.s. zaslal písemnu upmínku hledně kamžitéh prvedení převdu bchdvaných akcií spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ bž. Ing. Janu Chlastvi řediteli investiční splečnsti Trend a zástupci investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne a dne bž. Ing. Petr Šrejtr, místpředseda představenstva a ředitel spl. IFM, a.s. písemně dstupil d kupní smluvy údajně uzavřené dne z důvdu neprvedení převdu cenných papírů ve prspěch spl. IFM, a.s. a sučasně uplatnil k tíži investičníh fndu Trend smluvní pkutu ve výši ,- Kč, dne v Hradci Králvé bž. Ing. Jan Chlasta, ředitel investiční splečnsti Trend a zástupce investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne a bž. Ing. Petr Šrejtr, místpředseda představenstva a ředitel spl. IFM, a.s. splečně dhdli, že smluvní pkuta ve výši ,- Kč, pstihující investiční fnd Trend z kupní smluvy údajně uzavřené dne je právněná a investiční fnd Trend je v prdlení s jejím zaplacením, dne v Hradci Králvé bž. Ing. Jan Chlasta. ředitel investiční splečnsti Trend a zástupce investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne a bž. Ing. Petr Šrejtr, místpředseda představenstva a ředitel spl. IFM, a.s. splečně dhdli, že spl. IFM, a.s. trvá na zaplacení smluvní pkuty a investiční fnd Trend se zavázal k zaplacení smluvní pkuty převdem celkem ks akcií spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ za celkvu cenu ve výši ,- Kč ve prspěch spl. IFM, a.s., a dále smluvní pkuta ve výši ,- Kč byla investičním fndem Trend uhrazena ve prspěch spl. IFM, a.s., a t převedením ks akcií spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ v celkvé hdntě ,- Kč

19 z majetkvéh účtu č investičníh fndu Trend vedenéh ve Středisku cenných papírů ve prspěch majetkvéh účtu č spl. IFM, a.s. vedenéh ve Středisku cenných papírů, kde frmulář změny majitele cenných papírů pdepsali dne za dsavadníh majitele cenných papírů investiční fnd Trend bž. Ing. Jan Chlasta, ředitel investiční splečnsti Trend a zástupce investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne a za nvéh majitele cenných papírů spl. IFM, a.s. bž. Ing. Mirslav Hálek, předseda představenstva a ředitel spl. IFM, a.s., přičemž bžalvaný Ing. Jan Chlasta jak zástupce investičníh fndu neprdal cenný papír za nejvyšší cenu, za kteru byl mžn cenný papír při vynalžení dbrné péče prdat, čímž prušil ustanvení 17 dst. 4 zákna č. 248/1992 Sb., investičních splečnstech a investičních fndech, jak veducí zaměstnanec splečnsti, jehž pracvní pměr byl zalžen jmenváním, jednak nezabezpečil ddržvání právních předpisů při bchdní činnsti splečnsti a jednak nepřijal včasná a účinná patření k chraně majetku zaměstnavatele, čímž prušil ustanvení 74 písm. f), g) zákna č. 65/1965 Sb., Zákníku práce, bžalvaný Ing. Petr Šrejtr při zařizvání záležitstí splečnsti nepstupval s dbrnu péčí, čímž prušil ustanvení 66 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník v návaznsti na ustanvení 567 dst. l zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, při zařizvání záležitstí splečnsti nepstupval v suladu se zájmy splečnsti, čímž prušil ustanvení 66 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník v návaznsti na ustanvení 567 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak člen představenstva splečnsti nevyknával svu půsbnst s náležitu péčí, čímž prušil ustanvení 194 dst. 5 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, bžalvaný Ing. Mirslav Hálek jak člen představenstva splečnsti nevyknával svu půsbnst s náležitu péčí, čímž prušil ustanvení 194 dst. 5 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník,

20 při zařizvání záležitstí splečnsti nepstupval s dbrnu péčí, čímž prušil ustanvení 66 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník v návaznsti na ustanvení 567 dst. l zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, při zařizvání záležitstí splečnsti nepstupval v suladu se zájmy splečnsti, čímž prušil ustanvení 66 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník v návaznsti na ustanvení 567 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, čímž vznikla investičnímu fndu Trend celkvá škda ve výši nejméně ,- Kč, E. žalvaní 2 a 4 (bžalvaný Ing. Jan Chlasta a Ing. Petr Šrejtr) bez adekvátní náhrady dčerpali z majetku investičníh fndu Trend d majetku persnálně a majetkvě spřízněné (prpjené) spl. ÍFM, a.s. hdntné, zaknihvané akcie spl. Sklvská uhelná, a.s. ISIN: CZ dne v Hradci Králvé bž. Ing. Jan Chlasta. ředitel investiční splečnsti Trend a zástupce investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne jak prdávající uzavřel s bž. Ing. Petrem Šrejtrem, místpředsedu představenstva a ředitelem spl. IFM, a.s. jak kupujícím smluvu prdeji ks akcií spl. Sklvská uhelná, a.s. ISIN: CZ za celkvu smluvně dhdnutu cenu ve výši ,- Kč, přičemž ve dnech 23. a byla jak zálhvá platba zaplacena ve prspěch investičníh fndu Trend tlik částka ve výši ,- Kč (10% kupní ceny), dále byl v bdbí d dubna 1996 d října 1996 zaplacen na dílčích splátkách dalších celkem ,80 Kč a splatnst další části kupní ceny bchdvaných akcií byla eknmicky nedůvdněně a pr investiční fnd Trend jednznačně nevýhdně rzlžena na dbu 30-ti let, a t v pstupných 360-ti měsíčních splátkách p ,98 Kč, přičemž bchdvané akcie spl. Sklvská uhelná, a.s. ISIN: CZ byly investičním fndem Trend ve Středisku cenných papírů převedeny na majetkvý účet č spl. IFM, a.s. a další část kupní ceny ve výši ,20 Kč spl. IFM, a.s. nikdy investičnímu fndu Trend nezaplatila, přičemž bžalvaný Ing. Jan Chlasta jak zástupce investičníh fndu neprdal cenný papír za nejvyšší cenu, za kteru byl mžn cenný papír při vynalžení dbrné péče prdat, čímž prušil ustanvení 17 dst. 4 zákna č. 248/1992 Sb., investičních splečnstech a investičních fndech, jak veducí zaměstnanec splečnsti, jehž pracvní pměr byl zalžen jmenváním, jednak nezabezpečil ddržvání právních

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015 *UOHSX006T40N* UOHSX006T40N USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brn: 4. únra 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

Dražební vyhláška dražby dobrovolné podle 20 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách

Dražební vyhláška dražby dobrovolné podle 20 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Splečnst pr dražby a rzhdčí řízení, s.r.. Bhuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králvé, tc: 25273400, zapsána v bch. rejstříku vedeném Krajským sudem v Hradci Králvé, ddíl C, vlžka 11935 č.j.0213 Dražební

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka OBCHODNÍ PODMÍNKY Ing. Petr Adámek se sídlem: Pd Cihelnu 4, 161 00 Praha 6 identifikační čísl:cz7104240792 IČ:43094554 pr prdej zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na internetvé adrese www.nniprdukty.cz

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. prkazující stav evidvaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl Vlastnické práv SJM Klepsch Luděk a Klepschvá Iveta,

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku čísl smluvy kupujícíh: čísl smluvy prdávajícíh: «Návrh» Kupní smluva uzavřená pdle 409 a násl. bchdníh zákníku 1.1. Prdávající: Prdávající: I. Smluvní strany Zapsaný v Obchdním rejstříku vedeném u v ddíl,

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod )

1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod ) Obchdní pdmínky 1. Úvdní Ustanvení 1.1. Internetvý bchd SPEEMSY (dále jen Internetvý bchd ) 1.1.1. Internetvý bchd SPEEMSY, který prdává zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na adrese http://www.speemsy.cz,

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.02.2015 14:55:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.02.2015 14:55:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. prkazující stav evidvaný k datu 19.02.2015 14:55:02 Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření Všebecné bchdní pdmínky - platné d 1.3.2006 Článek A.: Smluva stavebním spření Článek B.: Uspřená částka ze stavebníh spření Článek C.: Změny a výpvěď smluvy stavebním spření Článek D.: Přidělení cílvé

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 ...,,,...,,,..., PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 I. Obecné údaje Název: Sídl: Právní frma: IČ: Předmět pdnikání: Datum vzniku splečnsti: Rzvahvý den: Datum sestavení účetní závěrky: Technické služby

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.04.2015 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.04.2015 08:35:02 A B1 Okres: prkazující stav evidvaný k datu 08.04.2015 08:35:02 Vlastník, jiný právněný V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr Vlastnické práv OKP

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce dne 6. 5. 2009

Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce dne 6. 5. 2009 Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva bce dne 6. 5. 2009 Přítmni: dle prezenční listiny Půvdní návrh prgramu: 1) Zahájení, určení zapisvatelky, věřvatelů zápisu 2) Kntrla zápisu z minuléh zasedání

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.11.2013 15:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.11.2013 15:15:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 13.11.2013 15:15:02 Vyhtven dálkvým přístupem d katastru nemvitstí pr účel věření výstupu z infrmačníh systému veřejné správy CZ0327

Více

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o Obchdní pdmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt bchdní pdmínky upravují vzájemná práva a pvinnsti prdávajícíh, jiné fyzické či právnické sby vystupující jak sptřebitel (dále jen kupujícíh ) a zprstředkvatele

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.06.2014 12:00:27 CZ0712 Olmuc Vlastník, jiný právněný 500496 Olmuc V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.08.2015 10:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.08.2015 10:35:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 07.08.2015 10:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSCB26INS22899/2014 pr Administrace inslvencí

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.10.2009 10:29:52

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.10.2009 10:29:52 prkazující stav evidvaný k datu 12.10.2009 10:29:52 A Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Chladicí bxy CZ s.r.., Kalendva 688/11, Hradec Králvé, 500 04 Hradec Králvé 4 B B1 C Nemvitsti Pzemky Parcela

Více

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat Stránka 1 z 5 Pravidla sutěže Každý bankmat je Equamat I. Přadatel a rganizátr sutěže 1. Sutěž Každý bankmat je Equamat (dále jen sutěž) bude prbíhat prstřednictvím prfilu Equa bank v aplikaci serveru

Více