Ing. Dr. Vítězslav Hálek se sídlem: Nezvalova 423, Hradec Králové, PSČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Dr. Vítězslav Hálek se sídlem: Nezvalova 423, Hradec Králové, PSČ: 500 03"

Transkript

1 Okresní sud v Hradci Králvé Ignáta Hermanna 227 Hradec Králvé Žalbce: Ing. Dr. Vítězslav Hálek se sídlem: Nezvalva 423, Hradec Králvé, PSČ: správce knkursní pdstaty úpadce TREND - všebecný investiční fnd a. s., IČ: , se sídlem: Hradec Králvé, Škrupva 441, PSČ Právně zast.: JUDr. Jsefem Oubrechtem, advkátem, č. sv se sídlem: Na Hrázce 241, Hradec Králvé, PSČ (plná mc ze dne 20. května 2013) Žalvaní: 1. Ing. Mirslav Hálek, nar , bytem: Mužíkva č.p. 336, Hradec Králvé 2. Ing. Jan Chlasta, nar , bytem: Husva č.p. 794, Zlín 3. Michal Plachta, nar , bytem: Jablnec nad Nisu, Budvatelů čp Ing. Petr Šrejtr, nar , bytem Hradec Králvé, Nad Rzárku čp Ing. Mirslav Vlastník, nar , bytem: Kyjevská čp. 444, Hradec Králvé 6. Libr Páv, nar , bytem: Švehlva 512/14, Hradec Králvé 7. Ing. Jiří Trnka, CSc., nar , bytem: Dukelská čp. 1643, Hradec Králvé 8. PaedDr. Václav Dius, nar , bytem Pavla Stránskéh čp. 77, Ústí nad Labem 9. Ing. Petr Kžený, nar , bytem Františka Halase čp. 64/3, Hradec Králvé Žalba náhradu škdy Žalbce je cby správce knkurzní pdstaty svbzen d SOP. Desetkrát Přílhy: - plná mc - dále dle textu s výhradu dalších důkazů

2 I. 1. Na základě bžalby Vrchníh státníh zastupitelství v Praze sp. zn.: VI. VZV 3/2000 ze dne (dále jen bžalba ) byl u Krajskéh sudu v Hradci Králvé pd sp. zn.: 6T 5/2005 veden trestní řízení prti žalvaným, cby bžalvaným, pr tam ppsané skutky, jejichž spácháním vznikla mj. žalbci škda v celkvé výši nejméně ,- Kč. 2. Pdáním ze dne dručeným Krajskému sudu v Hradci Králvé téhž dne se žalbce přihlásil d předmětnéh trestníh řízení s nárkem na náhradu škdy způsbenu skutky ppsanými v pdané bžalbě v celkvé výši ,- Kč s příslušenstvím 3. Nejprve rzsudkem Krajskéh sudu v Hradci Králvé, č.j.: 6T 5/ ze dne , p jeh zrušení dvlacím sudem a vrácení věci k nvému rzhdnutí pak rzsudkem Krajskéh sudu v Hradci Králvé, č.j.: 6T 5/ ze dne a následně pak, p jeh zrušení dvlacím sudem a vrácení věci k nvému rzhdnutí, Rzsudkem Krajskéh sudu v Hradci Králvé, č.j.: 6T 5/ ze dne (dále jen Rzsudek ) byli někteří žalvaní shledáni vinnými spácháním některých tam uvedených skutků, sučasně však byli žalvaní, příp. jen někteří z nich, pr některé skutky bžalby zprštěni. 4. Prti Rzsudku pdal státní zástupce Vrchníh státníh zastupitelství v Praze, v rzsahu zpršťujících výrků, dvlání v neprspěch bžalvaných, kterém však nebyl Vrchním sudem v Praze věcně rzhdnut, nebť dne prběhla amnestie prezidenta republiky a Vrchní sud v Praze svým usnesením č.j.: 12 T 33/2010 ze dne 13. ledna 2013 v její suvislsti pdle ust. 257 dst. 2 tr. řádu s přihlédnutím k jejímu Čl. II rzhdl zastavení trestníh stíhání žalvaných skutky, pr něž byli tit Rzsudkem bžalby zprštěni. V rzsahu dsuzující části Rzsudku pak rzhdnut Vrchním sudem dsud nebyl, nicméně důvdy ppsané amnestie prezidenta republiky se však uplatní i zde a trestní řízení bude zastaven. 5. V suvislsti se zpršťujícím výrkem Rzsudku byl žalbce, cby pškzený v předmětném trestním řízení, se svým nárkem na náhradu škdy, v rzsahu týkajícím se zpršťujícíh výrku, dkázán na řízení ve věcech bčanskprávních. Ttéž rzhdnutí, resp. dkaz žalbce, cby pškzenéh, na řízení ve věcech bčanskprávní, lze pak čekávat i v suvislsti se zastavením zbývající části trestníh stíhání bžalvaných. 6. Vzhledem k dpadu amnestie prezidenta republiky nemá tedy žalbce jinu mžnst, než svůj nárk na náhradu škdy uplatnit u nadepsanéh sudu cestu tét žalby. 7. Věcná příslušnst nadepsanéh sudu je dána ust. 9 dst. 1.s.ř., místní pak ust. 87 dst. 1 písm. b).s.ř., nebť k jednání žalvaných, které zakládá práv žalbce

3 na náhradu škdy, dšl vesměs v Hradci Králvé, navíc Okresní sud v Hradci Králvé je pr většinu z žalvaných becným sudem. Důkaz: - trestním spisem Krajskéh sudu v Hradci Králvé, sp. zn.: 6T 5/ usnesením Vrchníh sudu v Praze, č.j.: 12 T 33/2010 ze dne 13. ledna 2013 II. Škda způsbená žalbci žalvanými, kteru žalbce v trestním řízení řádně uplatnil a jejíž náhrady se žalbce prti žalvaným dmáhá nyní tut žalbu, spčívá v následujících skutečnstech a následujících jednáních žalvaných: za situace, kdy majetek investičníh fndu Trend - všebecný investiční fnd, a.s., se sídlem Škrupva 441, Hradec Králvé, IČ: , v knkursu (dále jen investiční fnd Trend ) bhspdařvala investiční splečnst Trend, a.s., se sídlem Zelený Pruh 99, Praha 4, IČ: (dále jen investiční splečnst Trend ), na základě bhspdařvatelské smluvy uzavřené dne v Praze v bdbí d d v Hradci Králvé, Praze, Plzni a na dalších místech způsbili škdu na majetkvých hdntách akumulvaných jednak v investičním fndu Trend a jednak v investičním fndu Mercia, a.s., v likvidaci, se sídlem Lndýnská 53, Praha 2, IČ: (dále jen investiční fnd Mercia ), realizvali pr investiční fndy Trend a Mercia ztrátvé, pškzující bchdy a nevýhdně zavazvali investiční fndy Trend a Mercia v bchdních vztazích, přičemž tyt majetkvé dispzice sučasně přinášely neprávněný prspěch bchdním splečnstem persnálně a majetkvě prpjeným s managementem, statutárními rgány a zmcněnci investičních fndů Trend a Mercia, a t splečnstem: Brněnská bchdní, a.s., se sídlem Lipvá 27, Brn, IČ: , v knkurzu, v likvidaci, dříve Králvehradecká Brkerská, a.s., se sídlem Škrupva 9, Hradec Králvé (dále jen KHB, a.s. ), Firex, a.s., se sídlem Škrupva 9, Hradec Králvé, IČ: , v knkursu (dále jen Firex, a.s. ), IFM, a.s., se sídlem Sběšická 151, Brn IČ: , v knkursu, v likvidaci, dříve IFM, a.s., se sídlem Škrupva 9, Hradec Králvé (dále jen IFM, a.s. ), Cnzult Invest, spl. s r.., v likvidaci, se sídlem Vrázva 290, Hradec Králvé, IČ: , dříve Cnzult Invest, spl. s r.. (dále jen Cnzult Invest, spl. s r.. ),

4 Sprtex, a.s. v likvidaci, se sídlem Škrupva 12/441, Hradec Králvé, IČ: , dříve Start BD, a.s., se sídlem Škrupva 9 (dále jen Start BD, a.s. ), přičemž tat pškzující nakládání s majetkem realizvaná v investičních fndech Trend a Mercia vedla Ministerstv financí České republiky, Odbr dzru nad kapitálvým trhem, se sídlem Letenská 15, Praha 1, k rzhdnutí zavedení nucené správy, a t jednak v investičním fndu Trend dne pd č.j. I0I/70-462/1996, kdy rzhdnutí nabyl právní mci dne a jednak v investičním fndu Mercia dne pd č.j. 101/81-870/1996, kdy rzhdnutí nabyl právní mci dne a deliktních jednám se dpustili knkrétně tak, že: A. žalvaní 1, 6, 5, 3 a 7 (bžalvaní Ing. Mirslav Hálek, Libr Páv, Ing. Mirslav Vlastník. Michal Plachta, Ing. Jiří Trnka, CSc.) za situace, kdy jednak spl. Cnzult Invest, spl. s r.. byla v pstavení mandatáře vůči mandantvi spl. Firex, a.s., a t na základě mandátní smluvy uzavřené dne v Hradci Králvé, jednak spl. Cnzult Invest, spl. s r.. byla v pstavení mandatáře vůči mandantvi spl. KHB, a.s., a t na základě mandátní smluvy uzavřené dne v Hradci Králvé, jednak spl. Cnzult Invest, spl. s r.. byla v pstavení kmitenta vůči kmisináři spl. KHB, a.s., a t na základě kmisinářské smluvy uzavřené dne v Hradci Králvé, jednak spl. Elektrárny Opatvice, a.s., se sídlem Opatvice nad Labem, Pardubice 2, IČ: (dále jen Elektrárny Opatvice, a.s. ), byla v pstavení kmitenta vůči kmisináři spl. KHB, a.s., a t na základě kmisinářské smluvy uzavřené dne v Hradci Králvé, s úmyslem bez adekvátní náhrady dčerpat z majetku investičníh fndu Trend hdntné cenné papíry, a t jednak ks likvidních, zaknihvaných akcií spl. SPT Telecm, a.s. ISIN: CZ , jednak ks likvidních, zaknihvaných akcií spl. Synthesia, a.s. ISÍN; CZ a jednak ks likvidních, zaknihvaných akcií spl. Chempetrl, a.s. ISIN: CZ , v přesně nezjištěné dbě ve druhé plvině měsíce července 1995, nejpzději však d , kdy se knal zasedání představenstva spl. Elektrárny Opatvice, a.s. bž. Ing. Mirslav Hálek, místpředseda představenstva a ředitel spl. Firex, a.s., bž. Libr Páv, místpředseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. a bž. lng. Mirslav Vlastník, předseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. se splečně brátili na sv. Ing. Karla Růžičku, místpředsedu představenstva spl. Elektrárny Opatvice, a.s. s nabídku prdeje zaknihvaných akcií z prtflia investičníh fndu Trend, a t zejména titulů SPT Telecm, a.s. ISIN; CZ , Synthesia, a.s. ISIN: CZ a Chempetrl, a.s. ISIN: CZ v celkvé hdntě ,- Kč,

5 dne v Hradci Králvé, za účelem realizace prdeje zaknihvaných akcií spl. SPT Telecm, a.s. ISIN: CZ , Synthesia, a.s. ISIN: CZ a Chempetrl, a.s. ISIN: CZ z prtflia investičníh fndu Trend, bž. Ing. Mirslav Hálek, jak místpředseda představenstva a ředitel spl. Firex, a.s. v pstavení kmitenta a bž. Ing. Mirslav Vlastník, jak předseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. v pstavení kmisináře, uzavřeli kmisinářsku smluvu bstarání kupě a prdeje cenných papírů, dne v Hradci Králvé bž. Libr Páv, jak místpředseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. v pstavení kmisináře, převzal d sv. Ing. Karla Růžičky, místpředsedy představenstva spl. Elektrárny Opatvice, a.s. v pstavení kmitenta, list bjednávky č. 34 ke kmisinářské smluvě, na základě kteréh spl. Elektrárny Opatvice, a.s. bjednala splatnstí d d nákup jednak ks zaknihvaných akcií spl. Chempetrl, a.s., ISIN: CZ za cenu 860,- KČ/ks, jednak ks zaknihvaných akcií spl. SPT Telecm, a.s. ISIN: CZ za cenu 2.600,-- Kč/ks a jednak ks zaknihvaných akcií spl. Synthesia, a.s. ISIN; CZ za cenu 780,- Kč/ks, dále dne v Hradci Králvé bž. lng. Mirslav Hálek, místpředseda představenstva a ředitel spl. Firex, a.s. písemně zmcnil bž. Ing. Jiříh Trnku, CSc., k jednání za spl. Firex, a.s. v pstavení prkuristy, dále dne v Hradci Králvé bž. lng. Mirslav Vlastník. předseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. v pstavení kmisináře uzavřel se sv. Ing. Karlem Růžičku, místpředsedu představenstva spl. Elektrárny Opatvice, a.s. a sv. Ing. Arnštem Pulem, předsedu představenstva spl. Elektrárny Opatvice, a.s. v pstavení kmitenta kmisinářsku smluvu na bstarání kupě cenných papírů za účelem realizace bchdu s likvidními, zaknihvanými akciemi spl. SPT Telecm, a.s. ISIN: CZ , Synthesia, a.s. ISIN: CZ a Chempetrl, a.s. ISIN: CZ z majetku investičníh fndu Trend, přičemž dne převedla spl. Elektrárny Opatvice, a.s. jednak z účtu č /1600 a jednak z účtu č /0800 jak zálhvu platbu z titulu bjednávky nákupu akcií celkem částku ,- Kč, a t ve prspěch účtu č /1600 spl. KHB, a.s., ve dnech a v Praze a v Hradci Králvé a bž. Libr Páv, místpředseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s., bž. lng, Mirslav Vlastník, předseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. jak kupující a sv. JUDr. Oldřich Lichtenberg jak prdávající uzavřeli kupní smluvu, jejímž

6 předmětem byl převd celkem 28 ks zatímních listů investiční splečnsti Trend (přadvá čísla ) za celkvu smluvní cenu ve výši ,- Kč, dále za situace, kdy bž. lng, Mirslav Hálek, již nebyl předsedu představenstva ani jiným statutárním rgánem, zmcněncem či zaměstnancem spl. KHB, a.s. dne v Praze pdepsal jak zástupce spl. KHB, a.s. se sv. Michaelem Kcábem, členem představenstva investičníh fndu Trend tzv. Memrandum, které bezprstředně předcházel prdeji všech zatímních listů investiční splečnsti Trend ve prspěch spl. KHB, a.s., ve dnech a v Praze a v Hradci Králvé bž. Libr Páv, místpředseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s., bž. Ing. Mirslav Vlastník, předseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. jak kupující a sv. JUDr. Oldřich Lichtenberg, Ing. Aleš Machalíček, sv. Ing. Aleš Tmek, CSc. a sv. Ing. Jiří Pacvský jak prdávající uzavřeli ddatek ke kupní smluvě, jehž předmětem byl navýšení kupní ceny za převd celkem 147 ks zatímních listů investiční splečnsti Trend (přadvá čísla , , ) celkvu částku ve výši ,-- Kč, dále dne v Hradci Králvé bž. Ing, Mirslav Vlastník, předseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. a bž. Libr Páv, místpředseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. přijali písemné zmcnění k samstatnému jednání a pdepisvání za investiční fnd Trend, vystavené Ing. Alexem Machalíčkem, členem představenstva investičníh fndu Trend a sv. Ing. Jiřím Pacvským členem představenstva investičníh fndu Trend, dále dne v Praze bž. Ing. Mirslav Vlastník, předseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. a bž. Libr Páv, místpředseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. předali sbně sv. Ing. Bhumilu Hlubcvi, řediteli investičníh fndu Trend celkem tři vypracvané kupní smluvy, kde prdávajícím byl investiční fnd Trend a kupujícím spl. Cnzult Invest, spl. s r.., jejichž předmětem byly zaknihvané akcie splečnstí SPT Telecm, a.s. ÍSIN: CZ , Synthesia, a.s. ISIN: CZ a Chempetrl, a.s. ISÍN; CZ s pkynem, aby tyt kupní smluvy byly bezdkladně realizvány představenstvem investičníh fndu Trend, dále dne v Hradci Králvé a v Praze kupující bž. Michal Plachta, jediný splečník a jednatel spl. Cnzult Invest, spl. s r.. uzavřel s prdávajícím Ing. Alešem Machalíčkem, členem představenstva investičníh fndu Trend kupní smluvu, jejímž předmětem byl celkem ks zaknihvaných akcií spl. SPT Telecm, a.s. ISIN: CZ za smluvně dhdnutu kupní cenu ve výši ,- Kč (2.646,- KČ/ks), přičemž kupující spl. Cnzult Invest, spl. s r.., zaplatila ve prspěch prdávajícíh

7 investičníh fndu Trend puze zálhu na nákup akcií ve výši 28% z kupní ceny, tj ,- Kč a zbylu část kupní ceny (72%) se kupující spl. Cnzult Invest, spl. s r.., zavázala uhradit ve prspěch prdávajícíh investičníh fndu Trend neprdleně p převdu cenných papírů ve Středisku cenných papírů, se sídlem Rybná 14, Praha 1 (dále jen Středisk cenných papírů ), přičemž bchdvané akcie byly převedeny ve Středisku cenných papírů prdávajícím investičním fndem Trend ve prspěch kupujícíh spl. Cnzult Invest, spl. s r.. na majetkvý účet č dne a drtivá část kupní ceny ve výši ,- KČ (72%) nebyla nikdy investičnímu fndu Trend zaplacena, dále dne v Hradci Králvé a v Praze kupující bž. Michal Plachta, jediný jednatel a splečník spl. Cnzult Invest, spl. s r.., uzavřel s prdávajícím Ing. Alešem Machalíčkem, členem představenstva investičníh fndu Trend kupní smluvu, jejímž předmětem byl celkem ks akcií spl. Chempetrl, a.s. ISIN: CZ za smluvně dhdnutu kupní cenu ve výši ,- Kč (959,- Kč/ks), přičemž kupující spl. Cnzult Invest, spl. s r.., zaplatila ve prspěch prdávajícíh investičníh fndu Trend tlik zálhu na nákup akcií ve výši 25%í z kupní ceny, tj ,- KČ a zbylu část kupní ceny (75%) se kupující spl. Cnzult Invest, spl. s r.., zavázala uhradit ve prspěch prdávajícíh investičníh fndu Trend neprdleně p převdu cenných papírů ve Středisku cenných papírů, přičemž bchdvané akcie byly převedeny ve Středisku cenných papírů prdávajícím investičním fndem Trend ve prspěch kupujícíh spl. Cnzult Invest spl. s r.. na majetkvý účet č dne a drtivá část kupní ceny ve výši ,- Kč (75%) nebyla nikdy investičnímu fndu Trend zaplacena, dále dne v Hradci Králvé a v Praze kupující bž. Michal Plachta, jediný jednatel a splečník spl. Cnzult Invest, spl. s r.. uzavřel s prdávajícím Ing. Alešem Machalíčkem, členem představenstva investičníh fndu Trend kupní smluvu, jejímž předmětem byl celkem ks akcií spl. Synthesia ISIN: CZ za smluvně dhdnutu kupní cenu ve výši ,- Kč (841,- Kč/ks), přičemž kupující spl. Cnzult Invest, spl. s r.., zaplatila ve prspěch prdávajícíh investičníh fndu Trend tlik zálhu na nákup akcií ve výši 25% z kupní ceny, tj ,- Kč a zbylu část kupní ceny (75%) se kupující spl. Cnzult Invest, spl. s r.., zavázala uhradit ve prspěch prdávajícíh investičníh fndu Trend neprdleně p převdu cenných papírů ve Středisku cenných papírů, přičemž bchdvané akcie byly převedeny ve Středisku cenných papírů prdávajícím investičním fndem Trend ve prspěch kupujícíh spl. Cnzult Invest, spl. s r.. na majetkvý účet

8 č až dne a drtivá část kupní ceny ve výši ,- Kč (75%) nebyla nikdy investičnímu fndu Trend zaplacena, dále dne v Hradci Králvé bž. Michal Plachta, jediný jednatel a splečník spl. Cnzult Invest, spl. s r.. v pzici buducíh prdávajícíh uzavřel s bž. Ing. Jiřím Trnku, CSc., prkuristu spl. Firex, a.s. v pzici buducíh kupujícíh buducí kupní smluvu, jejímž předmětem byl ks akcií spl. SPT Telecm, a.s. ISIN; CZ za cenu 2.779,- Kč/ks, ks akcií spl. Synthesia, a.s. ISIN: CZ za cenu 900,- Kč/ks a jednak ks akcií spl. Chempetrl, a.s. ISIN: CZ za cenu 1.200,- Kč/ks, přičemž bě smluvní strany se dhdly, že nejpzději d uzavřu smluvu kupi cenných papírů, kde prdávajícím bude spl. Cnzult Invest, spl. s r.. a kupujícím spl. Firex, a.s., a celkvá kupní cena všech bchdvaných akcií byla stanvena dhdu smluvních stran částku ,-- Kč, přičemž buducí kupující spl. Firex, a.s. se zavázala zaplatit nejpzději d ve prspěch buducíh prdávajícíh spl. Cnzult Invest, spl. s r.. zálhu na nákup cenných papírů ve výši ,- Kč a dplatek kupní ceny ve výši ,- Kč se buducí kupující spl. Firex, a.s. zavázala zaplatit ve prspěch buducíh prdávajícíh spl. Cnzult Invest, spl. s r.. nejpzději d sedmi dnů p převdu cenných papírů na majetkvý účet č buducíh kupujícíh spl. Firex, a.s. vedený ve Středisku cenných papírů, a buducí prdávající spl. Cnzult Invest, spl. s r.. se smluvně zavázala v bdě III. smluvy k převdu bchdvaných akcií ve prspěch účtu č buducíh kupujícíh spl. Firex, a.s. vedenéh ve Středisku cenných papírů nejpzději d , a t pd sankcinváním smluvní pkutu ve výši ,- Kč za každý den prdlení s převdem akcií, dne v Hradci Králvé bž. Michal Plachta. jediný jednatel a splečník spl. Cnzult invest, spl. s r.., jak prdávající uzavřel s bž. Ing. Jiřím Trnku. CSc., prkuristu spl. Firex, a.s., jak kupujícím kupní smluvu, jejímž předmětem byl jednak ks akcií spl. SPT Telecm, a.s. ISIN: CZ za cenu 2.779,- Kč/ks, jednak ks akcií spl. Synthesia, a.s. ISIN: CZ za cenu 900,- Kč/ks a jednak ks akcií spl. Chempetrl, a.s. ISIN: CZ za cenu 1.200,- Kč/ks z prtflia investičníh fndu Trend za celkvu smluvní cenu ve výši ,- Kč, přičemž kupující spl. Firex, a.s. se zavázala zaplatit ve prspěch prdávajícíh spl. Cnzult Invest, spl. s r.. tlik zálhu na nákup akcií ve výši ,- Kč a dplatek kupní ceny ve výši ,- Kč se kupující spl. Firex, a.s. zavázala zaplatit ve prspěch prdávajícíh spl. Cnzult Invest, spl. s r.. nejpzději d sedmi dnů p převdu cenných papírů na majetkvý účet č spl. Firex, a.s. vedený ve Středisku cenných papírů a

9 prdávající spl. Cnzult Invest spl. s r.. se zavázala v bdě III. smluvy převést bchdvané akcie ve prspěch majetkvéh účtu č kupujícíh spl. Firex, a.s. vedenéh ve Středisku cenných papírů nejpzději d pd sankcinváním smluvní pkutu ve výši ,- Kč za každý den prdlení, přičemž dplatek kupní ceny ve výši ,- Kč nebyl nikdy spl. Firex a.s. zaplacena ve prspěch spl. Cnzult Invest, spl. s r.., a t z důvdu realizace smluvní pkuty a následnéh zapčtení vzájemné vyknstruvaných phledávek, dále bž. Ing. Mirslav Hálek, jak místpředseda představenstva a ředitel spl. Firex, a.s., s úmyslem vytvřit pdmínky pr realizaci smluví pkuty ve prspěch spl. Firex, a.s. a k tíži spl. Cnzult Invest, spl. s r.. příkazem k úhradě ze dne splatným dne pukázal zálhu na nákup akcií splečnstí SPT Telecm, a.s. ISIN: CZ , Synthesia, a.s. ISIN: CZ a Chempetrl, a.s. ISIN: CZ v celkvé výši ,- KČ z účtu č /5100 spl. Firex, a.s. ve prspěch účtu č /5100 spl. Cnzult Invest, spl. s r.. až dne , dále bž. Michal Plachta, jediný jednatel a splečník spl. Cnzult Invest, spl. s r.., jednak nepřevedl nejpzději d ve prspěch kupujícíh spl. Firex, a.s., bchdvané akcie spl. SPT Telecm, a.s. ISIN: CZ , Synthesia, a.s. ISIN: CZ a Chempetrl, a.s. ISIN: CZ , přičemž tyt cenné papíry převedl až dne , čímž vznikla phledávka spl. Firex, a.s. za spl. Cnzult Invest, spl. s r.. ve výši ,- Kč z titulu smluvní pkuty a jednak ve dnech a ve dvu platbách převedl z účtu č /5100 spl. Cnzult Invest, spl. s r.. ve prspěch účtu č /5100 investičníh fndu Trend zálhu ve výši ,- Kč za prdej akcií splečnstí SPT Telecm, a.s. ISIN; CZ , Synthesia, a.s. ISIN: CZ a Chempetrl, a.s. ISIN: CZ z prtflia investičníh fndu Trend, dále bž. Ing. Jiří Trnka, CSc., prkurista spl. Firex, a.s. dne v Hradci Králvé uplatnil písemně dpisem adresvaným bž. Michalu Plachtví, jedinému jednateli a splečnsti spl. Cnzult Invest, spl. s r.. zapčtení vzájemných phledávek vzniklých mezi spl. Firex, a.s. a spl. Cnzult Invest, spl. s r.. na základě kupní smluvy a sankčních ujednání z kupní smluvy uzavřené dne přičemž výsledkem vzájemnéh zapčtení zanikla pvinnst spl. Firex, a.s. zaplatit ve prspěch spl. Cnzult Invest, spl. s r.. dplatek kupní ceny ve výši ,- Kč za bchdvané akcie splečnstí SPT Telecm, a.s. ISIN: CZ , Synthesia, a.s. ISIN: CZ a Chempetrl, a.s. ISIN: CZ ,

10 přičemž ks akcií spl. SPT Telecm, a.s. ISIN: CZ , ks akcií spl. Synthesia, a.s. ISIN: CZ a ks akcií spl. Chempetrl, a.s. ISIN: CZ byl dne převeden bž. Ing. Mirslavem Vlastníkem, předsedu představenstva a makléřem spl. KHB, a.s. a zástupcem investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne a bž. Michalem Plachtu, jediným jednatelem a splečníkem spl. Cnzult Invest, spl. s r.. z majetkvéh účtu č investičníh fndu Trend vedenéh ve Středisku cenných papírů ve prspěch majetkvéh účtu č spl. Cnzult Invest, spl. s r.. vedenéh ve Středisku cenných papírů, dále dne byly ttžné cenné papíry převedeny bž. Michalem Plachtu, jediným jednatelem a splečníkem spl. Cnzult Invest, spl. s r.. a sv. Rmanem Tichým, makléřem spl. KHB, a.s. z majetkvéh účtu č spl. Cnzult Invest, spl. s r.. vedenéh ve Středisku cenných papírů ve prspěch majetkvéh účtu č spl. Firex, a.s. vedenéh ve Středisku cenných papírů a dále dne převedli shdné cenné papíry sv. Rman Tichý, makléř spl. KHB, a.s. a sv. Ing. Arnšt Pul, předseda představenstva spl. Elektrárny Opatvice, a.s. z majetkvéh účtu č spl. Firex, a.s. vedenéh ve Středisku cenných papírů na majetkvý účet č spl. Elektrárny Opatvice, a.s., vedený ve Středisku cenných papírů, přičemž: bžalvaný Michal Plachta jak mandatář nepstupval při zařizvání záležitstí s dbrnu péčí, čímž prušil ustanvení 567 dst. 1 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak mandatář nepstupval při činnsti, ke které se zavázal v suladu se zájmy mandanta, čímž prušil ustanvení 567 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak statutární rgán splečnsti při zařizvání záležitstí splečnsti nepstupval s dbrnu péčí, čímž prušil ustanvení 66 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník v návaznsti na ustanvení 567 dst. 1 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak statutární rgán splečnsti při zařizvání záležitstí splečnsti nepstupval v suladu se zájmy splečnsti, čímž prušil ustanvení 66 dst. 2 zákna 513/1991 Sb., Obchdní zákník v návaznsti na ustanvení 567 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, bžalvaní Libr Páv a Ing. Mirslav Vlastník

11 jak kmisináři nechránili jim známé zájmy kmitenta, čímž prušili ustanvení 579 dst. 1 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak kmisináři při zařizvání záležitstí nejednali s ptřebnu dbrnu péčí, čímž prušili ustanvení 578 dst. 1 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak kmisináři bez zbytečnéh dkladu nepřevedli na kmitenta práva získaná při zařizvání záležitstí, čímž prušili ustanvení 585 dst. 1 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak bchdníci s cennými papíry neprvedli příkazy svéh klienta s dbrnu péčí, čímž prušili ustanvení 79 dst. 2 zákna č. 591/1992 Sb., cenných papírech, jak účastníci burzvníh bchdu uzavřeli mimburzvní bchd s cennými papíry přijatými k bchdvání na burze a neinfrmvali něm burzu, čímž prušili ustanvení 19 zákna č. 214/1992 Sb., burze cenných papírů, bžalvaný lne. Mirslav Hálek při zařizvání záležitstí splečnsti nepstupval s dbrnu péčí, čímž prušil ustanvení 66 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník v návaznsti na ustanvení 567 dst. 1 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, při zařizvání záležitstí splečnsti nepstupval v suladu se zájmy splečnsti, čímž prušil ustanvení 66 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník v návaznsti na ustanvení 567 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak člen představenstva splečnsti nevyknával svu půsbnst s náležitu péčí, čímž prušil ustanvení 194 dst. 5 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, přičemž investičnímu fndu Trend vznikla škda ve výši nejméně ,- Kč, B. žalvaní 6 a 2 (bžalvaní Libr Páv a Ing. Jan Chlasta) za situace, kdy investiční splečnst Trend, a.s. byla v pstavení mandatáře vůči investičnímu fndu Trend, a t na základě mandátní smluvy uzavřené dne v Praze, ve znění ddatku č. 1 uzavřenéh dne v Praze a dále za situace, kdy

12 dne v Hradci Králvé vykupila spl. KHB, a.s. d dsavadních vlastníků veškeré zatímní listy investiční splečnsti Trend a získala tak stprcentní (100%) kapitálvu účast na investiční splečnsti Trend, v bdbí d d v Hradci Králvé bez adekvátní náhrady dčerpali z majetku investičníh fndu Trend d majetku persnálně a majetkvě spřízněné (prpjené) spl. KHB, a.s. likvidní zaknihvané akcie spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ , a t tak, že bž. Libr Páv, místpředseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. splečně s bž. Ing, Janem Chlastu, ředitelem investiční spl. Trend a zástupcem investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne prvedli pr investiční fnd Trend ztrátvé a neúčelné bchdy s akciemi spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ , které přinášely zisk výhradně spl. KHB, a.s., přičemž investiční fnd Trend pakvaně a bezúčelně prdával a nakupval akcie spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ , kdy nákup byl činěn za nejvyšší mžné ceny a prdej za nejnižší mžné ceny a zárveň vedl i k vytvření brkerskéh pplatku, a t knkrétně: dne v Hradci Králvé přesné nezttžněný statutární zástupce investičníh fndu Trend jak prdávající a bž. Libr Páv místpředseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. jak kupující uzavřeli smluvu prdeji ks akcií spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ za smluvně dhdnutu cenu ve výši ,- Kč, kdy jednu akcii spl. Ktva, a.s. ÍSIN: CZ prdával investiční fnd Trend za cenu 1.080, Kč a bchd byl mimburzvně vypřádán dne , dne v Hradci Králvé přesně nezttžněný statutární zástupce investičníh fndu Trend jak kupující a bž. Libr Páv, místpředseda představenstva a makléř spl. KHB, a.s. jak prdávající uzavřeli smluvu nákupu ks akcií spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ za smluvně dhdnutu cenu ve výši ,- Kč, kdy jednu akcii spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ nakupval investiční fnd Trend za cenu 1.555,- Kč a bchd byl mimburzvně vypřádán dne , dne v Hradci Králvé bž. Ing. Jan Chlasta, ředitel investiční spl. Trend a zástupce investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne jak kupující uzavřel s bž. Librem Pávem, místpředsedu představenstva a makléřem spl. KHB, a.s. jak prdávajícím smluvu nákupu ks akcií spl. Ktva, a.s. ISÍN: CZ za smluvně dhdnutu cenu ve výši ,-- Kč, kdy jednu akcii spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ nakupval investiční fnd Trend za cenu 952, Kč a bchd byl mimburzvně vypřádán dne , dne v Hradci Králvé bž. Ing. Jan Chlasta, ředitel investiční spl. Trend a zástupce investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne

13 jak kupující uzavřel s bž. Librem Pávem, místpředsedu představenstva a makléřem spl. KHB, a.s. jak prdávajícím smluvu nákupu 594 ks akcií spl. Ktva, a.s., ISIN: CZ za smluvně dhdnutu cenu ve výši ,- Kč, kdy jednu akcii spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ nakupval investiční fnd Trend za cenu 952,- Kč a bchd byl mimburzvně vypřádán dne , dne v Hradci Králvé bž. Ing. Jan Chlasta, ředitel investiční spl. Trend a zástupce investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne jak prdávající uzavřel s bž. Librem Pávem, místpředsedu představenstva a makléřem spl. KHB, a.s. jak kupujícím smluvu prdeji ks akcií spl. Ktva, a.s. ISIN: CŽ za smluvně dhdnutu cenu ve výši ,- Kč, kdy jednu akcii spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ prdával investiční fnd Trend za cenu 400,- Kč a bchd byl mimburzvně vypřádán dne , dne v Hradci Králvé bž. Ing. Jan Chlasta, ředitel investiční spl. Trend a zástupce investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne jak prdávající uzavřel s bž. Librem Pávem, místpředsedu představenstva a makléřem spl. KHB, a.s. jak kupujícím smluvu prdeji celkem ks akcií spl. Ktva, a.s., ISIN: CZ za smluvně dhdnutu cenu ve výši ,- Kč, kdy jednu akcii spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ prdával investiční fnd Trend za cenu 400,- Kč a bchd byl mimburzvně vypřádán dne , přičemž bžalvaný Libr Páv jak kmisinář nechránil jemu známé zájmy kmitenta, čímž prušil ustanvení 579 dst. 1 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak kmisinář při zařizvání záležitstí nejednal s ptřebnu dbrnu péčí, čímž prušil ustanvení 578 dst. 1 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak bchdník s cennými papíry neprvedl příkazy svéh klienta s dbrnu péčí, čímž prušil ustanvení 79 dst. 2 zákna č. 591/1992 Sb., cenných papírech, jak účastník burzvníh bchdu uzavřel mimburzvní bchd s cennými papíry přijatými k bchdvém' na burze a neinfrmval něm burzu, čímž prušil ustanvení 19 zákna č. 214/1992 Sb., burze cenných papírů, bžalvaný Ing. Jan Chlasta

14 jak zástupce investičníh fndu neprdal cenný papír za nejvyšší cenu, za kteru byl mžn cenný papír při vynalžení dbrné péče prdat, čímž prušil ustanvení 17 dst. 4 zákna č. 248/1992 Sb., investičních splečnstech a investičních fndech, jak zástupce investičníh fndu nekupil cenný papír za nejnižší cenu, za kteru byl mžn cenný papír při vynalžení dbrné péče kupit, čímž prušil ustanvení 17 dst. 4 zákna č. 248/1992 Sb., investičních splečnstech a investičních fndech, jak zástupce investičníh fndu nekupil cenný papír nejvýše za kurs cennéh papíru, za který byl v den nákupu bchdván na Burze cenných papírů Praha, a.s. neb bdbném trhu, čímž prušil ustanvení 17 dst. 3 zákna č. 248/1992 Sb., investičních splečnstech a investičních fndech, jak zástupce investičníh fndu neprdal cenný papír nejvýše za kurs cennéh papíru, za který byl v den prdeje bchdván na Burze cenných papírů Praha, a.s. neb bdbném trhu, čímž prušil ustanvení 17 dst. 3 zákna č. 248/1992 Sb., investičních splečnstech a investičních fndech, jak veducí zaměstnanec splečnsti, jehž pracvní pměr byl zalžen jmenváním, jednak nezabezpečil ddržvání právních předpisů při bchdní činnsti splečnsti a jednak nepřijal včasná a účinná patření k chraně majetku zaměstnavatele, čímž prušil ustanvení 74 písm. f), g) zákna č. 65/1965 Sb., Zákníku práce, a sučasně byl ke škdě investičníh fndu Trend a ve prspěch spl. KHB, a.s. vyúčtváván brkerský pplatek, čímž vznikla investičnímu fndu Trend celkvá škda nejméně ve výši ,-Kč. C. žalvaní 1, 8 a 9 (bžalvaní Ing. Mirslav Hálek, PaedDr. Václav Dius a Ing. Petr Kžený) za situace, kdy spl. Start BD, a.s. měla de dne předmět činnsti jednak kupě zbží za účelem jeh dalšíh prdeje a prdej a jednak činnst rganizačních a eknmických pradců a spl. IFM, a.s. měla d předmět činnsti jednak kupě zbží za účelem jeh dalšíh prdeje a prdej a jednak činnst rganizačních a eknmických pradců a spl. Firex, a.s. měla d předmět činnsti kupě zbží za účelem jeh dalšíh prdeje a prdej,

15 dne v Hradci Králvé bž. Ing. Mirslav Hálek, v pstavení předsedy představenstva spl. Start BD, a.s. a sučasně v pzici předsedy představenstva a ředitele spl. IFM, a.s., dále v pstavení předsedy představenstva investičníh fndu Trend a dále v pstavení místpředsedy představenstva a ředitele spl. Firex, a.s. a dále v pstavení předsedy Svazu lyžařů České republiky, se sídlem Atletická 2/100, Praha 6 (dále jen Svaz lyžařů ) s úmyslem vyvést peněžní prstředky z majetku investičníh fndu Trend prstřednictvím spl. Start BD, a.s. d majetku spl. IFM, a.s., písemně pvěřil bž. PaedDr. Václava Diuse, ředitele spl. Start BD, a.s., aby uzavíral smluvy reklamní splupráci jménem spl. Start BD, a.s., v přesně nezjištěné dbě d d v Hradci Králvé na základě příméh ústníh pkynu bž. Ing. Mirslava Hálka, předsedy představenstva spl. Start BD, a.s. vypracval bž. PaeDr. Václav Pius, ředitel spl. Start BD, a.s. smluvu pskytnutí marketingvých práv Svazu lyžařů České republiky - Úseku běžeckých disciplín, dále s úmyslem dčerpat peněžní prstředky z majetku investičníh fndu Trend prstřednictvím spl. Start BD, a.s. d majetku spl. IFM, a.s. dne v Praze bž. Ing. Mirslav Hálek, v pstavení předsedy představenstva investičníh fndu Trend a sučasně v pzici předsedy představenstva spl. Start BD, a.s. a dále v pstavení předsedy představenstva a ředitele spl. IFM, a.s. a sučasně v pstavení místpředsedy představenstva a ředitele spl. Firex, a.s. a dále v pstavení předsedy Svazu lyžařů České republiky a bž. Ing. Petr Kžený, v pstavení člena představenstva investičníh fndu Trend na jedné straně uzavřeli s bž. PaedDr. Václavem Diusem, ředitelem spl. Start BD, a.s. na druhé straně smluvu pskytnutí marketingvých práv Svazu lyžařů České republiky - Úseku běžeckých disciplín, přičemž bž. PaedDr. Václav Dius pdepsal smluvu na základě příméh ústníh pkynu bž. Ing. Mirslava Hálka, kde se spl. Start BD, a.s. smluvně zavázala pskytnut ve prspěch investičníh fndu Trend reklamní a marketingvu činnst na bdbí d d a investiční fnd Trend se zavázal uhradil na základě mžnsti vlby alternativní platby ve prspěch spl. Start BD, a.s. nejpzději d platbu ve výši ,- Kč, když spl. Start BD, a.s. byla výhradním majitelem marketingvých a reklamních práv náležejících Svazu lyžařů České republiky - Úseku běžeckých disciplín v bdbí d na dbu deseti let, dále sv. Sňa Špátvá, účetní spl. KHB, a.s. na základě pkynu bž. Ing. Mirslava Hálka, předsedy představenstva investičníh fndu Trend převedla dne v Hradci Králvé příkazem k úhradě ze dne splatným dne

16 z účtu č /5100 investičníh fndu Trend celkem ,- Kč ve prspěch účtu č /5100 spl. Start BD, a.s. a dále přesně nezttžněný zástupce investičníh fndu Trend převedl dne v Hradci Králvé příkazem k úhradě ze dne splatným dne z účtu č /5100 investičníh fndu Trend celkem ,-- Kč ve prspěch účtu č /5100 spl. Start BD, a.s., a tyt peněžní prstředky nebyly pužity k plnění uzavřené smluvy pskytnutí marketingvých práv, nýbrž byly pužity spl. Start BD, a.s. v rzpru s deklarvaným účelem k kamžitému pskytnutí dvu úvěrů ve prspěch jednak persnálně a majetkvě prpjené spl. IFM, a.s. a jednak ve prspěch persnálně a majetkvě prpjené spl. Firex, a.s., a t jednak úvěru ve výši ,- Kč pskytnutéh ve prspěch spl. Firex, a.s. na základě úvěrvé smluvy ze dne uzavřené v Hradci Králvé mezi bž. PaedDr. Václavem Diusem, ředitelem spl. Start BD, a.s., jak věřitelem a bž. Ing. Mirslavem Hálkem, místpředsedu představenstva a ředitelem spl. Firex, a.s. jak dlužníkem a jednak úvěru ve výši ,- Kč pskytnutéh na základě úvěrvé smluvy ze dne uzavřené v Hradci Králvé mezi bž. PaedDr. Václavem Diusem, ředitelem spl. Start BD, a.s. jak věřitelem a bž. Ing. Petrem Kženým, zástupcem ředitele spl. IFM, a.s. jak dlužníkem, přičemž bě úvěrvé smluvy předlžil bž. PaedDr. Václavu Diusvi, řediteli spl. Start BD, a.s. s ústním pkynem k pdpisu a realizaci bž. Ing. Mirslav Hálek, předseda představenstva spl. Start BD, a.s., přičemž, bžalvaný PaedDr. Václav Pius jak veducí zaměstnanec splečnsti, jehž pracvní pměr byl zalžen jmenváním, jednak nezabezpečil ddržvání právních předpisů při bchdní činnsti splečnsti a jednak nepřijal včasná a účinná patření k chraně majetku zaměstnavatele, čímž prušil ustanvení 74 písm. f), g) zákna č. 65/1965 Sb., Zákníku práce, bžalvaný Ing, Petr Kžený jak statutární rgán splečnsti při zařizvání záležitstí splečnsti nepstupval s dbrnu péčí, čímž prušil ustanvení 66 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník v návaznsti na ustanvení 567 dst. 1 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak statutární rgán splečnsti při zařizvání záležitstí splečnsti nepstupval v suladu se zájmy splečnsti, čímž prušil ustanvení 66 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník v návaznsti

17 na ustanvení 567 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak člen představenstva splečnsti nevyknával svu půsbnst s náležitu péčí, čímž prušil ustanvení 194 dst. 5 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak veducí zaměstnanec splečnsti, jehž pracvní pměr byl zalžen jmenváním, jednak nezabezpečil ddržvání právních předpisů při bchdní činnsti splečnsti a jednak nepřijal včasná a účinná patření k chraně majetku zaměstnavatele, čímž prušil ustanvení 74 písm. f), g) zákna č. 65/1965 Sb., Zákníku práce, čímž vznikla celkvá majetkvá škda investičnímu fndu Trend na jedné straně a celkvý majetkvý prspěch spl. Firex, a.s. a spl. IFM, a.s. na druhé straně ve výši nejméně ,- Kč. D. žalvaní 1, 2 a 4 (bžalvaný Ing. Mirslav Hálek, Ing. Jan Chlasta a Ing. Petr Šrejtr) za situace, kdy z titulu zajištění phledávky spl. Bntn, a.s. se sídlem Praha 7, Štvanice 858, IČ: (dále jen Bntn, a.s. ) ve výši ,- Kč z úvěrvé smluvy uzavřené dne v Praze mezi spl. Bntn, a.s. v pzici věřitele a investičním fndem Trend v pzici dlužníka, existval zástavní práv spl. Bntn, a.s. k celkem ks zaknihvaných akcií spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ z prtflia investičníh fndu Trend, bez adekvátní náhrady dčerpali z majetku investičníh fndu Trend d majetku persnálně a majetkvě spřízněné (prpjené) spl. IFM, a.s. frmu realizace smluvní pkuty likvidní, zaknihvané akcie spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ , v přesně nezjištěný den p na nezttžněném místě bž. Ing. Jan Chlasta, ředitel investiční spl. Trend a zástupce investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne jak prdávající a bž. Ing, Petr Šrejtr, místpředseda představenstva a ředitel spl. IFM, a.s. jak kupující uzavřeli smluvu prdeji ks akcií spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ za celkvu smluvně dhdnutu cenu ve výši ,- Kč, přičemž nepravdivě předstírali, že smluva byla uzavřena již dne v Hradci Králvé, dále ve smluvě uvedli, v dbě předstíranéh uzavřením smluvy (dne ), neexistující čísl běžnéh účtu č /5100 investičníh fndu Trend, kde tt číselné značení běžnéh účtu investičníh fndu Trend mhl být bž. Ing. Janu Chlastvi a bž. Ing. Petru Šrejtrvi nejdříve znám až dne ve hdin p skutečném zalžení a vygenervání čísla běžnéh

18 účtu v pčítačvém systému Investiční a pštvní banky, a.s., pbčka Hradec Králvé, dále d takt uzavřené smluvy prdeji cenných papíru zakmpnvali v bdě IV/l pr investiční fnd Trend jednstranně nevýhdné a pškzující ustanvení smluvní pkutě ve výši 35% z kupní ceny, tj , Kč pr případ nepřevedení bchdvaných akcií ve Středisku cenných papírů nejpzději d na majetkvý účet č kupujícíh spl. IFM, a.s., přičemž převedení bchdvaných akcií spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ nejpzději d na majetkvý účet č spl. IFM, a.s. nemhl být v plném rzsahu realizván z důvdu existence zástavy celkem ks akcií spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ , zřízené investičním fndem Trend v pstavení zástavce ve prspěch spl. Bntn, a.s. v pstavení zástavníh věřitele a registrvané Střediskem cenných papírů dne pagina , dále dne v Hradci Králvé bž. Ing. Petr Šrejtr, místpředseda představenstva a ředitel spl. IFM, a.s. zaslal písemnu upmínku hledně kamžitéh prvedení převdu bchdvaných akcií spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ bž. Ing. Janu Chlastvi řediteli investiční splečnsti Trend a zástupci investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne a dne bž. Ing. Petr Šrejtr, místpředseda představenstva a ředitel spl. IFM, a.s. písemně dstupil d kupní smluvy údajně uzavřené dne z důvdu neprvedení převdu cenných papírů ve prspěch spl. IFM, a.s. a sučasně uplatnil k tíži investičníh fndu Trend smluvní pkutu ve výši ,- Kč, dne v Hradci Králvé bž. Ing. Jan Chlasta, ředitel investiční splečnsti Trend a zástupce investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne a bž. Ing. Petr Šrejtr, místpředseda představenstva a ředitel spl. IFM, a.s. splečně dhdli, že smluvní pkuta ve výši ,- Kč, pstihující investiční fnd Trend z kupní smluvy údajně uzavřené dne je právněná a investiční fnd Trend je v prdlení s jejím zaplacením, dne v Hradci Králvé bž. Ing. Jan Chlasta. ředitel investiční splečnsti Trend a zástupce investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne a bž. Ing. Petr Šrejtr, místpředseda představenstva a ředitel spl. IFM, a.s. splečně dhdli, že spl. IFM, a.s. trvá na zaplacení smluvní pkuty a investiční fnd Trend se zavázal k zaplacení smluvní pkuty převdem celkem ks akcií spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ za celkvu cenu ve výši ,- Kč ve prspěch spl. IFM, a.s., a dále smluvní pkuta ve výši ,- Kč byla investičním fndem Trend uhrazena ve prspěch spl. IFM, a.s., a t převedením ks akcií spl. Ktva, a.s. ISIN: CZ v celkvé hdntě ,- Kč

19 z majetkvéh účtu č investičníh fndu Trend vedenéh ve Středisku cenných papírů ve prspěch majetkvéh účtu č spl. IFM, a.s. vedenéh ve Středisku cenných papírů, kde frmulář změny majitele cenných papírů pdepsali dne za dsavadníh majitele cenných papírů investiční fnd Trend bž. Ing. Jan Chlasta, ředitel investiční splečnsti Trend a zástupce investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne a za nvéh majitele cenných papírů spl. IFM, a.s. bž. Ing. Mirslav Hálek, předseda představenstva a ředitel spl. IFM, a.s., přičemž bžalvaný Ing. Jan Chlasta jak zástupce investičníh fndu neprdal cenný papír za nejvyšší cenu, za kteru byl mžn cenný papír při vynalžení dbrné péče prdat, čímž prušil ustanvení 17 dst. 4 zákna č. 248/1992 Sb., investičních splečnstech a investičních fndech, jak veducí zaměstnanec splečnsti, jehž pracvní pměr byl zalžen jmenváním, jednak nezabezpečil ddržvání právních předpisů při bchdní činnsti splečnsti a jednak nepřijal včasná a účinná patření k chraně majetku zaměstnavatele, čímž prušil ustanvení 74 písm. f), g) zákna č. 65/1965 Sb., Zákníku práce, bžalvaný Ing. Petr Šrejtr při zařizvání záležitstí splečnsti nepstupval s dbrnu péčí, čímž prušil ustanvení 66 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník v návaznsti na ustanvení 567 dst. l zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, při zařizvání záležitstí splečnsti nepstupval v suladu se zájmy splečnsti, čímž prušil ustanvení 66 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník v návaznsti na ustanvení 567 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, jak člen představenstva splečnsti nevyknával svu půsbnst s náležitu péčí, čímž prušil ustanvení 194 dst. 5 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, bžalvaný Ing. Mirslav Hálek jak člen představenstva splečnsti nevyknával svu půsbnst s náležitu péčí, čímž prušil ustanvení 194 dst. 5 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník,

20 při zařizvání záležitstí splečnsti nepstupval s dbrnu péčí, čímž prušil ustanvení 66 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník v návaznsti na ustanvení 567 dst. l zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, při zařizvání záležitstí splečnsti nepstupval v suladu se zájmy splečnsti, čímž prušil ustanvení 66 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník v návaznsti na ustanvení 567 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, čímž vznikla investičnímu fndu Trend celkvá škda ve výši nejméně ,- Kč, E. žalvaní 2 a 4 (bžalvaný Ing. Jan Chlasta a Ing. Petr Šrejtr) bez adekvátní náhrady dčerpali z majetku investičníh fndu Trend d majetku persnálně a majetkvě spřízněné (prpjené) spl. ÍFM, a.s. hdntné, zaknihvané akcie spl. Sklvská uhelná, a.s. ISIN: CZ dne v Hradci Králvé bž. Ing. Jan Chlasta. ředitel investiční splečnsti Trend a zástupce investičníh fndu Trend na základě plné mci ze dne jak prdávající uzavřel s bž. Ing. Petrem Šrejtrem, místpředsedu představenstva a ředitelem spl. IFM, a.s. jak kupujícím smluvu prdeji ks akcií spl. Sklvská uhelná, a.s. ISIN: CZ za celkvu smluvně dhdnutu cenu ve výši ,- Kč, přičemž ve dnech 23. a byla jak zálhvá platba zaplacena ve prspěch investičníh fndu Trend tlik částka ve výši ,- Kč (10% kupní ceny), dále byl v bdbí d dubna 1996 d října 1996 zaplacen na dílčích splátkách dalších celkem ,80 Kč a splatnst další části kupní ceny bchdvaných akcií byla eknmicky nedůvdněně a pr investiční fnd Trend jednznačně nevýhdně rzlžena na dbu 30-ti let, a t v pstupných 360-ti měsíčních splátkách p ,98 Kč, přičemž bchdvané akcie spl. Sklvská uhelná, a.s. ISIN: CZ byly investičním fndem Trend ve Středisku cenných papírů převedeny na majetkvý účet č spl. IFM, a.s. a další část kupní ceny ve výši ,20 Kč spl. IFM, a.s. nikdy investičnímu fndu Trend nezaplatila, přičemž bžalvaný Ing. Jan Chlasta jak zástupce investičníh fndu neprdal cenný papír za nejvyšší cenu, za kteru byl mžn cenný papír při vynalžení dbrné péče prdat, čímž prušil ustanvení 17 dst. 4 zákna č. 248/1992 Sb., investičních splečnstech a investičních fndech, jak veducí zaměstnanec splečnsti, jehž pracvní pměr byl zalžen jmenváním, jednak nezabezpečil ddržvání právních

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více