Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu."

Transkript

1 Odolen 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč Fota: Petr Štefl Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu. 1

2 zprávy z radnice Volby do zastupitelstva Středočeského kraje konané dne výsledky Odolena Voda Kandidátní listina Výtah z jednání Rady města č. 13/2012 ze dne Rada města schválila Zveřejnění záměru pronajmout společnosti KA Contracting ČR s.r.o., se sídlem Truhlářská 13-15, Praha 1, IČ: , část pozemku o výměře 87,2 m 2 parc. č. 187/7 v k. ú. Odolena Voda, jehož celková výměra činí 822 m 2, část nebytových prostor o výměře 321 m 2 v objektu kotelny č. p. 349 na st. p. č. 723 v k. ú. Odolena Voda o celkové výměře 485 m 2 za účelem provozování CZT centrálního zdroje tepla kotelny pro výrobu a dodávku tepla a teplé vody. Doba nájmu: od na dobu 15 let v záměru, minimální výše nájmu Kč. Nájemce se zavazuje aktualizovat smlouvu o dodávkách tepla pro Město Odolena Voda a další odběratele na území města. Zhotovení bronzového zvonu s příslušenstvím do zvoničky v Čenkově společností Michal Votruba, Myslkovice 126, IČ: za cenu Kč. Přijetí dotace od Ministerstva financí ČR ve výši Kč na zajištění pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (Pomocný analytický přehled). Výši ročního registračního poplatku pro čtenáře Městské knihovny Odolena Voda s účinností od takto: dospělí nad 18 let 100 Kč, děti a důchodci 50 Kč. Zveřejnění záměru na pronájem tenisového areálu v Odoleně Vodě situovaného na pozemcích parc. č. 222 o výměře m 2, parc. č. 934 o výměře 35 m 2 a par. č. 935 o výměře 59 m 2 vše v k. ú. Odolena Voda za účelem užívání ke sportovním, kulturním a rekreačním činnostem a to na dobu neurčitou od Využití nebytového prostoru v ul. Revoluční č. p. 228 v Odoleně Vodě situovaném na st. parc. 234 v k. ú. Odolena Voda v suterénu uvedeného domu o celkové výměře 28 m 2 k pronájmu jako skladový prostor pro potřeby Městského úřadu Odolena Voda. Uzavření nájemní smlouvy s paní Tong Thi Oanh, bytem Kralupy nad Vltavou, IČ: k nebytovému prostoru v ul. Komenského č. p. 274 Odolena Voda situovaném na st. parc. 325 v k. ú. Odolena Voda v 1. NP o celkové výměře 39,5 m 2 (bývalá prodejna Ovoce zelenina) za roční nájem ve výši Kč jako prodejny Potravin, ovoce zelenina od na dobu neurčitou. Přesun plánované opravy Dětského hřiště Čenkov z roku 2014 na rok 2013 jak je uvedeno v Koncepci rozvoje a údržby dětských hřišť. V souvislosti s vydáním publikace RNDr. Aleny Švandové Vítězslav Hálek (ISBN ) její distribuční cenu ve výši 43 Kč a doporučenou prodejní cenu ve výši 50 Kč. Vítěze poptávkového řízení na vypracování PD Zpevnění svahu rybníka v ulici Školní, a to společnost M.I.S. a.s., se sídlem Škroupova 719, Hradec Králové, IČ: Součástí nabídky je i geodetické zaměření, geologický průzkum, inženýrská činnost a položkový rozpočet. Umístění distribučního stojanu pro týdeník 5+2 vydavatelství AGF Media, a.s., Pyšelská 2, Praha 4, IČ: Distribuci a svoz nevydaných výtisků bude zajišťovat vydavatel. Úplné znění Usnesení Rady města naleznete na / Výtah z jednání Rady města č. 14/2012 ze dne Rada města schválila Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části mostní konstrukce nad dálnicí D8 ( Fajglovka ) ve staničení 5,6 km. Tato mostní konstrukce je v majetku města Odolena Voda. Nájemné je za účelem instalace a provozu reklamních zařízení společnos- Platné hlasy číslo název celkem v % 3 Sdružení nestraníků 58 4,04 7 Volte Pr. Blok 28 1,95 16 Strana soukromníků ČR 7 0,48 19 SUVERENITA blok JB, SZR 14 0,97 22 Nár. socialisté levice 21. stol. 3 0,20 29 TOP 09 a Starostové pro STČ ,05 30 Věci veřejné 9 0,62 31 ZMĚNA ,09 43 Komunistická str. Čech a Moravy ,39 51 Strana zelených 51 3,55 52 Středočeši2012.cz 47 3,27 ti Czech Outdoor s.r.o., se sídlem Štětkova 1638/18, Praha 4, IČ: ve výši nájemného Kč/rok. Finanční příspěvek ve výši Kč sportovnímu a tanečnímu kroužku paní Volhejnové při Základní škole Odolena Voda. Kandidátní listina Platné hlasy číslo název celkem v % 60 Česká str. sociálně demokrat ,27 68 Koalice KDU-ČSL, SNK a nez. 38 2,64 70 Občanská demokratická strana ,89 77 Strana svobodných občanů 30 2,09 78 Hn. na podporu dobrovol. hasičů 14 0,97 80 Dělnic. str. sociální spravedl. 9 0,62 83 Komunistická str. Českosloven. 11 0,76 88 UNP-STŘEDOČEŠI ,85 91 SPO ZEMANOVCI Češi 37 2,57 93 Česká pirátská strana 52 3,62 52 Středočeši2012.cz 47 3,27 Návrh p. Michaela Vacka, nájemce Restaurace Opera na náměstí Vítězslava Hálka č. 90, Odolena Voda Dolínek, na využití části jistiny z celkové výše Kč ve výši Kč na úhradu nájemného za měsíc září Jistina bude následně doplněna do původní výše nejpozději do Odolen 11/2012

3 zprávy z radnice Smlouvu mezi Městem Odolena Voda a spol. A.S.A., se sídlem Ďáblická 791/89 Praha 8, IČO: , na dobu neurčitou, obsahem smlouvy je nakládání s odpady tříděný odpad. Částka, která bude vyplacena Městu Odolena Voda, se vypočítá podle aktuálních cen na komoditní burze a je závislá na množství tříděného odpadu převzatého spol. A.S.A. Zadání poptávkového/výběrového řízení na dodávku kamerového dohlížecího systému ve městě Odolena Voda v rozsahu dvou/tří/šesti kamer a záznamového zařízení. Doplnění a umístění informačních tabulí významných míst a turistických cílů ve městě Odolena Voda. Podmínky pro prodejce na Vánočních trzích 2012 ve městě Odolena Voda a termín konání Vánočních trhů na Horním náměstí v Odoleně Vodě. Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Odolena Voda pro rok Nařízení města č. 1/2012 o vymezení neudržovaných úseků místních komunikací ve městě Odolena Voda při zimní údržbě místních komunikacích v období Zpracování jednostupňové projektové dokumentace na přestavbu stávajícího bytového domu v ul. Lidická 224 v Odoleně Vodě na mateřskou školu a to společností Ing. Milan Grubauer projekty, Hlavní 159, Měšice u Prahy, IČ: , dle zadání poptávkového řízení a to za celkovou cenu Kč včetně DPH. Zadání a zveřejnění VZMR č. 18/2012 na dodávku centrálního serveru IT pro Městský úřad Odolena Voda. Předmětem výběrového řízení je dodání a implementace serveru a příslušného základního softwaru pro 40 uživatelských stanic. Zveřejnění záměru na pronájem bytu uchazeči, který nabídne nejvyšší smluvní nájemné (II. kolo). Jedná se o byt č. 3, dispozice 3+1 o celkové výměře pro nájem 83,96 m 2, č. p. 247 Československé armády v Odoleně Vodě. Vyvolávací částka smluvního nájemného je stanovena ve výši 70 Kč/m 2 /měsíc. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 206 v domě s pečovatelskou službou, o dispozici 1+0 ve 2. NP, o výměře 58,50 m 2, č. p. 395 Pod Tvrzí v Odoleně Vodě na dobu neurčitou s účinností od v souladu s Pravidly pro přidělování bytů v majetku města dle Přílohy 1 s paní J. H., bytem Odolena Voda. Jednání pracovního zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda ve věci projednávání Pokynů pro zadání Územního plánu města Odolena Voda v termínu a termín řádného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda v termínu , obě jednání budou probíhat od hodin v Klubu Aero v Odoleně Vodě. Rada města jmenovala Výběrovou komisi pro vyhodnocení VZMR č. 18/2012 na Dodávku a implementaci centrálního serveru IT MěÚ Odolena Voda: Členové komise: Náhradníci: Bc. Karel Philipp Ing. Dita Výborová Ing. Ján Kaščák Ing. Soňa Hořáková Ing. Jan Rosa Vlastimil Bubeníček Ing. Milan Ledvinka David Halva Hana Trošková Ing. Miloš Hladík Paní Janu Řezáčovou, bytem Odolena Voda, a Mgr. Moniku Vodičkovou, bytem Odolena Voda, do pracovní skupiny zabývající se rozšířením kapacity Základní školy Odolena Voda. Rada města pověřila Vedoucího Organizačního odboru Městského úřadu Odolena Voda plněním úkolu zjištěním ceny realizace zateplení na chodbě Základní školy Odolena Voda. Vedoucího Technických služeb Odolena Voda plněním úkolu předložením návrhu ceny na realizaci uzavření plotu a vybudování branky pro pěší u základní školy vlastními prostředky viz bod č. 9 Zápisu Školská rada. Místostarostu města Odolena Voda jednat s Ropidem a okolními obcemi a městy ve věci finančních příspěvků na provoz autobusů Ropid. Tajemníka Městského úřadu Odolena Voda podáním podnětu na stavební odbor městského úřadu na zahájení správních řízení ve věci prošetření a řešení nepovolených staveb v souladu se stavebním zákonem a to v lokalitě U Jordánu (zahrádkářské kolonii) v Odoleně Vodě. Tajemníka Městského úřadu Odolena Voda podáním podnětu na Silniční správní úřad na zahájení správního řízení ve věci nebezpečné opěrné zdi u místní komunikace v lokalitě Za Humny v Odoleně Vodě. Vedoucího Technických služeb Odolena Voda plněním úkolu kompletní dlouhodobou údržbou pozemku p. p. č. 912/1 v k. ú. Odolena Voda (dráha ostatní plocha) ve vlastnictví města Odolena Voda. Úplné znění Usnesení Rady města naleznete na Výtah z jednání Zastupitelstva města č. 5/2012 ze dne Zastupitelstvo města schválilo Záměr Města Odolena Voda na opravu a rekolaudaci bytového domu v majetku města Odolena Voda č. p. 224 v Lidické ulici v Odoleně Vodě, nacházejícího se na pozemku č. 219 v k. ú. Odolena Voda, na mateřskou školu. Způsob financování veřejné zakázky malého rozsahu Revitalizace bytových domů na Horním náměstí č. p (blok A) a č. p (blok B) v Odoleně Vodě následovně: z vlastních finančních prostředků Kč, z cizích zdrojů (úvěrem) Kč. Převedení finanční částky Kč z účtu bytového hospodářství na fond rozvoje a rezerv, ze kterého bude financována revitalizace bytových domů č. p a č. p na Horním náměstí v Odoleně Vodě. Následující postup při projednávání Pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Odoleny Vody : a) Pokyny pro zpracování Územního plánu Odoleny Vody budou zveřejněny po dobu 1 měsíce na internetových stránkách města Odolena Voda. b) Poté se uskuteční pracovní schůzka zastupitelů města Odolena Voda, která zpracuje názory občanů Odoleny Vody doručené do podatelny městského úřadu Odolena Voda a na ovou adresu starostky města Odolena Voda, paní Ing. Dity Výborové. c) Následovat bude veřejné zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda, na němž bude projednán upravený dokument Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Odoleny Vody. Darovací smlouvu na úhradu neinvestičních nákladů za 5 žáků Mateřské školy Hostín za 2. pololetí školního roku 2011/2012, kteří trvale bydlí v Odoleně Vodě, ve výši Kč formou finančního daru obci Hostín u Vojkovic, se sídlem Vojkovice 80, Vojkovice, IČ: , DIČ: CZ Přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši Kč od Ministerstva financí České republiky, se sídlem Letenská 15, Praha 1, na pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací Odolen 11/2012 3

4 zprávy z radnice pro monitorování a řízení veřejných financí (Pomocný analytický přehled). Rozpočtová opatření č Úpravy č. 3 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2012 s následujícími úpravami (příloha Usnesení ZM 5/2012). Návrh rozpočtového opatření č. 36/2012 (navýšení výdajů za vydávání časopisu Odolen o částku Kč) byl nahrazen rozpočtovým opatřením č. 36/2012 (náklady na zpracování projektové dokumentace v souvislosti s rekolaudací bytového domu v majetku města Odolena Voda č. p. 224 v Lidické ulici v Odoleně Vodě na mateřskou školu ve výši Kč). Návrh rozpočtového opatření č. 37/2012 (výdaje za využívání sportovišť ve Sportovním areálu Odolena Voda závazek vyplývající z Nájemní smlouvy mezi Městem Odolena Voda a Aero Odolena Voda, o. s. ve výši Kč) byl nahrazen rozpočtovým opatřením č. 37/2012 (odkoupení části pozemků zastavěných bytovými domy č. p v Seifertově ulici v Odoleně Vodě a náklady spojené s převodem ve výši Kč). Plán údržby a investic do techniky Technických služeb města Odolena Voda s výhledem na roky Zveřejnění záměru na odkoupení částí pozemků zastavěných bytovými domy č. p. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288 a 289 v Seifertově ulici v Odoleně Vodě, a to parc. č. 256/2 o výměře 6 m 2, parc. č. 255/2 o výměře 20 m 2, parc. č. 254/2 o výměře 25 m 2, parc. č. 253/2 o výměře 24 m 2, parc. č. 252/2 o výměře 19 m 2, parc. č. 251/2 o výměře 13 m 2, parc. č. 245/2 o výměře 8 m 2 a parc. č. 246/2 o výměře 3 m 2, všechny v k. ú. Odolena Voda, zapsané na LV 480, z vlastnictví paní M. H. do vlastnictví města Odolena Voda za cenu Kč. Zveřejnění záměru na bezúplatný převod pozemku st. č. 602 v k. ú. Odolena Voda o výměře 37 m 2, zapsaného na LV 10001, z vlastnictví města Odolena Voda do vlastnictví pana J. H. Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku v majetku města Odolena Voda, parc. č. 313 (ostatní plocha/zeleň) v k. ú. Čenkov o výměře 38 m 2, vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ na listu vlastnictví č manželům M. S. a P. S. za cenu Kč. Rozpočtová opatření č Úpravy č. 3 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2012 s následujícími úpravami (příloha Usnesení ZM 5/2012). Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zápis z jednání Finančního výboru při Zastupitelstvu města Odolena Voda č. 9/2012 ze dne 4. září 2012, Zápis z 2. schůze Osadního výboru Čenkov ze dne 11. září 2012 a Zápis z jednání mimořádné schůze Kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Odolena Voda č. 7 ze dne 19. září 2012 o provedené kontrole stížnosti p. Hrnčiara (Tarpan, s.r.o.) na vznesenou námitku ze dne 17. října 2011 týkající se návrhu nového Územního plánu města Odolena Voda. Oznámení obce Zdiby, se sídlem Průběžná 11, Zdiby, IČ: , o ukončení veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, k 31. prosinci Zprávu o probíhající rekonstrukci dětských hřišť ve městě Odolena Voda a informaci o investičních akcích města Odolena Voda. Zastupitelstvo města pověřilo Místostarostu města Odolena Voda, pana Bc. Karla Philippa, zajištěním stanovisek dotčených orgánů státní správy k záměru města Odolena Voda na zavedení dopravního pravidla tzv. přednosti zprava ve městě Odolena Voda, vyjma komunikací ve vlastnictví a správě Středočeského kraje. Tajemníka Městského úřadu Odolena Voda, pana Pavla Halvu, k jednání s Lesy České republiky, s. p. ohledně prodeje pozemku č. 187/11 v k. ú. Odolena Voda a dalších, které jsou součástí volejbalového hřiště nebo tvoří funkční celek s tímto areálem. Úplné znění Usnesení Zastupitelstva města naleznete na Informace o mateřské škole Ráda bych vás informovala o situaci s výstavbou nové mateřské školy v našem městě. Zastupitelstvo města č. 5/2012 ze dne schválilo investiční záměr přestavby a rekolaudace bytového domu Lidická 224 na 2 třídy mateřské školy. Původní záměr na stavbu mateřské školy Pod Tvrzí nebyl zrušen, bude se dále jednat o jeho realizaci. Mateřská škola Pod Tvrzí Záměr výstavby nové mateřské školy Pod Tvrzí bude znovu projednávat zastupitelstvo města v listopadu. Rozhodnout by se mělo o tom, zda postavit školku jinde, jakou a s jakou kapacitou. Trvat na stavbě na původním pozemku Pod Tvrzí s projektem, který má město v současné době k dispozici, se zdá z pohledu zákona o veřejných zakázkách a z pohledu ekonomické stránky jako velmi obtížné a nákladné. K tématu výstavby MŠ již bylo napsáno mnoho slov (Odolen 4/2012, Odolen 7-8/2012). Městu se nedaří zrealizovat tento investiční záměr z důvodů kombinace několika nepříznivých faktorů. Ale stále trvá zájem města školku pro děti našich občanů postavit. Otázkou pro jednání zastupitelstva města bude kde, jakou a jak velkou. Foto: Archiv MěÚ Mateřská škola Lidická 224 Jak jsem již psala, ZM schválilo investiční záměr na přestavbu bytového domu v Lidické 224 na 2 třídy mateřské školky. Tento městský bytový dům se 4 bytovými jednotkami je v současné době prázdný, ve velmi špatném technickém stavu. Po rekonstrukci jsou okna a rozvody tepla, vše ostatní vyžaduje zásadní opravy. Rekonstrukce by tedy byla nutná v každém případě. Nyní, v polovině září, již máme vítěze poptávkového řízení na projektovou dokumentaci pro rekonstrukci domu na MŠ, za Kč ji bude vyhotovovat ing. Milan Grubauer. Jakmile bude město mít rozpočet na rekonstrukci, zastupitelstvo města projedná finanční požadavky na akci, schválí finance do rozpočtu a budeme moci začít rekonstruovat. Zároveň budeme vypisovat zakázku na nábytek, budeme stavět oplocení, hrací prvky na zahradě a parkovací místa. Přála bych si, abychom novou školku mohli pro děti otevřít už v první polovině příštího roku. Dita Výborová, starostka města 4 Odolen 11/2012

5 zprávy z radnice Na čem v současné době pracujeme Stále pracujeme na opravě havárií všeho druhu (kanalizace, veřejné osvětlení, komunikace, ZŠ atd.) a na plánovaných opravách a investicích (opravy povrchů, dětských hřišť atd.). Mimo další aktivity, které vyplývají z potřeby zajistit chod a provoz města, v současné době pracujeme také na: realizaci investičního záměru přestavba bytového domu Lidická 224 na mateřskou školu. V současné době připravujeme zpracování projektové dokumentace s vítězem poptávkového řízení. řešení nové budovy mateřské školy. Zastupitelstvo města bude projednávat kde ji umístit a jak zadat veřejnou zakázku. pracovní skupina se sešla k řešení rozšíření kapacity základní školy a přinesla návrh na částečné řešení nedostatku kapacity tříd v ZŠ kontrole nad realizací investičního záměru revitalizace bytových domů na Horním náměstí proběhla rekolaudace společenské budovy u kostela k použití pro ZUŠ a řešíme nájemní vztahy subjektů, které využívají budovu zastupitelstvo města se seznámilo s Pokyny pro zadání návrhu územního plánu, které bude dále projednávat a schvalovat pořízení regulačního plánu lokality Pode Vsí, který vypracováváme na žádost firmy MOPA Bohemia, s.r.o., která má zájem zainvestovat pozemky U Jordánu krocích k pořízení regulačního plánu s firmou SPS Dolínek, s.r.o., která má zájem zainvestovat pozemky č. 103/1 a 103/2 k. ú. Dolínek u Čenkova Dita Výborová, starostka města Technické služby v období babího léta Prázdninové měsíce jsou ty tam, školáci mají za sebou již první měsíce v lavicích podzim se přihlásil. S tím jsou spojeny práce na přípravě techniky technických služeb pro zimní údržbu komunikací, které zaměstnávají především pracovníky v dílně technických služeb, pana Petra Jelínka a Ladislava Šimka. Na obětavosti těchto dvou leží největší břemeno provozuschopnosti naší techniky. Malou údržbu vozidel si provádějí sami řidiči. V dílně technických služeb byla opravena stříška zvoničky demontovaná v Čenkově a následně instalovaná zpět. Pokračuje výroba nových laviček, které průběžně umísťujeme na dětská hřiště, aby si maminky měly kam sednout, když si jejich ratolesti hrají. Ve městě momentálně provádíme sestřih keřů a živých plotů, proklestění náletových dřevin pod vedením naší zahradnice, paní Renaty Malé, aby město v zimních měsících bylo upravené. Výhony keřů se prostřihávají proto, aby až napadne sníh, je tíha mokrého sněhu nepolámala a z jara se mohly rozrůst do plné krásy. Koncem září technické služby ve spolupráci s hasičským sborem Aero Vodochody porazily dva nebezpečné akáty u Tesko baráku v Malém háji, které ohrožovaly obyvatele a zaparkované automobily. Jak jste si jistě všimli, provedli jsme opravu prasklé kanalizace na Dolním náměstí, což znamenalo po dobu výstavby dopravní omezení, za které se za technické služby omlouvám. Po odkrytí staré kanalizace jsme zjistili, že nikam nevedla a fungovala jako trativod se vsakováním do zeleného pruhu na náměstí. Proto zde byla neustále mokřina, ve které by se dala pěstovat rýže. Při odbagrování jsme narazili na pramen vody, což jsme vyřešili bočním drenážním potrubím, aby se pramen dostával do kanalizace a nezpůsoboval podmáčení parkoviště před poštou. Děkujeme za spolupráci firmě pana Hanžla, který jako instalatér odborně sestavil celé potrubí, propojující kanál dešťové vody ve středu náměstí s kanálem před poštou. Podařilo se rozšířit nástupiště zastávky MHD u základní školy, kde jsme umístili zbrusu novou lavičku. Opravili jsme chodník na Dolním náměstí u vstupu na stavební úřad a chodník mezi vchody bytového domu. Na dětské hřiště v ul. Lidická byl umístěn zrestaurovaný kolotoč včetně dopadové plochy z kačírku dle normy. Též jsme zřídili dopadovou plochu pro umístění nových dětských prvků na dětském hřišti v ul. Seifertova. Následně technické služby instalovaly lezeckou stěnu s provazovým výpletem pro posilování našich nejmenších. Umístili jsme i několik nových odpadkových košů, např. v ul. Růžová, ul. Seifertova a v prostoru základní školy. Na základě správního rozhodnutí odboru dopravy Brandýs nad Labem jsme ve městě demontovali na 30 dopravních značek. Během měsíce září byly doplněny chybějící záchytné koše do kanálů dešťové vody, aby nedocházelo k ucpávání těchto kanálů. Protože začalo padat listí, budeme se v následujícím měsíci věnovat především úklidu ulic a přípravám co nejlepších podmínek pro úklid sněhové nadílky. Jelikož léto bylo vcelku suché, počítám s tím, že se letos zima nebude upejpat a sněhových srážek bude zřejmě dost a dost. Ze zkušenosti: co nenapadlo v létě v podobě dešťových srážek, o to více bude padat v zimním období. Rád bych se mýlil! Pokusíme se být na tuto eventualitu připraveni. Koncem měsíce října se v ulicích města ukážou žluté kontejnery s posypovým materiálem. Vážení občané, přeji vám mnoho barevných zážitků z procházek v podzimní přírodě, vážně to stojí za to! Tomáš Špička, vedoucí technických služeb Fota: Archiv MěÚ Revitalizace bytových domů je realizována podle plánu. Proběhla oprava střešní krytiny a zateplení na bloku A, do konce listopadu by měly být vyměněny výlohy v obchodech a poté dokončena fasáda domu. Odolen 11/2012 5

6 zprávy z radnice Městská policie informuje Rád bych se v dnešním článku zmínil o nešvaru, který se poslední dobou rozmohl nejen v našem městě, ale i v nejbližším okolí. Jde o podomní prodejce a náhončí na různé výhodné smlouvy. Městská policie Odolena Voda řešila v poslední době několik oznámení od občanů Odoleny Vody a okolí, že se jim pod různými záminkami pokoušeli vloudit do obydlí obchodní zástupci různých společností, převážně šlo o společnosti zabývající se prodejem plynu nebo elektrické energie. Netvrdím, že každý, kdo zazvoní na váš dům nebo byt je padouch a podvodník, ale přesto bych vás rád seznámil s minimem zásad, díky kterým předejdete možným nepříjemnostem. V první řadě v žádném případě nevpouštějte tyto osoby do svých obydlí. Tato zásada platí pro všechny generace a nejen Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Odolena Voda, které se bude konat ve středu 21. listopadu od hodin v Klubu Aero. Program naleznete na webu a vývěskách města týden před termínem jednání. pro seniory. Obchodní zástupce si nemůže vynucovat vstup do obydlí a to ani za cenu uzavření jakékoli smlouvy. V případě, že by se jednalo o podvodníka, mu tímto otevíráte prostor, aby si zmapoval vnitřní prostory vašeho obydlí, popřípadě jeho vybavení. Někteří podvodníci se představují jako osoby pověřené k odečtu elektrické energie nebo plynoměru. Běžná praxe je přitom taková, že o odečítáních jsou klienti informováni písemně v předstihu. Další zásada je, že každý obchodní zástupce se musí prokázat průkazem, který má obsahovat jeho fotografii, jméno a příjmení, příslušnost ke společnosti, kterou zastupuje, identifikační číslo společnosti (IČ) a kontaktní adresu s telefonním číslem, na kterém si identitu zástupce můžete ověřit. Dále by měl mít u sebe ověřenou kopii živnostenského oprávnění potvrzující, že činnost, kterou vám nabízí, smí provozovat, a také zplnomocnění od zastupované společnosti, že je oprávněn vystupovat jejím jménem. V případě, že některou z výše uvedených náležitostí obchodní zástupce nemá, neobávejte se kontaktovat městskou policii anebo Policii České republiky, kdy tyto složky mohou osobu prověřit. Taktéž doporučuji velice obezřetně zacházet s vaším občanským průkazem. Ve chvíli, kdy obchodnímu zástupci předáte svůj doklad totožnosti, může si opsat veškeré osobní údaje a pak již nezabráníte tomu, aby u dané společnosti nebyly registrovány. Žádná solidní společnost po vás nebude vyžadovat finanční prostředky za služby v předstihu, jejich vynucování ze strany obchodního zástupce na ulici je přinejmenším velice podezřelé. Doufám, že těchto pár rad vám pomůže při jednání s pouličními prodejci. Přeji vám všem, abyste ve zdraví prožili nastalé sychravé počasí. Patrik Kolbábek, velitel městské policie Kronika města Odolena Voda seriál Sport roku 1984 V roce 1984 bylo v našem městě zapsáno několik sportovních oddílů basketbal, košíková (to není omyl, byly zde oba oddíly), tenis, judo, stolní tenis, orientační běh, turistika, kopaná, lyžování a volejbal. Shrnutí činnosti TJ Aero Odolena Voda: Bylo odpracováno brigádnických hodin. Bylo odevzdáno kg sběrných surovin. Členové získali 95 odznaků zdatnosti. Uskutečnilo se 95 bezplatných odběrů krve. TJ drží 10 titulů Vzorný kolektiv mládeže. V tomto roce se konalo několik sportovních akcí 19. ročník Lesního běhu Aera, Krajský přebor orientačního běhu, Vodolská 50, turistický pochod Hrady a zámky na Vltavě. V tomto roce byli 3 hráči volejbalového družstva mužů A jmenováni reprezentanty ČR pro sezónu 1984/85 Bláha, Rajský, Melichar. V tomto roce i v Odoleně Vodě začíná nácvik na spartakiádu, která se konala v roce Také se vám zdá, že tehdy se v našem městě konalo více akcí a lidé spolu žili jaksi pospolitěji? Dita Výborová, starostka města 6 Odolen 11/2012

7 Upozornění na odpady ukládané do nádob na směsný odpad Vážení občané, uživatelé systému svozu odpadů, celoročně musíme na území města Odolena Voda konstatovat zjištění ukládání nevhodných odpadů do sběrných nádob na směsný odpad tedy do nádob, které máte před svým bydlištěm či nemovitostí a které všichni známe pod pojmem popelnice. Jde zejména o odpady biologicky rozložitelné (tráva, jiné rostliny ze zahrady apod). Považujeme za nezbytné vás upozornit, že tyto suroviny ze zákona o odpadech č. 185 / 2001 Sb. nepatří do odpadu, který je svážen z vašich popelnic a který je dle výše uvedeného zákona zařazen Blahopřejeme jubilea V říjnu 2012 oslavili významná životní jubilea: Osmdesátiny Zdeňka Sůvová Odolena Voda Dvaaosmdesátiny Blažena Blahnová Odolena Voda Šestaosmdesátiny Marie Králová Odolena Voda Šestadevadesátiny Eduard Žáček Odolena Voda (Všechna jména jsou uvedena se souhlasem jubilantů.) dle katalogu odpadů, který je přílohou č. 1 vyhlášky MŽP 381 / 2001 Sb.: směsný komunální odpad. Společnost A.S.A., spol. s r.o. není oprávněna, tak jako kterékoliv jiné svozové společnosti, tyto odpady odebírat a dále s nimi nakládat jako s výše uvedeným odpadem , který je jako odpad neprocházející žádnou další úpravou odstraňován v souladu se zákonem. Vzhledem k nastalé situaci vás upozorňujeme, že nádoby, které v budoucnu budou obsahovat nevhodný odpad, nesmějí posádky společnosti A.S.A., spol. s r.o. nakládat do vozových vozidel a to bez nároku na náhradní svoz či uplatnění reklamace neprovedeného výsypu. Karel Philipp, místostarosta města zprávy z radnice Pozvánka Členky Komise pro občanské záležitosti zvou srdečně všechny důchodce na tradiční předvánoční setkání, které se koná 29. listopadu od hod. v sále ZK AERO. V programu vystoupí: Cvičenky pod vedením p. učitelky Zdeny Volhejnové Žáci ZŠ Odolena Voda Plzeňský Pepíci dvojice muzikantů a zpěváků Skupina VIADUKT zahraje k tanci a poslechu po ukončení programu a podání občerstvení. Vzhledem k tomu, že od 13 hodin bude probíhat zkouška účinkujících dětí, žádáme návštěvníky, aby přicházeli nejdříve v 13:30. Ze života dobrovolných hasičů noční závod 2012 Šachový turnaj Dne 26. září se v odpoledních hodinách v prostorách základní školy konal již druhý ročník šachového turnaje O pohár velitele městské policie. Bylo mi ctí a potěšením nad tímto turnajem držet patronát, a to nejen z důvodu prezentace Městské policie Odolena Voda v mimoškolních činnostech, jak se někteří lidé mylně domnívají, ale hlavně z důvodu, že šachisté z Odoleny Vody patří ve svých kategoriích mezi elitní hráče, a taktéž mě velice těší podpora mládeže a dětí v našem městě. Touto cestou bych chtěl poděkovat spol uorganizátorům turnaje, panu Ivovi Střelbovi a panu Janu Skýpalovi, bez jejichž pomoci by turnaj nebyl, a dále bych chtěl poděkovat vedení základní školy a vedení města Odolena Voda za pomoc při pořizování cen pro šikovné šachisty. Na závěr mi nezbývá než konstatovat, že jsme společně s dětmi strávili krásné odpoledne a to byl hlavní účel této akce, takže se těším na shledanou příští rok při třetím ročníku. Patrik Kolbábek, velitel městské policie Foto: Archiv SDH Dolínek Termín 13. říjen byl nejen dnem konání krajských a senátních voleb, ale šlo hlavně o datum, kdy se v Dolínku konal již 17. ročník Memoriálu Bédy Černého, který my Dolíňáci nazýváme noční soutěží. Jde tradičně o náročnou soutěž všestrannosti jednotek dobrovolných hasičů z celé země. Abych všem, kteří tuto soutěž neznají, trochu přiblížil její zákulisí, tak ve zkratce pár informací. Šlo o 17. ročník soutěže, účastnilo se jí 18 družstev, délka trasy závodu byla 40 km, soutěžila sedmičlenná družstva, začátek v 14:00 a konec v 4:00 v neděli ráno. V průběhu soutěže závodníci plní různé krkolomné úkoly s hasičskou tematikou a zaměřením, při kterých si každý sáhne až na dno svých sil a možností. V letošním ročníku jsme využili jako základnu pro organizační skupinu a zázemí závodníků pohostinnost Restaurace Opera, kde nám pan vedoucí Michal Vacek připravil výborné pochutiny a skvělé zázemí pro účastníky. Tímto mu děkujeme. Zahájení se ujala starostka Odoleny Vody, paní Dita Výborová, která popřála závodníkům hodně zdaru a ohni zmaru, a pak to začalo. Soutěž byla tradičně zahájena štafetou družstev, která je nejen vtipná, ale hlavně divácky oblíbená a naši věrní příznivci nezklamali a fandili jako o život. Po setmění se celý závod rozjel a končil s ranním kuropěním, kdy po celou dobu bylo zajišťováno občerstvení panem Pavlem Laubem, kterému také děkujeme. A co říci závěrem? Nikdo se nezranil, všichni dorazili. A výsledky? Komu záleží na vítězství, hlavní je zúčastnit se, takže napřesrok Ahoj s hasiči! Kdo se domnívá, že dolínské hasiče tato akce zcela vyčerpala, je na omylu. Již v nedělních odpoledních hodinách asistovala výjezdová jednotka dolínských hasičů při náročném požáru v obci Panenské Břežany. Jsou to zkrátka pašáci. Patrik Kolbábek a Oldřich Martinák, SDH Dolínek Odolen 11/2012 7

8 zprávy z radnice Vítězové soutěže o nejhezčí okno, balkón a předzahrádku Uklízíte po svých psech? Milí spoluobčané, od poloviny července do konce září tohoto roku vyhlásila komise ŽP ve spolupráci s Městem Odolena Voda výše uvedenou soutěž ve třech kategoriích: o nejhezčí okno, o nejhezčí balkón, o nejhezčí předzahrádku. Do soutěže se celkem přihlásilo 15 účastníků, někteří do dvou i tří kategorií, a to ze všech částí města. Komise konkrétní místa během léta postupně fotograficky zdokumentovala a pak nastal nejobtížnější úkol vybrat z množství krásných fotografií vítěze. Na základě společného bodování členů komise bylo uděleno místo v každé kategorii, a to takto: OKNO 1. místo manželé Krňávkovi, Květnová ulice 2. místo p. Iveta Ondřejčková, ulice U Jordánu 3. místo p. Vlasta Čermáková, Seifertova ul. BALKÓN 1. místo p. Jaroslava Burešová, ul. Pod Tvrzí 2. místo p. Zdeňka Houdková, Panské terasy 3. místo RNDr. Alena Švandová, ul. Větrná PŘEDZAHRÁDKA 1. místo p. Helena Králová, ul. Na Štěpnici 2. místo p. Vlasta Čermáková, Seifertova ul. 3. místo p. Věra Jelenová, Seifertova ul. Všichni ocenění obdrželi diplom s fotkou svého okna, balkónu, popř. předzahrádky a dále poukázku na zakoupení zahradnického zboží do místního zahradnictví v Čenkově. Rádi bychom touto cestou všem zúčastněným občanům poděkovali a vítězům ještě jednou pogratulovali. Velmi si také ceníme práce všech ostatních, kteří se starají o vzhled svého bytu, domu a jeho okolí. I díky vám je prostředí v našem městě o něco příjemnější. Už se těšíme na příští ročník, který bude vyhlášen již od června A zde jsou vítězné fotky z prvních míst. S přáním barevného podzimu komise životního prostředí Vítězné okno Vítězný balkón Jistě to každý zná jdete po trávě a šlápnete do něčeho hnědého. Nepříjemný pocit. Bezesporu je důležité uklízet po svých zvířátkách, aby sídliště nebyla plná psích exkrementů. Jistě, zdá se to být nechutné, přímo odporné, ale s tím musí počítat každý, kdo si pořídí psa. Riziko, že se vaše podrážka setká se psím výkalem, je bohužel docela velké. Botu si nikdy neočistíte dokonale, a tak se může lehce stát, že si domů nevědomky přinesete choroboplodné zárodky. Psí exkrementy vadí nejen chodcům, ale i lidem, kteří se starají o městskou zeleň. A proto vás všechny prosím, uklízejte po svých miláčcích. Je to vaše (naše) povinnost! Karel Philipp, místostarosta města Vítězná předzahrádka Fota: Pavlína Zábranská 8 Odolen 11/2012

9 zprávy z radnice / školství Školská a sociální komise při Radě města Odolena Voda ve spolupráci s občanským sdružením Diakonie Broumov vyhlašuje HUMANITÁRNÍ SBÍRKU letní, zimní oblečení (pánské, dámské, dětské) lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony látky (minimálně 1m 2 ne odřezky, zbytky) domácí potřeby: nádobí bílé, černé, skleničky vše nepoškozené, řádně zabalené vatované přikrývky, polštáře, deky obuv nepoškozenou hračky nepoškozené, kompletní Vše zabalené do igelitových pytlů nebo krabic. Sbírka se uskuteční: 26. listopadu, hod. Místo: Garáž u zadního vchodu do mateřské školy. Pavlína Špičková, předsedkyně komise V úterý proběhl Den otevřených dveří ve Středisku pečovatelské služby a denním stacionáři Farní charity Neratovice v Odoleně Vodě. Zájemci mohli nahlédnout do všech prostor, nakouknout tzv. pod pokličku. Nejvíce si všichni přítomní užili posezení a popovídání u dobré kávy. Velikou radostí byla také přítomnost paní starostky. Těšíme se zase někdy na shledanou. Za pečovatelky Martina Straková Fota: Archiv MěÚ Den otevřených dveří Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem O L E S novým školním rokem naše škola rozšiřuje výuku jazyků a zavádí něko- D N lik novinek, které obohatí jazykové vzdělávání. O A ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plynulou návaznost na výuku angličtiny v mateřské škole, kterou absolvovala řada dětí, zajistí audioorální kurz angličtiny již v prvním ročníku. Jedná se o hodinu týdně a těmto dětem bude pokračovací výuka nabídnuta i v ročníku druhém. Od třetího ročníku je anglický jazyk povinný s týdenní dotací tří hodin. Na prvním stupni základní školy jsou žáci vzděláváni podle učebnic Chit Chat, na stupni druhém probíhá výuka podle ucelené řady učebnic Project English, jehož třetí edice nabízí kromě učebnice také CD ROM, zvukové CD, DVD project a nástroje pro výuku na interaktivní tabuli. Získané dovednosti si žáci druhého stupně mohou rozšiřovat v rámci volitelného předmětu konverzace v anglickém jazyce. V letošním roce jej navštěvují žáci devátého ročníku, pro příští školní rok se mohou hlásit i letošní šesťáci, kteří si budou volitelný předmět vybírat. Zároveň jim také bude nabídnuta výuka dalšího jazyka ruštiny. V ročníku se vyučuje němčina jako povinně volitelný předmět. Foto: Archiv ZŠ Kromě tradiční výuky se mohou žáci šestého ročníku zúčastnit týdenního jazykově sportovního kurzu, kde se setkají s angličtinou zábavnou formou. Letošní kurz bude v rekreačním zařízení Borovice u Mnichova Hradiště v druhé polovině května. Novinkou na naší škole je poznávací zájezd do Anglie spojený s výukou jazyka a s návštěvou Londýna, Brightonu, Kentu a jižního pobřeží. Děti budou ubytovány v hostitelských rodinách, takže si na vlastní kůži vyzkouší komunikaci s rodilými mluvčími a pobyt bude pro žáky nezaplatitelnou zkušeností. Zájezd pro ročníky se uskuteční května Naše škola se také zapojí do aktivit mezinárodní komunity škol etwinning. Na prvním projektu s názvem Christmas Cards Exchange se budou podílet žáci třetích a šestých tříd. Pro své kamarády v 15 partnerských školách po celé Evropě budou malovat vánoční pohlednice s typicky českými motivy a napíší na ně přání v angličtině. Podobné pohlednice bychom pak měli od partnerských škol dostat i my. Při práci na tomto projektu se propojí několik vyučovacích předmětů a děti zároveň uvidí, jak je výhodné umět se dorozumět v konkrétní, reálné situaci. Další podobné projekty se připravují, doufáme, že při nich budeme využívat nejen poštu, ale i prostředky informačních technologií. Mgr. Vlaďka Provazníková, vedoucí předmětové komise angličtiny Odolen 11/2012 9

10 školství I my jsme žili Londýnem Foto: Archiv ZŠ Společně jsme si ještě na chvíli připomněli atmosféru letních olympijských her, které se na přelomu července a srpna konaly v Londýně. Naši školu 26. září navštívily reprezentantky České republiky v plážovém volejbale Markéta Sluková a Kristýna Kolocová, kterým se na olympiádě podařilo vybojovat skvělé 5. místo. Není divu, že zájem o setkání s nimi byl veliký, žáci se mohli ptát na cokoliv, co je zajímalo a rádi tuto možnost využili. Markéta a Kristýna byly velmi milé a bezprostřední. S dětmi si povídaly, zodpověděly všechny zvědavé otázky, dokonce dětem pustily sestřih svých zápasů, aby co nejsrozumitelněji přiblížily plážový volejbal, jeho pravidla a úskalí. Ve vyšších ročnících navíc zdůrazňovaly, jak důležitý je sport a pohyb obecně pro správný rozvoj organismu a psychickou pohodu. Ještě jednou jim i touto cestou děkujeme za návštěvu! O tom, jak příjemný zážitek to byl, svědčí i moc hezké reakce dětí ze 4. A a 7. A, které oběma volejbalistkám nakreslily krásné obrázky a napsaly dopisy. Na ukázku jsme vybrali několik vzkazů, ale pochvalu zaslouží všechny děti z těchto tříd. Vše Markétě a Kristýně předáme, určitě budou mít radost. Ahoj holky! Jak se máte, my se máme po Vaší návštěvě dobře. Myslím si, že páté místo je velice dobré. Moc se mi to líbilo. Jsem ráda, že jsem viděla takovéhle super sportovkyně. Tak čau Kačka Sedláčková, 4. A Ahoj holky, beseda si mi moc líbila. Jsem rád, že jste k nám přijely. Nejvíce se mi líbilo to video, co jste nám pustily. Děkuji za ty podpisy. Moc Vám fandím a přeju Vám hodně štěstí a abyste se dostaly na Olympijské hry a abyste tam získaly nějakou medaili a aby byla zlatá. Zase k nám přijeďte, už se moc těším. Tak ahoj Ondra, 4. A Ahoj Maki a Kiki. Jak se máte? Mně se to strašně líbilo, protože jste se dostaly na Olympiádu a doufám, že se dostanete na další. A děkuji, že jsem Vás poznal. Ahoj Dan, 4. A Reakce žáků 7.A: Byly moc milé, pořád se usmívaly. Beseda byla fantastická. Vidět je v televizi a najednou s nimi mluvit Připadalo mi to strašně krásný, dotáhly to daleko a byly hodný a sympatický, bylo to super. Připadalo mi to zajímavé. Překvapilo mě, že paní učitelka Vodičková byla jejich první trenérkou. Jsem rád, že se probojovaly AŽ NA OLYMPIÁDU. Líbila se mi beseda, protože bylo velmi zajímavé povídat si s někým, kdo byl na olympiádě a tolik toho dokázal. Na přednášce se mi líbilo to, že odpovídaly jen na dotazy žáků, a proto mluvily pouze o tom, co někoho zajímá. Monika Vodičková Zprávičky z naší školičky Malíř podzim je tady a s ním i nové zprávičky z naší velké školičky. Ve třídách proběhly třídní schůzky, na kterých se rodiče seznámili s akcemi a vzdělávacím programem. Začaly plavecké kurzy, které děti zvládly bez strachu a slziček. Malí plavci a plavkyně dokonce sklidili pochvalu od trenérek. Některé třídy předškoláků si domluvily schůzku s paní starostkou D. Výborovou na městském úřadě. Paní Výborová je provedla budovami a seznámila s prací všech úředníků. Ve třídách Kuřátek a Berušek si děti popovídaly s plážovými volejbalistkami M. Slukovou a K. Kolocovou. Za krásného podzimního počasí se vydala třída Kuřátek do rodného domku Vítězslava Hálka, tam je přivítal pan Straka, předseda kulturní komise. Provedl je rodným domem, ukázal rukopisy a fotografie. Kuřátka a Včeličky jely do Městské knihovny v Praze na divadelní představení Včelí medvídci. Ve spolupráci s třídou 5. A z místní základní školy si zasportovala třída Kuřátek ve sportovní hale. V listopadu se vyfotíme na vánoční kalendář a zhlédneme několik divadelních představení. Foto: Archiv MŠ Touto cestou bych chtěla poděkovat paní starostce za milé přivítání a panu Strakovi za vyčerpávající povídání o životě a domku Vítězslava Hálka. Štěpánka Barcalová 10 Odolen 11/2012

11 Vodolský revír v listopadu Štěkotem psů, pokřiky honců a výstřely je ohlašován počátek sezóny honů. V polních honitbách se konají hony na drobnou zvěř, tedy na bažanta a zajíce, a v lesních zase naháňky na černou zvěř. U nás je na listopad naplánován jeden hon vzhledem k nižším stavům zvěře. Pro myslivce jsou hony zejména společenskou událostí. Příležitostí k setkání, k výměně zážitků i názorů a také tak trochu odměnou za celoroční práci. Na hony zveme hosty, přátele a kolegy z jiných mysliveckých sdružení a využijeme tak příležitost k srovnání zkušeností s myslivostí i v jiných oblastech naší vlasti. Občas se objeví i host ze zahraničí, to je potom opravdu o čem hovořit. Každý hon je slavnostně zahájen, hospodář a starosta našeho honebního společenstva sdělí podrobnosti o lovu a o zvěři, která se bude lovit. Pak už se myslivci odeberou do první leče. Na konci každé leče se ulovená zvěř vystaví na výlož a zapíšou se úspěšní lovci. Pak se pokračuje do dalších lečí. Na konci celého honu se pak slavnostně všechna tento den ulovená zvěř srovná podle přesně tradicemi stanovených pravidel a provede se výřad. Poslední leč probíhá tradičně v restauraci při muzice a její součástí je i vyhlášení krále honu. Tím je zvolen zpravidla nejúspěšnější lovec. Krále honu musí až do rána všichni oslovovat jen pane králi. Kdo se zapomene, platí mysliveckou pokutu, což bývá často pití pro všechny účastníky poslední leče. Je tedy třeba mít se na pozoru. Během honu se ukáže, jak který myslivec tisícileté tradice naší myslivosti ctí a dodržuje. Myslivecká latina, oblečení i chování myslivců je dáno velkou spoustou různých pravidel a zvyků, které se dědí po generacích. Hlavně nováčkům se občas něco nepovede, jak by mělo. Tu označí část zvěře nemyslivecky, tu nepřipije rukou, kterou by měl, anebo se jinak prohřeší a už platí mysliveckou pokutu. K tomu slouží myslivecký soud, který probíhá organizace a spolky na poslední leči. Hlavní slovo a poslední odvolání hledají hříšníci u krále honu, který jako jediný může prominout trest soudem uložený. Anebo ho ještě zpřísnit, to je na jeho uvážení. Kromě honů pokračuje samozřejmě přikrmování zvěře. Drobnou zvěř hostíme jadrným krmivem smíchaným s plevami v zásypech, srnčí si pochutná na jádru smíchaném s vitaminovými přípravky. Za honební společenstvo Odolena Voda Jaroslav Šimoník KLUB BERUŠKA Nový zeměpisný kroužek Cestujeme kolem světa aneb Prstem po mapě Kroužek je určený dětem od 9 let a koná se každé úterý od 16 hodin. Děti se v kroužku zábavnou formou dozvědí základní informace o daném kontinentu a vybraných zemích. Za pomoci různých her se seznámí se zvířaty, rostlinami a životem na kontinentu a dokonce i s kuchyní, která je pro jednotlivé kontinenty typická. Poznají také tamní hudbu a zvyky, a pokud budou chtít, zatančí si v rytmu hudby nebo si vyrobí a odnesou suvenýry, které jim budou připomínat navštívený kontinent. Program bude přizpůsoben věku i schopnostem vašich dětí. Cena: 60 Kč/hod. Více informací na tel.: Podzimní bazárek dětského a těhotenského oblečení Divadelní představení Hola, hola, školka volá! Malé děti v Odoleně Vodě navštívilo Divadélko Paleček se svým představením. Hlavními hrdiny byli dva skřítkové Bloumáček a Šikula. Lesní čarodějnice se rozhodla, že je na čase, aby také začali navštěvovat školu. O své první zážitky a dojmy se podělili s dětským publikem. Akce byla pořádána za přispění Kulturní komise města Odolena Voda, za což velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Za DC Sluníčko Eva Linhartová Mnoha maminkami očekávaný podzimní bazárek se uskutečnil na začátku října. Letošní rok se sešlo opravdu velké množství věcí. Děkujeme moc Aeru Vodochody za poskytnutí pronájmu velkého sálu v Klubu. Tyto velké prostory nebylo těžké zaplnit spoustou sice již použitých, ale i tak stále zachovalých oblečků. Mnoho dětí takto zrecyklovalo své staré oblečení a bude se tuto zimu prohánět v staronovém. S politováním však musím říci, že se letos na našem bazárku ztratilo větší množství prodávaných věcí. Je smutné, že když se snažíme takto pomoci a dají se sehnat věcičky opravdu mnohem levněji než v obchodech, tak se najdou tací mezi námi, kteří tuto situaci zneužijí a zcizí maminkami nabízené zboží. Moc se omlouváme poškozeným a děkujeme těm, kterých se týkají ztracené věci, že nechtěli plnou náhradu od DC Sluníčko. Vydělané peníze budou použity na chod dětského centra, nové vybavení a další pořádání akcí. Za DC Sluníčko Eva Linhartová Lampionový průvod Dne 9. listopadu v hodin se bude konat lampionový průvod. Bližší informace sledujte na letácích a na našem webu: Foto: Archiv DC Sluníčko Odolen 11/

12 organizace a spolky Knihovna nové knihy Pro děti Eva Hudečková: Bratříček Golem Humorné vyprávění kouzelného příběhu z prostředí pražského Židovského města. Astrid Lindgrenová: Bratři Lví srdce Strhující příběh odvahy, cti a věrného přátelství. Ivan Vyskočil: Malý Alenáš Kouzelné dobrodružství pro čtenáře od 7 do 70 let, které představuje dnes již klasický text, plný slovních hříček a paradoxů. Forrest Carter: Škola Malého stromu Třetí vydání překladu amerického bestselleru o životě indiánského chlapce z kmene Čerokiů. Beletrie Magda Váňová: Štěstí Aloise Peina Táňa Kubátová: Rebel Daniel Pískovský: Nahoře Danielle Steel: Narozeniny Tess Stimson: Manželka, která utekla Romány ze současnosti. Jean Plaidy: Nejistá koruna Poutavé vyprávění o počátku slavné tudorovské říše. John Connolly: Až na popel Detektivní román. František Niedl: S vlčí hlavou v erbu Historický román z období středověku. Juliette Benzoni: V loži královen Portréty královen, v jejichž osudu se vždy střetávaly vyšší politické zájmy se soukromými city a touhou po lásce. Marcel Pagnol: Jak voní tymián Francouzský spisovatel zavádí čtenáře do svého rodného kraje Provence s překrásnou přírodou. Odborná literatura Cal Oreyová: Zázračná síla medu 30 léčivých druhů medu a více než 50 možností použití medu při domácí léčbě. Allan a Barbara Peasovi: Proč muži lžou a ženy pláčou Nenapodobitelná kombinace vědeckých poznatků, výsledků dlouholetého pozorování mezilidské komunikace a neodolatelného humoru. Jarmila Mandžuková: Dobrotami proti splínu Skvělé recepty, jak se projíst do pohody, získat elán, zvládat stres a únavu. Naďa Střelbová V rámci preventivního programu Zdravý úsměv zve Dětské centrum Sluníčko všechny rodiče a děti na přednášku Mgr. Lucie Vachkové Péče o dutinu ústní u dětí KDY? ve čtvrtek 22. listopadu v hodin pro rodiče s dětmi a v hodin pro rodiče KDE? v prostorách DC Sluníčko Cena: 30 Kč/člen, 40 Kč/nečlen DC Sluníčko Každý ze zúčastněných obdrží zdarma balíček dentální hygieny. Z důvodů omezené kapacity a zajištění balíčků prosíme o přihlášení k účasti do 18. listopadu na Sluníčková olympiáda Dětské centrum Sluníčko zahájilo nový školní rok opravdu světově ve středu Sluníčkovou olympiádou. Malí i trošku větší šampioni se kolem čtvrté hodiny odpoledne sešli u fotbalového hřiště v blízkosti naší herny a oblékli si startovní čísla, která nám půjčila základní škola. Na druhý pokus už nám počasí přálo natolik, že jsme ani nemuseli nastupovat v holinkách:) Počet disciplin byl připraven symbolicky podle olympijských kruhů bylo jich 5, ve třech individuálních se přímo závodilo a zbývající dvě byly skupinové a spíše pro radost. Poté co děti obešly stanoviště hodu a skoku do dálky a hodu na cíl do barevných olympijských kruhů, přesunul se organizační tým maminek dobrovolnic do herny, aby spočítal výsledky jejich výkonů, vypsal všechny diplomy a stanovil vítěze ve třech věkových kategoriích. Naši šampioni zatím absolvovali závěrečný masový maraton kolem celého hřiště a čekání na vyhlášení výsledků si krátili malováním sluníčkové vlajky, naší poslední, uměleckou, disciplinou, a opékáním buřtů. Na závěr celé olympiády dostaly všechny děti malé dárky a diplom za účast, vítězové samozřejmě medaile, diplomy a symbolické ceny. Olympiáda se skutečně povedla, maminkám dobrovolnicím děkujeme za její přípravu i provedení, našim malým šampionům a jejich doprovodu za hojnou účast a sportovní nasazení a těšíme na setkání při dalších akcích DC Sluníčko. Za DC Sluníčko Jana Weberová Tleskejtekruciš Repríza divadelní hry Návštěva mladé dámy Velevážení Vodoláci! Hojná vaše účast na premiéře hry Zdeňka Podskalského Návštěva mladé dámy nám dodala odvahu k uspořádání velkolepé reprízy. Tímto jste všichni srdečně zváni. Neúnavně odpočívající krucišáci si na podzim vyhrnuli rukávy a letní zábavu vyměnili za zábavu s užitkem. Představení se uskuteční v sobotu od hod. v Závodním klubu Aero Vodochody. A pro ty, kteří toho nebudou mít dost, nebo se zamilují do některé z hereckých div našeho ansámblu, hru opakujeme v neděli od v kulturním sále v Úžicích. Děkujeme všem našim přispěvatelům a dárcům. Těšíme se na vás, vaši herci Tleskejtekruciš Foto: Archiv Tleskejtekruciš 12 Odolen 11/2012

13 kultura a volný čas V slunném podzimním odpoledni dne se sešli bukolští, vojkovičtí, dolínečtí i vodolští na malém hřbitůvku, který se nachází v nedaleké obci Bukoli, kolem půvabné románské kaple sv. Bartoloměje, aby zhlédli slavnostní odhalení nově zrekonstruované rodinné hrobky rodičů našeho rodáka Vítězslava Hálka. Svou účastí na aktu uctili památku našich předchůdců přímí příbuzní rodiny Hálkovy syn herečky Jany Štěpánkové (pravnučky Vítězslava Hálka) pan Jan Dudek a sestra Jany Štěpánkové žurnalistka Kateřina Nešlehová. V úvodním slovu předsedkyně Matice české paní doc. Magdalena Pokorná seznámila přítomné s koncepcí péče o památky na významné české kulturní osobnosti a také s organizací sbírky na opravu hrobu Hálkových rodičů. Je až s podivem, kolik dobrovolných sponzorů se na ní podílelo. Kromě členů Matice české se důstojné slavnosti zúčastnila celá řada pracovníků Národního muzea, jakož i Historického ústavu Akademie věd ČR a Filosofické fakulty University Karlovy v Praze. Za přítomnosti vzácných hostů paní RNDr. Alena Švandová vyprávěla velmi poutavě nejen životní osudy rodičů V. Hálka, ale i mladého Vincenta, jejich cesty do Dolínku a později do Bukole. Posluchači dostali odpověď na otázky: Proč Hálek a Bukol? Proč se u pomníku setkali dolínečtí spolu Slavnostní odhalení s bukolskými? Zároveň nám paní doktorka představila novou publikaci o básníkovi, která se v současné době dostává i do povědomí čtenářské veřejnosti. Hosté měli štěstí, autorka jim vepsala věnování. Velmi pečlivě byla hrobka restaurována během letošního srpna. V první fázi byl vyčištěn kamenný náhrobek, zrekonstruováno kovové zábradlí a obnoven nápis na spodní části hrobu, kde jsou vyzlacena jména a data úmrtí Hálkových rodičů. Zbývá ještě druhá etapa obnova epitafu na Foto: Jitka Predigerová svislé části hrobu a vytvoření replik dvou lucerniček, které byly součástí hrobové výzdoby. Naštěstí se jedna zachovala, stane se předlohou pro kopii. Náhrobek byl zdoben kyticemi paní starostek Jany Koberové z Vojkovic a Ing. Dity Výborové z Odoleny Vody. Je příjemné vidět, že i v uspěchané době žijí mezi námi ti, kteří drobnou někdy až nedoceněnou činorodou prací se snaží pečovat a zachovávat památky dob minulých. Dík za jejich obětavé činy. Jitka Predigerová Poznej světové dědictví UNESCO, Minigalerie, Fota: Pavel Novotný Malé máslovické muzeum másla srdečně zve na tvořivou dílnu Vyrábíme betlém z másla v sobotu 24. listopadu od 11 do 16 hodin Pod vedením autorky betlémů Šárky Havlíčkové se návštěvníci seznámí s technikou modelování figurek z másla. Všechny vydařené výtvory se stanou součástí betlému. Betlém z másla bude vystaven v muzeu od začátku prosince do konce ledna. S sebou: jídelní nůž, dřevěné prkénko nebo plastovou podložku. Vstupné: 50 Kč / Místo konání: Máslovické muzeum / Další informace a přihlášky na nebo na tel: Odolen 11/

14 kultura a volný čas Kino Vltava Program na listopad Nám. Jaroslava Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou tel.: Předprodej otevřen denně od do hod., tel Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná. 1. čt Mezinárodní festival outdoorových filmů 80,- Kč dosp. / 65,- Kč snížené 3. so HOTEL TRANSYLVÁNIE 2D (USA) Mezinárodní festival outdoorových filmů 18.00/ ,- Kč dosp. / 65,- Kč snížené 4. ne ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA 2D (Fr / Španělsko / Itálie / Maďarsko) 80,- Kč KOZÍ PŘÍBĚH 3D (ČR) 140,- Kč DNÍ HŘÍCHŮ (ČR) 100,- Kč po SKYFALL (VB / USA) 100,- Kč út 7 DNÍ HŘÍCHŮ (ČR) 100,-Kč st LOOPER (USA / Čína) 90,- Kč čt PATROLA (USA) 90,- Kč ne HOTEL TRANSYLVÁNIE 2D (USA) RAUBÍŘ RALF 3D (USA) TWILIGHT SÁGA: Rozbřesk 2. část (USA) 100,- Kč po PRAHO, MÁ LÁSKO (ČR) 100,- Kč út OBČAN K (ČR) st LOOPER (USA / Čína) 90,- Kč čt 7 PSYCHOPATŮ (USA / VB) 110,- Kč pá LEGENDÁRNÍ PARTA 3D (USA) 150,- Kč ARGO (USA) NÁVRAT DO SILENT HILL 3D 130,- Kč ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou Program na listopad Nám. J. Seiferta 706, Kralupy n. Vlt. tel Předprodej otevřen denně od do hod., tel Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná. 9. pá VONILKA 3D (USA) ZÁBLESKY CHLADNÉ NEDĚLE (ČR) SINISTER (USA) 90,- Kč so VĚNEČEK POHÁDEK 1. 40,- Kč ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA 2D (Fr / Španělsko / Itálie / Maďarsko) 80,- Kč DNÍ HŘÍCHŮ (ČR) 100,-Kč ne KOZÍ PŘÍBĚH 2D (ČR) 100,- Kč HOTEL TRANSYLVÁNIE 3D (USA) SKYFALL (VB / USA) 100,- Kč po 7 DNÍ HŘÍCHŮ (ČR) 100,-Kč út PATROLA (USA) 90,- Kč st OBCHOD PRO SEBEVRAHY (Fr / Kan. / Belg.) 85,- Kč FKV / 100,- Kč čt TWILIGHT SÁGA: Rozbřesk 1. část (USA) 80,- Kč TWILIGHT SÁGA: Rozbřesk 2. část (USA) 100,- Kč pá 7 DNÍ HŘÍCHŮ (ČR) 100,-Kč TWILIGHT SÁGA: Rozbřesk 2. část (USA) 100,- Kč SINISTER (USA) 90,- Kč so TWILIGHT SÁGA: Rozbřesk 2. část (USA) 100,- Kč DNÍ HŘÍCHŮ (ČR) 100,-Kč ne RAUBÍŘ RALF 3D (USA) TWILIGHT SÁGA: Rozbřesk 2. část (USA) 100,- Kč po TWILIGHT SÁGA: Rozbřesk 2. část (USA) 100,- Kč út V TEMNOTĚ (Polsko / Německo / Francie / Kanada) st BEZ KALHOT (USA) 100,- Kč ATLAS MRAKŮ (Něm. / USA / Hong Kong / Singapur) pá KOZÍ PŘÍBĚH 2D (ČR) 100,- Kč DNÍ HŘÍCHŮ (ČR) 100,-Kč NÁVRAT DO SILENT HILL 3D (Kan./Fr./Jap./USA) 130,- Kč so BRUNDIBÁŘI (ČR) 40,- Kč ZVONILKA 2D (USA) NA DIVOKÉ VLNĚ (USA) ATLAS MRAKŮ (Něm. / USA / Hong Kong / Singapur) pá so ne čt so ne čt so ne út pá so ne út čt Židovka aneb Žonglování nad životem Divadelní festival Tyjátjátra ve spolupráci s DS Scéna Kralupy. Vstupné: 50,- Kč (platí se až u vstupu). Kloboukový ples KD Vltava a kapely Plus Neratovice Vstupné: 180,- Kč Taneční kurzy Dospělí / Mládež odpolední / Základní mládež večerní Vstupné: 50,- Kč pro veřejnost Den pro zdraví Máte jedinečnou šanci zjistit, jak na tom Vaše tělo je. Zdarma si zkontrolujete glykemii a cholesterol v krvi, změříte si krevní tlak či BMI, zjistíte si skrytý tuk v těle. Nechte si poradit, jak by měl vypadat zdravý životní styl (výživa, prevence, pohybové aktivity apod.). Těšit se můžete i na ukázky pekařských výrobků pekařství U Hrdinů Kralupy nad Vltavou. Nebude chybět ani sociální poradenství. Vstupné zdarma Magická noc trubadúrů Vstupné: 199,- Kč prodloužená odpolední kurz prodloužená večerní kurz Vstupné: 100,- Kč Tančírna Vstupné: 60,- Kč / 100,- Kč za pár Svatomartinská slavnost Slavnostní zahájení oslav 110 let města Kralupy. Vstupné: 70,- Kč / děti do 12 let ZDARMA Z pohádky do pohádky: Kouzelná hůlka Vstupné: 60,- Kč Z pohádky do pohádky: Pirátský karneval Vstupné: 60,- Kč Divadlo A. Dvořáka Příbram Hrdý Budžes Vstupné: 300,- Kč / 230,- studenti, senioři 6. Městský ples Vstupné: 160,- Kč Taneční kurzy Dospělí / Mládež odpolední / Základní mládež večerní Vstupné: 50,- Kč pro veřejnost Z pohádky do pohádky: Paleček Vstupné: 60,- Kč Pražský komorní balet Pavla Šmoka Vstupné: 100,- Kč / 50,- Kč studenti, senioři 14 Odolen 11/2012

15 kultura a volný čas / sport Fota: Pavel Novotný Podzimní tvoření na Vodolce, Klub Aero, Fotbal Mladší přípravka Mladší přípravka (mini) - od letošní sezóny hrající novým, turnajovým systémem mistrovskou soutěž hrála další turnaj s těmito výsledky: TJ Aero Úvaly A 2:2 (branky: Marek, Matviak) Úvaly B 9:1 (branky: Matviak, Marek, Vodička a Polák 2, Topol) Vyšehořovice 5:0 (branky: Marek a Winkelhofer 2, Polák) Brandýs 2:4 (branky: Winkelhofer, Matviak) byl turnaj hrán na domácím hřišti a dosaženo těchto výsledků: TJ Aero Úvaly B 9:1 (branky: Marek 3, Matviak a Winkelhofer 2, Kos, Batěk) Úvaly A 4:4 (branky: Marek 2, Winkelhofer, Matviak) Vyšehořovice 7:1 (branky: Marek 3, Winkelhofer 2, Matviak, Batěk) Přípravka Přípravka hrála další mistrovská utkání rovněž novým systémem s těmito výsledky: TJ Aero Brandýs 4:4 (branky: Kos 3, Rudolský) Šestajovice 5:3 (branky: Pelíšek 5) Klecany 4:2 (branky: Kos 2, Weiss, Forman) Zeleneč 0:2 Nehvizdy 7:0 (branky: Pelíšek a Marek 2, Weiss, Kos, Rudolský) Dne se měl hrát turnaj na hřišti v Odoleně Vodě. Přijelo pouze mužstvo Zelenče, ostatní čtyři soupeři se nedostavili, což bude řešit sportovní technická komise okresního fotbalového svazu Praha-východ. Takže se odehrálo pouze utkání TJ Aero-Zeleneč 6:7 (branky: Kos 3, Pelíšek 2, Rudl). Mladší žáci Mladší žáci pokračovali v mistrovské soutěži se skvělými výsledky: na hřišti v Klecanech výhra 3:2 (branky: Vodička, Kočí, Toman), na domácím hřišti jistá výhra nad Vyšehořovicemi 5:2 (branky: Kos 2, Vodička, Kišari, Pelíšek). Dalšího výrazného vítězství dosáhli na hřišti Sokola Předboj 8:1 (branky: Pelíšek a Kos 2, Kišari, Toman, Vodička, Kočí). Po pěti odehraných kolech je umístění v tabulce soutěže následující: 1. Odolena Voda :8 15 b. 5. Klecany :6 6 b. 11. Veleň :45 0 b. V listopadu budou hrána tato utkání: Ne , hod.: TJ Aero Radošovice So , hod.: Veleň TJ Aero Ne , hod.: TJ Aero Úvaly Starší žáci Starší žáci i na konci září a v prvé polovině října pokračovali v dobrých výkonech. V domácím prostředí se silným celkem Slaného remizovali 0:0, v místním derby na hřišti FK Kralupy zvítězili 4:0 (branky: Melmuka, Olšovský, Vlasák a Němeček), na domácím hřišti porazili SK Lužnou 5:2 (branky: Vlasák 3, Němeček 2). Tabulka I. A třídy: 1. Povltavská FA :4 15 b. 5. Odolena Voda :6 10 b. 11. K. Dvůr :22 3 b. V listopadu zakončí podzimní část soutěže takto: Ne , hod.: K. Dvůr TJ Aero (odj. autobusu v 8.15 hod. od hřiště) So , hod.: TJ Aero N. Strašecí Dorost Dorost v neděli sice na hřišti Sokola Hředle zvítězil 4:2 (branky: Temirov 2, Lubas, Kaplan), ale v dalších dvou mistrovských utkáních selhal a byl poražen. Ne vždy dobrý výkon brankáře a nesoustředěnost hráčů na dané utkání byly jednou z příčin porážek. Zejména ta na domácím hřišti v neděli s Kablem Kročehlavy 1:3 (branka: Temirov) nemusela být. Ještě hůře to dopadlo s výsledkem utkání na hřišti N. Strašecí vysoká porážka 1:6 (branka: Kaplan). Tabulka I. A třídy: 1. Kročehlavy :5 16 b. 5. Odolena Voda :13 12 b. 14. Hředle :27 0 b. Svou mistrovskou soutěž zakončí v listopadu těmito utkáními: Ne , hod.: TJ Aero D. Beřkovice Ne , hod.: Sp. Kladno TJ Aero (odj. autobusu v 8.30 hod. od hřiště) Ne , hod.: TJ Aero Brandýsek A mužstvo A mužstvo pokračovalo v nepříliš dobrých výkonech i v dalších mistrovských utkáních koncem září a začátkem října. V neděli prohrálo na hřišti Sokola Klecany B 3:0, slabý záchvěv úspěchu na hřišti Brázdimi vítězství 2:1 (branky: Jindra, Harmáček). Toto Odolen 11/

16 sport ojedinělé vítězství však nepotvrdilo na domácím hřišti , kdy prohrálo s Větrušicemi 1:2 (branka: Mužíček). Tabulka III. třídy: 1. Klecany B :10 15 b. 10. Odolena Voda :10 5 b. 14. Větrušice :21 2 b. AERO už létá v soutěži Hráči A týmu se připravovali tři měsíce na to, až 20. října konečně odstartují své působení v extraligové sezoně 2012/2013. Pro klub již třetí následující po obnově klubu v roce 2007 díky projektu VVV Vraťme Volejbal Vodolce. V týmu se objevují oproti minulé sezoně noví hráči. Nejznámějším z nich je pro fanoušky klubu patrně Tomáš Kotrch, který už náš dres oblékal v letech 2001 až 2004 (tedy ve svých 19 až 22 letech). Dalšími novými hráči jsou Jakub Sobek (nahrávač, z Benátek n/j), Michal Kotek (libero) a Matěj Prajzler (blokař, oba z Příbrami), Jack Mitchell (smečař, USA), David Lenc (smečař). V týmu z minulého roku zůstalo duo universálů Adam Břicháček a Marek Šulava, a blokař Jan Sedlář. V minulém ročníku se ve vodolském dresu objevovalo i nadějné mládí a mladí hráči si svou roli a úlohu v týmu vybojovali i pro tento ročník. Jde o Tadeáše Bajusze (smečař), Ondřeje Pavelku (nahrávač) a Jana Zvolského (smečař/universál). Tým je oproti minulé sezoně omlazen, ale zato s perspektivou do budoucna. Jedním z cílů je bojovat o každý míč a předvádět kvalitní hru, která by se líbila fanouškům. Hráči se připravovali na kondičním soustředění a v domácích podmínkách. Sehráli řadu přípravných utkání se střídavými výsledky, na domácím turnaji Evžena Kroba skončili na 3. místě. První extraligové utkání bylo na programu v sobotu Obracíme se na veřejnost s žádostí o jakoukoli informaci týkající se dokumentace místního volejbalu od r Dále hledáme stavební dokumentaci k výstavbě zdejší sportovní haly od roku Informace můžete předat buď osobně přímo ve sportovní hale, nebo na Vladimír Bednář Závěrečnou akcí sezóny 2012 byl turnaj mixů, tj. čtyřher smíšených párů, který uspořádal na počest Dne české státnosti v pátek pro veřejnost tenisový oddíl TJ AERO. Do turnaje se přihlásilo celkem 12 zájemců. Vzhledem k tomu, že bylo o 2 tenisty více, než bylo tenistek, hrály 2 favorizované hráčky Áňa Helíková a Pavla Černá současně ve dvou párech. Turnaj se hrál systémem každý s každým na 1 vítěznou sadu, za stavu 5:5 se hrála zkrácená hra tie-break. Každý pár tak odehrál celkem 6 utkání, respektive 5 utkání odehrály ty páry, ve kterých hrály Áňa s Pavlou, které ale musely každá celkem absolvovat úctyhodných 10 zápasů (protože každá hrála ve 2 párech). Turnaj začal po losování ve svižném tempu krátce po deváté dopoledne a skončil v hod. Celkem se odehrálo 19 utkání, z toho v jednom utkání se o vítězi rozhodovalo v tie-breaku. S vizitkou celkově pěti vyhraných utkání a bez jediné porážky zvítězil pár Mirek Mašek + Pavla Černá. S jednou porážkou se jako druhý umístil pár Jarda Filinger + Áňa Helíková a jako třetí Jirka Beránek s Áňou Helíkovou. Pořad listopadových utkání: So , hod.: TJ Aero Brandýs C So , hod.: Hovorčovice TJ Aero So , hod.: TJ Aero Klíčany A Všechny příznivce srdečně zveme do ochozů sportovního areálu na mistrovská utkání našich mužstev. Vaše podpora i hlasivky budou zapotřebí. Vladimír Kulíšek doma s Duklou Liberec, ve sportovní hale před 400 diváky. Výsledek: Aero Odolena Voda Dukla Liberec 0:3 (-21,-15,-17). Sestava AERA: Prajzler, Sobek, Mitchell, Kotrch, Břicháček, Lenc, libero Kotek, střídali: Zvolský, Bajusz, Sedlář, Šulava; dále připraven: Pavelka. (Foto v rubrice Fotogalerie.) Následně další sobotu se zajíždělo do dalekého Havířova. Zápasy A týmu v měsíci listopadu: , hod: AERO vs. Ústí n/l , hod: Č. Budějovice vs. AERO : hod.: AERO vs. Brno, , 18.00: Benátky n/j. vs. AERO Juniorský tým rozehrál 1. ligu již a v dosud odehraných 6 zápasech se mu povedlo 4x slavit vítězství a ve dvou případech zaznamenal porážku. Další dvojzápas sehrál na půdě Borku Na domácí palubovce se po dlouhé měsíční pauze představí až v zápase s Plzní B. Juniorskému týmu patří v tabulce prozatím 3. místo, když na první neporažené Ervěnice ztrácí pouhé 3 body. Týmu kadetů se daří lépe a zatím nepoznal hořkost porážky. Po 4 zápasech neztratil ani bod, dokonce ani set, a jen díky menšímu počtu odehraných utkání je na 3. místě se sedmibodovou ztrátou, a to má odehráno o 4 utkání méně! Další turnaj kadeti sehrají až 25. listopadu. Turnaj bude hostit Kladno. Starší žáci mají odehráno již 10 zápasů, bohužel zaznamenali jen 2 výhry a 8x prohráli. Ve starších žácích hrají hráči věkově mladší než jejich soupeři a hlavně výškový rozdíl je často rozhodujícím faktorem v utkání. V měsíci listopadu odehrají dva turnaje: v Příbrami a na domácí palubovce sportovní haly. Na všechna utkání jste srdečně zváni! Za Aero Odolena Voda Tomáš Havlát Svatováclavský turnaj čtyřher smíšených párů Vzhledem k rozdílnému počtu odehraných utkání a nejednoznačným výsledkům vzájemných zápasů nebylo možné spravedlivě určit pořadí na místě, a proto se o tyto příčky podělili brněnský pár Jarek Plíšek + Jarmila Polcarová, Jirka Novotný + Pavla Černá a Pavel Novotný + Jarmila Mašková. Jiří Štěpánský Foto: Jiří Štěpánský 16 Odolen 11/2012

17 Trampolíny na začátku podzimu Nejprve ještě krátké ohlédnutí za létem. V srpnu ( ) odjel náš oddíl na soustředění do rekreačního střediska Tornův Mlýn u Úštěku. Stejně jako v předchozích letech nám dělal společnost oddíl trampolín z Litoměřic. A co by mohlo být lepším tématem v letošním roce než olympiáda, v našem případě Šmoulí Olympijské hry. Všichni malí i větší skokani si tak za celý týden vyzkoušeli celou řadu olympijských disciplín od atletiky přes gymnastiku, míčové hry až po vodní sporty, i na střelbu došlo. Večer nechyběl táborák, kytara a noční bojovka. Samozřejmě se pilně trénovalo na trampolíně, a tak na závěrečném malém vystoupení každý předvedl nové skoky a sestavy před litoměřickými rodiči. V sobotu se konal 3. ročník Dne pro Vodolku, kde jsme prezentovali nejen skoky na trampolíně, ale i JUMPING, kondiční cvičení na malých trampolínkách. Součástí programu bylo vystoupení členů oddílu a také možnost vyzkoušet si závodní trampolíny na vlastní kůži, což využily především děti. Dne proběhl poslední, finálový závod letošního ročníku Českého a Žákovského poháru v Liberci. V dobré náladě a s trochou nervozity s námi odjely i naše nové naděje, aby poznaly, co jsou velké trampolínové závody. Zvládly to na jedničku, a přestože se nedostaly na stupně vítězů, gratulujeme všem k pěkným výsledkům při zahájení jejich závodní kariéry. V rámci 4. závodu Žákovského poháru se mezi 38 žákyněmi umístily: na 3. místě Aneta Šulcová, 14. byla Anička Tyllerová, 19. Šárka Korbelová, 33. Klárka Fišerová a 38. Adélka Korčáková. Mezi 19 žáky se probojoval na 16. místo Jára Diviš. V rámci 4. závodu Českého poháru se mezi 53 ženami umístily: na 5. místě Aneta Šulcová, 13. byla Eliška Jodasová, 23. Anička Tyllerová, 28. Šárka Korbelová, 42. Klárka Fišerová, 53. Adélka Korčáková. Mezi 23 muži Jára obsadil 20. místo. V synchronu se ve své premiéře představily naše 2 nové páry, z nichž jeden, také z velké míry díky chybám zkušenějších, se propracoval z 20 párů do 10-ti členného finále. Krásné 6. místo vyskákal pár Anička Tyllerová / Šárka Korbelová a na svém prvním velkém závodě obsadil perfektní 11. místo pár Adélka Korčáková / Klára Fišerová. Další soutěž, Přebor Sokola, se konala ve Dvoře Králové nad Labem dne I tento závod se našim závodníkům podařil s velmi pěknými výsledky. Závodníci byli rozděleni do několika věkových kategorií. Náš oddíl měl největší zastoupení v kategorii žákyně , kde za o 3 roky starší závodnicí krásné 2. místo obsadila Anička Tyllerová (z 29 žákyň), 12. byla Klárka Fišerová, 15. Šárka Korbelová, 18. Viktorka Dvořáková, 24. Adélka Korčáková a 25. Anička Vejvodová. Mezi žáky se do finále (mezi nejlepších 8 ze 12) probojoval Jára Diviš. Děvčatům se opět zadařilo i v kategorii synchronů žákyň , kde zlatou medaili vyskákala nadějná dvojice Anička se Šárkou. 2. ročník šachového turnaje O pohár velitele městské policie Dne 26. září se konal v místní ZŠ 2. ročník šachového turnaje O pohár velitele městské policie, nyní nově zařazený jako součást Kralupské školní ligy. Garantem turnaje byl stejně jako loni velitel Městské policie Odolena Voda Patrik Kolbábek, kterému děkujeme za podporu a pomoc při Foto: Pavel Novotný Foto: Archiv oddílu propagaci a přípravě. Akce se zúčastnily děti z Odoleny Vody, Mšena a Kralup nad Vltavou, od předškoláků po čtrnáctileté. Turnaj se hrál na 7 kol s tempem 2 x 10 minut. Hráči hráli jeden turnaj dohromady, ale byli nasazováni švýcarským systémem, takže po prvních dvou kolech na každého sport vycházel soupeř přibližně stejné kvality. Po skončení turnaje byli hráči vyhodnoceni ve 3 kategoriích. Skupinu dětí do 10 let vyhrál Michal Procházka, druhý byl Antonín Hrabánek a třetí Vojta Dudl, všichni z Odoleny Vody. V kategorii starších zvítězil Dominik Šulc, na druhém místě se umístila Eliška Synková, oba z Odoleny Vody, a třetí místo obsadil Maxim Pospíšil z Kralup nad Vltavou. Kategorii absolutní pořadí ovládli oddíloví hráči s výkonnostními třídami v pořadí Ondřej Skýpala, Václav Železník, Ivo Střelba, všichni z Odoleny Vody. Při slavnostním zakončení obdrželi všichni účastníci z rukou velitele městské policie p. Kolbábka diplom, drobnou odměnu a první tři ze všech kategorií poháry. Na závěr lze konstatovat, že se šachový turnaj opravdu povedl a poděkovat p. ředitelce Ivaně Ullmannové za poskytnutí prostor ke hře a propagaci, veliteli městské policie p. Kolbábkovi za patronát, trenérům za organizaci a dětem za účast a předvedenou hru. Ivo Střelba Odolen 11/

18 zajímavosti Mohli jste vidět nad hlavami Čím létá sir Elton John? Britský zpěvák sir Elton John se po pětileté přestávce vrátil v červnu 2012 opět do Prahy. Se členy svojí doprovodné kapely přistál na vodochodském letišti s letounem Dassault Falcon 900EX. V Praze se však dlouho neohřál. Sotva odzpíval svoje pecky v zaplněné O2 Areně, sbalil fidlátka a zamířil zpátky na letiště, aby odletěl na další koncert do Bukurešti. Osobní tryskáč skupiny KISS Letoun Bombardier CRJ-200 speciálně upravený pro turné skupiny KISS po Evropě (2010) nelze přehlédnout. Zajímavostí je využití obličejové grafiky hudebníků pod jednotlivými okny letounu. KISS si užívali Prahu a tak letoun byl k vidění na vodochodském letišti několik dní. Jan Vachek Fota: Petr Štefl Územní plán opravdu je megalomanský? Názory čtenářů V otevřené výzvě občanů Odoleny Vody apelují její organizátoři na zastupitele města, aby přehodnotili svůj postoj ke vznikajícímu územnímu plánu. Pro tento apel uvádějí fakta, ve kterých mimo jiné argumentují sídlištěm Dubina, ve kterém, cituji: mělo město ve spolupráci s developerem vybudovat mateřskou školu. Dovoluji si připomenout, že developerem a tedy investorem zde bylo město, které na tuto akci získalo dotaci ve výši cca 150 mil. Kč a Bytové družstvo Dubina II. Podmínky dotace neumožňovaly postavit za tyto peníze cokoliv jiného! Město navíc muselo uhradit finanční podíl za 16 bytů zvláštního určení pro občany se zdravotním handicapem, cca 6 mil. Kč. Obce a města od do obyvatel jsou dlouhodobě podfinancovány. Teprve poslední asi tři roky přispívá stát obcím na státní správu a v letošním roce byl přijat zákon, kterým se právě obcím a městům navyšují daňové příjmy. Dovoluji si připomenout, že tyto příjmy (cca 8 tis. Kč na 1 obyvatele) jsou vázány na počet trvale hlášených obyvatel! Ti, kteří zde bydlí, ale nejsou zde hlášeni, nejenže neplatí poplatek za likvidaci odpadu, ale město přichází i o nepodstatnou část finančních prostředků nutných na provoz města (provozní náklady školy, školky, opravy komunikací, veřejné osvětlení atd.). Nezbytné investice, které město v minulých letech realizovalo, byly z velké části financovány z úspor na provozních nákladech, prodeje obecního majetku a získaných dotací (např. odkanalizování Dolínku a Odoleny Vody, výstavba vodovodu, výstavba nové čističky odpadních vod, výstavba cca 470 bytů, zateplení budov mateřské a zvláštní školy, výstavba několika dětských hřišť, chodníky, komunikace atd. odhadem obec získala účelové dotace ve výši přes 230 mil. Kč, které bylo nutné doplnit i vlastními finančními zdroji). Stejně tak jsou zavádějící argumenty o vytěžování města developery. Předložené návrhy, které byly předkladateli několikrát veřejně prezentovány, stejně jako všechny další předložené návrhy na úpravu územního plánu, byly připraveny urbanistickými kancelářemi a přesvědčily předcházející zastupitelstvo o nutnosti řešit nově navrhovaná rozvojová území komplexně, tak aby právě mohly v dané lokalitě být vymezeny zóny k bydlení, v rodinných ale i převážně v bytových domech, zóny občanské vybavenosti i k rekreaci a sportu. (Stejně jako před lety bylo navrženo staré sídliště, tzv. SORELA.) Sama dodnes obdivuji výstavbu v mém rodném městě Sezimově Ústí, která byla realizována developerem Tomášem Baťou. Lokalit, které jsou určeny pouze pro rodinné domky, je v našem městě již vymezeno dost. Územní plán vymezuje maximálně možné hranice zastavitelnosti města a prověřuje území, ve kterých by se mohla v dlouhodobé perspektivě, v případě zájmu investorů (vlastníků pozemků), umožnit výstavba jak občanské vybavenosti, tak i domů pro bydlení. Nikde v konceptu nejsou uváděny paneláky a sídliště pro obyvatel, jak teď slyším od Vodoláků. Převážně se jedná, cituji: o území pro individuální formy bydlení v rodinných domech a hromadné formy bydlení v bytových domech o nízké podlažnosti pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení. Většinou je limitována maximální výška staveb 2 nadzemní podlaží plus podkroví, v případě plochých střech s limitem max. 2 nadzemní podlaží plus ustupující podlaží v rozsahu užitné plochy max. do 2/3 výměry 2. nadzemního podlaží. Pouze na území bývalého velkokapacitního kravína je výška limitována max. třemi nadzemními podlažími 18 Odolen 11/2012

19 zajímavosti plus ustupujícím podlažím v rozsahu užitné plochy max. do 2/3 výměry 3. nadzemního podlaží (původní návrh předložený vlastníkem zastupitelstvo odmítlo, ale demolici kravína, z velké části zavezeného odpadem, a jeho nahrazení výstavbou kvalitního bydlení přivítalo) vše na uzemni-plan/ Koncept ÚP. Stanovená etapizace výstavba ve volných prolukách, rozšíření čističky, kapacita školy, 80 % zastavěnost, povinnost zpracování regulačních plánů, by měla být zárukou, že se nebude stavět chaoticky a bez souhlasu města. Obec navíc může v souladu se stavebním zákonem podmínit vydání regulačního plánu uzavřením tzv. plánovací smlouvy o spoluúčasti žadatele na vybudování nové nebo na úpravách stávající veřejné infrastruktury (např. vybudování nové komunikace do Čenkova, zavedení plynu atd.). Návrh plánovací smlouvy se přikládá k žádosti o vydání regulačního plánu a schvaluje ji, stejně jako regulační plán, zastupitelstvo. Samozřejmě že zpochybnit se dá vše. Iniciátoři výzvy navrhují přesunout rozvojové plochy do územních rezerv. Funkční využití těchto rezerv musí být v územním plánu přesně vymezeno. Na zasedání zastupitelstva bylo zástupci výzvy prezentováno, že by se jednalo o vymezení zón k bydlení. Otevírání územních rezerv je spojeno se změnou územního plánu, zpracováním SEA (posouzením vlivu na životní prostředí) a dále je nutné totéž, co už je dnes uvedeno ve stávajícím konceptu regulační plán atd. Rozdíl je tedy pouze v tom, že náležitosti spojené se zpracováním územního plánu a posouzením vlivu těchto rozvojových lokalit na životní prostředí jsou již hotovy. Jsem přesvědčena, že stavební zákon i navržený územní plán obsahuje dost účinných nástrojů, aby nedošlo k masivnímu, špatně kontrolovanému zastavění velkých částí Odoleny Vody. Moje názory jistě ovlivňuje to, že v zastupitelstvu města jsem od počátku devadesátých let. Za tu dobu jsem měla možnost jednat s mnoha podnikateli, které jsme přímo oslovili nebo kteří sami projevili zájem na Vodolce poskytovat své služby, ale většinou svůj záměr nerealizovali. Stávající počet obyvatel je nepřesvědčil. Většina obyvatel dojíždí za prací a služby i nákupy realizují mimo Vodolku. Na území mezi Teplickou a dálnicí jsou vymezeny plochy určené k podnikání (školicí centra, drobná výroba apod.). Prvotním cílem je získat podnikatele, kteří by měli zájem tady podnikat a rozšířit nabídku pracovních míst. Věřím, že krize, která v současné době přibrzdila rozvoj podnikání i zájem o novou výstavbu, do několika let skončí. Bude pak dobře, že Vodolka bude na případný zájem dobře připravena. Příprava zadání územního plánu byla několikrát veřejně v zastupitelstvu projednávána a předcházejícím zastupitelstvem schválena. Vodolka má dvě možnosti buď dále zůstat noclehárnou pro Prahu, nebo se postupně v horizontu několika desítek let stát samostatně fungujícím městečkem. Nejsem si jista, jestli všichni ti, kteří se pod Výzvu zastupitelům podepsali, měli kompletní informace. A pouhé nechci bez znalosti souvislostí, nemůže být přeci argument. Eva Odehnalová Proměna Vodolky aneb Jeden z tisíce možných pohledů zvenčí i zevnitř Názory čtenářů Pohled zvenčí Kdybych měla možnost vzít si hypotéku a utéci z města, vzala bych si mapu a začala studovat plány strategického rozvoje v přípražských městečkách či vesnicích. Zřejmě bych měla mladou rodinu, která by mě k takovému rozhodnutí vedla. Čistě hypoteticky jedno dítě předškolkového věku a jedno školkové. V případě, že bych hledala nějaké místo na sever od Prahy, lze předpokládat, že bych narazila i na Odolenu Vodu. Otevřela bych si webové stránky města. Našla bych, že město má školku i základní školu a byla bych celkem spokojená. Jenže můj hypotetický muž by byl důkladnější než já (nelítal by mezi nákupy, nočníkem a prací) a chtěl by vědět víc. Odkdy se v Odoleně Vodě staví a jak se od poslední vlny prodeje pozemků skutečně proměnila nabízená infrastruktura? Kudy by nás život v Odoleně Vodě vedl dál a jaké by nabízel možnosti, až děti opustí školku, první či druhý stupeň základní školy? Poslouchej, řekl by mi můj hypotetický muž, já vím, že na internetu se může objevit leccos, ale zdá se, že celé městečko s prodeji pozemků tak úplně nesouzní. Musíme to pořádně zvážit. V pondělí je veřejné jednání zastupitelstva. Co kdybychom tam zajeli? Zasedání je sice už od pěti, samozřejmě mi to v Praze zasahuje do pracovní doby, ale přeškatulkuji si čas a zajedeme tam. A jeli bychom. Asi bych měla jako vždycky hlad, a tak bychom se cestou zastavili v samoobsluze, kde bychom si zvědavě koupili i místní zpravodaj. Z Odolenu a z poznámek a komentářů i ze zápisu z usnesení bychom pochopili, že školka není věcí tak jednoduchou. V podstatě ji chtějí všichni a všem je jasné, že je třeba. Jen byl vybraný projekt, který je spjatý s jistými problémy. Zřejmě nebude tak jednoduché vyměnit jej za jiný nebo jej pozměnit tak, aby byl v dohledné době realizovatelný. Lze vydedukovat, že dohledná doba se táhne již několik let a není to kvůli tomu, že by kdokoliv pochyboval, že školka snad není nutná. Jenže čas běží a školkové děti stárnou. Než se vše formálně vyřeší, budou zřejmě ve věku školáků. Co základní škola? Co nabídka volnočasových aktivit za strany města? Pokud jsme u struktury škol, je tu ještě letecká průmyslovka spojená s učilištěm a mající internát... Co tedy nabídka pro věkovou kategorii 15+? Namítám: Je to malé místo, nemůžeš čekat všechno. Je to blízko Prahy, můžeme všechno nasměrovat tam. Můj hypotetický muž, který by se jako každý chlap jistě lehce vžil role (byť místního) politika, by si zřejmě pomyslel: Kdybych chtěl rozvíjet město, myslel bych na to, co mohu nabídnout. Nicméně by si to nechal pro sebe a nahlas by se snažil nerozptylovat mě věcmi zásadního charakteru. Možnost nakupování sis obhlédla? Spojení na Prahu? A další věci? Možná ti nebude věčně stačit jen malá zahrada okolo domu... Pohled zevnitř...[...]... Rozdrobil se Zlatkov. Místo, kde jsme si hrávali na Indiány. Místo, kam se chodilo na šípky. Domečky vlevo, domečky vpravo. Uprostřed panelák? Nikdy jsem si nepřipadala v nevýhodě kvůli tomu, že jsem vyrostla na sídlišti. Jenže charakter sídliště Odolen 11/

20 zajímavosti / inzerce se od doby mého dětství trochu pozměnil. Je to naprosto nepodstatné procento obyvatel, které tam zahušťuje vzduch, ale dělá to dobře. Podloubí za kontejnerem u klubu se už před léty stalo místem, kde se v letních měsících schází mládež. K fotbálku, na kus řeči, na doušek dobrého moku. Navíc se letos ze svobodárny celé léto linuly hlasité písně. Nebyly české, nebyly anglické. Trošku připomínaly slovenštinu, ale nejspíš pocházely ze zemí, které leží ještě víc na východ nebo na jih. Mami, nechci tu bydlet, jasně prohlásilo jedno malé dítě téměř ze sousedství. Jenže hudební arogance nevadila jenom dětem. Byla a je tu i druhá strana generační mince. Sídliště zestárlo a lidé spíš zatnou zuby, než aby si šli stěžovat. Jistě bylo možné zavolat místní policii, ale nikdo si netroufl postavit se hostujícím spoluobčanům. Ani tváří v tvář, ani zprostředkovaně. Inkriminovaná okna vedou ze svobodárny do prostoru mezi ulicí Komenského a Větrnou. Chodník ve Větrné, který je v podstatě v havarijním stavu, je také kapitola sama pro sebe....[...]... Nepopírám, že se na Vodolce spousta věcí děje, někdy jsem ráda, že jsem Vodolák. Máme nádherný zrestaurovaný kostel, který lze díky nasvícení obdivovat i jako noční dominantu města. Opět se buduje sportovní zázemí města, tentokrát v okolí sportovní haly. Vznikla řada nových oddílů. Září trampolíny, volejbal získává staronový lesk. Na zmizelou Vodolskou padesátku se navázalo pochodem se zvláštní trasou pro cyklisty O vodolskou kapku. A zase je tu divadlo. Tentokrát se jmenuje Tleskejtekruciš. Existuje VOdolský SAlón výtvarníků. Máme tu minigalerii. Pořádají se přednášky, jezdí se do divadel, organizují se zájezdy. Je toho ještě daleko víc. Nesrovnatelně lepší je dojíždění příměstskými autobusy do Prahy. Obnovují staré cesty. Podél silnic na Zlatkově a podél cesty ze Špičáku k čističce byly vysázeny stromky, jenže... Ti, kteří něco vědí o zahradách, říkají, že je škoda, že stromy nevybíral zahradník, který rozumí řemeslu. Ten by přece poznal, že je tu sucho, a že jich většina nemusí přežít. (Nepřežila. A některé z těch, co přežily, někdo odřezal těsně pod korunou.) Útěchou může být, že generace seniorů zde oceňuje rovný povrch cest rozuměj opuštěných vyasfaltovaných silnic a vydlážděných chodníků. Jenže i tak míst, kam se dá jít na procházku, na Vodolce spíše ubývá, než abych jich přibývalo. A to i přesto, že se buduje okruh Vodolky, který bude spojovat to, co zbylo (nebo zbude) z Jordánu, Špičáku, Zlatkova... Po dvou letech jsem se s rozparcelovaným Zlatkovem začala smiřovat a pravidelně jsem vyrážela právě na výše zmíněný vznikající okruh. Naposledy asi tak před čtrnácti dny. Myslela jsem na Vodolku a v tu chvíli jsem byla spokojená. Měli jsme za sebou třetí ročník Dne pro Vodolku, úspěšná byla i Vodolka v rytmu dvacátých let... Nechtěla jsem jít po silnici a tak jsem si vybrala cestu na valu. Jenže ta mě dovedla na stavbu. Byla jsem v myšlenkách někde úplně jinde a tak jsem se poněkud zmateně zeptala: Dobrý den, nevíte, kde je tady cesta? Já jsem po ní vlastně přišla, ale teď jsem ji ztratila... Tady není žádná cesta, tady stojíte na soukromém pozemku. Ale tady byla vždycky cesta. Ale není tady. Je to možné, že tu ta cesta deset patnáct let byla, a že si na ni lidi zvykli. Ale teď je tu soukromý pozemek. Deset? Patnáct? Víte, dvacet už mi bylo, třicet taky, deset byste ještě mohli přidat a nechci jít do detailů, ale možná ještě o něco víc. Tady byla vždycky cesta. Koupili jsme ten pozemek, aniž bychom věděli, že je to tu tak frekventované... Lidi nám tu chodí pořád. Tak se je pokoušíme navigovat. Ale ne všichni na to slyší! A kudy dál? Musíte tady doleva a pak zpátky doprava. Nejste v tom sama. Ti, co jdou z druhé strany, od Špičáku, už vůbec nevědí, kudy dál. Žene je to na silnici a tam se jim s kočárky nechce. A kromě toho, rychlostní omezení na padesátku tu není dlouho. Cesta tu zase bude. Jednou. Někdy. Je plánovaná. Povede kolem nás... Je plánovaná... Vážím si těch lidí za to, že se mnou nejednali nevlídně, ač na to měli právo. Nebyli zrovna šťastní. To protože je těžké stavět tam, kde byla cesta. Protože koupili tak, jako město prodalo. A město plánuje prodávat dál. S novými obyvateli očekává příliv peněz, které chce investovat právě do infrastruktury. Co bylo dřív? Slepice nebo vejce? Vzpomínám na svou babičku, jak vzpomínala na svou babičku. Slyším výtahy z odborných posudků, které kvalitu prodejního záměru popírají. Registruji postoj zastupitelstva, který je v podstatě většinový a opačný. Jdu podle pokynů doleva a pak doprava. V nohou mám další kilometr chůze podél rozestavěných domků a lebedy. Je mi jasné, že by bylo nesmyslné všechno zakonzervovat a zastavit čas. Ale je tady nejméně jedno velké ALE. Před očima mi letí film. Různí lidé se v něm v různou dobu ptají na totéž: Jak je možné, že má tolik věcí na Vodolce tak krátký život'? Odkud se bere ta neuvěřitelná energie, s níž tu všechno znovu vzniká? Jak je možné, že má město tak výborné výsledky (v práci s dětmi pozn. autorky), když se tu všechno dělá v tak obtížných podmínkách? Víš, na jak zvláštním místě žiješ? Vím. Ale i přesto nevím, kam mě povede moje cesta dál. Zatím jsem tady a Vodolka, která je mým domovem, mi není lhostejná. Co třeba neprodávat (alespoň ne cesty) a jít na infrastrukturu jinak? (Úplné znění článku je ke stažení na Downlaod sekce Odolena Voda ) Tamara Bučková 20 Odolen 11/2012

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Zápis Z 28. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 21. 11. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 28. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 21. 11. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 28. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 21. 11. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch Novák radní

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Přítomni: p.kučerová, p.vorlová, p.pokorná, p.jaroš, p.čuchal, Omluveni: p.krčil, p.hanykýř

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 7.ledna 2015 1. dodatek č.1 Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřené mezi Městem Horní Planá a společností ALPS s.r.o., IČ: 28068939. 2. zakoupení osobního

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19.

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19. Z á p i s z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013 konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin v Klubu Aero Odolena Voda Členů zastupitelstva přítomni: 9 pozdní příchod:

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 1. července 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 10. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 10. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 10. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 7- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11. MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.2012 Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více