Přejeme všem krásné a pohodové prožití Vánoc a úspěšné vykročení do roku 2012 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přejeme všem krásné a pohodové prožití Vánoc a úspěšné vykročení do roku 2012 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO"

Transkript

1 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem krásné a pohodové prožití Vánoc a úspěšné vykročení do roku 2012 Členové zastupitelstva a zaměstnanci Města Velké Bílovice JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO číslo 6 listopad - prosinec 2011 ODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZRAVODAJ

2 VB-zpravodaj qxp :19 Stránka 2 TAJEMNÉ KOUZLO VÁNOC TAJEMNÉKOUZLOVÁNOC T Přiblížila se doba příprav na dny, které budeme prožívat v přítomnosti našich nejbližších, v kruhu rodiny, bez shonu, stresu, starostí doba vánoční. Často nestačíme vnímat všechno to, co k vánocům patří a co jejich kouzlo, které si podmaňuje lidská srdce, tvoří. V této době máme k sobě blíž a umíme se zastavit. Vždyť právě vánoční tradice a zvyky tento čas obzvláštňují a dovolují nám dívat se víc a citlivěji okolo sebe. Chtěla bych proto nám všem pro tyto chvíle popřát, abychom tuto vzácnou vánoční atmosféru prožili ve štěstí, lásce a pokoji Do nového roku 2012 přeji všem spoluobčanům našeho města: hodně zdraví, abychom měli dostatek síly pro zvládnutí každodenních situací, které nás potkávají. Porozumění a lásku v našich srdcích, abychom v našem městě žili ve vzájemné pohodě a dokázali se vnímat jako nejlepší přátelé, navzájem se ctili a vážili si jeden druhého. Úspěchy ve všech našich činnostech a taky aby vinné sklepy ani příští rok nezůstaly bez vína a hlavně, aby v každé rodině, v každém domě bylo zajištěno vše potřebné a k naší spokojenosti. Marie Vlková, starostka VÁNOČNÍ TRADICE NAŠICH SPOLUOBČANŮVÁNOČNÍTRADICENA Vánoce jsou skoro za dveřmi a s nimi i množství vánočních tradic a zvyků. Mezi ty nejznámější patří např. lodičky ze skořápek ořechů, hvězdička v rozkrojeném jablíčku, lití olova, čočka na Nový rok, házení botou nebo načasování štědrovečerní večeře až vysvitne první hvězdička. Tyto tradice většina z nás zná. Ne všichni si asi uvědomují, že Vánoce nejsou jen ty naše české Vánoce s kaprem, bramborovým salátem a koledami, ale že nejen na světě, ale i v našem malém městě žijí lidé, kteří vyrůstali v jiné kultuře a možná ještě dodržují jiné vánoční zvyky. A jim patří vřelé díky za ochotu se s námi o tyto tradice podělit (díky patří i vietnamským spoluobčanům, přestože z komunikačních důvodů nemohl být rozhovor uskutečněn). Pan Simone Tomassetti pochází z města Ascolipiceno v Itálii. Je římsko-katolík, vánoční svátky tedy slaví ve stejné dny jako většina obyvatel Velkých Bílovic. Příprava na Vánoce, zdobení stromečku a vystavení betlému probíhá už , v den jednoho z italských svátků Panny Marie. 24. prosince po celý den drží půst od masa s výjimkou ryb, které jsou v tento den tradičním pokrmem. Den zakončí půlnoční mší. Na rozbalování dárků si musí počkat až do druhého dne, do 25. prosince, kdy se celá rodina sejde ke slavnostnímu obědu, jímž jsou makarony s nějakým masem a olivami a tiramisu jako dezert. Nesmí chybět ani čočková omáčka, která má být zárukou peněžní jistoty v příštím roce. 2 Karty jsou každoroční tradicí 26. prosince. Opět se všichni sejdou a až do večerních hodin mastí karty. Po několikadenní pauze se v Itálii jako všude na světě slaví Silvestr. Na Nový rok je tamním zvykem obléci si pro štěstí jednu věc novou, jednu věc starou a jednu věc červenou. Tradiční polévkou pro tento den je vývar s těstovinami tortellini. Vánoce končí podobně jako u nás 6. ledna odstrojením stromečku. Jediným rozdílem je to, že od 24. prosince až do této doby si Italové užívají pracovního volna. Paní Tatiana Caldari se s manželem a dcerou přistěhovala z Moldávie, z městečka Gura Galbenei. Oba manželé jsou pravoslavného vyznání a v souvislosti se svátky se řídí podle starého juliánského kalendáře, který je o třináct dní posunut. Ježíš se podle něj narodil v noci ze 6. na 7. ledna. 40 dní před Vánocemi pravoslavní věřící v Moldávii dodržují přísný půst od masa, všech mléčných výrobků a vajec. Ještě před samotnými Vánocemi praktikují některé tradice zaměřené zvláště na partnerský život. Např. večer před svátkem svatého Andreje ( ) si dívky dávají pod polštář papírky se jmény chlapců. Kterého jméno si ta dotyčná ráno vytáhne, toho si vezme za muže. Na svátek sv. Andreje tvoří mladé páry malé kuličky z vosku, které pak hází do misky s vodou. Pokud si k sobě kuličky najdou cestu, zůstane pár spolu. Stromeček se v Moldávii strojí jako u nás , zůstává však až do konce ledna. Samotné Vánoce připadají v Moldávii na 7. ledna. Pár dnů před nimi proběhne zabíjačka, aby se při vánočním obědě mohla podávat čerstvá vepřová pečeně s tzv. mamaliga, knedlíky z kukuřičné mouky. Tradičním pokrmem je v tento den také jakýsi rosol z vepřového masa. U vánočního stolu nesmí chybět kromě jiných hostů svatební svědkové a kmotři pokřtěných dětí. Děti pak během dne chodí koledovat s velkou hvězdou, uprostřed které je upevněna ikona Ježíše Krista. Tím do domů přináší štěstí, bohatství a zdraví a ještě si k tomu vykoledují nějaké ty sladkosti nebo peníze. Většina dárků se dává již na Nový rok, který pravoslavní v Moldávii slaví stejně jako my 1. ledna. Tradice spojené s bohatstvím se udržují na svátek sv. Vasila (14. 1.) - den před tím děti opět koledují po domech, tentokrát v maskách. Večer pak to stejné praktikují i dospělí s muzikou. Jsou pohoštěni dobrým vínem nebo kořalkou. Přímo na svátek sv. Vasila se pak schází příbuzní a známí a hostitelům přináší do domu rýži, pšenici nebo kukuřici jako symboly zdraví a bohatství. Moldavské pravoslavné Vánoce jsou, co se týče výzdoby, mnohem chudší. Zato jsou velice bohaté duchovně. Paní Tatiana slaví Vánoce dvojí, ty české oslaví zejména kvůli dceři, která ve škole pochytila české zvyky. Ty pravoslavné pak jen s manželem dobrou večeří nebo posezením na bowlingu. IZ

3 forinformace radniceinfo informaceradniceinform PLNĚNÍ ROZPOČTU ROKU 2011PLNĚNÍROZPOČTUROKU2 PŘÍJMY /2011 Pol. Název Schv. roz. v tis. Kč Plnění v Kč % 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a fčních. požitků 5 500, ,00 83, Daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti 2 000, ,00 67, Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů 500, ,00 88, Daň z příjmů právnických osob 5 700, ,00 98, Daň z příjmů právnických osob za obce 1 488, ,00 100, DPH , ,00 72, Odvody za odnění půdy ze zeměď. půd. fondu 14, ,00 99, Poplatky z likvidaci kom. odpadu 1 810, ,00 98, Poplatek ze psů 61, ,00 99, Poplatek za užívání veřej.prostranství 240, ,00 74, Poplatek z ubytovací kapacity 68, ,00 100, Poplatky za provozovaný výher, hrací příst. 250, ,00 36, Odvod výtěžku z provozování loterií 160, ,00 47, Správní poplatky 350, ,00 62, Daň z nemovitostí 3 500, ,00 81, Nein. přij. transfery z VPS SR 20, ,00 99, Nein. přij. transfery ze SR v rámci dot. vztahu 2 484, ,00 83, Ost. neinv. přijaté transfery ze SR 737, ,00 109, Nein. přij. transfery od krajů 1 590, ,91 100, Převody z rozpočtových účtů 270, ,97 DAŇOVÉ PŘÍJMY A TRANSFERY CELKEM , ,88 91, Zem. pozemky - pronájmy 185, ,00 93, Průzkum a úhrady za vydobývaný prostor 500, ,00 106, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 54, ,00 27, Ostatní služby 37, ,20 99, Chodníky, parkoviště, ostatní plochy 38, ,00 100, Základní školy 40, ,00 115, Činnosti knihovnické 37, ,00 93, Činnosti muzeí a galerií 10, ,00 82, Místní rohlas - hlášení 29, ,00 72, Zpravodaj 26, ,20 93, Zájmová činnost v kultuře 684, ,78 75, Ost. záležitosti kultury 180, ,00 62, Sportovní zařízení - sport. areál 42, ,00 100, Využití volného času dětí - vstupné akce 45, ,00 93, Zdravotní středisko 0, , Bytové hospodářství 201, ,17 80, Nebytové hospodářství 1 202, ,04 75, Pohřebnictví 479, ,12 87, Komunální služby a územní rozvoj 10, ,00 110, Sběr a svoz komunálních odpadů 2 217, ,90 85, Sběr a svoz ost. odpadů 0,00 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 523, ,30 88, Domov pro seniory 83, ,60 45, Bezpečnost a veřejný pořádek 2 548, ,40 83, Činnost místní správy 28, ,00 100, Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 27, ,38 95, Finanční vypořádání minulých let 200, ,95 108, Ostatní činnosti 10, ,00 92,37 PŘÍJMY CELKEM /dle ODPA/ 9 439, ,58 84,44 PŘÍJMY CELKEM /včetně transferů/ , ,46 89,83 VÝDAJE /2011 Pol. Název Schv. roz. v tis. Kč Plnění v Kč % 1012 Zem. pozemky - výkupy, daně 25, ,00 14, Platba útulku pro zvířata 59, ,00 9, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 363, ,85 86, Silnice 781, ,45 18, Chodníky, parkoviště, ostatní plochy 1 901, ,97 70, Provoz veř. silniční dopravy - IDS 193, ,00 99, Pitná voda - hydranty 45,00 0,00 0, ČOV, kanalizace 962, ,53 39, Předškolní zařízení 1 120, ,00 100, Základní školy 8 950, ,89 71, Školní jídelna 782, ,00 51, Základní umělecká škola 656, ,18 95, Činnosti knihovnické 619, ,95 72, Činnosti muzeí a galerií 130, ,50 19, Ostat. záležitosti kultury 12, ,00 100, Pořízení, zachov. a obnova kult. památek 30, ,65 91, Místní rohlas 67, ,58 36, Zpravodaj 120, ,00 76, Zájmová činnost v kultuře - KD , ,42 75, Ost. zálež. kultury, církví a sděl. prostř. 413, ,80 63, Sportovní zařízení - sport. areál 336, ,18 76, Ostatní tělovýchovná činnost 377, ,00 100, Využití volného času dětí a mládeže 197, ,50 49, Ostatní zájmová činnost 15, ,00 38, Zdravotní středisko 332, ,08 74, Bytové hospodářství 359, ,01 72, Nebytové hospodářství 505, ,30 40, Veřejné osvětlení 2 170, ,85 58, Pohřebnictví 179, ,09 41, Komunální služby a územní rozvoj 2 151, ,60 73, Sběr a svoz komunálních odpadů 1 920, ,00 85, Sběr a svoz ost. odpadů 594, ,12 69, Využívání a zneškodňování komunál. odpadů 65, ,00 22, Ostatní nakládání s odpady 85, ,40 98, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 353, ,88 50, Ostatní sociální příspěvky žadatelům 33, ,00 100, Domov pro seniory 4 634, ,03 75, Městská policie 636, ,82 76, Požární ochrana - jednotka SDH 519, ,17 72, Zastupitelstva obcí 1 741, ,41 70, Činnost místní správy 6 204, ,68 82, Obecné výdaje z finančních operací 45, ,31 75, Převody vl. fondům 270, , Ost. finanční operace 1 884, ,00 101, Finanční vypořádání min. let 29, ,00 99,90 VÝDAJE CELKEM V TIS , ,17 77,86 FINANCOVÁNÍ Pol. Název Upr. roz. v tis. Kč Plnění v Kč % 8115 Použití prostředků na bankov.účtech , ,71 9, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 7 985, ,00 100, Uhraz. splátek dlouhodob. přij. půj. prostředků , ,00 55,11 FINANCOVÁNÍ CELKEM V TIS , ,71 43,84 Zpracoval: ing. Radim Spěvák Dne:

4 forinformace radniceinfo informaceradniceinform USNESENÍUSNESENÍUSNESENÍUSNESENÍUSNESENÍUSNESE Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ BÍLOVICE,Z6.ZASEDÁNÍZASTUPITELSTVA konaného dne 21. října 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicíchkonanéhodne21.října2011vzasedacímístnostiMěstskéhoúřaduveV Usnesení č. 6/1: ZM schvaluje doplněný program 6. zasedání zastupitelstva města Velké Bílovice. Usnesení č. 6/2: ZM určuje ověřovateli zápisu Mgr. Jitku Pfeiferovou a MgA. Michala Tetura. Usnesení č. 6/3: ZM určuje členy návrhové komise Bc. Lenku Grofovou, Ing. Karla Osičku, MBA, a MUDr. Jana Palaje. Usnesení č. 6/4: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. III/2011. Usnesení č. 6/5: ZM schvaluje zařazení podnětu společnosti Jiřuj sklep a.s., Lipová 49, Velké Bílovice, IČ , o změnu územního plánu města dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do pořizování změny č. 2 územního plánu za podmínky plné úhrady nákladů s tím spojených žadatelem a to na základě uzavřené smlouvy před podáním žádosti o změnu. Usnesení č. 6/6: ZM schvaluje zařazení podnětu společnosti FARMA HRUŠKY s.r.o., Vězeňská 5, Praha 1, IČ , o změnu územního plánu města dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do pořizování nového územního plánu. Usnesení č. 6/7: ZM schvaluje zařazení podnětu o změnu územního plánu města dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do pořizování nového územního plánu. Usnesení č. 6/8: ZM schvaluje v souladu s 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nákup pozemků v lokalitě Morávky II. parc. č. 3396/375 o výměře 1023 m 2, parc. č. 3396/384 o výměře 3379 m 2, parc. č. 3396/385 o výměře 810 m 2, parc. č. 3396/376 o výměře 1493 m 2, parc. č. 3396/377 o výměře 1461 m 2, parc. č. 3396/379 o výměře 2227 m 2 a parc. č. 3396/386 o výměře 2167 m 2, parc. č. 3396/380 o výměře 1252 m 2, parc. č. 3396/381 o výměře 2673 m 2, parc. č. 3396/382 o výměře 2896 m 2, parc. č. 3396/383 o výměře 2746 m 2, vše v obci a k.ú. Velké Bílovice za kupní cenu Kč 250,--/1 m 2 za podmínky souhlasu všech vlastníků uvedených pozemků se splatností nejpozději do a dále za podmínky souhlasu s urbanistickou studií. Usnesení č. 6/9: ZM schvaluje financování investiční akce Inženýrské sítě - lokalita Morávky II. prostřednictvím úvěru a ukládá starostce města zahájit jednání o podmínkách úvěru. Usnesení č. 6/10: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc. č. st zastavěná plocha o výměře 4 m 2 (původně parc. č. 236/2) v obci a k.ú. Velké Bílovice za kupní cenu Kč 350,--/1 m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. Usnesení č. 6/11: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc. č. 2734/25 ostatní plocha o výměře 607 m 2 v obci a k.ú. Podivín společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ , za kupní cenu Kč 100,-- /1 m 2 se splatností do 60 dnů ode dne, ve kterém kupující obdrží smlouvu s vyznačením vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Usnesení č. 6/12: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, směnu: pozemku města parc. č. 618/524 o výměře 120 m 2 za pozemek parc. č. 1071/24 o výměře 119m 2 ; pozemku města parc. č. 1241/627 o výměře 94 m 2 za pozemek parc. č. 1071/29 o výměře 94m 2 ; pozemku města parc. č. 1241/703 o výměře 173 m 2 za ideální jednu polovinu pozemků parc. č. 1071/32 o výměře 207m 2 a parc. č. 5245/7 o výměře 138 m 2 ; pozemku města parc. č. 1241/619 o výměře 103 m 2 za pozemek parc. č. 1071/34 o výměře 103 m 2 ; pozemku města parc. č. 618/716 o výměře 185 m 2 za pozemek parc. č. 1071/39 o výměře 184 m 2 ; pozemku města parc. č. 1241/701 o výměře 75 m 2 za ideální jednu polovinu pozemku parc. č. 1071/40 o výměře 151 m 2 ; pozemku města parc. č. 1241/648 o výměře 158 m 2 za pozemky parc. č. 1071/41 o výměře 88 m 2 a parc. č. 1071/46 o výměře 80 m 2 ; pozemku města parc. č. 1241/653 o výměře 91 m 2 za pozemek parc. č. 1071/43 o výměře 91 m 2 ; pozemku města parc. č. 1241/655 o výměře 90 m 2 za pozemek parc. č. 1071/44 o výměře 90 m 2 ; pozemky města parc. č. 1241/651 o výměře 517 m 2 a parc. č. 1241/659 o výměře 644 m 2 za pozemky parc. č. 1071/45 o výměře 113 m 2, parc. č. 1071/51 o výměře 258 m 2, parc. č. 5245/27 o výměře 146 m 2, parc. č. 618/388 o výměře 196 m 2, parc. č. 618/392 o výměře 448 m 2 ; pozemků města parc. č. 1241/645 o výměře 83 m 2 a parc. č. 1241/640 o výměře 41 m 2 za ideální tři čtvrtiny pozemků parc. č. 1071/49 o výměře 119 m 2 a parc. č. 5245/24 o výměře 46 m 2 ; pozemku města parc. č. 1241/642 o výměře 41 m 2 za za ideální jednu čtvrtinu pozemků parc. č. 1071/49 o výměře 119 m 2 a parc. č. 5245/24 o výměře 46 m 2 ; pozemku města parc. č. 1241/638 o výměře 145 m 2 za pozemky parc. č. 1071/50 o výměře 103 m 2 a parc. č. 5245/25 o výměře 42 m 2 ; pozemku města parc. č. 1241/635 o výměře 105 m 2 za pozemky parc. č. 1071/27 o výměře 77 m 2 a parc. č. 5245/26 o výměře 28 m 2 ; pozemku města parc. č. 1241/629 o výměře 201 m 2 za pozemky parc. č. 1071/57 o výměře 129 m 2 a parc. č. 5245/32 o výměře 72 m 2 ; pozemku města parc. č. 1241/693 o výměře 93 m 2 za pozemek parc. č. 5245/4 o výměře 93 m 2 ; pozemku města parc. č. 1241/618 o výměře 146 m 2 za pozemek parc. č. 5245/9 o výměře 146 m 2 ; pozemku města parc. č. 5811/43 o výměře 150 m 2 za pozemek parc. č. 5245/16 o výměře 149 m 2 ; pozemku města parc. č. 1241/626 o výměře 190 m 2 za pozemky parc. č. 5245/34 o výměře 72 m 2 a parc. č. 1071/59 o výměře 118 m 2 ; pozemku města parc. č. 1241/616 o výměře 45 m 2 za pozemek parc. č. 5245/42 o výměře 45 m 2 ; pozemku města parc. č. 1241/614 o výměře 41 m 2 za pozemek parc. č. 5245/44 o výměře 41 m 2 ; pozemku města parc. č. 1241/612 o výměře 43 m 2 za pozemek parc. č. 5245/46 o výměře 43 m 2 ; pozemku města parc. č. 1241/610 o výměře 41 m 2 za pozemek parc. č. 5245/47 o výměře 42 m 2 ; pozemku města parc. č. 5857/44 o výměře 471 m 2 za ideální jednu polovinu pozemků parc. č. 5245/49 o výměře 117 m 2, parc. č. 915/70 o výměře 8 m 2, parc. č. 915/24 o výměře 74 m 2, ideálních sedm dvanáctin pozemku parc. č. 618/386 o výměře 396 m 2, a pozemky parc. č. 2798/6 o výměře 27 m 2, parc. č. 2877/3 o výměře 22 m 2 a parc. č. 3049/22 o výměře 92 m 2 ; ideální jedné poloviny pozemku města parc. č. 1241/675 o výměře 200 m 2 za ideální jednu 4

5 forinformace radniceinfo informaceradniceinform polovinu pozemků parc. č. 5245/49 o výměře 117 m 2, parc. č. 915/70 o výměře 8 m 2, parc. č. 915/24 o vým. 74 m 2 ; pozemku města parc. č. 1241/605 o výměře 101 m 2 za pozemek parc. č. 5245/51 o výměře 101 m 2 ; pozemku města parc. č. 618/655 o výměře 327 m 2 za pozemky parc. č. 618/389 o výměře 13 m 2 a parc. č. 618/393 o výměře 313 m 2 ; pozemku města parc. č. 618/725 o výměře 200 m 2 za pozemky parc. č. 963/3 o výměře 25 m 2, parc. č. 1071/58 o výměře 120 m 2 a parc. č. 5245/33 o výměře 55 m 2 Zemědělského družstva Velké Bílovice, Podivínská 1236, Velké Bílovice, IČ ; pozemku města parc. č. 1241/631 o výměře 198 m 2 za pozemky parc. č. 1071/54 o výměře 118 m 2 a parc. č. 5245/30 o výměře 80 m 2 ; pozemku města parc. č. 1241/633 o výměře 147 m 2 za pozemky parc. č. 1071/53 o výměře 87 m 2 a parc. č. 5245/29 o výměře 60 m 2 ; pozemku města parc. č. 1241/644 o výměře 145 m 2 za pozemky parc. č. 1071/52 o výměře 100 m 2 a parc. č. 5245/28 o výměře 45 m 2 ; pozemku města parc. č. 5811/53 o výměře 515 m 2 za ideální jednu polovinu pozemku parc. č. 5230/15 o výměře 1030 m 2 ; pozemku města parc. č. 1241/705 o výměře 121 m 2 za pozemek parc. č. 5245/6 o výměře 121 m 2 ; pozemku města parc. č. 1241/713 o výměře 202 m 2 za pozemky parc. č. 1071/64 o výměře 103 m 2, parc. č. 5245/39 o výměře 54 m 2 a parc. č. 5245/45 o výměře 43 m 2 společnosti FARMA HRUŠKY s.r.o., Vězeňská 5, Praha 1, IČ ; pozemku města parc. č. 1241/621 o výměře 84 m 2 za pozemek parc. č. 5245/41 o výměře 84 m 2 ; pozemku města parc. č. 1241/624 o výměře 151 m 2 za pozemky parc. č. 1071/61 o výměře 93 m 2 a parc. č. 5245/36 o výměře 58 m 2 ; vše v obci a k.ú. Velké Bílovice bez finančního vyrovnání rozdílu výměr, město uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí. Usnesení č. 6/13: ZM neschvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odprodej plynovodu v trati Špičáky v obci a k.ú. Velké Bílovice společnosti JMP Net, s.r.o., IČ , Plynárenská 499/1, Brno, IČ , za kupní cenu Kč ,-- vč. DPH se splatností do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Usnesení č. 6/14: ZM neschvaluje v souladu s 39 odst. 1 a 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 5333/90 zahrada o výměře cca 260 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice. Usnesení č. 6/15: ZM schvaluje v souladu s 39 odst. 1 a 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 3046/218 vinice o výměře 718 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice. Usnesení č. 6/16: ZM neschvaluje v souladu s ustanovením 39 odst. 1 a 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc. č. 5258/43 ostatní plocha o výměře cca 42 m 2 v obci a k.ú. Velké Bílovice. Usnesení č. 6/17: ZM schvaluje v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, názvy ulic a veřejných prostranství města Velké Bílovice - Čejkovská, Fabian, Hřbitovní, Jízdárna, Krátká, Lipová, Lůčky, Mírová, Morávky, Na Aleji, Na Ostrůvku, Nám. Osvoboditelů, Pionýrská, Podivínská, Polní, Revoluční, Růžová, Slíny, Svárov, Široká, Tabačov, U Hřiště, U Školky, Ve Dvoře, Zahradní, Záhumní, Zárybnická, Žerotínovo nám., Žižkovská, ul. 1. Máje, a názvy ulic a veřejných prostranství ve sklepní části v k.ú. a obci Velké Bílovice - Belegradská, Cabernetová, Desátková, Frankovková, Habánská, Hlavní, Horenského práva, Hotařská, Ke Kapličce, Ke Špičáku, Muškátová, Müllerová, nám. sv. Jana, nám. sv. Martina, nám. sv. Urbana, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Neuburgová, Pod Krátkýma, Pod Panskýma, Pod Předníma, Portugalová, Prezidentská, Púrynská, Rulandová, Ryzlinková, Sadová, Simering, Staré Belegrady, Svatovavřinecká,Tramínová, Ťuhýkov, U Krejčovej cesty, U Křástelky, U Machovej studně, Úvoz, Veltlínová, Vinařská, V Údolíčku a Žerotínova. Velké Bílovice dne 27. října 2011 Marie Vlková, starostka ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTAZPRÁVAOČINNOSTIRAD ZA OBDOBÍ ŘÍJEN AŽ LISTOPAD 2011ZAOBDOBÍŘÍJENAŽLISTOPAD2011Z Rada města schválila: nákup židlí do rekonstruovaného kulturního domu, nejvýhodnější nabídku předložila firma FOR LIVING vyhodnocení výběrového řízení pro výběr zpracovatele územního plánu firmu Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. vyhodnocení výběrového řízení pro výběr dodavatele nábytku do rekonstruované části kulturního domu firmu Miroslav Skoupil, Velké Bílovice ceník úhrad za konání obřadů s platností od do navýšení kapacity školní družiny z 50 na 60 dětí Směrnici o odpisování majetku a metodu odpisování majetku města Rada města vzala na vědomí: rozpracovaný návrh rozpočtu na rok 2012 informace o přípravě projektu Intenzifikace a optimalizace ČOV informaci o kolaudaci rekonstruované části kulturního domu informaci o podání žádosti na dopravní inspektorát Policie ČR o vyjádření ke zřízení přechodu pro chodce na ul. Čejkovská Rada města uložila: provedení kontroly hospodaření ve společnosti V-AQUARIUS-B, spol. s r.o., Velké Bílovice provedení veřejnosprávních kontrol v příspěvkových organizacích města ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ Marie Vlková, Karel Rybecký, Svatava Balgová, Karel Osička, Michal Tetur, členové rady města inzerce Společnost TeMi CZ se sídlem ve Velkých Bílovicích hledá pracovníka na pozici telefonní operátor - obchodník pro styk se zákazníky V případě zájmu kontaktujte (pondělí - pátek 8:00-17:00) p. Tomáše Hubáčka: nebo 5

6 ozhovorrozhovorrozhovo rozhovorrozhovorrozhov ROZHOVOR S ROZHOVORS ROZHOVORS ROZHOVO VERONIKOU MÁDLOVOUVERONIKOUMÁDLOVOUVERONI Rodinu Mádlovu z vinařství Stanislav Mádl - Váš vinař jistě není třeba dlouze představovat. Vinařství založili v roce 1993 a když už prostory na Zahradní ulici nevyhovovaly, začali jako první stavět v areálu nové průmyslové zóny. Už tehdy měli kromě vinařské haly v plánu i ubytování, to se ovšem o pár let opozdilo. Hotel s restaurací byl otevřen nedávno. Toto vinařství spravuje 25 ha vinic a ročně vyprodukuje lahví vína, 70 % bílých odrůd a 30 % červených. Poslední rok bylo největším trhákem Rulandské šedé a Ryzlink rýnský. Výroba vína se u nich řídí mottem pana Mádla: Víno dělám proto, aby se pilo. Co teď Mádlovi dělají? Jaká byla úroda? Já myslím, že dobrá, bylo hodně sluníčka, ten podzim byl letos nádherný, skoro dechberoucí, takže hrozny dozrály dobře a možná to bude jeden z výjimečných ročníků. Teď se pracuje ve sklepě. Navíc byla spousta práce s otevřením hotelu. Taťka byl týden ve Španělsku dělat degustace v rámci Českých snů. Českých snů? To je propagace české kultury v zahraničí. Česká města a vesnice mají družbu se západoevropským městem ve Španělsku, Belgii, Francii, Německu, Británii... A v rámci té družby se v zahraničních městech dělá prezentace domácích produktů, kultury... Když jsme u toho zahraničí - jezdíte s folklorním kroužkem Hrozen do zahraničí? To bohužel ne, myslím s celým kroužkem. Jen v roce 2008 byly dva páry v Anglii v rámci Českých snů. Je to hodně o financích, já bojuji za to, abychom někam jeli, ale k tomu by bylo zapotřebí nějakého sponzora. Jak to vidíš s folklorem do budoucna? Závisí to na lidech... Tady v Bílovicích jsou lidé hrozně nároční, až zatvrzelí na starých tradicích. Můj názor je ten, že se všechno vyvíjí, tedy i folklor. Je to vidět třeba i na krojích - materiály, které dřív nebyly, jsou teď dostupné, čili jak se mění kroj, tak se mění i folklor. Místní nechtějí v souboru moc tancovat, máme tam často víc děcek ze Žižkova. To ale nesouvisí jen s kroužkem, mám pocit, že mladí se nechtějí zavázat k nějaké pravidelné aktivitě. Viděli jsme to třeba na přípravě hodů. Obléct se do kroje je moc hezké, ale nic o něm nevědět, nepomáhat s přípravami... Neříkám, že folklor umře, ale může to dopadnout všelijak. Dechovka tady má velké zastoupení, to stejné cimbálky, ale tancování není výdělečná činnost, čili se do toho moc lidem nechce. Folklor má budoucnost, ale měli bychom si dávat pozor na lidi, kteří se do něj ponořují řečmi a ne činy. Zpátky k práci. Není to tak dávno, co jste otevřeli hotel, jak jsi sama nakousla. Co ještě budete stavět? Stavět už snad nic, maximálně rozšiřovat, ale doufáme, že se nám to povedlo. Ten hotel a vlastně vinařská hala byly opravdu velké projekty. Teď pracujeme na úplném zprovoznění restaurace, prozatím slouží jen pro hotelové hosty. Ubytování už je v provozu. Chceš se pochlubit nějakými novými oceněními v oblasti vín? Na konci srpna byl vyhlášen Král vín, kde se udělují korunky, takže tam jsme uspěli. My se neustále účastníme nějakých výstav, třeba v roce 2011 jsme byli šampionem výstavy v Podivíně. Některá vinařství dávají vína k hodnocení do časopisů, ale to my neděláme. Nám jde o to, aby lidé naše víno ochutnali, a ne, aby si o něm přečetli. Není tajemstvím, že k vám neustále jezdí známé osobnosti. Jak jste se k tolika známým lidem vlastně dostali? No přes víno... Třeba Magdu Koženou znal taťka ještě jako mladou roztřepanou holku, která k němu jezdila tehdy ještě do starého sklepa na víno. Lidi přitáhnou další lidi, a když už zná člověk jednoho známého, tak se dostane mezi další. Se spoustou známých osobností se taťka seznámil, když se točily Bobule - třeba s Václavem Postráneckým. Ten film se potom promítal na festivalu, po promítání byla tiskovka s protagonisty a lidmi kolem filmu a taťka tam dodal víno, a měl tak možnost se s nimi seznámit. Tak se seznámil třeba s Bolkem Polívkou. Na podobných akcích se ti slavní pohybují a taťka má takovou povahu, že ho ti lidi mají evidentně rádi. On si na nic nehraje, je takový, jaký je, nepředstírá, že je intelektuál, baví lidi těmi svými historkami, do toho vkládá sprostá slova... Je hrozně vstřícný, skoro by se kvůli lidem rozkrájel... A k tomu to víno... Sklepem mu prošlo už tolik lidí, že by bylo divné, kdyby to nebyl nikdo známý. Třeba Pavel Šporcl je dobrý rodinný známý, Martina Kociánová s Ivem Jahelkou k nám taky jezdí už roky rokoucí. Čí nápad to byl, že byste jako oslavu 50. narozenin tvých rodičů uspořádali koncert? Nápad to byl taťkův a hlavně to věděl už dlouho dopředu. Začali jsme se o tom bavit dva roky zpátky. Věděl, že k padesátinám bude koncert a že těch lidí zná spoustu, čili je soustředí na jedno pódium a udělá koncert. To byla základní představa. To, jakou to mělo ve výsledku tvář, to jsme udělali bez něj. Bylo od začátku jasné, že půjde o benefiční koncert? Taťka věděl, že ti lidi pro něj budou hrát zadarmo a že buď vstupné nebude žádné, nebo se bude muset vymyslet, co se udělá s penězi ze vstupného, protože on je nechtěl. Ale aby se na umělce jako je Magdalena Kožená nebo Pavel Šporcl za všechny šlo zadarmo, to nám přišlo uhozené, tak jsem navrhla, že tu částku dáme ZUŠ. Nástroje jsou drahé a ZUŠ je zájmová záležitost, na kterou peníze jsou vždycky až jako na druhou v řadě. Navíc to téma bylo propojené - současní umělci budou hrát umělcům budoucím. Jak ke koncertu přistupovali účinkující - jeli zahrát na benefiční koncert pro ZUŠ Velké Bílovice, nebo kamarádovi k narozeninám? Já si myslím, že věděli, že to bude benefice, ale asi je to zase tak moc nezajímalo. Myslím, že jeli na oslavu narozenin a někdy mezi tím, že vystoupí na koncertě. Navíc seznam těch účinkujících byl tak dlouhý, že kdybychom to včas nezastavili, tak bychom je do kulturáku všechny nenacpali. Ale ti další zase hráli na té neveřejné oslavě. Taťka si to navíc představoval jako Hurvajz válku, že všichni přijedou do sklepa, pak je postupně odvezeme na koncert a zase zpátky do sklepa, že tam ani na celý koncert nebudou. To samozřejmě nešlo, čili všichni měli zkoušku kromě Magdaleny Kožené, ta přijela až těsně před svým výstupem. Co na to ZUŠ? My jsme to plánovali už delší dobu a pak jsme si říkali, že by se to mohlo říct paní Zachovalé. Šla jsem jí to tedy oznámit, jenže ona už se stejně něco doslechla předtím. Měli jste nějaké negativní ohlasy? Vůbec. Nic jsem neslyšela. Lidé byli nadšení, spousta lidí nás chválila, že jsme udělali něco, co tady ještě asi nebylo a možná dlouho nebude. Byla to výjimečná akce. Uvažujete o tom, že by se z toho stala tradice? Já nevím - toto bylo k padesátinám, což je velice významné jubileum. A jestli se to někdy bude opakovat, tak možná až za těch deset let. Taťka narozeniny slaví každý rok, ale to je takové neformální. Myslím, že to bylo buď poprvé a naposled, nebo až za hodně dlouho. Jak bys popsala atmosféru koncertu? V tom zákulisí byla hrozně hezká atmosféra. A koncert ve sklepě to byla tak nepopsatelná akce, kdy se všichni tak nehorázně bavili, že bylo šest ráno a vesele se hrálo dál. LB 6

7 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor KULATÁ VÝROČÍKULATÁVÝROČÍKULATÁVÝROČÍKULATÁVÝROČÍKU TŘÍ VELKOBÍLOVICKÝCH DECHOVEKTŘÍVELKOBÍLOVICKÝCHDECH Dá se říct, že letošní podzim byl ve Velkých Bílovicích kromě tradičního vinobraní i ve znamení koncertů. Třemi koncerty oslavily svá kulatá výročí také tři velkobílovické dechové hudby. Prvním jubilantem byla DH Kumpanovi muzikanti, která oslavila desáté výročí od svého vzniku, druhým jubilantem byla DH Bílovčanka, která slavila dvacáté narozeniny, a třetím byla DH Legrúti, která letos slaví desáté výročí od svého založení. Kromě hudebníků na pódiu mají koncerty Kumpanových muzikantů ještě jednu společnou věc vyprodané sály. Nejinak tomu bylo při oslavě prvních kulatin, ke které si muzikanti vybrali místní kulturní dům. Kapela poprvé vystoupila 26. října 2001 v Německu a od té doby absolvuje v průměru 70 koncertů ročně, a to zejména v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Holandsku. V roce 2003 zvítězili Kumpanovi muzikanti na Mistrovství Evropy české a moravské hudby ve švýcarském Seedorfu. Kumpanovi muzikanti mají na kontě desítku CD, kapelník Vlado Kumpan dalších šest sólových. Své desáté výročí tato dechová hudba oslavila ve velkém, na koncertu, který trval tři a půl hodiny, zahrála své největší hity i žádané sólové skladby. Na tomto koncertu samozřejmě nemohli chybět hosté, pozvání přijali např. Jan Slabák, Miroslav Kejmar, Franta Uher a samozřejmě i sourozenci Boženka a Zdeněk Baťkovi. Na pódium do Velkých Bílovic se Kumpanovi muzikanti vrátí , kdy se uskuteční jejich předvánoční koncert. Dechovou hudbu Bílovčanka také jistě není nutné dlouze představovat. První kšeft odehrála 9. listopadu 1991, od té doby ji můžeme vidět a hlavně slyšet na různých akcích v blízkém i vzdálenějším okolí. Muzikanti se zúčastnili třeba prestižního Festivalu slováckých dechovek v Ratíškovicích. Na kontě mají množství zejména vánočních koncertů, vystoupení pro Českou televizi i vlastní CD s názvem U nás. Dvacetileté výročí od svého vzniku osla - vila Bílovčanka koncertem před vyprodaným sálem. Za dvacet let její existence se v kapele vystřídala pěkná řádka muzikantů a zpěváků, obdivuhodné však je, že asi polovina z nich je nyní stejná jako na začátku. Kapela na koncert všechny své bývalé členy pozvala a během něj jim byly starostkou města Velké Bílovice předány pamětní listy. Bílovčanka zahrála to nejlepší a u obecenstva nejoblíbenější. Asi největší ohlas sklidila skladba Ave Maria v podání Svati Sema a verbuňk Zhora, chlapci, zhora. Legrúti měli první koncert, byl to vlastně jejich křest, v lednu 2001 a zúčastnili se ho muzikanti jako Vlado Kumpan, Jan Slabák nebo zpěvák Jožka Černý, který je zároveň patronem Legrútů. V průběhu roku 2002 se kapela osamostatnila a zvolila si svého prvního kapelníka. Od té doby hrává na hodech, plesech, koštech, festivalech, svatbách a jiných akcích nejen doma, ale i v zahraničí. Rok 2007 byl pro Legrúty významný i proto, že vydali své první CD, jež nese název Poď se mnú. V repertoáru této kapely nechybí ani původní legrútské melodie z pera Petra Studeniče. Ani na rok 2011 jistě tito muzikanti jen tak nezapomenou: na jaře si přivezli první místo z 19. ročníku soutěže Zlatá křídlovka a ocenění za pěvecký výkon a dramaturgii a v létě natočili v pořadí již druhé CD, tentokrát s názvem Už je Vám Legrúti. Toto CD kapela pokřtila na svém koncertě první prosincovou neděli v KD ve Velkých Bílovicích. LB Muzikanti z dechové hudby Bílovčanka velice děkují Městskému úřadu Velké Bílovice za vstřícnost při konání nejen tohoto, ale i předchozích koncertů, stejně jako za moc milý dar. Dále děkují sponzorům a všem příznivcům dechové hudby, kteří s nimi oslavili 20. výročí od vzniku kapely. Zájemci si mohou objednat DVD v HD rozlišení se záznamem tohoto koncertu. Učinit tak můžete na telefonu

8 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor SETKÁNÍ CIMBÁLOVÝCH MUZIK 2011SETKÁNÍCIMBÁLOVÝCHMU Jedním slovem skvělé! Tak by se dalo charakterizovat Setkání cimbálových muzik, které se letos uskutečnilo 29. října ve velkém sále Kulturního domu. Organizátoři celé akce, cimbálová muzika Guráš, si opravdu dali záležet. Jejich pozvání přijali Národní soubor Břeclavan a Mladí Burčáci z Míkova, Ostrohu, Starého Města u Uherského Hradiště, Popovic... (zúčastnění pochopí, nezúčastnění se poptají), kteří právě spolu s bílovickým Gurášem poskytli posluchačům úžasný hudební i vizuální zážitek. Za vše můžeme jmenovat neuvěřitelný verbuňk mladého Burčáka Jakuba Tomaly, nezapomenutelný bas primáše Františka Blažka s dokonalou souhrou celého Břeclavanu nebo baladu Stojí v poli rokyta v podání Lucie Stránské, při které doslova tuhla krev v žilách. Posluchači zažili chvíle, kdy úžasem cítili mrazení v zádech (mimo jiné při skladbě Gipsy rondo v podání Břeclavanu), ale i chvíle kdy se za břicho popadali, a to zvláště při opravdu povedené scénce muzikantů z Guráše a hudebníků hrajících na dechové nástroje Přemka Spěváka a Vítka Balouna. Vzhledem k vysokému stupni jak uměleckému, tak zábavnému a k hudebnímu zaměření naší obce, se člověk až podivuje, že několik desítek židlí zůstalo neobsazených. I ty se však po skončení programu využily a spolu s dalšími se odnesly do provizorně připraveného Kádéčka, kde následovala beseda u cimbálu. A ti co se řídili heslem, že u cimbálky se stojí nebo verbuje, židle ani nepotřebovali. A tak se zpívalo a tancovalo až do pozdních hodin. IZ III. VEŘEJNÉ PROMÍTÁNÍIII.VEŘEJNÉPROMÍTÁNÍIII.VEŘEJNÉPRO Ani třetí veřejné promítání autentických záběrů z historie našeho města se nesetkalo s malou účastí. Tentokrát rozdělili pořadatelé akce celý program do dvou bloků. Jako první vystoupily děti z dětských folkových souborů Hrozínek a Bílovčánek, jejich programem provázela Kateřina Floriánová. Děti ze souboru Hrozínek si daly záležet, aby diváky seznámily jak zpívanou, tak hranou formou s množstvím řemesel, která se v naší obci vyskytovala. Následovalo pásmo písniček, které zazněly z úst paní učitelky Otáhalové a malé Dorotky Brůčkové. Ta znovu ohromila posluchače svým talentem. Bílovčánek se zase inspiroval souborem národopisných písní Františka Bartoše a mnohým divákům tak připomněl, jak si dříve bez množství vymožeností děti hrávaly. Mohli jsme vidět např. hru na vodníka, na kamenný most nebo na strýca. Poté se slova ujal nový vedoucí místního Vlastivědného muzea pan Ludvík Osička. Jeho úmyslem bylo připomenout občanům Velkých Bílovic problém s archivací historických předmětů z důvodu nedostatku místa v muzeu. Dále posluchače seznámil s nedávnými aktivitami vlastivědného i historického kroužku a závěrem všechny přítomné pozval do muzea na výstavu betlémů i na přednášku paní Šulákové. Těsně před zahájením promítání nás starostka seznámila s akcemi, které se plánují do konce roku, a pak už proběhlo samotné promítání. Na programu bylo otevření 1. a 2. stupně Základní školy na Fabiáně, kde nechyběly ani záběry ze staré školy, které určitě potěšily většinu diváků. Za doprovodu klasické španělské hudby následovaly další záběry z návštěvy paní starostky v Argentině. U některých z nich by ovšem nebyl na škodu menší komentář. Závěr promítání patřil bílovickému pokusu o filmovou tvorbu, parodii na film Angelika a sultán, která byla natočena v zahradě za domem pana Leblocha na ulici Lipová. Promítání se tedy opět vydařilo a my se již můžeme těšit na další, které bude podle slov pana Karla Osičky nejspíš v březnu. IZ SVATÝ MARTINE, VÍTEJ!SVATÝMARTINE,VÍTEJ!SVATÝMARTINE,VIT Svatomartinská slavnost, která se letos konala za krásného podzimního odpoledne měla sváteční nádech. Púrynští vinaři ji připravili jak pro nás, občany Velkých Bílovic, tak i pro milé hosty ze sousední obce Vrbice a pro ostatní návštěvníky našeho města. V loňském roce bylo toto náměstí dokončeno a vévodí mu reliéf Sv. Martina. A právě k této události se poprvé konala Svatomartinská slavnost jako počátek nové tradice zde - ve sklepní trati Púrynky. Založená nejen na tom, že bude konána vždy na svátek sv. Martina nebo 1. sobotu po něm, ale která bude i symbolem vzájemného přátelství mezi Vrbeckými sousedy a námi, občany Velkých Bílovic. Ke sváteční atmosféře této akce přispěla DH Legrúti, CM Lalia mužácké sbory z Velkých Bílovic a Vrbice i krojovaná velkobílovická chasa jako součást svatomartinské družiny. Velmi mile a za zvuků nádherných fanfár byl přivítán přítomnými sám svatý Martin, který přijel na Púrynky na svém bílém koni v doprovodu dvoj a čtyřspřeží koní vedených p. Karlem Osičkou a přivezl mladé víno z letošní sklizně, kterým si všichni přítomní vzájemně u příležitosti této slavnosti připili. 8

9 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor Letošní oslava svátku Sv. Martina svým počtem návštěvníků převýšila loňskou účast a byla provázena vzájemnou pospolitostí. I to svědčí o tom, že zájem o kulturní dění našeho města trvá a jeho tradice jsou s podporou nás všech rozvíjeny. A za to patří všem moje upřímné poděkování. Těm, kteří tuto slavnost připravovali, kteří se na ní podíleli i těm, kteří ji svojí účastí podpořili. Štáb České televize, který pořizoval reportáž pro pořad FOLKLORIKA rovněž vyslovuje všem účastníkům této slavnosti poděkování za dobrou spolupráci při realizaci tohoto díla. Marie Vlková, starostka Všem hostům, pořadatelům a vystupujícím 3.ročníku benefičního koncertu Velké Bílovice - Krtek vás má rád Milí přátelé Krtka, vážená paní starostko, ráda bych vám poděkovala za uspořádání 3. ročníku benefičního koncertu Krtek vás má rád, který se stává tradicí v kalendáři NFDO Krtek i Města Velké Bílovice. Velmi rádi se vracíme do prostředí, které díky všem vystupujícím, pořadatelům i hostům vytváří krásnou domácí atmosféru. Letošní výtěžek použijeme na nákup šokového zchlazovače, který umožní hospitalizovaným dětem uchovat jejich stravu v plnohodnotném stavu tak, aby pacienti mohli jíst kdykoli mají chuť (což bývá mnohdy problém). Díky vaší pomoci víme, že naše nemocné děti nebojují samy. Moc děkujeme za vaši podporu, jsme rádi, že vás máme. V Brně dne Stáňa Martínková, manažer Nadační fond dětské onkologie Krtek, Černopolní 22a, Brno tel , mail: Milí spoluobčané, Velmi si cením toho, že naše město je tím místem, které podporuje Benefiční koncert s tradičním názvem KRTEK VÁS MÁ RÁD. Těší mne, že z myšlenky podpořit léčbu dětí na klinice dětské onkologie fakultní nemocnice v Brně tímto způsobem se stává tradice s ušlechtilým záměrem a že je mezi námi i v této složité době stále dost takových lidí, kteří vnímají těžké osudy malých pacientů a jsou ochotni jim touto formou pomoci. Velmi si vážím toho, že zachováváme nadačnímu fondu dětské onkologie přízeň. Podporu a pomoc nás všech vnímám jako velmi záslužnou činnost, která je pro nemocné děti velkou nadějí, přináší útěchu, a dává dost síly pro důvěru a odvahu. A je dobře, že ji umíme rozdávat. Ten, kdo ulehčuje břemeno jinému, není na světě zbytečný. A proto vám všem patří moje upřímné a srdečné poděkování za vaši šlechetnou pomoc, za vaše silné sociální cítění a snahu pomoci těm, kteří to potřebují i za způsob, jakým jste se rozhodli přispět. Marie Vlková, starostka 9

10 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor ZELŇAČKY 2011ZELŇAČKY2011ZELŇAČKY2011ZELŇAČKY2011 Celkem 20 týmů se v sobotu 26. listopadu zúčastnilo soutěže ve vaření zelňačky, která se svým druhým ročníkem pomalu začíná řadit mezi tradiční akce pořádané městem Velké Bílovice. Moderování se ujal Michal Tetur. A stejně jako on po dobu celé soutěže svými komentáři arozhovory se soutěžícími bavil návštěvníky, nezaháleli jsme ani my a soutěžících jsme se ptali na speciální ingredienci, která by měla právě jejich polévku povýšit na tu vítěznou. Hodně týmů kladlo důraz zejména na úpravu zelí. Hasiči Velké Bílovice vsadili na zelí domácí stejně jako Bojanovický Pohlreich club. Týmu PA - So - Ne divize zelňačka kysalo zelí celý rok v kameninovém hrnci. A Klubu týraných manželů, tedy K. T. M. z Moravy, dokonce zelí přesně o půlnoci šlapala panna na střídačku se starým mládencem, oba samozřejmě umytýma nohama. Jiní vsadili na houby. Tým Ži Pi Re dal do polévky tzv. tubáky, unínské hřiby. To Belegraďáci upřednostnili hlívu ústřičnou (kde by totiž, dle jejich názoru, tady v Bílovicích hledali hříbky). Jak se ukázalo, i dobré uzené je velice důležitou součástí zelňačky. Přesvědčeni o tom byli zejména Bombarďáci a Chlapi v akci. Objevily se však i velice netradiční přísady jako sušené švestky Kapustňáků, víno Slováckého krúžku Hrozen, zrnka z hroznů Šenkvických vinárů nebo tzv. čiré kocky. Co to vlastně je, to už nám členové týmu Samorosť neprozradili. Všechny soutěžící však spojoval dobrý tým, přátelství, láska k vaření a snaha o co nejdříve vyprázdněný kotel, zvláště pak to platilo u týmů Malacký retro ďasy, Preclíci, Klub milovníků vína, U mlsné huby a velkobílovickou chasu. Např. folklorní skupina Mladosť prý všem ingrediencím celou noc vyhrávala, aby pak výsledná polévka dokázala roztancovat duši toho, kdo ji ochutná. A samozřejmě nesměli chybět ani úžasní Váleční veteráni z Moravského Žižkova. Ti nezradili svou roli a jako základní ingredienci uvedli nepostradatelnou víru ve vítězství. A praví vítězové letošních zelňaček? Stali se jimi soutěžící s názvem Sliváci, které zvolila jak sedmičlenná degustační komise, tak veřejnost hlasovacími lístky. A jejich speciální ingredience? Tu samozřejmě neprozradíme. IZ 10

11 oriekultura a historiekultu raahistoriekulturaahistor PROSINCOVÉ VÝSTAVY V MUZEUPROSINCOVÉVÝSTAVYVMUZEU Historický a vlastivědný kroužek při Městském vlastivědném muzeu připravil na prosinec nové výstavy. Pro zájemce o vánoční tematiku je přichystána výstava betlémů. Stavění vánočních betlémů jako připomínky příběhu Narození Páně má u nás několikasetletou tradici. První dochovaný betlém vznikl už ve 14. století v Itálii, v českých zemích je první betlém zaznamenán ve století šestnáctém. Původně byla tato novinka záležitostí spíše kostelů, klášterů a šlechty. Bohatí objednatelé nechávali své betlémy bohatě zdobit a předháněli se v jejich kráse, takže figury mohly být často i zlaceny a posázeny drahými kameny. Zákazy umísťování betlémů do kostelů za panování Josefa II. pomohly paradoxně rozvoji lidovému betlémářství, jelikož lidé zatoužili mít tyto betlémy alespoň doma. Mnozí se tedy z důvodu nedostatku peněz snažili figurky z kostelů sami napodobit. A tak se postupně ze zručných řemeslníků, kteří původně vyráběli betlém jen pro svou potřebu, stali profesionální výrobci. Stále větší poptávka po levných betlémech, které by si mohli pořídit i chudí, vedla podnikavé obchodníky k myšlence vytisknout jednotlivé figurky na archy papíru. Takovéto archy nebo jejich přetisky podlepené tvrdým kartonem se pak často objevovaly v domácnostech našich babiček. Přestože řada námi oslovených lidí s politováním uvedla, že už žádný betlém nemají, podařilo se nám obstarat zajímavý soubor, který jistě stojí za povšimnutí. Můžete vidět betlémy z různých materiálů, od dřeva, přes papír, keramiku, až po figurky z kukuřičného šustí. Po letním mapování drobných sakrálních staveb na území našeho katastru jako jsou Boží muky, kříže, kapličky či sochy svatých, se historický kroužek rozhodl zpřístupnit získané informace prostřednictvím výstavy. Na území Velkých Bílovic se nachází řada těchto památek. Denně kolem některých z nich procházíme a často si ani neuvědomujeme, kdo je nechal postavit a proč. Možná některé z Vás překvapí, že jsme jich při průzkumu napočítali téměř 30. Přijďte si prohlédnout naši výstavu a dozvíte se o nich více. Otevřeno bude každou adventní neděli od 14:00 do 18:00. Michaela Horká ZAPÁLENÉ SVÍCE NA HROBECH A ŽIVÉ KVĚTYZAPÁLENÉSVÍCENA - VÍRA VE VĚČNÝ ŽIVOT.VÍRAVEVĚČNÝŽIVOT.VÍRAVEVĚČNÝŽIVO Dušičky - slaví je věřící i nevěřící. První dva listopadové dny vzpomínáme na ty, kteří už s námi nejsou a se kterými jsme prožili část života. Dušičky oslavují pokoru, skromnost, upomínku na smrt jako životní zkušenost. Dušičková cesta na hřbitov, zdobení hrobů je nejen tichou vzpomínkou, ale i společenskou událostí, kdy se spolu scházejí příbuzní, sousedé a známí. Potkávají se s rodáky, s nimiž se neviděli několik let. Stiskem ruky v tichosti, tlumeně se zdraví. Tyto svátky se slaví od 10. století a je zvykem v tomto dušičkovém období navštívit hřbitov a rodinný hrob, rozsvítit na něm svíčku či položit živé květiny, což má symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat přesvědčení, že život hrobem nekončí. Tento význam se ale ztrácí položením květů papírových či umělých. Tolik z historie. V minulosti se hroby zdobívaly velmi skromně větvičkami chvojí, kateřinkami či větvičkami břečtanu. V dnešní moderní době se často na hrobech objevují papírové a umělé květiny pestrých barev, což je důkaz ztráty vědomí o původním významu této tradice. Je nutné podotknout, jak kulturně slavili tyto svátky občané našeho města v letošním roce. Dá se říct, že rok od roku je hřbitov hezčí a upravenější, vyčištěné náhrobky a vyzdobené hroby (už často vyzdobené živými květy) napovídají, že kultura oslavy těchto nejmagičtějších svátků v roce se pozitivně vyvíjí. Letošní vstup na hřbitov do široka otevřenou branou, kulturu oslavy dušiček ještě podtrhl. Tento počin pana hrobníka byl velmi kladně hodnocen. Jen ty popelnice u hlavního vchodu, kudy také vyprovázíme na cestě poslední naše blízké zesnulé, nejsou zrovna šťastným řešením. Věřím, že vztah k těm, kteří nás na věčnost předešli se bude vyvíjet a naučíme se úctě i v tom, že naše zesnulé nebudeme odstrkovat na posledním rozloučením ke zdi, kam rozhodně nepatří, protože se v ten den scházíme jen a jen kvůli našemu milovanému, abychom mu s láskou projevili poslední velkou úctu. Buďme opatrní, važme si toho, že pohřby jsou převážně křesťanské. Je zde velká konkurence pohřbů občanských, vypravovaných s maximální úctou k zemřelému. Pozůstalí tyto věci velmi citlivě vnímají a o problému kultury posledního rozloučení se mezi občany velmi diskutuje. Věřím také, že si zatím nejmenovaní uvědomí nevhodnost venčení psů v parčíku před hřbitovem a na parkovišti, neslušnost vodit psy po hřbitově, jezdit na kole a kouřit, či hlučně se bavit během obřadu před obřadní síní nebo používat mobilní telefony při pohřbu. Hřbitovy jsou součástí kultury našeho života a měly by být důstojným místem pro uložení tělesných pozůstatků mrtvých. Uspořádání hřbitovů záleží nejen na místních podmínkách, ale především na lidech. Ti mohou tomuto pietnímu místu vtisknout tvář, která může pomoci překonávat převažující smutek tohoto místa a vytvořit příjemné prostředí pro ty, kteří chodí ve smutku na hroby svých blízkých vzpomínat. LS 11

12 POZVÁNKAPOZVÁNKAPOZVÁNKAPOZVÁNKA ZVEME VÁS NA VÁNOČNÍ VINŠOVÁNÍ S ONDRÁŠEM které se uskuteční v úterý 20. prosince 2011 v hod. v kulturním domě ve Velkých Bílovicích představení je součástí projektu VLČÍ MÁKY VÁLEČNÝM VETERÁNŮM Přijměte naše srdečné pozvání. V době uzávěrky tohoto čísla nebyly známy bližší informace ke konání tohoto představení. Budou dány ve známost místním rozhlasem a prostřednictvím plakátů. Město Velké Bílovice všechny srdečně zve na Tříkrálový ohňostroj spojený s oslavou začátku roku 2012 Kulturní program, který připravuje ZUŠ začne v hod., po jeho ukončení bude následovat ohňostroj. Během celého večera se bude podávat svařené víno a čaj. Těšíme se na společné setkání Vedení města Město Velké Bílovice srdečně zve na XI. REPREZENTAČNÍ PLES Města Velké Bílovice, který se koná v sobotu 14. ledna 2012 od hod. v prostorách kulturního domu Hraje: DH Legrúti, CM Guráš a hudební skupina KOMBET z Hodonína Firma V-AQUARIUS-B, spol. s r. o. Velké Bílovice přeje všem občanům příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a osobních i pracovních úspěchů do nového roku V-AQUARIUS-B, spol. s r. o. inzerce KALENDÁŘ AKCÍ KAL Vánoční koncert ZUŠ Vánoční koncert Kumpanovi muzikanti Vánoční vinšování s Ondrášem Žehnání vína na myslivně Město Velké Bílovice sděluje, že z důvodu většího množství kulturních akcí realizovaných v prosinci t.r. se letošní vánoční koncert města Velké Bílovice neuskuteční. PLESOVÁ SEZÓNA 2012PLE XI. reprezentační ples města Ples SRPŠ při ZŠ V. Bílovice Dětský krojový ples Myslivecký ples Krojový ples Muzikantský ples Ples tenisového klubu Dětský maškarní ples Ples ZF Mendelovy university 12

13 INFORMACE Z MĚSTSKÉ KNIHOVNYINFORMACEZMĚSTSKÉKNIHO Knižní novinky: Fulghum, R.: Drž mě pevně, miluj mě zlehka - jevištěm Fulghumova románu je seattleská tančírna Century. Není to ani tak místo, ale spíš všechny ty příběhy, které se tu odehrávají. Eco, U.: Pražský hřbitov - v románu - labyrintu proslulého autora se příběh s detektivní zápletkou prolíná s literaturou faktu. King, S.: Ostrov Duma Key - fascinující román mistra napětí, ve kterém autor čtenáře provede tajemnými kouty lidské paměti, temnými vodami představivosti a zubatými nástrahami uměleckého talentu. Picoult, J.: Nejsem jako vy - Jacob Hunt je jen zdánlivě obyčejný teenager - exceluje v matematice, má hodně černý smysl pro humor a nenávidí nepořádek. To, co má navíc, je Aspergerův syndrom, formu autistické poruchy. Steel, D.: Velká holka - Viktorie se narodila jako buclaté děvčátko a od dětství věděla, že ke svým krásným ješitným rodičům nezapadá. Francis, F.: Hazard - detektivka z dostihového prostředí od následovníka Dicka Francise. Šimánek, L.: V kanadské divočině - o životě dobrodruhovy rodiny ve srubu u jezera Clark, v divočině přes 200 kilometrů od civilizace. Viewegh, M.: Mafie v Praze - literární thriller, detektivka a kritika společnosti, kterou napsal současný český nejúspěšnější spisovatel. Formánek, J.: Umřel jsem v sobotu - co se stane, když se nevyrovnáme s minulostí? Přijde vůbec nějaká budoucnost? Soukupová, P.: Marta v roce vetřelce - nová kniha Petry Soukupové je stylizovaná jako deník dospívající dívky, náhle vržené do dospělosti. Halík, T.: Úvahy na prahu tisíciletí - původně rozhlasové fejetony, meditativní úvahy k významným církevním svátkům v průběhu roku a poznámky k historickým událostem. Půjčovní doba: Pondělí: zavřeno Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: Tel Hledáte netradiční dárek pro své blízké, kteří rádi čtou? Krásné Vánoce plné pohody, lásky a splněných přání, a v roce 2012 hodně zdraví, štěstí a dobrých knih vám přeje VAŠE KNIHOVNA. Přihlaste je do knihovny! Čtenářský průkaz na celý rok Vám vystavíme kdykoliv v půjčovní době (pro děti, studenty a důchodce za 50,- Kč, pro ostatní za 100,- Kč na rok) inzerce Nakladatelství sídlící ve Velkych Bílovicích nabízí knižní tituly - beletrie, kuchařky, příručky, dětské knihy vše za nízké ceny. Možnost zakoupení v městské knihovně v ZŠ. Každy si vybere. Kniha nejen jako dárek. Svěrák, Z.: Nové povídky - zcela nové povídky, ke kterým autora inspiroval sám život. Vondruška, V.: Přemyslovská epopej I. - Velký král Přemysl Otakar I. - první část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů. Noháč, J.: Břeclavský okres - vlastivěda moravská z r od regionálního autora vydaná znovu po 100 letech jistě najde svoje čtenáře - doplněno CD s historickými fotografiemi z knihy. Veselé Vánoce - tradiční zvyky a koledy - přehled všech známých, neznámých i zapomenutých zvyků a pranostik, v Čechách a taky v různých cizích krajinách. Reger, R.: Emily Strange - divná a divnější - je jí třináct a vidí vám až do žaludku - čtení pro dívky. a spousta dalších titulů, a k tomu nový soubor výměnného fondu z MěK Břeclav - každý si vybere Můžete nás navštívit i virtuálně na a knihy si vybrat z pohodlí domova na NEPŘEHLÉDNĚTE: V tomto roce bude knihovna otevřena naposledy ve středu Přijďte si včas vybrat čtení na dny vánočního volna. Opět otevřeno bude od úterý 3. ledna 2012 v obvyklém čase. AGROSERVIS spol. s r.o. Podivínská 1236, Velké Bílovice inzerce Hotelové wellness centrum pro Vás připravilo od % SLEVU na vstup do wellness centra 15% SLEVU na masáže a zábaly Pro rodiče s dětmi nabízíme akci zdarma, což znamená,že platí pouze rodič a až dvě děti mají vstup zcela ZDARMA. Při využití této akce nemůže rodič nebo dospělá osoba využít 15% slevy na vstup. Bořetice, Rezervace na tel. čísle nebo a na Na Vaši návštěvu se těší zaměstnanci hotelu. nabízí služby pro osobní automobily: - seřízení motoru PALTES - geometrie přední nápravy - výměna olejů a promazání - měření emisí na všechny neřízené systémy a řízené značky: Škoda, VW, Audi, Seat, Peugeot, Citroen, Opel, BMW, Lada, Dacia, Mercedes Benz, Smart, Renault, Rover, Saab, Lancia, Fiat, Volvo, Alfa Romeo - opravy a měření emisí nákladních automobilů: Škoda, Liaz, Avia, Tatra, V3S, Man a ostatní neřízené systémy - měření emisí traktorů značky: Zetor, Bělorus, Challenger, New Holand, John Deere, Steyer - Chase IH, řada MC - Cormick a Landiny, Sisu, MWM - malotraktory MKS - JM (Čína), Tigrone, Some, Fendt Oprava traktorů, malotraktorů, vleků a zemědělských strojů Prodej PHM a olejů Objednávky přijímáme na tel. čísle:

14 kolkaškoly a školkaškoly aškolkaškolvaškolkaško REALIZACE VÝUKY V PROJEKTU LEGOREALIZACEVÝUKYVPROJEK VE VÝUCE INFORMATIKY A FYZIKYVEVÝUCEINFORMATIKYAFYZIK Základní škola Velké Bílovice ve spolupráci s partnerem projektu, Gymnáziem T. G. Masaryka v Hustopečích, úspěšně realizuje od roku 2010 projekt nazvaný Lego ve výuce informatiky a fyziky. Podstatou tohoto projektu je zatraktivnění a modernizace výuky fyziky a informatiky na obou školách. Žáci tak mají možnost vyzkoušet si v kroužku robotiky i na hodinách soupravy Lego Minstorms NXT. Od září letošního roku probíhá výuka na straně příjemce podpory, v ZŠ Velké Bílovice, na hodinách paní učitelky Taťány Bajákové - v kroužku robotika a v hodinách fyziky v osmých třídách a v deváté třídě. V 8.A a 8.B se žáci prostřednictvím Lego souprav seznamují s prací ozubených kol a ozubeného hřebenu a vysvětlují si princip modelu vrat. Ve třídě 9.A se učili např. měřit energii pomocí LEGO elektrometru, vypočítávat výkon a účinnost. Obdobná výuka probíhá i na straně partnera - na Gymnáziu T. G. Masaryka v Hustopečích. Projekt v celkové výši Kč je zabezpečován pracovníky ze strany příjemce dotace, partnera a ve spolupráci s externími odborníky. Realizace probíhá v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlašovaného Jihomoravským krajem. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. D. Langarová inzerce Jak krásné je býti studentem angličtiny. Jediné koule, co nám hrozí, jsou totiž ty bowlingové :-). Každoročně studium obohacujeme o speciální "konverzační" kurzy. Jednou s otevřeným nebem plným hvězd nad hlavou, jindy nepohrdneme prostředím místních restaurací, kde je atmosféra vždy příjemná. Po třetí skleničce nám to pak mluví samo :-). A nejen díky těmto aktivitám se opět těšíme na další společně strávený rok. Studenti Pre-Intermediate ANGLICKÝ JAZYK VELKÉ BÍLOVICE Kurzy angličtiny již od roku 2002 Běháte po obchodech a sháníte dárky? Darujte svým blízkým jazykový kurz! Dárkové poukazy jsou možností, jak udělat radost svým blízkým. Po dohodě lze zakoupit Dárkový poukaz na libovolnou částku. Rozumět světu je ten nejkrásnější dárek. 14

15 kolkaškoly a školkaškoly aškolkaškolvaškolkaško EXKURZE V RÁMCI PROJEKTU LEGOEXKURZEVRÁMCIPROJEKTUL VE VÝUCE INFORMATIKY A FYZIKYVEVÝUCEINFORMATIKYAFYZIK Základní škola Velké Bílovice ve spolupráci s partnerem projektu, Gymnáziem T. G. Masaryka v Hustopečích, úspěšně realizuje od roku 2010 projekt nazvaný Lego ve výuce informatiky a fyziky. Podstatou tohoto projektu je zatraktivnění a modernizace výuky fyziky a informatiky na obou školách. Žáci tak mají možnost vyzkoušet si v kroužku robotiky a na hodinách soupravy Lego Minstorms NXT. V rámci doprovodných aktivit proběhlo během letošního podzimu několik zajímavých exkurzí zaměřených především na využívání alternativních zdrojů energie. V září se studenti vypravili na Mendelovu univerzitu v Brně na Ústav informatiky PEF, v říjnu na vodní přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně v Jeseníkách a v listopadu se seznamovali s využíváním sluneční energie na exkurzi do fotovoltaické elektrárny u Kurdějova a využití větrné energie na starém větrném mlýnu v Kuželově. Časově a obsahově byla nejnáročnější exkurze na vodní přečerpávací elektrárnu v Koutech nad Desnou v Jeseníkách: Žáci se zúčastnili nejprve odborné přednášky a potom prohlídky podzemní strojovny a přehrady vodní nádrže, seznámili se s principem fungování tohoto druhu elektrárny, jak se elektrárna používá a proč je přínosem, navštívili strojovnu cca 300 m pod zemí, kde viděli pracovat dvě obří čerpadla pro vodní systém a průvodci jim vysvětlili, jak fungují a jak se udržují. Projekt v celkové výši Kč je zabezpečován pracovníky ze strany příjemce dotace, partnera a ve spolupráci s externími odborníky. Realizace probíhá v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlašovaného Jihomoravským krajem. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. D. Langarová POZVÁNKAPOZVÁNKAPOZVÁNKA Základní umělecká škola Velké Bílovice Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ KONCERT který se koná v 18:00 v sále KD ve Velkých Bílovicích inzerce Zveme Vás na vánoční akce ZUŠ: Mikulášská besídka - koncertní sál ZUŠ v 17: Zpívání u vánočního stromu - 16:30 na sóle Adventní koncert - kostel 15: Vánoční koncert všech oborů ZUŠ - sál KD 18:00 Česká Pojišťovna a.s. otevřela svou pobočku ve Velkých Bílovicích na administrativní budově ZD, druhé patro, otvírací doba každé pondělí od 16:00 do 19:00 a dále dle telefonické domluvy s p. Strouhalem na tel , možnost sjednání a revize smluv. 15

16 kolkaškoly a školkaškoly aškolkaškolvaškolkaško PODZIMNÍ AKCE NA NAŠÍ ŠKOLEPODZIMNÍAKCENANAŠÍ V rámci Minimálního preventivního programu, jehož cílem je vytvářet dobré podmínky pro rozvoj zdravého životního stylu dětí a předcházet výskytu a šíření sociálně nežádoucích jevů, včetně zneužívání návykových látek, se již tradičně uskutečňují během podzimu dvě akce. Ta první - DRAKIÁDA - se měla na fotbalovém hřišti uskutečnit dne , ale kvůli nepříznivému počasí byla přesunuta až na Aktivně se jí zúčastnili především žáci z 1. stupně a žáci z 6. tříd, kteří si vyráběli svoje vlastní draky. Celkem bylo na hřišti 175 draků. Hodnocení draků měli na starosti jako obvykle žáci 9.třídy. Hodnotili draky podle těchto kategorií: nejvýše létající kupovaný a vyrobený drak, největší vyrobený a kupovaný drak, nejmenší kupovaný a vyrobený drak a nejhezčí vyrobený a kupovaný drak. Protože počasí bylo příznivé a foukal vítr, viděli jsme na nebi hned několik draků různých barev a tvarů, ale všichni vyhrát nemohli. Drakiáda se vydařila. Děkujeme všem za aktivní účast. Žáci 9.A Vyhodnocení drakiády: Kategorie: nejhezčí vyrobený drak 1. stupeň 1. místo - Denisa Kachyňová 4.A 2. místo - Markéta Kopřivová 1.A 3. místo - Filip Osička 4.B 2. stupeň 1. místo - Adrian Kachyňa 6.A 2. místo - Nikol Mikuličová 6.A 3. místo - Michala Osičková 6.B Kategorie: nejhezčí kupovaný drak 1. stupeň 1. místo - Michal Beňa 1.A 2. místo - Kamila Jasná 2.B 3. místo - Josef Smutný 4.A 2. stupeň 1. místo - Jan Macho 7.B Kategorie: nejvýše létající kupovaný drak 1. stupeň 1. místo - N.a V.Strýčkovi 4.B,2.B 2. místo - Patrik Sedlák 4.B 3. místo - Michal Šebesta 1.A 2. stupeň 1. místo - Karolína Kučerová 6.A 2. místo - Vojtěch Trebula 7.B 3. místo - Adam Pazderka 7.A Kategorie: nejvýše létající vyrobený drak 1. stupeň 1. místo - Markéta Kopřivová 1.A 2. místo - Tomáš Baják 4.B 3. místo - Filip Osička 4.B 2. stupeň 1. místo - Sabina Václavovičová 6.B 2. místo - Natálie Osičková 6.B 3. místo - Kateřina Švrčková 6.B Kategorie: největší vyrobený drak 1. stupeň 1. místo - Denisa Kachyňová 4.A 2. místo - Filip Osička 4.B 3. místo - Tomáš Baják 4.B 2. stupeň 1. místo - Michala Osičková 6.B 2. místo - Martina Osičková 6.B 3. místo - Gabriela Macinková 6.B Kategorie: největší kupovaný drak 1. stupeň 1. místo - Michal Beňa 1.B 2. místo - Stanislav Spěvák 4.B 3. místo - Sandra Frantová 2.A 2. stupeň 1. místo - Vojtěch Trebula 7.B 2. místo - Hana Snovická 9.A 3. místo - Adam Pazderka 7.A Kategorie: nejmenší drak 1. stupeň 1. místo - Lenka Haladyová 1.B 2. místo - Silvie Slámová 5.B 3. místo - Vít Machů 3.B 2. stupeň 1. místo - Barbora Esterková 7.A 2. místo - Aleš Omyla 7.A 3. místo - Nikol Mikuličová 6.A Druhou akcí byl LAMPIONOVÝ PRŮVOD, který se již poněkolikáté koná u příležitosti státního svátku 17. listopadu, Dne boje studentů za svobodu a demokracii. V hojném počtu dětí i široké veřejnosti jsme se sešli u parku na Svárově a s rozzářenýma očima těch nejmladších nad svítícím lampionem jsme se vydali na pochod až před kulturní dům. Zde nás očekávali členové místního hasičského sboru, kteří na závěr připravili krásný ohňostroj. Děkujeme jim i městskému úřadu za finanční podporu, ale i všem ostatním, kteří svou účastí přišli tuto akci podpořit. Tak zase za rok nashledanou. Mgr. Svatava Balgová NA NÁVŠTĚVĚ U PANÍ STAROSTKYNAVŠTĚVAUPANÍSTARO Dne dostali žáci z 1.A a 1.B pozvání od paní starostky Velkých Bílovic k prohlídce místního městského úřadu. Ráno bylo sice deštivé počasí, ale děti se velmi těšily. Cesta uběhla velmi rychle a na úřadu už na nás čekali. Byli jsme uvítáni ve vstupní hale a uvedeni do obřadní místnosti. Zde k nám pronesla paní starostka milý projev, rozdala dětem malé dárečky na památku a na oplátku jí žáci zazpívali několik písniček a zarecitovali některé básničky. Také oni předali paní starostce dárečky, které ve škole vlastnoručně vyrobili. Následovala prohlídka úřadu. Nahlédli jsme do volební místnosti, kde si mohly děti prohlédnout obrazovou výzdobu na stěnách z různých míst ve Velkých Bílovicích a vlajku města. Prohlédli jsme si také místnost pro hlášení místního rozhlasu. Závěrem prohlídky byla kancelář paní starostky. Dovolila žákům posadit se do starostenského křesla a s úsměvem odpovídala na jejich všetečné otázky. Na návštěvě se nám velmi líbilo a ještě dlouho jsme si o ní ve škole povídali. 16

17 kolkaškoly a školkaškoly aškolkaškolvaškolkaško VÁNOCE OČIMA DĚTÍVÁNOCEOČIMADĚTÍVÁNOCEOČIMAD Koncem listopadu jsme navštívily děti v místní mateřské škole a zeptaly jsme se jich, jak se těší na Vánoce. Velice nás potěšilo, že se v rodinách dotazovaných dětí dodržují české tradice. Rozkrajují se jablíčka, vyhlíží se první hvězdička a dárečky se rozbalují večer po té, co Ježíšek přivolá děti zvonečkem. Poděkování patří paní učitelce Rybecké, které dohlížela na průběh rozhovoru, a hlavně dětem, jak těm upovídaným, tak těm stydlivějším. Děti, víte co nás teď čeká za svátek? Děti: Neeee! Vendulka: Vánoce. A těšíte se? Děti: Joooooo! Broněček: Chro, chro! Víte, kdo nosí dárečky? Vendulka: Ježíšek. Verunka: Ježíšek. A kdo je to ten Santa Claus? Anetka: Mikuláš. Broněček: Chro, chro! Viktorek: To je takový ten pán, má červenou bambulku a bílý fůsa. My jsme byli jednů... v Irsku a my jsme tam šli do stanu a tam byl Santa Claus. Jakou máte na Vánoce večeři? Verunka: Já rybu. Viktorek: Já taky, kuřecí. Vendulka a Anetka: My máme brambory a řízky a krupicovou kašu. Zbyněček a Zdeněček: Květák a bábovku. Anička: My máme taky rybičku. Jak Ježíšek nosí dárečky? Zbyněček: Nevím. Anička: Nevím. Verunka: Komínem, vlastně ne, dveřama. Dveřama. Vendulka a Anetka: Dveřama a dojel na saňách. Viktorek: Já sem viděl, jak se narodil. Vendulka: Já sem viděla to, jak visel, na takovým žebři. Jak se Ježíšek dozví, co byste chtěli pod stromeček? Verunka: Za okno dávám vystřižené a nalepené obrázky. Anetka: My to napíšeme s Vendulkou. Vendulka: A pak uvidíme zlatou hvězdičku. Verunka: Aničko, ty se stydíš. Že?! Děti, co si přejete pod stromeček? Viktorek: Stavebnicu. Vendulka: Koloběžku a panenku. Verunka: Copánkovač. Anetka: Kočárek. Broněček: Hasičáka (hasičské auto). Zbyněček: Traktor. Anička: Malovátka pro princeznu. VS Anetka Zbyněček Viktorek Verunka Broněček Anička Vendulka 17

18 sportsportsportsportsport sbortsbortsbortsbortsbort 70 LET OD NACISTICKÉHO ÚDERU NA SOKOL70LETODNAC Na poslední čtvrtletí letošního roku připadá tragické výročí. Před 70 lety prožívaly okupované české země období plné hrůz. Dne 27. září 1941 přijel do Prahy SS-obergruppenführer Reinhart Heydrich, kterého Hitler jmenoval zastupujícím říšským protektorem. Prvním jeho činem bylo, že si dal na 15. hodinu povolat do Černínského paláce předsedu protektorátní vlády generála A. Eliáše a nechal ho zatknout. Téhož dne Heydrich vyhlásil výjimečný stav, první stanné právo, pověstnou heydrichiádu. Následovala jedna zlověstná zpráva za druhou. Dne 29. září bylo stanným soudem v Brně odsouzeno k smrti devět členů odbojové organizace Obrana národa. Dne 30. září bylo v jediném dni popraveno 58 osob, mezi nimi brigádní generál F. Horáček, generálové O. Svátek, M. Doležal, J. Bílý, H. Vojta, redaktoři F. Křížek, V. Šantroch a také dva vynikající sokolští pracovníci, náčelník ČOS bratr dr. Augustin Pechlát a člen jejího předsednictva bratr dr. Vladimír Groh, a další. První říjen 1941 byl pokračováním krvavého režimu a neslýchaného násilí. Během dalších devíti dnů bylo popraveno 160 osob. A to byl teprve začátek. Dne 2. října svolává Heydrich přísně tajnou poradu nejvyšších představitelů tzv. Protektorátu. Hlavního referátu se ujímá sám, mluví jasně a zřetelně: Tento prostor se jednou musí stát německý a Češi tady nemají koneckonců co pohledávat, primární je ovládnutí a definitivní podmanění tohoto prostoru. Celý jeho projev byl nepřetržitým proudem hrozeb a likvidačních plánů českého národa. Uplynul další den. Brzy ráno 3. října deportovalo gestapo z Prahy 280 vězňů, příslušníků odbojové organizace mládeže. Cílem byl koncentrační tábor Mauthausen, který se stal tímto dnem vyhlazovacím táborem pro Čechy. V noci ze 7. na 8. října bylo podle předem připraveného seznamu hitlerovci zatčeno českých vlastenců, kteří v tomto místě hrůz byli v krátké době umučeni a popraveni. Mezi nimi bylo zatčeno přes tisíc vedoucích sokolských činovníků. Jen ze sokolského ústředí, z vedení Československé obce sokolské, jich bylo na sto, dále vedoucí činovníci všech sokolských žup a řada činovníků větších sokolských jednot. Z nich se vrátilo jen 68! Touto strašnou krvavou daní svobodě a demokracii a Československé republice přišel Sokol o své nejlepší z nejlepších, kteří po skončení války a obnově Sokola v nastalém boji proti komunistickému úsilí o ovládnutí čs. tělovýchovy citelně chyběli. Nacisté sokolskou činnost zastavili již na jaře 1941 a zajistili všechen sokolský majetek. Stalo se tak výnosem zastupujícího říšského protektora K. H. Franka. Byla zabrána sídla 455 jednotám se 120 sokolovnami, 232 letními cvičišti, 77 pozemky na stavbu sokoloven, 53 biografy a třemi horskými chatami v úhrnné hodnotě více než 53 milionů předmnichovských čs. korun. Zastavení sokolské činnosti však nacistům nestačilo, jejich plánem bylo úplné zničení Sokola. Dne 8. října rozhodl o dalším osudu zatím zastavené České obce sokolské R. Heydrich, když podepsal výměr o jejím rozpuštění, který byl zveřejněn 12. října Heydrichova hrůzovláda pokračovala. Bez průtahů začala nemilosrdná perzekuce židovského obyvatelstva. Už 16. října vyjel z Prahy první transport židů na východ, do Lodže. Do nově zřízeného ghetta v Terezíně bylo do konce roku 1941 dopraveno osob. Celková bilance prvního stanného práva byla otřesná. Celkem bylo popraveno 337 mužů a žen, zatčeno bylo přes čtyři tisíce osob. Většina z nich nepřežila. Ústřední vedení domácího odboje bylo zlikvidováno téměř úplně. R. Heydrich, který byl také spoluautorem tzv. konečného řešení židovské otázky, byl do Prahy vyslán, aby v Čechách a na Moravě zlomil zdejší protinacistický odpor. A atentát na něj je považován za jednu z nejvýznamnějších akcí českého odboje. Po něm následovalo zatýkání stovek lidí a vyhlazení obcí Lidice a Ležáky. Doba působení druhého muže SS v naší zemi od září 1941 do června 1942 je nepochybně jedním z nejtragičtějšího období v průběhu německé okupace ČSR! Celkové sokolské oběti v letech : sokolů bylo za německé poroby vězněno, sokolů zahynulo, dalších 124 dorostenců a dorostenek se stalo obětí perzekuce, 654 sokolů padlo na barikádách. Na pietní vzpomínce, konané po válce 25. srpna 1945 ve Valdštejnském paláci v Praze, ocenil veliké oběti sokolstva za války prezident dr. Edvard Beneš: Se zvláštním pohnutím a dojetím vzpomínám dnes spolu s vámi těch, jimž sokolská myšlenka jako výraz opravdového vlastenectví velela splnit národní příkaz až na nejzazší hranici lidských sil. Z obavy před silou sokolstva, jako jednou z hlavních sil odporu, soustředili se na jeho příslušníky jako na jedny z prvních, kdož byli předurčeni k tomu, aby vydali ze svých řad tolik obětí, před jejichž památkou se dnes skláníme. Sokolskému členstvu patří jedno z nejčestnějších míst těch organizací, které daly od prvého dne svoje síly a životy národu! Po sedmdesáti letech od surového nacistického úderu vzpomínáme nejvěrnějších vlastenců, včetně sokolů, nejen s láskou a hrdostí, ale také se zadostiučiněním, že tak jako předtím nacistům, nepodařilo se ani komunistům zničit sokolského ducha v naší vlasti. T.J. Sokol Velké Bílovice inzerce inzerce Ing. Ivana Sládková Věnceslava Osičková Velké Bílovice, Jízdárna 424 Tel.: , Nabízí: - Vedení podvojného účetnictví a daňové evidence včetně mezd - Účetní a daňové poradenství, zpracování daňového přiznání 18

19 sportsportsportsportsport sbortsbortsbortsbortsbort TOMÁŠ OSIČKATOMÁŠOSIČKATOMÁŠOSIČKATOMÁŠOSI Vážení spoluobčané, rád bych Vám představil svého bratra Tomáše Osičku, kterému je čtrnáct let a mezi jehož záliby patří od dětství sport. Vždy ho fascinoval každý stroj, který měl alespoň dvě kola. Jeho úplně první motorka byl upravený pionýr. Pouhá jízda na polňačce mu však časem nestačila. Chtěl jezdit závodně motokros. V osmi letech dostal k Vánocům vysněný dárek, první opravdovou terénní motorku, malý pitbike. Společně s dalšími zájemci o tento sport ve Velkých Bílovicích vybudovali menší motokrosovou dráhu. Zde také začal trénovat. Svůj úplně první závod jel v devíti letech. Dodnes si tento závod pamatuje, nezdařený start se nezapomíná. Ovšem chybami se člověk učí, a v motokrose to platí dvojnásob. Postupně přicházely závody úspěšnější i méně úspěšné a Tomáš sbíral zkušenosti. Stejně tak jako první závod, je pro něj nezapomenutelná chvíle prvního umístění do třetího místa. To se mu podařilo v roce Tímto rokem se tomuto sportu začal věnovat naplno na nové motorce Yamaha YZ85. V roce 2008, 2009 a část sezóny 2010 jezdil za Osička MX Team. Tento tým podporuje značku Kawasaki, proto musel na tuto značku přejít. V týmu byl jeho trenérem Libor Neugebauer, otec skvělého motokrosaře Filipa Neugebauera. Od něj dostal mnoho užitečných rad a zkušeností. V roce 2010 však odstoupil od Osička MX teamu a Kawasaki vyměnil za Suzuki. V polovině sezóny začal trénovat s Davidem Kučeříkem, díky kterému jede za Team GTmotocross. Závody jezdí prakticky po celé České republice, někdy i na Slovensku. Během celé sezóny jede asi 30 závodů. Závody se rozlišují na nejrůznější kategorie. Tomáš jezdí Mistrovství Moravy juniorů, Mistrovství jižní Moravy (Meteor Cup) a také Mistrovství České republiky juniorů. Sezóna 2011 pro něj byla velmi úspěšná. Získal titul mistra jižní Moravy ve třídě 85 ccm. Na Mistrovství České republiky juniorů se umístil celkově na pátém místě. Jel také závody Mistrovství ČR rodinných dvojic se svým otcem. Celkově se umístnili ze 43 přihlášených dvojic na pátém místě. V tomto roce také absolvoval Mistrovství světa juniorů v italském městečku Cingoli poblíž Ancony. Tuto cestu mu pomohl zrealizovat David Kučeřík. Do závodu se bohužel nekvalifikoval. Přesto to pro něj byla velká zkušenost a doufá, že takovou možnost ještě získá v dalších sezónách. V sezóně 2012 by chtěl jet Mistrovství Moravy juniorů a bojovat o titul mistra České republiky. Také by rád obhájit titul mistra jižní Moravy. Snad se mu to podaří, a bude si moct doplnit svou sbírku pohárů. Bronislav Osička, Záhumní 1241, Velké Bílovice inzerce Cestovní agentura DaNiTour, Ivana Jurášová, Svárov 602, Velké Bílovice TEL. + FAX: , , Zahájen prodej zájezdů na LÉTO 2012 Využijte nejvyšší slevy za včasný nákup a pobyty pro až 2 děti zdarma. Pokračuje prodej - ZIMNÍ POBYTY v tuzemsku i zahraničí, LÁZEŇSKÉ POBYTY a EXOTIKA. V nabídce DÁRKOVÉ POUKAZY dle vašeho výběru - na konkrétní pobyt nebo částku dle vašeho přání. Vhodné i jako vánoční dárek. Mám dlouholeté zkušenosti, znám osobně pobytová místa i hotely. Poradím, pomohu s výběrem. Vyhledám nejlepší nabídku v poměru kvalita - cena. Vše vyřídím. Nabízím prakticky všechny CK, které jsou na trhu. Ceny jsou stejné jako u CK, která pobyt organizuje i jako na internetu. Ušetříte za telefony, poštovné i bankovní převody. Navíc ke každé přihlášce na letecký pobyt obdržíte malý DÁREK. Cestovní agentura DaNiTour - Ivana Jurášová přeje všem svým klientům současným i budoucím šťastné prožití svátků Vánočních a mnoho úspěchů v novém roce Prov. doba. PO - PÁ: ÚT a ČT Z důvodu dlouhodobého školení až do května 2012 otevřeno v úterý jen dopoledne. Vážení vinaři, každý rok v období říjen - leden je z důvodu sezóny zpracování hroznů a mladého vína neúměrně zatěžována městská čistírna odpadních vod, jsou narušovány biologické procesy a mohlo by dojít až k havárii. Upozorňujeme Vás, že ve smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod a obchodních podmínkách je uvedeno, že znečistění odpadních vod vypouštěných do kanalizace nesmí překročit limity stanovené kanalizač - ním řádem a nesmí být vypouštěny látky, které nejsou odpadními vodami. Pro vinařské provozy platí následující koncentrační limity: Biochemická spotřeba kyslíku BSK mg/l Chemická spotřeba kyslíku CHSKcr 2000 mg/l Stupeň kyselosti vody ph 6-9 Dusík amoniakální N-NH 4 10 mg/l Fosfor celkový Pc 5 mg/l Nerozpuštěné látky NL 800 mg/l Mezi látky, které nejsou odpadními vodami a které ohrožují provoz ČOV patří mimo jiné i výpalky, vinné kaly a kvasnice. Žádáme Vás o dodržování stanovených limitů znečistění a zejména zákazu vypouštění vinných kalů a kvasnic. Upozorňujeme, že budeme provádět kontroly a při porušení tohoto zákazu může být uložena pokuta dle zákona č. 274/2001 Sb. a obchodních podmínek až Kč. Kontroly vinařských provozů provádí i Česká inspekce životního prostředí. Ve vlastním zájmu i v zájmu obyvatel města proto proveďte taková opatření, abyste uvedené látky likvidovali jiným způsobem. (Vybudovat sedimentační jímky a sedimenty vyvážet, vinné kvasnice předávat ke zpracování např. společnosti Jižní Morava ) Velké Bílovice, Jankovič Zdeněk, V-AQUARIUS-B, s.r.o. 19

20 lityvinařské aktualityvina řskéaktualitvvinařskéaktu VINAŘI, VINOHRADNÍCI, OBCHODNÍCI A OSOBYVINAŘI,V KUPUJÍCÍ RMUT, MOŠT A VÍNOKUPUJÍCÍRMUT,MOŠTAVÍN - NEZAPOMEŇTE NA POVINNÁ PROHLÁŠENÍ-NEZAPOME Podávání povinných prohlášení bylo vyžadováno pouze po dotčených vinohradnících a vinařích. Novelizací zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů se k těmto skupinám přidali i obchodníci s moštovými hrozny a každý, kdo v kalendářním roce nakoupil rmut, mošt nebo víno. Prohlášení o produkci se také nově stává zásadní pro příjmy Vinařského fondu. Z výše uvedeného tedy plyne, že plnění povinností podávání prohlášení, včetně úplnosti a přesnosti, bude pro ÚKZÚZ a Vinařský fond prioritně vyžadováno. Neplnění bude posuzováno jako dopuštění se správního deliktu. Dle zákona zveřejní Ministerstvo zemědělství vzor prohlášení o sklizni, vzor prohlášení o produkci, vzor prohlášení o nákupu a vzor prohlášení o zásobách na svých internetových stránkách. ÚKZÚZ formuláře taktéž zveřejní na svých internetový stránkách Legislativa řeší kdo a jaké má podávat prohlášení. ÚKZÚZ - Oddělení registru vinic vytvořilo k uvedené problematice neoficiální Vodítko - Povinnosti vinohradníků, vinařů, obchodníků s hrozny, rmutem, moštem a vínem, obchodních zprostředkovatelů a dovozců. Dále byl sepsán Návod na podávání prohlášení s vysvětlivkami k vyplňování prohlášení. Tyto dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách ÚKZÚZ v oddílu - Trvalé kultury» Registrace» vinic. Termíny podávání aktuálních prohlášení uvádí 29 odst. (1) - (5) zákona. (1) Prohlášení o sklizni obsahuje údaje o výsledcích sklizně ke dni 31. prosince téhož vinařského roku a podává se do 15. ledna vinařského roku. (2) Prohlášení o sklizni podává rovněž obchodník s moštovými hrozny. (3) Prohlášení o sklizni nemusí podávat osoba, která veškerou svou produkci zpracovává na víno nebo si ji nechává zpracovat na víno. (4) Prohlášení o produkci obsahuje údaje o produkci ke dni 31. prosince téhož vinařského roku a podává se do 15. ledna vinařského roku. (5) Každý, kdo v kalendářním roce nakoupil rmut, mošt nebo víno, je povinen odevzdat do 15. ledna následujícího roku prohlášení o nákupu ke dni 31. prosince za celý předcházející kalendářní rok. Z důvodu co nejlepší informovanosti vinařů a vinohradníků o jejich zákonných povinnostech vydává ÚKZÚZ - Oddělení registru vinic, ve spolupráci a za podpory společnosti CCV Informační systémy Kalendář pro vinohradníky a vinaře, který je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách ÚKZÚZ v oddílu - Trvalé kultury» Registrace» vinic. Tisková podoba bude zasílána stejně jako v roce 2010 také prostřednictvím Vinařského fondu. Prodej a distribuci kalendáře bude tentokrát zajišťovat Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní prodejna Rolnička, Kam a jak se má podávat prohlášení, je řešeno zákonem a příslušnými předpisy. Je však nutno zdůraznit, že doručením se rozumí termín, kdy již musí být prohlášení doručeno na ÚKZÚZ - Oddělení registru vinic, Oblekovice 16, Znojmo , nikoli datum podání na poště. Při podání přes Portál farmáře je čas odeslání totožný s doručením, což je nesporná výhoda. Preferovaným a nejjednodušším způsobem podání zůstává podání prostřednictvím Portálu farmáře - na kdy po přihlášení (zadáte uživatelské jméno a heslo, které získáte na nejbližší Agentuře pro zemědělství a venkov), kliknete na tlačítko Registr vinic, vyberete Elektronická podání prohlášení, vyplníte formulář a již jen stačí kliknout na tlačítko odeslat prohlášení. Předchozí formuláře již nelze použít i z toho důvodu, že neplní požadavky předpisů Evropské unie a národní legislativy. Proto je nutné podávat povinná prohlášení na nových formulářích, které již ÚKZÚZ nedistribuuje v tištěné podobě. Získat aktuální informace je stále snadnější. Pokud chcete být informováni o novinkách nejen v povinnostech vinařů a vinohradníků, nabízí ÚKZÚZ na stránkách po jednoduché registraci Vaší ové adresy, v oddíle Novinky em, veškeré informace vydávané ÚKZÚZ. Tyto informace jsou vždy aktuální a v souladu s legislativou. Přání na konec. Za Oddělení registru vinic přeji všem hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti v roce ÚKZÚZ - Oddělení registru vinic Ing. Gruna Rostislav - vedoucí oddělení 20

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH PŘÍJMY položka SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1111-280,0 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti 1112 20,0 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 web: http://www.mestobustehrad.cz email: meu@mestobustehrad.cz Schválený rozpočet

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod Ukončeno: 19,05 hod Přítomni zastupitelé: Josef Grmela, Jiří Szymsza,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Vinařské špičky zahájí Festival vína Český Krumlov

Vinařské špičky zahájí Festival vína Český Krumlov Vinařské špičky zahájí Festival vína Český Krumlov Český Krumlov 15. října 2014 Téměř celý listopad (7. - 29. 11. 2014) bude v Českém Krumlově patřit již tradičně vínu. A ne jen tak ledajakému. Festival

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy

Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy Návrh Paragraf Položka rozpočtu rok 2015 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 4 000 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 200 000 1113 Daň z příjmů FO z kap. výn.

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více