zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 4 duben liskovec.cz e mail: zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 4 duben 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma"

Transkript

1 zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 4 duben liskovec.cz e mail: zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Úhrada poplatku za komunální odpad strana 7 Napsali jste nám strana 13 a 14 Blokové čištění strana 15 Křížovka Přijde jaro, přijde... Je dvacátého února a já jsem se podíval z okna do sluncem zalitého a zasněženého parku na Slunečné. Letošní zima plná sněhu, mrazu, nerovných a nebezpečných chodníků zaskočila zvlášť starší generaci. Ale zaradoval jsem se, když jsem si pozorně prohlížel sněhovou pokrývku a uviděl jsem několik tmavších flíčků. Sníh počíná tát. Brzy se v parku objeví stužky XIV. košt slivovice V sobotu 20. března uspořádal TJ Sokol Nový Lískovec ve spolupráci s komisí pro kulturu RMČ a chasou z Nového Lískovce již XIV. ročník koštu slivovice. Vše začalo již o týden dříve, v neděli 14. března zasedala degustační komise a jejím těžkým úkolem černých cestiček a na nich kluci a holky na kolečkových bruslích, kolech, maminky s kočárky i důchodci s hůlkami. Máte-li dobrý sluch, poznáte je i se zavřenýma očima. Jsou to dva tišší údery nohou a jeden jasnější, to je hůlka. Jsou i zvuky čtyř úderů, ten jeden navíc, to jsou francouzské hole. Ti posledně jmenovaní vítají jaro zvlášť vřele. Je to pro ně nová naděje. Když se dva takoví potkají, pozdraví a zastaví se, popovídají si o svých bolestech, porovnají svoje roky a zase jsou každý za svým cílem. Narozdíl od olympioniků, kteří chtějí být první v cíli, tito naopak před cílem zpomalují. Ale, ale, proč ty chmury, brzy bude matějská pouť a tam vždy chodily holky v podkolenkách. Brzy se všechno zazelená, na louce rozkvetou první podběly, stráně zežloutnou pampeliškami, keře a stromy se rozezvučí nádhernou ptačí symfonií jara. Všechno se probudí k novému životu. A bude zase máj. Vítej, jaro, a budiž pochváleno!!! Jaroslav Ječmínek bylo vzorky dle senzorického hodnocení Unie destilatérů posoudit a obodovat. Celkem se hodnotí čtyři základní prvky: čistota vůně, čistota chutě, ovocný charakter, harmonie. Každý z prvků byl hodnocen v rozsahu 1 5 bodů. Maximum možných tedy činilo 20 bodů. Byly vytvořeny soutěžní kategorie slivovice, meruňky, hrušky a směs ostatní. Pod označením směs ovšem vystupovaly i vzorky, jež byly ze svého druhu zastoupeny v malém množství (např. víno, jablka apod.). Celkem se sešlo 126 vzorků nejen z Brna a okolí, ale i ze Slovácka, severní Moravy a dokonce i z Rakouska. Samotný košt pro veřejnost probíhal od 16 hodin vyhlášením výsledků a předáním cen v jednotlivých kategoriích. Ceny předávali paní starostka Nového Lískovce Ing. Jana Drápalová, místostarosta Ing. Jan Privarčák a místostarosta TJ Sokol Nový Lískovec Milan Špičák. Poté následovala degustace laickou veřejností, ale i odborníky z oblasti pálení destilátů. Doprovodnou akcí jinak velmi úspěšného koštu byla zabíjačka, která probíhala od ranních hodin. Přestože nešlo o zabíjačku klasickou, tedy s porážkou, ale jen o zpracování masa, zájem veřejnosti o ni byl tak velký, že se na všechny ani nedostalo. Jitrničky, jelítka, ovar a zabijačková polévka zmizely ihned po vytažení z kotle. Doprovod zajišťovala cimbálová muzika Spolek odvážných a chasa z Nového Lískovce. Účast přes tři sta návštěvníků a úspěch doprovodné akce je značně zavazující, již nyní se připravujeme na příští ročník, který bude jubilejní patnáctý. Poděkování za zdárný průběh koštu a tradiční zabíjačky patří organizátorům, tedy lískovecké chase a kulturní komisi v čele s Ing. Janem Privarčákem, restauraci OKRUH PUB, členům Sokola Nový Lískovec a samozřejmě všem vzorkařům, bez kterých by košt jistě nebyl tak úspěšný. Za TJ Sokol Nový Lískovec Alois Jaša Pravá láska je stav, ve kterém člověk cítí osudovou potřebu být neustále s milovanou bytostí. Karel Čapek Mléko V pátek 26. března byl slavnostně otevřen provoz novolískoveckého mlékomatu u zastávky MHD na ulici Petra Křivky. Provoz mlékomatu společně zahájili paní starostka Jana Drápalová, díky jejíž osobní aktivitě byl mlékomat v naší MČ instalován, a předseda ZD Agros Dědice Ing. Cyril Sigmund. Zvědaví a nedočkaví občané Nového Lískovce se tak kromě prvních litrů čerstvě nadojeného mléka dočkali i moravských koláčků rozdáváných provozovateli mlékomatu. U našeho mlékomatu jeho provozovatel skutečně garantuje, že mléko pochází přímo od prvovýrobce, zdravých krav, a neprochází žádnou úpravou. První měsíc, než si lidé zvyknou na jednoduchou obsluhu mlékomatu, jim s obsluhou pomáhají pracovníci zemědělského družstva. I mne osobně velmi příjemně překvapilo, když mi v odpoledních hodinách asi po týdnu fungování mlékomatu pomohl velmi ochotný mladík vyřešit situaci s rozměňováním peněz (ty vám rozmění automat na láhve). A tak i já osobně přeji nejen občanům Nového Lískovce, ale i Agrosu Dědice, aby takových mlékomatů v našem městě a kraji vznikalo stále více. Kateřina Dubská

2 LÍSKÁČEK 4/ ze života naší čtvrti Karneval MŠ Kamarád V sobotu se konal v sokolovně na Rybnické ulici Karneval. Uspořádala ho MŠ KAMARÁD spolu s kulturní komisí MČ Brno Nový Lískovec. V 10 hodin dopoledne sál ožil postavami z pohádek. K vidění zde byli rytíři, princezny, zvířátka, břišní tanečnice a další vtipné a krásné masky. Celý program byl pojat jako pohádka O Šípkové Růžence, kterou ztvárnilo ochotnické divadlo TJ Orla z Bohunic. Děti měly potom za úkol pohádkovému princi pomoci splnit různé úkoly vedoucí k vysvobození Růženky. Musely postavit věž z kostek, přemoci medvěda, ustřihnout růžičku a vyhledat pohádkové obrázky, které patřily k sobě. Nechyběla ani klouzačka. Znavení účastníci se mohli posilnit v přilehlé restauraci OKRUH PUB, která jim vyšla vstříc a pro tuto příležitost připravila karnevalové menu. Však jsme ho také hojně využili. Spokojené byly nejen děti, ale i jejich rodiče. Domů odcházeli se šťastným úsměvem. Více fotografií nalezete na kultura.nliskovec.brno.cz. Za MŠ Kamarád Dana Kulíšková, ředitelka ŠD Kamínky v Dětském muzeu S dětmi jsme navštívili výstavu v Dětském muzeu Za dlouhých zimních večerů. Po poutavém vyprávění lektorky byly dětem zodpovězeny všetečné otázky. Vše se uskutečnilo v místnosti, která byla zařízena tak, jak bývalo dříve zvykem velký stůl, dřevěné lavice, postel s péřovými duchnami, petrolejky a další vybavení. V druhé části si děti mohly vyzkoušet, jak se pracovalo na tkalcovském stavu a kolovrátku nebo jak se česala vlna a mlelo obilí. Možná si uvědomily, že v dřívějších dobách nebyl život tak snadný. Již nyní se těšíme na další připravovanou výstavu s názvem Příběhy věcí kolem nás. Vychovatelky ŠD KAŽDOU STŘEDU V URBAN CENTRU OD 17 HODIN Pravidelné besedy k projektu Europoint Brno Provedu zednické obkladačské, instalatérské a elektrikářské práce Levně rychle kvalitně. Tel.: URBAN CENTRUM - Informační kancelář rozvojových projektů MMB, Mečová 5, Stará radnice, Brno, otevřeno út - pá h, so h, tel: ,

3 3 LÍSKÁČEK 4/2010 informace z radnice OZNÁMENÍ o době a MÍstě konání voleb do ParlaMENtu České republiky Starostka městské části Brno-Nový Lískovec Ing. Jana Drápalová v souladu s 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: 1. Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční dne 28. května 2010 od hodin do hodin a dne 29. května 2010 od 8.00 hodin do hodin. Místem konání voleb do Parlamentu České republiky volební okrsek č. 221 pro voliče bydlící na ul. Čtvrtě, Kluchova, Lesní, Obecní, Oldřišky Keithové, Palouk, Prostření, Raisova, Rybnická, Šťastného, Úpatní, Zavřená, Zoubkova je volební místnost v SOŠ OOM Zoubkova 20 volební okrsek č. 222 pro voliče bydlící na ul. Kamínky od čísla 6 je volební místnost v ZŠ Kamínky 5 volební okrsek č. 223 pro voliče bydlící na ul. Koniklecová, Travní, Kamínky číslo 2 a 4, chaty na KV je volební místnost v ZŠ Kamínky 5 volební okrsek č. 224 pro voliče bydlící na ul. Oblá číslo 1 35 a 2 14 je volební místnost v ZŠ Kamínky 5 volební okrsek č. 225 pro voliče bydlící na ul. Oblá od č. 18 do konce sudá je volební místnost v Domečku Oblá 51c volební okrsek č. 226 pro voliče bydlící na ul. Oblá od čísla lichá je volební místnost v Domečku Oblá 51c volební okrsek č. 227 pro voliče bydlící na ul. Slunečná, Petra Křivky, Plachty, Oblá od čísla 77 do konce lichá je volební místnost v ZŠ Svážná 9 volební okrsek č. 228 pro voliče bydlící na ul. Svážná sudá, Jihlavská 126 je volební místnost v ZŠ Svážná 9 volební okrsek č. 229 pro voliče bydlící na ul. Svážná lichá je volební místnost v ZŠ Svážná 9 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Parlamentu České republiky hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Ing. Jana Drápalová, v.r. starostka Rada městské části 4/ schválila: pronájem bytu č. 129, Koniklecová 5 na dobu určitou od do / vzala na vědomí: informaci o sociální situaci v Novém Lískovci za rok 2009 přechod nájmu bytu č. 6, Svážná 28, Brno přechod nájmu bytu č. 13, Svážná 25, Brno schválila: vyřazení DNM a DDHM v celkové výši ,40 Kč dle návrhu na vyřazení DNM a DDHM zřízeným příspěvkovým organizacím vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu od s tím, že i nadále budou příspěvkové organizace vést analytické účty a budou účtovat na podrozvahových účtech 901, 902, 903 a 911 schvaluje termíny čištění vozovek v Brně-Novém Lískovci podle harmonogramu dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. 13/1/08 mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a firmou TECH- NICKÉ SLUŽBY BRNO, s.r.o., Vlhká 28, Brno jednostranné zvýšení nájemného od v panelových domech, ve kterých se provádí komplexní modernizace a zateplení, a to v domech Svážná 26, 28, 30, 32, Svážná 19, 21, Koniklecová 4 a Koniklecová 5 v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o maximálním přírůstku měsíčního nájemného a v souladu sdělením MMR č.151/2007 Sb. na úroveň sazby 49, 75 Kč/m 2 za měsíc pronájem bytů: Kamínky 29, byt č. 8 na dobu až Kamínky 31, byt č. 5 na dobu až Svážná 32, byt č. 15 na dobu až Svážná 3, byt č. 18 na dobu až Koniklecová 5, byt č. 67 na dobu až , byt č. 76 na dobu až , byt č. 77 na dobu až , byt č. 108 na dobu až , byt č. 151 na dobu až Svážná 32, byt č. 4 na dobu určitou od do Oblá 19 byt č. 4, na dobu určitou od do poskytnutí 28 kusů knih s názvem Nový Lískovec 115 let obce Knihovně Jiřího Mahena v Brně a darovací smlouvu postup při obsazování bytů s dispozičním právem jiných městských částí v bytovém domě na ulici Koniklecová 5 postup při výměně nadstandardních zařizovacích předmětů sporáků. pronájem nebytového prostoru Čtvrtě 5, Brno, na dobu určitou od do pronájem nebytového prostoru v bytovém domě č.p. 387, Svážná 30, Brno, firmě Karlova pekárna s.r.o., na dobu neurčitou od pronájem nebytového prostoru v bytovém domě č.p. 445, Oblá 53, Brno, na dobu neurčitou od podání Žádosti o dotaci z Městského programu prevence kriminality statutárního města Brna na rok 2010

4 LÍSKÁČEK 4/ informace z radnice výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění pro veřejnou zakázku na stavební práce Provedení dodatečných stavebních prací komplexní regenerace panelového domu Koniklecová 5 v Brně-Novém Lískovci v souladu se s ustanovením 21, odst, 1, písm. d) a 23, odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách neschvaluje: pronájem bytů: Svážná 3, byt č. 10 Koniklecová 5, byt č. 125 provádí: v rozpočtu na rok 2010 rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu roku 2010 zapojuje neinvestiční transfer na položce 4111 ve výši 112 tis. Kč oproti výdajům tř. 5xxx na 4324 ve výši 112 tis. Kč a doporučuje ZMČ dodatečně schválit v rozpočtu roku 2010 rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu roku 2010 snižuje účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na položce 4112 o 76 tis. Kč a neinvestiční transfer z rozpočtu města Brna na položce TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Fax Tajemnice Byty a ověřování listin Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právnička Sociální odbor LÍSKÁČEK zpravodaj městské části Brno Nový Lískovec liskovec.cz Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Jiří Faber, Ing. Michal Šípek, Dana Beranová, Mgr. Jana Říhová a Ing. Rostislav Košťál Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na liskovec.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Termín uzávěrky příspěvků do květnového Lískáčku je a do červnového o 333 tis. Kč oproti výdajům na paragrafu 3113 základní školy o 409 tis. Kč a doporučuje ZMČ dodatečně schválit souhlasí: s uzavřením nájemní smlouvy č. 48/10 na pronájem části pozemku p.č. 1476, pozemku p.č. 1713/2 a části pozemku p.č. 1719/1 v k.ú. Nový Lískovec se Sborem Církve bratrské BETANIE v Brně s uhrazením vyúčtování služeb za roky 2006 a 2007 za vrátnici na ulici Koniklecová 5 z vybraného nájemného s realizací záměru společnosti fit4all Sportovně relaxačního centra u ulice Chironova v k.ú Nový Lískovec a k.ú Bosonohy po etapách Zastupitelstvo městské části 5/ bere na vědomí: plnění rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec k zprávu o vyúčtování účelových investičních a neinvestičních příspěvků poskytnutých příspěvkovým organizacím v roce 2008 a v roce 2009 zprávu o čerpání výdajů na vydávání Lískáčku k analýzu vývoje výše nájemného v městské části Brno-Nový Lískovec souhlasí: s návrhem změn Územního plánu města Brna II soubor. nesouhlasí: s prodejem pozemků p.č. 2439/1, 2439/2, 2439/5, 2439/6, 2439/7 v k.ú. Nový Lískovec pod areálem plynové regulační stanice na ulici Svážná vlastníkovi nemovitosti schvaluje: rozpočtové opatření č. 1/2010, kterým se do rozpočtu 2010 zapojuje neinvestiční transfer z MPSV ČR na položce 4116 s ÚZ ve výši tis. Kč oproti výdajům na 4171 příspěvek na živobytí ve výši 900 tis. Kč, na 4172 doplatek na bydlení ve výši 200 tis. Kč, 4173 mimořádná okamžitá pomoc ve výši 100 tis. Kč, 4182 příspěvek na zvláštní pomůcky ve výši 300 tis. Kč. Současně se snižují výdaje rozpočtované v roce 2010 z vlastních zdrojů a to na 4171 ve výši 100 tis. Kč, 4172 ve výši 29 tis. Kč, 4173 ve výši 8 tis. Kč, 4182 ve výši 29 tis. Kč oproti financování na položce 8115, která se tím sníží o 166 tis. Kč rozpočtové opatření č. 2/2010, kterým se v rozpočtu 2010 zvyšují investiční výdaje na 6171 činnost místní správy ve výši 50 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se tím zvýší o 50 tis. Kč rozpočtové opatření č. 3/2010, kterým se v rozpočtu roku 2010 přesouvají investiční prostředky z paragrafu 3113 základní školy ve výši 100 tis. Kč na 3111 předškolní zařízení ve výši 100 tis. Kč Hotel MYSLIVNA Brno si Vás dovoluje pozvat na tradiční večerní zábavu PÁLENÍ ČARODĚJNIC spojenou s hudebním programem skupiny THE FIREBALLS, s opékáním buřtů a s mnoha jinými dobrotami. Nebude chybět ani soutěž o nejvěrohodnější čarodějnici a další atrakce. Tato zábava se koná v pátek 30. dubna 2010 od 18 hodin Vstup volný, dobrou náladu a košťata s sebou! K očišťujícímu ohni Vás zve a těší se personál hotelu Myslivna Informace na tel.: nebo na technickou opravu usnesení ZMČ č. 5/26 ze dne přijatého při projednávání návrhu rozpočtu na rok 2010 takto (změna se netýká závazných ukazatelů, kterými je celkový objem výnosů a celkový objem nákladů): Zastupitelstvo MČ Brno-Nový Lískovec: souhlasí s bilancí zdrojů ve výši tis. Kč a potřeb ve výši tis. Kč rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec na rok 2010 v členění: příjmy (výnosy) v objemu tis. Kč z toho: daňové výnosy v objemu 945 tis. Kč nedaňové výnosy v objemu tis. Kč přijaté transfery v objemu tis. Kč výdaje (náklady) v objemu tis. Kč z toho: provozní náklady v objemu tis. Kč z toho: sociální dávky 166 tis. Kč školství tis. Kč provozní náklady tis. Kč transfery nezisk. org. 415 tis. Kč kapitálové náklady v objemu tis. Kč z toho: stavební investice nové tis. Kč stanovuje závazné ukazatele rozpočtu 2010 v členění na kapitálové a provozní náklady v součtu za jednotlivé paragrafy schvaluje: rozpočet na rok 2010 sestavený v závazných ukazatelích dle tabulkových sestav, které jsou přílohou č. 13 usnesení v členění: celkový objem výnosů (vyjma účelově přijatých dotací během roku ze státního rozpočtu, státních fondů a z rozpočtu města), v objemu tis. Kč celkový objem neinvestičních nákladů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých dotací během roku ze státního rozpočtu, státních fondů a z rozpočtu města) v objemu tis. Kč celkový objem kapitálových nákladů hrazených z vlast. zdrojů v objemu 2212 tis. Kč celkový objem financování v roce 2010 v objemu tis. Kč finanční vztah příspěvkových organizací k rozpočtu zřizovatele v objemu tis. Kč

5 5 LÍSKÁČEK 4/2010 informace z radnice Základní škola Sirotkova opět otevírá 5. a doplňuje 6. třídy se zaměřením na matematiku a informatiku. Přijímací řízení se koná 5. května v 8 hod. Přijďte se podívat do školy v Den otevřených dveří Informace jsou k dispozici na finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci transferů z rozpočtu MČ ve výši 415 tis. Kč očekávané zdroje a použití peněžních fondů v roce 2010 finanční plán VHČ a plán oprav v roce 2010 u ZŠ Brno, Kamínky 5 ponechání nevyčerpaného účelového neinvestičního příspěvku z roku 2009 na nákup školního nábytku ve výši Kč do roku 2010 záměr přijetí půjčky ve výši tis. Kč v roce 2010 z Fondu regenerace a rozvoje bydlení městské části Brno-Nový Lískovec s dobou splatnosti 12 let na financování komplexní regenerace budovy mateřské školy Čtvrtě 3 dodatky č. 1 ke smlouvám mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a Českou spořitelnou, a.s. Praha 4, Olbrach tova 1929/62, PSČ: na veřejnou zakázku na služby Poskytnutí úvěrů na financování regenerací panelových domů v roce 2009 takto: Dodatek č.1 k smlouvě o úvěru č. 1940/09/LCD na financování regenerace panelového domu Svážná 19, 21 Dodatek č.1 k smlouvě o úvěru č. 1941/09/LCD na financování regenerace panelového domu Svážná 26, 28, 30, 32 Dodatek č.1 k smlouvě o úvěru č. 1942/09/LCD na financování regenerace panelového domu Koniklecová 4 Dodatek č.1 k smlouvě o úvěru č. 1943/09/LCD na financování regenerace panelového domu Koniklecová 5 žádá: Zastupitelstvo města Brna o souhlas s použitím prostředků bytového hospodářství (tj. disponibilní zisk a odpisy hmotného investičního majetku z vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství) městské části Brno-Nový Lískovec ve výši tis. Kč v roce 2010 na financování komplexní regenerace budovy mateřské školy Čtvrtě 3 Zastupitelstvo města Brna o svěření pozemků p.č. 2439/1, 2439/2, 2439/5, 2439/6, 2439/7 v k.ú. Nový Lískovec k pronájmu doporučuje: Zastupitelstvu města Brna souhlasit se směnou částí pozemků p.č. 696/1 a 708/25 v k.ú. Nový Lískovec v rámci majetkoprávního vypořádání stávajícího užívání pozemků dle nákresu do kopie katastrální mapy zastupitelstvu města Brna souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 301/7 v k.ú. Nový Lískovec dotčenému orgánu v rámci územního řízení na stavbu Multifunkční aréna Brno požadovat v rámci územního řízení před výstavbou Multifunkční arény Brno provedení následujících opatření: vybudování a doplnění protihlukových opatření podél ulice Bítešská, podél celého Nového Lískovce zklidnění ulice Rybnická dle studie Zklidnění ulice Rybnické v Brně-Novém Lískovci, zpracované ateliérem ADOS v roce 2008 prodloužení tramvajové trasy na ulici Netroufalky vybudování nového pěšího propojení lávkou z ulice Obecní. Taj. Nový Lískovec 115 let obce Vydání publikace o historii Nového Lískovce se setkalo s příznivým ohlasem novolískoveckých občanů. Vzhledem k častým dotazům na možnost jejího získání sdělujeme, že publikaci lze zakoupit v úřední dny (pondělí a středa) na pokladně Úřadu městské části Brno-Nový Lískovec, Oblá 75a a její cena je 123 Kč. Redakční rada INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ Vážení majitelé psů, rádi bychom Vás informovali o Vašich povinnostech ohledně poplatku za psy. V sazbách poplatku pro rok 2010 nedošlo ke změně, i přesto však uvádíme výši sazeb poplatků za psy: 1. sazby poplatku za psy (roční) Základní sazba za druhého sazba a každého dalšího psa Bytový dům Kč Kč Držitel, který je poživatelem důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů 200 Kč 200 Kč Poživatel sirotčího důchodu 200 Kč 200 Kč Rodinný dům 300 Kč Kč Držitel, který je poživatelem důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů 100 Kč 100 Kč Poživatel sirotčího důchodu 100 Kč 100 Kč LHŮTY pro ÚHradU poplatku poplatek lze uhradit jednorázově a to do 31. března nebo ve čtvrtletních splátkách a to do 31. března 325 Kč, 31. května 325 Kč, 31. srpna 325 Kč a 30. listopadu 325 Kč. Pokud však poplatek ročně nepřevyšuje 400 Kč, musíte jej uhradit jednorázově do 31. března. Žádáme občany, aby dodržovali obecně závaznou vyhláškou stanovené lhůty splatnosti poplatku, dlužné poplatky jsou vyměřovány platebním výměrem včetně ukládání sankcí. Pokud nechcete na úhradu poplatku zapomenout, můžete na e -mail: nebo telefonicky (Veronika Živná) sdělit Váš e -mail nebo číslo telefonu, abychom Vás na splatnost poplatku upozornili. Je to jistější cesta vyhnout se sankcím za pozdní úhradu. Dále bychom Vás chtěli upozornit, že pokud nastanou jakékoliv skutečnosti mající vliv na poplatkovou povinnost, např. úmrtí, darování psa, změna vašeho trvalého bydliště apod., jste to povinni sdělit nejpozději do 15 dnů správci poplatku, vrátit známku, a tímto splnit ohlašovací povinnost. Je to důležité, neboť za nesplnění této povinnosti je ukládána pokuta, ÚMČ totiž bez vašeho sdělení musí zasílat doporučené výzvy ke splnění této povinnosti či zjišťovat vaše nové trvalé bydliště přes centrální evidenci obyvatel a provádět další úkony. Další informace Poplatek za psa lze platit hotově na pokladně ÚMČ v úřední dny pondělí, středa 8 17 hod. Lze také hradit na účet ÚMČ č /6800, variabilní symbol je třeba zjistit u správce poplatku na telefonu (Veronika Živná). Pro úplnost uvádíme, že poplatek za psa se platí za psy starší 3 měsíce. Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa, platí poplatek správci poplatku příslušnému podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla. Informace Vám poskytneme na telefonu , e -mail:

6 LÍSKÁČEK 4/ úhrada poplatku za komunální odpad Výše poplatku na jednoho poplatníka 500 Kč za rok a splatnost k Platit poplatek lze: pokladnou bezhotovostním převodem poštovní poukázkou Úhrada poplatku pokladnou Šumavská 33, budova A, 9. patro (celý rok) Při úhradě v hotovosti na pokladně musíte znát jméno, příjmení, bydliště a datum narození všech poplatníků, za které odvádíte poplatek. Pokladní hodiny: pondělí: a hod. úterý: a hod. středa: a hod. čtvrtek: a hod. pátek: hod. Pokladny na Malinovského náměstí 3 budou otevřeny od března do května. V případě potřeby budou v období duben až květen otevřeny i pokladny v přízemí budovy A, Šumavská 33. Úhrada poplatku bezhotovostním PŘevodem Účet správce poplatku je /5400 variabilní symbol je rodné číslo poplatníka konstantní symbol 1318 (v případě, že jej banka nemůže použít, zadejte konst. symbol 0308). Pokud budete platit za více osob jedním příkazem k úhradě, oznamte nám jména, data narození a adresu těchto poplatníků. Pro tato oznámení lze použít formulářů dostupných na všech kontaktních místech magistrátu, na úřadech městských částí. Adresa je nepovinný údaj, ale pomůže upřesnit a usnadnit vyhledávání a přiřazování platby. Úhrada poplatku poštovní poukázkou Poštovní poukázky s předtištěným číslem účtu jsou spolu s formuláři oznámení společného zástupce k dispozici na všech kontaktních místech Magistrátu, na úřadech městských částí a samozřejmě na pracovišti správce poplatku. Poukázky vyplňujte hůlkovým písmem, čitelně a nezapomeňte uvádět zejména variabilní symbol (rodné číslo poplatníka). Pokud uhradíte jednou poukázkou poplatek za více osob, oznamte nám jejich jména, data narození a adresu. Lze tak učinit písemně na adresu správce poplatku: Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Oddělení správy poplatku, Kounicova 67, Brno, nebo prostřednictvím internetu na této straně, odkaz Oznámení společného zástupce - formulář k odeslání. osvobození od poplatkové povinnosti Osvobozeny od místního poplatku v roce 2010 jsou: fyzické osoby vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci v Brně, a to od poplatku vztahujícímu se k této stavbě, fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu na adrese Husova 3, Husova 5 a Dominikánská 2, třetí a další sourozenec pod 15 let, pokud nejméně tři jsou nezaopatřeni a žijí ve společné domácnosti. Zákonný zástupce těchto sourozenců musí správci poplatku doložit podepsané čestné prohlášení o nezaopatřenosti k , popřípadě do 1 měsíce od vzniku skutečnosti, která zakládá nárok na osvobození (např. narození dítěte, přistěhování se apod.). Pokud tak neučiní, mohl by být pokutován za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy. Pokud se do Brna přistěhujete, musíte do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste se přihlásili, zaplatit poměrnou částku poplatku. Ta se rovná jedné dvanáctině poplatku vynásobené počtem měsíců, odkdy trvá trvalý pobyt. Zaokrouhlujte na koruny nahoru. Pokud jste se z Brna odstěhovali, máte nárok na vrácení poměrné částky, která se vypočítá obdobně. Při narození dítěte postupují zákonní zástupci při výpočtu poměrné částky stejně jako v případě přistěhování se do města. Při úmrtí přechází poplatková povinnost na oprávněné dědice. Pokud v den úmrtí vznikne přeplatek, mají na něj nárok dědicové. Je nutné při vyřizování pozůstalosti upozornit notáře na tento přeplatek, aby později nárokovaná částka mohla být vrácena dědici. S usnesením o dědicích pak lze požádat o vrácení přeplatku. Pokud vznikne v den úmrtí nedoplatek, správce poplatku jej bude vymáhat po dědici. trvalý pobyt Poplatníci, kteří se nezdržují v místě trvalého pobytu, nejsou osvobozeni od poplatku a správce daně nezohledňuje tuto skutečnost při rozhodování o žádostech o prominutí. Je rozhodnutím každého z nás, kde budeme mít trvalý pobyt. Pro osoby zdržující se mimo Brno, ať již na území České republiky nebo v zahraničí, které nechtějí platit místní poplatek, se mohou s informacemi o změně trvalého pobytu obrátit na Odbor správních činností MMB, Husova 5. nedoplatky, zvyšování a jejich vymáhání Pokud nezaplatíte ve lhůtě splatnosti nebo zaplatíte v nesprávně nižší výši stáváte se dlužníkem a Vámi včas nezaplacené poplatky (nebo jejich část) můžeme zvýšit až na trojnásobek nedoplatku. Bude-li tedy Váš nedoplatek činit 500 Kč, již v měsíci červnu Vám může být zvýšen až na částku 1500 Kč. Pokud nezaplatíte ani na základě výzvy k úhradě v náhradní lhůtě, bude s Vám zahájeno vymáhací řízení, přičemž náklady tohoto řízení mohou dosáhnout až několika tisíc korun. odklad A splátky Od ledna do května můžete hradit jakékoliv poměrné částky jedním z výše uvedených způsobů úhrad. Je důležité, abyste k měli uhrazen poplatek v plné výši. Po tomto datu může správce poplatku zvýšit nedoplatek až na jeho trojnásobek a dál postupovat dle předchozího odstavce. Chcete-li řešit dluh žádostí o odklad či o splátky, pak vezměte na vědomí, že s takovou žádostí je spojen správní poplatek na jednoho žadatele a z odložené částky se Vám počítají úroky dle zákona o správě daní a poplatků. Při tak relativně nízkém poplatku je logicky tento postup nevýhodný a poplatek se Vám prodraží. Nutno poznamenat, že podání žádosti a nevratná úhrada správního poplatku ještě neznamená, že Vaší žádosti bude vyhověno. V každém případě doporučujeme projednat předem možnosti odkladu či splátek se zaměstnanci správce poplatku, kteří Vám rádi při řešení Vaší situace pomohou. Jaké složky odpadu se dají třídit a kde se dají odevzdat? Základní separované složky jsou sklo, papír a PET. Tyto složky představují největší část z celkového odpadu a jejich třídění je také nejjednodušší, jelikož kontejnery na jejich odkládání jsou vždy nablízku. označení na obalech označení na kontejnerech se barevně shoduje s barvou kontejnerů: Dále se v současné době nově třídí také nápojové kartony (tetrapaky) a zlomkový hliník. Tyto odpady lze odevzdat na každém sběrném středisku. Třídit můžeme také biologický odpad, ale jeho odkládání je možné pouze na vybraných sběrných střediscích za biologicky rozložitelný odpad se považují tráva, listí, zelenina, ovoce, keře, odpad rostlinného původu Dalšími složkami odpadu jsou: Objemný odpad sem patří koberce, skříně, sedačky atd. Tyto odpady se dají objemově upravené (rozebrané nebo rozbité) odevzdat ve sběrném středisku. Elektrozařízení sem patří televize, ledničky, pračky, fény, rádia atd. elektrozařízení můžeme odevzdávat ve sběrném dvoře. Nebezpečný odpad sem patří autobaterie, monočlánky, plechovky od barev a chemikálií atd. Nebezpečný odpad lze odevzdat ve sběrném dvoře nebo jej můžete odevzdat při mobilním svozu. Zbytkový odpad to je vše, co nám zbude po vytřízení ostatních složek. Zbytkový odpad se odkládá do popelnic. Nutno připomenout že ostatní složky do popelnic nepatří. Kde najdete sběrné středisko v Novém Lískovci? Sběrné středisko je na ulici Oblá a to hned za křižovatkou s Jihlavskou (světelná křižovatka) naproti domu Oblá 39. Provozní doba letní čas zimní čas pondělí: hod hod. úterý: 9 17 hod hod. středa: 9 17 hod hod. čtvrtek: 9 17 hod hod. pátek: 9 17 hod hod. sobota: 8 12 hod hod. neděle a svátky: zavírací den zavírací den Telefon na referenta životního prostředí je:

číslo 4 duben 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 4 duben 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 4 duben 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Vítámě tě mezi nás strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Politické okénko strana

Více

číslo 3 březen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Politické okénko strana

Více

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Volný čas dětí v Novém Lískovci strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

číslo 4 duben 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 4 duben 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 4 duben 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Programové prohlášení koalice Tři oříšky pro Lískovec, ODS, ČSSD a TOP 09 pro volební

Více

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Zpráva o plnění programového prohlášení strana 3 a 4 Informace z radnice strana

Více

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 6 červen 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Napsali jste

Více

číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Oslava 20. výročí otevření ZŠ Svážná strana 3 Výsledky voleb v Novém Lískovci strana

Více

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Když přijde Mikuláš strana 4 7 Informace z radnice strana 8 Omyly českých spotřebitelů

Více

číslo 5 květen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 5 Co se děje se starým Albertem strana 3 a 4 Informace z radnice strana 6 Politické

Více

číslo 12 prosinec 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Andělé mezi námi strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace z radnice

Více

číslo 6 červen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze školství strana 3 5 Informace z radnice strana 7 Poradna spotřebitele strana 8 Odpadové

Více

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Nyní snad výčet nejaktuálnějších rad a doporučení

číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Nyní snad výčet nejaktuálnějších rad a doporučení číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Pomocník na cesty strana 2 Ze školství strana 3 5 Informace z radnice strana

Více

číslo 7 8 červenec srpen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 7 8 červenec srpen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 7 8 červenec srpen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Fotosoutěž strana 3 6 Informace z radnice strana 8 Ze života naší čtvrti strana

Více

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Březen měsíc čtenářů strana 2 Ohlédnutí za rajem masek plesu místního zastupitelstva

Více

Bohatý kulturní podzim

Bohatý kulturní podzim zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 11 listopad 2009 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1, 2 a 6 Bohatý kulturní podzim strana 3,

Více

číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. DUBNA strana 6 Z obsahu tohoto čísla: strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Košt slivovice strana

Více

Dne 30. dubna 2014 v 18 hodin se slétli čarodějové a čarodějnice do Lískovce na tradiční rituál Pálení čarodějnic v parku pod Plachtami KV2

Dne 30. dubna 2014 v 18 hodin se slétli čarodějové a čarodějnice do Lískovce na tradiční rituál Pálení čarodějnic v parku pod Plachtami KV2 číslo 5 květen 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu strana 3 5 Informace

Více

Domov pro seniory Koniklecová

Domov pro seniory Koniklecová zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 3 březen 2009 www.novy-liskovec.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 5 Domov pro seniory Koniklecová strana 2

Více

číslo 10 říjen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 10 říjen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 10 říjen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 9 Slavnostní otevření lesoparku strana 2 Podzim v Novém Lískovci strana 3 a 4 Informace

Více

číslo 3 březen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Český rekord do Nového Lískovce strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 5 Občanská

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

Novoroční přání MARTINIK OSTROV KVĚTIN. číslo 1 leden 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

Novoroční přání MARTINIK OSTROV KVĚTIN. číslo 1 leden 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace o uzavírce Pisáreckého tunelu strana 3 5 Informace z radnice strana 7 Jsou tady

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC. číslo 2 únor 2007. www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC. číslo 2 únor 2007. www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC číslo 2 únor 2007 www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 13 Život starší generace na Koniklecové 1

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

120. výročí založení Nového Lískovce

120. výročí založení Nového Lískovce číslo 10 říjen 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 Výsledky voleb do zastupitelstva 3 8 Informace z radnice

Více

zpravodaj městské části brno-nový lískovec

zpravodaj městské části brno-nový lískovec zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 1 leden 2009 www.novy-liskovec.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace

Více

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace z radnice strana 6 Univerzální recept na správné sezení neexistuje strana 9 Jsou

Více