zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 4 duben liskovec.cz e mail: zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 4 duben 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma"

Transkript

1 zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 4 duben liskovec.cz e mail: zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Úhrada poplatku za komunální odpad strana 7 Napsali jste nám strana 13 a 14 Blokové čištění strana 15 Křížovka Přijde jaro, přijde... Je dvacátého února a já jsem se podíval z okna do sluncem zalitého a zasněženého parku na Slunečné. Letošní zima plná sněhu, mrazu, nerovných a nebezpečných chodníků zaskočila zvlášť starší generaci. Ale zaradoval jsem se, když jsem si pozorně prohlížel sněhovou pokrývku a uviděl jsem několik tmavších flíčků. Sníh počíná tát. Brzy se v parku objeví stužky XIV. košt slivovice V sobotu 20. března uspořádal TJ Sokol Nový Lískovec ve spolupráci s komisí pro kulturu RMČ a chasou z Nového Lískovce již XIV. ročník koštu slivovice. Vše začalo již o týden dříve, v neděli 14. března zasedala degustační komise a jejím těžkým úkolem černých cestiček a na nich kluci a holky na kolečkových bruslích, kolech, maminky s kočárky i důchodci s hůlkami. Máte-li dobrý sluch, poznáte je i se zavřenýma očima. Jsou to dva tišší údery nohou a jeden jasnější, to je hůlka. Jsou i zvuky čtyř úderů, ten jeden navíc, to jsou francouzské hole. Ti posledně jmenovaní vítají jaro zvlášť vřele. Je to pro ně nová naděje. Když se dva takoví potkají, pozdraví a zastaví se, popovídají si o svých bolestech, porovnají svoje roky a zase jsou každý za svým cílem. Narozdíl od olympioniků, kteří chtějí být první v cíli, tito naopak před cílem zpomalují. Ale, ale, proč ty chmury, brzy bude matějská pouť a tam vždy chodily holky v podkolenkách. Brzy se všechno zazelená, na louce rozkvetou první podběly, stráně zežloutnou pampeliškami, keře a stromy se rozezvučí nádhernou ptačí symfonií jara. Všechno se probudí k novému životu. A bude zase máj. Vítej, jaro, a budiž pochváleno!!! Jaroslav Ječmínek bylo vzorky dle senzorického hodnocení Unie destilatérů posoudit a obodovat. Celkem se hodnotí čtyři základní prvky: čistota vůně, čistota chutě, ovocný charakter, harmonie. Každý z prvků byl hodnocen v rozsahu 1 5 bodů. Maximum možných tedy činilo 20 bodů. Byly vytvořeny soutěžní kategorie slivovice, meruňky, hrušky a směs ostatní. Pod označením směs ovšem vystupovaly i vzorky, jež byly ze svého druhu zastoupeny v malém množství (např. víno, jablka apod.). Celkem se sešlo 126 vzorků nejen z Brna a okolí, ale i ze Slovácka, severní Moravy a dokonce i z Rakouska. Samotný košt pro veřejnost probíhal od 16 hodin vyhlášením výsledků a předáním cen v jednotlivých kategoriích. Ceny předávali paní starostka Nového Lískovce Ing. Jana Drápalová, místostarosta Ing. Jan Privarčák a místostarosta TJ Sokol Nový Lískovec Milan Špičák. Poté následovala degustace laickou veřejností, ale i odborníky z oblasti pálení destilátů. Doprovodnou akcí jinak velmi úspěšného koštu byla zabíjačka, která probíhala od ranních hodin. Přestože nešlo o zabíjačku klasickou, tedy s porážkou, ale jen o zpracování masa, zájem veřejnosti o ni byl tak velký, že se na všechny ani nedostalo. Jitrničky, jelítka, ovar a zabijačková polévka zmizely ihned po vytažení z kotle. Doprovod zajišťovala cimbálová muzika Spolek odvážných a chasa z Nového Lískovce. Účast přes tři sta návštěvníků a úspěch doprovodné akce je značně zavazující, již nyní se připravujeme na příští ročník, který bude jubilejní patnáctý. Poděkování za zdárný průběh koštu a tradiční zabíjačky patří organizátorům, tedy lískovecké chase a kulturní komisi v čele s Ing. Janem Privarčákem, restauraci OKRUH PUB, členům Sokola Nový Lískovec a samozřejmě všem vzorkařům, bez kterých by košt jistě nebyl tak úspěšný. Za TJ Sokol Nový Lískovec Alois Jaša Pravá láska je stav, ve kterém člověk cítí osudovou potřebu být neustále s milovanou bytostí. Karel Čapek Mléko V pátek 26. března byl slavnostně otevřen provoz novolískoveckého mlékomatu u zastávky MHD na ulici Petra Křivky. Provoz mlékomatu společně zahájili paní starostka Jana Drápalová, díky jejíž osobní aktivitě byl mlékomat v naší MČ instalován, a předseda ZD Agros Dědice Ing. Cyril Sigmund. Zvědaví a nedočkaví občané Nového Lískovce se tak kromě prvních litrů čerstvě nadojeného mléka dočkali i moravských koláčků rozdáváných provozovateli mlékomatu. U našeho mlékomatu jeho provozovatel skutečně garantuje, že mléko pochází přímo od prvovýrobce, zdravých krav, a neprochází žádnou úpravou. První měsíc, než si lidé zvyknou na jednoduchou obsluhu mlékomatu, jim s obsluhou pomáhají pracovníci zemědělského družstva. I mne osobně velmi příjemně překvapilo, když mi v odpoledních hodinách asi po týdnu fungování mlékomatu pomohl velmi ochotný mladík vyřešit situaci s rozměňováním peněz (ty vám rozmění automat na láhve). A tak i já osobně přeji nejen občanům Nového Lískovce, ale i Agrosu Dědice, aby takových mlékomatů v našem městě a kraji vznikalo stále více. Kateřina Dubská

2 LÍSKÁČEK 4/ ze života naší čtvrti Karneval MŠ Kamarád V sobotu se konal v sokolovně na Rybnické ulici Karneval. Uspořádala ho MŠ KAMARÁD spolu s kulturní komisí MČ Brno Nový Lískovec. V 10 hodin dopoledne sál ožil postavami z pohádek. K vidění zde byli rytíři, princezny, zvířátka, břišní tanečnice a další vtipné a krásné masky. Celý program byl pojat jako pohádka O Šípkové Růžence, kterou ztvárnilo ochotnické divadlo TJ Orla z Bohunic. Děti měly potom za úkol pohádkovému princi pomoci splnit různé úkoly vedoucí k vysvobození Růženky. Musely postavit věž z kostek, přemoci medvěda, ustřihnout růžičku a vyhledat pohádkové obrázky, které patřily k sobě. Nechyběla ani klouzačka. Znavení účastníci se mohli posilnit v přilehlé restauraci OKRUH PUB, která jim vyšla vstříc a pro tuto příležitost připravila karnevalové menu. Však jsme ho také hojně využili. Spokojené byly nejen děti, ale i jejich rodiče. Domů odcházeli se šťastným úsměvem. Více fotografií nalezete na kultura.nliskovec.brno.cz. Za MŠ Kamarád Dana Kulíšková, ředitelka ŠD Kamínky v Dětském muzeu S dětmi jsme navštívili výstavu v Dětském muzeu Za dlouhých zimních večerů. Po poutavém vyprávění lektorky byly dětem zodpovězeny všetečné otázky. Vše se uskutečnilo v místnosti, která byla zařízena tak, jak bývalo dříve zvykem velký stůl, dřevěné lavice, postel s péřovými duchnami, petrolejky a další vybavení. V druhé části si děti mohly vyzkoušet, jak se pracovalo na tkalcovském stavu a kolovrátku nebo jak se česala vlna a mlelo obilí. Možná si uvědomily, že v dřívějších dobách nebyl život tak snadný. Již nyní se těšíme na další připravovanou výstavu s názvem Příběhy věcí kolem nás. Vychovatelky ŠD KAŽDOU STŘEDU V URBAN CENTRU OD 17 HODIN Pravidelné besedy k projektu Europoint Brno Provedu zednické obkladačské, instalatérské a elektrikářské práce Levně rychle kvalitně. Tel.: URBAN CENTRUM - Informační kancelář rozvojových projektů MMB, Mečová 5, Stará radnice, Brno, otevřeno út - pá h, so h, tel: ,

3 3 LÍSKÁČEK 4/2010 informace z radnice OZNÁMENÍ o době a MÍstě konání voleb do ParlaMENtu České republiky Starostka městské části Brno-Nový Lískovec Ing. Jana Drápalová v souladu s 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: 1. Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční dne 28. května 2010 od hodin do hodin a dne 29. května 2010 od 8.00 hodin do hodin. Místem konání voleb do Parlamentu České republiky volební okrsek č. 221 pro voliče bydlící na ul. Čtvrtě, Kluchova, Lesní, Obecní, Oldřišky Keithové, Palouk, Prostření, Raisova, Rybnická, Šťastného, Úpatní, Zavřená, Zoubkova je volební místnost v SOŠ OOM Zoubkova 20 volební okrsek č. 222 pro voliče bydlící na ul. Kamínky od čísla 6 je volební místnost v ZŠ Kamínky 5 volební okrsek č. 223 pro voliče bydlící na ul. Koniklecová, Travní, Kamínky číslo 2 a 4, chaty na KV je volební místnost v ZŠ Kamínky 5 volební okrsek č. 224 pro voliče bydlící na ul. Oblá číslo 1 35 a 2 14 je volební místnost v ZŠ Kamínky 5 volební okrsek č. 225 pro voliče bydlící na ul. Oblá od č. 18 do konce sudá je volební místnost v Domečku Oblá 51c volební okrsek č. 226 pro voliče bydlící na ul. Oblá od čísla lichá je volební místnost v Domečku Oblá 51c volební okrsek č. 227 pro voliče bydlící na ul. Slunečná, Petra Křivky, Plachty, Oblá od čísla 77 do konce lichá je volební místnost v ZŠ Svážná 9 volební okrsek č. 228 pro voliče bydlící na ul. Svážná sudá, Jihlavská 126 je volební místnost v ZŠ Svážná 9 volební okrsek č. 229 pro voliče bydlící na ul. Svážná lichá je volební místnost v ZŠ Svážná 9 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Parlamentu České republiky hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Ing. Jana Drápalová, v.r. starostka Rada městské části 4/ schválila: pronájem bytu č. 129, Koniklecová 5 na dobu určitou od do / vzala na vědomí: informaci o sociální situaci v Novém Lískovci za rok 2009 přechod nájmu bytu č. 6, Svážná 28, Brno přechod nájmu bytu č. 13, Svážná 25, Brno schválila: vyřazení DNM a DDHM v celkové výši ,40 Kč dle návrhu na vyřazení DNM a DDHM zřízeným příspěvkovým organizacím vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu od s tím, že i nadále budou příspěvkové organizace vést analytické účty a budou účtovat na podrozvahových účtech 901, 902, 903 a 911 schvaluje termíny čištění vozovek v Brně-Novém Lískovci podle harmonogramu dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. 13/1/08 mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a firmou TECH- NICKÉ SLUŽBY BRNO, s.r.o., Vlhká 28, Brno jednostranné zvýšení nájemného od v panelových domech, ve kterých se provádí komplexní modernizace a zateplení, a to v domech Svážná 26, 28, 30, 32, Svážná 19, 21, Koniklecová 4 a Koniklecová 5 v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o maximálním přírůstku měsíčního nájemného a v souladu sdělením MMR č.151/2007 Sb. na úroveň sazby 49, 75 Kč/m 2 za měsíc pronájem bytů: Kamínky 29, byt č. 8 na dobu až Kamínky 31, byt č. 5 na dobu až Svážná 32, byt č. 15 na dobu až Svážná 3, byt č. 18 na dobu až Koniklecová 5, byt č. 67 na dobu až , byt č. 76 na dobu až , byt č. 77 na dobu až , byt č. 108 na dobu až , byt č. 151 na dobu až Svážná 32, byt č. 4 na dobu určitou od do Oblá 19 byt č. 4, na dobu určitou od do poskytnutí 28 kusů knih s názvem Nový Lískovec 115 let obce Knihovně Jiřího Mahena v Brně a darovací smlouvu postup při obsazování bytů s dispozičním právem jiných městských částí v bytovém domě na ulici Koniklecová 5 postup při výměně nadstandardních zařizovacích předmětů sporáků. pronájem nebytového prostoru Čtvrtě 5, Brno, na dobu určitou od do pronájem nebytového prostoru v bytovém domě č.p. 387, Svážná 30, Brno, firmě Karlova pekárna s.r.o., na dobu neurčitou od pronájem nebytového prostoru v bytovém domě č.p. 445, Oblá 53, Brno, na dobu neurčitou od podání Žádosti o dotaci z Městského programu prevence kriminality statutárního města Brna na rok 2010

4 LÍSKÁČEK 4/ informace z radnice výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění pro veřejnou zakázku na stavební práce Provedení dodatečných stavebních prací komplexní regenerace panelového domu Koniklecová 5 v Brně-Novém Lískovci v souladu se s ustanovením 21, odst, 1, písm. d) a 23, odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách neschvaluje: pronájem bytů: Svážná 3, byt č. 10 Koniklecová 5, byt č. 125 provádí: v rozpočtu na rok 2010 rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu roku 2010 zapojuje neinvestiční transfer na položce 4111 ve výši 112 tis. Kč oproti výdajům tř. 5xxx na 4324 ve výši 112 tis. Kč a doporučuje ZMČ dodatečně schválit v rozpočtu roku 2010 rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu roku 2010 snižuje účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na položce 4112 o 76 tis. Kč a neinvestiční transfer z rozpočtu města Brna na položce TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Fax Tajemnice Byty a ověřování listin Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právnička Sociální odbor LÍSKÁČEK zpravodaj městské části Brno Nový Lískovec liskovec.cz Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Jiří Faber, Ing. Michal Šípek, Dana Beranová, Mgr. Jana Říhová a Ing. Rostislav Košťál Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na liskovec.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Termín uzávěrky příspěvků do květnového Lískáčku je a do červnového o 333 tis. Kč oproti výdajům na paragrafu 3113 základní školy o 409 tis. Kč a doporučuje ZMČ dodatečně schválit souhlasí: s uzavřením nájemní smlouvy č. 48/10 na pronájem části pozemku p.č. 1476, pozemku p.č. 1713/2 a části pozemku p.č. 1719/1 v k.ú. Nový Lískovec se Sborem Církve bratrské BETANIE v Brně s uhrazením vyúčtování služeb za roky 2006 a 2007 za vrátnici na ulici Koniklecová 5 z vybraného nájemného s realizací záměru společnosti fit4all Sportovně relaxačního centra u ulice Chironova v k.ú Nový Lískovec a k.ú Bosonohy po etapách Zastupitelstvo městské části 5/ bere na vědomí: plnění rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec k zprávu o vyúčtování účelových investičních a neinvestičních příspěvků poskytnutých příspěvkovým organizacím v roce 2008 a v roce 2009 zprávu o čerpání výdajů na vydávání Lískáčku k analýzu vývoje výše nájemného v městské části Brno-Nový Lískovec souhlasí: s návrhem změn Územního plánu města Brna II soubor. nesouhlasí: s prodejem pozemků p.č. 2439/1, 2439/2, 2439/5, 2439/6, 2439/7 v k.ú. Nový Lískovec pod areálem plynové regulační stanice na ulici Svážná vlastníkovi nemovitosti schvaluje: rozpočtové opatření č. 1/2010, kterým se do rozpočtu 2010 zapojuje neinvestiční transfer z MPSV ČR na položce 4116 s ÚZ ve výši tis. Kč oproti výdajům na 4171 příspěvek na živobytí ve výši 900 tis. Kč, na 4172 doplatek na bydlení ve výši 200 tis. Kč, 4173 mimořádná okamžitá pomoc ve výši 100 tis. Kč, 4182 příspěvek na zvláštní pomůcky ve výši 300 tis. Kč. Současně se snižují výdaje rozpočtované v roce 2010 z vlastních zdrojů a to na 4171 ve výši 100 tis. Kč, 4172 ve výši 29 tis. Kč, 4173 ve výši 8 tis. Kč, 4182 ve výši 29 tis. Kč oproti financování na položce 8115, která se tím sníží o 166 tis. Kč rozpočtové opatření č. 2/2010, kterým se v rozpočtu 2010 zvyšují investiční výdaje na 6171 činnost místní správy ve výši 50 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se tím zvýší o 50 tis. Kč rozpočtové opatření č. 3/2010, kterým se v rozpočtu roku 2010 přesouvají investiční prostředky z paragrafu 3113 základní školy ve výši 100 tis. Kč na 3111 předškolní zařízení ve výši 100 tis. Kč Hotel MYSLIVNA Brno si Vás dovoluje pozvat na tradiční večerní zábavu PÁLENÍ ČARODĚJNIC spojenou s hudebním programem skupiny THE FIREBALLS, s opékáním buřtů a s mnoha jinými dobrotami. Nebude chybět ani soutěž o nejvěrohodnější čarodějnici a další atrakce. Tato zábava se koná v pátek 30. dubna 2010 od 18 hodin Vstup volný, dobrou náladu a košťata s sebou! K očišťujícímu ohni Vás zve a těší se personál hotelu Myslivna Informace na tel.: nebo na technickou opravu usnesení ZMČ č. 5/26 ze dne přijatého při projednávání návrhu rozpočtu na rok 2010 takto (změna se netýká závazných ukazatelů, kterými je celkový objem výnosů a celkový objem nákladů): Zastupitelstvo MČ Brno-Nový Lískovec: souhlasí s bilancí zdrojů ve výši tis. Kč a potřeb ve výši tis. Kč rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec na rok 2010 v členění: příjmy (výnosy) v objemu tis. Kč z toho: daňové výnosy v objemu 945 tis. Kč nedaňové výnosy v objemu tis. Kč přijaté transfery v objemu tis. Kč výdaje (náklady) v objemu tis. Kč z toho: provozní náklady v objemu tis. Kč z toho: sociální dávky 166 tis. Kč školství tis. Kč provozní náklady tis. Kč transfery nezisk. org. 415 tis. Kč kapitálové náklady v objemu tis. Kč z toho: stavební investice nové tis. Kč stanovuje závazné ukazatele rozpočtu 2010 v členění na kapitálové a provozní náklady v součtu za jednotlivé paragrafy schvaluje: rozpočet na rok 2010 sestavený v závazných ukazatelích dle tabulkových sestav, které jsou přílohou č. 13 usnesení v členění: celkový objem výnosů (vyjma účelově přijatých dotací během roku ze státního rozpočtu, státních fondů a z rozpočtu města), v objemu tis. Kč celkový objem neinvestičních nákladů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých dotací během roku ze státního rozpočtu, státních fondů a z rozpočtu města) v objemu tis. Kč celkový objem kapitálových nákladů hrazených z vlast. zdrojů v objemu 2212 tis. Kč celkový objem financování v roce 2010 v objemu tis. Kč finanční vztah příspěvkových organizací k rozpočtu zřizovatele v objemu tis. Kč

5 5 LÍSKÁČEK 4/2010 informace z radnice Základní škola Sirotkova opět otevírá 5. a doplňuje 6. třídy se zaměřením na matematiku a informatiku. Přijímací řízení se koná 5. května v 8 hod. Přijďte se podívat do školy v Den otevřených dveří Informace jsou k dispozici na finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci transferů z rozpočtu MČ ve výši 415 tis. Kč očekávané zdroje a použití peněžních fondů v roce 2010 finanční plán VHČ a plán oprav v roce 2010 u ZŠ Brno, Kamínky 5 ponechání nevyčerpaného účelového neinvestičního příspěvku z roku 2009 na nákup školního nábytku ve výši Kč do roku 2010 záměr přijetí půjčky ve výši tis. Kč v roce 2010 z Fondu regenerace a rozvoje bydlení městské části Brno-Nový Lískovec s dobou splatnosti 12 let na financování komplexní regenerace budovy mateřské školy Čtvrtě 3 dodatky č. 1 ke smlouvám mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec a Českou spořitelnou, a.s. Praha 4, Olbrach tova 1929/62, PSČ: na veřejnou zakázku na služby Poskytnutí úvěrů na financování regenerací panelových domů v roce 2009 takto: Dodatek č.1 k smlouvě o úvěru č. 1940/09/LCD na financování regenerace panelového domu Svážná 19, 21 Dodatek č.1 k smlouvě o úvěru č. 1941/09/LCD na financování regenerace panelového domu Svážná 26, 28, 30, 32 Dodatek č.1 k smlouvě o úvěru č. 1942/09/LCD na financování regenerace panelového domu Koniklecová 4 Dodatek č.1 k smlouvě o úvěru č. 1943/09/LCD na financování regenerace panelového domu Koniklecová 5 žádá: Zastupitelstvo města Brna o souhlas s použitím prostředků bytového hospodářství (tj. disponibilní zisk a odpisy hmotného investičního majetku z vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství) městské části Brno-Nový Lískovec ve výši tis. Kč v roce 2010 na financování komplexní regenerace budovy mateřské školy Čtvrtě 3 Zastupitelstvo města Brna o svěření pozemků p.č. 2439/1, 2439/2, 2439/5, 2439/6, 2439/7 v k.ú. Nový Lískovec k pronájmu doporučuje: Zastupitelstvu města Brna souhlasit se směnou částí pozemků p.č. 696/1 a 708/25 v k.ú. Nový Lískovec v rámci majetkoprávního vypořádání stávajícího užívání pozemků dle nákresu do kopie katastrální mapy zastupitelstvu města Brna souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 301/7 v k.ú. Nový Lískovec dotčenému orgánu v rámci územního řízení na stavbu Multifunkční aréna Brno požadovat v rámci územního řízení před výstavbou Multifunkční arény Brno provedení následujících opatření: vybudování a doplnění protihlukových opatření podél ulice Bítešská, podél celého Nového Lískovce zklidnění ulice Rybnická dle studie Zklidnění ulice Rybnické v Brně-Novém Lískovci, zpracované ateliérem ADOS v roce 2008 prodloužení tramvajové trasy na ulici Netroufalky vybudování nového pěšího propojení lávkou z ulice Obecní. Taj. Nový Lískovec 115 let obce Vydání publikace o historii Nového Lískovce se setkalo s příznivým ohlasem novolískoveckých občanů. Vzhledem k častým dotazům na možnost jejího získání sdělujeme, že publikaci lze zakoupit v úřední dny (pondělí a středa) na pokladně Úřadu městské části Brno-Nový Lískovec, Oblá 75a a její cena je 123 Kč. Redakční rada INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ Vážení majitelé psů, rádi bychom Vás informovali o Vašich povinnostech ohledně poplatku za psy. V sazbách poplatku pro rok 2010 nedošlo ke změně, i přesto však uvádíme výši sazeb poplatků za psy: 1. sazby poplatku za psy (roční) Základní sazba za druhého sazba a každého dalšího psa Bytový dům Kč Kč Držitel, který je poživatelem důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů 200 Kč 200 Kč Poživatel sirotčího důchodu 200 Kč 200 Kč Rodinný dům 300 Kč Kč Držitel, který je poživatelem důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů 100 Kč 100 Kč Poživatel sirotčího důchodu 100 Kč 100 Kč LHŮTY pro ÚHradU poplatku poplatek lze uhradit jednorázově a to do 31. března nebo ve čtvrtletních splátkách a to do 31. března 325 Kč, 31. května 325 Kč, 31. srpna 325 Kč a 30. listopadu 325 Kč. Pokud však poplatek ročně nepřevyšuje 400 Kč, musíte jej uhradit jednorázově do 31. března. Žádáme občany, aby dodržovali obecně závaznou vyhláškou stanovené lhůty splatnosti poplatku, dlužné poplatky jsou vyměřovány platebním výměrem včetně ukládání sankcí. Pokud nechcete na úhradu poplatku zapomenout, můžete na e -mail: nebo telefonicky (Veronika Živná) sdělit Váš e -mail nebo číslo telefonu, abychom Vás na splatnost poplatku upozornili. Je to jistější cesta vyhnout se sankcím za pozdní úhradu. Dále bychom Vás chtěli upozornit, že pokud nastanou jakékoliv skutečnosti mající vliv na poplatkovou povinnost, např. úmrtí, darování psa, změna vašeho trvalého bydliště apod., jste to povinni sdělit nejpozději do 15 dnů správci poplatku, vrátit známku, a tímto splnit ohlašovací povinnost. Je to důležité, neboť za nesplnění této povinnosti je ukládána pokuta, ÚMČ totiž bez vašeho sdělení musí zasílat doporučené výzvy ke splnění této povinnosti či zjišťovat vaše nové trvalé bydliště přes centrální evidenci obyvatel a provádět další úkony. Další informace Poplatek za psa lze platit hotově na pokladně ÚMČ v úřední dny pondělí, středa 8 17 hod. Lze také hradit na účet ÚMČ č /6800, variabilní symbol je třeba zjistit u správce poplatku na telefonu (Veronika Živná). Pro úplnost uvádíme, že poplatek za psa se platí za psy starší 3 měsíce. Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa, platí poplatek správci poplatku příslušnému podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla. Informace Vám poskytneme na telefonu , e -mail:

6 LÍSKÁČEK 4/ úhrada poplatku za komunální odpad Výše poplatku na jednoho poplatníka 500 Kč za rok a splatnost k Platit poplatek lze: pokladnou bezhotovostním převodem poštovní poukázkou Úhrada poplatku pokladnou Šumavská 33, budova A, 9. patro (celý rok) Při úhradě v hotovosti na pokladně musíte znát jméno, příjmení, bydliště a datum narození všech poplatníků, za které odvádíte poplatek. Pokladní hodiny: pondělí: a hod. úterý: a hod. středa: a hod. čtvrtek: a hod. pátek: hod. Pokladny na Malinovského náměstí 3 budou otevřeny od března do května. V případě potřeby budou v období duben až květen otevřeny i pokladny v přízemí budovy A, Šumavská 33. Úhrada poplatku bezhotovostním PŘevodem Účet správce poplatku je /5400 variabilní symbol je rodné číslo poplatníka konstantní symbol 1318 (v případě, že jej banka nemůže použít, zadejte konst. symbol 0308). Pokud budete platit za více osob jedním příkazem k úhradě, oznamte nám jména, data narození a adresu těchto poplatníků. Pro tato oznámení lze použít formulářů dostupných na všech kontaktních místech magistrátu, na úřadech městských částí. Adresa je nepovinný údaj, ale pomůže upřesnit a usnadnit vyhledávání a přiřazování platby. Úhrada poplatku poštovní poukázkou Poštovní poukázky s předtištěným číslem účtu jsou spolu s formuláři oznámení společného zástupce k dispozici na všech kontaktních místech Magistrátu, na úřadech městských částí a samozřejmě na pracovišti správce poplatku. Poukázky vyplňujte hůlkovým písmem, čitelně a nezapomeňte uvádět zejména variabilní symbol (rodné číslo poplatníka). Pokud uhradíte jednou poukázkou poplatek za více osob, oznamte nám jejich jména, data narození a adresu. Lze tak učinit písemně na adresu správce poplatku: Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Oddělení správy poplatku, Kounicova 67, Brno, nebo prostřednictvím internetu na této straně, odkaz Oznámení společného zástupce - formulář k odeslání. osvobození od poplatkové povinnosti Osvobozeny od místního poplatku v roce 2010 jsou: fyzické osoby vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci v Brně, a to od poplatku vztahujícímu se k této stavbě, fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu na adrese Husova 3, Husova 5 a Dominikánská 2, třetí a další sourozenec pod 15 let, pokud nejméně tři jsou nezaopatřeni a žijí ve společné domácnosti. Zákonný zástupce těchto sourozenců musí správci poplatku doložit podepsané čestné prohlášení o nezaopatřenosti k , popřípadě do 1 měsíce od vzniku skutečnosti, která zakládá nárok na osvobození (např. narození dítěte, přistěhování se apod.). Pokud tak neučiní, mohl by být pokutován za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy. Pokud se do Brna přistěhujete, musíte do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste se přihlásili, zaplatit poměrnou částku poplatku. Ta se rovná jedné dvanáctině poplatku vynásobené počtem měsíců, odkdy trvá trvalý pobyt. Zaokrouhlujte na koruny nahoru. Pokud jste se z Brna odstěhovali, máte nárok na vrácení poměrné částky, která se vypočítá obdobně. Při narození dítěte postupují zákonní zástupci při výpočtu poměrné částky stejně jako v případě přistěhování se do města. Při úmrtí přechází poplatková povinnost na oprávněné dědice. Pokud v den úmrtí vznikne přeplatek, mají na něj nárok dědicové. Je nutné při vyřizování pozůstalosti upozornit notáře na tento přeplatek, aby později nárokovaná částka mohla být vrácena dědici. S usnesením o dědicích pak lze požádat o vrácení přeplatku. Pokud vznikne v den úmrtí nedoplatek, správce poplatku jej bude vymáhat po dědici. trvalý pobyt Poplatníci, kteří se nezdržují v místě trvalého pobytu, nejsou osvobozeni od poplatku a správce daně nezohledňuje tuto skutečnost při rozhodování o žádostech o prominutí. Je rozhodnutím každého z nás, kde budeme mít trvalý pobyt. Pro osoby zdržující se mimo Brno, ať již na území České republiky nebo v zahraničí, které nechtějí platit místní poplatek, se mohou s informacemi o změně trvalého pobytu obrátit na Odbor správních činností MMB, Husova 5. nedoplatky, zvyšování a jejich vymáhání Pokud nezaplatíte ve lhůtě splatnosti nebo zaplatíte v nesprávně nižší výši stáváte se dlužníkem a Vámi včas nezaplacené poplatky (nebo jejich část) můžeme zvýšit až na trojnásobek nedoplatku. Bude-li tedy Váš nedoplatek činit 500 Kč, již v měsíci červnu Vám může být zvýšen až na částku 1500 Kč. Pokud nezaplatíte ani na základě výzvy k úhradě v náhradní lhůtě, bude s Vám zahájeno vymáhací řízení, přičemž náklady tohoto řízení mohou dosáhnout až několika tisíc korun. odklad A splátky Od ledna do května můžete hradit jakékoliv poměrné částky jedním z výše uvedených způsobů úhrad. Je důležité, abyste k měli uhrazen poplatek v plné výši. Po tomto datu může správce poplatku zvýšit nedoplatek až na jeho trojnásobek a dál postupovat dle předchozího odstavce. Chcete-li řešit dluh žádostí o odklad či o splátky, pak vezměte na vědomí, že s takovou žádostí je spojen správní poplatek na jednoho žadatele a z odložené částky se Vám počítají úroky dle zákona o správě daní a poplatků. Při tak relativně nízkém poplatku je logicky tento postup nevýhodný a poplatek se Vám prodraží. Nutno poznamenat, že podání žádosti a nevratná úhrada správního poplatku ještě neznamená, že Vaší žádosti bude vyhověno. V každém případě doporučujeme projednat předem možnosti odkladu či splátek se zaměstnanci správce poplatku, kteří Vám rádi při řešení Vaší situace pomohou. Jaké složky odpadu se dají třídit a kde se dají odevzdat? Základní separované složky jsou sklo, papír a PET. Tyto složky představují největší část z celkového odpadu a jejich třídění je také nejjednodušší, jelikož kontejnery na jejich odkládání jsou vždy nablízku. označení na obalech označení na kontejnerech se barevně shoduje s barvou kontejnerů: Dále se v současné době nově třídí také nápojové kartony (tetrapaky) a zlomkový hliník. Tyto odpady lze odevzdat na každém sběrném středisku. Třídit můžeme také biologický odpad, ale jeho odkládání je možné pouze na vybraných sběrných střediscích za biologicky rozložitelný odpad se považují tráva, listí, zelenina, ovoce, keře, odpad rostlinného původu Dalšími složkami odpadu jsou: Objemný odpad sem patří koberce, skříně, sedačky atd. Tyto odpady se dají objemově upravené (rozebrané nebo rozbité) odevzdat ve sběrném středisku. Elektrozařízení sem patří televize, ledničky, pračky, fény, rádia atd. elektrozařízení můžeme odevzdávat ve sběrném dvoře. Nebezpečný odpad sem patří autobaterie, monočlánky, plechovky od barev a chemikálií atd. Nebezpečný odpad lze odevzdat ve sběrném dvoře nebo jej můžete odevzdat při mobilním svozu. Zbytkový odpad to je vše, co nám zbude po vytřízení ostatních složek. Zbytkový odpad se odkládá do popelnic. Nutno připomenout že ostatní složky do popelnic nepatří. Kde najdete sběrné středisko v Novém Lískovci? Sběrné středisko je na ulici Oblá a to hned za křižovatkou s Jihlavskou (světelná křižovatka) naproti domu Oblá 39. Provozní doba letní čas zimní čas pondělí: hod hod. úterý: 9 17 hod hod. středa: 9 17 hod hod. čtvrtek: 9 17 hod hod. pátek: 9 17 hod hod. sobota: 8 12 hod hod. neděle a svátky: zavírací den zavírací den Telefon na referenta životního prostředí je:

Pravidla pro poskytování neinvestičních transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské

Pravidla pro poskytování neinvestičních transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Neinvestiční transfer neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfer poskytovaný z rozpočtu městské části Brno-Nový Lískovec

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém

Více

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Žádost o splátkový kalendář Lenka Zeiselová, bývalý uživatel bytu č.14 na ulici Kurská č.o. 2 v Brně Starém Lískovci

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 13/2004 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č. 4/2005 Zastupitelstvo města Pardubic vydalo dne 14. 12.

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

OBEC PETROV NAD DESNOU

OBEC PETROV NAD DESNOU OBEC PETROV NAD DESNOU Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ Zastupitelstvo Obce Petrov nad Desnou v souladu s ustanoveními 2 a 14, odst. 2, zákona ČNR č.565/1990sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC LHOTY U POTŠTEJNA

OBEC LHOTY U POTŠTEJNA OBEC LHOTY U POTŠTEJNA Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Lhoty u Potštejna se usneslo dne 31. 8. 2007 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011 o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Platí od: 25. 3.2011 Účinná od: 9.4.2011 Platí do: Vyvěšeno dne: 25.3.2011 Sejmuto dne: 11.4.2011

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

11/2007. Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č.

11/2007. Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 11/2007 Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 10/2007 Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců. Článek 1 Předmět

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV SMĚRNICE Č. 3/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE IV Poskytování dotací z Programu podpory sportu, volného času

Více

PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI pro rok 2017

PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI pro rok 2017 Dotační program PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI pro rok 2017 1. Dotační program Podpora sportovní činnosti ve městě Kuřimi (dále jen Program ) vyhlašuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako účelově

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec

Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec Poskytování finančních dotací a příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy. Jedná se o Zákon

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích O b e c T v r z i c e Obecně závazná vyhláška Číslo: 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 ods. 2 zákona č. 565/1990

Více

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/10. zasedání konaném dne 06.10.2015 schválilo Pravidla poskytování návratných

Více

MĚSTO U H E R S K É H R A D I Š TĚ

MĚSTO U H E R S K É H R A D I Š TĚ MĚSTO U H E R S K É H R A D I Š TĚ vydána dne: 2. 4. 2007 účinnost: 1. 5. 2007 Vyhláška č. 1/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ č. 1/2007 ze dne 2. dubna 2007 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Zpráva o plnění rozpočtu města Uherské Hradiště za první čtvrtletí 2016

Zpráva o plnění rozpočtu města Uherské Hradiště za první čtvrtletí 2016 Zpráva o plnění rozpočtu města Uherské Hradiště za první čtvrtletí 2016 Rozpočet města na letošní rok byl schválen Usnesením zastupitelstva města č. 100/8/Z/2015 ze dne 07.12.2015 jako deficitní s tím,

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Obecně závazná vyhláška obce Měňany č. 1/2014 ze dne o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Měňany č. 1/2014 ze dne o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Měňany č. 1/2014 ze dne 2.12.2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Měňany vydalo dne 2.12.2013 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Obec Vinary Smidary

Obec Vinary Smidary Obec Vinary 503 53 Smidary --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 obce Vinary, kterou se

Více

Článek 1 Předmět a správa poplatku

Článek 1 Předmět a správa poplatku Obecně závazná vyhláška obce Kryštofovy Hamry č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Kryštofovy

Více

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 I. Název dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017. II. Vyhlašovatel

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 (zpracovaný na základě par. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích O b e c Nová Ves u Nového Města na Moravě Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Nová Ves u Nového Města na Moravě schválilo

Více

Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce OSTROV se usneslo dne 21. prosince 2010 vydat podle 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Stařechovice č. 2/2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl.1. ČÁST DRUHÁ Poplatek ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Stařechovice č. 2/2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl.1. ČÁST DRUHÁ Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška obce Stařechovice č. 2/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Stařechovice schválilo dne 2. 12. 2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu Rada města Rokytnice v Orlických horách dne 23. března 2015 schválila usnesením č. 10/20015/III pro rok 2015 program pro poskytování

Více

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 7/2003 ze dne

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 7/2003 ze dne Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka č. 7/2003 ze dne 9.12.2003 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

Obecně závazná vyhláška obce Pěnčín č. 1/2003 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Pěnčín č. 1/2003 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Pěnčín č. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pěnčín vydalo dne 16.12.2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

DĚTSKÝ DOMOV, SENOŽATY 199, 394 56 SENOŽATY

DĚTSKÝ DOMOV, SENOŽATY 199, 394 56 SENOŽATY DĚTSKÝ DOMOV, SENOŽATY 199, 394 56 SENOŽATY Mgr. Martina Buchalová, Horská Ředitelka DD Tel: 565 582 144 Fax: 565 650 308 E-mail: dd.senozaty@pel.cz www.ddsenozaty.cz Bankovní spojení: KB Pelhřimov, č.ú.

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

č.1/2004, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

č.1/2004, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VĚŠÍN č.1/2004, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj Zastupitelstvo obce Věšín vydává dne 23.6.2004 v souladu s ustanovením 14 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu DOMOV MLÁDEŽE, INTERNÁT A ŠKOLNÍ JÍDELNA, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 tel. +420 495 540 060, fax: +420 495 540 065, PSČ 500 02 e-mail: info@dmhk.cz, http://www.dmhk.cz Směrnice ke stanovení úplaty

Více

nájemního práva ve smyslu ust. 706 občanského zákoníku, k bytu č.24, v bytovém domě na

nájemního práva ve smyslu ust. 706 občanského zákoníku, k bytu č.24, v bytovém domě na Informace z usnesení 122. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 26.7.2010 1. Přechod nájemního práva nájemního práva ve smyslu ust. 706 občanského zákoníku, k bytu č.4 v bytovém domě na ulici Labská č.o.

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015,

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách. ze dne č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách. ze dne č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách ze dne 17. 12. 2014 č. 12/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pravidla

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku. Čl. 3 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku. Čl. 3 Poplatník Úplné znění obecně závazné vyhlášky obce Mokrá-Horákov č. 2/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO Obec Kuželov Kuželov 125 696 73 Hrubá Vrbka IČO 00544701 +420 518 329 824 +420 776 843 620 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KUŹELOV ZA ROK 2011 ( 17 zákona čs. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež ze dne 17. 12. 2014 č. 13/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Identifikační číslo. Kód. Pojmenování, název životní situace. Místní poplatek ze psů. Základní informace k životní situaci

Identifikační číslo. Kód. Pojmenování, název životní situace. Místní poplatek ze psů. Základní informace k životní situaci Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování, název životní situace Místní poplatek ze psů Základní informace k životní situaci Místní poplatek ze psů - přihlášky, odhlášky, úhrada poplatku za psa Kdo je

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice

Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Článek 3. VYMEZENÍ POJMŮ

Článek 3. VYMEZENÍ POJMŮ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém zasedání dne 3.12.2003 rozhodlo svým usnesením č. 121/2003 vydat na základě ustanovení 14 odst.

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Název: Rozpočtové opatření č. 13. Finanční vypořádání za rok 2015, zapojení zůstatku 2015, aktualizace rozpočtu. Obsah:

Název: Rozpočtové opatření č. 13. Finanční vypořádání za rok 2015, zapojení zůstatku 2015, aktualizace rozpočtu. Obsah: Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/10. ZMČ 7/10.13 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15. 06. 2016 Název: Rozpočtové opatření č. 13 Finanční vypořádání za rok 2015, zapojení

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013 MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Platí od 16. 12. 2013

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 5/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 5/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. /00 ze dne 11.1.00 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Kopřivnice se na svém. zasedání dne 11.1.00 usneslo vydat na základě zákona č. 6/10 Sb., o

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

MĚSTO SMIŘICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA SMIŘICE č. 3/2013, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

MĚSTO SMIŘICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA SMIŘICE č. 3/2013, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad MĚSTO SMIŘICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA SMIŘICE č. 3/2013, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad Zastupitelstvo města Smiřice se dne 09.12.2013 usneslo vydat usnesením č. 10/22/13 na základě

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO:

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ POLOM ROK 2014 v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Základní údaje o obci: Název: Obec Velká Polom

Více

ÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ MĚSTO OLOVÍ Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Oloví se na svém zasedání dne 25.dubna 2012 usnesením č. 19/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2003

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2003 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2003 Zastupitelstvo města Stříbra vydalo dne 20.11.2003, 05.05.2005, 30.3.2006 v souladu

Více

Obec Praskačka. Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích

Obec Praskačka. Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Praskačka se na svém zasedání dne 17.července 2007 usneslo vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška obce Telnice /2007

Obecně závazná vyhláška obce Telnice /2007 Obecně závazná vyhláška obce Telnice č. 02/200 /2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Telnice. Zastupitelstvo

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 101.01.09 Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, 143 12 Praha 4 vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti pro rok 2010 v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 obce Troubelice o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 obce Troubelice o místních poplatcích Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Typ: platná

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sedlice se na svém zasedání dne 21. listopadu 2012, usnesením číslo 179/2012, usneslo vydat na základě 14, odst.

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více