Inovace v personálním řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovace v personálním řízení"

Transkript

1 Inovace v personálním řízení Štěpánka Uličná a Tomáš Rampas Nikdy nebude vynalezen systém, který by zcela odstranil nutnost pracovat. Henry Ford Cílem článku je povzbudit všechny, kteří chtějí inovovat IS/IT především v oblastech personálního řízení. Zároveň však chceme upozornit na klamné představy a časté chyby, kterých se mnozí z nás dopouštějí při implementaci IS/IT. Firmy, které se rozhodnu pro vývoj nového IS či implementaci již vytvořených produktů, očekávají výrazné změny především v těchto oblastech: snížení nákladů na administrativní činnosti, které budou vykonávány např. samoobslužným systémem na síti, zvýšení produktivity práce, zpřehlednění a zefektivnění procesů. Všechna tato očekávání jsou logickými cíli managementu společností. Zklamání přichází ve chvíli, kdy i přesto, že vývoj a implementaci IS realizuje renomovaná softwarová společnost na trhu, dochází ke: zvýšení nákladů, snížení produktivity práce, zhoršení atmosféry na pracovišti, zhoršení komunikace, odporu k dalším případným změnám, posílení pozice odpůrců celého procesu. Následující část článku se bude věnovat především inovacím v oblasti řízení lidských zdrojů, zkušenostem s nimi a jak se ukáže, lze tyto zkušenosti a doporučení zobecnit a použít pro ostatní oblasti činnosti firem. Systémy řízení lidských zdrojů zaznamenaly značný pokrok oproti minulým letem. Hitem se stalo využívání tzv. síťově orientovaného personálního portálu. Tyto portály shromažďují informace z externích i interních zdrojů a mohou obsahovat nabídky vzdělávacích kursů, bonusů (nabídka výrobků firmy s výraznými slevami pro zaměstnance), spořících programů, apod. Proč by měl činit celou řadu rozhodnutí zaměstnanec? Copak personalisté nemohou zvládat veškeré činnosti jako dosud? Stejně jako dochází k zohlednění požadavků jednotlivých externích zákazníků společnosti, je třeba rozlišit požadavky jednotlivých interních zákazníků personálního oddělení. Ne všichni zaměstnanci budou motivováni stejně nastaveným programem odměňování. Ne všichni ocení příspěvek na sport. Ne každý uvítá příspěvek firmy k penzijnímu připojištění. Z toho vyplývá, že nároky na práci personalistů neustále rostou. Aby mohli naplnit očekávání managerů a všech vedoucích pracovníků, musí

2 svůj pohled zaměřit na jednotlivé zaměstnance. Vhodným příkladem pro nutnost individuálních mzdových, vzdělávacích a kariérních programů mohou být tzv. znalostní pracovníci. Tj. pracovníci, kteří pomáhají zavádět změny, pracují kreativně, přinášejí zajímavé podměty a nápady. Jejich působení ve firmě se může počít na měsíce, nikoli na desetiletí. Tito znalostní pracovníci jistě nebudou příliš motivováni věrnostní odměnou po odpracovaných pěti, deseti, či větším počtem let ve firmě. Zřejmě nebudou nijak positivně reagovat na nabídku příspěvku k dlouhodobému penzijnímu spoření. V okamžiku, kdy se firma rozhodne využívat nejmodernější technologie personálních portálů, které umožňují rychlejší a individuální poskytování služeb, by mělo dojít k transformaci řízení lidských zdrojů, jejichž základní výčet uvádí následující tabulka (Tabulka 1). Se změnou IS musí nutně dojít ke změně práce a organizaci původní styl řízení lidských zdrojů. Transformace řízení lidských zdrojů OD K lokálního administrativy vnitropodnikových služeb transakcí nediferencovaného podnikového plánování globálnímu samoobslužným systémům outsourcingu tvorbě informací individualizovanému plánování pro zaměstnance i Tabulka 1 Transformace řízení lidských zdrojů Zdroj: Alfred J. Walker a kol.: Moderní personální management, Grada Publishing,, ISBN , 2003, str. 17. Odborná literatura uvádí celou řadu pozitivních dopadů zavedení síťového personálního portálu na činnost firmy, např.: rychlejší zavádění personálních programů, rychlejší přístup zaměstnanců k informacím, rychlé získání informací pro podnikové řízení (okamžitě dostupné informace o nemocnosti, produktivitě, fluktuaci zaměstnanců a pod.). Co však celý proces zavedení nových IS/IT obnáší, není příliš populární téma. V druhé části článku se tomuto tématu budeme věnovat podrobněji.

3 Proč nedochází ke snížení celkových nákladů? Pokud má být moderní řízení lidských zdrojů založené na nových technologií a systémech, je třeba tyto systémy odborně zabezpečit. Bude zapotřebí jak tradiční práce analytiků, programátorů, administrátorů, tak specialistů na telekomunikace, místní sítě a internet. Raději zapomeňme v tuto chvíli na nepěkný zvyk přidat práci již stávajícím pracovníkům našeho IT, pokud nemáme jistotu, že mají volné kapacity pro tuto práci. Minimálně je třeba zajistit činnost: specialisty na databáze, který by vytvořil a udržoval politiky, metodologie a procedury potřebné na podporu zaměstnaneckých a manažerských samoobslužných systémů a prováděl zálohování aplikační databáze, manažera-správce personálních informací, který by ve spolupráci s odborníky definoval a aktualizoval standardní definice, možnosti využití, přístupová práva a pravidla bezpečnosti pro všechny oblasti personálních údajů, specialisty portálových aplikací, kteří by vyvinuli a spravovali portály a webové aplikace, odborné pracovníky z jednotlivých oddělení, kteří by udržovali aktuálnost obsahu, za který by byli zodpovědní. Nesmíme opomenout také na to, že nový systém by měl obsahovat kvalitní redakční nebo publikační systém, který by umožňoval zodpovědným pracovníkům jednoduchou a komfortní aktualizaci informací. Bez kvalitního publikačního systému se může stát, že ačkoliv jste vynaložili značnou částku za vytvoření kvalitního systému, tak není využíván, protože informace v něm jsou neaktuální. Proč nedochází k positivnímu přijetí ze strany personalistů? Odpověď je nasnadě. Práce se většině personalistů změní, některé činnosti již nebude třeba vykonávat, což ve větších firmách se specializovanými personalisty bude znamenat jejich nadbytečnost a propuštění. Aktivity, které dříve hrály ústřední roli v práci personalistů, jednoduše zmizí. Z čeho pramení nedůvěra ze strany personalistů k novým IS/IT? Nejen v oblasti personálního řízení se setkáme se snahou nezveřejňovat informace, i když mají sloužit širokému okruhu uživatelů. Sdílení informací je cíl, který bojkotujeme, protože se tím vytrácí naše jedinečnost v organizaci dáváme k dispozici informace, které nás činily zajímavými a zakládali jsme na nich svou hodnotu pro organizaci. To vše může stát za argumentem: Jak zajistíte bezpečnost dat?

4 Proč nedochází ke zprůhlednění procesů? Jestliže manager přistoupí k zavedení nových IT/IS proto, že očekává zprůhlednění procesů bude zklamán, pokud sám zprůhlednění procesů předem nezajistí. Je třeba provést patřičné změny v organizaci, řízení a všech procesech tak, aby implementovaný systém mohl být využíván efektivně. Samotné zavedení nového systému nám pořádek ve firmě neudělá! Může nám však pomoci podpořit naše snahy o jeho zavedení a udržení. Co je třeba udělat, aby se splnila naše očekávání při zavádění IS/IT? 1. Vědět, co chci změnit. 2. Vysvětlovat, vysvětlovat a přesvědčovat o prospěšnosti změny. 3. Být o ní sám přesvědčen. 4. Mít podporu vrcholového vedení firmy, pokud ji samo nerealizuje. 5. Vědět co nejvíce o tom, jak tato změna zasáhne do práce všech zúčastněných, jak ji mohou vnímat. 6. Připravit se na změnu a otevřeně hovořit a jejich možných negativech (přesun některých pracovníků, změny v jejich pracovní náplni). 7. Pokud víme, že změna bude obnášet propuštění některého z pracovníků, řešit tuto situaci co nejrychleji. Neponechávat zaměstnance zbytečně dlouhou dobu v obavách na koho ta karta padne. 8. Vyslechnout argumenty odpůrců a připravit krizový plán pro situace, které by mohly zhatit celou realizaci. 9. Připravit se na to, že se plán stane neaktuálním v době svého vypracování, a že budete muset být velmi kreativní v řešení problémů a vystaveni neočekávaným situacím. V přípravě plánu jde o to, aby jich bylo co nejméně. 10. Získat co nejvíce lidí pro změnu. Obklopit se týmem a nebýt jediným průkopníkem. 11. Odpůrce změn získat na svou stranu (v tom lepším případě), případně je zcela od realizace izolovat. Neberte si do svého týmu někoho, kdo Vám a ostatním bude neustále kazit nadšení a pronášet věty typu: To nedopadne dobře, to nemůže fungovat, ještě jsem neslyšel, že by to někde fungovalo,... Vzpomeňte si na mne, že jsem říkal/říkala, že to nemá smysl... Uznejte, že na takové věci při našem vytížení nemůžeme mít čas... apod. 12. Nezapomeňte, že úspěšná implementace záleží především na lidech. Pokusili jsme se zmínit o všech důležitých faktorech úspěšného zavádění nových IS/IT v personálním řízení firmy. Dospěli jsme k názoru, že osobní angažovanost zodpovědných pracovníků za realizaci projektu a jejich neustálá komunikace se všemi zúčastněnými je základním předpokladem úspěchu.

5 Literatura: [1] Walker, J. Alfred : Moderní personální management, Grada Publishing ISBN [2] Ivan Vrana, Karel Richta: Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů, Grada Publishing ISBN: [3] Kotter, J.P.: Srdce změny, Management Press ISBN: [4] Kotter, J.P.: Vedení procesu změny, Management Press ISBN: Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, o.p.s. U Santošky Praha 5 konzultant společnosti Gnostika Bc. Tomáš Rampas softwarový analytik společnosti Gedas, s.r.o.

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Vysoká škola hotelová v Praze. Diplomová práce. 2013 Silvia Faktorová

Vysoká škola hotelová v Praze. Diplomová práce. 2013 Silvia Faktorová Vysoká škola hotelová v Praze Diplomová práce 2013 Silvia Faktorová Vysoká škola hotelová v Praze Studijní obor: Management prosperity, rizik, auditu a krize Název diplomové práce: Efektivní řízení lidských

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy

Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy Ing. Martina Blažková, Ph.D. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE Zpracovatel: TREXIMA, spol. s r.o. Název projektu: Personální strategie efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje Registrační

Více

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH ANEB DALŠÍ KRŮČEK KE KVALITĚ V ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Ing. Milan Půček,

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Systémová integrace nezbytný předpoklad úspěšnosti zavádění IS/IT v podniku Bakalářská práce Autor: Jiří Nováček

Více

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace.

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace. Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace Michal Martoch V Novém Jičíně 10. 5. 2012 Předmluva Žijeme v zajímavé době. Na jednu

Více

Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. * Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. Markéta Stavinohová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou získávání,

Více

Implementace serveru Linux v malé/střední firmě jako náhrada za Windows server.

Implementace serveru Linux v malé/střední firmě jako náhrada za Windows server. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Yauheni Semianenka Implementace serveru Linux v malé/střední firmě jako náhrada za Windows

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: Bc. Jaroslav Vaculka Bc. Lenka Poláčková Bc. Petr Pešek, MBA Bc. Zdeněk Hlinský WGW Group, a.s. Na Petynce 31/132, Praha 6 IČ: 27880231 Praha 2008 Název

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Proč nechtít poradce aneb Limity a omezení poradenství podnikům

Proč nechtít poradce aneb Limity a omezení poradenství podnikům Proč nechtít poradce aneb Limity a omezení poradenství podnikům Kdo způsobil, že poradenství má dnes špatný zvuk? Západní poradci nabízející po r. 1989 své služby ve velkém prováděli ve firmě extenzivní

Více

Dynamické strategie pro zlepšení konkurenceschopnosti II.

Dynamické strategie pro zlepšení konkurenceschopnosti II. Rozvoj ústeckého regionu RUR, o. s. Dynamické strategie pro zlepšení konkurenceschopnosti II. název projektu: Strategie pro řešení recese z pohledu zaměstnanců reg. č. CZ.1.07/3.2.06/03.0027 autor: Klub

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Na tvorbě publikace spolupracovaly: Mgr. Martina Chlápková,

Více

ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI XY

ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI XY Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI XY ANALYSIS OF EMPLOYEE S EDUCATION SYSTEM WITHIN COMPANY XY Magisterská

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU Radim Dolák 1, Martin Miškus 2 1 Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná Email:dolak@opf.slu.cz 2 Slezská univerzita,

Více

Úvod souboru metodik projektu EF-TRANS

Úvod souboru metodik projektu EF-TRANS souboru metodik projektu EF-TRANS Předkládáme vám soubor sedmi metodik připravených v rámci individuálního projektu národního Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich

Více

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD.

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. OBSAH 1. Anotace 1.1. Cíle modulu 1.2. Potřebné vstupní znalosti 1.3. Autoři modulu 2. Podnikání v České republice 8 2.1. Charakter

Více

i ekonomii Zdravý rozum v životě Outsourcing mezd? Podle firem se stále nevyplatí Odnaučte se odkládat věci na zítřek 9/2013 téma Outsourcing v HR

i ekonomii Zdravý rozum v životě Outsourcing mezd? Podle firem se stále nevyplatí Odnaučte se odkládat věci na zítřek 9/2013 téma Outsourcing v HR HR forum vydavatel 9/2013 odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe PartneŘi časopisu Ta nejlepší řešení vznikají společně Talent management a komplexní rozvojové programy

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY. JAK INFORMATIKA POMÁHÁ ROZVOJI PODNIKÁNÍ?

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY. JAK INFORMATIKA POMÁHÁ ROZVOJI PODNIKÁNÍ? MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY. JAK INFORMATIKA POMÁHÁ ROZVOJI PODNIKÁNÍ? Doc. PhDr. Ivana Švarcová,CSc. 1 Rozvoj informační společnosti a její vliv na změny v komunikačních aktivitách Základní pojmy Odraz změn

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Pavla Hrušková PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V KENTICU SOFTWARE Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Hana Bartoňková, PhD.

Více

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská

Více