Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice"

Transkript

1 Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

2 Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny

3 Zákon 458/2000 Sb.- liberalizace trhu s energiemi Velké monopoly ČEZ, E.ON a PRE byly rozděleny na dvě samostatné společnosti: spravující distribuční sítě-distributor nakupující na burze energie-dodavatel EE Od roku 2006 všichni koncoví zákazníci včetně domácností mají možnost volby dodavatele EE

4 Konkurenční prostředí v dodávkách EE Liberalizace umožnila vstup nových subjektů na trh Vznikají tzv. alternativní dodavatelé elektrické energie, které si koncoví zákazníci mohou libovolně vybrat Počet držitelů licencí pro obchod s elektřinou je kolem 400

5 Výsledná cena elektřiny Tvořena součtem plateb za distribuci a silovou elektřinu. Cena za distribuci = komodita regulována státním dozorem (ERÚ).(Změna sazby vždy k 1.1. následujícího roku-musí být oznámena měsíc dopředu) Cena za silovou energii = regulovaná výhradně trhem

6 Distribuce elektrické energie Distribuce-STÁT Provozovatel přenosové soustavy ČEPS a.s. plní 3 funkce: Provoz přenosové sítě Přenos elektrické energie Transit elektrické energie Distribuce PRIVÁT Provozovatelé distribučních soustav: tzv. regionální distribuční společnosti ČEZ distribuce a.s., PRE Distribuce a.s., E.ON Distribuce a.s.: Napojeny na přenosovou soustavu Zabezpečují distribuci elektřiny Provozování a rozvoj distribuční soustavy

7 Distribuce elektrické energie

8 Tvorba ceny elektrické energie Silová elektřina Distribuce elektřiny Daň z elektřiny Systémové služby OTE a.s. Obnovitelné zdroje 0% 3% 1% 13% 38% 45%

9 Parametry určující náklady na elektrickou energii Produkt Distribuční sazba Jistič VT/NT Ostatní služby Silová elektřina

10 Regulované platby Stálá platba Platba za samotnou distribuci Platba za systémové služby

11 Stálá platba Platba za rezervovanou kapacitu (daná velikostí hlavního jističe před elektroměrem). Měsíčně placena stejná částka (bez ohledu na množství odebrané elektřiny). Čím vyšší je hodnota jističe, tím vyšší může být energetická náročnost spotřebičů, které lze naráz využívat (tím vyšší je však i stálá platba). Výměnou hlavního jističe za nižší můžete na pravidelné platbě ušetřit.

12 Platba za samotnou ditribuci Platba za užití technických zařízení. Je daná množstvím přenesené elektřiny. Jde o cenu za dopravenou MWh ( může se dělit na cenu ve vysokém tarifu a v nízkém tarifu.

13 Platba za systémové služby Příspěvek ČEPS a.s.

14 Cena na podporu výkupu elektřiny Z obnovitelných zdrojů (OZE) a kombinované výroby elektřiny a tepla. V souvislosti se vstupem ČR do EU jsme se zavázali tento typ výroby podporovat ekologicky přínosný Výrobní náklady jsou u těchto zdrojů však vyšší, proto jsou pokrývány z tohoto poplatku

15 Cena za zúčtování operátora trhu s elektřinou (OTE) Pokrývá náklady této společnosti. Ta zajišťuje zpracování bilance nabídek a poptávek elektřiny nebo zúčtování odchylek mezi plánovaným a skutečně dodaným množstvím elektřiny mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou.

16 Distribuční sazby D Elektřina maloodběr domácnost D01d, D02d - Jednotarifový produkt pro běžně vybavené odběrné místo (OM) kombinovatelný s distribučními sazbami pro nižší a střední roční spotřebu. D25d, D26d - Dvoutarifový produkt určený pro akumulační vytápění a ohřev teplé užitkové vody kombinovatelný s distribučními sazbami pro nižší a střední roční spotřebu. D35d - Dvoutarifový produkt určený pro hybridní vytápění a ohřev teplé užitkové vody kombinovatelný s distribuční sazbou s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu. D45d - Dvoutarifový produkt pro elektrické vytápění kombinovatelný s distribuční sazbou s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin. D55d, D56d - Dvoutarifový produkt pro vytápění tepelným čerpadlem kombinovatelný s distribučními sazbami s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin. D61d - Dvoutarifový produkt kombinovatelný s distribuční sazbou ve víkendovém režimu.

17 Distribuční sazby C Elektřina maloodběr firmy C01d, C02d, C03d Jednotarifová sazba - odběrné místo s běžným typem spotřeby. C25d - Doba trvání - nízkého tarifu (NT) je 8 hodin Dvoutarifová sazba, v odběrném místě musí být řádně nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody. C26d - Doba trvání - nízkého tarifu (NT) je 8 hodin Dvoutarifová sazba, v odběrném místě musí být řádně nainstalovány akumulační elektrické spotřebiče pro vytápění objektu. C35d - Doba trvání - nízkého tarifu (NT) je 16 hodin Dvoutarifová sazba, v odběrném místě musí být řádně nainstalovány hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče pro vytápění objektu. C45d - Doba trvání - nízkého tarifu (NT) je 20 hodin Dvoutarifová sazba, v odběrném místě musí být řádně nainstalovány přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu. C55d, C56d - Doba trvání - nízkého tarifu (NT) je 22 hodin Dvoutarifová sazba pro vytápění tepelným čerpadlem. C62d Jednotarifová sazba - je určena pro účely osvětlování veřejných prostranství.

18 Jak optimalizovat? Kontrola velikosti stávajícího jističe Musím znát: Hodnotu stávajícího jističe Roční spotřeby, distribuční sazbu Diagram spotřeby za časovou jednotku (minimálně 1 rok) zpětně (maxima hodinová, čtvrthodinová) Výpočet optimalizace jističe

19 Jak optimalizovat? Kontrola správně nastavené distribuční sazby výpočtem Kontrola a návrh distribuční sazby s nově navrženým jističem ( úprava jističe nelze provést pouze výpočtem, nutnost měření u odběrů NN) Fyzická změna jističe Návrh na distribuci na změnu distribuční sazby Změna smlouvy o připojení s distributorem, následná úprava smlouvy s obchodníkem

20 Příklad z praxe Provedena kontrola na 46ti odběrných místech připojených na NN v objektech v majetku Pardubického kraje (z celkového počtu 263). Po navržení optimalizace roční úspora ,- Kč Změna distribučních sazeb C01,C02,C03 zdarma

21 Příklad z praxe Změna ostatních DS potřeba potvrzení revizním technikem( náklad 2-5 tis. Kč) Výměna jističe za menší náklad na nový jistič+montáž+revizního technika 3 až 20 tis. Kč Před realizací optimalizačních opatření je nutno prověřit budoucnost charakteru spotřeby odběrného místa (velikost spotřeby, množství spotřebičů, změna režimu ap.)

22 Konkrétní příklad z praxe Před optimalizací Název PO Název odběrného místa EAN Počet fází Velikost jističe Distribuční sazba Roční spotřeba NT Roční spotřeba VT Roční spotřeba celkem Gymnasium Jevíčko Nerudova 557 Jevíčko f3 300 C02d 0 128,1 128,1 Po optimalizaci Název PO Název odběrného místa EAN Max.příkon kw Návrh jističe v A Návrh nové sazby Cena za rok původní v Kč Cena nová za rok v Kč Úspora za rok v Kč včetně DPH Gymnasium Jevíčko Nerudova 557 Jevíčko (89) C03d , , ,-

23 Konkrétní příklad z praxe Před optimalizací Název PO Název odběrného místa EAN Počet fází Velikost jističe Distribuční sazba Roční spotřeba NT Roční spotřeba VT Roční spotřeba celkem MWh MWh MWh Zdravotnická záchranná služba Pk Průmyslová 450, Pardubice F3 250 C02d 146,2 146,2 Po optimalizaci Název PO Název odběrného místa EAN Maximální příkon v kw Návrh optimalizova ného jističe v A Návrh nové sazby Cena za rok původní v Kč Cena za rok nová v Kč Úspora v Kč za rok včetně DPH Zdravotnická záchranná služba Pk Průmyslová 450, Pardubice (44) C03d , , ,0

24 Nabídka ETIK na optimalizaci Nabízí využití know-how a provedení optimalizace jističů a distribučních sazeb v objektech pro: Kraje, města, obce: Budovy pro zdravotnictví Budovy pro školství, sport Budovy pro sociální služby Budovy pro kulturní služby Správní budovy

25 Nabídka ETIK na optimalizaci Nabízí využití know-how a provedení optimalizace jističů a distribučních sazeb v objektech pro: Podnikatelský sektor: Prodejny Provozovny Výrobní a logistické budovy Správní budovy

26 Co ETIK od klienta potřebuje? Kompletní roční fakturu, nebo 12 měsíčních faktur za poslední uplynulé období odběrného místa, které požaduje optimalizovat. Kontakty na uživatele budovy, ve kterém je odběrné místo, které požaduje optimalizovat.

27 Co to klienty ETIK bude stát? Symbolický evidenční poplatek při podpisu smlouvy s klientem o optimalizaci ,- Kč Procentuální podíl na realizované úspoře v prvním a druhém roce dle dohody (success fee).

28 Co někdy brání rozhodnutí optimalizovat? Lidský faktor (nedobrý hospodář): Technická neznalost Lenost Alibismus Strach měnit něco, co funguje Z cizího krev neteče Nedostatek motivace

29 Jak objednat optimalizaci? Napsat, nebo zavolat na ETIK, nejlépe vedoucímu projektu: Milan Vich Telefon

30 VÁŠ PARTNER V ENERGETICKÉM PORADENSTVÍ DĚKUJI ZA POZORNOST Milan Vich Energetický manažer Pardubického kraje Předseda dozorčí rady ETIK

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2010 ze dne 30. listopadu 2010, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí

Více

OranŽový průvodce Praktické informace, tipy a rady v kostce

OranŽový průvodce Praktické informace, tipy a rady v kostce OranŽový průvodce Praktické informace, tipy a rady v kostce SKUPINA ČEZ obsah Rádi vám vše osvětlíme 5 co vše je potřeba, když chci odebírat elektřinu? 6 co dělat, když už elektřinu odebírám? 8 jak platit

Více

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady odečet spotřeba [kwh] provozní náklady [Kč s DPH] datum stav počitadla celková za období Ø/den celkové za období Ø/den VT NT VT NT Σ VT NT Σ VT NT Σ VT NT

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 13 V JIHLAVĚ 28. 11. 2013 ČÁSTKA 8/2013 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2013 ze dne 27. listopadu 2013, kterým

Více

ELEKTŘINA VODA TEPLO ZEMNÍ PLYN

ELEKTŘINA VODA TEPLO ZEMNÍ PLYN ELEKTŘINA VODA TEPLO ZEMNÍ PLYN O sp olečn osti V České republice se od roku 2005 skokově zvyšuje spotřeba i ceny elektřiny a zemního plynu a v široké veřejnosti panuje názor, že odběratelé musí poslouchat

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza obchodních příležitostí na trhu s elektrickou energií a plynem v ČR Tereza Fenclová 2012/2013

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL SPOLEČNOSTI A PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ... 5 3 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK... 6 3.1 Spolupráce s příspěvkovými organizacemi Jihomoravského kraje... 6

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI KATEDRA MANAGEMENTU PODNIKATELSKÉ SFÉRY. Diplomová práce. Bc.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI KATEDRA MANAGEMENTU PODNIKATELSKÉ SFÉRY. Diplomová práce. Bc. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI KATEDRA MANAGEMENTU PODNIKATELSKÉ SFÉRY Diplomová práce Bc. Matyáš Hančl 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU

Více

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 červenec 2013 Seznam nejpoužívanějších zkratek ČR ERÚ MPO ČEPS OTE PXE EEX SEI ÚOHS PS PPS

Více

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb.

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013

Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013 červenec 2014 Seznam nejpoužívanějších zkratek ČR ERÚ MPO ČEPS OTE PXE EEX ÚOHS PPS PDS MC

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ONIVON a. s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ONIVON a. s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ONIVON a. s. Pravidla provozování lokální distribuční soustavy stanovují základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k

Více

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) únor 2015 OBSAH 1. Úvod... 10 2. Předpokládaný vývoj energetického sektoru... 13 2.1 Období do roku 2019... 13 2.2 Období od roku 2020 do 2024... 14 2.3

Více

Shrnutí a závěry studie

Shrnutí a závěry studie Vlliiv větrných ellektráren na ellektriizační soustavu ČR Shrnutí a závěry studie EUROENERGY, SPOL. S R.O. ŠVÉDSKÁ 22, 150 00 PRAGUE 5 CZECH REPUBLIC TEL.: 257 116 111 FAX : 257 310 589 WWW.EUROENERGY.CZ

Více

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI

Více

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Zisk před zdaněním (mil. Kč) 0 200 400 600 800 1 000 celkem 2000 2001 2002 2003 2004 513 687 888 968 1 162 Cíl Skupiny ČEZ Stát se jedničkou

Více

ZA ROK 2011. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2011. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2011 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Třída T. Bati areál Svit, budova 22, 760 90 Zlín Ředitel společnosti: Správní rada:

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2009

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2009 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2009 červenec 2010 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

Datum přijetí: Datum účinnosti od: 30. prosince 2004

Datum přijetí: Datum účinnosti od: 30. prosince 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá

Více

Výroba a dodávky tepla v Hranicích

Výroba a dodávky tepla v Hranicích Výroba a dodávky tepla v Hranicích Co byste měli vědět? Milí hraničtí spoluobčané, již několik měsíců, ba let, probíhá v našem městě diskuse ohledně systému centrálního zásobování teplem. Provozovatelem

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 11. září 2009 Cena Kč 75, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 11. září 2009 Cena Kč 75, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 95 Rozeslána dne 11. září 2009 Cena Kč 75, O B S A H : 314. Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

ZÁKON OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON OBECNÁ USTANOVENÍ III. Návrh ZÁKON ze dne o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů energie a druhotných energetických zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a o změně některých zákonů (zákon

Více

Zpráva o činnosti společnosti CEJIZA, s.r.o.

Zpráva o činnosti společnosti CEJIZA, s.r.o. Zpráva o činnosti společnosti CEJIZA, s.r.o. za rok 2011 Předkládá: MUDr. Bořek Semrád, jednatel společnosti CEJIZA, s.r.o., Žerotínovo náměstí 3/5, 602 00 Brno zapsána v OR vedeném KS v Brně, odd.c, vložka

Více

AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Duben 2012 AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Předkládá: SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Americká 17 120 00 Praha 2 Czech Republic Tel.:

Více

Servisní systémy v oblasti Smart Grids

Servisní systémy v oblasti Smart Grids MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Servisní systémy v oblasti Smart Grids DIPLOMOVÁ PRÁCE Pavel Máša Brno, 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více