20/06/2013 Pavel Cyrani Ředitel divize Strategie, ČEZ, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20/06/2013 Pavel Cyrani Ředitel divize Strategie, ČEZ, a.s."

Transkript

1 EVROPSKÁ ENERGETICKÁ POLITIKA A JEJÍ DOPADY NA TRŽNÍ PROSTŘEDÍ V EVROPĚ A ČR 20/06/2013 Pavel Cyrani Ředitel divize Strategie, ČEZ, a.s.

2 EVROPSKÁ ENERGETICKÁ POLITIKA MĚLA DEFINOVÁNY DVA HLAVNÍ CÍLE: JEDNOTNÝ TRH A DLOUHODOBOU DEKARBONIZACI 2 PILÍŘE ENERGETICKÉ POLITIKY EU CÍLE NÁSTROJE Efektivní alokace kapitálu Příznivé ceny pro spotřebitele Bezpečnost dodávek Liberalizace Větší konkurence Funkční propojení elektrických trhů Snížení emisí skleníkových plynů o 80-95% do x20 do roku EU ETS 2. Podpora OZE 3. Směrnice o energetické účinnosti (EED) Vyvážený posun k efektivní a nízkouhlíkové ekonomice 1

3 DOŠLO K MARKET COUPLINGU ČR-SK-HU, ALE NIKOLIV S NĚMECKEM Projekt propojeného denního trhu mezi Českou a Slovenskou republikou na principu Market Coupling byl spuštěn 1. září , SEPS: Největší výhodou market coupling bylo výrazné zvýšení míry likvidity na trhu... Polsko a Rumunsko mají zájem rozšířit CZ-SK-HU Market Coupling. V lednu 2013 se setkali v Budapešti zástupci národních regulačních orgánů, provozovatelů přenosových soustav a operátorů trhů s elektřinou, aby se dohodli na zahájení spolupráce. 30. května 2011 podepsáno MoU ohledně spolupráce vedoucí k vytvoření funkčního, propojeného a integrovaného vnitřního trhu s elektřinou mezi ČEPS, SEPS a MAVIR. Provoz propojených trhů ČR-SR- Maďarsko byl zahájen v září

4 NÁSTROJE, KTERÉ CÍLÍ NA DEKARBONIZACI VŠAK NEJSOU VZÁJEMNĚ KONZISTENTNÍ A NEPODPORUJÍ TRH KOMPATIBILITA SE SPOLEČNÝM TRHEM KONZISTENCE S EU ETS 1. EU ETS Cíle je dosaženo tržně Trh je jeden, celoevropský 2. Podpora OZE Cíle se tlačí zejména dotačně Každá země má své unikátní schéma Přímé dotace OZE vytlačují EU - ETS Nižší motivace investic do dalších nízkoemisních zdrojů Zvýhodnění uhlí před plynem 3. EED Cílů bude dosaženo pravděpodobně mixem dotací a regulace Každá země má své unikátní schéma Přímé dotace / systémy podpory pro dosahování úspor vytlačují EU ETS Úspory hledány jen v dotovaných oblastech, v jiných může vést i k nárůstu 3

5 EU ETS JE FLEXIBILNÍ NÁSTROJ, KTERÝ UMOŽŇUJE CÍLIT ŠIROKOU ŠKÁLU ZPŮSOBŮ ÚSPORY CO Náklady na snížení / tco 2 e Lighting switch incandescent to LED (residential) Appliances electronics Motor systems efficiency First-generation biofuels Cars full hybrid 5 Second-generation biofuels Appliances residential Reduced slash-and-burn agriculture conversion Reduced pastureland conversion Grassland management Gas plant CCS retrofit Iron and steel CCS new build Geothermal Rice management Small hydro Waste recycling Efficiency improvements, other industry Landfill gas electricity generation Clinker substitution by fly ash Building efficiency new build Insulation retrofit (residential) Tillage and residue management Cropland nutrient management Cars plug-in hybrid Retrofit residential HVAC Organic soils restoration Coal CCS new build Coal CCS retrofit Potenciál snížení GtCO 2 e za rok Solar CSP Reduced intensiveagriculture conversion High-penetration wind Solar PV Low-penetration wind Degraded forest reforestation Pastureland afforestation Degraded-land restoration Nuclear 38 Pozn.: Křivka ukazuje odhad maximálního potenciálu všech technických opatření na snížení skleníkových plyn pod 80 /tco 2 e pokud by každý nástroj byl prováděn agresivně. To, jakou konkrétní roli budou hrát jednotlivé opatření a technologie není do analýzy zahrnuto. 4

6 NICMÉNĚ NEBYL DESIGNOVÁN NA KRIZI 1. CO Odhady budoucí dynamiky EUA v letech 2008 a 2012 EUR/t VI.08 X Současný přebytek na trhu jako následek krize na straně poptávky a rigidní nabídky je odhadován na 1700 Mt Investice realizované na předpokladu vysoké ceny povolenky jsou dnes nekonkurenceschopné (např. Eon na konci ledna oznámil možné uzavření druhé nejúčinnější německé plynové elektrárny Irsching ) Naopak i přes krizi roste výroba a emise z uhelných elektráren 5 Zdroj: Významná banka

7 EU SE SNAŽÍ O OPĚTOVNÉ NASTOLENÍ ROVNOVÁHY NA TRHU ZA POMOCI KRÁTKODOBÉ A STRUKTURÁLNÍ REFORMY... KRÁTKODOBÁ REFORMA ( BACKLOADING ) 1. CO 2 6 Návrh na přesun 600Mt ze začátku na konec třetí fáze Původní záměr byl přijít s rychlým řešením, které poskytne trhu signál o budoucnosti EU ETS a poskytne čas pro přípravu strukturální reformy Návrh byl v dubnu zamítnut Evropským parlamentem a vrátil se k přepracování do Výboru pro životní prostředí (ENVI) Další hlasování je plánováno na červen (ENVI) resp. červenec (plénum) STRUKTURÁLNÍ REFORMA EK představila 6 možných řešení, která se nyní diskutují Trvalý set-aside (část objemu povolenek je zrušena) Zrychlení redukčního faktoru (zrychlení tempa poklesu nabídky ze současných 1,74% ročně) Zvýšení cíle pro rok 2020 na 30% Nabídkový management (cenové dno u aukcí nebo cenový management při dočasných výkyvech ceny) Rozšíření EU ETS o další sektory Limit/zákaz použití CER kreditů 6

8 PŘI ABSENCI TRŽNÍ MOTIVACE JSOU CÍLE V OBLASTI OZE TLAČENY PŘÍMOU REGULACÍ A DOTACEMI, COŽ JE NEEFEKTIVNÍ A DRAHÉ Dynamika příplatku na OZE v Německu (levá osa) a v České republice (pravá osa) EUR centy/kwh, CZK/kWh 2. OZE DE 0.68 CZ Roční platby za OZE se v EU do roku 2020 zdvojnásobí Příplatek na OZE v roce 2013 v Německu vzrostl o 47% a v ČR o 41% oproti roku 2012 Delokalizace: Vysoké příplatky na OZE v EU podrývají konkurenceschopnost zdejšího průmyslu Zdroj: Wikipedia, EOn

9 NAVÍC DOTACE OZE MIMO TRŽNÍ MECHANISMY BURZY ZPŮSOBUJÍ NÁSLEDNĚ NEFUNKČNOST BURZY JAKO TAKOVÉ Hodinové reziduální poptávky, výroby z větru a slunce (horní graf) a spotové ceny (spodní graf) v Německu v prosinci 2012 GW a EUR/MWh 2. OZE Výroba z větru v posledním týdnu 2012 byla více než 2,5krát nad průměrem roku a o 80% nad průměrem za celý prosinec I výroba z PV byla v posledním týdnu dvojnásobná oproti zbytku prosince Day-ahead spotová cena hodin s negativní cenou v 5 dnech (minimum -222 EUR/MWh 25/12/2012) Intraday minimum -500EUR/MWh *Poptávka - Vítr - PV

10 RŮST VÝROBY Z OZE SE NEGATIVNĚ PROMÍTÁ DO VÝROBNÍCH MARŽÍ ÚČINNÝCH A FLEXIBILNÍCH KONVENČNÍCH ZDROJŮ Vývoj clean spark spreadu EUR/MWh, Cal (year-ahead fwd.) Pokles marží plynových elektráren je zejména důsledkem nižší ceny elektřiny i nižšího poměru peak/base kvůli rozvoji OZE a nízké ceně povolenky V posledních měsících negativně ovlivňuje marže rostoucí cena plynu oproti stagnující ceně uhlí Poznámka: počítáno na CCGT s účinností 58% při špičkovém provozu a hubovém plynu NCG

11 TEMPO ROZVOJE INFRASTRUKTURY JE NAVÍC POMALEJŠÍ NEŽ NÁRŮST OZE, COŽ ZESILUJE TLAK NA PŘENOSOVÉ SÍTĚ Fyzické toky větrné energie ve střední Evropě 2. OZE Elektřina z obnovitelných zdrojů v severním Německu teče do oblastí s vysokou poptávkou na jihu, což spolu s volatilitou OZE vytváří tlak na přenosovou síť Řízení toků se stalo ještě komplikovanějším po vlně odstavování jaderek Výroba větrné energie Většina dotací je určena přímo na rozvoj obnovitelných zdrojů a ne na rozvoj související infrastruktury Poptávka po elektřině Fyzický tok Kritická linka 10

12 OPERÁTOŘI V CEE JSOU TAK NUCENI REDUKOVAT PŘESHRANIČNÍ KAPACITY A OMEZOVAT JEDNOTNÝ TRH Roční přeshraniční kapacita nabídnutá do aukcí MW % % % % OZE Německá větrná energie zaplavuje českou přenosovou síť a přetěžuje ji ČEPS je nucen rezervovat část přeshraniční kapacity na nepředvídatelné toky elektřiny z OZE Dlouhodobé (roční, měsíční) alokace kapacit důležité pro forwardové prodeje jsou nižší, což negativně ovlivňuje hloubku konkurence CEPS-TENNET TENNET-CEPS CEPS-50Hz 50Hz-CEPS Ochrana národních trhů (phaseshiftery v NL a PL) pouze prohlubuje problémy ostatních a odděluje trhy 11 Zdroj: Central allocation office

13 ZEMĚ SE NEMOHOU SPOLEHNOUT NA VÝROBU Z INTERMITENTNÍCH ZDROJŮ A POTŘEBUJÍ ŘIDITELNÉ ZDROJE Vývoj rezervní kapacity ve Velké Británii, % Velká Británie uzavře cca 12 GW uhelných elektráren a elektráren spalujících ropné produkty před rokem 2016 (cca 13% instalované kapacity ve VB) dalších cca 10 GW uhelných elektráren bude mít omezenou disponibilitu po roce 2016 (cca 11% instalované kapacity ve VB) dalších cca 7 GW zastaralých plynových elektráren se uzavře kvůli ekonomice provozu v jádře se navíc předpokládá odstavení cca 2 GW k roku 2016 a dalších cca 6 GW k roku Zdroj: Credit Suisse 2012

14 BRITÁNIE A NĚMECKO PROTO PŘIPRAVUJÍ REFORMY ŘEŠÍCÍ SPECIFICKÉ PROBLÉMY JEJICH NÁRODNÍCH ENERGETIK Velká Británie Druhé čtení zákona o reformě energetického trhu probíhá v britském parlamentu od prosince 2012 V Evropské komisi VB předjednává mechanismy reformy s DG Comp a DG Energy, hlavním argumentem VB je tržní selhání a bezpečnost dodávek EDF vyjednává parametry o CfD, finálně rozhodne o výstavbě v roce 2013 v návaznosti na schválení strike price ; po odstoupení firmy Centrica z projektu vyjednává EDF s čínskými investory, kteří požadují garanci výkupní ceny Horizon projekt EON a RWE byl dokoupen japonským dodavatelem technologie Hitachi za 650 mil liber NuGEn finální rozhodnutí o výstavbě je plánováno na rok 2015 DEMONSTRACE SELHÁNÍ TRHU: Národní vlády určují energetický mix Německo Zástupci vlády konstatují, že vývoj OZE není udržitelný musí být koordinován Bavorsko silně podporuje kapacitní mechanismy a vyjednává s Gazpromem Němečtí operátoři přenosových sítí zasmluvnili na zimu 2012/2013 celkem 2600 MWe záložní kapacity Evropská komise plánuje kapacitní mechanismy podporující výstavbu nových konvenčních zdrojů důkladně zkoumat z hlediska možné veřejné podpory Kapacitní platby již součásti legislativy Kapacitní platby v procesu zavádění do legislativy/ regulatoriky 13 Zdroj: NEPP, SWECO, IHK, Bloomberg, Argus, Gazprom, Fortum

15 Spotřeba elektřiny na osobu PROBLÉMY NA STRANĚ VÝROBY ELEKTŘINY JE NUTO ŘEŠIT: V ČR LZE OČEKÁVAT RŮST SPOTŘEBY SPOLU S KONVERGENCÍ K EU15 9 Spotřeba elektřiny na osobu vs. HDP PPP na osobu, MWh/os, tisíce PPP/os, 2011 Existuje silná korelace mezi úrovní ekonomiky a spotřebou na obyvatele 8 FR 7 EU15 DE NL 6 DK CZ ES IE UK 5 PT GR IT BE AT I přes ekonomiku orientovanou na průmysl má ČR nižší spotřebu elektřiny než jiné středoevropské země Spotřeba elektřiny ve skandinávských zemích (FI, SE) je na úrovni dvojnásobku průměru EU HDP PPP na osobu 14 Zdroj: Eurostat, ENTSO-E

16 EK NAVÍC PŘEDPOKLÁDÁ NÁRŮST PODÍLU ELEKTŘINY NA SPOTŘEBĚ ENERGIÍ VE VŠECH SCÉNÁŘÍCH VÝVOJE DO ROKU 2050 Podíl elektřiny na celkové spotřebě energie ve scénářích vývoje % konečné spotřeby energie rozmezí dané dekarbonizačními scénáři současný trend lze očekávat nadproporcionální růst ČR k dosažení evropského průměru (ČR podíl jen 19 %, 2011) Role elektřiny v energetickém mixu se bude dlouhodobě zvyšovat 15 i v případě ambiciózních cílů v oblasti energetických úspor Zdroj: European Commission - Energy Roadmap 2050, Impact assessment and scenario analysis, strana 123, Eurostat

17 SHRNUTÍ Původní cíle EK nastavit jednotný trh selhávají velkým rozvojem OZE na základě národních stimulačních mechanismů Selhání trhu se promítá v pozastavení investic do nových klasických zdrojů, které pomalu ústí v nedostatek výrobních zdrojů, prozatím jen regionálně. Tento nedostatek je řešen dalšími regulačními zásahy Další rozvoj evropských energetických stojí dnes na křižovatce. Základní varianty jsou 3: Další rozvoj k jednotnému trhu postavenému na reformovaném EU-ETS (nebo jeho náhradě postavené na tržních principech) Opětovná regulace trhu s rozvojem kapacit na základě regulatorních schémat na jednotlivých národních trzích Ustanovení celoevropského kapacitního schématu Navrhované další kroky pro Českou republiku: Používat cílené intervence pro zajištění bezpečnosti dodávky na úrovni národních států (včetně ČR). Pro ostatní cíle používat trh. Např. dlouhodobě používat pro snižování emisí CO2 pouze reformované, flexibilní EU ETS a to i pro obnovitelné zdroje. Odmítnout systém jednotných kapacitních plateb pro celou Evropu. Dlouhodobě usilovat o návrat k řešení založeném na trhu, nikoli na direktivním rozhodování, avšak být podle postupu v Německu připraven i na alternativu národních systémů. 16

21/10/2013 Pavel Cyrani Ředitel divize Strategie, ČEZ, a.s.

21/10/2013 Pavel Cyrani Ředitel divize Strategie, ČEZ, a.s. REFORMA ENERGETICKÉHO TRHU V EU A DOPADY PRO ČR 21/10/2013 Pavel Cyrani Ředitel divize Strategie, ČEZ, a.s. EVROPSKÁ ENERGETICKÁ POLITIKA MĚLA DEFINOVÁNY DVA HLAVNÍ CÍLE: JEDNOTNÝ TRH A DLOUHODOBOU DEKARBONIZACI

Více

SEK A SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY Z POHLEDU ČEZ

SEK A SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY Z POHLEDU ČEZ SEK A SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY Z POHLEDU ČEZ JAN KANTA Manažer útvaru Legislativa a trh XXIV. Seminář energetiků Jelenovská, 22. ledna 2014 I KDYŽ MÁME DNES ELEKTŘINY PŘEBYTEK, LZE V ČESKÉ REPUBLICE

Více

14.00 14.05 Daniela Písařovicová a Jiří Gavor Úvodní přivítaní moderátory 14.05 14.20 Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu ČR 14.20 14.

14.00 14.05 Daniela Písařovicová a Jiří Gavor Úvodní přivítaní moderátory 14.05 14.20 Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu ČR 14.20 14. 14.00 14.05 Daniela Písařovicová a Jiří Gavor Úvodní přivítaní moderátory 14.05 14.20 Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu ČR 14.20 14.35 Pavel Cyrani, člen představenstva ČEZ 14.35 14.50 Mirek Topolánek,

Více

09.30 9.40 Daniela Písařovicová Úvodní přivítaní moderátorkou 09.40 9.55 Pavel Šolc, naměstek ministra průmyslu a obchodu 09.55 10.

09.30 9.40 Daniela Písařovicová Úvodní přivítaní moderátorkou 09.40 9.55 Pavel Šolc, naměstek ministra průmyslu a obchodu 09.55 10. 09.30 9.40 Daniela Písařovicová Úvodní přivítaní moderátorkou 09.40 9.55 Pavel Šolc, naměstek ministra průmyslu a obchodu 09.55 10.10 David Kučera, generální sekretář Energetické burzy Praha 10.10 10.25

Více

trh s elektrickou energií v evropě

trh s elektrickou energií v evropě > konvergence českého a německého trhu > růst cen napříč Evropou > hrozí úbytek výrobních kapacit > nedokonalé propojení brání sjednocení trhu trh s elektrickou energií v evropě Pro Energetickou burzu

Více

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI

Více

Jak regulační zásahy deformují trh s elektrickou energií?

Jak regulační zásahy deformují trh s elektrickou energií? Jak regulační zásahy deformují trh s elektrickou energií? Ceny elektřiny v Evropě a jejich vliv na investice v celém sektoru PhDr. IVO HLAVÁČ Ředitel útvaru Public Affairs Skupiny ČEZ Konference IVD, Evropská

Více

Politika a výzvy v oblasti energetiky

Politika a výzvy v oblasti energetiky Politika a výzvy v oblasti energetiky Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 Politika a výzvy v oblasti energetiky Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 Tento

Více

OČEKÁVANÁ DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU. Prezentační materiál pro veřejnost ELEKTŘINY A PLYNU

OČEKÁVANÁ DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU. Prezentační materiál pro veřejnost ELEKTŘINY A PLYNU OČEKÁVANÁ DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU Prezentační materiál pro veřejnost ELEKTŘINY A PLYNU únor 2013 Obsah 1 Použité zkratky... 2 2 Úvod... 3 3 Východiska dlouhodobé rovnováhy a vztah

Více

Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013

Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013 červenec 2014 Seznam nejpoužívanějších zkratek ČR ERÚ MPO ČEPS OTE PXE EEX ÚOHS PPS PDS MC

Více

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 červenec 2013 Seznam nejpoužívanějších zkratek ČR ERÚ MPO ČEPS OTE PXE EEX SEI ÚOHS PS PPS

Více

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) únor 2015 OBSAH 1. Úvod... 10 2. Předpokládaný vývoj energetického sektoru... 13 2.1 Období do roku 2019... 13 2.2 Období od roku 2020 do 2024... 14 2.3

Více

PODKLADOVÁ STUDIE Současnost a budoucnost evropské energetické politiky. Autor: Petr Binhack, Asociace pro mezinárodní otázky

PODKLADOVÁ STUDIE Současnost a budoucnost evropské energetické politiky. Autor: Petr Binhack, Asociace pro mezinárodní otázky PODKLADOVÁ STUDIE Současnost a budoucnost evropské energetické politiky Autor: Petr Binhack, Asociace pro mezinárodní otázky Studie, zpracovaná externím subjektem AMO Asociace pro mezinárodní otázky, slouží

Více

Kapacitní trhy v EU. Capacity Markets in EU

Kapacitní trhy v EU. Capacity Markets in EU ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Kapacitní trhy v EU Capacity Markets in EU Bakalářská práce Studijní program: Elektrotechnika,

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2014

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2014 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. POLOLETÍ 2014 Neauditované konsolidované výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) (čtvrtletní zpráva dle 119a,

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 Auditované konsolidované výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) Praha, 3. března 2015 PROGRAM Hlavní

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

Procesy v oblasti energetiky potřeba pružně reagovat na změny požadavků. Roman Portužák Praha 16.4.2013

Procesy v oblasti energetiky potřeba pružně reagovat na změny požadavků. Roman Portužák Praha 16.4.2013 Procesy v oblasti energetiky potřeba pružně reagovat na změny požadavků Roman Portužák Praha 16.4.2013 Vývoj legislativy EU v oblasti energetiky (1) 3 balíčky" předpisů (1996, 2003, 2009) - deregulují

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ Představení Skupiny ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍHO PROGRAMU REFOREM ČR 2008-2010

ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍHO PROGRAMU REFOREM ČR 2008-2010 ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍHO PROGRAMU REFOREM ČR 2008-2010 ČR říjen 2009 OBSAH OBSAH...2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...4 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ...6 I. ÚVOD...7 II. VÝVOJ ČESKÉ EKONOMIKY...9 III. MAKROEKONOMICKÁ

Více

Analýza větrné energetiky v ČR

Analýza větrné energetiky v ČR Analýza větrné energetiky v ČR březen 2015 Větrná energetika dokáže výhledově vyrábět třetinu elektřiny potřebné v České republice. Přibližně tolik jako dva nové jaderné bloky, akorát za šestkrát nižší

Více

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Petr Lang, programový koordinátor PSSI Andrej Nosko, spolupracovník PSSI Jiří Schneider, programový ředitel PSSI Praha, 30. srpna 2009 Shrnutí Energetická

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Příloha A Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, dovolte,

Více

Inteligentní energetické soustavy budoucnosti

Inteligentní energetické soustavy budoucnosti Inteligentní energetické soustavy budoucnosti Petr Míkovec Ředitel útvaru Rozvoj podnikání, Divize Strategie, ČEZ, a.s. Technologický rozvoj v energetice: Je elektřina hlavním energetickým zdrojem budoucnosti?

Více

Mejstřík Presentace plyn EURO. Snímek 1 www.eeip.cz

Mejstřík Presentace plyn EURO. Snímek 1 www.eeip.cz Vztah ceny zemního plynu a ropy - světové zásoby, vývoj cen zemního plynu po skončení regulace vyplývající ze zkušenosti EU, regionalizace trhu s flexibilitou, zkušenosti z liberalizace v zahraničí Michal

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více