Vrchotojanovický měsíčník 03/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vrchotojanovický měsíčník 03/2013"

Transkript

1 Vrchotojanoický měsíčník 03/2013 Výchoa dětí je činnost, při níž musíme obětoat čas, abychom ho získali. JEAN JACQUES ROUSSEAU ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse uplynulém období mimo jiné: byla informoána starostou o probíhajících jednáních s lastníky pozemků, kterých se dotýká změna trasy staby "přiaděč pitné ody Benešo - Sedlčany", jednání jsou edena starostou města Sedlčany, eent. jím poěřeným praconíkem; souhlasila s nárhem Smlouy o budoucí smlouě o zřízení ěcného břemene mezi Městysem Vrchotoy Janoice a Městem Sedlčany pro stabu "Přiaděč pitné ody BenešoSedlčany"; doporučila zastupitelstu městyse souhlasit s nárhem Smlouy o zřízení ěcného břemene ozn. IP /1 "Vrchotoy Janoice, knn, p.č. 1311/22" pro ybudoání elektrické přípojky pro noostabu rodinného domu čp. 245 e Vrchotoých Janoicích; doporučila zastupitelstu městyse souhlasit s udělením ýjimky počtu žáků pro základní školu na školní rok tak, že škola bude organizoána jako sedmitřídní s průměrným počtem 14,5 žáka na třídu, a současně se záazkem úhrady zýšených ýdajů na zděláací činnost školy nad ýši stanoenou krajským normatiem; doporučila zastupitelstu městyse souhlasit s nárhem Smlouy o poskytnutí neinestičního příspěku z rozpočtu městyse pro TJ Sokol Vrchotoy Janoice, když ustanoení smlouy byla dopracoána po dohodě mezi finančním ýborem a organizací; souhlasila s uzaírkou části místní komunikace zástabě e Vrchotoých Janoicích, která naazuje na školní hřiště, a to pro konání cyklistického záodu žáků školy dne 18.4.; seznámila se s dopisem Krasjkého úřadu Středočeského kraje a souhlasila se zeřejněním; souhlasila s rozšířením počtu míst mateřské škole o 2 (na celkoý počet 44) od ; zala na ědomí zpráu o skončené inentarizaci majetku městyse za rok 2012; byla informoána o činnosti komise žiotního prostředí; byla informoána o jednání Mikroregionu Džbány. star. Příští eřejné zasedání zastupitelsta městyse - úterý 16. dubna od 18 hodin.

2 Zajímaá beseda Na pozání občanské komise rady městyse naštíil naši obec pan Pael Křížek, edoucí Centra ochrany fauny ČR Hrachoě u Sedlčan. Seznámil přítomné s náplní činnosti, která nespočíá jen odchytu zraněných žiočichů, ale i následné odborné péči a rekonalescenci. Na promítnutých diapozitiech jsme mohli pozoroat, jak praconíci proádějí záchranné přemísťoání olně žijících žiočichů z míst, kde jsou ohroženi, budují bezpečné přechody pro tisíce migrujících obojžielníků při jarních tazích, při nočních odchytech kroužkují ptáky, instalují ptačí budky a hnízdní plošiny pro čápy a orly mořské, atd. V Hrachoě roce 2011 oteřeli moderní areál za podpory EU, Středočeského kraje a sponzorů. Tím se jejich činnost dále územně rozrostla. Nachází se zde i eterinární klinika, rehabilitační prostory, psí útulek a stáje pro týraná zířata. Záslužná činnost této stanice je také ýznamná pro ýchou dětí, které nabádá k úctě, lásce a ochraně přírody. Beseda seniory zaujala tak, že e spolupráci s obcí a některými organizacemi plánují do těchto míst společný zájezd. Záměr hodnotila kladně i předsedkyně komise žiotního prostředí rady městyse inž. Háloá. Děkujeme panu Křížkoi za zajímaé ypráění, obci za spolupráci, zároeň i panu Petráškoi, který celý průběh besedy zaznamenal. Fotografie z besedy jsou zeřejněny na weboých stránkách městyse, záložce komise rady/občanská a sociální. Dr. Josef Kukla Z ÚŘADU MĚSTYSE * 1 * Poplatky - za komunální odpad, za psy, za pronájem (není-li stanoeno jinak) je třeba uhradit do konce měsíce dubna buď pokladně úřadu městyse (úřední dny = pondělí a středa) nebo na účet. Děkujeme. * 2 * Pololetní samoodečet odoměrů pro yúčtoání se proede až ke dni * 3 * Prooz místní knihony e Vrchotoých Janoicích bude ze zdraotních důodů do konce měsíce dubna tohoto roku přerušen. Všem čtenářům, praidelným i nepraidelným se omlouáme a ěříme, že knihoně zachoají sou přízeň. * 4 * Od 1. dubna 2013 se z organizačních důodů stanoují úřední hodiny úřadu městyse Vrchotoy Janoice takto: pondělí a středa od 8 do 11 a od 13 do 18 hodin. Z KRAJSKÉHO ÚŘADU Šte ás rozbitá silnice e ašem okolí? Zaolejte a urychlete tak její oprau! Jaro se pomalu blíží a tající sníh tak jako každý rok odkrýá na komunikacích škody napáchané mraziým počasím. Pokud jste narazili během sé cesty Středočeským krajem na rozbitou silnici, tak neáhejte a obraťte se přímo na odpoědného cestmistra, ať práě tu aši komunikaci, po které jezdíte, co nejdříe opraí! Středočeský kraj se prostřednictím sých Sprá a údržeb silnic stará o íce než osm tisíc kilometrů silnic. Přesto, že jde o tak ysoké číslo, kraj občanům umožňuje jednoduše dohledat, kdo je za jaký úsek konkrétně odpoědný. Díky přehledné mapce a přímým kontaktům uedeným na weboých stránkách kraje tak může každý motorista, chodec, ale třeba i starosta zaolat či napsat odpoědné osobě a dožadoat se nápray rozbité silnice.

3 Naši cestmistři samozřejmě praidelně sledují sta našich silnic a průběžně je spraují, ale protože náš kraj má nejhustší dopraní síť celé republice, uítáme každou informaci. Naíc financí na oprau silnic není nikdy dost a praxi se tak přednostně opraují práě ty nejíce poškozené úseky. Tím, že nás občané upozorní, mohou pomoci k rychlejší opraě práě jejich komunikace, ysětluje ýhody zapojení občanů hejtman Josef Řihák. Kde hledat informace:» na weboých stránkách na hlaní straně leo kliknout na odkaz Dopraa a dále ybrat záložku Informace o silnicích II. a III. tříd pro eřejnost» na stránce je mapa, kde se po kliknutí na konkrétní úsek objeí údaje o příslušném cestmistrostí s kontakty (telefonní číslo, oá adresa) na zodpoědného cestmistra a odkaz na firmu, která údržbu proádí. Kdy olat cestmistra:» pokud nejste spokojeni se staem určité silnice» s dotazem, zda se plánuje opraa silnice» s reklamací špatně proedené opray silnice Protože zima pro cestáře ještě neskončila, nejsou tuto chíli přesně yčísleny škody a náklady na zimní údržbu, předběžné odhady ale hooří o cca 400 milionech korun. Středočeský kraj počítá s tím, že do opra silnic letos inestuje minimálně 1,7 miliardy korun. Barbora Adamoá Vedoucí oddělení komunikace s územními samospránými celky a Asociací krajů ČR (KHTCA) - poěřena zastupoáním Odbor Kancelář hejtmana Prní upozornění již starosta městyse odeslal na adresu pana ředitele Zdeňka Dořáka 21. března: Dobrý den, ážený pane řediteli, občané městyse Vrchotoy Janoice mě upozorňují na haarijní sta komunikace III/11445 prostoru cca 300 m pod místní částí Šebáňoice směrem na obec Maršoice, kde oda ytéká z býalého lomu na komunikaci a jak jsem se informoal u příslušného cestmistra, důodem je nedostatečný průměr propustku (20 cm), který je ještě ke šemu zarostlý a zanesený, takže oda tudy skoro neprotéká a teče na komunikaci, kde se době mrazů toří námraza a tento úsek se stáá dosti nebezpečným. Prosím Vás, ážený pane řediteli, o podniknutí potřebných opatření ke zlepšení ýše uedeného stau z hlediska bezpečnosti silničního proozu. S pozdraem a poděkoáním JUDr. Mirosla Synek, starosta ZE ŠKOLY Recitační soutěž 5. března 2013 jsme připraili pro naše žáky školní kolo recitační soutěže, zúčastnilo se jich 37 e čtyřech ěkoých kategoriích. Účast e školním kole nebyla samozřejmá, žáci nejpre recitoali e sých třídách a společně se sými učitelkami rozhodoali o tom, kdo postoupí do dalšího kola. Možná bychom recitační soutěž neměli nazýat soutěží, protože jde předeším o elmi příjemný kulturní zážitek nejen pro děti samotné, ale i pro nás dospělé, kteří musíme rozhodnout o tom, kdo byl nejlepší. Rozhodoání to opradu není snadné, ýkony jsou často elmi yronané. A jak to dopadlo letos? Tady je ýsledkoá listina. 1. kategorie 1. Lukáš Žák, 2. Michaela Stránská, 3. Tereza Nootná

4 2. kategorie 1. Barbora Maranoá, 2. Marie Vackoá, 3. Tereza Rudolská 3. kategorie 1. Aneta Rohlíkoá, 2. Natálie Rezkoá, 3. Denisa Babická 4. kategorie 1. Izabela Hoškoá, 2. Tomáš Dořák, 3. Lucie Brdkoá Vítězoé jednotliých kategorií reprezentoali naši školu 21. března okresním kole recitační soutěže Dětská scéna Bystřici. Z jejich ystoupení jsem měla opradu radost a chtěla bych jim za zornou příprau poděkoat. Ale předeším blahopřejeme Barboře Maranoé, která ybojoala jedno ze dou postupoých míst a školu bude reprezentoat krajském kole, které se bude konat 9. dubna Kolíně. Držte Barboře palce! Mgr. Yona Kohoutkoá Jaro e školce V úterý 5. března proběhla mateřské škole přednáška na téma PRAVĚK určená pro starší děti. Děti se seznámily s dinosaury, skládaly obrázek, koulely "dinosauří ejce" z papíru a lepenky, hledaly díly a skládaly sádroého dinosaura. Na záěr si ystříhaly a nalepily tary a ybarily jednoho dinosaura. Informace pro zájemce o zápis dětí do mateřské školy: ZÁPIS je plánoán na začátek měsíce kětna, podrobné informace budou ueřejněny na weboých stránkách školy, měsíčníku nebo na ýěsní tabuli e Vrchotoých Janoicích, pochopitelně čas. Jana Muchoá NAPSALI NÁM Jarní burza OS Vrchojan Ve dnech 14. až 16. března 2013 proběhla praidelná burza dětského oblečení a dětských potřeb konaná e spolupráci OS Vrchojan a Komise kultury a sportu. Na burzu bylo doneseno mnoho kusů kojeneckého a dětského oblečení. Každý zájemce si měl opradu z čeho ybírat. V nabídce byla i obu, hračky a lyže. Výtěžek z prodeje bude použit na zajištění jiné akce pro děti, např. na lampiónoý průod.

5 Neprodané kusy oblečení byly dány na charitu. Za ýraznou pomoc na burze bych chtěla touto cestou poděkoat paní Jitce Prokopoé a Pale Šachoé. Podzimní burza bude pořádána na začátku měsíce září. Již dopředu zeme šechny zájemce. Mgr. Ingeborg Klikoá Zámek Vrchotoy Janoice Velikonoce jsou sým půodem sátkem jara. Již ale Židé dali kananejskému pohanskému sátku jara zcela noý ýznam sátkem Paschy. Křesťané pak rozpoznali tajemstí Velikonoc opradoé jaro: žiot je silnější než smrt. (Anselm Grün). V pondělí elikonoční se oteřou deře zámecké kaple pro šechny příchozí z Janoic i okolí - mše satá začne 15 hodin. Ludmila Fiedleroá, ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VLAŠIM - EKORADY Ekorada na březen: Pošlete je znou do kola: baterie a akumulátory Jednorázoé baterie (tz. primární zdroje energie po yrobení poskytují elektřinu) poskytují elektřinu elmi drahou: 1 kwh z běžné tužkoé jednorázoé baterie (1,5 V, 2700 mah) yjde okolo 800,- Kč. Mnohé obsahují škodlié látky a je nutné je likidoat odděleně od ostatního domoního odpadu. Jednorázoé baterie jsou pak opráněné opradu jen ýjimečně. Akumulátory (nabíjecí, tz. sekundární zdroje elektřiny - musí se nejpre nabít, aby poskytoaly elektřinu) poskytují elektřinu o dost leněji než jednorázoé, přesto šak značně dražší než je elektřina z rozodné sítě. Zátěž žiotního prostředí spojená s jejich proozem je nižší úměrně k množstí jejich nabíjecím cyklům. Nejhodnější pro domácí použití mohou být alkalické akumulátory (např. do sítilny, hraček aj.), které lze nabíjet i po jejich částečném ybití a nesnižuje se tak jejich kapacita (nemají paměťoý efekt). Je šak potřeba k nim mít odpoídající typ nabíječky. Dříe hojně použíané nikl-kadmioé (Ni-Cd) akumulátory by se naopak měli před nabíjením úplně ybít a roněž skladoat e ybitém stau. Niklkadmioé akumulátory je nutné třídit jako nebezpečný odpad, neboť obsahují toxické kadmium. To samé platí o akumulátorech z automobilů, jelikož obsahují oloo a též knoflíkoých článcích (např. baterie do hodinek), které obsahují rtuť. Tyto baterie tedy nelze ukládat na skládkách. Akumulátory jsou jistě horší alternatiou, než rozodná síť, při spráném zacházení šak jsou mnohem lepší, než baterie jednorázoé. Samozřejmě šak platí, že ekonomicky i ekologicky nejýhodnější je elektřina ušetřená a tak bychom se měli předeším snažit systematicky udržoat počet elektrospotřebičů na co nejnižším počtu těch skutečně nezbytných. Školy, obecní úřady a jiné eřejné instituce se mohou bezplatně zapojit do kolektiního systému sběru baterií a akumulátorů a zřídit sběrný box pro eřejnost, který umístí na iditelném frekentoaném místě. Dáají tím zároeň eřejnosti najeo, že si áží žiotního prostředí a nepřímo tím oliňují i choání jiných. Rady pro eko logické nakládání s bateriemi a akumulátory: 1. Dobře rozmyslete samotný nákup elektrospotřebiče na baterie. V některých případech může být

6 dostatečnou náhradou zařízení na ruční, solární či jiný pohon, čímž méně zatížíte žiotní prostředí i aši peněženku z pohledu nákladů na prooz. 2. Baterie nakupujte bezprostředně před použitím, nikoli do zásoby. 3. Použíejte přednostně tz. nabíjecí baterie, nepoužíejte baterie z rtuti a oloa. Opotřeboané akumulátory (např. od elektrického nářadí), které již neyhoují sými parametry odezdejte na repasoání. Nebojte se také roněž použíat repasoané (recykloané) akumulátory, kalitou jsou sronatelné s originály, jsou lenější a mají menší dopad na žiotní prostředí. PhDr. Roman Andres ekoporadce, enironmentální zděláání, ýchoa, osěta Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim Poznámka redakce: Ve Vrchotoých Janoicích je sběr baterií a aku baterií již zaeden, tedy připomínáme, že baterie je možné ložit do nástaby E-boxu na sběr malých elektrických a elektronických spotřebičů, který je umístěn e stupním prostoru přízemí domu čp. 2 (stup do zasedací místnosti úřadu městyse nebo mateřské školy) a aku baterie sbírají členoé SDH Vrchotoy Janoice při jarním sběru železného šrotu (termín toho letošního najdete dále tomto ydání měsíčníku). JE DOBRÉ VĚDĚT Mikroregion Džbány připrail zděláací projekt pro žáky čtrtých tříd základních škol TISKOVÁ ZPRÁVA Z REGIONU POSÁZAVÍ Vzbudit dětech zájem o místo, něm žijí, je cílem projektu Společné zděláání e školách Mikroregionu Džbány. Pro žáky osmi čtrtých tříd základních škol z Bystřice, Votic, Vrchotoých Janoic, Jankoa, Miličína a Olbramoic ho připrail sazek obcí Mikroregion Džbány. Hlaním ýstupem bude učebnice regionální lastiědy, kterou pak školy yužijí e ýuce. Chceme ziditelnit mikroregion a spolupráci unitř něj. A nejjednodušší a nejjasnější je začít u dětí, to se nikdy neztratí. Sám jsem učitel, takže ím, že e lastiědě se probírají i témata místní historie a okolí místa, kde žáci žijí. A to se dá krásně yužít. Stejně tak budou do projektu začleněna průřezoá témata, jako je například Výchoa k občanstí ycházející z rámcoých zděláacích plánů jednotliých škol, řekl předseda sazku a starosta obce Ratměřice Viktor Liška. Projekt bude založen na samostatných pracích žáků. Jejich ýsledky pak předstaí spolužákům z jiných škol při zájemných náštěách. Z ytořených praconích listů znikne flexibilní učebnice regionální lastiědy, která se bude postupně aktualizoat a rozšiřoat. Finálem projektu bude společné setkání šech zúčastněných žáků, na němž si hraou a soutěžní formou oěří získané znalosti. Na myšlenku podnítit zájem dětí o region přišel Viktor Liška při sých cestách po republice rámci hodnocení obcí zapojených do soutěže Vesnice roku. Její celorepublikoé kolo roce 2010 yhrály práě Ratměřice. Nechal jsem se inspiroat podobným projektem Moraskoslezském kraji, kde děti z různých škol na společném setkání soutěžily e znalostech regionu. Konkrétní podoba poté znikala po konzultacích s profesorem benešoského gymnázia Romanem Andresem, který má zděláací obsah a metodiku našeho projektu z nejětší části na starosti, popsal Viktor Liška. Zástupci Mikroregionu Džbány naštíili ředitele šech šesti základních škol a naázali s nimi spolupráci. Nyní přichází na řadu metodická práce. Na začátku dubna se autoři projektu sejdou už s konkrétními učiteli z jednotliých škol, aby společně nastaili možné parametry regionálního zděláání žáků. Mikroregion Džbány ze sého letošního rozpočtu podpořil rozjezd projektu a ytoření metodiky částkou korun. Očekááme, že příští rok budou náklady yšší. Chtěli bychom totiž zaplatit dětem ýlety do jiných škol a ýrobu praconích listů. V rozpočtu na to peníze mít nebudeme, požádáme proto o dotaci,

7 dodal Viktor Liška. Sazek obcí se podle něj snaží peníze, které e sém rozpočtu uspoří, rátit zpět do regionu. Před děma roky to udělal prostřednictím grantoého programu Ze Džbánů do džbánků, kdy rozdělil korun mezi drobné kulturní a sportoní akce pro děti, mládež a seniory. Jaroslaa Tůmoá Kontakt pro další informace: Viktor Liška, tel.: , SPOLEČENSKÉ OKÉNKO - PŘIPRAVUJE SE - ZVEME VÁS - NABÍZÍME : Bohuslužby e Vrchotoých Janoicích příštích dnech: Zelený čtrtek 28. března od 19.oo h. Velký pátek 29. března od 18.oo h. Bílá sobota 30. března od 19.oo h. Velikonoční neděle 31. března od 9.oo h. Velikonoční pondělí 1. dubna od 15.oo h. kostele s. Martina kostele s. Martina kostele s. Martina kostele s. Martina kapli na zámku 3. dubna - prní středa měsíci - Klub důchodců - od 13 hodin zasedací místnosti úřadu městyse. sobotu 6. dubna 2013 bude Sbor dobroolných hasičů Vrchotoy Janoice proádět SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU, AKUMULÁTOROVÝCH BATERIÍ, dále LEDNIČEK A VŠECH OSTATNÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ (arné konice, fény, toustoače, žehličky, apod.) SDH laskaě žádá občany, aby starý a nepotřebný materiál na tento den přípraili. Děkujeme. Vladimír Čech, starosta SDH KULTURA U SOUSEDŮ - například: - Votice 31. března - komedie pro dospělé Záměna aneb Kde jsi čera byl a s kým sokoloně, od 19 h., stupné 70,- Kč duben e ýstaní skříni MKC ýstaa obrazů Vladislaa Kasky - Sedlčany - Kulturní dům Josefa Suka 4. dubna koncert Karla Plíhala - od 19.3o h. - za 180,- Kč 9. dubna - Večer s indiánskou kulturou - skupina CHAYAG - za 100,- Kč 29. dubna - The Beatles reial - za 180,- Kč dubna - sedlčanští ochodníci uádějí hudební romantickou komedii Noc na Karlštejně - Bystřice od 13. do 19. dubna Diadelní festial Ludíka Němce - plakát je umístěn na informační tabuli nebo na weboých stránkách kulturních aktualitách

8 - Benešo - Diadlo Na Poště 11. dubna - od 17 h. - O Perníkoém dědkoi - pohádka 16. dubna - od 19.3o h. - Moje hra (Jiří Bartoška, Zuzana Bydžoská, a další) OKÉNKO DO MINULOSTI... z kroniky... ýstřižek z noin... SVOBODA, deník ydáaný e Středočeském kraji, 4. března 1970 otiskl rubrice "čtenáři, napiš to!" článek o dění e Vrchotoých Janoicích: V Janoicích s elánem Dost často se setkááme s názorem, že "poslanci národních ýborů jsou unaeni dlouhým olebním obdobím, že nechtějí už pracoat, že není možné za této situace solat plénum"atd. Neím jak kde, ale e Vrchotoých Janoicích na Benešosku tohle neplatí. S prodlouženým olebním obdobím nejenže poslanci získali bohaté zkušenosti (a ty nejsou nikdy k zahození) ale neztratila se ani potřebná chuť k práci. Prada, i tady někdo občas "odpadne", něco se nepoede, ale rozhodující je celek a cíl, za kterým národní ýbor jde. A až budou janoičtí skládat účty ze sé činnosti, nebudou se muset hanbit. Vzpomeňme jen namátkou. Před několika lety začali e Vrchotoých Janoicích z ničeho budoat drobnou proozonu. Řekneme-li z ničeho, je to míněno dosloa. Dnes tato proozona má strojní ybaení, sklady a sociální zařízení, které by jim mohly záidět i některé elké podniky. Zpracoáá ýrobky pro bytoou ýstabu a její obrat se blíží částce jednohomilionu korun ročně. Také obchodní dům, který postaila Jednota, dělá obci čest.bez aktiní účasti národního býboru by šak nestál. A tak bychom mohli pokračoat. Teď přišla na řadu úpraa místního hřbitoa. Hodnota díla bude íc než dě stěě tisíc korun, ale skutečné náj klady budou zhruba poloiční. - Při práci opět ydatně pomohou brid gádníci. Ano -brigádníci. To sloo totiž Janoicích ještě nemilost neupadlo. O tom podala důkaz i poslední eřejná schůze národního ýboru, na které se sešlo kolem šedesáti občanů. Ti nejlepší brigádníci yslehli nejen poděkoání, ale za odměnu si odnesli i malé dárkoé balíčky. A také schálili záazek k 25. ýročí. František Zajíček, ONV Benešo Nápad - mohl by být naplňoán? Záleží na pořadatelích a spolupráci s úřadem městyse Na webu městyse je připraen kulturní kalendář/přehled plánoaných akcí - šichni by mohli a měli mít přehled o tom, co a kdo a kdy plánuje, aby nedocházelo ke zdojoání / kumuloání akcí (dě a íce akcí jednom nebo podobné akce blízkém termínu). Prosím o Váš názor. Předem děkuji. Marcela Čedíkoá Vydáá Městys Vrchotoy Janoice, IČ , registrace MK ČR E Redakční rada: JUDr. Mirosla Synek - předseda, Zdeňka Mrázkoá, Mgr. Jana Jirouškoá, Bc. Jana Čechoá, redaktor: Marcela Čedíkoá Náklad 420 ks, z d a r m a, číslo 3/2013 ychází 25. března 2013 Uzáěrka příspěků pro číslo 4/ dubna 2013 Adresa redakce: Úřad městyse Vrchotoy Janoice, Vrchotoy Janoice 2, tel ,

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 1.9.2014

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 1.9.2014 Zápis z eřejného zasedání zastupitelsta obce Terešo konaného dne 1.9.2014 Začátek : 19,00 hodin Přítomno : iz. prezenční listina příloze Omluen: Program: 1. Úod, schálení programu 2. Kontrola plnění minulých

Více

2011 Město Horní Slako (dále jen Město") obdrželo dne 20.12.2011 od pana L. J. (dále jen..žadatel") žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o sobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoal po

Více

Závěrečný účet města Kouřim za rok 2012. Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482

Závěrečný účet města Kouřim za rok 2012. Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482 Záěrečný účet města Kouřim za rok 2012 Město Kouřim, Míroé náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482 1 Obsah: 1) Údaje o plnění příjmů a ýdajů za rok 2012 (Příloha č. 1 a č. 2) 2) Hospodářská

Více

PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění í 35.RV1SNÍ < ^ CO FrsT*36 5G*VôOocô Smloua č. T-340-00/15 c. PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzařená souladu s ustanoením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění Smluní strany Příkazce: Zapsaná

Více

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Číslo ydání: 02/2014 Elektronický zpraodaj projektu Prolomit zeď Unitř tohoto ydání: AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Aktiity projektu kostce 1 Prorodinná politika města Třebíče 1-2 Podnik podporující rodinu

Více

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov NEMOCNICE BŘECLAV, příspěkoá organizace U nemocnice 1, 690 74 Břecla telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nemb.cz IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná Obchodním rejstříku u Krajského

Více

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa školy

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa školy Výroční zpráa o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešo za školní rok 2012/2013 Č.j.: S11/13 1. Základní údaje o škole 1.1 škola náze školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešo adresa školy

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Zasláno E - mailem r předseda Ústaního soudu České republiky Joštoa 8 660 83 Brno V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Věc: Stížnost proti Ústaního soudu České republiky, který podle J 163a zák. 140/1931

Více

Pořádá: Generální partner:

Pořádá: Generální partner: Týnecké Napoleonské slanosti 11.-13.ketna Pořádá: Generální partner: Akci pořádá Císařská Slakoská Garda La Garde Impériale d'austerlitz (G.I.A.) o.s. a obec Velký Týnec e spolupráci se Středoeropskou

Více

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE Seminář: Jak na handicapy lesního pedagoga Kouty n. D.,12.-13. 11. Ing. Jan Řezáč Záměr semináře Vytořit platformu, která finančně, organizačně a metodicky zajistí

Více

RECEPTÁŘPRIMA NÁPADŮ. 680 000 diváků 100 000 stránek webu zhlédnutých měsíčně. Sledovanost TV pořadu

RECEPTÁŘPRIMA NÁPADŮ. 680 000 diváků 100 000 stránek webu zhlédnutých měsíčně. Sledovanost TV pořadu Sledoanost TV pořadu 100 000 stránek webu zhlédnutých měsíčně RECEPTÁŘPRIMA NÁPADŮ CHARAKTERISTIKA: je oblíbený publicistický pořad pro kutily a zahrádkáře. Každý díl přináší teleizním m zajímaé informace

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Když už se někdo potřebuje zbavit pytlů s odpady, ať je prosím aspoň složí na místech určených ke svozu - tedy ke kontejnerům - a nehází

Když už se někdo potřebuje zbavit pytlů s odpady, ať je prosím aspoň složí na místech určených ke svozu - tedy ke kontejnerům - a nehází Sedlišťský zpraodaj 3/2013 Tající sníh odkrýá noé černé skládky, odpady je přitom možné odezdat zdarma T ající sníh postupně odkrýá spoušť, kterou obci přes zimu způsobili andaloé: Černé skládky se objeily

Více

Logo 100%, ochranná zóna loga

Logo 100%, ochranná zóna loga Logo 100%, ochranná zóna loga x Logo 100%, ochranná zóna loga x Kafka školu nejpre Masné naštěoal ulici 12 (1889 1893), Německou poté chlapeckou Německé obecnou gymnázium paláci Golz-Kinských na Staroměstském

Více

Měsíčník. města Příbora SPONZORSKÉ VYDÁNÍ DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI KVĚTEN 2006. Článek k fotografiím ze křtu knihy Freuduv Příbor na straně 3

Měsíčník. města Příbora SPONZORSKÉ VYDÁNÍ DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI KVĚTEN 2006. Článek k fotografiím ze křtu knihy Freuduv Příbor na straně 3 Měsíčník města Příbora Cena: 5, - Kč KVĚTEN 2006 SPONZORSKÉ VYDÁNÍ DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI Článek k fotografiím ze křtu knihy Freudu Příbor na straně 3 Článek k fotografiím ze soutěže Můj sen na straně 5 MĚSÍČNÍK

Více

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení.

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení. Děkujeme ám, že jste si stáhli informace z www.dtest.cz. I díky Vašim penězům může časopis dtest hradit ysoké náklady na testoání ýrobků a poskytoat protřídní služby spotřebitelům. Šířením elektronické

Více

OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU

OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU XVI. konference absolentů studia technického znalectí s mezinárodní účastí 26. - 27. 1. 2007 Brně OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU Leonard Hobst 1, Lubomír

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZE PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgneroa 22 400 04 1 Identifikátor materiálu: EU

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zúčastním se roznášení betlémského světýlka. prospěšné činnosti (brigády...) 4. Název: v. 5. Název: v. Název: Název:

Zúčastním se roznášení betlémského světýlka. prospěšné činnosti (brigády...) 4. Název: v. 5. Název: v. Název: Název: MOUDROST moje znalosti = edoucí jo = jiná osoba r = rádce k = kamarád 1. Charitatiní činnost S oddílem/družinou se zúčastním charitatiního projektu Zúčastním se roznášení betlémského sětýlka. 2. Jiná charitatiní

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RUDOLF JELÍNEK a.s. 2 3 Obsah I. Úodní sloo předsedy předstaensta II. Profil společnosti 1. Základní údaje k 31. 12. 2014 2. Orgány společnosti

Více

Zdroje financování u LČR ve vztahu k lesní pedagogice

Zdroje financování u LČR ve vztahu k lesní pedagogice Zdroje financování u LČR ve vztahu k lesní pedagogice Kouty nad Desnou 2. listopadu 2008 Oblast vzdělávání, osvěty a výchovy Nástroje Program 2000 Dny s LČR Informační a vzdělávací střediska Lesní pedagogika

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

725. výročí založení města

725. výročí založení města 5/ POZVÁNkA NA 725. VýROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA POČÁTkY Citát měsíce Sponzoři: Město Počátky srdečně ze oslau 725. ýročí založení města sobota 17. kět Dopolední program: Oslay budou zahájeny 8 hodin mší satou

Více

Svoboda forum. Vážení spoluobčané,

Svoboda forum. Vážení spoluobčané, Soboda forum NOVINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE SVOBODĚ NAD ÚPOU XXI. ročník, číslo 724- březen 2010 Vydaatel: Město Soboda nad Úpou, nám. Sornosti 474; Reg. číslo: MK ČR E12866 Redakční rada: Ing. Milan Oraec,

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni/hasici-stare-sedliste e-mail: jizu@seznam.

Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni/hasici-stare-sedliste e-mail: jizu@seznam. 1. Číslo 26. března 2013 Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni/hasici-stare-sedliste e-mail: jizu@seznam.cz Vážení čtenáři, i v letošním roce Vás

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizoaný na SPŠ Noé Město nad Metují s finanční podporou Operačním programu Vzděláání pro konkurenceschopnost Králoéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing.jan Šritr Pístoé stroje ing.jan Šritr 1

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

1.8.9 Bernoulliho rovnice

1.8.9 Bernoulliho rovnice 89 Bernoulliho ronice Předpoklady: 00808 Pomůcky: da papíry, přicucáadlo, fixírka Konec minulé hodiny: Pokud se tekutina proudí trubicí s různými průměry, mění se rychlost jejího proudění mění se její

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Na obrázku je nakreslen vlak, který se pohybuje po přímé trati, nakresli k němu vhodnou souřadnou soustavu. v

Na obrázku je nakreslen vlak, který se pohybuje po přímé trati, nakresli k němu vhodnou souřadnou soustavu. v ..7 Znaménka Předpoklad: 4 Opakoání: Veličin s elikostí a směrem = ektoroé eličin. Vektor je určen také sým koncoým bodem (pokud začíná počátku) polohu bodu můžeme určit pomocí ektoru, který začíná počátku

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Vrchotojanovický měsíčník 01/2013

Vrchotojanovický měsíčník 01/2013 Vrchotojanovický měsíčník 01/2013 Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali. JEAN JACQUES ROUSSEAU ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse v uplynulém období

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RUDOLF JELÍNEK a.s. 2 3 Obsah I. Úodní sloo předsedy předstaensta II. Profil společnosti 1. Základní údaje k 31. 12. 2013 2. Orgány společnosti

Více

Vrchotojanovický měsíčník 3/2012

Vrchotojanovický měsíčník 3/2012 Vrchotojanovický měsíčník 3/2012 Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo. BOŽENA NĚMCOVÁ ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse Vrchotovy Janovice v uplynulém měsíci jednala 2x a na svých zasedáních mimo

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

www.melon-anticor.cz Melon s.r.o., Pražáková 8/245, info@melon.cz 709 00 Ostrava +420 605 256 295 KATALOG VELKOKUCHYŇSKÝCH NEREZOVÝCH DIGESTOŘÍ

www.melon-anticor.cz Melon s.r.o., Pražáková 8/245, info@melon.cz 709 00 Ostrava +420 605 256 295 KATALOG VELKOKUCHYŇSKÝCH NEREZOVÝCH DIGESTOŘÍ KATALOG VELKOKUCHYŇSKÝCH NEREZOVÝCH DIGESTOŘÍ OBSAH CENÍKU: 1) Typy digestoří str. 1 2) Ceník digestoří str. 2 TYPY DIGESTOŘÍ: 3) Ceník čisticíc prostředků. str. 5 4) Všeobecné podmínky.. str. 7 DGN DIGESTOŘ

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov bylo zahájeno starostkou Květou Němcovou v 18,oo hodin na Obecním úřadě ve Zbýšově. Dnešní zastupitelstvo

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

K ATALOG V ÝROBKŮ. Te p e l n á i z o l a c e z e x t r u d o v a n é h o p o l y s t y r é n u F I B R A Nxps

K ATALOG V ÝROBKŮ. Te p e l n á i z o l a c e z e x t r u d o v a n é h o p o l y s t y r é n u F I B R A Nxps K ATALOG V ÝROBKŮ Te p e l n á i z o l a c e z e x t r u d o a n é h o p o l y s t y r é n u F I B R A Nxps tyrkysoá tepelná izolace z Technické údaje FIBRANxps K ódoé označení dle normy EN 13164 Jednotk

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání.

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání. Zápis 12. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 8.12. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá anonymizovaná verze Přítomni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský( od 8. bodu programu),

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Pozn.: v zápise jsou přitomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu Přítomni: prezenční

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 40. KONANÉ DNE 10.10.2014 v 14.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 40. KONANÉ DNE 10.10.2014 v 14.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 40 KONANÉ DNE 10.10.2014 v 14.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

CÍL V této kapitole se seznámíte s čerpadly, s jejich účelem, principem činnosti, se základy jejich konstrukce, výpočtu a regulace.

CÍL V této kapitole se seznámíte s čerpadly, s jejich účelem, principem činnosti, se základy jejich konstrukce, výpočtu a regulace. 1 ČERPADLA! čerpadla, tlak, objemoý průtok, ýtlačná ýška, regulace čerpadel, oběžné kolo CÍL této kapitole se seznámíte s čerpadly, s jejich účelem, principem činnosti, se základy jejich konstrukce, ýpočtu

Více

P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE

P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE P O S U D E K NA DUMENTACI, ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE NOŠOVICE ZPRACOVATEL POSUDKU: DOC. RNDR. MIROSLAV MARTIŠ, CSC. (držitel autorizace dle ;, datum ydání: 1. 6. 1993) TÝM ZPRACOVATELE

Více

Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro vestavbu do střechy. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval IDKM 250 plochý kolektor

Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro vestavbu do střechy. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro estabu do střechy Popis ýrobku ČR. 0. 20 Hoal IDKM 250 plochý kolektor ysoce ýkonný plochý kolektor se skleněnou přední stěnou, určený pro termické yužití sluneční energie sestaením několika kolektorů

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

DOBRATICKÝ ZPRAVODAJ. únor 2015. Pololetí ve škole za námi Zima v plné své kráse Pozvánky na zajímavá setkání

DOBRATICKÝ ZPRAVODAJ. únor 2015. Pololetí ve škole za námi Zima v plné své kráse Pozvánky na zajímavá setkání DOBRATICKÝ ZPRAVODAJ únor 2015 Pololetí ve škole za námi Zima v plné své kráse Pozvánky na zajímavá setkání Zápis do 1. třídy Přednáška s řidiči Dobratický zpravodaj 2/2015 ÚVODNÍK První měsíc roku 2015

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy do

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 7.3.2011 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ 9. Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky

Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky datum konání: 12. 12. 2012 začátek: 18.30 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 18. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 21. 09. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis. z 4.zasedání zastupitelstva obce Nová Ves nad Popelkou, která se konala 29.4.2015 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 4.zasedání zastupitelstva obce Nová Ves nad Popelkou, která se konala 29.4.2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 4.zasedání zastupitelstva obce Nová Ves nad Popelkou, která se konala 29.4.2015 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala Z á p i s z 23. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 3. 11. 2011 od 9hod. v zasedací místnosti Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s. Přítomni:

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník srpen - září 2011 Vážení spoluobčané, koncem prázdnin za slunného počasí proběhl cyklovýlet Okolo Malé Hané. Jsem rád, že ze zhruba 390 přihlášených

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více