Návrh rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách na rok Příjmy z daní ,00. Poplatky 2 205,00. Splátky půjček 72,91

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách na rok 2013. Příjmy z daní 20 897,00. Poplatky 2 205,00. Splátky půjček 72,91"

Transkript

1 Návrh rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách na rok 2013 Text Příjmy Příjmy z daní , DPFO - závislá činnost 4 530, DPFO - podnikatelé FO 120, DPFO - srážková 490, DPPO - právnické osoby 4 350, DPPO - město 1 000, DPH 9 020, Daň z nemovitostí 1 387,00 Poplatky 2 205, Poplatek za znečišťování ovzduší 12, Poplatek za za odnění půdy ze z.p.f. 1, Poplatek za odpady (místní) 1 200, Poplatek ze psů 110, Poplatek za lázeňský nebo rekteační pobyt 65, Poplatek za užívání veřejného prostranství 145, Poplatek z ubytovací kapacity 30, Odvod z loterií kromě VHP 170, Odvod z VHP 300, Správní poplatky 172,00 Splátky půjček 72, Splát.půjč.Centep-pokuta 18, Wiyrhanea, splátky půjčky 44, FRB splátky půjček od obyvatel 10,00 Přijaté dotace 3 925, Neinvestiční přij. transf. ze SR - souhrnný dot. vztah 1 658, Převod fin. prostředků z HČ 2 100, Převod do soc. fondu 76, Splátka FRB - Město Rokytnice v O.h. 89,92 v tis. Kč Paragraf Položka Výdaje Zemědělství a lesní hospodářství 284, Palírna - nájemné od Centepu 60, Lesní hospodářství 223,85 46 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 322, , Informační centrum 135,00 906, Příjmy staveb. úřadu (pokuty, náklady řízení) 6, Silnice - správa, údržba, opravy 10, Opravy chodníků Dopravní obslužnost 23, Dopravní značení Lyžařský vlek 135, Vodárenství 36,30 14,71

2 Služby pro obyvatelstvo 3 594, , Mateřská škola Základní škola Knihovna 9,00 333, Muzeum Hanička 1 585, , Muzeum Sýpka 3 880, Muzeum Výtopna 25,00 19, Sborník Panorama 4, Kronika - OOV 7, Opravy a obnova místních památek 190, Horský kurýr 51,20 158, Zájmová činnost v kultuře, ples 90,00 230, Anenská pouť 41,00 228, Sportovní zařízení v majetku obce 0,40 239, Ostatní tělovýchovná činnost 505, Využití volného času dětí a mládeže 16, Ost. zájmová činnost a rekreace 100, Hospice 3, Pomoc zdravotně postiženým 5, Fond rozvoje bydlení 1, Městská správa bytů 75, , Nebytové hospodářství 652,00 91, Fond rozvoje bydlení - půjčky 300, Veřejné osvětlení - Citelum 1,20 923, Pohřebnictví 17,00 44, Centep - nájemné 484, Údržba města, SSHR, nakládání s majetkem města 183,50 739, Technické služby 50, , Sběr a svoz komunálních odpadů 18, , Sběr a svoz ostatních odpadů 5,00 751, EKO - KOM - přijaté příspěvky 301, Péče o veřejnou zeleň 3,00 153,10 Sociální věci 364, , Klub důchodců 10, Příspěvek OS Orion 5, Pečovatelky 364, , Ost. Služby v oblasti soc. péče 5, Příspěvky org. pracujícím v soc. oblasti 11,00 Bezpečnost státu a právní ochrana 23,00 764, Bezp. a veř. pořádek (náklady řízení a pokuty KPP) 22, Rezerva na krizové situace 7, Hasiči 1,00 757,00 Všeobecná veřejná správa a služby 34, , Zastupitelstvo města 987, Činnost místní správy (MěÚ celkem) 4, ,95

3 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30,46 395, Převod mezi účty 166, Placené daně (DPPO za město, DPH) 1325, Finanční vypořádání minulých let 51, Příspěvky DSO, fond rady 83,50 Financování 4 500, , Použití přebytku min. let 4 500, Splátky úvěrů ,00 Příjmy celkem ,64 Výdaje celkem ,64 Rozdíl příjmy - výdaje ,00 Financování 1 734,00 Celé znění schváleného rozpočtu je k náhledu na finančním odboru MěÚ v Rokytnici v O.h.. Vyvěšeno dne: 22.února 2013 Sejmuto: Komentář k rozpočtu na rok 2013 OdPa SpPo Text SR Návrh/2013 Část I. Příjmy Dň z přjmu ze závislé činnost 4 300, Dň ze záv čin podle počtu zam 230, Dň z příjmu FO SVČ 40, Daň z příjmu FO zálohová daň 80, Daň z příjmu FO zvl.sazbou 490, Daň z příjmu pravnických osob 4 350, Daň z příjmu práv.osob za obce 1 000, Daň z přidané hodnoty 9 020, Poplatek za znečištění ovzduší 12, Příjem- odvod za odnětí půdy 1, Místní popl.za likvidaci KO 1 200, Místní poplatek ze psů 110, Míst. popl. za rekreační pobyt 65, Míst. popl. za užív. veř.prost 30, Veřejné prostranství - pouť 115, Míst.popl. z ubyt. kapacity 30, Odvod z loterií kromě VHP 170, Odvod z VHP 300, Správní poplatky-matrika 40, Správní poplatky - VHP 0, Správní poplatky-rybář. lístky 2,00

4 Správní popl. - stavební úřad 110, SP - Czech Point 20, Daň z nemovitosti 1 387, Splát.půjč.Centep-pokuta 18, Wiyrhanea, splátky půjčky 44, FRB splátky půjček od obyvatel 10, Dotace volby kraj 0, Dotace na prezidentské volby 0, Neinv.dotace ze SR 1 658, MSB - hospodář. činnost města 2 100, Převod do soc. fondu 76, Splátka FRB Město Rokyt. 89, Nájemné Palírna od Centepu 60, Lesy, nájemné od Centepu 223, INFO služby 25, Ubytování apartmány 30, INFO zboží 80, Pokuty stavební odbor 5, Náklady řízení-pokuty stav.odb 1, Silnice - dar. p. Doležal Zd. 10, Lyžařský vlek elektřina 90, Nájemné lyžařský vlek 45, Rok.voda, nájem úpravna vody 35, Nájemné Rok. voda kanalizace 1, Knihovna pujčovné 8, Knihovna-burza knih 1, Hanička - tržby 750, Výtopna - vstupné 25, Hanička - parkoviště 115, Hanička-el.energie ČEZ 5, Hanička - zboží 680, Hanička - nájemné ČEZ 25, Hanička - prodej surovin 10, Horský kurýr 35, Horský kurýr-inzerce 15, Horský kurýr-příspěvek Beneš F 1, Kultura, příjem ze vstupného 30, Ples vstupné+tombola 34, Koncert NR- Orlicko 6, Ples-dary 20, Vstupné Anenská pouť 20, Anenská pouť, reklama 15, Anenská pouť nájemné 6, Nájemné-tenisové kurty 0, Úroky FRB 1, MSB-převod hosp.výsl.za , Služby z pronájmu-saligr M. 1, Výpravna - příjem za služby 50, Nájemné M.Saligr 0, Nájemné - vysílače 430, Nájemné vysílače Hanička 169, Pojistná náhrada ocelokolna 0, Citelum - nájemné VO 1, Hřbitovní poplatky-služby 15, Hřbitovní poplatky-nájemné 2, CENTEP - nájemné 484,00

5 Tech.sl. - sek.trávy, úkl.sněh 50, Pronájem pozemků 25, Nájemné sklad MSB 7, Prodej drobného majetku 1, prodej pozemků 150, Odpady-fara,1FC,Bartošovice 7, Uložení odpadu SD FO 5, Uložení odpadu SD PO 3, Centep -uložení odpadu 3, Prodej biosáčků 5, EKO-sběr recyklovaného odpadu 41, EKO-KOM - přijaté příspěvky 260, Prodej dřeva - veř.zeleň 3, Pečovatelky - služby 157, Pečovatelky - cizí strávníci 207, Pokuty KPP 20, Náklady řízení, pokuty KPP 2, Hasiči - přijaté dary 1, Věcná břemena 3, Aparát - nájemné zased. místn. 0, Aparát - prodej majetku 1, Úroky z BÚ 25, Úroky - Wiyrhanea 4, Úroky Centep, pokuta 1,36 Příjmy celkem ,64 Část II. Výdaje Lesy-pojištění 28, Lesy-nájemné Lesy ČR 7, Lesy-nákup služeb - les. hospodář 11, Info-mzdy 315, Info-OOV 23, Info-sociální pojištění 78, Info-zdravotní pojištění 28, Info-prádlo, oděv, obuv 1, Info-DDHM 10, Info-zboží 65, Info-materiál 10, Info-vodné 5, Info-elektr.energie 90, Info-telefon, internet 11, Info-nájemné České pojišťovně 43, Info-školení 4, Info-služby,web,překlady 50, Info-opravy a udržování 1, Info-cestovné 2, Info-penz.spoření 4, Info-domény na internetu 22, Info-domény roční nájemné 12, Apartmány-DDHM 3, Apartmány-materiál 1, Apartmány-vodné 6, Apartmány-el.energie 45,00

6 Apartmány-služby 18, Info-naučná stezka 30, Info - mzdy 0, Info - OOV 25, Silnice-materiál 25, Silnice-sl.,pasport komunik 100, Silnice-opravy a udržování 40, Panské Pole-el. přípojka 50, Silnice NR-materiál (štěrk) 10, Silnice NR-služby 80, Silnice NR-opravy a udržování 20, Silnice materiál 0, Oravy chodníků 25, Chodník u Zdr. střediska 0, Jízdní řády, odjezdníky 4, Dopr. obsl.handicap. děti, NR 19, Dopravní značení, měřič rychlosti 95, Dopravní značení-značky 72, Lyžařský vlek elektřina 90, Lyžařský vlek - nájemné za půd 25, Lyžařský vlek - sekání trávy 0, Lyžařský vlek-opravy 60, Lyžařský vlek-sň. dělo 355, % nájemného OÚ Pěčín 14, Provozní náklady ČOV 0, Doplatek inv. ČOV dle smlouvy 0, Mateřská škola - audit 9, MŠ - projekt. dokum+žádost 140, MŠ - oprava budovy 10, Mateřská škola-příspěvek PO 650, Přísp. na žáka MŠ - město RK 0, ZŠ - audit 12, ZŠ-příspěvek PO 2 550, Dotace - Peníze školám 0, Dotace - Peníze školám 0, Knihovna-mzdy 150, Knihovna-soc.pojištění 37, Knihovna-zdr.pojištění 13, Knihovna-knihy,časopisy 30, Knihovna-DDHM 10, Knihovna-materiál 6, Knihovna-vodné,stočné 2, Knihovna-teplo (MSB) 30, Knihovna-el.energie 13, Knihovna-telefony,internet 6, Knihovna-školení 1, Knihovna-služby (program) 26, Knihovna-opravy a udržování 2, Knihovna-cestovné 1, Knihovna-penz.spoření 4, Hanička-mzdy 545, Hanička-OOV 190, Hanička-soc.pojištění 136, Hanička-zdr.pojištění 49, Hanička-ochranné pomůcky 3, Hanička-DDHM 40,00

7 Hanička-zboží 410, Hanička-materiál 80, Hanička-el.energie 80, Hanička-pevná paliva 30, Hanička-PHM 45, Hanička-telefony,internet,web 30, Hanička-pojištění 4, Hanička-nájemné za automat 33, Hanička-školení 3, Hanička-služby 70, Hanička-opravy a udržování 118, Hanička-cestovné 2, Hanička-nákup kolků 1, Hanička-penz.spoření 9, Hanička-investice 70, Hanička- dopr. prostř. 0, Hanička - umělecké exponáty 60, , Výtopna-materiál 1, Výtopna-el.energie 6, Výtopna-PHM 2, Výtopna-nájemné 2, Výtopna-služby 8, Oprava střechy Výtopna 0, Neinvestiční výdaje Sýpka 130, Hanička-naučná stezka 50, Neinvestiční výdaje Sýpka 0, Neinvestiční výdaje Sýpka SR 0, Neinvestiční výdaje Sýpka EU 0, Investiční výdaje Sýpka 0, Investiční výdaje Sýpka SR 0, Investiční výdaj Sýpka EU 0, Oprava střechy Výtopna 0, Dotace Sýpka 750, Neinvestiční rezerva Sýpka 0, Dotace Sýpka 3 000, Investiční rezerva Sýpka 0, Sborník Panorama 4, Kronika-OOV 7, Památky-opravy a udržování 70, Památky-příspěvek pam. zóna 120, Památky - příspěvek na opravy 0, Převod na účet veřejné sbírky 0, Horský kurýr-oov 20, , Horský kurýr-služby 137, Kultura-OOV 5, Kultura-DDHM 3, Kultura-materiál 6, Kultura-nájemné akce 15, Kultura-služby (představení) 50, Kultura-občerstvení akce 5, Kultura-poplatek OSA 1, Kultura, nadílky, věcné dary 6, Příspěvky na kulturu organizacím 93, Ples-OOV 0,00

8 Ples-materiál 1, Ples - teplo 10, Ples-nájemné sál 5, Ples - služby 18, Ples - pohoštění 5, Ples-poplatky OSA 2, Ples-věcné dary 5, SPOZ-OOV 7, SPOZ-materiál 7, SPOZ-hudba 3, SPOZ-dary jubilanti 25, SPOZ-peněžní dary (děti) 20, Anenská pouť - OOV 30, Anenská pouť - materiál 2, Anenská pouť PHM 2, Anenská pouť-nájemné WC 27, Anenská pouť, služby 100, Annen. pouť - opravy a udr. 1, Annenská pouť - pohoštění 3, Annenská pouť - poplatky 0, Sportovní areál-mzdy 140, Sportovní areál-soc.pojištění 35, Sportovníareál-zdrav.pojištění 12, Sportovní areál-materiál 10, Sportovní areál-el.energie 1, Sportovní areál-phm 1, Sportovní areál -revize, služb 17, Sportovní areál-opravy,udržba 12, Penzijní připojištění 10, SPORT-el.energie 5, Dotace sport. org. ZŠ SPORT KL 0, Dotace sport - 3% 500, Dotace sport. org. 1. FC 0, Krajkářky-nájemné ZŠ 16, Dotace sport. org.sk Wiyrhanea 0, Rozd. dot na kult Clan Orl.hor 0, Dotace SDH 0, Dotace sport. org. - Rybáři 0, Rozděl. dot. na kulturu SRPŠ 0, Dotace sport. org. SRPŠ - DD 0, Dotace sport. org. Outdoor 0, Rozděl. dot na kult F. Grulich 0, Příspěvky na kulturní organizace 100, Rozděl. dot na kult Zahrádkáři 0, Rozděl. dot na kult Symbioza 0, Úprava běžeckých tras 0, Příspěvek - hospic Červ. Kost. 3, Lions Club RK 5, Vnitřní audit MSB 8, MSB-příspěvek PO 1 128, Restaurace KLUB -teplo 70, Výpravna - OOV 2, , Kotelna PS3 - elektr.energie 11, , Archiv - elektrická energie 8,00

9 Oprava střechy ocelokolny 0, FRB půjčky 300, Veř. Osv. - lampa, osvětlení hodin 40, VO-CITELUM služby 883, Hřbitovy-OOV (dohody) 9, Hřbitovy-materiál 1, Hřbitovy-vodné a stočné 1, Hřbitovy-PHM 1, Pohřeb placený městem 20, Hřbitovy NR-OOV 11, Hřbitovy NR - poh. hm. 1, Údřžba-mzdy 130, ÚP údržba mzdy ČR 0, ÚP údržba mzdy SR 0, ÚP údržba mzdy EU 0, Údržba-OOV Adášek 60, Údržba-soc.pojištění VPP 32, ÚP údržba soc. poj. ČR 0, ÚP- údržba soc. pojištění SR 0, ÚP- údržba soc. pojištění EU 0, Údržba-zdr.pojištění VPP 11, ÚP - údržba zdr. poj. ČR 0, ÚP- údržba zdr. pojištění SR 0, ÚP- údržba zdr. pojištění EU 0, Údržba-ochranné pomůcky 6, Údržba-materiál 12, údržba-vodné,stočné 1, Údržba-el.energie 5, Údržba - pojistné 2, Demolice obj. ubyt. SA 0, Údržba - platby daní a popl. 5, Náhrady mezd v době nemoci 2, Půjčka EUROFOND 4, Nespecifikovaná rezerva 452, Nákup pozemků 0, Sklad SSHR - vodné 4, SSHR - WC, čekárna nájemné 10, Technické služby mzdy 895, Technické služby soc. pojištěn 223, Technické služby zdr. pojištěn 80, Technické služby ochr. oděvy 25, Technické služby DDHM 25, Technické služby materiál 25, Technické služby úroky(traktor) 52, Technické služby PHM 275, Technické služby telefony 20, Technické služby sl peň. ústavů 9, Technické služby náj. za techn 364, Technické služby školení 4, Technické služby nákup služeb 100, Technické služby opravy a udrž 60, Technické služby cestovné 1, TS-penz.spoření 14, Technické služby DHM 115, Nákup traktoru 0, Odpady-materiál,sáčky 0,00

10 Odpady-el.energie 3, Odpady-nájemné kontejnery 0, Odpady-obyvatelstvo 1 100, Sběrný dvůr - uložení odpadu 118, Odpady-TS,doprava+uložení 15, Komun.odpad+bioodpad-doprava 642, Sběrný dvůr - doprava 105, Komun. odpad+biodpad mat. 39, Odpady-náj. kontejnery - komunál 60, Odpady-náj. kontejnery - separ 18, Sběrný dvůr-uložení odpadu 0, Bioodpad-uložení 31, Recyklovaný odpad-doprava 420, Sběrný dvůr-provoz 175, Sběrný dvůr-doprava 0, Sběrný dvůr-popl. separ. odp 8, , Veřejná zeleň-ddhm 20, Veřejná zeleň-materiál 5, Veřejná zeleň-materiál 28, Veřejná zeleň-služby 100, , Klub důchodců- nájemné 1, Klub důchodců-služby 9, Příspěvek-OS ORION 5, Pečovatelky-mzdy 393, Pečovatelky-OOV 15, Pečovatelky-soc.pojištění 159, Pečovatelky-zdr.pojištění 57, Pečovatelky-ochranné oděvy 5, , Pečovatelky-knihy,tisk 0, Pečovatelky-DDHM 10, Pečovatelky-materiál 5, Pečovatelky-voda 6, Pečovatelky-el.energie 55, Pečovatelky-telefony,internet 7, Pečovatelky-školení 12, Pečovatelky-služby,supervize 227, Pečovatelky-opravy a udržování 200, Pečovatelky-program.vybavení 0, Pečovatelky-cestovné 4, , Pečovatelky-penz.spoření 14, Pečovatelky-auto materiál 2, Pečovatelky os. auto - PHM 38, Pečov. osobní auto - pojištění 8, , Pečov. osobní auto - opravy 20, Pečovatelky - dotace na mzdy 0, Pečovatelky - mzdy 0, Rozd. dot na kult Domov na S V 0, Farní charita RK 5, Neratov soc. aut. příspěvek 0, Relax.výchovný tábor města RK 8, Přísp. na soc. služ. Pferda 3,00

11 Rezerva na krizové situace 7, Hasiči-refundace mezd 12, Hasiči-refundace pojistného 6, Hasiči, oděvy 35, Hasiči-DDHM 20, Hasiči-materiál 25, Hasiči-propanbutan 1, Hasiči-el.energie 30, , Hasiči-PHM 40, Hasiči-mobil.telefony 14, Hasiči-školení 18, Hasiči-služby STK + IT služby 26, Hasiči-opravy vozidel 30, Hasiči-cestovné 3, Hasiči-peněžní dary 95, Hasiči - platby daní a popl. 2, Hasiči projektová dokumentace 400, Hasiči oděvy 0, Hasiči - DDHM 0, Hasiči - materiál 0, Hasiči - nákup služeb 0, Členové komisí-oov 30, Odměny členům ZM 221, Neuv.zastup.+člen.komisí-zdr.p 19, Zastupitelstvo - cestovné 2, Zastupitelé-úprava zevnějšku 5, Zastupitelé star. - mzdy 522, Zastupitelé star.-soc.poj. 131, Zastupitelé star. zdr. poj. 47, Zastupitelé star-služby 1, Zastupitelé star. - úprava zev 3, Penzijní připojištění 4, Prez. volby materiál 0, Prez. volby poštovné 0, Rezerva na př. rok - prez. vol 0, dotace volby kraj OOV 0, dotace volby kraj - materiál 0, , Dotace volby kraj - poštovné 0, , , Aparát-mzdy 3 250, Aparát-OOV (dohody) 15, Aparát-soc.pojištění 805, Aparát-zdr.pojištění 289, Aparát-pojistné hraz.zaměst. 35, Aparát - zdr. Materiál 1, Aparát-knihy, tisk 25, Aparát-DDHM 110, Aparát-materiál 70, Aparát-vodné a stočné 22, Aparát-el.energie 75, Aparát-pevná paliva 110, Aparát-poštovné 80, Aparát-telefony, internet 120,00

12 Aparát-pojištění 170, Aparát-nájemné půda 32, Aparát-konzultační služby 35, Aparát-školení, vzdělávání 65, Aparát-služby IT,audit,stravne 600, Sociální fond, služby, 83, Aparát-opravy a udržování 349, Aparát-programové vybavení 45, Aparát-cestovné 8, Aparát-pohoštění 20, Aparát-úprava zevnějšku 5, , Aparát-spoluúčast pojist.udál. 5, Aparát-věcné dary 6, Přísp.Svaz měst+destinač.spol. 21, Aparát-kolky 1, Aparát-daně a poplatky 1, , , Aparát penzijní spoření 53, Sociální fond, výročí 4, Aparát-server, kopírka 40, Aparát Felicia - materiál 8, Aparát Felicia - PHM 33, Aparát Felicia - pojištění 6, Aparát Felicia - služby 2, Aparát Felicia - opravy a udrž 10, Aparát Felicia pl. daní a popl 1, Setkání Rokytnic - materiál 0, Setkání Rokytnic - nájemné 0, Setkání Rokytnic -nákup služeb 0, Setkání Rokytnic - věcné dary 0, Úroky z úvěrů 350, , Služby peněžních ústavů 45, Převod do soc. fondu 76, , Splátka FRB(ČOV Severák) 89, Daň z příjmů (neplacená) 1 000, Platba DPH 325, Finanční vypořádání 51, , , , Fond rady (drobné příspěvky) 10, Přísp.Mikroregion Rychnovsko 22, Příspěvek DSO Deštné 51,00 Výdaje celkem ,64 Část III. Financování Zapojení bankovních účtů 4 500, Splátky úvěrů ,00 Financování celkem 1 734,00

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011)

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků 1 700 000-1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti 85 000-1113 Daň z př. FO z kapitál.

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 ---------------------------------------------------------

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Městys Nová Říše ----------------------- R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Daňové příjmy: Název: položka návrh rozpočtu Daň z příjmu fyz. osob

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23036,40 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1228,30 Dotace z MPSV na

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 PŘÍJMY (v Kč) Daně a poplatky 24 880 587,01 Splátky půjček od obyv., org. 461 700,00 Dotace na volby prezidenta 61 042,00 Dotace na volby do Parlamentu ČR 96 400,00

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč paragraf položka položka příjmů/výdajů Návrh r.2014 PŘÍJMY 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1700,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 150,0 1113 Daň z příjmu FO z kap.

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf pol. PŘÍJMY tis.kč 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1680,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 61,0 1113 Daň z příjmu FO

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015

OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015 0B 1B NÁVRH ROZPOČTU OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015 Příjmy Rozpočet je navržen jako schodkový v paragrafovém znění, schodek bude pokryt z přebytků předešlých let. Příjmy celkem : Výdaje celkem : Rozdíl

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy

Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy Návrh Paragraf Položka rozpočtu rok 2015 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 4 000 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 200 000 1113 Daň z příjmů FO z kap. výn.

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č.

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č. Návrh Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014 Rekapitulace příjmů a výdajů S o u h r n Příjmy Výdaje Tabulka č. 1 3 848 400 XX Tabulka č. 2 226 600 XX Tabulka č. 3 xx 2 955 000 Tabulka č.

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1 Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční

Více

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 0000 0000 1111 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. 1.300.000,-- 0000 0000 1112 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 687.000,-- 0000 0000 1113

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c M a l í č P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 305 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 10 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113 Daň z příjmů

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY ZA ROK 2008 v tisících Kč NÁVRH P Ř Í J M Y ORG položka rozpočtu Daňové příjmy - celkem 28722 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2400 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin.

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Návrh rozpočtu - PRIJMY na rok 2014

Návrh rozpočtu - PRIJMY na rok 2014 -, Návrh rozpočtu - PRIJMY na rok 2014 Obec Milotice nad Opavou neinves.přliaté transf. Oborná na hasiče 4121 poplatek za komunální odpad 1337 200000 Kč poplatek za psů 1341 9000 Kč poplatek za lázeňský

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

Lesy odd par zvýšení snížení poznámka

Lesy odd par zvýšení snížení poznámka RO č. 2/2007 Lesy odd par zvýšení snížení poznámka Mzdy* 1031 5011 70000 Sociální pojištění* 1031 5031 5200 Zdravotní pojištění* 1031 5032 1800 Zalesňování brigády 1031 5021 33376 Ochranné pomůcky pro

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1 Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1 ROZPOČTOVÉ PŘIJMY 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé čin. 2700 1112 Daň z příjmu fyz.os.z sam.výd.č. 70 1113 Daň z příj.fyz.os.

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 web: http://www.mestobustehrad.cz email: meu@mestobustehrad.cz Schválený rozpočet

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY PŘÍJMY VÝDAJE NA ROK 2012 2012 2012

ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY PŘÍJMY VÝDAJE NA ROK 2012 2012 2012 ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY PŘÍJMY VÝDAJE NA ROK 2012 2012 2012 SCHVÁLENO ZM DNE 19.03.2012 v Kč v Kč Daňové příjmy 43 203 470,00 0,00 Splátky půjček 181 000,00 0,00 Příjmy z dotací 34 927 780,00 0,00 Zemědělství

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více