Návrh rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách na rok Příjmy z daní ,00. Poplatky 2 205,00. Splátky půjček 72,91

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách na rok 2013. Příjmy z daní 20 897,00. Poplatky 2 205,00. Splátky půjček 72,91"

Transkript

1 Návrh rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách na rok 2013 Text Příjmy Příjmy z daní , DPFO - závislá činnost 4 530, DPFO - podnikatelé FO 120, DPFO - srážková 490, DPPO - právnické osoby 4 350, DPPO - město 1 000, DPH 9 020, Daň z nemovitostí 1 387,00 Poplatky 2 205, Poplatek za znečišťování ovzduší 12, Poplatek za za odnění půdy ze z.p.f. 1, Poplatek za odpady (místní) 1 200, Poplatek ze psů 110, Poplatek za lázeňský nebo rekteační pobyt 65, Poplatek za užívání veřejného prostranství 145, Poplatek z ubytovací kapacity 30, Odvod z loterií kromě VHP 170, Odvod z VHP 300, Správní poplatky 172,00 Splátky půjček 72, Splát.půjč.Centep-pokuta 18, Wiyrhanea, splátky půjčky 44, FRB splátky půjček od obyvatel 10,00 Přijaté dotace 3 925, Neinvestiční přij. transf. ze SR - souhrnný dot. vztah 1 658, Převod fin. prostředků z HČ 2 100, Převod do soc. fondu 76, Splátka FRB - Město Rokytnice v O.h. 89,92 v tis. Kč Paragraf Položka Výdaje Zemědělství a lesní hospodářství 284, Palírna - nájemné od Centepu 60, Lesní hospodářství 223,85 46 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 322, , Informační centrum 135,00 906, Příjmy staveb. úřadu (pokuty, náklady řízení) 6, Silnice - správa, údržba, opravy 10, Opravy chodníků Dopravní obslužnost 23, Dopravní značení Lyžařský vlek 135, Vodárenství 36,30 14,71

2 Služby pro obyvatelstvo 3 594, , Mateřská škola Základní škola Knihovna 9,00 333, Muzeum Hanička 1 585, , Muzeum Sýpka 3 880, Muzeum Výtopna 25,00 19, Sborník Panorama 4, Kronika - OOV 7, Opravy a obnova místních památek 190, Horský kurýr 51,20 158, Zájmová činnost v kultuře, ples 90,00 230, Anenská pouť 41,00 228, Sportovní zařízení v majetku obce 0,40 239, Ostatní tělovýchovná činnost 505, Využití volného času dětí a mládeže 16, Ost. zájmová činnost a rekreace 100, Hospice 3, Pomoc zdravotně postiženým 5, Fond rozvoje bydlení 1, Městská správa bytů 75, , Nebytové hospodářství 652,00 91, Fond rozvoje bydlení - půjčky 300, Veřejné osvětlení - Citelum 1,20 923, Pohřebnictví 17,00 44, Centep - nájemné 484, Údržba města, SSHR, nakládání s majetkem města 183,50 739, Technické služby 50, , Sběr a svoz komunálních odpadů 18, , Sběr a svoz ostatních odpadů 5,00 751, EKO - KOM - přijaté příspěvky 301, Péče o veřejnou zeleň 3,00 153,10 Sociální věci 364, , Klub důchodců 10, Příspěvek OS Orion 5, Pečovatelky 364, , Ost. Služby v oblasti soc. péče 5, Příspěvky org. pracujícím v soc. oblasti 11,00 Bezpečnost státu a právní ochrana 23,00 764, Bezp. a veř. pořádek (náklady řízení a pokuty KPP) 22, Rezerva na krizové situace 7, Hasiči 1,00 757,00 Všeobecná veřejná správa a služby 34, , Zastupitelstvo města 987, Činnost místní správy (MěÚ celkem) 4, ,95

3 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30,46 395, Převod mezi účty 166, Placené daně (DPPO za město, DPH) 1325, Finanční vypořádání minulých let 51, Příspěvky DSO, fond rady 83,50 Financování 4 500, , Použití přebytku min. let 4 500, Splátky úvěrů ,00 Příjmy celkem ,64 Výdaje celkem ,64 Rozdíl příjmy - výdaje ,00 Financování 1 734,00 Celé znění schváleného rozpočtu je k náhledu na finančním odboru MěÚ v Rokytnici v O.h.. Vyvěšeno dne: 22.února 2013 Sejmuto: Komentář k rozpočtu na rok 2013 OdPa SpPo Text SR Návrh/2013 Část I. Příjmy Dň z přjmu ze závislé činnost 4 300, Dň ze záv čin podle počtu zam 230, Dň z příjmu FO SVČ 40, Daň z příjmu FO zálohová daň 80, Daň z příjmu FO zvl.sazbou 490, Daň z příjmu pravnických osob 4 350, Daň z příjmu práv.osob za obce 1 000, Daň z přidané hodnoty 9 020, Poplatek za znečištění ovzduší 12, Příjem- odvod za odnětí půdy 1, Místní popl.za likvidaci KO 1 200, Místní poplatek ze psů 110, Míst. popl. za rekreační pobyt 65, Míst. popl. za užív. veř.prost 30, Veřejné prostranství - pouť 115, Míst.popl. z ubyt. kapacity 30, Odvod z loterií kromě VHP 170, Odvod z VHP 300, Správní poplatky-matrika 40, Správní poplatky - VHP 0, Správní poplatky-rybář. lístky 2,00

4 Správní popl. - stavební úřad 110, SP - Czech Point 20, Daň z nemovitosti 1 387, Splát.půjč.Centep-pokuta 18, Wiyrhanea, splátky půjčky 44, FRB splátky půjček od obyvatel 10, Dotace volby kraj 0, Dotace na prezidentské volby 0, Neinv.dotace ze SR 1 658, MSB - hospodář. činnost města 2 100, Převod do soc. fondu 76, Splátka FRB Město Rokyt. 89, Nájemné Palírna od Centepu 60, Lesy, nájemné od Centepu 223, INFO služby 25, Ubytování apartmány 30, INFO zboží 80, Pokuty stavební odbor 5, Náklady řízení-pokuty stav.odb 1, Silnice - dar. p. Doležal Zd. 10, Lyžařský vlek elektřina 90, Nájemné lyžařský vlek 45, Rok.voda, nájem úpravna vody 35, Nájemné Rok. voda kanalizace 1, Knihovna pujčovné 8, Knihovna-burza knih 1, Hanička - tržby 750, Výtopna - vstupné 25, Hanička - parkoviště 115, Hanička-el.energie ČEZ 5, Hanička - zboží 680, Hanička - nájemné ČEZ 25, Hanička - prodej surovin 10, Horský kurýr 35, Horský kurýr-inzerce 15, Horský kurýr-příspěvek Beneš F 1, Kultura, příjem ze vstupného 30, Ples vstupné+tombola 34, Koncert NR- Orlicko 6, Ples-dary 20, Vstupné Anenská pouť 20, Anenská pouť, reklama 15, Anenská pouť nájemné 6, Nájemné-tenisové kurty 0, Úroky FRB 1, MSB-převod hosp.výsl.za , Služby z pronájmu-saligr M. 1, Výpravna - příjem za služby 50, Nájemné M.Saligr 0, Nájemné - vysílače 430, Nájemné vysílače Hanička 169, Pojistná náhrada ocelokolna 0, Citelum - nájemné VO 1, Hřbitovní poplatky-služby 15, Hřbitovní poplatky-nájemné 2, CENTEP - nájemné 484,00

5 Tech.sl. - sek.trávy, úkl.sněh 50, Pronájem pozemků 25, Nájemné sklad MSB 7, Prodej drobného majetku 1, prodej pozemků 150, Odpady-fara,1FC,Bartošovice 7, Uložení odpadu SD FO 5, Uložení odpadu SD PO 3, Centep -uložení odpadu 3, Prodej biosáčků 5, EKO-sběr recyklovaného odpadu 41, EKO-KOM - přijaté příspěvky 260, Prodej dřeva - veř.zeleň 3, Pečovatelky - služby 157, Pečovatelky - cizí strávníci 207, Pokuty KPP 20, Náklady řízení, pokuty KPP 2, Hasiči - přijaté dary 1, Věcná břemena 3, Aparát - nájemné zased. místn. 0, Aparát - prodej majetku 1, Úroky z BÚ 25, Úroky - Wiyrhanea 4, Úroky Centep, pokuta 1,36 Příjmy celkem ,64 Část II. Výdaje Lesy-pojištění 28, Lesy-nájemné Lesy ČR 7, Lesy-nákup služeb - les. hospodář 11, Info-mzdy 315, Info-OOV 23, Info-sociální pojištění 78, Info-zdravotní pojištění 28, Info-prádlo, oděv, obuv 1, Info-DDHM 10, Info-zboží 65, Info-materiál 10, Info-vodné 5, Info-elektr.energie 90, Info-telefon, internet 11, Info-nájemné České pojišťovně 43, Info-školení 4, Info-služby,web,překlady 50, Info-opravy a udržování 1, Info-cestovné 2, Info-penz.spoření 4, Info-domény na internetu 22, Info-domény roční nájemné 12, Apartmány-DDHM 3, Apartmány-materiál 1, Apartmány-vodné 6, Apartmány-el.energie 45,00

6 Apartmány-služby 18, Info-naučná stezka 30, Info - mzdy 0, Info - OOV 25, Silnice-materiál 25, Silnice-sl.,pasport komunik 100, Silnice-opravy a udržování 40, Panské Pole-el. přípojka 50, Silnice NR-materiál (štěrk) 10, Silnice NR-služby 80, Silnice NR-opravy a udržování 20, Silnice materiál 0, Oravy chodníků 25, Chodník u Zdr. střediska 0, Jízdní řády, odjezdníky 4, Dopr. obsl.handicap. děti, NR 19, Dopravní značení, měřič rychlosti 95, Dopravní značení-značky 72, Lyžařský vlek elektřina 90, Lyžařský vlek - nájemné za půd 25, Lyžařský vlek - sekání trávy 0, Lyžařský vlek-opravy 60, Lyžařský vlek-sň. dělo 355, % nájemného OÚ Pěčín 14, Provozní náklady ČOV 0, Doplatek inv. ČOV dle smlouvy 0, Mateřská škola - audit 9, MŠ - projekt. dokum+žádost 140, MŠ - oprava budovy 10, Mateřská škola-příspěvek PO 650, Přísp. na žáka MŠ - město RK 0, ZŠ - audit 12, ZŠ-příspěvek PO 2 550, Dotace - Peníze školám 0, Dotace - Peníze školám 0, Knihovna-mzdy 150, Knihovna-soc.pojištění 37, Knihovna-zdr.pojištění 13, Knihovna-knihy,časopisy 30, Knihovna-DDHM 10, Knihovna-materiál 6, Knihovna-vodné,stočné 2, Knihovna-teplo (MSB) 30, Knihovna-el.energie 13, Knihovna-telefony,internet 6, Knihovna-školení 1, Knihovna-služby (program) 26, Knihovna-opravy a udržování 2, Knihovna-cestovné 1, Knihovna-penz.spoření 4, Hanička-mzdy 545, Hanička-OOV 190, Hanička-soc.pojištění 136, Hanička-zdr.pojištění 49, Hanička-ochranné pomůcky 3, Hanička-DDHM 40,00

7 Hanička-zboží 410, Hanička-materiál 80, Hanička-el.energie 80, Hanička-pevná paliva 30, Hanička-PHM 45, Hanička-telefony,internet,web 30, Hanička-pojištění 4, Hanička-nájemné za automat 33, Hanička-školení 3, Hanička-služby 70, Hanička-opravy a udržování 118, Hanička-cestovné 2, Hanička-nákup kolků 1, Hanička-penz.spoření 9, Hanička-investice 70, Hanička- dopr. prostř. 0, Hanička - umělecké exponáty 60, , Výtopna-materiál 1, Výtopna-el.energie 6, Výtopna-PHM 2, Výtopna-nájemné 2, Výtopna-služby 8, Oprava střechy Výtopna 0, Neinvestiční výdaje Sýpka 130, Hanička-naučná stezka 50, Neinvestiční výdaje Sýpka 0, Neinvestiční výdaje Sýpka SR 0, Neinvestiční výdaje Sýpka EU 0, Investiční výdaje Sýpka 0, Investiční výdaje Sýpka SR 0, Investiční výdaj Sýpka EU 0, Oprava střechy Výtopna 0, Dotace Sýpka 750, Neinvestiční rezerva Sýpka 0, Dotace Sýpka 3 000, Investiční rezerva Sýpka 0, Sborník Panorama 4, Kronika-OOV 7, Památky-opravy a udržování 70, Památky-příspěvek pam. zóna 120, Památky - příspěvek na opravy 0, Převod na účet veřejné sbírky 0, Horský kurýr-oov 20, , Horský kurýr-služby 137, Kultura-OOV 5, Kultura-DDHM 3, Kultura-materiál 6, Kultura-nájemné akce 15, Kultura-služby (představení) 50, Kultura-občerstvení akce 5, Kultura-poplatek OSA 1, Kultura, nadílky, věcné dary 6, Příspěvky na kulturu organizacím 93, Ples-OOV 0,00

8 Ples-materiál 1, Ples - teplo 10, Ples-nájemné sál 5, Ples - služby 18, Ples - pohoštění 5, Ples-poplatky OSA 2, Ples-věcné dary 5, SPOZ-OOV 7, SPOZ-materiál 7, SPOZ-hudba 3, SPOZ-dary jubilanti 25, SPOZ-peněžní dary (děti) 20, Anenská pouť - OOV 30, Anenská pouť - materiál 2, Anenská pouť PHM 2, Anenská pouť-nájemné WC 27, Anenská pouť, služby 100, Annen. pouť - opravy a udr. 1, Annenská pouť - pohoštění 3, Annenská pouť - poplatky 0, Sportovní areál-mzdy 140, Sportovní areál-soc.pojištění 35, Sportovníareál-zdrav.pojištění 12, Sportovní areál-materiál 10, Sportovní areál-el.energie 1, Sportovní areál-phm 1, Sportovní areál -revize, služb 17, Sportovní areál-opravy,udržba 12, Penzijní připojištění 10, SPORT-el.energie 5, Dotace sport. org. ZŠ SPORT KL 0, Dotace sport - 3% 500, Dotace sport. org. 1. FC 0, Krajkářky-nájemné ZŠ 16, Dotace sport. org.sk Wiyrhanea 0, Rozd. dot na kult Clan Orl.hor 0, Dotace SDH 0, Dotace sport. org. - Rybáři 0, Rozděl. dot. na kulturu SRPŠ 0, Dotace sport. org. SRPŠ - DD 0, Dotace sport. org. Outdoor 0, Rozděl. dot na kult F. Grulich 0, Příspěvky na kulturní organizace 100, Rozděl. dot na kult Zahrádkáři 0, Rozděl. dot na kult Symbioza 0, Úprava běžeckých tras 0, Příspěvek - hospic Červ. Kost. 3, Lions Club RK 5, Vnitřní audit MSB 8, MSB-příspěvek PO 1 128, Restaurace KLUB -teplo 70, Výpravna - OOV 2, , Kotelna PS3 - elektr.energie 11, , Archiv - elektrická energie 8,00

9 Oprava střechy ocelokolny 0, FRB půjčky 300, Veř. Osv. - lampa, osvětlení hodin 40, VO-CITELUM služby 883, Hřbitovy-OOV (dohody) 9, Hřbitovy-materiál 1, Hřbitovy-vodné a stočné 1, Hřbitovy-PHM 1, Pohřeb placený městem 20, Hřbitovy NR-OOV 11, Hřbitovy NR - poh. hm. 1, Údřžba-mzdy 130, ÚP údržba mzdy ČR 0, ÚP údržba mzdy SR 0, ÚP údržba mzdy EU 0, Údržba-OOV Adášek 60, Údržba-soc.pojištění VPP 32, ÚP údržba soc. poj. ČR 0, ÚP- údržba soc. pojištění SR 0, ÚP- údržba soc. pojištění EU 0, Údržba-zdr.pojištění VPP 11, ÚP - údržba zdr. poj. ČR 0, ÚP- údržba zdr. pojištění SR 0, ÚP- údržba zdr. pojištění EU 0, Údržba-ochranné pomůcky 6, Údržba-materiál 12, údržba-vodné,stočné 1, Údržba-el.energie 5, Údržba - pojistné 2, Demolice obj. ubyt. SA 0, Údržba - platby daní a popl. 5, Náhrady mezd v době nemoci 2, Půjčka EUROFOND 4, Nespecifikovaná rezerva 452, Nákup pozemků 0, Sklad SSHR - vodné 4, SSHR - WC, čekárna nájemné 10, Technické služby mzdy 895, Technické služby soc. pojištěn 223, Technické služby zdr. pojištěn 80, Technické služby ochr. oděvy 25, Technické služby DDHM 25, Technické služby materiál 25, Technické služby úroky(traktor) 52, Technické služby PHM 275, Technické služby telefony 20, Technické služby sl peň. ústavů 9, Technické služby náj. za techn 364, Technické služby školení 4, Technické služby nákup služeb 100, Technické služby opravy a udrž 60, Technické služby cestovné 1, TS-penz.spoření 14, Technické služby DHM 115, Nákup traktoru 0, Odpady-materiál,sáčky 0,00

10 Odpady-el.energie 3, Odpady-nájemné kontejnery 0, Odpady-obyvatelstvo 1 100, Sběrný dvůr - uložení odpadu 118, Odpady-TS,doprava+uložení 15, Komun.odpad+bioodpad-doprava 642, Sběrný dvůr - doprava 105, Komun. odpad+biodpad mat. 39, Odpady-náj. kontejnery - komunál 60, Odpady-náj. kontejnery - separ 18, Sběrný dvůr-uložení odpadu 0, Bioodpad-uložení 31, Recyklovaný odpad-doprava 420, Sběrný dvůr-provoz 175, Sběrný dvůr-doprava 0, Sběrný dvůr-popl. separ. odp 8, , Veřejná zeleň-ddhm 20, Veřejná zeleň-materiál 5, Veřejná zeleň-materiál 28, Veřejná zeleň-služby 100, , Klub důchodců- nájemné 1, Klub důchodců-služby 9, Příspěvek-OS ORION 5, Pečovatelky-mzdy 393, Pečovatelky-OOV 15, Pečovatelky-soc.pojištění 159, Pečovatelky-zdr.pojištění 57, Pečovatelky-ochranné oděvy 5, , Pečovatelky-knihy,tisk 0, Pečovatelky-DDHM 10, Pečovatelky-materiál 5, Pečovatelky-voda 6, Pečovatelky-el.energie 55, Pečovatelky-telefony,internet 7, Pečovatelky-školení 12, Pečovatelky-služby,supervize 227, Pečovatelky-opravy a udržování 200, Pečovatelky-program.vybavení 0, Pečovatelky-cestovné 4, , Pečovatelky-penz.spoření 14, Pečovatelky-auto materiál 2, Pečovatelky os. auto - PHM 38, Pečov. osobní auto - pojištění 8, , Pečov. osobní auto - opravy 20, Pečovatelky - dotace na mzdy 0, Pečovatelky - mzdy 0, Rozd. dot na kult Domov na S V 0, Farní charita RK 5, Neratov soc. aut. příspěvek 0, Relax.výchovný tábor města RK 8, Přísp. na soc. služ. Pferda 3,00

11 Rezerva na krizové situace 7, Hasiči-refundace mezd 12, Hasiči-refundace pojistného 6, Hasiči, oděvy 35, Hasiči-DDHM 20, Hasiči-materiál 25, Hasiči-propanbutan 1, Hasiči-el.energie 30, , Hasiči-PHM 40, Hasiči-mobil.telefony 14, Hasiči-školení 18, Hasiči-služby STK + IT služby 26, Hasiči-opravy vozidel 30, Hasiči-cestovné 3, Hasiči-peněžní dary 95, Hasiči - platby daní a popl. 2, Hasiči projektová dokumentace 400, Hasiči oděvy 0, Hasiči - DDHM 0, Hasiči - materiál 0, Hasiči - nákup služeb 0, Členové komisí-oov 30, Odměny členům ZM 221, Neuv.zastup.+člen.komisí-zdr.p 19, Zastupitelstvo - cestovné 2, Zastupitelé-úprava zevnějšku 5, Zastupitelé star. - mzdy 522, Zastupitelé star.-soc.poj. 131, Zastupitelé star. zdr. poj. 47, Zastupitelé star-služby 1, Zastupitelé star. - úprava zev 3, Penzijní připojištění 4, Prez. volby materiál 0, Prez. volby poštovné 0, Rezerva na př. rok - prez. vol 0, dotace volby kraj OOV 0, dotace volby kraj - materiál 0, , Dotace volby kraj - poštovné 0, , , Aparát-mzdy 3 250, Aparát-OOV (dohody) 15, Aparát-soc.pojištění 805, Aparát-zdr.pojištění 289, Aparát-pojistné hraz.zaměst. 35, Aparát - zdr. Materiál 1, Aparát-knihy, tisk 25, Aparát-DDHM 110, Aparát-materiál 70, Aparát-vodné a stočné 22, Aparát-el.energie 75, Aparát-pevná paliva 110, Aparát-poštovné 80, Aparát-telefony, internet 120,00

12 Aparát-pojištění 170, Aparát-nájemné půda 32, Aparát-konzultační služby 35, Aparát-školení, vzdělávání 65, Aparát-služby IT,audit,stravne 600, Sociální fond, služby, 83, Aparát-opravy a udržování 349, Aparát-programové vybavení 45, Aparát-cestovné 8, Aparát-pohoštění 20, Aparát-úprava zevnějšku 5, , Aparát-spoluúčast pojist.udál. 5, Aparát-věcné dary 6, Přísp.Svaz měst+destinač.spol. 21, Aparát-kolky 1, Aparát-daně a poplatky 1, , , Aparát penzijní spoření 53, Sociální fond, výročí 4, Aparát-server, kopírka 40, Aparát Felicia - materiál 8, Aparát Felicia - PHM 33, Aparát Felicia - pojištění 6, Aparát Felicia - služby 2, Aparát Felicia - opravy a udrž 10, Aparát Felicia pl. daní a popl 1, Setkání Rokytnic - materiál 0, Setkání Rokytnic - nájemné 0, Setkání Rokytnic -nákup služeb 0, Setkání Rokytnic - věcné dary 0, Úroky z úvěrů 350, , Služby peněžních ústavů 45, Převod do soc. fondu 76, , Splátka FRB(ČOV Severák) 89, Daň z příjmů (neplacená) 1 000, Platba DPH 325, Finanční vypořádání 51, , , , Fond rady (drobné příspěvky) 10, Přísp.Mikroregion Rychnovsko 22, Příspěvek DSO Deštné 51,00 Výdaje celkem ,64 Část III. Financování Zapojení bankovních účtů 4 500, Splátky úvěrů ,00 Financování celkem 1 734,00

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NIVNICE NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NIVNICE NA ROK 2013 NÁVRH ROZPOČTU OBCE NIVNICE NA ROK 2013 Výdaje: Paragaf Název Položka Rozpočet 2013 v tis. Kč 1032 Lesnictví celkem 200 - nákup materiálu 80 - nákup služeb 120 2212 Silnice - místní komunikace celkem 3.650

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace Návrh Rozpočtu na rok 21 obec Dešná Rekapitulace Třída Položka Částka PŘÍJMY CELKEM 1+2+3+4 X 13 938 3 Kč z toho Daňové příjmy celkem 1 X 9 961 Kč Nedaňové příjmy celkem 2 X 2 916 3 Kč Kapitálové příjmy

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011)

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků 1 700 000-1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti 85 000-1113 Daň z př. FO z kapitál.

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 ---------------------------------------------------------

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Městys Nová Říše ----------------------- R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Daňové příjmy: Název: položka návrh rozpočtu Daň z příjmu fyz. osob

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K Městys Nová Říše ----------------------- R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 --------------------------------------------------------- Daňové příjmy: Název: položka návrh rozpočtu Daň z příjmu fyz. osob

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok Návrh rozpočtu Obce na r v tis. Kč. Skutečnost 1-10/2012

Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok Návrh rozpočtu Obce na r v tis. Kč. Skutečnost 1-10/2012 Návrh rozpočtu Obce na r. 2013. v tis. Kč Položka PŘÍJMY. Skutečnost 1-10/2012 Návrh pol. Návrh 1111 Daň z příjmu FO ze záv. č. 810,8 1446,0 1112 Daň z příjmu FO ze sam. výd. č. 158,9 262,0 1113 Daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017 Příjmy:

Návrh rozpočtu na rok 2017 Příjmy: Návrh rozpočtu na rok 2017 Příjmy: Třída 1 - daňové příjmy: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti Daň z příjmů fyzických osob - srážková daň

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 str.1 PŘÍJMY rozp. opatření rozpočet č.5/2015 r. 2016 Daň z příjmu FO - závislá činnost 10 000 000,00 10 500 000,00 Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost 550 000,00

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 18 404 650,00 Kč B Rozpočtové výdaje 18 404 650,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R str.1

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R str.1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2017 PŘÍJMY rozpočt. opatření rozpočet r. 2017 č.4/2016 Daň z příjmu FO - závislá činnost 11 000 000,00 11 700 000,00 Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost 550 000,00

Více

rozpočtové příjmy celkem ,00

rozpočtové příjmy celkem ,00 Rozpočet obce Drahotín pro rok 2016 Příjmy Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. Činnosti a funkčních pož. 400 000,00 1112 daň z příjmů fyzických

Více

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE TELNICE K

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE TELNICE K VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE TELNICE K 30. 9. 2016 PŘÍJMY: PŘÍJMY Z FINANČNÍHO ÚŘADU 5 835 000,00 6 712 000,00 6 350 791,43 94,62% 1111 FÚ - daň z příjmu FO ze ZČ a FP 1 150 000,00 1 150 000,00 1 159 205,90

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč paragraf položka položka příjmů/výdajů Návrh r.2014 PŘÍJMY 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1700,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 150,0 1113 Daň z příjmu FO z kap.

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2016

Návrh rozpočtu obce pro rok 2016 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2016 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 23 594 770,00 Kč B Rozpočtové výdaje 23 594 770,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Obec Nové Syrovice Závěrečný účet za rok 2010 Podklady: - Rozvaha ÚSC ke dni 31.12.2010 - Příloha účetní závěrky k 31.12.2010 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 - Výkaz pro plnění rozpočtu ke dni 31.12.2010

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 700 1112 DPFO ze závislé činnosti 25 1113 DPFO vybírané srážkou 235 1121 DPPO 2 200 1122 DPPO za

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 2 270 1112 DPFO ze závislé činnosti 50 1113 DPFO vybírané srážkou 190 1121 DPPO 1 800 1122 DPPO za

Více

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol.

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol. ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf 1012 - Pozemky 3315 - Muzejní a vlast. spol. 1019 - Včelaři 3319 Kultura 1032 - Lesní hospodářství 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 1037 - Myslivci 3341 - Rozhlas a televize

Více

Obec Rychnov na Moravě Rychnov na Moravě č.63 IČO: Rozpočet na rok 2011

Obec Rychnov na Moravě Rychnov na Moravě č.63 IČO: Rozpočet na rok 2011 Obec Rychnov na Moravě 569 34 Rychnov na Moravě č.63 IČO: 00277312 Rozpočet na rok 2011 Výdaje : Odd. Par. Položka Název výdaje Kč 10 19 6310 Pozemky - úplatný převod z PFČR 35 000,00 10 19 6119 Územní

Více

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 P ř í j m y v pol. 1111 daň z příjmu FO 1112 daň z příjmu FO z podnikání 1113 daň z příjmu FO zvl. sazba 1121 daň z příjmu PO 1211 daň z přidané hodnoty 1340 popl.

Více

v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti

v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti OBEC POSTŘEKOV PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU na rok 6 - v tisících Kč ODPA POL ORJ v tis. Kč Daňové příjmy 422 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2400 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 2 4 Daň z příjmu fyz.

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

ROZPOČET OBCE OKNA NA ROK 2016.

ROZPOČET OBCE OKNA NA ROK 2016. ROZPOČET OBCE OKNA NA ROK 2016. PŘÍJMY č. jedn. OúO/341/2015 Daňové příjmy Kč 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 770 000 1112 Daň z příjmů FO ze Svč. 10 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnosů 75 000

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu města pro období 2007

Návrh rozpočtu města pro období 2007 Rozpočet města Smiřice na rok 2007 0 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 450 000 0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 1 050 000 0 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 250 000 0 1121 Daň z příjmu

Více

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č.

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č. Návrh Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014 Rekapitulace příjmů a výdajů S o u h r n Příjmy Výdaje Tabulka č. 1 3 848 400 XX Tabulka č. 2 226 600 XX Tabulka č. 3 xx 2 955 000 Tabulka č.

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2011 Sejmuto 16.12.2011 Sumář rozpočtu na rok 2012 Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2012 na

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015

OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015 0B 1B NÁVRH ROZPOČTU OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015 Příjmy Rozpočet je navržen jako schodkový v paragrafovém znění, schodek bude pokryt z přebytků předešlých let. Příjmy celkem : Výdaje celkem : Rozdíl

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017

ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 PŘÍJMY OBSAH POLOŽKA ČÁSTKA daň z příjmu fyz.osobze závislé činnosti 1111 1 800 000,00 Kč daň z příjmu fyz.osob z samostatné výdělečné činnosti 1112 30 000,00 Kč

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy

Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy Návrh Paragraf Položka rozpočtu rok 2015 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 4 000 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 200 000 1113 Daň z příjmů FO z kap. výn.

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

Obec Mochov. Rozpočet na rok I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč.

Obec Mochov. Rozpočet na rok I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. Rozpočet na rok 2013 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 000 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam výd.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf pol. PŘÍJMY tis.kč 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1680,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 61,0 1113 Daň z příjmu FO

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 600.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 665 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 PŘÍJMY OBSAH POLOŽKA ČÁSTKA daň z příjmu fyz.osobze závislé činnosti 1111 1 800 000,00 Kč daň z příjmu fyz.osob z samostatné výdělečné činnosti 1112 30 000,00

Více

0,00 Kč 0,00 Kč. POPIS KOMENTÁŘ rozpočet ,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl.činn. Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou

0,00 Kč 0,00 Kč. POPIS KOMENTÁŘ rozpočet ,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl.činn. Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Návrh rozpočtu obce Hamry nad Sázavou na rok 2017 Příjmy 2017 0000 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1342 1344 1351 1361 15 11 4112 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 3 200 000,00

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

R O Z P O Č E T NA ROK 2010

R O Z P O Č E T NA ROK 2010 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u R O Z P O Č E T NA ROK 2010 Druh P Ř Í J M Y C E L K E M 43 284,74 tis. Kč v tom: 1. daňové příjmy 34 298,50 tis. Kč 2. nedaňové příjmy 6 991,24 tis. Kč 3. kapitálové

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014

Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014 Příjmy 2014 tis. daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 0000 1111 702,0 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1112 50,0 daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočet na rok Příjmy

Rozpočet na rok Příjmy Rozpočet na rok 2013 Příjmy 1111 Daň z příjmu FO ZČ 1 100 000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 100 000 1113 Daň z příjmu FO srážková 100 000 1121 Daň z příjmu PO 1 100 000 1122 Daň z příjmu PO za obce 160 000

Více

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč v tis. Kč 1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery Příjmy výdaje paragraf položka Příjmy 2014

Více

1.4. PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy Dotace úřad práce Dotace SDH 10 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční 2 398

1.4. PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy Dotace úřad práce Dotace SDH 10 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční 2 398 ROZPOČET 2015 (údaje v tis. Kč) Rozpočet PŘÍJMY 1.1. SDÍLENÉ DANĚ 0000 DPH 17 413 0000 Daň z příjmu FO ze záv. čin. 8 574 0000 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 833 0000 Daň z příjmu FO z přiznání

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 3/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 753 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 74 1121 daň z příjmu práv. osob 2 700

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Příjmy par. pol. text návrh 2014 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1112 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 1113 daň z příjmy fyz. osob z kapitálových

Více