Návrh rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách na rok Příjmy z daní ,00. Poplatky 2 205,00. Splátky půjček 72,91

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách na rok 2013. Příjmy z daní 20 897,00. Poplatky 2 205,00. Splátky půjček 72,91"

Transkript

1 Návrh rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách na rok 2013 Text Příjmy Příjmy z daní , DPFO - závislá činnost 4 530, DPFO - podnikatelé FO 120, DPFO - srážková 490, DPPO - právnické osoby 4 350, DPPO - město 1 000, DPH 9 020, Daň z nemovitostí 1 387,00 Poplatky 2 205, Poplatek za znečišťování ovzduší 12, Poplatek za za odnění půdy ze z.p.f. 1, Poplatek za odpady (místní) 1 200, Poplatek ze psů 110, Poplatek za lázeňský nebo rekteační pobyt 65, Poplatek za užívání veřejného prostranství 145, Poplatek z ubytovací kapacity 30, Odvod z loterií kromě VHP 170, Odvod z VHP 300, Správní poplatky 172,00 Splátky půjček 72, Splát.půjč.Centep-pokuta 18, Wiyrhanea, splátky půjčky 44, FRB splátky půjček od obyvatel 10,00 Přijaté dotace 3 925, Neinvestiční přij. transf. ze SR - souhrnný dot. vztah 1 658, Převod fin. prostředků z HČ 2 100, Převod do soc. fondu 76, Splátka FRB - Město Rokytnice v O.h. 89,92 v tis. Kč Paragraf Položka Výdaje Zemědělství a lesní hospodářství 284, Palírna - nájemné od Centepu 60, Lesní hospodářství 223,85 46 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 322, , Informační centrum 135,00 906, Příjmy staveb. úřadu (pokuty, náklady řízení) 6, Silnice - správa, údržba, opravy 10, Opravy chodníků Dopravní obslužnost 23, Dopravní značení Lyžařský vlek 135, Vodárenství 36,30 14,71

2 Služby pro obyvatelstvo 3 594, , Mateřská škola Základní škola Knihovna 9,00 333, Muzeum Hanička 1 585, , Muzeum Sýpka 3 880, Muzeum Výtopna 25,00 19, Sborník Panorama 4, Kronika - OOV 7, Opravy a obnova místních památek 190, Horský kurýr 51,20 158, Zájmová činnost v kultuře, ples 90,00 230, Anenská pouť 41,00 228, Sportovní zařízení v majetku obce 0,40 239, Ostatní tělovýchovná činnost 505, Využití volného času dětí a mládeže 16, Ost. zájmová činnost a rekreace 100, Hospice 3, Pomoc zdravotně postiženým 5, Fond rozvoje bydlení 1, Městská správa bytů 75, , Nebytové hospodářství 652,00 91, Fond rozvoje bydlení - půjčky 300, Veřejné osvětlení - Citelum 1,20 923, Pohřebnictví 17,00 44, Centep - nájemné 484, Údržba města, SSHR, nakládání s majetkem města 183,50 739, Technické služby 50, , Sběr a svoz komunálních odpadů 18, , Sběr a svoz ostatních odpadů 5,00 751, EKO - KOM - přijaté příspěvky 301, Péče o veřejnou zeleň 3,00 153,10 Sociální věci 364, , Klub důchodců 10, Příspěvek OS Orion 5, Pečovatelky 364, , Ost. Služby v oblasti soc. péče 5, Příspěvky org. pracujícím v soc. oblasti 11,00 Bezpečnost státu a právní ochrana 23,00 764, Bezp. a veř. pořádek (náklady řízení a pokuty KPP) 22, Rezerva na krizové situace 7, Hasiči 1,00 757,00 Všeobecná veřejná správa a služby 34, , Zastupitelstvo města 987, Činnost místní správy (MěÚ celkem) 4, ,95

3 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30,46 395, Převod mezi účty 166, Placené daně (DPPO za město, DPH) 1325, Finanční vypořádání minulých let 51, Příspěvky DSO, fond rady 83,50 Financování 4 500, , Použití přebytku min. let 4 500, Splátky úvěrů ,00 Příjmy celkem ,64 Výdaje celkem ,64 Rozdíl příjmy - výdaje ,00 Financování 1 734,00 Celé znění schváleného rozpočtu je k náhledu na finančním odboru MěÚ v Rokytnici v O.h.. Vyvěšeno dne: 22.února 2013 Sejmuto: Komentář k rozpočtu na rok 2013 OdPa SpPo Text SR Návrh/2013 Část I. Příjmy Dň z přjmu ze závislé činnost 4 300, Dň ze záv čin podle počtu zam 230, Dň z příjmu FO SVČ 40, Daň z příjmu FO zálohová daň 80, Daň z příjmu FO zvl.sazbou 490, Daň z příjmu pravnických osob 4 350, Daň z příjmu práv.osob za obce 1 000, Daň z přidané hodnoty 9 020, Poplatek za znečištění ovzduší 12, Příjem- odvod za odnětí půdy 1, Místní popl.za likvidaci KO 1 200, Místní poplatek ze psů 110, Míst. popl. za rekreační pobyt 65, Míst. popl. za užív. veř.prost 30, Veřejné prostranství - pouť 115, Míst.popl. z ubyt. kapacity 30, Odvod z loterií kromě VHP 170, Odvod z VHP 300, Správní poplatky-matrika 40, Správní poplatky - VHP 0, Správní poplatky-rybář. lístky 2,00

4 Správní popl. - stavební úřad 110, SP - Czech Point 20, Daň z nemovitosti 1 387, Splát.půjč.Centep-pokuta 18, Wiyrhanea, splátky půjčky 44, FRB splátky půjček od obyvatel 10, Dotace volby kraj 0, Dotace na prezidentské volby 0, Neinv.dotace ze SR 1 658, MSB - hospodář. činnost města 2 100, Převod do soc. fondu 76, Splátka FRB Město Rokyt. 89, Nájemné Palírna od Centepu 60, Lesy, nájemné od Centepu 223, INFO služby 25, Ubytování apartmány 30, INFO zboží 80, Pokuty stavební odbor 5, Náklady řízení-pokuty stav.odb 1, Silnice - dar. p. Doležal Zd. 10, Lyžařský vlek elektřina 90, Nájemné lyžařský vlek 45, Rok.voda, nájem úpravna vody 35, Nájemné Rok. voda kanalizace 1, Knihovna pujčovné 8, Knihovna-burza knih 1, Hanička - tržby 750, Výtopna - vstupné 25, Hanička - parkoviště 115, Hanička-el.energie ČEZ 5, Hanička - zboží 680, Hanička - nájemné ČEZ 25, Hanička - prodej surovin 10, Horský kurýr 35, Horský kurýr-inzerce 15, Horský kurýr-příspěvek Beneš F 1, Kultura, příjem ze vstupného 30, Ples vstupné+tombola 34, Koncert NR- Orlicko 6, Ples-dary 20, Vstupné Anenská pouť 20, Anenská pouť, reklama 15, Anenská pouť nájemné 6, Nájemné-tenisové kurty 0, Úroky FRB 1, MSB-převod hosp.výsl.za , Služby z pronájmu-saligr M. 1, Výpravna - příjem za služby 50, Nájemné M.Saligr 0, Nájemné - vysílače 430, Nájemné vysílače Hanička 169, Pojistná náhrada ocelokolna 0, Citelum - nájemné VO 1, Hřbitovní poplatky-služby 15, Hřbitovní poplatky-nájemné 2, CENTEP - nájemné 484,00

5 Tech.sl. - sek.trávy, úkl.sněh 50, Pronájem pozemků 25, Nájemné sklad MSB 7, Prodej drobného majetku 1, prodej pozemků 150, Odpady-fara,1FC,Bartošovice 7, Uložení odpadu SD FO 5, Uložení odpadu SD PO 3, Centep -uložení odpadu 3, Prodej biosáčků 5, EKO-sběr recyklovaného odpadu 41, EKO-KOM - přijaté příspěvky 260, Prodej dřeva - veř.zeleň 3, Pečovatelky - služby 157, Pečovatelky - cizí strávníci 207, Pokuty KPP 20, Náklady řízení, pokuty KPP 2, Hasiči - přijaté dary 1, Věcná břemena 3, Aparát - nájemné zased. místn. 0, Aparát - prodej majetku 1, Úroky z BÚ 25, Úroky - Wiyrhanea 4, Úroky Centep, pokuta 1,36 Příjmy celkem ,64 Část II. Výdaje Lesy-pojištění 28, Lesy-nájemné Lesy ČR 7, Lesy-nákup služeb - les. hospodář 11, Info-mzdy 315, Info-OOV 23, Info-sociální pojištění 78, Info-zdravotní pojištění 28, Info-prádlo, oděv, obuv 1, Info-DDHM 10, Info-zboží 65, Info-materiál 10, Info-vodné 5, Info-elektr.energie 90, Info-telefon, internet 11, Info-nájemné České pojišťovně 43, Info-školení 4, Info-služby,web,překlady 50, Info-opravy a udržování 1, Info-cestovné 2, Info-penz.spoření 4, Info-domény na internetu 22, Info-domény roční nájemné 12, Apartmány-DDHM 3, Apartmány-materiál 1, Apartmány-vodné 6, Apartmány-el.energie 45,00

6 Apartmány-služby 18, Info-naučná stezka 30, Info - mzdy 0, Info - OOV 25, Silnice-materiál 25, Silnice-sl.,pasport komunik 100, Silnice-opravy a udržování 40, Panské Pole-el. přípojka 50, Silnice NR-materiál (štěrk) 10, Silnice NR-služby 80, Silnice NR-opravy a udržování 20, Silnice materiál 0, Oravy chodníků 25, Chodník u Zdr. střediska 0, Jízdní řády, odjezdníky 4, Dopr. obsl.handicap. děti, NR 19, Dopravní značení, měřič rychlosti 95, Dopravní značení-značky 72, Lyžařský vlek elektřina 90, Lyžařský vlek - nájemné za půd 25, Lyžařský vlek - sekání trávy 0, Lyžařský vlek-opravy 60, Lyžařský vlek-sň. dělo 355, % nájemného OÚ Pěčín 14, Provozní náklady ČOV 0, Doplatek inv. ČOV dle smlouvy 0, Mateřská škola - audit 9, MŠ - projekt. dokum+žádost 140, MŠ - oprava budovy 10, Mateřská škola-příspěvek PO 650, Přísp. na žáka MŠ - město RK 0, ZŠ - audit 12, ZŠ-příspěvek PO 2 550, Dotace - Peníze školám 0, Dotace - Peníze školám 0, Knihovna-mzdy 150, Knihovna-soc.pojištění 37, Knihovna-zdr.pojištění 13, Knihovna-knihy,časopisy 30, Knihovna-DDHM 10, Knihovna-materiál 6, Knihovna-vodné,stočné 2, Knihovna-teplo (MSB) 30, Knihovna-el.energie 13, Knihovna-telefony,internet 6, Knihovna-školení 1, Knihovna-služby (program) 26, Knihovna-opravy a udržování 2, Knihovna-cestovné 1, Knihovna-penz.spoření 4, Hanička-mzdy 545, Hanička-OOV 190, Hanička-soc.pojištění 136, Hanička-zdr.pojištění 49, Hanička-ochranné pomůcky 3, Hanička-DDHM 40,00

7 Hanička-zboží 410, Hanička-materiál 80, Hanička-el.energie 80, Hanička-pevná paliva 30, Hanička-PHM 45, Hanička-telefony,internet,web 30, Hanička-pojištění 4, Hanička-nájemné za automat 33, Hanička-školení 3, Hanička-služby 70, Hanička-opravy a udržování 118, Hanička-cestovné 2, Hanička-nákup kolků 1, Hanička-penz.spoření 9, Hanička-investice 70, Hanička- dopr. prostř. 0, Hanička - umělecké exponáty 60, , Výtopna-materiál 1, Výtopna-el.energie 6, Výtopna-PHM 2, Výtopna-nájemné 2, Výtopna-služby 8, Oprava střechy Výtopna 0, Neinvestiční výdaje Sýpka 130, Hanička-naučná stezka 50, Neinvestiční výdaje Sýpka 0, Neinvestiční výdaje Sýpka SR 0, Neinvestiční výdaje Sýpka EU 0, Investiční výdaje Sýpka 0, Investiční výdaje Sýpka SR 0, Investiční výdaj Sýpka EU 0, Oprava střechy Výtopna 0, Dotace Sýpka 750, Neinvestiční rezerva Sýpka 0, Dotace Sýpka 3 000, Investiční rezerva Sýpka 0, Sborník Panorama 4, Kronika-OOV 7, Památky-opravy a udržování 70, Památky-příspěvek pam. zóna 120, Památky - příspěvek na opravy 0, Převod na účet veřejné sbírky 0, Horský kurýr-oov 20, , Horský kurýr-služby 137, Kultura-OOV 5, Kultura-DDHM 3, Kultura-materiál 6, Kultura-nájemné akce 15, Kultura-služby (představení) 50, Kultura-občerstvení akce 5, Kultura-poplatek OSA 1, Kultura, nadílky, věcné dary 6, Příspěvky na kulturu organizacím 93, Ples-OOV 0,00

8 Ples-materiál 1, Ples - teplo 10, Ples-nájemné sál 5, Ples - služby 18, Ples - pohoštění 5, Ples-poplatky OSA 2, Ples-věcné dary 5, SPOZ-OOV 7, SPOZ-materiál 7, SPOZ-hudba 3, SPOZ-dary jubilanti 25, SPOZ-peněžní dary (děti) 20, Anenská pouť - OOV 30, Anenská pouť - materiál 2, Anenská pouť PHM 2, Anenská pouť-nájemné WC 27, Anenská pouť, služby 100, Annen. pouť - opravy a udr. 1, Annenská pouť - pohoštění 3, Annenská pouť - poplatky 0, Sportovní areál-mzdy 140, Sportovní areál-soc.pojištění 35, Sportovníareál-zdrav.pojištění 12, Sportovní areál-materiál 10, Sportovní areál-el.energie 1, Sportovní areál-phm 1, Sportovní areál -revize, služb 17, Sportovní areál-opravy,udržba 12, Penzijní připojištění 10, SPORT-el.energie 5, Dotace sport. org. ZŠ SPORT KL 0, Dotace sport - 3% 500, Dotace sport. org. 1. FC 0, Krajkářky-nájemné ZŠ 16, Dotace sport. org.sk Wiyrhanea 0, Rozd. dot na kult Clan Orl.hor 0, Dotace SDH 0, Dotace sport. org. - Rybáři 0, Rozděl. dot. na kulturu SRPŠ 0, Dotace sport. org. SRPŠ - DD 0, Dotace sport. org. Outdoor 0, Rozděl. dot na kult F. Grulich 0, Příspěvky na kulturní organizace 100, Rozděl. dot na kult Zahrádkáři 0, Rozděl. dot na kult Symbioza 0, Úprava běžeckých tras 0, Příspěvek - hospic Červ. Kost. 3, Lions Club RK 5, Vnitřní audit MSB 8, MSB-příspěvek PO 1 128, Restaurace KLUB -teplo 70, Výpravna - OOV 2, , Kotelna PS3 - elektr.energie 11, , Archiv - elektrická energie 8,00

9 Oprava střechy ocelokolny 0, FRB půjčky 300, Veř. Osv. - lampa, osvětlení hodin 40, VO-CITELUM služby 883, Hřbitovy-OOV (dohody) 9, Hřbitovy-materiál 1, Hřbitovy-vodné a stočné 1, Hřbitovy-PHM 1, Pohřeb placený městem 20, Hřbitovy NR-OOV 11, Hřbitovy NR - poh. hm. 1, Údřžba-mzdy 130, ÚP údržba mzdy ČR 0, ÚP údržba mzdy SR 0, ÚP údržba mzdy EU 0, Údržba-OOV Adášek 60, Údržba-soc.pojištění VPP 32, ÚP údržba soc. poj. ČR 0, ÚP- údržba soc. pojištění SR 0, ÚP- údržba soc. pojištění EU 0, Údržba-zdr.pojištění VPP 11, ÚP - údržba zdr. poj. ČR 0, ÚP- údržba zdr. pojištění SR 0, ÚP- údržba zdr. pojištění EU 0, Údržba-ochranné pomůcky 6, Údržba-materiál 12, údržba-vodné,stočné 1, Údržba-el.energie 5, Údržba - pojistné 2, Demolice obj. ubyt. SA 0, Údržba - platby daní a popl. 5, Náhrady mezd v době nemoci 2, Půjčka EUROFOND 4, Nespecifikovaná rezerva 452, Nákup pozemků 0, Sklad SSHR - vodné 4, SSHR - WC, čekárna nájemné 10, Technické služby mzdy 895, Technické služby soc. pojištěn 223, Technické služby zdr. pojištěn 80, Technické služby ochr. oděvy 25, Technické služby DDHM 25, Technické služby materiál 25, Technické služby úroky(traktor) 52, Technické služby PHM 275, Technické služby telefony 20, Technické služby sl peň. ústavů 9, Technické služby náj. za techn 364, Technické služby školení 4, Technické služby nákup služeb 100, Technické služby opravy a udrž 60, Technické služby cestovné 1, TS-penz.spoření 14, Technické služby DHM 115, Nákup traktoru 0, Odpady-materiál,sáčky 0,00

10 Odpady-el.energie 3, Odpady-nájemné kontejnery 0, Odpady-obyvatelstvo 1 100, Sběrný dvůr - uložení odpadu 118, Odpady-TS,doprava+uložení 15, Komun.odpad+bioodpad-doprava 642, Sběrný dvůr - doprava 105, Komun. odpad+biodpad mat. 39, Odpady-náj. kontejnery - komunál 60, Odpady-náj. kontejnery - separ 18, Sběrný dvůr-uložení odpadu 0, Bioodpad-uložení 31, Recyklovaný odpad-doprava 420, Sběrný dvůr-provoz 175, Sběrný dvůr-doprava 0, Sběrný dvůr-popl. separ. odp 8, , Veřejná zeleň-ddhm 20, Veřejná zeleň-materiál 5, Veřejná zeleň-materiál 28, Veřejná zeleň-služby 100, , Klub důchodců- nájemné 1, Klub důchodců-služby 9, Příspěvek-OS ORION 5, Pečovatelky-mzdy 393, Pečovatelky-OOV 15, Pečovatelky-soc.pojištění 159, Pečovatelky-zdr.pojištění 57, Pečovatelky-ochranné oděvy 5, , Pečovatelky-knihy,tisk 0, Pečovatelky-DDHM 10, Pečovatelky-materiál 5, Pečovatelky-voda 6, Pečovatelky-el.energie 55, Pečovatelky-telefony,internet 7, Pečovatelky-školení 12, Pečovatelky-služby,supervize 227, Pečovatelky-opravy a udržování 200, Pečovatelky-program.vybavení 0, Pečovatelky-cestovné 4, , Pečovatelky-penz.spoření 14, Pečovatelky-auto materiál 2, Pečovatelky os. auto - PHM 38, Pečov. osobní auto - pojištění 8, , Pečov. osobní auto - opravy 20, Pečovatelky - dotace na mzdy 0, Pečovatelky - mzdy 0, Rozd. dot na kult Domov na S V 0, Farní charita RK 5, Neratov soc. aut. příspěvek 0, Relax.výchovný tábor města RK 8, Přísp. na soc. služ. Pferda 3,00

11 Rezerva na krizové situace 7, Hasiči-refundace mezd 12, Hasiči-refundace pojistného 6, Hasiči, oděvy 35, Hasiči-DDHM 20, Hasiči-materiál 25, Hasiči-propanbutan 1, Hasiči-el.energie 30, , Hasiči-PHM 40, Hasiči-mobil.telefony 14, Hasiči-školení 18, Hasiči-služby STK + IT služby 26, Hasiči-opravy vozidel 30, Hasiči-cestovné 3, Hasiči-peněžní dary 95, Hasiči - platby daní a popl. 2, Hasiči projektová dokumentace 400, Hasiči oděvy 0, Hasiči - DDHM 0, Hasiči - materiál 0, Hasiči - nákup služeb 0, Členové komisí-oov 30, Odměny členům ZM 221, Neuv.zastup.+člen.komisí-zdr.p 19, Zastupitelstvo - cestovné 2, Zastupitelé-úprava zevnějšku 5, Zastupitelé star. - mzdy 522, Zastupitelé star.-soc.poj. 131, Zastupitelé star. zdr. poj. 47, Zastupitelé star-služby 1, Zastupitelé star. - úprava zev 3, Penzijní připojištění 4, Prez. volby materiál 0, Prez. volby poštovné 0, Rezerva na př. rok - prez. vol 0, dotace volby kraj OOV 0, dotace volby kraj - materiál 0, , Dotace volby kraj - poštovné 0, , , Aparát-mzdy 3 250, Aparát-OOV (dohody) 15, Aparát-soc.pojištění 805, Aparát-zdr.pojištění 289, Aparát-pojistné hraz.zaměst. 35, Aparát - zdr. Materiál 1, Aparát-knihy, tisk 25, Aparát-DDHM 110, Aparát-materiál 70, Aparát-vodné a stočné 22, Aparát-el.energie 75, Aparát-pevná paliva 110, Aparát-poštovné 80, Aparát-telefony, internet 120,00

12 Aparát-pojištění 170, Aparát-nájemné půda 32, Aparát-konzultační služby 35, Aparát-školení, vzdělávání 65, Aparát-služby IT,audit,stravne 600, Sociální fond, služby, 83, Aparát-opravy a udržování 349, Aparát-programové vybavení 45, Aparát-cestovné 8, Aparát-pohoštění 20, Aparát-úprava zevnějšku 5, , Aparát-spoluúčast pojist.udál. 5, Aparát-věcné dary 6, Přísp.Svaz měst+destinač.spol. 21, Aparát-kolky 1, Aparát-daně a poplatky 1, , , Aparát penzijní spoření 53, Sociální fond, výročí 4, Aparát-server, kopírka 40, Aparát Felicia - materiál 8, Aparát Felicia - PHM 33, Aparát Felicia - pojištění 6, Aparát Felicia - služby 2, Aparát Felicia - opravy a udrž 10, Aparát Felicia pl. daní a popl 1, Setkání Rokytnic - materiál 0, Setkání Rokytnic - nájemné 0, Setkání Rokytnic -nákup služeb 0, Setkání Rokytnic - věcné dary 0, Úroky z úvěrů 350, , Služby peněžních ústavů 45, Převod do soc. fondu 76, , Splátka FRB(ČOV Severák) 89, Daň z příjmů (neplacená) 1 000, Platba DPH 325, Finanční vypořádání 51, , , , Fond rady (drobné příspěvky) 10, Přísp.Mikroregion Rychnovsko 22, Příspěvek DSO Deštné 51,00 Výdaje celkem ,64 Část III. Financování Zapojení bankovních účtů 4 500, Splátky úvěrů ,00 Financování celkem 1 734,00

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 5 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 1 550 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 436 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z

Více

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Město Králíky IČO: 00279072 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Schváleno zastupitelstvem města Králíky dne 8.6.2015 usnesením číslo ZM/2015/05/067 Jana Ponocná, starostka města, v.r. Vyvěšeno dne:

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015

OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015 0B 1B NÁVRH ROZPOČTU OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015 Příjmy Rozpočet je navržen jako schodkový v paragrafovém znění, schodek bude pokryt z přebytků předešlých let. Příjmy celkem : Výdaje celkem : Rozdíl

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více