Milí čtenáři! Nabízíme vám tzv. Plátek, v němž najdete nejen důležité informace o životě školy, připomenutí důležitých termínů, ale i špetku zábavy,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milí čtenáři! Nabízíme vám tzv. Plátek, v němž najdete nejen důležité informace o životě školy, připomenutí důležitých termínů, ale i špetku zábavy,"

Transkript

1 občasník SVŠES leden 2004 Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 1, Praha 8 - Libeň, tel.: , , studijní oddělení - tel/ fax: , Milí čtenáři! Nabízíme vám tzv. Plátek, v němž najdete nejen důležité informace o životě školy, připomenutí důležitých termínů, ale i špetku zábavy, problémky k zamyšlení atd. Dále je počítáno i s prostorem pro vás, vaše dotazy, názory, připomínky, komentáře nejen k Plátku a ke škole, ale i vlastně k čemukoli, co vás zajímá, jako např. tip na nějaký film, divadelní představení, výstavu, Na vaše ohlasy, nápady, příspěvky se budeme těšit na adrese Vždyť náplň každého plátku záleží především na jeho čtenářích. Proto bychom byli rádi, abyste se na tvorbě dalších čísel Plátku podíleli především vy, studenti, naši čtenáři. Příjemné počteníčko za redakci přejí Věra Hudečková a Radka Jůzková

2 Vážené kolegyně a kolegové, vážené studentky a studenti, dovolte mi popřát vám do nového roku zdraví, trpělivost, poctivost, cílevědomost, pracovitost a tvůrčí nepokoj. Domnívám se, že toto jsou základní principy, na nichž můžeme stavět svou budoucnost, úspěchy v práci, úspěchy ve studiu a v osobním životě. Přeji vám, abyste dokázali se vzájemně uznávat a chápat, že ač my lidé vypadáme stejně, jsme každý jiný. Žijeme v době, kdy se naše Česká republika stává domovem desítkám národů. Žijí s námi lidé, o jejichž zvycích a životě ve vlastní zemi je obecně malá povědomost. Stále více se setkáváme s Vietnamci, Korejci, Číňany, Japonci, s lidmi ze zemí nejstarších kultur. Dovolte, abych vám na závěr tohoto novoročního pozdravu vyložil slovo trpělivost, které uvádím na druhém místě svého přání. Japonská filozofie staví trpělivost na prvé místo mezi vlastnosti, které mohou učinit život šťastným, neboť trpělivost znamená potlačovat svou náchylnost k emocím nenávisti, zbožňování a sebezbožňování, k radosti, strachu, úzkosti, zlobě a zármutku. Domnívám se, že stojí za to se nad svými náchylnostmi k emocím občas zamyslet.

3 Aktuality leden Co nás čeká (a nemiine) Důležité termíny: poslední výukový týden v zimním semestru ak. roku 2003/ Autorské psaní esejů uzavírka přijímání příspěvků řádné zkouškové období I. opravné termíny II. opravné termíny rektorské termíny Státní závěrečné zkoušky konference na téma Trendy ve výuce účetnictví na vysokých školách neuniverzitního směru začíná výuka v letním semestru pro prezenční studium začíná výuka v letním semestru pro kombinované studium Jak to vidíme my II. - uzavírka přihlášek seminář ČR v podvečer vstupu do EU Termíny zkoušek najdete na nástěnkách příslušných kateder, kde se lze na ně i zapsat, nebo na intranetových stránkách jednotlivých vyučujících. Radíme všem studentům - nejlépe je stihnout všechny zkoušky a zápočty v řádném termínu a napoprvé. Věříme, že je to v silách většiny z vás. Pokud se z vážných důvodů nebudete moci ke zkoušce (zápočtu) dostavit, je nutné se včas omluvit, v případě nemoci předložit neschopenku. Po uplynutí řádného zkouškového období bezdůvodně (pokud se nepřihlásíte, nedostavíte, příp. obojí) nevyčerpané termíny propadají a jste hodnoceni jako nevyhověl/a. Taktéž je tomu i u I. a II. opravných termínů. Jste-li ve zkouškovém období nemocní, nezapomeňte si u lékaře vyžádat neschopenku, kterou přiložíte k žádosti A zase zkoušky! o prodloužení zkouškového období. Termín prodloužení zpravidla odpovídá délce pracovní neschopnosti. Pozor!!! Každá žádost, má-li jí být vyhověno, musí být podána na studijní oddělení včas. Každý z vás má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny a to bez poplatku. O rektorský termín si musíte písemně požádat, zkouška se koná před komisí a je zpoplatněna (1200,- Kč). Rozhodnutí rektora o poplatku za (třetí opravný) rektorský termín je stále vyvěšeno na Úřední desce školy. Dá se tedy říci, že liknavost vás přijde pěkně draho a je na Vás, o kolik chcete do svého vzdělání investovat více, než je nutné. Zvažte také, zda skutečně chcete předvést své vědomosti celé zkušební komisi, či zda je vám zkouška konaná ve větším klidu a soukromí příjemnější. Chcete mne? Milé studentky a milí studenti, jsem vínové, modré, jsem milé a nemůžezte si mne koupit. Jsem školní tričko. Máte mne už doma? Nebo nás už máte více? Pak se vám jistě podařilo uzavřít některý z minulých ročníků včas. Nebo jste snad byli mimořádně aktivní v oblasti tvůrčí činnosti? Podíleli jste se na zpracování některého z grantů vypsaných rektorem školy? Podařilo se vám reprezentovat školu v některém ze zajímavých projektů? Že vám Já, nějaké obyčejné tričko, za tu námahu nestojím? Ano, cesta která ke mně vede, může být mnohdy trnitá a zdánlivě nemusí stát za to. Však také nemám být kompenzací úsilí, které musíte k mému získání vynaložit. Mám být pohlazením a poděkováním za vaše snažení, za vaši práci, úsilí, odpovědnost, tvořivost a mám vás především potěšit a příjemně motivovat k další práci. Mohu vám dělat společnost při přípravě na další zkoušky, mohu vás hřát, mohu vás měkce objímat, mohu být velmi příjemné. Vy, kteří právě uzavíráte ročník, mne máte šanci získat hned (nebo alespoň velmi brzy). Jak? Stačí ukončit ročník včas, včas odevzdat index k jeho uzavření a k zápisu do dalšího ročníku. To vše do 6. února Přeju si, aby se to podařilo co největšímu počtu z vás. A už se na vás těším. Vaše tričko Kamarády buďme, dluhy si však plaťme... Připomínáme všem studentům, že se blíží termín splatnosti školného, které je potřeba uhradit do konce ledna. Věřte, že ani my nemáme radost z peněz vydělaných navíc na poplatcích z prodlení. Jsme raději, je-li vše uhrazeno včas a nemusíme-li nikoho upomínat o plnění povinností, k nimž se smluvně zavázal. Nehledě na to, že administrativa s tím spojená je také poměrně nákladná. Vstupujeme do nového roku a po bouřlivých oslavách nastává čas povinností, které nejsou mnohdy nijak příjemné. K těmto povinnostem patří i úhrada nejrůznějších nedoplatků za elektřinu, bydlení, vodu, platí se jízdenky na MHD atd. Chápeme, že první měsíc v roce je pro rodiny velmi nákladný. Snad právě proto bychom měli myslet dopředu na to, abychom uhradili vše včas a neplatili zbytečně další částky za poplatky z prodlení. Výše poplatku z prodlení činí obvykle jednu promile dlužné částky na jeden den, což není mnohdy málo. U nás je zatím stanovena na 25,- Kč za 1 den. Není to sice taková katastrofa, pokud těch dní ovšem není třeba 60. V létě takto poplatek z prodlení u některých studentů vystoupal téměř ke dvěma tisícům korun. Vezmeme-li v úvahu, že tento měsíc (ostatně který měsíc ne) jsou platby většiny z nás již tak dost vysoké a že je po vánočních svátcích, je zbytečné zvyšovat si výdaje kvůli opomenutí. Proto protáhněte svá těla a mezi usilovnými přípravami ke zkouškám zaběhněte školné uhradit včas. Ušetříte tak starosti nám i vám.

4 Aktuality leden 2004 Státní závěrečné zkoušky (SZZ) V lednu 2004 se uskuteční na naší škole poprvé státní závěrečné zkoušky v bakalářském programu Ekonomika a management. Informace pro letošní absolvoveny SZZ budou konat studenti ze studijní skupiny P6, kteří do 20. prosince 2003 uzavřeli řádně studium - mají složené všechny zkoušky a zápočty, a kteří odevzdali včas a se všemi náležitostmi své bakalářské práce. Termín konání: SZZ proběhnou ve dvou etapách. Vše začne , kdy všichni studenti konají zkoušku z Ekonomie a podniková ekonomiky. Ve druhé části proběhnou zkoušky a obhajoby bakalářských prací podle oborů, tj. ve dnech Management organizací a Účetnictví. A na všechny úspěšné čeká dne završení několikaletého snažení ve formě PROMOCE. Informace pro ostatní aneb na co se nesmí zapomenout 1. Včas si nechat zadat bakalářskou práci (nejen pro skupiny P5) - témata bakalářských prací pro příslušný studijní obor jsou studentům známa od zahájení studia. Jsou zveřejněna jako Návrh možných témat ve studijním programu. Studující si také mohou témata navrhnout sami. 2. Včas ji odevzdat svázanou, podepsanou, se všemi náležitostmi. Co se tím přesně myslí, naleznete na Intranetu pod heslem Doplněn Vnitřní předpis upravující závazné postupy pro zadávání, napsání, vedení a oponování bakalářských prací, který byl zveřejněn Splnit studijní povinnosti v termínu, tj. uzavřít poslední semestr. 4. Včas se přihlásit na SZZ. 5. Na závěr se vše naučit a v den D podat skvělý výkon. Uzavírání klasifikace na katedře účetnictví proběhne během zkouškového období podle pokynů jednotlivých vyučujících. Ve studijních skupinách, které učil Ing. Hojsák, budou za klasifikaci odpovídat: Studijní skupina Předmět Zodpovídá Poznámka PB1 Základy účetnictví Doc. Pospíšilová zkouška - dle termínů PC1 Úvod do účetnictví Ing. Fulínová zápočet, 1. týden v lednu na základě písemného testu, ostatní se domluví PC3 Účetnictví I. Ing. Fulínová zkouška - dle termínů PA5 Burzy a cenné papíry Doc. Sekerka zkouška - dle termínů KA1 Základy účetnictví Ing. Fulínová zkouška - dle termínů KB1 Základy účetnictví Ing. Fulínová zkouška - dle termínů KC1 Úvod do účetnictví Ing. Fulínová zápočet, na základě písemného testu KC3 Účetnictví I Ing. Fulínová zkouška - dle termínů KC6 Finance Doc. Sekerka zkouška - dle termínů Termíny jednotlivých vyučujících jsou vyvěšeny na nástěnce katedry a je třeba se na ně přihlásit. Zprávy z Informačního centra Výpůjční doba u knih je jeden měsíc!!! Po této době je nutné knihu buď vrátit, nebo alespoň prodloužit!!! Nově vydaná skripta V tomto semestru jsme vydali nová skripta, která jsou k zakoupení v IC: 1. Sbírka úloh z matematiky Coufal, Beneš 190,- Kč 2. Právo v hospodářské praxi Ondřej 140,- Kč 3. Management II Pitra 170,- Kč 4. Intercultural Reader for Business Studies Přech 85,- Kč

5 Aktuality leden 2004 Vollby do Akademiického studentského senátu Současným předsedou ASS je pan Gabriel Lukáč ze studijní skupiny KB6 a jeho místopředsedkyní je studentka slečna Jana Beránková ze studijní skupiny PB5. Volební období, na které byli do ASS zvoleni jim pomalu končí a bude potřeba uspořádat nové volby do senátu, které proběhnou v měsíci březnu. Jejich organizaci má zajistit sám ASS, který potřebné informace zveřejní na své vývěsce. Nevíte, že na této škole nějaký ASS existuje? Neznáte svého předsedu a místopředsedu? Nebo víte o jejich existenci, ale nevšimli jste si, že by něco dělali? Je to způsobeno vaším nezájmem nebo jejich nečinností? Nebo snad obojím? Myslíte si, že by se o nich mělo vědět více? Myslíte si, že znáte někoho, kdo by se na to hodil lépe? Můžete to brzy změnit!!! Přemýšlejte o tom, co od ASS očekáváte a kdo by se na pozice předsedy a místopředsedy hodil. Třeba to jste právě VY!!! Návrhy na vaše budoucí zástupce v ASS můžete podávat právě členům ASS prostřednictvím jejich schránky, která je umístěna v rektorátu školy. Budeme se těšit na práci nového vedení ASS. Cizojazyčná obchodní komunikace je předmět určený všem, kteří zahajují 6. semestr a chtějí pokračovat v němčině nebo v angličtině. Nabídka Cizojazyčné obchodní komunikace jako dalšího jednosemestrálního všeobecně vzdělávacího volitelného předmětu vychází vstříc potřebě neustále rozvíjet vaše jazykové dovednosti. Navážete v něm na všeobecná i profesně zaměřená témata probíraná v povinných kurzech cizího jazyka a rozvinete své schopnosti ústního dorozumívání. Důraz je kladen na mluvení a poslech s porozuměním, což předpokládá upevnění a rozšíření rejstříku příslušných jazykových prostředků (souborné i odborné slovní zásoby a výslovnosti). Hlásit se tedy mohou absolventi předmětů Druhý cizí jazyk a První cizí jazyk, které byly ukončeny v letním ( druhý c. j.), respektive zimním ( první c. j.) semestru 2003/2004. Zájemci nechť se urychleně zaregistrují na Katedře jazyků a společenských věd. Přihlášky na COK v německém jazyce přijímá Mgr. Drašnarová (kancelář č. 39, 3. poschodí) a přihlášky na COK v anglickém jazyce přijímá dr. Helman (kancelář č. 43, 3. poschodí). Předmět bude vyučován pouze při dostatečném počtu zájemců. ČR v předvečer vstupu do EU je název odborného semináře, který SVŠES uspořádá dne Seminář bude zaměřen na ekonomické a právní aspekty členství České republiky v Evropské unii. Začátek akce je plánován na 10:00 a bude rozdělen do následujících sekcí: A) úvod budoucí postavení ČR v EU, B) ekonomické aspekty členství ČR v EU, C) právní aspekty členství ČR v EU. Seminář organizačně připravuje Katedra práva a Evropské unie. Všichni vyučující a studenti SVŠES jsou co nejsrdečněji zváni. Pllánované akce Trendy ve výuce účetnictví 14. ledna 2004 od hodin se koná na naší škole konference na téma Trendy ve výuce účetnictví na vysokých školách neuniverzitního typu pořádaná Katedrou účetnictví a financí. Účast přislíbili profesoři a docenti z VŠE Praha, dalších VŠ a ze Svazu účetních ČR. Na konferenci zazní i přednáška zaměřená na změny v účetnictví platné od Účast pro studenty oboru Účetnictví je povinná. Ostatní studenti a vyučující, kteří potřebují získat snadno a rychle informace z tohoto oboru, jsou vítáni. Jak to vidíme my II aneb pohled studentů na ekonomické souvislosti české cesty do Evropské unie je již 2. ročník přehlídky cizojazyčných prezentací výsledků tvůrčí činnosti studentů, který proběhne Zúčastnit se mohou všichni, kteří splní níže uvedené podmínky a podají přihlášku do Bližší informace naleznete na nástěnce Katedry jazyků a sociálních věd. Podmínky účasti: 1. Zpracování a přihlášení příspěvku - přihlášku odevzdejte vašemu vyučujícímu cizího jazyka nejpozději V přihlášce uveďte: název a stručnou anotaci příspěvku a požadavky na vizuální podporu prezentace (PowerPoint, meotar ap.) 2. Prezentace výsledků tvůrčí činnosti - výsledky práce přednesete ve zvoleném cizím jazyce (A, N, R, Š) před publikem. Délka vašeho vystoupení by neměla přesáhnout 20 a klesnout pod 10 minut. 3. Publikace - příspěvek, řádně upravený k publikování, odevzdáte na disketě vašemu učiteli cizího jazyka do Vybrané včas odevzdané texty mohou být zveřejněny ve sborníku studentských prací. Návštěva u Obvodního soudu pro Prahu 9 se uskutečnila dne 24. listopadu Zorganizovala ji Katedra práva a Evropské unie pro studenty prvního semestru prezenčního studia. Celou akci, včetně diskuse se soudci, připravil člen katedry JUDr. Balzer. Na podobné akce se můžeme těšit i v budoucnosti.

6 Pro volnou chvilku leden 2004 Autorské psaní esejů Soutěž Termín konání: zimní semestr 2003/04 (září-leden) Termín odevzdání příspěvků: Pravidla: Esej můžete napsat v libovolném vyučovaném cizím jazyce v rozsahu 2-2,5 strany A4 nebo česky v rozsahu 3-5 stran (řádkování 1,5; písmo 12 bodů). Na samostatné straně každý soutěžící vypracuje resumé - pokud bude esej v cizím jazyce, odpovídající resumé bude v češtině a naopak. Jako konzultanta si můžete zvolit kteréhokoli učitele katedry cizích jazyků a společenských věd, kterému také práci odevzdáte. Témata: jsou k dispozici na vývěsce katedry a v jazykových učebnách. Vítězné práce budou oceněny, ceny s případnou finanční odměnou budou předány v červnu na slavnostním shromáždění akademické obce. Dokážeme napsat zajímavý esej, i když nejsme Šaldou, Březinou ani Čapkem? Těžiště zajímavého a poutavého eseje je individuální přístup k danému tématu, osobní názor. Esej vyjadřuje naše vlastní myšlenky, a to pokud možno neotřelým originálním způsobem. Esej nemá být v žádném případě poklidným slohovým cvičením v obecné rovině, jen nudným popisováním na dané téma. Vyjadřovací prostředky mohou být proto rozmanité, individuálně a emocionálně zabarvené. Pokud bychom hledali podobný slohový útvar, museli bychom se uchýlit k úvaze. Při úvaze se autor na základě poznatků získaných čtením, pozorováním a zkoumáním zamýšlí nad různými problémy, aby dospěl k určitým názorům nebo alespoň k domněnkám. Úvaha je tedy výrazem našeho přemýšlení a hodnocení, a tím je též určena její kompozice a jazyk. Tematicky je škála esejů velice rozmanitá, od filozofických témat až po reakce na aktuální problémy doby. Nezřídka zmiňuje i fakta. Ostatně seznam témat vypsaných k soutěži v autorském psaní esejů pro studenty SVŠES je toho dokladem. Vypínače a žárovky Pro volnou chvilku aneb něco k zamyšlení Stojíte v místnosti, ve které jsou tři vypínače a dveře. Dveře vedou chodbou do druhé místnosti, ve které jsou tři žárovky. Každá žárovka je propojena s jedním z vypínačů ve druhé místnosti. Z místnosti s vypínači není vidět do druhé místnosti. Vypínače jsou označeny zapnuto/vypnuto. Máte zjistit, která žárovka patří ke kterému vypínači za následujících podmínek: 1. V místnosti s vypínači můžete být, jak dlouho chcete. 2. Zapínat a vypínat můžete kterýkoli vypínač, kolikrát chcete. 3. Až skončíte v místnosti s vypínači, projdete dveřmi do místnosti se žárovkami. 4. Jakmile projdete dveřmi do místnosti se žárovkami, nesmíte se vrátit zpět do místnosti s vypínači a musíte určit, která žárovka patří ke kterému vypínači. Pozn.: Elektřina funguje bez poruch. Dráty nevytahujte, to není řešení. Žárovky neprasknou. Steelmannovo národohospodářské pravidlo Stát utratí daňové příjmy v jakékoli výši. Fredyho upřesnění Steelmannova pravidla Stát utratí více, než činí jeho daňové příjmy. Bernyho shrnutí Stát zbytečně utrácí. Z oponentury doc. Foltyna k Bernyho shrnutí Ano. Murphyho daňové zákony I. Kouzlení se zápalkami Tato hvězda se skládá z osmnácti zápalek. Přeložte šest zápalek tak, aby vznikl obrazec, který se skládá ze šesti stejně velkých čtyřúhelníků. Principiální triáda daňových změn 1. Snížení daňových sazeb je možné vždy, pokud se současně zvýší daňový základ. 2. Zvýšení daňových sazeb je možné po volbách. Je možné současně zvýšit daňovou sazbu i základ daně, pokud to lze svést na předchozí vládu. ** Správné řešení s dozvíte v příštím čísle.

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo,

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Jana Koziny 1237, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 332 431, 493 332 433 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška 40 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách 3.6 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 PR 01/2015 Strana č. 1 z 5 Příkaz rektorky PR 01/2015 Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 2.

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podmínky realizace státních závěrečných bakalářských zkoušek Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné v

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY CEMI MBA Studies s.r.o. Mezi vodami 639/27, 143 00, Praha 4 IČ: 24133311, DIČ: CZ24133 311 E-mail: info@cemi.cz zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 181632 mající

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu Charakteristika kombinovaného studia Kombinovaná forma studia je určena především uchazečům, kteří mají zájem studovat při zaměstnání. Složení předmětů pro kombinovanou formu je obdobné se skladbou předmětů

Více

Vysoká škola technická a ekonomická. v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. Jitka Strejčková

Vysoká škola technická a ekonomická. v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. Jitka Strejčková Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Jitka Strejčková 2012 Obsah 1 Předregistrace předmětů... 4 2 Volitelné předměty... 4 3 Kreditová poukázka... 4 4 Kredity na

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU (vybrané části norem a komentáře, stav v srpnu 2013). ZÁKON Č. 111/1998

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

Témata a často kladené dotazy při studiu bakalářských programů Fakulty Životního prostředí Jana Evangelisty Purkyně

Témata a často kladené dotazy při studiu bakalářských programů Fakulty Životního prostředí Jana Evangelisty Purkyně Témata a často kladené dotazy při studiu bakalářských programů Fakulty Životního prostředí Jana Evangelisty Purkyně 2011 Vypracovala Barbora Handrychová za pomoci Dany Anýžové, vedoucí studijního oddělení

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Pokyny k provedení výběru a zápisu

Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů na ZS AR 2014/2015 (akreditace 2010) 1. ročník Bc civilní prezenční Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů se uskuteční elektronicky na: https://intranet.unob.cz/

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

Vážené studentky, vážení studenti,

Vážené studentky, vážení studenti, Vážené studentky, vážení studenti, zahájili jste kombinovanou formu studia bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR-BK) na Fakultě elektrotechniky

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Datum vydání: 18. 5. 2015 Účinnost od: 1. 6. 2015 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE004373/2015 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Informace o změnách - Ruší

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

Společná část 2013. 3 povinné zkoušky:

Společná část 2013. 3 povinné zkoušky: Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Dokumentace integrovaného systému ROZHODNUTÍ REKTORA Číslo:.. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Vypracoval Schválil Funkce

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Vizuální komunikace, FUD UJEP

Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Vizuální komunikace, FUD UJEP Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Vizuální komunikace, FUD UJEP Průběh studia (viz také Studijní a zkušební řád pro studium v doktorském studijním programu FUD UJEP) Studium v doktorském

Více

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova Kolína

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova Kolína Město Kolín Oddělení marketingu a propagace Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s. Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 15) Dokumentace integrovaného systému R 05 -VSLG/01 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s. Vypracoval Schválil Funkce Prorektor pro studium

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. své poslání spatřuje v rozšiřování vzdělávacích příležitostí pro zájemce motivované k dalšímu zkvalitňování

Více

Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD

Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD Vyučující: PhDr. Mgr. Lenka Kučírková Doktorandi FAPPZ I Zimní semestr: Výuka je určena pro interní doktorandy a začíná v úterý 23.10.2012 od 10:30 v učebně

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

Studijní a zkušební řád UK ETF

Studijní a zkušební řád UK ETF Obsah: I. Obecná ustanovení II. Celková organizace studia III. Evidence a kontrola studia IV. Závěrečná ustanovení Studijní a zkušební řád UK ETF Část I. - Obecná ustanovení Tento Studijní a zkušební řád

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2013/14: 2. 9. 2013-29. 8.

Více

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD... 2 2. MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME)

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016 Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis vychází ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

SMLOUVA O STUDIU. trvalé bydliště: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kontaktní telefon (mobil): XXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX SMLOUVU O STUDIU

SMLOUVA O STUDIU. trvalé bydliště: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kontaktní telefon (mobil): XXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX SMLOUVU O STUDIU Jungmannova 28/17 110 00 PRAHA 1 tel./fax: +420 224 237 769 SMLOUVA O STUDIU vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Rejstřík o.p.s.: zapsána Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 440 Se sídlem: Praha 1,

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 002/2015

SMĚRNICE REKTORA č. 002/2015 SMĚRNICE REKTORA č. 002/2015 o bakalářských pracích a státní závěrečné zkoušce pro studijní program Ekonomika a management reakreditovaný v roce 2013 Článek 1 Podmínky řádného ukončení studia (1) Pro udělení

Více

Oslavy 60 let Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a 440 let UP v Olomouci

Oslavy 60 let Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a 440 let UP v Olomouci Pondělník 20 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2012/2013 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 20. číslem Pondělníku a přeji Vám úspěšný týden. Irena Smolová

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků ANGLIČTINA Angličtina pro doktorandy PEF, TF, FAPPZ II a ITS Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc. Doktorandi PEF, TF a ITS (přiřadí

Více

Dopis fakultní veřejnosti Proces a harmonogram výběru nového znaku Přírodovědecké fakulty Možný harmonogram

Dopis fakultní veřejnosti Proces a harmonogram výběru nového znaku Přírodovědecké fakulty Možný harmonogram Podkladový materiál pro jednání ASF dne 29. dubna 2015 Obsah dokumentu: Dopis fakultní veřejnosti Proces a harmonogram výběru nového znaku Přírodovědecké fakulty Možný harmonogram DOPIS FAKULTNÍ VEŘEJNOSTI

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

Směrnice. k individuálním studijním plánům

Směrnice. k individuálním studijním plánům Směrnice k individuálním studijním plánům Verze: 1. Platnost od: 1. 10. 2013 Zpracoval: Schválil: Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. RNDr. Josef Tesařík Tisk dne 4.10.2013 Q3-P10-VZDE-011-01 Strana

Více

Výuka angličtiny na FEL

Výuka angličtiny na FEL Výuka angličtiny na FEL Nová koncepce 5.12.2014 Vypracovala: Katedra jazyků Východiska: Studenti FEL ČVUT by měli nejpozději na konci bakalářské etapy složit zkoušku na úrovni B2 Společného evropského

Více

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Finanční a pojistná matematika Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce http://www.pavelhanus.cz pavel.hanus@uhk.cz

Více

Z á p i s z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne 13. 1. 2015

Z á p i s z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne 13. 1. 2015 Z á p i s z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne 13. 1. 2015 děkan doc. Doulík 1. Děkan podal aktuální informace týkající se 50baru momentálně jsou řešeny problémy (zatékání apod.) před

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

Nápověda ke cvičení 1

Nápověda ke cvičení 1 Nápověda ke cvičení 1 Uložení dokumentu: Soubor Uložit jako pohlídáme si správné umístění dokumentu (plocha) Název souboru: napíšeme název Uložit jako typ: Dokument Word Uložit Průběžné ukládání: Soubor

Více

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem).

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem). Základní kroky při psaní diplomových prací 1. Fáze přípravná volba tématu Výběr školitele - vybírat je vhodné dle odborného zaměření jednotlivých pracovníků ÚPV, jež naleznete na jejich osobních stránkách

Více

PRŮVODCE ZÁVĚREM BAK A LÁŘSKÉHO

PRŮVODCE ZÁVĚREM BAK A LÁŘSKÉHO PRŮVODCE ZÁVĚREM BAK A LÁŘSKÉHO STUDIA 1. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Proces zpracování bakalářské práce ( BP ) začíná výběrem vhodného tématu. Posluchač může volit mezi tématy, která na ISISu ( systém ) vypsali

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

Rašínova vysoká škola s.r.o. Studijní a zkušební řád. a zkušební řád Rašínovy vysoké školy s.r.o.

Rašínova vysoká škola s.r.o. Studijní a zkušební řád. a zkušební řád Rašínovy vysoké školy s.r.o. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení PRAVIDLA SOUTĚŽE PLNÉ ZNĚNÍ Co je FestArt Možnost ukázat sobě i světu kolem, že jsem v něčem dobrý. Jinými slovy přehlídka tvořivosti spojená se soutěží o nejlepší

Více