Milí čtenáři! Nabízíme vám tzv. Plátek, v němž najdete nejen důležité informace o životě školy, připomenutí důležitých termínů, ale i špetku zábavy,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milí čtenáři! Nabízíme vám tzv. Plátek, v němž najdete nejen důležité informace o životě školy, připomenutí důležitých termínů, ale i špetku zábavy,"

Transkript

1 občasník SVŠES leden 2004 Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. Lindnerova 1, Praha 8 - Libeň, tel.: , , studijní oddělení - tel/ fax: , Milí čtenáři! Nabízíme vám tzv. Plátek, v němž najdete nejen důležité informace o životě školy, připomenutí důležitých termínů, ale i špetku zábavy, problémky k zamyšlení atd. Dále je počítáno i s prostorem pro vás, vaše dotazy, názory, připomínky, komentáře nejen k Plátku a ke škole, ale i vlastně k čemukoli, co vás zajímá, jako např. tip na nějaký film, divadelní představení, výstavu, Na vaše ohlasy, nápady, příspěvky se budeme těšit na adrese Vždyť náplň každého plátku záleží především na jeho čtenářích. Proto bychom byli rádi, abyste se na tvorbě dalších čísel Plátku podíleli především vy, studenti, naši čtenáři. Příjemné počteníčko za redakci přejí Věra Hudečková a Radka Jůzková

2 Vážené kolegyně a kolegové, vážené studentky a studenti, dovolte mi popřát vám do nového roku zdraví, trpělivost, poctivost, cílevědomost, pracovitost a tvůrčí nepokoj. Domnívám se, že toto jsou základní principy, na nichž můžeme stavět svou budoucnost, úspěchy v práci, úspěchy ve studiu a v osobním životě. Přeji vám, abyste dokázali se vzájemně uznávat a chápat, že ač my lidé vypadáme stejně, jsme každý jiný. Žijeme v době, kdy se naše Česká republika stává domovem desítkám národů. Žijí s námi lidé, o jejichž zvycích a životě ve vlastní zemi je obecně malá povědomost. Stále více se setkáváme s Vietnamci, Korejci, Číňany, Japonci, s lidmi ze zemí nejstarších kultur. Dovolte, abych vám na závěr tohoto novoročního pozdravu vyložil slovo trpělivost, které uvádím na druhém místě svého přání. Japonská filozofie staví trpělivost na prvé místo mezi vlastnosti, které mohou učinit život šťastným, neboť trpělivost znamená potlačovat svou náchylnost k emocím nenávisti, zbožňování a sebezbožňování, k radosti, strachu, úzkosti, zlobě a zármutku. Domnívám se, že stojí za to se nad svými náchylnostmi k emocím občas zamyslet.

3 Aktuality leden Co nás čeká (a nemiine) Důležité termíny: poslední výukový týden v zimním semestru ak. roku 2003/ Autorské psaní esejů uzavírka přijímání příspěvků řádné zkouškové období I. opravné termíny II. opravné termíny rektorské termíny Státní závěrečné zkoušky konference na téma Trendy ve výuce účetnictví na vysokých školách neuniverzitního směru začíná výuka v letním semestru pro prezenční studium začíná výuka v letním semestru pro kombinované studium Jak to vidíme my II. - uzavírka přihlášek seminář ČR v podvečer vstupu do EU Termíny zkoušek najdete na nástěnkách příslušných kateder, kde se lze na ně i zapsat, nebo na intranetových stránkách jednotlivých vyučujících. Radíme všem studentům - nejlépe je stihnout všechny zkoušky a zápočty v řádném termínu a napoprvé. Věříme, že je to v silách většiny z vás. Pokud se z vážných důvodů nebudete moci ke zkoušce (zápočtu) dostavit, je nutné se včas omluvit, v případě nemoci předložit neschopenku. Po uplynutí řádného zkouškového období bezdůvodně (pokud se nepřihlásíte, nedostavíte, příp. obojí) nevyčerpané termíny propadají a jste hodnoceni jako nevyhověl/a. Taktéž je tomu i u I. a II. opravných termínů. Jste-li ve zkouškovém období nemocní, nezapomeňte si u lékaře vyžádat neschopenku, kterou přiložíte k žádosti A zase zkoušky! o prodloužení zkouškového období. Termín prodloužení zpravidla odpovídá délce pracovní neschopnosti. Pozor!!! Každá žádost, má-li jí být vyhověno, musí být podána na studijní oddělení včas. Každý z vás má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny a to bez poplatku. O rektorský termín si musíte písemně požádat, zkouška se koná před komisí a je zpoplatněna (1200,- Kč). Rozhodnutí rektora o poplatku za (třetí opravný) rektorský termín je stále vyvěšeno na Úřední desce školy. Dá se tedy říci, že liknavost vás přijde pěkně draho a je na Vás, o kolik chcete do svého vzdělání investovat více, než je nutné. Zvažte také, zda skutečně chcete předvést své vědomosti celé zkušební komisi, či zda je vám zkouška konaná ve větším klidu a soukromí příjemnější. Chcete mne? Milé studentky a milí studenti, jsem vínové, modré, jsem milé a nemůžezte si mne koupit. Jsem školní tričko. Máte mne už doma? Nebo nás už máte více? Pak se vám jistě podařilo uzavřít některý z minulých ročníků včas. Nebo jste snad byli mimořádně aktivní v oblasti tvůrčí činnosti? Podíleli jste se na zpracování některého z grantů vypsaných rektorem školy? Podařilo se vám reprezentovat školu v některém ze zajímavých projektů? Že vám Já, nějaké obyčejné tričko, za tu námahu nestojím? Ano, cesta která ke mně vede, může být mnohdy trnitá a zdánlivě nemusí stát za to. Však také nemám být kompenzací úsilí, které musíte k mému získání vynaložit. Mám být pohlazením a poděkováním za vaše snažení, za vaši práci, úsilí, odpovědnost, tvořivost a mám vás především potěšit a příjemně motivovat k další práci. Mohu vám dělat společnost při přípravě na další zkoušky, mohu vás hřát, mohu vás měkce objímat, mohu být velmi příjemné. Vy, kteří právě uzavíráte ročník, mne máte šanci získat hned (nebo alespoň velmi brzy). Jak? Stačí ukončit ročník včas, včas odevzdat index k jeho uzavření a k zápisu do dalšího ročníku. To vše do 6. února Přeju si, aby se to podařilo co největšímu počtu z vás. A už se na vás těším. Vaše tričko Kamarády buďme, dluhy si však plaťme... Připomínáme všem studentům, že se blíží termín splatnosti školného, které je potřeba uhradit do konce ledna. Věřte, že ani my nemáme radost z peněz vydělaných navíc na poplatcích z prodlení. Jsme raději, je-li vše uhrazeno včas a nemusíme-li nikoho upomínat o plnění povinností, k nimž se smluvně zavázal. Nehledě na to, že administrativa s tím spojená je také poměrně nákladná. Vstupujeme do nového roku a po bouřlivých oslavách nastává čas povinností, které nejsou mnohdy nijak příjemné. K těmto povinnostem patří i úhrada nejrůznějších nedoplatků za elektřinu, bydlení, vodu, platí se jízdenky na MHD atd. Chápeme, že první měsíc v roce je pro rodiny velmi nákladný. Snad právě proto bychom měli myslet dopředu na to, abychom uhradili vše včas a neplatili zbytečně další částky za poplatky z prodlení. Výše poplatku z prodlení činí obvykle jednu promile dlužné částky na jeden den, což není mnohdy málo. U nás je zatím stanovena na 25,- Kč za 1 den. Není to sice taková katastrofa, pokud těch dní ovšem není třeba 60. V létě takto poplatek z prodlení u některých studentů vystoupal téměř ke dvěma tisícům korun. Vezmeme-li v úvahu, že tento měsíc (ostatně který měsíc ne) jsou platby většiny z nás již tak dost vysoké a že je po vánočních svátcích, je zbytečné zvyšovat si výdaje kvůli opomenutí. Proto protáhněte svá těla a mezi usilovnými přípravami ke zkouškám zaběhněte školné uhradit včas. Ušetříte tak starosti nám i vám.

4 Aktuality leden 2004 Státní závěrečné zkoušky (SZZ) V lednu 2004 se uskuteční na naší škole poprvé státní závěrečné zkoušky v bakalářském programu Ekonomika a management. Informace pro letošní absolvoveny SZZ budou konat studenti ze studijní skupiny P6, kteří do 20. prosince 2003 uzavřeli řádně studium - mají složené všechny zkoušky a zápočty, a kteří odevzdali včas a se všemi náležitostmi své bakalářské práce. Termín konání: SZZ proběhnou ve dvou etapách. Vše začne , kdy všichni studenti konají zkoušku z Ekonomie a podniková ekonomiky. Ve druhé části proběhnou zkoušky a obhajoby bakalářských prací podle oborů, tj. ve dnech Management organizací a Účetnictví. A na všechny úspěšné čeká dne završení několikaletého snažení ve formě PROMOCE. Informace pro ostatní aneb na co se nesmí zapomenout 1. Včas si nechat zadat bakalářskou práci (nejen pro skupiny P5) - témata bakalářských prací pro příslušný studijní obor jsou studentům známa od zahájení studia. Jsou zveřejněna jako Návrh možných témat ve studijním programu. Studující si také mohou témata navrhnout sami. 2. Včas ji odevzdat svázanou, podepsanou, se všemi náležitostmi. Co se tím přesně myslí, naleznete na Intranetu pod heslem Doplněn Vnitřní předpis upravující závazné postupy pro zadávání, napsání, vedení a oponování bakalářských prací, který byl zveřejněn Splnit studijní povinnosti v termínu, tj. uzavřít poslední semestr. 4. Včas se přihlásit na SZZ. 5. Na závěr se vše naučit a v den D podat skvělý výkon. Uzavírání klasifikace na katedře účetnictví proběhne během zkouškového období podle pokynů jednotlivých vyučujících. Ve studijních skupinách, které učil Ing. Hojsák, budou za klasifikaci odpovídat: Studijní skupina Předmět Zodpovídá Poznámka PB1 Základy účetnictví Doc. Pospíšilová zkouška - dle termínů PC1 Úvod do účetnictví Ing. Fulínová zápočet, 1. týden v lednu na základě písemného testu, ostatní se domluví PC3 Účetnictví I. Ing. Fulínová zkouška - dle termínů PA5 Burzy a cenné papíry Doc. Sekerka zkouška - dle termínů KA1 Základy účetnictví Ing. Fulínová zkouška - dle termínů KB1 Základy účetnictví Ing. Fulínová zkouška - dle termínů KC1 Úvod do účetnictví Ing. Fulínová zápočet, na základě písemného testu KC3 Účetnictví I Ing. Fulínová zkouška - dle termínů KC6 Finance Doc. Sekerka zkouška - dle termínů Termíny jednotlivých vyučujících jsou vyvěšeny na nástěnce katedry a je třeba se na ně přihlásit. Zprávy z Informačního centra Výpůjční doba u knih je jeden měsíc!!! Po této době je nutné knihu buď vrátit, nebo alespoň prodloužit!!! Nově vydaná skripta V tomto semestru jsme vydali nová skripta, která jsou k zakoupení v IC: 1. Sbírka úloh z matematiky Coufal, Beneš 190,- Kč 2. Právo v hospodářské praxi Ondřej 140,- Kč 3. Management II Pitra 170,- Kč 4. Intercultural Reader for Business Studies Přech 85,- Kč

5 Aktuality leden 2004 Vollby do Akademiického studentského senátu Současným předsedou ASS je pan Gabriel Lukáč ze studijní skupiny KB6 a jeho místopředsedkyní je studentka slečna Jana Beránková ze studijní skupiny PB5. Volební období, na které byli do ASS zvoleni jim pomalu končí a bude potřeba uspořádat nové volby do senátu, které proběhnou v měsíci březnu. Jejich organizaci má zajistit sám ASS, který potřebné informace zveřejní na své vývěsce. Nevíte, že na této škole nějaký ASS existuje? Neznáte svého předsedu a místopředsedu? Nebo víte o jejich existenci, ale nevšimli jste si, že by něco dělali? Je to způsobeno vaším nezájmem nebo jejich nečinností? Nebo snad obojím? Myslíte si, že by se o nich mělo vědět více? Myslíte si, že znáte někoho, kdo by se na to hodil lépe? Můžete to brzy změnit!!! Přemýšlejte o tom, co od ASS očekáváte a kdo by se na pozice předsedy a místopředsedy hodil. Třeba to jste právě VY!!! Návrhy na vaše budoucí zástupce v ASS můžete podávat právě členům ASS prostřednictvím jejich schránky, která je umístěna v rektorátu školy. Budeme se těšit na práci nového vedení ASS. Cizojazyčná obchodní komunikace je předmět určený všem, kteří zahajují 6. semestr a chtějí pokračovat v němčině nebo v angličtině. Nabídka Cizojazyčné obchodní komunikace jako dalšího jednosemestrálního všeobecně vzdělávacího volitelného předmětu vychází vstříc potřebě neustále rozvíjet vaše jazykové dovednosti. Navážete v něm na všeobecná i profesně zaměřená témata probíraná v povinných kurzech cizího jazyka a rozvinete své schopnosti ústního dorozumívání. Důraz je kladen na mluvení a poslech s porozuměním, což předpokládá upevnění a rozšíření rejstříku příslušných jazykových prostředků (souborné i odborné slovní zásoby a výslovnosti). Hlásit se tedy mohou absolventi předmětů Druhý cizí jazyk a První cizí jazyk, které byly ukončeny v letním ( druhý c. j.), respektive zimním ( první c. j.) semestru 2003/2004. Zájemci nechť se urychleně zaregistrují na Katedře jazyků a společenských věd. Přihlášky na COK v německém jazyce přijímá Mgr. Drašnarová (kancelář č. 39, 3. poschodí) a přihlášky na COK v anglickém jazyce přijímá dr. Helman (kancelář č. 43, 3. poschodí). Předmět bude vyučován pouze při dostatečném počtu zájemců. ČR v předvečer vstupu do EU je název odborného semináře, který SVŠES uspořádá dne Seminář bude zaměřen na ekonomické a právní aspekty členství České republiky v Evropské unii. Začátek akce je plánován na 10:00 a bude rozdělen do následujících sekcí: A) úvod budoucí postavení ČR v EU, B) ekonomické aspekty členství ČR v EU, C) právní aspekty členství ČR v EU. Seminář organizačně připravuje Katedra práva a Evropské unie. Všichni vyučující a studenti SVŠES jsou co nejsrdečněji zváni. Pllánované akce Trendy ve výuce účetnictví 14. ledna 2004 od hodin se koná na naší škole konference na téma Trendy ve výuce účetnictví na vysokých školách neuniverzitního typu pořádaná Katedrou účetnictví a financí. Účast přislíbili profesoři a docenti z VŠE Praha, dalších VŠ a ze Svazu účetních ČR. Na konferenci zazní i přednáška zaměřená na změny v účetnictví platné od Účast pro studenty oboru Účetnictví je povinná. Ostatní studenti a vyučující, kteří potřebují získat snadno a rychle informace z tohoto oboru, jsou vítáni. Jak to vidíme my II aneb pohled studentů na ekonomické souvislosti české cesty do Evropské unie je již 2. ročník přehlídky cizojazyčných prezentací výsledků tvůrčí činnosti studentů, který proběhne Zúčastnit se mohou všichni, kteří splní níže uvedené podmínky a podají přihlášku do Bližší informace naleznete na nástěnce Katedry jazyků a sociálních věd. Podmínky účasti: 1. Zpracování a přihlášení příspěvku - přihlášku odevzdejte vašemu vyučujícímu cizího jazyka nejpozději V přihlášce uveďte: název a stručnou anotaci příspěvku a požadavky na vizuální podporu prezentace (PowerPoint, meotar ap.) 2. Prezentace výsledků tvůrčí činnosti - výsledky práce přednesete ve zvoleném cizím jazyce (A, N, R, Š) před publikem. Délka vašeho vystoupení by neměla přesáhnout 20 a klesnout pod 10 minut. 3. Publikace - příspěvek, řádně upravený k publikování, odevzdáte na disketě vašemu učiteli cizího jazyka do Vybrané včas odevzdané texty mohou být zveřejněny ve sborníku studentských prací. Návštěva u Obvodního soudu pro Prahu 9 se uskutečnila dne 24. listopadu Zorganizovala ji Katedra práva a Evropské unie pro studenty prvního semestru prezenčního studia. Celou akci, včetně diskuse se soudci, připravil člen katedry JUDr. Balzer. Na podobné akce se můžeme těšit i v budoucnosti.

6 Pro volnou chvilku leden 2004 Autorské psaní esejů Soutěž Termín konání: zimní semestr 2003/04 (září-leden) Termín odevzdání příspěvků: Pravidla: Esej můžete napsat v libovolném vyučovaném cizím jazyce v rozsahu 2-2,5 strany A4 nebo česky v rozsahu 3-5 stran (řádkování 1,5; písmo 12 bodů). Na samostatné straně každý soutěžící vypracuje resumé - pokud bude esej v cizím jazyce, odpovídající resumé bude v češtině a naopak. Jako konzultanta si můžete zvolit kteréhokoli učitele katedry cizích jazyků a společenských věd, kterému také práci odevzdáte. Témata: jsou k dispozici na vývěsce katedry a v jazykových učebnách. Vítězné práce budou oceněny, ceny s případnou finanční odměnou budou předány v červnu na slavnostním shromáždění akademické obce. Dokážeme napsat zajímavý esej, i když nejsme Šaldou, Březinou ani Čapkem? Těžiště zajímavého a poutavého eseje je individuální přístup k danému tématu, osobní názor. Esej vyjadřuje naše vlastní myšlenky, a to pokud možno neotřelým originálním způsobem. Esej nemá být v žádném případě poklidným slohovým cvičením v obecné rovině, jen nudným popisováním na dané téma. Vyjadřovací prostředky mohou být proto rozmanité, individuálně a emocionálně zabarvené. Pokud bychom hledali podobný slohový útvar, museli bychom se uchýlit k úvaze. Při úvaze se autor na základě poznatků získaných čtením, pozorováním a zkoumáním zamýšlí nad různými problémy, aby dospěl k určitým názorům nebo alespoň k domněnkám. Úvaha je tedy výrazem našeho přemýšlení a hodnocení, a tím je též určena její kompozice a jazyk. Tematicky je škála esejů velice rozmanitá, od filozofických témat až po reakce na aktuální problémy doby. Nezřídka zmiňuje i fakta. Ostatně seznam témat vypsaných k soutěži v autorském psaní esejů pro studenty SVŠES je toho dokladem. Vypínače a žárovky Pro volnou chvilku aneb něco k zamyšlení Stojíte v místnosti, ve které jsou tři vypínače a dveře. Dveře vedou chodbou do druhé místnosti, ve které jsou tři žárovky. Každá žárovka je propojena s jedním z vypínačů ve druhé místnosti. Z místnosti s vypínači není vidět do druhé místnosti. Vypínače jsou označeny zapnuto/vypnuto. Máte zjistit, která žárovka patří ke kterému vypínači za následujících podmínek: 1. V místnosti s vypínači můžete být, jak dlouho chcete. 2. Zapínat a vypínat můžete kterýkoli vypínač, kolikrát chcete. 3. Až skončíte v místnosti s vypínači, projdete dveřmi do místnosti se žárovkami. 4. Jakmile projdete dveřmi do místnosti se žárovkami, nesmíte se vrátit zpět do místnosti s vypínači a musíte určit, která žárovka patří ke kterému vypínači. Pozn.: Elektřina funguje bez poruch. Dráty nevytahujte, to není řešení. Žárovky neprasknou. Steelmannovo národohospodářské pravidlo Stát utratí daňové příjmy v jakékoli výši. Fredyho upřesnění Steelmannova pravidla Stát utratí více, než činí jeho daňové příjmy. Bernyho shrnutí Stát zbytečně utrácí. Z oponentury doc. Foltyna k Bernyho shrnutí Ano. Murphyho daňové zákony I. Kouzlení se zápalkami Tato hvězda se skládá z osmnácti zápalek. Přeložte šest zápalek tak, aby vznikl obrazec, který se skládá ze šesti stejně velkých čtyřúhelníků. Principiální triáda daňových změn 1. Snížení daňových sazeb je možné vždy, pokud se současně zvýší daňový základ. 2. Zvýšení daňových sazeb je možné po volbách. Je možné současně zvýšit daňovou sazbu i základ daně, pokud to lze svést na předchozí vládu. ** Správné řešení s dozvíte v příštím čísle.

Průvodce doktorským studiem na PEF

Průvodce doktorským studiem na PEF Průvodce doktorským studiem na PEF Výzkumné centrum PEF ve spolupráci s PR oddělení PEF Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně 2008 Doktorské studium představuje třetí a nejvyšší stupeň vysokoškolského

Více

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 1 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO PROREKTORKY PRO STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÉ ZÁLEŽITOSTI... 3 2 O MVŠO... 4 STUDIJNÍ OBORY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 9 VEDENÍ MVŠO...

Více

Průvodce prváka. připravilo IAESTE

Průvodce prváka. připravilo IAESTE Průvodce prváka připravilo IAESTE VŠCHT Praha 2011/2012 CHEMIE JE COOL! Úvodní slovo pana rektora Podmínky soutěže nepatrně měníme a rozdělujeme ji na dvě kategorie: 1. Od 15 do 18 let 2. Od 18 do 22 let

Více

Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví

Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví Akademický rok 2005/2006 Studijní programy

Více

připravilo IAESTE IAESTE Průvodce prváka

připravilo IAESTE IAESTE Průvodce prváka připravilo IAESTE IAESTE Průvodce prváka VŠCHT Praha 2012/2013 Obsah Seznam se 2 6/ Hra začíná aneb co musím nejdřív 6/ VŠCHT Praha 7/ Něco z historie 7/ Co je co a kdo je kdo Studium 12/ Školní rok 2012/2013

Více

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7.

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7. OBSAH Seznam se Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7 Služby studentům Koleje a menza Počítačové učebny a internet...26 Email...26 Centrum informačních

Více

Úvodní slovo rektora. Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Úvodní slovo rektora. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jakýmsi nepsaným pravidlem úvodního slova většiny časopisů bývá snaha redakce upozornit na konkrétní události

Více

Obsah. ZAJÍMAVOSTI 11 Procvičte si mozky. Za hranicemi s VŠTE 2 Erasmus v Portugalsku

Obsah. ZAJÍMAVOSTI 11 Procvičte si mozky. Za hranicemi s VŠTE 2 Erasmus v Portugalsku Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v dubnu jste měli možnost se poprvé setkat s NÁVŠTĚVNÍKEM Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Více

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování)

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování) 3/2008 OBSAH VI. sněm Svazu účetních Str. 1 2 Nová koncepce certifikace opakování hlavních zásad Str. 1 3 EDITORIAL Vážení čtenáři, od květnového vydání bulletinu proběhly nejen zkoušky v systému certifikace

Více

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU Vedoucí práce: Ing. Pavla Stejskalová Vypracovala: Monika Součková Brno 2006 Prohlašuji, že jsem

Více

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31 Obsah ÚVOD 4 Kapitola I. PROČ STUDOVAT 5 Kapitola II. JAKOU VYSOKOU ŠKOLU JE SPRÁVNÉ SI ZVOLIT? 9 Kapitola III. UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY 16 Kapitola IV. ČLENĚNÍ STUDIA 19 Kapitola V. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole

Úvod do studia a života na vysoké škole Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Úvod do studia a života na vysoké škole Zdeněk Brandl Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU České Budějovice,

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole

Úvod do studia a života na vysoké škole Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Úvod do studia a života na vysoké škole Zdeněk Brandl Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU České Budějovice,

Více

NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích únor 2014

NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích únor 2014 NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích únor 2014 Řeč těla a kouzlo hlasu konference s Arno Fischbacherem Centrum technických studií v Táboře Úvodní slovo rektora

Více

Příručka pro začínající podnikatele

Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Dominika Špačková (autorka

Více

Informace pro studenty

Informace pro studenty Informace pro studenty vysoké školy CEVRO Institut akademický rok 2014 2015 Obsah Úvodní slovo rektora 3 Orgány vysoké školy CEVRO Institut, o. p. s. 4 Studijní obory a programy 5 Kontakty 6 Knihovna

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu Street Law Život právníka ve 20. století PARTNEŘI Reklama Již od 5 000,- CZK oslovíte reklamou v časopise právnických fakult

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

Témata a často kladené dotazy při studiu bakalářských programů Fakulty Životního prostředí Jana Evangelisty Purkyně

Témata a často kladené dotazy při studiu bakalářských programů Fakulty Životního prostředí Jana Evangelisty Purkyně Témata a často kladené dotazy při studiu bakalářských programů Fakulty Životního prostředí Jana Evangelisty Purkyně 2011 Vypracovala Barbora Handrychová za pomoci Dany Anýžové, vedoucí studijního oddělení

Více

Veselé vánoce a hodně dárků pod stromečkem přeje redakce RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA

Veselé vánoce a hodně dárků pod stromečkem přeje redakce RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA Úvodní slovo prorektora pro rozvoj a organizaci str. 3 I každý z nás může výši kolejného ovlivnit str. 5 Aktivizace lidských zdrojů ALZ 98

Více

Úvod. do studia a života na vysoké škole

Úvod. do studia a života na vysoké škole Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Úvod do studia a života na vysoké škole Zdeněk Brandl Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU České Budějovice,

Více

economix ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY

economix ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE SPECIÁL PRO NÁRODOHOSPODÁŘE ZDARMA PRO NÁRODOHOSPODÁŘE Národ... sobě :-) ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY Milí studenti, Národohospodářská fakulta je poctěna,

Více

C. H. Beck, Wolters Kluwer, Linde, Leges, ANAG, Sagit, Aleš Čeněk, Key Publishing aj.

C. H. Beck, Wolters Kluwer, Linde, Leges, ANAG, Sagit, Aleš Čeněk, Key Publishing aj. Nově nás najdete v průchozí pasáži mezi ul. Ostružnickou a Ztracenou nabízíme kompletní sortiment učebnic pro studenty PF při nákupu nad 500 Kč káva ZDARMA po celý rok studentům poskytujeme tyto zajímavé

Více

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006 61. kongres OEC v Toulouse KONTAKTY Institut Svazu účetních, a. s. V Tůních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz E-mail:

Více

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních Studium v zahraničí University Evropa Geisteswissenschaften USA Estudiantes internacionales Fakulta humanitních studií Transcript of Records Německo Francie Bibliothek Étudier à l étranger Španělština

Více

Obsah. Za hranicemi s VŠTE 2 Partnerské školy

Obsah. Za hranicemi s VŠTE 2 Partnerské školy Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, vítejte opět na stránkách Návštěvníka Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. I v tomto

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Dveře. života DO PROFESNÍHO. Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci

Dveře. života DO PROFESNÍHO. Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci Dveře DO PROFESNÍHO života Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci Dveře do profesního života TUL 2013 Recenzent: doc. Ing. Maroš Tunák, Ph.D. Editor: RNDr. Karolina Houžvičková Šolcová Technická

Více