Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K"

Transkript

1 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N č. 4 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y

2 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO... 4 UPOZORNĚNÍ NA NOVÉ ČÍSLO ÚČTU... 4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ... 5 INFORMATIKA... 5 BURZA NÁPADŮ VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE...5 TVORBA DUM POMOCÍ SMART NOTEBOOKU...5 ÚPRAVA VIDEA VE VOLNĚ DOSTUPNÝCH PROGRAMECH...6 TVORBA DIDAKTICKÝCH TESTŮ...6 TVORBA INTERAKTIVNÍCH CVIČENÍ A TESTŮ PROGRAM HOT POTATOES BŘECLAV...7 VYUŽITÍ TABLETŮ VE VÝUCE NA ZŠ A SŠ...8 SÍŤOVÁ GENERACE 4 PRAXE...8 JAK NA ANIMACE, REKLAMU, KOMIKSY A VÝUKOVÁ VIDEA...9 MICROSOFT POWERPOINT (NE)BEZPEČNÝ INTERNET ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ VE VOLNĚ DOSTUPNÝCH PROGRAMECH ICT VE FINANČÍ GRAMOTNOSTI PRO SŠ ICT VE FINANČÍ GRAMOTNOSTI PRO SŠ HODONÍN TABLET JAKO POMOCNÍK UČITELE JAK VYTVOŘIT PLAKÁT? CIZÍ JAZYK A LITERATURA JAK EFEKTIVNĚ ZAPOJIT POČÍTAČ DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ JAK EFEKTIVNĚ ZAPOJIT POČÍTAČ DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ DALŠÍ TERMÍN PEDAGOGIKA, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA, DIDAKTIKA, PSYCHOLOGIE JSME NA JEDNÉ LODI SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY TVŮRČÍ PSANÍ NÁPADY PRO TVOŘIVÝ SLOH HODONÍN PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY FINANČNÍ GRAMOTNOST ÚVOD DO FINAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I. BLANSKO NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ PROBLÉMY V MATEMATICE NA 2. STUPNI ZŠ A VÍCELETÝCH G BLANSKO NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ PROBLÉMY V MATEMATICE NA 2. STUPNI ZŠ A VÍCELETÝCH G BRNO VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE PŘÍRODOPISU A BIOLOGIE GEOGEBRA VE VÝUCE MATEMATIKY MULTIMEDIÁLNÍ PRVKY VE VÝUCE MATEMATIKY MULTIMEDIÁLNÍ PRVKY VE VÝUCE MATEMATIKY ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA HOSPODAŘENÍ A VEDENÍ ÚČETNICTVÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI BLANSKO FAKTURA A FAKTURACE BŘECLAV ZÁKONÍK PRÁCE VNITŘNÍ KONTROLA V PRAXI PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ VZORY PÍSEMNOSTÍ DOPLŇKOVÁ ČINNOST V PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH PENĚŽNÍ FONDY V PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ DÍLNA: LETNÍ DÍLNA JINÉ NABÍDKY ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ NABÍDKA SLUŽEB ODDĚLENÍ ŠKOLNÍCH VÝLETŮ NABÍZÍ: NABÍDKA ŠKOLNÍCH VÝLETŮ PRO ROK

3 3 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA * * * Vydává Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15 Určeno: pro vnitřní potřebu škol v územní působnosti JMK Schválil: Mgr. Jan Juřík Redakce a zpracování: PaedDr. Věra Hlavsová, Mgr. Ludmila Jarošová Uzávěrka: vždy 15. den předchozího měsíce Měsíčník neprochází jazykovou úpravou. Rok 2013 Číslo 4 (duben) - vychází

4 4 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO Doručovací adresa: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, Brno, tel.: , fax: Ředitel: Mgr. Jan Juřík, tel: , Úsek vzdělávání: Vedoucí úseku vzdělávání: PaedDr. Věra Hlavsová, , Úsek informatiky: Vedoucí úseku informatiky: Úsek služeb: Vedoucí úseku služeb: Zpracování mezd a účetnictví: Školní výlety: Volná místa: Prodej učebnic a pomůcek: Mgr. Hana Knapová, , Radovan Mrkva, , Jaroslava Klimešová, , PaedDr. Hana Krojzlová, , Pracoviště Blansko: Pracoviště Hodonín Další kontakty naleznete na adrese v záložce Kontakty. Upozornění na nové číslo účtu pracovníků Brno upozorňuje na nové číslo účtu: /0100

5 5 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ» INFORMATIKA B U R Z A N Á PA D Ů V Y U Ž I T Í I N T E R A K T I V N Í TA B U L E V E V Ý U C E Burza nápadů účastníkům je nabízeno neformální předvedení přinesených ukázek a materiálů. Rozbor jednotlivých ukázek lektorem pozitiva, negativa, nové možnosti. Novinky v oblasti interaktivních tabulí. Program Hot Potatoes a jeho využití při tvorbě materiálů pro interaktivní tabule Instalace aplikace, informace o Hot Potatoes na Internetu, vysvětlení základních funkcí jednotlivých aplikací. Praktické cvičení: tvorba DUM, testů, křížovek a cvičení v jednotlivých aplikacích. Cílem této vzdělávací akce je nabídnout pedagogickým pracovníkům nové inspirace formou výměny zkušeností a rozšíření. Poskytnout učitelům nové metodické postupy; nové možnosti a nápady pro výuku a tímto dále rozvíjet jejich znalosti získané absolvováním kurzů SIPVZ. Určeno komu: pedagogickým pracovníkům všech typů škol Číslo akce: 3189 Číslo akreditace: MSMT 6235/ Termín konání: úterý od do hod. Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 800 Kč 970 Kč Poznámka: Kurzovné lze hradit z projektu EU peníze školám. Kontaktní osoba: Dana Koláčková, Uzávěrka přihlášek: obratem T V O R B A D U M P O M O C Í S M A R T N O T E B O O K U 1. Tvorba DUMů krok za krokem, požadavky na výstup, databáze výukových zdrojů volně k použití. 2. Jak prezentovat DUM ve výuce, export do jiných formátů, sdílení v rámci školy. 3. Autorská práva základní informace (používání fotografií, klipartů, informací z učebnic, www, hudby apod.). 4. Praktická tvorba DUMů. 5. Výměna zkušeností, diskuze. Vzdělávací akce je určena všem pedagogickým pracovníkům, kteří tvoří digitální učební materiály, určené k jejich využití při výuce. Účastníci si vyzkouší, jak tvořit DUM pomocí SMART Notebooku, seznámí se s principy tvorby DUM, nároky na čitelnost a zobrazení, získají základní informace z oblasti citace a autorských práv a vyzkoušejí si tvorbu DUM prakticky. Určeno komu: učitelé 1. a 2. st ZŠ, SŠ a G Číslo akce: 3106

6 6 Číslo akreditace: MSMT27625/ Termín konání: čtvrtek od do hod. Mgr. Josef Mach Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 800 Kč 970 Kč Kurzovné lze hradit z projektu "EU peníze školám". Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, tel Uzávěrka přihlášek: obratem Ú P R AVA V I D E A V E V O L N Ě D O S T U P N Ý C H P R O G R A M E C H Přehled volně dostupných aplikací pro úpravu videa. Uložení videa do PC, import z VHS kazety. Střih videa, přidání efektů, přidání titulků. Prezentace videa na internetu. Vytvoření nabídky DVD, vypálení DVD. Cílem této vzdělávací akce je praktické seznámení pedagogických pracovníků s možnostmi volně dostupných aplikací pro úpravu videa. Získají základní dovednosti úpravy videa, naučí se video prezentovat na internetu či DVD. Určeno komu: učitelé MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, SŠ Číslo akce: 3103 Číslo akreditace: MSMT6235/ Termín konání: středa 3. a od do hod. Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů., učebna 204 Mgr. Josef Mach Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Kurzovné lze hradit z projektu "EU peníze školám". Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, tel Uzávěrka přihlášek: obratem T V O R B A D I D A K T I C K Ý C H T E S T Ů Obsah je zaměřen na tvorbu DUM: Úvod do problematiky testování. Způsoby zjišťování úrovně zvládnutí učiva. Druhy didaktických testů a jejich pozice ve výuce na základní a střední škole. Struktura testu. Typy otázek a specifika jejich tvorby. Validita didaktického testu. Fáze tvorby testu (plánování, konstrukce, ověřování) praktické ukázky a cvičení. Využití ICT při tvorbě a vyhodnocení didaktických testů praktické ukázky a cvičení. Práce v kancelářském programu, přímo prostředí pro tvorbu testu. Software pro tvorbu didaktických testů. Vyhodnocení výsledků testů (reliabilita testu, hodnocení výstupů a závěry). Hotové testy, zdroje.

7 7 Výhody a nevýhody užití didaktických testů ve výuce. Určeno komu: pedagogickým pracovníkům 2. stupně ZŠ a SŠ Číslo akce: 3190 Číslo akreditace: MSMT39381/ Termín konání: čtvrtek 4. 4., , od do hod. Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Poznámka: Kurzovné lze hradit z projektu EU peníze školám. Kontaktní osoba: Dana Koláčková, Uzávěrka přihlášek: obratem T V O R B A I N T E R A K T I V N Í C H C V I Č E N Í A T E S T Ů P R O G R A M H O T P O TAT O E S B Ř E C L AV Účastníci zvládnou efektní nástroj, který nabízí internet, pro tvorbu interaktivních cvičení testů, křížovek, doplňovacích cvičení atd. Témata: Program a jeho části, licenční podmínky, využití ve škole. JQuiz úkoly s výběrem odpovědí. Konfigurace cvičení. Využití obrázků a jejich úprava. JCross vytváření křížovek. JMach přiřazovací cvičení. JCloze doplňovací cvičení. JMix zpřeházené věty. The Masher vytváření a správa lekcí. Ukázka instalace programu. Vstupní znalosti: základy práce na počítači. Určeno komu: učitelům ZŠ, SŠ Číslo akce: Číslo akreditace: / Termíny konání: a vždy ve hod., seminář je dvoudílný Místo konání: ZŠ Slovácká, Břeclav Mgr. Alice Flodrová Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 700 Kč 850 Kč Poznámka: Kurz lze hradit z prostředků "EU peníze školám". Do poznámky napište, zda Kontaktní adresa: budete platit přes "projekt šablony." Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Ratajská, tel Uzávěrka přihlášek: 3. dubna 2013

8 8 V Y U Ž I T Í TA B L E T Ů V E V Ý U C E N A Z Š A S Š Co jsou tablety a jaké jsou jejich možnosti využití ve výuce na ZŠ a SŠ. Základy práce s tablety v prostředí Apple ios a Google Android. Přehled dostupných programů pro tablety a ukázky jejich využití žáky přímo ve vyučovací hodině. Využití tabletů v internetovém vzdělávání (e-learningu). Sdílení a synchronizace dokumentů mezi tabletem a stolním počítačem (notebookem). Cílem této vzdělávací akce je seznámit pedagogické pracovníky s možností využití malého přenosného počítače tabletu ve výuce na ZŠ a SŠ. Naučí se základy práce s tablety v prostředí operačních systémů Apple ios a Google Android. Získají přehled dostupných programů pro tablety a ukázky jejich využití žáky přímo ve vyučovací hodině. Seznámí se s možnostmi využití tabletů v internetovém vzdělávání (e-learningu). Závěrem bude probrána problematika sdílení a synchronizace dokumentů mezi tabletem a stolním počítačem (notebookem). Určeno komu: 1. a 2. st. ZŠ, SŠ Číslo akce: 3104 Číslo akreditace: MSMT6235/ Termín konání: čtvrtek a od do hod. (Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů.) Mgr. Josef Mach Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč (Kurzovné lze hradit z projektu "EU peníze školám") Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, tel Uzávěrka přihlášek: 4. dubna 2013 S Í Ť O V Á G E N E R A C E 4 P R A X E Cílem semináře je praktické použití sociálních sítí (Google Plus, Twitter, Facebook, ) při práci učitele. Účastníkům budou představeny jednotlivé sítě a komunity v rámci ČR i ve světe jako zdroje zajímavých informací a materiálů ze světa vzdělávání. Během semináře se účastníci zřídí účty, zapojí do komunit a naučí se je efektivně využívat jako zdroj zajímavých materiálů a inspirace pro výuku. Sociální sítě jsou mezi dnešní mladou generací hitem. Mají své výhody i nevýhody. Můžeme je odmítat, ale měli bychom jim alespoň trochu rozumět. Mohou se totiž stát výborným zdrojem informací a inspirací pro výuku. Je možné díky nim najít podobně zaměřené učitele a zapojit se do jejich komunity. Během semináře se účastníci seznámí s nejvíce používanými sociálními sítěmi, metodami komunikace a spolupráce. přehled užitečných sociálních sítí princip a fungování nejběžnějších sociálních sítí v návaznosti na chování žáků a pedagogů výhody a nevýhody sociálních sítí rizika hrozící v sociálních sítích a jak se jich vyvarovat výhody sociálních sítí pro pedagogickou praxi a jak jich využít aktivní učitelské komunity Twitter Google Plus Facebook komunikace díky sociálním sítím sdílení informací vyhledávání informací v prostředí sociálních sítí

9 9 Určeno komu: pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ Číslo akce: 3173 Číslo akreditace: 11948/ Termín konání: čtvrtek a od do hod. Mgr. Pavel Hodál Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Poznámka: Kurzovné lze hradit z projektu EU peníze školám. Kontaktní osoba: Dana Koláčková, Uzávěrka přihlášek: 4. dubna 2013 J A K N A A N I M A C E, R E K L A M U, K O M I K S Y A V Ý U K O V Á V I D E A S pomocí volně dostupných nástrojů je možné vytvořit během několika minut animace, videa a jiné instruktážní nebo propagační materiály. Během semináře si účastníci procvičí tvorbu animovaného příběhu, tvorbu reklamy, komiksu a naučí se zaznamenat veškeré dění na obrazovce do instruktážního videa. Osmihodinový seminář není určen profesionálním grafikům a animátorům, ale spíše začátečníkům a všem učitelům, kteří hledají cestu, jak výuku oživit o jednoduché animované výukové pomůcky a instruktážní videa. Na trhu existuje velké množství výborných programů na profi práci. Avšak pro základní animace je spíše vhodné použít programy dostupné zdarma a svojí funkčností pro potřeby škol plně dostačující. Obsah semináře: animace ve výuce a příklady prací žáků jak nakreslit a zanimovat svůj vlastní kreslený příběh snímek po snímku online animátory bez nutnosti instalovat SW jak zaznamenat vaši činnost v počítači a vytvořit tak instruktážní video jednoduchá tvorba komiksů a animovaných nebo obrázkových příběhů grafické koláže a efekty Určeno komu: učitelé ZŠ, SŠ a G Číslo akce: 3159 Číslo akreditace: 39432/ Termín konání: pátek 12. a od do hod. (Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů.) Mgr. Pavel Hodál Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč (Kurzovné lze hradit z projektu "EU peníze školám") Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, tel Uzávěrka přihlášek: 5. dubna 2013 M I C R O S O F T P O W E R P O I N T Využití textového editoru v pedagogické praxi (zaměřeno na tvorbu DUM) (Účastníci obdrží Microsoft certifikát o účasti.)

10 10 Seminář je určen všem, kteří prakticky využívají při své výuce PowerPoint a prezentace, nebo všem, kdo mají zájem o tvorbu školních prezentací. Předpokladem pro absolvování školení je znalost základního prostředí a schopnost vytvářet nové prezentace. Cílem školení je naučit účastníky vytvářet a efektně zpracovávat prezentační materiály, použitelné dále jako doplněk výuky, ale zároveň i případně jako výukový materiál, který mohou studenti využít k samostudiu či jako doplněk své domácí práce. Školení obsahuje řadu cvičení a umožní posluchačům zorientovat se i v pokročilejších technikách prezentačního programu. 1. Nové formy a principy práce s prezentací 2. Tvorba nových snímků 3. Formátování v prezentaci 4. Motivy a rozložení 5. Styly 6. Grafické prvky v prezentaci, vložení grafiky a její další zpracování 7. Obrázky SmartArt, stíny, odrazy, 3D efekty, rotace, komprimace obrázků 8. Předlohy a jejich využití, nová forma práce s předlohou, vytvoření vlastní předlohy s využitím aplikace MS Office PowerPoint a MS Office Excel 9. Animace a tvorba komplexní prezentace Každý účastník obdrží knihu MS PowerPoint 2010 z nakladatelství Computer Media. Určeno komu: pracovníkům všech typů škol Číslo akce: 3193 Číslo akreditace: / Termín konání: pondělí od do hod. Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Poznámka: Kurzovné lze hradit z projektu EU peníze školám. Kontaktní osoba: Mgr. Hana Knapová, Přihlášky: POZOR!!! Přihlášení na akci je NUTNO provést prostřednictvím Uzávěrka přihlášek: 8. dubna 2013 ( N E ) B E Z P E Č N Ý I N T E R N E T Stručný vývoj internetového prostředí. Nové formy tvorby a získávání informací, práce s informacemi. Koncept sociálních sítí uzly, propojení, metadata. On-line služby. Rizika spojená s používáním veřejné počítačové sítě. Jak se bránit proti spamům. Viry na internetu a v u. Firewally osobní síťové. Zabezpečení a šifrování. Podpisové certifikáty elektronický podpis. Zvýšení informovanosti pedagogických pracovníků v oblasti používání internetové sítě, seznámení s novými technologiemi a možnostmi využití a také nebezpečími zneužití. Tímto budeme dále rozvíjet jejich znalosti získané absolvováním kurzů SIPVZ. Mgr. Pavel Hodál Určeno komu: pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ Číslo akce: 3127 Číslo akreditace: MSMT 39381/ Termín konání: úterý a od do hod.

11 11 Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Poznámka: Kurzovné lze hradit z projektu EU peníze školám. Kontaktní osoba: Dana Koláčková, Uzávěrka přihlášek: 9. dubna 2013 Ú P R AVA F O TO G R A F I Í V E V O L N Ě D O S T U P N Ý C H P R O G R A M E C H Přehled volně dostupných programů a online aplikací pro úpravu fotografií. Posouzení kvality fotografie, vyrovnání histogramu. Vyvážení barev, úprava barevnosti, jasu a kontrastu. Vyrovnání horizontu, ořez, změna velikosti. Drobné retuše digitálních fotografií, aplikování efektů. Přidání okraje a rámečku, vytvoření panoramatu. Prezentace fotografií na internetu, CD či DVD. Návrh obalu na CD či DVD, tvorba kalendáře. Cílem této vzdělávací akce je praktické seznámení pedagogických pracovníků s možnostmi volně dostupných aplikací pro úpravu fotografií. Získají základní dovednosti úpravy fotografií, naučí se fotografie prezentovat na internetu, CD či DVD. Určeno komu: učitelé MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, SŠ Číslo akce: 3129 Číslo akreditace: MSMT6235/ Termín konání: středa 17. a od do hod. (Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů.), učebna 204 Mgr. Josef Mach Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč (Kurzovné lze hradit z projektu "EU peníze školám".) Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, tel Uzávěrka přihlášek: 10. dubna 2013 I C T V E F I N A N Č Í G R A M O T N O S T I P R O S Š Úvod do problematiky finanční gramotnosti Seznámení se zdroji materiálů pro výuku finanční gramotnosti (standardy finanční gramotnosti MŠMT, materiály NUOV) Tabulkové kalkulátory a možnosti jejich využití ve výuce finanční gramotnosti Jednoduché příklady z oblasti finančního hospodaření domácnosti rozvržení financí v domácnosti, například: přehled plateb na provoz domácnosti (nájem, inkaso, elektřina, teplo, vodné, stočné,..) zpracování v tabulkách, simulace možného vývoje Porovnávání cen výrobků vyhledávání informací z Internetu, uspořádání do tabulek, graf, práce se získanými daty (max. a min. cena, kolik výrobků mohu koupit, atd.) Praktické výpočty nákladů (náklady na přípravu určitého pokrmu, posouzení cen výrobků pro různá množství stanovení ceny za jednotku apod.)

12 12 Základní finanční funkce (platba, platba.základ, platba.úrok, budoucí hodnota), využití těchto funkcí praktické příklady Zdroje materiálů na internetu, didaktické hry, testy a další online materiály se zaměřením na výpočty z oblasti finanční gramotnosti Seznámit s možnostmi využití tabulkových kalkulátorů při výuce finanční gramotnosti Určeno komu: SŠ Číslo akce: 3198 Číslo akreditace: MSMT / Termín konání: úterý a od do hod. Ing. Ludmila Brestičová Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Kurzovné lze hradit z projektu "EU peníze školám") Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, tel Uzávěrka přihlášek: 9. dubna 2013 I C T V E F I N A N Č Í G R A M O T N O S T I P R O S Š H O D O N Í N viz výše Určeno komu: pro pedagogy středních škol Číslo akce: Číslo akreditace: MSMT / Termíny konání: (středa), (čtvrtek), hod. Místo konání: ZŠ Hodonín, Mírové náměstí Ing. Ludmila Brestičová Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč (za I. a II. část) Kč (za I. a II. část) Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: PaedDr. Hana Krojzlová, Drahomíra Ševčíková, tel Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce. Uzávěrka přihlášek: 17. dubna 2013 TA B L E T J A K O P O M O C N Í K U Č I T E L E Co jsou tablety a jaké jsou jejich možnosti využití v práci učitele. Základy práce s tablety v prostředí Apple ios a Google Android. Ovládání tabletu a spouštění základních aplikací. Přehled dostupných programů pro tablety a ukázky jejich využití v práci učitele. Ukládání dat. Přenos dat mezi mobilním telefonem, tabletem a počítačem. Doporučené příslušenství. Základní péče a ošetřování tabletu. Bezpečnostní rizika při používání tabletu. Cílem této vzdělávací akce je seznámit pedagogické pracovníky s možností využití malého přenosného počítače tabletu jako každodenního pomocníka učitele. Seznámí se s prostředím operačních systémů Apple ios, Google Android. Získají přehled dostupných programů pro tablety a inspiraci pro jejich využití ve své práci. Určeno komu: 1. a 2. st. ZŠ, SŠ Číslo akce: 3131

13 13 Číslo akreditace: MSMT6235/ Termín konání: čtvrtek od do hod. Mgr. Josef Mach Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 750 Kč 910 Kč (Kurzovné lze hradit z projektu "EU peníze školám") Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, tel Uzávěrka přihlášek: 18. dubna 2013 J A K V Y T V O Ř I T P L A K Á T? Účastníci získají návod, jak s programem Zoner Callisto na tvorbu vektorové grafiky pracovat a využít jej ke zdokonalení se ve své pedagogické činnosti Pojem vektorová grafika. Orientace v programu, panely nástrojů, základní nastavení Vytváření objektů a manipulace s nimi Změna rozměrů Seskupení objektů Barva, obrys, výplň, průhlednost Import bitmapy Zarovnání a rozmístění objektů Export do jiného formátu Billboardový tisk Ukázka práce ve freewarovém programu Vstupní znalosti: základy práce na počítači. Určeno komu: učitelům MŠ, ZŠ, SŠ Číslo akce: Číslo akreditace: / Termíny konání: ve hod., uč. č. 204 Mgr. Alice Flodrová Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 550 Kč Kontaktní adresa: 670 Kč Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Ratajská, tel Uzávěrka přihlášek: 22. dubna 2013» CIZÍ JAZYK A LITERATURA J A K E F E K T I V N Ě Z A P O J I T P O Č Í TA Č D O V Ý U K Y C I Z Í C H J A Z Y K Ů Seminář je zaměřen na možnosti využití ICT ve výuce cizích jazyků. Účastníci se seznámí a naučí pracovat s volně dostupnými programy, které mohou využít při tvorbě interaktivních cvičení, testů či

14 14 pro zpestření běžné výuky cizích jazyků. Rovněž se seznámí s možnostmi využití aplikací Google a s využitím internetových zdrojů pro svou výuku. Facilitovaná diskuse účastníků o dosavadním využití ICT ve výuce PPP a její využití ve výuce cizích jazyků Využití programu Hot Potatoes Google aplikace dokumenty, formuláře, weby Využití internetových zdrojů zajímavé webové stránky Seznámit s možnostmi využití ICT ve výuce cizích jazyků obecně Prezentovat metodické materiály a pomůcky a podpořit jejich využívání ve výuce PPP tvorba a využití Hot potatoes tvorba interaktivních cvičení a jejich využití nejen při práci v učebně ICT. Využití Google aplikací dokumenty, formuláře, weby, atd. Tvorba pracovních listů a testů Seznámit účastníky s možnostmi využití internetových zdrojů Shrnout vlastní zkušenosti účastníků s využitím ICT ve výuce a nabídnout další možnosti Určeno komu: učitelé 1. a 2. st. ZŠ, SŠ a G Číslo akce: 3097 Číslo akreditace: 39432/ Termín konání: středa a od do hod. (Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů.) Mgr. Kateřina Bílá Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč (Kurzovné lze hradit z projektu "EU peníze školám".) Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, tel Uzávěrka přihlášek: 2. dubna 2013 J A K E F E K T I V N Ě Z A P O J I T P O Č Í TA Č D O V Ý U K Y C I Z Í C H J A Z Y K Ů D A L Š Í T E R M Í N viz výše Určeno komu: učitelé 1. a 2. st. ZŠ, SŠ a G Číslo akce: 3096 Číslo akreditace: 39432/ Termín konání: středa a od do hod. (Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů.) Mgr. Kateřina Bílá Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč (Kurzovné lze hradit z projektu "EU peníze školám".) Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, tel Uzávěrka přihlášek: 10. dubna 2013

15 15» PEDAGOGIKA, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA, DIDAKTIKA, PSYCHOLOGIE J S M E N A J E D N É L O D I 1. seminář: 5 hod Úvod do problematiky komunikace Důležitost komunikace s rodiči v běžném vyučovacím procesu, ve školních radách, apod. Jak předcházet konfliktním situacím ve školním prostředí Agresivita asertivita Fyziologické a psychologické projevy zlosti Vybrané typologie: Hippokratova humorální, Kretschmerova konstituční, Jungova, Eysenckova Poznej sám sebe, zjišťování předpokladů pro dobrou komunikaci, rozvíjení schopnosti dobře mluvit, přesvědčovat, čelit tlaku, naslouchat potřebám žáků a rodičů. 2.seminář 5 hod Problematické typy osobnosti: a) Narcistně-agresivní typ (charakteristické znaky, projevy, strategie zvládání a jednání, praktická cvičení) b) Pedantní typ (charakteristické znaky, projevy, strategie zvládání a jednání, praktická cvičení) c) Nepřistupný typ (charakteristické znaky, projevy, strategie zvládání a jednání, praktická cvičení) d) Histrionský typ (charakteristické znaky, projevy, strategie zvládání a jednání, praktická cvičení) e) Bezohledně-agresivní typ (charakteristické znaky, projevy, strategie zvládání a jednání, praktická cvičení) f) Úzkostný typ (charakteristické znaky, projevy, strategie zvládání a jednání, praktické cvičení týká se nejen rodičů, ale i žáků). Formy zkoušení žáka úzkostného typu. h) Úzkostně-agresivní typ (charakteristické znaky, projevy, strategie zvládání a jednání, praktická cvičení) 3. seminář: 5 hod Komunikace v krizových situacích s člověkem emocionálně rozrušeným, pod vlivem drog či alkoholu, v případě psychotické ataky Typologie krizových situací, diagnostika situace, základní komunikační strategie a dovednosti. Telefonický a osobní rozhovor, elektronická komunikace. Praktické ukázky: kasuistiky, trénink situací ve skupinkách. Číslo akce: 3181 Číslo akreditace: 18700/ Termín konání: , a , hod. (Jedná se o jeden 15 hod seminář rozdělený do tří vyučovacích termínů) RNDr. Marcela Vrbová, Mgr. Alice Studničková Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: Ivana Suchánková, tel Uzávěrka přihlášek: 7. května 2013

16 16» SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY T V Ů R Č Í P S A N Í N Á PA D Y P R O T V O Ř I V Ý S L O H H O D O N Í N Představit účastníkům semináře ověřené náměty pro tvořivý sloh. Konkrétní postupy a metodické návody, které si účastníci prakticky vyzkouší. Jak napsat dobrou úvahu? Popis zábavně a kreativně. Dopis a mail v literatuře i v běžném životě. Určeno komu: pro učitele českého jazyka ZŠ, víceletých gymnázií Číslo akce: Číslo akreditace: MSMT 27625/ Termíny konání: (středa), hod. Místo konání: Hodonín, Dobrovolského 4 Mgr. Eva Kokešová Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 490 Kč 600 Kč Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: PaedDr. Hana Krojzlová, Drahomíra Ševčíková, tel Přihlašovat se můžete také prostřednictvím webových stránek sekce Vzdělávací akce. Uzávěrka přihlášek: 17. dubna 2013» PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY F I N A N Č N Í G R A M O T N O S T Ú V O D D O F I N A Č N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í I. B L A N S K O Mapování terénu objasnění základních pojmů, vyvozování základních otázek Nové požadavky na systematické finanční vzdělávání žáků ZŠ Tři oblasti finanční gramotnosti: peníze, hospodaření domácnosti, finanční produkty a služby Práce s textem obsahově zaměřeným na finanční vzdělávání Určeno komu: vhodné pro vyučují na 1. i 2. stupni ZŠ, víceletých G Číslo akce: 3163 Číslo akreditace: 28543/ Termín konání: hod. Místo konání: ZŠ a MŠ Blansko, Salmova Mgr. Ivana Šmídová (ředitelka ZŠ Ořechov u Brna) Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 500 Kč 610 Kč Kontaktní osoba: Anna Skoupá, , Uzávěrka přihlášek: 4. dubna 2013

17 17 N E S TA N D A R D N Í A P L I K A Č N Í P R O B L É M Y V M AT E M AT I C E N A 2. S T U P N I Z Š A V Í C E L E T Ý C H G B L A N S K O Poznejme PINBOARD/GEOBOARD Program semináře je koncipován tak, aby si účastníci osvojili některé nové strategie a metody, které vedou žáky k umění učit se, k umění dorozumívat se, k umění spolupracovat, k umění jednat demokraticky, k řešení problém tj. k rozvoji klíčových kompetencí tak, jak to reforma školství zdůrazňuje. Vychází se ze zkušeností ověřených praxí získávání vědomostí není pouhé nacvičování memorování, ale vše probíhá přes smysluplnou aktivitu žáků. Účastníci dílny prostřednictvím různých činností poznají na vlastní kůži, kam vede aktivní učení. Je cestou k soustředěnosti, k přemýšlení, k objevování, k diskusi, ale také k tvořivé atmosféře. Práce s pomůckou, kterou si mohou děti samy vyrobit Náměty činností vedoucích k rozvoji představivosti Odbourávání formalismu ve školní praxi Řešení problémových úloh v geometrickém učivu Hledání více řešení daných úloh Určeno komu: vhodné pro vyučují na 2. stupni ZŠ a víceltých G Číslo akce: 3211 Číslo akreditace: 28543/ Termín konání: hod. Místo konání: Blansko, náměstí Svobody 2 Mgr. Vladimíra Čuhajová Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 500 Kč 605 Kč Kontaktní osoba: Anna Skoupá, tel , Uzávěrka přihlášek: 10. dubna 2013 N E S TA N D A R D N Í A P L I K A Č N Í P R O B L É M Y V M AT E M AT I C E N A 2. S T U P N I Z Š A V Í C E L E T Ý C H G B R N O Poznejme PINBOARD/GEOBOARD viz výše Určeno komu: vhodné pro vyučují na 2. stupni ZŠ a víceltých G Číslo akce: 2981 Číslo akreditace: 28543/ Termín konání: hod. Mgr. Vladimíra Čuhajová Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 500 Kč 610 Kč Kontaktní osoba: Anna Skoupá, tel , Uzávěrka přihlášek: 12. dubna 2013 V Y U Ž I T Í I C T V E V Ý U C E P Ř Í R O D O P I S U A B I O L O G I E Proč zapojit ICT do výuky přírodopisu Nové trendy, využití internetu jako zdroje informační a podpory výuky Práce s interaktivní tabulí, práce s obrázky a náčrty Projektová výuka v jednotlivých ročnících druhého stupně ZŠ v návaznosti na probírané učivo včetně příkladů jednotlivých prací a didaktických pokynů k nim

18 18 Metodické pokyny v rámci ICT časová dotace, doporučený SW, zdroje Představení SW jako doplňku učebnice s důrazem na volně dostupné zdroje (freeware) z oblasti zoologie, botaniky, geologie E-learningové portály, zdroje na internetu, seznámení se s různými typy informačních zdrojů pro výuku přírodopisu na internetu, jako jsou např. www stránky, metazdroje a portály Interaktivní učebnice Ukázky konkrétních prací žáků a návrhy projektů Cílem semináře je seznámit účastníky s možností využití internetových zdrojů a výpočetní techniky při výuce přírodopisu jak v běžné hodině, tak i v projektové výuce. Mezipředmětové vztahy informatika a přírodopis mohou být využity pro podporu a motivaci žáků v botanice, zoologii, anatomii i v geologii. Další rozvíjení dovedností pedagogických pracovníků, které získali absolvováním kurzů SIPVZ. Určeno komu: pedagogickým pracovníkům všech typů škol Číslo akce: 3174 Číslo akreditace: 25791/ Termín konání: čtvrtek a od do hod. Mgr. Pavel Hodál Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Poznámka: Kurzovné lze hradit z projektu EU peníze školám. Kontaktní osoba: Dana Koláčková, Uzávěrka přihlášek: 2. května 2013 G E O G E B R A V E V Ý U C E M AT E M AT I K Y Úvod programy DGS a CAS Představení GeoGebry, její přednosti, typy instalací, instalace programu Nástroje GeoGebry, nastavení programu Geometrické zadání, algebraické zadání Tisk a export Nové vlastnosti ve verzi 4 GeoGebra 3D GeoGebra na internetu Průběžné procvičování příkladů v GeoGebře Srovnání GeoGebra a další programy DGS Umět využívat GeoGebru ve výuce matematiky k účinnějšímu dosažení stanovených cílů výuky Ovládat GeoGebru a vhodně ji využívat ve výuce Vytvářet vlastní učební pomůcky v GeoGebře a znát možnosti využití ve výuce Určeno komu: učitelé 2. st. ZŠ, SŠ Číslo akce: 3139 Číslo akreditace: MSMT6235/ Termín konání: pondělí 22. a od do hod. (Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů.) Mgr. Kateřina Dvořáková Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč (Kurzovné lze hradit z projektu "EU peníze školám")

19 19 Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, tel Uzávěrka přihlášek: 15. dubna 2013 M U LT I M E D I Á L N Í P RV K Y V E V Ý U C E M AT E M AT I K Y Vzdělávacím cílem semináře je seznámit a ukázat účastníkům možnosti využívání jakýchkoliv forem prezentací ve výuce matematiky. Ukázat základní principy a zásady jejich tvorby. Prakticky naučit účastníky tyto prezentace tvořit. Seznámit účastníky s možnostmi využití prezentací ve výuce matematiky. Lektor předvede ukázky vlastních výukových prezentací. Ukáže rozdíly v obsahu prezentací, které jsou určeny pro podporu výkladu učiva a prezentací, které budou použity pro e- learning. 1. Prezentace ve výuce matematiky Prezentace podpora výuky Prezentace e-learning, flash, pdf 2. Zásady správné prezentace: Prohloubit znalosti základních principů tvorby elektronických prezentací. Předvést ukázky kvalitní a nekvalitní prezentace a rozebrat chyby. Stručně naznačit problematiku autorského práva a možnosti využití zdrojů z internetu. 3. Matematické programy a jejich využití v prezentacích: Ukázat matematické programy, kterou jsou k dispozici zdarma na internetu a jejich použití ve výuce a v prezentacích. Jedná se o programy Graphmatica, vofce. Naučit účastníky základní ovládání těchto programů. 4. Interaktivní tabule: Předvést postup převodu elektronické prezentace do souboru *.flp, tedy předváděcího sešitu a opačně. Ukázat účastníkům možnosti úpravy a následného využití v hodinách matematiky při použití interaktivní tabule. 5. Tvorba elektronické prezentace: Účastníci se prakticky naučí vkládat různé objekty, hypertextové odkazy a zvuk záznam vlastního hlasu, do prezentace. Dále provedou závěrečnou animaci a časování prezentace. Praktické cvičení účastníci provádí za pomoci lektora. 6. Flash, pdf : Seznámit účastníky s dalšími možnostmi převodu elektronické prezentace na jiné formáty flash, pdf a jejich využití ve výuce a e-learningu vyvěšení na web, Moodle. Ukázat a prakticky předvést program ispring free, který umožňuje z elektronické prezentace vytvořit flash. Určeno komu: učitelé matematiky 2. st. ZŠ, SŠ a G Číslo akce: 3092 Číslo akreditace: MSMT6235/ Termín konání: čtvrtek od do hod. Mgr. Zlatuše Zbořilová Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 600 Kč 730 Kč (Kurzovné lze hradit z projektu "EU peníze školám") Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, tel Uzávěrka přihlášek: 11. dubna 2013 M U LT I M E D I Á L N Í P RV K Y V E V Ý U C E M AT E M AT I K Y viz výše Určeno komu: učitelé matematiky 2. st. ZŠ, SŠ a G Číslo akce: 3091 Číslo akreditace: MSMT6235/ Termín konání: čtvrtek od do hod. Mgr. Zlatuše Zbořilová

20 20 Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 600 Kč 730 Kč (Kurzovné lze hradit z projektu "EU peníze školám") Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, tel Uzávěrka přihlášek: 25. dubna 2013» ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA H O S P O D A Ř E N Í A V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í V P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C I B L A N S K O Novelizované ČUS pro rok 2013 Fondy v přísěvkových organizacích podle úpravy pro rok 2013 Doplňková činnost územních příspěvkových organizací Číslo akce: 3207 Číslo akreditace: 28543/ Termín konání hod. Místo konání: Blansko, náměstí Svobody 2 Lektor Ing. Olga Hanzlová Cena pro pracovníky škol a školských zařízení: 700 Kč Kontaktní adresa: 850 Kč Kontaktní osoba: Anna Skoupá, tel , Uzávěrka přihlášek: 4. dubna 2013 FA K T U R A A FA K T U R A C E B Ř E C L AV Účastníci získají komplexní informace z oblasti fakturace (od legislativy přes směrnice až ke kontrolnímu systému), budou informováni o nejčastěji se vyskytujících chybách a problémech spojených s fakturací a fakturami. 1. Legislativa. 2. Směrnice. 3. Fakturace na základě smluv a objednávek. 4. Faktura jako běžný, zjednodušený, daňový doklad - povinné náležitosti faktury, nepovinné náležitosti faktury, náležitosti daňového dokladu z pohledu DPH, faktury došlé, faktury vydané. 5. Faktura, opravy vystavených faktur a jejich stornování, dobropisy. 6. Oběh účetních dokladů, podpisové vzory. 7. Zásady účtování, pohledávky, závazky. 8. Účetní zápisy, doklady, číselné řady. 9. Kontrolní činnost. Určeno komu: ředitelům škol a školských zařízení a ostatním zájemcům Číslo akce: 55408

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014 č. 04 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y OBSAH Informatika... 3 Jak efektivně zapojit PC

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 2 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno p r o s i n e c 2 0 1 4 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 3 Francouzština

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 1 1 č. 06 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1 č. 04 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...3

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4

Více

Středisko služeb školám. a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. červen 2015. č. 6 MĚSÍČNÍK

Středisko služeb školám. a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. červen 2015. č. 6 MĚSÍČNÍK Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno červen 2015 č. 6 MĚSÍČNÍK Obsah Cizí jazyky a literatura... 3 Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 03 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 03 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno B Ř E Z E N 2014 č. 03 M Ě S Í Č N Í K OBSAH OBSAH... 2 Informatika... 4 Geotagování fotografií využití digitální fotografie

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N 2 0 1 1. č. 01 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N 2 0 1 1. č. 01 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N 2 0 1 1 č. 01 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...3

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014 č. 04 M Ě S Í Č N Í K Informatika... 4 Jak efektivně zapojit PC do výuky cizích jazyků... 4 Využití

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno z á ř í 2 0 1 4 č. 09 M Ě S Í Č N Í K Obsah Informatika... 4 Studium k výkonu specializovaných činností: koordinace

Více

Přehled akcí - březen 2013

Přehled akcí - březen 2013 Přehled akcí - březen 2013 1. 3. 2013 Břeclav - Skládanky z papíru pro malé i velké 4. 3. 2013 4. 3. 2013 Poruchy autistického spektra u dětí raného věku OK Chemické olympiády kat. D 5. 3. 2013 Břeclav

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno P R O S I N E C 2 0 1 0. č. 12 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno P R O S I N E C 2 0 1 0. č. 12 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno P R O S I N E C 2 0 1 0 č. 12 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ

Více

KVIC květen 2013 INFORMÁTOR

KVIC květen 2013 INFORMÁTOR INFORMÁTOR květen 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit...

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů........................................ 9 Přehled interních pracovníků.............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro

Více

INFORMÁTOR ČERVEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.

INFORMÁTOR ČERVEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic. INFORMÁTOR ČERVEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC duben 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 1. 30. 6. 2010 Výstava výtvarných prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice pod vedením Mgr. et BcA. Jaroslava Ţáka. Výstava MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny k 50. výročí

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek-Místek Politických 738 02 Frýdek-Místek e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 0 9. č. 9 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 0 9. č. 9 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 0 9 č. 9 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY...2

Více

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové,

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, Úvod Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, když jsme se v prvních dnech letošního roku ohlédli za oním magickým dvanáctkovým rokem a zapřemýšleli nad tím, jaká

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR LEDEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Rodičovský příspěvek a pobyt dítěte v mateřské škole Dotaz: Ještě stále platí, že dítě může pobývat v mateřské škole pouze 4 hodiny denně

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více