Zápis ze 72. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 72. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne 3. 3. 2014"

Transkript

1 Zápis ze 72. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne Přítomni dle prezenční listiny: Kamiš Miloslav Kubeš Jan Sabáček Václav Kudrlička Roman Mühlböck Miroslav Kozojed Petr Dolejš Slavoj Hrubý Oskar Úřad JHK: Vohradníková Lenka Keist Luděk Omluveni/nepřítomni: Dvořák Miroslav Friedrich Josef Bílý Rudolf Sekyra Pavel Rybová Martina Host jednání: / Zahájení: Ukončení: hod hod. 1

2 P r o g r a m j e d n á n í : 1. Zahájení 2. Kontrola plnění úkolů z posledního jednání RO: - Představenstvo JHK používání plných mocí, image HKČR - témata pro setkání s poslanci 3. Členská základna: a. nová členství b. zrušená členství c. dlužníci Akce oblastní kanceláře (mmj. účetní semináře, speciální vzdělávací balíček pro S/A/OZ, Morning for business) 5. Ostatní: (informace z Představenstva JHK, spolupráce s městem ČB, PR oblasti prosincové vydání Budějovického Samsonu, soukromé veřejné zakázky, novinky oblasti neformální Klub personalistů + burza práce + N/P JHK, IT klub, klub MaR, komoroví právníci + NOZ poradenství, Mediální partneři,...) 6. Termín 73. jednání RO 7. Usnesení 8. Závěr. Ad 1 Předseda Rady oblasti, pan Miloslav Kamiš, přivítal přítomné členy Rady a zahájil 72. jednání Rady oblasti České Budějovice. Program jednání byl všemi přítomnými členy schválen. Ad 2 Po zahájení jednání se ujal slova ředitel úřadu JHK, Ing. Luděk Keist, který přítomné informoval o výsledcích jednání Představenstva JHK dne a dále seznámil členy RO se současnými stěžejními aktivitami celé JHK. Tyto informace zhodnotili členové RO jako významné a pozitivní a poděkovali řediteli úřadu JHK za jeho účast na jednání RO. Plnění úkolů z předchozího jednání RO: 1) používání plných mocí, 2) image HKČR 3) setkání s poslanci. Ad 1, Ředitel úřadu JHK objasnil členům RO používání plných mocí při jednáních JHK: - účast zástupce na setkání je na základě plné moci umožněna po schválení ostatními členy jednání - hlasování zástupce na setkání není ani na základě plné moci umožněno - hlasování per-rollam je v souladu s jednacím řádem JHK - vše bude přesně vymezeno také ve Statutu JHK Ad 2, Ing. Keist informoval přítomné o diskusi, která proběhla na Představenstvu JHK ohledně současné image HKČR. Členy RO dále Ing. Kubeš seznámil s informacemi ze zasedání Dozorčí rady HKČR. Následovala diskuse, ze které vyplynul závěr RO, že stanovisko Představenstva JHK k této problematice, a především ve vztahu k blížícímu se Sněmu HKČR, je nedostatečné a členové RO si dovoluji PŘ JHK požádat jednak o jednoznačné stanovisko k postoji JHK směrem k současné HKČR a dále o zajištění 100% účasti delegátů JHK na Sněmu HKČR. 2

3 Ad 3, Po rozsáhlé diskusi se přítomní členové RO jednohlasně shodli na zorganizování setkání s poslanci JčK. Hlavním cílem tohoto setkání bude navázat s těmito poslanci pravidelnou spolupráci a seznamovat je s reálnými problémy JčK: - termín prvního setkání: od 10hod. ve VZM JHK, - osobní pozvání na tuto akci obdrží všichni poslanci JčK (12x), rozeslána bude po pouze po členech Oblastní kanceláře JHK České Budějovice, - v pozvánce bude navrženo 5 hlavních témat k diskusi, přičemž členové oblasti ČB budou z pozvánky vyzváni k zasílání dalších témat (z těchto budou k diskusi vybrána pouze ta stěžejní), - před setkáním s poslanci proběhne jednání Rady oblasti, a to od 8.30 hod. na JHK (pozvánka bude zaslána samostatně), - otázka moderátora bude řešena v průběhu, rozhodne předseda RO, - po skončení akce zajistí ředitelka oblasti tiskovou zprávu médiím. Ad 3 O vstup do JHK - oblasti ČB - zažádaly tyto společnosti a firmy: 15x Ing. Pavel Kritscha Mgr. Gabriela Holejšovská Studio VIZÁŽ Kateřina Jírovcová fyzioterapie Zbyněk Rostecký Šárka Jarolímková Responso s.r.o. A.S.D. WORLD TAX, s.r.o., org.složka DAMACO Group s.r.o. FUTURE-TECH, spol. s r.o. TRE MAS, s.r.o. BURI MADE s.r.o. A-stav Bohemia s.r.o. MVM Hřiště s.r.o. CETRIKOM s.r.o. POLYGLOT s.r.o. Rada oblasti České Budějovice doporučuje Představenstvu JHK tyto firmy a společnosti ke schválení za nové členy JHK. Zánik členství: 14x Šárka Dominová Jiří Sedlák Eva Farkačová David Borovka Infinity Systems a.s. Czech trade services s.r.o. Mirror Partners s.r.o. Živnostenská banka, pobočka ČB Doznač, v.o.s. KRC team s.r.o. 3

4 JRK Garda s.r.o. PRYM CONSUMER CZ s.r.o. LGI Czechia s.r.o. AB-NORMAL s.r.o. Rada oblasti vzala na vědomí zrušení členství v JHK těchto firem. Ředitelka oblasti informovala členy RO o výsledcích jednání ohledně rušení členství firem. Většina z nich reagovala na zaslané faktury pro rok V několika firmách se změnilo vedení, které nemá zájem o členství (Infinity Systems a.s.), jiné firmy uváděly důvod, že sdružení JHK nevyvíjí očekávanou činnost či důvod, že služeb JHK nevyužívají. Firma LGI Czechia s.r.o. ukončila činnost své ČB pobočky. Ze všech zrušených firem byla největší snaha o schůzku s jednatelem společnosti PRYM CONSUMER s.r.o., ten však tuto přes svůj sekretariát odmítl s tím, že schůzka nemá žádný význam. S dlužníky roku 2013 probíhají jednání neustále a průběžně. Ředitelka oblasti požádala členy rady, aby v rámci svých možností jednak nadále zprostředkovávali ředitelce oblasti schůzky s firmami za účelem jejich možného členství v JHK a dále také dávali podněty k rozšíření služeb a aktivit oblasti a celé JHK. Aktuální počet členů oblasti ČB je 358. Ad 4 Informace o organizovaných seminářích a akcích oblasti ČB: Akce proběhlé a budoucí: Název Datum Typ akce Rada oblasti ČB Jednání rady oblasti Morning for business Setkání s podnikateli Morning for business Setkání s podnikateli DPH v roce Seminář standardní Daň z příjmů právnických osob v roce Seminář standardní NOZ pro fi Kuboušek s.r.o Seminář standardní Workshop ZPP Seminář standardní Zákoník práce v roce Seminář standardní Rada oblasti ČB Jednání rady oblasti Seminář standardní NOZ a jeho prolnutí do účetní denní praxe Setkání s guvernérem ČNB Setkání s podnikateli Morning for business Setkání s podnikateli Setkání zaměstnavatelů s IP Setkání s podnikateli 4

5 Neformální setkání KP Konzultační den asistentky/sekretářky/oz - I Vícedenní kurz asistentky/sekretářky/oz - II Vícedenní kurz Morning for business Setkání s podnikateli asistentky/sekretářky/oz - III Vícedenní kurz asistentky/sekretářky/oz - IV Vícedenní kurz setkání klubu MaR Setkání s podnikateli asistentky/sekretářky/oz - V Vícedenní kurz NOZ v první praxi a trestní odpovědnost právnických osob Seminář standardní Nemovitosti účetně a daňově v roce Seminář standardní Morning for business Setkání s podnikateli Jednání Rady oblasti ČB Jednání rady oblasti Setkání s poslanci JčK Setkání s podnikateli seminář pro Ženy Seminář standardní Ad 5 Nové náměty, různé: Ředitelka oblasti informovala členy RO o nových aktivitách a službách oblasti (účetní semináře, 6-ti denní kurz pro sekretářky/asistentky, neformální setkávání personalistů oblasti, vznik klubu Marketingu a reklamy, Mediální partneři JHK, Komoroví právníci), dále informovala členy RO o spolupráci s magistrátem ČB (příspěvek schválen v plné výši) a dále o úmyslu zavést přes Klub personalistů přímou nabídku a poptávku práce/zaměstnanců mezi členskými firmami JHK. Členové RO tyto aktivity odsouhlasili a podpořili. Ad 6 Termín 73. jednání Rady oblasti byl stanoven na od 8.30hod před Setkáním s poslanci JčK. Ad 8 Usnesení: - Rada oblasti schválila program svého 72. jednání (ad 1) - Rada oblasti vzala na vědomí a schválila splnění úkolů vyplývajících z předešlého jednání RO (ad 2) 5

6 - Rada oblasti žádá Představenstvo JHK o jednoznačné stanovisko k postoji JHK směrem k současné HKČR a dále o zajištění 100% účasti delegátů JHK na Sněmu HKČR (ad 2) - Rada oblasti doporučila Představenstvu JHK přihlášené společnosti a firmy (15x) za členy JHK (ad 3) - Rada oblasti vzala na vědomí 14x zrušení členství v JHK (ad 3) - Rada oblasti vzala na vědomí informace o akcích a činnosti Oblastní kanceláře JHK České Budějovice (ad 4) - Rada oblasti vzala na vědomí informace, nové aktivity a nové návrhy na činnost oblastní kanceláře (ad 5) - Rada oblasti se dohodla na termínu 73. jednání RO ( ad 6). V hod. předseda RO ukončil 72. jednání Rady oblasti České Budějovice a poděkoval přítomným členům RO za účast. V Českých Budějovicích dne Zapsala: Lenka Vohradníková, DiS. ředitelka oblasti České Budějovice Podpis: Ing. Miloslav Kamiš - předseda Rady oblasti České Budějovice 6

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM Přítomni: Plné moci: dle prezenční listiny přítomno 22 členů sdružení.

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti?

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti? AUDITOR 4/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA PODNIKOVÉ KOMBINACE Nový zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (Prof. JUDr. Jan Dědič, Jan Lasák)... 8 Účetní a daňové souvislosti nového zákona

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015

Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Praha únor 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ NA ROK 2015 Představenstvo ČKA projednalo návrh rozpočtu pro rok 2015 na svém XII. zasedání 2. 12. 2014 a schválilo I. zasedání 21. 1. 2015. Návrh

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Občanské sdružení Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat. aneb Desatero pro občany. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Manuál byl vytvořen jako součást projektu MV ČR Zpřehledňování fungování neziskového

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Sborový řád sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Hlava I. Základní ustanovení Čl. 1 Principy 1) Podle svědectví Nového zákona je sbor Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady křesťanskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město Národní 37 Tato výroční zpráva byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona

Více

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě. ze zasedání Zastupitelstva Zápis Č. 6/15 obce Lhota, které se konalo dne 22. 4. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Přítomni: Ing. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Jan Havlíček, Ing. Bc.

Více

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ (1) Po projednání s kněžskou radou stanovuji, že každá farnost pražské arcidiecéze si má právo zřídit si ve smyslu kán. 536 Kodexu kanonického práva (dále jen

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny. Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin. Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3.

Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny. Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin. Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3. Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3. 2015, Zábřeh Předsedající: Ing. Radim Sršeň, Ph.D. a Mgr. Gustav Charouzek

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

EDITORIAL Vážené kolegyně a kolegové, Historie - učitelka života. Josef Šolc, šéfredaktor

EDITORIAL Vážené kolegyně a kolegové,  Historie - učitelka života. Josef Šolc, šéfredaktor EDITORIAL Vážené kolegyně a kolegové, dnes mám pro Vás dvě zprávy; jednu dobrou a jednu špatnou. Začnu tou příznivou: - Dobrá věc se podařila, budeme mít prémii! Každý člen Svazu českých filatelistů obdrží

Více