Ozdravné pobyty pro děti 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ozdravné pobyty pro děti 2011"

Transkript

1 Ozdravné pobyty pro děti 2011 za SPECIÁLNÍ cenu 9.663,- Kč (15-ti denní letecký pobyt v Černé Hoře - Jadran) pojištěnce Vojenské zdravotní pojišťovny ČR za SPECIÁLNÍ cenu 2.250,- Kč (15-ti denní pobyt v České republice - Krkonoše) Černá Hora - Jadran Krkonoše Pro velký zájem doporučujeme rychlé zaslání přihlášky! Podrobnější informace o ozdravných pobytech Vám rádi sdělíme na níže uvedených telefonních číslech: VoZP ČR - Odbor zdravotní politiky Drahobejova 1404/ Praha 9 Kontaktní osoby: Lýdie Vinařová Alena Tvrdá Tel.: , Fax: web: Nestátní zdravotnické zařízení KOVOTOUR PLUS s.r.o. Přívozská 12, Ostrava Kontaktní osoby: Ing. Šárka Popková Tel.: mobil: , , fax: web:

2 Vážení rodiče, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR i pro rok 2011 v rámci rozšíření zdravotní péče zabezpečila pro dětské pojištěnce patnáctidenní ozdravné pobyty v zahraničí a v tuzemsku. Jejich cílem je zvýšit odolnost organizmu a zlepšit zdravotní stav dětí především s alergickým onemocněním, různou formou ekzému, onemocněním horních a dolních cest dýchacích na podkladě snížené imunity. VoZP ČR ve spolupráci s CK KOVOTOUR PLUS pořádá již několik let ozdravné pobyty. Pro rok 2011 byly vybrány dvě lokality: PŘÍMOŘSKÉ POBYTY - ČERNÁ HORA - Ulcinj, komplex Bellevue (letecká doprava) TUZEMSKÉ POBYTY KRKONOŠE, Janské Lázně, hotel Černá Bouda (autokarová doprava) Přímořské i tuzemské ozdravné pobyty jsou určeny dětem od 8 do 14 let věku včetně. V den nástupu na ozdravný pobyt dítě dovrší 8 let a v den ukončení ozdravného pobytu dítě nedovrší věk 15 let. PODMÍNKY PŘIZNÁNÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU od VoZP ČR: dítě a jeden z rodičů (zákonný zástupce) jsou pojištěni u VoZP ČR minimálně 3 měsíce před termínem nástupu na ozdravný pobyt, v den nástupu na ozdravný pobyt dítě dovrší 8 let věku a v den ukončení ozdravného pobytu dítě nedovrší věk 15 let, dítě je schopno respektovat podmínky léčebně ozdravného pobytu, dítě splňuje podmínky dle uvedených indikací. Černá Hora, Ulcinj, komplex Bellevue Finanční příspěvek zákonných zástupců dítěte v roce 2011 na ozdravný pobyt činí Kč na jedno dítě. Jedná se o oblast Jaderského moře. Ulcinjská riviera je nejjižnějším pásmem černohorského pobřeží, leží 23 km od Baru. Hotelový komplex Bellevue s polohou přímo u moře se nachází 3 km od centra města Ulcinj. Vedle města se prostírá nejdelší písečná pláž Jaderského moře, pláž je pokryta jemným pískem, který je bohatý na minerální prvky. Vstup do vody je velmi pozvolný, umožňuje bezpečné koupání dětí. Letecká doprava do Černé Hory je organizována z letiště Praha - Ruzyně do Podgorice a zpět s délkou letu 1 hodina 40 minut. Transfer dětí až do místa pobytu je zajištěn klimatizovanými autokary. Dopravu dětí na letiště Praha Ruzyně a zpět si zajistí rodiče (zákonní zástupci) individuálně. Ubytování je ve 2-3 lůžkových klimatizovaných pokojích s vlastním sociálním zařízením v komplexu s centrální recepcí. Okolí komplexu nabízí spoustu možností k vycházkám. Krkonoše, Janské lázně, hotel Černá Bouda Finanční příspěvek zákonných zástupců dítěte v roce 2011 na ozdravný pobyt činí Kč na jedno dítě. Jedná se o horskou oblast Krkonoše v nadmořské výšce 1260 m n. m. Hotel Černá Bouda je situován přímo na vrcholu Černé hory, daleko od hluku a dopravy. Bohatá příroda Krkonošského národního parku nabízí nespočetné možnosti výletů a nezapomenutelných sportovních zážitků. Doprava je zajištěna klimatizovanými autokary splňujícími veškeré zákonné normy a normy Evropské unie. Dopravu dětí do místa ozdravného pobytu v tuzemsku a zpět zajistí CK KOVOTOUR PLUS s.r.o. svozem z kontaktních míst: Praha, Brno, Olomouc. Ubytování je ve 2-4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Součástí hotelu je dětské hřiště, restaurace, venkovní terasa. Stravování je zajištěno formou plné penze, včetně dopolední a odpolední svačiny a pitného režimu. Doprovod tvoří vybraní odborní lékaři s dostatečně dlouhou praxí, kteří jsou zodpovědní za zdravotní stav dětí po celou dobu pobytu. O děti pečují dále zdravotní sestry, pedagogický doprovod a stálý delegát, kteří jsou zodpovědní za bezpečnost a zdraví celé skupiny. Pojištění pro dětské účastníky přímořského ozdravného pobytu je sjednáno pro cesty a pobyt v zahraničí a pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně pojištění odpovědnosti za neúmyslně způsobené škody. Naše zdravotní pojišťovna vždy klade velký důraz na maximální spokojenost dětských klientů, kteří se účastní přímořského a tuzemského ozdravného pobytu. Děti zde získají mnoho nových zážitků, kamarádů a v první řadě bude mít ozdravný pobyt vliv na zlepšení jejich zdravotního stavu. Vaše Zdravotní pojišťovna VoZP ČR

3 Kontraindikace pro účast na ozdravném pobytu: děti, které nejsou schopné a způsobilé začlenit se do dětského kolektivu nebo vyžadují zvláštní péči pěstounky či ošetřovatelky, trpí stálou dušností, při krátkodobém pobytu na slunci zrudnou a omdlévají, děti, které se v noci pomočují a trpí záchvatovým onemocněním, podrážděností a nezvladatelností, neuposlechnou důrazného pokynu, jsou na invalidním vozíku, musí držet zvláštní dietu z důvodů alergie na některé potraviny, mají onemocnění vyžadující speciální dietní stravování, trpí závažným kardiologickým onemocněním, kardiologickým onemocněním vyžadující zvýšený dohled nebo opatření k prevenci IE v případě infekčního onemocnění. VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST NÁSLEDUJÍCÍM INFORMACÍM K přihlášení na ozdravný pobyt je nutné vyplnit a současně zaslat tyto formuláře: Žádost o zařazení dítěte na ozdravný pobyt (formulář je možno stáhnout z internetu, nebo získat na pobočce VoZP ČR), který vyplní rodič (zákonný zástupce dítěte) a formulář Návrh na umístění dítěte v ozdravovně, který vydá a vyplní registrující lékař pro děti a dorost, nejpozději do na adresu: Ústředí VoZP ČR, Odbor zdravotní politiky, Lýdie Vinařová nebo Alena Tvrdá, Drahobejlova 1404/4, Praha 9. Formulář Návrh na umístění dítěte v ozdravovně musí být vyplněn ve všech oddílech s doporučením ošetřujícího lékaře pro děti a dorost. Musí být uvedena kompletní anamnéza, přehled všech onemocnění, stupeň závažnosti primárního onemocnění, uvedení dlouhodobé medikace včetně dávkování a číselný kód diagnózy, pro které je ozdravný pobyt doporučen lékařem. Formulář Návrh na umístění dítěte v ozdravovně rodiče obdrží u ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Návrhy na ozdravný pobyt, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky, nebudou posuzovány. Nebudou posuzovány návrhy, které nejsou na předepsaném formuláři. Nebudou akceptovány jiné formuláře např. Mořský koník, výměnné listy určené pro zprávu ošetřujícího lékaře a podobně. Rodiče (zákonní zástupci) mohou své dítě přihlásit pouze na jeden ozdravný pobyt, a to přímořský nebo tuzemský. Po schválení ozdravného pobytu revizním lékařem, obdrží vybraní žadatelé od CK KOVOTOUR PLUS s.r.o. písemnou informaci o zařazení, dále závaznou přihlášku, podrobné organizační pokyny, složenku a formuláře potřebné k absolvování pobytu. V případě, že toto vyrozumění neobdrží, dítě nebylo zařazeno na ozdravný pobyt. Při posuzování o zařazení dítěte na ozdravný pobyt je přihlíženo především k závažnosti zdravotního stavu dítěte, k délce pojistného vztahu a počtu pojištěnců VoZP ČR v rodině a k dříve absolvovaným ozdravným pobytům. Z účasti budou vyřazeny děti, pro které je ozdravný pobyt kontraindikován, u kterých byl v předchozím období pedagogickým dozorem hlášen kázeňský přestupek nebo nezvladatelné chování během pobytu. V případě, že zákonní zástupci chtějí na pobyt přihlásit více dětí, mohou si tiskopisy žádostí rozmnožit nebo si je vyžádat na pobočce VoZP ČR. Další možností je tisk žádosti z internetových stránek VoZP ČR programy. Pokud se účastník pobytu dopustí přestupku proti kázni např. závažné a opakované nedodržování pokynů vedoucích, krádež, šikana, kouření, drogy, alkohol apod., bude mu ukončen ozdravný pobyt na náklady rodičů (zákonných zástupců). Každé dítě musí mít vlastní cestovní pas s platností ještě minimálně 3 měsíce po návratu z ozdravného pobytu. Včasné podání žádosti Vám zajistí zařazení dítěte do žádaného turnusu. Platbu je nutno uhradit nejpozději 6 týdnů před nástupem na ozdravný pobyt. Informace o zařazení dítěte na ozdravný pobyt v tuzemsku i v zahraničí pro rok 2011 obdržíte na Ústředí VoZP ČR tel Lýdie Vinařová, Alena Tvrdá nebo

4 INFORMACE PRO ŽADATELE Tuzemské i zahraniční pobyty jsou organizačně zajišťovány CK KOVOTOUR PLUS s.r.o., Přívozská 12, Ostrava Souhlas rodiče (zákonného zástupce) s předáním identifikačních údajů přihlášených účastníků na dobu nezbytně potřebnou pro organizování ozdravného pobytu v roce 2011 pracovníkům firmy KOVOTOUR PLUS s.r.o., se sídlem Přívozská 949/12, Ostrava 1, kteří zajišťují ozdravné pobyty, je nutný v rozsahu potřebném pro organizaci a zajištění ozdravného pobytu. Bez tohoto souhlasu dítě nemůže být zařazeno na ozdravný pobyt. Dopravu dětí do místa ozdravného pobytu v tuzemsku a zpět, zajistí CK KOVOTOUR PLUS s.r.o., svozem z kontaktních míst: Praha - stanice metra A Strašnická, autobusové stání ve směru z centra Brno - u Janáčkova divadla, restaurace La Bohema Olomouc - autobusové nádraží, stanoviště č. 1 Žádost o zařazení dítěte na ozdravný pobyt je platná pouze s Návrhem na umístění dítěte v ozdravovně, s doporučením ošetřujícího lékaře (registrující lékař pro děti a dorost). INFORMACE PRO OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE Obecné kontraindikace ozdravných pobytů všechny kontraindikace platné pro lázeňskou léčbu v jednotlivých skupinách nemocí XXI XXXI dle platné vyhlášky MZ ČR č.58/1997 Sb., dále projevy akutního zánětu, alergie na sluneční záření a na jód, juvenilní diabetes, celková léčba kortikoidy, epilepsie, pomočování, poruchy chování a duševní poruchy vyžadující psychiatrické či psychologické vyšetření, kontroly a ambulantní léčbu nebo zvláštní pedagogickou péči. ZDRAVOTNÍ INDIKACE pro účast na ozdravném pobytu Obecně indikovaná jsou stabilizovaná chronická onemocnění dýchacích cest, poruchy imunity a nemoci kůže. Doporučené diagnózy: J30 - J34 vasomotorická a alergická rýma, chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu, chronický zánět vedlejších nosních dutin, hypertrofie slizniční J37 chronický zánět hrtanu i průdušnice J41 prostá chronická bronchitida J44.8, J44.9 chronická obstruktivní plicní nemoc J45 astma D80 - D84 počáteční stádia či neúplné obrazy poruch imunity L21 - L23 atopická a seboroická dermatitida, alergická kontaktní dermatitida L25 neurčená kontaktní dermatitida L30 jiná dermatitida L40 psoriasa Upozorňujeme rodiče (zák. zástupce), že v případě zrušení závazně potvrzeného pobytu budou povinni uhradit stornovací poplatek ve výši stanovené všeobecnými podmínkami CK KOVOTOUR PLUS s.r.o.. Poplatek se stanovuje z plné ceny pobytu. 10 % z ceny pobytu při odhlášení dítěte od 60 a více pracovních dnů před odjezdem, 25 % z ceny pobytu při odhlášení dítěte od 59 do 30 pracovních dnů před odjezdem, 50 % z ceny pobytu při odhlášení dítěte od 29 do 21 pracovních dnů před odjezdem, 75 % z ceny pobytu při odhlášení dítěte od 20 do 15 pracovních dnů před odjezdem, 80 % z ceny pobytu při odhlášení dítěte od 14 do 7 pracovních dnů před odjezdem, 100% z ceny pobytu při odhlášení dítěte v době kratší než 6 pracovních dnů před odjezdem. Případné dotazy budou zodpovězeny ze strany VoZP ČR na pobočkách VoZP ČR, na Ústředí VoZP ČR Lýdie Vinařová tel , Alena Tvrdá tel , nebo Ze strany cestovní kanceláře KOVOTOUR PLUS s.r.o., Ing. Šárka Popková, tel , mobil , ,

5 Ozdravné pobyty pro děti Černá Hora Jadran/ Krkonoše ČR pohled na komplex BELLEVUE pláž ULCINJ REKREAČNÍ STŘEDISKO ČERNÁ BOUDA Podrobnější informace o ozdravných pobytech Vám rádi sdělíme na níže uvedených telefonních číslech: VoZP ČR - Odbor zdravotní politiky Drahobejova 1404/ Praha 9 Kontaktní osoby: Lýdie Vinařová Alena Tvrdá Tel.: , Fax: web: Nestátní zdravotnické zařízení KOVOTOUR PLUS s.r.o. Přívozská 12, Ostrava Kontaktní osoby: Ing. Šárka Popková Tel.: mobil: , , fax: web:

6 volejte z celé ČR call centrum volání za cenu místního hovoru 1900 prodejních míst naší cestovní kanceláře v ČR nabízí pro pojištěnce VoZP ČR: ceny last minute již dnes se slevou až 30% sleva 500 Kč pro pojištěnce VoZP ČR dovolená za 10 % z celkové ceny zájezdu on-line prodej na Prodejní místa KOVOTOUR PLUS OC FUTURUM BRNO Vídeňská 100 tel./fax: mail: OC FUTURUM OSTRAVA Novinářská 6a tel.: , fax: mail: KOVOTOUR PLUS CA OSTRAVA Nádražní 22 tel.: , Fax: mail: Olomouc Horní nám. 371/1 tel.: , fax: mail: call centrum

Ozdravné pobyty pro děti 2012

Ozdravné pobyty pro děti 2012 Ozdravné pobyty pro děti 2012 Léto 2012 Chorvatsko Podrobnější informace o ozdravných pobytech Vám rádi sdělíme na níže uvedených telefonních číslech: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven

Více

OZDRAVNÉ POBYTY PRO DĚTI 2014. Přihlášky přijímáme od prosince 2013 Pro velký zájem doporučujeme rychlé zaslání přihlášek! Léto 2014 Chorvatsko

OZDRAVNÉ POBYTY PRO DĚTI 2014. Přihlášky přijímáme od prosince 2013 Pro velký zájem doporučujeme rychlé zaslání přihlášek! Léto 2014 Chorvatsko OZDRAVNÉ POBYTY PRO DĚTI 2014 Léto 2014 Chorvatsko Přihlášky přijímáme od prosince 2013 Pro velký zájem doporučujeme rychlé zaslání přihlášek! Podrobnější informace o ozdravných pobytech Vám radí sdělíme

Více

Vojenské zdravotní pojištovny ČR 2015. Pojišťovna moderních technologií

Vojenské zdravotní pojištovny ČR 2015. Pojišťovna moderních technologií Vojenské zdravotní pojištovny ČR 2015 Pojišťovna moderních technologií Editorial 03 Obsah 4 Rozhovor s generálním ředitelem VoZP ČR MUDr. Karlem Šteinem 7 Hospodaření VoZP ČR 8 Rozhovor s generálporučíkem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. 1/120/409062 2014 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v rozsahu ustanovení hlavy IV zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Tuzemské ozdravné pobyty a přímořské ozdravné

Více

Dotované pobyty 55+ Výlet ZDARMA. Již 20 let. s Vámi! Bohatý program. Sezóna ALL INCLUSIVE NEBO PLNÁ PENZE. www.kovotour.cz

Dotované pobyty 55+ Výlet ZDARMA. Již 20 let. s Vámi! Bohatý program. Sezóna ALL INCLUSIVE NEBO PLNÁ PENZE. www.kovotour.cz Dotované pobyty 55+ Výlet ZDARMA Již 20 let s Vámi! Bohatý program Sezóna 2014 ALL INCLUSIVE NEBO PLNÁ PENZE www.kovotour.cz Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS je plně pojištěna u dle zák. 159/99 Sb. a rovněž

Více

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler 2009 Vojenské zdravotní pojišťovny ČR Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler Náš organizmus Doc. PaedDr. Pavel Kolář Cestujeme do zahraničí Preventivní programy PODROBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE na všech pracovištích

Více

Nemocem můžeme předejít ZDRAVOTNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAMY 2005. Evropský průkaz zdravotního pojištění. OZP přivítala 600 000. pojištěnce. www.ozp.

Nemocem můžeme předejít ZDRAVOTNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAMY 2005. Evropský průkaz zdravotního pojištění. OZP přivítala 600 000. pojištěnce. www.ozp. 2 2004 Nemocem můžeme předejít ZDRAVOTNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAMY 2005 Evropský průkaz zdravotního pojištění OZP přivítala 600 000. pojištěnce Více služeb OZP pro Vaše zdraví SLOVO ÚVODEM OBSAH Vážení klienti,

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou dovolenou

Více

Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Č.j. 8.6/12 Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 1 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah 1. Obecná ustanovení...

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou dovolenou

Více

Všeobecné podmínky prodeje

Všeobecné podmínky prodeje Všeobecné podmínky prodeje Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb zahrnutých do cen zájezdů cestovní kanceláře VÍTKOVICE TOURS s. r. o. - IČ 44743840 (dále jen Všeobecné podmínky

Více

www.zlintourtrips.cz 1

www.zlintourtrips.cz 1 CESTOVNÍ KANCELÁŘ 2 0 1 3 www.zlintourtrips.cz 1 MODRÁ NOVINKA Photoderm KID SPF 50+ MAXIMÁLNÍ OCHRANA PRO DĚTI Exkluzivní Patent Buněčné Bioochrany, obohacený o Peptid C, zabezpečuje ochranu buněk až

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. 1. Přeprava: Autobusy, auty různého typu, letecky, vlaky, loděmi (včetně člunů), na slonech, velbloudech, pštrosech, koních a jiných zvířatech používaných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace se sídlem Slovanská alej 13, 326 00, Plzeň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 21. ŠKOLA V PŘÍRODĚ Vypracoval: Mgr. Libuše Pechová Schválil:

Více

CHORVATSKO MAKARSKÁ RIVIÉRA AKTIVNĚ ZDRAVĚ ZÁBAVNĚ CHATY 3XL, MOBILNÍ DOMY, APARTMÁNY SLEVY AŽ 20%

CHORVATSKO MAKARSKÁ RIVIÉRA AKTIVNĚ ZDRAVĚ ZÁBAVNĚ CHATY 3XL, MOBILNÍ DOMY, APARTMÁNY SLEVY AŽ 20% CHORVATSKO MAKARSKÁ RIVIÉRA LÉTO 2014 AKTIVNĚ ZDRAVĚ ZÁBAVNĚ CHATY 3XL, MOBILNÍ DOMY, APARTMÁNY SLEVY AŽ 20% DALMATINEK s.r.o., cestovní kancelář ÚVOD Milí zákazníci, Nabídkou v katalogu LÉTO 2014 zahajujeme

Více

VoZP ČR pojišťovna pro rok 2011. VoZP ČR - pobočky, infolinky, ČR2011 web VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. Foto: Jaroslav Jiřička

VoZP ČR pojišťovna pro rok 2011. VoZP ČR - pobočky, infolinky, ČR2011 web VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. Foto: Jaroslav Jiřička VOJENSKÁ VoZP ČR - pobočky, infolinky, ČR2011 web ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA Foto: Jaroslav Jiřička VoZP ČR pojišťovna pro rok 2011 VoZP_posledni.indd 1 8.6.2011 22:04:05 Kontaktní místa VoZP ČR POBOČKY INFORMAČNÍ

Více

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Informační příručka pro cizince, kteří společně se svými dětmi dlouhodobě pobývají v ČR. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy 2005 Tato

Více

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. ročenka VoZP ČR. Foto: www.janschejbal.com. VoZP ČR. pojišťovna pro rok 2010

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. ročenka VoZP ČR. Foto: www.janschejbal.com. VoZP ČR. pojišťovna pro rok 2010 2010 VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ročenka VoZP ČR Foto: www.janschejbal.com VoZP ČR pojišťovna pro rok 2010 VoZP čr - pobočky, infolinky, web PObOčKY 1/PRAhA Bělehradská 130, P.O. BOX 57, 120 00 Praha

Více

Směrnice Škola v přírodě Číslo jednací, Spisový znak skartační znak 9 /2015 A.1. A10

Směrnice Škola v přírodě Číslo jednací, Spisový znak skartační znak 9 /2015 A.1. A10 Základní škola Mšeno, příspěvková organizace se sídlem Boleslavská 360, 27735 Mšeno Směrnice Škola v přírodě Číslo jednací, Spisový znak skartační znak 9 /2015 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

Vzdělávání pro diabetiky 1. a 2. typu léčené inzulínem a jejich rodinné příslušníky

Vzdělávání pro diabetiky 1. a 2. typu léčené inzulínem a jejich rodinné příslušníky Vzdělávání pro diabetiky 1. a 2. typu léčené inzulínem a jejich rodinné příslušníky nebo přátele Milí přátelé, již šestým rokem se do Vašich rukou dostává náš Katalog edukací 2010, který je určen pro diabetiky

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Keňa Safari s.r.o. pro zprostředkování prodeje zájezdů. platné ke dni 19. 06. 2011

Všeobecné obchodní podmínky. Keňa Safari s.r.o. pro zprostředkování prodeje zájezdů. platné ke dni 19. 06. 2011 Všeobecné obchodní podmínky Keňa Safari s.r.o. pro zprostředkování prodeje zájezdů platné ke dni 19. 06. 2011 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Zákazníka

Více

2012 založeno 1994 P ROG RAMY PRO SKU P I NY SKOLN I FI REMN I SPORTOVN I ZAJMOVE VZDELAVACI A J I NE PARTY

2012 založeno 1994 P ROG RAMY PRO SKU P I NY SKOLN I FI REMN I SPORTOVN I ZAJMOVE VZDELAVACI A J I NE PARTY l é t o 12 založeno 199 P ROG RAMY PRO SKU P I NY SKOLN I FI REMN I SPORTOVN I ZAJMOVE VZDELAVACI A J I NE PARTY OBSAH ÚVOD 2 Informace - platby, pojištění, ubytování, doprava 3 FESTIVAL, soustředění,

Více

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku.

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku. Základní škola Kravaře, Komenského 14 ŠKOLA V PŘÍRODĚ Vypracoval: Mgr. Tomáš Dorazil Účinnost ode dne: 22.5. 2003 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Blue Style k.s. a. Pojistné podmínky ERV pojišťovna, a. s.

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Blue Style k.s. a. Pojistné podmínky ERV pojišťovna, a. s. Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Blue Style k.s. a Pojistné podmínky ERV pojišťovna, a. s. LÉTO 2013 Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Blue

Více

sm_14 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY Obecná ustanovení

sm_14 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY Obecná ustanovení Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY

Více

obsah katalogu kontakty informace o přepravě do Chorva úvodní slovo Dakol Club slevy za rychlé rozhodnutí důležité informace www.ck-dakol.

obsah katalogu kontakty informace o přepravě do Chorva úvodní slovo Dakol Club slevy za rychlé rozhodnutí důležité informace www.ck-dakol. katalog 2o15 úvodní slovo Dakol Club slevy za rychlé rozhodnutí důležité informace obsah katalogu kontakty informace o přepravě do Chorva tska ÚVODNÍ SLOVO OBSAH KATALOGU Vážení klienti, i letos přicházíme

Více

CK EXTREM SPORT www.alpynaden.cz

CK EXTREM SPORT www.alpynaden.cz CK EXTREM SPORT www.alpynaden.cz KATALOG ZÁJEZDŮ 2011/2012 Vážení klienti a přátelé zimních sportů, rádi bychom Vám poděkovali za Vaši přízeň, kterou nám věnujete již řadu let. Opět nadchází čas, kdy je

Více

NÁVRH NA LÁZEÒSKOU PÉÈI - díl 6 pouèení pacienta JAK S VZP ČR DO LÁZNÍ 1. Lázeňskou péči jako nezbytnou součást léčebného procesu doporučuje pojištěnci ošetřující lékař přímo na návrhu v části lékařská

Více