Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.memoryandconscience.eu"

Transkript

1 To PavlaFoglová,Director TheInstituteCouncil InstitutefortheStudyofTotalitarianRegimes Siwiecova Praha3 CzechRepublic OPENLETTER Göteborg,14January2014 DearDirectorFoglová, DearInstituteCouncil, Itismysaddutytoinformyouthatasoftoday,theMembershipofthe InstitutefortheStudyofTotalitarianRegimesinthePlatformofEuropean MemoryandConsciencehasbeensuspendeduntilfurthernotice. AnexplanationinEnglishandCzechisattached. Yourstruly, GöranLindblad President CC:PresidentsoftheSenateandtheChamberofDeputiesandPrimeMinister oftheczechrepublic President: Göran Lindblad Executive Board: Siegfried Reiprich Zsolt Szilágyi Paweł Ukielski Andreja Valič Zver Managing Director: Neela Winkelmann Supervisory Board: Valters Nollendorfs Andrei Muraru Marek Mutor Board of Trustees: Sandra Kalniete Tunne Kelam Vytautas Landsbergis László Tőkés Milan Zver Monica Luisa Macovei Paweł Robert Kowal Werner Schulz Wojciech Roszkowski Alexandr Vondra Martin Mejstřík Stéphane Courtois Radvilė Morkūnaitė- Mikulėnienė Members: 43 institutions and organisations from 13 EU Member States, Ukraine, Moldova, Iceland, Canada and the USA working in the field of coming to terms with the legacy of totalitarianism on European soil Siwiecova Praha 3 Czech Republic tel.: The Platform of European Memory and Conscience is an interest association of legal persons founded according to the Civil Code of the Czech Republic and registered at the City Hall of Prague under reg.-no 23/11. Id.-No.: Bank account EUR: No , Česká spořitelna, a.s., Czech Republic IBAN: CZ BIC: GIBACZPX Bank account CZK: No , Česká spořitelna, a.s., Czech Republic IBAN: CZ BIC: GIBACZPX

2 ExplanatorystatementonthesuspensionofMembershipofthe InstitutefortheStudyofTotalitarianRegimesinthePlatformof EuropeanMemoryandConscience InaccordancewithArticle8paragraphs1and2oftheStatuteofthePlatformof EuropeanMemoryandConscience,interestassociationoflegalpersons (hereinafter Platform ),thecouncilofmembersasthesupremebodyofthe Platformdecidedatitsmeetingon13November2013thattheInstituteforthe StudyofTotalitarianRegimes(hereinafter Institute )wouldberequestedforthe finaltimetoprovideinformationwhichithadpreviouslyrefusedtogivetothe PresidentofthePlatform.ThePresidenthadsentalettertotheInstitute formulatedasarequestforprovisionofinformationbasedonactno.106/1999 Coll.,theFreedomofInformationAct,initscurrentwording.TheCouncilof MembersgavetheInstituteadeadlineof31December2013,afterwhich,shouldit elapsewithoutaresult,themembershipoftheinstituteintheplatformwouldbe suspendeduntilfurthernotice.theinstitutewasinformedaboutthedecisionof thecouncilofmembersbyletterof13november2013. AstherequestedinformationhasnotbeendeliveredtothePlatformuntilthisday, thesaidsuspensionofmembershipistakingeffectasof14january2014. ItfollowsfromthesuspensionofMembershipthatstartingasoftoday,the Instituteshallceasetoenjoytherightsandprivilegesensuingfromthefounding documentsoftheplatform. Explanation: Thishasbeenthesecondconsecutivecasetakingplacein2013whentheInstitute refusedtoprovideinformationtotheplatformwhichwasessentialforthe PlatformtobeabletoassesswhethertheInstitutewasviolatingtheCodeofthe Platform,anintegralpartofitsfoundingdocuments. 2

3 Onthefirstoccasion,thePlatformrequestedthenewlyappointedDirectorofthe InstitutePavlaFoglovátoexplainherbusinessactivitiesintheyears , duringwhich,basedonpressreports,msfoglovámighthavecommittedmoney launderingwithanamountof20millionczk.thiscouldrepresentaviolationof thecodeoftheplatform,whichstipulatesthat: TheMemberisnotconnectedwith, doesnotandshallnotsupport,inanyform,beitfinancial,personalormaterial,nondemocraticpoliticalstructuresorpersonsaffiliatedwithsuchstructures( ). NeitherDirectorFoglovánortheInstituteCouncilprovidedanyanswerstothe Platform'squestionsformulatedinlettersdated23and25April2013. ThecurrentmatterinquestionwasarequestofthePlatformforprovisionof informationwhetherthefivemembersofthescientificcounciloftheinstitute,an advisorybodyofthedirector,whoweremembersofthecommunistpartyof Czechoslovakiainthepast,1)hadheldanypoliticalfunctionsand2),whetherthey hadreceivedanypaymentfortheiractivitiesfortheksč.again,thismight representaviolationofthecodeoftheplatform,whichstipulatesthat: The Memberdoesnotknowinglyemploy( )formerfunctionarieswithpaidpoliticaljobs intotalitarianpoliticalstructures,inpaidorunpaidfunctions. Byletterdated4November2013,theInstituterefusedtoprovidetheanswers arguingthatthiswasprivateinformationandanissueofprotectionofthecivic honourandhumandignityofthepersonsinquestion.thisexplanationcannotbe accepted.onthecontrary,theactivityofmembersofthetotalitariancommunist partyofczechoslovakiaintheyears istheverysubjectmatterofstudy oftheinstituteitself.pursuanttoarticle4ofactno.181/2007coll.,initscurrent wording,itistheinstitute'stask,i.a.,tostudythecriminalactivityofthe CommunistpartyofCzechoslovakia,todocumenttheparticipationofdomestic personsonthesupportofthecommunistregimeandtopublishinformationabout theperiodofcommunistruleandaboutdeedsandfatesofindividuals.tothisend, 3

4 pursuanttoarticle5oftheact,theinstituteisentitledtoprocesspersonal informationtothenecessaryextent. ThewayinwhichtheInstitutehasreactedtorequestsbythePlatform,whichwere madeinordertodispelthesuspicionthattheinstitutemightbeviolatingthecode oftheplatformbythepersonalappointmentstothepositionsofdirectorandthe ScientificCouncil,hasunfortunatelyonlyservedtoincreasethissuspicion.Inthis situation,thecouncilofmembershaschosenasanctionwhichismorelenientthan anexclusionofamemberpursuanttoarticle4paragraph4ofthestatute,andthe PlatformismerelysuspendingtheMembershipoftheInstitute.ThePlatformis doingsoingoodfaiththatthepersonalappointmentstothebodiesoftheinstitute willchangeforthebetterandthatitwillbeabletoreinstatethemembershiptoits fullextent. InGöteborgon14January2014 GöranLindblad President 4

5 OdůvodněnípozastaveníčlenstvíÚstavuprostudiumtotalitních režimůvplatforměevropsképamětiasvědomí Vsouladusčl.8odst.1a2StanovPlatformyevropsképamětiasvědomí, zájmovéhosdruženíprávnickýchosob(dálejen Platforma ),rozhodlačlenská radajakonejvyššíorgánplatformynavýročnímzasedánídne ,žebude Ústavprostudiumtotalitníchrežimů(dálejen Ústav )naposledyvyzván kposkytnutíinformací,kteréjižpředtímodmítlsdělitprezidentoviplatformyna základějehožádostivdopiseformulovanémjakožádostoposkytnutíinformací podlezákonač.106/1999sb.,osvobodnémpřístupukinformacím,vplatném znění.členskáradaposkytlaústavulhůtudo ,pojejímžmarném uplynutíbudeústavuaždoodvolánípozastavenočlenstvívplatformě. OrozhodnutíČlenskéradybylÚstavinformovándopisemzedne JelikožnebylyPlatforměpožadovanéinformacedodnešníhodnedoručeny, docházíktomutopozastaveníčlenstvísplatnostíod zpozastavení členstvívyplývá,žeústavodtohotodatanebudeužívatvýhodapráv,kterépro ČlenyzezakladatelskýchlistinPlatformyplynou. Vysvětlení: Jednáseovpořadíjižodruhýpřípad,kdyvroce2013Ústavodmítlposkytnout Platforměinformace,kterébylyproPlatformunezbytné,abymohlaposoudit,zda ÚstavporušilKodexPlatformy,nedílnousoučástjejíchzakladatelskýchlistin. PoprvévyzvalaPlatformanovějmenovanouředitelkuÚstavuPavluFoglovou,aby vysvětlilasvépodnikánízlet ,běhemnichžsepaníFoglovápodlezpráv ztiskumohladopustitpraníšpinavýchpenězsčástkou20miliónůkč,cožby 5

6 mohloznamenatporušeníkodexuplatformy,podlenějž Členneníspojens, nepodporujeanebudepodporovatvjakékolivpodobě,aťfinanční,personálnínebo materiální,nedemokraticképolitickénebomocenskéstrukturyneboosoby stakovýmitostrukturamispřízněné(...). AniředitelkaFoglová,aniRadaÚstavu Platforměnaotázkyformulovanévdopisechzedne23.a25.dubna2013 neodpověděly. VsoučasnépředmětnévěcisejednaloožádostPlatformyoposkytnutíinformací otom,zdapětčlenůvědeckéradyústavu,poradníhoorgánuředitelky,kteříbyli vminulostičlenykomunistickéstranyčeskoslovenska,1)zaujímalojakoukoliv politickoufunkcia2),zdazačinnostproksčobdrželijakoukolivúplatu.opětbyse zdemohlojednatoporušeníkodexuplatformy,podlenějž Členvědomě nezaměstnává,aťjižvplacenýchneboneplacenýchfunkcích,(...)bývaléplacené funkcionářetotalitníchpolitickýchstruktur. Ústavdopisemzedne odmítlinformaceposkytnoutstím,žesejedná osoukromýúdajaoochranuobčanskéctialidskédůstojnostidotčenýchosob. Stímtoodůvodněnímnelzesouhlasit.ČinnostčlenůtotalitníKomunistickéstrany Československavobdobí jenaopakpředmětembádánísamotného Ústavu.Ústavmázaúkolpodle 4zákonač.181/2007Sb.,vplatnémznění,mj. zkoumatzločinnoučinnostkomunistickéstranyčeskoslovenska,dokumentovat účastdomácíchosobnapodpořekomunistickéhorežimuazveřejňovatinformace oobdobíkomunistickémociaočinechaosudechjednotlivců.ktomujepodle 5 zák.oprávněnzpracovávatosobníúdajevnezbytnémrozsahu. Způsob,jakýmÚstavreagovalnažádostiPlatformypodanézaúčelemrozptýlení podezření,žepersonálnímobsazenímpostuředitelkyavědeckéradyporušuje KodexPlatformy,bohuželtotopodezřenípouzezvýšil.Členskáradavtétosituaci zvolilasankciměkčí,nežjesankcevyloučeníčlenapodlečl.4odst.4stanov, 6

7 aplatformačlenstvíústavupouzepozastavuje.činítakvdobrévíře,žese personálníobsazeníorgánůústavuzměníklepšímuažebudemocičlenstvívplné šířiobnovit. VGöteborgudne14.ledna2014 GöranLindblad Prezident 7

securitas imperii Neela Winkelmann-Heyrovská Platforma evropské paměti a svědomí, chronologie vzniku 2008 2011 DOKUMENTY

securitas imperii Neela Winkelmann-Heyrovská Platforma evropské paměti a svědomí, chronologie vzniku 2008 2011 DOKUMENTY Platforma evropské paměti a svědomí, chronologie vzniku 2008 2011 Platforma evropské paměti a svědomí (dále jen Platforma) byla založena v Praze v říjnu 2011 jako výsledek tzv. pražského procesu započatého

Více

Quarterly Performance Report 30.6.2014

Quarterly Performance Report 30.6.2014 Quarterly Performance Report 30.6.2014 Content Description of the Company...3 Corporate Governance...6 Company s shareholders structure... 10 Information on Group structure... 11 Structure of ČP Group...

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

KONFERENCE NGV 2013 PERSPEKTIVY ROZVOJE A VYUŽITÍ CNG/LNG V DOPRAVĚ PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND USE OF CNG / LNG IN TRANSPORT

KONFERENCE NGV 2013 PERSPEKTIVY ROZVOJE A VYUŽITÍ CNG/LNG V DOPRAVĚ PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND USE OF CNG / LNG IN TRANSPORT KONFERENCE NGV 2013 PERSPEKTIVY ROZVOJE A VYUŽITÍ CNG/LNG V DOPRAVĚ PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND USE OF CNG / LNG IN TRANSPORT POŘÁDANÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY, MINISTERSTVA

Více

4. a 5. března 2014 OREA hotel Pyramida, Praha 4 and 5 March 2014 The OREA Pyramida Hotel, Prague. 20. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

4. a 5. března 2014 OREA hotel Pyramida, Praha 4 and 5 March 2014 The OREA Pyramida Hotel, Prague. 20. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY 20. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY nové trendy / zahrnuje konferenci Plasty The 20th Conference DISTRIBUTION SYSTEM OPERATION 2014 New Trends / includes the PLASTICS Conference 4. a 5. března

Více

How to Create and Grow a Successful Biotechnology Cluster

How to Create and Grow a Successful Biotechnology Cluster www.gate2biotech.cz www.hospimedica.cz How to Create and Grow a Successful Biotechnology Cluster 22. October 2008 Brno, Czech Republic 3 rd International Biotechnology Conference Gate2Biotech How to Create

Více

Annual Report. Česká leasingová a finanční asociace

Annual Report. Česká leasingová a finanční asociace Annual Report Česká leasingová a finanční asociace Czech Leasing and Finance Association Annual Report 2014 Czech Leasing and Finance Association Contents Introductory Word by the ČLFA s Board Chairlady

Více

IX. Hradec Days of Social Work. Intradisciplinary and interdisciplinary. Social Work. 21 22 September 2012. Second call for papers

IX. Hradec Days of Social Work. Intradisciplinary and interdisciplinary. Social Work. 21 22 September 2012. Second call for papers University of Hradec Králové Institute of Social Work holds the international scientific conference IX. Hradec Days of Social Work Conference topic: Intradisciplinary and interdisciplinary cooperation

Více

DECREE No. 348/2008 Coll.

DECREE No. 348/2008 Coll. DECREE No. 348/2008 Coll. On Instruction and Examinations in the Czech Language for the Purposes of Obtaining a Permanent Residence Permit on the Territory of the Czech Republic The Ministry of Education,

Více

Ostrava 22 23 September 2011. Ostrava 22. 23. září 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, Motto: Long-termed sustainability

Ostrava 22 23 September 2011. Ostrava 22. 23. září 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, Motto: Long-termed sustainability 2011 Pořadatel / Organizer: Hlavní partneři / Main Partners: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region organises the 12th international conference

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Innovating Minds. for Young Europeans

Innovating Minds. for Young Europeans Innovating Minds Czech Awards for Young Europeans Opened by Česká hlava s.r.o. Company jointly with Mr. Přemysl Sobotka, M.D. Chairman of the Czech Republic s Senate and in collaboration with the Czech

Více

Ostrava 22. 23. září 2011. Ostrava 22 23 September 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, lidí a znalostí v regionu.

Ostrava 22. 23. září 2011. Ostrava 22 23 September 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, lidí a znalostí v regionu. 2011 Pořadatel / Organiser: Hlavní partneři / Main Partners: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 22. 23. září 2011 22 23 September 2011 Partneři / Partners: 12. ročník mezinárodní konference 12th Annual

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C.

INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C. MK Veselí nad Lužnicí EFRA & RC Autoklub Czech Republic In conjuction with local club MK Veselí nad Lužnicí Are attending from 8th to 10th August 2008 INTERNATIONAL RACE 1:8 BUGGY I.C. 8th August - Friday

Více

Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka

Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka 1 Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Obchodní jméno/ Business

Více

Conformity Assessment of Directive 2009/110/EC CZECH REPUBLIC

Conformity Assessment of Directive 2009/110/EC CZECH REPUBLIC of Directive 2009/110/EC CZECH REPUBLIC Final Report Version 2.0 08/02/2013 www.tipik.eu Tipik Communication Agency S.A. Avenue de Tervueren 270 B-1150 Brussels Tel. +32.2.235.56.70 Fax +32.2.235.56.99

Více

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Obsah Content Poslání Nadace..................................................5 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar

Více

Autonomie univerzit - je ohrožena? Úloha autonomie univerzit. Problémy (ohrožení?) Vztah univerzit a veřejné sféry

Autonomie univerzit - je ohrožena? Úloha autonomie univerzit. Problémy (ohrožení?) Vztah univerzit a veřejné sféry Autonomie univerzit - je ohrožena? Jiří Zlatuška Reforma terciárního vzdělávání a návrh věcného záměru zákona Bílákniha různost modelů řízení Věcný záměr zákona podstatné přesuny pravomocí z akademických

Více

Charles University in Prague. Faculty of Human Studies. Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organizations

Charles University in Prague. Faculty of Human Studies. Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organizations Charles University in Prague Faculty of Human Studies Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organizations Bc. Adéla Bělunková Management of Volunteering in the Czech Republic

Více

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020 O b s a h C O N T E N T S Základní údaje o společnosti Základní kapitál Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci Organizační struktura Členství v jiných osobách Profil společnosti Shrnutí roku

Více

Knihovna Václava Havla The Václav Havel Library. Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008

Knihovna Václava Havla The Václav Havel Library. Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 vyrocka VH 8ak 20.8.2009 9:48 Stránka 1 Knihovna Václava Havla The Václav Havel Library Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Nové centrum aktivit Knihovny Václava Havla Galerie Montmartre v Řetězové

Více

TIMUC. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Constitution of Association

TIMUC. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Constitution of Association TIMUC Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Constitution of Association Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Constitution of Association, non-profit making organization TIMUC, o. p.

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

6. MISTROVSTVÍ SVĚTA SENIORŮ A VETERÁNŮ V RYBOLOVNÉ TECHNICE

6. MISTROVSTVÍ SVĚTA SENIORŮ A VETERÁNŮ V RYBOLOVNÉ TECHNICE Český rybářský svaz s Českým rybářským svazem územního svazu města Prahy a odborem rybolovné techniky v Praze pořádají 6. MISTROVSTVÍ SVĚTA SENIORŮ A VETERÁNŮ V RYBOLOVNÉ TECHNICE 3. 7. 7. 2013 Praha Česká

Více

Výroční zpráva/ Annual Report 2009

Výroční zpráva/ Annual Report 2009 AXA investiční společnost a.s. Výroční zpráva/ Annual Report 2009 more than/standards Obsah/Content Informativní část/informative section: Informace o společnosti...02 About the company...03 Orgány společnosti,

Více

Innovating Minds. for Young Europeans

Innovating Minds. for Young Europeans Innovating Minds Czech Awards for Young Europeans Opened by Česká hlava s.r.o. Company jointly with Mr. Přemysl Sobotka, M.D. Chairman of the Czech Republic s Senate and in collaboration with the Czech

Více

PRAGUE REGION P 8 P 18 P 19 P 7 P 20 P 9 P 14 P 6 P 1 P 3 P 2 P 21 P 10 P 15 P 17 P 5 P 4 P 13 P 22 P 11 P 12 P 16 R10 D11 PRAGUE REGION ABOUT REGION

PRAGUE REGION P 8 P 18 P 19 P 7 P 20 P 9 P 14 P 6 P 1 P 3 P 2 P 21 P 10 P 15 P 17 P 5 P 4 P 13 P 22 P 11 P 12 P 16 R10 D11 PRAGUE REGION ABOUT REGION D8 PRAGUE REGION D5 R7 P 17 R1 P 6 P 13 P 5 P 8 P 7 P 1 P 3 P 2 P 4 P 18 P 19 P 9 P 14 P 10 P 15 P 11 R1 R10 P 20 P 21 P 22 D11 P 16 P 12 D1 R4 ABOUT REGION The capital of Czech Republic is situated in

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Profil Company Profil

Profil Company Profil Výroční Výroční zpráva zpráva Annual Annual Report Report Profil Company Profil CZEDMA je zájmové sdružení právnických osob s názvem Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro, která v roce

Více