Working Paper. Working Papers in Interdisciplinary Economics and Business Research. Lázeňský cestovní ruch v ČR a ve vybraných státech Evropy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Working Paper. Working Papers in Interdisciplinary Economics and Business Research. Lázeňský cestovní ruch v ČR a ve vybraných státech Evropy"

Transkript

1 9 Working Paper Institute of Interdisciplinary Research Working Papers in Interdisciplinary Economics and Business Research Lázeňský cestovní ruch v ČR a ve vybraných státech Evropy Kajzar Patrik May 2015

2 Working Papers in Interdisciplinary Economics and Business Research Silesian University in Opava School of Business Administration in Karviná Institute of Interdisciplinary Research Univerzitní nám. 1934/ Karviná Czech Republic Citation Kajzar, P., Lázeňský cestovní ruch v ČR a ve vybraných státech Evropy. Working Paper in Interdisciplinary Economics and Business Research no. 9. Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná.

3 Abstrakt Kajzar Patrik: Lázeňský cestovní ruch v ČR a ve vybraných státech Evropy Cestovní ruch představuje odvětví s vysokým potenciálem růstu. Patří k jedněm z největších oborů podnikatelské činnosti na světě a v mnoha regionech bývá jediným a zároveň největším zdrojem investic a pracovních míst. Dle výkladového slovníku cestovního ruchu představuje zdravotní cestovní ruch formu cestovního ruchu, který směřuje především do lázní nebo rekreačních center, u níž hlavní motivací účasti je zlepšování zdravotního stavu návštěvníků, a to nejčastěji pomocí kombinace zdravotní terapie a zdravotních služeb, pobytu v prostředí s léčebnými účinky (podnebí, moře, koupele, léčivé prameny aj.), změny životosprávy, tělesného cvičení, diety a relaxačních programů ajlázně jsou historicky vždy spojeny s existencí přírodního léčivého zdroje minerální vody, peloidů (rašeliny, slatiny či bahna), léčivých plynů či klimatu. Dle ISPA (International Spa Organization, Mezinárodní organizace lázní) dnešní lázně navazují na tradiční léčebné lázně, založené na minerálních a termálních pramenech, které jsou v současnosti doplněny o moderní lázeňská zařízení, které jsou určeny jak pro relaxaci, odstranění bolesti i obnovu fyzických a duševních sil. Cílem příspěvku je zhodnotit lázeňský cestovní ruch v ČR a ve vybraných státech Evropy. Klíčová slova lázeňský cestovní ruch, lázně, lázeňská místa, léčivé zdroje JEL: L83 Contacts Kajzar Patrik, Department of Tourism and Leisure Activities, School of Business Administration, Silesian University, Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, Czechia,

4 Abstract Kajzar Patrik: Wellness and Spa tourism in the Czech Republic and selected destinations of Europe Tourism is an industry with high growth potential. Is one of the largest fields of business in the world and in many regions is the only and largest source of investment and jobs. According to the explanatory dictionary of tourism medical tourism represents a form of tourism, which is directed primarily to the spa or recreational centers, in which the main motivation for participation is improving the health of visitors, mostly through a combination of medical treatment and health services, stay in an environment with medical effects (climate, sea baths, healing springs etc.), changes in diet, physical exercise, diet and relaxation programs, etc. Spas are always historically associated with the existence of natural medicinal resources - mineral water, peloids (peat, peat or mud), natural gas or climate. According to the ISPA (International Spa Organization) today spa built on the traditional spas, based on mineral and thermal springs, which are now complemented by modern spa facilities, which are designed for relaxation, eliminate pain and restore physical and mental strength. The aim of this article is to evaluate the thermal tourism in the Czech Republic and selected European countries. Key words spa tourism, spa, spa resorts, medical sources JEL: L83 Contacts Kajzar Patrik, Department of Tourism and Leisure Activities, School of Business Administration, Silesian University, Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, Czechia, Acknowledgement This paper was supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic within the Institutional Support for Long-term Development of a Research Organization in 2015.

5 Úvod Cílem příspěvku je zhodnotit lázeňský cestovní ruch v ČR a ve vybraných státech Evropy. V příspěvku autor vychází zejména ze sekundárních zdrojů, které zahrnují informace jednak z internetových zdrojů např. Atlasu Česka, Českého statistického úřadu a Svazu léčebných lázní České Republiky, a také z knižních publikací, které se vztahují k lázeňství a cestovnímu ruchu, např. od autorů Páskové a Zelenky (2002), Indrové a kol. (2007), Václavínkové (2013) a Poděbradského (2008). Cestovní ruch představuje odvětví s vysokým potenciálem růstu. Patří k jedněm z největších oborů podnikatelské činnosti na světě a v mnoha regionech bývá jediným a zároveň největším zdrojem investic a pracovních míst. (Kajzar, 2013) Slovo lázeňství má svůj základ v pojmu lázeň ve významu koupel. Pojem lázeňství je možné chápat jako spojení dvou samostatných sfér. Zasahuje do oboru zdravotnictví I cestovního ruchu. (Václavínková 2013, s. 5) Existují množství dalších definic, které ve své podstatě znamenají totéž. Např. Pásková a Zelenka (2002, s. 158) definují lázeňství ve Výkladovém slovníku cestovního ruchu jako souhrn aktivit, specifické infrastruktury a lidských zdrojů v oblasti poznání a práce zaměřených na znalost přírodních léčivých zdrojů a realizace technik a procedur pro léčení různých somatických, psychosomatických i psychologických problémů. Souhrnným cílem lázeňství je prevence a léčení lidských chorob, regenerace sil a relaxace. Je spojeno s využíváním síly přírodních léčivých zdrojů, krásy přírodního i kompozice kulturního prostředí. Dle Dědiny (2004, s. 10) lze pojem lázeňství chápat ve třech různých rovinách. Lázeňstvím tedy rozumíme vědní lékařský obor, kde je za pomoci přírodních léčivých zdrojů (termální a minerální prameny, peloidy - rašelina, bahno a slatina, dále pak zřídelní plyny či klimatické podmínky), zajišťována prevence a léčba přesně definovaných onemocnění a zajišťována tak ochrana veřejného zdraví. Lázeňství je zároveň souhrn činností a jednání ekonomického charakteru, jejichž funkcí je dosažení co nejlepších ekonomických výsledků za použití co nejnižších provozních nákladů. Poslední rovinu tvoří sociálně-politický systém, jehož podstatou je poskytování lázeňské péče občanům na základě doporučení ošetřujícího lékaře. Francová (2003) definuje lázeňství jako základní formu cestovního ruchu, při které hosté využívají komplex lázeňských a dalších služeb. Vedle základní služby, kterou je lázeňská péče, jsou v lázních poskytovány i služby ubytovací, stravovací a celá řada jiných doplňkových služeb jako jsou kulturní, společenské a sportovní služby, které tvoří podstatnou část nabídky cestovního ruchu v lázeňských místech. Tvoří je například promenádní koncerty, společenské akce, hudební festivaly, taneční zábavy, výlety do míst v okolí apod. Lázeňský cestovní ruch: (Cinkánová, 2013) je součástí zdravotního cestovního ruchu, hlavní motivací je zlepšování zdravotního stavu návštěvníků nejčastěji pomocí kombinace zdravotní terapie a zdravotních služeb, pobytu v prostředí s léčebnými účinky, změny životosprávy, tělesného cvičení, diety a relaxačních programů a další zdravotně preventivní a léčebné činnosti pod odborným dohledem, realizuje se obvykle v oblasti přírodního léčivého zdroje (voda, plyny, bahno, slatina, klima). Poděbradský (2008) uvádí, že zákazníci lázeňských center již dobře vědí, co mohou od jednotlivých zařízení očekávat. Nejčastěji hledají relaxaci a pomoc od drobných zdravotních či duševních potíží. Velkou popularitu si získali tzv. anti-ageing procedury (procedury, které 1

6 omlazují vaši pleť, navíc zabraňují ztrátě její pružnosti a tvorbě vrásek) a také procedury, po jejichž absolvování se člověk lépe cítí. Mezi nejvíce kupované služby patří masáže všeho druhu. Dle Indrové (2007, s.83) byl lázeňský cestovní ruch historicky jednou z prvních oblíbených forem novodobého cestovního ruchu již od 18. století a je jako součást cestovního ruchu prezentován dodnes, neboť v rámci lázeňství je vždy využívána materiálně technická vybavenost sloužící cestovnímu ruchu v daném místě. Lázeňství je významnou součástí domácího cestovního ruchu díky dlouhodobé tradici a atraktivitě lázeňských míst s bohatou kulturně společenskou nabídkou. Je také jedním z významných motivů aktivního zahraničního cestovního ruchu vzhledem k jedinečnosti některých přírodních léčivých zdrojů, či použitých léčebných metod v dané oblasti. Rozvoj lázeňství v evropském pojetí je založen na pradávném zájmu lidí o přírodní minerální prameny, které se od odlišovaly od běžných pramenů především svým vzhledem, chutí a teplotou. Tyto zázračné prameny začali využívat k vodoléčbě především Římané, kteří na ně při svých válečných výpravách narazili, a to zejména na území dnešní Francie, ale i v jiných částech Evropy (dnešním Německu, Chorvatsku, Maďarsku, atd.). Země s tradičním pojetím lázeňství (myšleno tím především v Evropě) jsou stále nejaktivnější ve svých nabídkách, postupně se však i k těmto lázeňským velmocím (např. Německo, Itálie, Francie, ale i ČR a SR) přidávají země s nabídkou nových moderních produktů vlastním posláním a strukturou nabídky velmi blízké tomuto typicky evropskému komplexu produktů. Tak dnes můžeme lázeňské programy nalézt i v přímořských centrech Tuniska, Izraele i Turecka, thallassoterapie (,,mořské léčení"- např. relaxační zábaly z mořských řas) se bouřlivě rozvíjí v Jižní Americe a Mexiku, své tradiční horké prameny objevují znovu i Japonci. Z pohledu potenciálu lázeňských produktů nabízí Evropa ve svých nejméně tisíci lázeňských místech skoro všech zemí (snad jen kromě Skandinávie a některých pobaltských států jsou v tomto počtu zapojeny vlastně všechny země světadílu i přilehlého Středomoří) nepřeberné množství kapacit a programů pro nejrůznější formy, délky i motivace pobytů. (Knop, 2006) 1. Lázeňský cestovní ruch v České Republice Česká republika je mimořádně bohatá na minerální prameny a léčebné lázně. Společné dílo přírody a lidí získalo světový ohlas a stalo se důležitým zdravotnickým a ekonomickým artiklem naší země. Využívání přírodních léčivých zdrojů, koupelí, lázní, pití vod a lázeňské léčení má celosvětově několik století dlouhou tradici a české a moravské lázně patří k nejvyspělejším na světě. (Atlas Česka: Lázně, 2013) Dle Václavínkové (2013) jsou lázeňské služby a lázeňský cestovní ruch plně k dispozici zahraničním návštěvníkům a jsou i cíleně propagovány v zahraničí (CzechTourism, Svaz léčebných lázní, Sdružení lázeňských míst). Podle výsledků průzkumů přibližně u 5 % zahraničních turistů je motivem návštěvy České republiky lázeňské místo. Své dobré jméno si české lázeňství vybudovalo především díky vysoké úrovni zdravotní péče, pravidelné kontrole kvality přírodních léčebných zdrojů, propracovanému systému komplexního působení na pacienta a zlepšujícím se technickým vybavením zdravotní části lázeňských objektů. Svaz léčebných lázní České Republiky konstatuje, že romě léčebných a wellness procedur najdete v našich lázních mnoho dalších příležitostí k vyžití sportovnímu, společenskému i kulturnímu. Krásné okolí většiny lázeňských míst láká k procházkám a turistickým výšlapům, klientům jsou k dispozici bazény, fitness centra, tenisové kurty, půjčovny kol a řada dalších sportovních aktivit. Na své si přijdou i milovníci kultury, pro které je připravena široká nabídka 2

7 koncertů, divadelních představení a dalších kulturních akcí. Mnoho lázeňských míst se také pyšní bohatou historií a zajímavou architekturou. Český statistický úřad uvádí, že do tuzemských lázní v roce 2013 přijelo rekordních hostů, což je meziročně nárůst o pět procent. K růstu přispěli zejména zahraniční hosté, kterých se ubytovalo , tedy meziročně o 7 % víc. Domácích lázeňských hostů přibylo 2,9 % na lidí. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Průměrná doba přenocování v lázních loni činila 8,1 noci, a je tak téměř třikrát vyšší než průměrná doba přenocování v tuzemských hotelech a penzionech. Do českých lázní jezdí nejvíce turisté z Německa a Ruska. V roce 2013 se ale zvýšil meziročně o 96 % počet turistů z Jižní Koreje a z Polska (o 52,8 %). Z Číny přijelo do tuzemských lázní o 50 % víc hostů, celkem O třetinu víc také přijelo Izraelců. V 4. čtvrtletí 2014 lázeňská zařízení navštívilo ve sledovaném období celkem 176 tisíc hostů. Bylo to o 3,5 % méně než ve stejném období předchozího roku. Počet nocí, které turisté uskutečnili v lázních, se však meziročně zvýšil o 5,1 %. Domácí hosté prodloužili své lázeňské pobyty a došlo ke zvýšení počtu jejich přenocování o 24,7 %. V 1. čtvrtletí 2015 lázeňská zařízení navštívilo ve sledovaném období celkem 165 tisíc hostů, tj. o 0,9 % více než ve stejném období předchozího roku, počet nocí se zvýšil o 3,4 %. U domácí klientely došlo k nárůstu v počtu lázeňských hostů o 13,4 % a počet přenocování vzostl o 22,5 %. Naopak počet příjezdů zahraničních hostů i jejich přenocování se meziročně snížil o 11,5 %, resp. o 12,9 %. V Karlovarském kraji, který trvale vykazuje více než polovinu z celkového počtu příjezdů i přenocování v lázeňských zařízeních, vzrostly příjezdy domácích hostů o 28,3 %, nerezidentů naopak o 13,1 % ubylo. Hlavní devizou českých lázní jsou přírodní léčivé zdroje, ať se již jedná o minerální prameny, plyny či peloidy. V České republice se nachází více než tři desítky lázeňských míst (viz. Obr. 1) 24 z nich využívá jako přírodní léčebný prostředek lázeňské péče minerálních vod. 10 využívá peloidy - anorganická bahna, rašeliny, slatiny Bechyně, Františkovy Lázně, Lázně Bělohrad, Lázně Bohdaneč, Lázně Toušeň, Mšené - lázně, Lázně Kundratice, Třeboň, Velichovky, Vráž. 2 využívají příhodné klimatické poměry Jeseník, Lázně Kynžvart. Obr. 1: Lázeňská zařízení v České Republice (Zdroj: The Association of Spa Places in the Czech Republic) 3

8 Mezi nejvýznamnější a nejnavštěvovanější lázně v ČR patří Karlovy Vary, které jsou krajským městem Karlovarského kraje a leží v blízkosti chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, přibližně 21 km severovýchodně od Sokolova a 83 km severozápadně od Plzně. Cestovní ruch je v Karlovarském kraji jedním z nejvýznamnějších odvětví. Především lázeňství udělalo z tohoto kraje cílovou destinaci pro hosty z Čech i z ciziny. V roce 2013 navštívilo tento kraj hostů. Přepočteme-li hosty na obyvatel kraje vychází 2 614,9 hostů. Podíl cizinců, kteří navštívili v loňském roce náš kraj, byl 66,8 %. Počtem přenocování na obyvatel (15 226,4) se Karlovarský kraj v rámci České republiky umístil na 1. místě. V souvislosti s lázeňským cestovním ruchem je na území Karlovarského kraje i dostatečná nabídka kulturních zařízení a památkových zón. Ty jsou doplněny nabídkou lázeňských symfonických orchestrů a několika festivalů, z nichž nejznámější je Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který v roce 2015 proběhne již po 50. Z dalších kulturních a sportovních akcí jsou to například Loketské kulturní léto, Chopinův festival Mariánské Lázně a Kanoe Mattoni. Dle ČSÚ do Karlových Varů přijelo za třetí čtvrtletí roku 2014 se ubytovat hostů. Přes pokles zájmu stále zhruba pětinu z nich tvoří Rusové. Výrazný byl ale přírůstek českých hostů, těch přijelo o 30 % více. O 14 % také přibylo Němců. V čistě lázeňských ubytovacích zařízeních zaznamenali mírný úbytek klientů, o 4 %. U přenocování to bylo dokonce o 9 %. V lázních ubylo jak Rusů, tak i Němců a Ukrajinců. Větší zájem o karlovarské lázně naopak projevili Izraelci, kterých přicestovalo o pět procent víc. Výrazně více, o 23 %, ale do lázní zamířilo českých klientů. 2. Lázeňský cestovní ruch ve vybraných státech Evropy V této části příspěvku se autor bude věnovat lázeňskému cestovnímu ruchu na Slovensku a v Maďarsku. Slovenské lázně - především slovenské termální lázně nejsou pro českého turistu žádným novým pojmem. Od roku 1992 působí na Slovensku Zväz slovenských liečebných kúpeľov a ţriediel (ZSLKŢ) se sídlem v Bratislavě. Jde se o zájmové sdruţení osob podnikajících v oblastech balneologie a léčebného lázeňství. Jeho členy je 26 lázeňských zařízení po celém Slovensku. Posláním svazu je vytvářet podmínky pro činnost a rozvoj slovenských léčebných lázní, obhajování a zastupování zájmů svých členů (vůči subjektům v SR i zahraničí). Od roku 2000 je svaz členem ESPA. Na Slovensku je celkem 26 lázeňských zařízení, které využívají přírodní zdroje (zejména termální vodu) a 7 klimatických zařízení. Z tohoto počtu je 21 zařízení v soukromém vlastnictví, 3 podniky jsou spravovány slovenským ministerstvem a 2 zařízení jsou ve vlastnictví státu (Diamant Dudince a Špecializovaný liečebný ústav Marína v Kováčové). (Zelenáková, 2014) Nejznámější a nejnavštěvovanější slovenské lázně Piešťany jsou nepřetržitě českým turistou vyhledávány, stejně jako další známé blízké termální lázně - Turčianské Teplice, Trenčianské Teplice nebo Rajecké Teplice, které jsou zobrazeny na obrázku 2. 4

9 Obr. 2: Lázeňská místa na Slovensku (Zdroj: Sudíková, 2009) Podle typu minerálních pramenů a se vymezují slatinné lázně (např. Trenčianské Teplice, Piešťany), termální lázně (např. Rajecké Teplice, Turčianské Teplice nebo Piešťany) nebo jodové lázně (lázně Číž). Podle údajů Statistického úřadu SR, které zpracovala SACR (Slovenská agentura pro cestovní ruch) se ubytovalo na Slovensku v měsících leden až červen ,9 mil. návštěvníků, z toho 771,3 tis. (41 %) ze zahraničí. Nejvíce zahraničních hostů přijelo z České republiky, Polska, Německa, Ukrajiny, Rakouska a Ruska. Ve srovnání s stejným obdobím roku 2012 vzrostla návštěvnost ubytovacích zařízení cestovního ruchu na Slovensku o 11 %, přičemž počet zahraničních návštěvníků vzrostl o 16 %. Celkově stoupl počet ubytovaných hostů na Slovensku oproti 1. pololetí 2012 o téměř návštěvníků. V prvním pololetí 2014 znovu narostl počet českých návštěvníků na 14 % a nejvíce bylo ubytováno hostů ze Slovenska (61 %), 4% tvořili Němci, Poláci, po dvě procenta Rakušané, Ukrajinci a spolu 16 % ostatní země. Slovenská agentura pro rozvoj investic a obchodu (SARIO) uvádí, že mezi nejúspěšnější lázeňské oblasti na Slovensku můžeme zařadit: 1. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. 2. Slovenské liečebné kúpele, a.s., Rajecké Teplice. 3. Kúpele Bojnice, a.s., Bojnice. 4. Bardejovské kúpele, a.s., Bardejovské Kúpele. 5. Kúpele Dudince, a.s. 6. Slovenské liečebné kúpele, a.s., Turčianske Teplice. 7. Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. Vyšné Ružbachy. 8. Liptovské liečebné kúpele, a.s., Lúčky. 9. Slovthermae, SLK, podnik služieb. 10. Kúpele Nimnica, a.s., Nimnica. 5

10 Piešťany jsou největší a nejnavštěvovanější lázně na Slovensku, pro svou kvalitu místních léčivých zdrojů a naprosto unikátní bahenní zábaly. Piešťany leží na jihozápadě Slovenska, v údolí řeky Váh, v nadmořské výšce 162 m. n. m., na rozhraní mezi nížinou a pohořím Považského Inovca, v blízkosti jezera Sĺňava. V Piešťanech vyvěrá z hloubky 2000 metrů celkem 10 léčivých pramenů o teplotě 67 C až 69 C. Využití je velmi široké a při pobytu se s prameny nesčetněkrát setkáte - ať již při lázeňských koupelích nebo při ozdravné pitné kúře. U piešťanských pramenů je velmi důležitým prvkem vysoký obsah síry. Ta při koupelích pomáhá k zlepšení cirkulace krve, odstraňuje odumřelé buňky na povrchu těla, přispívá k obnově pokožky a proniká do hlubších tkání. Během jednoho dne piešťanské prameny vydají více než 3 miliony litrů léčivé termální vody: Piešťanské sirné bahno - Piešťanské sirné bahno je unikátní jak v evropském, tak i v celosvětovém měřítku. Vyniká vysokým obsahem síry, která se uplatňuje především u balneoterapie. Zábaly z bahna mají pozitivní vliv na výživu chrupavky, kloubní pouzdra, svaly, šlachy a minerální složení kostí. Balneoterapie - Léčba pomocí balneoterapie se aplikuje na choroby pohybového ústrojí a poúrazové stavy. Statistické údaje o cestovním ruchu na Slovensku za rok 2014 nejsou velmi pozitivní. Jak ukázaly nedávné medializované informace, celkový počet přenocování slovenských a zahraničních turistů se na Slovensku oproti roku 2013 výrazně snížil, což znamená, že to byl v rámci všech členských států Evropské unie největší pokles. Přesto podle analýzy údajů Statistického úřadu, Piešťany zaznamenaly v počtu turistů I v roce 2014 nárůst. V uplynulém roce navštívilo Piešťany celkově turistů, zatímco v roce 2013 to bylo návštěvníků a v roce 2012 o několik méně Slovenské a zahraničních turistů. Nejčastějšími návštěvníky, kteří v Piešťanech i přespali, byli Slováci. Následovaly Němci, Izraelci, Češi a turisté z asijských zemí. Město vybralo na dani z ubytování eur. Až 70% z této částky mu zajistily Slovenské léčebné lázně Piešťany. Termální lázně v Maďarsku každoročně navštěvují statisíce turistů z celého světa. Jedná se o zemi s největším výskytem termálních pramenů v Evropě. Voda v termálních lázních obsahuje rozpuštěné minerály, které mají blahodárný vliv na člověka. Své pooperační zákroky a zdravotní problémy sem jezdí léčit lidé ze států celé Evropy. Často budete překvapeni, jakou barvu a zápach jednotlivé koupele mají, je tudíž dobré číst informační tabulky u jednotlivých termálních bazénu, které vám napoví v čem se vůbec koupete a jaká je doporučená doba koupání. Ignorace těchto tabulek může vést k nevolnostem. Termální lázně v Maďarsku čítají v současné době více jak 1000 pramenů termální vody s minimální teplotou vody 30 C. Většina z těchto pramenů má léčivé účinky. Říká se, že pokud v Maďarsku zapíchnete kdekoliv hůl dostatečně hluboko, tam můžete provozovat termální lázně. Něco na tom je, protože lázeňské komplexy jsou v Maďarsku rozsety téměř po celém státě. Zájemci si mohou vybrat z téměř stovky maďarských lázeňských měst a městeček. Blahodárné účinky termálních pramenů na území dnešního Maďarska objevili už římské legie. Nedaleko dnešní Budapešti vybudovali Římané lázeňské město Aquincum. Teplé prameny využívali především k léčení a rehabilitaci legionářů znavených bojem. Římané důmyslně využívali výhřevnost pramenů také k vytápění svých příbytků. Archeologové zde objevili pozůstatky domů s dvojí podlahou, v nichž protékala teplá voda, a 6

11 starověké podlahové vytápění bylo na světě. Podobně objevili výhody zdejších termálních pramenů o několik století později také Turci. Zde několik zajímavých informací o lázních v Maďarsku: (Maďarské lázně, 2015) Termální voda se dostává na povrch přes 1372 vrtů. V této chvíli na území státu je v provozu celkem 385 termálních koupališť a lázní. Z termální vody se může stát léčebná voda v okamžiku, kdy se dokáže, že je účinná pro různé typy onemocnění. Je evidováno celkem 207 léčivých vod a klasifikaci termální lázně vlastní v Maďarsku vice než 70 míst. Minerálních vod je celkem 224 druhů. Léčivá voda zásobuje dále celkem 5 léčebných jeskyň. V Maďarsku se nacházejí dvoje suché léčebné lázně. K léčbě se tu používá na zemský povrch vyrážející kysličník uhličitý. Dle cestovatelského serveru cklub.cz, je Hévíz jedno z největších a nejznámějších lázeňských středisek v Maďarsku, které leží v údolí 6 kilometrů od Keszthely v jihozápadním cípu Balatonu. Lázeňské městečko Hévíz je druhým nejnavštěvovanějším místem v Maďarsku po Budapešti. Ve městě Hevíz se nachází největší jezero s horkou vodou v Evropě. Hévíz je město se zdravotnickými institucemi a rekreačními zařízeními, které mu umožnují přijímat hosty po celý rok. Zcela samostatnou kapitolu pak v tomto výčtu pochopitelně představuje hlavní město Maďarska - Budapešť, kde také nacházíme vůbec nejrozsáhlejší lázeňský areál v celé Evropě. Na jejím území je v provozu více než desítka termálních lázní, přičemž některé z nich se bezpochyby mohou honosit přízviskem legendární. Vybraná lázeňská místa v Maďarsku můžete najít na obr. 3. Obr. 3: Vybraná lázeňská místa v Maďarsku (Zdroj: Atis, 2015) 7

12 V roce 2013 přijelo do Maďarských lázní téměř dva miliony turistů, kteří zde v průměru strávili 7,3 dne. Z celkového počtu zahraničních turistů bylo 197 tisíc ruských turistů, z toho bylo 191 tisíc ubytovaných v hotelech, v nichž dohromady strávili téměř 750 tisíc nocí. Rusové jsou tak na maďarském žebříčku na druhém místě po Němcích, avšak utrácejí proti nim víc. Na začátku roku 2014 se ještě ve statistikách projevil 6,6 % nárůst, který se však na konci roku změnil na 20 % pokles v počtu strávených nocí. Lázeňská města, Budapešť a jezero Balaton. To jsou turisticky nepopulárnější místa v Maďarsku, kam se zase začínají Češi po letech vracet. V roce 2014 přijelo do této země o 10,5 % více než v roce Češi strávili celkem nocí v maďarských hromadných ubytovacích zařízeních. Počet přenocování neustále roste a za posledních deset let se ztrojnásobil. Závěr Lázeňský cestovní ruch je součástí zdravotního cestovního ruchu a jeho hlavní motivací je zlepšování zdravotního stavu návštěvníků nejčastěji pomocí kombinace zdravotní terapie a zdravotních služeb a jeho realizace se provádí obvykle v oblasti přírodního léčivého zdroje, kterým může být voda, plyny, bahno, slatina a klima. Cílem příspěvku bylo zhodnotit lázeňský cestovní ruch v ČR a ve vybraných státech Evropy. Cestovní ruch, respektive lázeňský cestovní ruch představuje odvětví s vysokým potenciálem růstu a bude záležet na jednotlivých zemích, jak se k této výzvě postaví. Rozvoj lázeňství v evropském pojetí je založen na pradávném zájmu lidí o přírodní minerální prameny. Jelikož Česká Republika a Slovenská Republika se nachází uprostřed rozsáhlého prostoru zemí, které se velmi dravě soustředí na lázeňskou a wellness turistiku, může to znamenat určitou výhodu, které je spojena ve společné lázeňské tradici a také ve velkém množství potenciálních klientů ze zemí s touto tradicí, mezi tyto země patří např. lázeňská velmoc Rakouska nebo Neměcka. Rozvíjející lázeňskou zemí je rozhodně i Maďarsko, které také čerpá ze své dlouhé tradice spojené už se starověkými Římany. Perlou maďarského lázeňství je jistě Budapešť, což je v Evropě jediné hlavní město, v němž se nachází termální vřídla a prameny. Budapešť kromě lázeňství sází i na bouřlivý rozvoj wellness hotelů a různých wellness aktivit. A samozřejmě na spojení lázeňství a wellness. Lázeňské městečko Hévíz je druhým nejnavštěvovanějším místem v Maďarsku po Budapešti. Ve městě Hevíz se také nachází největší jezero s horkou vodou v Evropě. References [1] Atis [online]. [ ]. Dostupné z: [2] Atlas Česka: Lázně 2013 [online]. [ ]. Dostupné z: [3] Cestovatelský server cklub.cz. Termální lázně Maďarsko [ ]. Dostupné z: [4] Cinkanová, Ľ., Lázeňský cestovní ruch [online]. [ ]. Dostupné z: _lazensky.pptx. 8

13 [5] ČSÚ. Do lázní loni přijelo rekordních hostů [online]. [ ]. Dostupné z [6] ČSÚ. Cestovní ruch v jednolitvých krajích [online]. [ ]. Dostupné z: https://www.czso.cz/ [7] Dědina, J., Management,organizování a ekonomika lázeňství vybrané kapitoly. 1. vyd., VŠ CRHL, Praha. [8] Francová, E., Cestovní ruch. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého. [9] Hungarian Central Stastical Office, [online]. [ ]. Dostupné z: https://www.ksh.hu/tourism_catering [10] Indrová, J. a kol., Cestovní ruch (základy). Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Oeconomica. [11] Kajzar, P., Trendy v cestovním ruchu a hotelový marketing. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky Hradec Králové: Magnanimitas. [12] Knop, K., Lázeňský cestovní ruch v Evropě. [online]. [ ]. Dostupné z: [13] Maďarské lázně [online]. [ ]. Dostupně z: [14] Pásková, M. a J. Zelenka, Cestovní ruch: Výkladový slovník. Praha: MMR ČR. [15] Poděbradský, J., Wellness v ČR. 1. vyd. Praha: MMR ČR. [16] Slovenská agentura pro cestovní ruch, [online]. [ ]. Dostupné z: [17] Slovenská agentura pro rozvoj investic a obchodu, [online]. [ ]. Dostupné z: [18] Společnost Magyar Turizmus, [online]. [ ]. Dostupné z: [19] Sudíková, L., Lázeňský cestovní ruchu v České Republice a Evropě. Diplomová práce [online]. [ ]. Dostupné z [20] Svaz léčebných lázní České Republiky. Proč jet do českých lázní [online]. [ ]. Dostupné z: [21] Termální lázně a wellness. Termální lázně Maďarsko [online]. [ ]. Dostupně z: [22] The Association of Spa Places in the Czech Republic. Czech Spas [online]. [ ]. Dostupné z: [23] Václavínková, K., Lázeňství. Karviná: SU OPF. [24] Zelenáková, O., Kúpele, termálne liečivé pramene a wellness v cestovnom ruchu slovenska. Bakalářská práce [online]. [ ]. Dostupné z: 9

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Obsah: Úvod... 3 1. Význam lázeňství... 3 1.1. Společenský a zdravotnický význam... 3 1.2. Ekonomický význam... 4 2. Historie

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Lázeňské služby Téma Ročník Autor Lázeňské služby čtvrtý

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014 Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně Infocentrum města Mariánské Lázně 6/214 Zdroje ČSÚ Infocentrum Foto: kvpoint.cz ČSÚ hromadná ubytovací zařízení Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Obsah prezentace Nová organizační struktura CzechTourism Marketingové produkty Cílové trhy Marketingová podpora lázeňství Lázeňské statistiky v příjezdovém

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Geografie cestovního ruchu

Geografie cestovního ruchu Geografie cestovního ruchu Teoretická východiska čas: 9-10 Zahraniční návštěvníci v době krize čas: 9-10 Případová studie ze zahraničí bavorský lázeňský trojúhelník - čas: 10-11 Lázeňský cestovní ruch

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2 Poptávka a mezinárodní cestovní ruch Blok č. 2 Prostorový model (Mariot) Lokalizační a selektivní předpoklady tvoří v prostoru 2 póly rozdílného (protikladného) charakteru L S Realizační faktory umožňují

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

Mgr. Zdena Seidlová Téma učivo: OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Rekreační krajina 1 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test ZÁPIS

Mgr. Zdena Seidlová Téma učivo: OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Rekreační krajina 1 Učební pomůcky: Viz zeměpisný test ZÁPIS Materiál pro domácí VY_03_Z6E_46 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2014 4 Souhrn Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013 Balneal Care in 2013 Tato Aktuální informace přináší

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

I. Souhrnná textová informace 2

I. Souhrnná textová informace 2 Zpráva o lázeňské léčebně rehabilitační péči poskytované pacientům v Karlových Varech v roce 2014 zpracovaná na základě údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky Obsah: strana I. Souhrnná textová

Více

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 5. 2013 9 Lázeňská péče v roce 2012 Balneal Care in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz WELLNESS & RELAX v Mariánských Lázních marienbad.danubiushotels.cz CÍSAŘSKÉ DNY 3 noci v hotelu Nové Lázně ***** Cena od 9 270 Kč dárek na pokoji 1x minerální koupel v historické Císařské nebo Královské

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

ZÁKON č. 164/2001 Sb.

ZÁKON č. 164/2001 Sb. ZÁKON č. 164/2001 Sb. ze dne 13. dubna 2001 o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Rozvoj lázeňské infrastruktury v Třeboni. - zkušenosti z přípravy projektu pro podání žádosti do Společného regionálního operačního programu

Rozvoj lázeňské infrastruktury v Třeboni. - zkušenosti z přípravy projektu pro podání žádosti do Společného regionálního operačního programu Rozvoj lázeňské infrastruktury v Třeboni - zkušenosti z přípravy projektu pro podání žádosti do Společného regionálního operačního programu Třeboň město s velkým potenciálem cestovního ruchu a lázeňství

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: MANAGEMENT V LÁZEŇSTVÍ DÁLKOVÉ STUDIUM

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 2 4.5.2005 Lázeňská v Olomouckém kraji v roce 2004 Balneologic Care in the Olomoucký Region

Více

Wellness fenomén či módní výstřelek 21. století? Lázeňský a hotelový wellness

Wellness fenomén či módní výstřelek 21. století? Lázeňský a hotelový wellness Wellness fenomén či módní výstřelek 21. století? Lázeňský a hotelový wellness Fenomén? nikoliv dnešní doby wellness synonymum zdravého životního stylu, tradice Starověk Řecko, Řím od 5. st. př.n.l. - využívání

Více

BALNEOLOGICKÝ INSTITUT KARLOVY VARY, o.p.s

BALNEOLOGICKÝ INSTITUT KARLOVY VARY, o.p.s BALNEOLOGICKÝ INSTITUT KARLOVY VARY, o.p.s Renata Bezdíčková Národní/regionální setkání Klastrová strategie 20. 6. 2013, Karlovy Vary 1. Výzkumný ústav balneologický 2. Balneologický institut Karlovy Vary,

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost.

6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. 6. MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ NOKTURNA 2015 A MISTROVSKÉ KURZY TÉMA FESTIVALU: Od klasiky po současnost. Mistrovské kurzy začínají 12.7.2015. Festival se koná od 16. července do 25. července 2015 ve městě Mariánské

Více

7. konference ČR. Téma: lázeňství, obce, finance. Přednáška náměstkyně primátora města Karlovy Vary Moniky Makkiehové, DiS.

7. konference ČR. Téma: lázeňství, obce, finance. Přednáška náměstkyně primátora města Karlovy Vary Moniky Makkiehové, DiS. 7. konference Sdružen ení lázeňských měst m ČR Téma: lázeňství, obce, finance Přednáška náměstkyně primátora města Karlovy Vary Moniky Makkiehové, DiS. Přehled čerpání běžných výdajů odboru LKP, vč. PO

Více

První radonové lázně světa

První radonové lázně světa První radonové lázně světa BRÁNA DO KRUŠNÝCH HOR Lázeňské město Jáchymov leží v západní části České republiky na úpatí Krušných hor v malebném údolí panenské přírody, která příznivě působí na vaše zdraví

Více

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011)

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch v roce 2011 Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) Obsah prezentace Představení projektu Příjezdový cestovní ruch v roce 2011

Více

Vážená paní starostko, vážené dámy a pánové. Dovolte abych i já pozdravil Vaše jednání jménem vedení Karlovarského kraje a připojil několik svých myšlenek i když obohatit toto jednání je úkol opravdu velice

Více

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Listopad 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 Obsah prezentace Metodické

Více

Sárvár křišťálově čistý zážitek

Sárvár křišťálově čistý zážitek Sárvár křišťálově čistý zážitek Přivítaná Sárvár kvalita za každou cenu Sárvár si každý oblíbí. Každý v něm může nalézt to, co hledá. Za každým záchvěvem města je skryta nenápadná, kompromisy neznající

Více

Mediterra Lázně v Rakousku

Mediterra Lázně v Rakousku Mediterra Lázně v Rakousku Toužíte po relaxaci a pohodovém klidu? Přijeďte načerpat sílu do lázní v Rakousku Každý z nás se alespoň jednou za rok cítí unavený, bez nálady a někdy, jak se lidově říká, bez

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2012

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2012 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2012 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Geografický ústav Linda SUDÍKOVÁ LÁZEŇSKÝ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Josef Kunc, Ph.D. Brno 2009 Jméno a

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA

LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA SPA RESORT TREE OF LIFE lázeňský hotel 4*, 146 lůžek teplá a studená bufetová strava, dietní systém SLIM restaurant à la carte, lobby bar, zahradní kavárna moderní a romantické

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek SENIORSKÁ AKADEMIE NABÍDKA STUDIA 1 Obsah 1. Představení GOODWILL vyšší odborné školy, s. r. o.... 3 2. Seniorská akademie... 3 3. Organizace

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

WELLNESS ZA ZDMI WELLNESS CENTER

WELLNESS ZA ZDMI WELLNESS CENTER WELLNESS ZA ZDMI WELLNESS CENTER JANA STARÁ Příspěvek pro konferenci Sport ve vědě, věda ve sportu konanou 18. prosince 2012 v Brně. Oficiální citace: STARÁ Jana.. In Zvonař, M., Kouřilová, P., & Kalina,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Prezentace SLM na veletrzích a výstavách

Prezentace SLM na veletrzích a výstavách ZPRÁVA O ČINNOSTI za období červen 2004 červen 2005 Zasedání orgánů SLM Sněm: 04. 06. 2004 Poděbrady - účast hostů ČIL, CzT - zpráva o činnosti a hospodaření SLM v roce 2003 a I. pololetí 2004, zpráva

Více

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství komplexní LÁZEŇSkÁ LÉČBA PŘÍSPĚVkOVÁ LÁZEŇSkÁ LÉČBA ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství Lázeňské hotely MIRAMARE Luhačovice Lázeňský hotel ROYAL Mariánské Lázně SIRNATÉ LÁZNĚ Ostrožská Nová Ves

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Ceník lázeňských a wellness pobytů

Ceník lázeňských a wellness pobytů WELLNESS SPA Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 1. 4. - 31. 10. 29. 12. - 1. 1. Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 2. 1. - 31. 3. 1. 11. - 28. 12. PODĚBRADY Platnost ceníku od 2. 1. 2015 LÁZEŇSKÉ

Více

Zlínský region. Petr Fiala Regional Project Manager. Brno 18.4.2007

Zlínský region. Petr Fiala Regional Project Manager. Brno 18.4.2007 Zlínský region Petr Fiala Regional Project Manager Brno 18.4.2007 Základní údaje Source : Český statistický úřad, www.cszo.cz Rozloha (km2) Počet obyvatel 2005 Krajské město : Zlin 2005 Major regional

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 6. 4. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Regionální direfenciace v oboru lázeňství. Bc. Zuzana Havlíčková

Regionální direfenciace v oboru lázeňství. Bc. Zuzana Havlíčková Regionální direfenciace v oboru lázeňství Bc. Zuzana Havlíčková Diplomová práce 2010 ***** s. 1*** *** 2*** 2*** ABSTRAKT Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma Regionální diferenciace v oboru

Více

Strana 1 TERMÁLNÍ RÁJ VŠEŇ. CZE - 182 00 Praha 8

Strana 1 TERMÁLNÍ RÁJ VŠEŇ. CZE - 182 00 Praha 8 Strana 1 TERMÁLNÍ RÁJ VŠEŇ Strana 2 TERMÁLNÍ RÁJ VŠEŇ TERMÁLNÍ RÁJ VŠEŇ je unikátní projekt wellness komplexu určeného pro: klienty všech generací poptávající vysoce kvalitní služby v oblasti relaxace

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

VY_32_INOVACE_Z.3.16 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér

VY_32_INOVACE_Z.3.16 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Příjezdový cestovní ruch 2014. Jan Tuček

Příjezdový cestovní ruch 2014. Jan Tuček Příjezdový cestovní ruch 2014 Jan Tuček Odkud jsme vzali data Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť 42 tis. ročně téměř 250 tis.

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY VÁNOCE / SILVESTR 2009 / 2010 HUNGARY

MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY VÁNOCE / SILVESTR 2009 / 2010 HUNGARY MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY / 2009 / 2010 HUNGARY Sárvár hotel Park Inn**** RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY 14.11. 17.11. (3 noci) TRASA A, C 4 990,- 27.11. 29.11. (2 noci) TRASA B 3 790,- 26.12. 28.12.

Více

NABÍDKA PRO SKUPINY A KOLEKTIVY

NABÍDKA PRO SKUPINY A KOLEKTIVY NABÍDKA PRO SKUPINY A KOLEKTIVY Turecko Bulharsko Skiathos Skopelos Thassos Rhodos Kréta Kos Mallorca Chorvatsko Černá Hora Česká republika Slovensko Lázně a wellness on-line rezervace www.kovotour.cz

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou?

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Hradec Králové, 2. dubna 2012 Nobody s Unpredictable Zdroje informací Rozhodovací proces Hlavní impuls pro návštěvu Hlavní impuls pro návštěvu regionu

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Hotel Gastronomie Kongres & Events Wellnes & Spa Kontakty Orea Spa Hotel Monty **** Mariánské Lázně Lokalita Orea Spa Hotel Monty - jedinečný historický hotel s unikátním

Více

Češi čím dál více fandí maďarským lázním

Češi čím dál více fandí maďarským lázním Češi čím dál více fandí maďarským lázním By WP admin on Úno 19, 2013 in Lázně, Wellness centra Teplé prameny, wellness služby, úžasná gastronomie. V posledních letech Češi mění některé své prázdninové

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Hotel SwissHouse Apartments & Spa Zeyerova 87, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika Tel +420 354 602 200 GSM +420 777 602 213 www.swisshouse.cz

Více

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. Společnost Thermal Pasohlávky a.s.. 3 2. Činnost společnosti v roce 2011 5 3. Současný stav... 7 4. Finanční část... 8 5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami...... 22

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha

Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha 17. 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha Hotel jako zážitek Jaroslav Fischer ParkHotel Tosch Hotely a cílová skupina hostů není definována každý host je dobrý prázdná postel,

Více

Agentura CzechTourism pro regiony

Agentura CzechTourism pro regiony Agentura CzechTourism pro regiony Obsah a načasov asování kampaní v roce 2011 Komunikační téma Načasování Cílová skupina Destinace pro zamilované Studentská destinace Podzim Podzim Přeshraniční trhy Páry

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE v Mariánských Lázních CENÍK 2015 v Kč PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE 2015 PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE Cena v Kč za osobu / noc zahrnuje ubytování a plnou

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více