STRATEGIE. Informace o péči o kvalitu ve světě. Národní politiky kvality Příloha č. 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGIE. Informace o péči o kvalitu ve světě. Národní politiky kvality 2011-2015. Příloha č. 6"

Transkript

1 STRATEGIE Národní politiky kvality Příloha č. 6 Informace o péči o kvalitu ve světě Obsah: 1. Aktivity vlád v některých státech 2. Kompletní přehled Národních cen za kvalitu v regionu UNECE Str.:1/7

2 1. Aktivity vlád v některých státech Aktivity vlád v péči o kvalitu jsou ve většině států realizovány ve spolupráci s nevládními profesními organizacemi nebo podnikatelskými uskupeními a školami. JAPONSKO: Kvalita je státní prioritou. Vláda pracuje od padesátých let cílevědomě na podpoře zvyšování kvality. Podporuje širokou výchovu a školení, publikační a propagační činnost. Podporuje nevládní Společnost vědců a inženýrů. Listopad je vyhlašován Měsícem kvality Za značného finančního přispění vlády je udělována první národní cena za kvalitu ve světě. DEMINGOVA CENA uděluje se od roku 1951 Vláda podporuje široký rozvoj kroužků kvality, zavádění progresivních moderních metod jako Kaizen, Ballance Scorecard apod. Normalizační organizace uděluje (na základě prověrky) výrobcům právo označovat kvalitní výrobky značkou kvality Ekologicky šetrné výrobky (např. s vyšší energetickou účinností) finančně podporuje japonská vláda v programu TOP RUNNER. Jestliže výrobce svým ekologicky šetrným výrobkem splní cíle, stanovené vládou ve zmíněném programu, zákazník při koupi tohoto výrobku obdrží slevu. Tím jsou podporovány inovace ke zvyšování energetických úspor a odstraněn častý konflikt mezi ekologickou šetrností výrobku a jeho cenou Byl přijat zákon na ochranu exportu. Vyvážet lze pouze výrobky, které byly ověřeny státní kontrolou. USA: 1980 Zákon o inovacích a technice (růst kvality znamená růst produktivity, nižší náklady, vyšší zisk) 1987 Kongresem přijat zákon nazvaný podle jeho tvůrce Malcolm Baldrige National Quality Award. Cenu předává každoročně prezident USA. Realizace Ceny znamenala nebývalý rozmach amerického průmyslu především v 90. letech co do kvality produktů, ale i zisku, efektivnosti, produktivity. Současném období je Cena předmětem zájmu veřejných služeb, nemocnic, výzkumných a jiných pracovišť. Cena je financována z federálních zdrojů (ročně kolem 7 mil. $). V USA jsou podporovány i aktivity vedoucí ke zvyšování povědomí o kvalitě občanů. Zajímavé jsou programy kvality realizované ve školách, i v nižších stupních. NĚMECKO: V Německu vznikla značka kvality RAL v období mezi válkami. Značku uděluje Německý institut pro zabezpečování kvality. Institut je tvořen členskými organizacemi z oblasti průmyslu, zemědělství, normalizace, zkušebnictví a spotřebitelů. Zastoupení má i Ministerstvo hospodářství, které se na činnosti institutu finančně podílí. Značka RAL je udělována organizacím ve více jak 10 průmyslových oborech a také organizacím služeb. Je udělována ekologická značka Modrý anděl, v roce 1979 první toho druhu na světě. V Německu je rovněž udělována Národní cena za kvalitu Ludwig- Erhard- Preis Německou společností pro kvalitu a Sdružením německých zaměstnavatelů. Není dotována, je financována velkými firmami, členy společnosti a zájemci o Cenu (vysoké poplatky a značný zájem o Cenu). RAKOUSKO: Značku kvality výrobkům uděluje spolek ARGE, která byla k této činnosti pověřena tehdejším Ministerstvem hospodářství. Ředitel je vysokým představitel Hospodářské komory, v představenstvu jsou zástupci ministerstva, které na propagaci Str.:2/7

3 značky přispívá. Značka má tvar stylizovaného Q, používána (pro kvalitní výrobky) je značka se stylizovaným A. Pro výrobky zemědělské a potravinářské produkce je používána značka Geprüfte Qualität Austria. Ministerstvo hospodářství a práce spolu s Rakouskou společností pro kvalitu uděluje Státní cenu za kvalitu (Staatspreis für Qualität). Ta je ministerstvem dotována. VELKÁ BRITÁNIE: Od roku 1994 je v této zemi udělována Národní cena - UK Excellence Award (UKEA). V současné době je udělována v několika kategoriích. Cena je založena na hodnocení podle Modelu Excellence EFQM) a její realizací je pověřena Britská nadace pro kvalitu (BQF). Patronem této ceny je britská královská rodina. FRANCIE: Od 80. let formuluje realizuje vláda ekonomickou politiku zaměřenou na kvalitu. V rámci Ministerstva průmyslu vznikl zvláštní útvar kvality (1978), v roce 1986 pak Rada kvality při Ministerstvu ekonomiky. Rada zpracovala Projekt Projekt kvality pro Francii. Jeho součástí je propůjčována Národní značka bezpečnosti. V současnosti vláda podporuje především regionální Ceny za kvalitu, vítěze těchto cen pravidelně přijímá prezident a ministr průmyslu v Elysejském paláci. Francouzská cena za kvalitu (PFQP) byla založena v roce 1992 Ministrem průmyslu a MFQ (Francouzské sdružení pro kvalitu). Od roku 1997 byla její pravidla harmonizována s Evropskou cenou za kvalitu. Cena je prioritně určena pro organizace do 500 zaměstnanců. Uchazeči o cenu jsou vítězové regionálních cen za kvalitu. KANADA: Pod záštitou a podpory vlády udělována každoročně Národní cena za kvalitu. Zájem o zisk Ceny je nebývalý. O udílení Ceny se každoročně ucházejí guvernéři jednotlivých států. Realizací této ceny byl pověřen kanadský Národní institut kvality. ŠVÉDSKO: Národní cena za kvalitu je vysoce prestižní záležitostí, získávají ji špičkové firmy s vynikajícími ekonomickými výsledky. Vláda podporuje firmy, které se rozhodly zahájit práce s programem excelence, který představuje růst konkurenceschopnosti firem. Cenu předává každoročně švédský král. TURECKO: V této zemi uděluje Národní cenu za kvalitu Turecká organizace za kvalitu (KalDer) a to od roku Je založena na hodnocení podle modelu excellence EFQM, který je používán při udělování Evropské ceny za kvalitu. Turecké firmy jsou v programech Ceny velmi úspěšné. Napomáhá tomu jednoznačná podpora vlády, která se realizuje především v oblasti vzdělávání v oblasti kvality, jsou podporovány různé kurzy, semináře, konference na národní i mezinárodní úrovni. MAĎARSKO: Maďarská Národní cena za kvalitu je udělována od roku 1998 za podpory Ministerstva hospodářství a dopravy, za jejím vznikem stojí také japonský expert prof. Šiba ( Šiba Award ). V současnosti je realizována s podporou vlády Národní cena za kvalitu podle modelu excelence EFQM. Maďarské firmy dosahují vynikajících výsledků v Evropské ceně za kvalitu. AUSTRÁLIE: Implementací kvality do veřejného života je zde pověřena Australská organizace pro kvalitu (AOQ). Tato organizace také organizuje udílení Národní ceny za kvalitu (GOLD Award). Cena je udělována od roku 1996, zpočátku se udělovala na regionální bázi v rámci jednotlivých australských států, od 2004 je udělována celonárodně (uchazeči o národní cenu se rekrutují z vítězů státních kol). Cena je financována sponzoringem na základě partnerství veřejných a neveřejných zdrojů. Str.:3/7

4 Vedle toho jsou v Austrálii udělovány další ceny za kvalitu: Cena J. Jurana za osobní přínos v oblasti kvality či ceny za publikační činnost v oblasti managementu kvality (Shilken Award či Kevin Foley Award). BELGIE: Stát podporuje především aktivity vedoucí k růstu kvality ve veřejné správě, především model CAF. ARGENTINA: Přijala již v 90. letech celostátní program kvality. Ten je řízen Radou, v jejíž čele stojí prezident. Kvalita je oceňována na různých úrovních, vítězové jsou dáváni za vzor. PORTUGALSKO: Vydalo zákon o kvalitě a vytvořilo Radu kvality při Ministerstvu průmyslu a energetiky. Při ministerstvu zahraničního obchodu založilo Generální ředitelství pro kvalitu. EVROPSKÁ UNIE: Za podpory Evropské komise uděluje nevládní organizace EFQM (Evropská nadace pro management kvality) od roku 1989 Evropskou cenu za kvalitu (European Quality Award, nyní přejmenovanou na European Excellence Award. Str.:4/7

5 2. Kompletní přehled Národních cen za kvalitu v regionu UNECE: Enterpreneurship and SME development NATIONAL QUALITY AWARD SCHEMES (Note by the secretariat) On the current world market, both manufacturers and consumers require guarantees for the quality of products and services. Now it is no longer sufficient to provide products and services that conform to certain standards. All manufacturers and service organizations need to demonstrate their capability to provide a continuous quality for their products and services. This is why all businesses and public organizations need to set up quality systems enabling them to guarantee that required quality is obtained at the appropriate cost, and also taking ecological concerns into consideration. There are many indicators and trends recognized by organizations: the widening world market, national and international organizations that demonstrate excellence in quality and overall achievement of an enterprise. National and Regional Quality Award Systems should recognize the achievement of enterprises that have excellent quality management as a way to encourage future strategies that would contribute to the improvement of competitiveness in the entire business community. Seceral national quality award schemes have been established toi promote productivity and quality abd serve as model for Total Quality Management. In 1951, in Japan the Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE) established The Deming Prize to commemorate Dr. W. Edwards Deming's contribution to the Japanese industry and promote and recognized the company-wide quality control in Japan. The well-known Malcolm Baldrige National Quality Awards was already launched in 1988 in the USA and become a symbol of revitalizing the competitiveness of the American firms in the global economy. In 1999, the European Foundation for Quality Management (EFQM) elaborated its Excellence Model, which is the most widely used model accross Europe. In spite of its efforts one can find that companies awarded with a European quality award go bankruptcy. Some key points of this model have become more prominent in member organizations and some countries have been introduced new criteria as well. Definitions have been updated and a modified model will be come out in the near future. The Russian Federation has been elaborated an Integrated Management System Model based on the Total Quality Management principle. The All-Russian Competition of the "Best Russian Enterprises" is based on this approach. However, the Russian Government Quality Award follows the EFQM Model of Business Excellence. The Commonwealth of Independent States is in the process of elaborating a CIS quality award model. Today there are at least 90 quality and business excellence awards in at least 75 countries. Attached please find the major national quality award schemes exists in the UNECE region and outside the UNECE countries. This list is not complete. We kindly ask organizing committees and secretaris of national and regional quality award schemes and premier Str.:5/7

6 provide information on their well-established procedures and practices. Information should be send to the following address: QUALITY AWARD SCHEMES IN THE UNECE REGION QUALITY AWARDS IN EUROPE Austrian Quality Award Belgian Quality Award Czech National Quality Award Danish Qualiy Award Dutch Quality Prize and Quality Award Estonian National Quality Award Contest European Quality Award Finnish Quality Award Fleimish Quality Award French Quality Movement Hellenic National Quality Award Greece Hungarian Quality Award IQA National Award - Institute of Quality Assurance Awards Latvian Quality Award Libanon Excellence AWARD Lithuanian National Quality Prize "The Ludwig-Erhardt-Preis" in Germany Northern Ireland Quality Award "Oscar of Quality", the National Quality Award of Serbia and Montenegro Polish Quality Award Portugese Quality Award Premio Principe Felipe a la Calidad Industrial - Prince Philip Industrial Quality Award Quality Scottland Award "Joseph M. Juran" Romanian Quality Award SAP Quality Award Schweiz 2004 Slovak Republic National Quality Prize The Business Excellence Prize of the Republic of Slovenia Swedish Quality Award Swiss Quality Prise for Business Excellence ESPRIX TÜSIAD - Turkish Industrialist's and Businessmen's Association - KalDer - Turkish Society for Quality -Quality Award in Turkey United Kingdom Business Excellence Award The Wales Quality Award QUALITY AWARDS IN THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES Government Premium of the Republic of Belarus for Achievements in the Field of Quality Prize of the Government of Kazakstan for Achievements in the Field of Quality Kyrgyz Quality Award Russian Quality Award of the Government The Ekaterian Velikaya Award for the best Russian Enterprises Str.:6/7

7 SEAL of Excellence Award for Handicraft Products in Central Asia by UNESCO- CASCA Ukrainian Quality Award QUALITY AWARDS SCHEMES IN NORTH AMERICA Canada Award for Excellence Malcolm Baldrige National Quality Award Washington State Quality Award QUALITY AWARDS SCHEMES IN ASIA Deming Prize in Japan Hong Kong Awards for Industry: Quality Philippine Quality Award Rajiv Gandhi National Quality Award Singapore Quality Award for Business Excellence QUALITY AWARDS IN LATIN AMERICA Premio Nacional a la Calidad - National Quality Award in Argentina Prêmio Nacional da Qualidade - National Quality Award in Brasil State of Rio de Janeiro Empresarial Quality Management Prize and Premio Qualidade Rio Str.:7/7

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2011

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2011 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2011 18. mezinárodní sympozium s výstavou 6. 9. 12. 2011 18th International Symposium and Exhibition 6. 9. 12. 2011

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Innovation Company of the Zlín Region. Inovační f irma Zlínského kraje

Innovation Company of the Zlín Region. Inovační f irma Zlínského kraje 2010 Innovation Company of the Zlín Region Inovační f irma Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák hejtman Zlínského kraje Governor of the Zlín Region Vážení přátelé, Zlínský kraj vyhlašuje soutěž Inovační

Více

Good Practices Catalogue

Good Practices Catalogue Good Practices Catalogue 1 European Union European Regional Development Fund Good practices Identifying and analysing successful experiences of innovation driven cluster, of planning policies in cluster

Více

AIP ČR. let. Asociace inovačního podnikání České republiky Association of the Innovative Entrepreneurship CR

AIP ČR. let. Asociace inovačního podnikání České republiky Association of the Innovative Entrepreneurship CR 1993 AIP ČR let 15 years Asociace inovačního podnikání České republiky Association of the Innovative Entrepreneurship CR 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Zakládající členové... 6 Hlavní cíle... 8 Hlavní úkoly...10

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You výroční zpráva 2012 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní nabídkou všech druhů životního i neživotního pojištění

Více

LEONARDO INFOO českých pilotních

LEONARDO INFOO českých pilotních 15/2005 projektech Česká Národní agentura programu Leonardo da Vinci uveřejňuje v tomto svém zpravodaji již po dva roky pravidelně informace o pilotních projektech a projektech jazykových dovedností řízených

Více

Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie. Sborník příspěvků z celostátního semináře

Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie. Sborník příspěvků z celostátního semináře Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie Sborník příspěvků z celostátního semináře Kroměříž 13. 15. května 2003 ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE Ing. Michal Hanačík Krajský úřad Zlín Vážené dámy, vážení

Více

Jsme živá univerzita. Česká zemědělská univerzita V PRAZE. University Full of Life

Jsme živá univerzita. Česká zemědělská univerzita V PRAZE. University Full of Life Jsme živá univerzita Česká zemědělská univerzita V PRAZE University Full of Life Czech University of Life Sciences PRAGUE www.czu.cz www.culs-prague.eu Plán areálu Campus map Fakulta agrobiologie, potravinových

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací 100 LET. Ústavu zemědělské ekonomiky a informací 100 YEARS

Ústav zemědělské ekonomiky a informací 100 LET. Ústavu zemědělské ekonomiky a informací 100 YEARS 1 Ústav zemědělské ekonomiky a informací 100 LET Ústavu zemědělské ekonomiky a informací 100 YEARS of the Institute of Agricultural Economics and Information Praha, září 2012 Vydal ÚZEI u příležitosti

Více

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ CD 2008 Slévárenství 5 6/ 2009 HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou pro V a V zařazen na

Více

Investujte v srdci Evropy

Investujte v srdci Evropy INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI/INVESTMENT OPPORTUNITIES Sborník konference Collection of Conference Abstracts Průmyslové zóny v České republice Industrial zones in the Czech Republic 26. 4. 2011, Clarion Congress

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015

Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015 Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015 Strategie NPK 2011-15 Strana 1 (celkem 14) 1. Východiska Národní politika podpory jakosti (dnes Národní politika kvality-npk)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 OBSAH CONTENT 2 Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators 6 Vize společnosti / Vision 7 Profil společnosti / Company Profile 8 Naše poslání

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Deloitte A Quality Brand Deloitte is the brand name that represents Deloitte Touche Tohmatsu, a global organisation of firms devoted to excellence in

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013. Odpovědná společnost Responsible Company

Výroční zpráva Annual Report 2013. Odpovědná společnost Responsible Company Výroční zpráva Annual Report 2013 Odpovědná společnost Responsible Company Obsah Contents 4 Zpráva představenstva 20 Zpráva dozorčí rady 26 Konsolidovaná účetní závěrka 62 Zpráva nezávislého auditora konsolidovaná

Více

1. ČSOB Česko - asijské obchodní fórum 1 st CSOB Czech - Asian Business Forum

1. ČSOB Česko - asijské obchodní fórum 1 st CSOB Czech - Asian Business Forum Stavíme s Vámi most mezi Evropou a Asií Come and Build the Bridge Connecting Europe and Asia With Us 1. ČSOB Česko - asijské obchodní fórum 1 st CSOB Czech - Asian Business Forum Stavíme s Vámi most mezi

Více

Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Javorník

Více

KRAICZY Roman, Sekyra Group, a.s.

KRAICZY Roman, Sekyra Group, a.s. KRAICZY Roman, Sekyra Group, a.s. Ve společnosti Sekyra Group, a.s. jsem jako Senior Developer odpovědný za řízení projektů velkých rozvojových území hl. m. Prahy - Rohanský ostrov, Nákladové nádraží Žižkov

Více

2011 Výroční zpráva Annual Report

2011 Výroční zpráva Annual Report 2011 Výroční zpráva Annual Report 200 let tradice a zkušeností, 20 let výrobků světové kvality: retrospektiva předního výrobce 200 Years of Tradition and Experience, 20 Years of World-class Products: Leader

Více

Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2010 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Předepsané pojistné / Written premium 4 971 504 4 693 401 4 378

Více

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 OBSAH CONTENT Úvod Introduction 02 Úvodní slovo prezidenta 06 Vývoj národního hospodářství 02 Foreword from the President 06 Development of the National Economy Pojistný

Více

Asseco Central Europe Czech Republic Výroční zpráva / Annual Report

Asseco Central Europe Czech Republic Výroční zpráva / Annual Report Asseco Central Europe Czech Republic Výroční zpráva / Annual Report 2 0 1 0 4 8 12 16 18 22 24 46 50 54 76 78 80 84 90 90 Úvodní slovo předsedy představenstva Profil Společnosti Hodnoty Společnosti Hlavní

Více

ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS

ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS 2014 Vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http://www.eagri.cz, e-mail: info@mze.cz ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele České republiky Mostecká

Více