Siemens Engineering a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Siemens Engineering a. s."

Transkript

1 Siemens Engineering a. s. Integrativní business model jako zdroj dynamického růstu 14. února

2 Ing. Aleš Tomec předseda představenstva a generálníředitel Siemens Engineering a.s. Datum narození: Telefon: Vzdělání: *České vysoké učení technické v Praze (Ing.) *American Management Association, Inventa Consulting (Certified Strategic Manager) Kursy a školení: *Keyman Executive Course , England *Goethe Institut , Deutschland *Manažerská příprava ČEZ, a.s , ČR

3 9/2006 dosud Siemens Engineering a.s. - předseda představenstva a CEO 2/2002-8/2006 ČEZ, a.s. ředitel ČEZ - Vodní elektrárny 10/ /2006 OTE, a.s. Místopředseda představenstva 8/ /2001 ČEPS, a.s. Předseda představenstva a generální ředitel 11/ /2000 CEZTel, a.s. Místopředseda představenstva 4/1996 7/1998 ČEZ, a.s. Výkonný ředitel Divize přenosové soustavy 2/1996 2/1998 ČEZ, a.s. Člen představenstva 4/1994 3/1996 ČEZ, a.s. Ředitel sekce Ústřední dispečink 1/1993 3/1994 Československý státní energetický dispečink. 10/ /1992 České energetické závody, ředitelství s.p. 9/1981 9/1983 Škodaexport Praha, PZO DALŠÍ ČINNOSTI: dosud člen Inženýrské akademie předseda dozorčí rady ČSZE (Český svaz zaměstnavatelů v energetice) člen Vědecké rady ČVUT Praha člen dozorčí rady ÚED ČR (Ústřední elektroenergetický dispečink) president CDO (Centrální dispečerská organizace) člen Mezinárodního technického výboru Propojení UCTE - CENTREL člen Steering Committee of CENTREL a Council of CENTEL člen Steering Committee of UCTE a člen General Asembly of UCTE 2001 vícepresident UCTE

4 Společnosti 1. ČEZ, a. s. 2. ČEPS, a. s. 3. OTE, a. s. 4. Siemens Engineering a. s.

5 1. Vize skupiny ČEZ 2008

6

7

8 Vize 2008 bude dosaženo ve čtyřech krocích Současný stav ČEZ REAS 1 REAS 1 REAS 1 REAS 1 REAS 1 Postup transformace Vize Velký třesk 2005 Nové funkčnosti 2006 Právní unbundling Řídící funkce projektu fungují Veškeréřídící i podpůrné funkce fungují Dceřinné společnosti ITS, TCS, NLS, SPS jsou funkční, SZS je založena Podpora správy aktiv, Marketing a podpora prodeje jsou funkční Zřízena organizační jednotka Strategický nákup Sladění oblasti Nákupu a Prodeje elektřiny v REAS Rozhraní Trading-Výroba a Trading-Prodej jsou optimalizována Klíčové moduly FIS ve všech REAS a CIS v ZČE zavedeny a fungují Zaveden systém klíč. ukazatelů výkonnosti Metodologie správy aktiv implementována v plném rozsahu Centralizováno řízení dispečinku CIS a všechny moduly FIS fungují ve všech REAS SZS poskytuje služby pro všechny REAS Právní unbundling: oddělení licencovaných činností (Distribuce, Prodej) Všechny dceřinné společnosti jsou plně funkční Dosaženo 100% vlastnictví společností Prodej nepotřebných nemovitostí a aktiv dokončen Distribuční licence sloučeny Prodejní licence sloučeny Zaveden jednotný technický IT systém (PTIS) Správa aktiv povýšena v novém IT prostředí 2007 Finalizace/ Konsolidace Všechny firemní procesy jsou zefektivněny Efektivní rozhraní a SLA smlouvy jsou všude implementovány Veškeré právní kroky týkající se licencí, vlastnictví dceřinných společností a nově vzniklých společností dokončeny ITS = IT společnost; TCS = TC společnost; NLS = Nákupní a logistická společnost; SZS = Společnost zákaznických služeb; SPS = Společnost podpůrných služeb

9 Ambice Skupiny ČEZ Ze společnosti, která je: nejvíce ziskovou energetickou společností v Evropě, ale před liberalizací, potýkající se se všemi riziky s tím spojenými s působností pouze v ČR Ke společnosti, která bude: vedoucí energetickou společností ve střední a východní Evropě! dosud provozně neintegrovaná Úspěšným dokončením integračního projektu zajistit základnu pro mezinárodní expanzi Realizace všech zlepšení a synergií (maximalizace výhod) Omezení rizik (minimalizace nevýhod) Vytvoření Business excellence, která může být replikována v zahraničí Omezení během integrace Nepřerušeníčinnosti Unbundling, otevírání trhu Vlastnictví (dokud není dosaženo 100% podílů) Rovnovážné rozloženíčinností na regiony

10 2. ČEPS, a.s. Unbundling Tvorba pravidel, Úprava legislativy, Zapojení do evropských struktur, Počátky regulace,

11 2.1 Počátky regulace

12 Doba výrazných osobností s vysokým morálním kreditem

13 3. OTE a.s.

14 3.1 Struktura trhu s elektřinou Energetický regulační úřad tok elektřiny platby za elektřinu platby za služby Operátor trhu Fyzický obchod s elektřinou Obchod s finančními deriváty

15 3.2 OTE zákonné povinnosti Akciová společnost, založená státem, zaregistrovaná , ZK 67 mil. Kč Funkce ze zákona 458/2000 Sb. Organizace krátkodobého obchodu s elektřinou (OKO, VVT) Vyhodnocení a finanční vypořádání odchylek Finanční vypořádání plateb za podpůrné služby Statistika, bilance, zprávy o provozu

16 3.3 Legislativní rámec otevírání trhu s elektřinou 1. leden 2002 oprávněný zákazník se spotřebou elektřiny vztaženou na jedno odběrné místo včetně výroby pro vlastní spotřebu v roce 2000 nebo v ročním období od 1. července 2000 do 30. června 2001 > 40 GWh držitelé licence na výrobu elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem větším než 10 MW 1. leden 2003 oprávněný zákazník se spotřebou elektřiny vztaženou na jedno odběrné místo včetně výroby pro vlastní spotřebu v roce 2001 nebo v ročním období od 1. července 2001 do 30. června 2002 > 9 GWh všichni držitelé licence na výrobu elektřiny 1. leden 2005 oprávněný zákazník odebírající elektřinu ze sítí vyššího než nízkého napětí a každý konečný zákazník odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí, jehož spotřeba elektřiny vztažená na jedno odběrné místo včetně výroby pro vlastní spotřebu překročila hodnotu 100 MWh v roce 2003 nebo v ročním období od 1 července 2003 do 30. června leden 2006 všichni koneční zákazníci

17 3.4 Obchodování s elektřinou - změny Od pravidla zaplatíš co odebereš k principu zaplatíš co objednáš Do systému vyhodnocení a zúčtování vstupují pevné hodinové diagramy upřesňované do 12:00 hodiny dva dny, resp. den dopředu

18 3.5 Podpůrné služby Primární regulace Sekundární regulace Terciální regulace +/- Rychle startující rezerva Studená rezerva Regulace U a Q Schopnost práce v ostrovním režimu a schopnost startu ze tmy

19 3.6 Systémová cena, cena odchylky Cena Určení systémové ceny Nabídka Množství Poptávka Cena odchylky Systémová cena CO = SyC + VN PpS

20 3.7 Časováníčinností OTE Registrace nabídky/poptávky na OKO Vyhodnocení odchylek Registrace bilaterálních smluv Denní Fyzická dodávka Denní vypořádání odchylek a OKO Fakturace vypořádání PpS 12:00 12:00 11:00 16:00 D-2 D-1 D D+1 Konec měsíce + 8

21 3.8 Vize Zřídit pro Evropu centráln lní integrovaný trh s elektřinou nejen spotový a termínový, ale i s abstraktními produkty - deriváty počas así, emisní certifikáty, ty, forward s s a futures,, cross- commodity. Podmínkou je harmonizace liberalizace, regulace a legislativy obecně.

22 4. Siemens Engineering a.s.

23 4.1 PředstavenP edstavení společnosti Siemens Engineering a.s. je tradičním komplexním dodavatelem v oblasti silnoproudých a slaboproudých instalací, řídicích systémů, elektrické instrumentace a technického zabezpečení budov (vytápění, vzduchotechnika, sanitární zařízení, klimatizace). Činnost společnosti je rozdělena do segmentů Energetika, Průmysl, Infrastruktura, Budovy a Facility Management, v nichž zajišťuje projekty, inženýring, dodávky, montáže, kontroly, revize a servis. Jako dceřiná společnost Siemens s.r.o., člena nadnárodního koncernu Siemens, nabízí Siemens Engineering a.s. technická a finančnířešení na nejvyšší úrovni. Siemens Engineering a.s. je zárukou dlouhodobé jistoty nejen pro své obchodní partnery, ale také své zaměstnance a v neposlednířadě akcionáře.

24 4.2 DůleD ležité ukazatele Index (údaje v mil. Kč) Obrat Tržby Celková aktiva Zaměstnanci

25 4.3 Organizační struktura

26 4.4 Spektrum služeb Plánování Inženýrink Dodávka zařízení Výroba komponent Instalace zařízení a odborný dohled Uvedení do provozu a školení Opravy a údržba Demontáž zařízení Kompletnířešení a financování Nabízíme komplexní řešení s celoživotním cyklem

27 4.5 Tržní segmenty Energetika Průmysl Budovy Infrastruktura Palác Flóra (Praha) Facility Management Areál Frantschach (Štětí) Areál Wagon Automotive (Vřesová) Elektrárna Třebovice KOMPLEXNÍ SLUŽBY PRO VŠECHNA ODVĚTVÍ

28 Co se povedlo vnitřní identifikace se značkou SIEMENS stabilizace personálu SENG zavedení většiny procesů mateřské společnosti (e-pass, e-people, e-learning, travelmanagement, LOA, ) úspěšné rozjetí komunikační struktury SENG/Siemens s.r.o.

29 Co se povedlo udržení a vylepšení vztahů se stálými zákazníky, navázání nových vztahů (ČEZ, ČEPS, Hochtief, PRE, CTP, ) podpis významných smluv (ČEZ, ČEPS, Škodaexport, Inekon, ) rozšíření naší pozice v oblasti průmyslového servisu

30 Co se nepovedlo! neúspěch v několika větších a dlouhodobějších zakázkách Palladium, Kampus,. zrealizovat squeeze out zrealizovat na všech zakázkách požadovaný EBIT konkurenční boj v rámci skupiny Siemens, omezování exportních aktivit, cenová politika nedostatečný nábor nových kvalifikovaných pracovníků rezervy v efektivitě práce/lepší využití pracovní doby

31 Firemní kultura

32 Mé očekávání Férové, otevřené jednání, dodržování slibů Tah na branku Podnikatelský pohled - Thinking in money terms Osobní odpovědnost: Je to můj problém Neustálou komunikaci Odvahu říkat i špatné zprávy,rozhodovat Neustálé hledání možných zlepšení Nespokojení se s málem Méněřečí a více výsledků

33 Kdo v týmu? Umí Neumí Hraje část zápasu Hraje celý zápas Ven z týmu! Sedí na lavičce Chce Nechce

34 Podpora změny Úroveň nespokojenosti se současným stavem Vysoká ochota ke změně Průměrná ochota ke změně Průměrná ochota ke změně Nízká ochota ke změně Očekávané osobní riziko plynoucí ze změny

35 Základem firemní kultury jsou lidmi společně vytvořené a sdílené hodnoty 1. Trh Opatření: pravidelně analyzovat trh, zlepšovat obraz firmy na trhu reference, PR, přímá jednání se zákazníky, monitoring spokojenosti zákazníků, zkvalitňovat spolupráci se Siemens, flexibilita na podněty trhu, neustálá změna/reakce 2. Zaměstnanci Opatření: posilovat loajalitu, společné zážitky, setkávání se, motivace, pochvaly, zvyšovat kvalifikaci, školení, předávání zkušeností 3. Procesy Opatření: komunikovat strategii, podporovat týmovost, zvyšovat flexibilitu působení na trhu, motivovat ke kreativitě, zajistit dostatek práce, zlepšovat pracovní prostředí Vrátíme se do průmyslu a elektráren a nebudeme stavět papundeklové baráky!!!

36 Pall Mall 1. Co nejvíce motivuje? 2. Která zaměstnanecká výhoda se preferuje? 3. Firemní kultura formulujte vizi a nechte na zaměstnancích, jak si s její realizací poradí vytvořte takovou atmosféru, v níž se nebudou zaměstnanci bát vyjádřit svůj názor.

37 V příštím roce dosáhneme všeho, čeho chceme dosáhnout! Budeme dělat vše, co přinese zisk Daří-li se dobře firmě, daří se dobře i zaměstnancům Neustálá změna je standard Jedinou jistotou je neustálá změna Jsme členem skupiny Siemens a musíme spolupracovat TOP management - odvaha

38 Pojedeme rovně? Nebo změníme směr??? Kam pojedeme?

39 Nemožné trvá jen o něco déle

40 Siemens Engineering, a.s. Vize, mise, cíle a KPI s

41 Pojmy Vize Mise Strategie Strategický cíl Hodnoty Dlouhodobý strategický cíl, který specifikuje, čeho chceme dosáhnout. Je ambiciózní a reálný. Poslání, které popisuje, jak dosáhnout definované vize. Vymezuje předmět podnikání a komodity. Definice způsobu, metody nebo postupu pro dosažení cíle. Může být definována také souhrnem strategických cílů. Konkrétní definice cílového stavu, kterého chceme dosáhnout ve střednědobé perspektivě. Měřitelné aplikovatelné veličiny. Základní ukazatele jednání a vystupování společnosti na trhu (spokojenost zákazníka, know-how, reference, apod.). Pravidla Dohodnuté postupy, činnosti nebo systémy, které je nutné respektovat k dosažení definovaných hodnot. Akční plán KPI s Projekt Souhrn kroků a konkrétních zodpovědností s termíny plnění k dosažení krátkodobých cílů. Soubor konkrétních měřitelných ukazatelů, které vypovídají o míře plnění cílů. Optimální počet KPI je 5 až 7 a měl by kopírovat strukturu společnosti se zachováním logických návazností. Soubor činností, které směřují ke konkrétnímu cíli a jsou omezené časem a zadáním. Pro jeho naplnění je nutná spolupráce napříč dílčími strukturami společnosti.

42 Vize SIEMENS Engineering, a.s. Jednička v realizaci komplexních řešení v energetice, průmyslu a budovách.

43 Mise SIEMENS Engineering, a.s. Profesionalita a zkušenost našich zaměstnanců zajišťuje: dodávky a montáž v oblasti silno a slaboproudých zařízení, dodávky a montáž komplexního zařízení budov, průmyslovou údržbu, výrobu rozváděčů a kompletaci trafostanic, komplexní správu budov včetně údržby objektů, realizaci na klíč (projekce, dodávky, řízení projektů a servis) ve spolupráci s ostatními divizemi skupiny Siemens, podporu tuzemským exportérům.

44 Hodnoty Spolehlivost - slibujeme jen to, co také splníme v požadovaném čase a v prvotřídní kvalitě. Otevřenost - jsme ochotni řešit jakékoliv požadavky zákazníka a nalézat smysluplnářešení. Efektivita - vždy přinášíme našim zákazníkům praktická a jednoduchářešení s jednoznačně definovaným přínosem. Profesionalita - díky kvalitě a trvalému zvyšování kvalifikace našich pracovníků zaručujeme absolutní profesionalitu ve všech oblastech našich činností. Týmová spolupráce - společně s našim zákazníkem vytvoříme silný tým, který zvládne i nejsložitější problémy. Ekologické chování - hledáme a nalézáme řešení co nejšetrnější k životnímu prostředí při zachování maximální efektivity. Vztah k spolupracovníkům - motivace, znalosti, schopnosti a loajalita našich zaměstnanců jsou základem našeho úspěchu. Silné zázemí - jako součást koncernu Siemens máme vynikající technické, personální, inovativní a finanční zázemí.

45 Pravidla Jsme na jedné lodi Budeme se řídit: Včasnéřešení problémů Poučení se z chyb Efektivní sdílení informací Jasné stanovení a převzetí zodpovědností Dodržování dohod a termínů Schopnost, ochota a odvaha rozhodovat Orientace na celkový hospodářský výsledek a optimum celku s využitím všech synergií Loajalita k rozhodnutí Inovace Vyvarujeme se: Ztráta příležitosti na trhu v důsledku interní konkurence (společnost / skupina) Falešný pocit uspokojení Malé cíle Neetické chování a jednání Častá změna pravidel Zbytečná byrokracie Výrok: To není můj problém.

46 Key Performace Indicators KPI s EVA Příjem zakázek Order Backlog Net cash from operations Podíl na trhu POC Sales Kvalita EBIT Receivables overdue Net capital employed PI s Pokrytí středisek EBIT Náklady nízké jakosti Hit Rate Noví zákazníci versus tradiční Porovnání plán. a skut. marže Dividendy Procento reklamací Book to bill ratio Vytíženost Working capital

47 Key Performace Indicators ZA (in Mio. ) IST BU IST IST BU Akt. FC Akt. FC 2007 Akt. FC zu BU zu Ist zu BU 2007 abs. in % XI.06 abs. in % abs. in % Exchange rate: 29,560 29,720 28,270 28,860 28,460 New orders (dir. business) 15,98 20,61 17,30-3,31-16% 16,98 17,22-0' -0% +0' +1% New orders (total business) 15,98 20,61 17,30-3,31-16% 16,98 17,22-0' -0% +0' +1% Sales (dir. business) 7,78 19,33 19,00-0,33-2% 16,84 17,08-2' -10% +0' +1% Sales (total busisnes) 7,78 19,33 19,00-0,33-2% 16,84 17,08-2' -10% +0' +1% Gross profit on sales 0,90 2,13 2,33 0,20 +9% 1,97 1,92-0' -18% -0' -3% % of sales 11,6% 11,0% 12,3% 11,7% 11,3% Selling expenses 0,35 0,72 0,72 0,00-0% 0,77 0,78 +0'0 +9% +0'0 +1% Administrative expenses 0,43 0,72 0,72 0,00 +0% 0,68 0,69-0'0-5% +0'0 +1% Profit from operations 0,12 0,69 0,89 0,20 +29% 0,52 0,45-0'0-49% -0'0-14% % of sales. 1,5% 3,6% 4,7% 3,1% 2,6% Net cash from operations 0,10 0,71-0,86-1,57-221% 0,34 0,26 +1,'1-131% -0'0-23% Net assets 3,86 3,84 11,78 7, % 9,91 8,48-0'3-28% -0'1-14% EVA -0,11-0,11 #DIV/0! -0,29-0,21-0'0 +94% +0'0-29% Employees % %

48 Key Performace Indicators ZC (in Mio. ) IST BU IST IST BU Akt. FC Akt. FC 2007 Akt. FC zu BU zu Ist zu BU 2007 abs. in % XI.06 abs. in % abs. in % Exchange rate: 29,560 29,720 28,270 28,860 28,460 New orders (dir. business) 11,42 14,72 13,29-1,43-10% 12,13 12,30-1' -7% +0' +1% New orders (total business) 11,42 14,72 13,29-1,43-10% 12,13 12,30-1' -7% +0' +1% Sales (dir. business) 5,55 13,81 9,66-4,15-30% 11,38 11,54 +2' +19% +0' +1% Sales (total busisnes) 5,55 13,81 9,66-4,15-30% 11,38 11,54 +2' +19% +0' +1% Gross profit on sales 0,63 1,46 1,37-0,09-6% 1,32 1,28-0' -6% -0' -3% % of sales 11,4% 10,6% 14,2% 11,6% 11,1% Selling expenses 0,29 0,46 0,42-0,04-10% 0,51 0,52 +0'0 +24% +0'0 +1% Administrative expenses 0,25 0,51 0,50-0,01-1% 0,46 0,46-0'0-7% +0'0 +1% Profit from operations 0,09 0,49 0,45-0,04-8% 0,35 0,30-0'0-34% -0'0-16% % of sales. 1,5% 3,6% 4,7% 3,1% 2,6% Net cash from operations 0,05 0,50-0,44-0,94-187% 0,23 0,17 +0'1-140% -0'0-26% Net assets 2,05 2,04 5,97 3, % 6,94 5,94-0'0-1% -0'1-14% EVA -0,10-0,10 #DIV/0! -0,19-0,19-0'0 +89% +0'0-3% Employees % %

49 Stanovení cílů Stanovení Target Setting cílů Monitoring Hodnocení Round Table Zpětná vazba Implementace Listopad Duben Říjen Listopad Prosinec průběžně do konce FY Stanovené shora směrem dolů. Stanovené podle pravidla SMART. Vycházející z odpovědnosti zaměstnance a z požadovaných kompetencí (Job Profile). Stanovené ve všech 4 kvadrantech SLF (Finanční, Zaměstnanci, Zákazníci, Procesy).

50 Stanovení cílů SLF Results (popis) Dosažení finančních ukazatelů (EVA, GWB, ) Schopnost motivovat své zaměstnance (měřeno např. pomocí 10 BA, 360 Feedback, průzkum spokojenosti zaměstnanců ) Spokojenost zákazníků (kvalita služeb, dokumentace, včasnost dodávek ) měřeno průzkumem spokojenosti zákazníků Kvalita procesů koordinace a efektivnost vedení projektů, efektivnost informačního toku v týmu, rychlost odpovědí na dotazy zákazníků, délka produkčního cyklu

51 Plánování

52 Víme, kde je naše místo ve struktuře koncernu Siemens? Víme, jak vypadá náš trh? Víme, na co se na trhu zaměříme? Víme, jak se na trhu prosadíme? Víme, jak se interně na to přizpůsobíme? 3. Koncepce podnikatelskéčinnosti

53 Poslání společnosti - cíle zabezpečit akcionářům dlouhodobý přiměřený zisk/dividendy!my zaměstnanci SENG máme za cíl maximalizovat návratnost pro naše akcionáře! poctivostí, dodržováním podnikatelské etiky a transparentností v obchodním jednání trvale vylepšovat image společnosti engineeringovými aktivitami zvýšit podíl Siemens v průmyslu, energetice a stavebnictví flexibilitou a uplatněním dovedností našich zaměstnanců získávat a rozvíjet konkurenční výhody VIZE POSLÁNÍ CÍL CÍL CÍL CÍL PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

54 Předmět t podnikání realizace komplexních projektů/dodávek realizace služeb výroba rozváděčů a trafostanic

55 Strategické rozvojové záměry útvar obrat (mil. Kč) 07/08 08/09 ZA ZC ZB

56 Procesy

57 Procesní model Neustálé zlepšování systému managementu jakosti Z á k a z n í k PO ŽA DA V EK Management zdrojů Vstupy Odpovědnost vedení Realizace produktů (a/nebo služeb) Měření, analýza a zlepšování Výstupy Produkt / Služba S P O K O J E N O S T Z á k a z n í k

58 Přání zákazníka jsou určujícím faktorem výkonů a rozvoje; zaměstnanci se na ně soustavně zaměřují. Vnitřnířízení společnosti je ucelený logicky propojený systém zaměřený na všechny hlavní aktivity. Kontroling je rozhodujícím nástrojem řízení umožňující rozvinutí procesního řízení až do motivace zaměstnanců na výsledcích. Kontroling řídí proces plánování.

59 Společné noty strategie Dirigent management Rozepsaná partitura procesní model Implementace procesního řízení: procesy jsou podřízeny strategickým cílům procesy mají přednost před organizačními strukturami zaměstnanci jsou zainteresováni na výkonnosti procesů znalosti zaměstnanců - největší bohatství společnosti jsou sdíleny a efektivně využity změny jsou připravené a vyvolávají další rozvoj

60 Model řízení Realita strategické řízení procesní model exekutivní řízení řízení změn

61 Řízení změn Změnu respektuje a uplatňuje každý - včetně nejvyššího manažera Změnu musí zavádět vhodně sestavený důvěryhodný tým na základě schváleného záměru vycházejícího ze schváleného návrhu řešení Před uskutečněním změn a při zavádění musí proběhnout dostatečný počet školení a seminářů všech zaměstnanců (shora dolů) Školit Vysvětlovat Získávat spojence

62 Řízení změn Základní předpoklad pro vytváření kultury zaměřené na výkon Zprůhledněnířízení, příprava pro zlepšování, úspora nákladů, úspora činností Zapojení všech zaměstnanců do zlepšování

63 Kritická místa Odstranění duplicit (stejných činností) v organizaci Nastavení rozhraní pro rozhodování, přiřazení práv a povinností spolu s odpovědnostmi Zjednodušení (zprůhlednění) plánování zdrojů (finance, lidé, stroje) Změření toho, čeho jsme dosáhli Zlepšování na základě dosažených výsledků Provázanost s dosahováním korporátních cílů

64 Řízení

65 PRINCIPY SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ KULTURU ZAMĚŘENOU NA VÝKONNOST 1. Vytváření hodnoty je nejvyšší prioritou 2. Prosazování individuální zodpovědnost za dosahování ambiciózních výsledků 3. Budování sounáležitosti se společností 4. Rozvíjení lidského potenciálu 5. Přijímání neustálé změny 6. Prosazování integrity 7. Vytváření mezinárodní organizace

66 1. Vytváření hodnoty je nejvyšší prioritou Akciová společnost musí skrze své podnikatelské aktivity vydělávat peníze pro akcionáře Všechny podnikatelské aktivity a rozhodnutí posuzujeme podle dopadu na hodnotu společnosti Ekonomicky orientovanéřízení společnosti - je nutné na všech úrovních managementu - musí být optimalizováno v rámci celé společnosti a nejen v jednotlivých divizích/útvarech Podnikové a individuální výsledky budou posuzovány ještě více na základě ekonomických dopadů na společnost

67 2. PROSAZOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA DOSAHOVÁNÍ AMBICIÓZNÍCH VÝSLEDKŮ Cíle, které stanovujeme pro společnost i pro individuální zaměstnance musí být ambiciózní Za splnění každého cíle, úkolu nebo iniciativy je jasná individuální zodpovědnost Procesy a systémy (včetně odměňování) jsou nastaveny tak, aby ocenily jednotlivce, kteří si stanovují vysoké cíle (Je lépe splnit těžký cíl na 99% než překonat lehký cíl na 60%) Zaměstnanci, kteří odmítají nebo opakovaně nenaplňují ambiciózní cíle, budou postupně organizaci opouštět Cíle a výsledky organizace i jednotlivých pracovníků jsou pravidelně a transparentně komunikovány

68 3. BUDOVÁNÍ SOUNÁLEŽITOSTI SE SPOLEČNOSTÍ Při rozhodování bereme v úvahu dopady na celou společnost Rozhraní mezi organizačními jednotkami řídíme tak, abychom dosáhli co největší hodnoty pro společnost (v optimalizaci těchto rozhraní je náš velký potenciál) Povinností každého pracovníka je proaktivně využívat a poskytovat nejlepší zdroje a nejlepší praxi

69 4. ROZVÍJENÍ LIDSKÉHO POTENCIÁLU Hledáme a rozvíjíme zaměstnance, aby uspěli v mezinárodním prostředí Zvyšujeme diverzitu zaměstnanců (nová krev), nesoustřeďujeme se pouze na technické talenty, ale hledáme na širším poli Součástí zaměstnání ve společnost je mobilita - V Čechách - Do zahraničí - V rámci organizace Máme vypracované podpůrné procesy (vzdělávání, rozvoj kariéry, atd.), které systematicky pomáhají zaměstnancům zlepšovat individuální výkonnost Všechny otázky a problémy týkající se lidských zdrojůřešíme otevřeně a s respektem ke každému zaměstnanci

70 5. PŘIJÍMÁNÍ NEUSTÁLÉ ZMĚNY V mezinárodní konkurenceschopné firmě je zavádění změn součástí života, nikdy nekončí Organizace i zaměstnanci jsou flexibilní a dokáží změny přijímat a řídit Redukujeme byrokracii - Aktivně zavádíme opatření, která limitují administrativní bariéry - Byrokratické překážky (zatím neodstraněné) nejsou záminkou ani výmluvou pro slabé výsledky

71 6. PROSAZOVÁNÍ INTEGRITY Každý je sám zodpovědný za etické chování a rozhodnutí - Proaktivně zabraňujeme vzniku konfliktů zájmů - Při sporné situaci zaměstnanci proaktivně informují o stavu věci relevantní nadřízené Porušení integrity nebo nesdílení Principů je dostatečný důvod pro odchod, a to i v případě zaměstnance s vynikajícími výsledky

72 7. VYTVÁŘENÍ MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE Úspěch se měří na mezinárodním poli, porovnáváme se s nejlepšími evropskými konkurenty Naši úspěšní manažeři jsou atraktivní pro mezinárodní konkurenci Komunikačním jazykem ve společnosti je němčina a angličtina Naše procesy a systémy fungují integrovaně i pro všechny zahraničníčleny společnosti

73 Krédo

74 Tajemství úspěchu Řídit méně znamenářídit lépe Oznamte podřízeným své požadavky a přidělte jim zdroje, potom se ztraťte Formulujte vizi a nechte na ostatních, jak si s její realizací poradí Chovejte se jako malá firma Dejte svým lidem moc Odstraňte zbytečnou práci

75 Tajemství úspěchu Buďte vždy první nebo alespoň druzí Při úvahách o změně společnosti nepovažujte nic za nedotknutelné Snažte se vytvářet a šířit podnikovou kulturu Nelpěte na minulosti a buďte otevřeni změnám

76 Tajemství úspěchu Vytvořte ve společnosti systém, který zaměstnancům umožní osobní i kvalifikační růst a z něhož budou moci čerpat nové zkušenosti

77 Tajemství úspěchu Předstupte před své zaměstnance a odpovězte jim na všechny jejich dotazy Vytvořte takovou atmosféru, v níž se nebudou zaměstnanci bát vyjádřit svůj názor Naslouchejte lidem, kteří vytvářejí skutečné hodnoty

78 I malý čin je větší, než pouhéřeči Svatopluk Čech

Siemens Engineering a. s.

Siemens Engineering a. s. Siemens Engineering a. s. integrativní business model jako zdroj dynamického růstu 14. února 2008 Předseda představenstva a generální ředitel Siemens Engineering a.s. Ing. Aleš Tomec 1. O mé osobě Jméno

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Účastníci trhu s elektřinou v ČR

Účastníci trhu s elektřinou v ČR Trh s elektřinou Smyslem liberalizace trhu s elektřinou je otevření odvětví konkurenci a využití konkurence k optimalizaci výrobních nákladů a tím minimalizaci konečných cen elektřiny. 1 Účastníci trhu

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Ing. Zdeněk Čežík zdenek@cezik.cz Konference IFMA CZ Přidaná hodnota Facility managementu 10. 11. 2015, Praha Výzvy

Více

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ děláme z dobrých firem skvělé Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ Proč jsou procesy na prvním místě Úspěšné společnosti optimalizují své procesy, zvyšují efektivitu výroby, prohlubují flexibilitu

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Energetický zákon a další legislativa

Energetický zákon a další legislativa Energetický zákon a další legislativa Energetická legislativa EU Evropská energetická politika patří mezi sdílené politiky. Lze ji definovat jako soubor opatření zaměřených na zásobování energií a stanovení

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů.

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Jürgen Tinggren Náš závazek Vážení kolegové, Miguel A.

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

PROCESNÍ ŘÍZENÍ. Cíle workshopu. Slaný 23.5. 24.5.

PROCESNÍ ŘÍZENÍ. Cíle workshopu. Slaný 23.5. 24.5. M.C.TRITON, spol. s r.o. PROCESNÍ ŘÍZENÍ Slaný 23.5. 24.5. Chápeme všichni stejně procesy a jejich zlepšování Umíme používat DMAIC metodiku pro zlepšování procesů Známe řadu metod pro zlepšování a víme

Více

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod Personální strategie Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 S účinností od 1. 7. 2016 Největším bohatstvím každého zaměstnavatele jsou jeho zaměstnanci.

Více

Řízení pracovního výkonu

Řízení pracovního výkonu Řízení pracovního výkonu Účel řízení pracovního výkonu Zhodnotit výkon Motivovat Formulovat pracovní cíle Aktivně řešit problémy Řízení pracovního výkonu o Systematický proces zlepšování pracovního výkonu

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

2. Podnik a jeho řízení

2. Podnik a jeho řízení 2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku Vazba strategie procesy Strategie podniku SWOT analýza Podnik a IS Strategie IS/ICT Projekty 1/35 Řízení podniku - 1 Vrcholové vedení Řídící aktivity

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru 10 KROKŮ K DOKONALOSTI Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru Firma budoucnosti je taková firma, která se v první řadě zaměřuje na kvalitu - plní přísné

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Obchodní strategie společnosti a strategické plánování pracovní síly

Obchodní strategie společnosti a strategické plánování pracovní síly Obchodní strategie společnosti a strategické plánování pracovní síly Jakub Hejsek Manager MOD EU květen 2012 Představení Philip Morris International PMI je přední mezinárodní tabákovou společností Vyrábíme

Více

PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009

PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009 PREdistribuce, a.s. Zpráva o plnění Programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S.

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. AV MEDIA, A.S. KDO JSME Inspirace Inovace - Integrace HODNOTY - LIDÉ Jsme si vědomi, že náš úspěch

Více

Audit managementu údržby

Audit managementu údržby Audit managementu údržby Benchmarking a outsourcing v údržbě Etapy životního cyklu 1 Audit integrity majetku a jeho údržby - otázky 1. Je uplatňována správná a moderní politika na majetku a intenzita využívání

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Pohled odběratele na liberalizovaný trh s energiemi

Pohled odběratele na liberalizovaný trh s energiemi Pohled odběratele na liberalizovaný trh s energiemi Priority odběratele ve fázi plného otevírání trhu a v současnosti IV. blok. : Obchod s energií PRO-ENERGY CON 2011 Ing. Luděk Popel Mikulov, 15.11.2011

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků. Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s.

Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků. Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s. Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s. VÍTKOVICE - oprávněný zákazník Oprávněný zákazník (OZ - velké Vítkovice) od 1.1.2002 Počet měřících míst - 300 94% na vn, 6%

Více

Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek)

Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek) Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek) ESF MU J.Skorkovský KPH Cíle a měřítka BSC Cíle a měřítka BSC zbavit se strnulého modelu finančního účetnictví a přitom zachovat tradiční finanční měřítka Tato

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU. Martin Ludvík ředitel Podpory prodeje Business ČEZ Prodej, s.r.o.

PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU. Martin Ludvík ředitel Podpory prodeje Business ČEZ Prodej, s.r.o. PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU Martin Ludvík ředitel Podpory prodeje Business ČEZ Prodej, s.r.o. OSNOVA 1. ČEZ PRODEJ - VEDOUCÍ OBCHODNÍK S ELEKTŘINOU V ČR 2. VSTUP NA TRH SE ZEMNÍM PLYNEM 3. DUÁLNÍ NABÍDKA - LOGICKÝ

Více

Léto 2014 Interní audit vymezení IA a outsourcing, benchmarking Ing. Petr Mach 1. Vymezení interního auditu, vztah k EA 2. Interní audit a outsourcing 3. Interní audit a benchmarking 2 Cíle auditu: Externí

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Tematická sekce NSZM. Praha, Ing. Milan PůčP. David Koppitz B.A.

Tematická sekce NSZM. Praha, Ing. Milan PůčP. David Koppitz B.A. Zefektivnění procesu strategického plánov nování a řízení rozvoje města m Uherské Hradiště Tematická sekce NSZM Praha, 12. 5. 2011 Ing. Milan PůčP ůček, MBA, PhD David Koppitz B.A. 1 MEPCO ve strategickém

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Martin Kašák Energetický regulační úřad 30. 9. 2003 Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Vyhlášky ERÚ Koncepce regulace

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj

Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj Karlovy Vary, 23. - 24.1. 2008 4. Národní konference kvality ve veřejné správě Milan Půček,

Více

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE Ing. Jiří Nosek Sector Leader Financial Services & Digital Technology Praha, hotel Boscolo Prague, 3.10.2012 GfK 2012 CFO

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008

Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008 Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008 Marián Belyuš, sekce Strategie, ČEPS Obsah Představení ČEPS Aktuální stav obnovitelných zdrojů (RES) v EU Aktuální stav v

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Začínáme plánovat Podnikové strategické plánování Otázky tvořící základ strategického plánování : - Kde se nacházíme? - Jak jsme se sem dostali? - Kam směřujeme? - Kde bychom

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Organizační změna ve společnosti TetraPak 2000-2001. Případová studie

Organizační změna ve společnosti TetraPak 2000-2001. Případová studie Organizační změna ve společnosti TetraPak 2000-2001 Případová studie Kde jsme začali Analýza: Direktivní firemní kultura Nevhodně umístěné vedení firmy Nedávné dramatické politické, společenské a finanční

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING III. Přednáška Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA ZS 2016/2017 1 ŘÍZENÍ Trojí dimenze rizika projektu: KDO? 2 1. Udržet rovnováhu =? 2. Zvýšení rozsahu projektu =? 3. Zmenšení

Více

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme MUDr.Svatopluk Němeček,MBA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA základní informace - Největší lůžkové zařízení v Moravskoslezském kraji - Právní forma : příspěvková

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Řízení IT v PRE. Velmi stručné teze

Řízení IT v PRE. Velmi stručné teze Řízení IT v PRE Velmi stručné teze M. Hübner J. Kalousek listopad 2013 Jak představit řízení IT v PRE? představit prakticky využívané principy postřehy a útržky z našeho systému proto budou teze, úspěšné

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký ÚPADEK PODNIKU příležitost pro restrukturalizace a výzva pro investory Ing. Ivo Lazecký předseda představenstva a generální ředitel MSV Metal Studénka, a.s. Příčiny vzniku insolvence kovárny: insolvence

Více

JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE

JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE Hana Krbcová ředitelka útvaru lidské zdroje Skupiny ČEZ HR Management 2008 14. 10. 2008 KDO JE SKUPINA ČEZ PROSTOR

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková Kompetenční modely Ing. Kamila Procházková Ing. Josef Babák Vema, a.s. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Obsah prezentace Co je kompetenční model a jaké jsou jeho charakteristiky Od kompetenčního modelu

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING II.

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING II. PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING II. Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA ZS 2016/2017 1 Opakování: Vlastní projekt (1, 2-3 studenti): PREZENTACE na CVIČENÍ (oponentura) PÍSEMNÁ seminární práce (mailem) Představte

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 1.Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu. Řízení obchodu. Trh a konkurence.

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Vzdělávání & Rozvoj Plánování & Nábor & Výběr Kariérový růst Firemní strategie STRATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Firemní výsledky FF UK 18. DUBEN 2016 Odměňování Řízení

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP 5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost chránit zdraví a životy svých zaměstnanců a ostatních osob vyskytujících se na jejich pracovištích. Další důležitou povinností

Více

Západoevropské a středoevropské stavební trhy Perspektiva. Březen 2007

Západoevropské a středoevropské stavební trhy Perspektiva. Březen 2007 Západoevropské a středoevropské stavební trhy Perspektiva Březen 2007 Rejstřík Západoevropské stavební trhy Středoevropské stavební trhy Porovnání stavu 2 Západoevropské stavební trhy Trendy v západní

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK Dodržují vaši obchodníci a prodejní zástupci vaše obchodní podmínky? Uplatňují vaše etické principy všichni zaměstnanci vůči svým zákazníkům? Dostávají vaši zákazníci

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace Ing. Jan Pivoňka Kontrola Monitorování činností za účelem zajištění plánu a opravení odchylek

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více