Siemens Engineering a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Siemens Engineering a. s."

Transkript

1 Siemens Engineering a. s. Integrativní business model jako zdroj dynamického růstu 14. února

2 Ing. Aleš Tomec předseda představenstva a generálníředitel Siemens Engineering a.s. Datum narození: Telefon: Vzdělání: *České vysoké učení technické v Praze (Ing.) *American Management Association, Inventa Consulting (Certified Strategic Manager) Kursy a školení: *Keyman Executive Course , England *Goethe Institut , Deutschland *Manažerská příprava ČEZ, a.s , ČR

3 9/2006 dosud Siemens Engineering a.s. - předseda představenstva a CEO 2/2002-8/2006 ČEZ, a.s. ředitel ČEZ - Vodní elektrárny 10/ /2006 OTE, a.s. Místopředseda představenstva 8/ /2001 ČEPS, a.s. Předseda představenstva a generální ředitel 11/ /2000 CEZTel, a.s. Místopředseda představenstva 4/1996 7/1998 ČEZ, a.s. Výkonný ředitel Divize přenosové soustavy 2/1996 2/1998 ČEZ, a.s. Člen představenstva 4/1994 3/1996 ČEZ, a.s. Ředitel sekce Ústřední dispečink 1/1993 3/1994 Československý státní energetický dispečink. 10/ /1992 České energetické závody, ředitelství s.p. 9/1981 9/1983 Škodaexport Praha, PZO DALŠÍ ČINNOSTI: dosud člen Inženýrské akademie předseda dozorčí rady ČSZE (Český svaz zaměstnavatelů v energetice) člen Vědecké rady ČVUT Praha člen dozorčí rady ÚED ČR (Ústřední elektroenergetický dispečink) president CDO (Centrální dispečerská organizace) člen Mezinárodního technického výboru Propojení UCTE - CENTREL člen Steering Committee of CENTREL a Council of CENTEL člen Steering Committee of UCTE a člen General Asembly of UCTE 2001 vícepresident UCTE

4 Společnosti 1. ČEZ, a. s. 2. ČEPS, a. s. 3. OTE, a. s. 4. Siemens Engineering a. s.

5 1. Vize skupiny ČEZ 2008

6

7

8 Vize 2008 bude dosaženo ve čtyřech krocích Současný stav ČEZ REAS 1 REAS 1 REAS 1 REAS 1 REAS 1 Postup transformace Vize Velký třesk 2005 Nové funkčnosti 2006 Právní unbundling Řídící funkce projektu fungují Veškeréřídící i podpůrné funkce fungují Dceřinné společnosti ITS, TCS, NLS, SPS jsou funkční, SZS je založena Podpora správy aktiv, Marketing a podpora prodeje jsou funkční Zřízena organizační jednotka Strategický nákup Sladění oblasti Nákupu a Prodeje elektřiny v REAS Rozhraní Trading-Výroba a Trading-Prodej jsou optimalizována Klíčové moduly FIS ve všech REAS a CIS v ZČE zavedeny a fungují Zaveden systém klíč. ukazatelů výkonnosti Metodologie správy aktiv implementována v plném rozsahu Centralizováno řízení dispečinku CIS a všechny moduly FIS fungují ve všech REAS SZS poskytuje služby pro všechny REAS Právní unbundling: oddělení licencovaných činností (Distribuce, Prodej) Všechny dceřinné společnosti jsou plně funkční Dosaženo 100% vlastnictví společností Prodej nepotřebných nemovitostí a aktiv dokončen Distribuční licence sloučeny Prodejní licence sloučeny Zaveden jednotný technický IT systém (PTIS) Správa aktiv povýšena v novém IT prostředí 2007 Finalizace/ Konsolidace Všechny firemní procesy jsou zefektivněny Efektivní rozhraní a SLA smlouvy jsou všude implementovány Veškeré právní kroky týkající se licencí, vlastnictví dceřinných společností a nově vzniklých společností dokončeny ITS = IT společnost; TCS = TC společnost; NLS = Nákupní a logistická společnost; SZS = Společnost zákaznických služeb; SPS = Společnost podpůrných služeb

9 Ambice Skupiny ČEZ Ze společnosti, která je: nejvíce ziskovou energetickou společností v Evropě, ale před liberalizací, potýkající se se všemi riziky s tím spojenými s působností pouze v ČR Ke společnosti, která bude: vedoucí energetickou společností ve střední a východní Evropě! dosud provozně neintegrovaná Úspěšným dokončením integračního projektu zajistit základnu pro mezinárodní expanzi Realizace všech zlepšení a synergií (maximalizace výhod) Omezení rizik (minimalizace nevýhod) Vytvoření Business excellence, která může být replikována v zahraničí Omezení během integrace Nepřerušeníčinnosti Unbundling, otevírání trhu Vlastnictví (dokud není dosaženo 100% podílů) Rovnovážné rozloženíčinností na regiony

10 2. ČEPS, a.s. Unbundling Tvorba pravidel, Úprava legislativy, Zapojení do evropských struktur, Počátky regulace,

11 2.1 Počátky regulace

12 Doba výrazných osobností s vysokým morálním kreditem

13 3. OTE a.s.

14 3.1 Struktura trhu s elektřinou Energetický regulační úřad tok elektřiny platby za elektřinu platby za služby Operátor trhu Fyzický obchod s elektřinou Obchod s finančními deriváty

15 3.2 OTE zákonné povinnosti Akciová společnost, založená státem, zaregistrovaná , ZK 67 mil. Kč Funkce ze zákona 458/2000 Sb. Organizace krátkodobého obchodu s elektřinou (OKO, VVT) Vyhodnocení a finanční vypořádání odchylek Finanční vypořádání plateb za podpůrné služby Statistika, bilance, zprávy o provozu

16 3.3 Legislativní rámec otevírání trhu s elektřinou 1. leden 2002 oprávněný zákazník se spotřebou elektřiny vztaženou na jedno odběrné místo včetně výroby pro vlastní spotřebu v roce 2000 nebo v ročním období od 1. července 2000 do 30. června 2001 > 40 GWh držitelé licence na výrobu elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem větším než 10 MW 1. leden 2003 oprávněný zákazník se spotřebou elektřiny vztaženou na jedno odběrné místo včetně výroby pro vlastní spotřebu v roce 2001 nebo v ročním období od 1. července 2001 do 30. června 2002 > 9 GWh všichni držitelé licence na výrobu elektřiny 1. leden 2005 oprávněný zákazník odebírající elektřinu ze sítí vyššího než nízkého napětí a každý konečný zákazník odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí, jehož spotřeba elektřiny vztažená na jedno odběrné místo včetně výroby pro vlastní spotřebu překročila hodnotu 100 MWh v roce 2003 nebo v ročním období od 1 července 2003 do 30. června leden 2006 všichni koneční zákazníci

17 3.4 Obchodování s elektřinou - změny Od pravidla zaplatíš co odebereš k principu zaplatíš co objednáš Do systému vyhodnocení a zúčtování vstupují pevné hodinové diagramy upřesňované do 12:00 hodiny dva dny, resp. den dopředu

18 3.5 Podpůrné služby Primární regulace Sekundární regulace Terciální regulace +/- Rychle startující rezerva Studená rezerva Regulace U a Q Schopnost práce v ostrovním režimu a schopnost startu ze tmy

19 3.6 Systémová cena, cena odchylky Cena Určení systémové ceny Nabídka Množství Poptávka Cena odchylky Systémová cena CO = SyC + VN PpS

20 3.7 Časováníčinností OTE Registrace nabídky/poptávky na OKO Vyhodnocení odchylek Registrace bilaterálních smluv Denní Fyzická dodávka Denní vypořádání odchylek a OKO Fakturace vypořádání PpS 12:00 12:00 11:00 16:00 D-2 D-1 D D+1 Konec měsíce + 8

21 3.8 Vize Zřídit pro Evropu centráln lní integrovaný trh s elektřinou nejen spotový a termínový, ale i s abstraktními produkty - deriváty počas así, emisní certifikáty, ty, forward s s a futures,, cross- commodity. Podmínkou je harmonizace liberalizace, regulace a legislativy obecně.

22 4. Siemens Engineering a.s.

23 4.1 PředstavenP edstavení společnosti Siemens Engineering a.s. je tradičním komplexním dodavatelem v oblasti silnoproudých a slaboproudých instalací, řídicích systémů, elektrické instrumentace a technického zabezpečení budov (vytápění, vzduchotechnika, sanitární zařízení, klimatizace). Činnost společnosti je rozdělena do segmentů Energetika, Průmysl, Infrastruktura, Budovy a Facility Management, v nichž zajišťuje projekty, inženýring, dodávky, montáže, kontroly, revize a servis. Jako dceřiná společnost Siemens s.r.o., člena nadnárodního koncernu Siemens, nabízí Siemens Engineering a.s. technická a finančnířešení na nejvyšší úrovni. Siemens Engineering a.s. je zárukou dlouhodobé jistoty nejen pro své obchodní partnery, ale také své zaměstnance a v neposlednířadě akcionáře.

24 4.2 DůleD ležité ukazatele Index (údaje v mil. Kč) Obrat Tržby Celková aktiva Zaměstnanci

25 4.3 Organizační struktura

26 4.4 Spektrum služeb Plánování Inženýrink Dodávka zařízení Výroba komponent Instalace zařízení a odborný dohled Uvedení do provozu a školení Opravy a údržba Demontáž zařízení Kompletnířešení a financování Nabízíme komplexní řešení s celoživotním cyklem

27 4.5 Tržní segmenty Energetika Průmysl Budovy Infrastruktura Palác Flóra (Praha) Facility Management Areál Frantschach (Štětí) Areál Wagon Automotive (Vřesová) Elektrárna Třebovice KOMPLEXNÍ SLUŽBY PRO VŠECHNA ODVĚTVÍ

28 Co se povedlo vnitřní identifikace se značkou SIEMENS stabilizace personálu SENG zavedení většiny procesů mateřské společnosti (e-pass, e-people, e-learning, travelmanagement, LOA, ) úspěšné rozjetí komunikační struktury SENG/Siemens s.r.o.

29 Co se povedlo udržení a vylepšení vztahů se stálými zákazníky, navázání nových vztahů (ČEZ, ČEPS, Hochtief, PRE, CTP, ) podpis významných smluv (ČEZ, ČEPS, Škodaexport, Inekon, ) rozšíření naší pozice v oblasti průmyslového servisu

30 Co se nepovedlo! neúspěch v několika větších a dlouhodobějších zakázkách Palladium, Kampus,. zrealizovat squeeze out zrealizovat na všech zakázkách požadovaný EBIT konkurenční boj v rámci skupiny Siemens, omezování exportních aktivit, cenová politika nedostatečný nábor nových kvalifikovaných pracovníků rezervy v efektivitě práce/lepší využití pracovní doby

31 Firemní kultura

32 Mé očekávání Férové, otevřené jednání, dodržování slibů Tah na branku Podnikatelský pohled - Thinking in money terms Osobní odpovědnost: Je to můj problém Neustálou komunikaci Odvahu říkat i špatné zprávy,rozhodovat Neustálé hledání možných zlepšení Nespokojení se s málem Méněřečí a více výsledků

33 Kdo v týmu? Umí Neumí Hraje část zápasu Hraje celý zápas Ven z týmu! Sedí na lavičce Chce Nechce

34 Podpora změny Úroveň nespokojenosti se současným stavem Vysoká ochota ke změně Průměrná ochota ke změně Průměrná ochota ke změně Nízká ochota ke změně Očekávané osobní riziko plynoucí ze změny

35 Základem firemní kultury jsou lidmi společně vytvořené a sdílené hodnoty 1. Trh Opatření: pravidelně analyzovat trh, zlepšovat obraz firmy na trhu reference, PR, přímá jednání se zákazníky, monitoring spokojenosti zákazníků, zkvalitňovat spolupráci se Siemens, flexibilita na podněty trhu, neustálá změna/reakce 2. Zaměstnanci Opatření: posilovat loajalitu, společné zážitky, setkávání se, motivace, pochvaly, zvyšovat kvalifikaci, školení, předávání zkušeností 3. Procesy Opatření: komunikovat strategii, podporovat týmovost, zvyšovat flexibilitu působení na trhu, motivovat ke kreativitě, zajistit dostatek práce, zlepšovat pracovní prostředí Vrátíme se do průmyslu a elektráren a nebudeme stavět papundeklové baráky!!!

36 Pall Mall 1. Co nejvíce motivuje? 2. Která zaměstnanecká výhoda se preferuje? 3. Firemní kultura formulujte vizi a nechte na zaměstnancích, jak si s její realizací poradí vytvořte takovou atmosféru, v níž se nebudou zaměstnanci bát vyjádřit svůj názor.

37 V příštím roce dosáhneme všeho, čeho chceme dosáhnout! Budeme dělat vše, co přinese zisk Daří-li se dobře firmě, daří se dobře i zaměstnancům Neustálá změna je standard Jedinou jistotou je neustálá změna Jsme členem skupiny Siemens a musíme spolupracovat TOP management - odvaha

38 Pojedeme rovně? Nebo změníme směr??? Kam pojedeme?

39 Nemožné trvá jen o něco déle

40 Siemens Engineering, a.s. Vize, mise, cíle a KPI s

41 Pojmy Vize Mise Strategie Strategický cíl Hodnoty Dlouhodobý strategický cíl, který specifikuje, čeho chceme dosáhnout. Je ambiciózní a reálný. Poslání, které popisuje, jak dosáhnout definované vize. Vymezuje předmět podnikání a komodity. Definice způsobu, metody nebo postupu pro dosažení cíle. Může být definována také souhrnem strategických cílů. Konkrétní definice cílového stavu, kterého chceme dosáhnout ve střednědobé perspektivě. Měřitelné aplikovatelné veličiny. Základní ukazatele jednání a vystupování společnosti na trhu (spokojenost zákazníka, know-how, reference, apod.). Pravidla Dohodnuté postupy, činnosti nebo systémy, které je nutné respektovat k dosažení definovaných hodnot. Akční plán KPI s Projekt Souhrn kroků a konkrétních zodpovědností s termíny plnění k dosažení krátkodobých cílů. Soubor konkrétních měřitelných ukazatelů, které vypovídají o míře plnění cílů. Optimální počet KPI je 5 až 7 a měl by kopírovat strukturu společnosti se zachováním logických návazností. Soubor činností, které směřují ke konkrétnímu cíli a jsou omezené časem a zadáním. Pro jeho naplnění je nutná spolupráce napříč dílčími strukturami společnosti.

42 Vize SIEMENS Engineering, a.s. Jednička v realizaci komplexních řešení v energetice, průmyslu a budovách.

43 Mise SIEMENS Engineering, a.s. Profesionalita a zkušenost našich zaměstnanců zajišťuje: dodávky a montáž v oblasti silno a slaboproudých zařízení, dodávky a montáž komplexního zařízení budov, průmyslovou údržbu, výrobu rozváděčů a kompletaci trafostanic, komplexní správu budov včetně údržby objektů, realizaci na klíč (projekce, dodávky, řízení projektů a servis) ve spolupráci s ostatními divizemi skupiny Siemens, podporu tuzemským exportérům.

44 Hodnoty Spolehlivost - slibujeme jen to, co také splníme v požadovaném čase a v prvotřídní kvalitě. Otevřenost - jsme ochotni řešit jakékoliv požadavky zákazníka a nalézat smysluplnářešení. Efektivita - vždy přinášíme našim zákazníkům praktická a jednoduchářešení s jednoznačně definovaným přínosem. Profesionalita - díky kvalitě a trvalému zvyšování kvalifikace našich pracovníků zaručujeme absolutní profesionalitu ve všech oblastech našich činností. Týmová spolupráce - společně s našim zákazníkem vytvoříme silný tým, který zvládne i nejsložitější problémy. Ekologické chování - hledáme a nalézáme řešení co nejšetrnější k životnímu prostředí při zachování maximální efektivity. Vztah k spolupracovníkům - motivace, znalosti, schopnosti a loajalita našich zaměstnanců jsou základem našeho úspěchu. Silné zázemí - jako součást koncernu Siemens máme vynikající technické, personální, inovativní a finanční zázemí.

45 Pravidla Jsme na jedné lodi Budeme se řídit: Včasnéřešení problémů Poučení se z chyb Efektivní sdílení informací Jasné stanovení a převzetí zodpovědností Dodržování dohod a termínů Schopnost, ochota a odvaha rozhodovat Orientace na celkový hospodářský výsledek a optimum celku s využitím všech synergií Loajalita k rozhodnutí Inovace Vyvarujeme se: Ztráta příležitosti na trhu v důsledku interní konkurence (společnost / skupina) Falešný pocit uspokojení Malé cíle Neetické chování a jednání Častá změna pravidel Zbytečná byrokracie Výrok: To není můj problém.

46 Key Performace Indicators KPI s EVA Příjem zakázek Order Backlog Net cash from operations Podíl na trhu POC Sales Kvalita EBIT Receivables overdue Net capital employed PI s Pokrytí středisek EBIT Náklady nízké jakosti Hit Rate Noví zákazníci versus tradiční Porovnání plán. a skut. marže Dividendy Procento reklamací Book to bill ratio Vytíženost Working capital

47 Key Performace Indicators ZA (in Mio. ) IST BU IST IST BU Akt. FC Akt. FC 2007 Akt. FC zu BU zu Ist zu BU 2007 abs. in % XI.06 abs. in % abs. in % Exchange rate: 29,560 29,720 28,270 28,860 28,460 New orders (dir. business) 15,98 20,61 17,30-3,31-16% 16,98 17,22-0' -0% +0' +1% New orders (total business) 15,98 20,61 17,30-3,31-16% 16,98 17,22-0' -0% +0' +1% Sales (dir. business) 7,78 19,33 19,00-0,33-2% 16,84 17,08-2' -10% +0' +1% Sales (total busisnes) 7,78 19,33 19,00-0,33-2% 16,84 17,08-2' -10% +0' +1% Gross profit on sales 0,90 2,13 2,33 0,20 +9% 1,97 1,92-0' -18% -0' -3% % of sales 11,6% 11,0% 12,3% 11,7% 11,3% Selling expenses 0,35 0,72 0,72 0,00-0% 0,77 0,78 +0'0 +9% +0'0 +1% Administrative expenses 0,43 0,72 0,72 0,00 +0% 0,68 0,69-0'0-5% +0'0 +1% Profit from operations 0,12 0,69 0,89 0,20 +29% 0,52 0,45-0'0-49% -0'0-14% % of sales. 1,5% 3,6% 4,7% 3,1% 2,6% Net cash from operations 0,10 0,71-0,86-1,57-221% 0,34 0,26 +1,'1-131% -0'0-23% Net assets 3,86 3,84 11,78 7, % 9,91 8,48-0'3-28% -0'1-14% EVA -0,11-0,11 #DIV/0! -0,29-0,21-0'0 +94% +0'0-29% Employees % %

48 Key Performace Indicators ZC (in Mio. ) IST BU IST IST BU Akt. FC Akt. FC 2007 Akt. FC zu BU zu Ist zu BU 2007 abs. in % XI.06 abs. in % abs. in % Exchange rate: 29,560 29,720 28,270 28,860 28,460 New orders (dir. business) 11,42 14,72 13,29-1,43-10% 12,13 12,30-1' -7% +0' +1% New orders (total business) 11,42 14,72 13,29-1,43-10% 12,13 12,30-1' -7% +0' +1% Sales (dir. business) 5,55 13,81 9,66-4,15-30% 11,38 11,54 +2' +19% +0' +1% Sales (total busisnes) 5,55 13,81 9,66-4,15-30% 11,38 11,54 +2' +19% +0' +1% Gross profit on sales 0,63 1,46 1,37-0,09-6% 1,32 1,28-0' -6% -0' -3% % of sales 11,4% 10,6% 14,2% 11,6% 11,1% Selling expenses 0,29 0,46 0,42-0,04-10% 0,51 0,52 +0'0 +24% +0'0 +1% Administrative expenses 0,25 0,51 0,50-0,01-1% 0,46 0,46-0'0-7% +0'0 +1% Profit from operations 0,09 0,49 0,45-0,04-8% 0,35 0,30-0'0-34% -0'0-16% % of sales. 1,5% 3,6% 4,7% 3,1% 2,6% Net cash from operations 0,05 0,50-0,44-0,94-187% 0,23 0,17 +0'1-140% -0'0-26% Net assets 2,05 2,04 5,97 3, % 6,94 5,94-0'0-1% -0'1-14% EVA -0,10-0,10 #DIV/0! -0,19-0,19-0'0 +89% +0'0-3% Employees % %

49 Stanovení cílů Stanovení Target Setting cílů Monitoring Hodnocení Round Table Zpětná vazba Implementace Listopad Duben Říjen Listopad Prosinec průběžně do konce FY Stanovené shora směrem dolů. Stanovené podle pravidla SMART. Vycházející z odpovědnosti zaměstnance a z požadovaných kompetencí (Job Profile). Stanovené ve všech 4 kvadrantech SLF (Finanční, Zaměstnanci, Zákazníci, Procesy).

50 Stanovení cílů SLF Results (popis) Dosažení finančních ukazatelů (EVA, GWB, ) Schopnost motivovat své zaměstnance (měřeno např. pomocí 10 BA, 360 Feedback, průzkum spokojenosti zaměstnanců ) Spokojenost zákazníků (kvalita služeb, dokumentace, včasnost dodávek ) měřeno průzkumem spokojenosti zákazníků Kvalita procesů koordinace a efektivnost vedení projektů, efektivnost informačního toku v týmu, rychlost odpovědí na dotazy zákazníků, délka produkčního cyklu

51 Plánování

52 Víme, kde je naše místo ve struktuře koncernu Siemens? Víme, jak vypadá náš trh? Víme, na co se na trhu zaměříme? Víme, jak se na trhu prosadíme? Víme, jak se interně na to přizpůsobíme? 3. Koncepce podnikatelskéčinnosti

53 Poslání společnosti - cíle zabezpečit akcionářům dlouhodobý přiměřený zisk/dividendy!my zaměstnanci SENG máme za cíl maximalizovat návratnost pro naše akcionáře! poctivostí, dodržováním podnikatelské etiky a transparentností v obchodním jednání trvale vylepšovat image společnosti engineeringovými aktivitami zvýšit podíl Siemens v průmyslu, energetice a stavebnictví flexibilitou a uplatněním dovedností našich zaměstnanců získávat a rozvíjet konkurenční výhody VIZE POSLÁNÍ CÍL CÍL CÍL CÍL PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

54 Předmět t podnikání realizace komplexních projektů/dodávek realizace služeb výroba rozváděčů a trafostanic

55 Strategické rozvojové záměry útvar obrat (mil. Kč) 07/08 08/09 ZA ZC ZB

56 Procesy

57 Procesní model Neustálé zlepšování systému managementu jakosti Z á k a z n í k PO ŽA DA V EK Management zdrojů Vstupy Odpovědnost vedení Realizace produktů (a/nebo služeb) Měření, analýza a zlepšování Výstupy Produkt / Služba S P O K O J E N O S T Z á k a z n í k

58 Přání zákazníka jsou určujícím faktorem výkonů a rozvoje; zaměstnanci se na ně soustavně zaměřují. Vnitřnířízení společnosti je ucelený logicky propojený systém zaměřený na všechny hlavní aktivity. Kontroling je rozhodujícím nástrojem řízení umožňující rozvinutí procesního řízení až do motivace zaměstnanců na výsledcích. Kontroling řídí proces plánování.

59 Společné noty strategie Dirigent management Rozepsaná partitura procesní model Implementace procesního řízení: procesy jsou podřízeny strategickým cílům procesy mají přednost před organizačními strukturami zaměstnanci jsou zainteresováni na výkonnosti procesů znalosti zaměstnanců - největší bohatství společnosti jsou sdíleny a efektivně využity změny jsou připravené a vyvolávají další rozvoj

60 Model řízení Realita strategické řízení procesní model exekutivní řízení řízení změn

61 Řízení změn Změnu respektuje a uplatňuje každý - včetně nejvyššího manažera Změnu musí zavádět vhodně sestavený důvěryhodný tým na základě schváleného záměru vycházejícího ze schváleného návrhu řešení Před uskutečněním změn a při zavádění musí proběhnout dostatečný počet školení a seminářů všech zaměstnanců (shora dolů) Školit Vysvětlovat Získávat spojence

62 Řízení změn Základní předpoklad pro vytváření kultury zaměřené na výkon Zprůhledněnířízení, příprava pro zlepšování, úspora nákladů, úspora činností Zapojení všech zaměstnanců do zlepšování

63 Kritická místa Odstranění duplicit (stejných činností) v organizaci Nastavení rozhraní pro rozhodování, přiřazení práv a povinností spolu s odpovědnostmi Zjednodušení (zprůhlednění) plánování zdrojů (finance, lidé, stroje) Změření toho, čeho jsme dosáhli Zlepšování na základě dosažených výsledků Provázanost s dosahováním korporátních cílů

64 Řízení

65 PRINCIPY SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ KULTURU ZAMĚŘENOU NA VÝKONNOST 1. Vytváření hodnoty je nejvyšší prioritou 2. Prosazování individuální zodpovědnost za dosahování ambiciózních výsledků 3. Budování sounáležitosti se společností 4. Rozvíjení lidského potenciálu 5. Přijímání neustálé změny 6. Prosazování integrity 7. Vytváření mezinárodní organizace

66 1. Vytváření hodnoty je nejvyšší prioritou Akciová společnost musí skrze své podnikatelské aktivity vydělávat peníze pro akcionáře Všechny podnikatelské aktivity a rozhodnutí posuzujeme podle dopadu na hodnotu společnosti Ekonomicky orientovanéřízení společnosti - je nutné na všech úrovních managementu - musí být optimalizováno v rámci celé společnosti a nejen v jednotlivých divizích/útvarech Podnikové a individuální výsledky budou posuzovány ještě více na základě ekonomických dopadů na společnost

67 2. PROSAZOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA DOSAHOVÁNÍ AMBICIÓZNÍCH VÝSLEDKŮ Cíle, které stanovujeme pro společnost i pro individuální zaměstnance musí být ambiciózní Za splnění každého cíle, úkolu nebo iniciativy je jasná individuální zodpovědnost Procesy a systémy (včetně odměňování) jsou nastaveny tak, aby ocenily jednotlivce, kteří si stanovují vysoké cíle (Je lépe splnit těžký cíl na 99% než překonat lehký cíl na 60%) Zaměstnanci, kteří odmítají nebo opakovaně nenaplňují ambiciózní cíle, budou postupně organizaci opouštět Cíle a výsledky organizace i jednotlivých pracovníků jsou pravidelně a transparentně komunikovány

68 3. BUDOVÁNÍ SOUNÁLEŽITOSTI SE SPOLEČNOSTÍ Při rozhodování bereme v úvahu dopady na celou společnost Rozhraní mezi organizačními jednotkami řídíme tak, abychom dosáhli co největší hodnoty pro společnost (v optimalizaci těchto rozhraní je náš velký potenciál) Povinností každého pracovníka je proaktivně využívat a poskytovat nejlepší zdroje a nejlepší praxi

69 4. ROZVÍJENÍ LIDSKÉHO POTENCIÁLU Hledáme a rozvíjíme zaměstnance, aby uspěli v mezinárodním prostředí Zvyšujeme diverzitu zaměstnanců (nová krev), nesoustřeďujeme se pouze na technické talenty, ale hledáme na širším poli Součástí zaměstnání ve společnost je mobilita - V Čechách - Do zahraničí - V rámci organizace Máme vypracované podpůrné procesy (vzdělávání, rozvoj kariéry, atd.), které systematicky pomáhají zaměstnancům zlepšovat individuální výkonnost Všechny otázky a problémy týkající se lidských zdrojůřešíme otevřeně a s respektem ke každému zaměstnanci

70 5. PŘIJÍMÁNÍ NEUSTÁLÉ ZMĚNY V mezinárodní konkurenceschopné firmě je zavádění změn součástí života, nikdy nekončí Organizace i zaměstnanci jsou flexibilní a dokáží změny přijímat a řídit Redukujeme byrokracii - Aktivně zavádíme opatření, která limitují administrativní bariéry - Byrokratické překážky (zatím neodstraněné) nejsou záminkou ani výmluvou pro slabé výsledky

71 6. PROSAZOVÁNÍ INTEGRITY Každý je sám zodpovědný za etické chování a rozhodnutí - Proaktivně zabraňujeme vzniku konfliktů zájmů - Při sporné situaci zaměstnanci proaktivně informují o stavu věci relevantní nadřízené Porušení integrity nebo nesdílení Principů je dostatečný důvod pro odchod, a to i v případě zaměstnance s vynikajícími výsledky

72 7. VYTVÁŘENÍ MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE Úspěch se měří na mezinárodním poli, porovnáváme se s nejlepšími evropskými konkurenty Naši úspěšní manažeři jsou atraktivní pro mezinárodní konkurenci Komunikačním jazykem ve společnosti je němčina a angličtina Naše procesy a systémy fungují integrovaně i pro všechny zahraničníčleny společnosti

73 Krédo

74 Tajemství úspěchu Řídit méně znamenářídit lépe Oznamte podřízeným své požadavky a přidělte jim zdroje, potom se ztraťte Formulujte vizi a nechte na ostatních, jak si s její realizací poradí Chovejte se jako malá firma Dejte svým lidem moc Odstraňte zbytečnou práci

75 Tajemství úspěchu Buďte vždy první nebo alespoň druzí Při úvahách o změně společnosti nepovažujte nic za nedotknutelné Snažte se vytvářet a šířit podnikovou kulturu Nelpěte na minulosti a buďte otevřeni změnám

76 Tajemství úspěchu Vytvořte ve společnosti systém, který zaměstnancům umožní osobní i kvalifikační růst a z něhož budou moci čerpat nové zkušenosti

77 Tajemství úspěchu Předstupte před své zaměstnance a odpovězte jim na všechny jejich dotazy Vytvořte takovou atmosféru, v níž se nebudou zaměstnanci bát vyjádřit svůj názor Naslouchejte lidem, kteří vytvářejí skutečné hodnoty

78 I malý čin je větší, než pouhéřeči Svatopluk Čech

KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s.

KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s. KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s. Příloha č. 1 k č. j.: 90B000000 / 0704 2015 / 2014 SKUPINA ČEZ OBSAH Úvod 1. Poslání a vize Skupiny ČEZ 2. Předmět podnikání Skupiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 SKUPINA ČEZ ÚVOD Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., je jednou z nových dceřiných společností, které vznikly v rámci Skupiny ČEZ. Byla založena dne 31. března 2005

Více

Výroční zpráva 2001 Severomoravské energetiky, a. s.

Výroční zpráva 2001 Severomoravské energetiky, a. s. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Výroční zpráva 2001 Severomoravské energetiky, a. s. Diagram průměrných týdenních maxim spotřeby dnů typů úterý pátek v energetické

Více

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 PS Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2014 OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 VÝZNAMNÉ

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010 Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010 44,6 TWh prodej elektřiny koncovým zákazníkům 61,7 mld. Kč investiční výdaje 22,4 % rentabilita vlastního kapitálu 47,2 mld. Kč zisk po zdanění 28,5 mld. Kč přiznané dividendy

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci na téma Postup tvorby strategie ve společnosti Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová vypracovala samostatně a veškerou literaturu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější

Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější Základní důvody ke změnám organizací - Vývoj a změny vnějšího prostředí (vývoj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2012 a 2013 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE Zpracovatel: TREXIMA, spol. s r.o. Název projektu: Personální strategie efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje Registrační

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ 31 4 8 14 20 38 Obsah 4 Skupina ČEZ ŠKODA PRAHA Invest / ŠKODA PRAHA 6 O čem se

Více

Inovacní ˇ manuál. malé a strední ˇ firmy KAREL HAVLÍČEK

Inovacní ˇ manuál. malé a strední ˇ firmy KAREL HAVLÍČEK Inovacní ˇ manuál malé a strední ˇ firmy KAREL HAVLÍČEK Publikace vydána ve spolupráci s Erste Corporate Banking Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky sdružuje na otevřené,

Více

VA ŠE EN. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům a zaměstnancům za společně sdílenou energii, za energii, kterou dávají do všech svých aktivit, povolání

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 44,3 TWh distribuovaná elektrická energie včetně ztrát 3,5 mil. počet odběrných míst 10,2 mld. Kč investice 850 Kč/MWh náklady na distribuci 1 MWh včetně ztrát

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu implementace metody Balanced Scorecard

Více

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY 1 QMS pro malé a střední podniky Koncepce managementu kvality Historie a současné koncepce řízení kvality Historie

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006 Skupina ČEZ Energie bez hranic ČEZ Distribuce, a. s. (dále též jen společnost ), se sídlem v Děčíně vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 31. 3. 2005. ČEZ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. The introduction of changes in organizational structure in the banking institution

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. The introduction of changes in organizational structure in the banking institution ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zavedení změny organizačního uspořádání v bankovním ústavu The introduction of changes in organizational structure in the banking institution

Více

I. Úvod do managementu

I. Úvod do managementu I. Úvod do managementu Základní pojmy management (M) = souhrn všech činností, které je třeba udělat, aby byla zabezpečena funkce organizace manažer = profese, kdy pracovník na základě zvolení, jmenování,

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více