Siemens Engineering a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Siemens Engineering a. s."

Transkript

1 Siemens Engineering a. s. Integrativní business model jako zdroj dynamického růstu 14. února

2 Ing. Aleš Tomec předseda představenstva a generálníředitel Siemens Engineering a.s. Datum narození: Telefon: Vzdělání: *České vysoké učení technické v Praze (Ing.) *American Management Association, Inventa Consulting (Certified Strategic Manager) Kursy a školení: *Keyman Executive Course , England *Goethe Institut , Deutschland *Manažerská příprava ČEZ, a.s , ČR

3 9/2006 dosud Siemens Engineering a.s. - předseda představenstva a CEO 2/2002-8/2006 ČEZ, a.s. ředitel ČEZ - Vodní elektrárny 10/ /2006 OTE, a.s. Místopředseda představenstva 8/ /2001 ČEPS, a.s. Předseda představenstva a generální ředitel 11/ /2000 CEZTel, a.s. Místopředseda představenstva 4/1996 7/1998 ČEZ, a.s. Výkonný ředitel Divize přenosové soustavy 2/1996 2/1998 ČEZ, a.s. Člen představenstva 4/1994 3/1996 ČEZ, a.s. Ředitel sekce Ústřední dispečink 1/1993 3/1994 Československý státní energetický dispečink. 10/ /1992 České energetické závody, ředitelství s.p. 9/1981 9/1983 Škodaexport Praha, PZO DALŠÍ ČINNOSTI: dosud člen Inženýrské akademie předseda dozorčí rady ČSZE (Český svaz zaměstnavatelů v energetice) člen Vědecké rady ČVUT Praha člen dozorčí rady ÚED ČR (Ústřední elektroenergetický dispečink) president CDO (Centrální dispečerská organizace) člen Mezinárodního technického výboru Propojení UCTE - CENTREL člen Steering Committee of CENTREL a Council of CENTEL člen Steering Committee of UCTE a člen General Asembly of UCTE 2001 vícepresident UCTE

4 Společnosti 1. ČEZ, a. s. 2. ČEPS, a. s. 3. OTE, a. s. 4. Siemens Engineering a. s.

5 1. Vize skupiny ČEZ 2008

6

7

8 Vize 2008 bude dosaženo ve čtyřech krocích Současný stav ČEZ REAS 1 REAS 1 REAS 1 REAS 1 REAS 1 Postup transformace Vize Velký třesk 2005 Nové funkčnosti 2006 Právní unbundling Řídící funkce projektu fungují Veškeréřídící i podpůrné funkce fungují Dceřinné společnosti ITS, TCS, NLS, SPS jsou funkční, SZS je založena Podpora správy aktiv, Marketing a podpora prodeje jsou funkční Zřízena organizační jednotka Strategický nákup Sladění oblasti Nákupu a Prodeje elektřiny v REAS Rozhraní Trading-Výroba a Trading-Prodej jsou optimalizována Klíčové moduly FIS ve všech REAS a CIS v ZČE zavedeny a fungují Zaveden systém klíč. ukazatelů výkonnosti Metodologie správy aktiv implementována v plném rozsahu Centralizováno řízení dispečinku CIS a všechny moduly FIS fungují ve všech REAS SZS poskytuje služby pro všechny REAS Právní unbundling: oddělení licencovaných činností (Distribuce, Prodej) Všechny dceřinné společnosti jsou plně funkční Dosaženo 100% vlastnictví společností Prodej nepotřebných nemovitostí a aktiv dokončen Distribuční licence sloučeny Prodejní licence sloučeny Zaveden jednotný technický IT systém (PTIS) Správa aktiv povýšena v novém IT prostředí 2007 Finalizace/ Konsolidace Všechny firemní procesy jsou zefektivněny Efektivní rozhraní a SLA smlouvy jsou všude implementovány Veškeré právní kroky týkající se licencí, vlastnictví dceřinných společností a nově vzniklých společností dokončeny ITS = IT společnost; TCS = TC společnost; NLS = Nákupní a logistická společnost; SZS = Společnost zákaznických služeb; SPS = Společnost podpůrných služeb

9 Ambice Skupiny ČEZ Ze společnosti, která je: nejvíce ziskovou energetickou společností v Evropě, ale před liberalizací, potýkající se se všemi riziky s tím spojenými s působností pouze v ČR Ke společnosti, která bude: vedoucí energetickou společností ve střední a východní Evropě! dosud provozně neintegrovaná Úspěšným dokončením integračního projektu zajistit základnu pro mezinárodní expanzi Realizace všech zlepšení a synergií (maximalizace výhod) Omezení rizik (minimalizace nevýhod) Vytvoření Business excellence, která může být replikována v zahraničí Omezení během integrace Nepřerušeníčinnosti Unbundling, otevírání trhu Vlastnictví (dokud není dosaženo 100% podílů) Rovnovážné rozloženíčinností na regiony

10 2. ČEPS, a.s. Unbundling Tvorba pravidel, Úprava legislativy, Zapojení do evropských struktur, Počátky regulace,

11 2.1 Počátky regulace

12 Doba výrazných osobností s vysokým morálním kreditem

13 3. OTE a.s.

14 3.1 Struktura trhu s elektřinou Energetický regulační úřad tok elektřiny platby za elektřinu platby za služby Operátor trhu Fyzický obchod s elektřinou Obchod s finančními deriváty

15 3.2 OTE zákonné povinnosti Akciová společnost, založená státem, zaregistrovaná , ZK 67 mil. Kč Funkce ze zákona 458/2000 Sb. Organizace krátkodobého obchodu s elektřinou (OKO, VVT) Vyhodnocení a finanční vypořádání odchylek Finanční vypořádání plateb za podpůrné služby Statistika, bilance, zprávy o provozu

16 3.3 Legislativní rámec otevírání trhu s elektřinou 1. leden 2002 oprávněný zákazník se spotřebou elektřiny vztaženou na jedno odběrné místo včetně výroby pro vlastní spotřebu v roce 2000 nebo v ročním období od 1. července 2000 do 30. června 2001 > 40 GWh držitelé licence na výrobu elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem větším než 10 MW 1. leden 2003 oprávněný zákazník se spotřebou elektřiny vztaženou na jedno odběrné místo včetně výroby pro vlastní spotřebu v roce 2001 nebo v ročním období od 1. července 2001 do 30. června 2002 > 9 GWh všichni držitelé licence na výrobu elektřiny 1. leden 2005 oprávněný zákazník odebírající elektřinu ze sítí vyššího než nízkého napětí a každý konečný zákazník odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí, jehož spotřeba elektřiny vztažená na jedno odběrné místo včetně výroby pro vlastní spotřebu překročila hodnotu 100 MWh v roce 2003 nebo v ročním období od 1 července 2003 do 30. června leden 2006 všichni koneční zákazníci

17 3.4 Obchodování s elektřinou - změny Od pravidla zaplatíš co odebereš k principu zaplatíš co objednáš Do systému vyhodnocení a zúčtování vstupují pevné hodinové diagramy upřesňované do 12:00 hodiny dva dny, resp. den dopředu

18 3.5 Podpůrné služby Primární regulace Sekundární regulace Terciální regulace +/- Rychle startující rezerva Studená rezerva Regulace U a Q Schopnost práce v ostrovním režimu a schopnost startu ze tmy

19 3.6 Systémová cena, cena odchylky Cena Určení systémové ceny Nabídka Množství Poptávka Cena odchylky Systémová cena CO = SyC + VN PpS

20 3.7 Časováníčinností OTE Registrace nabídky/poptávky na OKO Vyhodnocení odchylek Registrace bilaterálních smluv Denní Fyzická dodávka Denní vypořádání odchylek a OKO Fakturace vypořádání PpS 12:00 12:00 11:00 16:00 D-2 D-1 D D+1 Konec měsíce + 8

21 3.8 Vize Zřídit pro Evropu centráln lní integrovaný trh s elektřinou nejen spotový a termínový, ale i s abstraktními produkty - deriváty počas así, emisní certifikáty, ty, forward s s a futures,, cross- commodity. Podmínkou je harmonizace liberalizace, regulace a legislativy obecně.

22 4. Siemens Engineering a.s.

23 4.1 PředstavenP edstavení společnosti Siemens Engineering a.s. je tradičním komplexním dodavatelem v oblasti silnoproudých a slaboproudých instalací, řídicích systémů, elektrické instrumentace a technického zabezpečení budov (vytápění, vzduchotechnika, sanitární zařízení, klimatizace). Činnost společnosti je rozdělena do segmentů Energetika, Průmysl, Infrastruktura, Budovy a Facility Management, v nichž zajišťuje projekty, inženýring, dodávky, montáže, kontroly, revize a servis. Jako dceřiná společnost Siemens s.r.o., člena nadnárodního koncernu Siemens, nabízí Siemens Engineering a.s. technická a finančnířešení na nejvyšší úrovni. Siemens Engineering a.s. je zárukou dlouhodobé jistoty nejen pro své obchodní partnery, ale také své zaměstnance a v neposlednířadě akcionáře.

24 4.2 DůleD ležité ukazatele Index (údaje v mil. Kč) Obrat Tržby Celková aktiva Zaměstnanci

25 4.3 Organizační struktura

26 4.4 Spektrum služeb Plánování Inženýrink Dodávka zařízení Výroba komponent Instalace zařízení a odborný dohled Uvedení do provozu a školení Opravy a údržba Demontáž zařízení Kompletnířešení a financování Nabízíme komplexní řešení s celoživotním cyklem

27 4.5 Tržní segmenty Energetika Průmysl Budovy Infrastruktura Palác Flóra (Praha) Facility Management Areál Frantschach (Štětí) Areál Wagon Automotive (Vřesová) Elektrárna Třebovice KOMPLEXNÍ SLUŽBY PRO VŠECHNA ODVĚTVÍ

28 Co se povedlo vnitřní identifikace se značkou SIEMENS stabilizace personálu SENG zavedení většiny procesů mateřské společnosti (e-pass, e-people, e-learning, travelmanagement, LOA, ) úspěšné rozjetí komunikační struktury SENG/Siemens s.r.o.

29 Co se povedlo udržení a vylepšení vztahů se stálými zákazníky, navázání nových vztahů (ČEZ, ČEPS, Hochtief, PRE, CTP, ) podpis významných smluv (ČEZ, ČEPS, Škodaexport, Inekon, ) rozšíření naší pozice v oblasti průmyslového servisu

30 Co se nepovedlo! neúspěch v několika větších a dlouhodobějších zakázkách Palladium, Kampus,. zrealizovat squeeze out zrealizovat na všech zakázkách požadovaný EBIT konkurenční boj v rámci skupiny Siemens, omezování exportních aktivit, cenová politika nedostatečný nábor nových kvalifikovaných pracovníků rezervy v efektivitě práce/lepší využití pracovní doby

31 Firemní kultura

32 Mé očekávání Férové, otevřené jednání, dodržování slibů Tah na branku Podnikatelský pohled - Thinking in money terms Osobní odpovědnost: Je to můj problém Neustálou komunikaci Odvahu říkat i špatné zprávy,rozhodovat Neustálé hledání možných zlepšení Nespokojení se s málem Méněřečí a více výsledků

33 Kdo v týmu? Umí Neumí Hraje část zápasu Hraje celý zápas Ven z týmu! Sedí na lavičce Chce Nechce

34 Podpora změny Úroveň nespokojenosti se současným stavem Vysoká ochota ke změně Průměrná ochota ke změně Průměrná ochota ke změně Nízká ochota ke změně Očekávané osobní riziko plynoucí ze změny

35 Základem firemní kultury jsou lidmi společně vytvořené a sdílené hodnoty 1. Trh Opatření: pravidelně analyzovat trh, zlepšovat obraz firmy na trhu reference, PR, přímá jednání se zákazníky, monitoring spokojenosti zákazníků, zkvalitňovat spolupráci se Siemens, flexibilita na podněty trhu, neustálá změna/reakce 2. Zaměstnanci Opatření: posilovat loajalitu, společné zážitky, setkávání se, motivace, pochvaly, zvyšovat kvalifikaci, školení, předávání zkušeností 3. Procesy Opatření: komunikovat strategii, podporovat týmovost, zvyšovat flexibilitu působení na trhu, motivovat ke kreativitě, zajistit dostatek práce, zlepšovat pracovní prostředí Vrátíme se do průmyslu a elektráren a nebudeme stavět papundeklové baráky!!!

36 Pall Mall 1. Co nejvíce motivuje? 2. Která zaměstnanecká výhoda se preferuje? 3. Firemní kultura formulujte vizi a nechte na zaměstnancích, jak si s její realizací poradí vytvořte takovou atmosféru, v níž se nebudou zaměstnanci bát vyjádřit svůj názor.

37 V příštím roce dosáhneme všeho, čeho chceme dosáhnout! Budeme dělat vše, co přinese zisk Daří-li se dobře firmě, daří se dobře i zaměstnancům Neustálá změna je standard Jedinou jistotou je neustálá změna Jsme členem skupiny Siemens a musíme spolupracovat TOP management - odvaha

38 Pojedeme rovně? Nebo změníme směr??? Kam pojedeme?

39 Nemožné trvá jen o něco déle

40 Siemens Engineering, a.s. Vize, mise, cíle a KPI s

41 Pojmy Vize Mise Strategie Strategický cíl Hodnoty Dlouhodobý strategický cíl, který specifikuje, čeho chceme dosáhnout. Je ambiciózní a reálný. Poslání, které popisuje, jak dosáhnout definované vize. Vymezuje předmět podnikání a komodity. Definice způsobu, metody nebo postupu pro dosažení cíle. Může být definována také souhrnem strategických cílů. Konkrétní definice cílového stavu, kterého chceme dosáhnout ve střednědobé perspektivě. Měřitelné aplikovatelné veličiny. Základní ukazatele jednání a vystupování společnosti na trhu (spokojenost zákazníka, know-how, reference, apod.). Pravidla Dohodnuté postupy, činnosti nebo systémy, které je nutné respektovat k dosažení definovaných hodnot. Akční plán KPI s Projekt Souhrn kroků a konkrétních zodpovědností s termíny plnění k dosažení krátkodobých cílů. Soubor konkrétních měřitelných ukazatelů, které vypovídají o míře plnění cílů. Optimální počet KPI je 5 až 7 a měl by kopírovat strukturu společnosti se zachováním logických návazností. Soubor činností, které směřují ke konkrétnímu cíli a jsou omezené časem a zadáním. Pro jeho naplnění je nutná spolupráce napříč dílčími strukturami společnosti.

42 Vize SIEMENS Engineering, a.s. Jednička v realizaci komplexních řešení v energetice, průmyslu a budovách.

43 Mise SIEMENS Engineering, a.s. Profesionalita a zkušenost našich zaměstnanců zajišťuje: dodávky a montáž v oblasti silno a slaboproudých zařízení, dodávky a montáž komplexního zařízení budov, průmyslovou údržbu, výrobu rozváděčů a kompletaci trafostanic, komplexní správu budov včetně údržby objektů, realizaci na klíč (projekce, dodávky, řízení projektů a servis) ve spolupráci s ostatními divizemi skupiny Siemens, podporu tuzemským exportérům.

44 Hodnoty Spolehlivost - slibujeme jen to, co také splníme v požadovaném čase a v prvotřídní kvalitě. Otevřenost - jsme ochotni řešit jakékoliv požadavky zákazníka a nalézat smysluplnářešení. Efektivita - vždy přinášíme našim zákazníkům praktická a jednoduchářešení s jednoznačně definovaným přínosem. Profesionalita - díky kvalitě a trvalému zvyšování kvalifikace našich pracovníků zaručujeme absolutní profesionalitu ve všech oblastech našich činností. Týmová spolupráce - společně s našim zákazníkem vytvoříme silný tým, který zvládne i nejsložitější problémy. Ekologické chování - hledáme a nalézáme řešení co nejšetrnější k životnímu prostředí při zachování maximální efektivity. Vztah k spolupracovníkům - motivace, znalosti, schopnosti a loajalita našich zaměstnanců jsou základem našeho úspěchu. Silné zázemí - jako součást koncernu Siemens máme vynikající technické, personální, inovativní a finanční zázemí.

45 Pravidla Jsme na jedné lodi Budeme se řídit: Včasnéřešení problémů Poučení se z chyb Efektivní sdílení informací Jasné stanovení a převzetí zodpovědností Dodržování dohod a termínů Schopnost, ochota a odvaha rozhodovat Orientace na celkový hospodářský výsledek a optimum celku s využitím všech synergií Loajalita k rozhodnutí Inovace Vyvarujeme se: Ztráta příležitosti na trhu v důsledku interní konkurence (společnost / skupina) Falešný pocit uspokojení Malé cíle Neetické chování a jednání Častá změna pravidel Zbytečná byrokracie Výrok: To není můj problém.

46 Key Performace Indicators KPI s EVA Příjem zakázek Order Backlog Net cash from operations Podíl na trhu POC Sales Kvalita EBIT Receivables overdue Net capital employed PI s Pokrytí středisek EBIT Náklady nízké jakosti Hit Rate Noví zákazníci versus tradiční Porovnání plán. a skut. marže Dividendy Procento reklamací Book to bill ratio Vytíženost Working capital

47 Key Performace Indicators ZA (in Mio. ) IST BU IST IST BU Akt. FC Akt. FC 2007 Akt. FC zu BU zu Ist zu BU 2007 abs. in % XI.06 abs. in % abs. in % Exchange rate: 29,560 29,720 28,270 28,860 28,460 New orders (dir. business) 15,98 20,61 17,30-3,31-16% 16,98 17,22-0' -0% +0' +1% New orders (total business) 15,98 20,61 17,30-3,31-16% 16,98 17,22-0' -0% +0' +1% Sales (dir. business) 7,78 19,33 19,00-0,33-2% 16,84 17,08-2' -10% +0' +1% Sales (total busisnes) 7,78 19,33 19,00-0,33-2% 16,84 17,08-2' -10% +0' +1% Gross profit on sales 0,90 2,13 2,33 0,20 +9% 1,97 1,92-0' -18% -0' -3% % of sales 11,6% 11,0% 12,3% 11,7% 11,3% Selling expenses 0,35 0,72 0,72 0,00-0% 0,77 0,78 +0'0 +9% +0'0 +1% Administrative expenses 0,43 0,72 0,72 0,00 +0% 0,68 0,69-0'0-5% +0'0 +1% Profit from operations 0,12 0,69 0,89 0,20 +29% 0,52 0,45-0'0-49% -0'0-14% % of sales. 1,5% 3,6% 4,7% 3,1% 2,6% Net cash from operations 0,10 0,71-0,86-1,57-221% 0,34 0,26 +1,'1-131% -0'0-23% Net assets 3,86 3,84 11,78 7, % 9,91 8,48-0'3-28% -0'1-14% EVA -0,11-0,11 #DIV/0! -0,29-0,21-0'0 +94% +0'0-29% Employees % %

48 Key Performace Indicators ZC (in Mio. ) IST BU IST IST BU Akt. FC Akt. FC 2007 Akt. FC zu BU zu Ist zu BU 2007 abs. in % XI.06 abs. in % abs. in % Exchange rate: 29,560 29,720 28,270 28,860 28,460 New orders (dir. business) 11,42 14,72 13,29-1,43-10% 12,13 12,30-1' -7% +0' +1% New orders (total business) 11,42 14,72 13,29-1,43-10% 12,13 12,30-1' -7% +0' +1% Sales (dir. business) 5,55 13,81 9,66-4,15-30% 11,38 11,54 +2' +19% +0' +1% Sales (total busisnes) 5,55 13,81 9,66-4,15-30% 11,38 11,54 +2' +19% +0' +1% Gross profit on sales 0,63 1,46 1,37-0,09-6% 1,32 1,28-0' -6% -0' -3% % of sales 11,4% 10,6% 14,2% 11,6% 11,1% Selling expenses 0,29 0,46 0,42-0,04-10% 0,51 0,52 +0'0 +24% +0'0 +1% Administrative expenses 0,25 0,51 0,50-0,01-1% 0,46 0,46-0'0-7% +0'0 +1% Profit from operations 0,09 0,49 0,45-0,04-8% 0,35 0,30-0'0-34% -0'0-16% % of sales. 1,5% 3,6% 4,7% 3,1% 2,6% Net cash from operations 0,05 0,50-0,44-0,94-187% 0,23 0,17 +0'1-140% -0'0-26% Net assets 2,05 2,04 5,97 3, % 6,94 5,94-0'0-1% -0'1-14% EVA -0,10-0,10 #DIV/0! -0,19-0,19-0'0 +89% +0'0-3% Employees % %

49 Stanovení cílů Stanovení Target Setting cílů Monitoring Hodnocení Round Table Zpětná vazba Implementace Listopad Duben Říjen Listopad Prosinec průběžně do konce FY Stanovené shora směrem dolů. Stanovené podle pravidla SMART. Vycházející z odpovědnosti zaměstnance a z požadovaných kompetencí (Job Profile). Stanovené ve všech 4 kvadrantech SLF (Finanční, Zaměstnanci, Zákazníci, Procesy).

50 Stanovení cílů SLF Results (popis) Dosažení finančních ukazatelů (EVA, GWB, ) Schopnost motivovat své zaměstnance (měřeno např. pomocí 10 BA, 360 Feedback, průzkum spokojenosti zaměstnanců ) Spokojenost zákazníků (kvalita služeb, dokumentace, včasnost dodávek ) měřeno průzkumem spokojenosti zákazníků Kvalita procesů koordinace a efektivnost vedení projektů, efektivnost informačního toku v týmu, rychlost odpovědí na dotazy zákazníků, délka produkčního cyklu

51 Plánování

52 Víme, kde je naše místo ve struktuře koncernu Siemens? Víme, jak vypadá náš trh? Víme, na co se na trhu zaměříme? Víme, jak se na trhu prosadíme? Víme, jak se interně na to přizpůsobíme? 3. Koncepce podnikatelskéčinnosti

53 Poslání společnosti - cíle zabezpečit akcionářům dlouhodobý přiměřený zisk/dividendy!my zaměstnanci SENG máme za cíl maximalizovat návratnost pro naše akcionáře! poctivostí, dodržováním podnikatelské etiky a transparentností v obchodním jednání trvale vylepšovat image společnosti engineeringovými aktivitami zvýšit podíl Siemens v průmyslu, energetice a stavebnictví flexibilitou a uplatněním dovedností našich zaměstnanců získávat a rozvíjet konkurenční výhody VIZE POSLÁNÍ CÍL CÍL CÍL CÍL PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

54 Předmět t podnikání realizace komplexních projektů/dodávek realizace služeb výroba rozváděčů a trafostanic

55 Strategické rozvojové záměry útvar obrat (mil. Kč) 07/08 08/09 ZA ZC ZB

56 Procesy

57 Procesní model Neustálé zlepšování systému managementu jakosti Z á k a z n í k PO ŽA DA V EK Management zdrojů Vstupy Odpovědnost vedení Realizace produktů (a/nebo služeb) Měření, analýza a zlepšování Výstupy Produkt / Služba S P O K O J E N O S T Z á k a z n í k

58 Přání zákazníka jsou určujícím faktorem výkonů a rozvoje; zaměstnanci se na ně soustavně zaměřují. Vnitřnířízení společnosti je ucelený logicky propojený systém zaměřený na všechny hlavní aktivity. Kontroling je rozhodujícím nástrojem řízení umožňující rozvinutí procesního řízení až do motivace zaměstnanců na výsledcích. Kontroling řídí proces plánování.

59 Společné noty strategie Dirigent management Rozepsaná partitura procesní model Implementace procesního řízení: procesy jsou podřízeny strategickým cílům procesy mají přednost před organizačními strukturami zaměstnanci jsou zainteresováni na výkonnosti procesů znalosti zaměstnanců - největší bohatství společnosti jsou sdíleny a efektivně využity změny jsou připravené a vyvolávají další rozvoj

60 Model řízení Realita strategické řízení procesní model exekutivní řízení řízení změn

61 Řízení změn Změnu respektuje a uplatňuje každý - včetně nejvyššího manažera Změnu musí zavádět vhodně sestavený důvěryhodný tým na základě schváleného záměru vycházejícího ze schváleného návrhu řešení Před uskutečněním změn a při zavádění musí proběhnout dostatečný počet školení a seminářů všech zaměstnanců (shora dolů) Školit Vysvětlovat Získávat spojence

62 Řízení změn Základní předpoklad pro vytváření kultury zaměřené na výkon Zprůhledněnířízení, příprava pro zlepšování, úspora nákladů, úspora činností Zapojení všech zaměstnanců do zlepšování

63 Kritická místa Odstranění duplicit (stejných činností) v organizaci Nastavení rozhraní pro rozhodování, přiřazení práv a povinností spolu s odpovědnostmi Zjednodušení (zprůhlednění) plánování zdrojů (finance, lidé, stroje) Změření toho, čeho jsme dosáhli Zlepšování na základě dosažených výsledků Provázanost s dosahováním korporátních cílů

64 Řízení

65 PRINCIPY SPOLEČNOSTI PODPORUJÍCÍ KULTURU ZAMĚŘENOU NA VÝKONNOST 1. Vytváření hodnoty je nejvyšší prioritou 2. Prosazování individuální zodpovědnost za dosahování ambiciózních výsledků 3. Budování sounáležitosti se společností 4. Rozvíjení lidského potenciálu 5. Přijímání neustálé změny 6. Prosazování integrity 7. Vytváření mezinárodní organizace

66 1. Vytváření hodnoty je nejvyšší prioritou Akciová společnost musí skrze své podnikatelské aktivity vydělávat peníze pro akcionáře Všechny podnikatelské aktivity a rozhodnutí posuzujeme podle dopadu na hodnotu společnosti Ekonomicky orientovanéřízení společnosti - je nutné na všech úrovních managementu - musí být optimalizováno v rámci celé společnosti a nejen v jednotlivých divizích/útvarech Podnikové a individuální výsledky budou posuzovány ještě více na základě ekonomických dopadů na společnost

67 2. PROSAZOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA DOSAHOVÁNÍ AMBICIÓZNÍCH VÝSLEDKŮ Cíle, které stanovujeme pro společnost i pro individuální zaměstnance musí být ambiciózní Za splnění každého cíle, úkolu nebo iniciativy je jasná individuální zodpovědnost Procesy a systémy (včetně odměňování) jsou nastaveny tak, aby ocenily jednotlivce, kteří si stanovují vysoké cíle (Je lépe splnit těžký cíl na 99% než překonat lehký cíl na 60%) Zaměstnanci, kteří odmítají nebo opakovaně nenaplňují ambiciózní cíle, budou postupně organizaci opouštět Cíle a výsledky organizace i jednotlivých pracovníků jsou pravidelně a transparentně komunikovány

68 3. BUDOVÁNÍ SOUNÁLEŽITOSTI SE SPOLEČNOSTÍ Při rozhodování bereme v úvahu dopady na celou společnost Rozhraní mezi organizačními jednotkami řídíme tak, abychom dosáhli co největší hodnoty pro společnost (v optimalizaci těchto rozhraní je náš velký potenciál) Povinností každého pracovníka je proaktivně využívat a poskytovat nejlepší zdroje a nejlepší praxi

69 4. ROZVÍJENÍ LIDSKÉHO POTENCIÁLU Hledáme a rozvíjíme zaměstnance, aby uspěli v mezinárodním prostředí Zvyšujeme diverzitu zaměstnanců (nová krev), nesoustřeďujeme se pouze na technické talenty, ale hledáme na širším poli Součástí zaměstnání ve společnost je mobilita - V Čechách - Do zahraničí - V rámci organizace Máme vypracované podpůrné procesy (vzdělávání, rozvoj kariéry, atd.), které systematicky pomáhají zaměstnancům zlepšovat individuální výkonnost Všechny otázky a problémy týkající se lidských zdrojůřešíme otevřeně a s respektem ke každému zaměstnanci

70 5. PŘIJÍMÁNÍ NEUSTÁLÉ ZMĚNY V mezinárodní konkurenceschopné firmě je zavádění změn součástí života, nikdy nekončí Organizace i zaměstnanci jsou flexibilní a dokáží změny přijímat a řídit Redukujeme byrokracii - Aktivně zavádíme opatření, která limitují administrativní bariéry - Byrokratické překážky (zatím neodstraněné) nejsou záminkou ani výmluvou pro slabé výsledky

71 6. PROSAZOVÁNÍ INTEGRITY Každý je sám zodpovědný za etické chování a rozhodnutí - Proaktivně zabraňujeme vzniku konfliktů zájmů - Při sporné situaci zaměstnanci proaktivně informují o stavu věci relevantní nadřízené Porušení integrity nebo nesdílení Principů je dostatečný důvod pro odchod, a to i v případě zaměstnance s vynikajícími výsledky

72 7. VYTVÁŘENÍ MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE Úspěch se měří na mezinárodním poli, porovnáváme se s nejlepšími evropskými konkurenty Naši úspěšní manažeři jsou atraktivní pro mezinárodní konkurenci Komunikačním jazykem ve společnosti je němčina a angličtina Naše procesy a systémy fungují integrovaně i pro všechny zahraničníčleny společnosti

73 Krédo

74 Tajemství úspěchu Řídit méně znamenářídit lépe Oznamte podřízeným své požadavky a přidělte jim zdroje, potom se ztraťte Formulujte vizi a nechte na ostatních, jak si s její realizací poradí Chovejte se jako malá firma Dejte svým lidem moc Odstraňte zbytečnou práci

75 Tajemství úspěchu Buďte vždy první nebo alespoň druzí Při úvahách o změně společnosti nepovažujte nic za nedotknutelné Snažte se vytvářet a šířit podnikovou kulturu Nelpěte na minulosti a buďte otevřeni změnám

76 Tajemství úspěchu Vytvořte ve společnosti systém, který zaměstnancům umožní osobní i kvalifikační růst a z něhož budou moci čerpat nové zkušenosti

77 Tajemství úspěchu Předstupte před své zaměstnance a odpovězte jim na všechny jejich dotazy Vytvořte takovou atmosféru, v níž se nebudou zaměstnanci bát vyjádřit svůj názor Naslouchejte lidem, kteří vytvářejí skutečné hodnoty

78 I malý čin je větší, než pouhéřeči Svatopluk Čech

Siemens Engineering a. s.

Siemens Engineering a. s. Siemens Engineering a. s. integrativní business model jako zdroj dynamického růstu 14. února 2008 Předseda představenstva a generální ředitel Siemens Engineering a.s. Ing. Aleš Tomec 1. O mé osobě Jméno

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR. Ing. Pavel Šolc, ČEPS

Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR. Ing. Pavel Šolc, ČEPS Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR Ing. Pavel Šolc, ČEPS Příprava otevírání trhu Milníky 1.8.1999 vznik ČEPS Únor 2000 1. Čtení zákona 11/2000 schválení zákona 458/00 Sb 1/01 zahájení

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Audit managementu údržby

Audit managementu údržby Audit managementu údržby Benchmarking a outsourcing v údržbě Etapy životního cyklu 1 Audit integrity majetku a jeho údržby - otázky 1. Je uplatňována správná a moderní politika na majetku a intenzita využívání

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme MUDr.Svatopluk Němeček,MBA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA základní informace - Největší lůžkové zařízení v Moravskoslezském kraji - Právní forma : příspěvková

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů.

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Jürgen Tinggren Náš závazek Vážení kolegové, Miguel A.

Více

Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků. Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s.

Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků. Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s. Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s. VÍTKOVICE - oprávněný zákazník Oprávněný zákazník (OZ - velké Vítkovice) od 1.1.2002 Počet měřících míst - 300 94% na vn, 6%

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s.

KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s. KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s. Příloha č. 1 k č. j.: 90B000000 / 0704 2015 / 2014 SKUPINA ČEZ OBSAH Úvod 1. Poslání a vize Skupiny ČEZ 2. Předmět podnikání Skupiny

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

PROCESNÍ ŘÍZENÍ. Cíle workshopu. Slaný 23.5. 24.5.

PROCESNÍ ŘÍZENÍ. Cíle workshopu. Slaný 23.5. 24.5. M.C.TRITON, spol. s r.o. PROCESNÍ ŘÍZENÍ Slaný 23.5. 24.5. Chápeme všichni stejně procesy a jejich zlepšování Umíme používat DMAIC metodiku pro zlepšování procesů Známe řadu metod pro zlepšování a víme

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference Cz Biom Praha, 27.11. 2012 1 Motivace Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných zdrojů do transparentního

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Vítejte ve světě plném energie.

Vítejte ve světě plném energie. Profil společnosti Vítejte ve světě plném energie. Milé dámy, vážení pánové, Výroba a prodej energií jsou jedním z největších hospodářských odvětví. Tvoří vždy přítomný a z velké části neviditelný, ale

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

SVĚT PLNÝ ENERGIE 1 PROFIL SPOLEČNOSTI LUMIUS. Milé dámy, vážení pánové, vítejte ve světě plném energie.

SVĚT PLNÝ ENERGIE 1 PROFIL SPOLEČNOSTI LUMIUS. Milé dámy, vážení pánové, vítejte ve světě plném energie. PROFIL SPOLEČNOSTI SVĚT PLNÝ ENERGIE Milé dámy, vážení pánové, vítejte ve světě plném energie. Ve světě, který se zdá být stále složitější, náročnější, méně srozumitelný. Chceme být našim klientům partnerem,

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S.

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. AV MEDIA, A.S. KDO JSME Inspirace Inovace - Integrace HODNOTY - LIDÉ Jsme si vědomi, že náš úspěch

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014

HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014 HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014 Prezentující: Mgr. Marian Ferenčík, ředitel Odboru lidské zdroje Datum: 12.04.2012 Strategický záměr ČRo v oblasti lidských zdrojů K zajištění rozhodujících činností

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 VÝVOJ FV SEKTORU SOLÁRNÍ BOOM v polovině roku 2009 8000 MWp rezervovaného výkonu v letech 2009-2010 solární boom FVE v ČR

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy a.s. Společnost Europe Easy Energy a.s. se zabývá prodejem elektřiny a plynu firemním i koncovým zákazníkům na území celé České

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Vize Česká národní banka na základě pravomocí, které jí svěřují zákony České republiky, pečuje jako integrovaný orgán regulace

Více

Obchod s elektřinou v ČR

Obchod s elektřinou v ČR Obchod s elektřinou v ČR OSNOVA 1 Účastníci trhu s elektřinou, výroba elektřiny, prodej EE 2 Odběrový diagram spotřebitele a jeho pokrytí 3 Obchodované produkty s elektřinou 4 Energetická burza PXE 5 Brokeři

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou

Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou Jak bude organizován slovenský trh Zuzana Šolcová ČEPS, a.s. Předmět trhu s elektřinou Dodávka elektřiny mezi účastníky trhu Regulovaný přístup k přenosové a distribučním

Více

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK Dodržují vaši obchodníci a prodejní zástupci vaše obchodní podmínky? Uplatňují vaše etické principy všichni zaměstnanci vůči svým zákazníkům? Dostávají vaši zákazníci

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Pražské evropské energetické fórum 2014 MZV ČR Černínský palác Úvod Trh s elektřinou : Aktuální stav trhu s elektřinou Rizika a problémy Možné

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

IT podpora obchodu s elektřinou v ČEZ, a. s. Příspěvek pro konferenci AEM IT systémy - nervový systém energetiky květen 2006

IT podpora obchodu s elektřinou v ČEZ, a. s. Příspěvek pro konferenci AEM IT systémy - nervový systém energetiky květen 2006 IT podpora obchodu s elektřinou v ČEZ, a. s. Příspěvek pro konferenci AEM IT systémy - nervový systém energetiky květen 2006 Vize Skupiny ČEZ Stát se lídrem na trzích s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností:

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Ing. Ján Debnár obchodní manažer DYNATECH s.r.o. Ing. Alexander Toloch ředitel ATTN s.r.o. Michal Chmelo obchodní manažer QCM s.r.o.

Více

Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR

Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR Úvodní slovo 2 Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, když řecký filozof Hérakleitos z Efesu vyřkl známou větu Pantha rhei, tedy Všechno plyne,

Více

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015 Dina Lašová Elektřina jako komodita n komodita => zjednodušeně řečeno surovina potraviny, kovy, bavlna, ropa, zemní plyn a také elektřina n elektřina je hromadná

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

10 let České republiky v EU

10 let České republiky v EU Podnikatelské fórum, 30. dubna 2014 10 let České republiky v EU Výhody a nevýhody členství v EU očima podnikatele All rights reserved. Siemens Česká republika Hlavní ukazatele 33 22 22 9,7 miliard Kč miliard

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Česko-německý seminář Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy

Česko-německý seminář Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy Česko-německý seminář Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy Tschechisch-deutsches Seminar Erfahrungsaustausch in der öffentlichen Verwaltung Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Př íloha č. 6 Výzvy Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Tento akreditovaný vzdělávací program navazuje na projekt implementace procesního systému řízení ISO 9001 dle real. projektu z výzvy č. 53.

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Organizační změna ve společnosti TetraPak 2000-2001. Případová studie

Organizační změna ve společnosti TetraPak 2000-2001. Případová studie Organizační změna ve společnosti TetraPak 2000-2001 Případová studie Kde jsme začali Analýza: Direktivní firemní kultura Nevhodně umístěné vedení firmy Nedávné dramatické politické, společenské a finanční

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Vysoké učení technické v Brně Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Národný seminár Vnútorné systémy zabezpečenia kvality Bratislava, 25.4.2013 Aleš Nosek Kvalita kvalita služby/výrobku

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více