47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, května 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014"

Transkript

1 BIOLAB celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, května 2014 pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice Ostrava doc. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě doc. MUDr. Jaroslava Horáčka, CSc. Lékařská fakulta PROGRAM

2 GENERÁLNÍ SPONZOR HLAVNÍ SPONZOŘI SPONZOŘI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

3 BIOLAB 2014 OSTRAVA Ústav laboratorní diagnostiky Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta OU v Ostravě a Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP si Vás dovolují přivítat na tradičním setkání pracovníků oboru klinické biochemie a to nejen zdravotních laborantek a laborantů, ale i všech ostatních pracovníků tohoto i příbuznych oborů laboratorní medicíny. Naším cílem je připravit pro všechny účastníky kvalitní odborny program, ze kterého si odnesete nové poznatky a zkušenosti. Vedle přednášek jsme připravili doprovodny společensky program. Město Ostrava již zdaleka není jen ocelové srdce republiky, ale dynamicky se rozvíjející region se spoustou unikátních přírodních i technickych památek. Mezi rarity, které jinde nenajdete, patří bezesporu technická a donedávna i funkční zařízení, která byla zakonzervována na muzea nebo přestavěna na multifunkční zařízení, kde se např. konají velké sjezdy nebo pořádají koncerty (hala Gong přestavěny plynojem). Odborny program je věnován kvalitě laboratorní práce, novym trendům v klinické biochemii, laboratorní diagnostice v těhotenství, vzdělávání laboratorních pracovníků a spolupráci laboratoří a klinik. Za organizátory vás v Ostravě srdečně vítají: doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D. přednosta ÚLD FN Ostrava a LF OU v Ostravě Jana Jankůjová vedoucí laborantka ÚLD FN Ostrava a LF OU v Ostravě Mgr. Martina Bunešová, MBA předsedkyně sekce biochemickych laborantů ČSKB 1

4 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Mgr. Martina Bunešová, MBA Doris Freislerová Jana Jankůjová MUDr. Petr Kocna, CSc. Soňa Lachmanová doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D. Monika Šenderová RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D. Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D. VĚDECKÝ VÝBOR Ing. Vladimír Bartoš, Ph.D. Mgr. Martina Bunešová, MBA RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D. MUDr. Věra Ploticová doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D. RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D. MUDr. Ing. David Zeman, Ph.D. prof. MUDr. Tomáš Zima, Dr.Sc., MBA ODBORNÝ GARANT SJEZDU doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D. Ústav laboratorní diagnostiky FNO a LF OU 17. listopadu Ostrava-Poruba ABSTRAKTA MUDr. Petr Kocna, CSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařská fakulta UK a VFN Karlovo nám Praha 2 tel.: ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT Monika Šenderová Congress Business Travel, spol. s r.o. Lidická 43/ Praha 5 tel.: , fax: MÍSTO KONÁNÍ Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená Ostrava Zábřeh tel.:

5 VYSTAVOVATELÉ Alere Axon Lab Beckman Coulter Česká republika BIO-RAD BioVendor - Laborantní medicína Erba Lachema EUREX Medica Huma-Lab Czechoslovakia LAB MARK Medesa Medista Roche Sarstedt Siemens Sysmex The Binding Site VWS MEMSEP CERTIFIKÁTY Před zakončením sjezdu se budou v registraci vydávat certifikáty potvrzující účast na akci zařazené do kontinuálního vzdělávání lékařů, vysokoškolskych a středoškolskych pracovníků ve zdravotnictví. PŘEDNÁŠKY Pro přednášející bude zajištěna prezentační technika pro projekci z PC. Žádáme přednášející, aby předali své prezentace technikovi v sále včas, nejpozději během přestávky před začátkem sekce. POSTERY Rozměry posterů: 200 cm vyška x 100 cm šířka, kobercov povrch, připevnění špendlíky (budou k dispozici). Postery budou umístěny v sále Sapphire. Registrační poplatky do 15. března 2014 REGISTRAČNÍ POPLATEK účast na odborném jednání a vystavě firem slavnostní zahájení společensky večer sjezdové materiály (program, sborník abstrakt, taška, jmenovka) osvědčení o účasti občerstvení během přestávek po 15. březnu 2014 a na místě Registrační poplatek / člen ČSKB Kč Kč Registrační poplatek / ostatní Kč Kč 4 5

6 REGISTRAČNÍ HODINY Neděle, 25. května Pondělí, 26. května Útery, 27. května STRAVOVÁNÍ Během přestávek se bude podávat káva/čaj a malé občerstvení. Obědy pro účastníky v hotelu Clarion nejsou součástí registračního poplatku, ale jsou zajištěny formou bufetu v restauraci hotelu. 1 oběd vč. nápoje / 250 Kč. PROGRAM Neděle, 25. května Slavnostní zahájení Zahájení sjezdu, pozdravy hostů Plenární přednáška prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc. Endokrinní odezva po popálení Kulturní program SPOLEČENSKÝ PROGRAM Neděle, 25. května Prohlídka laboratoří Ústavu laboratorní diagnostiky FNO a LF OU Večerní prohlídka Vítkovick ch železáren (placená akce, 260 Kč/os.) Pondělí, 26. května NOVÉ TRENDY V BIOCHEMII Koordinují: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, Petr Coufal B1-1 Vecka M., Staňková B. (Praha) Kam směřuje HPLC: klinické pohledy B1-2 Lhotská H., Zemanová Z., Svobodová K., Nováková M., Lizcová L., Michalová K. (Praha) Přínos komparativní genomové hybridizace na mikročipu v cytogenetické anal ze B1-3 Haklová L., Mžik M., Voříšek V. (Hradec Králové) Klíčová role hmotnostní spektrometrie v toxikologické anal ze Přestávka Pondělí, 26. května Společensk večer v hotelu Clarion (zahrnuto v registračním poplatku) 6 7

7 ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY V LABORATOŘI Koordinují: Ing. Vladimír Bartoš, Ph.D. Mgr. Martina Bunešová, MBA B2-1 Bartoš V. (Ostrava) Management kvality ve zdravotnické laboratoři B2-2 Bílovská M., Bartoš V. (Ostrava) Kontrola kvality v hematologické laboratoři B2-3 Vaňková L., Slačálková J. (Uherské Hradiště, Uhersk Brod) Plánování a provádění interních auditů v MZ-BIOCHEM B2-4 Horáková H., Černá Š. (Brno) Pre-preanalytika a edukace sester ve FN Brno Přestávka na oběd TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ LÉKŮ Koordinují: MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D., Jana Jankůjová B4-1 Kacířová I., Grundmann M. (Ostrava) Terapeutické monitorování léčiv B4-2 Šištík P., Uřinovská R., Brozmanová H. (Ostrava) Radosti a strasti v voje metod pro terapeutické monitorování léčiv B4-3 Brozmanová H., Uřinovská R, Šištík P., Kaciřová I., Grundmann M. (Ostrava) Stanovení imunosupresiv metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí B4-4 Uřinovská R., Šištík P., Brozmanová H., Kacířová I., Šilhán P., Grundmann M. (Ostrava) Terapeutické monitorování psychofarmak Společensk večer v hotelu Clarion LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V TĚHOTENSTVÍ Koordinují: RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D. Mgr. Miloslava Kapustová B3-2 Matura D. (Ostrava) Současn pohled na screening Downova syndromu B3-1 Plevová P., Grečmalová D. (Ostrava) Možnosti prenatální diagnostiky genetick ch onemocnění B3-5 Marešová I., Horáčková S., Vávrová J., Zembol F., Stejskal D., Putzová M. Prenascan v Gennetu, neinvazivní prenatální test trizomie B3-4 Malušková A., Kovářová P., Pannová J., Čermáková Z. (Ostrava) RHD a RHCE genotypizace fetální DNA izolované z plazmy těhotn ch žen B3-3 Beňovská M., Opluštilová A. (Brno) Praktické využití placentárního růstového faktoru a rozpustné tyrozinkinázy-1 při včasné diagnostice preeklampsie Přestávka Úter, 27. května VZDĚLÁVÁNÍ Koordinátoři: doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D., Bc. Jana Blažková B5-1 Šafarčík K., Zavacká I. (Ostrava) Studijní obor Zdravotní laborant aneb laborantem snadno a rychle? B5-2 Blažková J., Pavlíková L. (Hradec Králové) Postgraduální vzdělávání laborantů B5-3 Šálek T., Jahodová B., Šilhavík J. (Zlín) Celoživotní vzdělávání laborantů projekt ENHANCE IT B5-4 Martin J. et al. (Velká Británie) Comparison of Approaches and Measurement of Continuing Professional Development for Specialists in Laboratory Medicine within Five European Countries Přestávka 8 9

8 SPOLUPRÁCE LABORATOŘE A KLINIK (s využitím kazuistik) Koordinátoři: MUDr. Věra Ploticová, Miloslava Červenková B6-1 Hrabovsk V. (Ostrava) V znam stanovovení iontů v klinické praxi B6-2 Kocna P., Dvořák M. (Praha) Němá forma celiakie - nejčastěji opomíjená diagnóza B6-3 Petroušová L. (Ostrava) Likvorov nález z pohledu klinika, kazuistiky B6-4 Hon P. (Ostrava) Vyšetření likvoru v neurointenzivní péči POSTERY P-1 Stanovení koncentrace kyseliny orotové v moči metodou kapilární elektroforézy Hodík J., Hornik P., Paulová M., Hájková K., Bártová P., Koubíková H., Klímová E. (Praha) P-2 Naše zkušenosti s celoplošn m laboratorním novorozeneck m screeningem DMP 3 roky zkušeností v Olomouci Kittlová L., Ševčíková J., Friedeck D., Hlídková E., Bekárek V., Kapustová M., Růžičková V., Procházková D., Fajkusová L., Adam T. (Olomouc, Brno) P-3 Porovnání metod stanovení katepsinu B a prokatepsinu B v séru a v moči u pacientů s karcinomem močového měch ře Petrosjanová R., Kubešová P., Kotaška K., Dušek P. (Praha) P-4 Močová anal za a kvantifikace bakterií v arb. j. dle hodnoty All Small Particles na analyzátoru iq200 Pospíšilová I. (Olomouc) P-5 Hladiny markerů oxidačního stresu a změny aktivit antioxidačních enzymů u pacientů s pankreatopatií Vávrová L., Kodydková J., Trávníčková J., Farkačová J., Macášek J., Krechler T., Žák A. (Praha) P-6 Pravidelné porovnávání metod prováděn ch na dvou a více nezávisl ch analytick ch systémech (linkách) v laboratoři Kubíčková V., Novotn D. (Olomouc) P-7 Pacienti priorita klinick ch laboratoří Sedlák T., Sedláková Š., Bunešová M. (Praha) P-8 Implementace řízení systému kvality při zavádění sítě nov ch POC glukometrů Zápecová M., Kubíčková V. (Olomouc) P-9 Monitorování a anal za vybran ch indikátorů kvality preanalytické fáze na PLM IKEM Kotrbat J., Kubková B., Franeková J. (Praha) 10 11

9 P-10 Porovnání metod fluorescenční polarizace a vysokoúčinné kapalinové chromatografie při stanovení hladiny karbamazepinu a jeho metabolitu epoxykarbamazepinu Ondrášková E., Rathouská E., Klapková E. (Praha) P-11 Monitorování monoklonálních gamapatií v privátní laboratoři Bajnarová B., Andelová K., Minář J. (Ostrava) P-12 Detekce DNA herpetick ch virů v různ ch biologick ch materiálech metodou real - time PCR u pacienta s hematologickou malignitou - kazuistika Bartková M., Novotn D., Raida L., Bednaříková J., Pjajková D., Zrníková L. (Olomouc) P-13 Pepsin ukazatel přítomnosti mimojícnového refluxu Bláhová J., Prokop P., Turková Sedláčková T., Bittenglová R., Pešek M. (Plzeň) P-14 TearLab - v znam měření osmolarity slzného filmu a racionální indikace u pacientů Giacintov P., Vaverka J., Giacintová R. P-15 V znam klasick ch sérologick ch a molekulárně biologick ch testů pro diagnostiku, léčbu a prognózu VHB a VHC Klapová J., Švestková O., Černá L., Vnenková A., Novotná J. (Praha) P-16 Racionální využití kardiomarkerů v diagnostice a monitorování akutního infarktu myokardu Kopecká M., Brodská H., Hauerová V. (Praha) P-17 Sledování koncentrace citrátu během hemodiafiltrace s dialyzačním roztokem CITRASATE v plazmě a dialyzátu Prokop P., Richtrová P., Trefil L. (Plzeň) P-18 Pseudohyperkalémie u pacientů s leukemií - vliv typu leukemie, odběrové nádobky a způsobu transportu do laboratoře Vališová E.,Dastych M.,Čermáková Z. (Brno) P-19 Záchyt paraproteinu u pacientů s hyperproteinemií u nichž nebyla požadována elektroforéza bílkovin Vokráčková K., Tošnerová J., Franěk T. (Praha) POZNÁMKY 12 13

10 14 15 POZNÁMKY POZNÁMKY

11 Inovace pro Vaši laborator Inovativní technologie s vysokou účinností ABX Pentra XLR 5-DIFF-hematologie s retikulocity 80 testu/hod 35 parametru Automatický podavač s velkou kapacitou (100 zkumavek) LED čtečka nejnovejší technologie a vysoká kvalita Stačí 53 μl EDTA-plné krve pro velký krevní obraz Integrovaný software s barevnou dotykovou obrazovkou ABX Pentra 400 biochemický analyzátor extra třídy 400 testu/hod 55 parametru s trvalým prístupem Možnost plynulého prísunu vzorku až do 60 pozic Kazety s čárovým kódem s možností konfigurace vlastních aplikací 16 Axon Lab spol. s r.o. Mládežnická Mladá Boleslav II Tel Fax

12 Bio-Rad Laboratories external quality assurance services 18 ACCREDITED 19

13 Chemická analýza a analýza sedimentu V JEDNOM SYSTÉMU UriSed 2 Automatický analyzátor močového sedimentu LabUMat 2 Automatický močový analyzátor HLEDÁTE SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠI BIOCHEMICKOU LABORATOŘ? Biochemické analyzátory výkon analyzátoru Výkon analyzátoru LabUMat 2 (testovací proužky) a UriSed 2 (analyzátor močového sedimentu), oba vyrábí společnost 77 Elektronika, lze maximalizovat používáním obou těchto přístrojů spojených v jeden systém. Oba přístroje lze spojit jednak fyzicky, ale také softwarově. Výsledky obou měření se ukládají do běžné databáze a jsou hlášeny ve formě běžné zprávy. Jelikož jsou všechna nezbytná měření, která musí být provedena na močových vzorcích, dokončena tímto integrovaným systémem v jednom procesu, zvyšuje spojení LabuMat 2 a UriSed 2 výkon laboratoře a poskytuje efektivní a spolehlivé řešení pro kompletní a profesionální močovou analýzu. Vyhodnocované parametry: bilirubin urobilinogen ketony kyselina askorbová glukóza proteiny krev ph Výhradní distributor BioVendor Laboratorní medicína a.s. Karásek 1767/1, Brno Tel.: , Fax: dusitany leukocyty specifická hmotnost barva zákal Kategorie detekovaných částic: RBC (červené krvinky) WBC (bílé krvinky) HYA (hyalinní válce) PAT (patologické válce) EPI (buňky dlaždicového epitelu) NEC (jiné epitelové buňky) BAC (bakterie) YEA (kvasinky) MUC (hlen) SPRM (spermie) CRY (krystaly): CaOxm (oxalát monohydrát) CaOxd (oxalát dihydrát) URI (kyselina močová) TRI (fosforečnan) Navštivte kde najdete více informací o produktech BioVendor. BS-200 BS-300 BS-400 BS-800 BS-800M2 výkon ISE testů / H výkon ISE testů / H výkon ISE testů / H výkon ISE testů / H výkon ISE testů / H CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE? medesa.cz 21

14 Elecsys menu v těhotenském vyšetření Ověřená klinická a analytická způsobilost pro zodpovědnější péči o nastávající matku a dítě Prekoncepce Gravidita Poporodní péče 1. trimestr 2. trimestr 3. trimestr Tyreoidální markery Preeklampsie Screening trizomie 21. chromozomu TORCH Další testy Screening trizomie 21. chromozomu Screening v 1. trimestru: Elecsys free βhcg; Elecsys PAPP-A Screening ve 2. trimestru: Elecsys hcg+β; Elecsys AFP Preeklampsie Pomůcka při podezření na preeklampsii od 20. týdne těhotenství do porodu Elecsys sflt-1; Elecsys PlGF (sflt-1/plgf poměr) Tyreoidální hormony Ideálně prekoncepčně, jinak na začátku těhotenství a eventuelně po porodu První linie testování: Elecsys TSH, Elecsys FT4, Elecsys FT3 Následné dovyšetření: Elecsys Anti-TPO, Elecsys Anti-TSHR Prekoncepce a zdravé těhotenství Anémie, vitamin D a další Sexuálně přenosné choroby Syfilis, HIV, virové hepatitidy Metody free β hcg, PAPP-A, PlGF a AFP jsou akreditovány společností Fetal Medicine Foundation

15 Zvýšená přesnost a produktivita s analyzátorem ADVIA Centaur CP při monitorování hladiny léků. Nabízí komplexní program pro zdravotnictví v oblasti odběrů krve, moče a ostatního biologického materiálu Imunochemický systém Advia Centaur CP správná volba pro vaši laboratoř Společnost Siemens Healthcare Diagnostics nabízí široké možnosti v monitorování hladiny léků na imunoanalytických systémech řady ADVIA Centaur s reálnou kapacitou pro statimové vzorky. Cílem společnosti je nabídnout co největší menu metod tak, aby laboratoř uspokojila požadavky a nároky lékařů týkající se sledování hladiny léků (TDM). Carbamazepine Cyclosporine Digitoxin Digoxin Gentamicin Phenobarbital Phenytoin Theophylline Tobramycin Valproic Acid Vancomycin Snadné zvládnutí zvýšených nároků na testování Analyzátor ADVIA Centaur CP - vysoce výkonný stolní analyzátor Doplňování reagencií, vzorků a spotřebního materiálu za chodu analyzátoru Systém je vždy připraven k práci, stačí jen vložit vzorek Samostatný statimový port zajišťuje přednostní zpracování vzorků Rutinní testy jsou hotovy za 15 minut Vysoký výkon analyzátoru, až 180 testů za hodinu Správnost výsledku na prvním místě Zajímá vás integrita výsledků testů TDM? Dělá vám starost specifita protilátek? Nebo zkřížená reaktivita? Siemens metody TDM mají excelentní specifitu a nízkou zkříženou reaktivitu se steroidy a dalšími metabolity, které mohou ovlivnit výsledek. Siemens TDM správná volba pro vaši laboratoř Siemens nabízí rozsáhlý panel metod TDM umožňující vyšší konsolidaci testování na jedné imunoanalytické platformě. Tyto metody mají také vynikající vlastnosti, které zajišťují spolehlivost výsledků. Všechny jsou aplikovatelné na velmi produktivních systémech s vysokou výkonností a flexibilitou. 24 SARSTEDT spol. s r.o. Pod Pekárnami 338/12, Praha 9 tel: obchodní oddělení, tel: objednávky, fax: , Pro více informací kontaktujte svého obchodního zástupce Siemens, nebo navštivte 25

16 TECOM ANALYTICAL SYSTEMS offers high quality products made by Nova Biomedical, world leader in biosensor technology: Hospital Based BLOOD GAS and CRITICAL CARE ANALYZERS, Hospital Based POINT OF CARE METERS and TEST STRIPS, CHEMISTRY and CELL ANALYZERS for Biotechnology StatStrip GLUCOSE/KETONE HOSPITAL MONITORING SYSTEM BLOOD KETONE ASSAY WITH THE SAME METER ELIMINATES INTERFERENCES ELIMINATES CALIBRATION CODES LABORATORY QUALITY ACCURACY more infos

17 28

18 celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie září 2015, Brno Předseda organizačního výboru Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA

19 Originál je pouze jeden Iris je součástí Beckman Coulter

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ 46. CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ Písek, 13. - 15. května BIOLAB 2012 pod záštitou starosty města Písek JUDr. Ondřeje Veselého a ředitele Nemocnice Písek, a. s. MUDr. Jiřího Holana, MBA odborný

Více

Abstrakta přednášek a posterů

Abstrakta přednášek a posterů Sborník X. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie ČLS JEP s mezinárodní účastí 25. 27. září 2011 Plzeň Abstrakta přednášek a posterů Seřazeno podle programu, o zařazení abstraktu do sborníku

Více

SBORNÍK ISSN 1213-8363 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ

SBORNÍK ISSN 1213-8363 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ SBORNÍK B I O L A B 2 0 0 3 ISSN 1213-8363 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ Seřazeno abecedně podle příjmení prvních autorů Texty abstrakt neprošly jazykovou ani redakční úpravou Za obsah plně odpovídají

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více

Sborník. Abstrakta přednášek a posterů

Sborník. Abstrakta přednášek a posterů Sborník IX. celostátního sjezdu České společnosti klinické biochemie ČLS JEP 20. 22. 9. 2009 Praha, Národní dům, Smíchov Abstrakta přednášek a posterů Abstrakta posterů jsou řazena abecedně podle příjmení

Více

MEFANET 2009. konference

MEFANET 2009. konference konference MEFANET 2009 3. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů 25. 27. listopadu 2009 Brno Hotel Voroněž konference

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference. Sborník. Třeboň, 7. - 9. září 2011 Lázně Aurora

Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference. Sborník. Třeboň, 7. - 9. září 2011 Lázně Aurora Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference Sborník Třeboň, 7. - 9. září 2011 Lázně Aurora ISBN 978-80-260-0415-8 Organizační výbor: Mgr. Ondřej Scheinost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Endokrinologický ústav

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Endokrinologický ústav VÝROČNÍ ZPRÁVA Endokrinologický ústav 2013 Endokrinologický ústav OBSAH: Slovo úvodem... 2 Organizační schéma... 5 Klinická oddělení... 6 Laboratorní komplement (LK-EÚ)... 8 Lidské zdroje... 15 Hospodářská

Více

IV. celostátní konference

IV. celostátní konference IV. celostátní konference 12. 13. dubna 2012, Brno, hotel Holiday Inn PROGRAM KONFERENCE / SBORNÍK ABSTRAKT INFORMACE PRO TKÁŇOVÁ ZAŘÍZENÍ IV/2012 Nestátní zdravotnické zařízení zdravotnická záchranná

Více

důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006

důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006 31. května 3. června 2006 20 důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006 s mezinárodní účastí Postgraduální vzdělávání state of art historická ohlédnutí přehledné referáty původní práce kasuistiky diskuze

Více

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4 OBSAH... 1 Úvodní slovo ředitele 3 2 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 5 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 6 3 Lékařská péče 10 4 Nelékařská péče 39 5 Personalistika

Více

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 24.

Více

Celostátní konference

Celostátní konference Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR Seminář porodních asistentek Hradec Králové 6. 8. 6. 2008 G-AGENCY s. r. o. Generální sponzor

Více

13. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 24. SYMPOZIUM PROGRAM 11. 12. LISTOPADU 2014 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL

13. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 24. SYMPOZIUM PROGRAM 11. 12. LISTOPADU 2014 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL 13. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 24. SYMPOZIUM při příležitosti 60. narozenin prof. MUDr. Pavla Ventruby, DrSc., MBA PROGRAM 11. 12. LISTOPADU 2014 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS

Více

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4 OBSAH... 1 Úvodní slovo ředitele 3 2 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 5 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 6 3 Lékařská péče 10 4 Nelékařská péče 39 5 Personalistika

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové A EVROPSKÉ PROJEKTY HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice Hradec

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

diagnostika in vitro Delsa Max nový přístroj k charakterizaci nanočástic Instalace prvního 5laserového sorteru MoFlo XDP v České republice

diagnostika in vitro Delsa Max nový přístroj k charakterizaci nanočástic Instalace prvního 5laserového sorteru MoFlo XDP v České republice in vitro diagnostika Delsa Max nový přístroj k charakterizaci nanočástic Instalace prvního 5laserového sorteru MoFlo XDP v České republice Vysokokapacitní třídění jako nástroj pro moderní šlechtění fotosyntetických

Více

Celostátní konference

Celostátní konference Celostátní konference Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP Seminář porodních asistentek Praha, 5. 7. 5. 007 G-AGENCY s.r.o. Generální sponzor Hlavní

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, 1 OBSAH Úvodní slovo 2 Výbor České internistické společnosti 3 Organizační a programový výbor kongresu 4 Záštity 5 Odborné společnosti 6 Odborní garanti kongresu 7 Všeobecné informace 8 Informace k aktivní

Více

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP CELOSTÁTNÍ KONFERENCE Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP Seminář porodních asistentek Brno 15. 17. 5. 2009 Odborný program Sborník abstrakt G-AGENCY

Více

Paulus Orosius, Histoire du monde, 1460?

Paulus Orosius, Histoire du monde, 1460? Sreening VVV v I. a II.trimestru těhotenství D. Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha 2 Cíl péče o těhotnou Nekomplikovaný porod zdravého dítěte zdravé matce ve správný čas Paulus Orosius, Histoire du monde,

Více

Zápis č. 13 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 21.5.2007

Zápis č. 13 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 21.5.2007 1 Zápis č. 13 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 21.5.2007 Přítomni: pí M. Beranová, RNDr. P. Breinek, doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. J.Racek,

Více

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) pořádá XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI

Více

VI. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie BOLEST NAPŘÍČ MEDICÍNOU. 24. 26. října 2013, Grandhotel Pupp, Karlovy Vary

VI. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie BOLEST NAPŘÍČ MEDICÍNOU. 24. 26. října 2013, Grandhotel Pupp, Karlovy Vary VI. mezioborový lékařský kongres České lékařské akademie BOLEST NAPŘÍČ MEDICÍNOU 24. 26. října 2013, Grandhotel Pupp, Karlovy Vary POD ZÁŠTITOU primátora města Karlovy Vary ing. Petra Kulhánka PROGRAM

Více

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP 6. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a Sdružením soukromých gynekologů ČR 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida

Více

informační magazín číslo 4-2006

informační magazín číslo 4-2006 informační magazín číslo 4-2006 CENA ARNOLDA BECKMANA - VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ HEMATOLOGIE POD DROBNOHLEDEM BECKMAN COULTER NA GERLACHU O ČEM JEŠTĚ USLYŠÍTE: COMP CENA ARNOLDA BECKMANA Vyhlašovaná Immunotech

Více

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester PRAHA XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 2. 5. října 2013 Kongresové centrum, 5. května 1640/65,

Více