ZPRAVODAJ NEMOCNICE. První miminko roku 2015 v Městské nemocnici Ostrava MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ NEMOCNICE. První miminko roku 2015 v Městské nemocnici Ostrava MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA Milí kolegové a kolegyně, ještě jednou nám všem přeji zdraví, slušnost a naději pro rok Moje dnešní pozice v době, kdy píšu tento článek, je poněkud rozporuplná. Mělo by to být mé poslední ohlédnutí za půl rokem, který uběhl velmi rychle. Zároveň je to doba, kdy v nemocnici probíhá audit zřizovatele a chystá se výběrové řízení na nového ředitele. To vše mne staví do postavení spíše opatrného komentátora, než do role tvrdě bilancujícího manažera. Do roku 2015 vstupuje nemocnice dle mého názoru v dobré kondici. Jsme finančně zdravou firmou, která poskytuje odbornou péči v mnoha oborech na té nejvyšší úrovni. Pacienti o nás mají zájem, pyšníme se vysokým objemem centrové péče. Zvyšuje se i množství uchazečů o práci v Městské nemocnici Ostrava. Děkuji vám všem za práci, kterou jste odvedli ve prospěch nemocných, vaší firmy i vás samotných v roce Tento objem péče je pro nás velmi dobrým základem financování v tomto roce. Z hlediska provozního nás však pravděpodobně čeká rok velmi komplikovaný. Plánované zateplení převážné části lůžkového fondu nemocnice se může ukázat jako ohrožení. Zvládnout tak logistiku poskytované péče, zachovat vysokou odbornost a kvalitu a přitom nepoklesnout v objemu a neohrozit tak ekonomické příjmy nemocnice, to bude úkol pro nás všechny v roce, který začal. Nespornou výhodou, která však na naší straně dlouhodobě figuruje, je to, že na práci jsme zvyklí a v minulosti jsme již několikrát dokázali, že závažné a krizové situace zvládat umíme. Nebojím se tedy, že bychom si s rokem 2015 neporadili. Chci vás touto cestou na všech pracovních pozicích požádat o zvýšenou míru tolerance, akceptaci přechodně zhoršených podmínek k vaší práci a ochotu domlouvat se a spolupracovat napříč jednotlivými sektory naší nemocnice. Sám sebe hodnotit nemohu. Chtěl jsem být ředitelem spíše výkonným nežli ceremoniálním. Při svém krátkém působení jsem spoléhal na poradní sbor, o jehož práci jsem se mohl opřít. Těm, kteří mi v mé krátké, ale zajímavé roli pomáhali, děkuji. Něco jsme udělat stihli, někde jsme zůstali na půli cesty. Tak už to bývá. 6 měsíců je doba velmi krátká. Pokud si aspoň někteří z vás po šesti měsících mého snažení kladete otázky a hledáte na ně odpovědi, nebyla to doba marná. Tato nemocnice měla od roku 2009 již pět ředitelů. Nyní čeká na šestého. I to je důvodem k zamyšlení. Jsou věci, které nás přesahují a věci, které můžeme ovlivnit. Víme o tom své. Denně se setkáváme se zdravím a nemocí, narozením a koncem. Ať je nám to, co nás přesahuje, v roce 2015 nakloněno, a to, co můžeme ovlivnit, ať nakloníme na správnou stranu my. Děkuji vám za spolupráci. MUDr. Tomáš Mrázek, Ph.D., MBA ředitel nemocnice První miminko roku 2015 v Městské nemocnici Ostrava Městská nemocnice Ostrava

2 STRANA 2 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 Plyšové postavičky na oddělení Centrálního příjmu s Emergency umožní navázat snazší kontakt s vystresovaným dítětem Finančně zdravá nemocnice je zejména ta, která má dostatek prostředků na úhradu svých závazků, hradí své závazky v přiměřeném čase, není předlužena, investuje do svého majetku, který umožňuje poskytovat kvalitní zdravotní péči, a dokáže adekvátně odměnit svůj personál. Městská nemocnice Ostrava, p. o., patří mezi tři nejlepší v Moravskoslezském kraji. Hodnocení finančního zdraví nemocnic České republiky je součástí celonárodního srovnávacího projektu Nemocnice ČR. Realizátorem tohoto projektu je organizace HealthCare Institute o.p.s., která se dlouhodobě zabývá zvyšování kvality, bezpečnosti a efektivity ve zdravotnictví České republiky. Finanční zdraví bylo hodnoceno z veřejně dostupných údajů, tj. účetní závěrky. Celkem bylo v této oblasti hodnoceno 93 nemocnic. Pevně věřím, že třetím místem umístění Městské nemocnice Ostrava v žebříčku nemocnic Moravskoslezského kraje z hlediska finančního zdraví ukazujeme, že naše finanční kondice dlouhodobě významně ovlivňuje kvalitu poskytovaných služeb, tedy především spokojenost paci- Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, byla vyhodnocena jako třetí nejlepší nemocnice Moravskoslezského kraje z hlediska finančního zdraví entů i zaměstnanců nemocnice. Je to naše společná práce a za tu všem patří velký dík, dodává ředitel Městské nemocnice Ostrava MUDr. Tomáš Mrázek, Ph.D., MBA. (red) Detailnější informace a tiskové zprávy projektu Nemocnice ČR naleznete na: nemocnice-ceske-republiky/celostatniprojekt-nemocnice-cr-2014.html Předvánoční snídaně s vedením MNO

3 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 STRANA 3 Historické okénko Snahu dostat raněného k doktorovi měl člověk od nepaměti. Nejznámější případ je sepsán již v Bibli a jistě jste zaslechli alespoň jméno člověka, který v příběhu poskytl první pomoc. Ano, je to dobrý Samaritán. Během středověku maltézští rytíři začínají cíleně pomáhat svým raněným druhům. Ale první záznam o použití ambulance je Revoluci udělal až Jean Dominique Larrey ( ), který zavedl hned několik zásadních věcí: zavedl nosítka!!! zjistil, že nejdůležitější je zastavit krvácení a začal používat sterilní obvazy, když vypozoroval, že jinak téměř vždy hrozí infekce nedělal rozdíl mezi vlastními a nepřátelskými raněnými, v tomto byl v moderní době první navrhl sanitní vůz tažený koněm či mulou, který projížděl bojištěm ještě v průběhu boje, z roku 1487, kdy zakládali provizorní tábory personál vozu poskytoval okamžité ošetření a transportoval do lazaretů určené k ošetření zraněných v bitvě, tzv. ambulancias. bezprostředně za bitevním polem k primárnímu ošetření a až poté byli pacienti odvezeni do stálých lazaretů Zkrácení vzdálenosti od raněného k lékaři bylo opravdovou revolucí, protože v té době zdravotníci nepožívali žádné speciální ochrany. Podle Larreyových myšlenek byly zřízeny ambulance ve všech moderních armádách a stála na nich i známá M.A.S.H. (Mobile Army Surgical Hospital). Velkou hybnou silou pro rozvoj ambulance je Červený kříž, který byl založen roku Po jeho založení vznikly i mezinárodní úmluvy o neútočení na zdravotníky a vozidla označená znakem Červeného kříže. Od 18. století se v Evropě také rozvíjí snaha dostat lékaře včas i k civilním pacientům. K tomu slouží hlavně koňské povozy. Auta se používají od poloviny 20. století. První záchranná služba funguje v Čechách od Sanitní vůz s koňským potahem na začátku 20. století 60. let 20. století. Historie záchranné služby Ostrava + současnost V době meziválečné zajišťovalo odvoz nemocných, raněných nebo umírajících do ostravských nemocnic nebo ústavů pět záchranných stanic: MZS v Moravské Ostravě Ústřední dopravna při epidemické nemocnici v Zábřehu nad Odrou Záchranná stanice Československého červeného kříže v Moravské Ostravě Záchranná stanice Vítkovické závodní nemocnice MZS v Přívoze Nejfrekventovanější byla Záchranná stanice Československého červeného kříže hlavně pro levné dopravní sazby. Například v roce 1927 převezla 1156 mužů, 1136 žen a 75 dětí, z toho připadalo například 855 na úrazy, 455 na ženské choroby, 264 na zápal slepého střeva, 55 na choromyslné, 26 na sebevraždy a jiné. Městská záchranná služba Ostrava, příspěvková organizace, vznikla k a jejím zřizovatelem bylo statutární město Ostrava. K 31. prosinci 2003 zanikly okresní úřady a vzniklo Územní středisko záchranné služby Ostrava jako nástupnická organizace všech samostatných záchranných služeb. Dominantními činnostmi MZS, p. o., jsou lékařské pohotovosti LPS pro dospělé, LPS dětská a LPS zubní. Síť pracovišť LPS a jejich ordinační doba jsou v měřítku České republiky na špičkové úrovni a poskytují vysoký komfort pacientům. Slouží taktéž praktickým lékařům, protože není v jejich silách při náročné práci zabezpečit nepřetržitou terénní pohotovost svým pacientům. V LPS jsou ošetřeni i pacienti, kteří nemají bydliště v našem spádovém území a nejsou schopni se dostavit ke svému lékaři. Dále LPS ošetřuje samoplátce za úhradu, za které nehradí poskytnutou zdravotní péči zdravotní pojišťovny. LPS poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům, v návaznosti na služby a organizaci Rychlé zdravotnické záchranné služby, v případech náhlé změny zdravotního stavu, zhoršení průběhu onemocnění, vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení. V případě výskytu infekčních onemocnění zajišťuje i základní protiepidemická opatření v nezbytném rozsahu. LPS je veřejnou službou. LPS není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení. K 1. červenci 2011 došlo ke sloučení dvou významných městských organizací Městské záchranné služby Ostrava a Městské nemocnice Ostrava. Nemocnice se tak sloučením rozrostla o 154 zaměstnanců a získala dvě důležitá oddělení, konkrétně Lékařskou službu první pomoci (LSPP), současný název Lékařská pohotovostní služba (LPS), a Dopravu raněných, nemocných a rodiček (DRNR), nyní Doprava raněných a nemocných (DRN). Městská záchranná služba je tak metropolitní nemocnici v mnoha směrech velkým přínosem. Lékařská služba první pomoci je zajišťována jednak ambulantně, jednak výjezdovou a dopravní službou. Všechna vozidla DZS (Dopravní zdravotnická služba) jsou začleněna v IZS (Integrovaný záchranný systém).

4 STRANA 4 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 PŘEDSTAVUJEME: PharmDr. Kamil Hrubý, Ph.D. vedoucí lékárník Lékárny Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace Určitě by nám všem, pacientů i lékárníkům, prospěl systém běžný v západní Evropě, kdy jsou na všechny léky ze zdravotního pojištění ve všech lékárnách stejné doplatky. S batohem zmizet na několik dní, to je moje.

5 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 STRANA 5 Rok co rok zvyšuje porodnice v Městské nemocnici Ostrava svůj komfort pro maminky a jejich miminka, aneb co v porodnici psal rok DNp URN E\O URNHP NG\ VH QD RGGČOHQt *\QHNRORJLH D SRURGQLFWYt QHVHGČOR VH ]DOR åhqêpd UXNDPD D QHVSDOR QD YDYĜtQHFK 1DãH SRURGQLFH REKiMLOD D ]QRYX ]tvndod VWDWXW,QWHUPHGLiUQtKR FHQWUD SHULQDWiOQt SpþH MDNR MHGLQi Y 0RUDYVNRVOH]VNpP NUDML 6 WtP VSRMHQi SRSXODULWD D YãHREHFQi ]QiPRVW YHGOD N GDOãtPX UĤVWX SRURGĤ R GDOãtFK RSURWL URNX 9 REODVWL ]NYDOLWQČQt OpþHEQp SpþH MVPH Y\ EDYLOL QDãL *\QHNRORJLFNRX DPEXODQFL IXQ JXMtFt QHSĜHWUåLWČ KRGLQ GHQQČ PRGHUQtP VRQRJUD FNêP SĜtVWURMHP VH GYČPD Y\ãHWĜR YDFtPL VRQGDPL 5R]ãtĜLOL MVPH RSHUDþQt Op þheqp PRåQRVWL ]HMPpQD Y REODVWL GČORåQtFK P\RPĤ ]DYHGHQt QRYpKR ãlftkr PDWHULiOX DOH WDNp NRQ]HUYDWLYQt OpþHEQp PHWRG\ P\R PĤ Y UiPFL QRYp P\RPRYp SRUDGQ\ =DKiMLOL MVPH SURMHNW RI FH UHåLPX SURYiGČQt K\VWHURVNRSLt Y ORNiOQt DQHVWH]LL -DNR MHGLQp SUDFRYLãWČ QD 0RUDYČ D 6OH]VNX SRXåtYiPH RSHUDþQt ODVHU N VSHFLDOL]RYDQêP RSHUDþQtP ~NRQĤP D Y OHWRãQtP URFH E\O ]DNRXSHQ QRYê SĜtVWURM NWHUê QDKUDGLO GRVOXKXMtFt 9 REODVWL ]NYDOLWQČQt VOXåHE D NRPIRUWX SD FLHQWĤ MVPH GRNRQþLOL UHNRQVWUXNFL NRXSHOHQ 2GGČOHQt ãhvwlqhgčot WDN åh NDåGê SRNRM Pi N GLVSR]LFL PRGHUQt NRXSHOQX D WRDOHWX =H VSRQ]RUVNêFK ]GURMĤ E\O QD 2GGČOHQt ãhv WLQHGČOt QRYČ Y\EDYHQ SURVWRU SUR QiYãWČY\ D VWUDYRYiQt =H VSRQ]RUVNêFK ]GURMĤ E\OD QRYêP QiE\WNHP D WDNp QRYêPL PXOWLIXQNþ QtPL $52 VWRON\ SUR NDåGp ] SČWL OĤåHN Y\ EDYHQD WDNp -,3 9 REODVWL 35 SUH]HQWDFH D VSROXSUiFH V RG ERUQRX YHĜHMQRVWt MVPH E\OL YHOPL DNWLYQt 9 GXEQX MVPH SRĜiGDOL VHPLQiĜ Ä-DUQt VHWNiQt J\QHNRORJĤ 06 NUDMH³ Y KRWHOX 3DUN,QQ NG\ RGERUQê SURJUDP FHOpKR RGSROHGQH ]DMLVWLOL OpNDĜL QDãHKR RGGČOHQt D VHPLQiĜH VH ]~þdvwqlor DVL RGERUQtNĤ 1DG KRMQRX ~þdvwt Y\VORYLO SĜHNYDSHQt L SĜHGVHGD 66* ý5 08'U 'YRĜiN NWHUê E\O KRVWHP VHPL QiĜH 3UR VHVWHUVNRX RGERUQRX YHĜHMQRVW QDãH RGGČOHQt XVSRĜiGDOR VHPLQiĜ Ä-DUQt VHWNiQL SRURGQtFK DVLVWHQWHN³ %\OD WR DNFH YHOPL SR]LWLYQČ KRGQRFHQi D QDYãWtYLOR ML ]KUXED SRURGQtFK DVLVWHQWHN ]H ãlurnpkr RNROt NWHUp ]iuryhė PČO\ PRåQRVW ]~þdvwqlw VH H[ NXU]H QD QDãHP RGGČOHQt 9\YUFKROHQtP RG ERUQêFK DNWLYLW E\OD SRG]LPQt NRQIHUHQFH Y KRWHOX 6ROiĖ Y %HVN\GHFK 'YRXGHQQt DNFL NRPSOHWQČ ]RUJDQL]RYDOR RGERUQČ SĜLSUDYL OR D VSRQ]RUVN\ ]DMLVWLOR QDãH RGGČOHQt 2G YtFH QHå SĜLKOiãHQêFK ~þdvwqtnĥ ] FHOpKR 0RUDYVNRVOH]VNpKR NUDMH SĜLãO\ YHOPL SR]L WLYQt RKODV\ -VHP YHOLFH UiG åh SRþHW SRURGĤ ]QDWHOQČ URVWH 1iã WUHQG YVWĜtFQRVWL N URGLþNiP QDEtGQXWt DOWHUQDWLYQtFK SĜtVWXSĤ N SRUR GĤP D GDOãt VNXWHþQRVWL VH ]DþtQDMt SURMH YRYDW REURYVNêP ]imphp R QDãL SRURGQL FL 6YČGþt R WRP L IDNW åh MVPH Y URFH PČOL QHMYtFH SRURGĤ ]D SRVOHGQtFK OHW D VLFH 2SURWL URNX VH SRURGQRVW ]YêãLOD R ]D SRVOHGQt WĜL URN\ VH ]Yê ãlo SRþHW SRURGĤ GRNRQFH R 08'U 0DUHN 2åDQD 3ULPiĜ RGGČOHQt *\QHNRORJLH D SRURGQLFWYt 012 Vánoční fotbalový turnaj O putovní pohár ředitele MNO vyhráli borci z LPS 3ĜtMHPQp SĜHGYiQRþQt VRERWQt VSRUWRYQt GRSROHGQH VWUiYLOL IRWEDORYt QDGãHQFL Y KDOH 6DUH]D Y 2VWUDYČ 3ĜtYR]H NGH VH NRQDO SUY Qt YiQRþQt KDORYê IRWEDORYê WXUQDM Ä2 SX WRYQt SRKiU ĜHGLWHOH 012³ SRĜiGDQê 2G ERUHP EH]SHþQRVWL D NUL]RYpKR Ĝt]HQt 2GE\OR SĜHVQČ GHYČW KRGLQ D QDGãHQFL NX ODWpKR VSRUWX VH VHãOL YH VSRUWRYQt KDOH DE\ ]PČĜLOL VYp VtO\ ÒYRGQt VODYQRVWQt YêNRS SURYHGOL IRWEDOLVWp )& %DQtNX 2V WUDYD -LĜt 3DYOHQND D 0LFKDO )U\GU\FK NWHĜt WDNp ~YRGQt ]isdv\ VH ]imphp VOH GRYDOL +UDFt V\VWpP ÄNDåGê V NDåGêP³ KUDFt þdv MHGQRKR XWNiQt [ PLQXW þdvrptux ĜtGLO -DQ $GDPRYVNê SURYČĜLO NRQGLFL YãHFK ]~þdvwqčqêfk KUiþĤ SČWL WêPĤ ěhglwhovwyt 2VWUDKD $52 &KLUXUJLH /36 =D PRKXWQp KR IDQGČQt SĜtWRPQêFK GLYiNĤ ] ĜDG ]DPČVW QDQFĤ D URGLQQêFK SĜtVOXãQtNĤ Y\SXNO SUYQt ]isdv PH]L WêPHP &KLUXUJLH D $52 SRG EHGOLYêP ]UDNHP UR]KRGþtKR SDQD -LĜtKR 3Dþ N\ 3R Y\URYQDQpP XWNiQt QDNRQHF WêP &KL UXUJLH ]YtWČ]LO. GDOãtPX PDþL QDVWRXSLO WêP /36 SURWL 2VWUD]H NRQHþQê YêVOHGHN &HOp GRSROHGQH E\OR QDELWR ERKDWêPL VSRU WRYQtPL ]iålwn\ D VWĜHOHFNêPL SĜtOHåLWRVWPL -HãWČ SĜHG SRVOHGQtP ]isdvhp PH]L WêPHP &KLUXUJLH D ěhglwhovwyt QHE\OR MLVWp NRQHþQp SRĜDGt SR OtWpP ERML NG\ VL KUiþL ViKOL QD GQR VYêFK VLO ]YtWČ]LOR PXåVWYR ěhglwhovwyt NWHUp QDNRQHF ]tvndor PtVWR 2 DEVROXWQtP YtWČ]L WXUQDMH QDNRQHF SURWRåH YãHFKQ\ WĜL MPHQRYD Qp WêP\ ]tvndo\ ERGĤ UR]KRGOR VNyUH D QD VWXStQHN QHMY\ããt VH SRVWDYLOL ERUFL ] /36 0L ODQ 7\OHþHN 5DGLP 9HþHĜD 9tWČ]VODY 6WDEOD 3DYHO 7ĦUNH 3HWU -DODQGåLHY 7RPiã 3URVHFNê 2QGĜHM -HQþR -LĜt $GDPHF NWHĜt VL SĜHY]DOL ] UXNRX ĜHGLWHOH 012 7RPiãH 0Ui]ND NWHUê E\O ]iuryhė EUDQNiĜHP WêPX &KLUXUJLH FHQ QRX WURIHM 6OiYD YtWČ]ĤP þhvw SRUDåHQêP -H RYãHP SUDYGRX åh FtOHP WXUQDMH E\OR SĜHGH YãtP GREĜH VH SREDYLW D VSROHþQČ VL ]DVSRU WRYDW YtWČ]VWYt E\OR MHQ VODGNRX WĜHãLQNRX QD SRP\VOQpP IRWEDORYpP GRUWX 3R WXUQDML þhndor QD YãHFKQ\ SĜtWRPQp KUiþH REþHUVWYHQt ] QHPRFQLþQtKR %LVWUD -/ DOO IRU \RX D V ]D QČå GČNXMHPH 7XUQDM E\O SRGSR ĜHQ WDNp IRUPRX QDQþQtKR GDUX UPRX 7( UHG 0$5 VSRO V U R Adventní hudební vystoupení v Domě sociálních služeb 8åLYDWHOp 'RPX VRFLiOQtFK VOXåHE Y 2VWUD YČ 5DGYDQLFtFK VWUiYLOL SĜtMHPQp SURVLQFR Yp GRSROHGQH SĜL KXGHEQtP Y\VWRXSHQt 3DQ 9iFODY âylguqrfk GREURYROQtN ] 'REURYRO QLFNpKR FHQWUD $'5$ 2VWUDYD ]D]StYDO D ]DKUiO SUR UDGRVW QHMHQ YiQRþQt NROHG\ DOH L ]QiPp OLGRYp StVQČ D GRãOR L QD StVQLþN\ QD SĜiQt 9 SUĤEČKX VYpKR Y\VWRXSHQt ]DKUiO SDQ âyl GUQRFK QD DNRUGHRQ WUXENX StãĢDOX D WDNp QD IXMDUX 3ĜtWRPQt VL QČNWHUp ]QiPp PHORGLH ]D]StYDOL VSROHþQČ V KXGHEQtNHP NWHUê E\O QD ]iyču RGPČQČQ YHONêP SRWOHVNHP D SĜL VOtELO åh VH V QtP Y 'RPČ VRFLiOQtFK VOXåHE XåLYDWHOp XUþLWČ ]DVH EU]\ XYLGt 3ĜtMHPQRX DWPRVIpUX GRSOQLOR YiQRþQČ Y\ ]GREHQp SURVWĜHGt L QHDONRKROLFNê YiQRþQt SXQþ NWHUê SĜtWRPQêP SĜLSUDYLO RãHWĜRYDWHO VNê SHUVRQiO 0JU -DQD =igudsryi NRRUGLQiWRU SUR GREURYROQLFNRX þlqqrvw Y 012

6 STRANA 6 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 Předvánoční vystoupení v Léčebně dlouhodobě nemocných 9 SĜHGYiQRþQt þdv QDYãWtYLO\ /pþheqx GORXKR GREČ QHPRFQêFK RSČW GČWL ] SČYHFNpKR NURXå NX SĜL =â D 0â 2VWUDYD +RãĢiONRYLFH.RQ FHUW ]RUJDQL]RYDO\ UHKDELOLWDþQt SUDFRYQLFH D I\]LRWHUDSHXWN\ ] /'1 ãlnryqêfk VOHþHQ SĜLMHOR Y ~WHUê SURVLQFH SRWČãLW VYêP YiQRþQtP Y\VWRXSHQtP SDFLHQW\ Y /'1 1D UHSHUWRiUX E\O\ YiQRþQt NROHG\ Y N\WDUR YpP GRSURYRGX SDQD XþLWHOH D ]iuryhė YHGRX FtKR SČYHFNpKR NURXåNX,QJ.DUOD 9LãQLFNp KR 1DURGLO VH.ULVWXV 3iQ 0\ WĜL NUiORYp 1HVHP YiP QRYLQ\ 9HVHOp YiQRþQt KRG\ -DN MVL NUiVQp QHYLĖiWNR 3ĤMGHP VSROX GR %HW OpPD 9\VWRXSHQt SRNUDþRYDOR SĜtGDYNHP Y SRGREČ ]QiPêFK StVQt ] SRKiGHN 'ČOiQt 6WDWLVWLND OLGRYêFK StVQt L VNODGHE ] YODVWQt KR UHSHUWRiUX QHFK\EČO\ DQL ]QiPp KLW\ SRSX OiUQt KXGE\ VNXSLQD /XQHWLF 0iPD.UDMþR.OXV &HVWD QD ]iyču ]D]QČO SĜtGDYHN Y SRGR EČ ]QiPp OPRYp VNODGE\ 0ĤM þdv ] SRSXOiU QtKR VHULiOX 6DQLWND 2 Y\VWRXSHQt E\O YHONê ]imhp FRå XNi]DOD ]FHOD ]DSOQČQi VSROHþHQVNi PtVWQRVW 3DFLHQ WL SHUVRQiO L QiPČVWN\QČ SUR RãHWĜRYDWHOVNRX SpþL 0JU 0DUJLWD 0DOtãNRYi VL ]QiPp NROHG\ ]D]StYDOL VSROX V GČWPL Ä-H WR PRF KH]Np Y\ VWRXSHQt Y SĜHGYiQRþQt þdv E\ QLNGR QHPČO EêW ViP GČWL VH VQDåt D MVRX PRF ãlnryqp ³ ĜHNOD SDQt QiPČVWN\QČ 1D NRQFL SĜHGVWDYHQt E\O\ GČWL RGPČQČQ\ YHONêP SRWOHVNHP GČY þdwĥp L SDQX XþLWHOL SRWp SRGČNRYDOD MDN SDQt QiPČVWN\QČ WDN YUFKQt VHVWUD 0JU *DE]G\OR Yi D SĜHGDO\ PDOê GiUHN Y SRGREČ DGYHQWQtKR NDOHQGiĜH 0JU *DE]G\ORYi ]iuryhė SRGČ NRYDOD REČWDYpPX SHUVRQiOX MDN ]D SĜtSUDYX FHOp DNFH WDN ]D SĜLFK\VWiQt REþHUVWYHQt SUR QDGDQp ]SČYDþN\ UHG Projekt Krizová intervence pro děti, mládež a rodiče v problematice zneužívání drog, mimo alkoholu Městská nemocnice Ostrava, p. o., díky projektu Krizová intervence pro děti, mládež a rodiče v problematice zneužívání drog, mimo alkoholu od dubna 2014 do poloviny prosince 2014 vyšetřila celkem 129 osob, jednalo se o orientační vyšetření moče na drogy. Projekt byl financován z neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy. Byly pořízeny drogové testy a další provozní materiál. Nejvíce požadavků přicházelo ze strany výchovných ústavů a v poslední době také ze sociálních odborů. Celkem provedených odběrů z toho: Marihuana AMP OPI BZD pozitivní 44 negativní 52 pozitivní 6 negativní 83 pozitivní 5 negativní 15 pozitivní 10 negativní 3 Rodiče některých dětí konzultovali problém svých mladistvých, byly jim podány informace o drogové problematice a závažnosti jejích užívání. Zájem o testování mladistvých byl také z jiných okresů, např. NJ, Opava. Rodiče telefonovali a dotazovali se, pokud budou potřebovat tuto službu, zda mohou přijet. Radmila Vysloužilová vrchní sestra oddělení Psychiatrie Nová vířivá vana v Dětském rehabilitačním stacionáři 3RPiKi N OpþHEQp QHER UHOD[DþQt PDVi ål KRUQtFK þl GROQtFK NRQþHWLQ D QRYČ ML SĜL OpþEČ KDQGLFDSRYDQêFK GČWt SRXåtYi SHUVR QiO 'ČWVNpKR UHKDELOLWDþQtKR VWDFLRQiĜH. ]DNRXSHQt PRELOQt YDQ\ Y KRGQRWČ.þ SĜLVSČOD QDGDFH 1DGDFH GČWHP ]D SRGSR U\ VSROHþQRVWL 6ZLVV /LIH 6HOHFW 6ODYQRVWQt SĜHGiQt VH XVNXWHþQLOR ]D ~þdvwl ]ivwxsfĥ VSROHþQRVWL 6ZLVV /LIH 6HOHFW QiPČVWN\QČ ĜHGLWHOH SUR RãHWĜRYDWHOVNRX SpþL 0JU 0DUJL W\ 0DOtãNRYp D YUFKQt VHVWU\ '56 0JU 'DUML :DF]\ĔVNH UHG

7 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 STRANA 7 Poděkování za den Mikuláše v MNO Neurochirurgie Poděkování porodnici Gynekologie a porodnictví Chirurgie a úrazové chirurgie, st. C Geriatrie a Interna Chirurgie D Poděkování odd. Dětského lékařství - lůžková část

8 STRANA 8 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 Prosincové pracovní večery Spolku lékařů v Ostravě Poděkování porodnici Chirurgie a úrazové ch. E Neurologie lůžková část Gynekologie Poděkování Ortopedii B Bistro aktuality leden 2015 od nového roku jsme si pro Vás připravili novinku: aspikové misky vlastní výroby různé druhy. Na objednávku i větší aspikové dorty různé motivy: kapřík, podkova,... Cena 130 Kč za dort. dále jsme pro Vás připravili možnost ranního nákupu u nás v Bistru již od 5.40 ve všední dny. Provoz na tzv. ranní zvonek u vchodu do Bistra, který bude v nejbližších dnech instalován. Bistro si pro Vás připravilo i ranní snídaňové teplé a studené menu vícero druhů. Můžete se například těšit na: chléb se smaženkou smaženka sladká tvarohová teplý croissant chléb s máslem a vajíčkem chléb s rybí pomazánkou široký výběr koláčku nápoje: čaj, káva, kakao a další Menu nápoj a snídaně bude za zvýhodněnou cenu v rozmezí dle výběru od 25 do 49 Kč. Snídaňové menu je možno si objednat i den dopředu telefonicky ( ) nebo osobně v Bistru. Jakékoliv Vaše nové nápady či postřehy pište, prosím, na Tým bistra JL all for you s.r.o. Městská nemocnice je příspěvkovou organizací města Zpravodaj Městské nemocnice Ostrava Vydává ředitelství Městské nemocnice Ostrava, Nemocniční 20, Ostrava pro vlastní potřebu Sazba: Petr Janáček, Náklad 2000 výtisků Neprodejné Foto: Ing. Magda Otáhalová, Bc. Lucie Branná, Monika Konopková Odpovědní redaktoři: Ing. Magda Otáhalová, Bc. Lucie Branná zástupci pro marketing a média. Registrace MK ČR E Jazyková úprava: Bc. Lucie Branná

165 let Vám poskytujeme zdravotní péči. Děkujeme za důvěru!!! Stejné místo, nové přístupy, kvalitnější péče!!!

165 let Vám poskytujeme zdravotní péči. Děkujeme za důvěru!!! Stejné místo, nové přístupy, kvalitnější péče!!! ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XIII / ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2013 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA 165 let Vám poskytujeme zdravotní péči Vznik městské nemocnice se datuje rokem 1848. Je nejstarší nemocnicí,

Více

ZPRAVODAJ NEMOCNICE MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA

ZPRAVODAJ NEMOCNICE MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XI / ČÍSLO 11 / LISTOPAD 2011 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA Víte, na jaké bezplatné preventivní prohlídky máte nárok ze svého zdravotního pojištění? Z veřejného zdravotního pojištění

Více

Projekt Energetické úspory MNO I jak to u nás vypadá v současné době. konce dotažena jednání o výmalbách rekonstruovaných

Projekt Energetické úspory MNO I jak to u nás vypadá v současné době. konce dotažena jednání o výmalbách rekonstruovaných ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XV / ČÍSLO 4 / SRPEN 2015 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA Projekt Energetické úspory MNO I jak to u nás vypadá v současné době Jak už všichni víme, probíhají od půlky března letošního

Více

Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14

Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14 2015 PRIVAMED GROUP Jsme tady pro vaše zdraví Privamed slaví letos 20 let str.:8 Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14 Pomáháme pacientům s bércovými vředy str.:28 PRIVAMED 1 Magazín Městské nemocnice

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

ZPRAVODAJ NEMOCNICE. Bezplatné testování mladistvých na přítomnost. Spokojená pacientka je náš společný cíl MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA

ZPRAVODAJ NEMOCNICE. Bezplatné testování mladistvých na přítomnost. Spokojená pacientka je náš společný cíl MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XII / ČÍSLO 6 / ČERVEN 2012 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA Bezplatné testování mladistvých na přítomnost drog Bezplatné testování mladistvých na přítomnost drog bude pokračovat také

Více

7 Lady Plus Club Diana Kobzanová podpořila kampaň

7 Lady Plus Club Diana Kobzanová podpořila kampaň zima 2013/2014 7 Diana Kobzanová podpořila kampaň 8 MUDr. Martin Hollý V psychiatrii je více otázek než odpovědí 12 Pyramida Zdraví Pojištění, které skutečně léčí editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Více

lidí a kde by mohlo k nějakému selhání dojít a bylo by potřeba rychle zasáhnout. Jsou

lidí a kde by mohlo k nějakému selhání dojít a bylo by potřeba rychle zasáhnout. Jsou ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XIII / ČÍSLO 3 / BŘEZEN 2013 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA Lékaři ostravské městské nemocnice proškolí jak a kdy použít mobilní defibrilátor k záchraně lidského života V Městské

Více

Nemocniční listy. Zbrusu nové hřiště pro seniory ve Zdicích. Špičková hrudní chirurgie v kladenské nemocnici. Obrovský potenciál příbramské ortopedie

Nemocniční listy. Zbrusu nové hřiště pro seniory ve Zdicích. Špičková hrudní chirurgie v kladenské nemocnici. Obrovský potenciál příbramské ortopedie Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Klaudiánova nemocnice mladá

Více

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina Č ÍSLO 3 / KVĚTEN 2006 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Rozvoj oblastní nemocnice úspěšně pokračuje Vážení čtenáři, dovoluji si vás po několika měsících opět přivítat na stránkách našeho

Více

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Zvyšování efektivity v krajských

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ekonomika Všeobecné zdravotní pojišťovny Monika Růžičková Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

BAROMETR ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2014 Výzkum mezi řediteli nemocnic a zdravotních pojišťoven v ČR realizovaný za podpory Komerční banky

BAROMETR ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2014 Výzkum mezi řediteli nemocnic a zdravotních pojišťoven v ČR realizovaný za podpory Komerční banky BAROMETR ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2014 Výzkum mezi řediteli nemocnic a zdravotních pojišťoven v ČR realizovaný za podpory Komerční banky www.hc-institute.org Dobrý den Vám přeji vážené kolegyně a kolegové,

Více

Nemocniční listy. Nové pavilony ve středočeských nemocnicích se dokončují. Slavnostní odhalení Trnkova pomníku v Příbrami

Nemocniční listy. Nové pavilony ve středočeských nemocnicích se dokončují. Slavnostní odhalení Trnkova pomníku v Příbrami Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Nové pavilony ve středočeských

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti obsah Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. 3 Základní údaje a kontakty 4 Struktura společnosti 5 Organizační schéma společnosti 5 Poskytované

Více

Jsme rádi, že jsme se mohli do tohoto ojedinělého

Jsme rádi, že jsme se mohli do tohoto ojedinělého ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XIII / ČÍSLO 4 / DUBEN 2013 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA Díky nanotechnologii jsme dosáhli vyššího standardu hygieny Jako první zdravotnické zařízení v ČR jsme dosáhli více než

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Představujeme primáře Centrálního příjmu s emergency, MUDr. Dalibora Svrčinu

Představujeme primáře Centrálního příjmu s emergency, MUDr. Dalibora Svrčinu ROČNÍK X / ČÍSLO 6 / ČERVEN 2010 Máme nový slogan: Vaše nemocnice v srdci Ostravy Vedení Městské nemocnice Ostrava hledalo pro svou nově připravovanou webovou prezentaci nový slogan, který by ji co nejvíce

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2011 3

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2011 3 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2011 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 19 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 25

Více

U IVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍ Ě FAKULTA HUMA IT ÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

U IVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍ Ě FAKULTA HUMA IT ÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno U IVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍ Ě FAKULTA HUMA IT ÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Oblastní charita Znojmo jako sociální pomoc osobám v hmotné nouzi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce:

Více

že hospodaření nemocnice skončí za rok 2014 v kladných číslech. Naše nemocnice dobře hospodaří

že hospodaření nemocnice skončí za rok 2014 v kladných číslech. Naše nemocnice dobře hospodaří ZPRAVODAJ MěN v LTM ČTVRTLETNÍK PRO PACIENTY A ZAMĚSTNANCE NEMOCNICE Milé kolegyně a kolegové, přátelé, s blížícím se koncem roku nám dovolte poděkovat za Vaši letošní spolupráci. Děkujeme za plné pracovní

Více

RIAPS výroční zpráva 2013

RIAPS výroční zpráva 2013 RIAPS výroční zpráva 2013 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 RIAPS TRUTNOV REGIONÁLNÍ INSTITUT AMBULANTNÍCH PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANEB RYCHLÁ INTENZIVNÍ A PŘÁTELSKÁ SLUŽBA... 4 6 AMBULANCE.... 7 11 KONTAKTNÍ

Více

Infoservis. číslo 25 ročník 2 5. prosince 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Infoservis. číslo 25 ročník 2 5. prosince 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky Infoservis číslo 25 ročník 2 5. prosince 2011 www.vzp.cz Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky speciál n Mezinárodní seminář Štíhlé řízení pro úspory ve zdravotnictví

Více

Projekt založení ordinace praktického lékaře v obci Štěpánkovice jako soukromé zdravotnické zařízení. Bc. Jitka Gilarová

Projekt založení ordinace praktického lékaře v obci Štěpánkovice jako soukromé zdravotnické zařízení. Bc. Jitka Gilarová Projekt založení ordinace praktického lékaře v obci Štěpánkovice jako soukromé zdravotnické zařízení Bc. Jitka Gilarová Diplomová práce 2010 o ABSTRAKT Cílem této práce je vysvětlit jednotlivé kroky

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Logistické zabezpečení evakuace S Centra Bc. Barbora Kučerová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Logistické zabezpečení evakuace S Centra Bc. Barbora Kučerová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Logistické zabezpečení evakuace S Centra Bc. Barbora Kučerová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ TÉMA MĚSÍCE: V sociální a protidrogové politice kraj letos chystá novinky. strana 2 Náklad 490.000 výtisků ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz

Více

ZPRAVODAJ MěN. ředitele a člen představenstva. nemocnici. V letech 2007 a 2008 působil na Krajském úřadu Středočeského

ZPRAVODAJ MěN. ředitele a člen představenstva. nemocnici. V letech 2007 a 2008 působil na Krajském úřadu Středočeského ZPRAVODAJ MěN v LTM ČTVRTLETNÍK PRO PACIENTY A ZAMĚSTNANCE NEMOCNICE JARNÍ MĚSÍCE BYLY VE ZNAMENÍ PERSONÁLNÍCH ZMĚN VE VEDENÍ Na přelomu dubna a května zaznamenala Městská nemocnice v Litoměřicích poměrně

Více

ZPRAVODAJ NEMOCNICE. Městská nemocnice Ostrava se v celostátním průzkumu oblíbenosti nemocnic posunula na třetí místo MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA

ZPRAVODAJ NEMOCNICE. Městská nemocnice Ostrava se v celostátním průzkumu oblíbenosti nemocnic posunula na třetí místo MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XII / ČÍSLO 12 / PROSINEC 2012 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA Městská nemocnice Ostrava se v celostátním průzkumu oblíbenosti nemocnic posunula na třetí místo Městská nemocnice Ostrava

Více

Zdravotnictví se modernizuje

Zdravotnictví se modernizuje Informační měsíčník Středočeského kraje květen 2008 o zdravotnictví V kraji přibyla soukromá zdravotnická zařízení V Kolíně mají špičkové operační sály Záchranná služba pro milión obyvatel Zdravotnický

Více