ZPRAVODAJ NEMOCNICE. První miminko roku 2015 v Městské nemocnici Ostrava MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ NEMOCNICE. První miminko roku 2015 v Městské nemocnici Ostrava MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA Milí kolegové a kolegyně, ještě jednou nám všem přeji zdraví, slušnost a naději pro rok Moje dnešní pozice v době, kdy píšu tento článek, je poněkud rozporuplná. Mělo by to být mé poslední ohlédnutí za půl rokem, který uběhl velmi rychle. Zároveň je to doba, kdy v nemocnici probíhá audit zřizovatele a chystá se výběrové řízení na nového ředitele. To vše mne staví do postavení spíše opatrného komentátora, než do role tvrdě bilancujícího manažera. Do roku 2015 vstupuje nemocnice dle mého názoru v dobré kondici. Jsme finančně zdravou firmou, která poskytuje odbornou péči v mnoha oborech na té nejvyšší úrovni. Pacienti o nás mají zájem, pyšníme se vysokým objemem centrové péče. Zvyšuje se i množství uchazečů o práci v Městské nemocnici Ostrava. Děkuji vám všem za práci, kterou jste odvedli ve prospěch nemocných, vaší firmy i vás samotných v roce Tento objem péče je pro nás velmi dobrým základem financování v tomto roce. Z hlediska provozního nás však pravděpodobně čeká rok velmi komplikovaný. Plánované zateplení převážné části lůžkového fondu nemocnice se může ukázat jako ohrožení. Zvládnout tak logistiku poskytované péče, zachovat vysokou odbornost a kvalitu a přitom nepoklesnout v objemu a neohrozit tak ekonomické příjmy nemocnice, to bude úkol pro nás všechny v roce, který začal. Nespornou výhodou, která však na naší straně dlouhodobě figuruje, je to, že na práci jsme zvyklí a v minulosti jsme již několikrát dokázali, že závažné a krizové situace zvládat umíme. Nebojím se tedy, že bychom si s rokem 2015 neporadili. Chci vás touto cestou na všech pracovních pozicích požádat o zvýšenou míru tolerance, akceptaci přechodně zhoršených podmínek k vaší práci a ochotu domlouvat se a spolupracovat napříč jednotlivými sektory naší nemocnice. Sám sebe hodnotit nemohu. Chtěl jsem být ředitelem spíše výkonným nežli ceremoniálním. Při svém krátkém působení jsem spoléhal na poradní sbor, o jehož práci jsem se mohl opřít. Těm, kteří mi v mé krátké, ale zajímavé roli pomáhali, děkuji. Něco jsme udělat stihli, někde jsme zůstali na půli cesty. Tak už to bývá. 6 měsíců je doba velmi krátká. Pokud si aspoň někteří z vás po šesti měsících mého snažení kladete otázky a hledáte na ně odpovědi, nebyla to doba marná. Tato nemocnice měla od roku 2009 již pět ředitelů. Nyní čeká na šestého. I to je důvodem k zamyšlení. Jsou věci, které nás přesahují a věci, které můžeme ovlivnit. Víme o tom své. Denně se setkáváme se zdravím a nemocí, narozením a koncem. Ať je nám to, co nás přesahuje, v roce 2015 nakloněno, a to, co můžeme ovlivnit, ať nakloníme na správnou stranu my. Děkuji vám za spolupráci. MUDr. Tomáš Mrázek, Ph.D., MBA ředitel nemocnice První miminko roku 2015 v Městské nemocnici Ostrava Městská nemocnice Ostrava

2 STRANA 2 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 Plyšové postavičky na oddělení Centrálního příjmu s Emergency umožní navázat snazší kontakt s vystresovaným dítětem Finančně zdravá nemocnice je zejména ta, která má dostatek prostředků na úhradu svých závazků, hradí své závazky v přiměřeném čase, není předlužena, investuje do svého majetku, který umožňuje poskytovat kvalitní zdravotní péči, a dokáže adekvátně odměnit svůj personál. Městská nemocnice Ostrava, p. o., patří mezi tři nejlepší v Moravskoslezském kraji. Hodnocení finančního zdraví nemocnic České republiky je součástí celonárodního srovnávacího projektu Nemocnice ČR. Realizátorem tohoto projektu je organizace HealthCare Institute o.p.s., která se dlouhodobě zabývá zvyšování kvality, bezpečnosti a efektivity ve zdravotnictví České republiky. Finanční zdraví bylo hodnoceno z veřejně dostupných údajů, tj. účetní závěrky. Celkem bylo v této oblasti hodnoceno 93 nemocnic. Pevně věřím, že třetím místem umístění Městské nemocnice Ostrava v žebříčku nemocnic Moravskoslezského kraje z hlediska finančního zdraví ukazujeme, že naše finanční kondice dlouhodobě významně ovlivňuje kvalitu poskytovaných služeb, tedy především spokojenost paci- Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, byla vyhodnocena jako třetí nejlepší nemocnice Moravskoslezského kraje z hlediska finančního zdraví entů i zaměstnanců nemocnice. Je to naše společná práce a za tu všem patří velký dík, dodává ředitel Městské nemocnice Ostrava MUDr. Tomáš Mrázek, Ph.D., MBA. (red) Detailnější informace a tiskové zprávy projektu Nemocnice ČR naleznete na: nemocnice-ceske-republiky/celostatniprojekt-nemocnice-cr-2014.html Předvánoční snídaně s vedením MNO

3 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 STRANA 3 Historické okénko Snahu dostat raněného k doktorovi měl člověk od nepaměti. Nejznámější případ je sepsán již v Bibli a jistě jste zaslechli alespoň jméno člověka, který v příběhu poskytl první pomoc. Ano, je to dobrý Samaritán. Během středověku maltézští rytíři začínají cíleně pomáhat svým raněným druhům. Ale první záznam o použití ambulance je Revoluci udělal až Jean Dominique Larrey ( ), který zavedl hned několik zásadních věcí: zavedl nosítka!!! zjistil, že nejdůležitější je zastavit krvácení a začal používat sterilní obvazy, když vypozoroval, že jinak téměř vždy hrozí infekce nedělal rozdíl mezi vlastními a nepřátelskými raněnými, v tomto byl v moderní době první navrhl sanitní vůz tažený koněm či mulou, který projížděl bojištěm ještě v průběhu boje, z roku 1487, kdy zakládali provizorní tábory personál vozu poskytoval okamžité ošetření a transportoval do lazaretů určené k ošetření zraněných v bitvě, tzv. ambulancias. bezprostředně za bitevním polem k primárnímu ošetření a až poté byli pacienti odvezeni do stálých lazaretů Zkrácení vzdálenosti od raněného k lékaři bylo opravdovou revolucí, protože v té době zdravotníci nepožívali žádné speciální ochrany. Podle Larreyových myšlenek byly zřízeny ambulance ve všech moderních armádách a stála na nich i známá M.A.S.H. (Mobile Army Surgical Hospital). Velkou hybnou silou pro rozvoj ambulance je Červený kříž, který byl založen roku Po jeho založení vznikly i mezinárodní úmluvy o neútočení na zdravotníky a vozidla označená znakem Červeného kříže. Od 18. století se v Evropě také rozvíjí snaha dostat lékaře včas i k civilním pacientům. K tomu slouží hlavně koňské povozy. Auta se používají od poloviny 20. století. První záchranná služba funguje v Čechách od Sanitní vůz s koňským potahem na začátku 20. století 60. let 20. století. Historie záchranné služby Ostrava + současnost V době meziválečné zajišťovalo odvoz nemocných, raněných nebo umírajících do ostravských nemocnic nebo ústavů pět záchranných stanic: MZS v Moravské Ostravě Ústřední dopravna při epidemické nemocnici v Zábřehu nad Odrou Záchranná stanice Československého červeného kříže v Moravské Ostravě Záchranná stanice Vítkovické závodní nemocnice MZS v Přívoze Nejfrekventovanější byla Záchranná stanice Československého červeného kříže hlavně pro levné dopravní sazby. Například v roce 1927 převezla 1156 mužů, 1136 žen a 75 dětí, z toho připadalo například 855 na úrazy, 455 na ženské choroby, 264 na zápal slepého střeva, 55 na choromyslné, 26 na sebevraždy a jiné. Městská záchranná služba Ostrava, příspěvková organizace, vznikla k a jejím zřizovatelem bylo statutární město Ostrava. K 31. prosinci 2003 zanikly okresní úřady a vzniklo Územní středisko záchranné služby Ostrava jako nástupnická organizace všech samostatných záchranných služeb. Dominantními činnostmi MZS, p. o., jsou lékařské pohotovosti LPS pro dospělé, LPS dětská a LPS zubní. Síť pracovišť LPS a jejich ordinační doba jsou v měřítku České republiky na špičkové úrovni a poskytují vysoký komfort pacientům. Slouží taktéž praktickým lékařům, protože není v jejich silách při náročné práci zabezpečit nepřetržitou terénní pohotovost svým pacientům. V LPS jsou ošetřeni i pacienti, kteří nemají bydliště v našem spádovém území a nejsou schopni se dostavit ke svému lékaři. Dále LPS ošetřuje samoplátce za úhradu, za které nehradí poskytnutou zdravotní péči zdravotní pojišťovny. LPS poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům, v návaznosti na služby a organizaci Rychlé zdravotnické záchranné služby, v případech náhlé změny zdravotního stavu, zhoršení průběhu onemocnění, vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení. V případě výskytu infekčních onemocnění zajišťuje i základní protiepidemická opatření v nezbytném rozsahu. LPS je veřejnou službou. LPS není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení. K 1. červenci 2011 došlo ke sloučení dvou významných městských organizací Městské záchranné služby Ostrava a Městské nemocnice Ostrava. Nemocnice se tak sloučením rozrostla o 154 zaměstnanců a získala dvě důležitá oddělení, konkrétně Lékařskou službu první pomoci (LSPP), současný název Lékařská pohotovostní služba (LPS), a Dopravu raněných, nemocných a rodiček (DRNR), nyní Doprava raněných a nemocných (DRN). Městská záchranná služba je tak metropolitní nemocnici v mnoha směrech velkým přínosem. Lékařská služba první pomoci je zajišťována jednak ambulantně, jednak výjezdovou a dopravní službou. Všechna vozidla DZS (Dopravní zdravotnická služba) jsou začleněna v IZS (Integrovaný záchranný systém).

4 STRANA 4 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 PŘEDSTAVUJEME: PharmDr. Kamil Hrubý, Ph.D. vedoucí lékárník Lékárny Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace Určitě by nám všem, pacientů i lékárníkům, prospěl systém běžný v západní Evropě, kdy jsou na všechny léky ze zdravotního pojištění ve všech lékárnách stejné doplatky. S batohem zmizet na několik dní, to je moje.

5 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 STRANA 5 Rok co rok zvyšuje porodnice v Městské nemocnici Ostrava svůj komfort pro maminky a jejich miminka, aneb co v porodnici psal rok DNp URN E\O URNHP NG\ VH QD RGGČOHQt *\QHNRORJLH D SRURGQLFWYt QHVHGČOR VH ]DOR åhqêpd UXNDPD D QHVSDOR QD YDYĜtQHFK 1DãH SRURGQLFH REKiMLOD D ]QRYX ]tvndod VWDWXW,QWHUPHGLiUQtKR FHQWUD SHULQDWiOQt SpþH MDNR MHGLQi Y 0RUDYVNRVOH]VNpP NUDML 6 WtP VSRMHQi SRSXODULWD D YãHREHFQi ]QiPRVW YHGOD N GDOãtPX UĤVWX SRURGĤ R GDOãtFK RSURWL URNX 9 REODVWL ]NYDOLWQČQt OpþHEQp SpþH MVPH Y\ EDYLOL QDãL *\QHNRORJLFNRX DPEXODQFL IXQ JXMtFt QHSĜHWUåLWČ KRGLQ GHQQČ PRGHUQtP VRQRJUD FNêP SĜtVWURMHP VH GYČPD Y\ãHWĜR YDFtPL VRQGDPL 5R]ãtĜLOL MVPH RSHUDþQt Op þheqp PRåQRVWL ]HMPpQD Y REODVWL GČORåQtFK P\RPĤ ]DYHGHQt QRYpKR ãlftkr PDWHULiOX DOH WDNp NRQ]HUYDWLYQt OpþHEQp PHWRG\ P\R PĤ Y UiPFL QRYp P\RPRYp SRUDGQ\ =DKiMLOL MVPH SURMHNW RI FH UHåLPX SURYiGČQt K\VWHURVNRSLt Y ORNiOQt DQHVWH]LL -DNR MHGLQp SUDFRYLãWČ QD 0RUDYČ D 6OH]VNX SRXåtYiPH RSHUDþQt ODVHU N VSHFLDOL]RYDQêP RSHUDþQtP ~NRQĤP D Y OHWRãQtP URFH E\O ]DNRXSHQ QRYê SĜtVWURM NWHUê QDKUDGLO GRVOXKXMtFt 9 REODVWL ]NYDOLWQČQt VOXåHE D NRPIRUWX SD FLHQWĤ MVPH GRNRQþLOL UHNRQVWUXNFL NRXSHOHQ 2GGČOHQt ãhvwlqhgčot WDN åh NDåGê SRNRM Pi N GLVSR]LFL PRGHUQt NRXSHOQX D WRDOHWX =H VSRQ]RUVNêFK ]GURMĤ E\O QD 2GGČOHQt ãhv WLQHGČOt QRYČ Y\EDYHQ SURVWRU SUR QiYãWČY\ D VWUDYRYiQt =H VSRQ]RUVNêFK ]GURMĤ E\OD QRYêP QiE\WNHP D WDNp QRYêPL PXOWLIXQNþ QtPL $52 VWRON\ SUR NDåGp ] SČWL OĤåHN Y\ EDYHQD WDNp -,3 9 REODVWL 35 SUH]HQWDFH D VSROXSUiFH V RG ERUQRX YHĜHMQRVWt MVPH E\OL YHOPL DNWLYQt 9 GXEQX MVPH SRĜiGDOL VHPLQiĜ Ä-DUQt VHWNiQt J\QHNRORJĤ 06 NUDMH³ Y KRWHOX 3DUN,QQ NG\ RGERUQê SURJUDP FHOpKR RGSROHGQH ]DMLVWLOL OpNDĜL QDãHKR RGGČOHQt D VHPLQiĜH VH ]~þdvwqlor DVL RGERUQtNĤ 1DG KRMQRX ~þdvwt Y\VORYLO SĜHNYDSHQt L SĜHGVHGD 66* ý5 08'U 'YRĜiN NWHUê E\O KRVWHP VHPL QiĜH 3UR VHVWHUVNRX RGERUQRX YHĜHMQRVW QDãH RGGČOHQt XVSRĜiGDOR VHPLQiĜ Ä-DUQt VHWNiQL SRURGQtFK DVLVWHQWHN³ %\OD WR DNFH YHOPL SR]LWLYQČ KRGQRFHQi D QDYãWtYLOR ML ]KUXED SRURGQtFK DVLVWHQWHN ]H ãlurnpkr RNROt NWHUp ]iuryhė PČO\ PRåQRVW ]~þdvwqlw VH H[ NXU]H QD QDãHP RGGČOHQt 9\YUFKROHQtP RG ERUQêFK DNWLYLW E\OD SRG]LPQt NRQIHUHQFH Y KRWHOX 6ROiĖ Y %HVN\GHFK 'YRXGHQQt DNFL NRPSOHWQČ ]RUJDQL]RYDOR RGERUQČ SĜLSUDYL OR D VSRQ]RUVN\ ]DMLVWLOR QDãH RGGČOHQt 2G YtFH QHå SĜLKOiãHQêFK ~þdvwqtnĥ ] FHOpKR 0RUDYVNRVOH]VNpKR NUDMH SĜLãO\ YHOPL SR]L WLYQt RKODV\ -VHP YHOLFH UiG åh SRþHW SRURGĤ ]QDWHOQČ URVWH 1iã WUHQG YVWĜtFQRVWL N URGLþNiP QDEtGQXWt DOWHUQDWLYQtFK SĜtVWXSĤ N SRUR GĤP D GDOãt VNXWHþQRVWL VH ]DþtQDMt SURMH YRYDW REURYVNêP ]imphp R QDãL SRURGQL FL 6YČGþt R WRP L IDNW åh MVPH Y URFH PČOL QHMYtFH SRURGĤ ]D SRVOHGQtFK OHW D VLFH 2SURWL URNX VH SRURGQRVW ]YêãLOD R ]D SRVOHGQt WĜL URN\ VH ]Yê ãlo SRþHW SRURGĤ GRNRQFH R 08'U 0DUHN 2åDQD 3ULPiĜ RGGČOHQt *\QHNRORJLH D SRURGQLFWYt 012 Vánoční fotbalový turnaj O putovní pohár ředitele MNO vyhráli borci z LPS 3ĜtMHPQp SĜHGYiQRþQt VRERWQt VSRUWRYQt GRSROHGQH VWUiYLOL IRWEDORYt QDGãHQFL Y KDOH 6DUH]D Y 2VWUDYČ 3ĜtYR]H NGH VH NRQDO SUY Qt YiQRþQt KDORYê IRWEDORYê WXUQDM Ä2 SX WRYQt SRKiU ĜHGLWHOH 012³ SRĜiGDQê 2G ERUHP EH]SHþQRVWL D NUL]RYpKR Ĝt]HQt 2GE\OR SĜHVQČ GHYČW KRGLQ D QDGãHQFL NX ODWpKR VSRUWX VH VHãOL YH VSRUWRYQt KDOH DE\ ]PČĜLOL VYp VtO\ ÒYRGQt VODYQRVWQt YêNRS SURYHGOL IRWEDOLVWp )& %DQtNX 2V WUDYD -LĜt 3DYOHQND D 0LFKDO )U\GU\FK NWHĜt WDNp ~YRGQt ]isdv\ VH ]imphp VOH GRYDOL +UDFt V\VWpP ÄNDåGê V NDåGêP³ KUDFt þdv MHGQRKR XWNiQt [ PLQXW þdvrptux ĜtGLO -DQ $GDPRYVNê SURYČĜLO NRQGLFL YãHFK ]~þdvwqčqêfk KUiþĤ SČWL WêPĤ ěhglwhovwyt 2VWUDKD $52 &KLUXUJLH /36 =D PRKXWQp KR IDQGČQt SĜtWRPQêFK GLYiNĤ ] ĜDG ]DPČVW QDQFĤ D URGLQQêFK SĜtVOXãQtNĤ Y\SXNO SUYQt ]isdv PH]L WêPHP &KLUXUJLH D $52 SRG EHGOLYêP ]UDNHP UR]KRGþtKR SDQD -LĜtKR 3Dþ N\ 3R Y\URYQDQpP XWNiQt QDNRQHF WêP &KL UXUJLH ]YtWČ]LO. GDOãtPX PDþL QDVWRXSLO WêP /36 SURWL 2VWUD]H NRQHþQê YêVOHGHN &HOp GRSROHGQH E\OR QDELWR ERKDWêPL VSRU WRYQtPL ]iålwn\ D VWĜHOHFNêPL SĜtOHåLWRVWPL -HãWČ SĜHG SRVOHGQtP ]isdvhp PH]L WêPHP &KLUXUJLH D ěhglwhovwyt QHE\OR MLVWp NRQHþQp SRĜDGt SR OtWpP ERML NG\ VL KUiþL ViKOL QD GQR VYêFK VLO ]YtWČ]LOR PXåVWYR ěhglwhovwyt NWHUp QDNRQHF ]tvndor PtVWR 2 DEVROXWQtP YtWČ]L WXUQDMH QDNRQHF SURWRåH YãHFKQ\ WĜL MPHQRYD Qp WêP\ ]tvndo\ ERGĤ UR]KRGOR VNyUH D QD VWXStQHN QHMY\ããt VH SRVWDYLOL ERUFL ] /36 0L ODQ 7\OHþHN 5DGLP 9HþHĜD 9tWČ]VODY 6WDEOD 3DYHO 7ĦUNH 3HWU -DODQGåLHY 7RPiã 3URVHFNê 2QGĜHM -HQþR -LĜt $GDPHF NWHĜt VL SĜHY]DOL ] UXNRX ĜHGLWHOH 012 7RPiãH 0Ui]ND NWHUê E\O ]iuryhė EUDQNiĜHP WêPX &KLUXUJLH FHQ QRX WURIHM 6OiYD YtWČ]ĤP þhvw SRUDåHQêP -H RYãHP SUDYGRX åh FtOHP WXUQDMH E\OR SĜHGH YãtP GREĜH VH SREDYLW D VSROHþQČ VL ]DVSRU WRYDW YtWČ]VWYt E\OR MHQ VODGNRX WĜHãLQNRX QD SRP\VOQpP IRWEDORYpP GRUWX 3R WXUQDML þhndor QD YãHFKQ\ SĜtWRPQp KUiþH REþHUVWYHQt ] QHPRFQLþQtKR %LVWUD -/ DOO IRU \RX D V ]D QČå GČNXMHPH 7XUQDM E\O SRGSR ĜHQ WDNp IRUPRX QDQþQtKR GDUX UPRX 7( UHG 0$5 VSRO V U R Adventní hudební vystoupení v Domě sociálních služeb 8åLYDWHOp 'RPX VRFLiOQtFK VOXåHE Y 2VWUD YČ 5DGYDQLFtFK VWUiYLOL SĜtMHPQp SURVLQFR Yp GRSROHGQH SĜL KXGHEQtP Y\VWRXSHQt 3DQ 9iFODY âylguqrfk GREURYROQtN ] 'REURYRO QLFNpKR FHQWUD $'5$ 2VWUDYD ]D]StYDO D ]DKUiO SUR UDGRVW QHMHQ YiQRþQt NROHG\ DOH L ]QiPp OLGRYp StVQČ D GRãOR L QD StVQLþN\ QD SĜiQt 9 SUĤEČKX VYpKR Y\VWRXSHQt ]DKUiO SDQ âyl GUQRFK QD DNRUGHRQ WUXENX StãĢDOX D WDNp QD IXMDUX 3ĜtWRPQt VL QČNWHUp ]QiPp PHORGLH ]D]StYDOL VSROHþQČ V KXGHEQtNHP NWHUê E\O QD ]iyču RGPČQČQ YHONêP SRWOHVNHP D SĜL VOtELO åh VH V QtP Y 'RPČ VRFLiOQtFK VOXåHE XåLYDWHOp XUþLWČ ]DVH EU]\ XYLGt 3ĜtMHPQRX DWPRVIpUX GRSOQLOR YiQRþQČ Y\ ]GREHQp SURVWĜHGt L QHDONRKROLFNê YiQRþQt SXQþ NWHUê SĜtWRPQêP SĜLSUDYLO RãHWĜRYDWHO VNê SHUVRQiO 0JU -DQD =igudsryi NRRUGLQiWRU SUR GREURYROQLFNRX þlqqrvw Y 012

6 STRANA 6 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 Předvánoční vystoupení v Léčebně dlouhodobě nemocných 9 SĜHGYiQRþQt þdv QDYãWtYLO\ /pþheqx GORXKR GREČ QHPRFQêFK RSČW GČWL ] SČYHFNpKR NURXå NX SĜL =â D 0â 2VWUDYD +RãĢiONRYLFH.RQ FHUW ]RUJDQL]RYDO\ UHKDELOLWDþQt SUDFRYQLFH D I\]LRWHUDSHXWN\ ] /'1 ãlnryqêfk VOHþHQ SĜLMHOR Y ~WHUê SURVLQFH SRWČãLW VYêP YiQRþQtP Y\VWRXSHQtP SDFLHQW\ Y /'1 1D UHSHUWRiUX E\O\ YiQRþQt NROHG\ Y N\WDUR YpP GRSURYRGX SDQD XþLWHOH D ]iuryhė YHGRX FtKR SČYHFNpKR NURXåNX,QJ.DUOD 9LãQLFNp KR 1DURGLO VH.ULVWXV 3iQ 0\ WĜL NUiORYp 1HVHP YiP QRYLQ\ 9HVHOp YiQRþQt KRG\ -DN MVL NUiVQp QHYLĖiWNR 3ĤMGHP VSROX GR %HW OpPD 9\VWRXSHQt SRNUDþRYDOR SĜtGDYNHP Y SRGREČ ]QiPêFK StVQt ] SRKiGHN 'ČOiQt 6WDWLVWLND OLGRYêFK StVQt L VNODGHE ] YODVWQt KR UHSHUWRiUX QHFK\EČO\ DQL ]QiPp KLW\ SRSX OiUQt KXGE\ VNXSLQD /XQHWLF 0iPD.UDMþR.OXV &HVWD QD ]iyču ]D]QČO SĜtGDYHN Y SRGR EČ ]QiPp OPRYp VNODGE\ 0ĤM þdv ] SRSXOiU QtKR VHULiOX 6DQLWND 2 Y\VWRXSHQt E\O YHONê ]imhp FRå XNi]DOD ]FHOD ]DSOQČQi VSROHþHQVNi PtVWQRVW 3DFLHQ WL SHUVRQiO L QiPČVWN\QČ SUR RãHWĜRYDWHOVNRX SpþL 0JU 0DUJLWD 0DOtãNRYi VL ]QiPp NROHG\ ]D]StYDOL VSROX V GČWPL Ä-H WR PRF KH]Np Y\ VWRXSHQt Y SĜHGYiQRþQt þdv E\ QLNGR QHPČO EêW ViP GČWL VH VQDåt D MVRX PRF ãlnryqp ³ ĜHNOD SDQt QiPČVWN\QČ 1D NRQFL SĜHGVWDYHQt E\O\ GČWL RGPČQČQ\ YHONêP SRWOHVNHP GČY þdwĥp L SDQX XþLWHOL SRWp SRGČNRYDOD MDN SDQt QiPČVWN\QČ WDN YUFKQt VHVWUD 0JU *DE]G\OR Yi D SĜHGDO\ PDOê GiUHN Y SRGREČ DGYHQWQtKR NDOHQGiĜH 0JU *DE]G\ORYi ]iuryhė SRGČ NRYDOD REČWDYpPX SHUVRQiOX MDN ]D SĜtSUDYX FHOp DNFH WDN ]D SĜLFK\VWiQt REþHUVWYHQt SUR QDGDQp ]SČYDþN\ UHG Projekt Krizová intervence pro děti, mládež a rodiče v problematice zneužívání drog, mimo alkoholu Městská nemocnice Ostrava, p. o., díky projektu Krizová intervence pro děti, mládež a rodiče v problematice zneužívání drog, mimo alkoholu od dubna 2014 do poloviny prosince 2014 vyšetřila celkem 129 osob, jednalo se o orientační vyšetření moče na drogy. Projekt byl financován z neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy. Byly pořízeny drogové testy a další provozní materiál. Nejvíce požadavků přicházelo ze strany výchovných ústavů a v poslední době také ze sociálních odborů. Celkem provedených odběrů z toho: Marihuana AMP OPI BZD pozitivní 44 negativní 52 pozitivní 6 negativní 83 pozitivní 5 negativní 15 pozitivní 10 negativní 3 Rodiče některých dětí konzultovali problém svých mladistvých, byly jim podány informace o drogové problematice a závažnosti jejích užívání. Zájem o testování mladistvých byl také z jiných okresů, např. NJ, Opava. Rodiče telefonovali a dotazovali se, pokud budou potřebovat tuto službu, zda mohou přijet. Radmila Vysloužilová vrchní sestra oddělení Psychiatrie Nová vířivá vana v Dětském rehabilitačním stacionáři 3RPiKi N OpþHEQp QHER UHOD[DþQt PDVi ål KRUQtFK þl GROQtFK NRQþHWLQ D QRYČ ML SĜL OpþEČ KDQGLFDSRYDQêFK GČWt SRXåtYi SHUVR QiO 'ČWVNpKR UHKDELOLWDþQtKR VWDFLRQiĜH. ]DNRXSHQt PRELOQt YDQ\ Y KRGQRWČ.þ SĜLVSČOD QDGDFH 1DGDFH GČWHP ]D SRGSR U\ VSROHþQRVWL 6ZLVV /LIH 6HOHFW 6ODYQRVWQt SĜHGiQt VH XVNXWHþQLOR ]D ~þdvwl ]ivwxsfĥ VSROHþQRVWL 6ZLVV /LIH 6HOHFW QiPČVWN\QČ ĜHGLWHOH SUR RãHWĜRYDWHOVNRX SpþL 0JU 0DUJL W\ 0DOtãNRYp D YUFKQt VHVWU\ '56 0JU 'DUML :DF]\ĔVNH UHG

7 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 STRANA 7 Poděkování za den Mikuláše v MNO Neurochirurgie Poděkování porodnici Gynekologie a porodnictví Chirurgie a úrazové chirurgie, st. C Geriatrie a Interna Chirurgie D Poděkování odd. Dětského lékařství - lůžková část

8 STRANA 8 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 Prosincové pracovní večery Spolku lékařů v Ostravě Poděkování porodnici Chirurgie a úrazové ch. E Neurologie lůžková část Gynekologie Poděkování Ortopedii B Bistro aktuality leden 2015 od nového roku jsme si pro Vás připravili novinku: aspikové misky vlastní výroby různé druhy. Na objednávku i větší aspikové dorty různé motivy: kapřík, podkova,... Cena 130 Kč za dort. dále jsme pro Vás připravili možnost ranního nákupu u nás v Bistru již od 5.40 ve všední dny. Provoz na tzv. ranní zvonek u vchodu do Bistra, který bude v nejbližších dnech instalován. Bistro si pro Vás připravilo i ranní snídaňové teplé a studené menu vícero druhů. Můžete se například těšit na: chléb se smaženkou smaženka sladká tvarohová teplý croissant chléb s máslem a vajíčkem chléb s rybí pomazánkou široký výběr koláčku nápoje: čaj, káva, kakao a další Menu nápoj a snídaně bude za zvýhodněnou cenu v rozmezí dle výběru od 25 do 49 Kč. Snídaňové menu je možno si objednat i den dopředu telefonicky ( ) nebo osobně v Bistru. Jakékoliv Vaše nové nápady či postřehy pište, prosím, na Tým bistra JL all for you s.r.o. Městská nemocnice je příspěvkovou organizací města Zpravodaj Městské nemocnice Ostrava Vydává ředitelství Městské nemocnice Ostrava, Nemocniční 20, Ostrava pro vlastní potřebu Sazba: Petr Janáček, Náklad 2000 výtisků Neprodejné Foto: Ing. Magda Otáhalová, Bc. Lucie Branná, Monika Konopková Odpovědní redaktoři: Ing. Magda Otáhalová, Bc. Lucie Branná zástupci pro marketing a média. Registrace MK ČR E Jazyková úprava: Bc. Lucie Branná

165 let Vám poskytujeme zdravotní péči. Děkujeme za důvěru!!! Stejné místo, nové přístupy, kvalitnější péče!!!

165 let Vám poskytujeme zdravotní péči. Děkujeme za důvěru!!! Stejné místo, nové přístupy, kvalitnější péče!!! ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XIII / ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2013 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA 165 let Vám poskytujeme zdravotní péči Vznik městské nemocnice se datuje rokem 1848. Je nejstarší nemocnicí,

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Struktura zdravotní péče v ČR, státní a nestátní zdravotnická zařízení Struktura zdravotní péče v České republice. Poskytovanou zdravotní péči můžeme rozdělit podle různých hledisek. Jedním z těchto hledisek

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 112 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 6.

Více

Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006. Activity of health emergency services in 2006

Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006. Activity of health emergency services in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 8. 2007 33 Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006 Activity of health emergency services

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty Cevro institut i

Více

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015 Zdravotnická záchranná služba 155 Univerzální tísňová linka 112 (= jednotné evropské číslo tísňového volání, dovoláte se hasičů, policie i lékařské záchranky,

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

BONA-KO I Í ÚTULEK, KOZLY 35, 470 01 ESKÁ LÍPA, tel.: 736 271 294 a 487 824 371,

BONA-KO I Í ÚTULEK, KOZLY 35, 470 01 ESKÁ LÍPA, tel.: 736 271 294 a 487 824 371, M BONA-KO I Í ÚTULEK, KOZLY 35, 470 01 ESKÁ LÍPA, tel.: 736 271 294 a 487 824 371, KASTRA NÍ PROGRAM TITULNÍ OBÁLKA Kocour-kastrát Šmudla, 1,5 let foto: MVDr. uboš Hrib VÝCHOVNÝ A VZD LÁVACÍ PROGRAM KAPACITA

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Zdravotně sociální informační portál a Call centrum Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Informační portál Informační portál slouží jako veřejná brána do světa informací Postupem času se začaly rozvíjet

Více

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví České vysoké učení technické v Praze FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ workshop Hodnocení zdravotnických prostředků pátek 28. listopadu 2014 J. Kubinyi,

Více

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Vyhlášky platné od 1.1.2015: -Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 -Vyhláška č. 325/2014 Sb., o nákladových indexech věkových

Více

SARDINIE )$.8/7$7,91Ë 9é/(7< 6UGFH D SHUOD 6DUGLQLH ± FHORGHQQt YêOHW V þhvnêp YêNODGHP 1DYãWtYtPH QHMNUiVQČMãt KRUVNê QiURGQt SDUN 6DUGLQLH NWHUê MH SUiYHP QD]êYiQ VUGFHP RVWURYD 9 PČVWHþNX 0DPRLDGD QDYãWtYtPH

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR. Propojujeme zdravotnictví

Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR. Propojujeme zdravotnictví Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR CGM s téměř 385.000 zákazníky ve 34 zemích světa Klíčové ukazatele 2011 Zákazníci cca 385,000 Obrat 397 M EBITDA 73 M Zaměstnanci ca. 3,500 Cíle Nejlepší

Více

Od září funguje v nemocnici poradní sbor NLP a NOP

Od září funguje v nemocnici poradní sbor NLP a NOP ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XV / ČÍSLO 6 / ŘÍJEN 2015 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA Od září funguje v nemocnici poradní sbor NLP a NOP Městská nemocnice je největší nemocnicí nefakultního typu v České republice

Více

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě Jak se mění m nemocnice Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě ing. Miroslav Petrík ředitel a předseda představenstva Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Nemocnice Středočeského

Více

V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU v Brně

V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU v Brně Medicína katastrof, Brno 9. února 2006 Hromadný příjem v nemocnicích - zahraniční zkušenosti V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8 Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Alena Borhyová Iva Holmerová Česká republika 2000/2030 2002 2030 Městská část Praha 8-103,

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb.

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. METODICKÝ POKYN K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. ZN.: Ref.: K zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a za účelem odstranění

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Institut pro veřejnou diskusi Integrace zdravotní a sociální péče MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Zákon o zdravotních službách Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Informace o projektu ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Údaje o společnosti: MOBIDENT s.r.o. IČ: 02586517 DIČ: CZ02586517 Zápis do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze: oddíl C, vložka 221039 Kontaktní

Více

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek ehealth na Vysočině MUDr. hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví Národní strategie Národní strategie ehealth Vnímáme současný stav v ČR jako velkou absenci reálných ehealth

Více

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Období do r. 1918 České země součástí Rakousko-Uherska (Rakouského

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Zdravotnická záchranná služba jihočeského kraje MUDr René Papoušek

Zdravotnická záchranná služba jihočeského kraje MUDr René Papoušek Zdravotnická záchranná služba jihočeského kraje MUDr René Papoušek ZOS běžný provoz Dvoustupňové řízení 4 pracoviště call taker 2 pracoviště disepečer ZOS rozdělení při MU Komunikace při MU Oddělení komunikace

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

IZIP Elektronická zdravotní knížka

IZIP Elektronická zdravotní knížka IZIP Elektronická zdravotní knížka Emergentní dataset v Elektronické Zdravotní Knížce - Mobilní data pro život KTTP a IZIP MUDr. Pavel Trnka, Mgr. Lukáš Bil Systém IZIP Elektronická Zdravotní Knížka Systém

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

Organizace humanitární mise po zemětřesení v Nepálu

Organizace humanitární mise po zemětřesení v Nepálu Organizace humanitární mise po zemětřesení v Nepálu Prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno Cvičení MODEX FALCK Cvičení MODEX FALCK Zemětřesení Nepál Zemětřesení Nepál

Více

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST Nemocnici v Mostě musí řídit město t o j e j e d i n á š a n c e n a z m ě n u Volební program Sdružení Mostečané Mostu 2014 říká: Budeme usilovat o získání nemocnice

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice. Marek Páv

Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice. Marek Páv Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče v PN Bohnice Marek Páv AGENDA Strana 2 PN Bohnice Pilotní projekt Akutní psychiatrické péče- probíhající Počet nasmlouvaných lůžek PN Bohnice Strana 3 1460 1440

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Přeshraniční spolupráce cesta do sjednocené Evropy? České Budějovice, 24. 3. 2010

Přeshraniční spolupráce cesta do sjednocené Evropy? České Budějovice, 24. 3. 2010 Přeshraniční spolupráce cesta do sjednocené Evropy? České Budějovice, 24. 3. 2010 Přeshraniční kooperace Folie 2 Přeshraniční kooperace Folie 3 Vývoj 1994 Vdůsledku restrukturalizace Okresní nemocnice

Více

* Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital

* Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital Analýza práce setry ve třech státech EU * Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital Renáta Zoubková ARK FN Ostrava, Ústav urgentní medicíny, Lékařská fakulta,

Více

Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska

Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska Poskytnutí základních informací o zdravotnickém systému České republiky a zdravotnictví města Brna by mělo sloužit jako východisko k dalším jednáním,

Více

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí Zdravotnictví I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená hlavním městem Prahou název počet lůžek obor Městská nemocnice následné péče, Praha 9 Vysočany 160 LDN následná péče Zřízená

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Sebevražedné teroristické útoky s hromadným výskytem poraněných Haifa

Sebevražedné teroristické útoky s hromadným výskytem poraněných Haifa Sebevražedné teroristické útoky s hromadným výskytem poraněných Haifa Dr. Michael Kafka Head, Emergency Department Bnai-Zion Medical Center, Haifa, Israel Carmel Hospital Bnai-Zion Hospital Trauma Center

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

ehealth na Vysočině Regionální rezervační systém kraje Vysočin

ehealth na Vysočině Regionální rezervační systém kraje Vysočin ehealth na Vysočině Regionální rezervační systém kraje Vysočin MUDr. hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví Národní strategie Národní strategie ehealth Vnímáme současný stav

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Michal Hojný Vedoucí lékárník ÚL IKEM 1 Největší specializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v ČR 3 centra

Více

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Systém traumatologické přípravy v kraji Vysočina Ing. Tomáš Halačka halacka.t@kr-vysocina.cz tel. 564602814 obsah: 1. Laická zdravotnická první pomoc

Více

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady Vysoká úroveň českého zdravotnictví Kvalita péče Naděje na dožití

Více

Odborné léčebné ústavy v roce 2002

Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.5.2003 29 Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Koncem roku existovalo v ČR 169 odborných léčebných ústavů - léčebny

Více

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Natálka se učí na nové dotykové obrazovce Poruchy zraku jsou jedním ze závažných onemocnění, která významně ovlivňují nejen vnímání dítěte, ale ovlivňují také rozvoj motorických

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Strategie Moje@mbulance

Strategie Moje@mbulance Strategie Moje@mbulance Marek Potysz Akce a termín 09.06.10 6 principů strategické pozice 1. Musíš začít se správným cílem: superior longterm return on investment 2. Musíš umět dodávat hodnotnou nabídku

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Komplexní zdravotní péče

Komplexní zdravotní péče Komplexní zdravotní péče MED POINT s.r.o. Stroupežnického 522/18 150 00 Praha 5 telefon: 277 779 747 mobil: 776 649 949 MED POINT s.r.o. - Stroupežnického 522/18-150 00 Praha 5 - tel: 277 779 747 776 649

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

seznam stížností za rok 2013

seznam stížností za rok 2013 seznam stížností za rok 2013 leden 2013- prosinec 2013 předmět oddělení výsledek leden stíţnost na vybavení dětské JIP dětská JIP neoprávněná celkem 9 stíţnost- ztráta osobních věcí chirurgie neoprávněná

Více

Management zdravotní péče a prevencí: Zvýšení kvality života a snížení nákladu na léčebnou péči

Management zdravotní péče a prevencí: Zvýšení kvality života a snížení nákladu na léčebnou péči Management zdravotní péče a prevencí: Zvýšení kvality života a snížení nákladu na léčebnou péči Představení společnosti Santé Network Společnost působící řadu let v poskytování závodní preventivní péče

Více

Koncepce rozvoje zdravotnictví v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje zdravotnictví v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje zdravotnictví v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Zdravotní péči v české republice poskytují zdravotnická zařízení státu, obcí, krajů, fyzických a právnických osob a to v souladu

Více

27. 28.11.2008, Hradec Králové. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Útvar krizového řízení, Fakultní nemocnice Brno

27. 28.11.2008, Hradec Králové. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Útvar krizového řízení, Fakultní nemocnice Brno 5. ročník konference Medicína katastrof -traumatologické plánování a příprava 27. 28.11.2008, Hradec Králové Organizace urgentních příjmů ve FN Brno aktivace a svolávání týmů MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D.

Více

Stomatologická péče v Jihomoravském kraji

Stomatologická péče v Jihomoravském kraji Stomatologická péče v Jihomoravském kraji porovnání s ČR a ostatními moravskými kraji ÚZIS ČR Jihomoravský krajský odbor MUDr. Jaroslava Pazourková Úvodem Péče poskytovaná praktickým zubním lékařem patří

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Podpora zdravív nemocnici Pelhřimov

Podpora zdravív nemocnici Pelhřimov Podpora zdravív nemocnici Pelhřimov Bc. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov p.o. Efektivní strategie podpory zdraví III. Praha SZÚ 18.6. 2015 Nemocnice Pelhřimov Všeobecná

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice Škola založena roku 1955. Zakladatel školy PhDr. Jan Hiblbauer. Učitelé se stali často jediným spojením s vnějším světem a s běžným

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 10. 2014 9 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v

Více

Legislativní vymezení závodní preventivní péče

Legislativní vymezení závodní preventivní péče Legislativní vymezení závodní preventivní péče MUDr. Jarmila Minksová Hygiena práce jarmila.minksova@fm.khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Zákoník práce - Zákon č. 262/2006

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová, L. Rašovská

M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová, L. Rašovská Spolupráce lékařů ÚN Brno s USAR odřadem ČR M. Kelbl, R. Veselý, V. Neklapilová, L. Rašovská Úrazová nemocnice v Brně Klinika traumatologie LF MU Počátky spolupráce první spolupráce mezi trauma týmem Úrazové

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč

Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč Tři období v nedávné historii služeb duševního zdraví (Thornicroft) 1880 1950: Rozvoj azylu Budování azylů separovaných od běžné komunity 1950

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více