ZPRAVODAJ NEMOCNICE. První miminko roku 2015 v Městské nemocnici Ostrava MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ NEMOCNICE. První miminko roku 2015 v Městské nemocnici Ostrava MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA Milí kolegové a kolegyně, ještě jednou nám všem přeji zdraví, slušnost a naději pro rok Moje dnešní pozice v době, kdy píšu tento článek, je poněkud rozporuplná. Mělo by to být mé poslední ohlédnutí za půl rokem, který uběhl velmi rychle. Zároveň je to doba, kdy v nemocnici probíhá audit zřizovatele a chystá se výběrové řízení na nového ředitele. To vše mne staví do postavení spíše opatrného komentátora, než do role tvrdě bilancujícího manažera. Do roku 2015 vstupuje nemocnice dle mého názoru v dobré kondici. Jsme finančně zdravou firmou, která poskytuje odbornou péči v mnoha oborech na té nejvyšší úrovni. Pacienti o nás mají zájem, pyšníme se vysokým objemem centrové péče. Zvyšuje se i množství uchazečů o práci v Městské nemocnici Ostrava. Děkuji vám všem za práci, kterou jste odvedli ve prospěch nemocných, vaší firmy i vás samotných v roce Tento objem péče je pro nás velmi dobrým základem financování v tomto roce. Z hlediska provozního nás však pravděpodobně čeká rok velmi komplikovaný. Plánované zateplení převážné části lůžkového fondu nemocnice se může ukázat jako ohrožení. Zvládnout tak logistiku poskytované péče, zachovat vysokou odbornost a kvalitu a přitom nepoklesnout v objemu a neohrozit tak ekonomické příjmy nemocnice, to bude úkol pro nás všechny v roce, který začal. Nespornou výhodou, která však na naší straně dlouhodobě figuruje, je to, že na práci jsme zvyklí a v minulosti jsme již několikrát dokázali, že závažné a krizové situace zvládat umíme. Nebojím se tedy, že bychom si s rokem 2015 neporadili. Chci vás touto cestou na všech pracovních pozicích požádat o zvýšenou míru tolerance, akceptaci přechodně zhoršených podmínek k vaší práci a ochotu domlouvat se a spolupracovat napříč jednotlivými sektory naší nemocnice. Sám sebe hodnotit nemohu. Chtěl jsem být ředitelem spíše výkonným nežli ceremoniálním. Při svém krátkém působení jsem spoléhal na poradní sbor, o jehož práci jsem se mohl opřít. Těm, kteří mi v mé krátké, ale zajímavé roli pomáhali, děkuji. Něco jsme udělat stihli, někde jsme zůstali na půli cesty. Tak už to bývá. 6 měsíců je doba velmi krátká. Pokud si aspoň někteří z vás po šesti měsících mého snažení kladete otázky a hledáte na ně odpovědi, nebyla to doba marná. Tato nemocnice měla od roku 2009 již pět ředitelů. Nyní čeká na šestého. I to je důvodem k zamyšlení. Jsou věci, které nás přesahují a věci, které můžeme ovlivnit. Víme o tom své. Denně se setkáváme se zdravím a nemocí, narozením a koncem. Ať je nám to, co nás přesahuje, v roce 2015 nakloněno, a to, co můžeme ovlivnit, ať nakloníme na správnou stranu my. Děkuji vám za spolupráci. MUDr. Tomáš Mrázek, Ph.D., MBA ředitel nemocnice První miminko roku 2015 v Městské nemocnici Ostrava Městská nemocnice Ostrava

2 STRANA 2 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 Plyšové postavičky na oddělení Centrálního příjmu s Emergency umožní navázat snazší kontakt s vystresovaným dítětem Finančně zdravá nemocnice je zejména ta, která má dostatek prostředků na úhradu svých závazků, hradí své závazky v přiměřeném čase, není předlužena, investuje do svého majetku, který umožňuje poskytovat kvalitní zdravotní péči, a dokáže adekvátně odměnit svůj personál. Městská nemocnice Ostrava, p. o., patří mezi tři nejlepší v Moravskoslezském kraji. Hodnocení finančního zdraví nemocnic České republiky je součástí celonárodního srovnávacího projektu Nemocnice ČR. Realizátorem tohoto projektu je organizace HealthCare Institute o.p.s., která se dlouhodobě zabývá zvyšování kvality, bezpečnosti a efektivity ve zdravotnictví České republiky. Finanční zdraví bylo hodnoceno z veřejně dostupných údajů, tj. účetní závěrky. Celkem bylo v této oblasti hodnoceno 93 nemocnic. Pevně věřím, že třetím místem umístění Městské nemocnice Ostrava v žebříčku nemocnic Moravskoslezského kraje z hlediska finančního zdraví ukazujeme, že naše finanční kondice dlouhodobě významně ovlivňuje kvalitu poskytovaných služeb, tedy především spokojenost paci- Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, byla vyhodnocena jako třetí nejlepší nemocnice Moravskoslezského kraje z hlediska finančního zdraví entů i zaměstnanců nemocnice. Je to naše společná práce a za tu všem patří velký dík, dodává ředitel Městské nemocnice Ostrava MUDr. Tomáš Mrázek, Ph.D., MBA. (red) Detailnější informace a tiskové zprávy projektu Nemocnice ČR naleznete na: nemocnice-ceske-republiky/celostatniprojekt-nemocnice-cr-2014.html Předvánoční snídaně s vedením MNO

3 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 STRANA 3 Historické okénko Snahu dostat raněného k doktorovi měl člověk od nepaměti. Nejznámější případ je sepsán již v Bibli a jistě jste zaslechli alespoň jméno člověka, který v příběhu poskytl první pomoc. Ano, je to dobrý Samaritán. Během středověku maltézští rytíři začínají cíleně pomáhat svým raněným druhům. Ale první záznam o použití ambulance je Revoluci udělal až Jean Dominique Larrey ( ), který zavedl hned několik zásadních věcí: zavedl nosítka!!! zjistil, že nejdůležitější je zastavit krvácení a začal používat sterilní obvazy, když vypozoroval, že jinak téměř vždy hrozí infekce nedělal rozdíl mezi vlastními a nepřátelskými raněnými, v tomto byl v moderní době první navrhl sanitní vůz tažený koněm či mulou, který projížděl bojištěm ještě v průběhu boje, z roku 1487, kdy zakládali provizorní tábory personál vozu poskytoval okamžité ošetření a transportoval do lazaretů určené k ošetření zraněných v bitvě, tzv. ambulancias. bezprostředně za bitevním polem k primárnímu ošetření a až poté byli pacienti odvezeni do stálých lazaretů Zkrácení vzdálenosti od raněného k lékaři bylo opravdovou revolucí, protože v té době zdravotníci nepožívali žádné speciální ochrany. Podle Larreyových myšlenek byly zřízeny ambulance ve všech moderních armádách a stála na nich i známá M.A.S.H. (Mobile Army Surgical Hospital). Velkou hybnou silou pro rozvoj ambulance je Červený kříž, který byl založen roku Po jeho založení vznikly i mezinárodní úmluvy o neútočení na zdravotníky a vozidla označená znakem Červeného kříže. Od 18. století se v Evropě také rozvíjí snaha dostat lékaře včas i k civilním pacientům. K tomu slouží hlavně koňské povozy. Auta se používají od poloviny 20. století. První záchranná služba funguje v Čechách od Sanitní vůz s koňským potahem na začátku 20. století 60. let 20. století. Historie záchranné služby Ostrava + současnost V době meziválečné zajišťovalo odvoz nemocných, raněných nebo umírajících do ostravských nemocnic nebo ústavů pět záchranných stanic: MZS v Moravské Ostravě Ústřední dopravna při epidemické nemocnici v Zábřehu nad Odrou Záchranná stanice Československého červeného kříže v Moravské Ostravě Záchranná stanice Vítkovické závodní nemocnice MZS v Přívoze Nejfrekventovanější byla Záchranná stanice Československého červeného kříže hlavně pro levné dopravní sazby. Například v roce 1927 převezla 1156 mužů, 1136 žen a 75 dětí, z toho připadalo například 855 na úrazy, 455 na ženské choroby, 264 na zápal slepého střeva, 55 na choromyslné, 26 na sebevraždy a jiné. Městská záchranná služba Ostrava, příspěvková organizace, vznikla k a jejím zřizovatelem bylo statutární město Ostrava. K 31. prosinci 2003 zanikly okresní úřady a vzniklo Územní středisko záchranné služby Ostrava jako nástupnická organizace všech samostatných záchranných služeb. Dominantními činnostmi MZS, p. o., jsou lékařské pohotovosti LPS pro dospělé, LPS dětská a LPS zubní. Síť pracovišť LPS a jejich ordinační doba jsou v měřítku České republiky na špičkové úrovni a poskytují vysoký komfort pacientům. Slouží taktéž praktickým lékařům, protože není v jejich silách při náročné práci zabezpečit nepřetržitou terénní pohotovost svým pacientům. V LPS jsou ošetřeni i pacienti, kteří nemají bydliště v našem spádovém území a nejsou schopni se dostavit ke svému lékaři. Dále LPS ošetřuje samoplátce za úhradu, za které nehradí poskytnutou zdravotní péči zdravotní pojišťovny. LPS poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům, v návaznosti na služby a organizaci Rychlé zdravotnické záchranné služby, v případech náhlé změny zdravotního stavu, zhoršení průběhu onemocnění, vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení. V případě výskytu infekčních onemocnění zajišťuje i základní protiepidemická opatření v nezbytném rozsahu. LPS je veřejnou službou. LPS není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení. K 1. červenci 2011 došlo ke sloučení dvou významných městských organizací Městské záchranné služby Ostrava a Městské nemocnice Ostrava. Nemocnice se tak sloučením rozrostla o 154 zaměstnanců a získala dvě důležitá oddělení, konkrétně Lékařskou službu první pomoci (LSPP), současný název Lékařská pohotovostní služba (LPS), a Dopravu raněných, nemocných a rodiček (DRNR), nyní Doprava raněných a nemocných (DRN). Městská záchranná služba je tak metropolitní nemocnici v mnoha směrech velkým přínosem. Lékařská služba první pomoci je zajišťována jednak ambulantně, jednak výjezdovou a dopravní službou. Všechna vozidla DZS (Dopravní zdravotnická služba) jsou začleněna v IZS (Integrovaný záchranný systém).

4 STRANA 4 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 PŘEDSTAVUJEME: PharmDr. Kamil Hrubý, Ph.D. vedoucí lékárník Lékárny Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace Určitě by nám všem, pacientů i lékárníkům, prospěl systém běžný v západní Evropě, kdy jsou na všechny léky ze zdravotního pojištění ve všech lékárnách stejné doplatky. S batohem zmizet na několik dní, to je moje.

5 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 STRANA 5 Rok co rok zvyšuje porodnice v Městské nemocnici Ostrava svůj komfort pro maminky a jejich miminka, aneb co v porodnici psal rok DNp URN E\O URNHP NG\ VH QD RGGČOHQt *\QHNRORJLH D SRURGQLFWYt QHVHGČOR VH ]DOR åhqêpd UXNDPD D QHVSDOR QD YDYĜtQHFK 1DãH SRURGQLFH REKiMLOD D ]QRYX ]tvndod VWDWXW,QWHUPHGLiUQtKR FHQWUD SHULQDWiOQt SpþH MDNR MHGLQi Y 0RUDYVNRVOH]VNpP NUDML 6 WtP VSRMHQi SRSXODULWD D YãHREHFQi ]QiPRVW YHGOD N GDOãtPX UĤVWX SRURGĤ R GDOãtFK RSURWL URNX 9 REODVWL ]NYDOLWQČQt OpþHEQp SpþH MVPH Y\ EDYLOL QDãL *\QHNRORJLFNRX DPEXODQFL IXQ JXMtFt QHSĜHWUåLWČ KRGLQ GHQQČ PRGHUQtP VRQRJUD FNêP SĜtVWURMHP VH GYČPD Y\ãHWĜR YDFtPL VRQGDPL 5R]ãtĜLOL MVPH RSHUDþQt Op þheqp PRåQRVWL ]HMPpQD Y REODVWL GČORåQtFK P\RPĤ ]DYHGHQt QRYpKR ãlftkr PDWHULiOX DOH WDNp NRQ]HUYDWLYQt OpþHEQp PHWRG\ P\R PĤ Y UiPFL QRYp P\RPRYp SRUDGQ\ =DKiMLOL MVPH SURMHNW RI FH UHåLPX SURYiGČQt K\VWHURVNRSLt Y ORNiOQt DQHVWH]LL -DNR MHGLQp SUDFRYLãWČ QD 0RUDYČ D 6OH]VNX SRXåtYiPH RSHUDþQt ODVHU N VSHFLDOL]RYDQêP RSHUDþQtP ~NRQĤP D Y OHWRãQtP URFH E\O ]DNRXSHQ QRYê SĜtVWURM NWHUê QDKUDGLO GRVOXKXMtFt 9 REODVWL ]NYDOLWQČQt VOXåHE D NRPIRUWX SD FLHQWĤ MVPH GRNRQþLOL UHNRQVWUXNFL NRXSHOHQ 2GGČOHQt ãhvwlqhgčot WDN åh NDåGê SRNRM Pi N GLVSR]LFL PRGHUQt NRXSHOQX D WRDOHWX =H VSRQ]RUVNêFK ]GURMĤ E\O QD 2GGČOHQt ãhv WLQHGČOt QRYČ Y\EDYHQ SURVWRU SUR QiYãWČY\ D VWUDYRYiQt =H VSRQ]RUVNêFK ]GURMĤ E\OD QRYêP QiE\WNHP D WDNp QRYêPL PXOWLIXQNþ QtPL $52 VWRON\ SUR NDåGp ] SČWL OĤåHN Y\ EDYHQD WDNp -,3 9 REODVWL 35 SUH]HQWDFH D VSROXSUiFH V RG ERUQRX YHĜHMQRVWt MVPH E\OL YHOPL DNWLYQt 9 GXEQX MVPH SRĜiGDOL VHPLQiĜ Ä-DUQt VHWNiQt J\QHNRORJĤ 06 NUDMH³ Y KRWHOX 3DUN,QQ NG\ RGERUQê SURJUDP FHOpKR RGSROHGQH ]DMLVWLOL OpNDĜL QDãHKR RGGČOHQt D VHPLQiĜH VH ]~þdvwqlor DVL RGERUQtNĤ 1DG KRMQRX ~þdvwt Y\VORYLO SĜHNYDSHQt L SĜHGVHGD 66* ý5 08'U 'YRĜiN NWHUê E\O KRVWHP VHPL QiĜH 3UR VHVWHUVNRX RGERUQRX YHĜHMQRVW QDãH RGGČOHQt XVSRĜiGDOR VHPLQiĜ Ä-DUQt VHWNiQL SRURGQtFK DVLVWHQWHN³ %\OD WR DNFH YHOPL SR]LWLYQČ KRGQRFHQi D QDYãWtYLOR ML ]KUXED SRURGQtFK DVLVWHQWHN ]H ãlurnpkr RNROt NWHUp ]iuryhė PČO\ PRåQRVW ]~þdvwqlw VH H[ NXU]H QD QDãHP RGGČOHQt 9\YUFKROHQtP RG ERUQêFK DNWLYLW E\OD SRG]LPQt NRQIHUHQFH Y KRWHOX 6ROiĖ Y %HVN\GHFK 'YRXGHQQt DNFL NRPSOHWQČ ]RUJDQL]RYDOR RGERUQČ SĜLSUDYL OR D VSRQ]RUVN\ ]DMLVWLOR QDãH RGGČOHQt 2G YtFH QHå SĜLKOiãHQêFK ~þdvwqtnĥ ] FHOpKR 0RUDYVNRVOH]VNpKR NUDMH SĜLãO\ YHOPL SR]L WLYQt RKODV\ -VHP YHOLFH UiG åh SRþHW SRURGĤ ]QDWHOQČ URVWH 1iã WUHQG YVWĜtFQRVWL N URGLþNiP QDEtGQXWt DOWHUQDWLYQtFK SĜtVWXSĤ N SRUR GĤP D GDOãt VNXWHþQRVWL VH ]DþtQDMt SURMH YRYDW REURYVNêP ]imphp R QDãL SRURGQL FL 6YČGþt R WRP L IDNW åh MVPH Y URFH PČOL QHMYtFH SRURGĤ ]D SRVOHGQtFK OHW D VLFH 2SURWL URNX VH SRURGQRVW ]YêãLOD R ]D SRVOHGQt WĜL URN\ VH ]Yê ãlo SRþHW SRURGĤ GRNRQFH R 08'U 0DUHN 2åDQD 3ULPiĜ RGGČOHQt *\QHNRORJLH D SRURGQLFWYt 012 Vánoční fotbalový turnaj O putovní pohár ředitele MNO vyhráli borci z LPS 3ĜtMHPQp SĜHGYiQRþQt VRERWQt VSRUWRYQt GRSROHGQH VWUiYLOL IRWEDORYt QDGãHQFL Y KDOH 6DUH]D Y 2VWUDYČ 3ĜtYR]H NGH VH NRQDO SUY Qt YiQRþQt KDORYê IRWEDORYê WXUQDM Ä2 SX WRYQt SRKiU ĜHGLWHOH 012³ SRĜiGDQê 2G ERUHP EH]SHþQRVWL D NUL]RYpKR Ĝt]HQt 2GE\OR SĜHVQČ GHYČW KRGLQ D QDGãHQFL NX ODWpKR VSRUWX VH VHãOL YH VSRUWRYQt KDOH DE\ ]PČĜLOL VYp VtO\ ÒYRGQt VODYQRVWQt YêNRS SURYHGOL IRWEDOLVWp )& %DQtNX 2V WUDYD -LĜt 3DYOHQND D 0LFKDO )U\GU\FK NWHĜt WDNp ~YRGQt ]isdv\ VH ]imphp VOH GRYDOL +UDFt V\VWpP ÄNDåGê V NDåGêP³ KUDFt þdv MHGQRKR XWNiQt [ PLQXW þdvrptux ĜtGLO -DQ $GDPRYVNê SURYČĜLO NRQGLFL YãHFK ]~þdvwqčqêfk KUiþĤ SČWL WêPĤ ěhglwhovwyt 2VWUDKD $52 &KLUXUJLH /36 =D PRKXWQp KR IDQGČQt SĜtWRPQêFK GLYiNĤ ] ĜDG ]DPČVW QDQFĤ D URGLQQêFK SĜtVOXãQtNĤ Y\SXNO SUYQt ]isdv PH]L WêPHP &KLUXUJLH D $52 SRG EHGOLYêP ]UDNHP UR]KRGþtKR SDQD -LĜtKR 3Dþ N\ 3R Y\URYQDQpP XWNiQt QDNRQHF WêP &KL UXUJLH ]YtWČ]LO. GDOãtPX PDþL QDVWRXSLO WêP /36 SURWL 2VWUD]H NRQHþQê YêVOHGHN &HOp GRSROHGQH E\OR QDELWR ERKDWêPL VSRU WRYQtPL ]iålwn\ D VWĜHOHFNêPL SĜtOHåLWRVWPL -HãWČ SĜHG SRVOHGQtP ]isdvhp PH]L WêPHP &KLUXUJLH D ěhglwhovwyt QHE\OR MLVWp NRQHþQp SRĜDGt SR OtWpP ERML NG\ VL KUiþL ViKOL QD GQR VYêFK VLO ]YtWČ]LOR PXåVWYR ěhglwhovwyt NWHUp QDNRQHF ]tvndor PtVWR 2 DEVROXWQtP YtWČ]L WXUQDMH QDNRQHF SURWRåH YãHFKQ\ WĜL MPHQRYD Qp WêP\ ]tvndo\ ERGĤ UR]KRGOR VNyUH D QD VWXStQHN QHMY\ããt VH SRVWDYLOL ERUFL ] /36 0L ODQ 7\OHþHN 5DGLP 9HþHĜD 9tWČ]VODY 6WDEOD 3DYHO 7ĦUNH 3HWU -DODQGåLHY 7RPiã 3URVHFNê 2QGĜHM -HQþR -LĜt $GDPHF NWHĜt VL SĜHY]DOL ] UXNRX ĜHGLWHOH 012 7RPiãH 0Ui]ND NWHUê E\O ]iuryhė EUDQNiĜHP WêPX &KLUXUJLH FHQ QRX WURIHM 6OiYD YtWČ]ĤP þhvw SRUDåHQêP -H RYãHP SUDYGRX åh FtOHP WXUQDMH E\OR SĜHGH YãtP GREĜH VH SREDYLW D VSROHþQČ VL ]DVSRU WRYDW YtWČ]VWYt E\OR MHQ VODGNRX WĜHãLQNRX QD SRP\VOQpP IRWEDORYpP GRUWX 3R WXUQDML þhndor QD YãHFKQ\ SĜtWRPQp KUiþH REþHUVWYHQt ] QHPRFQLþQtKR %LVWUD -/ DOO IRU \RX D V ]D QČå GČNXMHPH 7XUQDM E\O SRGSR ĜHQ WDNp IRUPRX QDQþQtKR GDUX UPRX 7( UHG 0$5 VSRO V U R Adventní hudební vystoupení v Domě sociálních služeb 8åLYDWHOp 'RPX VRFLiOQtFK VOXåHE Y 2VWUD YČ 5DGYDQLFtFK VWUiYLOL SĜtMHPQp SURVLQFR Yp GRSROHGQH SĜL KXGHEQtP Y\VWRXSHQt 3DQ 9iFODY âylguqrfk GREURYROQtN ] 'REURYRO QLFNpKR FHQWUD $'5$ 2VWUDYD ]D]StYDO D ]DKUiO SUR UDGRVW QHMHQ YiQRþQt NROHG\ DOH L ]QiPp OLGRYp StVQČ D GRãOR L QD StVQLþN\ QD SĜiQt 9 SUĤEČKX VYpKR Y\VWRXSHQt ]DKUiO SDQ âyl GUQRFK QD DNRUGHRQ WUXENX StãĢDOX D WDNp QD IXMDUX 3ĜtWRPQt VL QČNWHUp ]QiPp PHORGLH ]D]StYDOL VSROHþQČ V KXGHEQtNHP NWHUê E\O QD ]iyču RGPČQČQ YHONêP SRWOHVNHP D SĜL VOtELO åh VH V QtP Y 'RPČ VRFLiOQtFK VOXåHE XåLYDWHOp XUþLWČ ]DVH EU]\ XYLGt 3ĜtMHPQRX DWPRVIpUX GRSOQLOR YiQRþQČ Y\ ]GREHQp SURVWĜHGt L QHDONRKROLFNê YiQRþQt SXQþ NWHUê SĜtWRPQêP SĜLSUDYLO RãHWĜRYDWHO VNê SHUVRQiO 0JU -DQD =igudsryi NRRUGLQiWRU SUR GREURYROQLFNRX þlqqrvw Y 012

6 STRANA 6 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 Předvánoční vystoupení v Léčebně dlouhodobě nemocných 9 SĜHGYiQRþQt þdv QDYãWtYLO\ /pþheqx GORXKR GREČ QHPRFQêFK RSČW GČWL ] SČYHFNpKR NURXå NX SĜL =â D 0â 2VWUDYD +RãĢiONRYLFH.RQ FHUW ]RUJDQL]RYDO\ UHKDELOLWDþQt SUDFRYQLFH D I\]LRWHUDSHXWN\ ] /'1 ãlnryqêfk VOHþHQ SĜLMHOR Y ~WHUê SURVLQFH SRWČãLW VYêP YiQRþQtP Y\VWRXSHQtP SDFLHQW\ Y /'1 1D UHSHUWRiUX E\O\ YiQRþQt NROHG\ Y N\WDUR YpP GRSURYRGX SDQD XþLWHOH D ]iuryhė YHGRX FtKR SČYHFNpKR NURXåNX,QJ.DUOD 9LãQLFNp KR 1DURGLO VH.ULVWXV 3iQ 0\ WĜL NUiORYp 1HVHP YiP QRYLQ\ 9HVHOp YiQRþQt KRG\ -DN MVL NUiVQp QHYLĖiWNR 3ĤMGHP VSROX GR %HW OpPD 9\VWRXSHQt SRNUDþRYDOR SĜtGDYNHP Y SRGREČ ]QiPêFK StVQt ] SRKiGHN 'ČOiQt 6WDWLVWLND OLGRYêFK StVQt L VNODGHE ] YODVWQt KR UHSHUWRiUX QHFK\EČO\ DQL ]QiPp KLW\ SRSX OiUQt KXGE\ VNXSLQD /XQHWLF 0iPD.UDMþR.OXV &HVWD QD ]iyču ]D]QČO SĜtGDYHN Y SRGR EČ ]QiPp OPRYp VNODGE\ 0ĤM þdv ] SRSXOiU QtKR VHULiOX 6DQLWND 2 Y\VWRXSHQt E\O YHONê ]imhp FRå XNi]DOD ]FHOD ]DSOQČQi VSROHþHQVNi PtVWQRVW 3DFLHQ WL SHUVRQiO L QiPČVWN\QČ SUR RãHWĜRYDWHOVNRX SpþL 0JU 0DUJLWD 0DOtãNRYi VL ]QiPp NROHG\ ]D]StYDOL VSROX V GČWPL Ä-H WR PRF KH]Np Y\ VWRXSHQt Y SĜHGYiQRþQt þdv E\ QLNGR QHPČO EêW ViP GČWL VH VQDåt D MVRX PRF ãlnryqp ³ ĜHNOD SDQt QiPČVWN\QČ 1D NRQFL SĜHGVWDYHQt E\O\ GČWL RGPČQČQ\ YHONêP SRWOHVNHP GČY þdwĥp L SDQX XþLWHOL SRWp SRGČNRYDOD MDN SDQt QiPČVWN\QČ WDN YUFKQt VHVWUD 0JU *DE]G\OR Yi D SĜHGDO\ PDOê GiUHN Y SRGREČ DGYHQWQtKR NDOHQGiĜH 0JU *DE]G\ORYi ]iuryhė SRGČ NRYDOD REČWDYpPX SHUVRQiOX MDN ]D SĜtSUDYX FHOp DNFH WDN ]D SĜLFK\VWiQt REþHUVWYHQt SUR QDGDQp ]SČYDþN\ UHG Projekt Krizová intervence pro děti, mládež a rodiče v problematice zneužívání drog, mimo alkoholu Městská nemocnice Ostrava, p. o., díky projektu Krizová intervence pro děti, mládež a rodiče v problematice zneužívání drog, mimo alkoholu od dubna 2014 do poloviny prosince 2014 vyšetřila celkem 129 osob, jednalo se o orientační vyšetření moče na drogy. Projekt byl financován z neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy. Byly pořízeny drogové testy a další provozní materiál. Nejvíce požadavků přicházelo ze strany výchovných ústavů a v poslední době také ze sociálních odborů. Celkem provedených odběrů z toho: Marihuana AMP OPI BZD pozitivní 44 negativní 52 pozitivní 6 negativní 83 pozitivní 5 negativní 15 pozitivní 10 negativní 3 Rodiče některých dětí konzultovali problém svých mladistvých, byly jim podány informace o drogové problematice a závažnosti jejích užívání. Zájem o testování mladistvých byl také z jiných okresů, např. NJ, Opava. Rodiče telefonovali a dotazovali se, pokud budou potřebovat tuto službu, zda mohou přijet. Radmila Vysloužilová vrchní sestra oddělení Psychiatrie Nová vířivá vana v Dětském rehabilitačním stacionáři 3RPiKi N OpþHEQp QHER UHOD[DþQt PDVi ål KRUQtFK þl GROQtFK NRQþHWLQ D QRYČ ML SĜL OpþEČ KDQGLFDSRYDQêFK GČWt SRXåtYi SHUVR QiO 'ČWVNpKR UHKDELOLWDþQtKR VWDFLRQiĜH. ]DNRXSHQt PRELOQt YDQ\ Y KRGQRWČ.þ SĜLVSČOD QDGDFH 1DGDFH GČWHP ]D SRGSR U\ VSROHþQRVWL 6ZLVV /LIH 6HOHFW 6ODYQRVWQt SĜHGiQt VH XVNXWHþQLOR ]D ~þdvwl ]ivwxsfĥ VSROHþQRVWL 6ZLVV /LIH 6HOHFW QiPČVWN\QČ ĜHGLWHOH SUR RãHWĜRYDWHOVNRX SpþL 0JU 0DUJL W\ 0DOtãNRYp D YUFKQt VHVWU\ '56 0JU 'DUML :DF]\ĔVNH UHG

7 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 STRANA 7 Poděkování za den Mikuláše v MNO Neurochirurgie Poděkování porodnici Gynekologie a porodnictví Chirurgie a úrazové chirurgie, st. C Geriatrie a Interna Chirurgie D Poděkování odd. Dětského lékařství - lůžková část

8 STRANA 8 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 Prosincové pracovní večery Spolku lékařů v Ostravě Poděkování porodnici Chirurgie a úrazové ch. E Neurologie lůžková část Gynekologie Poděkování Ortopedii B Bistro aktuality leden 2015 od nového roku jsme si pro Vás připravili novinku: aspikové misky vlastní výroby různé druhy. Na objednávku i větší aspikové dorty různé motivy: kapřík, podkova,... Cena 130 Kč za dort. dále jsme pro Vás připravili možnost ranního nákupu u nás v Bistru již od 5.40 ve všední dny. Provoz na tzv. ranní zvonek u vchodu do Bistra, který bude v nejbližších dnech instalován. Bistro si pro Vás připravilo i ranní snídaňové teplé a studené menu vícero druhů. Můžete se například těšit na: chléb se smaženkou smaženka sladká tvarohová teplý croissant chléb s máslem a vajíčkem chléb s rybí pomazánkou široký výběr koláčku nápoje: čaj, káva, kakao a další Menu nápoj a snídaně bude za zvýhodněnou cenu v rozmezí dle výběru od 25 do 49 Kč. Snídaňové menu je možno si objednat i den dopředu telefonicky ( ) nebo osobně v Bistru. Jakékoliv Vaše nové nápady či postřehy pište, prosím, na Tým bistra JL all for you s.r.o. Městská nemocnice je příspěvkovou organizací města Zpravodaj Městské nemocnice Ostrava Vydává ředitelství Městské nemocnice Ostrava, Nemocniční 20, Ostrava pro vlastní potřebu Sazba: Petr Janáček, Náklad 2000 výtisků Neprodejné Foto: Ing. Magda Otáhalová, Bc. Lucie Branná, Monika Konopková Odpovědní redaktoři: Ing. Magda Otáhalová, Bc. Lucie Branná zástupci pro marketing a média. Registrace MK ČR E Jazyková úprava: Bc. Lucie Branná

165 let Vám poskytujeme zdravotní péči. Děkujeme za důvěru!!! Stejné místo, nové přístupy, kvalitnější péče!!!

165 let Vám poskytujeme zdravotní péči. Děkujeme za důvěru!!! Stejné místo, nové přístupy, kvalitnější péče!!! ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XIII / ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2013 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA 165 let Vám poskytujeme zdravotní péči Vznik městské nemocnice se datuje rokem 1848. Je nejstarší nemocnicí,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě Jak se mění m nemocnice Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě ing. Miroslav Petrík ředitel a předseda představenstva Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Nemocnice Středočeského

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU v Brně

V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU v Brně Medicína katastrof, Brno 9. února 2006 Hromadný příjem v nemocnicích - zahraniční zkušenosti V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Zdravotně sociální informační portál a Call centrum Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Informační portál Informační portál slouží jako veřejná brána do světa informací Postupem času se začaly rozvíjet

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí Zdravotnictví I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená hlavním městem Prahou název počet lůžek obor Městská nemocnice následné péče, Praha 9 Vysočany 160 LDN následná péče Zřízená

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Informace o projektu ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Údaje o společnosti: MOBIDENT s.r.o. IČ: 02586517 DIČ: CZ02586517 Zápis do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze: oddíl C, vložka 221039 Kontaktní

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR MUDr. Edita Richterová Definice oboru UM a MK UM je lékařským oborem, který se zabývá poskytováním, organizováním a vědeckým

Více

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8 Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Alena Borhyová Iva Holmerová Česká republika 2000/2030 2002 2030 Městská část Praha 8-103,

Více

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek ehealth na Vysočině MUDr. hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví Národní strategie Národní strategie ehealth Vnímáme současný stav v ČR jako velkou absenci reálných ehealth

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI MUDr. Ladislav Václavec, MBA Ředitel Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace a Sdruženého zdravotnického zařízení

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ NEMOCNICE., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové,

Více

Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska

Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska Poskytnutí základních informací o zdravotnickém systému České republiky a zdravotnictví města Brna by mělo sloužit jako východisko k dalším jednáním,

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

seznam stížností za rok 2013

seznam stížností za rok 2013 seznam stížností za rok 2013 leden 2013- prosinec 2013 předmět oddělení výsledek leden stíţnost na vybavení dětské JIP dětská JIP neoprávněná celkem 9 stíţnost- ztráta osobních věcí chirurgie neoprávněná

Více

27. 28.11.2008, Hradec Králové. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Útvar krizového řízení, Fakultní nemocnice Brno

27. 28.11.2008, Hradec Králové. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Útvar krizového řízení, Fakultní nemocnice Brno 5. ročník konference Medicína katastrof -traumatologické plánování a příprava 27. 28.11.2008, Hradec Králové Organizace urgentních příjmů ve FN Brno aktivace a svolávání týmů MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D.

Více

I. Základní údaje o občanském sdružení

I. Základní údaje o občanském sdružení Výroční zpráva 2012 Základní údaje o občanském sdružení I. Základní údaje o občanském sdružení Sídlo sdružení: Nádražní 196 Ostrava 702 00 Telefon: 596 110 882-3 E-mail: Web: Bankovní spojení: krizovecentrum@kriceos.cz

Více

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Historie zdravotnické. služby

Historie zdravotnické. služby Historie zdravotnické záchranné služby Historie zdravotnické záchranné služby Ozraněné a nemocné se lidé starali odedávna. Přešlo však mnoho staletí, než se záchrana životů a zdraví z víceméně náhodné

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Management a ekonomika ve zdravotnictví

Management a ekonomika ve zdravotnictví Chcete vědět, co nás čeká a co nás (asi) nemine v českém zdravotnictví? Přihlaste se do 3 týdenního kurzu, který pořádá Škola veřejného zdravotnictví Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Více

Aktuálně nabízená pracovní místa:

Aktuálně nabízená pracovní místa: Aktuálně nabízená pracovní místa: Přijmeme: Lékaře na oddělení Radiační a klinické onkologie Jičín - specializovaná způsobilost v oboru radiační nebo klinická onkologie - možno i interní kmen nebo absolvent

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

*** Kartičky z druhé fáze

*** Kartičky z druhé fáze říjen 2009 Pardubické karty: pomoc cizincům bez znalosti češtiny Barbora Tošnerová Abstrakt: Cizojazyčné a obrázkové kartičky usnadňují lékařům a sestrám v Pardubické krajské nemocnici 1 komunikaci s nemocnými

Více

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně V. kongres Medicína katastrof s mezinárodní účastí Brno 4.-5. 2. 2010 Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně MUDr. Jan Filipinský ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Záchranný tým ČČK Ostrava se zapojil do pomoci při povodních v oblasti Karvinska, Ostravy a

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Hodnocení finančního zdraví nemocnic v České republice v roce 2014 z údajů hospodaření za rok 2013

Hodnocení finančního zdraví nemocnic v České republice v roce 2014 z údajů hospodaření za rok 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Hodnocení finančního zdraví nemocnic v České republice v roce 2014 z údajů hospodaření za rok 2013 LISTOPAD 2014, PRAHA 1 ÚVOD, CÍLE HealthCare Institute (HCI) ve spolupráci s odbornými

Více

ehealth na Vysočině ISSS 2013 David Zažímal

ehealth na Vysočině ISSS 2013 David Zažímal ehealth na Vysočině ISSS 2013 David Zažímal ehealth nevnímáme jen jako elektronické zdravotnictví, ale v širším pojetí jako komplexní využívání informačních a komunikačních technologií ve zdravotnickém

Více

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU Dětská ozdravovna Bedřichov Špindlerův Mlýn IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov DĚTSKÁ

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

Práva a povinnosti ZZA

Práva a povinnosti ZZA Práva a povinnosti ZZA CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Dány vyhláškou 106/2001 Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí Činnost zdravotníků před odjezdem Činnost při odjezdu Činnost

Více

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Systém traumatologické přípravy v kraji Vysočina Ing. Tomáš Halačka halacka.t@kr-vysocina.cz tel. 564602814 obsah: 1. Laická zdravotnická první pomoc

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013. 1. místo: Fakultní nemocnice v Motole (kategorie Fakultní nemocnice)

Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013. 1. místo: Fakultní nemocnice v Motole (kategorie Fakultní nemocnice) Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013 Předkládáme Vám výsledky celostátního hodnotícího projektu Nemocnice ČR 2013 byly nemocnice komplexně hodnoceny ze čtyř klíčových

Více

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví České vysoké učení technické v Praze FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ workshop Hodnocení zdravotnických prostředků pátek 28. listopadu 2014 J. Kubinyi,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 129 Rozeslána dne 23. prosince 2014 Cena Kč 254, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 129 Rozeslána dne 23. prosince 2014 Cena Kč 254, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 129 Rozeslána dne 23. prosince 2014 Cena Kč 254, O B S A H : 324. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

a medicína katastrof

a medicína katastrof CIMIC a medicína katastrof 9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF zkušenosti, příprava, praxe Hradec Králové 29. 30. listopadu 2012 MUDr. Bc. Dana Hlaváčková Odborná společnost UM a MK ČLS

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

Hromadné neštěstí na dálnici D-1

Hromadné neštěstí na dálnici D-1 Hromadné neštěstí na dálnici D-1 20.3.2008 Přednášející: MUDr. Miroslav Havlík Odborný konzultant: MUDr. Edita Richterová, nám. LPP ZZS KV, p.o. Odborný garant: MUDr. Lukáš Kettner, ředitel ZZS KV, p.o.

Více

ehealth na Vysočině David Zažímal

ehealth na Vysočině David Zažímal ehealth na Vysočině David Zažímal Projekty ehealth Vysočiny uskutečněné probíhající plánované SWLab e@mbulance ERP QI nový NIS MarkQ NeOS emedocs mhealth analýza NIS elektronický podpis 2 ehealth projekty

Více

OBSAH. Seminář 2010 Brno Strana 1 (celkem 17)

OBSAH. Seminář 2010 Brno Strana 1 (celkem 17) OBSAH A. STRUKTURÁLNÍ PLÁN X LOGISTICKÉ SYSTÉMY B. SYSTÉMY MANIPULACE A DOPRAVY PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY MATERIÁLŮ. C. KONTEJNER A DOPRAVNÍ SYSTÉM D. VÝTAHY E. PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM DOPRAVA ODPADU A

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více