ZPRAVODAJ NEMOCNICE. První miminko roku 2015 v Městské nemocnici Ostrava MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ NEMOCNICE. První miminko roku 2015 v Městské nemocnici Ostrava MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA Milí kolegové a kolegyně, ještě jednou nám všem přeji zdraví, slušnost a naději pro rok Moje dnešní pozice v době, kdy píšu tento článek, je poněkud rozporuplná. Mělo by to být mé poslední ohlédnutí za půl rokem, který uběhl velmi rychle. Zároveň je to doba, kdy v nemocnici probíhá audit zřizovatele a chystá se výběrové řízení na nového ředitele. To vše mne staví do postavení spíše opatrného komentátora, než do role tvrdě bilancujícího manažera. Do roku 2015 vstupuje nemocnice dle mého názoru v dobré kondici. Jsme finančně zdravou firmou, která poskytuje odbornou péči v mnoha oborech na té nejvyšší úrovni. Pacienti o nás mají zájem, pyšníme se vysokým objemem centrové péče. Zvyšuje se i množství uchazečů o práci v Městské nemocnici Ostrava. Děkuji vám všem za práci, kterou jste odvedli ve prospěch nemocných, vaší firmy i vás samotných v roce Tento objem péče je pro nás velmi dobrým základem financování v tomto roce. Z hlediska provozního nás však pravděpodobně čeká rok velmi komplikovaný. Plánované zateplení převážné části lůžkového fondu nemocnice se může ukázat jako ohrožení. Zvládnout tak logistiku poskytované péče, zachovat vysokou odbornost a kvalitu a přitom nepoklesnout v objemu a neohrozit tak ekonomické příjmy nemocnice, to bude úkol pro nás všechny v roce, který začal. Nespornou výhodou, která však na naší straně dlouhodobě figuruje, je to, že na práci jsme zvyklí a v minulosti jsme již několikrát dokázali, že závažné a krizové situace zvládat umíme. Nebojím se tedy, že bychom si s rokem 2015 neporadili. Chci vás touto cestou na všech pracovních pozicích požádat o zvýšenou míru tolerance, akceptaci přechodně zhoršených podmínek k vaší práci a ochotu domlouvat se a spolupracovat napříč jednotlivými sektory naší nemocnice. Sám sebe hodnotit nemohu. Chtěl jsem být ředitelem spíše výkonným nežli ceremoniálním. Při svém krátkém působení jsem spoléhal na poradní sbor, o jehož práci jsem se mohl opřít. Těm, kteří mi v mé krátké, ale zajímavé roli pomáhali, děkuji. Něco jsme udělat stihli, někde jsme zůstali na půli cesty. Tak už to bývá. 6 měsíců je doba velmi krátká. Pokud si aspoň někteří z vás po šesti měsících mého snažení kladete otázky a hledáte na ně odpovědi, nebyla to doba marná. Tato nemocnice měla od roku 2009 již pět ředitelů. Nyní čeká na šestého. I to je důvodem k zamyšlení. Jsou věci, které nás přesahují a věci, které můžeme ovlivnit. Víme o tom své. Denně se setkáváme se zdravím a nemocí, narozením a koncem. Ať je nám to, co nás přesahuje, v roce 2015 nakloněno, a to, co můžeme ovlivnit, ať nakloníme na správnou stranu my. Děkuji vám za spolupráci. MUDr. Tomáš Mrázek, Ph.D., MBA ředitel nemocnice První miminko roku 2015 v Městské nemocnici Ostrava Městská nemocnice Ostrava

2 STRANA 2 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 Plyšové postavičky na oddělení Centrálního příjmu s Emergency umožní navázat snazší kontakt s vystresovaným dítětem Finančně zdravá nemocnice je zejména ta, která má dostatek prostředků na úhradu svých závazků, hradí své závazky v přiměřeném čase, není předlužena, investuje do svého majetku, který umožňuje poskytovat kvalitní zdravotní péči, a dokáže adekvátně odměnit svůj personál. Městská nemocnice Ostrava, p. o., patří mezi tři nejlepší v Moravskoslezském kraji. Hodnocení finančního zdraví nemocnic České republiky je součástí celonárodního srovnávacího projektu Nemocnice ČR. Realizátorem tohoto projektu je organizace HealthCare Institute o.p.s., která se dlouhodobě zabývá zvyšování kvality, bezpečnosti a efektivity ve zdravotnictví České republiky. Finanční zdraví bylo hodnoceno z veřejně dostupných údajů, tj. účetní závěrky. Celkem bylo v této oblasti hodnoceno 93 nemocnic. Pevně věřím, že třetím místem umístění Městské nemocnice Ostrava v žebříčku nemocnic Moravskoslezského kraje z hlediska finančního zdraví ukazujeme, že naše finanční kondice dlouhodobě významně ovlivňuje kvalitu poskytovaných služeb, tedy především spokojenost paci- Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, byla vyhodnocena jako třetí nejlepší nemocnice Moravskoslezského kraje z hlediska finančního zdraví entů i zaměstnanců nemocnice. Je to naše společná práce a za tu všem patří velký dík, dodává ředitel Městské nemocnice Ostrava MUDr. Tomáš Mrázek, Ph.D., MBA. (red) Detailnější informace a tiskové zprávy projektu Nemocnice ČR naleznete na: nemocnice-ceske-republiky/celostatniprojekt-nemocnice-cr-2014.html Předvánoční snídaně s vedením MNO

3 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 STRANA 3 Historické okénko Snahu dostat raněného k doktorovi měl člověk od nepaměti. Nejznámější případ je sepsán již v Bibli a jistě jste zaslechli alespoň jméno člověka, který v příběhu poskytl první pomoc. Ano, je to dobrý Samaritán. Během středověku maltézští rytíři začínají cíleně pomáhat svým raněným druhům. Ale první záznam o použití ambulance je Revoluci udělal až Jean Dominique Larrey ( ), který zavedl hned několik zásadních věcí: zavedl nosítka!!! zjistil, že nejdůležitější je zastavit krvácení a začal používat sterilní obvazy, když vypozoroval, že jinak téměř vždy hrozí infekce nedělal rozdíl mezi vlastními a nepřátelskými raněnými, v tomto byl v moderní době první navrhl sanitní vůz tažený koněm či mulou, který projížděl bojištěm ještě v průběhu boje, z roku 1487, kdy zakládali provizorní tábory personál vozu poskytoval okamžité ošetření a transportoval do lazaretů určené k ošetření zraněných v bitvě, tzv. ambulancias. bezprostředně za bitevním polem k primárnímu ošetření a až poté byli pacienti odvezeni do stálých lazaretů Zkrácení vzdálenosti od raněného k lékaři bylo opravdovou revolucí, protože v té době zdravotníci nepožívali žádné speciální ochrany. Podle Larreyových myšlenek byly zřízeny ambulance ve všech moderních armádách a stála na nich i známá M.A.S.H. (Mobile Army Surgical Hospital). Velkou hybnou silou pro rozvoj ambulance je Červený kříž, který byl založen roku Po jeho založení vznikly i mezinárodní úmluvy o neútočení na zdravotníky a vozidla označená znakem Červeného kříže. Od 18. století se v Evropě také rozvíjí snaha dostat lékaře včas i k civilním pacientům. K tomu slouží hlavně koňské povozy. Auta se používají od poloviny 20. století. První záchranná služba funguje v Čechách od Sanitní vůz s koňským potahem na začátku 20. století 60. let 20. století. Historie záchranné služby Ostrava + současnost V době meziválečné zajišťovalo odvoz nemocných, raněných nebo umírajících do ostravských nemocnic nebo ústavů pět záchranných stanic: MZS v Moravské Ostravě Ústřední dopravna při epidemické nemocnici v Zábřehu nad Odrou Záchranná stanice Československého červeného kříže v Moravské Ostravě Záchranná stanice Vítkovické závodní nemocnice MZS v Přívoze Nejfrekventovanější byla Záchranná stanice Československého červeného kříže hlavně pro levné dopravní sazby. Například v roce 1927 převezla 1156 mužů, 1136 žen a 75 dětí, z toho připadalo například 855 na úrazy, 455 na ženské choroby, 264 na zápal slepého střeva, 55 na choromyslné, 26 na sebevraždy a jiné. Městská záchranná služba Ostrava, příspěvková organizace, vznikla k a jejím zřizovatelem bylo statutární město Ostrava. K 31. prosinci 2003 zanikly okresní úřady a vzniklo Územní středisko záchranné služby Ostrava jako nástupnická organizace všech samostatných záchranných služeb. Dominantními činnostmi MZS, p. o., jsou lékařské pohotovosti LPS pro dospělé, LPS dětská a LPS zubní. Síť pracovišť LPS a jejich ordinační doba jsou v měřítku České republiky na špičkové úrovni a poskytují vysoký komfort pacientům. Slouží taktéž praktickým lékařům, protože není v jejich silách při náročné práci zabezpečit nepřetržitou terénní pohotovost svým pacientům. V LPS jsou ošetřeni i pacienti, kteří nemají bydliště v našem spádovém území a nejsou schopni se dostavit ke svému lékaři. Dále LPS ošetřuje samoplátce za úhradu, za které nehradí poskytnutou zdravotní péči zdravotní pojišťovny. LPS poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům, v návaznosti na služby a organizaci Rychlé zdravotnické záchranné služby, v případech náhlé změny zdravotního stavu, zhoršení průběhu onemocnění, vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení. V případě výskytu infekčních onemocnění zajišťuje i základní protiepidemická opatření v nezbytném rozsahu. LPS je veřejnou službou. LPS není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení. K 1. červenci 2011 došlo ke sloučení dvou významných městských organizací Městské záchranné služby Ostrava a Městské nemocnice Ostrava. Nemocnice se tak sloučením rozrostla o 154 zaměstnanců a získala dvě důležitá oddělení, konkrétně Lékařskou službu první pomoci (LSPP), současný název Lékařská pohotovostní služba (LPS), a Dopravu raněných, nemocných a rodiček (DRNR), nyní Doprava raněných a nemocných (DRN). Městská záchranná služba je tak metropolitní nemocnici v mnoha směrech velkým přínosem. Lékařská služba první pomoci je zajišťována jednak ambulantně, jednak výjezdovou a dopravní službou. Všechna vozidla DZS (Dopravní zdravotnická služba) jsou začleněna v IZS (Integrovaný záchranný systém).

4 STRANA 4 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 PŘEDSTAVUJEME: PharmDr. Kamil Hrubý, Ph.D. vedoucí lékárník Lékárny Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace Určitě by nám všem, pacientů i lékárníkům, prospěl systém běžný v západní Evropě, kdy jsou na všechny léky ze zdravotního pojištění ve všech lékárnách stejné doplatky. S batohem zmizet na několik dní, to je moje.

5 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 STRANA 5 Rok co rok zvyšuje porodnice v Městské nemocnici Ostrava svůj komfort pro maminky a jejich miminka, aneb co v porodnici psal rok DNp URN E\O URNHP NG\ VH QD RGGČOHQt *\QHNRORJLH D SRURGQLFWYt QHVHGČOR VH ]DOR åhqêpd UXNDPD D QHVSDOR QD YDYĜtQHFK 1DãH SRURGQLFH REKiMLOD D ]QRYX ]tvndod VWDWXW,QWHUPHGLiUQtKR FHQWUD SHULQDWiOQt SpþH MDNR MHGLQi Y 0RUDYVNRVOH]VNpP NUDML 6 WtP VSRMHQi SRSXODULWD D YãHREHFQi ]QiPRVW YHGOD N GDOãtPX UĤVWX SRURGĤ R GDOãtFK RSURWL URNX 9 REODVWL ]NYDOLWQČQt OpþHEQp SpþH MVPH Y\ EDYLOL QDãL *\QHNRORJLFNRX DPEXODQFL IXQ JXMtFt QHSĜHWUåLWČ KRGLQ GHQQČ PRGHUQtP VRQRJUD FNêP SĜtVWURMHP VH GYČPD Y\ãHWĜR YDFtPL VRQGDPL 5R]ãtĜLOL MVPH RSHUDþQt Op þheqp PRåQRVWL ]HMPpQD Y REODVWL GČORåQtFK P\RPĤ ]DYHGHQt QRYpKR ãlftkr PDWHULiOX DOH WDNp NRQ]HUYDWLYQt OpþHEQp PHWRG\ P\R PĤ Y UiPFL QRYp P\RPRYp SRUDGQ\ =DKiMLOL MVPH SURMHNW RI FH UHåLPX SURYiGČQt K\VWHURVNRSLt Y ORNiOQt DQHVWH]LL -DNR MHGLQp SUDFRYLãWČ QD 0RUDYČ D 6OH]VNX SRXåtYiPH RSHUDþQt ODVHU N VSHFLDOL]RYDQêP RSHUDþQtP ~NRQĤP D Y OHWRãQtP URFH E\O ]DNRXSHQ QRYê SĜtVWURM NWHUê QDKUDGLO GRVOXKXMtFt 9 REODVWL ]NYDOLWQČQt VOXåHE D NRPIRUWX SD FLHQWĤ MVPH GRNRQþLOL UHNRQVWUXNFL NRXSHOHQ 2GGČOHQt ãhvwlqhgčot WDN åh NDåGê SRNRM Pi N GLVSR]LFL PRGHUQt NRXSHOQX D WRDOHWX =H VSRQ]RUVNêFK ]GURMĤ E\O QD 2GGČOHQt ãhv WLQHGČOt QRYČ Y\EDYHQ SURVWRU SUR QiYãWČY\ D VWUDYRYiQt =H VSRQ]RUVNêFK ]GURMĤ E\OD QRYêP QiE\WNHP D WDNp QRYêPL PXOWLIXQNþ QtPL $52 VWRON\ SUR NDåGp ] SČWL OĤåHN Y\ EDYHQD WDNp -,3 9 REODVWL 35 SUH]HQWDFH D VSROXSUiFH V RG ERUQRX YHĜHMQRVWt MVPH E\OL YHOPL DNWLYQt 9 GXEQX MVPH SRĜiGDOL VHPLQiĜ Ä-DUQt VHWNiQt J\QHNRORJĤ 06 NUDMH³ Y KRWHOX 3DUN,QQ NG\ RGERUQê SURJUDP FHOpKR RGSROHGQH ]DMLVWLOL OpNDĜL QDãHKR RGGČOHQt D VHPLQiĜH VH ]~þdvwqlor DVL RGERUQtNĤ 1DG KRMQRX ~þdvwt Y\VORYLO SĜHNYDSHQt L SĜHGVHGD 66* ý5 08'U 'YRĜiN NWHUê E\O KRVWHP VHPL QiĜH 3UR VHVWHUVNRX RGERUQRX YHĜHMQRVW QDãH RGGČOHQt XVSRĜiGDOR VHPLQiĜ Ä-DUQt VHWNiQL SRURGQtFK DVLVWHQWHN³ %\OD WR DNFH YHOPL SR]LWLYQČ KRGQRFHQi D QDYãWtYLOR ML ]KUXED SRURGQtFK DVLVWHQWHN ]H ãlurnpkr RNROt NWHUp ]iuryhė PČO\ PRåQRVW ]~þdvwqlw VH H[ NXU]H QD QDãHP RGGČOHQt 9\YUFKROHQtP RG ERUQêFK DNWLYLW E\OD SRG]LPQt NRQIHUHQFH Y KRWHOX 6ROiĖ Y %HVN\GHFK 'YRXGHQQt DNFL NRPSOHWQČ ]RUJDQL]RYDOR RGERUQČ SĜLSUDYL OR D VSRQ]RUVN\ ]DMLVWLOR QDãH RGGČOHQt 2G YtFH QHå SĜLKOiãHQêFK ~þdvwqtnĥ ] FHOpKR 0RUDYVNRVOH]VNpKR NUDMH SĜLãO\ YHOPL SR]L WLYQt RKODV\ -VHP YHOLFH UiG åh SRþHW SRURGĤ ]QDWHOQČ URVWH 1iã WUHQG YVWĜtFQRVWL N URGLþNiP QDEtGQXWt DOWHUQDWLYQtFK SĜtVWXSĤ N SRUR GĤP D GDOãt VNXWHþQRVWL VH ]DþtQDMt SURMH YRYDW REURYVNêP ]imphp R QDãL SRURGQL FL 6YČGþt R WRP L IDNW åh MVPH Y URFH PČOL QHMYtFH SRURGĤ ]D SRVOHGQtFK OHW D VLFH 2SURWL URNX VH SRURGQRVW ]YêãLOD R ]D SRVOHGQt WĜL URN\ VH ]Yê ãlo SRþHW SRURGĤ GRNRQFH R 08'U 0DUHN 2åDQD 3ULPiĜ RGGČOHQt *\QHNRORJLH D SRURGQLFWYt 012 Vánoční fotbalový turnaj O putovní pohár ředitele MNO vyhráli borci z LPS 3ĜtMHPQp SĜHGYiQRþQt VRERWQt VSRUWRYQt GRSROHGQH VWUiYLOL IRWEDORYt QDGãHQFL Y KDOH 6DUH]D Y 2VWUDYČ 3ĜtYR]H NGH VH NRQDO SUY Qt YiQRþQt KDORYê IRWEDORYê WXUQDM Ä2 SX WRYQt SRKiU ĜHGLWHOH 012³ SRĜiGDQê 2G ERUHP EH]SHþQRVWL D NUL]RYpKR Ĝt]HQt 2GE\OR SĜHVQČ GHYČW KRGLQ D QDGãHQFL NX ODWpKR VSRUWX VH VHãOL YH VSRUWRYQt KDOH DE\ ]PČĜLOL VYp VtO\ ÒYRGQt VODYQRVWQt YêNRS SURYHGOL IRWEDOLVWp )& %DQtNX 2V WUDYD -LĜt 3DYOHQND D 0LFKDO )U\GU\FK NWHĜt WDNp ~YRGQt ]isdv\ VH ]imphp VOH GRYDOL +UDFt V\VWpP ÄNDåGê V NDåGêP³ KUDFt þdv MHGQRKR XWNiQt [ PLQXW þdvrptux ĜtGLO -DQ $GDPRYVNê SURYČĜLO NRQGLFL YãHFK ]~þdvwqčqêfk KUiþĤ SČWL WêPĤ ěhglwhovwyt 2VWUDKD $52 &KLUXUJLH /36 =D PRKXWQp KR IDQGČQt SĜtWRPQêFK GLYiNĤ ] ĜDG ]DPČVW QDQFĤ D URGLQQêFK SĜtVOXãQtNĤ Y\SXNO SUYQt ]isdv PH]L WêPHP &KLUXUJLH D $52 SRG EHGOLYêP ]UDNHP UR]KRGþtKR SDQD -LĜtKR 3Dþ N\ 3R Y\URYQDQpP XWNiQt QDNRQHF WêP &KL UXUJLH ]YtWČ]LO. GDOãtPX PDþL QDVWRXSLO WêP /36 SURWL 2VWUD]H NRQHþQê YêVOHGHN &HOp GRSROHGQH E\OR QDELWR ERKDWêPL VSRU WRYQtPL ]iålwn\ D VWĜHOHFNêPL SĜtOHåLWRVWPL -HãWČ SĜHG SRVOHGQtP ]isdvhp PH]L WêPHP &KLUXUJLH D ěhglwhovwyt QHE\OR MLVWp NRQHþQp SRĜDGt SR OtWpP ERML NG\ VL KUiþL ViKOL QD GQR VYêFK VLO ]YtWČ]LOR PXåVWYR ěhglwhovwyt NWHUp QDNRQHF ]tvndor PtVWR 2 DEVROXWQtP YtWČ]L WXUQDMH QDNRQHF SURWRåH YãHFKQ\ WĜL MPHQRYD Qp WêP\ ]tvndo\ ERGĤ UR]KRGOR VNyUH D QD VWXStQHN QHMY\ããt VH SRVWDYLOL ERUFL ] /36 0L ODQ 7\OHþHN 5DGLP 9HþHĜD 9tWČ]VODY 6WDEOD 3DYHO 7ĦUNH 3HWU -DODQGåLHY 7RPiã 3URVHFNê 2QGĜHM -HQþR -LĜt $GDPHF NWHĜt VL SĜHY]DOL ] UXNRX ĜHGLWHOH 012 7RPiãH 0Ui]ND NWHUê E\O ]iuryhė EUDQNiĜHP WêPX &KLUXUJLH FHQ QRX WURIHM 6OiYD YtWČ]ĤP þhvw SRUDåHQêP -H RYãHP SUDYGRX åh FtOHP WXUQDMH E\OR SĜHGH YãtP GREĜH VH SREDYLW D VSROHþQČ VL ]DVSRU WRYDW YtWČ]VWYt E\OR MHQ VODGNRX WĜHãLQNRX QD SRP\VOQpP IRWEDORYpP GRUWX 3R WXUQDML þhndor QD YãHFKQ\ SĜtWRPQp KUiþH REþHUVWYHQt ] QHPRFQLþQtKR %LVWUD -/ DOO IRU \RX D V ]D QČå GČNXMHPH 7XUQDM E\O SRGSR ĜHQ WDNp IRUPRX QDQþQtKR GDUX UPRX 7( UHG 0$5 VSRO V U R Adventní hudební vystoupení v Domě sociálních služeb 8åLYDWHOp 'RPX VRFLiOQtFK VOXåHE Y 2VWUD YČ 5DGYDQLFtFK VWUiYLOL SĜtMHPQp SURVLQFR Yp GRSROHGQH SĜL KXGHEQtP Y\VWRXSHQt 3DQ 9iFODY âylguqrfk GREURYROQtN ] 'REURYRO QLFNpKR FHQWUD $'5$ 2VWUDYD ]D]StYDO D ]DKUiO SUR UDGRVW QHMHQ YiQRþQt NROHG\ DOH L ]QiPp OLGRYp StVQČ D GRãOR L QD StVQLþN\ QD SĜiQt 9 SUĤEČKX VYpKR Y\VWRXSHQt ]DKUiO SDQ âyl GUQRFK QD DNRUGHRQ WUXENX StãĢDOX D WDNp QD IXMDUX 3ĜtWRPQt VL QČNWHUp ]QiPp PHORGLH ]D]StYDOL VSROHþQČ V KXGHEQtNHP NWHUê E\O QD ]iyču RGPČQČQ YHONêP SRWOHVNHP D SĜL VOtELO åh VH V QtP Y 'RPČ VRFLiOQtFK VOXåHE XåLYDWHOp XUþLWČ ]DVH EU]\ XYLGt 3ĜtMHPQRX DWPRVIpUX GRSOQLOR YiQRþQČ Y\ ]GREHQp SURVWĜHGt L QHDONRKROLFNê YiQRþQt SXQþ NWHUê SĜtWRPQêP SĜLSUDYLO RãHWĜRYDWHO VNê SHUVRQiO 0JU -DQD =igudsryi NRRUGLQiWRU SUR GREURYROQLFNRX þlqqrvw Y 012

6 STRANA 6 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 Předvánoční vystoupení v Léčebně dlouhodobě nemocných 9 SĜHGYiQRþQt þdv QDYãWtYLO\ /pþheqx GORXKR GREČ QHPRFQêFK RSČW GČWL ] SČYHFNpKR NURXå NX SĜL =â D 0â 2VWUDYD +RãĢiONRYLFH.RQ FHUW ]RUJDQL]RYDO\ UHKDELOLWDþQt SUDFRYQLFH D I\]LRWHUDSHXWN\ ] /'1 ãlnryqêfk VOHþHQ SĜLMHOR Y ~WHUê SURVLQFH SRWČãLW VYêP YiQRþQtP Y\VWRXSHQtP SDFLHQW\ Y /'1 1D UHSHUWRiUX E\O\ YiQRþQt NROHG\ Y N\WDUR YpP GRSURYRGX SDQD XþLWHOH D ]iuryhė YHGRX FtKR SČYHFNpKR NURXåNX,QJ.DUOD 9LãQLFNp KR 1DURGLO VH.ULVWXV 3iQ 0\ WĜL NUiORYp 1HVHP YiP QRYLQ\ 9HVHOp YiQRþQt KRG\ -DN MVL NUiVQp QHYLĖiWNR 3ĤMGHP VSROX GR %HW OpPD 9\VWRXSHQt SRNUDþRYDOR SĜtGDYNHP Y SRGREČ ]QiPêFK StVQt ] SRKiGHN 'ČOiQt 6WDWLVWLND OLGRYêFK StVQt L VNODGHE ] YODVWQt KR UHSHUWRiUX QHFK\EČO\ DQL ]QiPp KLW\ SRSX OiUQt KXGE\ VNXSLQD /XQHWLF 0iPD.UDMþR.OXV &HVWD QD ]iyču ]D]QČO SĜtGDYHN Y SRGR EČ ]QiPp OPRYp VNODGE\ 0ĤM þdv ] SRSXOiU QtKR VHULiOX 6DQLWND 2 Y\VWRXSHQt E\O YHONê ]imhp FRå XNi]DOD ]FHOD ]DSOQČQi VSROHþHQVNi PtVWQRVW 3DFLHQ WL SHUVRQiO L QiPČVWN\QČ SUR RãHWĜRYDWHOVNRX SpþL 0JU 0DUJLWD 0DOtãNRYi VL ]QiPp NROHG\ ]D]StYDOL VSROX V GČWPL Ä-H WR PRF KH]Np Y\ VWRXSHQt Y SĜHGYiQRþQt þdv E\ QLNGR QHPČO EêW ViP GČWL VH VQDåt D MVRX PRF ãlnryqp ³ ĜHNOD SDQt QiPČVWN\QČ 1D NRQFL SĜHGVWDYHQt E\O\ GČWL RGPČQČQ\ YHONêP SRWOHVNHP GČY þdwĥp L SDQX XþLWHOL SRWp SRGČNRYDOD MDN SDQt QiPČVWN\QČ WDN YUFKQt VHVWUD 0JU *DE]G\OR Yi D SĜHGDO\ PDOê GiUHN Y SRGREČ DGYHQWQtKR NDOHQGiĜH 0JU *DE]G\ORYi ]iuryhė SRGČ NRYDOD REČWDYpPX SHUVRQiOX MDN ]D SĜtSUDYX FHOp DNFH WDN ]D SĜLFK\VWiQt REþHUVWYHQt SUR QDGDQp ]SČYDþN\ UHG Projekt Krizová intervence pro děti, mládež a rodiče v problematice zneužívání drog, mimo alkoholu Městská nemocnice Ostrava, p. o., díky projektu Krizová intervence pro děti, mládež a rodiče v problematice zneužívání drog, mimo alkoholu od dubna 2014 do poloviny prosince 2014 vyšetřila celkem 129 osob, jednalo se o orientační vyšetření moče na drogy. Projekt byl financován z neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy. Byly pořízeny drogové testy a další provozní materiál. Nejvíce požadavků přicházelo ze strany výchovných ústavů a v poslední době také ze sociálních odborů. Celkem provedených odběrů z toho: Marihuana AMP OPI BZD pozitivní 44 negativní 52 pozitivní 6 negativní 83 pozitivní 5 negativní 15 pozitivní 10 negativní 3 Rodiče některých dětí konzultovali problém svých mladistvých, byly jim podány informace o drogové problematice a závažnosti jejích užívání. Zájem o testování mladistvých byl také z jiných okresů, např. NJ, Opava. Rodiče telefonovali a dotazovali se, pokud budou potřebovat tuto službu, zda mohou přijet. Radmila Vysloužilová vrchní sestra oddělení Psychiatrie Nová vířivá vana v Dětském rehabilitačním stacionáři 3RPiKi N OpþHEQp QHER UHOD[DþQt PDVi ål KRUQtFK þl GROQtFK NRQþHWLQ D QRYČ ML SĜL OpþEČ KDQGLFDSRYDQêFK GČWt SRXåtYi SHUVR QiO 'ČWVNpKR UHKDELOLWDþQtKR VWDFLRQiĜH. ]DNRXSHQt PRELOQt YDQ\ Y KRGQRWČ.þ SĜLVSČOD QDGDFH 1DGDFH GČWHP ]D SRGSR U\ VSROHþQRVWL 6ZLVV /LIH 6HOHFW 6ODYQRVWQt SĜHGiQt VH XVNXWHþQLOR ]D ~þdvwl ]ivwxsfĥ VSROHþQRVWL 6ZLVV /LIH 6HOHFW QiPČVWN\QČ ĜHGLWHOH SUR RãHWĜRYDWHOVNRX SpþL 0JU 0DUJL W\ 0DOtãNRYp D YUFKQt VHVWU\ '56 0JU 'DUML :DF]\ĔVNH UHG

7 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 STRANA 7 Poděkování za den Mikuláše v MNO Neurochirurgie Poděkování porodnici Gynekologie a porodnictví Chirurgie a úrazové chirurgie, st. C Geriatrie a Interna Chirurgie D Poděkování odd. Dětského lékařství - lůžková část

8 STRANA 8 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA / ROČNÍK XV / ČÍSLO 1 / LEDEN 2015 Prosincové pracovní večery Spolku lékařů v Ostravě Poděkování porodnici Chirurgie a úrazové ch. E Neurologie lůžková část Gynekologie Poděkování Ortopedii B Bistro aktuality leden 2015 od nového roku jsme si pro Vás připravili novinku: aspikové misky vlastní výroby různé druhy. Na objednávku i větší aspikové dorty různé motivy: kapřík, podkova,... Cena 130 Kč za dort. dále jsme pro Vás připravili možnost ranního nákupu u nás v Bistru již od 5.40 ve všední dny. Provoz na tzv. ranní zvonek u vchodu do Bistra, který bude v nejbližších dnech instalován. Bistro si pro Vás připravilo i ranní snídaňové teplé a studené menu vícero druhů. Můžete se například těšit na: chléb se smaženkou smaženka sladká tvarohová teplý croissant chléb s máslem a vajíčkem chléb s rybí pomazánkou široký výběr koláčku nápoje: čaj, káva, kakao a další Menu nápoj a snídaně bude za zvýhodněnou cenu v rozmezí dle výběru od 25 do 49 Kč. Snídaňové menu je možno si objednat i den dopředu telefonicky ( ) nebo osobně v Bistru. Jakékoliv Vaše nové nápady či postřehy pište, prosím, na Tým bistra JL all for you s.r.o. Městská nemocnice je příspěvkovou organizací města Zpravodaj Městské nemocnice Ostrava Vydává ředitelství Městské nemocnice Ostrava, Nemocniční 20, Ostrava pro vlastní potřebu Sazba: Petr Janáček, Náklad 2000 výtisků Neprodejné Foto: Ing. Magda Otáhalová, Bc. Lucie Branná, Monika Konopková Odpovědní redaktoři: Ing. Magda Otáhalová, Bc. Lucie Branná zástupci pro marketing a média. Registrace MK ČR E Jazyková úprava: Bc. Lucie Branná

165 let Vám poskytujeme zdravotní péči. Děkujeme za důvěru!!! Stejné místo, nové přístupy, kvalitnější péče!!!

165 let Vám poskytujeme zdravotní péči. Děkujeme za důvěru!!! Stejné místo, nové přístupy, kvalitnější péče!!! ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XIII / ČÍSLO 7-8 / ČERVENEC-SRPEN 2013 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA 165 let Vám poskytujeme zdravotní péči Vznik městské nemocnice se datuje rokem 1848. Je nejstarší nemocnicí,

Více

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách Zdravotní péče v ČR, Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zákon č. 220/1991

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 28.4.2003 Nemocnice v Moravskoslezském kraji k 31.12.2002 V Moravskoslezském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Struktura zdravotní péče v ČR, státní a nestátní zdravotnická zařízení Struktura zdravotní péče v České republice. Poskytovanou zdravotní péči můžeme rozdělit podle různých hledisek. Jedním z těchto hledisek

Více

NABÍDKA ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice DALŠÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Dům zubní péče pro děti i dospělé Lékařská služba první pomoci pro děti i dospělé

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 112 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 6.

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015 Zdravotnická záchranná služba 155 Univerzální tísňová linka 112 (= jednotné evropské číslo tísňového volání, dovoláte se hasičů, policie i lékařské záchranky,

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 14.5.2002 Nemocnice v Jihomoravském kraji v roce 2001 V Jihomoravském kraji existovalo

Více

Potřebujete praktického nebo odborného lékaře? Nevíte, kde je Vaše zdravotní dokumentace? Máte problémy se zdravotní pojišťovnou?

Potřebujete praktického nebo odborného lékaře? Nevíte, kde je Vaše zdravotní dokumentace? Máte problémy se zdravotní pojišťovnou? Potřebujete praktického nebo odborného lékaře? Nevíte, kde je Vaše zdravotní dokumentace? Máte problémy se zdravotní pojišťovnou? Tyto informace jsou zveřejněny na www.ostrava.cz Zdravotní pojišťovna Zdravotní

Více

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o.

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o. Úvod Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace (ZZS OK), vznikla 1. července 2004. Zřizovatelem organizace je samotný

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 ROČENKA Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Více

Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK

Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK Program Strategická koncepce pro řízení a rozvoj zdravotnictví

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty Cevro institut i

Více

Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006. Activity of health emergency services in 2006

Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006. Activity of health emergency services in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 8. 2007 33 Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006 Activity of health emergency services

Více

Potřebujete praktického nebo odborného lékaře? Nevíte, kde je Vaše zdravotní dokumentace? Máte problémy se zdravotní pojišťovnou?

Potřebujete praktického nebo odborného lékaře? Nevíte, kde je Vaše zdravotní dokumentace? Máte problémy se zdravotní pojišťovnou? Potřebujete praktického nebo odborného lékaře? Nevíte, kde je Vaše zdravotní dokumentace? Máte problémy se zdravotní pojišťovnou? Tyto informace jsou zveřejněny na www.ostrava.cz Zdravotní pojišťovna Zdravotní

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

, kde v současné době slouží dva týmy - Rychl á lékařská pomoc (osádku tvoří lékař, sestra a řidič) a Rychlá zdravotnická pomoc (sestra, řidič).

, kde v současné době slouží dva týmy - Rychl á lékařská pomoc (osádku tvoří lékař, sestra a řidič) a Rychlá zdravotnická pomoc (sestra, řidič). Telefon: 155 Nedílnou součásní zdravotnického systému je i Rychlá lékařská pomoc (RLP), která vznikla v Rýmařově 1. května 1993 při bývalé Nemocnici Rýmařov. Od ledna 1995 přešla RLP v Rýmařově pod vznikající

Více

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období 2014-2020 OP Zaměstnanost Centra podpory zdraví (CPZ) hlavní cíle Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti zdravotní péče v oblasti prevence nemocí a

Více

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003

Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.10.2003 62 Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003 Struktura sítě zdravotnických zařízení již

Více

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení Část B 9 Plán zdravotnického zabezpečení 1 Plán zdravotnického zabezpečení Obsah: Úvod 3 1. Zdroje a služby pro zdravotnické zabezpečení činnosti Městského úřadu Ostrov a krizového štábu města při řešení

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen Pojišťovna nebo VZP ) připravila

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Vyhlášky platné od 1.1.2015: -Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 -Vyhláška č. 325/2014 Sb., o nákladových indexech věkových

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok

348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 348/2016 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. října 2016 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17

Více

BONA-KO I Í ÚTULEK, KOZLY 35, 470 01 ESKÁ LÍPA, tel.: 736 271 294 a 487 824 371,

BONA-KO I Í ÚTULEK, KOZLY 35, 470 01 ESKÁ LÍPA, tel.: 736 271 294 a 487 824 371, M BONA-KO I Í ÚTULEK, KOZLY 35, 470 01 ESKÁ LÍPA, tel.: 736 271 294 a 487 824 371, KASTRA NÍ PROGRAM TITULNÍ OBÁLKA Kocour-kastrát Šmudla, 1,5 let foto: MVDr. uboš Hrib VÝCHOVNÝ A VZD LÁVACÍ PROGRAM KAPACITA

Více

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík

Zdravotně sociální informační portál a Call centrum. Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Zdravotně sociální informační portál a Call centrum Ing. Michaela Teplá Ing. Jan Hladík Informační portál Informační portál slouží jako veřejná brána do světa informací Postupem času se začaly rozvíjet

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

BAROMETR MEZI MEDIKY (studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice)

BAROMETR MEZI MEDIKY (studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice) Zvyšování bezpečnosti, kvality a efektivity ve zdravotnictví Detailní výsledky celostátního průzkumu BAROMETR MEZI MEDIKY (studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice) Daniel

Více

VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016

VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Strana 3370 Sbírka zákonů č. 273 / 2015 Částka 111 273 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2015 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 Ministerstvo zdravotnictví

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

SARDINIE )$.8/7$7,91Ë 9é/(7< 6UGFH D SHUOD 6DUGLQLH ± FHORGHQQt YêOHW V þhvnêp YêNODGHP 1DYãWtYtPH QHMNUiVQČMãt KRUVNê QiURGQt SDUN 6DUGLQLH NWHUê MH SUiYHP QD]êYiQ VUGFHP RVWURYD 9 PČVWHþNX 0DPRLDGD QDYãWtYtPH

Více

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě Jak se mění m nemocnice Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě ing. Miroslav Petrík ředitel a předseda představenstva Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Nemocnice Středočeského

Více

Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR. Propojujeme zdravotnictví

Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR. Propojujeme zdravotnictví Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR CGM s téměř 385.000 zákazníky ve 34 zemích světa Klíčové ukazatele 2011 Zákazníci cca 385,000 Obrat 397 M EBITDA 73 M Zaměstnanci ca. 3,500 Cíle Nejlepší

Více

V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU v Brně

V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU v Brně Medicína katastrof, Brno 9. února 2006 Hromadný příjem v nemocnicích - zahraniční zkušenosti V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU

Více

STRATEGIE NEMOCNIC V MĚNÍCÍM SE PROSTŘEDÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

STRATEGIE NEMOCNIC V MĚNÍCÍM SE PROSTŘEDÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ STRATEGIE NEMOCNIC V MĚNÍCÍM SE PROSTŘEDÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Pavel Hroboň, Ministerstvo zdravotnictví ČR Praha, 8. 3. 2007 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Očekávané změny ve vnějším prostředí: Změny ve stanovení

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2010

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2010 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2010 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2010 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11 11. 10. 2012 Souhrn Činnost chirurgických oborů v Kraji Vysočina v roce 2011 Surgical Care

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

Projekty ukončené do roku 2013

Projekty ukončené do roku 2013 Projekty ukončené do roku 2013 Název projektu, operační Stručný popis Cílový uživatel Operační Výdaje projektu v tis. Podíl MSK v tis. Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví České vysoké učení technické v Praze FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ workshop Hodnocení zdravotnických prostředků pátek 28. listopadu 2014 J. Kubinyi,

Více

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Institut pro veřejnou diskusi Integrace zdravotní a sociální péče MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Zákon o zdravotních službách Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 20.06.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 20.06.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 242 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví

Více

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 Strana 6258 Sbírka zákonů č. 475 / 2012 475 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Od září funguje v nemocnici poradní sbor NLP a NOP

Od září funguje v nemocnici poradní sbor NLP a NOP ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XV / ČÍSLO 6 / ŘÍJEN 2015 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA Od září funguje v nemocnici poradní sbor NLP a NOP Městská nemocnice je největší nemocnicí nefakultního typu v České republice

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Informace o projektu ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Údaje o společnosti: MOBIDENT s.r.o. IČ: 02586517 DIČ: CZ02586517 Zápis do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze: oddíl C, vložka 221039 Kontaktní

Více

Zdravotnictví. ve světě, v ČR, v regionu resort Plzeňského kraje Skupina ZHPK

Zdravotnictví. ve světě, v ČR, v regionu resort Plzeňského kraje Skupina ZHPK Zdravotnictví ve světě, v ČR, v regionu resort Plzeňského kraje Skupina ZHPK 31. 5. 2016 České zdravotnictví: Kvalitní EHCI 2015 - EuroIndex kvality zdravotní péče 1. Nizozemí 2. Švýcarsko 3. Norsko, 4,

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek ehealth na Vysočině MUDr. hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví Národní strategie Národní strategie ehealth Vnímáme současný stav v ČR jako velkou absenci reálných ehealth

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 11 30. 8. 2007 Chirurgická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2006 (chirurgie,

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2016

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2016 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha rok 2016 Typ žadatele: právnická osoba v oblasti zdravotní Účel dotace TERÉNNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PŘI LRS CHVALY I. Údaje o žadateli Název organizace

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Možnosti nastavení efektivní spolupráce při práci s lidmi bez domova

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Možnosti nastavení efektivní spolupráce při práci s lidmi bez domova Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Možnosti nastavení efektivní spolupráce při práci s lidmi bez domova 15. 5. 2014 DK Akord - Ostrava Pracovní skupina č. 1: I. Vymezení

Více

IZIP Elektronická zdravotní knížka

IZIP Elektronická zdravotní knížka IZIP Elektronická zdravotní knížka Emergentní dataset v Elektronické Zdravotní Knížce - Mobilní data pro život KTTP a IZIP MUDr. Pavel Trnka, Mgr. Lukáš Bil Systém IZIP Elektronická Zdravotní Knížka Systém

Více

Vyhodnocení celostátního průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu největších zaměstnavatelů v České republice

Vyhodnocení celostátního průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu největších zaměstnavatelů v České republice Počet hlasů (%) Počet hlasů (%) Vyhodnocení celostátního průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu největších zaměstnavatelů v České republice 46% z celkového počtu hlasujících zaměstnavatelů používá

Více

Zdravotnická záchranná služba jihočeského kraje MUDr René Papoušek

Zdravotnická záchranná služba jihočeského kraje MUDr René Papoušek Zdravotnická záchranná služba jihočeského kraje MUDr René Papoušek ZOS běžný provoz Dvoustupňové řízení 4 pracoviště call taker 2 pracoviště disepečer ZOS rozdělení při MU Komunikace při MU Oddělení komunikace

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 10.10.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 10.10.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 394 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 86 Zdravotní péče 86.1 Ústavní zdravotní péče 86.10 Ústavní zdravotní péče 86.10.1 Ústavní zdravotní péče - krátkodobou nebo dlouhodobou ústavní zdravotní péči, tj. lékařskou

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST Nemocnici v Mostě musí řídit město t o j e j e d i n á š a n c e n a z m ě n u Volební program Sdružení Mostečané Mostu 2014 říká: Budeme usilovat o získání nemocnice

Více

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x Platné znění částí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (vypouštěný text je přeškrtnut,

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8 Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Alena Borhyová Iva Holmerová Česká republika 2000/2030 2002 2030 Městská část Praha 8-103,

Více

Zdravotnictví Slavkov u Brna

Zdravotnictví Slavkov u Brna Zdravotnictví Slavkov u Brna Praktičtí lékaři pro dospělé MUDr. Vlasta Kučerová 544 227 536 MUDr. Marie Špatná 544 423 442 MUDr. Zdeněk Hartl 544 221 885 MUDr. Věra Blanková 544 227 004 MUDr. Květoslava

Více

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb.

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. METODICKÝ POKYN K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. ZN.: Ref.: K zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a za účelem odstranění

Více

Stomatologická péče v Jihomoravském kraji

Stomatologická péče v Jihomoravském kraji Stomatologická péče v Jihomoravském kraji porovnání s ČR a ostatními moravskými kraji ÚZIS ČR Jihomoravský krajský odbor MUDr. Jaroslava Pazourková Úvodem Péče poskytovaná praktickým zubním lékařem patří

Více

Práva nemocných. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Práva nemocných. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Práva nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr. Škrabová Helena duben 2009 PRÁVA PACIENTŮ Kodex práv pacientů vychází z Všeobecné

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8. 12. 2014 14 Souhrn Činnost oboru neurologie v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Ministerstvo obrany stanoví podle 94 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:

Ministerstvo obrany stanoví podle 94 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.: Částka 64 Sbírka zákonů č. 156 / 2015 Strana 2019 156 VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2015 o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání

Více

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2013 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

Legislativní vymezení závodní preventivní péče

Legislativní vymezení závodní preventivní péče Legislativní vymezení závodní preventivní péče MUDr. Jarmila Minksová Hygiena práce jarmila.minksova@fm.khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Zákoník práce - Zákon č. 262/2006

Více

Přeshraniční spolupráce cesta do sjednocené Evropy? České Budějovice, 24. 3. 2010

Přeshraniční spolupráce cesta do sjednocené Evropy? České Budějovice, 24. 3. 2010 Přeshraniční spolupráce cesta do sjednocené Evropy? České Budějovice, 24. 3. 2010 Přeshraniční kooperace Folie 2 Přeshraniční kooperace Folie 3 Vývoj 1994 Vdůsledku restrukturalizace Okresní nemocnice

Více

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Období do r. 1918 České země součástí Rakousko-Uherska (Rakouského

Více

Název IČO Vojenská nemocnice Olomouc. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Vojenská nemocnice Olomouc. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 0 8 0 0 6 9 1 IČZ smluvního ZZ 8 9 9 0 3 0 0 0 Číslo smlouvy 2 M 8 9 N 0 0 6 Název IČO Vojenská nemocnice Olomouc PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 22 10.11.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních

Více