Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP pořádá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP pořádá"

Transkript

1 STIRIN_tisk 6/18/12 9:41 AM Stránka 1 P R O G R A M Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP pořádá 15. ČESKOU KONFERENCI KLINICKÉ FARMAKOLOGIE 19. ČESKOU KONFERENCI TDM 16. ČESKOU KONFERENCI DURG / 2012 / Zámek Štiřín, Česká republika Akce je pořádána dle stavovského předpisu č.16 České lékařské komory.

2 STIRIN_tisk 6/18/12 9:41 AM Stránka 2 ZÁMEK ŠTIŘÍN HOTEL

3 STIRIN_tisk 6/18/12 9:41 AM Stránka 3 PREZIDENT: GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ: VĚDECKÝ VÝBOR: ORGANIZAČNÍ VÝBOR: ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍCI: doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc. Ústav klinické farmakologie LF OU Syllabova Ostrava Tel.: Fax: doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBA I. interní klinika TN Vídeňská Praha 4 Tel.: předseda: Doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc. místopředseda: Doc. MUDr. Otto Mayer, CSc. členové: Doc. MUDr. Petr Petr, CSc. Doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. Doc. MUDr. Jitka Patočková, Ph.D. Prof. MUDr. Štefan Alušík, SCc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D. RNDr. Hana Brozmanová, CSc. MUDr. David Suchý, Ph.D. Prof. MUDr. Štefan Alušík, CSc. Doc. MUDr. Jitka Patočková, Ph.D. Doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBA Mgr. Zlata Heřmánková Soňa Lachmanová Bc. Petra Múdrá 1 ZÁMEK ŠTIŘÍN, ČESKÁ REPUBLIKA / 2012

4 STIRIN_tisk 6/18/12 9:41 AM Stránka 4 Konání konference ZÁMEK ŠTIŘÍN Ringhofferova 711 Štiřín, Kamenice cz / 2012 ZÁMEK ŠTIŘÍN, ČESKÁ REPUBLIKA 2

5 STIRIN_tisk 6/18/12 9:41 AM Stránka 5 Základní informace Vyplněné přihlášky (viz. příloha Přihlášky 2012) zasílejte v elektronické podobě na adresu: ABSTRAKTA: jazyk pouze angličtina. Formát Název, Autoři (první autor podtrženě), Pracoviště, text abstraktu Times New Roman 10. Vzor viz. příloha Abstrakta 2012 vzor. Abstrakta zasílejte v elektronické podobě prosím do na adresu: CERTIFIKÁT O ÚČASTI: Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP bude akci certifikovat dle stavovského předpisu č. 16, vydaném ČLK. Certifikát o účasti bude přihlášeným účastníkům předán v průběhu konference. UBYTOVÁNÍ: ubytování si účastníci zajišťují a hradí sami Hotel Zámek Štiřín Ringhofferova 711 Kamenice Telefon pro rezervace: ZÁMEK ŠTIŘÍN, ČESKÁ REPUBLIKA / 2012

6 STIRIN_tisk 6/18/12 9:41 AM Stránka 6 HOTEL ŠTIŘÍNSKÁ STODOLA Želivecká Štiřín Tel.: Mob.: / 2012 ZÁMEK ŠTIŘÍN, ČESKÁ REPUBLIKA 4

7 STIRIN_tisk 6/18/12 9:41 AM Stránka 7 JAZYK: čeština, slovenština, angličtina TECHNIKA: dataprojektor. Časový interval přednášky zahrnuje i čas vyhrazený pro diskuzi! Žádáme přednášející o přísné dodržení časového limitu. ÚČASTNICKÝ POPLATEK: registrace včasná registrace na místě členové společnosti 700,- Kč 900,- Kč doprovodná osoba 600,- Kč 800,- Kč jednodenní účast 500,- Kč 700,- Kč Aktivní účast 1. autor: bez poplatku Poplatek zahrnuje 20% DPH Obědy si hradí účastníci sami. ZPŮSOB ÚHRADY: Bankovním převodem na účet: /0300 ČSOB, Na Pankráci 310/ Praha 4 Do zprávy příjemci napište: příjmení a ČSKF Platba registračního poplatku na místě je možná pouze v hotovosti. Uhrazené registrační poplatky se v případě neúčasti nevracejí. 5 ZÁMEK ŠTIŘÍN, ČESKÁ REPUBLIKA / 2012

8 STIRIN_tisk 6/18/12 9:41 AM Stránka 8 Program STŘEDA 27 / 06 / Zasedání výboru Neformální setkání ČTVRTEK 28 / 06 / Zahájení kongresu: Grundmann M., Paluch Z Slavnostní přednášky Předsedající: Patočková J., Kriška M Animal models of Alzheimer's disease: Their predictive value for drug development Windisch M. (Grambach, Rakousko) Ethical Issues of Using Animal Models in Research Vácha M. (Praha) Podporné programy EMA pri bezpečnosti liekov Kriška M. (Bratislava) Přestávka Antiagregační léčba Předsedající: Mayer O., Paluch Z / 2012 ZÁMEK ŠTIŘÍN, ČESKÁ REPUBLIKA 6

9 STIRIN_tisk 6/18/12 9:41 AM Stránka Protidestičkové léky, farmakologické vlastnosti jako předpoklad lepšího klinického účinku Mayer O., Nováková B. (Plzeň) Resistence na protidestičkovou léčbu a možnosti jejího řešení Mayer O. jun. (Plzeň) Monitorace antitrombotické léčby při profylaxi nebo léčbě trombotických stavů Kvasnička J. (Praha) Kombinace protidestičkové léčby s inhibitory protonové pumpy-nemýlí se doporučené postupy? Bultas J. (Praha) Odlišná reaktivita destiček u různých klinických stavů Paluch Z., Heřmánková Z., Bednář F., Adámek T., Chrbolka P., Sadílková L., Alušík Š. (Praha) Účinnost antiagregační léčby u nemocných po ischemické cévní mozkové příhodě Adámek T., Paluch Z., Sadílková L., Alušík Š. (Praha) Vliv citrátu sodného jako antikoagulancia v ELISA stanovení hladiny tromboxanu A2 v lidské plazmě. Sadílková L., Paluch Z., Mottlová J., Bednář F., Alušík Š. (Praha) 7 ZÁMEK ŠTIŘÍN, ČESKÁ REPUBLIKA / 2012

10 STIRIN_tisk 6/18/12 9:41 AM Stránka Diskuse Polední přestávka Plenární schůze a diskusní fórum o budoucnosti klinické farmakologie Předsedající: Petr P., Grundmann M Zpráva o činnosti ČSKF Grundmann M. (Ostrava) Kam kráčíš, klinická farmakologie? Paluch Z. (Praha) Problémy vývoje klinické farmakologie v Českých zemích a závěry konference v Erice (Itálie) 2012 Grundmann M., Kacířová I. (Ostrava) Pregraduální výuka klinické farmakologie za účelem zlepšení preskripční dovednosti a revitalizace "umírajícího" oboru. Tesfaye H., Berry D., Prokešová V., Allegaert K. (Praha, London, UK, Leuven, Belgie) Výuka klinické farmakologie ve vysokoškolském vzdělávání všeobecných sester Štrbová P., Urbánek K. (Olomouc) Diskuse Přestávka / 2012 ZÁMEK ŠTIŘÍN, ČESKÁ REPUBLIKA 8

11 STIRIN_tisk 6/18/12 9:41 AM Stránka Farmakogenetika Předsedající: Valík D., Slanař O Evropský a národní kontext akreditace genetických laboratoří Macek M. (Praha) Farmakogenomika současnost a budoucnost Slanař O. (Praha) FG přenašečů xenobiotik Václavíková R. (Praha) Personalizovaná terapie v onkologii Kubáčková K. (Praha) Farmakogenetické aspekty terapie fluoropyrimidiny včetně farmakokinetického sledování pacientů léčených protinádorovou chemoterapií s 5-fluorouracilem Demlová R., Budigová E., Vyskočilová M., Odráška P., Obermannová R., Valík D. (Brno) Pilotní výsledky komplexního farmakogenetického vyšetření TMPT u pacientů s ALL Valík D., Demlová R., Vyskočilová M., Mikušková A., Pilátová K., Starý J., Suková M., Dubská L., Štěrba J. (Brno) Společenský večer 9 ZÁMEK ŠTIŘÍN, ČESKÁ REPUBLIKA / 2012

12 STIRIN_tisk 6/18/12 9:41 AM Stránka 12 PÁTEK 29 / 06 / Racionální ATB terapie Předsedající: Urbánek K., Beneš J Minulost, přítomnost a budoucnost antibiotické léčby Beneš J. (Praha) Racionální léčba antibiotiky, antibiotická rezistence současný stav Žemličková H., Nyce O. (Praha) Proč neumíme optimálně dávkovat vankomycin ani po 50 letech jeho používání? Alušík Š., Paluch Z. (Praha) Rezistence enterobakterií k vybraným antibiotikům v souvislosti s jejich spotřebou Suchánková H., Htoutou Sedláková M., Vojtová V., Hanulík V., Kolář M. (Olomouc) Stanovení amikacinu metodou kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií Brozmanová H., Uřinovská R., Šištík P., Kacířová I., Grundmann M. (Ostrava) Stanovení betalaktamových antibiotik piperacilinu a meropenemu u hematologických pacientů metodou kapalinové chromatografie / 2012 ZÁMEK ŠTIŘÍN, ČESKÁ REPUBLIKA 10

13 STIRIN_tisk 6/18/12 9:41 AM Stránka 13 s detekcí na tandemovém hmotnostním spektrometru Maláková J. (Hradec Králové) TDM aminoglykosidových antibiotik a vankomycinu jako indikátor kvality léčebné péče ve FN Ostrava výsledky 3-letého sledování Kacířová I., Grundmann M., Šištík P. (Ostrava) Přestávka Eliminační metody a antibiotická terapie Předsedající: Strojil J., Brozmanová H Terapie vankomycinem u kriticky nemocných septických pacientů na vysoko-objemové kontinuální veno-venózní hemofiltraci Ďuricová J., Petejová N., Martínek A., Zahálková J., Brozmanová H., Urbánek K., Grundmann M., Kacířová I. (Ostrava, Olomouc, Štenberk) Terapie vankomycinem při extendované denní hemodialýze u pacientů s akutním poškozením ledvin Kacířová I., Petejová N., Ďuricová J., Urbánek K., Grundmann M., Martínek A., Brozmanová H., Zahálková J. (Ostrava, Olomouc, Štenberk) Terapie gentamicinem při kontinuálních náhradách funkcí ledvin Urbánek K., Strojil J., Petejová N., Ďuricová J., Grundmann M., Kacířová I., Zahálková J. (Olomouc, Ostrava, Štenberk) 11 ZÁMEK ŠTIŘÍN, ČESKÁ REPUBLIKA / 2012

14 STIRIN_tisk 6/18/12 9:41 AM Stránka Vliv antibiotické terapie na hladiny inhibitorů kalcineurinu u pacientů po transplantaci ledvin Strojil J., Kolář M., Anzenbacher P., Urbánek K. (Olomouc) TDM řízené cyklické dávkování cis-platiny u pacienta s karcinomem plic a chronickým renálním selháním. Tesfaye H., Netiková I., Bránová R., Korberová A., Průša R., Dvořák J., Rousalová I., Thotová Z., Rychlík I. (Praha) Kinetika a toxicita gentamicinu u nedonošených septických novorozenců s perzistující Botallovou dučejí Pokorná P., Martínková J., Záhora J., Chládek J., Vobruba V., Selke-Krulichová I., Chládková J. (Praha, Hradec Králové) Přímý nástřik ve spojení s hmotnostním spektrometrem pro terapeutické monitorování léků Friedecký D. (Olomouc) Firemní přednáška Polední přestávka TDM psychofarmak Předsedající: Kacířová I., Češková E Terapeutické monitorování hladin antipsychotik Kacířová I., Grundmann M., Uřinovská R. (Ostrava) / 2012 ZÁMEK ŠTIŘÍN, ČESKÁ REPUBLIKA 12

15 STIRIN_tisk 6/18/12 9:41 AM Stránka Terapeutické monitorování hladin antipsychotik v klinické praxi Češková E., Vrzalová M., Sušilová L. (Brno) Terapeutické monitorování hladin antidepresiv Kacířová I., Grundmann M., Uřinovská R. (Ostrava) První zkušenosti s terapeutickým monitorováním hladin antidepresiv na psychiatrickém oddělení FN Ostrava Šilhán P., Uřinovská R., Grundmann M., Perničková D., Kacířová I., Hosák L., (Ostrava) TDM antidepresiv a klinická praxe Paluch Z., Mottlová J., Vyhlídalová I., Sadílková L., Heřmánková Z., Richter T., Alušík Š. (Praha) Intoxikace venlafaxinem kazuistika Uřinovská R., Šilhán P., Kacířová I., Grundmann M. (Ostrava) Přestávka Novinky ve farmakoterapii Předsedající: Alušík Š., Suchý D Pokroky ve farmakoterapii hypolipidemiky Pitha J. (Praha) Vysokodávkované statiny: ano, či ne? Alušík Š., Paluch Z. (Praha) 13 ZÁMEK ŠTIŘÍN, ČESKÁ REPUBLIKA / 2012

16 STIRIN_tisk 6/18/12 9:41 AM Stránka Koenzym Q-10 a statinová terapie Paluch Z., Heřmánková Z., Adámek T., Chrbolka P., Sadílková L., Alušík Š. (Praha) Novinky v antikoncepční terapii Driák D. (Praha) Trombotické komplikace hormonální antikoncepce Trulíková P., Urbánek K. (Olomouc) Bezpečnost biologické léčby revmatoidní artritidy Suchý D., Heimrathová N. (Plzeň) Současné možnosti farmakoterapie tinitu Chrbolka P., Paluch Z., Alušík Š. (Praha) Zasedání redakční rady časopisu Klinická farmakologie a farmacie Společenský večer SOBOTA 30 / 06 / Zajímavosti z praxe: Předsedající: Mayer O. jun., Tesfaye H Otrava rtutí jako vyústění neobvyklé symptomatologie kazuistika Voříšek J. (Plzeň) / 2012 ZÁMEK ŠTIŘÍN, ČESKÁ REPUBLIKA 14

17 STIRIN_tisk 6/18/12 9:41 AM Stránka Intoxikace = Klinická farmakologie? Kazuistické sdělení úhlem několika pohledů. Rudolf K., Voříšek V. (Hradec Králové) Polékové akutní selhání ledvin kazuistika Patočková J. (Praha) TDM odhalí nespolehlivost první dávky při predikci dalších dávek busulfanu při připravné terapii před transplantací hematopoetických kmenových buněk: kazuistika Tesfaye H., Vydra J., Havránková V., Bránová R. (Praha) Akutní uzávěr abdominální aorty jako manifestace Heparinem indukované trombocytopenie Holý J., Sýkora M., Holý M., Pták P., Havránek P. (České Budějovice) Stanovení některých nových syntetických drog v biologických vzorcích a zabavených materiálech Ondra P., Válka I., Papoušková B., Maier V. (Olomouc) Přestávka Varia: Předsedající: Holý J., Kršiak M Mužská osteoporóza Suchý D., Langová M. (Plzeň) 15 ZÁMEK ŠTIŘÍN, ČESKÁ REPUBLIKA / 2012

18 STIRIN_tisk 6/18/12 9:41 AM Stránka Dávkování paracetamolu u dospělých s ohledem na tělesnou hmotnost a farmakokinetiku: počítačová simulace Kršiak M. (Praha) Léčivé přípravky pro vzácná onemocnění Committee for orphan medicinal product (COMP) Demlová R., Kubáčková K. (Brno) Ambulantní monitorování krevního tlaku u hypertoniků s diabetes mellitus a u dalších hypertoniků s vysokým kardiovaskulárním rizikem Holý J.,Stránský P., Pokorná J., Havránek P. (České Budějovice) Přestávka Problematika preskripce Předsedající: Demlová R., Wawruch M Lékové interakce u dětí a adolescentů Langerová P., Prokeš M., Konvalinka M., Urbánek K. (Olomouc, Praha) Akademická vzdělávací platforma pharmaround aneb (téměř) vše životním cyklu léčiv Demlová R., Obermannová R., Říhová B., Štěrba J. (Brno) / 2012 ZÁMEK ŠTIŘÍN, ČESKÁ REPUBLIKA 16

19 STIRIN_tisk 6/18/12 9:41 AM Stránka Analýza lékové spotřeby při léčbě insomnie u seniorů Blechová R. (Brno) Kvalita preskripce Dvořák P. (Praha) Zakončení kongresu: Grundmann M., Paluch Z. POSTEROVÁ SEKCE Preskripcia liečiv s antimuskarínovými účinkami Wawruch M., Macugová A., Kostková L., Drobná V. (Bratislava) Vliv antidepresiv na destičkové funkce Paluch Z., Richter T., Heřmánková Z., Adámek T., Sadílková L., Mottlová J., Alušík Š. (Praha) Biologická dostupnost fenytoinu srovnávací studie Patočková J., Tůmová E., Kršiak M., Hýblerová K., Vránová K. (Praha) Experimental neuroprotection in serve hypoglycemia Patočková J., Kršiak M. (Praha) Konsiliární činnost klinického farmakologa ve FNKV Patočková J. (Praha) 17 ZÁMEK ŠTIŘÍN, ČESKÁ REPUBLIKA / 2012

20 STIRIN_tisk 6/18/12 9:41 AM Stránka 20 ORGANIZACE KONFERENCE BYLA MOŽNÁ DÍKY NAŠIM SPONZORŮM:

21 STIRIN_tisk 6/18/12 9:41 AM Stránka 21 POZNÁMKY:

22 STIRIN_tisk 6/18/12 9:41 AM Stránka 22 POZNÁMKY:

23 STIRIN_tisk 6/18/12 9:41 AM Stránka 23 Grafická úprava a sazba / Halina Kaslová Bechyňová Tisk / VAN DRUCK

24 STIRIN_tisk 6/18/12 9:41 AM Stránka 24

PROGRAM. České Budějovice. 21. - 23. září 2006. 8. konference klinické farmakologie. 13. konference TDM. 10. Konference DURG.

PROGRAM. České Budějovice. 21. - 23. září 2006. 8. konference klinické farmakologie. 13. konference TDM. 10. Konference DURG. České Budějovice 21. - 23. září 2006 PROGRAM 8. konference klinické farmakologie 13. konference TDM 10. Konference DURG Nutraceutika 06 Navštivte nás na www.phoenix.cz, www.mypin.cz SEKCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester PRAHA XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 2. 5. října 2013 Kongresové centrum, 5. května 1640/65,

Více

PROGRAM a ABSTRAKTA. www.coskf.cz 1. KONGRES ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE PSYCHOTROPNÍ FARMAKOTERAPIE

PROGRAM a ABSTRAKTA. www.coskf.cz 1. KONGRES ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE PSYCHOTROPNÍ FARMAKOTERAPIE 1. KONGRES ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE PSYCHOTROPNÍ FARMAKOTERAPIE PROGRAM a ABSTRAKTA 7. 8. října 2011 Wellness Hotel STEP, Praha www.coskf.cz ODBORNÝ PROGRAM pátek 7. 10. 2011 12.00 18.00

Více

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů pořádaná k 20. výročí vzniku samostatné ČR a SR NOVÉ PATOFYZIOLOGICKÉ POZNATKY MĚNÍ PARADIGMA TERAPIE DIABETICKÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, 1 OBSAH Úvodní slovo 2 Výbor České internistické společnosti 3 Organizační a programový výbor kongresu 4 Záštity 5 Odborné společnosti 6 Odborní garanti kongresu 7 Všeobecné informace 8 Informace k aktivní

Více

ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ INFORMACE 19. 22. 5. 2010 / Olomouc IX. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ v tradici kongresu pediatrů a dětských sester XXVIII. dnů praktické a nemocniční pediatrie 2 Prezident kongresu Pořadatelé

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

PROGRAM. Návrh úpravy Úhradové vyhlášky pro internu L. Kotík /Praha/

PROGRAM. Návrh úpravy Úhradové vyhlášky pro internu L. Kotík /Praha/ PROGRAM STŘEDA 2. ŘÍJNA 2013 MALÝ SÁL 15.30 16.30 Blok ČIS I: Aktuální problémy ve vnitřním lékařství předsedající: R. Češka, L. Kotík Národní program komplexní interní péče R. Češka /Praha/ Návrh úpravy

Více

24. 25. listopadu 2011

24. 25. listopadu 2011 1 Celostátní lékařský kongres - setkání lékařů Zlínského kraje pořádaný k 80. výročí založení interního oddělení v Baťově nemocnici ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností ČLS

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

IX. národní workshop MNOHOČETNÝ MYELOM. a roční setkání České myelomové skupiny. 15. 16. dubna 2011 Hotel Galant

IX. národní workshop MNOHOČETNÝ MYELOM. a roční setkání České myelomové skupiny. 15. 16. dubna 2011 Hotel Galant IX. národní workshop MNOHOČETNÝ MYELOM a roční setkání České myelomové skupiny 15. 16. dubna 2011 Hotel Galant národní workshop IX MNOHOČETNÝ MYELOM IX.a roční setkání České myelomové skupiny 15. 16.

Více

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 24.

Více

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 7/2008 ročník 7 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

Více

Kolorektální karcinom problém nás všech II.

Kolorektální karcinom problém nás všech II. Program Kolorektální karcinom problém nás všech II. Pořádají: Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou

Více

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES KLINICKÁ ONKOLOGIE XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 8. 0. 4. 205, Brno Vydává ČLS JEP.

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na XXVI. konferenci České společnosti pro hypertenzi, které se již tradičně účastní pracovní skupiny Preventivní kardiologie a Srdečního

Více

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekcia

Více

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2012; 21(2) OZNÁMENÍ NOTIFICATIONS Firma VIDIA spol s r. o. si Vás dovoluje pozvat na seminář Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů,

Více

XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 19. 21. června 2014, Praha Program sjezdu www.bos-congress.cz/oft2014 www.oft2014.cz

Více

MUDr. Kateřina Sklářová. MUDr. Jana Pánková. konečné společné foto z prekonference WONCA 2008 na Marmarské univerzitě v Istanbulu

MUDr. Kateřina Sklářová. MUDr. Jana Pánková. konečné společné foto z prekonference WONCA 2008 na Marmarské univerzitě v Istanbulu Zpráva mladých lékařů z prekonference a konference WONCA Istanbul, 3. 7. září 2008 Ve dnech 3. a 4. září jsme se zúčastnily prekonference WONCA v Istanbulu. Tradičně se konala v rámci organizace Vasco

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

MIKULOV 1. 3. 10. 2009

MIKULOV 1. 3. 10. 2009 Program konference a sborník abstrakt XXVI. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI XVIII. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS XIV. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY SRDEČNÍ SELHÁNÍ ČKS

Více

Sekundární osteoporóza 2012

Sekundární osteoporóza 2012 Sekundární osteoporóza 2012 ISBN: 978-80-87118-06-1 BLOKUJE OSTEOKLASTY DŘÍVE, NEŽ DOSÁHNOU KE KOSTI 1,2 SILNÁ PROTI ZLOMENINÁM Zkrácená informace o přípravku PROLIA Léčivá látka a léková forma: Denosumabum

Více

sborník Programový Jáchymovské revmatologické dny 2011 7. 9. prosince 2011 Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP Programový sborník

sborník Programový Jáchymovské revmatologické dny 2011 7. 9. prosince 2011 Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP Programový sborník Jáchymovské revmatologické dny 2011 Programový sborník 7. 9. prosince 2011 Lečebné sanatorium Akademik Běhounek Lázeňský hotel Radium Palace Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci

Více

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2014. O společnosti. Úvodní slovo předsedy ČSAT. Výroční zpráva ČSAT 2014 1

Výroční zpráva České společnosti pro aterosklerózu za rok 2014. O společnosti. Úvodní slovo předsedy ČSAT. Výroční zpráva ČSAT 2014 1 Výro ní zpráva za rok 2014 Vyrocni_zprava_CSAT 2_2015 v3.indd A1 11.03.15 13:04 Obsah O společnosti.................................................................................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOM AYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více