akademie Absolventi VŠ berou až 50 tisíc Hlásíte se na vysokou školu? Podívejte se, jaké jsou vaše vyhlídky na profesní uplatnění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "akademie Absolventi VŠ berou až 50 tisíc Hlásíte se na vysokou školu? Podívejte se, jaké jsou vaše vyhlídky na profesní uplatnění"

Transkript

1

2 akademie 12 Úterý 17. února 2015 LIDOVÉ NOVINY Pravidelná Příloha Většinu věcí se učíme zbytečně ŠKOLA Radky Kvačkové Tu zkušenost udělali téměř všichni, kdo nastoupili po škole do praxe: Ze znalostí, cojsme za léta studií získali, upotřebíme většinou jen malý zlomek. Analytici Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK, kteří se zabývají uplatněním absolventů VŠ, zjišťovali, kolik vysokoškoláků zastává místa odpovídající bakalářskému, magisterskému nebodoktorskému diplomu. Někteří respondenti uvedli, že by jejich práci zvládl člověk jen smaturitou, nebo dokonce bez ní. Možná se tedy většinu věcí učíme zbytečně. Potíž je, že se neshodneme které. Tabulky,které dnes otiskujeme, přinášejí ale vícinformací ouplatnění absolventů avšechny jsou zajímavé. Asi by se měly dělat pravidelně avyvěšovat například na webových stránkách ministerstva školství. Ostatně slovenské ministerstvo si je unašeho střediska objednalo aužjevyvěšuje. Není studium jako studium. Všichni vědí, že existují obory, které lze vystudovat poměrně snadno, ajiné, které dajíčlověku zabrat. Mezi ty druhé patří bezesporu medicína. Přesto inamedicíně najdeme takzvané doublestudenty. Není jich prý tak docela málo. Mluvčí 1. lékařské fakulty nám nedávno zmínila, že mají studenty, kteří paralelně stíhají studovatještě Vysokouškolu ekonomickou, nebo dokonce Matematicko-fyzikální fakultu UK. Jedenmedik stačil vedle lékařství vystudovat ikonzervatoř. Obdivuhodné. Absolventi VŠ berou až 50 tisíc RADKA KVAČKOVÁ Vprvních pěti letech po vysoké škole mají absolventi průměrný příjem zhruba korun. Na tuto částku však dosáhne jen třetina znich. Příjem, který má alespoň polovina absolventů, je korun. Průměr zvyšují například platy bývalých studentů Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, kteří si vprv- ních pěti letech po absolutoriu přijdou téměř napadesát tisíc. Vyplývá to zrozsáhlého šetření,které provedlo Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Jeho výsledky dnes přinášíme iproto, že už za několik dní začnou uchazeči ovy- sokoškolské studium posílat přihlášky ajistě uvítají každou informaci, která jim může před konečným rozhodnutím, kam nasměrovat své dalšíúsilí,ještě pomoci. Hlásíte se na vysokou školu? Podívejte se, jaké jsou vaše vyhlídky na profesní uplatnění Čerstvý diplom a vysoký plat. Najít odpovídající zaměstnání je v některých oborech hračka. FOTO PROFIMEDIA Dotazníky byly anonymní Původně iniciovala taková šetření Evropská komise už vpolovině devadesátých let, říká jeden zautorů materiálu Jan Koucký. Česká republika byla v roce 1998 první nečlenskou zemí, která dostala možnost sedoprojektu za evropské peníze asevropským know-how zapojit, dokonce několikrát. To poslední šetření, vletech 2013/2014, se už ale konalo za peníze zrozpočtu ministerstva školství. Jakým způsobem čísla, která přinášíme vtabulkách, vznikají? Pracujeme sabsolventy, na které mají kontakty jen školy. Ty nám je sice nedají, ale obešlou své bývalé studenty svýzvou, aby vyplnili náš anonymní internetový dotazník, vysvětlil Jan Koucký společně sdalším autorem materiálu Martinem Zelenkou. Sledováno bylo na absolventů v období prvních pěti let po ukončení školy, atozněkolika hledisek: jestli našli zaměstnání, jaká je výše jejich výdělku, jestli využívají to, co se ve škole naučili, jak vnímají svou práci zhlediska náročnosti ajak jsou sníspokojeni. Některé výsledky se uvádějí v procentech: procento nezaměstnaných,procento těch,kteří pracují voboru nebo vpříbuzném oboru, procento vyjadřující míru využívání nabytých znalostí adovedností v práci, v procentech je uvedena i míra spokojenosti s prací. Trochu jinak se prezentuje kvalifikační náročnost v tabulkách jednotlivých fakult. Ta je kombinací dvou otázek. První se ptá na vykonávanou profesi adruhá zní: Jaké vzdělání považujete za nejvhodnější pro svou současnou práci? Respondenti vybírali zšesti možností: doktorský stupeň, magisterské vzdělání, bakalářské vzdělání, vyšší odborné, středoškolské smaturitou, nebo dokonce středoškolské bez maturity. Výsledkem je klasifikace od jedné do osmi. Čím vyšší číslo, tím je práce náročnější na kvalifikaci. Nikoho nepřekvapí, žeabsolventi vysokých škol pracují na kvalifikovanějších pozicích než lidé snižším vzděláním. Celkem 81 procent jich pracuje vnejvyšších kvalifikačních úrovních šest až osm. Přesto téměř 20procent absolventů do pěti let po ukončení studia pracuje na místech, která nevyžadují ani bakalářské vzdělání. Část jich dokonce pracuje na zcela nekvalifikovaných pozicích. Jde například oabsolventky, které chodí na částečný úvazek uklízet, konstatují autoři výzkumu. Sekretářky s diplomem Vposledním políčku naleznete jakýsi výsledek neboli celkový index uplatnění, který ovšem není jen obyčejným součtem nebo průměrem předchozích ukazatelů. Je konstruován tak, aby bylo možné srovnávat hodnoty získané zrůzných podmínek co nejobjektivněji. Aby sezohlednila například délka praxe nebo skutečnost, že škola je zaměřená hlavně na bakalářské programy. Průměr jenula. Takže pokud má škola celkový index uplatnění 0,67, jsou na tom její absolventi velmi dobře, pokud má minus 0,76, je to odost horší. Je třeba dodat, že vtabulkách nenajdeme úplně všechny školy. Například ty umělecké se projektu nezúčastnily, protože jejich absolventi jsou většinou na volné noze. Také tu nejsou soukromé vysoké školy, ikdyž některé znich sledoványbyly. Jejichstudentitotiž často nastupují ke studiu už ze zaměstnání apráci mají ještě před absolutoriem. Vzhledem ktomu, že se šetření (nese jméno Reflex) opakuje, bude možné časem vysledovat některé tendence. Několika změn si ostatně autoři projektu všimli už teď. Například toho, že zatímco na přelomu tisíciletí by majitelka vysokoškolského diplomu zřejmě nepovažovala za adekvátní uplatnění vpozici asistentky nebo třeba recepční,dnes je za adekvátní mnohdy považuje. TCM Longmen Brána draka 龙 门 Škola Tradiční Čínské Medicíny Nový ročník zahajujeme Adresa učebny: Podnikatelské centrum Hradecká 1151/ Hradec Králové Kontakt: tel.: Uplatněníabsolventů vysokých škol na trhu práce (0 až 5let po absolvování) Vysoká škola nezaměstnanosti Hrubýměsíční příjem Spokojenost sprací Celkovýindex uplatnění UniverzitaKarlova vpraze 2,6% % % % 0,32 Jihočeská univerzitavč.budějovicích 5,4% % % -0,15 Univerzita J. E. PurkyněvÚstí n. Labem 5,3% % % -0,10 Masarykova univerzita 4,9% % % % 0,09 Univerzita PalackéhovOlomouci 5,0% % % 0,11 VeterinárníafarmaceutickáuniverzitaBrno 4,1% % % 0,18 OstravskáuniverzitavOstravě 7,3% % % -0,11 Univerzita Hradec Králové 3,2% % -0,06 Slezská univerzitav Opavě 9,9 % % -0,38 Českévysokéučení technickévpraze 2,8% % 0,15 Vysoká školachemicko-technologickávpraze 2,9% % 0,22 ZápadočeskáuniverzitavPlzni 3,0% % % 0,07 TechnickáuniverzitavLiberci 3,2% % % 0,01 Univerzita Pardubice 6,6% % % % -0,24 Vysoké učenítechnickévbrně 3,5% % % 0,08 VŠ báňská TechnickáuniverzitaOstrava 7,6% % % -0,24 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 6,0% % % -0,24 VysokáškolaekonomickávPraze 2,7% % % 0,18 ČeskázemědělskáuniverzitavPraze 6,2% % % -0,31 Mendelova univerzita vbrně 8,5% % % -0,48 Univerzita obranyvbrně 1,0% % % -0,14 Celkem 4,8% % % 0,00 Získejte stipendium nebo finanční podporu pro realizaci mezinárodního vzdělávacího projektu program spolupráce škol astipendia (norské fondy afondy ehp) je určen jak pro jednotlivce, tak ipro instituce na primární, sekundární aterciární úrovni vzdělávání. Zapojené země: norsko, island alichtenštejnsko Podporované aktivity: projekty mobilit astáže; projekty institucionální spolupráce Termín výzvy pro předkládání žádostí ogrant: Více na: Dům zahraniční spolupráce Na Poříčí 1035/4, Praha 1 icelandnorway liechtenstein Základem je správná vejška! IT Ekonomika Právo MBA (www.lepsimba.cz) Dny otevřených dveří: a

3 LIDOVÉ NOVINY Úterý 17. února 2015 AKADEMIE 13 Hrubýměsíční Podílpracujících využití znalostí Spokojenost Kvalifikační Celkový index voboru adovedností vzaměstnání sprací náročnost uplatnění Přírodovědné Matematicko-fyzikálnífakulta UK vpraze 1,3% % 79% 80% 7,5 0,57 aplikovanýchvěd ZČUvPlzni 4,9% % 72% 77% 7,0 0,36 Přírodovědeckáfakulta JU včeských Budějovicích 4,6% % 82% 78% 7,5 0,31 PřírodovědeckáfakultaUKvPraze 2,1% % 75% 75% 7,4 0,21 Přírodovědeckáfakulta MU 4,2% % 72% 76% 7,1 0,05 Přírodovědeckáfakulta UP volomouci 7,2% % 68% 77% 6,7 0,04 PřírodovědeckáfakultaOUvOstravě 12,0% % 64% 79% 6,3-0,02 Přírodovědeckáfakulta UJEPvÚstí nad Labem 6,2% % 50% 68% 6,0-0,18 životního prostředí UJEPvÚstí nad Labem 6,8% % 56% 72% 5,6-0,42 Celkem 4,7% % 72% 76% 7,0 0,15 Informatické aelektrotechnické informatikymu 2,7% % 74 % 82% 6,9 0,67 informačních technologiívut vbrně 6,1% % 72% 80% 6,9 0,60 elektrotechnikyainformatiky Univerzity Pardubice 3,7% % 73% 75% 6,7 0,54 informatiky astatistikyvše vpraze 2,4% % 65% 77% 6,6 0,37 elektrotechnická ČVUT vpraze 1,0% % 66% 74 % 6,6 0,32 elektrotechnikyainformatiky VŠB-TUOstrava 4,8% % 64% 70% 6,5 0,15 elektrotechnikyakomunikačních technologiívut vbrně 1,2% % 61% 75% 6,4 0,10 elektrotechnickázču vplzni 2,2% % 63% 78% 6,4 0,06 aplikovanéinformatiky UTB ve Zlíně 4,1% % 63% 77% 6,3 0,02 Celkem 2,5% % 65% 76% 6,6 0,27 Strojní strojní ZČUvPlzni 0,3% % 71% 72% 6,4 0,19 strojní TU vliberci 2,6% % 62% 77% 6,5 0,16 strojníčvutvpraze 3,6% % 64% 74% 6,5 0,11 strojního inženýrství VUTvBrně 1,0% % 65% 74 % 6,4 0,09 strojní VŠB-TU Ostrava 8,5% % 64% 80% 6,3 0,04 Celkem 3,0% % 65% 75% 6,4 0,10 Stavební aarchitektonické Chemicko- -technologické Uplatněníabsolventůvysokýchškolnatrhupráce architekturyčvutvpraze 6,1% % 81% 75% 6,9 0,28 stavebnívšb-tuostrava 0,0% % 69% 72% 6,4 0,23 stavební VUT v Brně 5,4% % 68% 74% 6,5 0,12 stavebníčvutvpraze 3,2% % 69% 74% 6,5 0,07 Celkem 4,1% % 70% 74% 6,5 0,13 jaderná afyzikálně inženýrská ČVUT vpraze 0,0% % 75% 83% 7,4 0,57 potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze 4,2% % 76% 78% 7,1 0,25 chemické technologie VŠCHT vpraze 2,9% % 76 % 78% 7,1 0,24 technologieochranyprostředí VŠCHTvPraze 0,6% % 78% 75% 7,1 0,21 chemicko-inženýrská VŠCHTvPraze 2,1% % 71% 76 % 7,3 0,17 chemicko-technologická Univerzity Pardubice 6,4% % 66% 74% 6,4-0,12 biomedicínskéhoinženýrstvíčvutvpraze 0,0% % 53% 70% 6,3-0,28 chemickávut vbrně 4,4% % 65% 64% 6,4-0,30 technologickáutb ve Zlíně 11,9 % % 54% 65% 5,8-0,54 Celkem 5,3% % 67 % 73% 6,6-0,07 nezaměstnanosti podíl počtu nezaměstnanýchkcelkovému počtu ekonomickyaktivních. Hrubý měsíčnípříjem průměrnýměsíční hrubýpříjem zhlavního ivedlejšího pracovního poměru. Podíl pracujících voboru podíl absolventů,kteří pracují ve stejném oboru, jejž vystudovali, nebo příbuzném. Znalosti adovednosti absolventi odpovídalinaotázku, do jaké míry ve svépráci využívají znalostiadovednosti získané studiem. spokojenosti sprací absolventi odpovídalinaotázku, do jaké míry jsou spokojenisesvousoučasnou prací. Kvalifikační náročnost index vyjadřuje požadavkyvykonávanépráce na vzdělání akvalifikaci,1znamená nejnižší a8nejvyššíkvalifikační náročnost. Celkovýindex uplatnění shrnutí předchozích ukazatelů sohledem na stupeň dosaženéhovysokoškolskéhovzděláníapočet letodabsolutoria(čímvyššíhodnota indexu, tímlepší uplatnění). UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK / Bakalářské studium / Navazující magisterské studium ZAKOUSNI SE DO EKONOMIE! Atraktivní studijní obory Zahraniční studijní zkušenosti Kontakt spraxí Bohatá stipendijní podpora Kvalitní technické zázemí Vynikající uplatnění na trhu práce Vysoké nástupní platyabsolventů Think Value Accredited Degrees Practical and Critical Thinking Orientation International Faculty and Student Body Career office EDUCATING TOMORROW S LEADERS The American University of Prague Get abachelor s degree in: Business Administration Communication and Mass Media International Economic Relations Psychology IT Management English Language and Literature Marketing Finance Online Marketing Tourism Management Accreditations: Memberships: PRAHA PLZEŇ LIBEREC HRADEC KRÁLOVÉ PODLE INZERÁTUSIVYSOKOU ŠKOLUNEVYBÍREJTE ZKUŠENOSTI ANÁZORYABSOLVENTKYOBORU MEZINÁRODNÍ VZTAHYAEVROPSKÁ STUDIA NAJDETE NA Dominika Bilová Vnější vztahy ŠKODAAUTOa.s.

4 14 AKADEMIE Úterý 17. února 2015 LIDOVÉ NOVINY Uplatněníabsolventů vysokýchškol na trhupráce Hrubýměsíční Podílpracujících využití znalostí Spokojenost Kvalifikační Celkový index voboru adovednostívzaměstnání sprací náročnost uplatnění Ostatní vojenskýchtechnologiíuo 0,4% % 64% 80% 6,5 0,14 technické metalurgieamateriálového inženýrství VŠB-TUOstrava 7,1% % 66% 76 % 6,1-0,09 Technickáfakulta ČZUvPraze 9,6% % 66% 79% 6,2-0,10 Dopravní fakultajana PerneraUniverzityPardubice 3,6% % 63% 74% 5,9-0,15 dopravní ČVUT vpraze 4,1% % 57% 73% 6,2-0,27 Hornicko-geologickáfakulta VŠB-TUOstrava 9,4% % 60% 73% 5,8-0,31 bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava 5,6% % 62% 65% 5,6-0,34 textilnítuvliberci 5,0% % 58% 72% 5,4-0,35 Celkem 6,4% % 61% 74% 5,9-0,22 Zemědělské veterinárního lékařství VFUBrno 4,7 % % 83% 70% 7,1 0,29 veterinární hygienyaekologievfu Brno 5,7% % 65% 66% 6,5-0,24 Lesnickáadřevařská fakultamendelu vbrně 10,6% % 63% 72% 5,4-0,52 životního prostředí ČZUvPraze 6,6% % 51 % 67% 5,8-0,55 lesnickáadřevařská ČZU vpraze 7,3% % 65% 74% 5,2-0,56 agrobiologie, potravinovýchapřírodníchzdrojůčzuvpraze 9,3% % 56% 66% 5,6-0,61 Agronomickáfakulta MENDELUvBrně 8,3% % 58% 70% 5,6-0,67 Zemědělskáfakulta JU včeských Budějovicích 11,2% % 57% 70% 5,6-0,67 ZahradnickáfakultaMENDELU vbrně 15,8% % 62% 71% 5,0-0,73 Celkem 8,8% % 60% 69% 5,7-0,53 Lékařské afarmaceutické LékařskáfakultaUPvOlomouci 0,0% % 83% 77% 7,5 0,85 2. lékařskáfakultaukvpraze 1,5% % 84% 77% 7,5 0,84 LékařskáfakultavPlzni UK vpraze 0,0% % 86% 79% 7,5 0,83 LékařskáfakultavHradci Králové UKv Praze 0,5% % 85% 74% 7,3 0,76 1. lékařskáfakulta UKvPraze 1,8% % 81% 74% 7,4 0,68 3. lékařskáfakulta UK vpraze 1,8% % 76 % 72% 7,0 0,65 Lékařskáfakulta MU 3,1% % 80% 73% 7,3 0,54 FarmaceutickáfakultavHradci Králové UK vpraze 1,0% % 73% 78% 7,3 0,53 Farmaceutická fakultavfu Brno 1,7% % 76 % 80% 7,1 0,51 LékařskáfakultaOUvOstravě 4,5% % 59% 67% 5,8-0,07 Celkem 1,6% % 80% 75% 7,3 0,64 Zdravotnické zdravotnickýchstudiízčuvplzni 2,0% % 80% 80% 6,0 0,61 zdravotnickýchvěd UP volomouci 0,0% % 75% 73% 6,3 0,52 zdravotnickýchstudiíujepvústínad Labem 3,9 % % 77% 69% 6,3 0,49 zdravotnickýchstudiíuniverzitypardubice 0,9 % % 73% 73% 5,9 0,20 Zdravotněsociálnífakulta JU včeských Budějovicích 3,5% % 67% 72% 5,9-0,05 Celkem 2,5% % 72% 73% 6,0 0,20 Ekonomické podnikohospodářskávše vpraze 1,8% % 67 % 78% 6,3 0,34 financí aúčetnictvívše vpraze 4,4% % 73% 76% 6,3 0,27 informatiky amanagementuuniverzityhradeckrálové 5,6% % 64% 74% 6,1 0,21 mezinárodních vztahů VŠE vpraze 3,5% % 61 % 76% 6,3 0,09 Národohospodářskáfakulta VŠE vpraze 0,5% % 55% 77% 6,3 0,03 Ekonomickáfakulta TU vliberci 0,4% % 61% 73% 5,7-0,05 Ekonomicko-správnífakultaMU 3,0% % 63% 72% 6,0-0,06 ekonomickázču vplzni 3,9% % 62% 75% 5,6-0,07 podnikatelskávut vbrně 3,0% % 65% 74 % 5,9-0,13 ProvozněekonomickáfakultaČZU vpraze 4,4% % 60% 73% 5,8-0,18 managementuvjindřichově Hradci VŠE vpraze 2,4% % 60% 75% 5,7-0,20 Provozněekonomickáfakulta MENDELUvBrně 5,3% % 57% 74% 5,8-0,21 sociálněekonomickáujepvústí nad Labem 6,0% % 60% 71% 5,2-0,31 ekonomicko-správníuniverzitypardubice 6,8% % 56% 73% 5,6-0,33 ekonomikyamanagementuuo 1,5% % 57% 67 % 5,9-0,39 managementuaekonomikyutb ve Zlíně 5,9% % 59% 71% 5,6-0,39 Ekonomickáfakulta JU včeských Budějovicích 6,0% % 60% 71% 5,4-0,41 Ekonomickáfakulta VŠB-TU Ostrava 9,2% % 57% 68% 5,4-0,51 Obchodně podnikatelskáfakulta vkarviné SU vopavě 11,5% % 59% 66% 5,3-0,59 logistikyakrizového řízení UTB ve Zlíně 20,1% % 44% 70% 4,3-0,76 Celkem 4,9% % 61% 73% 5,7-0,14 Univerzita Jana Amose Komenského Praha Vzdělávání dospělých Sociální amediální komunikace Manažerská studia Speciální pedagogika Management cestovního ruchu Bezpečnostní studia adalší bakalářské, magisterské, doktorské amba programy Studujte pro svoji budoucnost Mezinárodní jazykové zkoušky telc!

5 LIDOVÉ NOVINY Úterý 17. února 2015 AKADEMIE 15 Uplatněníabsolventů vysokých školnatrhupráce Hrubýměsíční Podílpracujících využití znalostí Spokojenost Kvalifikační Celkový index voboru adovedností vzaměstnání sprací náročnost uplatnění Humanitní Filozofickáfakulta UP volomouci 4,9 % % 67% 75% 6,2 0,01 sociálních studií MU 4,8% % 65% 75% 6,4-0,03 Filozoficko-přírodovědeckáfakulta vopavě SU vopavě 9,2% % 67% 76 % 6,2-0,05 sociálníchvěd UK vpraze 4,4% % 62% 74 % 6,3-0,08 Filozofickáfakulta UK vpraze 4,2% % 68% 73% 6,7-0,09 Filozofickáfakulta OU vostravě 8,6% % 64% 74% 6,0-0,18 humanitních studií UK vpraze 6,4% % 62% 71% 6,1-0,20 humanitníchstudiíutb ve Zlíně 4,5% % 64% 71% 5,6-0,22 Filozofickáfakulta MU 9,5% % 65% 72% 6,3-0,22 sociálních studií OU vostravě 6,7% % 69% 66% 5,8-0,24 veřejnýchpolitik vopavě SU vopavě 7,5% % 56% 68% 5,1-0,38 Filozofickáfakulta UJEPvÚstínad Labem 5,4% % 58% 67 % 5,5-0,46 Filozofickáfakulta JU včeských Budějovicích 8,4% % 58% 70% 5,6-0,53 filozofickázču vplzni 7,1% % 53% 70% 5,4-0,66 filozofickáuniverzitypardubice 13,4% % 52% 69% 5,2-0,71 Celkem 6,6% % 63% 72% 6,1-0,21 Teologické Evangelickáteologickáfakulta UK vpraze 1,2% % 67 % 75% 6,1 0,07 Cyrilometodějská teologickáfakulta UP volomouci 8,5% % 67% 74 % 5,8-0,15 Teologickáfakulta JU včeských Budějovicích 6,2% % 64% 77% 5,6-0,24 Katolickáteologickáfakulta UK vpraze 1,9% % 60% 79% 5,9-0,31 Husitskáteologickáfakulta UK vpraze 9,0% % 53% 69% 5,7-0,59 Celkem 6,2% % 63% 75% 5,8-0,25 Právnické PrávnickáfakultaUKvPraze 0,2% % 80% 77% 7,4 0,77 právnickázču vplzni 0,0% % 81% 79% 6,8 0,58 Právnická fakultamu 2,3% % 78% 70% 6,6 0,38 Právnickáfakulta UP volomouci 4,6% % 81% 74 % 6,8 0,35 Celkem 2,2% % 78% 74% 6,8 0,47 Pedagogické PedagogickáfakultaUKvPraze 2,4% % 72% 76% 6,6 0,20 PedagogickáfakultaJUvČeských Budějovicích 3,9% % 68% 76% 6,2 0,10 PedagogickáfakultaUJEPvÚstínad Labem 4,9 % % 67% 72% 6,5 0,07 přírodovědně-humanitní apedagogickátuvliberci 5,2% % 67% 69% 6,2 0,06 PedagogickáfakultaMU 4,4% % 71% 75% 6,4 0,05 Pedagogickáfakulta Univerzity Hradec Králové 0,0% % 66% 78% 5,8-0,05 PedagogickáfakultaUPvOlomouci 5,2% % 68% 75% 6,2-0,05 Pedagogickáfakulta OU vostravě 5,9% % 67 % 74% 6,2-0,05 pedagogickázču vplzni 2,7% % 67% 75% 6,1-0,08 Celkem 4,4% % 68% 74% 6,2 0,03 Tělesnévýchovy tělesnévýchovyasportuukvpraze 5,4% % 74 % 78% 6,6 0,12 tělesnékulturyupvolomouci 8,1% % 68% 73% 6,1-0,06 sportovních studií MU 6,8% % 63% 75% 5,3-0,40 Celkem 6,6% % 70% 76% 6,1-0,06 Bankovní institut vysokáškola Bakalářské obory Informační technologie a management Bankovní management Banking management (studium v angličtině) Банковский менеджмент (studium v ruštině) Ekonomika amanagement podniku (specializace: Řízení společnosti / Malé astřední podniky / Marketing asociální sítě /Řízení lidských zdrojů /Právní aspekty řízení /Krizový management) Oceňování majetku Prezenční akombinované tříleté bakalářské studium spedagogickým zaměřením Angličtina jako cizí jazyk Čeština jako cizí jazyk Přijímací zkoušky 21. dubna 2015 Staňte se ivylektorem angličtiny nebo češtiny pro cizince! Vzdělání na úrovni Jazykové pobyty vzahraničí PŘIPRAVTE SENAPŘIJÍMAČKY! Dospělí od 16 let příprava na mezinárodní zkoušky různá intenzitavýuky Děti amládež do20let kombinace se sportemavýlety možnost skupin sdelegátem Studium na střední avysoké škole vzahraničí ZAŽIJTE ROK JINAK! široký výběr zemí aprogramů již od dvou měsíců kompletní zajištění a podpora během celého studia Snámi sepřipravíte na maturitu, přijímačky istudium. Navazující magisterské obory Finance Finance (studium v angličtině) Navštivte nás na Dni otevřených dveří, dne 26. února 2015 v Praze, Teplicích, Písku, Karlových Varech a Břeclavi. člen Společenství škol VŠFS je držitelem ocenění kvalityectslabelodevropskékomise. Svět Tě POTŘEBUJE! DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ I Management ICT projektů I Informační technologie I Ekonomie amanagement

Akademie LIDOVÉ NOVINY

Akademie LIDOVÉ NOVINY Akademie PÁTEK 17. ÚNORA 2012 Jakáje Na vysoké školy se loni dostaly tři čtvrtiny uchazečů Strana III LIDOVÉ NOVINY Hodnocení škol a fakult Přehledy utříděné podle oborů Strany IV až X V čem vyniká vybraná

Více

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY VYSOKÉ ŠKOLY SPECIÁL Jana Ev ova univerzita ita Palackého v Olomouc nární a farmaceutická univerzita avská univerzita v Ostravě verzita Hradec Králové ezská univerzita v Opavě České vysoké učení technické

Více

Nejlepší vysoké školy hn hodnotí úroveň 60 fakult v osmi oborech

Nejlepší vysoké školy hn hodnotí úroveň 60 fakult v osmi oborech 23. 1. 2014 Nejlepší vysoké školy hn hodnotí úroveň 60 fakult v osmi oborech 2 vysoké školy vysoké školy hospodářské noviny hodnotí 60 fakult Na kterou školu zamířit po maturitě julie Daňková julie.dankova@economia.cz

Více

Kvalita škol. a hodnocení. výsledků. vzdělávání. Kvalita škol. hodnocení. výsledků. vzdělávání

Kvalita škol. a hodnocení. výsledků. vzdělávání. Kvalita škol. hodnocení. výsledků. vzdělávání UNIVERZITA KARLOVA KARLOVA V PRAZE V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA STŘEDISKO VZDĚLÁVACÍ POLITIKY Středisko vzdělávací politiky politiky Malátova 17, 17, 150 150 00 00 Praha Praha 5 5 www.strediskovzdelavacipolitiky.info

Více

Kvalita škol. a hodnocení. výsledků. vzdělávání. Kvalita škol. hodnocení. výsledků. vzdělávání

Kvalita škol. a hodnocení. výsledků. vzdělávání. Kvalita škol. hodnocení. výsledků. vzdělávání UNIVERZITA KARLOVA KARLOVA V PRAZE V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA STŘEDISKO VZDĚLÁVACÍ POLITIKY Středisko vzdělávací politiky politiky Malátova 17, 17, 150 150 00 00 Praha Praha 5 5 www.strediskovzdelavacipolitiky.info

Více

Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková

Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková Kde se ekonomie učí atraktivně? Které techniky sázejí na spolupráci s praxí? Týdeník Ekonom přináší žebříčky vysokých

Více

Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice

Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513 Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice Září 2007 Obsah 1 Úvod do problematiky... 4 1.1 Účast na projektu REFLEX...

Více

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii ve firmě. Čj, Aj, Nj Kollárova 5/271 186 00 Praha 8 - Karlín Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok uvažuje o vošce zdravotní hlásí se na práva hlásí se na psychologii chtěla by na policejní

Více

REFLEX 2010: zpráva první Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů

REFLEX 2010: zpráva první Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů REFLEX 2010: zpráva první Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů Radim Ryška a Martin Zelenka Praha, 2011 Z obsahu O šetření REFLEX 2010 Charakteristiky studentů

Více

SlaVíme 16 let. Nejlepší časopis pro budoucí maturanty

SlaVíme 16 let. Nejlepší časopis pro budoucí maturanty číslo 22 / duben 2014 n 35 Kč SlaVíme 16 let Nejlepší časopis pro budoucí maturanty 25 prezentací VŠ 47 prezentací VOŠ StatuS Studenta 2014 Jak Se dostat na ekonomické fakulty BOnuSy v tomto čísle: n Jak

Více

" programu % Informatika 1. '1 Obecná informatika 2. : Programování $ 3. 6% % 4$ 4 Správa počítačových!. systémů #

 programu % Informatika 1. '1 Obecná informatika 2. : Programování $ 3. 6% % 4$ 4 Správa počítačových!. systémů # 8 Nově i v SR ! " # $$%& %&' " ()**+++% $$%& %&' (, - ". ( ' /. 0 (, 0 (, - " Obory bakalářského $! studijního " programu # Fyzika 1. '1 Obecná fyzika 2. Fyzika zaměřená

Více

Funkce a profily veřejných vysokých škol v ČR 2012

Funkce a profily veřejných vysokých škol v ČR 2012 aci Funkce a profily veřejných vysokých škol v ČR 2012 Expertizní studie Jan Koucký a Aleš Bartušek Praha, únor 2012 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. METODOLOGIE ANEB CO ŘÍKAJÍ TABULKY... 4 2.1 FUNKCE A PROFILY...

Více

Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma

Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma 2007 Prùvodce pomaturitním Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma vzdìláním 2007 KATALOG VYDÁVÁ: PARTNEŘI: www.schoolsin.eu www.seminarky.cz OBSAH Práce DRŽÍTE V RUKOU KATALOG, KTERÝ SI NEKLADE

Více

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Reflex 2010: zpráva druhá Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Martin Zelenka a Radim Ryška Praha, 2011 Z obsahu Úvod Shrnutí Krátce k etapě přechodu na trh práce Studium jako základ pro budoucnost

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH

VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH MANUÁL Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ..07/..07/.050 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, Úvodem V Moravskoslezském kraji existuje velmi silná poptávka

Více

vysokoškolské vzdělávání

vysokoškolské vzdělávání vysokoškolské vzdělávání editorial Usus Magister est optimus (praxe je nejlepší učitelka), prohlašovali ve starém Římě významní mužové. A jak je známo, pravdivé, respektive moudré myšlenky věk neotupí;

Více

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty číslo 25 / duben 2015 n 35 Kč slavíme 17 let Nejlepší časopis pro budoucí maturanty 33 prezentací VŠ 51 prezentací VOŠ duben: kam na vysokou školu status studenta po maturitě BONUSY v tomto čísle: n Úspěšné

Více

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok 2008/2009 Číslo 5 Ročník 4 Cena 29 Kč Foto: istock Partner: Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Jak si vybrat VOŠ Jak se připravit na přijímací

Více

EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů životních podmínek studentů vysokých škol v České republice. Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol.

EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů životních podmínek studentů vysokých škol v České republice. Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol. EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů životních podmínek studentů vysokých škol v České republice Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol. Praha, listopad 2013 1 Úvod Předkládaná zpráva přináší

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

Kam. po maturitě Přehled možností studia 2008/09. Jak si vybrat školu. Jak zvládnout příjímačky. Podmínky studia

Kam. po maturitě Přehled možností studia 2008/09. Jak si vybrat školu. Jak zvládnout příjímačky. Podmínky studia Kam Vydává Sdružení škol vyššího studia ve spolupráci s týdeníkem po maturitě Přehled možností studia Jak si vybrat školu Vyšší odborné školy Ekonomické obory Cestovní ruch a hotelnictví Humanitní obory

Více

Nezůstaňte příští rok pod čarou. Nejlepší časopis pro budoucí maturanty. v tomto čísle: 57 prezentací VŠ 25 prezentací VOŠ.

Nezůstaňte příští rok pod čarou. Nejlepší časopis pro budoucí maturanty. v tomto čísle: 57 prezentací VŠ 25 prezentací VOŠ. číslo 23 / září 2014 n 35 Kč slavíme 16 let Nejlepší časopis pro budoucí maturanty 57 prezentací VŠ 25 prezentací VOŠ JAK SE PŘIpraVIT NA PŘIJÍMací ZKOUŠKY A MatURITU DNY OteVŘenÝCH DVEŘÍ DO KOnce ROKU

Více

Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2011. Jan Koucký a Martin Zelenka

Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2011. Jan Koucký a Martin Zelenka Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2011 Jan Koucký a Martin Zelenka Praha, prosinec 2011 Obsah Obsah... 1 Úvodem... 2 Zaměstnatelnost a uplatnění vysokoškoláků

Více

Katalog pomaturitního vzdûlávání pro kolní rok 2006/2007

Katalog pomaturitního vzdûlávání pro kolní rok 2006/2007 Katalog pomaturitního vzdûlávání pro kolní rok 2006/2007 âíslo 1 / Cena 19 Kã Pro maturanty zdarma Maturita je pro studenta jako rozcestí. Chtûli bychom vás seznámit se v emi moïnostmi pomaturitního v

Více

Vysoké školy v České republice

Vysoké školy v České republice istruzione vzdělání 17 economicrevue 43 Vysoké školy v České republice I když celková úroveň CZ vzdělanosti a vědeckého života v českých zemích do poloviny 18.století zdaleka neodpovídala úrovni dosažené

Více

Studie PORADENSTVÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A PREZENTACE PORADENSKÝCH CENTER. Libor Nováček

Studie PORADENSTVÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A PREZENTACE PORADENSKÝCH CENTER. Libor Nováček Studie PORADENSTVÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A PREZENTACE PORADENSKÝCH CENTER Libor Nováček Poradenství, a zejména poradenství profesní, by mělo být důležitou součástí managementu institucí poskytujících

Více

REŠERŠE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ

REŠERŠE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ EVALUACE PROJEKTU PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ (PTPO) REŠERŠE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ Pro MŠMT vypracovali: Ing. Vladimír Kuchař Ing. Zdeňka Mindlová UPLATNĚNÍ

Více

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Koncepční záměr školy 2012 Obsah: 1. Cíle stanovené v předchozím období a jejich plnění... 3 2. Nastínění demografického vývoje v regionu, očekávané důsledky tohoto

Více

Jak se dostat na ekonomické fakulty

Jak se dostat na ekonomické fakulty Jak se dostat na ekonomické fakulty Ekonomických oborů je velké množství a dají se studovat ve spojení s určitým odvětvím, studia nabízejí veřejné i soukromé vysoké školy. Management, cestovní ruch, podniková

Více