akademie Absolventi VŠ berou až 50 tisíc Hlásíte se na vysokou školu? Podívejte se, jaké jsou vaše vyhlídky na profesní uplatnění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "akademie Absolventi VŠ berou až 50 tisíc Hlásíte se na vysokou školu? Podívejte se, jaké jsou vaše vyhlídky na profesní uplatnění"

Transkript

1

2 akademie 12 Úterý 17. února 2015 LIDOVÉ NOVINY Pravidelná Příloha Většinu věcí se učíme zbytečně ŠKOLA Radky Kvačkové Tu zkušenost udělali téměř všichni, kdo nastoupili po škole do praxe: Ze znalostí, cojsme za léta studií získali, upotřebíme většinou jen malý zlomek. Analytici Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK, kteří se zabývají uplatněním absolventů VŠ, zjišťovali, kolik vysokoškoláků zastává místa odpovídající bakalářskému, magisterskému nebodoktorskému diplomu. Někteří respondenti uvedli, že by jejich práci zvládl člověk jen smaturitou, nebo dokonce bez ní. Možná se tedy většinu věcí učíme zbytečně. Potíž je, že se neshodneme které. Tabulky,které dnes otiskujeme, přinášejí ale vícinformací ouplatnění absolventů avšechny jsou zajímavé. Asi by se měly dělat pravidelně avyvěšovat například na webových stránkách ministerstva školství. Ostatně slovenské ministerstvo si je unašeho střediska objednalo aužjevyvěšuje. Není studium jako studium. Všichni vědí, že existují obory, které lze vystudovat poměrně snadno, ajiné, které dajíčlověku zabrat. Mezi ty druhé patří bezesporu medicína. Přesto inamedicíně najdeme takzvané doublestudenty. Není jich prý tak docela málo. Mluvčí 1. lékařské fakulty nám nedávno zmínila, že mají studenty, kteří paralelně stíhají studovatještě Vysokouškolu ekonomickou, nebo dokonce Matematicko-fyzikální fakultu UK. Jedenmedik stačil vedle lékařství vystudovat ikonzervatoř. Obdivuhodné. Absolventi VŠ berou až 50 tisíc RADKA KVAČKOVÁ Vprvních pěti letech po vysoké škole mají absolventi průměrný příjem zhruba korun. Na tuto částku však dosáhne jen třetina znich. Příjem, který má alespoň polovina absolventů, je korun. Průměr zvyšují například platy bývalých studentů Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, kteří si vprv- ních pěti letech po absolutoriu přijdou téměř napadesát tisíc. Vyplývá to zrozsáhlého šetření,které provedlo Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Jeho výsledky dnes přinášíme iproto, že už za několik dní začnou uchazeči ovy- sokoškolské studium posílat přihlášky ajistě uvítají každou informaci, která jim může před konečným rozhodnutím, kam nasměrovat své dalšíúsilí,ještě pomoci. Hlásíte se na vysokou školu? Podívejte se, jaké jsou vaše vyhlídky na profesní uplatnění Čerstvý diplom a vysoký plat. Najít odpovídající zaměstnání je v některých oborech hračka. FOTO PROFIMEDIA Dotazníky byly anonymní Původně iniciovala taková šetření Evropská komise už vpolovině devadesátých let, říká jeden zautorů materiálu Jan Koucký. Česká republika byla v roce 1998 první nečlenskou zemí, která dostala možnost sedoprojektu za evropské peníze asevropským know-how zapojit, dokonce několikrát. To poslední šetření, vletech 2013/2014, se už ale konalo za peníze zrozpočtu ministerstva školství. Jakým způsobem čísla, která přinášíme vtabulkách, vznikají? Pracujeme sabsolventy, na které mají kontakty jen školy. Ty nám je sice nedají, ale obešlou své bývalé studenty svýzvou, aby vyplnili náš anonymní internetový dotazník, vysvětlil Jan Koucký společně sdalším autorem materiálu Martinem Zelenkou. Sledováno bylo na absolventů v období prvních pěti let po ukončení školy, atozněkolika hledisek: jestli našli zaměstnání, jaká je výše jejich výdělku, jestli využívají to, co se ve škole naučili, jak vnímají svou práci zhlediska náročnosti ajak jsou sníspokojeni. Některé výsledky se uvádějí v procentech: procento nezaměstnaných,procento těch,kteří pracují voboru nebo vpříbuzném oboru, procento vyjadřující míru využívání nabytých znalostí adovedností v práci, v procentech je uvedena i míra spokojenosti s prací. Trochu jinak se prezentuje kvalifikační náročnost v tabulkách jednotlivých fakult. Ta je kombinací dvou otázek. První se ptá na vykonávanou profesi adruhá zní: Jaké vzdělání považujete za nejvhodnější pro svou současnou práci? Respondenti vybírali zšesti možností: doktorský stupeň, magisterské vzdělání, bakalářské vzdělání, vyšší odborné, středoškolské smaturitou, nebo dokonce středoškolské bez maturity. Výsledkem je klasifikace od jedné do osmi. Čím vyšší číslo, tím je práce náročnější na kvalifikaci. Nikoho nepřekvapí, žeabsolventi vysokých škol pracují na kvalifikovanějších pozicích než lidé snižším vzděláním. Celkem 81 procent jich pracuje vnejvyšších kvalifikačních úrovních šest až osm. Přesto téměř 20procent absolventů do pěti let po ukončení studia pracuje na místech, která nevyžadují ani bakalářské vzdělání. Část jich dokonce pracuje na zcela nekvalifikovaných pozicích. Jde například oabsolventky, které chodí na částečný úvazek uklízet, konstatují autoři výzkumu. Sekretářky s diplomem Vposledním políčku naleznete jakýsi výsledek neboli celkový index uplatnění, který ovšem není jen obyčejným součtem nebo průměrem předchozích ukazatelů. Je konstruován tak, aby bylo možné srovnávat hodnoty získané zrůzných podmínek co nejobjektivněji. Aby sezohlednila například délka praxe nebo skutečnost, že škola je zaměřená hlavně na bakalářské programy. Průměr jenula. Takže pokud má škola celkový index uplatnění 0,67, jsou na tom její absolventi velmi dobře, pokud má minus 0,76, je to odost horší. Je třeba dodat, že vtabulkách nenajdeme úplně všechny školy. Například ty umělecké se projektu nezúčastnily, protože jejich absolventi jsou většinou na volné noze. Také tu nejsou soukromé vysoké školy, ikdyž některé znich sledoványbyly. Jejichstudentitotiž často nastupují ke studiu už ze zaměstnání apráci mají ještě před absolutoriem. Vzhledem ktomu, že se šetření (nese jméno Reflex) opakuje, bude možné časem vysledovat některé tendence. Několika změn si ostatně autoři projektu všimli už teď. Například toho, že zatímco na přelomu tisíciletí by majitelka vysokoškolského diplomu zřejmě nepovažovala za adekvátní uplatnění vpozici asistentky nebo třeba recepční,dnes je za adekvátní mnohdy považuje. TCM Longmen Brána draka 龙 门 Škola Tradiční Čínské Medicíny Nový ročník zahajujeme Adresa učebny: Podnikatelské centrum Hradecká 1151/ Hradec Králové Kontakt: tel.: Uplatněníabsolventů vysokých škol na trhu práce (0 až 5let po absolvování) Vysoká škola nezaměstnanosti Hrubýměsíční příjem Spokojenost sprací Celkovýindex uplatnění UniverzitaKarlova vpraze 2,6% % % % 0,32 Jihočeská univerzitavč.budějovicích 5,4% % % -0,15 Univerzita J. E. PurkyněvÚstí n. Labem 5,3% % % -0,10 Masarykova univerzita 4,9% % % % 0,09 Univerzita PalackéhovOlomouci 5,0% % % 0,11 VeterinárníafarmaceutickáuniverzitaBrno 4,1% % % 0,18 OstravskáuniverzitavOstravě 7,3% % % -0,11 Univerzita Hradec Králové 3,2% % -0,06 Slezská univerzitav Opavě 9,9 % % -0,38 Českévysokéučení technickévpraze 2,8% % 0,15 Vysoká školachemicko-technologickávpraze 2,9% % 0,22 ZápadočeskáuniverzitavPlzni 3,0% % % 0,07 TechnickáuniverzitavLiberci 3,2% % % 0,01 Univerzita Pardubice 6,6% % % % -0,24 Vysoké učenítechnickévbrně 3,5% % % 0,08 VŠ báňská TechnickáuniverzitaOstrava 7,6% % % -0,24 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 6,0% % % -0,24 VysokáškolaekonomickávPraze 2,7% % % 0,18 ČeskázemědělskáuniverzitavPraze 6,2% % % -0,31 Mendelova univerzita vbrně 8,5% % % -0,48 Univerzita obranyvbrně 1,0% % % -0,14 Celkem 4,8% % % 0,00 Získejte stipendium nebo finanční podporu pro realizaci mezinárodního vzdělávacího projektu program spolupráce škol astipendia (norské fondy afondy ehp) je určen jak pro jednotlivce, tak ipro instituce na primární, sekundární aterciární úrovni vzdělávání. Zapojené země: norsko, island alichtenštejnsko Podporované aktivity: projekty mobilit astáže; projekty institucionální spolupráce Termín výzvy pro předkládání žádostí ogrant: Více na: Dům zahraniční spolupráce Na Poříčí 1035/4, Praha 1 icelandnorway liechtenstein Základem je správná vejška! IT Ekonomika Právo MBA (www.lepsimba.cz) Dny otevřených dveří: a

3 LIDOVÉ NOVINY Úterý 17. února 2015 AKADEMIE 13 Hrubýměsíční Podílpracujících využití znalostí Spokojenost Kvalifikační Celkový index voboru adovedností vzaměstnání sprací náročnost uplatnění Přírodovědné Matematicko-fyzikálnífakulta UK vpraze 1,3% % 79% 80% 7,5 0,57 aplikovanýchvěd ZČUvPlzni 4,9% % 72% 77% 7,0 0,36 Přírodovědeckáfakulta JU včeských Budějovicích 4,6% % 82% 78% 7,5 0,31 PřírodovědeckáfakultaUKvPraze 2,1% % 75% 75% 7,4 0,21 Přírodovědeckáfakulta MU 4,2% % 72% 76% 7,1 0,05 Přírodovědeckáfakulta UP volomouci 7,2% % 68% 77% 6,7 0,04 PřírodovědeckáfakultaOUvOstravě 12,0% % 64% 79% 6,3-0,02 Přírodovědeckáfakulta UJEPvÚstí nad Labem 6,2% % 50% 68% 6,0-0,18 životního prostředí UJEPvÚstí nad Labem 6,8% % 56% 72% 5,6-0,42 Celkem 4,7% % 72% 76% 7,0 0,15 Informatické aelektrotechnické informatikymu 2,7% % 74 % 82% 6,9 0,67 informačních technologiívut vbrně 6,1% % 72% 80% 6,9 0,60 elektrotechnikyainformatiky Univerzity Pardubice 3,7% % 73% 75% 6,7 0,54 informatiky astatistikyvše vpraze 2,4% % 65% 77% 6,6 0,37 elektrotechnická ČVUT vpraze 1,0% % 66% 74 % 6,6 0,32 elektrotechnikyainformatiky VŠB-TUOstrava 4,8% % 64% 70% 6,5 0,15 elektrotechnikyakomunikačních technologiívut vbrně 1,2% % 61% 75% 6,4 0,10 elektrotechnickázču vplzni 2,2% % 63% 78% 6,4 0,06 aplikovanéinformatiky UTB ve Zlíně 4,1% % 63% 77% 6,3 0,02 Celkem 2,5% % 65% 76% 6,6 0,27 Strojní strojní ZČUvPlzni 0,3% % 71% 72% 6,4 0,19 strojní TU vliberci 2,6% % 62% 77% 6,5 0,16 strojníčvutvpraze 3,6% % 64% 74% 6,5 0,11 strojního inženýrství VUTvBrně 1,0% % 65% 74 % 6,4 0,09 strojní VŠB-TU Ostrava 8,5% % 64% 80% 6,3 0,04 Celkem 3,0% % 65% 75% 6,4 0,10 Stavební aarchitektonické Chemicko- -technologické Uplatněníabsolventůvysokýchškolnatrhupráce architekturyčvutvpraze 6,1% % 81% 75% 6,9 0,28 stavebnívšb-tuostrava 0,0% % 69% 72% 6,4 0,23 stavební VUT v Brně 5,4% % 68% 74% 6,5 0,12 stavebníčvutvpraze 3,2% % 69% 74% 6,5 0,07 Celkem 4,1% % 70% 74% 6,5 0,13 jaderná afyzikálně inženýrská ČVUT vpraze 0,0% % 75% 83% 7,4 0,57 potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze 4,2% % 76% 78% 7,1 0,25 chemické technologie VŠCHT vpraze 2,9% % 76 % 78% 7,1 0,24 technologieochranyprostředí VŠCHTvPraze 0,6% % 78% 75% 7,1 0,21 chemicko-inženýrská VŠCHTvPraze 2,1% % 71% 76 % 7,3 0,17 chemicko-technologická Univerzity Pardubice 6,4% % 66% 74% 6,4-0,12 biomedicínskéhoinženýrstvíčvutvpraze 0,0% % 53% 70% 6,3-0,28 chemickávut vbrně 4,4% % 65% 64% 6,4-0,30 technologickáutb ve Zlíně 11,9 % % 54% 65% 5,8-0,54 Celkem 5,3% % 67 % 73% 6,6-0,07 nezaměstnanosti podíl počtu nezaměstnanýchkcelkovému počtu ekonomickyaktivních. Hrubý měsíčnípříjem průměrnýměsíční hrubýpříjem zhlavního ivedlejšího pracovního poměru. Podíl pracujících voboru podíl absolventů,kteří pracují ve stejném oboru, jejž vystudovali, nebo příbuzném. Znalosti adovednosti absolventi odpovídalinaotázku, do jaké míry ve svépráci využívají znalostiadovednosti získané studiem. spokojenosti sprací absolventi odpovídalinaotázku, do jaké míry jsou spokojenisesvousoučasnou prací. Kvalifikační náročnost index vyjadřuje požadavkyvykonávanépráce na vzdělání akvalifikaci,1znamená nejnižší a8nejvyššíkvalifikační náročnost. Celkovýindex uplatnění shrnutí předchozích ukazatelů sohledem na stupeň dosaženéhovysokoškolskéhovzděláníapočet letodabsolutoria(čímvyššíhodnota indexu, tímlepší uplatnění). UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK / Bakalářské studium / Navazující magisterské studium ZAKOUSNI SE DO EKONOMIE! Atraktivní studijní obory Zahraniční studijní zkušenosti Kontakt spraxí Bohatá stipendijní podpora Kvalitní technické zázemí Vynikající uplatnění na trhu práce Vysoké nástupní platyabsolventů Think Value Accredited Degrees Practical and Critical Thinking Orientation International Faculty and Student Body Career office EDUCATING TOMORROW S LEADERS The American University of Prague Get abachelor s degree in: Business Administration Communication and Mass Media International Economic Relations Psychology IT Management English Language and Literature Marketing Finance Online Marketing Tourism Management Accreditations: Memberships: PRAHA PLZEŇ LIBEREC HRADEC KRÁLOVÉ PODLE INZERÁTUSIVYSOKOU ŠKOLUNEVYBÍREJTE ZKUŠENOSTI ANÁZORYABSOLVENTKYOBORU MEZINÁRODNÍ VZTAHYAEVROPSKÁ STUDIA NAJDETE NA Dominika Bilová Vnější vztahy ŠKODAAUTOa.s.

4 14 AKADEMIE Úterý 17. února 2015 LIDOVÉ NOVINY Uplatněníabsolventů vysokýchškol na trhupráce Hrubýměsíční Podílpracujících využití znalostí Spokojenost Kvalifikační Celkový index voboru adovednostívzaměstnání sprací náročnost uplatnění Ostatní vojenskýchtechnologiíuo 0,4% % 64% 80% 6,5 0,14 technické metalurgieamateriálového inženýrství VŠB-TUOstrava 7,1% % 66% 76 % 6,1-0,09 Technickáfakulta ČZUvPraze 9,6% % 66% 79% 6,2-0,10 Dopravní fakultajana PerneraUniverzityPardubice 3,6% % 63% 74% 5,9-0,15 dopravní ČVUT vpraze 4,1% % 57% 73% 6,2-0,27 Hornicko-geologickáfakulta VŠB-TUOstrava 9,4% % 60% 73% 5,8-0,31 bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava 5,6% % 62% 65% 5,6-0,34 textilnítuvliberci 5,0% % 58% 72% 5,4-0,35 Celkem 6,4% % 61% 74% 5,9-0,22 Zemědělské veterinárního lékařství VFUBrno 4,7 % % 83% 70% 7,1 0,29 veterinární hygienyaekologievfu Brno 5,7% % 65% 66% 6,5-0,24 Lesnickáadřevařská fakultamendelu vbrně 10,6% % 63% 72% 5,4-0,52 životního prostředí ČZUvPraze 6,6% % 51 % 67% 5,8-0,55 lesnickáadřevařská ČZU vpraze 7,3% % 65% 74% 5,2-0,56 agrobiologie, potravinovýchapřírodníchzdrojůčzuvpraze 9,3% % 56% 66% 5,6-0,61 Agronomickáfakulta MENDELUvBrně 8,3% % 58% 70% 5,6-0,67 Zemědělskáfakulta JU včeských Budějovicích 11,2% % 57% 70% 5,6-0,67 ZahradnickáfakultaMENDELU vbrně 15,8% % 62% 71% 5,0-0,73 Celkem 8,8% % 60% 69% 5,7-0,53 Lékařské afarmaceutické LékařskáfakultaUPvOlomouci 0,0% % 83% 77% 7,5 0,85 2. lékařskáfakultaukvpraze 1,5% % 84% 77% 7,5 0,84 LékařskáfakultavPlzni UK vpraze 0,0% % 86% 79% 7,5 0,83 LékařskáfakultavHradci Králové UKv Praze 0,5% % 85% 74% 7,3 0,76 1. lékařskáfakulta UKvPraze 1,8% % 81% 74% 7,4 0,68 3. lékařskáfakulta UK vpraze 1,8% % 76 % 72% 7,0 0,65 Lékařskáfakulta MU 3,1% % 80% 73% 7,3 0,54 FarmaceutickáfakultavHradci Králové UK vpraze 1,0% % 73% 78% 7,3 0,53 Farmaceutická fakultavfu Brno 1,7% % 76 % 80% 7,1 0,51 LékařskáfakultaOUvOstravě 4,5% % 59% 67% 5,8-0,07 Celkem 1,6% % 80% 75% 7,3 0,64 Zdravotnické zdravotnickýchstudiízčuvplzni 2,0% % 80% 80% 6,0 0,61 zdravotnickýchvěd UP volomouci 0,0% % 75% 73% 6,3 0,52 zdravotnickýchstudiíujepvústínad Labem 3,9 % % 77% 69% 6,3 0,49 zdravotnickýchstudiíuniverzitypardubice 0,9 % % 73% 73% 5,9 0,20 Zdravotněsociálnífakulta JU včeských Budějovicích 3,5% % 67% 72% 5,9-0,05 Celkem 2,5% % 72% 73% 6,0 0,20 Ekonomické podnikohospodářskávše vpraze 1,8% % 67 % 78% 6,3 0,34 financí aúčetnictvívše vpraze 4,4% % 73% 76% 6,3 0,27 informatiky amanagementuuniverzityhradeckrálové 5,6% % 64% 74% 6,1 0,21 mezinárodních vztahů VŠE vpraze 3,5% % 61 % 76% 6,3 0,09 Národohospodářskáfakulta VŠE vpraze 0,5% % 55% 77% 6,3 0,03 Ekonomickáfakulta TU vliberci 0,4% % 61% 73% 5,7-0,05 Ekonomicko-správnífakultaMU 3,0% % 63% 72% 6,0-0,06 ekonomickázču vplzni 3,9% % 62% 75% 5,6-0,07 podnikatelskávut vbrně 3,0% % 65% 74 % 5,9-0,13 ProvozněekonomickáfakultaČZU vpraze 4,4% % 60% 73% 5,8-0,18 managementuvjindřichově Hradci VŠE vpraze 2,4% % 60% 75% 5,7-0,20 Provozněekonomickáfakulta MENDELUvBrně 5,3% % 57% 74% 5,8-0,21 sociálněekonomickáujepvústí nad Labem 6,0% % 60% 71% 5,2-0,31 ekonomicko-správníuniverzitypardubice 6,8% % 56% 73% 5,6-0,33 ekonomikyamanagementuuo 1,5% % 57% 67 % 5,9-0,39 managementuaekonomikyutb ve Zlíně 5,9% % 59% 71% 5,6-0,39 Ekonomickáfakulta JU včeských Budějovicích 6,0% % 60% 71% 5,4-0,41 Ekonomickáfakulta VŠB-TU Ostrava 9,2% % 57% 68% 5,4-0,51 Obchodně podnikatelskáfakulta vkarviné SU vopavě 11,5% % 59% 66% 5,3-0,59 logistikyakrizového řízení UTB ve Zlíně 20,1% % 44% 70% 4,3-0,76 Celkem 4,9% % 61% 73% 5,7-0,14 Univerzita Jana Amose Komenského Praha Vzdělávání dospělých Sociální amediální komunikace Manažerská studia Speciální pedagogika Management cestovního ruchu Bezpečnostní studia adalší bakalářské, magisterské, doktorské amba programy Studujte pro svoji budoucnost Mezinárodní jazykové zkoušky telc!

5 LIDOVÉ NOVINY Úterý 17. února 2015 AKADEMIE 15 Uplatněníabsolventů vysokých školnatrhupráce Hrubýměsíční Podílpracujících využití znalostí Spokojenost Kvalifikační Celkový index voboru adovedností vzaměstnání sprací náročnost uplatnění Humanitní Filozofickáfakulta UP volomouci 4,9 % % 67% 75% 6,2 0,01 sociálních studií MU 4,8% % 65% 75% 6,4-0,03 Filozoficko-přírodovědeckáfakulta vopavě SU vopavě 9,2% % 67% 76 % 6,2-0,05 sociálníchvěd UK vpraze 4,4% % 62% 74 % 6,3-0,08 Filozofickáfakulta UK vpraze 4,2% % 68% 73% 6,7-0,09 Filozofickáfakulta OU vostravě 8,6% % 64% 74% 6,0-0,18 humanitních studií UK vpraze 6,4% % 62% 71% 6,1-0,20 humanitníchstudiíutb ve Zlíně 4,5% % 64% 71% 5,6-0,22 Filozofickáfakulta MU 9,5% % 65% 72% 6,3-0,22 sociálních studií OU vostravě 6,7% % 69% 66% 5,8-0,24 veřejnýchpolitik vopavě SU vopavě 7,5% % 56% 68% 5,1-0,38 Filozofickáfakulta UJEPvÚstínad Labem 5,4% % 58% 67 % 5,5-0,46 Filozofickáfakulta JU včeských Budějovicích 8,4% % 58% 70% 5,6-0,53 filozofickázču vplzni 7,1% % 53% 70% 5,4-0,66 filozofickáuniverzitypardubice 13,4% % 52% 69% 5,2-0,71 Celkem 6,6% % 63% 72% 6,1-0,21 Teologické Evangelickáteologickáfakulta UK vpraze 1,2% % 67 % 75% 6,1 0,07 Cyrilometodějská teologickáfakulta UP volomouci 8,5% % 67% 74 % 5,8-0,15 Teologickáfakulta JU včeských Budějovicích 6,2% % 64% 77% 5,6-0,24 Katolickáteologickáfakulta UK vpraze 1,9% % 60% 79% 5,9-0,31 Husitskáteologickáfakulta UK vpraze 9,0% % 53% 69% 5,7-0,59 Celkem 6,2% % 63% 75% 5,8-0,25 Právnické PrávnickáfakultaUKvPraze 0,2% % 80% 77% 7,4 0,77 právnickázču vplzni 0,0% % 81% 79% 6,8 0,58 Právnická fakultamu 2,3% % 78% 70% 6,6 0,38 Právnickáfakulta UP volomouci 4,6% % 81% 74 % 6,8 0,35 Celkem 2,2% % 78% 74% 6,8 0,47 Pedagogické PedagogickáfakultaUKvPraze 2,4% % 72% 76% 6,6 0,20 PedagogickáfakultaJUvČeských Budějovicích 3,9% % 68% 76% 6,2 0,10 PedagogickáfakultaUJEPvÚstínad Labem 4,9 % % 67% 72% 6,5 0,07 přírodovědně-humanitní apedagogickátuvliberci 5,2% % 67% 69% 6,2 0,06 PedagogickáfakultaMU 4,4% % 71% 75% 6,4 0,05 Pedagogickáfakulta Univerzity Hradec Králové 0,0% % 66% 78% 5,8-0,05 PedagogickáfakultaUPvOlomouci 5,2% % 68% 75% 6,2-0,05 Pedagogickáfakulta OU vostravě 5,9% % 67 % 74% 6,2-0,05 pedagogickázču vplzni 2,7% % 67% 75% 6,1-0,08 Celkem 4,4% % 68% 74% 6,2 0,03 Tělesnévýchovy tělesnévýchovyasportuukvpraze 5,4% % 74 % 78% 6,6 0,12 tělesnékulturyupvolomouci 8,1% % 68% 73% 6,1-0,06 sportovních studií MU 6,8% % 63% 75% 5,3-0,40 Celkem 6,6% % 70% 76% 6,1-0,06 Bankovní institut vysokáškola Bakalářské obory Informační technologie a management Bankovní management Banking management (studium v angličtině) Банковский менеджмент (studium v ruštině) Ekonomika amanagement podniku (specializace: Řízení společnosti / Malé astřední podniky / Marketing asociální sítě /Řízení lidských zdrojů /Právní aspekty řízení /Krizový management) Oceňování majetku Prezenční akombinované tříleté bakalářské studium spedagogickým zaměřením Angličtina jako cizí jazyk Čeština jako cizí jazyk Přijímací zkoušky 21. dubna 2015 Staňte se ivylektorem angličtiny nebo češtiny pro cizince! Vzdělání na úrovni Jazykové pobyty vzahraničí PŘIPRAVTE SENAPŘIJÍMAČKY! Dospělí od 16 let příprava na mezinárodní zkoušky různá intenzitavýuky Děti amládež do20let kombinace se sportemavýlety možnost skupin sdelegátem Studium na střední avysoké škole vzahraničí ZAŽIJTE ROK JINAK! široký výběr zemí aprogramů již od dvou měsíců kompletní zajištění a podpora během celého studia Snámi sepřipravíte na maturitu, přijímačky istudium. Navazující magisterské obory Finance Finance (studium v angličtině) Navštivte nás na Dni otevřených dveří, dne 26. února 2015 v Praze, Teplicích, Písku, Karlových Varech a Břeclavi. člen Společenství škol VŠFS je držitelem ocenění kvalityectslabelodevropskékomise. Svět Tě POTŘEBUJE! DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ I Management ICT projektů I Informační technologie I Ekonomie amanagement

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Vážená studentko, vážený studente, jsem studentkou 5. ročníku Ekonomicko-správní fakulty MU a v současné době pracuji na své

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie 30 19 6 2 6

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST?

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? Pavel Hasal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Pavel.Hasal@vscht.cz

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec)

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec) Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec) Počet přihlášení do Web of Science...2 Počet zadaných dotazů ve Web of Science...3 Počet přihlášení do

Více

Přehled knihoven a databází

Přehled knihoven a databází rok 2013 FTE počet registrovanýc h uživatelů / studentů 2013 (1.8.-31.12) Academic Search Complete Business Source Complete Environment Complete SocIndex with FullText 2013 (1.9.-31.12.) 2013 (1.8.-31.12.)

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne Přehled akreditovaných zdravotnických magisterských a ch studijních oborů, jejichž absolvováním se získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na základě souhlasného stanoviska Ministerstva (ke

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s Vysoká škola finanční a správní, o.p.s Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci:

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci: ROZHODNUTÍ VYDANÁ NÁRODNÍM AKREDITAČNÍM ÚŘADEM PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2016 Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/2016-5 ze dne 20. 10. 2016; nabytí právní moci: 9. 11. 2016 Národní akreditační úřad

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007 Celkový přehled využití WEB OF SCIENCE a JOURNAL CITATION REPORTS...2 Počet přihlášení do WEB OF SCIENCE...3 Počet zadaných

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006 Celkový přehled využití WEB OF SCIENCE a JOURNAL CITATION REPORTS...2 Počet přihlášení do WEB OF SCIENCE...3 Počet zadaných

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2003

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.10.2004 62 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2003 Zdrojem dat pro tuto

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.11.2003 69 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Zdrojem dat pro tuto

Více

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015 Česká konference rektorů 3. prosince 2015 Hlavní témata jednání Role vysokých škol ve společnosti Financování veřejných vysokých škol Srovnání českého vysokého školství s mezinárodním prostředím Vědecká

Více

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu REFLEX a jiné ochutnávky Jan Koucký REFLEX 2013: uplatnění absolventů vysokých škol Seminář MŠMT, SVP PedF UK a vysokých škol.

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR Pedagogická fakulta Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita, České Budějovice PET/ Filozofická fakulta ne Zemědělská fakulta PET/FCE/CAE ne Absolvování 3 kurzů na úrovni B1. Přírodovědecká fakulta KET/PET/FCE/CAE/

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management... 3 3.2 Hospodářská

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

Podrobný přehled šancí na přijetí

Podrobný přehled šancí na přijetí Podrobný přehled šancí na přijetí Právo, 17.01.2014, str. 19, Jak si vybrat VŠ a VOŠ http://pravo.novinky.cz/ V následující tabulce jsou obsaženy údaje týkající se pouze uchazečů s českým občanstvím, kteří

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla Obsah 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management...

Více

Provozně ekonomická fakulta

Provozně ekonomická fakulta Provozně ekonomická fakulta Ekonomická fakulta s 50letou tradicí Zaměření studia na praxi Vysoké uplatnění absolventů Moderní studijní programy Management Marketing Počítačové sítě Geografické informační

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1 www.amu.cz Divadelní fakulta Karlova 26, 116 65 Praha 1, http://www.damu.cz Filmová a televizní fakulta

Více

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa Prof il absolventa Hospodářská politika a správa Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Veřejná správa Finance Fast facts Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Forma studia:

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výsledky průzkumu uplatnění absolventů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích z anketního šetření provedeného v roce 2003 Údaje obsažené v následujících

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ 9. 11. 2016 PaedDr. Eva Lénertová Masarykovo gymnázium Příbor Možnosti po maturitě Vysoká škola bakalářský studijní program (3-4letý) Bc., BcA. magisterský studijní program

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio.

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Národní srovnávací zkoušky od letošního roku (2007) nahrazují přijímací zkoušky na

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ Hlavní zjištění Ze studentů slovenských středních škol jsou výrazně lepší ti, kteří chtějí jít studovat vysokou školu do ČR, než ti, kteří chtějí

Více

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VE VEŘEJNÉM VÝZKUMU V ČÍSLECH Karel Eliáš Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách, Praha 0. Duben 0 Na padesátém, 00 Praha 0 czso.cz / Patentová

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) Jak na vysokou školu Veřejné vysoké školy Strana: 10 VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) WWW stránka: www.amu.cz AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) WWW stránka: www.avu.cz

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Longitudinální výzkum účastníků NSZ v letech

Longitudinální výzkum účastníků NSZ v letech Longitudinální výzkum účastníků NSZ v letech 2010-2016 Tisková zpráva Společnost Scio mezi lety 2010 a 2016 realizovala longitudinální výzkum, jehož respondenty byli řešitelé testu Obecných studijních

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R. () INSTITUCE/KNIHOVNY ČTENÁŘI/STUDENTI Z REGISTROVANÝCH VŠ 369 245 22 710 Odborné 63 821 7 983 Krajské 350 215 17 505 Muzea

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Začátek akademického roku 1. 9. 2013 Období výuky 23. 9. 20. 12. 2013 Zápis studentů do 1. roč. Bc. a NMg. studia pro akademický rok do 4. 10.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Kapacita k učení. Vaše kapacita k učení je běžná.

Kapacita k učení. Vaše kapacita k učení je běžná. Kapacita k učení Vaše kapacita k učení je běžná. 0-20 Kapacita k učení je velmi nízká Vaše kapacita k učení je velmi nízká, což vám může způsobit značné problémy při dalším studiu. Studium vysoké školy

Více

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 9.12.2012 do částky 159/2012 Sb. a 51/2012 Sb.m.s. Obsah a text 304/2012 Sb. - poslední stav textu 304/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2012 o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků

Více

Opatření děkana ZSF č. 17/2006

Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 do bakalářských a magisterských navazujících studijních programů Na základě znění 48 51 a 58 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2014/2015

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2014/2015 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2014/2015 1. Informace o přijímacích zkouškách do studijních programů B6202 bakalářský studijní program Hospodářská politika

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009 Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Říjen 2009, Praha 1 Úvod Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV) pomáhá lidem,

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 12. září o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 12. září o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků 304/2012 Sb. Příloha č. 26 VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2012 o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Změna: 38/2016 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst.

Více

Příloha 1. Grafy složení a úspěšnosti vládních stipendistů

Příloha 1. Grafy složení a úspěšnosti vládních stipendistů Příloha 1. Grafy složení a úspěšnosti vládních stipendistů Graf 1. Složení stipendistů podle priority země původu Neprioritní Prioritní 0 100 200 300 400 500 600 Graf 2: Úspěšnost stipendistů podle priority

Více

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Praha 2010 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (JU) Branišovská 31, 370

Více

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY VYSOKÉ ŠKOLY SPECIÁL Jana Ev ova univerzita ita Palackého v Olomouc nární a farmaceutická univerzita avská univerzita v Ostravě verzita Hradec Králové ezská univerzita v Opavě České vysoké učení technické

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Informace o podmínkách přijetí ke studiu Podmínky přijetí ke studiu byly stanoveny dokumenty Podmínky přijetí ke studiu v studijních programech akreditovaných

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 9. 12. 2013 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu navazujících 1/5 VŠB-TECHNICKÁ

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění v Akademie výtvarných umění v České vysoké učení technické v Česká zemědělská univerzita v

Více

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Oddělení pomoci z ESF při odboru vysokých škol přijalo v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ 13.11.2013 PaedDr. Eva Lénertová Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o. Možnosti po maturitě vysoká škola bakalářský studijní program (3-4letý) Bc., BcA. magisterský studijní

Více

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr.

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr. Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým ústavem v Opavě 1) 2) 3) 4) 5) B 1101 Matematika 1103R004 Aplikovaná matematika 3 P Bc. 6207R005 Matematické metody v ekonomice

Více

Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice Zpráva rektora předložená akademické obci dne

Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice Zpráva rektora předložená akademické obci dne Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice 2006 Zpráva rektora předložená akademické obci dne 13. 3. 2007 Hlavní body Oblast vzdělávací činnosti Oblast tvůrčích činností Základní přehled o hospodaření Významnéinvestiční

Více

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Dvoustranné mezinárodní smlouvy Kulturní dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám, resortní smlouvy s

Více

AKADEMIE VÝTVARNÝCh UMěNí V praze praha 7 220 408 214 www.avu.cz 16. 6. 2012 22. 6. 2012. Praha 1 222 310 277 www.fjfi.cvut.

AKADEMIE VÝTVARNÝCh UMěNí V praze praha 7 220 408 214 www.avu.cz 16. 6. 2012 22. 6. 2012. Praha 1 222 310 277 www.fjfi.cvut. 1 kam po maturitě ADRESÁř VYSoKÝCh škol A fakult V české REpUBLICE 0/01 Adresář vychází z internetového adresáře www.vysokeskoly.com a z webových stránek jednotlivých škol. Podrobné prezentace jednotlivých

Více

Zaměstnatelnost a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2013. Martin Zelenka a Jan Koucký

Zaměstnatelnost a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2013. Martin Zelenka a Jan Koucký Zaměstnatelnost a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2013 Martin Zelenka a Jan Koucký Praha, 2013 Úvodem Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (SVP PedF

Více