akademie Absolventi VŠ berou až 50 tisíc Hlásíte se na vysokou školu? Podívejte se, jaké jsou vaše vyhlídky na profesní uplatnění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "akademie Absolventi VŠ berou až 50 tisíc Hlásíte se na vysokou školu? Podívejte se, jaké jsou vaše vyhlídky na profesní uplatnění"

Transkript

1

2 akademie 12 Úterý 17. února 2015 LIDOVÉ NOVINY Pravidelná Příloha Většinu věcí se učíme zbytečně ŠKOLA Radky Kvačkové Tu zkušenost udělali téměř všichni, kdo nastoupili po škole do praxe: Ze znalostí, cojsme za léta studií získali, upotřebíme většinou jen malý zlomek. Analytici Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK, kteří se zabývají uplatněním absolventů VŠ, zjišťovali, kolik vysokoškoláků zastává místa odpovídající bakalářskému, magisterskému nebodoktorskému diplomu. Někteří respondenti uvedli, že by jejich práci zvládl člověk jen smaturitou, nebo dokonce bez ní. Možná se tedy většinu věcí učíme zbytečně. Potíž je, že se neshodneme které. Tabulky,které dnes otiskujeme, přinášejí ale vícinformací ouplatnění absolventů avšechny jsou zajímavé. Asi by se měly dělat pravidelně avyvěšovat například na webových stránkách ministerstva školství. Ostatně slovenské ministerstvo si je unašeho střediska objednalo aužjevyvěšuje. Není studium jako studium. Všichni vědí, že existují obory, které lze vystudovat poměrně snadno, ajiné, které dajíčlověku zabrat. Mezi ty druhé patří bezesporu medicína. Přesto inamedicíně najdeme takzvané doublestudenty. Není jich prý tak docela málo. Mluvčí 1. lékařské fakulty nám nedávno zmínila, že mají studenty, kteří paralelně stíhají studovatještě Vysokouškolu ekonomickou, nebo dokonce Matematicko-fyzikální fakultu UK. Jedenmedik stačil vedle lékařství vystudovat ikonzervatoř. Obdivuhodné. Absolventi VŠ berou až 50 tisíc RADKA KVAČKOVÁ Vprvních pěti letech po vysoké škole mají absolventi průměrný příjem zhruba korun. Na tuto částku však dosáhne jen třetina znich. Příjem, který má alespoň polovina absolventů, je korun. Průměr zvyšují například platy bývalých studentů Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, kteří si vprv- ních pěti letech po absolutoriu přijdou téměř napadesát tisíc. Vyplývá to zrozsáhlého šetření,které provedlo Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Jeho výsledky dnes přinášíme iproto, že už za několik dní začnou uchazeči ovy- sokoškolské studium posílat přihlášky ajistě uvítají každou informaci, která jim může před konečným rozhodnutím, kam nasměrovat své dalšíúsilí,ještě pomoci. Hlásíte se na vysokou školu? Podívejte se, jaké jsou vaše vyhlídky na profesní uplatnění Čerstvý diplom a vysoký plat. Najít odpovídající zaměstnání je v některých oborech hračka. FOTO PROFIMEDIA Dotazníky byly anonymní Původně iniciovala taková šetření Evropská komise už vpolovině devadesátých let, říká jeden zautorů materiálu Jan Koucký. Česká republika byla v roce 1998 první nečlenskou zemí, která dostala možnost sedoprojektu za evropské peníze asevropským know-how zapojit, dokonce několikrát. To poslední šetření, vletech 2013/2014, se už ale konalo za peníze zrozpočtu ministerstva školství. Jakým způsobem čísla, která přinášíme vtabulkách, vznikají? Pracujeme sabsolventy, na které mají kontakty jen školy. Ty nám je sice nedají, ale obešlou své bývalé studenty svýzvou, aby vyplnili náš anonymní internetový dotazník, vysvětlil Jan Koucký společně sdalším autorem materiálu Martinem Zelenkou. Sledováno bylo na absolventů v období prvních pěti let po ukončení školy, atozněkolika hledisek: jestli našli zaměstnání, jaká je výše jejich výdělku, jestli využívají to, co se ve škole naučili, jak vnímají svou práci zhlediska náročnosti ajak jsou sníspokojeni. Některé výsledky se uvádějí v procentech: procento nezaměstnaných,procento těch,kteří pracují voboru nebo vpříbuzném oboru, procento vyjadřující míru využívání nabytých znalostí adovedností v práci, v procentech je uvedena i míra spokojenosti s prací. Trochu jinak se prezentuje kvalifikační náročnost v tabulkách jednotlivých fakult. Ta je kombinací dvou otázek. První se ptá na vykonávanou profesi adruhá zní: Jaké vzdělání považujete za nejvhodnější pro svou současnou práci? Respondenti vybírali zšesti možností: doktorský stupeň, magisterské vzdělání, bakalářské vzdělání, vyšší odborné, středoškolské smaturitou, nebo dokonce středoškolské bez maturity. Výsledkem je klasifikace od jedné do osmi. Čím vyšší číslo, tím je práce náročnější na kvalifikaci. Nikoho nepřekvapí, žeabsolventi vysokých škol pracují na kvalifikovanějších pozicích než lidé snižším vzděláním. Celkem 81 procent jich pracuje vnejvyšších kvalifikačních úrovních šest až osm. Přesto téměř 20procent absolventů do pěti let po ukončení studia pracuje na místech, která nevyžadují ani bakalářské vzdělání. Část jich dokonce pracuje na zcela nekvalifikovaných pozicích. Jde například oabsolventky, které chodí na částečný úvazek uklízet, konstatují autoři výzkumu. Sekretářky s diplomem Vposledním políčku naleznete jakýsi výsledek neboli celkový index uplatnění, který ovšem není jen obyčejným součtem nebo průměrem předchozích ukazatelů. Je konstruován tak, aby bylo možné srovnávat hodnoty získané zrůzných podmínek co nejobjektivněji. Aby sezohlednila například délka praxe nebo skutečnost, že škola je zaměřená hlavně na bakalářské programy. Průměr jenula. Takže pokud má škola celkový index uplatnění 0,67, jsou na tom její absolventi velmi dobře, pokud má minus 0,76, je to odost horší. Je třeba dodat, že vtabulkách nenajdeme úplně všechny školy. Například ty umělecké se projektu nezúčastnily, protože jejich absolventi jsou většinou na volné noze. Také tu nejsou soukromé vysoké školy, ikdyž některé znich sledoványbyly. Jejichstudentitotiž často nastupují ke studiu už ze zaměstnání apráci mají ještě před absolutoriem. Vzhledem ktomu, že se šetření (nese jméno Reflex) opakuje, bude možné časem vysledovat některé tendence. Několika změn si ostatně autoři projektu všimli už teď. Například toho, že zatímco na přelomu tisíciletí by majitelka vysokoškolského diplomu zřejmě nepovažovala za adekvátní uplatnění vpozici asistentky nebo třeba recepční,dnes je za adekvátní mnohdy považuje. TCM Longmen Brána draka 龙 门 Škola Tradiční Čínské Medicíny Nový ročník zahajujeme Adresa učebny: Podnikatelské centrum Hradecká 1151/ Hradec Králové Kontakt: tel.: Uplatněníabsolventů vysokých škol na trhu práce (0 až 5let po absolvování) Vysoká škola nezaměstnanosti Hrubýměsíční příjem Spokojenost sprací Celkovýindex uplatnění UniverzitaKarlova vpraze 2,6% % % % 0,32 Jihočeská univerzitavč.budějovicích 5,4% % % -0,15 Univerzita J. E. PurkyněvÚstí n. Labem 5,3% % % -0,10 Masarykova univerzita 4,9% % % % 0,09 Univerzita PalackéhovOlomouci 5,0% % % 0,11 VeterinárníafarmaceutickáuniverzitaBrno 4,1% % % 0,18 OstravskáuniverzitavOstravě 7,3% % % -0,11 Univerzita Hradec Králové 3,2% % -0,06 Slezská univerzitav Opavě 9,9 % % -0,38 Českévysokéučení technickévpraze 2,8% % 0,15 Vysoká školachemicko-technologickávpraze 2,9% % 0,22 ZápadočeskáuniverzitavPlzni 3,0% % % 0,07 TechnickáuniverzitavLiberci 3,2% % % 0,01 Univerzita Pardubice 6,6% % % % -0,24 Vysoké učenítechnickévbrně 3,5% % % 0,08 VŠ báňská TechnickáuniverzitaOstrava 7,6% % % -0,24 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 6,0% % % -0,24 VysokáškolaekonomickávPraze 2,7% % % 0,18 ČeskázemědělskáuniverzitavPraze 6,2% % % -0,31 Mendelova univerzita vbrně 8,5% % % -0,48 Univerzita obranyvbrně 1,0% % % -0,14 Celkem 4,8% % % 0,00 Získejte stipendium nebo finanční podporu pro realizaci mezinárodního vzdělávacího projektu program spolupráce škol astipendia (norské fondy afondy ehp) je určen jak pro jednotlivce, tak ipro instituce na primární, sekundární aterciární úrovni vzdělávání. Zapojené země: norsko, island alichtenštejnsko Podporované aktivity: projekty mobilit astáže; projekty institucionální spolupráce Termín výzvy pro předkládání žádostí ogrant: Více na: Dům zahraniční spolupráce Na Poříčí 1035/4, Praha 1 icelandnorway liechtenstein Základem je správná vejška! IT Ekonomika Právo MBA (www.lepsimba.cz) Dny otevřených dveří: a

3 LIDOVÉ NOVINY Úterý 17. února 2015 AKADEMIE 13 Hrubýměsíční Podílpracujících využití znalostí Spokojenost Kvalifikační Celkový index voboru adovedností vzaměstnání sprací náročnost uplatnění Přírodovědné Matematicko-fyzikálnífakulta UK vpraze 1,3% % 79% 80% 7,5 0,57 aplikovanýchvěd ZČUvPlzni 4,9% % 72% 77% 7,0 0,36 Přírodovědeckáfakulta JU včeských Budějovicích 4,6% % 82% 78% 7,5 0,31 PřírodovědeckáfakultaUKvPraze 2,1% % 75% 75% 7,4 0,21 Přírodovědeckáfakulta MU 4,2% % 72% 76% 7,1 0,05 Přírodovědeckáfakulta UP volomouci 7,2% % 68% 77% 6,7 0,04 PřírodovědeckáfakultaOUvOstravě 12,0% % 64% 79% 6,3-0,02 Přírodovědeckáfakulta UJEPvÚstí nad Labem 6,2% % 50% 68% 6,0-0,18 životního prostředí UJEPvÚstí nad Labem 6,8% % 56% 72% 5,6-0,42 Celkem 4,7% % 72% 76% 7,0 0,15 Informatické aelektrotechnické informatikymu 2,7% % 74 % 82% 6,9 0,67 informačních technologiívut vbrně 6,1% % 72% 80% 6,9 0,60 elektrotechnikyainformatiky Univerzity Pardubice 3,7% % 73% 75% 6,7 0,54 informatiky astatistikyvše vpraze 2,4% % 65% 77% 6,6 0,37 elektrotechnická ČVUT vpraze 1,0% % 66% 74 % 6,6 0,32 elektrotechnikyainformatiky VŠB-TUOstrava 4,8% % 64% 70% 6,5 0,15 elektrotechnikyakomunikačních technologiívut vbrně 1,2% % 61% 75% 6,4 0,10 elektrotechnickázču vplzni 2,2% % 63% 78% 6,4 0,06 aplikovanéinformatiky UTB ve Zlíně 4,1% % 63% 77% 6,3 0,02 Celkem 2,5% % 65% 76% 6,6 0,27 Strojní strojní ZČUvPlzni 0,3% % 71% 72% 6,4 0,19 strojní TU vliberci 2,6% % 62% 77% 6,5 0,16 strojníčvutvpraze 3,6% % 64% 74% 6,5 0,11 strojního inženýrství VUTvBrně 1,0% % 65% 74 % 6,4 0,09 strojní VŠB-TU Ostrava 8,5% % 64% 80% 6,3 0,04 Celkem 3,0% % 65% 75% 6,4 0,10 Stavební aarchitektonické Chemicko- -technologické Uplatněníabsolventůvysokýchškolnatrhupráce architekturyčvutvpraze 6,1% % 81% 75% 6,9 0,28 stavebnívšb-tuostrava 0,0% % 69% 72% 6,4 0,23 stavební VUT v Brně 5,4% % 68% 74% 6,5 0,12 stavebníčvutvpraze 3,2% % 69% 74% 6,5 0,07 Celkem 4,1% % 70% 74% 6,5 0,13 jaderná afyzikálně inženýrská ČVUT vpraze 0,0% % 75% 83% 7,4 0,57 potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze 4,2% % 76% 78% 7,1 0,25 chemické technologie VŠCHT vpraze 2,9% % 76 % 78% 7,1 0,24 technologieochranyprostředí VŠCHTvPraze 0,6% % 78% 75% 7,1 0,21 chemicko-inženýrská VŠCHTvPraze 2,1% % 71% 76 % 7,3 0,17 chemicko-technologická Univerzity Pardubice 6,4% % 66% 74% 6,4-0,12 biomedicínskéhoinženýrstvíčvutvpraze 0,0% % 53% 70% 6,3-0,28 chemickávut vbrně 4,4% % 65% 64% 6,4-0,30 technologickáutb ve Zlíně 11,9 % % 54% 65% 5,8-0,54 Celkem 5,3% % 67 % 73% 6,6-0,07 nezaměstnanosti podíl počtu nezaměstnanýchkcelkovému počtu ekonomickyaktivních. Hrubý měsíčnípříjem průměrnýměsíční hrubýpříjem zhlavního ivedlejšího pracovního poměru. Podíl pracujících voboru podíl absolventů,kteří pracují ve stejném oboru, jejž vystudovali, nebo příbuzném. Znalosti adovednosti absolventi odpovídalinaotázku, do jaké míry ve svépráci využívají znalostiadovednosti získané studiem. spokojenosti sprací absolventi odpovídalinaotázku, do jaké míry jsou spokojenisesvousoučasnou prací. Kvalifikační náročnost index vyjadřuje požadavkyvykonávanépráce na vzdělání akvalifikaci,1znamená nejnižší a8nejvyššíkvalifikační náročnost. Celkovýindex uplatnění shrnutí předchozích ukazatelů sohledem na stupeň dosaženéhovysokoškolskéhovzděláníapočet letodabsolutoria(čímvyššíhodnota indexu, tímlepší uplatnění). UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK / Bakalářské studium / Navazující magisterské studium ZAKOUSNI SE DO EKONOMIE! Atraktivní studijní obory Zahraniční studijní zkušenosti Kontakt spraxí Bohatá stipendijní podpora Kvalitní technické zázemí Vynikající uplatnění na trhu práce Vysoké nástupní platyabsolventů Think Value Accredited Degrees Practical and Critical Thinking Orientation International Faculty and Student Body Career office EDUCATING TOMORROW S LEADERS The American University of Prague Get abachelor s degree in: Business Administration Communication and Mass Media International Economic Relations Psychology IT Management English Language and Literature Marketing Finance Online Marketing Tourism Management Accreditations: Memberships: PRAHA PLZEŇ LIBEREC HRADEC KRÁLOVÉ PODLE INZERÁTUSIVYSOKOU ŠKOLUNEVYBÍREJTE ZKUŠENOSTI ANÁZORYABSOLVENTKYOBORU MEZINÁRODNÍ VZTAHYAEVROPSKÁ STUDIA NAJDETE NA Dominika Bilová Vnější vztahy ŠKODAAUTOa.s.

4 14 AKADEMIE Úterý 17. února 2015 LIDOVÉ NOVINY Uplatněníabsolventů vysokýchškol na trhupráce Hrubýměsíční Podílpracujících využití znalostí Spokojenost Kvalifikační Celkový index voboru adovednostívzaměstnání sprací náročnost uplatnění Ostatní vojenskýchtechnologiíuo 0,4% % 64% 80% 6,5 0,14 technické metalurgieamateriálového inženýrství VŠB-TUOstrava 7,1% % 66% 76 % 6,1-0,09 Technickáfakulta ČZUvPraze 9,6% % 66% 79% 6,2-0,10 Dopravní fakultajana PerneraUniverzityPardubice 3,6% % 63% 74% 5,9-0,15 dopravní ČVUT vpraze 4,1% % 57% 73% 6,2-0,27 Hornicko-geologickáfakulta VŠB-TUOstrava 9,4% % 60% 73% 5,8-0,31 bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava 5,6% % 62% 65% 5,6-0,34 textilnítuvliberci 5,0% % 58% 72% 5,4-0,35 Celkem 6,4% % 61% 74% 5,9-0,22 Zemědělské veterinárního lékařství VFUBrno 4,7 % % 83% 70% 7,1 0,29 veterinární hygienyaekologievfu Brno 5,7% % 65% 66% 6,5-0,24 Lesnickáadřevařská fakultamendelu vbrně 10,6% % 63% 72% 5,4-0,52 životního prostředí ČZUvPraze 6,6% % 51 % 67% 5,8-0,55 lesnickáadřevařská ČZU vpraze 7,3% % 65% 74% 5,2-0,56 agrobiologie, potravinovýchapřírodníchzdrojůčzuvpraze 9,3% % 56% 66% 5,6-0,61 Agronomickáfakulta MENDELUvBrně 8,3% % 58% 70% 5,6-0,67 Zemědělskáfakulta JU včeských Budějovicích 11,2% % 57% 70% 5,6-0,67 ZahradnickáfakultaMENDELU vbrně 15,8% % 62% 71% 5,0-0,73 Celkem 8,8% % 60% 69% 5,7-0,53 Lékařské afarmaceutické LékařskáfakultaUPvOlomouci 0,0% % 83% 77% 7,5 0,85 2. lékařskáfakultaukvpraze 1,5% % 84% 77% 7,5 0,84 LékařskáfakultavPlzni UK vpraze 0,0% % 86% 79% 7,5 0,83 LékařskáfakultavHradci Králové UKv Praze 0,5% % 85% 74% 7,3 0,76 1. lékařskáfakulta UKvPraze 1,8% % 81% 74% 7,4 0,68 3. lékařskáfakulta UK vpraze 1,8% % 76 % 72% 7,0 0,65 Lékařskáfakulta MU 3,1% % 80% 73% 7,3 0,54 FarmaceutickáfakultavHradci Králové UK vpraze 1,0% % 73% 78% 7,3 0,53 Farmaceutická fakultavfu Brno 1,7% % 76 % 80% 7,1 0,51 LékařskáfakultaOUvOstravě 4,5% % 59% 67% 5,8-0,07 Celkem 1,6% % 80% 75% 7,3 0,64 Zdravotnické zdravotnickýchstudiízčuvplzni 2,0% % 80% 80% 6,0 0,61 zdravotnickýchvěd UP volomouci 0,0% % 75% 73% 6,3 0,52 zdravotnickýchstudiíujepvústínad Labem 3,9 % % 77% 69% 6,3 0,49 zdravotnickýchstudiíuniverzitypardubice 0,9 % % 73% 73% 5,9 0,20 Zdravotněsociálnífakulta JU včeských Budějovicích 3,5% % 67% 72% 5,9-0,05 Celkem 2,5% % 72% 73% 6,0 0,20 Ekonomické podnikohospodářskávše vpraze 1,8% % 67 % 78% 6,3 0,34 financí aúčetnictvívše vpraze 4,4% % 73% 76% 6,3 0,27 informatiky amanagementuuniverzityhradeckrálové 5,6% % 64% 74% 6,1 0,21 mezinárodních vztahů VŠE vpraze 3,5% % 61 % 76% 6,3 0,09 Národohospodářskáfakulta VŠE vpraze 0,5% % 55% 77% 6,3 0,03 Ekonomickáfakulta TU vliberci 0,4% % 61% 73% 5,7-0,05 Ekonomicko-správnífakultaMU 3,0% % 63% 72% 6,0-0,06 ekonomickázču vplzni 3,9% % 62% 75% 5,6-0,07 podnikatelskávut vbrně 3,0% % 65% 74 % 5,9-0,13 ProvozněekonomickáfakultaČZU vpraze 4,4% % 60% 73% 5,8-0,18 managementuvjindřichově Hradci VŠE vpraze 2,4% % 60% 75% 5,7-0,20 Provozněekonomickáfakulta MENDELUvBrně 5,3% % 57% 74% 5,8-0,21 sociálněekonomickáujepvústí nad Labem 6,0% % 60% 71% 5,2-0,31 ekonomicko-správníuniverzitypardubice 6,8% % 56% 73% 5,6-0,33 ekonomikyamanagementuuo 1,5% % 57% 67 % 5,9-0,39 managementuaekonomikyutb ve Zlíně 5,9% % 59% 71% 5,6-0,39 Ekonomickáfakulta JU včeských Budějovicích 6,0% % 60% 71% 5,4-0,41 Ekonomickáfakulta VŠB-TU Ostrava 9,2% % 57% 68% 5,4-0,51 Obchodně podnikatelskáfakulta vkarviné SU vopavě 11,5% % 59% 66% 5,3-0,59 logistikyakrizového řízení UTB ve Zlíně 20,1% % 44% 70% 4,3-0,76 Celkem 4,9% % 61% 73% 5,7-0,14 Univerzita Jana Amose Komenského Praha Vzdělávání dospělých Sociální amediální komunikace Manažerská studia Speciální pedagogika Management cestovního ruchu Bezpečnostní studia adalší bakalářské, magisterské, doktorské amba programy Studujte pro svoji budoucnost Mezinárodní jazykové zkoušky telc!

5 LIDOVÉ NOVINY Úterý 17. února 2015 AKADEMIE 15 Uplatněníabsolventů vysokých školnatrhupráce Hrubýměsíční Podílpracujících využití znalostí Spokojenost Kvalifikační Celkový index voboru adovedností vzaměstnání sprací náročnost uplatnění Humanitní Filozofickáfakulta UP volomouci 4,9 % % 67% 75% 6,2 0,01 sociálních studií MU 4,8% % 65% 75% 6,4-0,03 Filozoficko-přírodovědeckáfakulta vopavě SU vopavě 9,2% % 67% 76 % 6,2-0,05 sociálníchvěd UK vpraze 4,4% % 62% 74 % 6,3-0,08 Filozofickáfakulta UK vpraze 4,2% % 68% 73% 6,7-0,09 Filozofickáfakulta OU vostravě 8,6% % 64% 74% 6,0-0,18 humanitních studií UK vpraze 6,4% % 62% 71% 6,1-0,20 humanitníchstudiíutb ve Zlíně 4,5% % 64% 71% 5,6-0,22 Filozofickáfakulta MU 9,5% % 65% 72% 6,3-0,22 sociálních studií OU vostravě 6,7% % 69% 66% 5,8-0,24 veřejnýchpolitik vopavě SU vopavě 7,5% % 56% 68% 5,1-0,38 Filozofickáfakulta UJEPvÚstínad Labem 5,4% % 58% 67 % 5,5-0,46 Filozofickáfakulta JU včeských Budějovicích 8,4% % 58% 70% 5,6-0,53 filozofickázču vplzni 7,1% % 53% 70% 5,4-0,66 filozofickáuniverzitypardubice 13,4% % 52% 69% 5,2-0,71 Celkem 6,6% % 63% 72% 6,1-0,21 Teologické Evangelickáteologickáfakulta UK vpraze 1,2% % 67 % 75% 6,1 0,07 Cyrilometodějská teologickáfakulta UP volomouci 8,5% % 67% 74 % 5,8-0,15 Teologickáfakulta JU včeských Budějovicích 6,2% % 64% 77% 5,6-0,24 Katolickáteologickáfakulta UK vpraze 1,9% % 60% 79% 5,9-0,31 Husitskáteologickáfakulta UK vpraze 9,0% % 53% 69% 5,7-0,59 Celkem 6,2% % 63% 75% 5,8-0,25 Právnické PrávnickáfakultaUKvPraze 0,2% % 80% 77% 7,4 0,77 právnickázču vplzni 0,0% % 81% 79% 6,8 0,58 Právnická fakultamu 2,3% % 78% 70% 6,6 0,38 Právnickáfakulta UP volomouci 4,6% % 81% 74 % 6,8 0,35 Celkem 2,2% % 78% 74% 6,8 0,47 Pedagogické PedagogickáfakultaUKvPraze 2,4% % 72% 76% 6,6 0,20 PedagogickáfakultaJUvČeských Budějovicích 3,9% % 68% 76% 6,2 0,10 PedagogickáfakultaUJEPvÚstínad Labem 4,9 % % 67% 72% 6,5 0,07 přírodovědně-humanitní apedagogickátuvliberci 5,2% % 67% 69% 6,2 0,06 PedagogickáfakultaMU 4,4% % 71% 75% 6,4 0,05 Pedagogickáfakulta Univerzity Hradec Králové 0,0% % 66% 78% 5,8-0,05 PedagogickáfakultaUPvOlomouci 5,2% % 68% 75% 6,2-0,05 Pedagogickáfakulta OU vostravě 5,9% % 67 % 74% 6,2-0,05 pedagogickázču vplzni 2,7% % 67% 75% 6,1-0,08 Celkem 4,4% % 68% 74% 6,2 0,03 Tělesnévýchovy tělesnévýchovyasportuukvpraze 5,4% % 74 % 78% 6,6 0,12 tělesnékulturyupvolomouci 8,1% % 68% 73% 6,1-0,06 sportovních studií MU 6,8% % 63% 75% 5,3-0,40 Celkem 6,6% % 70% 76% 6,1-0,06 Bankovní institut vysokáškola Bakalářské obory Informační technologie a management Bankovní management Banking management (studium v angličtině) Банковский менеджмент (studium v ruštině) Ekonomika amanagement podniku (specializace: Řízení společnosti / Malé astřední podniky / Marketing asociální sítě /Řízení lidských zdrojů /Právní aspekty řízení /Krizový management) Oceňování majetku Prezenční akombinované tříleté bakalářské studium spedagogickým zaměřením Angličtina jako cizí jazyk Čeština jako cizí jazyk Přijímací zkoušky 21. dubna 2015 Staňte se ivylektorem angličtiny nebo češtiny pro cizince! Vzdělání na úrovni Jazykové pobyty vzahraničí PŘIPRAVTE SENAPŘIJÍMAČKY! Dospělí od 16 let příprava na mezinárodní zkoušky různá intenzitavýuky Děti amládež do20let kombinace se sportemavýlety možnost skupin sdelegátem Studium na střední avysoké škole vzahraničí ZAŽIJTE ROK JINAK! široký výběr zemí aprogramů již od dvou měsíců kompletní zajištění a podpora během celého studia Snámi sepřipravíte na maturitu, přijímačky istudium. Navazující magisterské obory Finance Finance (studium v angličtině) Navštivte nás na Dni otevřených dveří, dne 26. února 2015 v Praze, Teplicích, Písku, Karlových Varech a Břeclavi. člen Společenství škol VŠFS je držitelem ocenění kvalityectslabelodevropskékomise. Svět Tě POTŘEBUJE! DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ I Management ICT projektů I Informační technologie I Ekonomie amanagement

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie 30 19 6 2 6

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1 www.amu.cz Divadelní fakulta Karlova 26, 116 65 Praha 1, http://www.damu.cz Filmová a televizní fakulta

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková

Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková Kde se ekonomie učí atraktivně? Které techniky sázejí na spolupráci s praxí? Týdeník Ekonom přináší žebříčky vysokých

Více

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Praha 2010 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (JU) Branišovská 31, 370

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

Kapacita k učení. Vaše kapacita k učení je běžná.

Kapacita k učení. Vaše kapacita k učení je běžná. Kapacita k učení Vaše kapacita k učení je běžná. 0-20 Kapacita k učení je velmi nízká Vaše kapacita k učení je velmi nízká, což vám může způsobit značné problémy při dalším studiu. Studium vysoké školy

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR Pedagogická fakulta Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita, České Budějovice PET/ Filozofická fakulta ne Zemědělská fakulta PET/FCE/CAE ne Absolvování 3 kurzů na úrovni B1. Přírodovědecká fakulta KET/PET/FCE/CAE/

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY VYSOKÉ ŠKOLY SPECIÁL Jana Ev ova univerzita ita Palackého v Olomouc nární a farmaceutická univerzita avská univerzita v Ostravě verzita Hradec Králové ezská univerzita v Opavě České vysoké učení technické

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio.

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Národní srovnávací zkoušky od letošního roku (2007) nahrazují přijímací zkoušky na

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa Prof il absolventa Hospodářská politika a správa Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Veřejná správa Finance Fast facts Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Forma studia:

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

(ES) 13 1828/2006 2014 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

(ES) 13 1828/2006 2014 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Zadavatel: Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ: 110 15 IČ: 66002222 Zastoupen: Janem Králem, MBA ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Veřejná

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 9.12.2012 do částky 159/2012 Sb. a 51/2012 Sb.m.s. Obsah a text 304/2012 Sb. - poslední stav textu 304/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2012 o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

REŠERŠE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ

REŠERŠE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ EVALUACE PROJEKTU PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ (PTPO) REŠERŠE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ Pro MŠMT vypracovali: Ing. Vladimír Kuchař Ing. Zdeňka Mindlová UPLATNĚNÍ

Více

Odborné praxe ve ŠKODA AUTO

Odborné praxe ve ŠKODA AUTO Odborné praxe ve ŠKODA AUTO 1 WBL Bratislava 8.-9. června 2015 Mladí odborníci jsou zárukou budoucnosti každé společnosti. ŠKODA AUTO chce být vždy o krok před konkurencí, proto je výchova mladých odborníků

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Dvoustranné mezinárodní smlouvy Kulturní dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám, resortní smlouvy s

Více

Reflex 2010: zpráva třetí. Současné zaměstnání absolventů. Radim Ryška a Martin Zelenka Praha, 2011. Z obsahu. Úvod

Reflex 2010: zpráva třetí. Současné zaměstnání absolventů. Radim Ryška a Martin Zelenka Praha, 2011. Z obsahu. Úvod Reflex 2010: zpráva třetí Současné zaměstnání absolventů Radim Ryška a Martin Zelenka Praha, 2011 Úvod Česká republika se více než deset let účastní mezinárodních projektů, které se zabývají postavením

Více

Přehled pomaturitního vzdělávání

Přehled pomaturitního vzdělávání Přehled pomaturitního vzdělávání Pomaturitní vzdělávání Univerzita Vysoká škola Veřejná zřizovatelem je stát. Soukromá zřizovatelem je soukromá fyzická osoba nebo právnická osoba. Státní správu zajišťuje

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Reflex 2010: zpráva druhá Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Martin Zelenka a Radim Ryška Praha, 2011 Z obsahu Úvod Shrnutí Krátce k etapě přechodu na trh práce Studium jako základ pro budoucnost

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

MASARYKŮV)ÚSTAV)VYŠŠÍCH)STUDIÍ)ČVUT)V)PRAZE)

MASARYKŮV)ÚSTAV)VYŠŠÍCH)STUDIÍ)ČVUT)V)PRAZE) MASARYKŮVÚSTAVVYŠŠÍCHSTUDIÍČVUTVPRAZE Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT vpraze vyhlašuje mimořádné kolopřijímacíhořízeníprobakalářskýstudijníprogramspecializacevpedagogice, studijní obor

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (...) Změna: 189/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 419/2009

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo

Více

Vysoké školy v České republice

Vysoké školy v České republice istruzione vzdělání 17 economicrevue 43 Vysoké školy v České republice I když celková úroveň CZ vzdělanosti a vědeckého života v českých zemích do poloviny 18.století zdaleka neodpovídala úrovni dosažené

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

Připravte se s Tutorem na život!

Připravte se s Tutorem na život! Studium je [ ku:l ] > > Školní rok 2012/2013 Připravte se s Tutorem na život! Proč Tutor Největší vzdělávací společnost zaměřená na studenty středních škol a zároveň největší jazyková škola pro veřejnost

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY VYSOKÉ ŠKOLY SPECIÁL Jana Ev ova univerzita ita Palackého v Olomouc nární a farmaceutická univerzita avská univerzita v Ostravě verzita Hradec Králové ezská univerzita v Opavě České vysoké učení technické

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Ředitelka Soukromé střední odborné školy (1. KŠPA) Praha s. r. o. v souladu s 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Libor Svoboda Tým TA04 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA04? Za dobu řešení se zapojilo cca

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Ing. Ludvík FILIP Poradenství a konzultace Pod Břízami 5240 430 04 Chomutov http://www.nbqc.cz

Ing. Ludvík FILIP Poradenství a konzultace Pod Břízami 5240 430 04 Chomutov http://www.nbqc.cz VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE 1980-1984 SPŠ stavební Brno, Kudelova 8 obor Zdravotně vodohospodářské stavby (36-54-6) zakončený úspěšně maturitní zkouškou 2008-2011 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky,

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR Zlínský kraj Vsetín, 24.4.2013 Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

Akademie LIDOVÉ NOVINY

Akademie LIDOVÉ NOVINY Akademie PÁTEK 17. ÚNORA 2012 Jakáje Na vysoké školy se loni dostaly tři čtvrtiny uchazečů Strana III LIDOVÉ NOVINY Hodnocení škol a fakult Přehledy utříděné podle oborů Strany IV až X V čem vyniká vybraná

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU navazujícího magisterského studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 PR 01/2015 Strana č. 1 z 5 Příkaz rektorky PR 01/2015 Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 2.

Více