ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVEN 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 6 (113) ZDARMA Před potopou? Populární zpěvák Daniel Hůlka zpívá ve člunu Vodní záchranné služby Most skladbu Ave Maria. Umělec, který měsíčníku Krušnohor prozradil, že je také námořním jachtařem, se stal patronem mosteckých vodních záchranářů. Považoval proto za svoji čest i milou povinnost zahájit skromný akt zprovoznění prvního oficiálního člunu Záchranné služby Most zpěvem. Projevil tím mimo jiné i úctu k lidem, kteří okolí druhého největšího města Ústeckého kraje postupně proměňují rekultivačními pracemi z krajiny měsíční v krajinu vodních ploch. Foto: Petr PROKEŠ Kdo nezná Most a do krajiny pod Hněvínem zavítá jen občas, je překvapen tím, jak se dřinou rekultivátorů mění v nádherné přírodní prostředí. Vodních ploch zde přibývá. A nejde jen o Matyldu či napouštěné jezero Most. Pět nových jezírek je ve Slatinickém parku, vodní plochy najdete také mezi ním a autodromem a Resslem, ostatně i na vrchu samotném i pod ním se s vodou setkáte, při cestě do Lomu kolem aerodromu (letiště) narazíte na několik dalších shromaždišť životadárné kapaliny. Vy se tady snad chystáte na potopu? reagoval otázkou na svůj nový poznatek turistický nadšenec odjinud. Kdyby byl více znalý místních poměrů, věděl by, že jeho příměr se dokonale hodí na nynější stav politické scény v Mostě. Její lodivod námi spoluzaložené Sdružení Mostečané Mostu (SMM), dvojnásobný vítěz klání volebních subjektů jako by ztratil orientaci ve vlnách způsobených bouří nenávistných slov a nepochopitelných reakcí jednoho bouřliváka a jeho přisluhovače. Všimli si toho i voliči. Znejistěli. Především pak ti dříve narození. Díky životním zkušenostem jsou zvýšeně citliví na dění kolem. To už pro nás nebude jízdné v MHD zadarmo a všichni zase budou platit za svoz odpadu? Ptají se. Odpověď zná každý. Vyhraje-li ve volbách SMM, výhody budou zachovány. Takto natvrdo je třeba to říci. Osud placení či neplacení má každý volič ve svých rukách. V říjnu rozhodne. My jako spoluzakladatelé SMM jsme garanty splnění tohoto závazku. PŘEDSTAVENSTVO SBDK STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, MOST

2 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TA V E B N Í H O BY T O V É H O D R U Ž S T V A K R U Š N O H O R Ú EDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁV STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: POND LÍ A ST EDA 8:00-12:00 13:00-17:00 HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPE INK POND LÍ, ST EDA ÚTERÝ, TVRTEK, PÁTEK Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispe inku spole nosti Hasman Výtahy na telefonním ísle nebo Spojovatelka: ová adresa: Oficiální internetové stránky: Telefonické hovory jsou v zájmu zajiš ování kvality poskytovaných služeb nahrávány. (Podrobn jší informace k zaznamenávání hovor je uvedena na stran 4.) P EDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD) EÚ - EKONOMICKÉ ODD LENÍ (EO) P edseda Vedoucí EO a vedoucí Ú JE ekonomicke.odd.vedouci Laur Roman Ing. Kurková Kate ina Místop edseda Provozní ú tárna pro SVJ provozni.uctarna Ryba František reditel Kordíková Daniela lenové predstavenstvo Kopecká Vlasta Ing. Hokr Roman Kultscherová Miroslava Ing. Klíma Petr Fakturace fakturace Ing. Koranda Ji í Švecová Petra Ing. Pa ourek Ivo Kastnerová Stanislava Šev ík Arnošt Provozní ú tárna provozni.uctarna Pousková Blanka KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK) Pokladna pokladna P edseda predseda.kk Gerthnerová Dana Mertlík Ji í Evidence zálohových plateb topna.sezona lenové kontrolni.komise Andrtová Irena Vajshajtl Stanislav Referentka úv r uvery Mgr. N me ková Zde ka Libecajtová Lucie Ing. Goldbergerová Jana Evidence majetku - inventury evidence.majetku erník Vladimír Šebková Martina Bucha Petr Mzdová a personální kancelá mzdy Petrilová Jana Šáfrová Liliana ÚSEK EDITELE (Ú ) EÚ - ODD LENÍ PRO LENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (O Z) editel družstva reditel Vedoucí clenske.zalezitosti.vedouci Ryba František Petrovická Zuzana Vedoucí sekretariátu editele sekretariat.reditele lenská evidence clenska.evidence Domínová Leona Kindermannová Romana Fax Sojková Milena Informace informace Šindelá ová Lenka Varhulíková Anna Adámková Pavlína Podatelna podatelna Evidence nájemného evidence.najemneho Hokrová Monika Kubíková Lenka Sekretá ka sekretariat Reichlová Iveta Karochová Daniela P edpisy nájemného predpisy.najemneho Tiskový mluv í, redakce zpravodaje tiskovy.mluvci Ko átková Alena Mgr. Prokeš Petr Pecková Kate ina Vedoucí evidence pohledávek evidence.pohledavek EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ) Matoliaková Iva Vedoucí hlavni.ekonom Evidence pohledávek evidence.pohledavek Erlitzová Alena Zvárová Mária Sekretariát vedoucí EÚ sekr.ekonom Studentová Iveta Hájková Dagmar Vítková Nikol Fax Nebytové prostory - pojišt ní nebytove.prostory.pojisteni Správce sít sprava.site Pátková Lenka Gerthner Daniel Spole né prostory nebytove.prostory.pojisteni Pobo ka Litvínov pobocka.litvinov Šev íková Alena Fax Vegnerová Hana TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ) Blahoutová Eva Vedoucí technicky.usek.vedouci andová Martina Ing. apková Irena Stavební technik ÚSEK INŽENÝRSKÉ INNOSTI (ÚI ) Bertlová Zde ka technik1 Vedoucí inzenyrska.cinnost.vedouci Vlasáková Zuzana technik2 Jánská Hana Vilhelmová Monika technik3 Investi ní referent Vydra Radovan technik4 Renka Adam investicni.referent1 Šebek Zden k technik investicni.referent2 Losos Martin technik6 Zámecký Jan investicni.referent3 Šebková Hedvika technik7 R ži ková Simona investicni.referent4 Požárn bezpe nostní technik - MTZ bezpec.technik Referentka inzenyrska.cinnost.referent P ibyl František Kolmanová Lucie Energetik energetik Ing. Korol Valerij Z d vodu v tší p ehlednosti uvádíme u ových adres na jednotlivá Referentka technicky.usek.referent pracovišt a pracovníky pouze tu ást adresy, která je p ed Rybová Kate ina "zaviná em". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ješt p idat Dispe ink dispecink ". Hilbertová Lenka ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA

3 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 3 Co jsme pro vás připravili: Andrej Babiš byl informován družstvy o podivné praxi str. 5 Představujeme sestavu patního měření teplé vody str. 6 Od 5. do 18. července nepoteče teplá voda str. 7 Chcete se vrátit do prázdného bytu? str. 10 Předsedovy obavy byly rozptýleny str. 15 Důkaz o tom, že Vlastimil Vozka lhal str. 22 Nebojte se vyjádřit prostřednictvím dotazníku střed Naše dívky si odnesly z palubovky bronzové medaile str. 26 KRUŠNOHOR zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební bytové družstvo Krušnohor, ul. ČSA 1766, Most. IČ: Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda), tel.: , fax: , Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš. Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: , Rozšiřuje SBD Krušnohor jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový Česká reklamní společnost, Most, tel , fax: , Náklad: výtisků. Dáno do tisku: Vyšlo: Uzávěrka příštího čísla: Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597 EDITORIAL Vážení čtenáři! Kde se vzal tu se na veřejnosti vzal velice zajímavý papír. Zajímavý proto, že se prý o jeho existenci v magistrátních šanonech vůbec nevědělo. Dokazuje, že pan Čistý alias Vozka lhal, když kolem něj křepčící novinářské verbeži tvrdil, že nic neví o tom, že by někdy vydal pokyn, aby se jeho jméno a příjmení nevyskytovalo na fakturačních dokladech týkajících se jeho soukromého studia MBA placeného daňovými poplatníky. Jeho podpis na papíru ho usvědčil. Ten zajímavý papír se nám dostal do rukou a my ho předali vyšetřovatelům. Kauza MBA, v níž jsou namočeni odvolaný primátor Vlastimil Vozka a stále neodvolaná (leč prakticky už nefunkční) tajemnice magistrátu Jaroslava Boudová. V jejím případě se čeká na rozhodnutí onemocnělého ředitele Krajského úřadu v Ústí nad Labem, jenž ze zákona pečlivým zrakem sleduje, jak se daří tajemníkům radnic v jejich činnosti. Podnět podala a osobně doručila úřadující primátorka Hana Jeníčková. Dvakrát budeme bez. Budeme se muset obejít bez teplé vody a bez tramvají. V případě vody to bude více dnů, než jsme si v posledních třech letech zvykli, protože pracovníci teplárenských společnosti se tentokrát nespokojí jenom kontrolou a opravami potrubí dopravujícího médium, ale prozkoumají přímo srdce systému zdroj energie. Zatímco odstávka dodávek teplé vody začne až v červenci, tramvaje přestanou jezdit už v polovině června. Výluka kolejové dopravy je plánována již řadu měsíců a souvisí s pracemi na přestavbě tramvajového uzlu u nádraží, zvýšením provozuschopnosti kolejové křižovatky u bloku 100 a s modernizací tramvajových zastávek. To vše by se mělo odrazit již na konci prázdnin ve zvýšené spokojenosti cestujících. Spokojeněji se mohou cítit i bydlící v panelových domech ti, kteří chtějí zvýšit své finanční úspory snížením spotřeby. Společnost Techem pokračuje ve své osvětové činnosti a tentokrát družstevníkům a vlastníkům bytů nabízí sestavu patního měření teplé vody. Zrovna moc neušetří rodina, kterou nechal Krušnohor vystěhovat z bytu, který zdevastovala. Když technik družstva spočítal celkovou škodu, vyšla mu neuvěřitelná částka dvou set tisíc korun! To už se snad vyplatí rovnou koupit nový byt! Škodu bude muset rodina devastátorů uhradit. Po takové informaci by to chtělo pořádně studenou spršku. Tu si můžete dopřát skokem do chladivých vln jezera Matylda. Při potížích vás ochrání osádka prvního člunu Vodní záchranné služby Most. Petr PROKEŠ

4 4 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Dejte na frak představenstvu RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ Ve čtvrtek 12. června se od hodin koná v učebně ve čtyřapůltém poschodí budovy správy Stavebního bytového družstva Krušnohor v ulici Československé armády čp v Mostě řádné zasedání shromáždění delegátů. Jako důkaz o tom přikládám naskenovanou pozvánku, kterou poštou dostali všichni delegáti a pracovní hosté. Celkem jich bude necelá stovka. Pokud delegáty či pracovními hosty nejste, na zasedání nechoďte. Máte pocit, že jsem se zbláznil? Dělám jen to, co nám ukládá nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Máte právo vědět (všech 23 tisíc družstevníků a vlastníků bytů v domech spravovaných SBD Krušnohor), že se sejde nejvyšší orgán družstva. My jsme to samozřejmě nikdy předtím před přijetím nových zákonů netajili, stejně jako skutečnost, že se delegáti shromažďují pravidelně a vždy druhý čtvrtek v červnu, kdy jsou hotovy všechny potřebné materiály včetně zprávy auditora, spočítány hospodářské výsledky za předchozí kalendářní rok atd. Důkazem o tom, že se shromáždění delegátů (ve zkratce SD) opravdu sešlo a jednalo, je vždy červencové vydání Krušnohoru, kdy jeho polovina je věnována průběhu zasedání a publikování materiálů. A že je jich vždycky požehnaně. Letos dostali delegáti písemné podklady o celkovém rozsahu 110 stran (hustě popsaných). Již před lety jsme zavedli novinku v podobě rozesílání všech materiálů delegátům dva týdny předem domů, aby se s nimi mohli podrobně seznámit. Domácí přípravou se původně mnohahodinová jednání zracionalizovala natolik, že zpravidla dnes je po hodině a půl hotovo. Nikdo se zbytečně nehádá a nerozvíjí planou diskusi, protože si informace zjistil doma ze zaslaných podkladů. Jsou tedy informovaní, a proto vznášejí jen fundované dotazy, případně promyšlené návrhy na doplnění toho či ono předkládaného materiálu. Protože SD uzavírá jedno časové období a otevírá nové, je program vlastně pořád stejný. Pokud nemůžete přečíst písmenka na přiložené pozvánce, vybírám pro vás hlavní body. Jsou jimi: zpráva představenstva o své roční činnosti (od června minulého roku do června tohoto roku), kontrola usnesení přijatého SD na předchozím zasedání (je hodnoceno to, co bylo splněno, a zjišťováno to, co splněno nebylo, a jsou hledány příčiny toho, proč to nebylo splněno), delegátům jsou předkládány výsledky hospodaření za uplynulý kalendářní rok, naší celorepublikovou specialitou je také seznamování se s činností dvou politických subjektů, jež svého času vznikly na půdě družstva Sdružení Mostečané Mostu (SMM) a Severočeši.cz (S.cz). U tohoto bodu programu se na chvíli zastavme. Letos totiž bude zvláště zajímavý, protože se budeme muset vyrovnat se skutečností, že hnutí S.cz se rozdělilo na dvě frakce početně silnou (vedenou předsedou Lubošem Pitínem) a početně slabou (odštěpeneckou, vedenou Bronislavem Schwarzem). Možná, že nejvyšší orgán družstva navrhne, jak se s touto nenormální situací vypořádat. Příliš radostné nebude ani pojednání o SMM, protože se bude muset vypořádat s kauzou soukromého studia MBA Vlastimila Vozky, jemuž jsme všichni tolik věřili, a on naši důvěru zklamal zneužitím veřejných financí ve svůj prospěch. Možná se poradíme také o tom, jak naložíme s jedním mosteckým politickým křiklounem, jenž si nevidí na špičku nosu a zastupitele zvolené za SMM neustále z něčeho podezírá a přitom nedokáže předložit ani jeden důkaz o tom, že by někdo pochybil či jednal ve zlém úmyslu. Takže program shromáždění delegátů bude bohatý a vy se už nyní můžete těšit na další vydání Krušnohoru, které o zasedání podrobně pojedná. František RYBA ředitel družstva Poznámka redakce: Materiály jsou k nahlédnutí na úřední desce www. sbdkrusnohor.cz. BLUDY POLITICKÉ OBLUDY Ryba, Brinzanik a Jeníčková si dělají, co chtějí, šíří zvěst pan ZET mezi lidmi a snaží se navodit dojem, že tři individua ovládají město. Hana Jeníčková je první náměstkyní primátora, po odvolání Vlastimila Vozky je úřadující primátorkou. Řízení Mostu má tedy v popisu práce. Činí tak kolektivně s náměstky a radními. Antonín Brinzanik je řadovým obyvatelem Mostu. Těžko si představit, jak by město z této pozice řídil. František Ryba je ředitelem SBD Krušnohor, místopředsedou představenstva družstva a sekretářem Sdružení Mostečané Mostu (SMM). Řídí tedy Krušnohor (ne město) a ani z pozice funkcionáře Ryba je supermanem občanského sdružení nemá žádné pravomoci město řídit. Pan ZET tedy zase mate veřejnost. Lže lidem do očí. Je moc dobře, že ze mě dělá supermana. Já se ale nemám za co stydět. Všechny tři funkce vykonávám zodpovědně, věnuji se jim. Ale co takoví příznivci pana ZET Bronislav Schwarz a Vlastimil Vozka? Funkcí mají habaděj! Stíhají je vůbec vykonávat? Tato slova nenechala spát předsedkyni kontrolní komise S.cz Blanku Nešporovou. Dala se do vyhledání a zjistila, že Bronislav Schwarz je funkcionářským megalomanem. Napočítala jsem jednadvacet funkcí a to si ještě nejsem jistá, zda jsem nějakou nepřehlédla, sdělila redakci Krušnohoru. Zde je jejich výčet. Lom: 1) zastupitel, 2) radní Most: 1) ředitel městské policie, 2) člen povodňové komise města, 3) člen krizového štábu obce s rozšířenou působností, 4) člen povodňové komise správního území obce s rozšířenou působností města, 5) člen bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností, 6) člen pracovní skupiny Strategického plánu rozvoje města Mostu do roku 2020, 7) předseda odpadlíků S.cz Ústecký kraj: 1) zastupitel, 2) člen komise pro rozvoj cestovního ruchu, 3) člen výboru pro zdravotnictví a sociální věci Poslanecká sněmovna: 1) poslanec, 2) člen ústavně-právního výboru, 3) člen výboru pro bezpečnost, 4) místopředseda výboru pro bezpečnost, 5) člen podvýboru pro justici a soudní samosprávu, 6) člen podvýboru pro Policii ČR, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby, 7) člen podvýboru pro ochranu soukromí, 8) člen stálé komise pro kontrolu činnosti BIS, 9) člen vyšetřovací komise k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard Výsledek porovnání: Schwarz 21 funkcí, Ryba pouhé 3 funkce. Není kritizovaný Ryba nakonec trapnou nulou? Petr PROKEŠ

5 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 5 Andrej Babiš byl družstvy informován o podivné praxi Problematika zadluženosti členů bytových družstev (BD) a společenství vlastníků jednotek (SVJ) a z tohoto vyplývajících dopadů na spolubydlící (ostatní členy BD a SVJ) je špatně řešena, varují představitelé bytových družstev. ZLEPŠIT SYSTÉM Předseda Rady bytových družstev severočeské oblasti (Ústecký a Liberecký kraj) Karel Jedlička uvádí: Máme nevýhodné postavení v rámci exekucí a insolvencí. Pokud se členem družstva nebo SVJ stává dlužník a tato osoba má vedle dluhů na platbách spojených s bydlením vůči družstvu či SVJ i další peněžité závazky vůči třetím osobám (banky apod.), je pro bytové družstvo a SVJ problematické své dluhy vymoci. Ačkoliv máme právo na vymožení pohledávky, v mnoha případech jsme ošizeni, z rozdělovaných finančních prostředků se přednostně uspokojí pohledávky bank, kterými jsou byty dlužníků často zatíženy. V konečném důsledku u nevymahatelných pohledávek nesou finanční ztráty po neplatiči ostatní spolubydlící, členové družstva jsou nuceni podílet se na úhradě dluhu osoby, se kterou kromě adresy nemají nic společného. Toto řešení je slušně řečeno hloupé. Dodal, že Svaz českých a moravských bytových družstev (SČMBD) proto navrhl změnu občanského soudního řádu tak, aby pohledávky BD a SVJ za svými členy byly zařazeny mezi přednostní pohledávky, jež se budou uspokojovat před pohledávkami bank. Jde o rozumný návrh; protože stabilita bytového fondu je důležitější než zisky bank, okomentoval situaci ústecký senátor Jaroslav Doubrava. PRÁVNÍ PORADNA Kdo se má postarat o zasklení okna? Kdo se má v případě poškození skleněné tabule z venkovní strany okna postarat o její opravu (zasklení)? K. M., Most Karel Jedlička Jaroslav Doubrava Pokračování na str. 8 9 Předpokládám, že položený dotaz se má vztahovat k domu, kde vzniklo společenství vlastníků jednotek. Odpověď na položený dotaz pak souvisí s otázkou, zda se jedná o společnou část domu nebo o součást bytové jednotky. Pro odpověď na tuto otázku je třeba nahlédnout do prohlášení vlastníka budovy, které by mělo určovat, co je společnou částí a co náleží k bytové (případně nebytové) jednotce. Obecně lze uvést, že zrušený zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, počítal s tím, že společnými částmi domu jsou mimo jiné hlavní svislé a vodorovné konstrukce, přičemž okno nacházející se v obvodové zdi by tuto podmínku zřejmě splňovalo. Nová právní úprava zakotvená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v ustanovení 1160 určuje, že společnými částmi bytového domu jsou alespoň ty části, které mají sloužit všem vlastníkům jednotek společně, a vždy se kromě dalšího jedná o stavební části podstatné pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí, což platí i v případě, že se určitá část přenechá některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání. K provedení občanského zákoníku pak bylo vydáno nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, jež mimo jiné určuje, že mezi společné části patří výplně stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce (okna včetně okenic). Vzhledem k uvedenému tak v případě, že z prohlášení vlastníka nevyplývá jiná úprava společných částí týkající se předmětného okna, platí, že okno je společnou částí domu. Jeho opravu pak zajišťuje společenství vlastníků jednotek. Nicméně povinnost zajistit opravu rozbité skleněné tabule okna neznamená, že náklady na opravu nejdou k tíži osoby, která skleněnou tabuli rozbila a způsobila tak společenství vlastníků škodu. Pokud tedy skleněnou tabuli rozbil vlastník bytové či nebytové jednotky, půjdou náklady na opravu k jeho tíži. Mgr. Věra VALNÁ advokátka ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Zateplení, okna a lodžie Kdo má čas se procházet po Mostě, dobře vidí, že spousta domů je obklopena lešením. Ano, rozsáhlé stavební a investiční akce v podobě zateplování plášťů domů pořád pokračují. Je to i případ tří domů ze sousedních sídlišť Pod Lajsníkem, Zahradní Čtvrť a Liščí Vrch. Společenství vlastníků 238 (blok 509) v ulici Josefa Suka zatepluje dům a ještě k tomu si nechává vyměnit stará okna dřevěná za nová plastová a meziokenní vložky (MIV). Společenství vlastníků 246 (blok 532) ve Višňové ulici si vedle zateplení domu objednalo sanaci lodžií a jejich zasklení, ale i sanaci střechy. Družstevníci ze samosprávy 99 (blok 733) v ulici Františka Malíka si vedle zateplení domu nechávají sanovat a zasklívat lodžie. Příležitost pro malíře Sluneční paprsky dokážou ukázat i na slabá místa v našich domech třeba na špinavé či zašedlé stěny. A to je příležitost pro malíře, aby dali vše do pořádku. Zrovna malují společné prostory ve SV 268 (blok A4) v Kopistské ulici na litvínovském sídlišti Janov a dělníci z odborné firmy ještě k tomu vyměňují PVC. Malíři si neodpočinou ani v následujících týdnech. Do vymalování společných prostor se pustí v SA 39 (blok B) v ulici Nad Parkem v Meziboří, stejně jako v SA 087 (blok 711) v ulici Jana Kříže na mosteckém Liščím Vrchu. Zde si družstevníci navíc objednali ještě pokládku PVC na chodbách a dlažby v přízemí. Staré za nové Jarní čas je také vhodný k výměnám starého a nefunkčního za nové a funkční. O podlahách to platí dvojnásob v rámci zajištění bezpečné a pohodlné chůze. Vlastníci bytů ze SV 204 (blok 300) v ulici Zdeňka Fibicha ve čtvrti Výstavba si nechali vyměnit dlažbu na podestách. Ve SV 233 (blok 519) v ulici F. L. Čelakovského na sídlišti Pod Lajsníkem probíhá výměna PVC. Družstevníci v SA 075 (blok 622) v České ulici na mosteckém Výsluní se připravují na položení dlažby v přízemí domu. A nejde jen o podlahy. Vlastníci ze SV 631 (blok 513) v ulici Václava Talicha na sídlišti Pod Lajsníkem si zajistili výměnu zvonků. Připravili: (ič, pp)

6 6 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Těm, kteří chtějí ušetřit, představujeme sestavu patního měření teplé vody Dodavatelem této techniky pro Česko je společnost Techem. Její pobočku najdete v budově správy SBD Krušnohor. Techniku nastavuje, seřizuje a následně její komponenty přezkušuje. Měřicí sestava typu Skalár III OS, kterou vám představujeme, je určena pro měření dodaného množství teplé vody pro účely 78 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dodané množství teplé vody se stanovuje nepřímou diferenční metodou na základě měření množství teplé vody na vstupu a výstupu cirkulační smyčky v místě odběru. INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚRY Principem měření jsou dva indukční průtokoměry, speciálně vyrobené pro tuto aplikaci a jedinečné ve způsobu spárování svých průtokových charakteristik. Tento způsob měření metodou B minimalizuje náklady na instalaci a následné náklady na provoz měření. Měřicí sestava typu Skalár III OS se skládá ze dvou snímačů průtoku, dvou snímačů teploty Pt 500, vyhodnocovací jednotky s elektronickými převodníky a nezbytných armatur pro instalaci do potrubí. Sestava Skalár III OS obsahuje i měření tepelných ztrát v rozvodech teplé vody měřeného objektu. ZAPLAVENÍ PRŮŘEZU Poloha montáže snímačů je libovolná s tím, že je nutno vždy zachovat zaplavení celého průřezu měřicích trubic. Vyhodnocovací jednotka s integrovanými převodníky napájí budicí cívky snímačů průtoku a zároveň zpracovává údaje snímačů teploty, monitoruje cirkulaci, zobrazuje a uchovává měřená data, kontroluje připojení snímačů teploty a snímačů průtoku, správnou funkci měřicí sestavy a detekuje chybové stavy. Jednotka dále umožňuje čtení a zápis konfiguračních údajů do paměti zabezpečené proti ztrátě dat při výpadku napájení, analogový impulzní výstup a digitální komunikaci. Verze softwaru vyhodnocovací jednotky ( r.) provádí autonomní kontrolu měřicí sestavy na hodnotu shody obou snímačů průtoku do 0,6 %, kontrola se dělá spojitě během celého dne z 15minutových nashromážděných dat. PŘETLAČOVÁNÍ VOD Takto je možné vypozorovat úniky ze systému, přetlačování studené do teplé vody apod. Tento způsob kontroly shody se v praxi plně osvědčil. Provozovatelé čtyř trubkových teplárenských soustav si ve své provozní praxi plně prověřili bezúdržbové měření pomocí této měřicí sestavy. Oproti jiným měřícím sestavám odpadají další mechanické a akční prvky v soustavě, které mohou způsobovat nespolehlivost této kontroly, a také neúměrně zvyšovat cenu. LEGISLATIVA A VÝHODY MĚŘICÍ SESTAVY Měřicí sestava Skalár III OS, kterou dodáváme, má vydán odborný metrologický posudek č ME- -P , a tuto sestavu lze použít k fakturaci dodávky teplé vody. Sestava je výrobcem opatřena zabezpečovací značkou, která dokladuje její přezkoušení dle článku 1. MPM Výhody sestavy Skalár III OS, lze spatřovat i v možnosti termického přehřátí celé soustavy teplé vody až po zkratovací cirkulační větve. Dále sestava umožňuje kontinuální měření průtoků a následně (přes regulační armaturu) vyvážení jednotlivých objektů na společné větvi tak, aby se optimalizoval cirkulační průtok a šetřila elektrická energie na čerpací práci pro dopravu teplé vody a její dohřívání. V neposlední řadě je možno dokladovat průběh dodávky teplé vody a také teploty tohoto média s případným přehřátím pro likvidaci nadlimitního množství legionelly. Kombinace a použití měřidel: 1. samostatná sestava pro měření teplé vody v otevřeném systému, která splňuje požadavky expertizy MPM 22-07, viz odborný metrologický posudek č ME-P v kombinaci se stanoveným měřidlem pro uzavřené systémy, měřič tepla SCYLAR II, na který vydal ČMI Brno certifikát o schválení typu č CS-C TCM 311/ v roce Text, foto a ilustrace: Petr ŠMÍDL Techem, spol. s r. o. Sestava na měření teplé vody na patu objektu Skalár III. Schéma zapojení sestavy měření teplé vody Skalár III. INFORMACE Kancelář společnosti Techem (1. patro správy družstva) Československé armády Most Petr Šmídl telefon

7 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 7 Od 5. do 18. července nepoteče teplá voda Kdo má rád teplou vodu a sprchování v ní si užíval také během prázdnin, má tentokrát smůlu. Teplárenské společnosti musejí upustit od krátkodobé výluky dodávek teplé vody a přistoupit k jejich několikadennímu přerušení. Stane se tak poprvé po třech letech od zavedení krátkodobých výluk. Teplá voda nepoteče v Mostě a Litvínově od 5. do 18. července. Oznámili to vedoucí pracovníci společností United Energy a Severočeská teplárenská. HORKOVOD I ZDROJ Důvodem pro tento postup je nutnost zajistit rozsáhlé opravy a rekonstrukce nejen na horkovodech, ale i na samotném zdroji, který byl naposledy odstaven právě v roce 2010, vysvětlila tisková mluvčí United Energy Miloslava Kučerová. Uvedený termín se týká všech domácností, není však jediný. V několika lokalitách bude kvůli objemným investičním akcím prodloužen až do 25. července, doplnila mluvčí. STOVKY POLOŽEK Seznam činností, které se budou během odstávky provádět, obsahuje stovky položek. Na pracích se bude kromě zaměstnanců United Energy a Severočeské teplárenské podílet i řada dodavatelských firem, sdělila Miloslava Kučerová. Podle jejího vyjádření mezi nejvýznamnější práce přímo ve zdroji v Mostě - Komořanech bude patřit například generální oprava turbogenerátoru TG5 s náklady kolem 17 milionů korun nebo částečná výměna zařízení rozvoden s celkovými náklady přesahujícími 3 miliony. Pro zajištění bezporuchové výroby tepla bude vyměněna část řídicího systému pro obsluhu teplárenských kotlů s náklady ve výši 3 milionů korun. Význačné jsou i investice na opatření pro spalování různých druhů uhlí. Kromě prací přímo v Komořanech bude během odstávky probíhat nevyhnutelná údržba horkovodů. Půjde jednak o naplánované opravy a investice na rozvodech, jež nelze provést, pokud potrubím proudí horká voda. Dále pak o nezbytnou diagnostiku, která odhaluje stav zařízení a je nutná pro plánování další údržby. PRODLOUŽENÁ ODSTÁVKA Prodloužený termín odstávky se bude v Litvínově týkat lokality Litvínov střed (ul. Vodní, Tržní, Čapkova, Mostecká, Valdštejnská, Studentská, Ukrajinská a Podkrušnohorská), kde proběhne generální rekonstrukce tepelné sítě, a dále části Osady (u Citadely OMLUVA Uvědomujeme si, že každá odstávka znamená značný zásah do komfortu obyvatel, věříme však, že naši odběratelé chápou nutnost těchto činností. Za způsobené nepříjemnosti i nepohodlí v důsledku přípravy tepelných zařízení na topnou sezonu se společnosti obyvatelům obou měst samozřejmě omlouvají. Miloslava KUČEROVÁ tisková mluvčí United Energy a 3. ZŠ), kde bude probíhat třetí a čtvrtá etapa obměny potrubního systému LEBIT. V Mostě se United Energy zaměří na generální opravu páteřního tepelného napaječe (tř. Budovatelů, J. Palacha a J. Průchy), která spočívá ve výměně potrubí 2 x DN 500 uloženém v neprůlezném kanále. 165 MILIONŮ Celkové náklady na investice a opravy horkovodů se v letošním roce pohybují ve výši zhruba 73 milionů, dalších přibližně 92 milionů bude investováno do údržby samotného zdroje, informovala Miloslava Kučerová. Podrobné informace získají bydlící prostřednictvím médií, webových stránek obou teplárenských společností, za pomoci radnic a informačních letáků umístěných v domech a také na telefonních číslech uvedených v barevném obdélníčku na této tiskové straně. HLUK A PRAŠNOST Teplárenské společnosti zároveň informují o tom, že v místech, kde budou probíhat práce na tepelných zařízeních, dojde přechodně k mírnému zvýšení hluku, prašnosti, ale i k dopravním omezením. Areál teplárenské společnosti United Energy v Mostě-Komořanech. Text: Petr PROKEŠ Foto: archiv EU INFORMACE tel.: , United Energy připravila pro obyvatele informační materiály. Upozorňují na lokality s prodlouženou odstávkou.

8 8 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Druhé fotopokoukání 2014: Za takový Když jsme v březnovém vydání Krušnohoru zveřejnili fotografie z vystěhování dlužnice z bytu v mosteckém bloku 100, mnozí z vás byli překvapeni tím, co bylo vidět na fotografiích. V bytě byl neuvěřitelný nepořádek, špína a smrad. Dnes vám přinášíme důkaz o tom, že to nebyl jediný případ. Tip nám dal technik ze správy družstva Radovan Vydra. Naše kroky tentokrát vedly do sídliště Výsluní (Šestistovky), do zrekonstruovaného bloku 601 v Lidické ulici. Cílem naší návštěvy byl byt v přízemí. A nebyli jsme jediní, kdo sem zavítali. Společně s námi u dveří zvonili dva příslušníci justiční stráže, soudní vykonavatel a stěhovací četa z firmy Blesk Š&Š. Na bydlící byl totiž vydán příkaz k vystěhování a přítomní přišli vykonat exekuci. U dveří zvonili zbytečně. Jak se záhy ukázalo, byt byl prázdný. Ti, kteří měli být vystěhováni, byt opustili. Až na pár drobností, které v něm zbyly, vzali své vybavení s sebou. Stěhovací četa Blesku tedy neměla tolik práce, jak se původně předpokládalo. O to více času bylo na prohlídku bytu. Obdivovatel životního stylu squatterů by si přišel na své. Jedná se o vystěhování problémových lidí, kterým nebyla prodloužena smlouva o užívání bytu. Původním pronajímatelem byla Mostecká bytová, ta byt pronajala na dobu určitou, ale bydlící v termínu byt neopustili. Dům mezitím převzal do své správy Krušnohor a ani ten jim smlouvu Příslušníci justiční stráže u uměleckých výtvorů. Soudní vykonavatel Jaroslav Uhlíř: Zde byla kuchyňská linka a sporák. Andrej Babiš byl družstvy informován o podivné praxi Dokončení ze str. 5 NUTNOST NOVELIZACE Vím, že bytová družstva navrhují například úpravy zákonů, ze kterých by bylo zřejmé, že s bytovou jednotkou přechází veškerá práva a povinnosti, včetně dluhů na nabyvatele. Dluhy se v tomto případě týkají nejen příspěvků na fungování domu a zajištění správní činnosti, ale i služeb spojených s užíváním bytu. Tyto dluhy spojené s bytem by měly automaticky přecházet rovněž při nucených dražbách bytových jednotek. Také nechápu, proč taková logická věc není ještě ustanovena, dodal Jaroslav Doubrava. RAKOUSKÁ PRAXE Karel Jedlička zdůraznil, že u sousedů v Rakousku a Německu v tomto ohledu je právní řád rozumnější. V Rakousku na každém bytě vázne zákonné přednostní zástavní právo ve prospěch pohledávek společenství vlastníků bytů vůči zadluženému vlastníkovi, a dále ve prospěch případných nároků ostatních spoluvlastníků vzniklých ze společného ručení apod. Toto přednostní zástavní právo se uplatní pouze tehdy, pokud je na dlužníka podána do šesti měsíců žaloba na úhradu dluhu a podaná žaloba je zapsána v katastru nemovitostí. V exekučním řízení se tyto pohledávky uspokojí v hotovosti při rozdělení podstaty, tedy toho, co se podařilo v rámci exekuce nebo insolventního řízení z dlužníka dostat. Pokud k úhradě pohledávek v exekuci tímto způsobem nedojde, přechází povinnost hradit pohledávky na nového nabyvatele bytu, který po dlužníkovi byt získá. Kromě toho vlastník bytu může být na základě žaloby podané většinou ostatních vlastníků vyloučen ze společenství mimo jiné v případě, že neplní své peněžité povinnosti, zejména pokud platby neuhradí ani do konce prvoinstančního soudního řízení. Žaloba o vyloučení se poznamená v katastru nemovitostí. Po uplynutí tří měsíců od rozhodnutí soudu o vyloučení může být byt zpeněžen v exekuci, vysvětlil Karel Jedlička. EVROPA SI VÁŽÍ DRUŽSTEV Jaroslav Doubrava připomněl, že podle právníků specializujících se na bytové právo vyplývá ze zákonů okolních zemí (nejen Rakouska), že pohledávky z plateb za bydlení se v exekučním řízení uspokojují přednostně, obvykle za náklady exekuce a pohledávkami státu, avšak vždy před ostatními věřiteli, a to i věřiteli zajištěnými zástavním právem k bytu. Zastavení bytu mají velice rády banky. Jde tedy o ochranu stability spoluvlastníků v bytových družstvech. Na rozdíl od podivné české praxe, v západní Evropě si váží družstevního vlastnictví jako velmi stabilního způsobu vlastnictví. Státní správa dokonce s bytovými družstvy spolupracuje u sociálních programů při zajišťování stavby a údržby sociálních bytů, zdůraznil senátor Doubrava. Karel Jedlička dodal, že bytová družstva o těchto problémech informovala vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše. Text: (ro) Zdroj: Deník Titulek a foto: Krušnohor

9 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 9 byt by se nemuseli stydět ani squatteři neprodloužil. Proto soud musel rozhodnout o vystěhování. Bydlící neměli právní důvod v bytě být, vysvětlil soudní vykonavatel Jaroslav Uhlíř. Přiznal, že tyto lidi zná již z dřívějška, z dlužných pohledávek. Jsou silně nepřizpůsobiví, dělali problémy, jsou nepříjemní až agresivní, nedalo se s nimi normálně bavit, dodal vykonavatel. Ježíšmarjá! No tady to vypadá, se zděšeným výrazem v obličeji vstoupila do bytu uklízečka v domě Jiřina Fürstová. Šokovala ji míra jeho devastace. Bydlelo jich tady devět dva rodiče a sedm dětí, sdělila. Zároveň nás upozornila na drzost exekucí postižených ti z protějšího bloku 602, kam se zřejmě přestěhovali, fotografovali průběh exekuce. Technik Krušnohoru chodil po bytě a zjišťoval škody. Jeho blok se plnil poznámkami. Zjistil, že jsou i mimo byt na fasádě domu (členové rodiny vstupovali do bytu oknem) a na stěnách schodiště. Poškozeny jsou bytové dveře, stěny, podlahy, elektrické rozvody, radiátory, prakticky všechno. Odhaduji celkovou škodu na nejméně 200 tisíc korun. Když vynechám extrémní případy vyloženě vybydlených bytů v Janově a Chanově, tak toto patří mezi to nejhorší v běžném domě na slušném sídlišti. Takto zdevastovaný byt jsem za svoji praxi ještě neviděl, zhodnotil Radovan Vydra. K případu se vrátíme ještě v příštím čísle Krušnohoru. Text a foto: Petr PROKEŠ Potřebujete byt? DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Litvínov-Janov, Gluckova bl. C, čp. 236, čb. 19 Dražební jednání se koná dne v hodin na adrese Evropská 663/132, Praha 6 Předmětem dražby je nemovitost: bytová jednotka č. 19, o velikosti 0+2, v 1. podlaží v domě čp. 236 bl. C, v ulici Gluckově v Litvínově-Janově a podíl na společných částech budovy; podlahová plocha bytové jednotky je 40,73 m 2 Výsledná cena dražené nemovitosti se stanoví ve výši Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška č.j. 067 EX 2295/ exekutor JUDr. Juraj Podkonický DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Most, Zdeňka Fibicha bl. 316A, čp. 2723, čb. 8 Dražební jednání se koná dne ve hodin v jednací místnosti č. 20 ve II. podlaží budovy Okresního soudu v Mostě Karel Kraus z Blesku vynáší zbytek vybavení. Předmětem dražby je nemovitost: bytová jednotka č. 8, o velikosti 1+3, ve 4. podlaží domu v Mostě, v domě čp. 2273, 2274, 2275 a podíl na společných částech budovy; podlahová plocha bytové jednotky je 69,80 m 2 Výsledná cena dražené nemovitosti se stanoví ve výši Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška čj. 28E 718/ OS Most KOUPÍM byty a nemovitosti. Platba hotově. Tel.: Technik Radovan Vydra zjišťuje škody zničené lino a rozlomený parapet.

10 10 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Chcete se vrátit do prázdného bytu a veškeré zařízení kupovat znovu? Nábytek nepatří mezi nejlevnější zboží, za leta pěkně podražil, a do nového zařizování bytu se pouštět nechcete, když už jednou zařízen byl. Proto myslete na to, že bytoví zloději si dovolenou nevybírají. A vy teď již pomalu balíte kufry, abyste za pár dnů vyrazili s dětmi na dvoutýdenní dovolenou. Využijte těch několika málo dnů a popřemýšlejte: Co vás přijde levněji? Nové vybavení bytu anebo zajištění proti vniknutí bytových zlodějů? Policisté varují: Zloději jsou si dobře vědomi toho, že byty se ve městech vyprazdňují, a jejich chuť dostat se dovnitř a nabrat si pořádný lup roste. My doporučujeme: Nechte si vyrobit bezpečnostní dveře na míru; dveře splňující požadavky státní zkušebny a ověřené bezpečnostním atestem. Vaše papíráky (papírové dveře) zloděje přímo lákají. To v době rozsáhlé kriminality, jejíž součástí je i velký počet vloupání do bytů, vytváří pro vás nebezpečné riziko. Co proti tomu dělat? Obrátit se na profesionálního výrobce zabezpečovací techniky. Máme pro vás tip: zkuste nás Portas! Rádi se vám budeme věnovat a doporučíme vám to nejvhodnější, co zajistí bezpečí vašeho domova. Po nainstalování nových bezpečnostních dveří vám rádi popřejeme příjemnou dovolenou. A ještě dáme několik rad jako bonus: před odjezdem zkontrolujte, zda máte zavřená všechna okna (včetně ventilaček); zamkněte balkonové dveře; nezatahujte rolety; nařiďte si na určitý čas autobudík či automatické rozsvěcování osvětlení v bytě (aby hraní rádia a světlo v pokoji či pokojích vytvářelo dojem, že jste přítomni); přátele či sousedy, jímž důvěřujete, požádejte o to, aby vám vybírali poštovní schránku. A před odjezdem ještě jedna otázka: Komu tedy dáte přednost? Odborníkovi na zabezpečení dveří či zlodějům? Ing. Přemysl NIGRIN Odborný závod PORTAS Osecká 337, Lom u Mostu Odborný závod PORTAS, Osecká 337, Lom u Mostu Navštivte nás: (obchodní zástupce František Došek)

11 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 11 Nové dveře si zaslouží novou zárubeň Vybavit při rekonstrukci domu nebo bytu interiér novými dveřmi je téměř samozřejmost. Nezapomeňte ale také na nové zárubně nové dveře si přece novou zárubeň zaslouží. Odměnou vám bude barevně i materiálově harmonický celek. Původní kovové zárubně se dnes nahrazují zárubněmi obložkovými s různými povrchovými úpravami v široké škále dekorů. V případě rekonstrukce jsou na výběr dvě možná řešení: vybourání stávající kovové zárubně a výměna za obložkovou zárubeň, nebo systém OKZ tzv. obklad kovové zárubně. OBLOŽIT, NEBO VYBOURAT? OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, ČI OKZ? Obě dvě řešení mají svá pozitiva i negativa. Výměna kovové zárubně za novou obložkovou se bohužel neobejde bez bourání a nepořádku, což může mnohé odradit. Také je třeba počítat s časem, který tyto práce zaberou. Nová zárubeň se ale odmění výsledným dokonalým efektem. Z finančního hlediska je levnější variantou, musíte ale přičíst náklady spojené se zmiňovanými stavebními pracemi. Jestliže zvolíte druhou variantu obložení stávající zárubně systémem OKZ, ušetříte si práci při bourání, vše proběhne čistě a rychle. Nejdůležitější je správné zaměření stavebního otvoru s původními kovovými zárubněmi. Provádí se v několika kontrolních bodech a podle daných rozměrů se pak vyrobí obklad přesně na míru. Proto doporučuji zaměření i následnou montáž svěřit do rukou kvalifikovaného odborníka, říká Roman Balín, vedoucí mostecké pobočky firmy SEPOS, předního prodejce dveří a výrobce zárubní se sítí prodejen po celé republice. Protože se OKZ vyrábí přímo na míru danému prostoru, pořizovací cena je vyšší než u obložkové zárubně. Konečná suma se ještě navýší o zaměření a montáž, kterou výrobce doporučuje. Při použití OKZ musíte počítat s tím, že zárubně budou mírně vyčnívat ze zdi, protože musí přiznat tvar kovových zárubní. Navíc se zmenší velikost průchodu o necelé tři centimetry, což bývá někdy problém u dveří do koupelny při stěhování pračky a nábytku, upřesňuje Roman Balín. Problémy může také způsobit nerovnost původních kovových zárubní, například pokud v rozích není pravý úhel. OKZ jejich tvar, tedy i případnou nerovnost kopíruje, a může se stát, že pak při montáži svépomocí v rozích nová zárubeň nesedí správně. A to je potom úkol pro kvalifikované montážníky, kteří na místě řadu problémů vyřeší. ČÍM JEŠTĚ NOVÁ ZÁRUBEŇ PŘEKVAPÍ Při výměně zárubní můžete bez problémů změnit pravé dveře za levé a naopak nebo se rozhodnout pro dveře posuvné nebo skládací. Změnu směru otevírání i způsob otevírání vám ve většině případů umožní i systém OKZ. U OKZ se záklopovou obložkou šířky 85 mm (jedná se o obklad kovových zárubní s nosem, které byly montovány v panelových domech) je možné změnit jak stranovou orientaci, tak otevírat dveře do jiné místnosti, než se původně otevíraly. U OKZ se záklopovou obložkou šířky 60 mm (jedná se o obklad standardních ocelových zárubní) je možné změnit pouze stranovou orientaci, doplňuje Roman Balín. Navíc se nové zárubně i OKZ vyznačují lepší zvukovou izolací než staré kovové zárubně. Jsou totiž opatřeny těsněním, díky jemuž se výrazně omezí přenos zvuku. Text: Lada KAMENÍKOVÁ Foto: SEPOS Více se dozvíte na a na str. 40 tohoto vydání Krušnohoru. Toto je model dveří s rámovou konstrukcí z kolekce ANTARES v kompletu s obložkovou zárubní.

12 12 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva IPTV2 se přejmenuje na AIM TV CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE Co stojí za změnou názvu? A co bychom vůbec měli vědět o nové televizi? Zeptali jsme se MIROSLAVA PRŮŠI, ředitele společnosti SOFTEX slavící dvacet let své existence. Proč ta změna názvu? Bylo třeba odlišit digitální televizi IPTV1 a IPTV2, protože družstevníci a vlastníci bytů měli v názvech poněkud zmatek. IPTV1 je dnes už archaická platforma digitální televize, jejíž provoz ukončíme na CISu do konce roku Nemá již žádnou podporu od dodavatele. Novou digitální televizi IPTV2 přejmenujeme na AIM TV. Celou funkční platformu IP- TV2, na níž kooperujeme, přebíráme od kolegů v rámci partnerských smluv. Některé administrativní úkony nelze řešit jinak než společně a tak vznikl název AIM TV, který nese například nově dostupná aplikace pro chytré telefony a tablety. Minule jste sliboval novinky v ovládání televize K dispozici je nová aplikace AIM TV, jež je určena pro chytré mobilní telefony a tablety. Aplikace je připravena zdarma ke stažení na App Store, pro Android na Google Play. S chytrou televizní aplikací AIM TV má uživatel svou televizi vždy u sebe. Sleduje vysílání, nahrává, zapíná, vypíná, přepíná. Jak to vypadá s jejím uvedením do života? Testy probíhají velice úspěšně, a proto předpokládám, že během června budou aktivováni první uživatelé. Aplikace je zdarma a ovládat svoji televizi můžeme bez dalších poplatků? Jak to ale bude se sledováním v mobilu či tabletu? Ovládání televize je zcela zdarma, stejně jako potřebná aplikace. Pro sledování pořadů je zákon zatím nekompromisní. V případě, že budete chtít sledovat pořady ze své televize, potažmo set-top-boxu v mobilu nebo tabletu, bude nutné si pořídit licenci. V příštím čísle Krušnohoru uveřejníme cenové relace související s touto službou. A jak je to s chytrými funkcemi nové digitální televize na CISu? Chytré televizní funkce neboli služby s přidanou hodnotou jsou přehrávání pořadů až 48 hodin zpětně, přehrávání pořadů od začátku, zastavení právě vysílaného pořadu, přístup k videotéce s více než tisícem titulů, nahrávání až 100 hodin oblíbených pořadů a souběžné nahrávání více pořadů. Další informace o nové digitální TV přineseme příště. Rozmlouval: Petr PROKEŠ

13 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 13 Předsedovy obavy byly rozptýleny: Za méně peněz rychlost a kvalita! Když vloni výroční shromáždění vlastníků rozhodlo o rekonstrukci výtahů, pořádně se mu zpotilo čelo. Věděl, že jde o náročnou technickou a finanční záležitost, s níž nemá žádnou zkušenost. Dnes si ale už libuje. Všechno běží jako na drátkách. Nestačím se divit, jak to jde rychle. Střídá se tady jedna pracovní parta za druhou a ještě neuplynul ani měsíc a v prvním vchodu je výtah už ve zkušebním provozu, neskrýval údiv předseda SV 192 Miloš Porš z bloku 327 v mostecké ulici Pionýrů nad nasazeným tempem dělníků. Práce zde zajišťuje mostecká firma Jiří Hasman Výtahy za pomoci pracovníků duchcovské společnosti Výtahy Vaněrka. Klobouk dolů, smekám před nimi. Ti lidé tady pracují od rána od sedmi do podvečera do pěti, pracují denně včetně sobot, nedělí a svátků. Mají skvělou pracovní morálku. Končí práci na čas, potom přijíždí auto přesně v pět a odváží je. Dělníci nelelkují půl hodiny předem, jako tomu bývá jinde, popsal 82letý předseda, který se nechal slyšet, že hasmanovce a vaněrkovce obdivuje. Práci v domě provádějí tři pracovní čety jedna bourá starou výtahovou konstrukci, druhá nasazuje skleněné výplně nahrazující původní kovové pletivo a třetí pracuje na nové výtahové šachtě. Nejtěžší je montáž kolejnic. Je to fuška. Člověk se při tom pořádně zapotí. Za ta leta, co to dělám, si člověk zvykne. Už to všechno mám naštěstí v ruce, prozradil 32letý Marek Kukla věnující se výtahařině osmým rokem. Předseda SV Miloš Porš si nové výtahy pochvaluje: Kabina je viditelně větší. Širší jsou i vstupní dveře, mají 80 centimetrů, takže do kabiny pohodlně vjede také vozíčkář, předchozí 70centimetrové dveře byly úzké. Fotoobjektiv zachytil montéra Marka Kuklu při dokončovacích pracích na kabině a při kontrole montáže různých komponentů. Novinku uvítají i rodiče s kočárkem. Kabina také více unese, hmotnost do 400 kilogramů ji nedělá žádný problém, únosnost staré kabiny byla jen do 250 kilogramů. Kabina je navíc pohodlná. Ohromnou výhodou je, že je průchozí, což vítají zvláště staří lidé chodící o berlích a holích. Ti si nastoupí v patře u bytu a vystoupí přímo v přízemí u domovních dveří, kde byl vybudován nový příchod k výtahům. Dříve se nastupovalo a vystupovalo ve zvýšeném mezipatře, což mnoha bydlícím se zdravotními problémy vadilo. Bydlící také oceňují, že dělníci neobtěžují hlukem a nepořádkem a těší se, že zkušební provoz brzo skončí a že si budou moci užívat pohodlnější jízdy v moderních kabinkách s lepším osvětlením a tichým chodem celého zařízení. Už teď není v domě poznat, že staré konstrukce byly vybourány, stačí dodělat jen dlažbu, řekl Miloš Porš. V předsedově hlavě byly rozptýleny i chmury ohledně ceny. Za tři výtahy jezdící od šestého patra po sklep zaplatí společenství vlastníků 2,5 milionu korun. Předseda se obával vyšší ceny. Pražská firma, která se rovněž přihlásila do Dělníci Jaroslav Turkevič a Robert Henzely s pomocníkem obkládají výtahovou šachtu tvrzenými karbonátovými skly v nejvyšší kvalitě.. Předseda SV Miloš Porš si nové výtahy velice pochvaluje. Těší ho také, že se podařilo vybudovat novou stanici přímo u vchodových dveří domu. výběrového řízení, chtěla o 820 tisíc korun víc. Miloš Porš je proto rád za spolupráci s výběrovou komisí Krušnohoru, která mu doporučila levnější výtahářskou firmu odvádějící přitom precizní práci Jiřího Hasmana. Text a foto: Petr PROKEŠ

14 14 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Záhada nad záhadu: Okap ukradený z běžně nepřístupné střechy V Mostě zřejmě žije superman. Asi jinak si ani nelze vysvětlit záhadnou krádež okapových žlabů ze střechy bloku 410 na Moskevské ulici mostecké Severní čtvrti. Na krádež se vlastně přišlo náhodně. Stěžoval si pán bydlící v posledním patře, že má po silném dešti vytopený byt. Hledali jsme příčinu problému a nemohli ji najít. Tak jsme nakonec zavolali firmu, která nám střechu dělala, a její montér po jejím ohledání zjistil, že byly odcizeny okapy. Z jedné strany domu po celé délce, z druhé strany jen zčásti zhruba v délce třiceti metrů, zasvětil nás do tajuplné záhady František Baar, místopředseda SV 229. POVĚŘENÉ OSOBY Ten nad příhodou nechápavě kroutí hlavou. Nedokáže si totiž představit, jak zloděj či zloději mohli nelehké a poměrně rozměrné okapové žlaby ze střechy snést. Ta totiž není volně přístupná. Klíče od vstupu do půdního prostoru mají pouze pověřené osoby já, výtaháři a mechanik od kabelové televizní společnosti, jenž tady zajišťuje servis sítě, popsal místopředseda František Baar. CHYBĚJÍ I PODEZŘELÍ Na první pohled by podezřelými mohli být dělníci, kteří právě zateplují dům. Ti se pohybují i po lešení, avšak to nedosahuje nad výškovou úroveň střechy, aby okapové žlaby odmontovali. Dělníky zajišťující rekonstrukci domu rozhodně nepodezírám. Ti to určitě neudělali. Jsou to poctiví lidé, zdůraznil František Baar. Z okruhu podezřelých místopředseda vypustil i zaměstnance firmy Syanco, jež střechu předtím kontrolovali. František Baar v průběhu naší návštěvy neustále přemítal o tom, jak ke krádeži mohlo dojít. Opravdu si to nedokážu představit. Okap dlouhý mnoho a mnoho metrů musel někdo rozřezat na menší části, přitom by dělal hluk, jednotlivé části by musel snést dolů a kromě toho to musel být někdo, kdo se nebojí lézt po střechách. Ta naše má totiž prudký spád, analyzoval znovu situaci František Baar. Zjistil navíc, že byla ukradena i část dešťových svodů. KOMPLIKOVANÁ CESTA Je divné, že by obyvatelé domu neslyšeli tahat kovové prvky okapů ze střechy a po schodišti. Cesta je to komplikovaná. Musím vyslovit podezření, že ke krádeži mohlo nějakým způsobem být využito lešení, odtušil Zdeněk Šebek, technik ze správy družstva, jenž přišel ohledat místo činu. Společně s ním se dostavil také odborník Dalibor Vopat, majitel jirkovské firmy Střechy. O zjištěných skutečnostech vyhotovil zápis, ale na dotaz měsíčníku Krušnohor ohledně odhadu výše způsobené škody nebyl schopen na místě částku vyčíslit. Pan Vopat mi nyní po podrobné analýze připraví cenovou nabídku a ta zároveň poslouží jako vyčíslení škody pro pojišťovnu. Potom firma Střechy provede novou instalaci okapových žlabů, nastínil další dění Zdeněk Šebek. Text a foto: Petr PROKEŠ Nedokážu si představit, jak by kdosi okapové žlaby dostal po tomto žebříku dolů, řekl František Baar stojící pod vstupem do půdního prostoru. Místo činu: Držáky okapových žlabů nemají co držet. Zdeněk Šebek ukazuje k místu, kudy proniká na půdu světlo z venku. Tam byly vedeny okapové žlaby, nyní tam chybějí. František Baar a Zdeněk Šebek (vpravo) doufají v rychlou opravu okapových žlabů a objasnění krádeže.

15 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 15 Raději se bezpečně drží při zemi JAK JSME ZAČÍNALI (85) Připomíná tak trochu menší nákupní středisko. Přízemí je totiž vyhrazeno pro prodejny a provozovny služeb. Je zde 6 nebytových prostor v domě s 36 byty. V přízemí najdete dvě večerky, kadeřnictví, reklamní agenturu a realitku. Všechny nebytové prostory jsou plně obsazeny. Předseda domu má z toho radost. Lidé si zde mohou v klidu nakoupit základní potravinářské a drogistické zboží, což vítají zvláště důchodci, kteří zde bydlí v hojném počtu. Nájemci nebytových prostor jsou navíc slušní a disciplinovaní, pravidelně platí nájemné a přispívají do fondu údržby, dům potřebuje každou korunu. HLAVNÍ ULICE Tím spokojeným předsedou je JAROMÍR LEXA. Vede SV 184 v bloku 325 v ulici Pionýrů, jedné z nejvíce frekventovaných komunikací v Mostě. Podle předsedy z nedalekého bloku 327 Miloše Porše tudy denně projede 10 tisíc aut. Nevadí tento počet bydlícím v bloku 325? Je to hlavní ne vedlejší ulice, takže nemůžeme počítat s tím, že tady bude klid a vzduch bez výfukových plynů. Nemám ale poznatky o tom, že bydlícím by automobilový provoz vadil. V blízkosti máme tři přechody pro chodce, a pokud se tady vysloveně nepředvádějí mladí kluci na motorkách, tak problémy nejsou, zhodnotil Jaromír Lexa. POHODÁŘ Funkci předsedy společenství vlastníků vykonává šest let. Není to ale na něm znát. Po každé naší otázce se usmívá a ochotně odpovídá. Důkaz o tom, že nervová soustava psychickému náporu vyplývajícímu z výkonu funkce zdárně odolává: Jsem v pohodě. Proč se nervovat? To nemá cenu. Proč si ničit zdraví? Pohledem z ulice Pionýrů fasáda připomíná původní vzhled domu. Plastová okna jsou ale předzvěstí změny, říká Jaromír Lexa. NEHÁZÍ DO PYTLE Přiznává však, že pohodové v domě to až zas tak není. Tříčlenný výbor se ještě donedávna trápil s nepřizpůsobivými. Šlo o nájemníky v bytě vlastníka žijícího mimo Most. Svůj byt pronajal přes realitku. Zaplaťpánbůh se nám je podařilo vystěhovat. Přes den hlučeli, ostatní rušili nahlas pouštěnou hudbou, pořád dělali rachot, nevytírali chodbu, porušovali domovní řád, popsal trápení předseda. Za hlavní problém domu považuje právě pronajímání bytů vlastníky. Tento nešvar se projevuje i v narůstání dluhů. Začátkem května neplatiči dlužili více než 170 tisíc korun. Řeší je správa Krušnohoru. Dva případy jsou již u soudu. Předseda by na základě získaných zkušeností proto přivítal přijetí legislativy, která by umožnila rozhodovat bydlícím o tom, kdo se do domu přistěhuje. Na cikány si ale nestěžuje. Neházím je do jednoho pytle. Jsou i takoví, kteří se chtějí přizpůsobit středoevropským životním podmínkám. U nás v domě bydlí od roku 1999 cikánská rodina. Jsou to suproví lidi, naprosto bezproblémoví. Plní si všechny povinnosti a ještě k tomu v domě pomůžou, když můžou, svěřil se Jaromír Lexa. PROBLÉM S FONDEM Výbor SV má velké plány, ale jeho členové se raději drží při zemi. Respektují skutečnost, že v domě žije hodně důchodců a ti mají hluboko do kapsy. Proto výbor netlačí na pilu a na shromážděních vlastníků neprosazuje navýšení příspěvku na fond údržby, i když dům by to potřeboval jako sůl. Nyní příspěvek činí 24 korun na metr čtvereční, ideální by bylo navýšení na 28 korun. Je zapotřebí zateplit přední a zadní stěnu bloku, namísto luxferů nainstalovat plastová okna, sklepní okna ochránit mřížemi. Za odvedenou práci v rámci možností se ale výbor stydět nemusí. Bydlícím dobře slouží opravená a zateplená střecha, nové vchodové dveře, osvětlení chodeb na čidla, vyměněná okna, hydroizolace domu, zrekonstruované okapové chodníčky se zámkovou dlažbou a zateplení štítů. Dům splácí úvěr za práce na střeše, oknech a štítech. Jde to bez potíží. Text a foto: Petr PROKEŠ HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA

16 16 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Vyberte si pro dovolenou správnou cestovku VYZNEJTE SE VE VAŠICH PENĚZÍCH (12) S blížícími se prázdninami začínáme plánovat letní dovolenou. S největší pravděpodobností opět zkrachuje některá cestovní kancelář a její klienti si nedobrovolně prodlouží pobyt u moře. Jak to udělat, aby podobná situace nepostihla právě vás? Na co je dobré myslet a co ještě udělat před uzavřením cestovní smlouvy? Důkladně si pročtěte celou cestovní smlouvu. Seznamte se s katalogem. Závazky cestovní kanceláře musejí být dány písemně, nikdy se nespoléhejte na to, co vám prodejce slíbí ústně. Zjistěte si informace o vybrané destinaci od cestovatelů, kteří ji už navštívili (různé cestovatelské portály). POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU V první fázi byste měli při návštěvě cestovky požadovat k nahlédnutí potvrzení o pojištění proti úpadku. Často je tento doklad i na webových stránkách kanceláří nebo si jej můžete ověřit na stránkách jednotlivých pojišťoven, které tento typ pojištění poskytují. Zákon nás sice chrání, abychom v případě krachu dostali zpět zaplacené peníze (v době před zájezdem) nebo nezůstali trčet v zahraničí (v případě již započatého zájezdu), ale samotné pojištění o úrovni služeb příliš nevypovídá. Předtím, než uzavřete smlouvu, zkuste si na internetu najít co nejvíce relevantních odkazů a recenzí na samotnou cestovní kancelář, v případě, že ji dobře neznáte z minulosti; na místo, do něhož míříte; i hotel, ve kterém budete ubytováni. KANCELÁŘ A AGENTURA, TO JE ROZDÍL Cestovní agentura může zájezdy zprostředkovávat nebo prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu, například letenky. Pokud jednáte o zájezdu s cestovní agenturou, měli byste vědět, že samotnou cestovní smlouvu uzavíráte vždy přímo s cestovní kanceláří. V případě jakýchkoliv problémů (nedostatky zájezdu a jejich reklamace) se musíte obrátit na cestovní kancelář, která je uvedena ve smlouvě. Cestovní agentury musí ve všech propagačních a nabídkových materiálech uvádět, pro kterou cestovní kancelář konkrétní zájezd zprostředkovávají. JAK UZAVÍRAT SMLOUVU Nový občanský zákoník přejmenoval cestovní smlouvu na zájezd, což zní nepochybně přirozeněji. Aby byl zájezd opravdovým zájezdem a na cestujícího se vztahovala zákonná ochrana, musí trvat déle než 24 hodin a musí se skládat z alespoň dvou služeb cestovního ruchu, tedy z ubytování, dopravy nebo z jiné služby, která je pro zájezd významná (např. kulturní program, vstupné nebo služby průvodce). Zájezd už nemusí být sjednáván pouze písemně, což je výrazná změna oproti staré právní úpravě. Nová není tak přísná, ale o to větší si musíte dávat pozor, protože od zájezdu uzavřeného přes internet nelze odstoupit tak snadno jako od nákupu v e-shopu. Čtrnáctidenní lhůta na odstoupení bez sankce se na zájezdy nevztahuje, pořadatel může požadovat storno poplatek. NA CO JE DOBRÉ MYSLET A CO UDĚLAT KDY SE MŮŽE SMLOUVA ZMĚNIT Cena zájezdu se může někdy měnit i po uzavření smlouvy, a to až (a pouze) do 21. dne před odjezdem. Měnit cenu lze pouze tehdy, jestliže je to předem domluveno a pokud se před odjezdem zvýší cena dopravy či pohonných hmot, letištní či přístavní poplatky nebo se změní kurz koruny o více než 10 procent. Měnit může i zákazník a na zájezd může místo sebe vyslat třetí osobu. Stačí oznámit pořadateli, že pojede někdo jiný a připojit souhlas osoby se smlouvou, jestliže tomu nebrání nějaké vnější překážky (například víza apod.). Změnu je ale třeba udělat včas nejpozději sedm dní před zahájením zájezdu. Náklady na změnu však musejí zákazníci pořadateli uhradit. KDYŽ NEMŮŽEME JET Zasloužených dnů volna bychom měli využívat k bezstarostné relaxaci. Potom je hned lépe na duši i na těle. Foto: Petr PROKEŠ KDO JE Mgr. JAN MARTÍNEK A JAK HO KONTAKTOVAT Nezávislý finanční konzultant Kancelář: ul. Pionýrů 2806 (VŠFS), Most Tel.: ovbmail.cz Další rady a tipy najdete na Zákazník může od smlouvy odstoupit vždy. Pokud odstoupí kvůli změně zájezdu nebo kvůli jeho zrušení, má právo na to, aby mu pořadatel nabídl náhradní zájezd. Cena takového zájezdu se nesmí zvýšit, i když zákazník dostane lepší služby. Naopak pokud by měly být služby v náhradním zájezdu horší, musí pořadatel zlevnit. Pokud se zájezd zruší později než dvacet dnů před zahájením, má zákazník právo na vrácení peněz a deset procent navíc jako penále. Ovšem neplatí to v situaci, pokud pořadatel zájezd podmínil určitým počtem osob, které musí jet, nebo překazila-li jeho pořádání vyšší moc (přírodní katastrofy). Pokud zákazník odstupuje bez udání důvodu, musí zaplatit odstupné (storno poplatek), které je stanoveno v potvrzení o zájezdu. Stejné odstupné musí zaplatit, jestliže od smlouvy odstoupí pořadatel v případě, že zákazník poruší svou povinnost (např. nezaplatí za zájezd včas). Nic platit nemusí, když povinnost porušil pořadatel nebo nedostal náhradní zájezd. Mgr. Jan MARTÍNEK nezávislý finanční konzultant

17 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 17 Od 14. června přestanou jezdit tramvaje V sobotu 14. června začne v Mostě několikatýdenní výluka tramvajového provozu. Týká se linky č. 2 od Intersparu k nádraží v celé trase, linek č. 1 a 4 v úseku od dopravního podniku k chemickým závodům a linky č. 3 v úseku od nádraží k chemickým závodům. Obnova tramvajového provozu by měla nastat na přelomu srpna a září. O vysvětlení jsme požádali ředitele Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova MARCELA DLASKA. Pane řediteli, co se bude dít, že zastavujete provoz tramvají? Důvodem je zahájení prací na projektech v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) Doprava, Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad, statutárního města Mostu a našeho dopravního podniku. Jejich rozsah neumožňuje tramvajový provoz zachovat. Co to bude znamenat pro cestující? Přesednou si do autobusů, které budou zajišťovat náhradní dopravu. Cestující musí počítat s tím, že autobusy jim neposkytnou takový dopravní komfort jako tramvaje. Mají totiž menší kapacitu, a proto po dobu výluky nasadíme více vozů, a to tak, aby se jejich počet vyrovnal přepravní kapacitě tramvají. V autobusech je zároveň méně prostoru a bude proto dobré počítat s tím, že se lidé budou přepravovat ve stísněnějších podmínkách. Komfort cestování se mírně zhorší. Do tramvají se nastupuje všemi dveřmi, do autobusů pouze předními. Nebojíte se vzniku velkých zpoždění vzniklých nástupem cestujících pouze jedněmi dveřmi? Pro případ výluky jsme přijali mimořádné opatření do autobusů náhradní dopravy se bude nastupovat všemi dveřmi. Do vozů budou zpět instalovány automaty na prodej jízdenek. Zachováme frekvenci činnosti revizorů jako v tramvajích, aby se nezvýšil počet černých pasažérů. Revizoři se přitom budou více věnovat informační činnosti, protože předpokládáme, že řada cestujících bude změnami v MHD překvapena. Bude náhradní autobusová doprava přesně kopírovat vedení tramvajových linek, nebo se někde od jejich tras odchýlí? Ideální by bylo, kdyby autobusy jezdili přímo po tramvajovém pásu na třídě Budovatelů a po kolejích od bloku 100 k chemickým závodům a k nádraží. Po kolejích to nejde, to je jasné, a tentokrát to nepůjde ani po tramvajovém pásu na Budovatelce, protože budou rekonstruovány všechny zastávky. Autobusy budou tedy jezdit jen po vozovkách. Na několik týdnů nahradí autobusy tramvaje (ale jen v Mostě). Vášnivý vyznavač tramvajového provozu Marcel Dlask oprášil ve své kanceláři modely autobusů. Bez busů to teď nepůjde, říká. Tím se ale zvýší intenzita provozu na třídě Budovatelů, v Rudolické ulici, na Pražské, Velebudické a na silnici mezi Mostem a chemičkou Proto apeluji na řidiče osobních a nákladních aut, aby byli po dobu výluky velice obezřetní a opatrní. Provoz ve městě i mimo něj opravdu zhoustne. Jako příklad uvedu již nyní hodně frekventovanou silnici Most Litvínov. Ve špičce je interval jízd tramvají šestiminutový. Abychom vykryli jejich kapacitu, musíme nasadit dvojnásobný počet autobusů. Vytíženost silnice se tedy výrazně zvýší, stejně tak nápor na řidiče a mohou nastat velké zmatky. Proto ještě jednou apeluji: chce to zodpovědnost, maximální soustředění na jízdu a důsledné dodržování pravidel silničního provozu. Proč je vůbec nutno přistoupit k tak rozsáhlé výluce tramvajového provozu? Protože bude odvoděno a rekonstruováno tramvajové křížení u bloku 100, na tratích budou vyměněny výhybky, rekonstruováno bude devatenáct tramvajových zastávek, na nich bude instalován nový informační systém, který pomůže cestujícím za pomoci kiosků vybavených dotykovými obrazovkami vyhledávat navazující spoje a další informace. Souběžně budou probíhat také práce na úpravě přednádražního prostoru a na rekonstrukci konečných zastávek Nádraží a Interspar. Realizované projekty představují investici o celkovém objemu 270 milionů korun. Myslím si, že až bude dílo hotovo, budeme všichni spokojení. Pro cestující tu bude něco moderního a v MHD se posuneme kupředu. Kde mohou cestující získat podrobnější informace o výluce? Na našem webu a v místních médiích. Rozmlouval a fotografoval: Petr PROKEŠ

18 18 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Popík Lunetiku v rádiu rocku nehrajeme, můj hlas ale vysíláme, říká Aleš Lehký LIDÉ Z GAMA RÁDIA A ALFA TELEVIZE Je nepřehlédnutelný. Znáte ho jako člena hvězdné skupiny 90. let Lunetic, rozhlasového (Fajn Rádio) a televizního moderátora (Snídaně s Novou) či moderátora na mnoha akcích (především plesech). Od prosince slyšíte jeho hlas ve vysílání Gama Rádia. Nováčkem týmu je ALEŠ LEHKÝ. Aleši, jak se ti po návratu z Prahy na Mostecko podařilo aklimatizovat v Gama Rádiu? Moc dobře. Zvykl jsem si rychle, i když je to tu trošku jiné. V čem je to jiné? Je to víc obyčejné. A to je na tom to hezké. Praha je velkoměstská. I ta rádia jsou tam velkohubá a moc rádoby profesionální. Všechno je to tam ve velkém. Na Gama Rádiu je to víc lidské, jako za starých časů bývala rádia. Prostě víc o lidech, o komunikaci mezi sebou. Kolegové dělají z přesvědčení, ne kvůli penězům. Je to víc rodinné, opravdovější. V Praze je to jako fabrika. Mám to tam vyzkoušené. Není to žádný med. Zdálo se mi, že v Praze na Fajn rádiu jsem už šance vyčerpal. Navíc jsem chtěl být blíž k rodině. Bydlím totiž v Háji u Duchcova. Působení na Gama Rádiu mi proto vyhovuje. Stále jsi členem skupiny Lunetic. Ta rockovou hudbu nehraje a přitom jsi nyní součástí týmu rádia rocku. Jak je možné, že milovník popu najednou převlékne kabát a dá se na rock? Mám rád hudbu obecně. Nepotrpím si na její škatulkování. Proto můj nástup do Gama Rádia nepovažuji za převléknutí hudebního kabátu. Co opravdu nemusím, to je dechovka nebo supermoderní taneční techno. V mých náctiletých rocích jsem běžně poslouchal rockové a metalové kapely, nosil jsem džínsovou bundu s nášivkami log skupin, tenkrát se to navíc míchalo s punkem, byl to takový hudební guláš. Nejsem tedy čistý popíkář a navíc o sobě veřejně neříkám, že jsem příznivcem popu, nikdy jsem nikomu nevnucoval názory na pop music. Jsem realista, nevidím svět jednobarevně. Proto jsem se snadno přizpůsobil tomu, jak má rockové rádio znít, jak v něm má mluvit moderátor. Naši posluchači rockeři řeší běžné věci, jako jiní lidé, takže s mým působením na Gama Rádiu opravdu nemám problém. Neventiluji, že jsem popíkář a nikdo se do toho z posluchačů za těch několik měsíců, co v Gama Rádiu působím, neobul. Nikdo mi neřekl tebe poslouchat nebudu, protože jsi Lunetic. Nikdo to neřešil, protože to lidem necpu do uší. A kromě toho popík Lunetiku v rádiu rocku nehrajeme, vysíláme můj hlas. V jakých časech je tvůj hlas slyšet nejčastěji? Mám službu odpoledne i dopoledne. Střídá se to týden od týdne. Kdy se ti lépe moderuje? Dopoledne. Je to běžná pracovní doba. Přijedu do rádia na půl devátou a ve tři mám hotovo. Odpoledne se mohu věnovat rodině. Když dělám od tří hodin, přijedu do rádia v půl třetí, jsem tam do osmi, domů přijedu před devátou a syn už spí. Dopoledne mi proto víc vyhovuje. Co tě na moderování po tolika letech stále ještě láká? Kouzelný pocit, že když člověk zapne mikrofon, může lidem něco říct. Je to pocit sdílení něčeho s někým, vytváření atmosféry, nálady. Proto mě moderování baví, zájem o něj mě neopouští, a mám dokonce pocit, že posluchače moje moderování baví. Připadá mi to jako spojené nádoby. A kromě toho na akcích v terénu pociťuji zpětnou vazbu. Těmi akcemi jsou zpravidla plesy, ale rád připomenu třeba Dětský den Star- Coloru, kde se mi velmi líbilo, nebo Snídani s Novou. Mimochodem Snídaně mě moc baví. Kvůli ní bych vstávání ve čtyři ráno podstupoval každý den. Hosté jsou v ní zajímaví a člověka svým vyprávěním obohacují. Jak ses před lety dostal k moderování? Přes zpěv v Lunetiku. Jako skupina jsme v letech 1999 a 2000 uváděli velmi populární hitparádu Eso na Nově. Když kolektivní moderování skončilo, nabídli nám, zda někdo z nás nechce pokračovat individuálně. Tehdy jsem řekl, že nechci. V roce 2002 skupina Lunetic skončila a já přemýšlel, co budu dělat. Zjistil jsem, že moderování mě přece jen oslovilo a že se mi líbí zvláště to rozhlasové. Začal jsem v chomutovské Agaře. Rádio je živý tvar, a proto je moderování v něm pro mě tak přitažlivé. Po čase jsem se vrátil i k tomu televiznímu. Na Gama Rádiu mě baví, že mám přímý kontakt s posluchači a že mohu také uplatnit svoje nápady na obohacení vysílání. Rozmlouval a fotografoval: Petr PROKEŠ

19 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 19

20 20 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Na Matyldě se objevil první člun záchranářů, CO PRO NÁS DĚLÁTE, ZASTUPITELÉ? Při sportovním dovádění na jezeře Matylda a v budoucím jezeře Most se vám bude hůře topit. Vodní záchranná služba (VZS) Most totiž převzala výkonného pomocníka, jenž vám má zajistit ve vodě bezpečí. Pomocníka představil Vlastimil Hošek, kapitán lodi a správce plavební dráhy na Matyldě, člen Nautic Clubu Litvínov. Je to člun poháněný vidlicovým osmiválcem s obsahem 5,7 litru, výkon má 325 koní, spotřeba činí litrů benzinu za hodinu, maximální rychlost je přes 80 kilometrů v hodině, má silnější trup než mají běžné lodě, tato je rychlá a stabilní. Má velkou akceleraci a tažnou sílu a nejde vychýlit z dráhy jako jiné lodě. Je hodně obratná. Je to loď značky Coreft Craft a je nejlepší na trhu. Má skvělé parametry a je dělána pro velkou zátěž, popsal Vlastimil Hošek. KŘEST Člun Coreft Craft se stal prvním oficiálním plavidlem Vodní záchranné služby Most. Provozní křest si odbyl na závodech vodních skútrů na Matyldě, nyní ho čekal slavnostní křest, kterého se zúčastnili sponzoři a také zpěvák Daniel Hůlka, patron VZS Most. Vlastimil Hošek představil člun (v pozadí). Jsme připraveni poskytovat naše služby jak široké veřejnosti, tak pro sportovce, zdůraznil při slavnostním aktu šéf mostecké VZS Martin Nebesař. Tato služba je potřebná, protože v létě jsou na Matyldě až čtyři tisíce lidí. Nebudeme tady jen proto, abychom se nějakým způsobem flákali. Službu budeme zajištovat tak, jak má být zajišťována, zdůraznil spoluzakladatel VZS Most a radní Miroslav Fencl (Sdružení Mostečané Mostu) a poděkoval sponzorům. Člun stál 310 tisíc korun. Jeho zakoupení podpořili sponzoři nejvyšší částky poskytly Ústecký kraj, Severní energetická a statutární město Most. Město je nakloněno tomu, aby na Matyldě byla vodní záchranná služba. Přeji za sebe i ostatním, abyste z vody netahali jen opilce, aby tady nebyly nutné velké zásahy, a když tak, aby byly vždy se šťastným koncem, prohlásila během slavnostního aktu zastupující primátorka Hana Jeníčková (Sdružení Mostečané Mostu). Zároveň pozvala veřejnost na Mosteckou slavnost, která se uskuteční 6. září a v jejímž rámci se uskuteční Den otevřených dveří jezera Most. Slavnostního aktu převzetí prvního člunu VZS Most se zúčastnil zpěvák Daniel Hůlka. Je to náš dlouholetý kamarád, patron Vod- Slavnostní křest člunu (ve výřezu vidíte rozlévané víno). Martin Nebesař se zdraví s Danielem Hůlkou.

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK KVĚTEN 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 5 (124) ZDARMA Janovská petice zabrala. Aspoň se to na první pohled zdá. Předseda vlády Bohuslav Sobotka, kterému byla adresována,

Více

Rámy odhalují či vysávají? ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK KVĚTEN 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 5 (112) ZDARMA

Rámy odhalují či vysávají? ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK KVĚTEN 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 5 (112) ZDARMA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK KVĚTEN 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 5 (112) ZDARMA Skončil. Novinářům právě dává svůj poslední rozhovor na rozloučenou. Boží mlýny melou sice pomalu, ale naštěstí

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ZÁŘÍ 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 9 (116) ZDARMA Lidem došla trpělivost. Margita Slapničková, předsedkyně společenství vlastníků bytů z bloku 302 na ulici Zdeňka

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVEN 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 6 (101) ZDARMA Vyzývací pohár (Challenge Cup) zasloužená odměna završující veleúspěšnou sezonu DHK Baník Most. Při tomto pohledu

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK SRPEN 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 8 (115) ZDARMA Skřet. Nestvůrka známá z hororů a pohádek. Člověk neví, co od ní může očekávat. Vizáž budící hrůzu nevěstí nic

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ŘÍJEN 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 10 (105) ZDARMA Volební tým hnutí ANO byl na Mostecké slavnosti 2013 v jednom kole. Měl zde dokonce vlastní infostánek. Lidé

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK LISTOPAD 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 11 (106) ZDARMA Miloš Zeman přijel do Mostu. Užilo se při tom i hodně legrace. Primátor Vlastimil Vozka zrovna osobně dohlíží

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK LEDEN 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 1 (120) ZDARMA Nezávislý 33letý Jan Paparega, kandidující ve volbách za Severočechy Most, byl jednomyslně zvolen primátorem

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK LEDEN 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 1 (96) ZDARMA Proč naopak? Pro nový Most vskutku historická chvíle. Patronka výstavy první náměstkyně primátora Hana Jeníčková

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ÚNOR 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 2 (97) ZDARMA V Mostě byla založena nová tradice. Zcela nečekaně. Do Střední školy technické ve Velebudicích se sjeli učni z

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ŘÍJEN 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 10 (117) ZDARMA 3 Čtyři roky uplynuly jako voda, končí další volební období, lidé hodnotí, co se v něm povedlo, a podle toho

Více

Přinese vůle občanů sladké plody? ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVEN 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 6 (125) ZDARMA

Přinese vůle občanů sladké plody? ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVEN 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 6 (125) ZDARMA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVEN 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 6 (125) ZDARMA Po janovské petici vznikla petice mostecká. Zatímco janovskou podepsalo 1 600 občanů, petici mosteckou již

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK PROSINEC 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 12 (107) ZDARMA Paní Voda a Milena Vágnerová. Paní Voda, dílo předškoláků z mateřinky Františka Kmocha, se stala symbolem

Více

Odstříhávání od předchozích časů? ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ÚNOR 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 2 (109) ZDARMA

Odstříhávání od předchozích časů? ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ÚNOR 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 2 (109) ZDARMA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ÚNOR 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 2 (109) ZDARMA Primátor statutárního města Mostu Vlastimil Vozka (v hornickém slavnostním úboru) přestřihl v Podkrušnohorském

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK DUBEN 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 4 (123) ZDARMA Člen petičního výboru František Ryba, ředitel družstva, počítá podpisy občanů, kteří se připojili k výzvě pro

Více

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe Z Válka o vodu... ceny rostou do nebe Řekli byste, že boj o vodu zuří snad jen v zemích sužovaných suchem? V Česku stačí sledovat faktury za vodné a stočné. V této válce nejde o vyschlá hrdla lidí, ale

Více

Rok 2007 ve znamení soudního stěhování. Události, které se staly v roce 2007 v Mostě. Historie a současnost nájemních bytů

Rok 2007 ve znamení soudního stěhování. Události, které se staly v roce 2007 v Mostě. Historie a současnost nájemních bytů ZPRAVODAJ číslo 1 / 2008 ročník VI. Mostecka Události, které se staly v roce 2007 v Mostě 3 8 Historie a současnost nájemních bytů Reformy financí se odrazí také v ceně tepla Haváriím horkovodu nelze zcela

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu MOST a.s. 11/2004 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 26 000 výtisků O První sezóna minigolfu skončila strana 3 O Technické

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 3/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 3/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu MOST a.s. 3/2004 ročník III. Na Aquadromu proběhla plánované odstávka. Více čtěte uvnitř čísla. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 26

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 2/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 2/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 2/2007 ročník V. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Aquadrom slouží už čtyři roky strana 3 O Co za sebou nechal orkán

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 10/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Veletrh komunální techniky ve Vídni strana 2 O Rekultivační práce

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 9/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 9/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 9/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Historie společnosti Technické služby města Mostu strana 2 O HC

Více

Potřebujeme investice

Potřebujeme investice Zpravodaj pro členy a klienty Stavebního bytového družstva pokrok 02 I 2013 Obsah Rozhovor s Oldřichem Sovou 2 3 Jak pokračuje družstevní výstavba v Chudenické 4-5 Máte ověřovat vodoměry po čtyřech nebo

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 11/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Obliba Matyldy u Mostečanů stoupá strana 2 O Blíží se čas zimní

Více

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv li Z 10. číslo - listopad 1997 Vážení čtenáři, do Vaší poštovní schránky jsme vložili jubilejní desáté číslo Zpravodaje. Naší snahou bylo informovat Vás o veškerém družstevním dění a seznamovat Vás se

Více

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II.

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. Co najdete uvnitř tohoto vydání: O Referendum o EU strana 2 O O dopravě ve městě strana 4

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více