18. ročník prestižní soutěže manažerských osobností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "18. ročník prestižní soutěže manažerských osobností"

Transkript

1 Bulletin MANAŽER ROKU č.1 7. duben ročník prestižní soutěže manažerských osobností DEN ÚSPĚŠNÝCH MANAŽERŮ A FIREM 14. duben 2011, Palác Žofín Praha Limity jsou naší výzvou Odvaha a odpovědnost naší výhodou

2 Tisková zpráva 18. ročník soutěže manažerských osobností MANAŽER ROKU 2010 Soutěž pro ty, kteří překročili své limity RNDr. Petr Nečas předseda vlády Dámy a pánové, jsem velmi rád, že Vás mohu pozdravit při příležitosti slavnostního večera k 18. ročníku soutěže Manažer roku, nad kterou jsem převzal záštitu. V podnikání i v politice jsem se vždy řídil heslem svého dědečka, který říkal je lepší se zadřít, než zrezivět. Světová krize důvěry přilila do soukolí hodně vody, kterou se už naštěstí podařilo odstranit a pomalu se vše opět dává do pohybu. Zvláště v tomto pokrizovém období se tak čím dál víc ukazuje, že některá rozhodnutí světových politiků a manažerů v nedávné době nebyla šťastná. Snaha o populistická opatření narazila a rychle se ukázalo, že tudy cesta nevede. Proto jsem velmi rád, že i občané odmítli v loňských volbách cestu zadlužování a zvolil odpovědné řešení a úspory, které jen odrážejí nutné kroky v řadě tuzemských a zahraničních firem a společností. Stejně jako úspěšní manažeři museli reagovat na nepříznivé ekonomické podmínky, musela se i vláda vypořádat s nelehkou ekonomickou situací a seškrtat své výdaje. V tomto období po krizi je nutné ocenit nejlepší a nejúspěšnější manažery v České republice a poukázat na jejich pozitivní výsledky. Ocenění získávají lidé se schopnostmi, kterým nechybí profesionalita, vůdčí schopnosti, píle, odhodlání, ale i odpovědnost vůči firmám, pro které pracují. Tito manažeři jsou přínosem nejen pro svou společnost, ale i pro celou ekonomiku České republiky. Věřím, že soutěž Manažer roku 2010, která na špičky českého managementu ukáže, se stane dobrým příkladem všem ostatním. Soutěživost a motivace k lepším výkonům je totiž jedním z předpokladů pro zvyšování konkurenceschopnosti firem v České republiky. A právě konkurenceschopnost musíme vnímat jako základní kámen naší ekonomiky, abychom obstáli ve světovém měřítku. Osobně budu dělat vše proto, aby vláda dokázala poskytnout co nejlepší podmínky pro vedení podniků a organizací, aby minimalizovala překážky rozvoje managemantu a aby aktivně podporovala zapojení českých firem a organizací na trhu. Nejenom Vám, kterým se podařilo stát se finalisty soutěže, bych do budoucna popřál, abyste dosahovali neustále lepších a lepších výsledků vaší práce. Věřím, že až se za rok na tomto místě potkáme, budete moci i vy zhodnotit, zda-li jsme pro usnadnění vašeho podnikání udělali maximum. Věřím, že i současná vláda bude mít důvod, aby byla i nadále na rozvoj vašich společností náležitě pyšná. Petr Nečas 2

3 Ing. Zdeněk Liška generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Wiesner předseda Koordinační rady KZPS Ing. Pavel Kafka, dr.h.c. prezident ČMA Svaz průmyslu a dopravy ČR O kvalitě našich manažerů není pochyb. Jsou vynalézaví a nápadití a na věci mají nezřídka neotřelý pohled. Není divu, že po nich stále častěji sahá zahraničí. Mimořádně silní jsou tuzemští zástupci v informačních technologiích, ve finančnictví, ale i v řadě dalších průmyslových oborů, které by si zasloužily vyjmenování. A není divu, že tuzemští manažeři byli schopni nacházet recepty i v ekonomicky rozbouřených dobách a že naše firmy prokázaly svou konkurenceschopnost. Potvrdilo to ostatně i zjištění Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE, podle něhož se naše ekonomika dokázala s recesí vypořádat neméně úspěšně, jako například Německo, Rakousko či Dánsko. Toto hodnocení nás vyzvedlo na špici evropských zemí, a to i přesto, že se naše země potýká s řadou podstatných chronických problémů. Školský systém není nastaven tak, aby podpořil vzdělávání technicky kvalifikovaných lidí. Spolupráce škol a průmyslu má rezervy, takže mladým manažerům chybí zkušenosti z praxe. Dalším problémem je státní a veřejná správa, která nevytváří dostatečný prostor pro schopné manažery. Jestliže tedy soukromý sektor, zejména pak ve zpracovatelském průmyslu, prokazuje svou životaschopnost, naopak stát a jeho řídící struktury se stávají pro další vývoj našeho hospodářství limitujícím faktorem. V každém případě je potřebné ukazovat pozitivní příklady práce manažerů. Je smysluplné a účelné ocenit ty, kteří prokazují svou kreativitu a osobní nasazení, třeba prostřednictvím udělení ceny MANAŽER ROKU. Je to ocenění prestižní a vítězové se dostávají do dobré rodiny těch skutečně nejlepších. Pokud se bude rozrůstat, tím lépe pro nás pro všechny. Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Soutěž o titul MANAŽER a MANAŽERKA ROKU, Manažer odvětví, TOP 10, Vynikající manažer malé a Vynikající manažer střední firmy podporujeme od jejího vzniku. Považujeme za velice prospěšné ukázat veřejnosti naše podniky, resp. jejich management a metody řízení. Manažeři v těchto podnicích docilují mimořádných výsledků, dovedou se orientovat v současné situaci a v mnohých případech předčí i své zahraniční kolegy. A to zejména proto, že podmínky k podnikání mají u nás často daleko těžší a podporu ze strany státu podstatně menší. Ve svých postupech a rozhodnutích si musejí většinou pomoci sami. V dubnu budeme vyhlašovat nejlepšího manažera za rok Ten byl z hlediska řízení podniků, hledání nových cest, odbytových směrů a nových výrobních programů nesmírně složitý. Budeme oceňovat ty manažery, kteří se vypořádali s průběhem a následky krize a kteří v těchto tvrdých podmínkách obstáli. Považuji za potřebné, aby schopní manažeři spolu se svými týmy byli oceněni, skvělé výsledky zveřejněny, a tím se staly vhodným příkladem pro ostatní. Naše sdělovací prostředky s oblibou preferují jen senzační negativní zprávy a to, myslím, působí na naše občany víc než nezdravě. A hlavně - vede to ke skepsi. Dobré příklady našich manažerů a jejich spolupracovníků přispívají k pozitivnímu vnímání našich organizací a snad i podnítí snahu ostatních se s nimi vyrovnat. A to by mělo být hlavním přínosem soutěže o titul MANAŽER ROKU. Česká manažerská asociace Dobře víme, že o úspěchu organizací všech typů rozhoduje stupeň kvality jejich řízení více, než odbornost a způsobilost jejich členů samotných. A celá historie lidstva nám to stále potvrzuje. Ti, co jsou schopni takové organizace úspěšně řídit, přinášejí do všeho lidského konání významné, často i rozhodující, hodnoty. Je evidentní, že v zájmu civilizačního pokroku to musí být řízení správným směrem. Dnes říkáme takové roli manažerská a v nejvyšším stadiu kvality také vůdcovská. Osmnáctiletá historie soutěže MA- NAŽER ROKU je naplněna úsilím o hledání těch nejlepších. Úsilím o jejich ocenění a popularizaci úspěšných příkladů řízení lidí a rozvoje jejich motivace. A to v široké škále oborů. Domnívám se, že kvalitní manažerské schopnosti lidí je potřeba kultivovat od skautských oddílů, přes sportovní týmy až po řízení hospodářských subjektů a veřejný sektor. O našem blahobytu, životní a civilizační úrovni rozhoduje konkurenceschopnost našich firem na světovém i domácím trhu. A v širším smyslu se do ní promítá konkurenceschopnost všech našich činností. Role manažerů v tomto procesu je nesporná. Věřím, že nám výsledky soutěže MANAŽER ROKU 2010 opět představí další obdivuhodné osobnosti managmentu. 3

4 Cíl a poslání soutěže MANAŽER ROKU Soutěž byla založena v roce 1993 jako počátek tradice hodnocení nejvýznamnějších a nejúspěšnějších manažerů v ČR. Reprezentuje moderní metody firemního řízení, jejich vývoj a trend. Umožňuje ocenit výrazné osobnosti managementu, prezentovat vynikající výsledky širší veřejnosti a poukázat na úlohu manažerů v rozvoji české ekonomiky. V roce 2011 vstoupila celostátní manažerská soutěž osobností do své plnoletosti. Za dobu své existence nabídla českému managementu, ekonomice, vědě i správě velký počet zvučných jmen nejlepších profesionálů v řízení firem, kteří své odborné kvality prokázali nejen na kolbišti české, ale i evropské a světové ekonomiky. Řízení a hodnocení K objektivnímu posouzení účastníků soutěže a k regulérnosti jejího průběhu je vytvořen Řídící výbor soutěže, složený ze zástupců vyhlašovatelů a partnerů soutěže, vrcholových manažerů a odborníků z oblasti managementu. předseda Řídícího výboru Ing. Ladislav Macka Národní komisi jmenuje Řídící výbor soutěže. Je složena z významných osobností managementu a odborníků, zástupců svazů, vysokých škol, partnerů i oceněných manažerů. Národní komise se podrobně seznámí s materiály Hodnotitelské komise a vyhodnotí vítěze v jednotlivých kategoriích. předseda Národní komise Ing. Pavel Kafka, dr.h.c. Cílem soutěže je systematicky vyhledávat, popularizovat a oceňovat manažerské osobnosti, jejich dovednosti, moderní metody řízení, originalitu, přínos k výkonnosti firmy i profesní a morální postoje. Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity českého managementu. Cesta manažerů k vítězným metám není jednoduchá. MANAŽER ROKU není anketa, ale velmi náročné, objektivní, mnohastupňové hodnocení, do kterého jsou zapojeny osobnosti nejpovolanější špičky ekonomických i vědních oborů z teorie i praxe. Nominováni jsou do soutěže jen ti nejlepší, kteří se nebojí nést svá rozhodnutí, výsledky a manažerské příběhy do pomyslné arény a utkat se se stejně kvalitními, odvážnými a zodpovědnými soupeři. Soutěž MANA- ŽER ROKU je hlavně o lidech. O jejich profesionalitě, odborných znalostech, o vůdcovství, přístupech, rozhodnosti i odpovědnosti, o morálce, obětavosti a disciplíně. Hodnocení provádí Hodnotitelská komise jmenovaná Řídícím výborem soutěže. Hodnotitelská komise zařadí všechny soutěžící dle: odvětví působnosti, věkové kategorie, velikosti firmy a posoudí a prověří informace na pracovišti soutěžícího manažera. Výsledky pak zpracuje do exaktních podkladů pro Národní komisi. předseda Hodnotitelské komise Ing. Jan Preclík, M.I.M. Kategorie soutěže MANAŽER ROKU MANAŽER ROKU MANAŽERKA ROKU TOP 10 Vynikající manažer střední firmy (do 250 zaměstnanců) Vynikající manažer malé firmy (do 50 zaměstnanců) Mladý manažerský talent do 35 let Manažer odvětví Uvedení do Síně slávy 4

5 Klub Manažerů roku ve Vodafone 3. setkání Klubu MANAŽERŮ ROKU Kancelář v mobilu V pořadí 3. setkání Klubu MANAŽERŮ ROKU se konalo 23. března 2011 tentokrát ve Vodafone CR u loňské vítězky kategorie MANAŽERKA ROKU paní Muriel Anton. Hlavním tématem setkání byla Konkurenceschopnost a komunikační technologie. Ředitelka a hostitelka představila svou společnost i členy svého týmu, firemní hodnoty, nastínila principy HR managementu i aktuální trendy v rozvoji technologií budoucnosti. 5

6 Tisková konference MANAŽER ROKU V HLEDÁČKU MÉDIÍ Tisková konference k soutěži MANAŽER ROKU, která se konala ve středu 30. března v Praze, představila médiím všech 72 finalistů. Členové Řídicího výboru seznámili přítomné novináře se zajímavými fakty: Vybíráme pár zajímavostí: 11 žen + 61 mužů nejmladší má 30 let (D. Ficlová, Hotel ALBION) nejstaršímu je 69 let (A. Jaroš, INCO engineering.r.o.) věkový průměr všech finalistů je 47,5 roku do 35 let - 8 finalistů 72 finalistů pracuje ve firmách, které zaměstnávají cca 81 tisíc zaměstnanců 23 finalistů řídí malé firmy do 50 zaměstnanců 23 finalistů řídí střední firmy do 250 zaměstnanců největší firma, kterou reprezentuje finalista soutěže MR, zaměstnává 39 tisíc zaměstnanců (P. Žaluda, České dráhy, a.s.) 14 finalistů stojí v čele firem, které zaměstnávají více než zaměstnanců finalisté reprezentují firmy, které v uplynulém roce dosáhly tržby cca 81 miliard Kč z toho export 20,5 mld. Kč přidaná hodnota cca 30,5 mld. Kč 6 firem dosahuje tržby přes 1 mld. 26 finalistů soutěží opakovaně 6

7 Manažerské akce 2011 Klub Manažerů roku ve Vodafone, Praha DEN ÚSPĚŠNÝCH MANAŽERŮ A FIREM MANAŽER ROKU, Žofín, Praha Klub Manažerů roku na MSV, Brno Klub Manažerů roku Setkání oceněných manažerů s hejtmany Královéhradecký a Pardubický kraj Liberecký kraj Jihomoravský kraj Moravskoslezský kraj 23. únor 14. duben 3. říjen listopad 7. červen září říjen listopad Konference, semináře a odborné akce Leadership v globální společnosti 21. století 24. květen Nehmotná aktiva firemní východisko ze současné krize 20. říjen Mezinárodní konference vítězů národních cen kvality, Praha 14. červen Manažeři a finance, Praha 5. květen Manažeři a média, Praha 22. září Manažeři a etika, Praha 15. listopad Neformální setkání manažerů (Manažeři trochu jinak) Manažeři na dráze výlet salonním vozem, Plzeňsko 28. května MTJ vodní sporty, kola, in-line, tenis, Slapy/Orlík červen MTJ golf, kola, turistika, Mladé Buky září MTJ lázně, procedury, kultura, Luhačovice listopad Manažerské sportovní turnaje MGT AČN MSF CUP, Mladá Boleslav 22. červen 8. ročník Manažerského tenisového turnaje, Praha 10. prosinec 7

8 Limity jsou naší výzvou Prezentace f inalistů Odvaha a odpovědnost naší výhodou Do jubilejního 18. ročníku bylo nominováno celkem 188 ma nažerů a manažerek z celé ČR. Po týdnech náročného a nezávislého hodnocení, spojeného se studiem podkladů i týmovými audity na pracovištích manažerů, vybrala Hodnotitelská komise celkem 72 finalistů. Stát se FINALISTOU SOUTĚŽE je již samo o sobě zaslouženou poctou. Všem jsme položili dvě otázky a požádali je o vyjádření svého životního profesního kréda. 1. Co vás v uplynulém roce nejvíce brzdilo? 2. Musel/a jste v zájmu firmy porušit či přehodnotit svoje zásady, manažerské metody a přístupy? Na následujících stránkách vám v jednotlivých portrétech nabízíme velmi zajímavé a podnětné myšlenky, názory a zkušenosti, které mohou být velkou inspirací pro všechny ostatní. Všem FINALISTŮM 18. ročníku soutěže MANAŽER ROKU blahopřejeme! Dr. Rastislav Lukovič ředitel Manažerského svazového fondu Ing. Laurent Barrieux country manager (52) Dalkia Česká republika, a.s. Bez změny se události nevyvíjejí směrem, jaký si člověk představuje. 1. Finanční krize, ačkoliv jsme byli připraveni, nás přinutila změnit akviziční strategii a nemohli jsme se chopit některých příležitostí. Nyní se nacházíme v příznivé situaci, je lepší krizi předcházet, než čekat na bolestné dopady. 2. Nemusel. Jednoduše jsem přizpůsobil své principy a hodnoty (sdílení, týmová práce a dobré pracovní vztahy) místnímu kontextu a české kultuře. Vznikl česko-francouzský tým. Úspěch se rodí při setkávání s druhými, je to křehká rovnováha a podle mě úžasná alchymie. Ing. Emil Beber předseda družstva (68) KOVOBEL, výrobní družstvo Plnit všechny dohody i ty, které byly uzavřeny ústně. Prosazovat se jako spolehlivý partner a zviditelňovat ochranou známku KOVOBEL. 1. V počátku uplynulého roku nás nejvíce brzdil nesoulad vlastních výrobních kapacit s termíny dodávek. Odstranili jsme vše operativním nárůstem počtu výrobních sil. 2. V posledním desetiletí jsem nemusel ani porušit ani přehodnotit své manažerské zásady a metody. A byla to těžká doba např. po zveřejnění směrnic Evropské komise se stanovenými požadavky pro chov, nebo rok 2007, kdy se nás krize dotkla nejvíce. Přes překážky ke hvězdám. JUDr. Matěj Bárta generální ředitel (31) ABL, a.s. 1. Největší brzdou pro nás bylo opakované přehodnocování odběratelů služeb v rozsahu a cenovém plnění. 2. Nemohu tvrdit, že bych byl nucen přehodnotit své metody nebo zásady. Nicméně během předcházejícího dvouletého období se vyprofilovali kolegové, kteří ukázali význam týmové práce, bez které by nemohla být společnost úspěšná. Ing. Petr Beneš, MBA ředitel (59) Pramet Tools, s.r.o. Pomoc najdeš nejlépe na konci své pravé ruky. 1. Čas a zdraví. V práci pak správné chápání a aplikování projektového řízení ze strany mých kolegů. I přes uvedené brzdy jsme zvyšovali výrobu a etablovali značku Pramet na trhy nejen Evropy, ale i Ruska, Brazílie a Indie. 2. Usiluji cíleně o to, abychom rozvíjeli svoje spolupracovníky, abychom mohli stále více úkolů a projektů delegovat. Důležité je také být připraven na oba scénáře vývoje, a to jak růstu, tak i poklesu. 8

9 Prezentace f inalistů Ing. Milan Bláha předseda představenstva a generální ředitel (41) ŠKODA MACHINE TOOL, a.s. Ing. Ladislav Blažek generální ředitel (43) Blažek Praha, a.s. Ing. Roman Blažíček generální ředitel (48) LASSELSBERGER, s.r.o. Kdo nezná svůj cíl, nemůže najít cestu. Bude celý život běhat dokola. 1. Základní brzdou byla situace na trhu těžkých obráběcích strojů. Projevila se nedostatečnou poptávkou a zostřenou konkurencí. Došlo i k odkládání rozpracovaných projektů. Dopady globální recese tak přinesly problémy s využitím výrobních kapacit a vedly k omezení investic. 2. Nemyslím si, že jsem byl nucen pod tlakem recese nějak měnit své manažerské zásady. Krize je vlastně ozdravný proces likvidující neproduktivní subjekty. Může přijít kdykoliv znovu. If you can dream it, you can do it. 1. Úvahy a diskuze nad značně protichůdnými informacemi a prognózami, které zaznívaly z úst renomovaných světových ekonomů a analytiků o vývoji ekonomické krize. Jedinou jistotou v současném turbulentním světe je příchod dalších krizí. 2. Ne, to jsem nemusel. Moje metody v tomto těžkém čase obstály a nabyté zkušenosti pro mě mají nesmírnou hodnotu. Za úspěch považuji oblíbenost a dobré jméno módního domu Blažek na českém a slovenském trhu a nechci s ním hazardovat. Každý manažer se má chovat k firmě, ve které pracuje, tak, jak by se choval, kdyby byl jejím vlastníkem. 1. Paradoxně to byl velmi úspěšný prodej výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Požadavky obchodu předčily naše výrobní kapacity, a tak jsme museli velmi rychle rozhodnout o nové investici, kterou dokončíme v Myslím, že schopnost přehodnotit dlouholeté zásady a metody patří k důležitým vlastnostem úspěšných. Ano, musel jsem více riskovat, často flexibilně přehodnotit svá dřívější rozhodnutí, dokonce i změnit strategické priority. Ing. Radek Brychta manažer a předseda Klastru Českých nábytkářů (40) Klastr českých nábytkářů, družstvo I konkurence může spolupracovat! 1. V uplynulém roce jsme zahájili projekt Klastr českých nábytkářů II. v rámci OPPI Spolupráce. Ekonomická krize se samozřejmě projevila zpožděním celé řady dílčích projektů. Nicméně se všechny plány podařilo zahájit, byť se zpožděním. 2. KČN je složený z 37 nesourodých nábytkářských subjektů s ročním obratem přes 14 mld. Kč. Provést jej krizí si vynutilo, abych zpřísnil zásady řízení firmy a nepodléhal lákavým krátkodobým řešením, jako např. omezit činnosti Klastru, propustit zaměstnance nebo snížit čerpání dotací. Ing. Miroslav Bukva ředitel (48) Clarion Congress Hotel Prague Only he that has traveled the road knows where the holes are deep. Jen ten, kdo po cestě jezdí, zná, kde jsou výmoly hluboké. (Anglické rčení) 1. Brzdily mě negativní postoje a neochota některých lidí měnit zažité postupy. Moje heslo je nevzdávat se! Vždy je možné najít a udělat ještě něco navíc! Snad proto se řada hostů ráda vrací do našeho hotelu, nevyjímaje skutečně celosvětové celebrity z řad aristokracie, umělců i politiků. 2. Osobně jsem musel přehodnotit svoji míru vstřícného přístupu k obchodním partnerům. Jsem ostražitější. Krize dohnala některé až k jisté formě podpásových úderů či triků. Zuzana Cisternas country manager (46) KappAhl Czech Republic, s.r.o. Nic není nemožné! 1. Nevzdávám se v náročných situacích. To, že jsem firmu rozjížděla a vedla sama bez asistentské podpory v české kanceláři, mě brzdilo. Nemohla jsem jít v důležitých oblatech do hloubky a šíře, jak bych si přála. A český jazyk moje čeština při vstupu do ČR nebyla jako nyní. 2. Musela jsem adaptovat svůj manažerský styl na specifika českého týmu. Tomu přecházela snaha poznat charakter a mentalitu svých podřízených a opravdu byla jiná, než na jakou jsem byla zvyklá. 9

10 Prezentace f inalistů Ing. Miroslav Čermák generální ředitel a předseda představenstva (62) Sněžka, výrobní družstvo Náchod Ing. Senta Čermáková Worldwide Media and Analyst TS and Industries Direktor (42) Hewlett-Packard, s.r.o. Martin Černohorský generální ředitel (36) Et netera, a.s. V období tučných let nezapomínej, že přijdou léta hubená a tvoř na toto období zdroje k přežití. 1. Nedostatek pracovní síly, neprodlužování pracovních povolení pro vyškolené šičky ze zemí mimo EU, které ve firmě pracují mnoho let. Náhradu za tuto kvalifikovanou pracovní sílu pracovní úřad neposkytuje nebo posílá ty, kteří mnohdy ani pracovat nechtějí. 2. Nemusel, jen jsem musel častěji rozhodovat v časovém pressu a rychleji, než za normální situace. Když chceš, tak můžeš! Toto heslo jsem dostala jako malá holka na cedulce od táty k Ježíšku a tuto cedulku mám dodnes schovanou. 1. Osobně dokončovací práce na napojení Pražského okruhu a dálnice D1. Jezdím tudy do pražské kanceláře. Ale opravdu, člověka vždycky nejvíc brzdí jeho vlastní omezení a nedostatky. A ty si nechám pro sebe! 2. Jen hlupák nemění názory. Když to víte, pak své zásady, postoje a názory přehodnocujete stále. Na šetření nákladů ještě nikdy nikdo nevydělal. 1. Brzdil nás strach příliš opatrných, krach málo odpovědných, prach z tunelu Blanka. Ověřili jsme si, že vysoká přidaná hodnota je klíčem k úspěchu a že není potřeba stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko. 2. Nemusel. Vzhledem k tomu, že moje manažerské zásady jsou stejné jako ty lidské. A od toho jsou přeci zásady, aby se zásadně neporušovaly. Ing. Marcela Česáková tajemnice úřadu (48) Městský úřad Nový Bydžov Ing. Martin Čudka jednatel (40) Wiesner-Hager Bohemia, spol. s. r. o. Dipl. Ing. Václav Dědina předseda představenstva (52) ZS Dublovice, a.s. Co mě nezabije, to mě posílí! 1. V loňském roce jsem zdokonalila IT dovednosti, nyní mohu říci, že mě brzdila nižší rychlost využívání PC. Za svůj zásadní manažerský úspěch považuji svůj řídící tým, a tak jsem mohla osobně realizovat několik projektů, na které se podařilo získat finance z evropských fondů. 2. Svoje zásady ani metody práce jsem naštěstí porušit ani přehodnotit nemusela. Jenom jsem se několikrát přesvědčila o tom, že hlavou zeď neprorazíš a že toto platí stále, stále a stále. Chceš-li být spokojen s plněním vydaných pokynů, musíš vydávat pokyny srozumitelné. 1. Asi nejvíce nás zdržovali ti, kteří nevnímali ekonomické zemětřesení jako příležitost ke změnám. Namalovali čerta na zeď a svoji vystrašenost hlučně přenesli na druhé. Zdržovali pokřikováním, že je tu problém. Namísto toho se měli pustit do práce a řešit jej. 2. Hlavní zásady, jak řídit a vést své podřízené, mají hodně společného s žebříčkem hodnot našeho osobního života. A jako takové jsou dost odolné vlivům krátkodobých impulzů. Co jsem však přehodnotil je přístup k tradičním schématům řešení. Rozhodně jsem se rád stal kreativnějším. Poctivá práce a čestnost. Čest těm, kde slovo a podání ruky je víc než kus popsaného papíru. 1. Nesmyslná rozhodnutí vládních činitelů, která jsou vedle jejich tolerance korupce, největší brzdou rozhýbání ekonomiky. Měnit pravidla v průběhu hry není v normální společnosti možné u nás asi ano. A pro vyvolené navíc zcela beztrestně, bez osobní zodpovědnosti. V mnohém je dnešek ne nepodobný době normalizace. 2. Málokdy měním svá rozhodnutí, protože jim předchází důkladná analýza a diskuze se spolupracovníky. Poté, co věc s nimi do detailu vydiskutuji, je výsledkem jejich identifikace s cíli projektu. 10

11 Prezentace f inalistů Mrg. Erika Duchanová ředitelka marketingu a komunikace (43) UniCredit Leasing CZ, a.s. Lubomír Dvořák generální ředitel a jednatel (50) Dvořák svahové sekačky, s.r.o. Ing. Dana Ficlová generální ředitelka (30) ALBION HOTEL Co není v hlavě, nohama člověk nedohoní. 1. Určitá melancholie, pesimismus, ztráta iluzí a nadějí, které jsem potkávala kolem sebe častěji. Vzhledem k tomu, že má práce je velmi zaměřena na lidi vně naší firmy, považovala jsem za důležité se daným tématem zabývat. 2. Svých zásad jsem se musela držet pevněji než dříve, být důslednější, kreativnější a rychlejší. Mít oči a uši všude, ale některé záležitosti nebrat v potaz. Hodně jsem pracovala se svým vnitřním nastavením k lidem i k aktuálním okolnostem. Naší vizí je zařadit se mezi světovou špičku a dát tak české značce SPIDER možnost stát se legendou. 1. Výroba sekaček SPIDER probíhala do konce minulého roku v nedostatečně velkých výrobních prostorách, to bylo omezující. Prodáváme do ciziny, proto jsme museli zkvalitnit jazykovou výbavu zaměstnanců, aby se nestala brzdou. 2. Firma měla i přes postupující krizi vzestupnou křivku prodejů, a to díky tomu, že jsme změnili strategii prodeje. Zacílili jsme a podpořili zákazníky, kterých se krize dotkla nejméně. Pozitivní myšlení a snaha hledat cesty k překonávání překážek, ne důvody, proč něco nelze. 1. Nevím, zda je úplně vhodný výraz brzdilo, ale určitě mi v práci nepomohla, dle mého názoru, nesmyslná, cenová válka na hotelovém trhu v Praze. 2. Museli jsme přistoupit k úsporným opatřením, klademe větší důraz na efektivitu činností a vynaložených nákladů, na kvalitu poskytovaných služeb a zejména na kvalitu personálu v každé linii. Bc. Martin Hausenblas, MBA místopředseda představenstva (37) ADLER Czech, a.s. Ing. Josef Hendrych, MBA ředitel (60) Rehabilitační ústav Kladruby Ing. Jan Heřmanský generální ředitel (67) Svitap J.H.J., s.r.o. Firemní organizmus je pro leadera zrcadlo, proto by se neměl zlobit, když mu ukáže obraz, který se mu nelíbí. Neboli, nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu. 1. Vlastní limity poznání. V businessu jste stále konfrontováni se situacemi a činnostmi, které děláte poprvé. Mně někdy brzdilo, že jsem nedokázal rychle rozpoznat, kdy je odborník třeba. A také mnohdy trvalo déle, než jsme experta našli. 2. Na počátku jsem aplikoval direktivní řízení, které bylo dlouho efektivní. V jistém okamžiku jsem již nestíhal, a tím jsem se stal nekompetentním. Dospěl jsem k poznání, že firemní organizmus je nejvýkonnější, když ho řídíte hodnotami vizí a firemní kulturou. Mám vzhledem k našemu poslání dvě kréda: Motivační u nás je na prvním místě pacient, pak zaměstnanci a na posledním místě ředitel. Pro život vždy začínat naplno a postupně přidávat. 1. Asi bych měl říci, že mě trochu mrzí, že není jasně nastavena koncepce ve zdravotnictví. Ovšem, že by mě něco brzdilo, to říct nemohu. 2. Naše vize je jasná a není ji potřeba měnit. Pouze cesta, kterou se ubíráme, ať už se jedná o oblast ekonomickou, personální či organizační, se občas klikatí. Kréda mám dvě. I poctivou prací se dají vydělat peníze, jen to trvá déle a je to namáhavější. A druhé: Náš zákazník náš pán. Obě vám mohou připadat jako klišé, ale já se snažím, aby nebyla. 1. V uplynulém roce nás nebrzdilo nic, naopak při nižším počtu pracovníků jsme dokázali zvýšit obrat cca o 20 %. 2. Mé manažerské zásady a metody jsou velmi jednoduché. Víceméně se neustále snažím postupovat tzv. baťovým systémem. Jeho platnost je dlouhodobě ověřena a není nutno jej měnit ani během krize. 11

12 Prezentace f inalistů Ing. Stanislav Holemý předseda představenstva a generální ředitel (57) Best - Business, a.s. RNDr. Pavel Holubář jednatel (55) SHM, s.r.o. Ing. Marči Horová ředitelka (57) Chromservis, s.r.o. Poctivý přístup k práci a lidem, ztotožnění se s cíly firmy, potřebné znalosti a špetka štěstí. 1. Stále nízká provázanost subjektů mezi teoretickou sférou s výrobními kapacitami. Nerovnost v podnikání deformovaná různými dotačními procesy v rámci ČR. Nízká a mnohdy necílená podpora exportu ze strany vládních orgánů. 2. Prozatím ne. Ale prosazuji nízké zatížení cizími zdroji, sortiment diverzifikovat do několika oborů, při konjuktuře si vždy uvědomit, že může nastat nenadálá deprese ekonomiky. Když k ní dojde, nepanikařit a rychle stanovit východiska z ní. Slušnost v podnikatelské a manažerské činnosti musí být součástí naší kultury a nesmí být chápána jako slabost. 1. Zahájená restrukturalizace organizace naší výroby, která reagovala na zkušenosti z období předchozí krize. Tím obdobím změny jsme si ale museli projít co nejdříve. 2. Nevím o žádném zásadním přehodnocení. Ale manažerská práce a metody se vyvíjejí s manažerem i firmou neustále. Změna je život! 1. Brzdilo nás nesmyslné množství formulářů, výběrová řízení. Obecně brzdila nás i krize přesto jsme se v jejím průběhu stabilizovali. 2. Ne, z principu neporušuji své zásady, ale metody řízení měním, rozvíjím a přizpůsobuji potřebám Musíme sledovat vývoj a trh, predikovat změny a reagovat na ně promptně, být pružní, mít procesy pod kontrolou, plánovat! RNDr. Roman Hrnčíř, CSc. předseda představenstva a ředitel (50) Severochema, družstvo pro chemickou výrobu Je třeba usilovně a promyšleně pracovat, mít motivovaný tým a výsledky se dostaví. 1. To, co nás brzdí, jsou obecné problémy: obtížná vymahatelnost práva, nejednoznačná a složitá legislativa, u které neexistuje možnost zjistit včas správný výklad, byrokracie úředníků, české způsoby ve výběrových řízeních. 2. Člověk má být pevný v mravních a etických hodnotách. Ostatnímu je třeba se stále učit. Považuji za důležité se čas od času zastavit a na základě zkušeností přehodnotit manažerské zásady. Dobré vztahy a klima otevřenosti považuji v současné době za podstatně důležitější, než před časem. doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor (45) Univerzita Hradec Králové Každý sen, za kterým jdeme s patřičným úsilím a vytrvalostí, je splnitelný. 1. V prosinci mne tři dny brzdilo zasněžené a nefungující londýnské letiště Heathrow. Jiné problémy byly předvídatelné ať už jde o nedostatek financí, nadbytek byrokracie či kvalitu českých silnic. 2. Přehodnotit zásady jsem nemusel, ale na straně druhé se stále učím. Jako každý manažer musím volit takové metody a postupy, které vedou k cíli. V roli rektora to znamená stále hledat shodu s děkany fakult a akademickým senátem. Ing. Antonín Jaroš ředitel (69) INCO engineering, s.r.o. I malá česká firma dokáže úspěšně konkurovat těm špičkovým v oboru. Tím zvyšuje export a zároveň zaměstnanost. 1. Při nutném rozšiřování firmy absolutní nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Zdlouhavé vyřizování odběratelských úvěrů u našich bank. Malá podpora exportu od našich centrálních orgánů. 2. Samozřejmě. Bylo nutné změnit zaběhnuté stereotypy a orientovat se na nové komodity. Místo těžby mědi a uhlí na těžbu uranu, draselných solí apod. Rozšířit působnost z dosavadních destinací (Polsko, Rusko, Ukrajina) na nová v Kazachstánu, Číně, Indii a Vietnamu. 12

MANAŽER ROKU 2014 22. ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE MANAŽERSKÝCH OSOBNOSTÍ 23. DUBEN 2015

MANAŽER ROKU 2014 22. ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE MANAŽERSKÝCH OSOBNOSTÍ 23. DUBEN 2015 22. ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE MANAŽERSKÝCH OSOBNOSTÍ MANAŽER ROKU 2014 tvím prestižní soutěže MANAŽER ROKU. Jsou naším národním pokladem a tak bychom se k nim měli chovat. (je to text z loňska, zalomte

Více

Figurujeme v seznamu. leasingových společností. NOVINKA. součástí vydání je. p o r t á l o v á s a p r o v á s w w w. p r o s p e r i t a.

Figurujeme v seznamu. leasingových společností. NOVINKA. součástí vydání je. p o r t á l o v á s a p r o v á s w w w. p r o s p e r i t a. u ž i t e č n é i n f o r m a c e o p o d n i k á n í w w w. i p r o s p e r i t a. c z součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 13 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz

Více

18. ročník prestižní soutěže manažerských osobností

18. ročník prestižní soutěže manažerských osobností Bulletin MANAŽER ROKU č. 2 20. duben 2011 18. ročník prestižní soutěže manažerských osobností DEN ÚSPĚŠNÝCH MANAŽERŮ A FIREM 14. duben 2011, Palác Žofín Praha Limity jsou naší výzvou Odvaha a odpovědnost

Více

. JUBILEJNÍ ROČNÍK MANAŽER ROKU PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE MANAŽERSKÝCH OSOBNOSTÍ

. JUBILEJNÍ ROČNÍK MANAŽER ROKU PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE MANAŽERSKÝCH OSOBNOSTÍ . JUBILEJNÍ ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE MANAŽERSKÝCH OSOBNOSTÍ MANAŽER ROKU MANAGER OF THE YEAR 20 TH JUBILEE YEAR OF THE PRESTIGIOUS MANAGERIAL PERSONALITIES 25. duben 2013 LET SPOLEČNĚ VYHLEDÁVÁME HODNOTÍME

Více

Obdivuhodné osobnosti

Obdivuhodné osobnosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 13 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Obdivuhodné osobnosti managementu inspirace

Více

1FLOOR nová maloobchodní síť s podlahovými krytinami

1FLOOR nová maloobchodní síť s podlahovými krytinami Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 (6/2010) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Myslete na novoročenky už nyní! www.vasepf.cz Sen začíná prací Na otázky

Více

Jediná hodnotná poloha je činnost

Jediná hodnotná poloha je činnost NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (4/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více

...aneb Kdy začnou Češi více utrácet?

...aneb Kdy začnou Češi více utrácet? Ročník 16 (5/2014) www.iprosperita.cz Program INOSTART rozšířen na celé území ČR Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., poskytuje v rámci programu INOSTART zvýhodněné záruky začínajícím malým

Více

Business očekává od nové vlády

Business očekává od nové vlády Ročník 16 (4/2014) www.iprosperita.cz Zajistíme na klíč i na míru vaše firemní nebo soukromé cesty do zahraničí. Nejvýhodnější letenky do celého světa. Víza. Pojištění. Ubytování. Levné parkování u letiště.

Více

Alespoň léto nabídne víc práce

Alespoň léto nabídne víc práce Ročník 16 (6/2014) www.iprosperita.cz Zajistíme na klíč i na míru vaše firemní nebo soukromé cesty do zahraničí. Nejvýhodnější letenky do celého světa. Víza. Pojištění. Ubytování. Levné parkování u letiště.

Více

klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice

klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice 6 Lidé Poznejte naše klienty, kteří mají skutečně zajímavé životní osudy i kariéry Grand Tour. Velká cesta Švýcarskem autem

Více

Pane Babiši, vaše loňské veřejné vystoupení proti korupci a poměrům v nejvyšších patrech české politiky a byznysu vzbudilo poměrně

Pane Babiši, vaše loňské veřejné vystoupení proti korupci a poměrům v nejvyšších patrech české politiky a byznysu vzbudilo poměrně Ročník Roãník 12 16 č. ã.4/2012 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový Konkurenceschopnost

Více

Žádný recept na řešení, které bude vyhovovat všem, neexistuje

Žádný recept na řešení, které bude vyhovovat všem, neexistuje u ž i t e č n é i n f o r m a c e o p o d n i k á n í w w w. i p r o s p e r i t a. c z součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz

Více

Informační bulletin České manažerské asociace č. 2/2012

Informační bulletin České manažerské asociace č. 2/2012 Informační bulletin České manažerské asociace č. 2/2012 Vůdcovství v globální ekonomice Klub MANAŽERŮ ROKU podporuje duální školství NOVÁ PODOBA BULLETINU ČMA Vážení čtenáři, předkládáme vám novou podobu

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 2. listopadu 2012

KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 2. listopadu 2012 KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: 2. listopadu 2012 Komerční příloha deníku Krizi důvěry rozptýlí jen prokazatelná kvalita Česká společnost prochází všeobecnou krizí důvěry, kterou metylalkoholová aféra jen

Více

BAROMETR ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2014 Výzkum mezi řediteli nemocnic a zdravotních pojišťoven v ČR realizovaný za podpory Komerční banky

BAROMETR ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2014 Výzkum mezi řediteli nemocnic a zdravotních pojišťoven v ČR realizovaný za podpory Komerční banky BAROMETR ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2014 Výzkum mezi řediteli nemocnic a zdravotních pojišťoven v ČR realizovaný za podpory Komerční banky www.hc-institute.org Dobrý den Vám přeji vážené kolegyně a kolegové,

Více

Česká republika stojí před volbami do Poslanecké sněmovny. neustálých zvratů a skandálů se ozývá volání po změnách. Jak si je představuje

Česká republika stojí před volbami do Poslanecké sněmovny. neustálých zvratů a skandálů se ozývá volání po změnách. Jak si je představuje Ročník Roãník 12 17 č. ã.7 8/2013 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový PrÛmysl

Více

hkp Externí financování je pro udržení cash flow nutnost Pavel Finger, CRIF Czech Credit Bureau Neinformovanost ohrožuje zdravé podnikání

hkp Externí financování je pro udržení cash flow nutnost Pavel Finger, CRIF Czech Credit Bureau Neinformovanost ohrožuje zdravé podnikání hkp Tančící dům 1/2013 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Pavel Finger, CRIF Czech Credit Bureau Neinformovanost ohrožuje zdravé podnikání Externí financování je pro udržení cash flow nutnost

Více

INOVACE 2009 týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR

INOVACE 2009 týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Na prvním místě je dnes konkurenceschopnost Zájem o služby CzechTrade vzrostl, potvrdil Ing. Ivan Jukl, generální ředitel, v rozhovoru pro náš list

Více

Pro české firmy se otevírá cesta

Pro české firmy se otevírá cesta Ročník 16 (3/2014) www.iprosperita.cz Až 4,1 % ročně AKCENTA zvýšila úrokové sazby AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, oznámila zvýšení úrokových sazeb u svých spořicích produktů v eurech. Zvýšení se

Více

Evropský volný trh neexistuje! Kvalita budí zájem a důvěru strana 20. Soukromé jazykové školy byznys nebo poslání? strana 36

Evropský volný trh neexistuje! Kvalita budí zájem a důvěru strana 20. Soukromé jazykové školy byznys nebo poslání? strana 36 Praktický průvodce světem podnikání cz 11 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 11 / ročník 9, listopad 2008 Kvalita budí zájem a důvěru strana 20 Soukromé

Více

O českém zemědělství. součástí vydání je. NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti

O českém zemědělství. součástí vydání je. NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti další číslo vyjde v listopadu užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic

Více

Jaro 2011 SYMBOL ÚSPĚCHU. Zdeněk Mahler. Nejcennějším kapitálem musí být myšlenka. Obdivované české fi rmy PAVEL HURDA. Konkurence je pro nás výzvou

Jaro 2011 SYMBOL ÚSPĚCHU. Zdeněk Mahler. Nejcennějším kapitálem musí být myšlenka. Obdivované české fi rmy PAVEL HURDA. Konkurence je pro nás výzvou Jaro 2011 SYMBOL ÚSPĚCHU Zdeněk Mahler Nejcennějším kapitálem musí být myšlenka Obdivované české fi rmy PAVEL HURDA Konkurence je pro nás výzvou Světová premiéra První parfém od Bruce Willis e SMART GUYS

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

Josef Novák. Jiří Jirovec. Carmen. Kvalitní africký brokát z české textilky Veba. největší prodejce automobilů BMW

Josef Novák. Jiří Jirovec. Carmen. Kvalitní africký brokát z české textilky Veba. největší prodejce automobilů BMW Podzim 2010 SYMBOL ÚSPĚCHU Jiří Jirovec největší prodejce automobilů BMW Carmen Andrea Kalivodová Hvězda z Kroměříže Josef Novák Kvalitní africký brokát z české textilky Veba MAGAZÍN SDRUŽENÍ CZECH TOP

Více