PATH DATA=. PATH DATA=

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PATH DATA=. PATH DATA="

Transkript

1 Program Pam5 postup instalace nebo přeinstalace Celý následující instalační proces je nutno provádět pod jménem uživatele Windows, pod kterým pak budeme s programem pracovat!!! 1. Z mého webu (http://betak-dr.cz/) nainstalovat napřed "Plnou instalaci" z hlavní stránky programu Pam5. Umístění programu ponechat defaultní ("Program Files" / Flux / FLUXPAM5) tak, jak nabídne instalátor.!!!upozornění!!! V operačních systémech Windows Vista a Windows 7 není možno instalovat do tohoto adresáře. Tyto systémy totiž nedovolí žádnému programu umístěnému v tomto adresáři zápis souborů do svého adresáře, pokud je umístěn v Program Files. V těchto systémech je nutno instalovat do adresáře jiného. Lze doporučit adresář C:\Pam5\FLUXPAM5, tedy podadresář složky C:\Pam5 s vlastními uživatelskými daty. 2. Ihned potom nainstalovat běžnou aktualizaci tak, jak ji běžně provádíte. Tímto bude provedena naprosto kompletní plná instalace. 3. Instalace dat: Pokud program na daném počítači již byl provozován, pak nebude třeba instalovat žádná data. Vaše data jsou obvykle v adresáři C:\Pam5. Pokud máte vlastní databázi např. z jiného počítače nebo z archívu, pak ji překopírujete, nejlépe do adresáře C:\Pam5 (pokud dodržíte toto umístění, ušetříte si práci s ručním nastavením datového adresáře). Pokud nemáte data žádná a chcete instalovat demo databázi, pak je třeba ji nainstalovat z hlavní webové stránky programu Pam5 (zde odstavec Instalace demo databáze). 4. Pokud používáte ve Windows nějaké restrikce přístupových práv (obvyklé ve firemním prostředí, dále pak ve Windows Vista či Windows 7), pak příslušnému uživateli povolit neomezený přístup (i pro zápis) do adresáře "C:\Pam5" a do adresáře s programem (umístění viz výše) včetně všech jejich podadresářů. 5. Pokud hodláte dle následujícího bodu 6 a) tohoto seznamu převzít konfigurační soubor "PAM5.INI" z předchozí instalace tohoto programu, nebo pokud instalujete demoverzi, pak celý v tomto bodě uvedený proces registrace datových zdrojů nemusíte vůbec provádět. Program Vás pak při svém prvním spuštění požádá o souhlas se založením datového zdroje a po Vašem souhlasu celou následující registraci provede sám. V ostatních případech musíte ve Windowsech ručně zaregistrovat ODBC datové zdroje všech účtovaných firem. Použijte driver "Microsoft Access driver (*.mdb)". Potřebné údaje pro založení datového zdroje (viz Karta "Nastavení ODBC"): 1. Název zdroje dat: Pokud hodláte dle následujícího bodu č. 6 a) převzít nastavení z původní instalace programu, pak názvy datových zdrojů volte!!!přesně stejné!!!, jako na původní instalaci, abyste mohli převzít kompletní nastavení (viz dále soubor Pam5.INI - z tohoto souboru lze pojmenování vyčíst z řádku DSN=. Nejčastěji zde bývá uvedeno např DSN=Pam5-F ) a nemuseli jednotlivé firmy pak konfigurovat ručně. Pokud původní instalaci nemáte, nebo ji nepotřebujete převzít, pak použijte názvy datových zdrojů libovolné. Doporučeno je ovšem pojmenování "Pam5-Fxxx-0000", kde xxx je prosté pořadové číslo účtované firmy. V naprosté většině instalací je účtována jediná firma. Pak je doporučeno volit jméno datového zdroje "Pam5- F ". Pokud vám z nějakého důvodu toto jméno nevyhovuje, můžete samozřejmě zvolit jméno libovolné. Pokud instalujete demo data, použijte jméno datového zdroje "FIRMA1". 2. Popis: Zadejte libovolný text, který blíže charakterizuje databázi. 3. Databáze (jedná se o zadání souboru, který obsahuje vaše data): Vlastní databáze (v případě accessové databáze, což je prakticky u všech uživatelů) je v souboru FluxPam5.mdb. Kde jej hledat? Pokud hodláte dle následujícího bodu č. 6 a) převzít nastavení z původní instalace programu, pak umístění naleznete ve stejném souboru Pam5.INI, z kterého jste vyčetli název zdroje dat v předchozím bodě. Z tohoto souboru lze pojmenování vyčíst z řádku PATH DATA=. Nejčastěji zde bývá uvedeno PATH DATA= C:\Pam5\Fxxx\Dta, kde Fxxx je název adresáře účtované firmy. Jméno souboru databáze včetně celé cesty je pak C:\Pam5\Fxxx\Dta\FluxPam5.mdb. Pokud původní instalaci nemáte, nebo ji nepotřebujete převzít, pak použijte umístění libovolné. Zvolený adresář včetně jeho podadresářů (Dta, Sest, Work) ovšem musí na daném počítači nebo v síti existovat a musí samozřejmě obsahovat vaše data! Doporučeno je umístění C:\Pam5\Fxxx\Dta, kde xxx je prosté pořadové číslo účtované firmy. S tímto umístěním budete mít nejméně práce při další konfiguraci. Jméno souboru databáze včetně celé cesty je pak C:\Pam5\Fxxx\Dta\FluxPam5.mdb. Pokud instalujete demo data, pak demo databáze je po instalaci automaticky v souboru C:\Program Files\Flux\FLUXPAM5\Data\Firma1\Dta\FluxPam5.mdb. 4. Ostatní hodnoty ve vlastnostech datového zdroje (viz tlačítko [Upřesnit] na Kartě "Nastavení ODBC") lze ponechat defaultní. 1

2 6. Konfigurace programu: a) Pokud máte k dispozici původní instalaci programu z dřívějška, pak použijte původní INI soubor dle následujícího: Z adresáře programu (nejčastěji "Program Files"\Flux\FluxPam5\Bin) na starém počítači překopírujte soubor "PAM5.INI" do stejnojmenného umístění na počítači novém. Tento soubor nese všechna potřebná nastavení jednotlivých firem. I když vypadá jako normální textový soubor, nepokoušejte se jej editovat např. Notepadem. Firma Flux jej má zabezpečen kontrolním součtem a po pokusu o jeho editaci již pak bez distributora program nespustíte! b) Pokud instalujete demo data z webu programu dle bodu 3, pak je potřebný INI soubor již součástí instalace. V bodě 10 tohoto seznamu již nebude třeba provádět nic. c) Pokud nemáte k dispozici původní INI soubor "PAM5.INI" dle jednoho z předchozích bodů, pak pokračujte následujícím bodem. 7. Pokud byl program v minulosti (například omylem) na tomto počítači již někdy spuštěn bez dodržení výše uvedeného postupu, je v tento okamžik nutno v registrech vymazat kompletně celou větev HKEY_CURRENT_USER / Software / Flux. Zde jsou totiž uloženy hodnoty nastavení programu, při nekorektním prvním spuštění programu bez dodržení předchozího postupu bohužel chybné. 8. Teprve teď (rozhodně nesmíte dříve) již můžete přistoupit k prvnímu spuštění programu. Vlastní výkonný program je "Program Files"\Flux\FluxPam5\Bin\Pam.EXE a spouští se bez parametrů. Pro snazší používání je vhodné vytvořit jeho zástupce na ploše. 9. Při prvním spuštění program pravděpodobně pozná, že je něco v nepořádku (nemá zatím vyplněny údaje v registrech) a pravděpodobně vás požádá o heslo administrátora. To je "flux". Po zadání tohoto hesla se program asi bezproblémově spustí. Pokud jste v bodě 6 tohoto seznamu nepoužili původní soubor Pam5.Ini, pak musíte vybudovat nastavení pro každou účtovanou firmu. Program v tomto případě bude chtít založit novou firmu; to znamená, že zatím žádnou nemá. Kartu nabízené firmy vyplníte dle obrázku č. 1 (na konci tohoto dokumentu): Na výše uvedené kartě firmy: Jméno firmy: Zde si zadáte libovolný název, jaký vám vyhovuje. Tento název je určen jen pro vás jako vodítko pro výběr firmy. Nikam se netiskne a jiný význam nemá. Volte název kratší, než cca 25 znaků. Datový zdroj: Zde vyberete z přednastavených datových zdrojů, které jste si vytvořili podle bodu 5 tohoto Postupu. Adresář dat: Vyberete datový adresář příslušné firmy (u accessové databáze = adresář, kde je umístěna vlastní databáze FluxPam5.mdb). Většinou to bude podadresář jménem "DTA" v adresáři účtované firmy. Adresář MAC: Zde vyhoví nastavení uvedené na obrázku č. 1 na konci tohoto dokumentu (pokud jste si umístění programu sami nezměnili). Adresář MACPOM: dtto Adresář pracovní: Vyberete pracovní adresář příslušné firmy (většinou podadresář jménem "WORK" v adresáři účtované firmy) Adresář pro archivaci: Je nezajímavý. Případné další firmy pak vyplníte obdobně. Dále je třeba nastavit aktivační klíč: Pokud do program nebyl načten aktivační klíč, program bude po spuštění oznamovat, že bude spuštěn jako demoverze. Pokud jej chcete provozovat pouze jako demoverzi, je to samozřejmě v pořádku. Pokud jste podle bodu č. 6 a) tohoto seznamu převzali konfigurační soubor "PAM5.INI", pak se o načtení klíče nemusíte starat. Klíč je totiž součástí tohoto INI souboru. Jinak musíte načíst váš aktivační klíč. Ten se jmenuje "FLXINST5" (bez přípony). Pokud jste jej obdrželi zazipovaný, pak před použitím rozzipovat! Důkladně si jej zazálohujte. Budete jej potřebovat při dalších případných přeinstalacích programu. Do programu ho načtete (rozzipovaný) ve volbě "Firmy" z hlavního menu programu. V následně zobrazeném okně stisknete tlačítko [Admin]. Pak bude požadováno heslo administrátora, které je "flux". Poté je zpřístupněna možnost načtení klíče ze souboru. Ze souboru budou načtena pole Sériové číslo a Klíč. Název vlastníka (což je vaše firma) vyplníte ručně. Nepoužívejte plný oficiální název firmy, ale jen výstižnou zkratku o délce do cca 25 znaků! Pokud jste podle bodu 6 převzali původní soubor Pam5.Ini, ale změnili jste umístění programu dle bodu 1 tohoto seznamu (většinou při změně operačního systému z Windows XP na Windows 7 či 8), musíte na uvedené Kartě firmy nastavit adresáře Mac a MacPom podle jejich nového umístění (většinou 'C:\Pam5\FLUXPAM5\Mac' a 'C:\Pam5\FLUXPAM5\MacPom'). Po této změně nastavení bude před začátkem práce s programem nutný jeho restart. 2

3 10. Pokud se uvedeným postupem program rozjede, ještě je třeba provést drobné úpravy jeho nastavení. To provedete následovně: a) Přihlásíte se do programu jménem "u" (heslo "u", pokud jste si je v minulosti nezměnili). b) Vstoupíte do osobního oddělení c) Ve volbě "Ostatní" z horního menu programu zatrhnete fajfku u volby "Zobrazení čísel položek". d) Vstoupíte do režimu vývoje (ikonka v horní nástrojové liště programu označená šipkou viz obrázek č. 2) e) Vyberete volbu "Ostatní" v horním menu programu. V následně rozbaleném menu vyberete volbu "Nastavení programu" a nastavíte podle obrázku č. 3 f) V pravém dolním rohu programu musí být zobrazena písmena "HIST" viz šipka na obrázku č. 4. Pokud tam nejsou, lze je nastavit klávesou [levýctrl+levýshift+f5]. Program ukončíte a při příštím spuštění bude připraven k běžné práci. 11 Při běžné práci s programem se pak budete přihlašovat svým obvyklým jménem a heslem. V případě demo databáze nainstalované dle bodu 3 tohoto seznamu se přihlašujte jménem "a", heslo "a". Drahomír Běťák,

4 Obrázek č. 1 Obrázek č. 2 4

5 Obrázek č. 3 Obrázek č. 4 5

Popis programu. Můj PVS. verze pro import z ESO9. ONZ, ELDP09, ELDP, PRIHL Přiznání k DPH

Popis programu. Můj PVS. verze pro import z ESO9. ONZ, ELDP09, ELDP, PRIHL Přiznání k DPH Popis programu Můj PVS verze pro import z ESO9 ONZ, ELDP09, ELDP, PRIHL Přiznání k DPH Pro komunikaci s podatelnami: PVS Portál veřejné správy VREP Veřejné rozhraní pro e-podání Tvorba Evidenčních listů

Více

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22 Str. 1/22 Obsah 1. Popis aplikace... 2 2. Programové verze aplikace... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2005 Express... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2008 R2 Express... 5 3. Instalace

Více

Instalace. Poznámka. Aktuální verzi programu SMILE najdete na stránkách. http://www.vrk.cz

Instalace. Poznámka. Aktuální verzi programu SMILE najdete na stránkách. http://www.vrk.cz Dokumentace správce Dokumentace správce Instalace... 1 Požadavky na konfiguraci... 2 Instalace na Windows... 3 Instalace aplikace SMILE... 3 Instalace serveru MySQL... 3 Instalace MySQL Administrator...

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

INSTALACE A UPDATE SYSTÉMU ABRA G3 V REŽIMU JEDNOHO UŽIVATELE

INSTALACE A UPDATE SYSTÉMU ABRA G3 V REŽIMU JEDNOHO UŽIVATELE INSTALACE A UPDATE SYSTÉMU ABRA G3 V REŽIMU JEDNOHO UŽIVATELE Obsah Instalace a update systému... 1 ABRA G3 v režimu... 1 JEDNOHO UŽIVATELE... 1 1. ÚVOD... 2 2. INSTALACE... 3 2.1 Národní prostředí...

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více

Instalace upgrade na verzi 4.81 - síťové verze

Instalace upgrade na verzi 4.81 - síťové verze leden 2008 Instalace upgrade na verzi 4.81 - síťové verze Vážení uživatelé programu VABANK, dostáváte do rukou CD s instalací nové verze 4.81. Můžete ji instalovat pouze v případě, že jste uživateli verze

Více

Instalujeme Money S3. Instalace, registrace a aktualizace pro verzi 12.000 a vyšší. www.money.cz

Instalujeme Money S3. Instalace, registrace a aktualizace pro verzi 12.000 a vyšší. www.money.cz Instalujeme Money S3 Instalace, registrace a aktualizace pro verzi 12.000 a vyšší www.money.cz Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému Uživatelská příručka podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money Instalace, registrace a aktualizace systému Technická podpora systému Základní technická podpora je k dispozici zdarma všem

Více

BankKlient. První kroky. verze 9.50

BankKlient. První kroky. verze 9.50 BankKlient První kroky verze 9.50 2 BankKlient Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Minimální doporučené požadavky systému BankKlient na váš počítač... 3 Popis architektury aplikace... 3 Typy instalace... 4 Před

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

1. Úvod... 1 1.1. Popis programu... 1 1.2. Instalace... 1. 2. Denní výkaz prací... 2 2.1. Seznam prací... 2 2.2. Rozpis práce... 2

1. Úvod... 1 1.1. Popis programu... 1 1.2. Instalace... 1. 2. Denní výkaz prací... 2 2.1. Seznam prací... 2 2.2. Rozpis práce... 2 Obsah 1. Úvod... 1 1.1. Popis programu... 1 1.2. Instalace... 1 2. Denní výkaz prací... 2 2.1. Seznam prací... 2 2.2. Rozpis práce... 2 3. Práce s databázemi... 5 3.1. Klienti... 5 3.2. Projekty... 5 3.3.

Více

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Program pro tvorbu cenových nabídek a konfiguraci výrobků firmy Eaton: zpracování cenové nabídky nebo objednávky; výběr přístroje z databáze výrobků dle typového označení

Více

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 TecGo Online Local Váš vstup do TecCom Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 OBSAH I. Druh instalace II. III. Instalace programu TecLocal Nastavení online-připojení a. Online-připojení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

UPGRADE 2015 STEREO 23

UPGRADE 2015 STEREO 23 LEGISLATIVA» NÁVODY» ŠKOLENÍ» TIPY, TRIKY» SOUTĚŽE» NÁVODY» AKCE 6 VYDÁNÍ PROSINEC 2014 OSTNAC INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE HLAVNÍ TÉMA DALŠÍ INFORMACE UPGRADE

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU PO PRVNÍM SPUŠTĚNÍ

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU PO PRVNÍM SPUŠTĚNÍ POUŽITÍ SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO POUŽÍVÁNÍ SW EDUART PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE JAK PROGRAM EDUART NAINSTALUJETE

Více

INTERNETOVÝ PUBLIKAČNÍ SYSTÉM ipartner

INTERNETOVÝ PUBLIKAČNÍ SYSTÉM ipartner INTERNETOVÝ PUBLIKAČNÍ SYSTÉM ipartner Instalace V současné době dodáváme tři varianty systému ipartner: pro webový server IIS, pro webový server Apache a verzi ipartnera, která již v sobě obsahuje vlastní

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Kurzovní lístek. Příručka uživatele. verze 5.12 program pro zobrazování kurzů na monitoru. FORTIA s.r.o., Heřmanova 27, 170 00 Praha 7

Kurzovní lístek. Příručka uživatele. verze 5.12 program pro zobrazování kurzů na monitoru. FORTIA s.r.o., Heřmanova 27, 170 00 Praha 7 Kurzovní lístek verze 5.12 program pro zobrazování kurzů na monitoru Příručka uživatele FORTIA s.r.o., Heřmanova 27, 170 00 Praha 7 233 370 212, 602 227 026, 776 227 026, 777 227 026, info@fortia.cz, www.fortia.cz

Více