Zápis ze strategického setkání s De Boei

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze strategického setkání s De Boei 2009-01"

Transkript

1 Zápis ze strategického setkání s De Boei Ze dne 16 až 20. října 2009 Přítomní: Blanka Mikolajková (BM), Hans Marechall, Alena Vašků (AV), Pavel Němeček (PN), Pavel Fejfar (PF), Monika Kašparová (Mka), Jiří Malina (JM), Miloš Křenek(MKř) Program: 1.Představení projektu očekávané výstupy 2.Představení strategie postupu k založení SF (AV) 3.Seznam možných zdrojů (finančních, know how, lidských,..) a diskuze o jejich využití 4.Výstupy ze setkání s P. Němečka, P. Fejfarem, z návštěv Psychiatrické nemocnice Kroměříž, Světa kamenů, Unipar, Ubytování - Kozlovice 5.Formulace prvních podnikatelských záměrů 6.Definování kritérií pro hodnocení podnikatelských záměrů brainstorming 7.Různé 8.Úkoly, termíny a závěr Ad1) BM zahájila setkání představením projektu Hlavní pilíře a úkoly před založením SF (BM) vidí v: 1 Pilíř: Úkol T1 tvorba metodik sociální práce (přístup ke klientům, zapracování klientů,..) vzdělávání 2 klientů k zaměstnání zaměstnat 2 klienty v Iskérce 2 Pilíř: Úkol T2 připravit podmínky k napsání projektu a založení SF dříve než současný projekt skončí, by měla být SF založena (do 3 let max) SF bude mezinárdní Ad2) AV představila strategii postupu k založení SF: a)formulování potenciálního podnikatelského záměru b)definování hodnotících kritérií pro výběr podnik. záměru c)hodnocení a výběr podnikatelských záměrů dle kritérií d)navržení podnikatelského plánu e)detailní studie rizik Ad3) Seznam možných zdrojů a) Spolupráce s VŠ (zadávání seminárních a diplomových prací) b) Spolupráce s Č-NL a NL-Č obcodní komorou c) Spolupráce s NL organizací zajišťující rekondiční pobyty pro osoby se zdravotním postižením a s De Boei (Reat group Hans dodá kontakt) d) Medializace fotovýstava Hansovi M. Se nápad líbí, zjistí možnosti finanční podpory i v NL z jeho strany e)využití oponentury Klaase Hans souhlasil, předá informace a zeptá se na zájem z Klaasovi strany f) Úřady práce (podpora pro firmy, které zaměstnávají sociálně znevýhodněné klienty, Hans prověří i ze strany NL) g) MěÚ nabídne veřejně prospěšnou práci pro návštěvníky Iskérky (pro návštěvníky je to dobrá příprava do zaměstnání pracovně sociální rehabilitace) Stránka: 1 ze 5

2 Ad4) Výstupy z návštěv Návštěva ubytovacího a rekreačního zařízení Kozlovice možnost pracovně sociální rehabilitace klientů (pomoc s úklidem apod.) možnost rekondičních pobytů či pobytů s teambildingovou tématikou, semináře (pořadatel či zajišťovatel: SF) Hans byl spokojený, prostředí i cena se mu líbila. (cena cca 800 Kč na noc pro 2 osoby, pro zahraniční hosty výhodné) Psychiatrická nemocnice Kroměříž: setkání s primářem MUDr. Petrem Možným P. Možný uznal, že jsou u něj klienti, kteří jsou připraveni a schopni opustit nemocnici, ale tím, že nemají jinde zázemí a práci, často upadají zpět do své nemoci a problému. Přínosem velkým by mu bylo více organizací fungujících jako Iskérka a také především chráněné bydlení Kdyby legislativa dovolovala, rád by ubral na lůžkách a peníze, které by tímto ušetřil, předal na chráněné bydlení či organizacím jako je Iskérka, které by připravovali jeho klienty k opětovnému zařazení do sociálního a pracovního prostředí Uznal, že by mělo fungovat ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo sociálních věcí jednotněji, jelikož Nemocnice v Kroměříží je bráno jako zdravotní středisko a tudíž co klient to podpora. Jakmile ale opustí nemocnici a navštěvuje centrum jako je Iskérka, již spadá do sociální sféry a tam dotace pro Iskérku na klienta již nesahají. Vidí to jako velký problém. Je tlačen ke snížení počtu lůžek, ale lidé nemají kam jít a jejich nemoce a problémy zůstávají. Rád podpoří: mezinárodní putovní fotovýstavu p. Štrajta Předá další informace o Iskérce, projektu svým sociálním pracovníkům a klientům Zeptá se svých zaměstnanců a sociálních pracovníků, zda by měli zájem o vzdělávání a semináře vedené panem Hansem M. tu v Čechách či jako výměnný pobyt v DeBoei Bude i rád, pokud nějací klienti Iskérky přijdou do nemocnice říci ostatním klientům o práci Iskérky a chystaném založení SF. Je to dobrá motivace pro ostatní, o to větší, když vypráví sami klienti. Představení podnikatelského záměru Pavla Fejfara jako možného partnera pro založení SF jeho prioritou je založit firmu se zaměstnanci z řad klientů Iskérky zatím nemá konečné výsledky svého výzkumu: zda izolace ze slámy či sena bude skutečně účinná, ale je to na dobré cestě, konečný výsledek snad jaro 2010 nabízet chce výrobky s nízkými cenami, ale vysokou kvalitou, tím se zabrání konkurenci Know how: by mohlo být mezinárodního charakteru dodávat i do zahraničí Souhlasí, že by se Zisk znovu reinvestoval do SF, ale po splacení všech finančních vstupů, které vloží do firmy ze svého. P. Fejfar souhlasil s tím, že by přistoupil i na podnikatelský záměr Iskérky a angažoval by se v SF, pokud by jeho záměr nevyšel P. Fejfar souhlasil s nabídkou služební cesty do Holandska do DeBoei P. Fejfar byl přidán jako expert do T2 budou mu posílány všechny zápisy ze schůzek Návštěva MěÚ paní starostky Markéty Blinkové M. Blinková bude informovat městskou radu a zastupitelstvo o projektu Iskérky a DeBoei M. Blinková ráda podpoří mezinárodní putovní fotovýstavu P. Štrajta buď finančně či alespoň poskytne prostory, tisk, propagační materiál apod. M. Blinková má v jednání pro Iskérku a novou SF prostory bude informovat BM návrh pozvat městskou radu do Iskérky a klienti Iskérky sami představí činnost a náplň jejich práce či volného času důležitost opakovaného předstoupení před městskou radou a představení svých činností a projektů Iskérky Stránka: 2 ze 5

3 Iskérka se objeví ve Výroční zprávě MěÚ pokud M.Blinková či B. Mikolajková budou vědět o společných záměrech, které by klienti Iskérky mohli pro město udělat na zakázku, dají si vědět. Sociálně pracovní rehabilitace Návštěva v Muzeu Gobelínů ve Valašském Meziříčí možnost pracovně sociální rehabilitace klientů k zapracování do SF Návštěva ve firmě UNIPAR výroba svíček pan Šupler (ředitel Uniparu) je ochotný předat část své výroby (barevných voskových obrázků a svíček), s know how, ale i technickým zázemí Iskérce s možností založení SF záleží jen na Iskérce, zda tento záměr se bude líbit a bude vybrán pan Šupler bude o výsledku informován Návštěva firmy Svět kamenů manželé Tůmovi (majitelé) jsou ochotni zaměstnat klienty Iskérky při některých svých zakázkách (v rámci sociálně pracovní rehabilitace) nastíněn jim byl i záměr rekondičních pobytů, v rámci nichž by se mohl udělat workshop na výrobu šperků pro zájemce (byly nakloněni) Ad5) Formulace prvních podnikatelských záměrů Výrobní záměry 1.Spolupráce s Pavlem Fejfarem výrobek, inovativní, koncept na zelené louce, 1.tepelná izolace ze slámy na domy 2.Manufaktura na výrobu svíček a voskových obrázků Služby 1.prádelna 2.širokospektré informační centrum 3.ubytovávání 7 až 8 lidí 4.rekondiční pobyty 5.služby pro dům a zahradu 6.občerstvení 7.workshopy ve Světě kamenů či v Gobelince Ad6) Definování hodnotících kritérií pro výběr podnikatelského záměru Brainstorming (viz. příloha od Pavla Fejfara) Ad7) Různé a závěry Spolu s klienty se zamýšlet nad potřebami trhu (řekla BM) Holandsko česká komora doporučovala Hansovi, aby SF nebyla sociální, ale aby byl pouze partnerem. Je to takto legislativně jednodušší. Hans navrhl BM aby byla organizace či něco jako Rada mezi Iskerkou a SF (pro kontrolu, je to dobré). BM popřemýšlí. Hans potvrdil, že ceny za služby, které DeBoei poskytuje jsou nižší, než na trhu. Nepotřebuje reklamu, všechnu reklamu mu dělají preference lidí a web Hansových 6 pilířů: 1.Silní klienti, kteří motivují ostatní klienty (... Najděte si své silné klienty a podporujte je, aby ony mohli ukazovat cestu ostatním...klient vede klienta) 2.Podpora a spolupráce psychiatrické nemocnice Kroměříž (.. Je to dobrý primář, udržujte kontakt a spolupráci, takového člověka potřebujete...) 3.Spolupráce s MěÚ Stránka: 3 ze 5

4 4.Dobrý tým uvnitř Iskérky (klienty, soc. Pracovníci a manažeři:..klienti řeknou co potřebují a my řekneme: Dobře, toto potřebujete a chcete, tak pojďme a společně to udělejme.. 5.key person (osoba, která je nositelem hlavní myšlenky a neustále ji hlídá a motivuje ostatní = BM) 6.společná vize a závazek (např. Zaměstnanci i manager chtějí aby v SF pracovali lidé s psychiatrickým zážitkem, všichni jsou na to připraveni) Ad8) Úkoly Pro T2 1.porozmýšlet nad metodikou vyhodnocení podnikatelského záměru dle vybraných kritérií a zaslat ji k oponentuře Pavlovi Němečkovi, Hans M. + Geerovi. 2.Po jejich oponentuře znovu zhodnotí ŘT a T2. Hans 1.Zjistí možnosti zadávání seminárních prací na VŠ v Holandsku (do konce listopadu) 2.Zašle kontakt na Holansko-českou obchodní komoru 3.Promyslí si zdroje financování rekondičních pobytů (kdo je bude hradit?) 4.Prověří finanční zdroje v Holandsku na mezinárodní putovní fotovýstavu P. Štrajta (do konce listopadu 2009) 5.Pokud vyhraje podnikatelský záměr Rekondiční pobyty, bude informovat Reat Group 6.Barbara pošle webové stránky Reat Group 7.Do vzniklého česko holandského projektového týmu bude zařazena i Barbara a Klaas 8.Vytvoří nabídku výukového programu pro zaměstnance Iskéry a lékaře z Kroměřížské psych. nemocnice, popřípadě jiné nápady 9.Hans + Geer vyhodnotí a oponuje navrženou metodiku a výběru podnikatelského záměru (kterou mu zašle T2) Pavel Němeček 1.Zjistí možnosti zadávání seminárních prací na Vysokých školách (Olomouc, Praha, Ostrava) (do konce listopadu) 2.Souhlasí se svou rolí oponenta a participanta na projektu Iskérky 3.Vyhodnotí a oponuje navrženou metodiku a výběr podnikatelského záměru (kterou mu zašle T2) Pavel Fejfar 1.Zjistí možnosti zadávání seminárních prací na vysoké škole v Brně (do konce listopadu) 2.Nabízí svou pomoc v rámci teamové práce a spolupráce, zaručení kvality. Stal se součástí teamu 2 jako expert Blanka Mikolajková 1.Projekt fotovýstava (napíše projekt a bude sledovat výzvy) 2.S T1 probere, co by se chtěli naučit v rámci sociální péče, jakou mají poptávku po Hansovi a zkušenostech De Boei 3.Vykomunikuje s nemocnicí Kroměříž jejich potřeby vzdělávání a jejich poptávku (1. nástřel do konce roku 2009) 4.Zjišťuje a monitoruje všechny finanční zdroje 5.Prověří možnosti společné schůzky T2, ŘT s T1: v úterý 27. října 2009 ve 14:15 6.Bude přemýšlet o struktuře, kterou navrhl Hans (něco jako Iskerka 1, Iskerka 2 (most) a sociální firma) Stránka: 4 ze 5

5 Monika Kašparová 1.Zeptá se Dáši (studentky z VŠE Ostrava, zda by měla zájem o seminární práci) 2.Rozešle zápis do pátku 23. října Udělá novou tabulku: Seznam týmů a kontaktů s přidáním týmu z NL 4.Vytvoří organizační strukturu (pavouka) a rozešle všem i do NL Alena Vašků 1.Zjistí možnosti zadávání seminárních prací na VŠE ve Zlíně (do konce listopadu) 2.Ambasády bude informovat až bude jasný záměr, nyní jen dát na vědomí o chystaném projektu na ambasády a Bussum (konec listopadu) 3.Bude ifnormovat Úřad práce o chystaném projektu 4.Do pátka 30. října přeloží zápisy do angličtiny a přepošle do NL Příští schůzka je v březnu 2010 Zapsal: Mka Stránka: 5 ze 5

Zpravodaj CIP EQUAL. Nová výzva k předkládání žádostí

Zpravodaj CIP EQUAL. Nová výzva k předkládání žádostí ČÍSLO 4 BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE Zpravodaj CIP EQUAL listopad 2007 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR novinky Obsah 1 Aktuální stav CIP EQUAL novinky 4 Zajímavé výstupy projektů 10 Národní tématické

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR. Plná verze

Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR. Plná verze Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR Plná verze Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR plná verze Text zpracovaly: Ing. Daniela Bednáriková a PhDr. Ing. Petra Francová Dílčí analýzy zpracovali:

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR

Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR 1. Úvod Tato publikace vznikala v době bouřlivých debat o potřebě úspor ve veřejných rozpočtech, v době škrtů státních výdajů, v době, kdy ekonomové varovali

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE Právní formy sociálního podnikání pro obce Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek Založení sociálního podniku Příklady dobrých praxí ze zahraničí Projektové záměry zapojených

Více

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz SBoRnÍK SÍTĚ TÉMATICKÉ VÝSTUPŮ K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz Úvod O projektu SOUČASNÝ STAV PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ČR Ambulantní a lůžková péče - současný stav Komunitní péče

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Dotazník - samostatnost uživatele

Dotazník - samostatnost uživatele Příloha č. 1: Dotazník samostatnosti X; Rok: 2010 2011 Dotazník - samostatnost uživatele Jméno uživatele: Jméno asistenta: HODNOCENÍ 1 2 3 4 5 poznámka ČINNOSTI Domácí práce: Praní prádla třídění prádla

Více

LESY A DOBROVOLNICTVÍ

LESY A DOBROVOLNICTVÍ LESY A DOBROVOLNICTVÍ ÚVOD METODICKÉHO MATERIÁLU 2 6 Úvodní slovo ředitelka Dobrovolnického centra Mgr. Lenka Černá Úvodní slovo ministr zemědělství ČR Ing. Petr Bendl Úvodní slovo ministr životního prostředí

Více

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více

Studie o možnostech poskytování sociálních služeb pro obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatelstva v obci s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí

Studie o možnostech poskytování sociálních služeb pro obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatelstva v obci s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí Studie o možnostech poskytování sociálních služeb pro obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatelstva v obci s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí únor květen 2006 Vypracovala: Markéta Šmídová koordinátorka

Více

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Olomouc, 14. července 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů Výboru, 1 náhradník (Jitka Doubnerová MAS Frýdlantsko, z.s.) Hosté: Markéta Dvořáková (Brdy Vltava o.p.s.), Ivana Vanická (Orlicko z.s.),

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ Estonsko Slovensko Švédsko 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Portugalsko 1 2 3 4 VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ ato str OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

Více

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Závěrečná zpráva projektu Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Projekt číslo S 0047/003 v programu Pilotních a inovativních projektů MPSV

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Příprava analytické části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Příprava analytické části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Příprava analytické části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Jsou 3 zdroje informací: A. statistiky a fakta z externích zdrojů: a) krajská pobočka ČSÚ (je celostátně předjednané) dopočty

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod. Akční plán na rok 2015. Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod. Akční plán na rok 2015. Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod Akční plán na rok 2015 Město Havlíčkův Brod ÚVOD AKČNÍ PLÁN na rok 2015 vznikl v rámci projektu Implementace a vyhodnocování Střednědobého

Více

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

Informační bulletin České manažerské asociace č. 2/2012

Informační bulletin České manažerské asociace č. 2/2012 Informační bulletin České manažerské asociace č. 2/2012 Vůdcovství v globální ekonomice Klub MANAŽERŮ ROKU podporuje duální školství NOVÁ PODOBA BULLETINU ČMA Vážení čtenáři, předkládáme vám novou podobu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

Marketingová strategie města Kopřivnice

Marketingová strategie města Kopřivnice Marketingová strategie města Kopřivnice Zadavatel: Město Kopřivnice Městský úřad Kopřivnice Štefánkova 1163/12 742 21 Kopřivnice Zhotovitel: Enterprise plc, s. r. o. Jeremenkova 485/13 703 00 Ostrava Vítkovice

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více

Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů

Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Ročník 8. Číslo 10. září 2010 Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Uskutečnilo se: Poradci Rytmusu vystoupili na mezinárodním

Více

Příloha ke sborníku Sociální partnerství očima zaměstnavatelů. Příklady dobré praxe Spolupráce zaměstnavatelů a odborných škol

Příloha ke sborníku Sociální partnerství očima zaměstnavatelů. Příklady dobré praxe Spolupráce zaměstnavatelů a odborných škol Příloha ke sborníku Sociální partnerství očima zaměstnavatelů Příklady dobré praxe Spolupráce zaměstnavatelů a odborných škol OBSAH 1 SLOVÁCKÉ STROJÍRNY 3 2 BORSODCHEM MCHZ, s. r. o. 6 3 BAYER s. r. o.

Více