OBSAH. Dovolujeme si vám představit druhý newsletter projektu INNOVAge!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Dovolujeme si vám představit druhý newsletter projektu INNOVAge!"

Transkript

1 Č. 2_ Prosinec 2013 OBSAH Dovolujeme si vám představit druhý newsletter projektu INNOVAge!_1 O projektu INNOVAge_2 Cross Swot Analýza_3 Identifikace, publikace a šíření příkladů dobré praxe_4 Zahájení Pilotních akcí_7 Webové semináře (webináře) organizované partnery TNO a BTH_9 14 Innohubs ve 14 regionech_10 Open Days 2013_10 Partneři projektu INNOVAage a síť Coral _11 Workshopy_12 Školení_14 Studijní Návštêvy_15 Setkání Partnerů_17 Události v Regionech Projektu INNOVAge_19 INNOVAge v roce _23 Kontakt_24 Dovolujeme si vám představit druhý newsletter projektu INNOVAge! Během druhého roku realizace projektu INNOVAge se partneři zapojili do několika aktivit na místní a evropské úrovni s cílem podpořit samostatný život seniorů v pro ně přirozeném prostředí, tedy doma. INNOVAge se zaměřuje na zvýšení jejich autonomie prostřednictvím vzniku nových technologických dodavatelských řetězců spojených s novými trendy, jako jsou nezávislý/samostatný život a eko-inovace. Partneři projektu INNOVAge vytvořili početný tým k následujícím účelům: k výměně příkladů dobré praxe v oblastech, na které se projekt zaměřuje, a to mezi učícími se (learning group) a poradními (mentoring group) regiony; k organizaci studijních návštěv směrem k představení příkladů dobrých praxí na úrovni EU; k realizaci školení a vybudování nových sítí na regionální úrovni; nebo se připojit k nejdůležitějším evropským platformám pro aktivní stárnutí, asistovaný život a nezávislý/ samostatný život seniorů. Díky těmto snahám dosahuje projekt INNOVAge hodnotných výsledků, pokud jde o zvýšení účinnosti politik regionálního rozvoje v oblasti nezávislého/samostatného života seniorů. Bylo posíleno spojení mezi partnery, byla rozvinuta meziregionální spolupráce a síť klastrů působících na evropské úrovni v oblasti ekologicky nezávislého/ samostatného života, s cílem pomoci sdílet zkušenosti a znalosti podporou intenzivní spolupráce mezi regiony.

2 2 O PROJEKTU INNOVAge Projekt INNOVAge je podporován z programu INTERREG IVC. Vedoucím partnerem je region Marche (Itálie). Cílem projektu INNOVAge je zvýšit a zlepšit účinnost regionálních rozvojových politik v oblasti ekologicky nezávislého/samostatného života seniorů prostřednictvím networkingu a poradenství na regionální a meziregionální úrovni. Tyto politiky se zaměřují na pomoc seniorům žít déle nezávisle/ samostatně ve svém přirozeném prostředí (doma), na zvýšení míry jejich samostatnosti a také na podporu asistenčních služeb při jejich pravidelných každodenních aktivitách.

3 3 CROSS SWOT ANALÝZA Cross SWOT analýza byla zveřejněna v roce Tento dokument identifikuje klíčové oblasti rozvoje pro další fáze projektu, jako jsou: školení a poskytování poradenství ze strany tzv. poradní skupiny partnerů. Cross SWOT analýza také dává doporučení pro subjekty podílející se na tvorbě politik, nebo pro budoucí rozvoj klastrů. SWOT (silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby) metodika byla vybrána jako základ pro analýzu, které předcházel sběr dat napříč všemi partnerskými regiony. Evropa se vyznačuje stárnoucí populací, která bude představovat stále větší zátěž v oblasti poskytování zdravotní a sociální péče. Tato zátěž by mohla být snížena díky vlivu nových technologií, které přispějí k podpoře seniorů žít déle nezávisle/samostatně (viz asistovaný život - Ambient Assisted Living). Implementace a užívání konceptu AAL by mohlo být jednodušší, kdyby se např. stavěly tzv. inteligentní domy, které by bylo možné snadno dovybavit potřebnými komunikačními systémy. Projekt INNOVAge si klade za cíl přivést ke spolupráci 14 evropských regionů na podporu rozvoje asistovaného života a inteligentních domů a sblížit tyto dva koncepty výměnou příkladů dobré praxe, přenosem myšlenek od jednoho ke druhému a zahájením diskuse o tom, jak nejlépe ovlivnit koncipování politik dané oblasti. Po analýze výsledků bylo přijato celkem 5 doporučení: Doporučení 1: Sjednotit tvorbu politik v rámci oblasti zdravotnictví, sociální péče a bydlení. V tomto duchu nestačí pouze spoléhat na aktivity subjektů podílejících se na tvorbě politik (tzv. policy makeři), ale je nutné také zapojit do navrhování politik a nových typů služeb i ostatní relevantní aktéry (průmysl, profesionální pečovatele a koncové uživatele). Doporučení 2: Zavést postupy tak, aby byli zapojeni všichni relevantní aktéři. V dané oblasti se tedy jedná o eko-inovace, průmysl včetně výrobců zařízení, telekomunikace, architekty a stavitele. V oblastech asistovaného života a inteligentních domů již existují specifické zájmové skupiny, na kterých by měl být postaven i regionální inovační klastr. Doporučení 3: Klastry založené na výzkumu by měly zamezit duplicitám a stavět na existující inovační infrastruktuře. Nicméně, i když se v regionálních inovačních klastrech dají dohromady všichni relevantní aktéři s cílem zaměřit se na potřeby uživatele, sektor průmyslu se bude pravděpodobně zdráhat více investovat, pokud nebude dostatečně velký trh a investoři nebudou mít dobré vyhlídky z hlediska návratnosti vložených investic. V rámci klastrů by proto měly být potřeby regionů v oblasti péče zkoumány v co nejširším záběru.

4 4 Doporučení 4: Politika inovačních klastrů by se měla zaměřit na možnosti získat více tržních příležitostí. Naplnit základní potřeby v několika regionech by mohlo vést nejen ke sdílení příkladů dobré praxe a výměně nápadů, ale také k identifikaci většího trhu. Doporučení 5: Zaměřit se na meziregionální aktivity. Další fáze projektu INNOVAge umožní učícím se regionům aplikovat osvědčené modely z regionů poradní skupiny a také příklady dobré praxe identifikované prostřednictvím katalogu příkladů dobré praxe. Samozřejmě, že jeden model řešení nelze použít ve všech regionech, přenos znalostí musí být přizpůsoben možnostem každého regionu, který se tak může poučit z příkladu dobré praxe a zároveň z chyb druhých. Kompletní Cross SWOT analýza je dostupná na tomto odkaze (http:// INNOVAge-project.eu/sites/default/files/ _Cross_swot_ report_final.pdf). IDENTIFIKACE, PUBLIKACE A ŠÍŘENÍ PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE Jedním z nejdůležitějších úkolů z posledních měsíců roku 2012 a prvních roku 2013 byl výběr příkladů dobré praxe (GP) v oblasti ekologicky nezávislého/samostatného života seniorů identifikovaných ve všech 14 regionech, které se účastní projektu INNOVAge. V rámci programu INTERREG IVC je dobrá praxe definována jako iniciativa (např. metoda/y, projekt, proces, technika) v jedné z tematických priorit programu, která se již osvědčila a která má potenciál být implementována do jiné geografické oblasti. To, že se dobrá praxe osvědčila, znamená, že již poskytla konkrétní a měřitelné výsledky při dosažení určitého cíle. V souvislosti s projektem INNOVAge je dobrá praxe definována jako již existující výzkumný a inovační klastr se systémem iniciativ v regionech EU v oblasti politiky, kterou se projekt zabývá. Po výběru 15 příkladů dobré praxe byl v dubnu 2013 vydán INNOVAge katalog příkladů dobré praxe. Ten byl pak distribuován během workshopu, který se konal ve městě Valladolid (Španělsko). Tento katalog obsahuje podrobné informace o různorodých zkušenostech různých subjektů v rámci celé EU v řešené oblasti. Jedná se o příklady modelů výzkumných a inovačních klastrů, které lze vytvořit v reakci na hlavní společenskou výzvu: stárnutí společnosti.

5 5 Shrnutí práce a metod jako 15 příkladů dobré praxe zahrnutých do projektu INNOVAge je uvedeno níže: Typ nástroje Inovativní nástroj pro monitorování a rehabilitaci pacientů Model řízení Akce řízené trhem Inovační nástroje Stanovení cílů a plánování, inovační nástroje řízené trhem, inkubátor malých a středních podniků, klastr. Posun na mezinárodní úroveň Název dobré praxe/partner - GP1: Competency Center for Biomedical Engineering (CC BME) Partner: Development Centre Litija - GP2: evia written by Regional Management of Social Services - Junta de Castilla y León and INTRAS Foundation - GP3: GAC written by Geroksipou Municipality - GP4: HABITECH written by Marche Region and SVIM Health Factory vytváří platformu pro výzkum, vzdělávání, inovace, implementaci v oblasti zdravotnických služeb a nových řešení pro průmysl. Jeho hlavním cílem je využít technologie ve zdravotnictví. Kombinuje technologie, podnikání a design - GP5: Health Factory Initiative written by The Baltic Institute of Finland Inovativní způsob jak připravit specifikace pro dotační regionální program zaměřený na malé a střední podniky. Akce řízené trhem - GP6: ICE-T written by SEHTA Inovační nástroje. Ekonomická opatření. Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI - Key Performance Indicators): uspokojivé průzkumy, finanční ukazatele, pracovní skupina s koncovými uživateli, atd. Networking - GP7: The Grenoble- Isere Health Cluster

6 6 Typ nástroje Název dobré praxe/partner Vznikající klastr: podpora klastrů strukturálních fondů, podpora projektu BSR Stars pro posun klastru na mezinárodní úroveň - GP8: MONAK2 Cluster written by Lithuania Innovation Centre- LIC Klastrování relevantních aktérů, identifikace a vyhodnocení vhodných technologií - GP9: Senior well living BTH Sweden written by the Blekinge Institute of Technology Interdisciplinární přístup zahrnující technologické, ekonomické a sociální aspekty modelu, který směřuje k vytvoření inovací pro zlepšení kvality života v Podkarpacii. Inovační nástroje - GP10: Subcarpathian Renewable Energy Cluster written by Rzeszow Regional Development Agency Ekonomická opatření (společenská/ekonomická přidaná hodnota), inovace - GP11: TNO SBIR written by TNO Organizační opatření, financování inovačních projektů, služby na podporu inovací, interclustering, podnikatelská příprava - GP12: Torino Wireless- the Piemonte ICT cluster written by Marche Region and SVIM Inovační nástroje; meziregionální spolupráce na konkrétním výzkumném projektu ve formě mini-programu. - GP13: Robo M.D written by RERA Sociální přidaná hodnota (sociální opatření) -zaměření na uživatele; cílené služby. - GP14: Social Patronage written by Sofia Municipality Inovativní elektronické služby poskytované seniorům a nedostatečně informovanému publiku, uživatelsky zaměřené služby s využitím televize, integrované elektronické služby péče, využívání digitální televize jako nejrozšířenějšího média. - GP15: T-Seniority written by Region of Central Macedonia

7 7 Katalog je dostupný na tomto odkaze: docs/130416good_practices_catalogue Navíc bylo navrženo a vytištěno 15 plakátů, které obsahují základní informace o příkladech dobré praxe. Plakáty byly vystaveny v průběhu workshopu ve Valladolidu v dubnu 2013 a také v rámci Open Days v Bruselu v říjnu Kompletní sbírka plakátů je k dispozici na tomto odkaze: com/innovage/docs/innovage_gp_gallery?e= / ZAHÁJENÍ PILOTNÍCH AKCÍ Jak již bylo zmíněno, partnery projektu INNOVAge bylo identifikováno 15 příkladů dobré praxe v oblasti výzkumných a inovačních klastrů zaměřených na asistivní technologie. Z těchto identifikovaných a analyzovaných GP bude v průběhu roku 2014 učící se skupinou provedeno 9 pilotních akcí. Poradní skupina bude dohlížet na přenos příkladů dobré praxe a monitorovat jejich implementaci. Cílem pilotních akcí je realizovat projekt v oblasti péče o seniory, který by mohl vést k zavedení udržitelné služby/služeb v daném regionu. Pilotní akce by měly být inovativní pro daný region. Mohly by zahrnovat např. zavedení příkladu dobré praxe z jiného partnerského regionu nebo propojit stávající regionální poskytovatele novým (inovativním) způsobem. Projekt však nesmí nějakým způsobem narušovat stávající/ zavedenou praxi v regionu. Vše by mělo fungovat v rámci stávající infrastruktury zdravotní a sociální péče a sloužit k rozšíření stávajících služeb. Skupina učících se regionů je tvořena následujícími partnery: Marche Regional Authority (Italy) Sofia Municipality (Bulgaria) Region of Central Macedonia (Greece) Regional Management of Social Services Junta de Castilla y León (Spain) Geroskipou Municipality (Cyprus) Development Centre Litija (Slovenia) Lithuanian Innovation Centre (LIC) (Lithuania) INTRAS Foundation (Spain) Regional Development Agency of South Bohemia RERA, (Czech Republic)

8 8 Rzeszow Regional Development Agency (Poland) Poradní skupina je složena z těchto partnerů: Marche Regional Authority (Italy) (France) Baltic Institute of Finland (Finland) SEHTA (UK) Netherlands Organisation for applied scientific research TNO (The Netherlands) Blekinge Institute of Technology (Sweden) Úloha výše uvedené skupiny je dvojí. Zaprvé, na úrovni projektu napomoci pilotním akcím k dosažení cílů a zadruhé, na strategické úrovni přispět k rozvoji udržitelného klastru v daném regionu. Například: 1. Podpora pilotní akce. Regiony poradní skupiny budou k dispozici učícím se regionům v těchto aktivitách: Poskytování komentářů k jednotlivým plánům pilotních akcí Pomoc s identifikací spolupracujících partnerů Pomoc s nastavením milníků Pomoc s nastavením klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) Přezkoumání zprávy o pokroku 2. Vývoj klastru. Regiony poradní skupiny budou také: Pomáhat s identifikací řídící skupiny pro pilotní akci Pomáhat identifikovat strategické partnery Komentovat jakékoli diseminační aktivity V roce 2013 dokončili partneři z učící se skupiny plán na rozvoj pilotních akcí ve svých domovských regionech.

9 9 WEBOVÉ SEMINÁŘE (WEBINÁŘE) ORGANIZOVANÉ PARTNERY TNO A BTH V roce 2013 se konaly dva webové semináře. Prvního webového semináře projektu INNOVAge vysílaného 25. června 2013 se zúčastnili odborníci z celé Evropy, kteří se podělili o své zkušenosti v interaktivní diskusi, která následovala po online prezentaci. Během webináře představili Remy van der Vlies a Esther Felix (TNO) výsledky studie o zavádění technologií vzdáleně řízené péče (telecare technology) ve třech regionech Nizozemska. Zvláštní pozornost byla věnována tzv. System Innovation Framework, který byl použit k mapování hybných sil a překážek pokud jde o zavádění technologií vzdáleně řízené péče (telecare technology). Webinář byl nahrán a lze si jej prohlédnout na tomto odkaze: (https://www. onlineseminar.nl/nabij-vitalewijk/ondemand.aspx?id=680b727b- 66ed-43b6-b607-04ee183617ed). V rámci webináře byly objasněny důvody zpracování a metodika výše uvedené studie a představeny nejzajímavější výsledky a doporučení. Druhý INNOVAge webinář vysílaný 3. října 2013 byl zaměřený na zapojení koncových uživatelů a na aspekty použitelnosti, metody a přístupy. Konal se prostřednictvím platformy Adobeconnect. Během webináře představili manažer klastru Mats Lofdahl, výzkumní pracovníci a externí odborníci z různých disciplín a oblastí působnosti rámec pro udržitelné služby v rámci inteligentních domů pro seniory (Sustainable Smart Home Services for elderly). Sara Eriksen, Sharon Kao-Valter a Jenny Lundberg prezentovali zkušenosti z realizovaných EU projektů, jakož i pokračující spolupráci s čínskými a indickými partnery. Per-Olof Svensson pak představil a charakter spolupráce se sektorem průmyslu. Přednášející dali nahlédnout do probíhajících projektů a přístupů, jak integrovat koncové uživatele a jak porozumět jejich potřebám. Manažer klastru představil relevantní aktéry, firmy, instituty a vlády zaměřující se na služby a inovace. Webinář byl nahrán a lze si jej prohlédnout na tomto odkaze:: https://connect.sunet.se/p340hftfeqm/

10 10 14 INNOHUBS VE 14 REGIONECH V průběhu roku 2013 byly otevřeny inovační kanceláře ve všech 14 regionech projektu INNOVAge. V rámci tzv. Innohubs organizují kanceláře partnerů nejrůznější aktivity s cílem rozšířit znalosti a spolupráci mezi relevantními aktéry, kteří působí v oblasti eko-inovací a inteligentního bydlení pro seniory. OPEN DAYS 2013 Více než 150 lidí se zúčastnilo workshopu na téma Inovativní politiky a řešení pro aktivní stárnutí pořádaného 8. října společně partnery projektu INNOVAge, CASA a DAA. Na workshopu moderovaném paní Roos Galjaard (poradce, Bureau PAU) se vystřídali významní řečníci působící v oblasti aktivního stárnutí: pan Tomasz Pactwa (ředitel odboru projektů a sociálních věcí, Město Varšava), paní Maria Kleine (projektový manažer, Město Stockholm), pan Juha Jolkkonen (vedoucí oddělení, Město Helsinki), pan Jo Vandeurzen (Ministr sociálních věcí, zdravotnictví a rodiny, vlámská vláda), pan Thierry Auboyer (předseda komise sociální činnosti, generální rada departmentu Isère) jménem paní Gisèle Perez (první místopředsedkyně generální rady departmentu Isère), pan Robert Stewart (ředitel NHS Kent), paní Anne Tidmarsh (ředitelka odboru senioři a tělesné postižení, hrabská rada Kent), Paola Giorgi (Ministerstvo regionální vlády regionu Marche, odpovědná za EU a ICT politiku) a Dr. Lieve Fransen (ředitel strategie Evropa 2020: sociální politika, Evropská komise). Workshop měl tři hlavní cíle (1) společně pracovat na řešení otázek, které vyplývají z demografického stárnutí a mnoha výzev, kterým bude v budoucnosti Evropa čelit v oblasti péče o seniory (2) nahlížet na ekonomický růst z pozice vytváření nových příležitostí a z pozice konceptu inteligentní specializace, a (3) diskutovat o cílech strategie Evropa 2020.

11 11 PARTNEŘI PROJEKTU INNOVAge A SÍŤ CORAL Tři partneři projektu INNOVAge, jmenovitě Region Marche (Itálie), Regional Management of Social Services - Junta de Castilla y León a INTRAS Foundation (Španělsko) a technický sekretariát SVIM (Itálie), jsou nyní součástí sítě Coral. CORAL je evropská síť regionů spolupracujících v oblasti asistovaného života a aktivního a zdravého stárnutí (Active and Healthy Ageing AHA). CORAL se zaměřuje na regionální politiky v oblasti aktivního a zdravého stárnutí a asistovaného života prostřednictvím procesu šíření inovací pro řešení překážek a zavádění řešení a služeb v oblasti AAL a AHA. Coral si klade za cíl posílit propojení mezi regiony a inovačními klastry v Evropě. Členské regiony sítě Coral se skládají, podle modelu tzv. čtyřnásobné šroubovice, z klastrů propojujících nejrůznější aktéry z oblasti výzkumu, podnikání, vládního sektoru a občanské společnosti. Coral se také snaží o propojení členů s dalšími evropskými sítěmi. Přidaná hodnota sítě Coral pro Evropskou komisi je v tom, že vytváří propojení mezi stranou nabídky a poptávky. Hlavním důvodem je mimo jiné to, že inovativní firmy, poskytovatelé služeb a příjemci uživatelé jsou součástí regionálních klastrů.

12 12 WORKSHOPY INOVACE SLUŽEB PRO NEZÁVISLÝ/SAMOSTATNÝ ŽIVOT A ICT PRODUKTY PRO SENIORY Valladolid (Španělsko) Více než 100 účastníků se sešlo na workshopu na téma Inovace služeb pro nezávislý/samostatný život a ICT produkty pro seniory pořádaného ve Valladolidu 19. dubna Regionální ministryně pro rodinu a rovné příležitosti z Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, představila nový model pro seniory v Castilla y León s názvem En mi casa (doma). Hlavním cílem je změnit dosavadní model tím, že bude o seniory pečováno v pro ně přirozeném prostředí (doma) s využitím technologií, čímž se zvýší jejich nezávislost a zlepší kvalita života. Pablo Gómez výkonný ředitel nadace INTRAS Foundation dále představil služby a technologie, které INTRAS nabízí s důrazem na uživatelsky zaměřený přístup. Kromě toho některé významné regionální organizace jako Limcasa, Connectis, Cartif y Cruz Roja představily nápady a projekty spojené s posílením nezávislého/ samostatného bydlení a kvality života prostřednictvím produktů a služeb založených na ICT. Poté představila CARTIF Foundation projekt o robotickém zařízení pro neuro-rehabilitaci horních končetin seniorů s traumatickým poraněním mozku, a zástupci regionální rozvojové agentury (ADE) a Centra průmyslového technologického vývoje (CDTI) informovali o regionálních, národních a evropských politikách v oblasti inovací, výzkumu a vývoje pro nezávislý/samostatný život. VÝSTAVA TECHNOLOGIÍ Na konci workshopu měli účastníci možnost prohlédnout si nejrůznější technologie pro zlepšení nezávislosti a kvality života seniorů. Gradior 4, Psicoed, Entrena, Redap, LLM, Resater, Fit4All patřily mezi některé z těchto interaktivních technologií používaných pro kognitivní a fyzickou rehabilitaci, vzdáleně řízenou péči (telecare technology), geolokalizaci, virtuální a rozšířenou realitu, Zároveň byly prezentovány příklady dobré praxe, a to pro širokou veřejnost otevírající prostor pro navazování nových kontaktů. Všem přítomným byl předán manuál příkladů dobré praxe.

13 13 EFEKTIVNÍ VEŘEJNÉ POLITIKY NA PODPORU INOVACÍ Sofia (Bulharsko) Veřejná politika může být obecně definována jako systém zákonů, regulačních opatření, způsobů jednání a priorit financování týkající se daného tématu vyhlášeného vládním subjektem nebo jeho zástupci. Pro soudobou společnost je efektivní podpora inovací opravdu důležitá a způsob koncipování veřejných politik je klíčovou záležitostí v této otázce. Odborníci na toto téma se sešli 19. listopadu 2013 v rámci workshopu projektu INNOVAge v Sofii. Po zahájení zasedání za účasti Albeny Atanasovové (náměstkyně primátora), Anety Georgievové (radní města Sofie) a Margarity Dishevové (Agentura pro sociální pomoc, Ministerstvo práce a sociálních věcí), byly Minou Vladimirovovou, ředitelkou odboru sociálních aktivit města Sofie, představeny některé mezinárodní projekty města Sofie financované Evropskou komisí, ilustrující význam inovací pro veřejný sektor. První z programu prezentací byla zaměřena na objasnění pojmu, resp. role telemetrie u vysoce rizikových pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. Zabývala se následujícími otázkami: hlavní vlastnosti a použitelnost telemetrie pro monitoring v reálném čase u pacientů s vysokým rizikem; telemetrické systémy pro monitorování pacientů s kardiovaskulárními onemocněními parametry a požadavky, algoritmy použitelné pro EKG analýzu v reálném čase a Patris telemetrický systém zakomponovaný do léčebného procesu u pacientů na oddělení kardiovaskulárních onemocnění Fakultní nemocnice Aleksandrovska. Druhá prezentace o systému asistovaného života pro seniory a osoby se zdravotním postižením se zabývala adaptivní platformou systému asistovaného života použitelného pro různé cílové skupiny seniorů. Bylo konstatováno, že praktická realizace a různé přístupy v rámci tohoto systému umožňují překonat některé překážky v příjímání podpůrných systémů ze strany uživatelů, jedná se např. o respektování jejich soukromí. Dále bylo prezentováno nové inovativní multiparametrické osobní zařízení specializované pro asistenční systémy WBAN a také koncepce a výhody bezdrátového vícebodového nouzového systému hlášení a jeho aplikace v Městském domově pro seniory Darvenitsa.

14 14 ŠKOLENÍ JAK ZALOŽIT KLASTR Sofia (Bulharsko) Ve spolupráci s městem Sofie uspořádal 21. listopadu 2013 v Bulharsku první školení (training session). Cílem školení bylo posílit kapacitu relevantních aktérů, kteří se podílejí na tvorbě politik, v řízení výzkumných a inovačních klastrů a dále transformovat slabé stránky vzešlé ze SWOT analýzy do specifických vzdělávacích modulů. První školení bylo zaměřeno na téma jak založit klastr. Celý první den byl věnován tomuto tématu, včetně diskuse o klíčových faktorech ovlivňujících rozvoj klastrů a položení si otázky: Jak vypadá cesta k založení klastru?, což zahrnovalo tři témata: iniciace (byznys model, prestiž/legitimita), realizace (dovednosti, kultura, šíření aktivit.) a řízení (vize, organizace.). Poté 3 týmy složené z účastníků školení absolvovali cvičení zaměřené na následující témata: jak nejlépe přistoupit k založení klastru; co dělat a nedělat při zakládání klastru a jak navrhnout seznam předpokladů, aby byl klastr ve své činnosti úspěšný (organizace, kompetence, nástroje, řízení, aktéři, přínosy). Další dvě témata následovala v pozdější fázi: jak vytvořit portfolio nabízených služeb s přihlédnutím ke zkušenosti relevantních aktérů, kteří jsou také zákazníky, jejich potřebám a schopnostem (aplikace nejrůznějších metod jako prezentace, hraní rolí, atd.); konkrétní implementace klastru: založení klastru a diskuse o potenciálních subjektech spolupráce, zahájení pilotního projektu, zdroje, sponzorství, schopnosti atd. Na konci školení se účastníci podělili o to, co se v průběhu naučili, a byla diskutována témata navazujícího školení.

15 15 STUDIJNÍ NÁVŠTĚVY 4. STUDIJNÍ NÁVŠTĚVA Londýn (Spojené království) Dne 6. prosince 2012 zorganizovala SEHTA studijní návštěvu do BRE (Building Research Establishment, kde byly prezentovány některé příklady dobré praxe v oblasti designu ekologicky šetrného bydlení a integrace pomůcek pro asistovaný život. Po přivítání od Deborah Pullen, představil Mike Perry všem účastníkům příležitosti a překážky ve sbližování výstavby inteligentních domů s konceptem asistovaného života. BRE je skupina založená v roce 1921 jako Building Research Station (BRS), která se v roce 1972 stala Building Research Establishment (BRE). BRE poskytuje odborné poradenství, pomáhá vládám, průmyslu a obchodu naplňovat výzvy při zástavbě prostoru. Jedná se o nezávislé a nestranné poradenství založené na výzkumu, testování a odborných znalostech. 5. STUDIJNÍ NÁVŠTĚVA Helsinky (Finsko) Po Anconě, Rotterdamu, Grenoblu a Londýně, měli v Helsinkách všichni partneři poslední příležitost seznámit se sdalšími příklady dobré praxe v oblasti ekologického nezávislého/samostatného bydlení pro seniory. Během dvou dnů, 11. a 12. června 2013, navštívilo po úspěšném networkingu, více než 70 účastníků (partnerů projektu INNOVAge a relevantních aktérů) několik finských příkladů dobré praxe: Návštěva Aalto University Cílem návštěvy bylo představit účastníkům Aalto University (pan Seppo Laukkanen) a hlavně představit myšlenku tzv. Health Factory (prof. Raimo Sepponen). Health Factory funguje jako platforma v rámci Aalto University. Byla založena na začátku roku 2013 a je koordinována Elektrotechnickou fakultou. Health Factory se snaží nalézat řešení problémů spojených se zdravím a sociální problematikou. Jedním z cílů Health Factory je také tvorba nových podnikatelských aktivit. Návštěva přírodního centra Haltia Přírodní centrum Haltia je první veřejnou budovou ve Finsku postavenou výhradně ze dřeva. Byla navržena a postavena v souladu s principy udržitelné výstavby s cílem minimalizovat uhlíkovou stopu.

16 16 Návštěva Validia Housing Services Validia Housing Services jsou předchůdcem finského modelu podporovaného bydlení. Nabízejí prostory a nejrůznější služby sociální péče ve všech fázích života. Zejména pomáhají lidem, kteří mají speciální potřeby v oblasti bydlení. Pronajímají přístupné a funkční apartmány se speciálním nábytkem a nabízejí podporu bydlení lidem všech věkových skupin. Validia Housing Services patří k Finskému sdružení občanů se zdravotním postižením, jehož cílem je posílit postavení osob se zdravotním postižením a zajistit jim rovné příležitosti. Prohlídka Validia Housing Services začala prezentací o jednotlivých Validia službách. Během prohlídky Validia domu byly návštěvníkům předvedeny byty a některé z metod a řešení v praxi. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory, kde klienti žijí. Po prohlídce Validia domů představil hlavní advokát a mluvčí Finského sdružení osob s tělesným postižením Anssi Kemppi návštěvníkům myšlenku a roli sdružení v rámci finského sektoru zdravotnictví a sociálních věcí. Návštěva Funkčního domu Funkční dům je informačním centrem a expozicí různých pomůcek, produktů a technologických řešení pro přístupné a bezpečné bydlení. Funkční dům je útvarem odboru sociálních služeb a zdravotnictví města Helsinky, který začal fungovat v roce Prohlídka ve Funkčním domě začala obecnou prezentací aktivit a služeb. Během prohlídky pak návštěvníci mohli sami prakticky vyzkoušet některá řešení a produkty, které podporují dostupnost a bezpečnost v bydlení.

17 17 SETKÁNÍ PARTNERŮ V průběhu posledního měsíce roku 2012 a celého roku 2013 organizovala řídící skupina projektu INNOVAge spolu s pracovními skupinami pro inovace celkem 5 setkání: 4. a 5. prosince 2012 v Londýně, 17. a 18. dubna 2013 ve Valladolidu, 10. června v Helsinkách, 8. října v Bruselu a 19. a 20. listopadu v Sofii. Tato setkání jsou důležitá k zajištění efektivního řízení projektu, implementace a monitorování tak, aby bylo dosaženo očekávaných výsledků. Na setkání v Londýně představil každý zúčastněný region svůj příklad dobré praxe. Tyto příklady byly kombinací dobrých praxí jako fungujících klastrů nebo projektů a iniciativních služeb. Kromě toho je také důležité zdůraznit skutečnost, že zodpovědný za aktivity v komponentě 4, představil možné vzdělávací moduly sestavené na základě nedostatků a slabých stránek, které vyplynuly ze SWOT analýzy (komponenta 3). Místem vybraným pro další setkání byl Valladolid. Jednalo se o setkání, kdy byl projekt v půlce své realizace. Po prezentaci katalogu a galerii posterů příkladů dobré praxe, SEHTA a TNO představili revidovanou Cross-SWOT zprávu. Poté byla, s koordinací zástupců BTH a SEHTA, diskutována tzv. matice příkladů dobré praxe, ve které byly zohledněny regionální potřeby a specifika, resp. zájmy jednotlivých partnerů. Jednotliví partneři pak vybírali potenciální příklady dobré praxe, které by rádi přenesli do praxe ve svých domovských regionech. pak na konci setkání představil všem partnerům metodiku pro výběr témat školení. Partneři projektu INNOVAge vybírali ze seznamu celkem 16 témat školení jednak pro realizace školení a druhotně také pro uskutečnění návštěvy poradní skupiny. Z kompilace všech odpovědí bylo vybráno 6 návrhů. Finální témata pro 3 školení jsou uvedena níže: Založení klastru: jak zahájit proces? Jak identifikovat hybatele, kteří mají legitimitu jednat? Jak sjednotit a motivovat relevantní aktéry (výzkum, průmysl, politika, koncoví uživatelé), kteří mají různou motivaci a cíle? Jak sladit jejich zájmy tak, aby spolupracovali? Přeshraniční spolupráce a inter-clustering: jak zahájit spolupráci a výměnu zkušeností? Jak zajistit vzájemné poskytování služeb členům klastru? Jak podpořit přístup na mezinárodní trhy prostřednictvím inter-clusteringu? Podpora EU při rozvoji klastrů: inteligentní ekonomická diverzifikace regionů / území Poskytování podpory ekonomickému rozvoji firem (začínajícím, malým a středním podnikům; jak zajistit růst

18 18 počtu zaměstnanců, růst obratu, atd.; je nezbytné mít služby přizpůsobené každé vývojové etapě firmy?) Setkání v Helsinkách i v Bruselu byla důležitá pro definici obsahu workshopu a školení v Sofii, jako např. časová osa realizace různých pilotních akcí, které mají být implementovány partnery učící se skupiny. V průběhu setkání v Sofii představil každý z partnerů záměr pilotní akce, a to při sekci, které předsedala SEHTA. Poté se mohli členové učící se skupiny zúčastnit pracovní schůzky se svými mentory z hlediska realizace svých pilotních akcí.

19 19 UDÁLOSTI V REGIONECH PROJEKTU INNOVAge ITÁLIE. Marche Region Foritaal - 4. Italské fórum o asistovaném životě (Ancona, října 2013) jako akce projektu INNOVAge na téma aktivního a zdravého stárnutí (AHA). Pracovníci Marche Region se spolu s technickým sekretariátem SVIM zúčastnili 3denního Italského fóra věnovanému tématice asistovaného života. Účastníky 4. Italského fóra byli různí relevantní aktéři jako odborníci, výzkumní pracovníci, provozovatelé služeb, zástupci koncových uživatelů, administrátoři a tzv. policy makeři, kteří přijeli sdílet svá know-how, porovnat zkušenosti, projekty, které realizují, a diskutovat o nejnovějších poznatcích výzkumu a vývoje. Cílem fóra bylo reagovat na sociálně-ekonomické problémy stárnoucí populace prostřednictvím inovativního integrovaného přístupu k podpoře efektivnějšího využívání produktů a služeb ze strany koncových uživatelů. Zástupci Marche Region a SVIM navštívili výstavní prostory, kde předvedli aktivity v rámci svých projektů: Jade, INNOVAge, SEE-INNOVA a WIDER, a zúčastnili se také specializovaného workshopu s názvem PROJEKT INNOVAge. FRANCIE. Evropa v našem regionu: aktivní a zdravé stárnutí, nové příležitosti pro financování vašich projektů z Evropské unie. V úterý 26. listopadu uspořádali Generální rada departmentu Isère a ve spolupráci s TASDA v Grenoblu konferenci pod heslem Evropa v našem kraji. Akci navštívilo 36 účastníků (podniky, univerzity, místní orgány). Tématem byl program Horizont 2020 : aktivní a zdravé stárnutí, nové příležitosti pro financování projektů z Evropské unie. Hlavními tématy byly: Evropské projekty (INNOVAge, WIDER and JADE) Evropské fondy a perspektiva pro nové programové období (strukturální fondy v regionu Rhône- Alpes, fondy programu Interreg, H2020, EIP AHA ) Příklady nových/nově vznikajících projektů (projekty z oblasti zdravotnictví, projekty vznikající z projektu JADE)

20 20 ŘECKO. Region of Central Macedonia Akce projektu INNOVAge v Soluni Dne 6. prosince 2013 uspořádal region Střední Makedonie v řecké Soluni akci s názvem: Projekt INNOVAge, nezávislý/samostatný život seniorů a nové technologie na podporu nezávislého/samostatného života. Cílem akce bylo představit projekt místním relevantním aktérům a informovat je o aktivitách projektu, které jsou realizovány v tomto řeckém regionu, a podnítit tak jejich účast v projektu. Akce zahrnovala podrobnou prezentaci projektu a příslušných aktivit v regionu se zaměřením především na zahájení provozu InnoHub v Soluni a plánování pilotní akce. Řečníci z akademické a podnikatelské sféry, příjemci podpory/koncoví uživatelé představili své zkušenosti a své názory na nezávislý/samostatný život seniorů s podporou využívání nových technologií. Účastníky akce byli také tzv. policy makeři a zástupci firem nabízející komplexní řešení na podporu nezávislého/ samostatného života, dále zástupci akademické obce a výzkumných organizací, které se zabývají tématy blízkými projektu INNOVAge. ŠPANĚLSKO. Regional Management of Social Services - Junta de Castilla y León and INTRAS Foundation Vytvoření klastru pro řešení v oblasti nezávislého/samostatného života: Sivi Po celý rok 2013 byli španělští partneři projektu INNOVAge ponořeni do procesu zakládání regionálního klastru, který podporuje inovační a výzkumné aktivity v oblasti nezávislého/samostatného života. Tento hlavní úspěch projektu v regionu Castilla y León snad bude následován mobilizací dostatečného množství relevantních aktérů v regionu na podporu rozvoje trhu, růstu ekonomiky a zvyšování konkurenceschopnosti. Sivi klastr byla založen jako inovační centrum podle modelu tzv. čtyřnásobné šroubovice, která je motorem ekonomiky, napomáhá dalšímu rozvoji politiky v oblasti nezávislého/samostatného života a aktivního a zdravého stárnutí (AHA) a vytváří podmínky pro novou a účinnou sociálně-zdravotní a zdravotní péči v regionu Castilla y León. V rámci daného regionu to znamená snižovat vysoký stupeň fragmentace mezi nabídkou technologií a služeb, která v minulosti existovala.

Přehled akcí a výstupů. Nejlepším místem pro život je domov

Přehled akcí a výstupů. Nejlepším místem pro život je domov Přehled akcí a výstupů Nejlepším místem pro život je domov PROJEKT INNOVAGE INNOVAge (Podpora regionálních politik zaměřených na zkvalitnění péče o seniory a jejich bydlení v domácím prostředí) je mezinárodním

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

ERRIN. síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok

ERRIN. síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok ERRIN síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok Hlavní aktivity výměna a sdílení informací a know-how mezi regiony budování partnerství zapojování subjektů do

Více

Informační den Regiony znalostí a Výzkumný potenciál 7. RP Ostrava 12. září 2011. Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Informační den Regiony znalostí a Výzkumný potenciál 7. RP Ostrava 12. září 2011. Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Informační den Regiony znalostí a Výzkumný potenciál 7. RP Ostrava 12. září 2011 Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s. OBSAH PREZENTACE Seznámení s projektem CERADA Zkušenosti koordinátora

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Good Practices Catalogue

Good Practices Catalogue Good Practices Catalogue 1 European Union European Regional Development Fund Good practices Identifying and analysing successful experiences of innovation driven cluster, of planning policies in cluster

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Pilotní aktivity partnerského konsorcia projektu CluStrat

Pilotní aktivity partnerského konsorcia projektu CluStrat Praha 27/11/2014 Pilotní aktivity partnerského konsorcia projektu CluStrat Mgr. Eva Hudečková Národní klastrová asociace Závěrečná konference projektu CluStrat Pilotní akce konsorcia projektu CluStrat

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Návaznost na S3 (principy)

Návaznost na S3 (principy) Návaznost na S3 (principy) Příprava projektů do výzvy Twinning 13. dubna 2015 Doplňkovost s ESIF Politika soudržnosti (kohezní politika) - realizována prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006 Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry Praha 25/1/2006 1 Jaké to dnes bude? Názorné Poučné Aktivní - nejsme už začátečníci novinky na CzechInvestu současný vývoj v oblasti podpory klastrů budoucí

Více

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 Slabá pozice kraje (ve VaV) počet obyvatel HDP (mil. Kč) zaměstnanci ve VaV (FO) celkové výdaje na VaV (mil. Kč) KV kraj 301 726 78 151 200 203,5

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Evropský inovační prostor versus globální inovace

Evropský inovační prostor versus globální inovace Evropský inovační prostor versus globální inovace Josef F. Palán Bankovní institut vysoká škola Cíl a metodika zpracování Cílem příspěvku je poukázat na inspirativní inovační modelové přístupy uplatňované

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Inovace a technologie v rozvoji regionů 24. dubna 2014 Brno Cíl RIS3 Podpořit vznik a růst nových, konkurenceschopných hospodářských aktivit s lkým

Více

Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava. Setkání s regionálními partnery Ostrava, 26. října 2010

Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava. Setkání s regionálními partnery Ostrava, 26. října 2010 Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Setkání s regionálními partnery Úvod Projekt realizován v rámci 7. Rámcového programu Evropského Společenství (Regions of Knowledge). Mezinárodní

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

www.posse-openits.eu Zvyšování povědomí o otevřených specifikacích a normách pro systémy řízení silniční dopravy v Evropě

www.posse-openits.eu Zvyšování povědomí o otevřených specifikacích a normách pro systémy řízení silniční dopravy v Evropě Zvyšování povědomí o otevřených specifikacích a normách pro systémy řízení silniční v Evropě Komunikace přínosů a problémů otevřených systémů Porozumění širšímu rámci problematiky otevřených systémů Budování

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Technologický transfer v regenerativní medicíně Technologický transfer v regenerativní medicíně Ústav experimentální medicíny AV ČR MUDr. Petr Lesný Ústav experimentální medicíny Ředitelka ústavu Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Cíl projektů Ústavu experimentální

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Plán implementace projektu ReStEP

Plán implementace projektu ReStEP Plán implementace projektu ReStEP Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, srpen 2013 1 Obsah 1. Základní informace 2. Teoretická

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Projekt Technologická síť Mühlviertel Jižní Čechy (MSB-TechNet)

Projekt Technologická síť Mühlviertel Jižní Čechy (MSB-TechNet) MSB- Technet byl koncipován jako přeshraniční kooperační projekt k propojení inovačních regionů Jižní Čechy a Horní Rakousko se zaměřením na Mühlviertel. Základem byla oboustranná analýza současného stavu

Více

Asistivní technologie v domácnostech osob se specifickými potřebami v České republice: současný stav a vybrané projekty

Asistivní technologie v domácnostech osob se specifickými potřebami v České republice: současný stav a vybrané projekty Asistivní technologie v domácnostech osob se specifickými potřebami v České republice: současný stav a vybrané projekty Jan Havlík Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze xhavlikj@fel.cvut.cz Obsah domácí

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Daniel Všetečka Kontext RIS3 1 - Switzerland 29 40 53 148 - Chad Principy RIS3 PRIORITIZACE BOTTOM-UP (ENTREPRENEURIAL DISCOVERY PROCESS, HLEDÁNÍ

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

DOTAZNÍK PRO MANAGEMENT KLASTRŮ V ZAHRANIČÍ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO MANAGEMENT KLASTRŮ V ZAHRANIČÍ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA . Projekt Měření a řízení výkonnosti klastrů byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/06/1526 DOTAZNÍK PRO MANAGEMENT KLASTRŮ V ZAHRANIČÍ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST I ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

www.furniturecluster.cz KČN - příklady úspěšných projektů KČN a zakládání mezinárodní klastrové iniciativy ve Vietnamu

www.furniturecluster.cz KČN - příklady úspěšných projektů KČN a zakládání mezinárodní klastrové iniciativy ve Vietnamu www.furniturecluster.cz KČN - příklady úspěšných projektů KČN a zakládání mezinárodní klastrové iniciativy ve Vietnamu Představení Klastr českých nábytkářů První nábytkářský klastr v ČR (2006) Sídlo KČN:

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj a usnadnění výstavby vysokorychlostních sítí el.komunikací v ČR ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák prezident ICT UNE Konference DEN MALÝCH OBCÍ Prostějov

Více