Závěrečná zpráva Kulatý stůl - setkání vysílajících a hostitelských organizací EDS Rezidence Dlouhá, Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva Kulatý stůl - setkání vysílajících a hostitelských organizací EDS Rezidence Dlouhá, Praha 28.- 29.4.2010"

Transkript

1 Závěrečná zpráva Kulatý stůl - setkání vysílajících a hostitelských organizací EDS Rezidence Dlouhá, Praha Obsah: Program kulatého stolu...1 Seznam účastníku.. 2 Možnost budoucí spolupráce mezi účastníky....2 Tvorba Receptů- společná témata k řešení..2 Pool café- další společná témata k řešení...3 Další podnětné návrhy a nápady...4 Příloha 1: Výsledky hodnocení kulatého stolu účastníky..5-6 Příloha 2: Novinky a změny v EDS za rok Příloha 3: Dotazník pro zájemce o EDS Příloha 4: Účastníky upravená metodika»víza a jak na ně?« Příloha 5: Evropský rok dobrovolnictví 2011 (prezentace v powerpointu) Dlouhodobým cílem těchto setkání je zvýšení kvality běžících a budoucích projektů EDS. Záměrem tohoto setkání byla především výměna zkušeností mezi mírně/ více zkušenými vysílajícími a hostitelskými organizacemi s projekty EDS, získání praktických tipů na práci s dobrovolníky, konkrétních příkladů. Dalším cílem bylo informovat účastníky o aktualitách, změnách v EDS a také co ČNA v souvislosti s EDS chystá v blízké budoucnosti. Důležitým prvkem setkání bylo také navázání nových a prohloubení již stávajících partnerství a spolupráce mezi vysílajícími a hostitelskými organizacemi na poli EDS. Věříme, že toto konkrétní setkání k dlouhodobému cíli přispělo. Program kulatého stolu Simulační hra krize v projektu - Pool café další společní témata k řešení Coffeebreak Uvítání - Představení roku dobrovolnictví - Seznámení účastníků - Zodpovídání dotazů ČNA - Hodnocení Oběd Oběd Představení novinek z ČNA - Tvorba receptů - společná témata k řešení Coffeebreak Vzdělávací proces dobrovolníka - Otevřená diskuze (krize v projektu, předčasný odjezd) Večeře ve městě

2 Seznam účastníků (z celkového počtu 15 přihlášených se zúčastnilo 12) Jméno organizace včetně čísla účastníka v seznamu 1. YMCA Ústí nad Labem 2. o.s.oko 3. DUHA 4. Nezúčastnila se 5. Krůček 6. Nezúčastnil se 7.Hestia 8.o.s.Akropolis 9.PTPI 10.Slezská Diakonie 11.Nezúčastnil se 12.INEX 13.SADBA 14.MŠ Štíbrova 15.DDM Kamarád Česká Třebová Jméno organizace Jméno koordinátora místo projektu EDS očekávaný přijezd dobrovolníka/ků délka EVS Ubytování* Jaz. kurzu* MŠ Štíbrova Klára Vyhnálková Praha 8 09/2011, 10/ měsíců X X SADBA Jana Švecová Praha 8 09/ měsíců X X MC Krůček Jarka Herbichová Svitavy 02/ měsíců X X Duha Jana Doudová Praha 1 2/2010, 2/ měsíců X X Možnost budoucí spolupráce mezi účastníky *Mám zájem o spolupráci při zajištění Tvorba Receptů- společná témata k řešení Cílem této části programu bylo sdílet zkušenosti s ohledem na dané téma a sepsání tzv. receptu, tedy ideálu, jak by daná věc mohla fungovat. Níže jsou předloženy nejzajímavější výstupy k jednotlivým tématům. 1, INTERAKCE - Jak by měla vypadat spolupráce VO a HO? - vyjasnit si role (activity agreement), budovat silná partnerství při společných účastech organizací na seminářích k programu 2

3 2, APPLICATION - Jak zvýšit šance na vyslání dobrovolníka? - znát hostitelskou organizaci osobně (využít kontakty z mezinárodních školení) - motivační dopisy psát přímo na tělo jednotlivým projektům (v motivačním dopise by měla být již zmínka o vysílající organizaci a kontaktní osobě ve vysílající organizaci) - informovat dobrovolníka o malé šanci na přijetí na projektech ve Velké Británii a jiných žádaných destinacích (větší šance je např. ve Východní Evropě) - využívat informační síť Eurodesk, weby youthnetworks.eu a youthforeurope.eu - bez jasného závěru, zda-li je lepší posílat žádost dobrovolníka za organizaci či toto nechat přímo na něm 3, MENTORING - Kdo je vhodný mentor a jak by měl správný mentoring vypadat? Ad 1: - ideálně s vlastní zkušeností s EDS - ideálně stejné pohlaví, rodilý občan hostitelské země (případně cizinec, který žije v hostitelské zemi dlouhodobě). - ideálně, aby bydlel na stejném místě, kde dobrovolník pracuje Ad 2: - nemusí jít o pravidelná setkávání, důležité je však, aby mentor chápal vzdělávací smysl EDS - pokud si dobrovolník najde lidské zázemí v jiném člověku, i tak je dobré se scházet s mentorem alespoň 1x měsíčně je např. možno vymyslet důvody k setkání (e.g.: probrat youthpass, ubytování ) - zajistit výstup pro HO 4, PROPAGACE - Jak propagovat EVS v rámci organizace? - DVD, přednášky na školách, prezentace pro veřejnost - na web organizace dát zkušenosti dobrovolníků s EDS - využít regionální média (tv, rádio, noviny) 5, VÝBĚR DOBROVOLNÍKA - Jak vybírat/vybrat toho správného EDS (na hoštění)? - mimo klasický postup padlo doporučení telefonovat (Skype) - vlastní iniciativa dobrovolníků je taktéž dobrým vodítkem - seznámit dobrovolníka s problematickými body v projektu 6, CO PO NÁVRATU - Jak "využít" dobrovolníky po návratu z EDS? - mentoring - tvorba nových projektů - besedy se studenty ( potenciálními dobrovolníky) - prezentace EDS pro veřejnost - kontakt předem čím více setkání před EDS, tím lepší vztahy po EDS Pool café- další společná témata k řešení Motivace dobrovolníků - dávat dobrovolníkům zpětnou vazbu - zahrnout mini-projekty, podporovat vlastní iniciativu dobrovolníků - nabízet i popracovní aktivity - navštěvovat i jiné organizace (nebo dokonce domluvit s jinou organizací krátkou výměnu dobrovolníků) Pojištění - za vyplňování formuláře je zodpovědná koordinační organizace, nicméně je výhodou, když formulář vyplňuje přímo vysílající organizace - před odesláním na E.B.A./AXA musí vytisknutý formulář podepsat zástupce vysílající organizace a dobrovolník - pojištění před a po konci aktivit automaticky doplněno pojišťovnou - při vysílání delším než 6 měsíců odhlásit zdravotní pojištění v ČR Víza - viz upravená metodika k získání víza Příloha č.4 (str.12-15): Víza a jak na ně? 3

4 Další podnětné návrhy a nápady - projít si EIku a popis projektu společně s mentorem i dobrovolníkem - při projektech skupinové EDS nevybírat účastníky ze stejných zemí - Klíče pro život jako evaluační nástroj pro EVS - - zkontrolovat datum vypršení akreditace při přijetí nových dobrovolníků musí být akreditace platná až do jejich odjezdu - malé změny v textu EI je možné zaslat přímo příslušnému pracovníkovi ČNA (např. změna kontaktu, adresy, statutární osoby ) - použití fotografií a osobních údajů dobrovolníka lze ošetřit podepsáním prohlášení: 1. Dobrovolník souhlasí s tím, že jím poskytnuté *osobní údaje* budou použity k informování pracoviště, které si dobrovolník zvolí pro svou činnost, pro vnitřní potřebu dobrovolnického programu, zejména k evidenčním a statistickým účelům, a pro sjednání pojištění dobrovolníka. 2. Dobrovolník dává souhlas se *zveřejňování svých zpráv* včetně fotografií nebo jejich částí týkajících se průběhu dobrovolné služby zasílaných na společnou mailovou adresu za účelem podpory a propagace dobrovolnictví. (text poskytla Mgr. Jana Švecová, SADBA) 4

5 Příloha 1: Kulatý stůl pro vysílající a hostitelské organizace, Hodnocení Kulatého stolu pro VO a HO EDS , Praha, Rezidence Dlouhá Jak na vás působilo prostředí, ve kterém se setkání konalo? a) Ubytování,seminární prostory, okolí 2X 3X 7X 2. Byli jste spokojeni s přístupem/podporou týmu, během právě končícího setkání. 1X 11X Komentář: -líbí se mi otevřenost a heslo žádná otázka není hloupá Hodnocení programu: Co vám přinesly jednotlivé bloky programu? Podle toho jakým přínosem pro vás byly a jak se vám líbily jednotivé bloky, zaškrtněte prosím na ose od 1 (málo) až 5 (hodně) 1. den Seznamovací aktivity 1 (málo) (hodně) Průměrná známka: 3,6 Novinky a priority: 1 (málo) (hodně) Průměrná známka: 4,3 Recepty společná témata k řešení: 1 (málo) (hodně) Průměrná známka: 4,5 Vzdělávací proces dobrovolníka: 1 (málo) (hodně) Průměrná známka: 3,6 Otevřená diskuse (Krize v projektu, předčasný odjezd): 1 (málo) (hodně) Průměrná známka: 4,6 2. den 5

6 Simulační hra: 1 (málo) (hodně) Průměrná známka: 3,8 Pool café : 1 (málo) (hodně) Průměrná známka: 4,3 Představení roku dobrovolnictví : 1 (málo) (hodně) Průměrná známka: 4,8 Zodpovězte prosím následující otázky: Jak hodnotíte vyváženost zvolených metod? -vyhovující zaměření kulatého stolu - metody fajn, neformální, přínosné, vhodné - nenudila jsem se, což asi svědčí o dobré vyváženosti. Méně sedících metod. - spokojená -positivní bylo časté sdílení zkušeností - Školení bylo zcela vydařené, účastník neměl možnost začít se nudit. Kterou část programu považujete za nejdůležitější? -výměna zkušeností, informace o novinkách - večeře, je to velmi neformální, vymýšlí se nové věci -recepty - výměna informací a zkušeností - Žádnou, vždy si člověk najde něco, co třeba podvědomě ví, ale připomene si to. -Sdílení zkušeností z jednotlivých organizací. Kterou část programu byste případně vypustili, pozměnili (PROĆ a JAK)? - neměla bych potřebu něco změnit - energisery jsou fajn, ale díky, že nebyly - Myslím, že každá část měla svůj význam. - Zkrátila pauzy, bylo to jako jídlo přerušované přednáškami. - Simulační hra nejistota, nejasnost. Splnilo toto setkání vaše očekávání? 11X Ano zcela 1X Ano z části Ne (proč?) Komentář: Absolutně! Mnoho inspirace, nových podnětů, další motivace v práci. Těším se na příště Děkujeme za vaše názory a komentáře Organizátoři setkání 6

7 Příloha 2: Kulatý stůl pro vysílající a hostitelské organizace, Novinky a změny v EDS rok 2010: Personální v týmu A2: - Jana Draslarová projektová asistentka na ½ úvazek na akci 2 (administrativa, vysílání dobrovolníků EDS, urgence závěrečných zpráv EDS, konzultace ) Obsahové: 1) Změna pevných a paušálních částek v EDS (pozor na zpracování rozpočtu!) vysílání: 480 Euro /dobrovolník přijímání: 420 Euro/dobrovolník/měsíc koordinace org./dobrov.: 130/100 Euro cestovné: 90% posílené mentorství: 250 Euro/dobrovolník/měsíc úvodní přípravná návštěva: 45 Euro/účastník/noc 2) Aktuální formuláře a dokumenty EDS na rok 2010 Expression of Interest, Žádost o grant + aktualizované metodiky Jak vyplnit formulář EI, Jak vyplnit žádost o grant. Dále aktuální průvodce programem Mládež v akci. Vše ke stažení na webu 3) Nové priority programu MvA a EDS Roční evropské priority programu Mládež v akci: 1. Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, 2. nezaměstnanost mládeže a podpora aktivní účasti nezaměstnaných mladých lidí ve společnosti, 3. zvyšování povědomí a mobilizace mladých lidí v oblasti globálních témat. Národní priority programu Mládež v akci: 1. podpora dobrovolnictví, 2. podpora celoživotního učení prostřednictvím rozvoje klíčových kompetencí, jak jsou definovány v Pasu mládeže, 3. rozvoj dialogu o implementaci nového Evropského rámce spolupráce, 4. rozvoj programu v příhraničních oblastech, zvláště pokud se jedná o aktivity s jasnou preshraniční dimenzí (potenciál projektu využívat geografické blízkosti partneru, která umožňuje efektivní a intenzivní plánování a follow-up projektových aktivit, silně a udržitelně zapojit místní komunity, rozvíjet kulturně spřízněná témata a komunikovat v jazycích běžných v daném regionu). Akce 2 Evropská dobrovolná služba (EDS): - zapojení nových organizací prvožadatelů, především do individuální EDS, - zviditelněni EDS a dobrovolnictví jako takového, - zapojení mládeže s omezenými příležitostmi do EDS a krátkodobé EDS. 4) Pojištění AXA: - pojištění pro dobrovolníky zajišťuje European Benefits Administrators (EBA). mají novou webovou stránku - elektronický formulář na vyplnění pojištění stále funguje, má ale jinou podobu. 5) Problémy s pojištěním: 7

8 Dne 1. ledna 2010 nabyla účinnosti novela zákona o pobytu cizinců (zákon č. 326/1999 Sb.), která přináší změny v prokazování zdravotního pojištění cizinců s krátkodobým i dlouhodobým pobytem na území České republiky: Obdobně jako u krátkodobého víza musí i cizinec žádající o udělení víza k pobytu nad 90 dnů předložit před vyznačením víza do cestovního pasu doklad o cestovním zdravotním pojištění. Rovněž toto pojištění musí zajišťovat úhradu nákladů léčení do výše minimálně EUR. Novinkou však je, že tento doklad musí vystavit pojišťovna, která je podle zákona o pojišťovnictví oprávněna provozovat toto pojištění na území České republiky pojistná smlouva tedy musí být uzavřena s pojišťovnou mající oprávnění působit v České republice. Zároveň je cizinec povinen předložit doklad o zaplacení pojistného. Momentálně jedná ČNA s EK a AXA/ EBA o možnostech řešení. Do doby, než se nalezne řešení schůdnější, si mohou žadatelé o grant požádat o navýšení grantu v položce Víza a očkování a pojistit dobrovolníka u české pojišťovny. 6) Podpora mentoringu: Pracovní skupina Mentoring zpracovala dotazník týkající se potřeb mentorů a hostitelských organizací. Již máme k dispozici výstupy z dotazníku, se kterými bude skupina dále pracovat. Připravujeme školení pro mentory termín: možnost přihlásit se přes Dorazila také všemi dlouho netrpělivě očekávaná brožura pro mentory Mentorna (k nahlédnutí v A2). 7) Rok 2011 bude vyhlášen rokem dobrovolnictví s rokem dobrovolnictví budou spojené propagační aktivity, do kterých se můžete zapojit. Kontaktní osoba za ČNA Josef Boček 8) Přesun dobrovolníků EDS z jednoho projektu do jiného - bude nadále výjimečně možný pouze v případě, že se původní a nová hostitelská organizace domluví na následujícím: Původní hostitelská organizace zašle nové hostitelské organizaci poměrnou část grantu na dokončení projektu dobrovolníka EDS. Pozor! Zodpovědnost za vypracování závěrečné zprávy a vyúčtování zůstává na původní hostitelské organizaci. Pokud se takto obě organizace domluví, neprodleně informují ČNA, ta s nimi podepíše deklaraci o srozumění a po podpisu všemi stranami může změna/ přesun dobrovolníka EDS proběhnout. 8

9 Příloha 3: Dotazník pro zájemce o EVS I. Osobní data: Jméno: Příjmení: Adresa bydliště (ulice + č.p.) PSČ: Město: Telefon domů: Mobilní telefon: Fax: , web: Datum narození: Místo narození: Národnost: Rodinný stav: Číslo pasu: II. Vzdělání: Základní: Středoškolské: Vysokoškolské: Jiné: III. Zaměstnání: Zaměstnání: Zaměstnavatel - škola: Kontakt do 9

10 momentálního zaměstnání: Kulatý stůl pro vysílající a hostitelské organizace, IV. Kontaktní osoba (v případě onemocnění či jiné události): Jméno a příjmení: Adresa: Město a PSČ: Telefon: V. VZDĚLÁNÍ, HOBBY, MOTIVACE 1. Školní docházka, studium (typ školy - obor, kdy a způsob ukončení): 2. Vaše jazykové znalosti: 3. Aktivity/ hobby/ zájmy: 4. Jaké jsou Vaše mezinárodní zkušenosti? Účastnil(a) jste se výměn mládeže, školení, seminářů, stáží či jiných zahraničních projektů apod.: 10

11 5. Další zkušenosti / dovednosti, které byste rád(a) uvedl(a)?: 6. Řidičský průkaz: VI. EVS 1. Co očekáváte od "Evropské dobrovolné služby" a z jakých důvodů se EVS chcete zúčastnit? 2. Jaký typ (zaměření) projektu upřednostňujete (Uveďte oblast působení)? 3. V jaké zemi chcete EVS vykonávat (Napište zemi nebo více zemí a uveďte, které dáte přednost)? 4. Vámi preferované datum zahájení EVS / zakončení EVS: 11

12 5. Další informace/ požadavky: 6. Pokud hodláte strávit 1/2-1 rok v zahraničí, uveďte, co vás k tomu vede, popř. jaké si dokážete představit problémy, přínosy apod. : 7. Vaše specifické požadavky v projektu EVS (např. strava, ubytování, speciální doprovod v případě tělesného postižení, jazykový předodjezdový kurz, přípravná návštěva apod.): 8. Máte určité zdravotní či jiné problémy, které by mohly narušit chod Vaší dobrovolné práce? (např. zdravotní problémy jako alergie, astma apod., prodělané choroby, následky chirurg. operace, psychické problémy ) 9. Máte zápis v rejstříku trestů?: NE ANO (uveďte jaký) Jiné poznámky, které chcete uvést: V.. dne. Čestně prohlašuji, že výše mnou uvedené informace jsou pravdivé a zakládají se na skutečnosti v souvislosti s mou osobou. Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly použity pro vnitřní potřebu vysílající organizace:. pro účely programu EVS. Podpis zájemce. Podpis zástupce vysílající organizace 12

13 Příloha 4: Víza pro dobrovolníky EDS z partnerských zemí aneb jak na byrokracii! Vízová povinnost do zemí schengenského prostoru (tedy i České republiky) se podle nařízení Rady EU 539/2001/ES vztahuje na občany následujících sousedních partnerských zemí programu Mládež v akci: Albánie, Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Chorvatsko, Gruzie, Srbsko, Makedonie (F.Y.R.O.M od roku 2010 bezvízový styk při pobytu do 90 dnů délky ), Moldávie, Ukrajina a Rusko a středomořských partnerských států (kromě Izraele) a Turecko. Podmínky vstupu dobrovolníků z partnerských zemí do programu jsou vázány na příslušnou legislativu, v případě České republiky se jedná o tzv. cizinecký zákon č. 326/1999 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), 1 který upravuje pobyt cizinců na území ČR. V souvislosti se vstupem ČR do Schengenu v prosinci 2007 byla stejný měsíc schválena novela cizineckého zákona, která na základě směrnice Rady 2004/114/ES o podmínkách vstupu občanů třetích zemí za účelem studia, studentských výměn, nevýdělečných školení a dobrovolné služby z roku 2004 mimo jiné upravila i podmínky pro některé dobrovolníky EDS v rámci paragrafu 64 Studium. 2 To prakticky znamená, že když hostitelská organizace přijme dobrovolníka z partnerské země ve věku let, může zařizovat dlouhodobé studijní vízum. Pro dobrovolníka ve věku let nadále platí, že musí žádat o vízum za účelem ostatní (tedy ani ne pracovní vízum, ani ne studentské na tomto je potřeba trvat, úředníci o tom často nevědí). Výhody dlouhodobého víza Dobrovolník nemusí každé tři měsíce vycestovat ven z ČR a žádat o nové vízum Administrativní procedury spojené s vyřízením dlouhodobého víza jsou sice relativně vysoké a časově náročné, a to jak pro dobrovolníka, tak i pro hostitelskou organizaci. Nakonec se ale vyplatí a dobrovolník i hostitelská organizace jsou ušetřeni řešení krátkodobého víza 4x během 1 roku. Co je potřeba si připravit? 1 Zákon o pobytů cizinců na území České republiky byl několikrát novelizován. Poslední novelizace proběhla zákonem č. 379/2007 ze dne e) odborná praxe a dobrovolná služba mládeže ve věku od 18 do 25 let, určená k získání praktických, odborných zkušeností cizincem, uskutečňovaná v tuzemské hostitelské organizaci jako součást projektu programu nebo iniciativ Evropské unie, popřípadě obdobného státního programu a organizačně zajišťovaná nebo koordinovaná k tomuto účelu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditovanou právnickou osobou se sídlem na území nebo právnickou osobou se sídlem mimo území, která má na území organizační složku. 64 v odstavci f) také myslí na účastníky dalších programů EU a umožňuje zisku studentského víza osobám, účastnícím se následujících projektů: výměna zkušeností a studijní pobyty osob odpovědných za vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, pokud tyto činnosti jsou vykonávány v rámci programů nebo iniciativ Evropské unie nebo v rámci mezinárodních smluv. Dokumenty 13

14 Dokumenty pro žádost o vízum (zařizuje hostitelská organizace v České republice): 1. Zvací dopis od organizace 2. České národní agentura vydá na požádání potvrzení o schválení grantu hostitelské organizaci a účasti dobrovolníka na projektu 3. potvrzení o ubytování pro dobrovolníka (předložení nájemní smlouvy nebo podpis ubytovatele na ověřeném pozvání); 4. potvrzení o registraci organizace v registru občanských sdružení podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů ne starší než tři měsíce (vydává Ministerstvo vnitra, vyřízení může dle zákona trvat až tři týdny, ale telefonicky se lze domluvit na velmi rychlém vyřízení); 5. ověřené stanovy organizace; 6. dokument dokládající jmenování/volbu současného statutárního zástupce; 7. plná moc pro koordinátora aby například mohl podepsat zvací dopis organizace (v případě, že vízum nevyřizuje přímo statutární zástupce organizace); 8. smlouvu o pojištění s AXA. Pokud ji ještě nemáte, o pojištění se píše i na dokumentu od ČNA to většinou stačí. Pojištění se pak dá k nahlédnutí při vyzvednutí víza. Pozn. Všechny dokumenty musí být v češtině. Na zastupitelském úřadě v příslušné zemi akorát sbírají a kontrolují kompletnost žádosti a následně je posílají do ČR na posouzení. Taktéž je dobré si zjistit specifika o žádost na zastupitelském úřadě, kde bude dobrovolník žádat. Pro jeden zastupitelský úřad může být žádost s výše uvedenými dokumenty již kompletní, jiné požadují ještě další dokumenty. V případě, že dobrovolník již v ČR je na EVS na krátkodobé vízum a zařizuje si vízum dlouhodobé, je nutné dodat ještě tyto dva dokumenty. 9. Výpis z trestního rejstříku dobrovolníka v ČR (některé konzuláty ČR v zahraničí ho po žádosti dobrovolníka zařizují sami). Při žádosti o vízum v zemi dobrovolníka je někdy také potřeba dodat výpis z rejstříku trestů v zemi původu (sdělí na příslušném zastupitelském úřadě). 10. Pojištění pro dobrovolníka dobrovolníci EDS jsou (pro organizaci bezplatně) pojištěni prostřednictvím společnosti AXA. Je možné telefonicky zažádat AXA, resp. jejich pobočku pro EVS dobrovolníky European benefits, o certifikát k pojištění. 11. Potvrzení od lékaře - doklad od lékaře, že dobrovolník je zdravý. Pokud organizace začne vyřizovat všechny dokumenty v logickém sledu, tak je může mít připravené pro dobrovolníka během tří týdnů až jednoho měsíce. Po vyřízení všech dokumentů je dobré nechat je všechny úředně ověřit, pro případ, že je organizace bude potřebovat znovu (např. když se jde dobrovolník zaregistrovat na Cizineckou policii viz dále). Pak všechny získané dokumenty zašlete vysílající organizaci, která je předloží na příslušném zastupitelském úřadě (česká ambasáda) k žádosti o vízum. V případě, že si s něčím nevíte rady, volejte na informační linku Cizinecké policie (Informační linka pro pobyt cizinců na území ČR: pondělí - čtvrtek 9: hod., pátek 9:00 14:00 hod. tel: , ). 14

15 Dlouhodobá víza vydává na žádost cizince na příslušném zastupitelství ČR oddělení cizinecké policie. Zákonná lhůta na posouzení žádosti o vízum je 120 dní. Konzuláty často vyřizují žádosti v kratší době, zvláště po apelu ČNA nebo hostitelské organizace. V žádném případě se na to však nelze spoléhat. Z výše uvedeného je patrné, že skoro všechny dokumenty, které dobrovolník potřebuje na víza, musí zařídit hostitelská organizace. Vyřízení žádosti o vízum může trvat až 4 měsíce, a je proto důležité s procesem vyřizování začít včas, aby dobrovolník mohl přijet na projekt v době plánovaného začátku. Po příjezdu se dobrovolník musí registrovat (do 3 dnů) na příslušném oddělení Cizinecké policie ČR. To obecně platí pro všechny dobrovolníky nehledě na jejich zemi původu (dobrovolníci z partnerských zemí k tomu potřebují dlouhodobé vízum, krátkodobé nestačí), ve skutečnosti se ale registrují většinou jen ti dobrovolníci, kteří musí kvůli svému vízu. Z rozhovorů s dobrovolníky vyplývá, že tato procedura bývá časově náročná a relativně frustrující (dlouhé fronty, nepřehledný systém, nedostatek informací v cizích jazycích proto je dobré, aby tam s dobrovolníkem šel česky mluvící doprovod). K registraci je potřeba pas, potvrzení o pojištění od AXA (+kartičku o pojištění) a odhodlání. Na Cizinecké policii (všichni se hlásí na oddělění v Koněvově ulici 32) se vyplní jen krátký formulář o dobrovolníkovi (popis práce, místo ubytování) a předloží se pojištění. Podpora ČNA ČNA se snaží hostitelským organizacím i dobrovolníkům se zařizováním víz pomáhat, zejména tím, že vydá potvrzení o přijetí dobrovolníka do projektu a o poskytnutí finanční podpory na jeho pobyt, nebo případně telefonicky apeluje na příslušném konzulátu, kde dobrovolník žádá o vízum. Důležité webové adresy 15

16 Příloha 5: Kulatý stůl pro vysílající a hostitelské organizace, Evropský rok dobrovolnictví 2011 Evropská historie ERD 2011 Mezinárodní rok dobrovolnictví 2001 Aliance pro Evropský rok dobrovolnictví 2011 Doporučení EK 3. června 2009 Rozhodnutí Rady EU 27. listopadu 2009 Ustavení národní koordinačních orgánů jaro

17 Česká historie ERD Zákon o dobrovolnické službě jako reakce na Mezinárodní rok dobrovolnictví 2001 České předsednictví v Radě EU v 1. pol dobrovolnictví jako hlavní téma v oblasti mládeže - Evropská konference o mládeži Mobilita mladých dobrovolníků v EU - dopis ministra Lišky apelující na přijetí roku 2011 jako ERD Návrh ERD v ČR Cíle - zlepšení prostředí, odstranění překážek - zvýšení kvality dobrovolných činností - ocenění a uznání dobrovolnictví - zvýšení povědomí o hodnotě dobrovolnictví Mezirezortní koordinační výbor MZ měst - státní správa MŠMT, MV, MPSV, MŽP, MZV, - samospráva Asociace krajů, Sdružení obcí a - média ČT a Čro - NNO Rada vlády pro NNO, ČRDM, Hestia 17

18 Návrh ERD v ČR Předběžný harmonogram 2010: sestavení MKV a jeho první zasedání příprava projektu pro EK, zajištění rozpočtu MŠMT analýza aktuální situace, sestavení databáze institucí a NNO příprava mediální kampaně a webové prezentace Návrh ERD v ČR Předběžný harmonogram 2011: 01 zahajovací akce/konference tematické měsíce (např. d. v sociálních službách, ve zdravotnictví, d. seniorů, mezinárodní d., komunitní d. ad.) 12 ukončení a první zhodnocení kampaně Kontinuální mediální kampaň s 18

19 Aktivity navržené MKV Zmapování současné situace (programy, zdroje, výzkumy, projekty, dokumenty) Národní zpráva o dobrovolnictví Novelizace zákona o DS Aktivní role ČR v pracovní skupině EK k mobilitě mladých dobrovolníků Rozpočet EU 8 mil. EUR na všechny ČS Pro ČR cca mil. Kč + min. 20 % kofin. ČR pro rok 2011 Zvláštní výzva MŠMT cca 5 mil. KČ v roce 2010 i v roce 2011 Ostatní resorty??? 19

20 Kulatý stůl pro vysílající a hostitelské organizace, Otázky, komentáře, doporučení? Kontakt: Josef Boček ČNA Mládež, NIDM Na Poříčí 4, Praha 1 20

Program Mládež v akci

Program Mládež v akci Program Mládež v akci Akce 2 Evropská dobrovolná služba - vysílání i přijímání jednotlivců - vysílání i přijímání skupin mladých lidí - země EU a partnerské země - cílem je osobní rozvoj dobrovolníka -

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Akce 1. Mládež pro Evropu

Akce 1. Mládež pro Evropu Akce 1 Mládež pro Evropu Výměny mládeže Iniciativy mládeže Projekty participativní demokracie Akce 1.1 Výměny mládeže Setkání mladých lidí ze zemí EU s cílem se vzájemně poznat, porozumět odlišné kultuře,

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

EVS in Library. Projekt Evropské dobrovolné služby v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. Zuzana Čermáková

EVS in Library. Projekt Evropské dobrovolné služby v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. Zuzana Čermáková EVS in Library Projekt Evropské dobrovolné služby v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem Zuzana Čermáková Evropská dobrovolná služba (EDS) Neformální vzdělávací program zaměřený na mladé lidi

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Část první Pobyt studentů SVŠE Znojmo v zahraničí. Článek 1 Základní ustanovení

Část první Pobyt studentů SVŠE Znojmo v zahraničí. Článek 1 Základní ustanovení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz Vyhláška prorektorky pro vnější vztahy č. 3/2015 pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES Evropské služby zaměstnanosti www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES vznik 1993, iniciátor a koordinátor Evropská komise Od r. 2004 je EURES v ČR také součástí veřejných

Více

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby.

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby. Platné znění částí zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 420/2011

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance / lokalizace statutárního orgánu podle projektu

Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance / lokalizace statutárního orgánu podle projektu Přílohy projektu Fast Track Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance / lokalizace statutárního orgánu podle projektu Vnitropodnikový převod zaměstnance Společnost projedná s krajskou pobočkou ÚP podrobnosti

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 2.10.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají

Více

FORMÁLNÍ KRITÉRIA PLATNÁ PRO JEDNOTLIVÉ AKCE PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI V ČESKÉ REPUBLICE, PLATNÁ OD ROKU 2012

FORMÁLNÍ KRITÉRIA PLATNÁ PRO JEDNOTLIVÉ AKCE PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI V ČESKÉ REPUBLICE, PLATNÁ OD ROKU 2012 FORMÁLNÍ KRITÉRIA PLATNÁ PRO JEDNOTLIVÉ AKCE PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI V ČESKÉ REPUBLICE, PLATNÁ OD ROKU 2012 A) FORMÁLNÍ KRITÉRIA PLATNÁ PRO VÝMĚNY MLÁDEŽE, AKCE 1.1. Žádost o grant Akce 1.1 programu Mládež

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Pomoc při vyplnění žádosti o grant projektů EDS

Pomoc při vyplnění žádosti o grant projektů EDS Pomoc při vyplnění žádosti o grant projektů EDS Včasné dodání: správně vyplněná žádost o grant k jedné ze tří uzávěrek (1.2., 1.5., 1.10.) podat žádost na aktuálním formuláři (viz www.mladezvakci.cz) (v

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Více

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ Příloha č. 2 usnesení Rady městské části Praha 12 č. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍ 1. Přesný název projektu 2. Základní údaje o žadateli: NA ROK 216 přesný název žadatele právní

Více

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO.

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO. Doporučený postup pro přijímání vědecko-výzkumných pracovníků ze třetích zemí Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová Mgr. Helena Římská Norské fondy a fondy EHP Donorské státy: První

Více

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání Klíčová akce 1 Projekty mobility osob Klíčová akce 2 Projekty spolupráce Výzva 2017 Na kafe s ERASMEM+ KLÍČOVÁ AKCE 1 Projekty mobility osob Zapojené instituce - školní

Více

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Hlavní město Praha vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v rámci grantového schématu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Obchodní podmínky pro výkon dobrovolnické služby

Obchodní podmínky pro výkon dobrovolnické služby Obchodní podmínky pro výkon dobrovolnické služby obchodní společnosti Voluntair s.r.o. se sídlem: U průhonu 773/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 03595391 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace. Dotační výběrové řízení MPSV pro nestátní neziskové subjekty Vyúčtování neinvestiční MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2006 Finanční prostředky od MPSV na rok 2006 je možné používat do

Více

Konference ekonomických radů

Konference ekonomických radů Konference ekonomických radů Spolupráce vládních resortů při podpoře vnějších vztahů 20. června 2016 Ing. Robert Plaga, Ph.D. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 5, 118 12 Praha

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Jak získat peníze z norských fondů? Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Mgr. Katarína Kukurová 20.3.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků PROGRAM MLÁDEŽ V ČR HODNOCENÍ 2002 AKCE 1 MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY MLÁDEŽE Priority ČNA pro podávané v rámci Akce 1 byly pro rok 2002 stanoveny následovně: 1. podpora multilaterálních mládežnických výměn, propagace

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Projekt Sousedé se stávají přáteli pořádá Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Kontakty - Planungen + Kontakte - Plány 4. - 5. února 2011 Kazdův

Více

EURAXESS Pracovní příležitosti a možnosti cest do zahraničí, informace pro hostující vědce

EURAXESS Pracovní příležitosti a možnosti cest do zahraničí, informace pro hostující vědce EURAXESS Pracovní příležitosti a možnosti cest do zahraničí, informace pro hostující vědce ČVUT, Praha 20.2.2014 Mgr. Zuzana Dobešová Co je EURAXESS? o celoevropská síť servisních center od roku 2003 40

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov).

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). Souhrn přihlášky Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). EVROPSKÉ CENY ZA PODPORU PODNIKÁNÍ 2015 Shrnutí přihlášky Seznam

Více

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY POVINNÉ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ POVOLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST S JAKÝMI ÚŘADY SE CIZINEC S DLOUHODOBÝM POBYTEM

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů Program švýcarsko české spolupráce Platné od 15.2. 2010 SEZNAM ZKRATEK CFCU Centrální finanční a kontraktační jednotka (SO 902 MF) CZP Centrum pro zahraniční

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Pro kombinované turistické pobyty (Rusko-Pobaltí-Rusko atd.), kdy se navštíví RF dvakrát, je zapotřebí vízum pro dva vjezdy.

Pro kombinované turistické pobyty (Rusko-Pobaltí-Rusko atd.), kdy se navštíví RF dvakrát, je zapotřebí vízum pro dva vjezdy. 1. Obecná pravidla získání ruských víz K vjezdu do Ruské federace občané České republiky musí mít vízum, vystavené konzulárním oddělením RF v Praze, které naše cestovní agentura MORAVIA CONTACT po dohodě

Více

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Zlín 12. 9. 2011 Martina Navrátilová Odbor školství, mládeže a sportu PRO SVŮJ VLASTNÍ ROZVOJ 1. Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního

Více

Dobrovolnické centrum při Regionální knihovně Karviná. EDS, Dobrovolnická hra

Dobrovolnické centrum při Regionální knihovně Karviná. EDS, Dobrovolnická hra Dobrovolnické centrum při Regionální knihovně Karviná EDS, Dobrovolnická hra Dobrovolnické centrum Vznik: rok 2014, projekt Cesta k městu statutárního města Karviná (program Mládež v akci) Cíl: vytvoření

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Rozhodnutí tajemníka č. 2/2013 Postup při přijímání nových pracovníků, studentů do pracovního poměru na FROV JU

Rozhodnutí tajemníka č. 2/2013 Postup při přijímání nových pracovníků, studentů do pracovního poměru na FROV JU č.j. 09/0413/13 Vodňany, 1.11.2013 Rozhodnutí tajemníka č. 2/2013 Postup při přijímání nových pracovníků, studentů do pracovního poměru na FROV JU I. postup při přijímání nových pracovníků na Fakultu rybářství

Více

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP

HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP HLÁŠENÍ ÚRAZU POSTUP HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo Generali Pojišťovně na tiskopisu Oznámení o úrazu, ve kterém potvrdí, že zraněný byl v době úrazu pojištěným

Více

Možnosti projektové spolupráce a financování pro vědecké pracovníky

Možnosti projektové spolupráce a financování pro vědecké pracovníky Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a financování pro vědecké pracovníky Mgr. Katarína Kukurová 12.3.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování Studijního stipendia Kraje Vysočina. ze dne č. 13/12

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování Studijního stipendia Kraje Vysočina. ze dne č. 13/12 Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování Studijního stipendia Kraje Vysočina ze dne 2. 10. 2012 č. 13/12 Čl. 1 Úvodní ustanovení Účelem těchto Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Seznamte se, Erasmus+

Seznamte se, Erasmus+ Seznamte se, Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

INEX Sdružení dobrovolných aktivit

INEX Sdružení dobrovolných aktivit INEX Sdružení dobrovolných aktivit Kdo jsme nevládní a nezisková organizace založena v roce 1991 Naše cíle rozvoj mezinárodního dobrovolnictví a aktivního občanství prostor pro získávání zkušeností, znalostí

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Zákon o dobrovolnické službě. Dobrovolnická služba (a)

Zákon o dobrovolnické službě. Dobrovolnická služba (a) Zákon o dobrovolnické službě číslo 198/2002 Jiři Pstružina PROSPECTUS M2.1.1 Zákon o dobrovolnické službě 1 Dobrovolnická služba (a) Činnost v sociální oblasti (nezaměstnaní, sociálně slabí, zdravotně

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu. Čl. 1 Působnost pravidel

Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu. Čl. 1 Působnost pravidel Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydává pro účely uskutečňování Systému výuky českého

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality

V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality Odbor prevence kriminality MV České republiky vyhlašuje výzvu pro výběr kandidátů na pozici asistent prevence kriminality.

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byla zřízena zejména v oblastech rozvoje duchovních hodnot, vědy,

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

etwinning workshop učitel IN 2016

etwinning workshop učitel IN 2016 etwinning workshop učitel IN 2016 ETWINNING PARTNERSTVÍ ŠKOL V EVROPĚ PROJEKTY SPOLUPRÁCE NA DÁLKU KOMUNITA EVROPSKÝCH ŠKOL Lektoři: Zdeněk Heteš hetes@zsmltu.cz Václav Fišer fiser@zskomtu.cz Národní podpůrné

Více

III. Základní ustanovení

III. Základní ustanovení Realizace Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízenívyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty III. Základní

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 obecné informace o programu 15.4.2010 Kulturní dědictví v partnerských městech I 12. září 16. září 2007 Česká Třebová (koordinátor, ČR), Agrate Brianza (Italie), Olawa (Polsko),

Více

Evropa pro občany Obecné informace Praha

Evropa pro občany Obecné informace Praha Evropa pro občany 2007-13 Obecné informace 18.6.2013 Praha Program Evropa pro občany je hlavním programem Evropské unie pro částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

Zaměstnáváte vědecko-výzkumné pracovníky ze zahraničí? Třešť, 25. 4. 2012

Zaměstnáváte vědecko-výzkumné pracovníky ze zahraničí? Třešť, 25. 4. 2012 Zaměstnáváte vědecko-výzkumné pracovníky ze zahraničí? Třešť, 25. 4. 2012 Kdo jsme? EURAXESS Česká republika Součást Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. Finanční podpora Ministerstva školství,

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Kontakty:

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

30/2012 Sb. VYHLÁŠKA

30/2012 Sb. VYHLÁŠKA 30/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. ledna 2012 o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavy Energetický regulační

Více

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Podrobné informace Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Forma: Cílová skupina: Způsob přihlášení: Vzdělávací kurz proběhne prezenční formou v jednom 5denním bloku vždy po 8 vyučovacích hodinách/den.

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Žádost organizace o státní dotaci v roce 2007 (zašlete též elektronicky)

Žádost organizace o státní dotaci v roce 2007 (zašlete též elektronicky) Žádost organizace o státní dotaci v roce 2007 (zašlete též elektronicky) obecná část Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace: MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Název dotačního

Více

Identifikace organizace

Identifikace organizace Číslo žádosti (vyplní nadace) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU, Nadačního fondu FRAGILIS se sídlem Na Pomezí 19, 15000 Praha 5, Česká Republika, zapsaném v nadačním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,

Více

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Hradec Králové, 30. května 2016 č. j. DFF/256/16 Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Výnos FF UHK o organizačním zajištění studijních pobytů a praktických stáží studentů a mobilitách akademických a administrativních

Více

Prezentace programu Leonardo da Vinci

Prezentace programu Leonardo da Vinci Prezentace programu Leonardo da Vinci Středn edníprůmyslov myslová škola polytechnická Centrum odborné přípravypravy Zlín, 2. června 2010 Program Leonardo da Vinci osobyúčastnícíse odborného vzdělávánía

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.)

Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.) Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (MŠMT Program I.) Obecná část Kód programu: Dotace pro rok: 2008 Název dotačního programu: Evidenční číslo: 1) Název

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 14. února 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Klíčová Akce 2 (1.2)

Klíčová Akce 2 (1.2) Dům zahraniční spolupráce Erasmus+: Mládež Erasmus + Mládež 4,1 mil. eur (2014) Klíčová Akce 1 (1.1, 2.1, 3.1, 4.3) Klíčová Akce 2 (1.2) Klíčová Akce 3 (1.3, 5.1) 2,8 mil. eur (výměny, EDS) 480 000 eur

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže EVROPSKÉ CENTRUM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže Program 1. Norské fondy a fondy EHP 2. Srovnání aktivit

Více

Žádost. o jmenování na služební místo vrchní ministerský rada ředitel odboru, FM 1968, v odboru 57 Bezpečnost a krizové řízení

Žádost. o jmenování na služební místo vrchní ministerský rada ředitel odboru, FM 1968, v odboru 57 Bezpečnost a krizové řízení Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vrchní ministerský rada ředitel odboru, FM 1968, v odboru 57 Bezpečnost a krizové řízení o jmenování na služební místo vrchní ministerský

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Ing. Petra Brejšová Telefon: 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA 13569/2016 Počet listů dokumentu:

Více