Závěrečná zpráva Kulatý stůl - setkání vysílajících a hostitelských organizací EDS Rezidence Dlouhá, Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva Kulatý stůl - setkání vysílajících a hostitelských organizací EDS Rezidence Dlouhá, Praha 28.- 29.4.2010"

Transkript

1 Závěrečná zpráva Kulatý stůl - setkání vysílajících a hostitelských organizací EDS Rezidence Dlouhá, Praha Obsah: Program kulatého stolu...1 Seznam účastníku.. 2 Možnost budoucí spolupráce mezi účastníky....2 Tvorba Receptů- společná témata k řešení..2 Pool café- další společná témata k řešení...3 Další podnětné návrhy a nápady...4 Příloha 1: Výsledky hodnocení kulatého stolu účastníky..5-6 Příloha 2: Novinky a změny v EDS za rok Příloha 3: Dotazník pro zájemce o EDS Příloha 4: Účastníky upravená metodika»víza a jak na ně?« Příloha 5: Evropský rok dobrovolnictví 2011 (prezentace v powerpointu) Dlouhodobým cílem těchto setkání je zvýšení kvality běžících a budoucích projektů EDS. Záměrem tohoto setkání byla především výměna zkušeností mezi mírně/ více zkušenými vysílajícími a hostitelskými organizacemi s projekty EDS, získání praktických tipů na práci s dobrovolníky, konkrétních příkladů. Dalším cílem bylo informovat účastníky o aktualitách, změnách v EDS a také co ČNA v souvislosti s EDS chystá v blízké budoucnosti. Důležitým prvkem setkání bylo také navázání nových a prohloubení již stávajících partnerství a spolupráce mezi vysílajícími a hostitelskými organizacemi na poli EDS. Věříme, že toto konkrétní setkání k dlouhodobému cíli přispělo. Program kulatého stolu Simulační hra krize v projektu - Pool café další společní témata k řešení Coffeebreak Uvítání - Představení roku dobrovolnictví - Seznámení účastníků - Zodpovídání dotazů ČNA - Hodnocení Oběd Oběd Představení novinek z ČNA - Tvorba receptů - společná témata k řešení Coffeebreak Vzdělávací proces dobrovolníka - Otevřená diskuze (krize v projektu, předčasný odjezd) Večeře ve městě

2 Seznam účastníků (z celkového počtu 15 přihlášených se zúčastnilo 12) Jméno organizace včetně čísla účastníka v seznamu 1. YMCA Ústí nad Labem 2. o.s.oko 3. DUHA 4. Nezúčastnila se 5. Krůček 6. Nezúčastnil se 7.Hestia 8.o.s.Akropolis 9.PTPI 10.Slezská Diakonie 11.Nezúčastnil se 12.INEX 13.SADBA 14.MŠ Štíbrova 15.DDM Kamarád Česká Třebová Jméno organizace Jméno koordinátora místo projektu EDS očekávaný přijezd dobrovolníka/ků délka EVS Ubytování* Jaz. kurzu* MŠ Štíbrova Klára Vyhnálková Praha 8 09/2011, 10/ měsíců X X SADBA Jana Švecová Praha 8 09/ měsíců X X MC Krůček Jarka Herbichová Svitavy 02/ měsíců X X Duha Jana Doudová Praha 1 2/2010, 2/ měsíců X X Možnost budoucí spolupráce mezi účastníky *Mám zájem o spolupráci při zajištění Tvorba Receptů- společná témata k řešení Cílem této části programu bylo sdílet zkušenosti s ohledem na dané téma a sepsání tzv. receptu, tedy ideálu, jak by daná věc mohla fungovat. Níže jsou předloženy nejzajímavější výstupy k jednotlivým tématům. 1, INTERAKCE - Jak by měla vypadat spolupráce VO a HO? - vyjasnit si role (activity agreement), budovat silná partnerství při společných účastech organizací na seminářích k programu 2

3 2, APPLICATION - Jak zvýšit šance na vyslání dobrovolníka? - znát hostitelskou organizaci osobně (využít kontakty z mezinárodních školení) - motivační dopisy psát přímo na tělo jednotlivým projektům (v motivačním dopise by měla být již zmínka o vysílající organizaci a kontaktní osobě ve vysílající organizaci) - informovat dobrovolníka o malé šanci na přijetí na projektech ve Velké Británii a jiných žádaných destinacích (větší šance je např. ve Východní Evropě) - využívat informační síť Eurodesk, weby youthnetworks.eu a youthforeurope.eu - bez jasného závěru, zda-li je lepší posílat žádost dobrovolníka za organizaci či toto nechat přímo na něm 3, MENTORING - Kdo je vhodný mentor a jak by měl správný mentoring vypadat? Ad 1: - ideálně s vlastní zkušeností s EDS - ideálně stejné pohlaví, rodilý občan hostitelské země (případně cizinec, který žije v hostitelské zemi dlouhodobě). - ideálně, aby bydlel na stejném místě, kde dobrovolník pracuje Ad 2: - nemusí jít o pravidelná setkávání, důležité je však, aby mentor chápal vzdělávací smysl EDS - pokud si dobrovolník najde lidské zázemí v jiném člověku, i tak je dobré se scházet s mentorem alespoň 1x měsíčně je např. možno vymyslet důvody k setkání (e.g.: probrat youthpass, ubytování ) - zajistit výstup pro HO 4, PROPAGACE - Jak propagovat EVS v rámci organizace? - DVD, přednášky na školách, prezentace pro veřejnost - na web organizace dát zkušenosti dobrovolníků s EDS - využít regionální média (tv, rádio, noviny) 5, VÝBĚR DOBROVOLNÍKA - Jak vybírat/vybrat toho správného EDS (na hoštění)? - mimo klasický postup padlo doporučení telefonovat (Skype) - vlastní iniciativa dobrovolníků je taktéž dobrým vodítkem - seznámit dobrovolníka s problematickými body v projektu 6, CO PO NÁVRATU - Jak "využít" dobrovolníky po návratu z EDS? - mentoring - tvorba nových projektů - besedy se studenty ( potenciálními dobrovolníky) - prezentace EDS pro veřejnost - kontakt předem čím více setkání před EDS, tím lepší vztahy po EDS Pool café- další společná témata k řešení Motivace dobrovolníků - dávat dobrovolníkům zpětnou vazbu - zahrnout mini-projekty, podporovat vlastní iniciativu dobrovolníků - nabízet i popracovní aktivity - navštěvovat i jiné organizace (nebo dokonce domluvit s jinou organizací krátkou výměnu dobrovolníků) Pojištění - za vyplňování formuláře je zodpovědná koordinační organizace, nicméně je výhodou, když formulář vyplňuje přímo vysílající organizace - před odesláním na E.B.A./AXA musí vytisknutý formulář podepsat zástupce vysílající organizace a dobrovolník - pojištění před a po konci aktivit automaticky doplněno pojišťovnou - při vysílání delším než 6 měsíců odhlásit zdravotní pojištění v ČR Víza - viz upravená metodika k získání víza Příloha č.4 (str.12-15): Víza a jak na ně? 3

4 Další podnětné návrhy a nápady - projít si EIku a popis projektu společně s mentorem i dobrovolníkem - při projektech skupinové EDS nevybírat účastníky ze stejných zemí - Klíče pro život jako evaluační nástroj pro EVS - - zkontrolovat datum vypršení akreditace při přijetí nových dobrovolníků musí být akreditace platná až do jejich odjezdu - malé změny v textu EI je možné zaslat přímo příslušnému pracovníkovi ČNA (např. změna kontaktu, adresy, statutární osoby ) - použití fotografií a osobních údajů dobrovolníka lze ošetřit podepsáním prohlášení: 1. Dobrovolník souhlasí s tím, že jím poskytnuté *osobní údaje* budou použity k informování pracoviště, které si dobrovolník zvolí pro svou činnost, pro vnitřní potřebu dobrovolnického programu, zejména k evidenčním a statistickým účelům, a pro sjednání pojištění dobrovolníka. 2. Dobrovolník dává souhlas se *zveřejňování svých zpráv* včetně fotografií nebo jejich částí týkajících se průběhu dobrovolné služby zasílaných na společnou mailovou adresu za účelem podpory a propagace dobrovolnictví. (text poskytla Mgr. Jana Švecová, SADBA) 4

5 Příloha 1: Kulatý stůl pro vysílající a hostitelské organizace, Hodnocení Kulatého stolu pro VO a HO EDS , Praha, Rezidence Dlouhá Jak na vás působilo prostředí, ve kterém se setkání konalo? a) Ubytování,seminární prostory, okolí 2X 3X 7X 2. Byli jste spokojeni s přístupem/podporou týmu, během právě končícího setkání. 1X 11X Komentář: -líbí se mi otevřenost a heslo žádná otázka není hloupá Hodnocení programu: Co vám přinesly jednotlivé bloky programu? Podle toho jakým přínosem pro vás byly a jak se vám líbily jednotivé bloky, zaškrtněte prosím na ose od 1 (málo) až 5 (hodně) 1. den Seznamovací aktivity 1 (málo) (hodně) Průměrná známka: 3,6 Novinky a priority: 1 (málo) (hodně) Průměrná známka: 4,3 Recepty společná témata k řešení: 1 (málo) (hodně) Průměrná známka: 4,5 Vzdělávací proces dobrovolníka: 1 (málo) (hodně) Průměrná známka: 3,6 Otevřená diskuse (Krize v projektu, předčasný odjezd): 1 (málo) (hodně) Průměrná známka: 4,6 2. den 5

6 Simulační hra: 1 (málo) (hodně) Průměrná známka: 3,8 Pool café : 1 (málo) (hodně) Průměrná známka: 4,3 Představení roku dobrovolnictví : 1 (málo) (hodně) Průměrná známka: 4,8 Zodpovězte prosím následující otázky: Jak hodnotíte vyváženost zvolených metod? -vyhovující zaměření kulatého stolu - metody fajn, neformální, přínosné, vhodné - nenudila jsem se, což asi svědčí o dobré vyváženosti. Méně sedících metod. - spokojená -positivní bylo časté sdílení zkušeností - Školení bylo zcela vydařené, účastník neměl možnost začít se nudit. Kterou část programu považujete za nejdůležitější? -výměna zkušeností, informace o novinkách - večeře, je to velmi neformální, vymýšlí se nové věci -recepty - výměna informací a zkušeností - Žádnou, vždy si člověk najde něco, co třeba podvědomě ví, ale připomene si to. -Sdílení zkušeností z jednotlivých organizací. Kterou část programu byste případně vypustili, pozměnili (PROĆ a JAK)? - neměla bych potřebu něco změnit - energisery jsou fajn, ale díky, že nebyly - Myslím, že každá část měla svůj význam. - Zkrátila pauzy, bylo to jako jídlo přerušované přednáškami. - Simulační hra nejistota, nejasnost. Splnilo toto setkání vaše očekávání? 11X Ano zcela 1X Ano z části Ne (proč?) Komentář: Absolutně! Mnoho inspirace, nových podnětů, další motivace v práci. Těším se na příště Děkujeme za vaše názory a komentáře Organizátoři setkání 6

7 Příloha 2: Kulatý stůl pro vysílající a hostitelské organizace, Novinky a změny v EDS rok 2010: Personální v týmu A2: - Jana Draslarová projektová asistentka na ½ úvazek na akci 2 (administrativa, vysílání dobrovolníků EDS, urgence závěrečných zpráv EDS, konzultace ) Obsahové: 1) Změna pevných a paušálních částek v EDS (pozor na zpracování rozpočtu!) vysílání: 480 Euro /dobrovolník přijímání: 420 Euro/dobrovolník/měsíc koordinace org./dobrov.: 130/100 Euro cestovné: 90% posílené mentorství: 250 Euro/dobrovolník/měsíc úvodní přípravná návštěva: 45 Euro/účastník/noc 2) Aktuální formuláře a dokumenty EDS na rok 2010 Expression of Interest, Žádost o grant + aktualizované metodiky Jak vyplnit formulář EI, Jak vyplnit žádost o grant. Dále aktuální průvodce programem Mládež v akci. Vše ke stažení na webu 3) Nové priority programu MvA a EDS Roční evropské priority programu Mládež v akci: 1. Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, 2. nezaměstnanost mládeže a podpora aktivní účasti nezaměstnaných mladých lidí ve společnosti, 3. zvyšování povědomí a mobilizace mladých lidí v oblasti globálních témat. Národní priority programu Mládež v akci: 1. podpora dobrovolnictví, 2. podpora celoživotního učení prostřednictvím rozvoje klíčových kompetencí, jak jsou definovány v Pasu mládeže, 3. rozvoj dialogu o implementaci nového Evropského rámce spolupráce, 4. rozvoj programu v příhraničních oblastech, zvláště pokud se jedná o aktivity s jasnou preshraniční dimenzí (potenciál projektu využívat geografické blízkosti partneru, která umožňuje efektivní a intenzivní plánování a follow-up projektových aktivit, silně a udržitelně zapojit místní komunity, rozvíjet kulturně spřízněná témata a komunikovat v jazycích běžných v daném regionu). Akce 2 Evropská dobrovolná služba (EDS): - zapojení nových organizací prvožadatelů, především do individuální EDS, - zviditelněni EDS a dobrovolnictví jako takového, - zapojení mládeže s omezenými příležitostmi do EDS a krátkodobé EDS. 4) Pojištění AXA: - pojištění pro dobrovolníky zajišťuje European Benefits Administrators (EBA). mají novou webovou stránku - elektronický formulář na vyplnění pojištění stále funguje, má ale jinou podobu. 5) Problémy s pojištěním: 7

8 Dne 1. ledna 2010 nabyla účinnosti novela zákona o pobytu cizinců (zákon č. 326/1999 Sb.), která přináší změny v prokazování zdravotního pojištění cizinců s krátkodobým i dlouhodobým pobytem na území České republiky: Obdobně jako u krátkodobého víza musí i cizinec žádající o udělení víza k pobytu nad 90 dnů předložit před vyznačením víza do cestovního pasu doklad o cestovním zdravotním pojištění. Rovněž toto pojištění musí zajišťovat úhradu nákladů léčení do výše minimálně EUR. Novinkou však je, že tento doklad musí vystavit pojišťovna, která je podle zákona o pojišťovnictví oprávněna provozovat toto pojištění na území České republiky pojistná smlouva tedy musí být uzavřena s pojišťovnou mající oprávnění působit v České republice. Zároveň je cizinec povinen předložit doklad o zaplacení pojistného. Momentálně jedná ČNA s EK a AXA/ EBA o možnostech řešení. Do doby, než se nalezne řešení schůdnější, si mohou žadatelé o grant požádat o navýšení grantu v položce Víza a očkování a pojistit dobrovolníka u české pojišťovny. 6) Podpora mentoringu: Pracovní skupina Mentoring zpracovala dotazník týkající se potřeb mentorů a hostitelských organizací. Již máme k dispozici výstupy z dotazníku, se kterými bude skupina dále pracovat. Připravujeme školení pro mentory termín: možnost přihlásit se přes Dorazila také všemi dlouho netrpělivě očekávaná brožura pro mentory Mentorna (k nahlédnutí v A2). 7) Rok 2011 bude vyhlášen rokem dobrovolnictví s rokem dobrovolnictví budou spojené propagační aktivity, do kterých se můžete zapojit. Kontaktní osoba za ČNA Josef Boček 8) Přesun dobrovolníků EDS z jednoho projektu do jiného - bude nadále výjimečně možný pouze v případě, že se původní a nová hostitelská organizace domluví na následujícím: Původní hostitelská organizace zašle nové hostitelské organizaci poměrnou část grantu na dokončení projektu dobrovolníka EDS. Pozor! Zodpovědnost za vypracování závěrečné zprávy a vyúčtování zůstává na původní hostitelské organizaci. Pokud se takto obě organizace domluví, neprodleně informují ČNA, ta s nimi podepíše deklaraci o srozumění a po podpisu všemi stranami může změna/ přesun dobrovolníka EDS proběhnout. 8

9 Příloha 3: Dotazník pro zájemce o EVS I. Osobní data: Jméno: Příjmení: Adresa bydliště (ulice + č.p.) PSČ: Město: Telefon domů: Mobilní telefon: Fax: , web: Datum narození: Místo narození: Národnost: Rodinný stav: Číslo pasu: II. Vzdělání: Základní: Středoškolské: Vysokoškolské: Jiné: III. Zaměstnání: Zaměstnání: Zaměstnavatel - škola: Kontakt do 9

10 momentálního zaměstnání: Kulatý stůl pro vysílající a hostitelské organizace, IV. Kontaktní osoba (v případě onemocnění či jiné události): Jméno a příjmení: Adresa: Město a PSČ: Telefon: V. VZDĚLÁNÍ, HOBBY, MOTIVACE 1. Školní docházka, studium (typ školy - obor, kdy a způsob ukončení): 2. Vaše jazykové znalosti: 3. Aktivity/ hobby/ zájmy: 4. Jaké jsou Vaše mezinárodní zkušenosti? Účastnil(a) jste se výměn mládeže, školení, seminářů, stáží či jiných zahraničních projektů apod.: 10

11 5. Další zkušenosti / dovednosti, které byste rád(a) uvedl(a)?: 6. Řidičský průkaz: VI. EVS 1. Co očekáváte od "Evropské dobrovolné služby" a z jakých důvodů se EVS chcete zúčastnit? 2. Jaký typ (zaměření) projektu upřednostňujete (Uveďte oblast působení)? 3. V jaké zemi chcete EVS vykonávat (Napište zemi nebo více zemí a uveďte, které dáte přednost)? 4. Vámi preferované datum zahájení EVS / zakončení EVS: 11

12 5. Další informace/ požadavky: 6. Pokud hodláte strávit 1/2-1 rok v zahraničí, uveďte, co vás k tomu vede, popř. jaké si dokážete představit problémy, přínosy apod. : 7. Vaše specifické požadavky v projektu EVS (např. strava, ubytování, speciální doprovod v případě tělesného postižení, jazykový předodjezdový kurz, přípravná návštěva apod.): 8. Máte určité zdravotní či jiné problémy, které by mohly narušit chod Vaší dobrovolné práce? (např. zdravotní problémy jako alergie, astma apod., prodělané choroby, následky chirurg. operace, psychické problémy ) 9. Máte zápis v rejstříku trestů?: NE ANO (uveďte jaký) Jiné poznámky, které chcete uvést: V.. dne. Čestně prohlašuji, že výše mnou uvedené informace jsou pravdivé a zakládají se na skutečnosti v souvislosti s mou osobou. Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly použity pro vnitřní potřebu vysílající organizace:. pro účely programu EVS. Podpis zájemce. Podpis zástupce vysílající organizace 12

13 Příloha 4: Víza pro dobrovolníky EDS z partnerských zemí aneb jak na byrokracii! Vízová povinnost do zemí schengenského prostoru (tedy i České republiky) se podle nařízení Rady EU 539/2001/ES vztahuje na občany následujících sousedních partnerských zemí programu Mládež v akci: Albánie, Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Chorvatsko, Gruzie, Srbsko, Makedonie (F.Y.R.O.M od roku 2010 bezvízový styk při pobytu do 90 dnů délky ), Moldávie, Ukrajina a Rusko a středomořských partnerských států (kromě Izraele) a Turecko. Podmínky vstupu dobrovolníků z partnerských zemí do programu jsou vázány na příslušnou legislativu, v případě České republiky se jedná o tzv. cizinecký zákon č. 326/1999 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), 1 který upravuje pobyt cizinců na území ČR. V souvislosti se vstupem ČR do Schengenu v prosinci 2007 byla stejný měsíc schválena novela cizineckého zákona, která na základě směrnice Rady 2004/114/ES o podmínkách vstupu občanů třetích zemí za účelem studia, studentských výměn, nevýdělečných školení a dobrovolné služby z roku 2004 mimo jiné upravila i podmínky pro některé dobrovolníky EDS v rámci paragrafu 64 Studium. 2 To prakticky znamená, že když hostitelská organizace přijme dobrovolníka z partnerské země ve věku let, může zařizovat dlouhodobé studijní vízum. Pro dobrovolníka ve věku let nadále platí, že musí žádat o vízum za účelem ostatní (tedy ani ne pracovní vízum, ani ne studentské na tomto je potřeba trvat, úředníci o tom často nevědí). Výhody dlouhodobého víza Dobrovolník nemusí každé tři měsíce vycestovat ven z ČR a žádat o nové vízum Administrativní procedury spojené s vyřízením dlouhodobého víza jsou sice relativně vysoké a časově náročné, a to jak pro dobrovolníka, tak i pro hostitelskou organizaci. Nakonec se ale vyplatí a dobrovolník i hostitelská organizace jsou ušetřeni řešení krátkodobého víza 4x během 1 roku. Co je potřeba si připravit? 1 Zákon o pobytů cizinců na území České republiky byl několikrát novelizován. Poslední novelizace proběhla zákonem č. 379/2007 ze dne e) odborná praxe a dobrovolná služba mládeže ve věku od 18 do 25 let, určená k získání praktických, odborných zkušeností cizincem, uskutečňovaná v tuzemské hostitelské organizaci jako součást projektu programu nebo iniciativ Evropské unie, popřípadě obdobného státního programu a organizačně zajišťovaná nebo koordinovaná k tomuto účelu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditovanou právnickou osobou se sídlem na území nebo právnickou osobou se sídlem mimo území, která má na území organizační složku. 64 v odstavci f) také myslí na účastníky dalších programů EU a umožňuje zisku studentského víza osobám, účastnícím se následujících projektů: výměna zkušeností a studijní pobyty osob odpovědných za vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, pokud tyto činnosti jsou vykonávány v rámci programů nebo iniciativ Evropské unie nebo v rámci mezinárodních smluv. Dokumenty 13

14 Dokumenty pro žádost o vízum (zařizuje hostitelská organizace v České republice): 1. Zvací dopis od organizace 2. České národní agentura vydá na požádání potvrzení o schválení grantu hostitelské organizaci a účasti dobrovolníka na projektu 3. potvrzení o ubytování pro dobrovolníka (předložení nájemní smlouvy nebo podpis ubytovatele na ověřeném pozvání); 4. potvrzení o registraci organizace v registru občanských sdružení podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů ne starší než tři měsíce (vydává Ministerstvo vnitra, vyřízení může dle zákona trvat až tři týdny, ale telefonicky se lze domluvit na velmi rychlém vyřízení); 5. ověřené stanovy organizace; 6. dokument dokládající jmenování/volbu současného statutárního zástupce; 7. plná moc pro koordinátora aby například mohl podepsat zvací dopis organizace (v případě, že vízum nevyřizuje přímo statutární zástupce organizace); 8. smlouvu o pojištění s AXA. Pokud ji ještě nemáte, o pojištění se píše i na dokumentu od ČNA to většinou stačí. Pojištění se pak dá k nahlédnutí při vyzvednutí víza. Pozn. Všechny dokumenty musí být v češtině. Na zastupitelském úřadě v příslušné zemi akorát sbírají a kontrolují kompletnost žádosti a následně je posílají do ČR na posouzení. Taktéž je dobré si zjistit specifika o žádost na zastupitelském úřadě, kde bude dobrovolník žádat. Pro jeden zastupitelský úřad může být žádost s výše uvedenými dokumenty již kompletní, jiné požadují ještě další dokumenty. V případě, že dobrovolník již v ČR je na EVS na krátkodobé vízum a zařizuje si vízum dlouhodobé, je nutné dodat ještě tyto dva dokumenty. 9. Výpis z trestního rejstříku dobrovolníka v ČR (některé konzuláty ČR v zahraničí ho po žádosti dobrovolníka zařizují sami). Při žádosti o vízum v zemi dobrovolníka je někdy také potřeba dodat výpis z rejstříku trestů v zemi původu (sdělí na příslušném zastupitelském úřadě). 10. Pojištění pro dobrovolníka dobrovolníci EDS jsou (pro organizaci bezplatně) pojištěni prostřednictvím společnosti AXA. Je možné telefonicky zažádat AXA, resp. jejich pobočku pro EVS dobrovolníky European benefits, o certifikát k pojištění. 11. Potvrzení od lékaře - doklad od lékaře, že dobrovolník je zdravý. Pokud organizace začne vyřizovat všechny dokumenty v logickém sledu, tak je může mít připravené pro dobrovolníka během tří týdnů až jednoho měsíce. Po vyřízení všech dokumentů je dobré nechat je všechny úředně ověřit, pro případ, že je organizace bude potřebovat znovu (např. když se jde dobrovolník zaregistrovat na Cizineckou policii viz dále). Pak všechny získané dokumenty zašlete vysílající organizaci, která je předloží na příslušném zastupitelském úřadě (česká ambasáda) k žádosti o vízum. V případě, že si s něčím nevíte rady, volejte na informační linku Cizinecké policie (Informační linka pro pobyt cizinců na území ČR: pondělí - čtvrtek 9: hod., pátek 9:00 14:00 hod. tel: , ). 14

15 Dlouhodobá víza vydává na žádost cizince na příslušném zastupitelství ČR oddělení cizinecké policie. Zákonná lhůta na posouzení žádosti o vízum je 120 dní. Konzuláty často vyřizují žádosti v kratší době, zvláště po apelu ČNA nebo hostitelské organizace. V žádném případě se na to však nelze spoléhat. Z výše uvedeného je patrné, že skoro všechny dokumenty, které dobrovolník potřebuje na víza, musí zařídit hostitelská organizace. Vyřízení žádosti o vízum může trvat až 4 měsíce, a je proto důležité s procesem vyřizování začít včas, aby dobrovolník mohl přijet na projekt v době plánovaného začátku. Po příjezdu se dobrovolník musí registrovat (do 3 dnů) na příslušném oddělení Cizinecké policie ČR. To obecně platí pro všechny dobrovolníky nehledě na jejich zemi původu (dobrovolníci z partnerských zemí k tomu potřebují dlouhodobé vízum, krátkodobé nestačí), ve skutečnosti se ale registrují většinou jen ti dobrovolníci, kteří musí kvůli svému vízu. Z rozhovorů s dobrovolníky vyplývá, že tato procedura bývá časově náročná a relativně frustrující (dlouhé fronty, nepřehledný systém, nedostatek informací v cizích jazycích proto je dobré, aby tam s dobrovolníkem šel česky mluvící doprovod). K registraci je potřeba pas, potvrzení o pojištění od AXA (+kartičku o pojištění) a odhodlání. Na Cizinecké policii (všichni se hlásí na oddělění v Koněvově ulici 32) se vyplní jen krátký formulář o dobrovolníkovi (popis práce, místo ubytování) a předloží se pojištění. Podpora ČNA ČNA se snaží hostitelským organizacím i dobrovolníkům se zařizováním víz pomáhat, zejména tím, že vydá potvrzení o přijetí dobrovolníka do projektu a o poskytnutí finanční podpory na jeho pobyt, nebo případně telefonicky apeluje na příslušném konzulátu, kde dobrovolník žádá o vízum. Důležité webové adresy 15

16 Příloha 5: Kulatý stůl pro vysílající a hostitelské organizace, Evropský rok dobrovolnictví 2011 Evropská historie ERD 2011 Mezinárodní rok dobrovolnictví 2001 Aliance pro Evropský rok dobrovolnictví 2011 Doporučení EK 3. června 2009 Rozhodnutí Rady EU 27. listopadu 2009 Ustavení národní koordinačních orgánů jaro

17 Česká historie ERD Zákon o dobrovolnické službě jako reakce na Mezinárodní rok dobrovolnictví 2001 České předsednictví v Radě EU v 1. pol dobrovolnictví jako hlavní téma v oblasti mládeže - Evropská konference o mládeži Mobilita mladých dobrovolníků v EU - dopis ministra Lišky apelující na přijetí roku 2011 jako ERD Návrh ERD v ČR Cíle - zlepšení prostředí, odstranění překážek - zvýšení kvality dobrovolných činností - ocenění a uznání dobrovolnictví - zvýšení povědomí o hodnotě dobrovolnictví Mezirezortní koordinační výbor MZ měst - státní správa MŠMT, MV, MPSV, MŽP, MZV, - samospráva Asociace krajů, Sdružení obcí a - média ČT a Čro - NNO Rada vlády pro NNO, ČRDM, Hestia 17

18 Návrh ERD v ČR Předběžný harmonogram 2010: sestavení MKV a jeho první zasedání příprava projektu pro EK, zajištění rozpočtu MŠMT analýza aktuální situace, sestavení databáze institucí a NNO příprava mediální kampaně a webové prezentace Návrh ERD v ČR Předběžný harmonogram 2011: 01 zahajovací akce/konference tematické měsíce (např. d. v sociálních službách, ve zdravotnictví, d. seniorů, mezinárodní d., komunitní d. ad.) 12 ukončení a první zhodnocení kampaně Kontinuální mediální kampaň s 18

19 Aktivity navržené MKV Zmapování současné situace (programy, zdroje, výzkumy, projekty, dokumenty) Národní zpráva o dobrovolnictví Novelizace zákona o DS Aktivní role ČR v pracovní skupině EK k mobilitě mladých dobrovolníků Rozpočet EU 8 mil. EUR na všechny ČS Pro ČR cca mil. Kč + min. 20 % kofin. ČR pro rok 2011 Zvláštní výzva MŠMT cca 5 mil. KČ v roce 2010 i v roce 2011 Ostatní resorty??? 19

20 Kulatý stůl pro vysílající a hostitelské organizace, Otázky, komentáře, doporučení? Kontakt: Josef Boček ČNA Mládež, NIDM Na Poříčí 4, Praha 1 20

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních Studium v zahraničí University Evropa Geisteswissenschaften USA Estudiantes internacionales Fakulta humanitních studií Transcript of Records Německo Francie Bibliothek Étudier à l étranger Španělština

Více

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat.

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. HLAS Z RADNICE Každý z nás byl, je, či určitě bude někdy

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU VÍTEJ! Ústecká zkušenost - uplatňování nezaměstnaných v rámci akreditované dobrovolnické služby.

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU VÍTEJ! Ústecká zkušenost - uplatňování nezaměstnaných v rámci akreditované dobrovolnické služby. ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU VÍTEJ! Ústecká zkušenost - uplatňování nezaměstnaných v rámci akreditované dobrovolnické služby. 1 Úvod str. 4 - Úvodní slovo vedoucí projektu Vítej! Mgr. Lenka Černá - Proč

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení na služby zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Příručkou

Více

PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ

PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ UJAK PRAHA, CSVŠ PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ Tato příručka byla zpracována v rámci projektu Zahraniční mobilita vysokoškolských pracovníků (Foreign Mobility of Universities

Více

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory Zpracoval Vzdělávací institut Středočeského kraje Tato publikace je realizována v rámci klíčové aktivity 9 Management dobrovolnictví

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

Průvodce Evropskou dobrovolnou službou pro knihovny

Průvodce Evropskou dobrovolnou službou pro knihovny Průvodce Evropskou dobrovolnou službou pro knihovny Zpracovala Zuzana Čermáková, Severočeská vědecká knihovna Vytvořeno: březen 2013 Obsah Úvod... 3 Stručně o programu Mládež v akci... 4 Evropská dobrovolná

Více

METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY

METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY Renata Janíčková, Vladimíra Zmeškalová Metodika práce s dobrovolníky Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Náhradní

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Evropská migrační síť

Evropská migrační síť Evropská migrační síť Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ODBORU AZYLOVÉ A MIGRAČNÍ POLITIKY MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY Vážení, informační

Více

MANUÁL PORADENSKÉHO PROCESU

MANUÁL PORADENSKÉHO PROCESU MANUÁL PORADENSKÉHO PROCESU PETRA DRAHOŇOVSKÁ MICHAELA SVOBODOVÁ CARMEN VÁŇOVÁ PRACOVNÍ NÁVYKY jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

PRŮVODCE evropským trhem práce

PRŮVODCE evropským trhem práce PRŮVODCE evropským trhem práce Praktické informace pro zájemce o práci v zahraničí Úvod... RNDR. PETR NEČAS Ministr práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR EURES Klub mladých Evropanů,

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice INFORMACE PRO INVESTORY Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční

Více

PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTI O AKREDITACI

PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTI O AKREDITACI M I NISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍ C H VĚCÍ Č ESKÉ REPUBLIKY PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTI O AKREDITACI 15. 10. 2014 verze s označenými změnami Obsah A. Úvod... 1 B. Organizační pokyny... 1 C. Akreditační

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Průvodce formulářem EI Expression of Interest 2011 Vyjádření zájmu organizace EDS

Průvodce formulářem EI Expression of Interest 2011 Vyjádření zájmu organizace EDS Průvodce formulářem EI Expression of Interest 2011 Vyjádření zájmu organizace EDS Budoucí organizace vyjadřuje vyplněním formuláře EI svůj zájem zapojit se do vzdělávacího programu Mládež v akci v rámci

Více

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích Praha 2011 Česká kancelář programu Culture Tento projekt

Více

Metodika práce s CS v oblasti pracovního poradenství a zprostředkování práce. Inovativní produkt projektu

Metodika práce s CS v oblasti pracovního poradenství a zprostředkování práce. Inovativní produkt projektu Metodika práce s CS v oblasti pracovního poradenství a zprostředkování práce Inovativní produkt projektu Najdu si své pracovní místo CZ.2.17/2.1.00/34086 Obsah: 1. Zapojení klientů do služeb RUBIKON Centra...

Více

Dobrovolnictví v kulturním sektoru v České republice se zaměřením na divadlo. Bakalářská práce

Dobrovolnictví v kulturním sektoru v České republice se zaměřením na divadlo. Bakalářská práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Dobrovolnictví v kulturním sektoru v České republice se zaměřením na divadlo Bakalářská

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více