Závěrečný účet za rok 2010 za obec Hatín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet za rok 2010 za obec Hatín"

Transkript

1 Vyvěšeno: Vyvěšeno na el. Úř. Desce: Sejmuto: Sejmuto z el. Úř. Desky: Závěrečný účet za rok 2010 za obec Hatín 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího Ukazatel rozpočtu v tis upr.rozpo čet skutečn ost Nekonsolidov ané příjmy Příjmy po konsolidaci Nekonsolidov ané výdaje Výdaje po konsolidaci Financování - třída Saldo-HVpřed konsolidací Saldo-HV po konsolidaci Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku Počet změn rozpočtu a provedených rozpočtových opatření 3 o 113 jednotlivých položkách. Objem RO v v příjmech ,26 a objem RO v ve výdajích ,41. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech ,26 a výdajích ,41,-. Rozpočtová opatření v příjmech v průběhu roku byla hlavně díky zkrácené dotaci na ČOV Hatín. Ve výdajích byly hlavně účetní změny v dotačních penězích a některá vynucena aktuálními, předem neočekávanými provozními potřebami obce. 3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci Dosažený přebytek ,- Doplatek části dotace na kanalizaci. Zůstatek na všech účtech celkem ,71 KČ z toho na ZBÚ ,44 na jiných účtech(čov) ,27-1 -

2 4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích Obec Hatín nemá žádné fondy. Obec Hatín má pouze bezúročnou půjčku od Jihočeského vodárenského svazu na výstavbu kanalizace a ČOV ve výši ,- od roku Zůstatek celkového úvěrového zatížení k ,-. 5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání. Vlastní příjmy po konsolidaci v tis upr.rozpo čet skutečn ost daňové vlastní nedaňové vlastní kapitálové celkem vlastní příjmy Daňové příjmy byly mírně vyšší než v roce Díky prodeji jedné stavební parcely se zvýšily i kapitálové příjmy. 6. Srovnání dynamiky příjmů obce Hatín po konsolidaci s rokem minulým Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. vlastní příjmy celkem neinvestiční dotace celkem investiční dotace celkem ostatní, jiné příjmy celkem celkem příjmy po konsolidaci 2010 upr.rozpo čet skutečn ost Výrazné snížení příjmů oproti roku 2009 je hlavně z důvodu dotace na ČOV, kterou měla v roce 2009 obec Hatín. 7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2010 UZ Označení účelové dotace přiděleno vyčerpáno rozdíl - 2 -

3 x Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (dotace na výkon státní správy) , ,- 0 Neinv. Dotace na volby do zastupitelstva obce , , ,- Neinv. Dotace na volby do parlamentu , ,- 0 Neinv. Dotace na sčítání lidu 4 222, ,- 0 Nerv. Dotace na veř. Pr. Pr , , Dotace na kanalizaci a ČOV Hatín , ,- 0 x Celkem ze státního rozpočtu , , ,- Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2010 UZ Označení účelové dotace přiděleno vyčerpáno Neiv. dotace na hospodaření v lese , ,- 0 x Celkem z jiných rozpočtů , ,- 0 rozdíl - 3 -

4 Př eh le d d ot ac í př id ěl en ýc h o d st át ní ch fo n d ů p o dl e úč el ů v ro ce

5 U Z Označení účelové dotace přiděleno vyčerpáno rozdíl Dotace na kanalizaci a ČOV Hatín , ,

6 - 6 -

7 X Celkem ze SF , , Využití prostředků převedených obci z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, státních fondů a z rozpočtu kraje. Všechny dotace byly použity dle účelu na které byly poskytnuty. 9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis upr.rozpo čet skutečn ost Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem Analýza kapitálových výdajů v roce 2010 pol Kapitálový výdaj v ožk a upr. rozpočet 61 Investiční nákupy a související výdaje ,- skutečnos t , - rozdíl ,- 62 Nákup akcií a majetkových podílů Investiční transfery Investiční půjčené prostředky X Kapitálové výdaje celkem , , ,- V kapitálových výdajích je značný pokles z důvodu stavby kanalizace a ČOV v roce V roce 2010 je už jen malý doplatek víceprací. V běžných výdajích je nárůst z důvodu oprav na komunikací, v obecním hostinci a volby. 10. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelných katastrof a mimořádných situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího. Obec Hatín nepostihly v minulých letech žádné živelné katastrofy a tudíž nežádala o žádné prostředky na řešení následků těchto katastrof. 11. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných obcí sumarizovaných dle odvětví. Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či - 7 -

8 hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací včetně komentáře k řešení ztrátovosti. Obec Hatín nemá žádnou příspěvkovou organizaci. 12. Významné výkyvy v hospodaření obce v průběhu roku 2010 Obec Hatín splácí bezúročnou půjčku JVS Č. Budějovice. Ke konci roku 2010 činí tato půjčka ,-. Se splácením těchto půjček není žádný problém. I přes velkou investiční akci (výstavba kanalizace a ČOV pro obec Hatín a Stajka) se obec nezadlužila a hospodaří s přebytkem. Plnění rozpočtu Fin 2-12 a Rozvaha k je k nahlédnutí na obecním úřadě. Odkaz na internetové stránky obce Hatín

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

Hodnotící zpráva za rok 2010 pro vypracování podkladů k návrhu závěrečného účtu za obec Střelské Hoštice

Hodnotící zpráva za rok 2010 pro vypracování podkladů k návrhu závěrečného účtu za obec Střelské Hoštice Hodnotící zpráva za rok 2010 pro vypracování podkladů k návrhu závěrečného účtu za obec Střelské Hoštice Podkladem pro vypracování číselné části zprávy jsou roční účetní a finanční výkazy obce, doplněné

Více

Horní Pěna 93 37831 Horní Pěna IČ 72567449 tel. č. 384388136, 724195814 ČJ. MJZ/2015/1

Horní Pěna 93 37831 Horní Pěna IČ 72567449 tel. č. 384388136, 724195814 ČJ. MJZ/2015/1 Horní Pěna 93 37831 Horní Pěna IČ 72567449 tel. č. 384388136, 724195814 ČJ. MJZ/2015/1 Hodnotící zpráva za rok 2014 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za dobrovolný svazek obcí

Více

Hodnotící zpráva za rok 2013 jako podklad k návrhu schválení závěrečného účtu Města Suchdol nad Lužnicí

Hodnotící zpráva za rok 2013 jako podklad k návrhu schválení závěrečného účtu Města Suchdol nad Lužnicí Hodnotící zpráva za rok 2013 jako podklad k návrhu schválení závěrečného účtu Města Suchdol nad Lužnicí 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Závěrečný účet obce Novosedly nad Nežárkou 1.1.2013-31.12.2013

Závěrečný účet obce Novosedly nad Nežárkou 1.1.2013-31.12.2013 Vyvěšeno : 11.3.2014 Sejmuto : 27.3.2014 Závěrečný účet obce Novosedly nad Nežárkou 1.1.2013-31.12.2013 Schválený rozpočet Plnění : v tis. Kč v tis. Kč Příjmy celkem po konsolidaci: 9 013,00 10 562,56

Více

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014

Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014 Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČÉMU ÚČTU ZA ROK 2011

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČÉMU ÚČTU ZA ROK 2011 KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČÉMU ÚČTU ZA ROK 2011 Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodující položky v meziročním porovnání. Vlastní příjmy po 2010 2011 rozdíl /skutečnost % plnění konsolidaci v tis. Kč

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2012

Hospodaření města Slatiňany za rok 2012 Hospodaření města Slatiňany za rok 2012 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 11.června 2013 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011 (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 661/2012 ze dne 25.6.2012) OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh )

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh ) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2013 (návrh ) I. Základní charakteristiky finančního hospodaření města Závěrečný účet města Hlinska je zpracován v souladu s ~ 17 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Obecní úřad Obědovice předkládá občanům a zastupitelstvu k nahlédnutí návrh na závěrečný účet hospodaření za rok 2013.

Obecní úřad Obědovice předkládá občanům a zastupitelstvu k nahlédnutí návrh na závěrečný účet hospodaření za rok 2013. Obecní úřad Obědovice předkládá občanům a zastupitelstvu k nahlédnutí návrh na závěrečný účet hospodaření za rok 2013. Soubor dokumentů závěrečného účtu a roční účetní závěrce : výkaz č. 40 za r.2013 účetní

Více

% pineni skutecnosti V tis. Kc upr. rozpocet skutecnost upr. rozpocet skutecnost

% pineni skutecnosti V tis. Kc upr. rozpocet skutecnost upr. rozpocet skutecnost Vzor a osnova "Hodnotici zpravy za rok 2014 pro wpracovani podkladu k navrhu statniho zaverecneho uctu" za obec -^Hestvs mcsto DSO...JiH.iiii.>..J'AM Jihoceskeho kraie Podkladem pro vypracovdni ciselne

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více