ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax Peřimov čp. 107 Peřimov Mříčná Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Finanční okruhy Účetnictví (Peřimov), verze: z 8

2 I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) ODPA POL Název položky Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 5 000, , , Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , , Poplatek ze psů 3 000, , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 730,00 730, Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př , , Správní poplatky 2 000,00 750, Daň z nemovitých věcí , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , ,85 0 Bez ODPA , , , Přijaté neinvestiční dary 500,00 500, Ostatní záležitosti kultury 500,00 500, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Bytové hospodářství , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Nebytové hospodářství , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000, , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 1 000, , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 10, Příjmy z pronájmu pozemků 2 000, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 434, , Příjmy z prodeje pozemků , , , Činnost místní správy , , , Příjmy z úroků (část) , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 44, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,25 Rozpočtové příjmy , , ,00 II. Plnění rozpočtu výdajů ODPA POL Název položky (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) Nákup ostatních služeb , , , Silnice , , , Neinvestiční transfery krajům , , , Provoz veřejné silniční dopravy , , , Nákup ostatních služeb 7 826, , Budovy, haly a stavby , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , Neinvestiční transfery obcím , , , Základní školy , , ,00 Finanční okruhy Účetnictví (Peřimov), verze: z 8

3 II. Plnění rozpočtu výdajů ODPA POL Název položky (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) Ostatní osobní výdaje 6 000, , , Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000, , Činnosti knihovnické , , , Ostatní osobní výdaje 3 500, , , Nákup ostatních služeb 6 000, , Vydavatelská činnost 3 500, , , Ostatní osobní výdaje 4 000, , , Ostatní záležitosti kultury 4 000, , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , , Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , , Věcné dary , , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 7 000, , Věcné dary 940,00 940, Ostatní tělovýchovná činnost 7 940, , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , Využití volného času dětí a mládeže , , , Nákup ostatních služeb , , Bytové hospodářství , , Nákup ostatních služeb , , Budovy, haly a stavby , , , Nebytové hospodářství , , , Ostatní osobní výdaje , , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb 4 750, , Veřejné osvětlení , , , Nákup ostatních služeb , , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , Využívání a zneškodňování ostatních odpadů , , Ostatní osobní výdaje , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Pohonné hmoty a maziva 3 000, , , Nákup ostatních služeb , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Nespecifikované rezervy , , Ochrana obyvatelstva , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva 5 000, , , Nákup ostatních služeb 4 500, , , Požární ochrana dobrovolná část , , , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 Finanční okruhy Účetnictví (Peřimov), verze: z 8

4 II. Plnění rozpočtu výdajů ODPA POL Název položky (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 6112 Zastupitelstva obcí , , , Ostatní platy 3 000, , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb 1 573, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 402,00 152, Pohoštění 528,00 528, Volby do Parlamentu ČR , , Ostatní platy 2 935, , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb 3 184, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 228,00 228, Pohoštění 1 056, , Volba prezidenta republiky , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie , , , Poštovní služby 5 000, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 7 139, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 76, Pohoštění 7 400, , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , , , Neinvestiční transfery obcím 3 000, , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 7 680, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 564, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 1 000,00 120, Činnost místní správy , , , Služby peněžních ústavů , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Ostatní finanční operace , , Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 1 000, , Finanční vypořádání minulých let 1 000, ,00 Rozpočtové výdaje , , ,28 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy Výdaje) ,72 Finanční okruhy Účetnictví (Peřimov), verze: z 8

5 III. Financování Název položky (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Rozpočet po Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ ,72 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8124 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8224 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ 8901 Nerealizované kurzové rozdíly +/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ 8905 Financování (součet za třídu 8) ,72 IV. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Stav ke konci vyk. období Základní běžný účet ÚSC , , ,02 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem , , ,02 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Finanční okruhy Účetnictví (Peřimov), verze: z 8

6 V. Peněžní fondy informativně Název bankovního účtu Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování třída 8 VI. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,90 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , ,07 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV , ,90 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,50 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , ,67 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,84 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , ,90 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk , , ,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , ,00 Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí , , ,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,50 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činno 680,00 59,60 620,40 OP k odběratelům 3 657, ,30 VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Text Neinvestiční transfery obcím , , ,00 Neinvestiční transfery krajům , , ,00 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 7 680, , ,84 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 1 000, ,00 VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Název položky Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Ostatní invest.přijaté transf.ze státního ,85 x ,85 x rozpočtu Budovy, haly a stavby x ,85 x ,85 Finanční okruhy Účetnictví (Peřimov), verze: z 8

7 VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Název položky ,85 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje , , , Investiční přijaté transfery ze státních ,71 x ,71 x fondů Budovy, haly a stavby x ,71 x , , , , , Neinvestiční přijaté transf.z ,72 x ,72 x všeob.pokl.správy Ostatní platy SR x 2 935,00 x 2 935, Ostatní osobní výdaje x 9 158,00 x 9 158, Nákup materiálu j.n. x 1 131,00 x 1 131, Nákup ostatních služeb x 4 063,72 x 3 184, Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 228,00 x 228, Pohoštění x 1 056,00 x 1 056, , , , , Neinvestiční přijaté transf.z ,00 x ,00 x všeob.pokl.správy Ostatní platy SR x 3 000,00 x 2 760, Ostatní osobní výdaje x ,00 x 8 775, Nákup materiálu j.n. x 5 570,00 x 4 771, Nákup ostatních služeb x x 1 573, Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 2 402,00 x 152, Pohoštění x 528,00 x 528, Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR , , , ,00 IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Viz příloha X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Finanční okruhy Účetnictví (Peřimov), verze: z 8

8 Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za Statutární zástupce Finanční okruhy Účetnictví (Peřimov), verze: z 8

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Svazek obcí Prostějov venkov Bedihošť IČO 69651418 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prostějovská

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Hlohová ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00478547 název Obec Hlohová ulice, č.p. 58 obec Hlohová PSČ, pošta 345 61 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Velatice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 16.05.2014 Údaje o organizací identifikační název ulice, č.p. obec PSČ, pošta čislo 00488364 Obec Velatice c.35 Velatice 66405 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kneznice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271683 název Obec Kneznice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Soberaz ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 10.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578576 název Obec Soberaz ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více