ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : Telefonické spojení: IČO: Podatelna: Bankovní spojení : základní běžný účet zřízen u ČS a.s. Počet obyvatel k : 2145 Rozloha katastru obce : 3508 ha Zastupitelstvo obce v roce 2009 Starosta obce : Oldřich Surala Místostarosta obce: Ing. Malík Ladislav Členové rady: Jiří Přikryl, František Halaš, Mgr. Jarmila Kopecká Členové zastupitelstva: František Halaš, Orság Josef, Mgr. Jurčíková Helena, Ing. Kořenek Radomír, Mgr. Kopecká Jarmila, Ing. Jitka Šimarová, Miroslav Labaj, Lenka Píšková, Koudelová Markéta, Ing. Malík Ladislav, Antonín Trtík, Hrňa Jaroslav, Surala Oldřich, Přikryl Jiří, Zádilský Josef Finanční výbor: předseda: předseda: Ing. Jitka Šimarová členové : Mgr. Jarmila Kopecká, Josef Zádilský Kontrolní výbor: předseda: Lenka Píšková členové : Přikryl Jiří, Trtík Antonín Obecní kronika: Jana Krhovjáková Knihovna: Mgr. Jarmila Jurčíková Správce hřbitova: Josef Orság Webmaster: Jiří Světinský SDH Huslenky: starosta: Libor Šimčík velitel: Jindřich Černovský 1

2 Počet jednání v roce 2009 Rada obce - 25 zasedání Zastupitelstvo obce 6 zasedání Obec Huslenky je členem : Sdružení obcí Vsacko v roce 2009 činnost svazku ukončena Sdružení obcí Mikroregion Vsetínsko Valašsko-Horní Vsacko MAS- místní akční skupina firem a obcí Hodnotící zpráva hospodaření obce Huslenky za rok ) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 Při sestavování rozpočtu na rok 2009 bylo vycházeno z rozpočtového výhledu schváleného zastupitelstvem obce do roku 2011 zohledňující novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Údaje o plnění příjmu a výdajů /porovnání roku 2009 a 2008/ údaje dle FIN 2-12 Rozpočet 2009 rozpočet upraveno plnění k Daňové příjmy ,27 Nedaňové příjmy , ,85 Kapitálové příjmy ,00 Dotace ,00 Příjmy celkem ,12 Běžné výdaje ,55 Kap. výdaje ,46 Výdaje celkem ,01 Financování ,11 Rozpočet 2008 rozpočet upraveno plnění k Daňové příjmy ,20 Nedaňové příjmy , ,86 Kapitálové příjmy Dotace ,00 Příjmy celkem ,06 Běžné výdaje ,66 Kap. výdaje ,80 Výdaje celkem ,46 Financování ,60 2

3 Nedílnou součástí plnění příjmů a čerpání výdajů jako příloha č.2 a výkaz FIN V průběhu roku 2009 schválilo zastupitelstvo obce pět rozpočtových změn. Největší rozpočtové úpravy se týkaly investiční dotace na akci Stavební úpravy a rekonstrukce OÚ z MF, Oprava přístupových lesních cest v obci Huslenky ze SIZF Olomouc a Chodník podél silnice II/487 v obci Huslenky ze SFDI Stav finančních prostředků na běžném účtu vedeného u ČS a.s k : ,93Kč 2) Zapojení mimorozpočtových zdrojů V roce 2009 obec nepřijala žádný úvěr ani krátkodobou půjčku. 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně V roce 2009 obec obdržela a vyčerpala následující dotace ve výši: Dotace byly řádně vyúčtovány. Poskytovatel ÚZ položka rozpočet čerpání účel Sdružení obcí Vsacko Rozdělení zůstatku financí při ukončení DSO MF Stavební úpravy a příst OÚ MV Czech Point -rozšíření MF Volby do EP Zlínský kraj Na zalesňování a přivližování koněm Zlínský kraj Zimní údržba MK Černé a Uherská Zlínský kraj Turnaj čtyř družstev při oslavách Zlínský kraj Rozšíření vodovodu v lok. Uherská.. SFDI Chodník podél silnice II/487 SZIF Oprava lesních cest-evropské zdroje SZIF Oprava lesních cest-národní zdroje MPSV Aktivní pol. zaměstnanosti- VPP SFŽP Zateplení a výměna oken vmš FS -EU Zateplení a výměna oken vmš Zlínský kraj Výkon státní správy celkem ) Obec Huslenky nevede hospodářskou činnost 3

4 5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Huslenky Obec je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací: Základní škola, která od obce obdržela v roce 2009 neinvestiční příspěvek na provoz ve výši ,-Kč Mateřská škola, která od obce obdržela v roce 2009 neinvestiční příspěvek na provoz ve výši ,- Kč. Obě PO hospodařily v roce 2009 se ziskem. Název PO Výnosy v tis. Náklady v tis. VH celkem ZŠ Huslenky 5 956, ,24 1,34 MŠ Huslenky 2 812, ,07 35,63 Výsledek hospodaření /zisk/ na žádost PO byl po schválení RO převeden do jednotlivých fondů, /rezervní fond a fond odměn/ které budou zapojeny v příspěvkových organizacích v následujících letech. Roční účetní závěrka za rok 2009 je založena v OÚ huslenky 6) Výsledek hospodaření společnosti založené obcí Huslenky Výnosy v tis. Náklady v tis. VH za 2009 Služby obce Huslenky s.r.o , ,84-81,1 Roční účetní závěrka včetně zprávy o činnosti společnosti jsou založeny na OÚ 7) Stav účelových fondů Sociální fond: Počáteční stav k činil ,- Kč, tvorba byla ve výši ,-Kč, výdaje ve výši ,- Kč. Stav k činil ,-Kč Tvorba a čerpání fondu se řídí Statutem sociálního fondu a jeho dodatky. Fond na opravu vodovodu: Na 24. zasedání ZO byla schválena pravidla pro tvorbu a čerpání tohoto fondu. Příjmem je nájemné za pronájem vodovodu ve výši 300tis ročně. Stav k je stav ,-Kč 4

5 8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok Přezkoumání hospodaření provedli zaměstnanci kontrolního oddělení Zlínského kraje: Ing. Věra Bělíčková a p. Milada Vlčková. Dílčí přezkoumání hospodaření obce viz. zápis č.j.100/2009kř proběhlo v období od a závěrečné přezkoumání proběhlo ve dnech č.100/2009/kř /. Závěr zprávy: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) stanovené v 10 odst. 3 písmene b) zákona č. 420/2004 Sb. Přílohy : - Výkaz FIN Rozbor čerpání příjmů a výdajů za rok Vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Huslenky V Huslenkách, Zpracovala: M. Trlicová Schváleno - neschváleno na 27. zasedání OZ dne Starosta obce Huslenky Oldřich Surala Vyvěšeno: Sňato: 5

6 Opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům: Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 s výhradou. Na základě zprávy o výsledku hospodaření přijímá tato opatření: 1) U pronájmu nebytových prostorů a nájmu pozemků nebyl účtován předpis o pohledávkách za rozpočtovými příjmy. Nebyl dodržen stanovený postup při vedení účetnictví dle ČÚS č.516 Termín nápravy :1 / ) Nesprávně pořízen nákup betonového žlabu ve výši 3990,- na majetkový fond zápisem MD 901 / D 211. Správně zápis MD 211 / D 901 Termín nápravy: 5 / 2010 Opatření bylo schváleno neschváleno na 27. OZ dne

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014

Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014 Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Závěrečný účet Obce Chyšky za rok 2009 IČO 00249718

Závěrečný účet Obce Chyšky za rok 2009 IČO 00249718 Závěrečný účet Obce Chyšky za rok 2009 IČO 00249718 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) 1 Údaje o obci Chyšky Adresa: Obec Chyšky, Chyšky

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (údaje jsou v Kč)

Více

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 (zpracovaný na základě par. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

Závěrečný účet obce Topolany za rok 2010

Závěrečný účet obce Topolany za rok 2010 OBEC TOPOLANY IČO: 00368784 Závěrečný účet obce Topolany za rok 2010 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Topolany závěrečný

Více

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014.

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Obec Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2013 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Ing. Jiří Petřek, starosta Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Zveřejněno na úřední desce dne:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ - 1 - Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok v tis.kč Schválený

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Více

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů

Více