MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok NÁVRH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH"

Transkript

1 MĚSTO LETOHRAD Závěrečný účet města Letohrad za rok NÁVRH Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Identifikační údaje: Město Letohrad Václavské náměstí Letohrad IČ: Město plní svoji funkci ve dvou základních oblastech: a) samostatná působnost je vymezena 35 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů O této funkci rozhoduje zastupitelstvo města, a to především prostřednictvím schváleného rozpočtu na příslušný rok. b) přenesená působnost je vymezena zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů V přenesené působnosti zajišťuje město výkon státní správy v těchto oblastech: stavební úřad sociální oblast matrika správa daní a poplatků oblast životního prostředí Město Letohrad je k pověřeným obecním úřadem pro výkon státní správy pro obce: Letohrad Nekoř Šedivec Písečná Žampach Strana 1 (celkem 43)

2 Obsah závěrečného účtu města Letohrad 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby 1.1. Plnění rozpočtu příjmů 1.2. Plnění rozpočtu výdajů 1.3. Podnikatelská činnost města 1.4. Hospodaření s majetkem města Letohrad Majetkové ukazatele města Letohrad Finanční ukazatele města Letohrad 1.5. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Letohrad 2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje 3. Stav finančních prostředků na účtech města 4. Stav účelových fondů zřízených a vedených městem Letohrad 4.1. Sociální fond 4.2. Fond rozvoje bydlení 4.3. Fond regenerace kulturních památek v Letohradě 4.4. Povodňový fond 4.5. Fond na podporu rozvoje sportovních a dalších volnočasových veřejně prospěšných aktivit v Letohradě 5. Přijaté úvěry města - viz příloha č Splátky leasingových smluv města 7. Ručitelské závazky města 7.1. Vydané záruky a ručitelská prohlášení 7.2. Zastavený nemovitý majetek 8. Společnosti, jejichž podnikání/činnosti se účastní město Letohrad 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podrobné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Letohrad viz příloha č.1. Strana 2 (celkem 43)

3 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby Hospodaření města Letohrad se, v souladu s 13 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů od 1. ledna 2014 řídilo Pravidly rozpočtového provizoria, která byla schválena zastupitelstvem města dne Rozpočet města na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem města dne jako schodkový v celkové výši příjmů ,38 tis. Kč a výdajů ,16 tis. Kč. Rozpočtové změny byly provedeny souhrnně v rámci čtyřech rozpočtových opatření a byly schváleny zastupitelstvem města ve dnech 11.6., a a na celkovou výši příjmů ,98 tis. Kč a výdajů ,63 tis. Kč. Shora uvedené údaje jsou bez financování a bez konsolidačních položek, tj. přídělů do účelových fondů zřízených a vedených městem Letohrad. Schodek hospodaření byl rozpočtován ve schváleném rozpočtu ve výši 152,78 tis. Kč, v upraveném rozpočtu naopak přebytek ve výši 1 802,35 tis. Kč. Rekapitulace hospodaření - rok bez financování Příjmy a výdaje Rozpočet Schválený Upravený Skutečnost Daňové příjmy , , ,64 Nedaňové příjmy , , ,85 Kapitálové příjmy 209,10 665,85 673,67 Přijaté dotace , , ,57 Příjmy celkem , , ,74 Běžné výdaje , , ,66 Kapitálové výdaje , , ,77 Výdaje celkem , , ,43 Příjmy - skutečnost rok bez financování Přijaté dotace 25,2% Kapitálové příjmy 0,5% Daňové příjmy 58,4% Nedaňové příjmy 15,9% Strana 3 (celkem 43)

4 Výdaje - skutečnost rok bez financování Kapitálové výdaje 38,1% Běžné výdaje 61,9% Rekapitulace hospodaření - rok bez financování , , , ,00 tis.kč , , ,00 0,00 Příjmy celkem Výdaje celkem Rozp. sch , ,16 Rozp. upr , ,63 Skutečnost , ,43 Strana 4 (celkem 43)

5 Rekapitulace hospodaření - rok bez financování , , , ,00 tis.kč , , ,00 0,00 Rozp. sch. Rozp. upr. Skutečnost Příjmy celkem , , ,74 Výdaje celkem , , ,43 Skutečnost - příjmy a výdaje - rok bez financování , , , ,00 tis.kč , , ,00 0,00 Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl Skutečnost , , ,31 Strana 5 (celkem 43)

6 Rekapitulace hospodaření - rok včetně financování (Skutečnost bez 8115) Příjmy a výdaje Rozpočet Rozpočtová Skutečnost Schválený Upravený opatření Daňové příjmy , , , ,64 Nedaňové příjmy , , , ,85 Kapitálové příjmy 209,10 665,85 456,75 673,67 Přijaté dotace , , , ,57 Financování 5 744, , ,13 0,00 Příjmy celkem , , , ,74 Běžné výdaje , , , ,66 Kapitálové výdaje , , , ,77 Financování 5 591, ,72 0, ,75 Výdaje celkem , , , ,18 Příjmy - skutečnost rok včetně financování (bez položky 8115) Přijaté dotace 25,2% Financování 0,0% Kapitálové příjmy 0,5% Nedaňové příjmy 15,9% Daňové příjmy 58,4% Strana 6 (celkem 43)

7 Výdaje - skutečnost rok včetně financování (bez položky 8115) Financování 4,5% Kapitálové výdaje 36,4% Běžné výdaje 59,1% Rekapitulace hospodaření - rok včetně financování (Skutečnost bez 8115) , , , ,00 tis.kč , , ,00 0,00 Příjmy celkem Výdaje celkem Rozp. sch , ,88 Rozp. upr , ,35 Skutečnost , ,18 Strana 7 (celkem 43)

8 Rekapitulace hospodaření - rok včetně financování (Skutečnost bez 8115) , , , ,00 tis.kč , , ,00 0,00 Rozp. sch. Rozp. upr. Rozpočtová opatření Skutečnost Příjmy celkem , , , ,74 Výdaje celkem , , , ,18 Skutečnost - příjmy a výdaje - rok včetně financování (bez položky 8115) , , , ,00 tis.kč , , ,00 0,00 Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl Skutečnost , , ,56 Strana 8 (celkem 43)

9 Rekapitulace hospodaření - rok včetně financování (Skutečnost vč. 8115) V tabulce je zobrazena ve sloupečku "Skutečnost" položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech). Její hodnota odráží skutečný výsledek hospodaření v rozpočtovém roce. Záporné znaménko u této položky značí, že město hospodařilo s přebytkem (tj. nemuselo zapojit do hospodaření finanční prostředky z minulých let, naopak je navýšilo). Příjmy a výdaje Rozpočet Schválený Upravený Skutečnost Daňové příjmy , , ,64 Nedaňové příjmy , , ,85 Kapitálové příjmy 209,10 665,85 673,67 Přijaté dotace , , ,57 Příjmy celkem , , ,74 Běžné výdaje , , ,66 Kapitálové výdaje , , ,77 Výdaje celkem , , ,43 Změna stavu kr.prostř. na BÚ bez OSFA 5 744, , ,56 Uhraz.splátky dl.přijat.půjč. prostředků , , ,19 Oper.z peněž.účt.org.bez.char.pav vl.sekt. -150,00-150,00-61,56 Financování celkem 152, , ,31 Strana 9 (celkem 43)

10 Vyhodnocení rozpočtu - rok Příjmy (vč. financování) Pol. Název položky Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč. požitků , , ,12 102,7% 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1 900, , ,63 79,5% 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 380, , ,54 102,4% 1121 Daň z příjmů právnických osob , , ,33 108,1% 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 700,00 833,53 833,53 100,0% 1211 Daň z přidané hodnoty , , ,97 99,3% 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 4,00 4,00 0,26 6,4% 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1,00 1,00 0,19 19,2% 1340 Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 2 950, , ,72 100,0% 1341 Poplatek ze psů 100,00 102,58 104,48 101,9% 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 438,00 387,04 368,83 95,3% 1344 Poplatek ze vstupného 0,20 0,20 0,94 472,0% 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 55,00 70,00 73,87 105,5% 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 280,00 280,00 227,23 81,2% 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 2 290, , ,07 98,8% 1361 Správní poplatky 475,00 653,00 713,54 109,3% 1511 Daň z nemovitých věcí 3 900, , ,38 104,2% DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,64 101,4% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 439, , ,53 98,5% 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 20,00 20,00 0,74 3,7% 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 980,77 936,27 944,42 100,9% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 925, , ,49 157,8% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 20,00 20,00 20,00 100,0% 2141 Příjmy z úroků (část) 15,40 15,40 26,51 172,1% 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 350,00 170,00 170,00 100,0% 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 435,00 527,04 641,40 121,7% 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 0,00 165,40 135,81 82,1% 2321 Přijaté neinvestiční dary , , ,12 100,0% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 54, , ,87 128,3% 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 6, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 243, Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.spol. a podob. subjektů 0,00 0,00 35, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 160,94 160,94 128,12 79,6% NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,85 106,7% 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50,00 223,25 224,92 100,7% 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 159,10 442,60 448,75 101,4% KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 209,10 665,85 673,67 101,2% 4111 Neinvest. přijaté transf. z všeob. pokladní správy státního rozp. 0,00 249,00 249,00 100,0% 4112 Neinvest. přijaté transf. ze stát.rozp. v rámci souhrn.dotač.vztahu 4 226, , ,50 100,0% 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 49,81 49,81 49,81 100,0% 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 2 087, , ,85 96,2% 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 5,00 5,00 100,0% 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100,00 200,46 200,47 100,0% 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 164,60 0,00 29, Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 2 000, , ,23 92,6% 4134 Převody z rozpočtových účtů 890,00 890, ,04 372,6% 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 885,00 885,00 572,85 64,7% 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 500,00 718,53 718,54 100,0% 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , , ,68 100,0% 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 30,00 30,00 30,00 100,0% 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 110,00 110,00 100,0% PŘIJATÉ DOTACE CELKEM , , ,57 106,3% PŘÍJMY CELKEM , , ,74 103,4% 8115 Změna stavu krátkodob. prostř. na BÚ krom účtů SFA - kap.osfa 5 744, ,37 0,00 0,0% FINANCOVÁNÍ CELKEM 5 744, ,37 0,00 0,0% PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ , , ,74 100,3% Strana 10 (celkem 43)

11 Vyhodnocení rozpočtu rok příjmy dle tříd , , , ,00 tis.kč , , , ,00 0,00 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Neinvestiční dotace Investiční dotace Rozp.sch , ,31 209, , ,50 Rozp.upr , ,12 665, , ,96 Skutečnost , ,85 673, , ,21 Vyhodnocení rozpočtu rok daňové příjmy , , , ,00 tis.kč , , ,00 0,00 Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Výlučné daně Rozp.sch , ,20 475, ,00 Rozp.upr , ,82 653, ,53 Skutečnost , ,60 713, ,91 Strana 11 (celkem 43)

12 Sdílené daně - rok plnění po měsících DPFO zč DPFO sč DPFO kv DPPO DPH Měsíc Upr.roz ,00 Upr.roz ,00 Upr.roz ,00 Upr.roz ,00 Upr.roz ,00 Skut. Skut./Upr. Skut. Skut./Upr. Skut. Skut./Upr. Skut. Skut./Upr. Skut. Skut./Upr. leden 1 479,70 11,3% 220,84 11,9% 112,36 7,5% 1 309,61 9,6% 2 541,93 8,4% únor 1 284,85 9,8% 7,58 0,4% 224,26 15,0% 104,09 0,8% 4 247,01 14,1% březen 1 054,74 8,1% 36,65 2,0% 83,47 5,6% 1 377,50 10,1% 1 718,19 5,7% duben 442,99 3,4% 0,00 0,0% 100,03 6,7% 1 664,32 12,2% 1 745,22 5,8% květen 513,24 3,9% 0,00 0,0% 109,36 7,3% 3,98 0,0% 3 065,67 10,2% červen 1 201,41 9,2% 505,20 27,3% 115,62 7,7% 1 481,88 10,9% 1 700,58 5,6% červenec 1 181,05 9,0% 267,42 14,5% 147,09 9,8% 3 912,53 28,8% 2 046,06 6,8% srpen 1 304,14 10,0% 38,92 2,1% 149,19 9,9% 0,00 0,0% 3 242,21 10,8% září 1 155,13 8,8% 229,91 12,4% 145,43 9,7% 1 792,31 13,2% 1 873,03 6,2% říjen 1 227,92 9,4% 30,81 1,7% 130,89 8,7% 495,64 3,6% 1 809,91 6,0% listopad 1 170,41 8,9% 0,00 0,0% 107,17 7,1% 111,94 0,8% 3 619,93 12,0% prosinec 1 433,53 10,9% 133,31 7,2% 110,68 7,4% 2 450,54 18,0% 2 283,22 7,6% Celkem ,12 102,7% 1 470,63 79,5% 1 535,54 102,4% ,33 108,1% ,97 99,3% Sdílené daně - rok plnění po měsících nasčítaně tis.kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Rozp. upr Skutečnost Strana 12 (celkem 43)

13 Sdílené daně - rok plnění po měsících absolutně tis.kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Skutečnost Sdílené daně - rok 2012 až plnění po měsících nasčítaně , , , ,00 tis.kč , , ,00 0,00 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Strana 13 (celkem 43)

14 Sdílené daně - rok plnění jednotlivých daní po měsících nasčítaně tis.kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec DPFO zč DPFO sč DPFO kv DPPO DPH Strana 14 (celkem 43)

15 Vyhodnocení běžných výdajů za odvětvové třídění (paragrafy) - rok 2014 Par. Název paragrafu Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr Ozdravov. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče 41,30 41,30 41,30 100,0% 1031 Pěstební činnost 243,62 243,62 144,64 59,4% 2143 Cestovní ruch 4 940, , ,69 99,2% 2212 Silnice 240,00 264,90 262,17 99,0% 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 268,58 395,58 375,50 94,9% 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 150,00 205,00 197,08 96,1% 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 130,00 140,00 60,55 43,3% 3111 Předškolní zařízení 1 840, , ,39 100,0% 3113 Základní školy 5 720, , ,12 99,9% 3121 Gymnázia 50,00 50,00 50,00 100,0% 3319 Ostatní záležitosti kultury 990,00 915,45 826,00 90,2% 3322 Zachování a obnova kulturních památek 459, , ,84 104,8% 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 172,00 359,00 359,00 100,0% 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 291,50 294,50 257,46 87,4% 3391 Mezinárod. spolupráce v kultuře, církvích a sdělov. prostředcích 295,00 295,00 291,30 98,7% 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 283,00 277,63 263,13 94,8% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 129,00 224,00 214,70 95,8% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost , , ,54 100,0% 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 102, , ,39 98,6% 3511 Všeobecná ambulantní péče 1,30 5,98 4,68 78,3% 3522 Ostatní nemocnice 50,00 56,00 36,00 64,3% 3612 Bytové hospodářství 875,14 859,54 689,01 80,2% 3631 Veřejné osvětlení 1 230, , ,62 99,8% 3632 Pohřebnictví 400,00 400,00 233,59 58,4% 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 919, , ,61 98,1% 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje 0,40 6,40 5,39 84,2% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 381, , ,34 97,8% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 198, , ,74 101,9% 4341 Sociál.pomoc osobám v hmot.nouzi a občanům soc.nepřizpůsob. 230,00 230,00 230,00 100,0% 4343 Soc.pomoc osobám v souvisl.s živelní.pohromou nebo požárem 10,00 10,00 0,00 0,0% 4351 Osobní asistence, pečov.služba a podpora samostatného bydlení 2 598, , ,96 99,0% 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 297, , ,28 97,1% 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 125, , ,32 93,4% 6112 Zastupitelstva obcí 1 900, , ,48 94,2% 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0,00 131,00 93,87 71,7% 6117 Volby do Evropského parlamentu 0,00 118,00 100,34 85,0% 6171 Činnost místní správy , , ,33 97,5% 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 418,50 343,50 334,82 97,5% 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 775, , ,89 219,1% 6399 Ostatní finanční operace 1 000, ,53 891,17 80,8% 6402 Finanční vypořádání minulých let 112,95 187,81 57,74 30,7% 6409 Ostatní činnosti j.n. 133,30 133,30 16,65 12,5% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,66 100,2% Strana 15 (celkem 43)

16 Vyhodnocení kapitálových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění - rok 2014 Par. Název paragrafu Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr Silnice 7 438, , ,10 85,9% 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 827,92 707,77 702,68 99,3% 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly , , ,91 99,7% 3111 Předškolní zařízení 6 300, , ,46 100,0% 3231 Základní umělecké školy 0,00 50,00 50,00 100,0% 3322 Zachování a obnova kulturních památek 150,00 89,79 89,79 100,0% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 100,00 28,00 17,08 61,0% 3511 Všeobecná ambulantní péče 500,00 505,31 505,31 100,0% 3612 Bytové hospodářství 2 300, , ,95 88,7% 3631 Veřejné osvětlení 190,00 86,00 79,36 92,3% 3632 Pohřebnictví 550,00 663,00 659,27 99,4% 3635 Územní plánování 278,30 375,10 375,10 100,0% 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 334, , ,21 99,8% 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje 0,00 49,00 48,40 98,8% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 25,00 25,00 0,00 0,0% 4351 Osobní asistence, pečov.služba a podpora samostatného bydlení 165, , ,56 98,1% 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 281,75 282,91 281,91 99,6% 6171 Činnost místní správy 60,00 120,00 118,68 98,9% 6409 Ostatní činnosti j.n. 10,00 0,00 0,00 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,77 96,4% Strana 16 (celkem 43)

17 Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2014 Název oddílu Druh výdaje Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr. Běžné výdaje 284,92 284,92 185,95 65,3% 10 Zemědělství a lesní hospodářství Celkem 284,92 284,92 185,95 65,3% Běžné výdaje 4 940, , ,69 99,2% 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Celkem 4 940, , ,69 99,2% Běžné výdaje 658,58 865,48 834,75 96,4% Kapitálové výdaje 8 266, , ,78 87,2% 22 Doprava Celkem 8 925, , ,53 88,2% Běžné výdaje 130,00 140,00 60,55 43,3% Kapitálové výdaje , , ,91 99,7% 23 Vodní hospodářství Celkem , , ,46 99,3% Běžné výdaje 7 610, , ,51 99,9% Kapitálové výdaje 6 300, , ,46 100,0% 31 Vzdělávání - MŠ, ZŠ Celkem , , ,97 100,0% Kapitálové výdaje 0,00 50,00 50,00 100,0% 32 Vzdělávání - ZUŠ Celkem 0,00 50,00 50,00 100,0% Běžné výdaje 2 490, , ,74 98,6% Kapitálové výdaje 150,00 89,79 89,79 100,0% 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky Celkem 2 640, , ,53 98,7% Běžné výdaje , , ,62 99,7% Kapitálové výdaje 100,00 28,00 17,08 61,0% 34 Tělovýchova a zájmová činnost Celkem , , ,70 99,7% Běžné výdaje 51,30 61,98 40,68 65,6% Kapitálové výdaje 500,00 505,31 505,31 100,0% 35 Zdravotnictví Celkem 551,30 567,29 545,99 96,2% Běžné výdaje 5 424, , ,22 92,8% Kapitálové výdaje 5 653, , ,29 93,2% 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Celkem , , ,52 93,0% Běžné výdaje 6 579, , ,08 99,2% Kapitálové výdaje 25,00 25,00 0,00 0,0% 37 Ochrana životního prostředí Celkem 6 604, , ,08 98,8% Běžné výdaje 2 838, , ,96 98,8% Kapitálové výdaje 165, , ,56 98,1% 43 Soc.služby a společ.činn.v soc.zabezp.a polit.zam. Celkem 3 004, , ,52 98,5% Běžné výdaje 2 297, , ,28 97,1% Kapitálové výdaje 281,75 282,91 281,91 99,6% 53 Bezpečnost a veřejný pořádek Celkem 2 579, , ,20 97,4% Běžné výdaje 1 125, , ,32 93,4% 55 Požární ochrana a integrov. záchranný systém Celkem 1 125, , ,32 93,4% Běžné výdaje , , ,02 96,9% Kapitálové výdaje 60,00 120,00 118,68 98,9% 61 Stát.moc, st.správa, územ.samospr. a pol.strany Celkem , , ,71 96,9% Běžné výdaje 3 193, , ,88 158,7% 63 Finanční operace Celkem 3 193, , ,88 158,7% Běžné výdaje 246,25 321,11 74,38 23,2% Kapitálové výdaje 10,00 0,00 0,00-64 Ostatní činnosti Celkem 256,25 321,11 74,38 23,2% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,66 100,2% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,77 96,4% VÝDAJE CELKEM , , ,43 98,7% Strana 17 (celkem 43)

18 Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly - rok 2014 Název oddílu Skutečnost Podíl na celk. výdajích 10 Zemědělství a lesní hospodářství 185,95 0,2% 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 5 213,69 4,5% 22 Doprava 7 176,53 6,1% 23 Vodní hospodářství ,46 17,8% 31 Vzdělávání - MŠ, ZŠ ,97 12,2% 32 Vzdělávání - ZUŠ 50,00 0,0% 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 4 067,53 3,5% 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,70 12,6% 35 Zdravotnictví 545,99 0,5% 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,52 11,4% 37 Ochrana životního prostředí 6 563,08 5,6% 43 Soc.služby a společ.činn.v soc.zabezp.a polit.zam ,52 3,6% 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 512,20 2,2% 55 Požární ochrana a integrov. záchranný systém 1 043,32 0,9% 61 Stát.moc, st.správa, územ.samospr. a pol.strany ,71 14,4% 63 Finanční operace 5 114,88 4,4% 64 Ostatní činnosti 74,38 0,1% VÝDAJE CELKEM ,43 100,0% Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly - rok Finanční operace 61 Stát.moc, st.správa, 4,4% územ.samospr. a pol.strany 14,4% 55 Požární ochrana a integrov. záchranný systém 0,9% 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2,2% 10 Zemědělství a lesní hospodářství 64 Ostatní činnosti 0,2% 0,1% 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 4,5% 22 Doprava 6,1% 23 Vodní hospodářství 17,8% 43 Soc.služby a společ.činn.v soc.zabezp.a polit.zam. 3,6% 37 Ochrana životního prostředí 5,6% 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 11,4% 35 Zdravotnictví 0,5% 34 Tělovýchova a zájmová činnost 12,6% 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 3,5% 32 Vzdělávání - ZUŠ 0,0% 31 Vzdělávání - MŠ, ZŠ 12,2% Strana 18 (celkem 43)

19 Vyhodnocení celkových výdajů za skupiny odvětvového třídění - rok 2014 Název skupiny Rozpočet Schválený Upravený Skutečnost 1 Zemědělství a lesní hospodářství 284,92 284,92 185,95 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství , , ,69 3 Služby pro obyvatelstvo , , ,79 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 3 004, , ,52 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 3 704, , ,52 6 Všeobecná veřejná správa a služby , , ,97 Vyhodnocení skutečnosti výdajů za skupiny odvětvovéhotřídění - rok , , , ,00 tis.kč , ,00 0,00 1 Zemědělství a lesní hospodářství 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství 3 Služby pro obyvatelstvo 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 6 Všeobecná veřejná správa a služby Schválený 284, , , , , ,73 Upravený 284, , , , , ,94 Skutečnost 185, , , , , ,97 Strana 19 (celkem 43)

20 Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících - rok 2014 Měsíc Celkové Příjmy Výdaje Rozdíl leden 6 671, , ,02 únor 9 228, ,87-210,04 březen 8 618, , ,75 duben , , ,16 květen 8 505, , ,87 červen , , ,60 červenec , , ,34 srpen , , ,58 září 9 472, , ,87 říjen 9 466, , ,14 listopad 8 660, ,18-64,89 prosinec , , ,85 Celkem , , ,31 Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících absolutně- rok tis.kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Příjmy Výdaje Strana 20 (celkem 43)

21 Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících nasčítaně - rok tis.kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Příjmy Výdaje Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících- rok 2014 Měsíc Výdaje Běžné Kapitálové Celkem leden 4 056,41 84, ,13 únor 7 016, , ,87 březen 5 723, , ,16 duben 5 396, , ,19 květen 4 496,91 662, ,61 červen 7 020,32 487, ,85 červenec 7 150, , ,77 srpen 8 495, , ,92 září 4 716, , ,85 říjen 4 887, , ,67 listopad 6 701, , ,18 prosinec 6 647, , ,22 Celkem , , ,43 Strana 21 (celkem 43)

22 Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně - rok , , , , ,00 tis.kč 5 000, , , , ,00 0,00 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Běžné 4 056, , , , , , , , , , , ,70 Kapitálové 84, , , ,77 662,71 487, , , , , , ,53 Saldo provozního přebytku po měsících - rok 2014 Měsíc Běžné Příjmy Výdaje Saldo leden 6 651, , ,17 únor 9 215, , ,41 březen 8 575, , ,88 duben 9 382, , ,68 květen 7 961, , ,55 červen , , ,48 červenec , , ,38 srpen 8 454, ,92-41,90 září 7 426, , ,77 říjen 6 294, , ,18 listopad 8 511, , ,45 prosinec , , ,13 Celkem , , ,19 Strana 22 (celkem 43)

23 Saldo provozního přebytku po měsících - rok , , , , , ,00 tis.kč 2 000, , ,00 500,00 0,00-500,00 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Saldo 2 595, , , , , , ,38-41, , , , , Podnikatelská činnost města Město provozuje následující podnikatelské činnosti: Správa, údržba a pronájem bytových a nebytových prostor v majetku města je zajišťována na základě uzavřené mandátní smlouvy společností HARTMAN CZ s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, Polní 1342, IČ: Tato podnikatelská činnost je provozována odděleně od příjmů a výdajů rozpočtového hospodaření. Finanční operace z této činnosti jsou realizovány na samostatném bankovním účtu. Dále město provozuje podnikatelskou činnost v oblasti lesního hospodářství, pronájmy pozemků a budov, zřizování věcných břemen, provozování veřejných WC, prodej drobného zboží, poskytování nadstandardních služeb, prodej služeb spojených s provozováním domu s pečovatelskou službou apod Hospodaření s majetkem města Letohrad V souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou předkládány údaje o hospodaření s majetkem města Letohrad ke dni Strana 23 (celkem 43)

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 MĚSTO LETOHRAD Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Identifikační

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Obec Budětice IČ: 00255289. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Budětice IČ: 00255289. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Budětice IČ: 00255289 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2013 Fenix 7.30.007, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 24.2.2014 9:48:03 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Obsah: A. Zhodnocení hospodaření

Více

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 093 595,94 2 048 205,55 2 401 927,56 VÝDAJE 1 532 110,46 1 955 490,15 1 583 762,82 SALDO 561 485,48 92 715,40 818 164,74 1.1. Běžný rozpočet

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 P Ř Í J M Y členské příspěvky C E L K E M 342 900,00 dary - tombola na ples 9 990,00 varovný informační systém 4 919 341,00 V Ý D A

Více

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014

Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Obec Lužany zveřejňuje v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký

Více

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města MĚSTO LETOHRAD Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Město Letohrad vznikl jako samostatný právní subjekt na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci Název: Obec Hroznatín IČO: 0037726100 Adresa:Hroznatín č. 4, 675 05 Rudíkov Tel. 607 557 854 e-mail: hroznatin.obec@seznam.cz www.hroznatin.cz Obsah závěrečného účtu Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

2118-prodej plynového zařízení 0 181.500 181.506 3632-prodej pozemků 680.000 680.000 272.000 Kapitálové příjmy 680.000 861.500 453.

2118-prodej plynového zařízení 0 181.500 181.506 3632-prodej pozemků 680.000 680.000 272.000 Kapitálové příjmy 680.000 861.500 453. Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E R Y M I C E ZA ROK 2011 Závěrečný účet Obce Rymice je zpracován na základě ustanovení 43 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a 17 ods. 1 až 7,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00 rozpočtových položek

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA ZA ROK 2010

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA ZA ROK 2010 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA ZA ROK 2010 Předkládaný na základě 17 odst. 1-7 zák. č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zák. č.450/2001 Sb., zák. č. 320/2001

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová ROZPOČET 2015 Název a sídlo účetní jednotky OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Dolní Radechová IČO 272621 Adresa ulice, č.p. Náchodská 240 obec Dolní Radechová PSČ, pošta 54911 Dolní Radechová Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 20.5.2015 10:52:25 Doložka ke zveřejnění dokumentu Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.018, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2006. Rozpočtové příjmy. A) Daně, poplatky a dotace Rozpočtové příjmy A) Daně, poplatky a dotace Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke 31.12.2006 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. 500 000,00 487 264,00 486 584,49 1112

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky RN 2016 Rozpočtové příjmy podseskupení rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 19 663,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Rybitví ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274194 název Obec Rybitví ulice, č.p. Školní 180 obec Rybitví PSČ, pošta 533 54 Kontaktní

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více