18.00: chrám sv. Benedikta v Pustiměři

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "18.00: chrám sv. Benedikta v Pustiměři"

Transkript

1 إن السلام ھو خیر یتخطى أي حاجز لا نھ خیر للبشریة باسرھا Mír je dobrem, co překonává všechny překážky, protože je dobrem celého lidstva (papež František, ) SOBOTA, 7. ZÁŘÍ 2013 Den postu a modlitby za mír v Sýrii, na Blízkém Východě a na celém světě 18.00: chrám sv. Benedikta v Pustiměři MODLITEBNÍ VIGÍLIE ZA MÍR abychom prosili Boha o tento velký dar pro milovaný syrský národ a za odstranění všech konfliktních situací a projevů násilí ve světě

2 Lektor (Přikrylová): Úvodní prezentace Utrpení už překročilo všechny meze. Sýrie se stala bitevním polem. Všechny projevy demokracie lidská práva, svoboda, občanství vymizely a jakoby nikoho nezajímaly. Krize zabila tisíce civilistů, vojáků, představitelů opozice, mužů, žen, dětí, muslimských kleriků i křesťanských kněží. Prosme za mír v Sýrii. Prosme, aby umlkly zbraně. Prosme za konec všeho násilí a ozbrojeného konfliktu. Prosme všichni společně za Svatého Otce: Lid: MARIA, KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA SÝRII, ORODUJ ZA NÁS. Lektor (Koutná): Sýrie se stala bojištěm. Všechno je v troskách: svět práce, nevinnost dětí, rodiny, domy, školy, kostely, mešity i ostatní místa kultu, nemocnice... Krutá tragédie, která se odehrává před očima všech. Malý národ, nesoucí tvrdou tíhu, připomínající obraz Ježíše s křížem. A Šimon z Kyrény nepřichází. V důsledku probíhajícího konfliktu trpí milióny lidí. Blíží se čas mlčení... tiché pohledy plné slz a zlomených srdcí jsou řečí, která nás pojí k Neposkvrněnému Srdci Mariinu pod křížem. Za všechny, kdo trpí kvůli násilí. Prosme, aby obyvatelé Sýrie po tolikerém utrpení a nevypověditelných hrůzách, které prožili, neztratili naději na mírové a spravedlivé řešení. Prosme, aby dokázalo přijít mnoho Kyréňanů, ochotných sdílet tíhu kříže a ulehčit břemeno spočívající na bedrech syrského národa: Lid: MARIA, KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA SÝRII, ORODUJ ZA NÁS. Lektor (Přikrylová): Syrská krize začala 15. března 2011 a vyžádala si už tolik obětí. Dějiny země tak tragický okamžik nepamatují. Spojené národy mluví o více než mrtvých, z nichž 7000 jsou děti. Jak málo tváří v tvář takové situaci 2

3 zmohou slova! Města jsou v rozvalinách a jediné plány rozvoje se týkají hřbitovů. Ze Sýrie přichází i následující tragický příběh: šestileté děvčátku si hrálo na schovávanou se svým mladším bratříčkem, když maličkého zabil ostřelovač. Pár dní nato před hrobem bratříčka dívenka v slzách srdcervoucím hlasem volá: vyjdi ven, já už si nechci hrát! Prosme za oběti války. Za všechny i za každého z nich. Nejsou čísly, ale jmény a členy jedné lidské rodiny. Jsou to otcové, matky, synové a dcery. Jsou to bratři a sestry, Boží děti, stvořené k jeho obrazu a podobenství. Prosme, aby právo na život každého člověka bylo respektováno a bráněno. Lid: MARIA, KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA SÝRII, ORODUJ ZA NÁS. Lektor (Koutná): Podle vysokého komisariátu OSN pro uprchlíky připravil konflikt o střechu nad hlavou 4 milióny obyvatel. Pro přežití je lépe uprchnout, než zůstat ve vlasti. Většina ze dvou miliónů syrských uprchlíků našla útočiště v Libanonu, Jordánsku, Turecku, Íráku, Egyptě a kdo může, vydal se přes moře za snem zvaným Evropa. K tomuto počtu uváděnému Spojenými národy ale musíme přičíst mnoho dalších, kteří ze strachu před postihy po skončení války se bojí zaregistrovat. Slova nářku matky, která uprchla do Turecka, nepotřebují komentář: Každou sekundu dnes mám jediné přání: vrátit se domů. Mé srdce je zraněné. Jediné, co mě tady drží, jsou mé děti. Kdybych byla sama vrátila bych se do Sýrie, i přesto, že to znamená kráčet vstříc smrti. Je nemožné představit si budoucnost Sýrie, která kdysi přijímala tisíce uprchlíků z celého Blízkého Východu. Za války v Íráku jsme uprchli do Sýrie. Tam jsme museli začat od nuly budovat své životy od nuly. A pak před dvěma lety jsme se museli znovu vrátit do Íráku. Tam mého syna zasáhla kulka do hlavy, když hrál s kamarády fotbal. Díky Bohu, přežil, ale je ochrnulý. Nemohli jsme mu ani vyjmout kulku, bylo by to příliš nebezpečné. Už dva měsíce jsme v Turecku u jedné rodiny. Věříme, že nám pomohou. V Libanonu je syrských uprchlíků přes Arcibiskup ze Zahlé, John Issam Darwish říká: Je to už asi deset měsíců, co pomáháme uprchlíkům. Ujali jsme se asi 19 rodin, ale počet potřebných raketově rostl. Dnes pomáháme 580 rodinám! A bude jich mnohem víc, pokud se situace ještě zhorší a konflikt se rozšíří na celou Sýrii, čítající 22,5 miliónu obyvatel. 3

4 Prosme za všechny, kdo museli opustit svou rodinu, svůj dům. Za ty, kdo hladovějí a nemají střechu nad hlavou. Modleme se za ty, kdo žijí v uprchlických táborech. Prosme za země, které přijímají uprchlíky a za všechny kdo poskytují pomoc obyvatelům Sýrie. Lid: MARIA, KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA SÝRII, ORODUJ ZA NÁS. Lektor (Přikrylová): Syrská krize trvá už dva roky. Začala touhou bojovat proti bezpráví a nedostatku svobody. Pak se konflikt přiostřil, propukl v občanskou válku. Následně se situace stala předmětem mezinárodního zájmu. Místo tužeb syrského národa zaujaly ekonomické a strategické ohledy. Věříme, že válka skončí a konečně se budeme moci vrátit domů, o to se den co den modlí syrské děti. Prosme za všechny, kdo neúnavně pracují na ulehčení bolesti a osušení slz syrského národa, aby i před hrozby a mezinárodní nezájem pokračovali ve svém díle. Lid: MARIA, KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA SÝRII, ORODUJ ZA NÁS. Lektor (Koutná): Dnes se zvláště modleme za křesťanskou menšinu v Sýrii, která představuje kolem 5,2% populace. Je vržena do velmi choulostivé situace. Křesťané vždy zachovávají jistou neutralitu. Nestojí ani na straně vlády ani na straně opozice. Proto jsou často kritizováni z obou stran. Ani neutralita však nezachránila dva biskupy, unesené v dubnu, ani tři kněze, držené jako rukojmí. Nezachránila ani stovky unesených a zabitých křesťanů, ani neukončila masový exodus našich bratří ve víře. Prosme za naše bratry a sestry ve víře. Svatý Pavel ať vyprosí syrským křesťanům požehnání a pomůže křesťanům na tomto místě, které bylo 4

5 kolébkou křesťanství. Ať křesťané cítí podporu a útěchu svých bratří a sester na celém světě. Lid: MARIA, KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA SÝRII, ORODUJ ZA NÁS. Lektor (Přikrylová): Je čas odložit zbraně a místo burcování k násilí by vlády národů světa měly usilovat o mír. I přes krizi nejsou naše kostely nikdy prázdné. A Syřané jsou si dobře vědomi, že mohou počítat s Boží pomocí. V jejich srdcích se mísí naděje a zoufalství. Nevědí jaká budoucnost je čeká. Ale navzdory všemu jejich víra zůstává pevná, říká patriarcha Antiochie, Alexandrie, Jeruzaléma a celého Východu, Gregorios III. Laham. Prosme aby tato naděje nikdy neutuchala. Ať Kristus, Kníže míru a světlo světa, posílí důvěru syrského národa a skrze svého Ducha vlije do jejich srdcí novou naději. Lid: MARIA, KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA SÝRII, ORODUJ ZA NÁS. 5

6 Schola: Po zazvonění: Confitemini Domino... ÚVODNÍ OBŘADY K: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. L: Amen. K: Pokoj Kristův s vámi se všemi. L: I s tebou. Veni Creator Spiritus. Schola: Přijď o Duchu č všechny 4 sloky MODLITBA SVATÉHO RŮŽENCE Schola: Ave Maria, gratia plena... Lektor (Koutná): V prvním tajemství radostného růžence rozjímáme andělovo zvěstování Panně Marii. Schola: Ave, ave, ave Maria... 6

7 Lektor (Koutná): Slyšte Boží slovo z evangelia podle Lukáše. Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: "Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!" Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce." Maria řekla andělovi: "Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám." Anděl jí odpověděl: "Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného." Maria řekla: "Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova." A anděl od ní odešel. Chvíle ticha. Lektor (Koutná): Miluji tě, Maria, když se prohlašuješ Boží služebnicí, kterou se stáváš pro svou pokoru. Pro tuto skrytou ctnost máš podíl na Boží všemohoucnosti a přitahuješ do svého srdce Nejsvětější Trojici. Vždyť tě zastiňuje Duch Lásky a Syn, rovný Otci, se v Tobě stává člověkem. Ježíš bude bratrem tolika hříšníků, neváhaje se nazývat tvým prvorozeným. (sv. Terezie od Dítěte Ježíše) Otče náš. Modlitba desátku. Sláva Otci. K: Královno míru L: Oroduj za nás. Lektor (Přikrylová): V druhém tajemství radostného růžence rozjímáme návštěvu nejblahoslavenější Panny Marie u svaté Alžběty. 7

8 Schola: Ave, ave, ave Maria... Lektor: Slyšte Boží slovo z evangelia podle Lukáše. V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána! Chvíle ticha Lektor: Královno andělů, s úžasem naslouchám hymnu, který v tu chvíli vyvěrá z tvého srdce. Takto mne učíš chválit Boha a radovat se pouze v Ježíši, mém Spasiteli. Tvá slova lásky jsou jako tajemné růže, jež mají svou provonět budoucí věky. Všemohoucí v tobě učinil veliké věci, nad nimiž chci rozjímat, abych ho nepřestala velebit. (sv. Terezie od Dítěte Ježíše) Otče náš. Modlitba desátku. Sláva Otci. K: Královno míru L: Oroduj za nás. Lektor (Koutná): Ve třetím tajemství radostného růžence rozjímáme Ježíšovo narození v Betlémské jeskyni Schola: Ave, ave, ave Maria... 8

9 Lektor: Slyšte Boží slovo z evangelia podle Lukáše. V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska, do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. Chvíle ticha Lektor: Když vidím Věčného zavinutého do ubohých plenek a slyším pláč božského Slova, ach, milovaná Matko, už nezávidím andělům, vždyť jejich nejvyšší Pán se stal mým bratrem. Jak tě miluji, Maria., která jsi dala vypučet tomuto Božskému Květu na této zemi! Jak tě miluji, když nasloucháš pastýřům a mágům a vše pečlivě uchováváš ve svém srdci! (sv. Terezie od Dítěte Ježíše) Otče náš. Modlitba desátku. Sláva Otci. K: Královno míru L: Oroduj za nás. Lektor (Přikrylová): Ve čtvrtém tajemství radostného růžence rozjímáme Ježíšovo představení v chrámě Schola: Ave, ave, ave Maria... 9

10 Lektor: Slyšte Boží slovo z evangelia podle Lukáše. Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: 'Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!' Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha: "Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu." Chvíle ticha Lektor: Miluji tě, Matko, rozpačitá mezi ostatními ženami, když se vydáváš do jeruzalémského chrámu. Miluji tě, když představuješ našeho Spasitele onomu svatému starci, který jej tiskne ve své náruči. Usmívám se a žasnu nad jeho radostí, ale pak jsem dojata jeho modlitbou a proroctvím, které ti předpovídá meč tvých budoucích bolestí. (sv. Terezie od Dítěte Ježíše) Otče náš. Modlitba desátku. Sláva Otci. K: Královno míru L: Oroduj za nás. 10

11 Lektor (Koutná): V pátém tajemství radostného růžence rozjímáme Ježíšovo nalezení v chrámě Schola: Ave, ave, ave Maria... Lektor: Slyšte Boží slovo z evangelia podle Lukáše. Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo dvanáct let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dny a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali. V domnění, že je ve skupině poutníků, ušli den cesty; teprve potom ho hledali mezi příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. Chvíle ticha Lektor: Maria, jsem přesvědčena, že i v Egyptě tvé srdce zůstalo tiché a stále plné radosti. Není snad Ježíš nekrásnější vlastí! Co po tom, že jsi v exilu, když ti patří nebe? Ale až se vrátíš do Jeruzaléma, čeká tě velká bolest, tvé srdce zaplavila nesmírná bolest: Ježíš se na tři dny odloučí od tvé něhy a teprve to se pro tebe stane skutečným a tvrdým vyhnanstvím. (sv. Terezie od Dítěte Ježíše) Otče náš. Modlitba desátku. Sláva Otci. K: Královno míru L: Oroduj za nás. K: Salve Regina. 11

12 Schola: Loretánské litanie Chvíle ticha 12

13 VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI Schola: Klaním se ti vroucně č. 712 všechny sloky Biblické čtení Lektor (Přikrylová): Stane se v posledních dnech: Pevně bude stát hora s Hospodinovým domem na vrcholu hor, vyvýšena nad pahorky. Budou k ní proudit všechny národy. Soudit bude národy, rozsuzovat četné kmeny, že zkují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože. Nezdvihne již meč národ proti národu, válce se již nebudou učit. Jakubův dome, vzhůru, choďme v Hospodinově světle! Modlitba (Pius XII.) K: Drahý Ježíši, i tys byl jednoho dne dítětem jako my, a vyprávěli nám, že jsi měl kolem sebe rád maličké. Tak nyní přicházíme my, děti ze všech národů světa, abychom ti vyslovili svou vděčnost a pozvedli k tobě naši modlitbu za mír. Ty prahneš po tom, být s námi v každém okamžiku a na každém místě; učiň si tedy z našich srdcí svůj příbytek, svůj oltář a svůj trůn. Dej, ať všichni tvoříme jednu rodinu, spojenou pod tvou ochranou a v tvé lásce. Od každého člověka, mladého či dospělého, vzdal sobecké myšlenky i skutky, které rozdělují děti nebeského Otce mezi sebou navzájem i od Tebe. Tvá milost ať je pro všechny štítem proti nepřátelům tvého Otce i tvým; odpusť jim, Pane, neboť nevědí, co činí. Budou-li se lidé s tvou pomocí navzájem milovat, zavládne ve světě skutečný mír, a my, děti budeme moci žít beze strachu z hrůz nové války. Prosíme tvou neposkvrněnou Matku Marii, která je i naší matkou, aby Ti předložila tuto naši modlitbu za mír. Ty pak ji zajisté vyslyšíš, Díky, o sladký Ježíši! Tak se staň! 13

14 Přímluvy Schola: Ref: Kyrie, kyrie, eleison. Lid opakuje: Kyrie, kyrie eleison. Lektor (Koutná): Pane, který miluješ život, vlij mír do našich srdcí. Ref. Pane, který miluješ život, vlij mír do našich rodin. Ref. Pane, který miluješ život, vlij mír do našich národů. Ref. Pane, který miluješ život, přines mír tam, kde se rozhoduje o osudu národů. Ref. Pane, který miluješ život, přines mír tam, kde dnes zuří válka. Ref. Chvíle ticha pro adoraci a osobní modlitbu. Biblické čtení Lektor (Přikrylová): Toto praví Hospodin: Hlasitě zajásej, siónská dcero, zaplesej, dcero jeruzalémská, hle, tvůj král k tobě přichází, je spravedlivý a přináší spásu, je pokorný a jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. Zničí válečné vozy z Efraima, válečné oře z Jeruzaléma, zlomen bude bitevní luk. Národům ohlásí pokoj, bude vládnout od moře k moři, od řeky Eufratu až do končin země. Modlitba (bl. Jan XXIII.) K: Kníže pokoje, zmrtvýchvstalý Ježíši, pohleď milostivě na celé lidstvo. Jedině od tebe očekává pomoc a útěchu pro své rány. Jako v době tvého pozemského putování chováš zvláštní lásku k maličkým, pokorným, ztrápeným, stále jdeš hledat hříšníky. Dej, ať tě všichni vzývají, ať Tě nacházejí, aby v tobě měli cestu, pravdu a život. 14

15 Zachovej nám svůj pokoj, Beránku, obětovaný za naši spásu; Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj! Vzdal od srdcí lidí vše, co může ohrozit mít, a utvrď je v pravdě, spravedlnosti a v bratrské lásce. Osvěť ty, kdo řídí národy, aby vedle oprávněných starostí o blaho svých bratří, zaručovali a hájili velký poklad míru; zažehni vůli všech, aby překonali hradby, které je rozdělují a upevnili pouta vzájemné lásky, a tak byli otevřeni porozumění, soucitu, odpuštění, aby se národy spojily v tvém jménu, a tak aby v srdcích, v rodinách i ve světě zavládl tvůj pokoj. Přímluvy Schola: Ref: Kyrie, kyrie, eleison. Lid opakuje: Kyrie, kyrie eleison. Lektor (Koutná): Mocí svého kříže zlom každé rozdělení a nesvornost. Ref. Světlem svého slova zlom všechen klam a faleš. Ref. Tichostí svého srdce zlom každou zášť a mstu. Ref. Něžností své lásky zlom každé sobectví a tvrdost srdce. Ref. Svou stvořitelskou mocí zlom každé násilí proti lidskému životu. Ref. Schola: R: Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh (č. 681). Chvíle ticha pro adoraci a osobní modlitbu. 15

16 Biblické čtení Lektor (Přikrylová): Bratři! Protože jste nyní spojeni s Kristem Ježíšem, vy, kteří jste kdysi byli vzdáleni, stali jste se blízkými Kristovou krví. Jen on je náš pokoj: obě dvě části (židy i pohany) spojil vjedno a zboural přehradu, která je dělila když na svém těle zrušil příčinu nepřátelství. A pak přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, i těm, kteří byli blízko. Modlitba (bl. Jan Pavel II.) K: Bože našich otců, vznešený a milosrdný, Pane míru a života, Otče všech. Tvé úradky jsou úradky míru, nikoli zármutku, odsuzuješ války a boříš pýchu násilníků. Tys poslal svého Syna Ježíše, aby hlásal pokoj blízkým i vzdáleným, Aby shromáždil lidi všech ras a pokolení v jednu jedinou rodinu. Vyslyš jednohlasné volání svých dětí, vroucí úpěnlivou modlitbu celého lidstva: už nikdy více válku, spirálu žalů a násilí; hrozbu pro tvé tvory na nebi, na zemi i v moři. Ve spojení s Marii, Ježíšovou Matkou, tě ještě prosíme: promluv k srdcím těch, kdo mají odpovědnost za osudy národů, zastav logiku odvety a msty, svým Duchem podněcuj k novým řešením, velkorysým a ctihodným gestům, prostorům dialogu a trpělivého očekávání, mnohem plodnějším než ukvapené válečné lhůty. Uděl naší době dny pokoje. Už nikdy válku. Přímluvy Schola: Ref: Kyrie, kyrie, eleison. Lid opakuje: Kyrie, kyrie eleison. Lektor (Koutná): Daruj své Církvi dny pokoje a míru. Ref. Daruj celému světu čas prosperity a míru. Ref. 16

17 Dej, ať každý pokřtěný je tvůrcem a nástrojem míru. Ref. Hříšnému člověku dej zakusit radost z míru, plodu obrácení. Ref. Bože pokoje, daruj nám všem zážitek tvé lásky. Ref. Schola: R: Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh (č. 681). Chvíle ticha pro adoraci a osobní modlitbu. Biblické čtení Lektor (Přikrylová): Milovaní! Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať tedy ukáže ušlechtilým chováním, že umí jednat jemně a moudře! Ale máte-li v srdci hořkou nevraživost a sobeckost, nevynášejte se a nefalšujte pravdu. To není moudrost, jež přichází shora, ale pozemská, živočišná, ďábelská. Kde totiž vládne nevraživost a sobeckost, tam je zmatek a kdejaká špatnost. Moudrost shora je však především čistá, dále pokojná, shovívavá, poddajná, plná milosrdenství a dobrých skutků, ne obojetná, ani pokrytecká. Ti, kdo usilují o pokoj, rozsévají v pokoji semeno, jehož plodem je spravedlnost. Modlitba (Benedikt XVI.) K: Bože všech věků, při mé návštěvě Jeruzaléma, Města Pokoje, duchovního domova Židů, Křesťanů a Muslimů, předkládám Ti radosti, naděje a úsilí, zkoušky, utrpení a bolest všech tvých lidí na celém světě. Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův, slyš nářek zarmoucených, ustrašených, oloupených; sešli svůj mír na tuto Svatou zem, na Blízký východ, na celou lidskou rodinu; povzbuď srdce těch, kdo vzývají Tvé Jméno, aby kráčeli pokorně po cestě spravedlnosti a soucitu. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje (Pláč 3, 25). 17

18 Přímluvy Schola: Ref: Kyrie, kyrie, eleison. Lid opakuje: Kyrie, kyrie eleison. Lektor (Koutná): Pane, Bože bohatý na milosrdenství, tys ohlásil mír blízkým i vzdáleným. Ref. Pane, náš Prostředníku u Otce, tvůj mír zavládne až na konec země. Ref. Pane, Původce a Cíli všech věcí, tvá vláda bude nezměrná a tvůj pokoj nebude mít konce. Ref. Pane, Beránku obětovaný za naši spásu, setři každou slzu a zahlaď smrt. Ref. Pane, Synu Boží a Emanueli - Bože s námi, dej zazářit svému světlu nade všemi národy a shromáždi je v míru. Ref. Schola: Ubi caritas. Chvíle ticha pro adoraci a osobní modlitbu. K: Pán s vámi. L: I s tebou. Slova svatého evangelia podle Jana. Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: Pokoj vám! Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. 18

19 Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: Viděli jsme Pána! On jim však odpověděl: Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím. Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: Pokoj vám! Potom vyzval Tomáše: Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící. Tomáš mu odpověděl: Pán můj a Bůh můj! Ježíš mu řekl: Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili! Chvíle ticha pro adoraci a osobní modlitbu. Schola: TE DEUM č sloky: a poslední sloka. K: Otče, tys nám dal Spasitele a Ducha svatého. Shlédni dobrotivě na tyto své děti, aby se všem věřícím v Krista dostalo svobody a věčného dědictví. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který je Bůh a s tebou, v jednotě Ducha svatého, žije a kraluje na věky věků. L: Amen. Schola: Chvalte ústa č sloka: Před svátostí... K: Modlitba před požehnáním a požehnání. Schola: Chvalte ústa č sloka: Otci, Synu.... Schola: Závěrečný zpěv - Kristus vítězí č. 631 obě verze (viz následující strana) 19

20 20

25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci

25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci 25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 2,7 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes z nebe sestoupil

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

1. listopadu: Slavnost Všech svatých

1. listopadu: Slavnost Všech svatých 1. listopadu: Slavnost Všech svatých VSTUPNÍ ANTIFONA Radujte se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna. Uvedení do bohoslužby Sešli

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání.

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. (velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. Všichni: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja. (vynechává se v postě)

Více

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár.

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár. Září/říjen 5/2012 Pouť bezdomovců Mládežnický Žďár Rytířský tábor Pouť rodin Chiara Luce Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová Dvouměsíčník farnosti Luže DaR přestěhován Básnička CHLUMEČEK 5/2012

Více

Dej nám více víry, Pane!

Dej nám více víry, Pane! Číslo 1/2015 11. ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské

Více

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sijónu. Iz 8,18 Nedělní mše sv. pro děti v

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

1. Víra změní tvůj svět

1. Víra změní tvůj svět 1. Víra změní tvůj svět Víra změní tvůj svět! To je poněkud odvážné prohlášení, nemyslíte? Víra nejen k požehnání tvých slepiček na dvorku. Víra nejen k rozjetí tvého automobilu. Víra na změnu světa! Víra

Více

Evangelium podle Jidáše (Judy) iškariotského )

Evangelium podle Jidáše (Judy) iškariotského ) Jidášovo evangelium ( Evangelium podle Jidáše (Judy) iškariotského ) ÚVOD (podle něm. překladu B. Sieberta do češtiny přeložil: Mgr. Jan Kozák, http://sweb.cz/gnostica) Tajná slova zjevení, která pravil

Více

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 1 leden 2005. Moře

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 1 leden 2005. Moře ZRNÍČKO Svazek 5, číslo 1 leden 2005 Moře Nejsou vždy plodnými ty životy, které přitahují pozornost. Ani ne ty, které se s nezměrnou pýchou vrhají na nepřekonatelné překážky. Ale pokorný život pod Božím

Více

neviděli a neodstranili, budiž pokládáno za nic a P: Nyní, v přítomnosti našich drahých a přátel, mající před

neviděli a neodstranili, budiž pokládáno za nic a P: Nyní, v přítomnosti našich drahých a přátel, mající před 0. Anulace chamecu (kol chamira) a zažehnutí svící P: Požehnaný jsi Hospodine, Bože náš, králi světa, že jsi nás posvětil svými příkazy a přikázals zničit vše kvašené. V: Všechen kvas a vše co podléhá

Více

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který

Více

Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata. podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux. z latinského originálu Vita secunda

Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata. podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux. z latinského originálu Vita secunda Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux z latinského originálu Vita secunda přeložil a upravil otec Bernard Vojáček, OCist. Ve Vyšším Brodě L.P. 1949 1 Úvodem

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré.

Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré. www.milujte.se 21/ 2012 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan 15,12 Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré. blahoslavený

Více

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL CECIL ducille (Únor 1975) Dnes bych chtěl promluvit o duchovní oblasti. My lidé jsme ze dvou třetin duchovní a z jedné třetiny tělesné povahy, přesto má tato jedna třetina tendenci

Více

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval:

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval: Příběh o Líle Rámo, stejně jako během bdělého stavu nemají v sobě objekty dříve viděné ve snu (ačkoli během snění se objekty zdály být pevné a hmotné) nic hmotného, tak se i tento svět zdá být hmotný,

Více

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY,

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KTERÝ MŮŽE KAŽDÝ VELMI SNADNO POUŽÍVAT A S JEHO POMOCÍ DOSÁHNOUT V KRÁTKÉ DOBĚ VYSOKÉHO STUPNĚ DOKONALOSTI JEANNE GUYON Tato kniha je v anglickém originálu zdarma

Více

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I 31 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY Úvod Pouze rok po ukončení Roku růžence přichází nová iniciativa Svatého otce: Rok eucharistie

Více

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l.

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. 1. Poznámky: Mnohé časové a encyklopedické údaje jsou založeny na publikaci Hlubší pochopení Písem, kterou vydali svědkové Jehovovi. Tyto údaje rámcově

Více

3. A jako je Brit rozseta v dvaačtyřiceti spojeních téhož semene, tak je i tesané a svaté jméno zaseto v dvaačtyřicíti písmenech popisujících akt

3. A jako je Brit rozseta v dvaačtyřiceti spojeních téhož semene, tak je i tesané a svaté jméno zaseto v dvaačtyřicíti písmenech popisujících akt Ediční poznámka: Text, který dále naleznete, je kompozitem několika původců různých dob a různé kvality. Základním textem je samotný Zohar, monumentální dílo, o jehož původ se stále vedou spory. Jisté

Více