Soutěž o návrh vizuální identity projektu Brněnské architektonické stezky Explikace předkládaného konceptu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soutěž o návrh vizuální identity projektu Brněnské architektonické stezky Explikace předkládaného konceptu"

Transkript

1 Soutěž o návrh vizuální identity projektu Brněnské architektonické stezky Explikace předkládaného konceptu Konstrukce, prostorové vztahy, experiment - předkládaný návrh prezentace brněnského architektonického manuálu se snaží navázat na tyto stavební prvky modernismu, aniž by využíval jen po povrchových náležitostech funkcionalistického designu. Předkládaný návrh značky brněnského architektonického manuálu je snahou o dekonstrukci kresebných charakteristik písma a následnou redefinici jeho elementárních vztahů. Výsledná značka využívá experimentu formy a protiformy liter písma, vzniká tak hned několik spojení výchozích znaků, každé akcentující jiný písmový prvek a tudíž jiný význam značky jako celku. Kresba zjednodušené formy písmene A leží v protikladu ke kresbě M. Litery ukazují protichůdným směrem a vytváří tak určité napětí, odkazující k prostorovým náležitostem projektu, a v přenesené rovině k vnitřním protikladům modernistického hnutí. Knižní publikace brněnského architektonického manuálu je navržena na formátu blízkém rozměru A5 (konkrétně 136 x 210 mm). Základní myšlenkou knihy, ale i navazujícího konceptu internetové prezentace, je využití reálných prostorových vztahů mezi budovami jako základního kompozičního prvku. Každá strana knihy odpovídá reálné městské ploše, každá vyobrazuje nějakou z prezentovaných budov. Kniha se tak uživateli nabízí ve dvou rovinách: jako základní přenosný materiál nesoucí textové informace ke každé z budov, ale též jako mapa. Každý sektor nese navigační informace v podobě dispozice domu, dominant okolní zeleně či sítě komunikací v blízkosti budovy. Okraje saby pak nesou informace o nejbližších budovách souvisejících s projektem. Sektory jsou orientovány severo-jižně, obdobně jako na reálné mapě. Grafika jednotlivých polí mapy do značné míry ovlivňuje též kompozici vyšší typografické úrovně obsahující text a fotografie. Knihu tak lze používat ke čtení v klidu domova, lze ji ale též použít jako mapu, procházet prostorem. Obdobnými zákonitostmi se řídí též konstrukce obalu knihy, která vyobrazeny ve formě půdorysu všechny prezentované budovy rozkreslené do jednotlivých sektorů odpovídajících stranám knihy. V oblastech s hustou sítí prezentovaných budov, je nutné mít síť detailnější. Obálka je navržena jako průhledný, bílou barvou potisklý plast, s průhledy na vnitřní monochromatickou titulní stranu knihy. Webová prezentace by využívala jako hlavního grafického prvku interaktivní mapu, základní informace o stavbách, síť stezek apod. by byly zaneseny přímo v mapě, detailní informace by se zobrazovaly v souvisejících oknech. Domníváme se, že rámcový koncept je možné uspokojivě aplikovat též na jiné než funkcionalistické stavby. V případě internetové prezentace stačí jen zanést nové informace do již existující mapy. Obdobnou možnost rozšíření skýtá též kniha. V Brně dne 18. července 2010 autoři

2 Značka v plné verzi Značka v plné verzi je doplněna o jméno projektu. Přímočará kresba základních liter značky je zjemněna nápisem v mínuskách písma Zurich. Značka v rozvedené verzi je kompozičně kompaktní i když vnitřně dynamická - kresba jejich elementů odkazuje do tří stran, evokuje tak prostorové charakeristicky projektu a architektury samotné. 4/9

3 Varianty O značce je možné uvažovat stále jako o fluidním celku, litery B-A-M, se mohou prolínat a vytvářet nová seskupení, jednotlivé litery přitom mají v těchto variantách různou váhu. V barevném provedení se nabízí odkaz na červenou jako prvek vizuálního stylu města Brna. 5/9

4 Aplikace Aplikace značky na knižní publikaci manuálu využívá rozpojení A a M, jejich protichůdné směrové tendence. Výsledné napětí odkazuje jak k prostorovým náležitostem architektonicých stezek, tak k protichůdným elementům v samotném modernistickém hnutí. Titulní strana knihy je navržena monochromaticky, je přebalena průhledným plastem s bílým potiskem. Aplikace pomocí průhlednosti zvýrazňuje kresebné zákonitosti značky, její využití formy a protiformy. 6/9

5

6 GPS / Vila Greta 0.5 km 26 Hotel Avion 2,2 km Vila Tugendhat Z fi lozofi ckého hlediska se v souvislosti s vilou Tugendhat poukazuje zejména na hnutí německé katolické moderny. Americký historik umění Barry Bergdoll a český historik umění Rostislav Švácha upozorňují v tomto ohledu na myšlenky fi lozofa Romana Guardiniho, jedné z nejvýraznějších postav německého křes anského personalismu. Mies se s Guardinim stýkal a jeho idejí se dotkla i paní Greta Tugendhatová. Pravdivou osobní interpretací prostoru v kontrastu s ofi ciálními fotografi emi architektury jsou snímky Fritze Tugendhata. Když tyto prostory a vše, co je uvnitř, nechám na sebe působit jako celek, pak jasně cítím: to je krása, 1 2 to je pravda. Manželé Tugendhatovi zřejmě Guardiniho úvahy znali nebo o nich alespoň diskutovali s Miesem. Guardini ve svých textech, které vznikaly současně s návrhem vily, poukazuje na to, že dobře vybudovaný niterný prostor má stupně, které vedou do hloubky. Právě tak se sestupuje do prostoru vily Tugendhat, jehož intimitu chrání strohá uliční partie domu. Uměnovědné výklady a interpretace nejen vily Tugendhat, ale Miesova díla vůbec, budou ještě dlouho vzrušovat generace historiků umění a teoretiků architektury. Doposud se téměř všichni shodli na tom, že podstatou jeho brněnského domu a jeho propojení s vnější přírodou. Jedním z východisek byly nepochybně myšlenky F. L. Wrighta a jeho open plan, který již na přelomu místnost, aby tak vznikl kontinuální prostor s vazbou na exteriér stavby. Velké prostory osvobozují Mies Van der Rohe o brněnské vile nic nenapsal, ale o její koncepci podrobně diskutoval se svými vzdělanými klienty. Přední čeští a shodou okolností brněnští historikové umění vnímají volný a otevřený prostor domu jako analogický k architektuře středověku a baroka. Václav Richter srovnal Miesovu prostorovou koncepci Santiniho. 1 Tmavě hnědé a žlutě žilkované ebenové dřevo pro zaoblenou příčku v jídelně a pro vestavěnou knihovnu (dodnes zachovanou v původním stavu) vybral Mies snad v Paříži, kde našel dostatečně dlouhé dýhy, které sahaly od podlahy až ke stropu. 2 výjimečným kamenným dekorativním a zároveň funkčním prvkem v interiéru vily je tzv. onyxová příčka. Medově žlutá hornina s bílou kresbou, vytěžená v pohoří Atlas v tehdejším francouzském Maroku v severní Africe ČERNOPOLNÍ LUŽOVA Bydlení jako koncept Jeho žák Zdeněk Kudělka poukázal na gotizující aspekty tohoto prostoru, které umocňuje křížový svazkový profi l ocelových nosných sloupů a zrcadlový lesk jejich chromovaného krytu. Tyto interpretace konvenují s Richterovou odvážnou periodizací dějin otevřeného architektonického prostoru, který byku a ve skeletové architektuře 20. století. Uměnovědné výklady a interpretace nejen vily Tugendhat, ale Miesova díla vůbec, budou ještě dlouho vzrušovat generace historiků umění a teoretiků architektury. Doposud se téměř všichni shodli na tom, že podstatou jeho brněn- MUCHOVA Účel stavby jí dává vlastní smysl. ( ) Obytný dům má sloužit pouze bydlení. Místo stavby, poloha ke slunci, prostorové rozvržení a stavební materiály jsou podstatné faktory pro tvorbu obytného domu. Z těchto podmínek je třeba skloubit stavební organismus. Ludwig Mies van der Rohe 1924) ského domu je uspořádání hlavního obytného prostoru a jeho propojení s vnější přírodou. Jedním z východisek byly nepochybně myšlenky F. L. Wrighta a jeho open plan, který již na přelomu 19. a 20. století odstranil čtyři zdi vymezující místnost, aby tak vznikl kontinuální prostor s vazbou na exteriér stavby. Sám Mies van der Rohe o brněnské vile nic nenapsal, ale o její koncepci podrobně diskutoval se svými vzdělanými klienty. Uměnovědné výklady a interpretace nejen vily Tugendhat, ale Miesova díla vůbec, budou ještě dlouho vzrušovat generace historiků umění a teoretiků architektury. TOMANOVA Po odchodu rodiny Tugendhatovi opustili Brno v květnu Díky svým kontaktům v Německu měli velmi dobré informace o vývoji situace, v níž by jejich setrvání v Brně znamenalo jistý rozsudek smrti pro celou rodinu. Od srpna 1945 do června 1950 ve vile působila soukromá taneční škola profesorky Karly Hladké. V říjnu 1950 byl objekt převeden do vlastnictví československého státu. Bylo zde zřízeno rehabilitační středisko pro děti s vadami páteře Vila Mueller 0,5 km 3 3 Zeleň jako materiál - pohled do zahrady vily Tugendhat Dětské rehabilitační středisko, foto: Miloš Budík 26 27

67. bulletin Moravské galerie v Brně

67. bulletin Moravské galerie v Brně 67. bulletin Moravské galerie v Brně 2011 67. bulletin Moravské galerie v Brně 2011 67. bulletin Moravské galerie v Brně / 2011 Vydává Moravská galerie v Brně a Společnost přátel MG za finanční podpory

Více

VILA TUGENDHAT tugendhat HoUSe HaUS tugendhat

VILA TUGENDHAT tugendhat HoUSe HaUS tugendhat 1 VILA TUGENDHAT TUGENDHAT HOUSE HAUS TUGENDHAT 194 195 VILA TUGENDHAT Černopolní 45, čp. 620, Brno-Černá Pole (dříve katastr Horní a Dolní Cejl) Stavebník: Fritz a Grete Tugendhatovi Architekt: ludwig

Více

IOP Vila Tugendhat Vzorová metodika projektu památkové obnovy

IOP Vila Tugendhat Vzorová metodika projektu památkové obnovy IOP Vila Tugendhat Vzorová metodika projektu památkové obnovy I. Charakteristika daného typu památky Vila Tugendhat patří nejen k nejvýznamnějším památkovým objektům města Brna, ale také ke stěžejním dílům

Více

Vizuální styl hotelu. BcA. Filip Cvrček

Vizuální styl hotelu. BcA. Filip Cvrček Vizuální styl hotelu BcA. Filip Cvrček Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Klíčová slova: Vizuální styl, Hotel, Design, Grafický design, Corporate design, Logo, Logotyp, Značka ABSTRACT Keywords: Visual style,

Více

Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU

Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU Dodnes v původní podobě zachovalý areál Obzor, 1974. Foto Rudolf Křepela. (zdroj: archiv Stavoprojekty Brno) Když byl v roce 1958

Více

YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu. pro mladé a začínající architekty KATALOG

YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu. pro mladé a začínající architekty KATALOG YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu pro mladé a začínající architekty KATALOG O soutěži Schopnost měnit kulturu společnosti a posouvat ji kupředu je s mládím spojována obecně. A mladí architekti

Více

DAŠICKÁ 1 KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 26. října 1984)

DAŠICKÁ 1 KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 26. října 1984) DAŠICKÁ SÍDLIŠTĚ KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 6. října 984) INFO Lokalita Severně od ulice Dašické, mezi ulicemi Na Drážce a Spojilská Původní název: Na Slovanech, Familie, Vystrkov

Více

Než se dáte do čtení..

Než se dáte do čtení.. Než se dáte do čtení.. Všechny texty v ebooku jsou doslovně převzaty z webu www.archizone.cz. Tato kniha oproti webu postrádá mnoho informací, zejména pak většinu obrázků na kterých často znázorňuji, co

Více

Mgr. Tomáš Drobný, Moravské zemské muzeum, Metodické centrum pro muzejní pedagogiku

Mgr. Tomáš Drobný, Moravské zemské muzeum, Metodické centrum pro muzejní pedagogiku Pamětníci vyprávějí a co pamatují muzea Mgr. Tomáš Drobný, Moravské zemské muzeum, Metodické centrum pro muzejní pedagogiku Příspěvek přednesený na Mezinárodní konferenci Muzeum a změna IV. Praha 12. -

Více

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

Petr Vaněk šéfredaktor www.earch.cz

Petr Vaněk šéfredaktor www.earch.cz ARCHINEWS 1 2012 Polyfunkční dům Ostrava-Vítkovice dynamický výraz objektu reaguje na své okolí. Pilová střecha budovy se zakusuje do panoramatu vítkovických Hradčan POSTŘEH > REALIZACE > Sázka na nové

Více

VIZUÁLNÍ STYL NEZISKOVÉ ORGANIZACE

VIZUÁLNÍ STYL NEZISKOVÉ ORGANIZACE Západočeská univerzita v Plzni Ústav umění a designu Oddělení výtvarného umění Bakalářská práce VIZUÁLNÍ STYL NEZISKOVÉ ORGANIZACE NEZISKOVÁ ORGANIZACE ČLOVĚK V TÍSNI Michaela Taušková Plzeň 2012 Západočeská

Více

SENIOR LIVING. ledax. 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové. III. ročníku konference

SENIOR LIVING. ledax. 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové. III. ročníku konference ledax S B O R N Í K III. ročníku konference SENIOR LIVING 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové Pod záštitou: RNDr. Petra Nečase, místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Ing. Pavla Bradíka, hejtmana

Více

Jaroslav Sládeček redaktor www.earch.cz

Jaroslav Sládeček redaktor www.earch.cz ARCHINEWS 3 2011 Polyfunkční dům Ostrava-Vítkovice dynamický výraz objektu reaguje na své okolí. Pilová střecha budovy se zakusuje do panoramatu vítkovických Hradčan POSTŘEH > REALIZACE > ArchiDAYs 2011:

Více

MOBILNÍ A MODULÁRNÍ ARCHITEKTURA

MOBILNÍ A MODULÁRNÍ ARCHITEKTURA MOBILNÍ A MODULÁRNÍ TÉMA 62 TEXT MARTIN KOKTA Trochu historie úvodem S tématem mobilní architektury se poslední dobou setkáváme nejen v naší profesi stále častěji. Co ale vlastně je mobilní architektura?

Více

Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny (učební pomůcka pro žáky základních a středních škol)

Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny (učební pomůcka pro žáky základních a středních škol) Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny (učební pomůcka pro žáky základních a středních škol) Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav urbanismu Textový a grafický doprovod k disertační práci Doktorský

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n 2 0 0 8

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n 2 0 0 8 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) O B S A H s r p e n 2 0 0 8 Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2008, č. 4 8 3 Architekt, 2008, č. 4 4 5 Beton, 2008, č. 4

Více

ARCHINEWS. Proměny Městských lázní v Plzni Ateliér Soukup

ARCHINEWS. Proměny Městských lázní v Plzni Ateliér Soukup ARCHINEWS O kvalitě výuky architektů. Rozhovor s V. Dvořákem ArchiCAD 13: nové technologie, funkce a licencování Rovnováha mezi krásou a funkčností. Profil G. Kaprálové 2 08 3 09 2 08 www.cegra.cz www.e-architekt.cz

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

Webová prezentace muzea umění Galerie Středočeského kraje. Ivana Jozeková

Webová prezentace muzea umění Galerie Středočeského kraje. Ivana Jozeková Webová prezentace muzea umění Galerie Středočeského kraje Ivana Jozeková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh řešení webové prezentace, konkrétně webové prezentace

Více

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK CV Přemysl Jurák / 1985 / Zlín 2005-2011 / ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta Architektury http://www.fa.cvut.cz/ 2009-2010 / UNIVERSIDADE DO PORTO Faculdade de Arquitectura

Více

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačový design Informační systémy pro elektronické podnikání Robin Palička Obsah 1 Role designu ve firemní identitě...

Více

Bakalářská práce Aplikace tematických map Atlas ORP Rokycany se zaměřením na volby

Bakalářská práce Aplikace tematických map Atlas ORP Rokycany se zaměřením na volby Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Bakalářská práce Aplikace tematických map Atlas ORP Rokycany se zaměřením na volby Plzeň, 2012 Pavel Vlach Prohlášení Předkládám

Více

HOTEL CONTINENTAL. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění. Bakalářská diplomová práce. Vypracovala: Ing. arch.

HOTEL CONTINENTAL. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění. Bakalářská diplomová práce. Vypracovala: Ing. arch. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění HOTEL CONTINENTAL Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Ing. arch. Petra Gajdová Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. Brno 2008 Prohlašuji,

Více

Návrh sedacího nábytku. Tomáš Luža

Návrh sedacího nábytku. Tomáš Luža Návrh sedacího nábytku Tomáš Luža Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Abstrakt česky: Studie a návrh multifunkčního sedacího nábytku určeného pro široké spektrum lidí. První část práce se zabývá Historií

Více

Komparace a analýza vizuálních stylů českých vysokých škol. Michal Novotný

Komparace a analýza vizuálních stylů českých vysokých škol. Michal Novotný Komparace a analýza vizuálních stylů českých vysokých škol Michal Novotný Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Práce Komparace a analýza vizuálních stylů vysokých škol srovnává tři subjekty: Slezskou univerzitu

Více

České výtvarné umění a architektura 60. let 20. století Czech Fine Art and Architecture of the 1960 s

České výtvarné umění a architektura 60. let 20. století Czech Fine Art and Architecture of the 1960 s VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY Mgr., MgA. Kateřina Pažoutová České výtvarné umění a architektura 60. let 20. století Czech Fine Art and Architecture of the 1960 s Zkrácená verze Ph.D.

Více

POODŘÍ REALIZACE DOMU PŘÍRODY

POODŘÍ REALIZACE DOMU PŘÍRODY POODŘÍ REALIZACE DOMU PŘÍRODY 1 2 POODŘÍ REALIZACE DOMU PŘÍRODY Obsah ÚVOD... 4 MANUÁL... 6 Situace, letecký pohled... 9 VSTUP... 10 ZAHRADA... 17 Půdorys, stavební prvky... 20 EXPOZICE... 25 Půdorys...

Více

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY VILY 1 Vila Tomáše Bati 2 Vila Jana Antonína Bati 3 Vila MUDr. Bohuslava Alberta 4 Vila arch. Vladimíra Karfíka 5 Vila ředitele Hugo Vavrečky 6 Vila ředitele Josefa Hlavničky 7 Vila ředitele Dominika Čipery

Více

Kancelářský nábytek. BcA. Lukáš Sorge

Kancelářský nábytek. BcA. Lukáš Sorge Kancelářský nábytek BcA. Lukáš Sorge Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Tato diplomová práce dokumentuje vývoj konceptu kancelářského nábytku, především pracovního stolu. Na výsledcích analýzy podobných výrobků

Více