Paížský deník Odjezd ve tyi odpoledne. Byl jsem tam už v 15.20, nemohl jsem se dokat. Úastníci zájezdu byli lidé rzného vku, od ddoušk a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Paížský deník 26. 10. 2005 Odjezd ve tyi odpoledne. Byl jsem tam už v 15.20, nemohl jsem se dokat. Úastníci zájezdu byli lidé rzného vku, od ddoušk a"

Transkript

1 Paížský deník Odjezd ve tyi odpoledne. Byl jsem tam už v 15.20, nemohl jsem se dokat. Úastníci zájezdu byli lidé rzného vku, od ddoušk a staenek pes mladé dvojice až po rodie s dtmi (tedy dti ve vku let). Prvodkyn byla sympatická mladá dívka, v Plzni pistoupila starší paní (to byla prvodkyn naší plky). Pejezd pes hranice do Nmecka byl hladký (jeli jsme pes Mannheim, Saarbrücken, ve Francii pes Méty, Remeš (Metz, Reims), ani jsme si toho nevšimli. Rozvadov se z nmecké strany menuje Waidhaus. A pak dál po dálnici. Na videu bžel film o Paíži, pak Amélie z Montmartru lidi to moc neuvítali, ale je to hezký. Pak se už šlo spát, ale njak mi to nešlo. Jen jsem se vrtl, budil slenu vedle sebe. Ne a ne usnout. Neml jsem kam dát nohy (i když jsem malej), pak m zaalo bolet levé koleno, záda, za krkem. Usnul jsem tak tikrát po minutách. V 5.00 ráno jsme se na hoku zastavili u pumpy ped Paíží, vyistil jsem si zuby, trochu se opláchl, dal si kafe a pak rajskou v kelímku z automatu (rajská docela šla, udlala mi po té probdné noci dobe). V šest hodin jsme vyrazili do Paíže a doprava u zaala houstnout. Srandovní bylo, že v té tm nám prvodkyn vyprávla, co kde je za pamtihodnost. Dojeli jsme na námstí Etoile, objeli oblouk a dojeli na Place de la Concorde. Ješt nám nco ekla o Tuireliích a jeli jsme na Trocadero. Tam nás vysadili z autobusu. Prošli jsem mezi muzei a uvidl jsem panoráma s Eiffelovkou. Zaalo svítat, pes ješt tmav modrou oblohu se táhly pruhy rud nasvtlených mrak, domy se pomalu rýsovaly ve svtle. Bylo to nádherný te jsem skuten v Paíži. Ml jsme sraz až v 8.45 a mli jsme jít na Eiffelovku. Skoil jsem si na další kafe a croissant do první kavárny, která se namanula. Frantíci snídali to stejné, popíjeli kafíko. Njaký asiat si dával pivko a žertoval s vrchním. Sranda, pohoda. Kafe výborný, po všech tch instantních srakách. Koupil jsem si ješt bagetu a vyrazil k vži. Na fotkách jsem ji vidl mockrát, také ve filmech atd. Ale jaká je to stavba, jsem si uvdomil, až jsem stál pod ní. To se nedá popsat. Je to obrovský. Televizní vž na Žižkov je stejn vyoká, ale ten pocit mohutnosti jsem tam nikdy neml. S odstupem si uvdomuji, že moje pedstava o velikosti neho byla zformována v malých pomrech tady u nás. V Paíži a vbec ve Francii - jsou pojmy jako že je nco veliké, mohutné, rozlehlé atd. pojaty v jiných dimenzích. Všechny vzdálenosti jsou daleko vtší, než jsem byl zvyklý v Praze, ale teba i ve Vídni. Na Eifelovku se mi nechtlo, je to moc turistické. Také se tam zaala shlukovat spousta lidí a to já nemusím. Trpím ztrátou soukromí, lidi mi trochu vadí (proto uím cha cha). Domluvil jsem se s prvodkyní, že se uvidíme v jednu ped Invalidovnou a pro jistotu jsem si ješt napsal, že máme sraz v u Pantheonu (pak bychom mli jet do hotelu). Vyrazil jsem pes park u Eiffelovky, minul sousoší a stavbu Ivana Theimera stavba nco jako antický chrám a sousoší vnované výroí vyhlášení deklarace práv lovka (1789). Je to taková postomderní koláž motiv, pkn provedených a navíc s rznými vtípky. Vedle sousoší byly i njaké jakoby antické nádoby odlité do bronzu. Držadla byla vytvarována zcela realisticky do podoby had. ásti soch byly pokryty drobným reliéfem, což byl text deklarace (asi njaká mechanická reprodukce pvodního textu). Pipadalo mi to, jako když se otisklo vydání novin do papírové matrice (tady to ovšem bylo pozitivní a reliéfn vystupovalo nad povrch). Minul jsem vojenskou školu a Invalidovnu (ty prostory, ta nádvoí! mlo tam být ubytováno veterán) a vešel do Rodinova muzea.

2 Rodin síla! Brána pekel odlitá do bronzu. Desítky soch a nápad n co d lal pro jiný ú el, ale hodilo se mu to do brány a tak to tam umístil. V záme ku, který vlastnil, jsou i vaianty uspo ádání Brány hlavní téma m l být k íž, nad ním m l sed t Myslitel. K tomu zahrada s dalšími sochami. V zast ešené ásti varianty mramor t eba t ikrát Hugo. Pokaždé jinak a pokaždé skv lé. V zahrad varianty k postavám Ob an z Calais. Vždycky mi splývali ve skupinu, ale tady stály samotné osoby. Byli to konkrétní lidé, historie zachovala jejich jména. Rodin si je všechny pojmenoval. Tolik variant. Ta poctivost! V záme ku jsou varianty umíst ní na zemi i na podstavci vždycky jsem si myslel, že to cht l bez podstavce. Celé to umoc uje tenhle teplý podzim, slunce prosv tluje zežloutlé listí, padá na sochy, hraje si na nich se stíny. Uvnit další varianty, t eba Hugo 3x v bronzu (myslel jsem, že ho ud lal jen v mramoru). Spousta menších mramor, akty, asto v dost erotických polohách (nemyslím jen Milence vypadají jako n koli okamžik p ed milováním). Ale ten mramor zpracovaný v m kkých formách celé téma zjem uje. Krásná je Danae jemné k ivky bok a zad, vlasy splývají ve vlnách podobných vodnímu živlu. (že by tam byla n jaký souvislost? Danae oplodnil Zeus v podob zlatého dešt, otec ji zavrhl a v kovové truhle vypustil na mo e. Není to jen moje konstrukce?). Sochy vystaveny s malbami E. Carriera byl Rodinovi v mnohém dost blízký. Taky tu vystavují sochy, které socha vlastnil Buddha, starý Egpt, antická kamenná torza. A taky varianty Balzaka. Od realistických (dokonce jako p kn obézní akt) až po ten radikáln nový, kterého máme v Praze. To je vlastn kubismus p ed kubismem Rodin nakousl spoustu témat, která pak rovinuli socha i XX. století. P kn m to vy erpalo. Skoro jsem už necht l ani nikam jít. Ale vyrazil jsem. Nejd ív do Musea d Orsay, kde jsem cht l uplatnit svou noviná skou pr kazku, ale nešlo to, tak jsem se šel podívat k Notre Dame. Procházka po náb eží byla v tom pohodovém dnu velmi p íjemná. ale ješt hez í to bylo hned u Seiny. Voda, pablesky slunce a lod to asi musel vid t Lhoták, myslím že pro pár obraz ( erné lod s ervenými pruhy) erpal inspiraci v Pa íži. P es mosty se ty í v že Notre Dame, nakreslil jsem si to dvakrát, pokaždé z jiné strany eky. Od Notre Dame jsem p ešel k Tuireliím, zkusil jsem výstavní sí naproti Oranžérii, ale výstava m nezaujala, odešel jsem. Aspo se setkám s ostatními u Invalidovny. Sraz jsem nestihl, ale takže jsem si prohlédl Invalidovnu sám. Koupil jsem si t ídenní permanentku na výstavy (36 Euro, ale vyplatilo se to) a procházel jsem tímhle obrovským barákem. Staré doby odbyli

3 žádní rytíi, žádná brnní a modely hrad. To jsme mli ve vojenském muzeu lepší. Za to Napoleon to bylo nco. Uniforma kdejakého poskoka tam mla svou vitrínu. Ke konci jsem to ani nevnímal. A potom ty obrazy Napoleon tady, támhle jeho generálové hrozný. Blbnou tady s Napoleonem jako Rakušáci s Franzem Josefem. Na toho chlapa jsem narazil ješt jednou, když sem procházel pod arkádami v prvním pate. Stojí tam na zábradlí a v nadživotní velikosti vypadá jako fantom. Pak první svtová a druhá válka nejvtší osobnost samozejm de Gaulle. Už jsem nemohl, tak jsem se šel podívat do kostela. Tam m to pešlo. Já mám ten jejich klasický barok rád. Ono to totiž není peplácané. Jacques Germaine Soufflot to udlal hezky, kupole je sice zvenku pozlacená (v podveer se krásn leskne do daleka), ale jinak je to takové skromné. Uvnit visí omšelé trofejní prapory a jinak nic. Bonapartovu hrobku jsem nenašel, ale ani mi to nevadilo. Byl as vyrazit do Musea D Orsay. Fronta tak na dv hodiny, naštstí jsem s permanetkou mohl boním vchodem a pak to šlo rychle. Barák je obrovský, jako všechno tady, je to bývalé nádraží. Uvnit to pekopali, vystavli nové kamenné zdi, do nich díry, na tom visí lanka s háky na obrazy. Praktické, vtipné. Uvnit sochy XIX. století, ds, hrza, patos a šestkrát pevaená ecká inspirace. Až teda na Carpeauxe v tom je vtip a nha. Tém všechny jeho sochy se usmívají, pirozn pohybují, nebo taní. Zaal jsem zleva barbizonskými. Cením si Milleta, Sbraky klásk nejsou ký, je to jemn namalováno. Daubigny zimní krajina v pastách, maloval živeln, s chutí, evidentn ho to bavilo, stejn tak jako Theodora Rouseaua. Pro mám rád Corota? Asi proto, že nikdy nebyl popisný. V Louvru má ale lepší vci. V údivu hledím na Courbetv Ateliér to je OBROVSKÉ plátno, ekl bych tak 4x7 metr. Podobn Poheb v Ornans postavy v nadživotní vlikosti. Na to je každá reprodukce slabá, to se nedá vystihnout, to se musí vidt! Manet, Snídan v tráv zajmavé, jak mu perpektivn nevycházelo pozadí že mu to nevadilo? A samozejm impresionisté hodn se mi líbil Sisley. Ty jeho erné lod s erveným pruhem, to je nápad, který kopíroval nejen Lhoták, ped ním už Chittusi a pak Karel erný. Monet ped Monetem realistické, tmavé obrazy. Asi jako Antonín Slavíek ped Slavíkem. Makové pole rudá v nádechu fialové. Hezké vrné mám tu zkušenost také. Pissaro taková poctivost, poád pemalovával, dokud to nebylo ono. Ty pasty na pastách! Chavannes Chudý rybá, krásné, návrhy fresek decentní, vyvážené. Symbolista jako Gustave Moreau ale to bylo nco jiného. Moreau surrealista ped surrealisty! Iason a Medea, síla. Má v Paíži muzeum, musím se tam píšt podívat. A už toho mám dost. Za hodinu máme sraz u Pantheonu, tak tam pojedu MHD, už m bolí nohy. Neml jsem jízdenku na autobus a tak jsem se svou lámanou anglitinou ptal njakého penzisty, kde se to dá koupit. íkal mi, že bu v metru (ale široko daleko žádná stanice) a nebo pímo u idie. Ale že je to drahé. Nakonec se slitoval a lístek mi dal. Peníze nechtl, má prý slevu (carnet). Až te, když to píšu, jsem si vzpomnl, že jsem kdysi koupil jízdenku do metra njakému Nmci, který si neporadil s naším automatem. Takže se mi to po letech vrátilo. Dojel jsem k bulváru Saint Michele, míjeli jsme kostel st. Germain-des-Pres (musím se tam vypravit, až tu budu píšt) a vystoupil jsem u Sorbonny. Kostel je kupodivu malý (píjemn malý), ale dovnit

4 ani do univerzity se nedosteš. Hlídají to stráže jako kampus a pouští jen na prkazky. Narazil jsem na druhou plku party s mladou prvodkyní a vyšli ten kousek k Pantheonu. Je to pkná stavba, jaksi vyvážená. Uvnit ale hrza po stnách samé výjevy z francouzské historie, velké plachty samých patetických váleník. Nejlepší byla ti plátna od Chavannese, ale i to byly v kontextu jeho tvorby spíš slabší vci. V kupoli zavšeno kyvadlo (Foucaltovo). Poítal jsem dobu rozkyvu a vycházelo mi to na osm vtein. No, možná poítám moc rychle, ale i tak to bylo impozantní, jak se závaží pomalu neslo vzduchem, na chvíli zastavilo v mrtvém bod a rozvážn pokraovalo nazpátek. Lano bylo zavšeno ve výšce snad 80 metr, proto ten dlouhý rozkyv. Tady si Foucalt ovoval otáení zem, ale už si nepamatuji jak. Fyziku jsem ml naposledy ped 31 lety. V podzemních výklencích, ve velmi skromných klasicistních náhrobcích, jsou uloženi francouzští velikáni. Vicor Hugo, spolen s obma Dumasy. A další teba Monge (tuším že matematik, Mongeova rovina taky jsem to vidl naposledy ped 31 lety).vedle náhrobk umístny panely s údaji. A te jsem se nasral. Pro je to jen francouzsky? Že mají nápisy v galeriích jen francouzsky, už jsem už rozdejchal, co taky nadlám, ale tohle je nco jiného. Takže jsem se nic nedovdl. Vyšl jsem ven, slunce už stálo docela nízko a zlatilo stechy a bylo nádhern teplo. Rychle jsme naskákali do autobusu, stál totiž na zastávce MHD a vyrazili do hotelu. První plka bydlela v centru, vyložili jsme je pímo na hlavní za šíleného provozu. To si lovk ani nedovede pedstavit. Poznámka k provozu je to tu neskutený. Takové zácpy jsem zatím nevidl. Auta jedou krokem nkolik kilometr. Jezdí se tu dost odvážn, ale idii dodržují ervenou. Chodci na ervenou nedbají a navíc pecházejí ulici, kde je zrovna napadne. Kupodivu jsem za celou dobu nevidl bouraku, jen pár aut mlo pomuchlané nárazníky. Jezdí se tu v peguotech, renaultech, smartech, obas njký diplomatický medvd. Málo japonských aut, fordy nebo americká auta vbec ne. I když jsem jednou vidl tereáka lexus, ale to byla fakt výjimka. Jezdí se hodn na motorkách, ale samé neznámé znaky, hodn skútr to je v tom provozu velmi praktické. Parkují všude, i tam, kde nemají a tak je obas kontrolují policajti. Bavil jsem se, když jsem vidl docela obézní ernou policistku na motorce, jak buzeruje njakého idie. My jsme bydleli o kousek dál, v hotelu Printania na rue D Avron 111. Ujet tch pt kilometr (víc to teda nebylo) nám trvalo skoro 45 minut. Pšky bych tam byl snad rychleji. Podle prvodkyn to mla být dobrá tvrt. Spíš konila ta stará zástavba a za námi se už tyil njaký mrakodrap a obrovský obchoák carefour. Vedle hotelu mli njací Turci krámek s kebabem, a vbec tam bylo dost erných. Ale aby to nevyznlo njak rasisticky prost tu jsou a dlají si svoje. V muzeích a galeriích byla vtšina obsluhy erná nebo asiati, v obchodech ernošky, nkteré i docela hezké. Poznámka k ženským Njak se traduje, že jsou ty Paížanky hezký a že se umí obléct, ale já teda nevím. Naše holky mi snad pipadají hezí. A že se umí obléct? Tém všechny mají dost skromné obleení, sice elegantní, ale nic moc. Nejlépe obleené byly Italky, pak snad Japonky, i když jejich nkteré kombinace byly dost divoké nebo nesourodé. Naše holky rozhodn nezstávají pozadu. Zase je fakt, že obézní ženskou jsem tam nevidl (pokud to ovšem nebyla njaká eská mamina). Hotel byl lehce špinavý, koberec na schodech nevidl vysava celé msíce. V pokoji isto, podlaha vlnitá jako golfové hišt a mírn pohyblivá. Tapety bych snad pilepil i já lépe, rozhodn aspo tam, kde mly být. Vana lehce ucpaná, voda teplá tekla snad až po pl hodin. No neva, vysprchoval jsem se i ve studené, poteboval jsem to jako sl. A pak ješt jednou teplou. Spolubydlící, pan Milan Paleek se ztratil nkde u Invalidovny, ale uml francouzsky a tak se doptal. Pišel chvilku potom, co jsem se ubytoval. Prohodili jsme pár slov, dali panáka ferneta a vyrazili na kut. Teda já ješt s panákem v ruce jsem se podíval z balkónku (bydlíme v šestém pate a tak jsme mli trochu rozhled). Pod námi dopravní cvrkot, svtla aut prosvcovala koruny strom rostoucích na chodníku. Vypadalo to jak obraz od Pissara (Montmartre v noci, 1863). A pak už jsem šel spát od osmi do pl sedmé. Jako mimino. Já prost spát potebuji.

5 Vzbudil m pan Paleek, který už delší dobu nespal a tak vyrazil na kafe do protjší kavárny. Recepní mu zamkl a šel se pomilovat s pokojskou (aspo to tak Paleek podal). Tak musel prolézt oknem schovaným za automaty na pití. Prý by ho to nenapadlo, ale pedtím zamíil do hotelu njaký párek nalitých Anglán. Tak to jen zopakoval po nich. Po mírné snídani (kafe, croissant a houska) jsme o pl osmé vyrazili do Fontainebleau. Provoz byl už pkn hustý, ale z msta to šlo. Kolem Paíže je to jen placka, vidli jsem jen pole a obas krávu, taky tábor motorizovaných cikán a za hodˇku jsme dojeli do F. Zámek vznikal dlouhou dobu, ale za Františka I. získal koncepci, která vydržela ješt dv st let. Zaízení se dochovalo docela v dobrém stavu, za revoluce se toho ani moc nerozkradlo a tak to nebyly jen prázdné pokoje. No prázdné spíš peplácané na strop štuk, zlato, obložení vyezávané, tapety Prost klasický zámek. Hezké bylo muzeum zámeckého divadla a knihovna, baletní sál a pijímací salon. Jinak teda nevím. Blbosti jako stolek, u kterého Napoleon podepsal abdikaci, pokoje císaovny No nevím. Pesunuli jsme se do Versailles. Vdl jsem, že je zámek velký, ale to, co jsem vidl, mi vyrazilo dech. Zámek se z jednoho místa nedal obhlédnout. Prost obrovské dílo. Uvnit OBROVSKÉ pokoje, kde bydlel Louis XIV., kde pijímali, kde se odbývalo ranní vstávání za pítomnosti šlechty a služebnictva. Ten se ani nevys, aby za ním nkdo nestál. Spousta obraz LXIV., Ludvík tak i onak ale zase jsem rád, že jsem vidl nkteré originály, teba od Hyacintha Rigauda. Ve Versailles bydlel také Bonaparte, tak jsou tam i památky na nj korunovace Marie Louisy od Jacquesa Louise Davida. Písaha na orly, Napoleon tak i onak. Ds a hrza taková pompa, vlezdoprdelismus. A to David zaínal jako revolucioná! Pak zase obligátn peplácané pokoje. Tšil jsem na zrcadlový sál, ale bohužel se opravuje. Vidli jsme z nj sotva tetinu, ale zase byly ty opravované ásti zepedu opateny zrcadlem. Tam se odrážel ten zbytek a tak jsem si mohl udlat aspo trochu pedstavu, jak je to velké. Délka 80 metr, šíka 17, výška tak 20. Všude štuky a na strop fresky, hlavn od le Bruna. samá pompa a oslava LXIV. To se potkali dva megalomani Ludvík a Charles le Brun, ti to rozvinuli. Zámek stojí na kopeku, svažuje se k dalšímu dílu fontánám a velkému kanálu (ten má na délku tak dva kilometry). Šílené rozmry! Je to fakt ohromující. Ani se nedivím, že vtšina evropských potentát chtla nco podobného a mnozí se o to aspo pokoušeli (s rzným úspchem). Ale nic tak velkého nikde nestojí takové prostory se tžko daly najít a na vybudování by byla poteba obrovských prostedk. Na to nikdo neml. Ješt jsem s Palekem navštívil velký a malý Trianon. Velký není nijak rozmrný, dalo se tam žít (asi proto sem utíkala markýza de Pompadour) a malý je vyslovn píjemný. Vyrazil jsem vlákem do Paíže, protože se mi nechtlo ekat další dv hodiny na ostatní. Ochotná slena mi vysvtlila, kam mám strit jízdenku, protože jsem tch otvor v automatu našel víc a nevdl, kudy kam. Za dvacet minut jsem byl v Paíži (autobusem to trvalo víc jak hodinu). Chtl jsem vystoupit na La Défense, abych mohl jet metrem do Centre Pompidou, ale pak jsem si to rozmyslel. Konená byla na Gare Saint Lazarre, to jsem chtl vidt. Vždy to nádraží maloval už Monet. Jeli jsme širokým obloukem, v jedné chvíli jsem vidl nádherné panorama vlevo mrakodrapy La Défense, Montmartre s katedrálou Sacré Couer a vpravo Eiffelovka. Nádraží St. Lazarre zastešeno jako hlavní, jinak se od dob Monetových nic nezmnilo. Všude hluk a spousta lidí, bezpenost zajiš oval osamlý vojáek v maskáích s krátkým samopalem pes rameno. Zeptal jsem se na informacích na trasu k Centre Pompidou. Paní byla ochotná, ekla mi stanici, kde musím vystoupit, ale s tak strašnou výslovností, že jsem rezignoval. Když vidla, jak se neš astn tváím, napsala mi to na papír a ješt mi

6 dala mapu MHD. Ono je to metro v Paíži trochu složitjší, musíte znát konenou na trase, kam jedete. Jenže, kdo si má pamatovat ta jejich jména. Samozejm jsem to spletl, ale pak jsem správn pestoupil a bylo to v pohod. Poznámka Vchod do metra vede pes turniket, který se za vámi po chvilce uzave. Toho využívají místní neplatii, kteí i vyíhnou chvilku, kdy nkdo prochází peskoí otoné tye a rychle se za vás zasunou, aby se jim dvee turniketu nezavely. Taky mi jeden takový sportovec málem skoil na záda. Metro stavli už na konci XIX. století a tak je to dost skromné také trošku špinavé, oni si na poádek moc nepotrpí. Nástupišt jsou úzká a pechod z jedné linie je nkdy pkná procházka. Novou stanici jsem vidl jen jednu, stny vyzdobili veselými keramickými motivy a vypadalo to trochu lépe. Továrna na umní, Centre Pompidou, je fakt továrna zvení samé roury od vzduchotechniky a sítí. Hnusný. Ale hala v pízemí je ješt horší vypadá to jak na hlaváku. Moe lidí, kravál, do toho neony, které oznaují vchod ke expozicím. Vyjel jsem po eskalátoru do šestého patra a trochu m to smíilo s touhle stavbou. Pojízdné schody jsou umístny v prhledných tubusech vn stavby a tak jsem ml bhem jízdy možnost koukat na paížské panorama. Notre Dame je tak blízko Shlédl jsem výstavu o Velkém tesku v umní, na Dada se muselo platit zvláš a to se mi už nechtlo. Big Bang ukazoval všechny podnty moderního umní od kubismu po dnešek. Byly zde vystaveny knihy, které zásadn ovlivnily myšlení umlc zapsal jsem si jen Pana Testa od Paula Valéryho, od Michela Butora Modification. Co jsem vidl mj první Mondrian: bílá je namalována kolem erné, to není natraská práce. První Max Ernst, druhý a tetí Dalí (klavír se šesti Leninovými hlavami), první Magritte. Potšilo, že je tam náš Zdenk Sýkora, fotky od Jaromíra Funkeho a pornografické koláže od Štýrského (s varováním a na to nekoukají dti, cha cha). Výstava koní tématy Revolta, Revoluce, Konec historie a Smrt. Na stn vidím Maleviv erný kíž a to je konená. Dál už nemžu. Bolí m v levém boku, pravá kyel a zaínají m bolet uby. Nejvyšší as pestat. Sjel zase do pízemí, s každým patrem se snižoval rozhled až jsem sál zase na šikmém námstíku ped fabrikou na umní. Mimové a kejklíi tam bavili polehávající lidi. Sedl jsem si na schody, najedl a odpoinul si. Koukám, že vedle fabriky je zrekonstruovaný ateliér mého oblíbeného sochae Constantina Brancusiho. Dv místnosti, do kterých jsem mohl nahlédnout pes okna. Sochy, skicy, náadí, malá kováská výhe a na devném pate postel, kde spal. To bylo všechno Taková skromnost. Žít jako žebrák, pracovat jako otrok, rozhodovat jako král. Spousta soch v mítku, které bych nepedpokládal Kohout mil snad ti metry. A pak už jsem vyrazil do hotelu. Sjel jsem kus metrem, jenže jsem se zase spletl a vylezl až na Saint-Mandé. Tak jsem si íkal, že se projdu jenže tady ty vzdálenosti jsou trochu vtší. Trvalo mi hodinu a pl, než jsem došel k Printanii. Cestou jsem nakoupil njaké sýry, paštiku a víno, minul Place de la Nation a pak zase bloudil. Podle mapy bych ml dojít k Rue D Avron, ale ulice konila na njakém námstíku, ze kterého vedly ti cesty (jako v pohádce: Dáš-li se prostední ). Pak mi to došlo. Mapa prost nebyla pesná, Francouzi jsou lemplové. Vyrazil jsem tak njak pibližn a hotel jsem našel. Sprcha, panák, bageta a bylo fajn. Nakreslil jsem si pohled z okna hotelu, abych ml i nco jiného než rychlé poznámky a nártky v bloku Po snídani jsme vyrazili k Notre Dame. Sice pod mrakem, ale teplo. Udlal jsem si zase vlastní program. Zamíil jsem k Justinímu paláci, k Saint Chapelle. Ivana Motýlová mi íkala, že je krásná to nevím, bylo stále pod mrakem a tak se nerozsvítila, v kapli vládlo píšeí. Ale ty elegantní sloupy a velká prosklenná okna, to pkné bylo. Zamíil jsem k Picassovu muzeu, což je kousek. Vedle stálých exponát zde prezentují tematicky zamené výstavy, tentokrát s námtem kresby. Bylo fakt dkladné, od dtských (ale už dokonalých) kreseb pes secesní až k posledním vcem. K tomu sochy, nárty k sochám. A tch variant ke všemu. Kubismus byla cesta, ne nápad. Než namaloval Sleny z Avignonu, to bylo variant postav a tváí. Krásn dokumentováno, jak si formy zjednodušoval, abstrahoval, než to bylo ono. Co on vlastn maloval a kreslil? Vtšinou lidské postavy, akty, portréty. Poád, dokola. Nkdy njaké zvíe (býk, ovce, holubice atd.) a to je vlastn všechno. Ale dlal to s takovou invencí a vynalézavostí, že to ohromuje.

7 A byl as jít do Louvru. Vešel jsem pes Cour Carré a zamíil k pyramid (dsná stavba). Na druhou stranu je fakt, že díky tomuhle monstru mohli mezi kídly Louvru vytvoit vstupní prostor, kde se vyídí vstupné, návštvníci si odloží atd. Ale na povrchu už nic být nemuselo. Louvre je OBROVSKÝ. Na to bych poteboval tak týden, ne-li víc. Znechucen ze sochaství XIX. století utíkám k sochám Mezopotámie. Chamurapiho zákoník erná stéla pokrytá drobným klínovým písmem. Tetramorfní tvorové, králové, bojovníci Následuje barokní francouzská malba opt démon Charles le Brun. Na to se nedá dívat. Další démon Rubens. Celý Medicejský cyklus. Ds a hrza, ty tlusté a prdelaté ženské, to bylo moc. Ale nkteí Holanani byli skvlí. A pak Vermeer van Delft Krajkáka a Geograf. Pekvapiv malé rozmry, první menší než A4, druhý jen o trochu vtší než A3. Rembrandt lidský. Antické sochaství, pekvapiv dnešní. Africké sochy jen procházím. A další a další Už nemžu. Tak ješt Mona Lisa a koním. K renesanní Itálii procházím kolem vlající Niké. Množství lidí a hluk se zvyšuje. Smrem k Mon Lise hluk ješt stoupá. Lidé procházejí stedem chodby, nekoukají vlevo vpravo, dti se honí a jeí, nkolik mobiluje, mladá Japonka sedí na lavici a kojí dít, strážný na to nic. Tady to není galerie, ale karneval. U Mony Lisy dav houstne. Obraz je zasklený a ped dvojitým zábradlím. Pekvapiv malý a tmavý. Ale Lisa se dál mírn usmívá na ten dav zvdavc. Tak to by bylo, te honem pry. Venku se mezitím udlalo hezky, dá se chodit v triku a kra asech. Sraz máme v šest na Place de la Concorde a tak mám dost asu. Už žádné umní. Procházím se ulikami a poprvé narážím na knihkupectví. Možná jsou njaké prodejny knih v supermarketech, ale tam zase nechodím já. Za celé ti dny jsem knihy nikde neobjevil. Ani jsem nevidl nikoho íst, snad jen jednu slenu v metru. Noviny? Také ne. Oni snad netou a pak že jsou kulturní národ. Jak se to pozná? Prošel jsem vstupem a knihkupectví pokraovalo v zastešeném dvorku dláždném polámanými kachly a betonem. To je divoina, to jsem vidl naposledy u Ma i v Lublanské, který má sklad knih v bývalé továrn. Prošel jsem nabídkou a zastavil se u pohlednic. Vybral jsem si jednu s pohledem na Eiffelovku pes Seinu, v popedí lo. Procházel jsem s dál. V jedné ulice jsem uvidl na rohu zelináství, všechny plody vystaveny v bednikách, celé zastešeno zelenobílou markýzou. Pipadalo mi tak typické pro Paíž, že jsem si to nakreslil a zpamti zkusil i barevn. Poznámka A vbec se mi tu domy líbí. Všechno je bílé, nebo trošku zašlé a šedivé ale ne moc zašlé. asto používají kámen, teba na boní zdi inžák. Vypadá to zajímav, otázka je, jestli to nekomplikuje život kámen táhne vodu, byty se nedají moc vytopit. Všechna okna jsou úzká a vysoká, tém vždy zvení mají devné žaluzie. Vtšinou i malý balkónek. V parteru bez výjimky obchdky, kavárniky. Jen v boních ulicích nebývají. Na pohled píjemné, milé. Tady se dá žít. A pak už k autobusu. Ješt projížka na parníku ale beze mne. Radji se procházím po nábeží, pod mostem nacházím bydlišt místních homeles clochard. Žádné krabice a igelitky. Mají tam natahané staré pohovky, pikrývky (ani to moc nesmrdí) a tranzistoráek. Vyšel jsem na most, v dáli se žlut rozsvítila Eiffelovka a pesn v osm zaala blikat. V tom jsem potkal pana Doležala z Roztok. Poád mu slibuji, že se zastavím a pak ho potkám v Paíži. Ml trochu upito, ale jako vždy srdený a vstícný. Vymnili jsme si maily a slíbili si setkání. To musím dodržet. Pak už jsme jeli dom. Než riskovat další píšernou noc, lehl jsem si na podlahu autobusu a aspo pár hodin zaspal. Probuzení v echách bylo kruté. Zima, vlhko, mlha. Co jsem nestihl Muzeum lovka a Djiny filmu na Trocaderu, v Louvru pedeckou sochu a eckou keramiku, egyptské umní, z míst Place de la Vosges. A co bych chtl ješt prožít kafíko a víneko v kavárnice, nkde se najíst. A taky trochu kreslit a malovat

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince.

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince. Tbilisi Doprava z letiště centrum Tbilisi Taxík - 15-35 GEL Vlak 0,5 GEL/osoba, vlakové nádraží je přímo naproti letišti. Cílová stanice ve městě je Station Square. Další důležité nádraží je Didube. Točené

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Během krátké návštěvy Brna jsem navštívila několik míst spojených s bruselským stylem. Většina těchto míst se nachází v centru Brna. Navštívila jsem dva

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Hostivaská pehrada Poad o ekologii Návštva Strašnického divadla Školní sportovní liga Jaké bylo Vánoní tšení Nco pro zasmání Návrhy na novou úvodní stránku asopisu asopis, který vydává Základní

Více

Vitruvius : Deset knih o architektue

Vitruvius : Deset knih o architektue Vitruvius : Deset knih o architektue Marcus Vitruvius Pollio, ímský architekt a inženýr, žil v 1. století ped n.l. Narodil se asi mezi roky 80 a 70 ve mst Formiae v Kampanii, zemel kolem roku 20 ped n.l.

Více

AUTORSKÁ ZPRÁVA K VÝTVARNÉMU POJETÍ VÝSTAVY

AUTORSKÁ ZPRÁVA K VÝTVARNÉMU POJETÍ VÝSTAVY Ars Fabrica, s.r.o. Na Dolinách 8/30 147 00 Praha 4 e-mail: info@arsfabrica.com www.arsfabrica.com AUTORSKÁ ZPRÁVA K VÝTVARNÉMU POJETÍ VÝSTAVY _ VENKOV Základní body řešení: - invence - interakce - simulace

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Interfilière a le Salon International de la Lingerie

Interfilière a le Salon International de la Lingerie Technická univerzita v Liberci Fakulta textilní Produktový management Textilní veletrh Interfilière a le Salon International de la Lingerie 2010 1.12.2009 Novotná Jana Obsah: 1 Úvod... 2 2 Základní informace

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Osobním automobilem do zahrani í

Osobním automobilem do zahrani í Osobním automobilem do zahrani í Mgr. Zuzana Ambroová Tisková konference dne 28. ervence 2008 Co je nutné mít s sebou jako idi? Platný idiský prkaz. Potvrzení o povinném ruení (zelená karta). V pípad,

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/ PRAVLAST A EXPANZE KELT http://cs.wikipedia.org/wiki/keltov%c3%a9 Úkol: Vyhledej interaktivní mapu keltské a ímské expanze - http://resourcesforhistory.com/map.htm

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Lenka Tichá 9-Vý t arná k ultura ult

Lenka Tichá 9-Vý t arná k ultura ult VÝTVARNÁ KULTURA 12. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá DUM Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 2. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko je domovem světově proslulých turistických ikon, láká návštěvníky již od dob, kdy se zde usadili Etruskové. Malebná krajina se středověkými pevnostmi na vršcích

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota Věra VOŇKOVÁ 2013 Titulní strana: Zámek Červená Lhota Zadní strana: Detail z tzv. zpívající fontány, která se nachází před letohrádkem Belveder Strana 2 z 20 Obsah OBSAH 3 SOCHAŘSTVÍ 5 Obrázek 1: Socha

Více

ŠPANĚLSKO KATALÁNSKO A BARCELONA

ŠPANĚLSKO KATALÁNSKO A BARCELONA LAST MINUTE ZÁJEZD ZA POZNÁNÍM ŠPANĚLSKO Pobyt u moře s výlety KATALÁNSKO A BARCELONA BARCELONA GOTICKÁ KLÁŠTER MONTSERRAT FIGUERAS (MUZEUM DALÍHO) CASTELLO D EMPÚRIAS CADAQUES BARCELONA MODERNISTICKÁ

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

Hrnek na sva ené víno

Hrnek na sva ené víno 2009-008-F-Tschechien Hrnek na svaené víno Fruehaufstraße 21 84069 Schierling www.koessinger.de 2 Hr. Lars Nauheimer - Fon: +49 9451 499-129 e-mail: nauheimer@koessinger.de Hr. Walter Roth - Fon: +49 9451

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

agent John Francis Ková 15 VK MLOK Karolina Francová PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!

agent John Francis Ková 15 VK MLOK Karolina Francová PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE! agent John Francis Ková 15 VK MLOK Karolina Francová PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE! Copyright Karolina Francová, 2008 Cover Art Petr Vyoral, 2008 Design Jan Doležálek, 2008 Illustrations Petr

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

DIARY Výměnný pobyt Česko Dásko 11.6. - 21.6. 2013 11.6.- Úvod V 19:00 jsme měli sraz u školy a začali jsme nastupovat do autobusu. Rozloučili jsme se s rodiči a odjíždíme do Dánska. Už se těším na Idu

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

Cestovní a dopravní kancelář Tihelka +420 602 514 563 Stará Ježnická 11 1 www.autobusytihelka.cz +420 606 324 272 794 01 Krnov

Cestovní a dopravní kancelář Tihelka +420 602 514 563 Stará Ježnická 11 1 www.autobusytihelka.cz +420 606 324 272 794 01 Krnov Cestovní a dopravní kancelář Tihelka +420 602 514 563 Stará Ježnická 11 1 Vážený zákazníku, vítáme Vás na stránkách informačního katalogu Cestovní a dopravní kanceláře Tihelka. Hlavním cílem tohoto katalogu

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 5. třída

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 5. třída MATEMATIKA 5. třída NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! JMÉNO TŘÍDA ČÍSLO ŽÁKA AŽ ZAHÁJÍŠ PRÁCI, NEZAPOMEŇ: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 tel.: 234 705 555 fax: 234 705

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK Tréninkový deník na prázdniny 2014 Milý ragbisto, DOBŘE O SEBE PEČUJ Správný trénink jde ruku v ruce se správnou životosprávou a výživou. máš před sebou úžasné dva měsíce prázdnin. Zažiješ určitě spoustu

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

1.1. Základní životní náležitosti.adresa: National Union of Students, 3, Endsleigh street, London W.C.1, England. (Dopisy mi budou schovávat 3 msíce)

1.1. Základní životní náležitosti.adresa: National Union of Students, 3, Endsleigh street, London W.C.1, England. (Dopisy mi budou schovávat 3 msíce) LONDÝN 1.1. Základní životní náležitosti.adresa: National Union of Students, 3, Endsleigh street, London W.C.1, England. (Dopisy mi budou schovávat 3 msíce) Nocujeme v obecné škole. Zaízení pro trpaslíky,

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999 SLEZSKÝ 23 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1999 17. 4. 1999 Turistický závod II. stupn - Ostrava - klasifikaní 24. 4. 1999 Turistický závod II. stupn -

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost:

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_12

Více

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ Dan Živna: CO S ODPADY My doma také recyklujeme odpadky. Sbíráme sklo, papír a plasty. Až toho máme moc, tak to odneseme do sběrných nádob. Nádoby se jmenují: SKLO, PLASTY, PAPÍR. My doma ještě třídíme

Více

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE Posílení stabilizaních jednotek pro navrácení pátee do pvodního pirozeného zakivení. Zameno na kyfosyskoliosu. 1. Leh na zádech, celé tlo uvolnné, ruce podél tla,

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm)

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm) NORMY A PARAMETRY PI NAVRHOVÁNÍ RD NEBO BD Orientace ke svtovým stranám -kuchy V, SV, S na jih a západ se nedoporuuje (orientace na jih-v lét pehívání, na západ nízké letní sluníko-oslunní) -ložnice možnost

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Pílohy 1 Informace pro úastníky FESTIVALU vzdlávání 2 Pihláška pro úastníky 3 Seznam základního vybavení pro úastníky FESTIVALU 4 FESTIVAL vzdlávání - vyhodnocení 5 Odkazy na internetové stránky k tématu

Více

ZAPLETAL@ADAM.CZ 621 526, 621 244, 00420.603.55 14 17 ČSOB 155361679/0300 - IČO

ZAPLETAL@ADAM.CZ 621 526, 621 244, 00420.603.55 14 17 ČSOB 155361679/0300 - IČO Asociace malých debrujárů České republiky,os. Sokolovská 702, 685 01 BUČOVICE Pobočka: 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24, Mgr.Petr Zapletal www.debrujar.cz E-mail: ZAPLETAL@ADAM.CZ Tel/fax/zázn.+420.234

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

Dětský čin roku - jubilejní 10. ročník projektu

Dětský čin roku - jubilejní 10. ročník projektu Dětský čin roku - jubilejní 10. ročník projektu (září 2014 ) Andrea Wagnerová - semifinalistka soutěže Když jsem byla loni ve 4. třídě, chodili jsme se třídou těšit seniory. Byli tam i dědečci a babičky

Více

Vyhodnocení soutěže o loga. Roman Pospíšil a Miloš Filip

Vyhodnocení soutěže o loga. Roman Pospíšil a Miloš Filip Vyhodnocení soutěže o loga Roman Pospíšil a Miloš Filip Protože v soutěži o nejlepší logo se nám sešla řada velice kvalitních návrhů a ocenit jsme mohli jen některé, přikládáme toto hodnocení. Jistě si

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

Píjezd automobilem. Link projekt s.r.o. Adresa: Makovského námstí 2, CZ 616 00 Brno Tel.: +420 539 090 010. Smr od Prahy (D1, E 50, E 65)

Píjezd automobilem. Link projekt s.r.o. Adresa: Makovského námstí 2, CZ 616 00 Brno Tel.: +420 539 090 010. Smr od Prahy (D1, E 50, E 65) Link projekt s.r.o. Adresa: Makovského námstí 2, CZ 616 00 Brno Tel.: +420 539 090 010 Píjezd automobilem Smr od Prahy (D1, E 50, E 65) Z dálnice D1 sjet na Exit 190 Brno-západ, Svitavy, Výstavišt, pokraovat

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Foto: KAŠPÁREK V ROHLÍKU Milé děti, určitě máte raději sluníčko než déšť, ale jistě víte, že déšť je pro Zemi velmi důležitý. Vodu potřebují nejen lidé, ale i

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Střední zdravotnická škola,brno, Jaselská 7/9 602 00 Brno, Jaselská 7/9

Střední zdravotnická škola,brno, Jaselská 7/9 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Střední zdravotnická škola,brno, Jaselská 7/9 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Střední zdravotnická škola Informace XII. ročník celostátního kola soutěže první pomoci s mezinárodní účastí Vážené kolegyně a kolegové,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více