KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko"

Transkript

1 KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko

2 znáte nás? KLIK-a přijďte k nám, o.s. již sám název naší organizace vyjadřuje její poslání: Komunita Lidé Informace Komunikace chceme sdružovat zájemce o rozvoj občanské společnosti v našem městě to vyjadřuje i logo naší organizace. KLIK- stačí jen vzít za kliku a přijít mezi nás a mohou to být všechny věkové skupiny od batolat přes adolescenty až po seniory

3 co se nám podařilo v čele občanského sdruţení je rada sdruţení, která se pravidelně 1x týdně schází na pracovních poradách. Rada sdruţení koordinuje činnost kluboven i dalších akcí členská základna se rozšířila na 13 členů podařilo se nám za podpory Města Doksy a jeho zastupitelů získat prostory pro svoji činnost dne jsme slavnostně zahájili provoz Komunitního centra města Doksy

4 vloni jsme se připravovali na otevření Déčka 8. září 2008 otevření KC Déčko

5 co se nám podařilo organizujeme ve 3 klubovnách činnost pro všechny věkové skupiny obyvatel našeho města místnosti Déčka jsme vybavili nábytkem i dalším nejdůleţitějším potřebným zařízením

6

7 z činnosti rodinného centra Provoz Pondělí 15 17, 00 Úterý 9 11, 30 Čtvrtek 9 11, 30

8

9 z činnosti X-klubu je nízkoprahové zařízení určené pro děti a mládeţ ve věku od 10 do 20 let věková hranice se můţe dle zájmu změnit Pondělí Středa Čtvrtek Pátek Provoz hodin hodin hodin hodin pro vítězky v kvízování byla odměnou trička s logem X-klubu nový nábytek - příspěvek z Nadace České spořitelny

10 z činnosti X-klubu Halloweenská noc v X-klubu děti malují své strachy

11 z činnosti X-klubu v naší minidílničce čarujeme ubrouskovou technikou beseda s velitelem městské policie v březnu jsme navštívili Veletrh dětské knihy v Liberci

12

13 Seniorklub Doksy klub pracuje na základě dobrovolnosti senioři se scházejí kaţdých 14 dní ve čtvrtek odpoledne od 14 do 18 hodin jsou pro ně podle plánu činnosti připravovány a zajišťovány různé zajímavé přednášky, do klubu jsou na neformální besedy zváni představitelé města i osobnosti z různých oblastí ţivota města Doksy a jeho okolí, organizují se zájezdy, senioři mohou posedět jen tak ve volné zábavě u čaje či kávy za poslechu harmoniky

14 Seniorklub Doksy Na otázku Proč jste se zapojil do práce Seniorklubu Doksy? jeden z aktivních členů výboru Mgr. Petr Škoda říká: 1. uspěchanost dnešní doby, která úplně přehlíţí dříve narozené 2. zvyšující se počet seniorů v Doksech a okolí, pro které do roku 2008 bylo určeno minimum společenských akcí 3. poznání práce seniorklubů v Německu, které skutečně pomáhají svou činností aktivnímu ţivotu starších 4. na tuto práci jsem se připravoval jiţ před dosaţením seniorského věku. Pokud mi síly a zdraví dovolí (a bude-li zájem), chtěl bych své nápady v klubu uplatňovat

15 Seniorklub Doksy

16 Seniorklub Doksy

17 Seniorklub Doksy

18 Seniorklub Doksy senioři v Doksech jsou aktivní, ve svém věku se chtějí vzdělávat, o čemţ svědčí jejich zájem o přihlášky do kurzů při dokské pouti

19 naše další činnosti od září 2008 pracuje Poradna pro zdravotně postiţené Půjčovna kompenzačních pomůcek Provoz Pondělí 15,00 17,00 Mechanický vozíkskládací Elektrický vozík Schodolez tříkolečkový Sedačka do vany kovová Sedačka do vany hydraulická Kloubové chodítko Chodítko skládací čtyři kola (sedačka + košík) Chodítko skládací tři kola Podpažní berle Francouzské hole Rotoped Antidekubitní matrace Postel elektrická polohovací Tříkolka pro dospělé

20 naše další činnosti na podzim 2008 byla zahájena činnost turistického krouţku pro děti Klub se zaměřuje na poznávání krás našeho kraje. Akce se pořádají 1x za měsíc. V září 2008 malí turisté podnikli výlet do Frýdlantu, v říjnu do Ploskovic.

21 naše další činnosti za poznáním historie i současnosti tyto akce jsou pořádány paní Korcovou pro starší děti a mládeţ 2. sobotu v měsíci

22 naše další činnosti kurz orientálního tance od ledna 2009 jej vede úspěšná eurobabička paní Zdena Mócová, mezi ţenami je o tance veliký zájem

23 co se ještě podařilo vedle klubové činnosti jsme uspořádali i jednorázové akce pro občany našeho města většinou pro rodiny s dětmi a pro děti a mládeţ

24 uspořádali jsme pro děti 5 karnevalů

25 velké akce celého sdruţení Jiţ 2x jsme se zapojili do celosvětové akce Týden respektu k porodu. Letos jsme byli jedním ze dvou subjektů, které se z Libereckého kraje k akci připojily.

26 u nás v Doksech jiţ podruhé května 2009

27 jedna z posledních akcí Putovní výstava fotografií z Nepálu Spolupráce s občanským sdruţením ATMA Praha. Výstava prezentovala záţitky II. ročníku expedice Nepál Součástí výstavy byla i veřejná sbírka Pomoc Tibetu.

28 Cena Modrého slona leporela vyráběná dětmi v X - klubu pro Ranou péči Liberec získala Cenu Modrého slona

29 úspěšně podaný projekt Stáří není handicap v rámci projektu bude umoţněno 50 seniorům v 5 dvacetihodinových kurzech zvládnout práci na PC

30 to se nám opravdu povedlo zúčastnili jsme se sbírky Pozvedněte slabé v rámci Euroregionu Nisa úspěšně jsme podali několik grantových projektů či ţádostí na činnost našeho sdruţení ze strany města i kraje

31 spolupracujeme s těmito subjekty Město Doksy - Městský úřad Doksy Pracovní skupina pro Komunitní plánování Města Doksy Cepros Liberec Česká spořitelna pobočka Doksy Nadace České spořitelny EURO BRIDGE Liberec Svaz tělesně postiţených MO Doksy Základní škola K. H. Máchy v Doksech Městské kulturní středisko v Doksech Městská knihovna v Doksech ZUŠ Doksy MŠ Doksy Praţská MŠ Doksy Libušina Babini di Doksy HAM a Unie porodních asistentek Nadace Euronisa Liberecký kraj Ţába na prameni, o.s Delphi Packard Konto bariéry Nadace Charty 77 Centrum pro zdravotně postiţené Libereckého kraje Firma N+N A mnozí další nejmenovaní jednotlivci, sponzoři, dobrovolníci

32 dáváme o sobě vědět o své činnosti informujeme prostřednictvím místního Dokského Zpravodaje na svých webových stránkách a na webových stránkách města Občanské sdruţení KLIK - a přijďte k nám, o.s. Komenského Doksy http//www.osklik.cz

33 děkujeme všem, kteří nám pomáhají pomáhat autor prezentace: Mgr. Marie Korcová

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj 12 2014 MILEVSKÝ str. 1 www.milevsko-mesto.cz prosinec ZPRAVODAJ 2014 www.milevsko-mesto.cz V á ž e n í spoluobčané, milí přátelé dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců městského

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová ČLENOVÉ VÝBORU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ Mgr. Stanislava Černá - předseda PhDr. Eva Morawská. - místopředseda PhDr. Eva Filipová PhDr Eva Grandischová Mgr. Lenka Pavlová ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. PETROV, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. PETROV, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PETROV, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze Slovo úvodem Milí přátelé, členové, příznivci a partneři občanského Sdružení Petrov, je za námi další uplynulý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2013 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2013 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 A ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2013 ČESKÝ BROD ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21-1- OBSAH A. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012... 3-14 1. Popis projektu....... 3 2. Národní síť zdravých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

Činnost MAS v roce 2008. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí

Činnost MAS v roce 2008. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Činnost MAS v roce 2008 Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. 2008 Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Místní akční skupina LAG Strakonicko občanské sdružení Právní

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

Členská základna. Vedení organizace MUDr. Libor Svět předseda představenstva Jana Světová člen představenstva Marcela Myšáková člen představenstva

Členská základna. Vedení organizace MUDr. Libor Svět předseda představenstva Jana Světová člen představenstva Marcela Myšáková člen představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Členská základna V roce 2008 mělo sdružení OPORA celkem 7 řádných členů: MUDr.Libor Svět, Jana Světová, Stanislava Světová, Marcela Myšáková, Jana Šnýdrová, Jana Krpešová a Eva Tenglerová.

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j. 32 405/2004-22

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012 Také v Zábřeze zvítězila ČSSD následovaná KSČM Výsledky voleb v Olomouckém kraji se nijak neliší od většinového trendu v celé republice. Se ziskem 26,70 procenta platných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Betanie křesťanská pomoc

Výroční zpráva za rok 2014. Betanie křesťanská pomoc Výroční zpráva za rok 2014 Betanie křesťanská pomoc Úvod Uplynulý rok měl zcela jednoznačnou kulminaci. Počátkem července jsme slavili desetileté výročí otevření Domu důstojného stáří a v prosinci jsme

Více

TOUŽIMSKÉ NOVINY. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Den živých vod na Umíři

TOUŽIMSKÉ NOVINY. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Den živých vod na Umíři TOUŽIMSKÉ NOVINY Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXIII. číslo 11/2014* cena 5,- Kč Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě končí volební období současného vedení města Toužim a co nevidět se

Více

Výroční zpráva pro rok 2014

Výroční zpráva pro rok 2014 Výroční zpráva pro rok 2014 Domov sv. Anežky Velký Újezd č. 7 675 32 Třebelovice 1 Obsah: 1. Představení společnosti. 3 1.1. Identifikační údaje.. 3 1.2. Identifikační údaje zřizovatele.. 4 1.3. Správní

Více

www.spolecnostduha.cz Výroční zpráva občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením

www.spolecnostduha.cz Výroční zpráva občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením www.spolecnostduha.cz Výroční zpráva občanské sdružení Společnost DUHA integrace osob s mentálním postižením úvodní slovo PoslÁní A PrIncIPY společnosti duha, o. s. POSLÁNÍ A PRINCIPY SPOLEČNOSTI DUHA

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více