2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok ,00 Kč 5 000,00 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč"

Transkript

1 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok ,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice ,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická ,00 Kč 2219org.612 rekonstrukce Vítkovo nám ,00 Kč 2310org.612 vodovod Vrchotice+Vrchotice František ,00 Kč 2341org.612 Černický rybník ,00 Kč 3113org.612 rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ ,00 Kč 3412org.612 výstavba hasičské zbrojnice Chotětice ,00 Kč 3631org.612 VO Šánovická ul ,00 Kč 3722org.612 kompostárna ,00 Kč 2219org.612 parkoviště u zdravotního střediska ,00 Kč 3392org.612 rekonstrukce kulturního sálu ,00 Kč Správa majetku města a občanská vybavenost ,00 Kč 1031 lesnictví ,00 Kč 2221 dopravní obsluţnost ,00 Kč 3313 kino ,00 Kč 3314 knihovna ,00 Kč 3319 Ostatní zál.kultury ,00 Kč 3341 místní rozhlas ,00 Kč 3349 noviny Náš domov ,00 Kč 3392 klubové zařízení ,00 Kč 3612 bytové hospodářství ,00 Kč 4351 DPS - provoz ,00 Kč 5512org.80 zásahová jednotka města ,00 Kč 5512org.81 hasičské okrsky ,00 Kč 6112 Zastupitelstvo obce ,00 Kč 6171 správa ,00 Kč Ostatní služby ,00 Kč 2212 údrţba komunikací ,00 Kč 2219 ostat.pozem.komunikace /chodníky/ ,00 Kč 2310 Vodohospodářská zařízení ,00 Kč 2321 údrţba kanalizace ,00 Kč 2321org.232 ČOV ,00 Kč 3631 veřejné osvětlení ,00 Kč 3632 údrţba hřbitovů ,00 Kč 3639org.6 čištění města a osad ,00 Kč 3639 údrţba majetku města,ostatní ,00 Kč 3639org.6129 projekt.,geodet.,manaţerské sluţby ,00 Kč 3721 Odpad.hosp.-nebezpečný odpad ,00 Kč 3722 komunál.odpad-compag ,00 Kč 3725 likvid.plastů,papíru,směs.odpad /Sluţby/ ,00 Kč 3745 údrţba veřejné zeleně ,00 Kč Ostatní výdaje ,00 Kč 2141 Infocentrum ,00 Kč 3113 školní zařízení ,00 Kč 3231 základní umělecká škola ,00 Kč 3391 zahraniční spolupráce ,00 Kč 3399 SPOZ ,00 Kč 3419 příspěvek na sportovní organizace ,00 Kč 3639p.5221 příspěvek o. p. s. Český Merán ,00 Kč 3511 provoz zdr.střediska ,00 Kč 3633 příspěvek sdruţení Votice - - plyn 1 000,00 Kč 3639p.3111 výkup pozemků ,00 Kč 3639org.5329 spoluúčast k dotacím ,00 Kč 3699 příspěvek Sdruţ.Čertovo břemeno ,00 Kč 5 000,00 Kč 4379 Příspěvky-zdr.postiţení,důchodci ,00 Kč 6310,3619 úroky z úvěru-čs,popl. z účtů ,00 Kč 6320 Pojištění majetku města ,00 Kč 6399p.5362 daň z příjmu PO - město ,00 Kč 6399p.5362org.343 daňová povinnost města - DPH ,00 Kč 3326p.5223 čerpání dot.mk-mpz-opr.kostela ,00 Kč

2

3 Město Sedlec-Prčice - rozpočet úprava schválený rozpočet příjmy celkem - rok ,00 Kč Celkem daňové příjmy ,00 Kč p.1211 daň z přidané hodnoty ,00 Kč p.1121 daň z příjmů právnických osob ,00 Kč p.1113 daň z příjmů fyzických osob dle zvláštní sazby ,00 Kč p.1112 daň z příjmů fyzických osob sdílená ,00 Kč p.1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ,00 Kč p.1511 daň z nemovitostí ,00 Kč sesk.p.13 poplatky ,00 Kč p.1122 daň z příjmu PO - město ,00 Kč Příjmy z dotací ,00 Kč p.4112 na školství,st.správu ,00 Kč p.4121 dot. od obcí na ţáky ,00 Kč 5512p.2329 dotace na JPO ,00 Kč p.4116 dotace - Úřad práce - VPP ,00 Kč p.4116 dotace na pečovatelskou sluţbu ,00 Kč p.4116 dotace MK- MPZ - opr.kostela sv.jeronýma ,00 Kč p.4113 dotace SZIF - projekt Centra osad Č.Meránu ,00 Kč p.4113 dotace SZIF - oprava komunik. u stadionu ,00 Kč Vlastní činnost ,00 Kč 1031 lesnictví ,00 Kč 2141 čin.is-drob.prodej,ostatní ,00 Kč 2310 vodohospodářská zařízení ,00 Kč 3313 kino ,00 Kč 3314 knihovna-půjčovné ,00 Kč 3341 hlášení míst.rozhlasem 3 000,00 Kč 3349 Náš domov-prodej+inzerce ,00 Kč 3392 kultura ,00 Kč 3511 Zdr.středisko-ref.nákl. r ,00 Kč 3612 příjmy z bytového hospodářství ,00 Kč 3613 nájmy z majetku města-nebyt.prostory ,00 Kč 3632 pohřebnictví ,00 Kč 3639 prodej majetku ,00 Kč 3639 čistírna + ostatní ,00 Kč 3639p2131 Pronájem pozemků ,00 Kč 3725 odměny za tříd.odpadu Ekokom,RETELA ,00 Kč 4351 DPS-nájmy ,00 Kč 4351org.133 DPS-sluţ by ,00 Kč 6171 čin.míst.správy-drob.prodej+ostatní ,00 Kč 6310 úroky z účtů ,00 Kč 3639p.2412,2141 půjčka +úrok - SLUŢBY s.r.o ,00 Kč * saldo P-V ,00 Kč splátka jistiny-úvěr ČS ,00 Kč * zapojení přebytku hospodaření ,00 Kč

4 Kapitola správa - návrh rok 2009 název návrh 2010 malování radnice, koberce server mzdy + odvody zaměstnanci úrazové pojištění tiskoviny, knihy drobný majetek materiál (tonery, papír ) vodné el. energie PHM Poštovné telefony, internet pojištění majetku samostatná kap.rozpočtu Školení pracovníků Aktualizace, údržba - software Drobné opravy - radnice cestovné občerstvení členské příspěvky-sdružení stravenky, ceniny Poplatky - účty města Kolky Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Celkem Kč rezerva 75000

5 Připravované akce - rok dotační programy název akce celkové náklady spoluúčast dotace 1. kompostárna černický rybník náměstí Prčice Centra osad Č. Meránu II MPZ - regenerace Měšetice - vestavba klubovny rekonstrukce kulturního sálu předpokládané: 10. ZŠ a MŠ - kuchyně (MF, MTMŠ?) 11. přístavba ZUŠ (ROP - Střední Čechy?) 12. oprava komunikací (MF ČR?-v průb.roku) celkem Financování spoluúčasti města na rekonstrukci Vítkova nám. - úvěr ve výši 8 mil. Kč

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2008

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2008 Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2008 Celkové rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2008 činily 38.883.833,29 Kč. Schválený rozpočet ve výši 39.451.988 byl splněn na 98,56

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24 celkem příjmy 313 185,81 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE OBEC O S Í K IČO 00277100 ROZPOČET NA ROK 2014 Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu obce dne : 26. března 2014 podpis starosty Číslo telefonu : 461612573

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z

Více

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010 Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj Běžné Kapitálové Výdaje Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "U Letiště" (FRB) 15 300,00 15

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Město Králíky IČO: 00279072 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Schváleno zastupitelstvem města Králíky dne 8.6.2015 usnesením číslo ZM/2015/05/067 Jana Ponocná, starostka města, v.r. Vyvěšeno dne:

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více