METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice"

Transkript

1 METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

3 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 POROVNÁVÁNÍ VĚDECKÝCH VÝSLEDKŮ bibliometrie = kvantitativní analýza vědecké literatury scientometrie = studuje evoluci vědy pomocí kvantitativních indikátorů vědecké informace = porovnává počet publikací v časopisech určitého druhu, počet citací (ve smyslu ohlasů) jednotlivých článků či autorů = sestavovány citační indexy (rejstříky).

5 ODBORNÝ (VĚDECKÝ) TEXT výstup vědecké (výzkumné) práce součástí odborné činnosti poznatelný či identifikovatelný předmět musí obohatit dosavadní výzkum navazovat na již existující výzkum dělí se na teoretické a empirické

6 ODBORNÉ (VĚDECKÉ) TEXTY šest základních druhů: 1. kompilace 2. komparace 3. původní teoretická stať 4. odborná esej 5. recenzní stať 6. přehledová stať

7 ODBORNÉ TEXTY (STUDIE) = odborná (vědecká) literatura I. nepublikovaná = vědeckovýzkumné zprávy, lektorské posudky, všechny kvalifikační vysokoškolské práce (bakalářské, diplomové, doktorské), rukopisy neotištěných monografií či sborníků II. publikovaná = vydaná tiskem (tištěné dílo) a) neperiodická = knihy, brožury b) periodická = časopisy

8 PODLE OBSAHU: 1. informační a bibliografické knihy 2. učební texty (vysokoškolské učebnice, skripta a přehledy) 3. populárně vědecké knihy 4. vědecké (odborné) knihy 5. prameny (sbírky zákonů, sněmovní a parlamentní protokoly a tisky, úřední schematismy, statistické výkazy, protokoly sjezdů, konferencí, různé edice dokumentů ap.), popř. publikované paměti, autobiografie, deníky, korespondence, sebrané projevy.

9 ODBORNOU KNIHOU NEJSOU: - knihy, které nemají ISBN, případně ani ISMN; - učební texty (tj. učebnice, skripta); - odborné posudky a stanoviska, překlady, příručky, informační a propagační publikace, ročenky, výroční nebo obdobné periodické zprávy; - souhrny abstraktů z konferencí; sborníky - metodické příručky, katalogy a normy; - beletrie, populárně naučná literatura, cestopisy, texty divadelních her; - bibliografie, výroční zprávy, proslovy, reportáže, soubory studentských soutěžních prací, turistické průvodce; (Metodika, 2013, s ).

10 PERIODIKA = periodická publikovaná odborná literatura = odborné recenzované časopisy vycházejí pravidelně s předem programově profilovaným zaměřením, mají redakční radu články (studie, příspěvky) podléhají recenznímu řízení ( peer review ), tedy anonymní hodnocení několika posuzovateli (recenzenty) se stejnou odborností jako je autor zaslaného článku.

11 ČESKÁ ODBORNÁ PERIODIKA oficiální seznam recenzovaných neimpaktovaných perodik vydávaných v České republice: 8EED5035F545225A585856/České_recenzované_ 2014.pdf 2014 celkem 437 titulů

12 STROJÍRENSTVÍ Engineering Mechanics. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava. (Transactions of the VŠB-Technical University of Ostrava. Mechanical Series.) Strojírenská technologie.

13 TECHNOLOGIE DOPRAVY A PŘEPRAVY Doprava. Dopravní inženýrství. Nová železniční technika. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty. Silnice a železnice. Silniční obzor. Transactions on Transport Sciences. Vědeckotechnický sborník ČD.

14 KONSTRUKCE STAVEB Beton - technologie, konstrukce, sanace. Časopis Stavebnictví. Konstrukce. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební Stavební obzor.

15 STAVEBNÍ MANAGEMENT Časopis Stavebnictví. E+M. Ekonomie a Management. Ekonomika a management. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební Stavební obzor. Trendy ekonomiky a managementu.

16 EKONOMIKA PODNIKU Acta Oeconomica Pragensia. Český finanční a účetní časopis. E+M. Ekonomie a Management. Ekonomická revue. Ekonomika a management. Informační Bulletin České statistické společnosti. Littera Scripta. Statistika. Trendy ekonomiky a managementu.

17 HODNOCENÍ VĚDY scientometrické ukazatele = sledování autorů, zdrojů a citací citace (ve smyslu ohlasů) z nich jsou sestavovány citační indexy (rejstříky) význam vědecké studie je dán tím, kolikrát je tato studie zmíněna autory jiných vědeckých studií.

18 CITAČNÍ INDEXY Web od Knowledge (www.webofknowledge.com) Web of Science porovnávání vědeckých (odborných) časopisů obsahuje databáze Journal Citation Reports (JCR) The Institute for Scientific Information (ISI) = tzv. Impact Factor = poměr počtu citací, které byly zaznamenány v hodnoceném roce na všechny články publikované v daném časopise za předchozí dva roky, k celkovému počtu všech těchto článků.

19 IMPAKTOVANÉ ČASOPISY Politická ekonomie - (VŠE v Praze) Prague Economic Papers - (VŠE v Praze) https://www.vse.cz/pep/index.php E + M Ekonomie a Management (TU Liberec) Finance a úvěr - (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd) Ekonomický časopis (Ekonomický ústav v Bratislavě)

20 ČASOPISECKÉ DATABÁZE Scopus ERIH (The European Reference Index for the Humanities) ProQuest Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek

21 NEJSOU ODBORNÝMI PERIODIKY - nemají ISSN - neprobíhá recenzní řízení příspěvků - denní nebo novinový tisk - populárně naučná a popularizující periodika - společenské, hobby, zpravodajské časopisy (Respekt, Ekonom, Reflex, Týden atd. nemohou být zdrojem informací pro vědecký text ) - periodika odborů, politických stran, spolků apod. - podniková a pojišťovací periodika

22 ELEKTRONICKÉ ČASOPISY online časopisy = e-časopisy mohou být plnohodnotnými vědeckými časopisy lze stahovat v plnotextové podobě přístup = v předplácených online databázích = ve vybraných volně dostupných digitálních archivech

23 STUDIJNÍ MATERIÁLY METODIKA hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015), 2013, Schváleno usnesením vlády ČR ze dne č Úřad vlády ČR. Č.j.: 1417/2013-RVV. In: Rada pro výzkum, vývoj a inovace *online+. Praha: Rada pro výzkum, vývoj a inovace, 19. června 2013, *cit ]. Dostupné z: Publikační činnost - INFORMACE O ČASOPISECH, HODNOCENÍ ČASOPISŮ. In: Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i. *online+. Praha: Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR, 30. ledna 2014, *cit Dostupné z: Rada pro výzkum, vývoj a inovace *online+. Praha: Rada pro výzkum, vývoj a inovace, 1. ledna 2014, [cit Dostupné z: STELLNER, F., Metodika odborné přípravy. Projekt VŠTE bez bariér, České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ŠANDEROVÁ, J., Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN VOCHOZKA, M., J. VÁCHAL a P. ROUSEK, Metodika psaní odborných prací na VŠTE. [CD]. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická. ISBN

Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Preambule: Způsob rozdělování prostředků a zásady hodnocení:

Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Preambule: Způsob rozdělování prostředků a zásady hodnocení: Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Schváleno Akademickým senátem FIS dne 5. 3. 2014 Preambule: Předkládaným návrhem změny hodnocení publikační činnosti jsou sledovány zejména následující cíle: a)

Více

Definice druhů výsledků

Definice druhů výsledků Definice druhů výsledků Jednotlivé druhy jsou uvedeny tak, jak jsou stanoveny pro IS VaVaI 1) databáze RIV. Pro jiné případy a účely nelze tento dokument využít. Pro všechny druhy výsledků, kterých bylo

Více

IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích

IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády ČR, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace CVTI SR Bratislava,

Více

HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ Č ČINNOSTI RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE. Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV

HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ Č ČINNOSTI RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE. Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ Č ČINNOSTI PODLE METODIKY RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc. Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV Hodnocení vědy Antonín Slabý 2 Rada

Více

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500 Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků Příloha č. 1 J imp J neimp Druh výsledku I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise

Více

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády, Odbor výzkumu, vývoje a inovací DERS, 26. - 27. 2. 2014 1 Obsah 1. Hodnocení výsledků výzkumných

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ I

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ I VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ I Květoslav Bártek Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.:05440/10-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.: 04944/11-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

Informační zdroje pro studenty edních a vysokých škol

Informační zdroje pro studenty edních a vysokých škol Informační zdroje pro studenty středn edních a vysokých škol Iva Burešov ová Knihovna AV ČR, v.v.i. Elektronické informační zdroje v KNAV a AV ČR od 2000 bibliografické a citační, plnotextové, bibliografické,

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Koncepce výzkumné činnosti Institutu umění Divadelního ústavu na roky 2011-2016

Koncepce výzkumné činnosti Institutu umění Divadelního ústavu na roky 2011-2016 Koncepce výzkumné činnosti Institutu umění Divadelního ústavu na roky 2011-2016 Cílem koncepce je stručně a strukturovaně popsat základní linie výzkumné činnosti Institutu umění Divadelního ústavu (IDU)

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Úřad vlády ČR Č.j.: 1417/2013-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. 6. 2013

Více

Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015

Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015 Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015 Ing. Filip Bušina, Ph.D., MBA nar. 10. 07. 1976 kontaktní adresa: Rytířská 410/6, 110 00 Praha 1 Staré město mobil: +420 606644772 email: filipbusina@seznam.cz

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Úřad vlády ČR vláda 656/2013 Č.j.: 1417/2013-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Schváleno usnesením vlády ČR ze

Více

Dostupnost elektronických informačních zdrojů na ČVUT (materiál pro poradu proděkanů pro vědeckou a výzkumnou činnost dne 15. 1.

Dostupnost elektronických informačních zdrojů na ČVUT (materiál pro poradu proděkanů pro vědeckou a výzkumnou činnost dne 15. 1. České vysoké učení technické v Praze Výpočetní a informační centrum oddělení knihoven Dostupnost elektronických informačních zdrojů na ČVUT (materiál pro poradu proděkanů pro vědeckou a výzkumnou činnost

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ. Výroční zpráva Univerzitní knihovny Univerzity Hradec Králové za rok 2013

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ. Výroční zpráva Univerzitní knihovny Univerzity Hradec Králové za rok 2013 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Výroční zpráva Univerzitní knihovny Univerzity Hradec Králové za rok 2013 Úvod V roce 2013 v rámci modernizace knihovního systému Advanced Rapid Library byla provedena aktualizace

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu

Závěrečná zpráva o řešení projektu 1N2008.rtf Závěrečná zpráva o řešení projektu A I. Výsledky a celkové zhodnocení průběhu řešení projektu za celou dobu řešení Projekt byl v letech 2004-2008 řešen v souladu se schváleným projektem. Obsahově

Více

Požadavky pro předkládání bakalářských prací

Požadavky pro předkládání bakalářských prací Požadavky pro předkládání bakalářských prací PEF, ČZU v Praze, 2009 OBSAH TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE...3 OSNOVA PRÁCE...3 DESKY A VSTUPNÍ ČÁST PRÁCE...3 ÚPRAVA STRÁNKY A ROZSAH PRÁCE...4 TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE...5

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 8/2013 pro úpravy, zveřejňování a ukládání vysokoškolských kvalifikačních prací Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 8/2013 pro úpravy, zveřejňování

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE V ROCE 1988 BIBLIOGRAFIE

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE V ROCE 1988 BIBLIOGRAFIE Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE V ROCE 1988 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 1999 PŘEDMLUVA Předkládaná bibliografie byla zpracována jako informační

Více

Osnova. Databáze. Databáze - druhy. Profesionální informační zdroje ULRICH'S. databáze. Bibliografická databáze ukázka volně dostupné

Osnova. Databáze. Databáze - druhy. Profesionální informační zdroje ULRICH'S. databáze. Bibliografická databáze ukázka volně dostupné Osnova Profesionální informační zdroje databáze Databáze profesionálních informací charakteristika, druhy Databáze profesionálních informací zjišťování informací o databázích datábáze oborové, multioborové

Více

Finální verze. V Praze, červenec 2013 Verze dokumentu 2.0

Finální verze. V Praze, červenec 2013 Verze dokumentu 2.0 Návrh implementace jednotného systému pro nákup EIZ Pracovní dokument pro skupinu zodpovědnou za realizaci Priority 7 Koncepce rozvoje knihoven České republiky na léta 2011 2015 Zabezpečení efektivní dostupnosti

Více

SYLABUS KURZU ODBORNÉ PUBLIKOVÁNÍ, CITAČNÍ ETIKA A AUTORSKÉ PRÁVO S PODPOROU ICT

SYLABUS KURZU ODBORNÉ PUBLIKOVÁNÍ, CITAČNÍ ETIKA A AUTORSKÉ PRÁVO S PODPOROU ICT SYLABUS KURZU ODBORNÉ PUBLIKOVÁNÍ, CITAČNÍ ETIKA A AUTORSKÉ PRÁVO S PODPOROU ICT Klíčová aktivita: 12 Rozvoj kompetencí pro odborné publikování, odborná sdělení, citační etiku a autorské právo s podporou

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

PŘIHLÁŠKA O PROGRAMOVÝ PROJEKT MINISTERSTVA KULTURY ČR NA ROK 2000

PŘIHLÁŠKA O PROGRAMOVÝ PROJEKT MINISTERSTVA KULTURY ČR NA ROK 2000 PŘIHLÁŠKA O PROGRAMOVÝ PROJEKT MINISTERSTVA KULTURY ČR NA ROK 2000 ČÍSLO PŘIHLÁŠKY: Přihlašuji se do veřejné soutěže vyhlášené ministerstvem kultury ČR na řešení programu - tématu (zde uvést číslo programu

Více

Doporučení pro zpracování bakalářské práce

Doporučení pro zpracování bakalářské práce Vysoká škola regionálního rozvoje Doporučení pro zpracování bakalářské práce Bakalářskou prací (BP) student prokazuje, že je schopen řešit a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy

Více