SMARTstavebnictví. Byty nad zlato? Rok 2011 v číslech. Novela zákona o veřejných zakázkách ve vztahu ke stavebnictví str. 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMARTstavebnictví. Byty nad zlato? Rok 2011 v číslech. Novela zákona o veřejných zakázkách ve vztahu ke stavebnictví str. 12"

Transkript

1 SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy březen 2012 Rok 2011 v číslech Stavebnictví zaznamenalo další pokles str. 4 Analýza Novela zákona o veřejných zakázkách ve vztahu ke stavebnictví str. 12 Trendy Lze zvýšit marže ve stavebním průmyslu? str. 14 Byty nad zlato? Srovnání výkonnosti investic do nájemního bydlení, zlata a dalších aktiv str. 8

2 Obsah Rok 2011 v číslech Stavebnictví zaznamenalo další pokles...4 Strategie Byty nad zlato?...8 Rozhovor Ing. Aleš Barabas, UniCredit Bank...10 Analýza Novela zákona o veřejných zakázkách ve vztahu ke stavebnictví...12 Trendy Lze zvýšit marže ve stavebním průmyslu?

3 Glosa na úvod Realita někdy bolí... Zabýváme se statistikou a vývojem stavebnictví u nás i v Evropě více než 20 let. V roce 2008 jsme ve spolupráci se SPS reagovali na předpokládanou krizi a vydali Strategii svazu pro krizové období. V roce 2010 jsme pak ve spolupráci se Svazem a firmou Deloitte vydali předpokládaný Vývoj stavebnictví do roku Většina predikce vývoje zde uvedená se v letech 2009 až 2011 naplnila a pokles stavebnictví se blíží 20%, jak předpokládala prostřední (pasivní) varianta. Ve studii pak byly návrhy opatření pro rozvoj odvětví stavebnictví v České republice a je nutné přiznat, že státní správa na krizi v odvětví stavebnictví nijak v pozitivním smyslu nereagovala, naopak dochází k výraznému krácení investic (to už ani nekritizuji, ale pouze konstatuji). Vzhledem k tomu, že v kontextu vývoje u nás i v Evropě ochota soukromých investorů v lepším případě stagnuje, dochází zde k výrazné změně. Zatímco před 2-3 lety se předpokládalo, že pro stavebnictví bodem zvratu krize bude přelom roků 2011 a 2012, a dojde k postupnému návratu k předkrizovému období, skutečnost je zcela jiná. Je téměř jisté, že v roce 2012 bude opět pokles (odhad cca 5%) a pro rok 2013 zatím nic nenaznačuje výrazný obrat. Pravděpodobnost návratu k předkrizovým hodnotám se vzdaluje a zdá se nepravděpodobná. Nastává tak otázka, zda i nadále mluvit o krizi ve stavebnictví, či vzhledem k výše uvedeným faktům nepovažovat a nenazvat stávající období realitou. Ta je taková, že zakázek je a bude i nadále méně, což vede ke snižování počtu pracovníků, je nutné očekávat větší konkurenci na trhu, mění se i struktura zakázek pro velké a střední podniky, klesá zájem o subdodávky malých. Důsledkem bude, že cca 10 % podniků zanikne či se sloučí s úspěšnější konkurencí. Nastává otázka, zda i nadále mluvit o krizi ve stavebnictví, či nenazvat stávající období realitou. Současně s přebytkem kapacit klesá marže stavebních podniků a výrazně negativním jevem pak je jejich získávání i pod výrobními náklady. Tato pro investory zdánlivě dobrá zpráva může mít i své negativní důsledky (zhoršená kvalita, odstoupení dodavatele atd.). Z hlediska managementu stavebních podniků pak je nutné dělat dlouhodobá, někdy i nepopulární opatření s ohledem na skutečný objem zakázek, nikoliv krátkodobá opatření s vizí, že krize pomine (řada podniků tak již učinila). Abych nebyl považován pouze za realistu (nebo dokonce pesimistu), ztotožňuji se s následující optimistickou vizí: V historii lidstva nebylo období, kdy by se nestavělo. Naopak po stavbařích zůstávají úžasné věci od pyramid, přes antické památky, barokní stavby až po dnešní budovy, přehrady, komunikace apod. Stavět se tedy bude dál a vzhledem k tomu, že stavebnictví nelze dovážet a v podstatě ani vyvážet (cca 2% objemu), nehrozí ani zánik oboru (jako např. u textilek) ani převálcování lacinou asijskou silou. A když se podíváte kolem sebe, zásobník práce máme na desítky let. Koukejme se tedy na svět z té optimističtější stránky. František Glazar ÚRS PRAHA, a.s. SMARTstavebnictví březen

4 Rok 2011 v číslech Stavebnictví zaznamenalo další pokles I v roce 2011 pokračoval pokles poptávky po produkci stavebnictví, rentabilita podnikání se snižuje, zvyšuje se převis nabídky nad poptávkou. Pokračuje trend, kdy stavební firmy ztrácejí zásobu práce v důsledku poklesu zakázek. Pokles poptávky na stavebním trhu zřejmě ještě nedosáhl svého dna. I přes tento nepříznivý trend, stavebnictví patří i nadále k významným odvětvím ekonomiky, které se podílí na zaměstnanosti v ekonomice v úrovni 9%, na tvorbě HDP cca 6,5 %. V roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 činil pokles stavební produkce v ČR 3,1 %. Za inženýrské stavitelství pak byl pokles téměř 8,3 % a za pozemní stavitelství byl pokles ve sledovaném období 0,3 %. Stavební produkce klesla v roce 2011 ve srovnání s konjunkturním rokem 2008 o 10,8 %. I když pokles stavební produkce v roce 2011 byl poněkud nižší oproti očekávání, je třeba si uvědomit, že stavební produkce klesá již třetím rokem. Řada stavebních firem se tak dostává do velmi obtížné ekonomické, finanční situace a udržení jejich pozice na stavebním trhu bude problematické. Stavební práce ZSV dosáhly v roce 2011 hodnoty 172,175 mld. Kč a 183,557 mld. Kč v roce V absolutní hodnotě byl pokles o 11,382 mld. Kč, to je 6,2 %. Počet zaměstnanců se oproti roku 2010 snížil o pokles o 6,21 %. Průměrná mzda v podnicích s 50 a více zaměstnanci vč. developerů dosáhla v roce Kč (nárůst o 1,24 %). U podniků s 1000 a více zaměstnanci je průměrná mzda Kč (nárůst o 2,16 %). Produktivita zaměstnanců z S poklesla oproti roku 2010 o 1,3 %. Produktivita zaměstnanců ze ZSV zůstala nezměněna (nárůst 0,013 %). Zaměstnanost v podnicích s 50 a více zaměstnanci v porovnání s rokem 2010 poklesla o 5,9%. Počet pracovníků v letech Počet zahájených bytů v roce 2011(27,5 tis. bytů) poklesl o 2,1 % a počet dokončených bytů ( 28,6 tis. bytů) poklesl meziročně o 21,4 %. Orientační hodnota staveb na něž stavební úřady vydaly v roce 2011 stavební povolení činila 339,9 mld. Kč. V porovnání s rokem 2010 tato hodnota poklesla o 14,8 %. V letech v souvislosti s vývojem cen stavebních prací sehrál svoji roli krizový vývoj ekonomiky, pokles poptávky po produkci stavebnictví. Nejcitlivěji reagovaly na tyto trendy směry pozemního stavitelství. Trend poklesu cen stavebních prací pokračuje i v roce Index cen stavebních prací za rok 2011 v porovnání s rokem 2010 je 99, Podniky s 50 a více zaměstnanci provedly v roce 2011 stavební práce S v hodnotě 234,231 mld.kč. Oproti stejnému období roku 2010 bylo provedeno o 7,44 % stavebních prací S méně. Nejvyšší pokles S je u firem s více než 1000 zaměstnanci o 20,16 % z 89,937 mld. Kč v roce 2010 na 71,803 mld. Kč v roce Nárůst 9 % měly podniky s zaměstnanci a 2 % podniky s zaměstnanci. Všechny ostatní podniky zaznamenaly v roce 2011 proti roku 2010 pokles. Nepříznivá situace na straně poptávky se negativně odrazila i na hospodaření stavebních firem i navazujících oblastech podnikání, jako například, projekci a developerské činnosti. Stavebnictví doplácí na nedostatek investičních prostředků jak ve státní, tak i v soukromé sféře. Výrazným signálem je vývoj veřejných zakázek, které se podílejí na stavební produkci v úrovni 45 %. Podniky s 50 a více zaměstnanci Stavební práce v mld. Kč (b.c.) S index 2011/2010 ZSV index 2011/ , ,819 92,56 172, ,557 93,80 S - produkce stavebnictví ve stálých cenách (dle dodavatelských smluv) ZSV - základní stavební výroba (práce provádená vlastními pracovníky) 4

5 Meziroční srovnání - veřejné zakázky Směr výstavby Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2009 Počet Mil. Kč Počet Mil. Kč Počet Mil. Kč Počet Mil. Kč POZEMNÍ STAVBY Z toho: Občanská infrastruktura Bytové stavby INŽENÝRSKÉ STAVBY Z toho: Dopravní infrastruktura Technická infrastruktura CELKEM Veřejné zakázky V roce 2011 bylo zadáno celkem veřejných zakázek na stavební práce v úhrnné hodnotě mil. Kč (včetně DPH), z toho na pozemní stavby zakázek (45,4 % z celkového počtu zadaných zakázek) v hodnotě mil. Kč (30,4 % z celkové hodnoty zadaných zakázek) a na inženýrské stavby zakázek (54,6 %) v hodnotě mil. Kč (69,6 % z celkové hodnoty zadaných zakázek). V meziročním srovnání s rokem 2010, kdy již došlo k výraznému omezení v zadávání veřejných zakázek, klesla celková hodnota zakázek zadaných v roce 2011 o 2,9 %, přičemž hodnota zakázek na pozemní stavby klesla o 22,5 % a hodnota zakázek na inženýrské stavby stoupla 9,1 %, a to především díky růstu zakázek na vodohospodářské stavby spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí. Hodnota zakázek na stavby dopravní infrastruktury zaznamenala v roce 2011 meziroční růst o 16,2 %, především díky nízké srovnávací základně a díky velké zakázce Výstavba metra V.A (Dejvická - Motol) - technologická část zadané v otevřeném řízení Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciové společnosti Skanska, a.s. s cenou mil. Kč včetně DPH. Ve srovnání s rokem 2009 však klesla v roce 2011 celková hodnota zadaných zakázek o 38,9 %, z toho u zakázek na pozemní stavby o 32,5 % a u zakázek na inženýrské stavby o 41,3 %, ve srovnání s rokem 2008 o 43,1 %, z toho u zakázek na pozemní stavby o 24,4 % a u zakázek na inženýrské stavby o 48,6 %. Podíl zakázek na stavby dopravní infrastruktury na celkové hodnotě zadaných v roce 2011 činil 23,2 %, v roce ,4 %, v roce 2009 však 50,3 % a v roce ,7 %. Veřejné zakázky na stavební práce získalo v roce 2011 celkem společností. Z celkové hodnoty mil. Kč zadaných veřejných zakázek v roce 2011 připadlo mil. Kč na zakázek zadaných samostatným zhotovitelům a mil. Kč na 354 zakázek zadaných 354 sdružením zhotovitelů. Klesající podíl sdružení na hodnotě zadaných zakázek je dán zejména omezením zadávání velkých projektů dopravní infrastruktury. Největší objem veřejných zakázek v roce 2011 získala společnost Skanska, a.s. - samostatně zakázky za mil. Kč plus podíl z hodnoty mil. Kč získaných v 15 sdruženích. Společnost Metrostav, a.s. získala samostatně zakázky v hodnotě mil. Kč plus podíl z hodnoty mil. Kč získaných v 31 sdruženích. Společnost EUROVIA CS, a.s., získala samostatně zakázky v hodnotě mil. Kč plus podíl z hodnoty mil. Kč získaných v 17 sdruženích. Meziroční indexy - veřejné zakázky Směr výstavby Index 2011/2010 Index 2011/2009 Index 2011/2008 Počet Mil. Kč Počet Mil. Kč Počet Mil. Kč POZEMNÍ STAVBY 95,0 77,5 77,1 67,5 114,2 75,6 Z toho: Občanská infrastruktura 95,4 79,6 74,8 67,7 113,4 74,7 Bytové stavby 92,8 61,2 94,7 66,3 119,6 86,6 INŽENÝRSKÉ STAVBY 89,2 109,1 86,0 58,7 89,1 51,4 Z toho: Dopravní infrastruktura 96,7 116,2 78,7 28,3 73,2 23,8 Technická infrastruktura 85,2 105,9 91,1 127,5 102,4 123,3 CELKEM 91,7 97,1 81,7 61,1 99,0 56,9 SMARTstavebnictví březen

6 Rok 2011 v číslech Z celkového počtu veřejných zakázek na stavební práce za mil. Kč zadaných v roce 2011 zadali zadavatelé vládního sektoru 789 zakázek v úhrnné hodnotě mil. Kč, zadavatelé municipálního sektoru zakázek v úhrnné hodnotě mil. Kč a ostatní zadavatelé 253 zakázek v úhrnné hodnotě mil. Kč. Hodnota zadaných zakázek v roce 2011 meziročně poklesla u vládního sektoru o 1,2 %, u municipálního sektoru vzrostla o 1,6 %, u ostatních zadavatelů poklesla o 21,9 %. Podíl municipálního sektoru na celkové hodnotě zadaných zakázek v roce 2011 dosáhl 59,1 % a více než dvojnásobně převyšuje podíl vládního sektoru, přičemž v roce 2008 byl poměr opačný. Největším zadavatelem veřejných zakázek vládního sektoru v roce 2011 bylo především díky zakázkám na sanaci ekologických zátěží Ministerstvo financí ČR a jím zřízené organizace, které zadalo 34 zakázek za mil. Kč (včetně DPH). Ředitelství silnic a dálnic zadalo 91 zakázek za mil. Kč, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace zadala 30 zakázek za mil. Kč. U municipálního sektoru v roce 2011 zadalo největší objem zakázek Hlavní město Praha 60 zakázek za mil. Kč, dále Dopravní podnik hl. m. Prahy zadal 2 zakázky za mil. Kč a Ústecký kraj zadal 37 zakázek za mil. Kč. Zakázky stavebních podniků ke konci roku 2011 Ke konci roku 2011 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 10,2 tisíc zakázek. Tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 124,2 mld. Kč. Z tohoto objemu připadlo na práce v tuzemsku 119,4 mld. Kč, a na práce v zahraničí 4,7 mld. Kč. V porovnání s 4. čtvrtletím 2010, klesl hodnota uzavřených zakázek ke konci 4. čtvrtletí 2011 cca o 16,8 %.Pokračuje tak trend minulého roku, kdy stavební firmy ztrácely zásobu práce. Z celkového objemu tuzemských zakázek ke konci 4. čtvrtletí 2011 připadalo na veřejné zakázky 72,9 mld. Kč a na soukromé 46,5 mld. Kč. Relace mezi soukromými a veřejnými zakázkami je ovlivněna i tím, že ve statistickém zjišťování jsou zahrnuty především větší stavební podniky, které mají výrazně vyšší podíl veřejných zakázek. Stav zakázek stavebních podniků ke konci čtvrtletí v mld. Kč (b.c.) Q 09 Zakázky celkem ke konci čtrtletí Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství 4Q 10 4Q 11 Velké stavební firmy s 500 a více zaměstnanci se na celkovém objemu zakázek, které podniky s 50 a více zaměstnanci měly uzavřeny ke konci 4. čtvrtletí 2011, podílejí v úrovni 73,7 %. Meziroční srovnání - veřejné zakázky Sektor zadavatele Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2009 Počet Mil. Kč Počet Mil. Kč Počet Mil. Kč Počet Mil. Kč Vládní sektor Municipální sektor Ostatní sektor CELKEM Meziroční indexy - veřejné zakázky Sektor zadavatele Index 2011/2010 Index 2011/2009 Index 2011/2008 Počet Mil. Kč Počet Mil. Kč Počet Mil. Kč Vládní sektor 110,5 98,8 77,3 37,9 74,7 26,4 Municipální sektor 86,2 101,6 81,4 71,3 107,7 116,8 Ostatní sektor 103,7 78,1 105,0 194,9 122,2 67,9 CELKEM 91,7 97,1 81,7 61,1 99,0 56,9 6

7 Podíl veřejných a soukromých zakázek u stavebních podniků ke konci 4Q 2011 na hodnotě tuzemských zakázek celkem Podíl počtu veřejných a soukromých zakázek u stavebních firem ke konci 4Q 2011 na celkovém počtu tuzemských zakázek 39 % 44 % 61 % 56 % Soukromé Veřejné Významná je rovněž informace o nových zakázkách, které stavební firmy uzavřely v průběhu 4. čtvrtletí. Ve 4. čtvrtletí 2011 uzavřely sledované stavební podniky v tuzemsku 11,3 tis. nových stavebních zakázek, což představuje meziroční pokles počtu zakázek o 15,0 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně poklesla o 19,0 % a činila 32 mld. Kč, na pozemním stavitelství 12,1mld. Kč (pokles o 15,2 %) a na inženýrském stavitelství 20,0 mld. Kč (pokles o 30,1 %). Pokles nových zakázek je ovlivněn poklesem zakázek jak inženýrského stavitelství, tak pozemního stavitelství. Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky ve 4. čtvrtletí 2011 činila 2,8 mil. Kč.,což znamená další pokles průměrné hodnoty zakázky. Nově uzavřené zakázky v průběhu roku (mld.kč) Rok Index I.Q 36,3 50 1,38 II.Q 58,1 44,4 0,76 III.Q 60,7 46,6 0,77 IV.Q ,76 Celkem 197, ,88 Nové zakázky stavebních podniků v mld. Kč (b.c.) Vývoj v dalších obdobích bude kriticky záviset na soukromém sektoru a jeho ochotě alokovat prostředky do stavebních aktivit. I když se jedná o zakázky stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci, lze tuto informaci o vývoji zakázek považovat za reprezentativní pro celé odvětví stavebnictví. 0 4Q 09 Nové zakázky ve čtvrtletí Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství 4Q 10 4Q 11 Pokles poptávky na stavebním trhu zřejmě ještě nedosáhl svého dna. V roce 2012 dojde pravděpodobně k dalšímu ještě výraznějšímu, propadu produkce. Zejména malé a střední firmy budou obtížně obhajovat své místo na stavebním trhu, problémům se však nevyhnou i velké firmy, které jsou orientované na získání veřejných zakázek. Obnovení dynamiky poptávky po stavební produkci v dalších letech bude úzce souviset s obnovením dynamiky vývoje české ekonomiky i celého euroregionu i mírou restriktivní politiky vlády. Zdeněk Kunc je ředitelem inženýrské činnosti ÚRS PRAHA, a.s., se zaměřením na analýzy, statistiku stavebnictví ČR, koncepce rozvoje a strategie odvětví. SMARTstavebnictví březen

8 Strategie Byty nad zlato? Ekonomická turbulence ve světě v posledních letech poukázala na nejistotu a obavy řady investorů, ohledně vhodných investičních instrumentů. Řada z nich zaznamenala pokles svého bohatství v důsledku poklesu akciových trhů, nepredikovatelnosti řady komodit i měn. Investoři tak dnes stále častěji hledají bezpečný přístav pro své peníze s cílem neztratit hodnotu svého majetku, než hledat investice s nejvyšším výnosem. Investice do nemovitosti byla chápána jako poměrně konzervativní a bezpečná forma investování. Ti, kteří nakoupili rezidenční nemovitosti v době nejvyšších cen s motivací zhodnocení svých prostředků, mohli do dnešního dne v závislosti na kvalitě projektu a lokality zrealizovat ztrátu ve výši až desítek procent. Již třetí studie mapující vývoj rezidenčního trhu a developmentu v České republice publikovaná společností Deloitte měla jako jeden z cílů zodpovědět na otázku, jestli je investice do rezidenčních nemovitostí dlouhodobě rentabilní a schopná ochránit vůči inflaci. Pod dlouhodobostí si představme skutečně dlouhé období budeme investovat jednu peněžní jednotku na začátku roku 1911 a uvidíme, jak se nám reálně zhodnotí tři základní investiční instrumenty, tedy zlato, akcie, dluhopisy ve srovnání s investicí do nájemního bydlení. Srovnání výkonnosti investic do nájemního bydlení, zlata a dalších aktiv Vzhledem k historickému vývoji na území současné České republiky není možné srovnávat zmíněné investice na časové řadě pro ČR, vyjdeme tedy z dostupné stoleté časové řady jedné z vyspělých západoevropských tržních ekonomik, Francie. Srovnáme-li zobrazené čtyři typy investic, tedy do akcií za předpokladu reinvestice dividend, dluhopisů s předpokladem reinvestice úroků, držbu zlata a investici do nájemního bydlení v Paříži, dojdeme k zajímavým zjištěním: Dluhopisy přinesly v uplynulých 100 letech záporný reálný výnos Díky prudkému růstu cen zlata zejména v posledních letech měla investice do něj kladný reálný výnos Přes propad akciových trhů byla investice do akcií výnosnější než do zlata Nejvyšší reálný výnos přinesla investice do nájemního bydlení (zde demonstrováno na konkrétním příkladu města Paříž, pro nějž byla dostupná data) přičemž jde o investici, která vykazuje poměrně nízkou volatilitu a nese relativně stabilní dividendu, tedy nájemné. Porovnání reálné hondoty investice ve výši 1EUR Finanční prostředky Porovnání investované reálné na hondoty počátku investice roku 1911 ve výši (logaritmické 1EUR vyjádření) investované na počátku roku 1911 (logaritmické vyjádření) 100,0 10,0 1,0 0,1 Téma investic nabývá v čase stále důležitější roli spolu se stárnoucí populací v Evropě je nutné reformovat důchodové systémy jednotlivých zemí. Dochází k postupnému přechodu z průběžného systému k fondovému systému spoření. Nejen díky dramatickému poklesu cen aktiv během finanční krize došlo k rozsáhlým diskuzím, zda je fondový systém skutečně vhodným řešením a nakolik je schopen dosahovat kladných reálných výnosů. Vzhledem k přísné regulaci penzijních fondů, zejména pokud jde o možnosti investování prostředků, je možné sledovat značný nesoulad mezi požadavkem výnosnosti (ochrany před inflací) a investičními instrumenty, do kterých fondy investují. V současné době jsou investice českých penzijních fondů do nemovitostí spíše marginální, naopak expozice vůči dluhopisům vysoká. Vzhledem k setrvalému stavu dle oficiálních informací z výročních zpráv v posledních třech letech lze usuzovat, že pojišťovny ani penzijní fondy dosud významnější zájem o investici do nemovitostí neprojevily. Jaké mohou být důvody, které vedou pojišťovny a penzijní fondy k velmi konzervativnímu přístupu k investování do nemovitostí? Je to zřejmě souhrn vlivů, k nimž mohou patřit například: stále se rozvíjející legislativa; dosud plně neprofilované interní know-how v tomto segmentu investování; neúměrně vysoká obezřetnost, navíc podpořená v ojedinělých případech i negativní zkušeností; oceňovací omezení. Podíl investování do nemovitostí se tak u pojišťoven a penzijních fondů v ČR diametrálně odlišuje od zaběhnuté praxe ve vyspělých zemích, kde pojišťovny a penzijní fondy investují do nemovitostí řádově 5 10 % ze svých technických rezerv. Stávající situace na českém trhu je odrazem konzervativního přístupu domácích institucionálních investorů nebo jejich skupinových investičních strategií. Nemovitostní fondy z Rakouska, Německa a Velké Británie, v nichž mají své podíly zahraniční institucionální investoři, uskutečnily 85 % všech nemovitostních transakcí na českém trhu v roce 2011, zbytek připadá na české soukromé investory. Rezidenční trh a struktura bytového fondu v České republice Mezinárodní srovnání bytového fondu naznačuje, že v ukazateli počtu bytů na 1000 obyvatel Česká republika osciluje okolo evropského průměru, nelze tedy očekávat zásadní boom v rezidenční výstavbě a růst tohoto ukazatele. Spíše než k expanzi bytového fondu dojde ke změnám jeho struktury. 0, Zdroj: Deloitte calculation Akcie, reinvestice dividend Zlato Dluhopisy, reinvestice úroků Nájemní bydlení, Paříž 8

9 Podíl nájemních bytů v České republice od roku 1990 soustavně klesal (v důsledku např. privatizace, prodeje podnikového bytového fondu a také nezájmu investorů). V průběhu minulých let, kdy na trhu s rezidenčními nemovitostmi panoval obecný příklon k vlastnickému bydlení, bylo tedy možné sledovat vytrácející se význam nájemního bydlení. Vlivem ekonomického vývoje, jeho dopady do rezidenčního trhu a krizí sebedůvěry potenciálních kupujících se však tento trend obrací, a to především díky tomu, že určitá část obyvatelstva se investice do pořízení vlastního bytu obává (nájemní bydlení je flexibilnější a v případě ztráty příjmu nehrozí neschopnost splácení závazků) či není schopna akumulovat dostatečný objem finančních prostředků na jeho pořízení či složení minimálního vlastního podílu. Ke změně trendu přispívá také skutečnost, že v některých regionech se výrazně zvětšil rozdíl mezi výší nájmu a výší případné splátky hypotečního úvěru. Nájemní bydlení by nemělo být ztotožňováno se sociálním bydlením. Ve většině evropských zemí se jedná o nejstandardnější formu bydlení všech sociálních skupin. Zahraniční zkušenost - velikost a struktura soukromého nájemního sektoru Vzhledem ke krátké existenci, deformaci a nevyspělosti českého trhu s nájemním bydlením lze těžko předpovídat jeho další vývoj bez znalosti vývoje v zahraničí. Pro porovnání jsou vybrány země střední a západní Evropy. Země Visegradské čtyřky, tedy Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko, prošly v uplynulých více než 20 letech ekonomickou transformací, která do značné míry determinovala i vývoj trhu s rezidenčními nemovitostmi. Pro srovnání byly vybrány tradiční západoevropské mocnosti Německo, Francie a Velká Británie, tedy země s demokratickou a tržní tradicí nepřerušenou obdobím centrálně plánovaného hospodářství. Velikost soukromého nájemního sektoru % bytového fondu 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Zdroj: dmu.ac.uk Velikost soukromého nájemního sektoru % bytového fondu Rakousko Česká republika Francie Německo Maďarsko Velká Británie Poslední dostupný údaj V porovnání se západoevropskými zeměmi lze konstatovat, že Česko vykazuje poměrně nízký podíl soukromého nájemního sektoru - okolo 10% bytového fondu. Pro srovnání, v Rakousko tvoří tento sektor přibližně 20%, ve Francii 21% a Německu dokonce téměř polovinu (49%) bytového fondu. Soukromý nájemní sektor se neliší pouze svoji velikostí, v jednotlivých zemích má i výrazně jinou strukturu. Dle údajů britského Ministerstva pro místní rozvoj (Department for Communities and Local Government) je v Německu soukromý nájemní sektor tvořen dvěma pilíři - v 62% jde o individuální investory a dále jsou zastoupeni institucionální investoři. Motivací pro vstup do sektoru není kapitálový příjem díky nízké dynamice cenového vývoje nemovitostí, ale stabilní příjem z nájemného. Ve Francii je zastoupení soukromých investorů celých 96%, jejich motivací je naopak spíše vidina kapitálového zisku daná dynamikou cen nemovitostí a nízké investice do údržby nových budov díky zárukám od developerů. Ve Velké Británii je soukromý nájemní sektor z 73% tvořen individuálními investory. Veliké zastoupení institucionálních investorů má naopak Dánsko, kde do nájemního sektoru investují především penzijní fondy. Odhlédneme-li od evropských příkladů, ve Spojených státech tvoří individuální investoři 66% soukromého nájemního sektoru. Implikace pro Českou republiku Současná velikost soukromého nájemního trhu v České republice nebude s velkou mírou pravděpodobnosti stačit uspokojovat budoucí poptávku. Deregulace trhu nájemního bydlení, přehodnocení vyhlídek české ekonomiky a otázka udržitelnosti příjmů ze strany zájemců o bydlení jsou faktory, které budou zvyšovat poptávku po nájemním bydlení, jakožto plnohodnotnému řešení, jak zajistit bytové potřeby. Vzhledem k tomu, že sektor mikro investorů, tedy lidí, kteří jsou schopni investovat své peníze do bytových jednotek, které dále pronajímají, je poměrně úzký, jako vhodná varianta se proto jeví upravení legislativních podmínek, které dnes omezují vstup institucionálních investorů na trh nájemního bydlení (zejména fondů majících za cíl dlouhodobě ochránit investice před inflací, zejména penzijní fondy), případně existence forem kolektivního investování do uvedeného sektoru. Účastí na těchto kolektivních fondech by tak mohli profitovat i lidé, jejichž příjmy jim nedovolují investovat do nemovitosti k pronájmu přímo. Strana nabídky rezidenčního trhu Pokrizové projekty realizované developery se značně odlišují od těch předkrizových. Předkrizové projekty se často vyznačovaly vysokou cenou, vysokým standardem, nestandardní dispozicí a byly v lokalitách bez občanské vybavenosti. Trh si žádá jiné projekty dobře dopravně dostupné, se standardní dispozicí umožňující plošnou efektivitu a přiměřený standard, který se odrazí v prodejní ceně. Developeři vyšly těmto požadavkům vstříc a došlo tak k určitému narovnání nesouladu mezi nabídkou. Pro výraznější rozvoj nájemního bydlení je třeba nabídnout projekty spíše komoditního charakteru s menšími, dobře využitelnými bytovými jednotkami a profesionální, nákladově efektivní správou. Byty stavěné s nízkými jednotkovými náklady umožní při tržním nájemném dosahovat výnosnosti (yield) takové, že může být atraktivní pro institucionální investory. Ti najdou v investici do nájemního bydlení dlouhodobou investici spojenou s nízkým, avšak stálým a relativně bezpečným výnosem, který navíc pomáhá pokrýt krátkodobé výkyvy tržních cen. Mikroinvestoři, kteří se chtějí individuální investicí do nájemního bydlení zajistit na stáří, budou vytvářet poptávku po nových produktech k financování druhých bytů určených k pronajmutí. Předpokládá se tedy vznik bankovních produktů zaměřených na tzv. built-to-let trh (stavění k pronájmu). Filip Endal je Managerem společnosti Deloitte se zaměřením na poradenství pro stavební a developerské společnosti. SMARTstavebnictví březen

10 Rozhovor Současný vývoj na trhu považuji za silnou, leč nikoliv mimořádnou tržní korekci říká v rozhovoru pro SMARTstavebnictví Ing. Aleš Barabas, člen představenstva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. V posledních letech slýcháme z médií více méně pouze negativní zprávy z nemovitostního a stavebního trhu. Jaký je Váš názor na dosavadní vývoj v těchto odvětvích a co očekáváte do budoucna? Vývoj na českém nemovitostním a stavebním trhu v posledních třech letech považuji sice za silnou, leč nikoliv mimořádnou tržní korekci konjunkturálního vývoje v letech předcházejících. Tendence nemovitostního trhu přestřelovat na signály celkového ekonomického vývoje dané země, je obvykle větší než u jiných odvětví. Také citlivost nebo spíše těkavost očekávání budoucího vývoje nemovitostních obchodů je vysoká. Čili z hlediska celého nemovitostního trhu vývoj v Česku nepředstavuje nic mimořádného. V případě stavebnictví je pokles trhu, resp. enormní citlivost na jakékoliv zprávy ohledně očekávaného hospodářského vývoje, ještě umocněn vysokou mírou závislosti na veřejných rozpočtech. Ani v tomto případě není vývoj v Česku ničím specifickým, uvedená závislost platí na všech trzích. Veřejné rozpočty takřka všech evropských zemí jsou v krizi, anebo se do krizové situace dostávají (například v Česku). Dodatečným faktorem v českých podmínkách, kromě úsporných programů veřejných rozpočtů, mohou být dopady změn v oblasti transparentnosti vynakládání veřejných prostředků. Jak vnímáte a hodnotíte podniky z oblasti stavebnictví? Jsou pro Vás rizikovější než dříve? K jakým jiným odvětvím, pokud jde o rizikovost, byste je přirovnal? Zvýšení rizikovosti podnikové sféry v ČR je neoddiskutovatelnou skutečností. Lze ji vyjádřit například zdvojnásobením podílu bankovních úvěrů v selhání od roku 2008 na podíl 6 % z celkového objemu korporátních úvěrů koncem minulého roku. Podniky z oblasti stavebnictví jsou rizikovější než je průměr podnikového sektoru, ale neřekl bych, že zvýšení jejich rizikového profilu v posledních letech se odchýlilo od průměrného růstu rizika korporací. Stavebnictví má svoje silné vlastní charakteristiky a nepovažuji za smysluplné přirovnávat ho k žádným jiným odvětvím. Ing. Aleš Barabas je absolventem VŠE v Praze a University of Bristol / ENPC Paris. V UniCredit Bank (dříve Živnostenská banka, později HVB Bank) pracuje od roku 1990, v současné době zastává funkci člena představenstva odpovědného za řízení rizik. Financovali jste také malé a střední stavební společnosti? V jaké jsou podle Vás kondici? Domníváte se, že tyto podniky jsou hodně zadlužené? Pokud ano, proč nevidíme a neslyšíme o krachujících stavebních firmách? Ano, financovali a stále financujeme. Obecně řečeno je rozdíl v rizikovosti malých a středních stavebních podniků ve srovnání s velkými vyšší, než je tomu v jiných odvětvích. Hlavním problémem není zadluženost jako taková, nýbrž rychlý propad zakázek, který firmy nejsou schopny vyrovnat snížením nákladů resp. restrukturováním závazků a končí v insolvenci. O krachujících firmách příliš neslyšíme (nejen ve stavebnictví), neboť se jedná o většinou nevelké podniky, které tiše zmizí z trhu, avšak v tomto procesu způsobují věřitelům nemalé ztráty. Tendence nárůstu default rate v ČR je silná. Ze zvučnějších jmen v poslední době jistě neunikl pozornosti případ Eiffage, kdysi, pod jménem Tchas, jedné z deseti největších stavebních firem. Jak se za posledních několik let u Vás vyvíjely úvěry v oblasti nemovitostí a stavebnictví? Zaznamenáváte v těchto oblastech výrazné problémy s nesplácenými půjčkami a existuje odlišnost oproti jiným odvětvím? Nemovitostní úvěry vykazují v průměru posledních let náklady rizika zhruba 0,80 % až 0,90 % p.a., čímž se nijak dramaticky neodchylují od průměru nákladů rizika zbytku korporátního portfolia. Stavebnictví je nad tímto průměrem. Ke každému problémovému úvěru přistupujeme velmi individuálně a snažíme se najít řešení minimalizující rizikové náklady banky. 10

11 Pokud jde o celkovou úvěrovou angažovanost, nemovitostní obchody (bez privátních hypoték) představují v naší bance zhruba čtvrtinu korporátního úvěrového portfolia a jejich celkový objem se od roku 2008 nezměnil, tj. vysplácené úvěry byly nahrazeny novými obchody. V této oblasti si UniCredit Bank CZ udržuje pozici lídra trhu. Omezovala nějak UniCredit Bank v posledních letech financování stavebních firem? UniCredit Bank nijak výrazně neomezovala a ani neomezuje financování stavebnictví. Podíl tohoto odvětví na naší celkové hrubé úvěrové angažovanosti vůči podnikové sféře se dlouhodobě pohybuje kolem 8 % a převyšuje například automobilový průmysl nebo strojírenství. Snažíme se však restrukturalizovat naši angažovanost vůči tomuto odvětví směrem k méně rizikovým dlužníkům a bráníme se tomu, abychom přefinancovávali dlužníky jiných bank z tohoto odvětví, u nichž nám vychází zvýšená pravděpodobnost jejich selhání. UniCredit Bank uvedla v nedávné době na trh inovativní produkt hypotečního úvěrování v podobě Převratné hypotéky, která získala první místo ve své kategorii v soutěži Zlatá koruna 2010 a Chystáte další inovace, kterými byste se chtěli dále prosazovat v opět rostoucím trhu hypotečního úvěrování? Banka musí připravovat inovace neustále, neboť je naším cílem překonat bankovní trh v růstu obchodů. Vzhledem k vysoce konkurenčnímu prostředí není možné tohoto cíle dosáhnout jinak než kvalitou produktů a důrazem na vytváření dlouhodobého vztahu s klienty. Pokud jde o produktové inovace je skutečnost, zejména retailového trhu, taková, že konkurence velmi rychle dohání zavedení jakéhokoliv nového produktu. Budou podle Vás banky v letošním roce čistit svá nemovitostní portfolia a prodávat pohledávky za firmami ve větší míře, či posílat firmy do insolvencí? Netroufám si odhadovat. Bude to velmi záviset zejména na následujících faktorech: skutečný hospodářský vývoj roku 2012 a profitabilita bankovního sektoru; konečná podoba nového regulatorního rámce bankovního systému; skutečný stav mateřských bankovních skupin bank působících v ČR; koupěschopná poptávka případných domácích investorů. Po nástupu tzv. hypoteční krize všechny banky okamžitě upustily od tzv. stoprocentních hypoték, nyní se k tomu vracejí, stejně tak jako k dalším produktům, které umocňovaly následnou tzv. finanční krizi, a půjčují lidem, kterým by před rokem nepůjčily. Čím myslíte, že to je? Nemyslím si, že jde o úplný návrat před rok Čili stoprocentní hypotéky jsou i dnes výjimečným produktem, který je obvykle poskytován pouze dlužníkům s vysokou solventností. K jistému rozvolnění značně zpřísněných kritérií privátních hypoték model 2009 však došlo. Jaké vidíte do budoucna trendy v residenčním developmentu v České republice? Nevidím důvod k výrazné změně stávajících trendů. Nedomnívám se, že stav například roku 2007, to jest trhu prodávajícího (developera), je v dohledné době dosažitelný. Kupující bude králem a banky budou stále požadovat nikoliv zanedbatelný vlastní kapitál při financování rezidenčních projektů. Myslíte si, že PPP projekty bude možné v České republice ještě někdy rozjet? Proč na rozdíl od jiných zemí to není standardní produkt? Naděje umírá poslední, ale v nejbližších letech světlo na konci tunelu nevidím. PPP projekty vyžadují jistou materiální míru odbornosti, korektnosti a transparentnosti. A to vše najednou! Na to, proč tomu tak v ČR není, si každý může odpovědět sám. Samozřejmě by velice pomohl alespoň jeden úspěšný skutečný PPP projekt. Ve svých prognózách ohledně vývoje sazeb máte jistě vlastní odhad pro vývoj sazeb ČNB a kurzu koruny. Jaký předpokládáte v letošním roce vývoj těchto veličin? Náš poslední makroekonomický scénář předpovídá na konec tohoto roku mírný nárůst krátkodobých úrokových sazeb na 1,40 p.a. (3-měsíční PRIBOR) a směnný kurs EUR/CZK 24,50. Z definice jde samozřejmě o jeden z mnoha odhadů bez záruky a nelze ho v žádném případě vnímat jako radu klientům. Na závěr trochu vizionářská otázka, ale jak bude podle Vás vypadat bankovní trh, řekněme za 10 let? Očekáváte nějaké výraznější změny na evropské úrovni či na úrovni ČR? Obecně se bankovní trh České republiky nebude a ani nemůže nijak zásadně odlišovat od evropských trendů vývoje. Prognóza na 10 let dopředu je v každém odvětví, tedy i v bankovnictví, velmi obtížná. Je možné zamyslet se alespoň nad hlavními faktory, které budou vývojový trend ovlivňovat. bankovnictví bude mírně ztrácet pozice oproti dalším typům finančních zprostředkovatelů; kyvadlo trendu utužování bankovní regulace se ve druhé polovině tohoto období začne pohybovat opačným směrem než nyní; ukáže se totiž, že současný trend nejen že nepřinese větší bezpečnost bankovnictví, ale přispěje i k další ekonomické recesi a vyšší cyklicitě hospodářského vývoje; Evropa bude relativně zaostávat ve srovnání s hospodářským vývojem ostatních regionů, a to se promítne i v bankovním sektoru; některé dnešní mateřské banky sídlící v západní Evropě mohou být převzaty neevropskými institucemi; evropské vlády se budou tomuto vývoji bránit do posledního dechu, ale ve finále nemohou porazit ekonomickou realitu; hodnocení rizika v bankách se stane ještě dynamičtější záležitostí než dnes; získají ty banky, které budou mít silný a inteligentní risk management a jejichž vedení bude mít odvahu vybočit občas ze stáda, jít proti stádnímu chování sektoru. Hlavní důvody tohoto vývoje jsou prosté. Jednak je to díky tlaku mateřských skupin českých bank na růst nízkorizikových obchodů a privátní hypotéky jsou zatím skutečně nízkorizikovým produktem ve srovnání s jinými, ať už retailovými nebo korporátními. A v neposlední řadě konkurence mezi bankami je velmi silná a podíl nemovitostních brokerů na tomto businessu vysoký. SMARTstavebnictví březen

12 Analýza Novela zákona o veřejných zakázkách ve vztahu ke stavebnictví Dokud nebudou představitelé zadavatelů osobně odpovědní za dodržování zákona o veřejných zakázkách ze strany jimi vedených organizací, nepomůže k odstranění negativních jevů seberozsáhlejší novela. V minulém měsíci podepsal prezident Václav Klaus novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ), čímž uzavřel dlouhotrvající legislativní proces, na který byla upřena pozornost laické i odborné veřejnosti. Ačkoliv její postoj k dlouho diskutované novele byl i přes některé kritické hlasy vesměs pozitivní, její přijetí nebylo zcela bezproblémové. Prvních změn doznal vládní návrh už při projednávání v Poslanecké sněmovně, další změny navrhoval Senát, který zákon vrátil k projednání zpět poslancům s několika zásadními změnami. Tou nejdiskutovanější byl návrh na odhalování vlastnické struktury dodavatelů a subdodavatelů. Nakonec byl Senát přehlasován a návrh byl přijat v původním znění, které schválila Poslanecká sněmovna. Změny uvedené v novele mají dle předkladatele, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj, ambiciózní cíl - přispět k vymýcení korupce. Na prvotním návrhu změn pracovala podle údajů ministerstva pro místní rozvoj skupina složená z expertů čtyř ministerstev, Národní ekonomické rady vlády, Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, čtyř politických stran, předních nestátních neziskových organizací a dalších klíčových odborníků. Některé z navržených změn jsou diskutabilní a je otázkou, zda přispějí k větší transparentnosti při zadávání veřejných zakázek a nebudou znamenat pouze bezúčelné zvýšení administrativy, a tím i nákladů na proces zadávání veřejných zakázek. S ohledem na fakt, že dle důvodové zprávy k vládnímu návrhu novely, tvořily v roce % z celkového počtu a přes 51 % z celkového objemu všech veřejných zakázek v ČR veřejné zakázky na stavební práce, bude mít schválená novela významný dopad i na oblast stavebnictví. Není možné zde uvést všechny změny, které rozsáhlá novela přináší, proto jsou níže uvedeny zejména takové změny, které jsou dle našeho názoru významné a zajímavé ve vztahu ke stavebnictví z hlediska uchazečů/dodavatelů. První zásadní změnou navrhovanou ve vládní novele je postupné snižování finančních limitů předpokládaných hodnot veřejných zakázek, od kterých je stanovena povinnost zadavatelů postupovat podle ZVZ. Do 31. prosince 2013 by měl být stanoven finanční limit pro veřejné zakázky na stavební práce na 3 mil. Kč bez DPH, od 1. ledna 2014 by měl dále klesnout na 1 mil. Kč bez DPH. Tato část novely je předmětem kritiky, a to zejména proto, že povede k vyšší administrativní zátěži zadavatelů, ale i dodavatelů spojenou s prodloužením času potřebného k nákupu požadovaného zboží či služeb a potenciálně také k zahlcení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, do jehož gesce spadá přezkum zadávacích řízení vedených dle ZVZ. U stavebních prací také klesá finanční limit pro použití zjednodušeného podlimitního řízení z 20 mil. Kč na 10 mil. Kč. Za jednoho ze zástupců jednoznačně pozitivních změn lze označit ve vztahu ke stavebnictví vypuštění ustanovení 61 ZVZ (resp. 66 v případě sektorových zadavatelů), který zadavatelům dosud umožňoval omezit počet účastníků užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním a soutěžního dialogu např. losem. Možnost omezit počet účastníků (nikoliv losem) je umožněna pouze sektorovým zadavatelům a veřejným zadavatelů při zadávání zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti. Způsob omezení počtu účastníků tzv. náhodným výběrem provedeným losem nebudil mezi dodavateli ani ve veřejnosti mnoho důvěry a příliš nepřispíval k transparentnosti mnohých řízení. Za další krok správným směrem bychom mohli označit snahu o pokračování standardizace zadávacích dokumentací veřejných zakázek na stavební práce. ZVZ stanoví zadavatelům, že součástí zadávací dokumentace musí být mj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jehož rozsah bude nově stanoven prováděcím právním předpisem. Také obchodní podmínky veřejných zakázek na stavební práce budou dle nově zařazeného 46d regulovány prováděcím právním předpisem, který vydá Ministerstvo pro místní rozvoj. Tato změna by měla odstranit nedostatky ve specifikaci předmětu veřejných zakázek na stavební práce a Ministerstvo pro místní rozvoj by na základě zmocnění a ve spolupráci s příslušnými stavebními komorami mělo sestavit jednoznačný a závazný způsob specifikace předmětu veřejných zakázek na stavby, což by dle důvodové zprávy mělo přispět nejen ke zjednodušení zadávacího procesu, ale i k posílení jeho transparentnosti. ZVZ také nově stanoví, že technický dozor, projektant a dodavatel nesmí být propojenými osobami ve smyslu obchodního zákoníku. 12

13 Příznivou zprávou pro dodavatele je určitě zrušení možnosti zadavatelů požadovat certifikáty systému řízení jakosti (ISO), či doklady o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS). Tento požadavek zadavatelů byl často velmi účelový a mnohde sloužil k neodůvodněnému omezení počtu zájemců o veřejné zakázky, a tedy omezení efektivní hospodářské soutěže. Také omezení zadavatele při požadavcích na reference je jistě cestou správným směrem. Zadavatel bude nově oprávněn požadovat rozsah stavebních prací u každé jednotlivé položky v seznamu stavebních prací provedených dodavatelem, maximálně ve výši 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Při zakázce s předpokládanou hodnotou 100 mil. Kč tak může zadavatel požadovat reference pouze do výše 50 mil. Kč na jednu referenci. Z hlediska hodnocení nabídek je pozitivní změnou skutečnost, že dílčím hodnotícím kritériem nově nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky. Tzn., že zadavatelé nově nebudou moci hodnotit např. výši navržené smluvní pokuty, což bylo dlouhodobě předmětem kritiky ze strany odborné veřejnosti. ZVZ nově formuluje v 68 odst. 3 pro dodavatele povinnost předložit zadavateli seznam statutárních orgánů nebo jeho členů za poslední 3 roky. Z textu zákona ani důvodové zprávy není příliš zřejmé, k čemu by toto ustanovení mělo přispět a spíše bude znamenat pouze administrativní zátěž pro dodavatele. Vzhledem k tomu, že zadavatel si tuto informaci může jednoduše zjistit při náhledu do úplného výpisu z obchodního rejstříku, jeví se tato nová povinnost jako nadbytečná a k naplnění cílů novely příliš nepřispěje. Dále bude dodavatel povinen v určených lhůtách předkládat veřejnému zadavateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě tzv. významné veřejné zakázky (tj. zakázky nad 300 mil. Kč u státu, resp. nad 50 mil. Kč u jiných zadavatelů) více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, musí být přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Velmi diskutabilní je povinnost zadavatele uvedená v 71 odst. 6 a 84 odst. 1 ZVZ, která může mít v důsledku negativní dopad na uchazeče. ZVZ totiž nově stanoví, že pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek méně než 2 nabídky, obálky se neotevírají a zadavatel následně povinně zadávací řízení zruší. Povinnost zrušit zadávací řízení platí také v případě, kdy po posouzení nabídek zbyde k hodnocení pouze jedna nabídka. Na počet nabídek a úplnost konkurenčních nabídek však uchazeč nemá žádný vliv, a přestože vypracuje kvalitní nabídku, na které stráví nemálo času, přijde tato jeho snaha vniveč. V konečném důsledku toto nové ustanovení může některé dodavatele motivovat k dohodě s konkurenty na vytváření umělých formálních nabídek jen proto, aby zajistili, že jejich nabídka bude alespoň hodnocena. Důležité je z hlediska dodavatelů nové právo zadavatele uvedené v 82 odst. 8, které zadavateli umožňuje odstoupit od vysoutěžené smlouvy, pokud se ukáže, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, nebo pokud dodavatel přestane splňovat kvalifikaci anebo pokud poskytované plnění neodpovídá nabídce. Dopad na dodavatele má také zvýšení pokut za porušení zákona na dvojnásobek. V neposlední řadě je třeba také uvést, že novela zákona je sice účinná již od 1. dubna 2012, avšak dle přechodných ustanovení se ustanovení novely zákona nepoužijí na zadávací řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti této novely, tj. zadávací řízení zahájená do 31. března 2012 se budou posuzovat podle dosavadních předpisů. Totéž pak platí pro řízení o přezkumu úkonů zadavatele, kde jde o důležité ustanovení zejména z hlediska sankcí, které budou po novele dvojnásobné a z hlediska změny ustanovení upravujících propadnutí kauce navrhovatele. Kauce bude nově příjmem státního rozpočtu, jestliže ÚOHS pravomocným rozhodnutím návrh uchazeče zamítne, nebo pravomocným rozhodnutím rozhodne o zastavení řízení, pokud vzal navrhovatel návrh zpět poté, co bylo v témže správním řízení nepravomocně rozhodnuto o zamítnutí návrhu. Tato změna má především zabránit dosavadní praxi, kdy uchazeči podávali své návrhy na přezkum postupu zadavatele a pokud jim ÚOHS v prvním stupni nevyhověl, podali proti prvostupňovému rozhodnutí rozklad a v době před rozhodnutím o rozkladu vzali svůj návrh zpět. Takovým postupem docílili toho, že jim kauce byla vrácena, neboť rozhodnutí o zamítnutí jejich návrhu nikdy nenabylo právní moci, což bylo předpokladem propadnutí složené kauce. Celkově lze novelu z hlediska dodavatelů hodnotit dle našeho názoru spíše pozitivně a nezbývá než věřit, že alespoň zčásti naplní ambiciózní cíle předkladatelů, nicméně hlavní a klíčový krok pro eliminaci korupce a klientelismu v oblasti veřejného zadávání zůstává stále nerealizován. Tím krokem je stanovení konkrétních důsledků pro konkrétní fyzické osoby stojící za postupy zadavatelů, které porušují ZVZ. Dokud nebudou představitelé (statutární orgány) zadavatelů osobně odpovědní za dodržování ZVZ ze strany jimi vedených organizací a tato odpovědnost nebude důsledně vymáhána, nepomůže k odstranění negativních jevů seberozsáhlejší novela. Zatím je systém sankcí v podstatě neúčinný, neboť to, že veřejný zadavatel zaplatí za porušení zákona (z veřejných peněz) pokutu, v podstatě postihne pouze onoho veřejného zadavatele právnickou osobu, která z porušení zákona žádný prospěch nemá. Prospěch z porušování ZVZ mají většinou pouze konkrétní fyzické osoby, které se na placení pokut samozřejmě nijak nepodílí, takže porušování zákona nikoho konkrétního negativně nepostihne. Závěrem lze konstatovat, že poctivým zadavatelům a uchazečům přinese novela spíše vyšší administrativní zátěž, zatímco ti méně poctiví jistě najdou cesty, jak výše uvedený cíl předkladatelů novely zhatit. Ondřej Chmela, právník Ambruz & Dark/Deloitte Legal SMARTstavebnictví březen

14 Trendy Lze zvýšit marže ve stavebním průmyslu? Dnešní doba vytváří podnikatelské klima, které vyvíjí tlak na snižování cen. K udržení ziskovosti firmy tedy nelze zvýšit ceny prací, ale je potřeba hledat jiné cesty. Jednou z nich je zefektivnění procesů za pomoci BIM Informačního modelu budovy. BIM je pracovní postup, který umožňuje využití informací o budově k jejímu lepšímu pochopení již ve fázi návrhu a které mohou být následně využity i při její výstavbě a správě. Cílem tohoto článku je ukázat možnosti, které přináší proces BIM, a zároveň ukázat, že s jeho zaváděním ve stavební činnosti lze začít okamžitě, bez velkých časových a finančních investic. O BIM již bylo napsáno mnoho článků. Účelem článku není podrobný popis výhod, které tato metoda přináší jednotlivým účastníkům procesu. Je ale důležité říci, že spojuje úsilí jednotlivých účastníků tak, aby bylo dosaženo optimálního řešení ve všech životních fázích budovy. V dnešní době jsou na trhu vedle tradičních CAD aplikací i produkty umožňující projektantům nejenom definovat geometrii stavby a jejího příslušenství, ale dodávat i další informace. Těmi mohou být informace o budově, jako například vlastnosti fasády či tepelné odpory konstrukcí, ale i informace o klimatických podmínkách lokality, ve které se bude budova stavět. Díky tomu mohou být prováděny četné analýzy, které pomohou pochopit chování skutečné budovy již ve stádiu návrhu. Je zřejmé, že jednotlivé profese spolupodílející se na vytváření návrhu mohou vedle geometrie dodávat různé informace, specifické pro jejich obor. To přináší možnosti využití těchto informací i lidmi, kteří by tyto informace jinak neměli možnost získat. Následující obrázek ukazuje, z jakých informací lze BIM model vytvářet a jak je pak využívat ve výstavbě. Hodnota procesu BIM při přípravě a provádění stavby spočívá v úspoře rozpočtu, posuzování nejlepšího řešení výstavby a optimalizaci pořadí prací. Inteligentní BIM data lze použít v produktu Autodesk Navisworks k vytvoření časové osy s plánem dodávek materiálů na stavbu a podrobnostmi o tom, jaké prvky budou vyrobeny na místě a které budou prefabrikovány. Pro snadné získání výměr jako podkladu pro rozpočet lze využít Autodesk Quantity Takeoff. Většině lidí se při vyslovení jména společnosti Autodesk nejspíše vybaví produkt AutoCAD. Není se co divit. S tímto produktem Autodesk přišel na trh, a tím vlastně demokratizoval CAD. Dnes má Autodesk ve svém portfoliu více než 90 produktů pokrývajících stavebnictví, strojírenství, filmový a zábavní průmysl. Softwarové produkty společnosti Autodesk pro navrhování budov a stavebnictví podporují celý proces BIM a patří mezi ně aplikace: Autodesk Revit Architecture, Autodesk Revit MEP, Autodesk Revit Structure, Autodesk Navisworks a Autodesk Quantity Takeoff. Široké portfolio BIM řešení od Autodesku zahrnuje aplikace AutoCAD Civil 3D a AutoCAD Map 3D pro projekty dopravní infrastruktury, půdního rozvoje a vodních staveb. V posledních několika letech jsme byli svědky velkého růstu osvojování BIM po celém světě včetně rostoucího nástupu v Evropě. Podle posledního průzkumu společnosti McGraw Hill Construction v roce 2010 více než třetina (36 %) evropského stavebního průmyslu vykazovala nasazení řešení BIM. Přitom v Severní Americe se míra osvojení této technologie již v roce 2009 pohybovala kolem 49 %. Novou technologii si nejvíce osvojili architekti (47 %), po nichž následovali projektanti (38 %) a stavební dodavatelé (24 %). Přitom právě u dodavatelů se očekával nejstrmější nárůst implementací. Počítalo se s tím, že populace častých uživatelů vzroste do roku 2012 z 11 % na 54 %. Celkem 60 % všech respondentů v Evropě bylo častými uživateli, což znamená, že používají BIM minimálně u 30 % projektů. Schéma toku informací v rámci BIM 14

15 Na základě těchto zjištění zpráva předpokládala, že počet takovýchto častých uživatelů by mohl v následujících dvou letech vzrůst na 75 %. Největší zkušenosti s využitím metody BIM pocházejí ze skandinávských zemí, které jsou tradičně progresivní, následované britskými stavebními společnostmi. V České republice první velkou stavební společností na českém trhu, která má jasné plány a cíle využití BIMu u svých lokálních stavebních projektů, byla Skanska. Motivace k zavádění BIMu ve Skanska je podle slov zástupců společnosti poměrně jasná. BIM nabízí v oblasti realizace projektu mimo jiné detekce kolizí, vizualizace a stavění šetrnější k životnímu prostředí, což v rámci firmy vede k vyšší produktivitě, rychlejšímu změnovému řízení a finančním úsporám. Nezanedbatelné jsou také výhody BIMu v oblasti následného facility managementu. Náhled aplikace Autodesk Quantity Takeoff Lidé mají často mylnou představu, že BIM proces je pouze pro velké firmy mající velké zakázky. To ale není pravda. BIM lze s úspěchem nasadit i na menší stavby či pouze část stavby nebo procesu. K tomu lze s úspěchem použít produkt Autodesk Quantity Takeoff (QTO), který propojuje svět CAD výkresu se světem rozpočtu. Autodesk QTO propojuje grafické a číselné informace Katalog RYRO v rámci Autodesk QTO Při plnohodnotném nasazení procesu BIM lze získat výměry doslova na jedno kliknutí myši. Ne vždy je však BIM model dostupný. To však neznamená, že by v takovém případě produkt Autodesk QTO nešel využít. Podkladem může být celá škála formátů od 3D modelu budovy, přes 2D výkresy až po rastrová data ve všech možných formátech (JPG, BMP, PDF atd.). Velkou výhodou produktu je propojení grafického prostoru s katalogem a výslednými výměrami, čímž dochází k eliminaci možných chyb. Z další funkcionality je možno zmínit možnost porovnávání grafických podkladů různých verzí, možnost vytváření agregovaných položek, dynamické propojení výsledků se zadaným měřítkem a mnoho dalších výhod, které jinak musí být prováděny ručně uživatelem. Ze spolupráce mezi Autodeskem a ÚRS PRAHA, a.s., vznikl pro Autodesk QTO katalog RYRO, který nabízí rozpočtovací položky vytvořené v souladu s Cenovou soustavou ÚRS od jedinečného identifikačního čísla, přes popis až po měrné jednotky výměry, jak je požadováno soustavou. Obrázek Katalog RYRO v rámci Autodesk QTO je ukázkou zlomku obsahu katalogu. Tomáš Lendvorský AEC Solution engineer, Autodesk spol. s r.o. Pavel Smutný produktový specialista ve společnosti ÚRS PRAHA, a.s. SMARTstavebnictví březen

16 Kontakty: Ing. Václav Matyáš, SPS v ČR Ing. Miloslav Mašek, SPS v ČR Ing. Michal Petrman, Deloitte Ing. Miroslav Linhart, Deloitte Ing. Zdeněk Kunc, ÚRS Praha Ing. František Glazar, ÚRS Praha Deloitte Česká republika, SPS v ČR, ÚRS Praha

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Co přinese udržitelné stavění?

Co přinese udržitelné stavění? Co přinese udržitelné stavění? Přiměřenost, Přiměřenost, Přiměřenost Ing. Miroslav Linhart zástupce ředitele, Deloitte Advisory s.r.o. Základní pojetí Udržitelné stavění Trendy a očekávání Přístupy Jak

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Poslanecká sněmovna přijala dlouho očekávanou novelu zákona o veřejných zakázkách obsahující řadu zásadních změn zákona. Novela přináší nejen zvýšení transparentnosti

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011 Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel Praha, 1.3.2011 OHLÉDNUTÍ ZPĚT Vývoj stavebnictví v roce 2010 potvrzuje pokračování trendu roku 2009 Celoroční výsledek 2010 je nejhorší od

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti Prosinec 2008 Ondřej Novotný Obsah Představení King Sturge Ekonomická situace v České republice v roce 2008 Realitní

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 STAVEBNICTVÍ V ČR Ing. Václav Matyáš prezident SPS v ČR 1 2 Bytová výstavba 1989 2014 3 Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Financování residenčního developmentu 9. října 2008

Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu Agenda 1. Je stále co financovat? Faktory mající vliv na poptávku Dopady krize 2. Základní parametry financování

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Udržitelné stavební investice v České republice Studie

Udržitelné stavební investice v České republice Studie Udržitelné stavební investice v České republice Studie Listopad 2012 Media Breakfast 28.11.2012 Cíle Studie Zhodnocení aktuálního stavu stavebnictví v České republice Porovnání vývoje veřejných investic,

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 6. Zadluženost českých domácností 6.1. Úvěry domácnostem od bank Dominance úvěrů na bydlení Zadluženosti českých domácností dominují

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Cesta k odpovědnému úvěrování v ČR, Solus Praha, 9. června 21 Obsah Dopady krize na domácnosti Dopady

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPS 23. 9. 2015. Prezident SPS Ing. Václav Matyáš

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPS 23. 9. 2015. Prezident SPS Ing. Václav Matyáš JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPS 23. 9. 2015 Prezident SPS Ing. Václav Matyáš DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY 2014 S hodnota 2 DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY 2014 Bytová výstavba Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Ekonomika církví dnes, zítra a v roce 2043. Pavel Doležal AVANT investiční společnost, a.s.

Ekonomika církví dnes, zítra a v roce 2043. Pavel Doležal AVANT investiční společnost, a.s. Ekonomika církví dnes, zítra a v roce 2043 Pavel Doležal AVANT investiční společnost, a.s. Příjmy a výdaje + jejich vývoj + Nájemné současných nemovitostí + Nájemné / příjmy z vydávaných nemovitostí +

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Mil. Kč. Úvěry na bydlení Spotřební úvěry Ostatní úvěry

Mil. Kč. Úvěry na bydlení Spotřební úvěry Ostatní úvěry Rostoucí zadlužení českých domácností bude z čeho spořit na důchody? Prof. Michal Mejstřík EEIP, a.s. Mgr. Petr Kučera CCB Czech Credit Bureau, a.s. Mezinárodního fóra Zlaté koruny Hlavní zjištění V srpnu

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Finanční stabilita obcí - přístupy a produkty Komerční banky. Dny malých obcí Vyškov, Praha

Finanční stabilita obcí - přístupy a produkty Komerční banky. Dny malých obcí Vyškov, Praha Finanční stabilita obcí - přístupy a produkty Komerční banky Dny malých obcí Vyškov, Praha 1. a 3. listopadu 2011 Malé obce plní základní funkce ÚSC Zajišťování výkonu přenesené působnosti - rostoucí mandatorní

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Fórum českého stavebnictví 2012

Fórum českého stavebnictví 2012 Fórum českého stavebnictví 2012 RNDr. Evžen Korec, CSc. 06.03.2012 Představení EKOSPOL a.s. patří mezi TOP 4 developerské firmy v ČR v oblasti rezidenčního developmentu (dle podílu na trhu) Jediný velký

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

Dopady krize amerického trhu subprime hypoték na český finanční sektor

Dopady krize amerického trhu subprime hypoték na český finanční sektor Dopady krize amerického trhu subprime hypoték na český finanční sektor Stálá komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví Pavel Řežábek Vrchníředitel a člen bankovní rady ČNB Praha 30. ledna 2008 Obsah

Více