Porub vybavili o 21 dnů dříve

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Porub vybavili o 21 dnů dříve"

Transkript

1 4. června 2015 číslo 21 ročník 45 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo měsíce: Předpokladem bezpečné chůze je pořádek na cestách 3 Region Důlní závod 3 a starostové Setkávání se samosprávou přínosem pro všechny 4 Vyjednávání 6 Uzavřen dodatek kolektivní smlouvy Od 1. července se zvyšují nejen tarify Děti a my S bezpečností od mala Den dětí OKD nabídl výchovu hrou a uspěl Editorial Jan Solich ředitel právní služby OKD Vážení kolegové, konečně je to zase tady. Blíží se čas dovolených a mnozí z nás budou trávit své zasloužené dny odpočinku prostřednictvím organizovaného pobytu zajišťovaného cestovní kanceláří. Pro ty účely přináším přehled některých práv klientů CK. Pokud dovolená nebude vypadat tak, jak CK zákazníka ujistila nebo jak klient vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí CK nápravu, pokud si to nevyžádá neúměrné náklady. Pokud CK nesjedná nápravu ani v přiměřené určené lhůtě, může si rekreant zjednat nápravu sám a CK mu nahradí účelně vynaložené náklady. Lhůta k nápravě není třeba, jestliže ji CK odmítne zjednat. Pokud se po odjezdu vyskytnou podstatné vady dovolené a nepřijme-li CK opatření, aby dovolená mohla pokračovat, nebo zákazník takové opatření odmítne z řádného důvodu, zajistí CK na své náklady přepravu klienta na místo odjezdu, popřípadě na jiné ujednané místo. Nelze-li pokračování dovolené zajistit jinak než prostřednictvím služeb nižší jakosti, než jakou určuje smlouva, vrátí CK zákazníkovi rozdíl v ceně. Zajistí-li CK pokračování dovolené s vyššími náklady, jdou takové náklady k její tíži. Pokud má dovolená vadu a upozorní se na ni CK bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Ocitne-li se po zahájení dovolené klient v nesnázích, je mu CK povinna poskytnout neprodleně pomoc. CK dále odpovídá zákazníkovi bez ohledu na to, zda v rámci dovolené poskytují jednotlivé služby jiné osoby. Při porušení povinnosti, za niž CK odpovídá, nahradí vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, zejména byla-li dovolená zmařena nebo podstatně zkrácena. Pokud práva klienta z výše uvedeného smlouva s CK omezuje, je v této části neplatná. Ověřte si také, zda je CK pojištěna proti úpadku a nezapomeňte se informovat na rozsah svého cestovního pojištění. Nezapomeňte, že některé adrenalinové aktivity nemusí být klasickým pojištěním kryty. Ani na dovolené nesmíme zapomínat, že bezpečnost je na prvním místě. Například nikdy neskákejte po hlavě do neznámé vody, hlava není sbíječka. Mějte na paměti, že to nejdůležitější, co se z dovolené vrací, je zdravý rekreant. Zdař Bůh! Porub vybavili o 21 dnů dříve Pro kolektiv vybavování a likvidace hlavního Marek Szelong (42) předáka Marka Szelonga a vedoucího úseku Adama Iwanuszka z lokality Darkov Důlního závodu 1 je prioritou bezpečnost DARKOV Co nejrychleji se dostat k zásobám uhlí, co nejdříve vybavit porub, a pak ho rychle vytěžit samozřejmě vše bezpečně, bez úrazu, v požadované kvalitě a s co nejnižšími náklady. To jsou požadavky na kolektivy důlních závodů v době krize hornictví způsobené propadem cen černého uhlí. Přepravil technologii o váze více než tisíc tun Jedním z příkladů boje s časem a krizí lze spatřovat v přípravě porubu v lokalitě Darkov Důlního závodu 1. Raziči Lidé kolektivu Hlavní předák: Marek Szelong Vedoucí úseku: Adam Iwaniszek Směnoví předáci: Petr Szymsza, Antonín Kundrik, Radim Sypula, Zdeněk Janoš, Miroslav Neplech Celkový počet: 65 Dole v dole! Zástupci Energetického regulačního úřadu sfárali na čelbu Během návštěvy padala slova uznání k náročné práci horníků hluboko pod zemí DARKOV Všechno je jednou poprvé. To si mohla říct poslední květnové úterý šestičlenná návštěva z Energetického regulačního úřadu (ERÚ), která se vydala společně se zástupci OKD do 10. patra na čelbové pracoviště v lokalitě Darkov Důlního závodu 1, kde v současnosti v oblasti Pomocného závodu pracuje kolektiv kmenových zaměstnanců hlavního předáka Miroslava Trawinského a vedoucího úseku Lubomíra Poločka. Od společnosti Veolia, která je naším dodavatelem energií, přišel podnět a prosba, zda by se zástupci ERÚ mohli podívat na práci v podzemí, vysvětlil vedoucí odboru energetiky a životního prostředí OKD Jiří Zahrádka. Ten se fárání s kolegy, směnmistrem Josefem Amruzem, vedoucím provozu Milanem Čempelem a Lubošem Dúbravkou, který má FOTO: Adam Januszek Marek Szelong (vlevo) s Petrem Foltynem nad důlní mapou. Zástupci Energetického regulačního úřadu na čelbě v lokalitě Darkov Důlního závodu 1. Smekám klobouk před všemi chlapy. Uzavřený prostor, vysoká prašnost i teplota. Je to obrovsky náročné povolání, mají náš obdiv, řekl místopředseda ERÚ Martin Laštůvka. v lokalitě Darkov na starost bezpečnost, také účastnil. Energetický regulační úřad je instituce, která má za úkol mimo jiné regulaci cen elektřiny, plynu a tepla. Hlavní vstupní surovinou regulované ceny tepla je uhlí, které je v současnosti, jak všichni víme, cenově velmi nízko. Očekávané zlepšení? V blízké době podle analytiků ne. Velký zážitek pro všechny Po nezbytných organizačních a bezpečnostních připomínkách Miroslava Vráblika načas zajistili stavební přípravu pracoviště a pětašedesátičlenný kolektiv vybavování a likvidace hlavního předáka Marka Szelonga a vedoucího úseku Adama Iwanuszka se 13. dubna pustil do díla. Šlo o překliz dobývací technologie z dokopaného bloku do nového porubu vzdáleného 600 až 700 metrů. Jednalo se hlavně o přepravu 59 sedmnáctitunových mechanizovaných výztuží Fazos 17/37 Poz MD, dobývacího kombajnu, porubového a podporubového dopravníku, sběrných a pásových dopravníků materiálu o hmotnosti výrazně přesahující tisíc tun. Nevyhnuli se vícepracím Situace byla o to složitější, že zatímco 51 výztuží jsme z vydobytého porubu překlidili v celku, osm se mohlo jít na věc. V reálu zažít něco takového a projít si všechny úkony zaměstnanců, než sfárají na pracoviště, bylo pro návštěvu z hlavního města velkým zážitkem, který žádné povídání či instruktážní film nemůže nahradit. Vlastní prožitek, třeba i z řetízkové šatny, která vzbudila velkou pozornost, či jízda důlním vláčkem, je k nezaplacení. Všichni jsme fárali poprvé a bylo to opravdu skvělé. Smekám klobouk před všemi chlapy, kteří pod zemí pracují. Uzavřený prostor, vysoká prašnost i teplota. Je to obrovsky náročné povolání, mají náš obdiv, nechal se slyšet místopředseda ERÚ Martin Laštůvka. Podle hlavního předáka Miroslava Trawinského je jeho kolektiv na návštěvy hluboko pod zemí zvyklý. Mně ani chlapům to nedělá problém. Spíš by ale mohly občas přijít ženské, smál se hlavní předák, který tuto funkci vykonává nepřetržitě od roku Během návštěvy si obě strany vyměnily několik poznatků, řeč se také stočila k novelizaci zákona o obnovitelných zdrojích a dalším záležitostem. Adam Januszek Vyučil se elektrikářem pro Báňské stavby a nastoupil na darkovskou úpravnu uhlí, kde pracoval ve své profesi. Po základní vojenské službě nastoupil do Dolu Barbora jako zámečník a v průběhu zaškolování přešel na úsek vybavování a likvidace, kde se po třech letech stal směnovým předákem. Funkci hlavního předáka vykonává 15 let. Žije v Horní Suché, je ženatý a má dva syny 17 a 12 let. těchto kolosů jsme v demontovaném stavu převezli z jiné oblasti (porubu ) do montážní komory, tam je sestavili, a teprve pak mohli instalovat, informuje Szelong a dodává, že ani bezdemontážní překliz nebyl bez komplikací. Museli jsme zajistit přibírkové práce a také rekonstruovat závěsnou drážku v délce 350 metrů, vzpomíná hlavní předák, který tvrdí, že úspěšnost překlizu z 50 procent spočívá na kvalitě dopravy. Hlavní předák děkuje všem zaintresovaným Nicméně vše se zvládlo perfektně a vybavování porubu bylo ukončeno 21. května 21 dní v předstihu. Pokračování na straně 2 Ze světa Kazimierz-Juliusz vytěžil poslední uhlí VARŠAVA Státní černouhelná společnost Katowicki Holding Weglowy oznámila, že převede svůj ztrátový důl Myslowice do státní Společnosti restrukturalizace dolů (SRD) v rámci úsporného programu, jehož cílem je snížení nákladů. Podmínky pro práci a garantované benefity zůstanou podle KHW horníkům zachovány. Důl musí projít restrukturalizací a SRD představí strategii jeho budoucího fungování do konce srpna. Další důl Kazimierz-Juliusz byl převeden pod SRD v listopadu, přičemž poslední květnový pátek z něj bylo vytěženo poslední uhlí. Většina zaměstnanců zůstane pracovat v KHW. Do konce roku 2016 budou probíhat práce na likvidaci dolu v podzemí, do konce roku 2018 by měla být zlikvidována infrastruktura na povrchu. Celkové náklady se odhadují na 2 miliardy korun. Další šachta jménem Boze Dary, která zaměstnává 1900 lidí, bude pod státní organizaci převedena do konce června. ms

2 2 Z OKD číslo 21 ročník 45 Personální změny v NWR Ze skupiny odchází finanční ředitel Marek Jelínek, Dale Ekmark se stane kromě pozice v OKD generálním ředitelem NWR Mateřská společnost OKD, skupina New World Resources, oznámila 1. června připravované změny ve svém vedení a v představenstvu. K 1. září rezignuje z představenstva a z pozice finančního ředitele NWR po jedenácti letech práce pro společnost Marek Jelínek. Markovy finanční a manažerské schopnosti pomáhaly vést NWR dobrými i těžkými časy. Mezi jeho úspěchy patří IPO NWR na třech burzách v roce 2008 a zajištění výhodného financování pro rozsáhlé opravy a obnovu důlních strojů a technologií OKD. V roce 2014 vedl úspěšná jednání se všemi zainteresovanými stranami ohledně kapitálové restrukturalizace NWR. Představenstvo a vedení NWR chce Markovi upřímně poděkovat za mimořádné nasazení a oddanost NWR a popřát mu úspěch v jeho budoucích aktivitách, říká předseda představenstva NWR Gareth Penny. Vzhledem k poklesu cen uhlí nebylo posledních několik let pro NWR snadných, stejně jako pro celý uhelný průmysl. NWR však na výzvy, kterým čelí, zareagovala zodpovědným a pozitivním způsobem a jsem hrdý, že jsem mohl sehrát svoji roli při stabilizaci společnosti. Podle mne má NWR to nejhorší za sebou Hlavní budova lokality Darkov Důlního závodu, v níž sídlí ředitelství OKD. Dokončení ze strany 1 Rád bych za zkrácení termínu poděkoval všem členům našeho kolektivu a také kolegům z dodavatelské firmy Bastav, kteří s námi po celou dobu pracovali. Všem za skvělou práci děkuji, vzkazuje Szelong a chválí také zaměstnance Závodu servisních služeb pod vedením Radima Kajstury za včasné dodávky opraveného strojního zařízení. Jednalo se hlavně o dobývací kombajn, pohony stěnového dopravníku, rotační části pásových dopravníků či celý sběrný dopravník PZF 02. Aktuální květnové bezpečnostní heslo Celkový výsledek je o to cennější, že ho bylo dosaženo bez jediného úrazu. Vrátit se domů nezraněni je pro nás jednoznačnou prioritou, říká předák, jehož parta byla třikrát za sebou oceněna v pololetní soutěži o nejlepší kolektiv v bezpečnosti. Neustále upozorňujeme na nebezpečí hrozící v dole, připomínáme nutnost předcházet nebezpečným situacím, vyvarovat se rutiny, postupovat obezřetně a s rozmyslem. Zvlášť aktuální je pro nás květnové bezpečnostní heslo: Při nakládání a manipulaci musíš být pánem ty, ne břemeno!!! Vždyť naše práce spočívá především v těchto činnostech, konstatuje Szelong, který za svou hornickou kariéru neměl pracovní úraz. a věřím, že díky Garethovi, Daleovi, Boudewijnovi a celému vedení je společnost v dobrých rukách, říká ke svému odchodu a budoucnosti NWR Jelínek. Jelínek zároveň opustí všechny ředitelské funkce v rámci skupiny. Jeho nástupcem se stane Boudewijn Wentink, který v současnosti působí jako hlavní právník skupiny. Bude tak nově pracovat ve sdílené pozici právního-finančního ředitele. Zároveň bude navržen jako výkonný ředitel do představenstva NWR. Od 1. ledna bude zastávat současný výkonný ředitel OKD Dale R. Ekmark také nově post generálního ředitele NWR. Výkonný předseda představenstva skupiny Gareth Penny se stane nevýkonným předsedou představenstva. Těší mě, že Dale od příštího roku převezme zodpovědnost za kombinovanou funkci generálního ředitele OKD a NWR. To zajistí ještě efektivnější provozní strukturu a vyšší míru synergie napříč skupinou. Dale byl velmi úspěšný při transformaci OKD za složitých okolností a v této kombinované výkonné pozici bude pro skupinu ještě větším přínosem. Je jasné, že před sebou máme ještě spoustu práce. Ale pevně věřím, že díky tomuto výkonnému týmu a každému jednomu z našich oddaných zaměstnanců uspějeme v překonávání přetrvávající stagnace trhu s uhlím, vysvětluje Penny. ms Porub vybavili o 21 dnů dříve Jsou to profíci všichni umí všechno Přednosti hlavního předáka a jeho kolektivu si uvědomuje také technik vybavování a likvidace Petr Foltyn, který celou akci řídil. Marek se svými chlapy tvoří pevný a spolehlivý tým, na který je kdykoliv spolehnutí. Jde o zkušené pracovníky, kteří v oblasti vybavování a likvidace zvládají veškeré činnosti. Každý z nich dokáže zaskočit za druhého, vzájemně si pomoci, upozornit na nebezpečí a tím mu předcházet. Jsou to špičkoví odborníci ve své profesi, hodnotí Foltyn, který má na skvělém výsledku významný podíl. Byl s námi v každodenním kontaktu, probírali jsme spolu situaci na pracovišti před a po šichtě, spolu se radili, jak úkoly vyřešit co nejefektivněji, mnohdy jsme si volali na toto téma i o víkendech, chválí svého šéfa hlavní předák. Zajišťují další překliz těžební technologie V předčasně vybaveném porubu s uhlím vhodným pro koksování už rube kolektiv hlavního předáka Tadeusze Szweda. Ten byl povolán z lokality ČSA, aby porub se stěnou dlouhou 90 metrů vytěžil co nejdříve, bezpečně a nejefektivněji. O něco obdobného jde Szelongovým chlapům v jejich oboru. V těchto dnech společně s kolegy z úseku vybavování a likvidace 3 zajišťují překliz technologie z porubu do porubu Josef Lys Dvanáct let po sobě členem Klubu nejlepších předáků Sedmadvacátý a zřejmě i poslední rok kroutí na šachtě Miroslav Trawinski, šéf přípravářského kolektivu Důlního závodu 1 v lokalitě Darkov DARKOV V roce 2011 nejvyšší metráž i nejvíc limitních výkonů, v roce 2013 také nejvíc limitních výkonů. A tak by se dalo pokračovat. Kolektiv Miroslava Trawinského s vedoucím úseku Lubomírem Poločkem funguje od roku 2002 až na drobné změny v takřka totožném složení. Pádným argumentem úspěchu je fakt, že během dvanácti let ( ) byl Trawinski každý rok v klubu nejlepších předáků darkovské lokality. Dlouhá série skončila až minulý rok. Myslím si, že tohle se jen tak někomu nepodaří, říká s patřičnou hrdostí Trawinski, ale zároveň upozorňuje, že bez lidí v kolektivu by to nešlo. Do klubu nejlepších předáků se dostane ten, jehož kolektiv splní jednu ze tří podmínek minimálně 5 limitních výkonů v daném roce, bezúrazovost nebo nejvyšší metráž za rok. Květnový limit splněn Ani úspěšnému čelbovému kolektivu se bohužel nevyhýbají pracovní úrazy, což dokazuje případ z února letošního roku, kdy zaměstnanci při ručním vrtání spadl z čelby na nohu kámen, který mu ji zlomil. I přes ochrannou síť. Je to smůla, vždyť minulý rok jsme dokončili úspěšně bez úrazu, pokrčil rameny hlavní předák. Momentálně celý kolektiv připravuje pracoviště pro nájezd kombajnu. Pokud půjde vše podle plánu a zadaří se, tak by mělo být hotovo v říjnu. Od začátku února do konce května vyrazili kluci na tomto pracovišti 144 metrů překopní ražby a postavili dvě klenbové odbočky, říká vedoucí úseku Poloček. Důležitou informací je, že v květnu kolektiv splnil limitní výkon. Hotovo bylo 40 metrů včetně velké klenbové odbočky SPN 14/ SPN 19. Mladým chybí odpovědnost Za čtvrtstoletí v jednom zaměstnání může hlavní předák hodnotit v čem pozoruje za ta léta největší změny? Určitě v penězích, bohužel směrem dolů. Potom také v nových lidech, kteří na šachtu přicházejí. Hornická učiliště měla něco do sebe. Všichni byli kompletně nachystaní na náročnou práci. Teď je potřeba se novým zaměstnancům hodně věnovat, všiml si. Lubomír Poloček k této problematice doplňuje, že pokud nováček přežije první rok, tak je to v pohodě. Bohužel dnešní doba je taková, jaká je. U mladých chybí především zodpovědnost, ale to bude asi všude stejné, říká. Skončí v OKD? Za tři měsíce vyprší Miroslavu Trawinskému expoziční doba. V tuto chvíli je takřka rozhodnutý, že na šachtě skončí. Svou pracovní budoucnost vidí jako živnostník. Asi pojedu takzvaně na vlastní triko v úplně jiném odvětví, naznačuje. Lubomír Poloček se pouze usměje a doplňuje. Od pátku 29. května měl Mirek pohotovost na HBZS v Ostravě. Snad mu tam někdo promluvil do duše. Mohl by tady na šachtě pokračovat jako záchranář. Každopádně, pokud se rozhodne skončit, na což má plné právo, tak bychom za něj měli mít náhradu. Koho? To zatím neprozradím, protože toto jméno ještě musí schválit nejvyšší vedení, uzavřel Poloček. Adam Januszek Méně starostí s ucpanou sýpkou Předák údržbářů s vedoucím staříčské úpravny vymysleli jednoduché řešení doplnili zásobník nouzovými dvířky, kterými poruchy odstraňují STAŘÍČ Na samotném konci technologické cesty z dolu na odval dokázaly bazaly hlušiny pravidelně a náramně znepříjemňovat život obsluze třídírny uhlí ve staříčské lokalitě Důlního závodu 3. Neminul snad den, aby kusy hrubého kamene nezamrzaly v sýpce, což vždy zastavilo dočasně chod linky. S inovativním řešením usnadňujícím zprovoznění přišel předák zdejších údržbářů Miroslav Tyleček. FOTO: Adam Januszek Charakteristika pracoviště Profil: SPN 14/4 (výška: 3,80 metru, šířka 5,60 metru) Technologie: vrtací vůz DH-DT1, nakládač PSU 9000, hřeblový dopravník TH 603 s drtičem DU 2 Hustota budování: 0,5 metru Počet členů v kolektivu: 28 Miroslav Trawinski, špičkový darkovský přípravářský hlavní předák. Vedoucí úseku: Lubomír Poloček Hlavní předák: Miroslav Trawinski Směnoví předáci: Josef Javořík, Vítězslav Pilc, Václav Altera, Miroslav Slíva, Marek Noworyta Strojní údržba: Miloslav Halmi a Ivan Kristin pod vedením předáka strojní údržby Petra Klaise Za těch skoro pětadvacet let, co jsem ve staříčské úpravně, se podobných věcí realizovalo dost, ale v trvalém zlepšování mám zatím jen tento jediný nápad, nechal se slyšet Miroslav Tyleček. FOTO: Stačí otevřít dvířka a bazaly se vysypou, předvedl Miroslav Tyleček. Miroslav Trawinski První impulz stát se horníkem přišel v době, kdy měl jít na vojnu. I díky dobrým penězům zvolil šachtu a rozhodně nelituje. Našetřil jsem si na baráček, který jsem postupně rekonstruoval. Kdybych šel na vojnu, tak na to nemám, říká upřímně. Jeho otec také pracoval na šachtě, takže přesně věděl, do čeho jde. Za tři měsíce dá s největší pravděpodobností společnosti OKD sbohem kvůli expozičce. Od roku 1994 navíc ještě vlastní osvědčení o absolvování záchranářského kurzu, a tak jednou za rok a půl musí sloužit týden na pohotovosti na centrále HBZS v Ostravě- -Radvanicích. Sice nejsem týden doma, ale dá se to přežít. Manželka za mnou stejně jezdí, protože bydlíme jen pět kilometrů od záchranky, směje se. Odkamenění jede současně s těžbou, a když se v sýpce ze zásobníku hrubého kamene bazaly nahromadí a ucpou ji, znamená to přerušení provozu. A chlapa, co musí jít poruchu odstranit ručně, líčil autor nápadu. Stížnosti provozních předáků na danou situaci přiměly úpraváře dát hlavy dohromady. Konkrétně Tylečka a vedoucího třídírny Petra Gatnara. Nepomohlo ani zvětšení otvoru pod sýpkou. Zamražené kameny se uvolňovaly pomocí tyčí, páčením, kvedláním, což nebyl zrovna nejbezpečnější způsob, vysvětloval Tyleček s tím, že nakonec padl návrh přidat nad hřeblový dopravník č. 18 nouzová dvířka. Těmi zajistili snazší přístup do sýpky. Předák údržby navrhl jejich tvar, vyrobil je dostatečně masivní, namontoval a zajistil dvěma kolíky. Většinou teď stačí dvířka otevřít, případně trošku šprtnout, a bazaly se sypou dál. Usnadnili jsme odstraňování závalů v sýpce, snížili časové prostoje a hlavně zvýšili bezpečnost, vysvětlil Tyleček a poznamenal, že množství hrubého kamene v zásobníku běžně odpovídá obsahu korby dvou až tří nákladních automobilů. Tuto hlušinu ze staříčské třídírny vyvážejí během šichty několikrát. Vybavovaný porub Mechanizovaná výztuž FAZOS 17/37 59 kusů Dobývací kombajn KGS 445 RW/2BP Porubový dopravník PF4/ m Podporubový dopravník PZF m Sběrný dopravník TH m Pásový dopravník TP 630/ kusů (880 m) Hřeblový dopravník č. 18 pod sýpkou s nově instalovanými dvířky. Inventář staříčské třídírny Miroslav Tyleček sice patří k posledním hornickým vyučencům z 90. let minulého století, ale jako důlní zámečník nikdy pod zemí nepracoval. Zato se považuje za inventář staříčské části nynější Úpravny Paskov, kde pracuje od svého nástupu do OKD. Je předákem strojní údržby, vede partu šesti pracovníků.

3 4. června Z OKD 3 Paskováci jednali se starosty Představitelé měst a obcí v dobývacím prostoru Důlního závodu se podívali i do cvičné štoly, aby poznali něco z havířiny STAŘÍČ Kopeme v pěti porubech s průměrnou denní produkcí 2295 tun uhlí, provozujeme jedenáct čeleb s denním průměrným postupem 3,25 metru, podnikáme transformační opatření a úsporné kroky s úsporou 27 milionů korun za první čtvrtletí. Což nám umožní pokračovat v hornické činnosti nejméně do roku 2017! I těchto Jak pohlížíte na hornictví? Co vám setkání dalo? Zdeňka Šebestová, starostka Staříče: U nás je to jasné, Staříč hornictvím žije nejméně od sedmdesátých let minulého století. Šachta patří k obci. A můj názor na zaměstnanost? Bez OKD nepředstavitelné! Je fajn, že nás těžaři pozvali, osvětlili momentální situaci ve firmě a také kolik a v jaké hloubce dobývají, kam směřuje těžba. Dostali jsme nezkreslené informace, osobní setkání navodilo příjemnou atmosféru. Do štoly doporučuji zajít každému, kdo chce získat představu o hornictví. Ivan Krupník, starosta Brušperku: Já se na to chtě nechtě dívám i z hlediska rozpočtu. Každá koruna z vydobytého nerostu a důlních škod je příjmem navíc, které jiná města či obce nemají. I když se dobývací prostor katastru našeho města jen dotýká. V každém případě pro Brušperk to znamená: čím více se bude kopat, tím lépe pro rozpočet a občany. Za schůzku s vedením šachty jsem rád, nebyl to monolog pana ředitele, informací se dostalo představitelům obcí a měst v dobývacím prostoru Důlního závodu 3. Jeho vedení totiž znovuobnovilo tradici setkávání se starosty či starostkami Staříče, Paskova, Sviadnova, Brušperku, Krmelína, Fryčovic, Žabně a Řepišť. K zabezpečení lepší koexistence naší šachty i dotčených obcí jsme se opět věnovali společné problematice, informoval ředitel Zbigniew Janowski. Kromě něj se za závod zúčastnil také náměstek pro inženýring a plánování Zdeněk Hrůzek a vedoucí odboru důlních škod Filip Grygarčík. Poměrně podrobně jsme informovali i o úsporách a transformačních krocích, jichž jsme v našem závodě dosáhli v minulém období. Od starostů jsme se naopak dozvěděli o životě a problémech v obcích, a to nejen ve vztahu k těžařům. Řešily se rovněž finance plynoucí do obecních pokladen z činnosti závodu, poznamenal náměstek Hrůzek. Ten pak pozval všechny do cvičné štoly u lokality Staříč, kde se starostové alespoň v rychlosti seznámili s důlním prostředím. Někteří vůbec poprvé. Takže ocenili odborný výklad bývalého důlního elektrotechnika Jana Kopela, který zde provází. Aktuální záležitosti jsme řešili i na pracovním obědě ve Staříči a rozcházeli se s tím, že takováto jednání jsou pro obě strany nesmírně přínosná. Chceme je pravidelně opakovat, dodal Hrůzek. Uzavření prádla úpravny Lazy po více než padesáti letech Postupně končí nejstarší a nejméně efektivní provozy a zvyšuje se produktivita zbývajících ale konstruktivní dialog, který my i těžaři potřebujeme. David Hejneš, starosta Žabně: Máme východní výhled na těžní věž s Lysou horou v pozadí a jižní výhled s další těžní věží i to je, myslím, doklad, že hornictví zde má tradici a poměrně dobrý zvuk. Těžba uhlí v regionu nám dává především možnost zaměstnat poměrně velký počet lidí. Problémem je však krize uhelného průmyslu, a proto doufám, že se ji podaří překonat a havíři tady zůstanou. S vedením Důlního závodu 3 jednáme na velmi dobré úrovni, na setkání jsme si upřesnili i některé konkrétní formy spolupráce. Václav Zezulka, starosta Krmelína: Navázali jsme na historická setkávání z minulých let, kdy se s vedením paskovského dolu v úzkém kruhu s vedením obcí neformálně řešila spousta záležitostí. Je to stoprocentně přínosná věc. I co se osobního poznání týče, je lepší vidět tváře lidí a hovořit s nimi, než jen LAZY K 1. červnu letošního roku došlo k uzavření provozu vodního prádla Lazy. Tento krok je pro mnohé z nás bolestný, ale současně nezbytný kvůli postupně se snižující těžbě z dolu. Tento krok je také vynucen požadavkem na snižování nákladů na úpravu vydobytého uhlí. Ekonomika je neúprosná a pokud chceme efektivně provozovat zbývající tři úpravny Darkov, ČSM a Paskov a současně plnit náročné úkoly v oblasti ekonomiky, není jiné cesty než postupně uzavírat nejstarší a nejméně efektivní provozy a zvyšovat produktivitu na zbylých úpravnách. V úpravně Lazy zůstává v provozu třídírna, zajišťující odtěžení dolu a úsek odbytu expedující hrubý prach a těžené uhlí energetické i koksovatelné. Zaměstnancům prádla byla poskytnuta práce na těchto provozovaných úsecích nebo byli přesunuti na jiné úpravny. Malá skupina zaměstnanců volila odchod do důchodu. Vedení Závodu úpraven by chtělo poděkovat všem zaměstnancům provozu prádla za dobře odvedenou práci a do dalšího období jim popřát hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho pracovních úspěchů. Těžkosuspenzní technologie sloužily přes padesát let Úpravna Lazy byla postavena společností Vítkovice a uvedena do provozu v roce 1961 s projektovaným výkonem 540 t/ hod. Do roku 1986 upravovala výlučně uhlí pro koksové směsi, následně také produkci směsí energetických. Strojní zařízení úpravny bylo postupně modernizováno a byla zvyšována jeho potenciální výkonnost zejména prostřednictvím zavedení kalových hydrocyklonů typu Hirst místo flotace (v roce 1964). Úpravna Dolu Lazy patřila mezi úpravny těžkosuspenzní, s úpravou uhlí mm výjimečným způsobem, neboť střední zrnitostní třída i kalové podíly surového uhlí FOTO: Důlní závod 3 Ředitel závodu Zbigniew Janowski (uprostřed) se starosty hornických obcí. anonymně komunikovat telefonickou nebo elektronickou cestou. Krmelín je sice poddolovaný nejméně, nicméně hornictví patří k celému regionu. Má vazbu i na další činnosti zaměstnávající naše občany, těžba uhlí v OKD zajišťuje jejich obživu. Rostislav Kožušník, starosta Řepiště: Hornictví je pro naši obec z větší části historie, už se pod námi nekope. V katastru ovšem leží činný odval D, u něhož se v současnosti chystá významná rekultivace. A v případě zachování či rozšíření těžby pak i zvětšení tohoto odvalu. Po zvěstech, že paskovská šachta nepřežije, mne velmi překvapilo, že nynější Důlní závod 3 si vede dobře, funguje a snad bude i fungovat nadále. Na společnosti OKD si cením, že patří k firmám, které se snaží vycházet s regionální samosprávou. Vždy nás v určitých intervalech vyrozumí a informuje o tom, co je potřeba. Petr Baďura, starosta Paskova: Samozřejmě, je to jako dvě strany mince. Společnost OKD dává přímo či zprostředkovaně práci mnoha lidem, což je v dnešní době velice důležité. A moc si toho považuji! A pak tady máme samotnou důlní činnost, jež se zapisuje do dění v obci, mění geologické i odtokové poměry. Mohu zodpovědně říci, že ještě dnes se projevují následky po těžbě na utlumeném Dole Paskov. Obě strany tedy musí být v rovnováze. Jsem si vědom, že hornictví je jeden z oborů umožňujících dostávat do republiky prostředky. Setkání pro mne bylo velmi pozitivní, zvláště po informacích o chystaném ukončení těžby. Vedení závodu ve mně vzbuzuje velkou důvěru. Boris Řeha, starosta Sviadnova: V hornictví našlo, ať v minulosti či současnosti, práci poměrně dost našich občanů. Mne nevyjímaje. Pracovní příležitosti, ať v dole, či na povrchu, se proto jeví největším přínosem. Negativa v podobě poklesů na povrchu jsou poslední dobou, kdy těžba směřuje mimo náš Úpravna Lazy byla uvedena do provozu v roce byly rozdružovány v hydrocyklonech. Surové uhlí mm bylo tříděním na sítě rozděleno, zrnitostní podíl mm byl rozdružován na tři produkty v těžkosuspenzních rozdružovačích typu SM. Hrubozrnné nízkopopelnaté prané uhlí se odvodnilo, poté se roztřídilo na žádané zrnitostní třídy a odděleně skladovalo v expedičních zásobnících, hrubozrnný meziprodukt byl odvodněn a po drcení ukládán do zásobníku proplástku a hrubozrnná hlušina byla skladována v hlušinovém zásobníku. Jemnozrnné surové uhlí 0 30 mm se katastr, menší. Ze schůzky jsem si odnesl přesvědčení, že tam jsou lidé na správném místě, zapálení pro svou práci. Po složitém období nejistoty o pokračování šachty nám nyní předestřeli jiný, mnohem optimističtější výhled na nejbližší léta. Doufám, že se jim tyto plány podaří naplnit. Leo Volný, starosta Fryčovic: Z pohledu obce a zaměstnanosti zde nejsou jen havíři, ale i jejich dodavatelé a subdodavatelé, čímž se stává z celého těžebního průmyslu významný zaměstnavatel. Na druhé straně beru to, jak se OKD a potažmo Důlní závod 3 k lidem a tomuto regionu staví, chová se korektně, řeší důlní škody. Setkání se neslo v milém duchu. Vždyť si máme co říci, byť nezastáváme vždy stejný názor. Jsem rád, že těžaři zvou obce k jednání a myslím, že jsme v lecčems na jedné lodi. Přednášeli jsme jim i naše názory a problémy včetně stanovisek části obyvatelstva odmítajících takzvané drancování nerostného bohatství. nejdříve rozdružilo v baterii vodních hydrocyklonů. Specificky lehčí jemnozrnné prané uhlí bylo po oddělení kalového podílu 0 0,75 mm a dodatečném odvodnění v sítových odstředivkách ukládáno do zásobníků nízkopopelnatého praného uhlí. Specificky těžší produkt vodních hydrocyklonů se rozdružoval dvoustupňově v bateriích TShydrocyklonů. Těžší složka z první baterie hydrocyklonů byla rozdružována v další baterii TS-hydrocyklonů při vyšší dělicí hustotě na meziprodukt (proplástek) a jemnozrnnou hlušinu. Nejjemnější podíly o zrnitosti 0 0,75 mm byly rozdružovány v kalových hydrocyklonech typu Hirst. Lehčí podíly byly odvodňovány v kalových odstředivkách za pomoci hyperbarického filtru. Těžší podíly přestavující proplástek byly odvodňovány na sítech. Po dotěžení kalových nádrží D8 a, b, c, které se po uzavření prádla nebudou dále využívat, bude provedena plánovaná rekultivace tohoto území. Radim Pavlík vedoucí provozu úpravny Lazy Slovo ředitele Zbigniew Janowski ředitel Důlního závodu 3 Vážení spolupracovníci, před blížícím se letním obdobím chci krátce zrekapitulovat uplynulých pět měsíců a připomenout aktualizované cíle Důlního závodu 3 pro letošní rok. Společně se nám podařilo zastavit nepříznivý vývoj úrazovosti z roku 2014, v květnu jsme dokonce pracovali pouze s jedním evidovaným úrazem. Z hlediska plnění plánu těžby to bylo jako na houpačce. Po slabých měsících v úvodu roku přišla dosud nejvyšší, březnová těžba. Bohužel nám příroda opět ukázala, že má navrch situace v nosném porubu se v dubnu diametrálně změnila čočky, trhací práce, změny úklonu a tektonické poruchy. Tento výpadek nebylo možné ve zbývajících porubech eliminovat, a navíc pátý kolektiv v současné době pracuje na instalaci nového porubu. Situaci zhoršují i přetrvávající personální problémy u dodavatelských kolektivů a zvýšená absence vlastních osádek. V provozní metráži je stav dlouhodobě stabilizovaný, plán za pět měsíců je mírně překročen. Vstupujeme do června bez manka ve výrobě a se základními ekonomickými parametry v souladu s plánem. Ale náročnější úkoly nás teprve čekají. Abychom zajistili nejbližší budoucnost našeho dolu, musíme splnit tyto základní cíle: vytěžit nad plán tun, tzn. celkem tun, vyrazit nad plán až 1550 metrů, tzn. celkem 8350 metrů, naplnit tyto provozní cíle a v provozním ekonomickém výsledku nevytvořit ztrátu. V polovině června budou uvedeny do provozu dva poruby ( a ) a třetí porub je již připraven k dobývání ( /1). Navýšení provozní metráže docílíme zvýšenou výkonností vlastních a dodavatelských osádek a dle situace navýšením počtu kolektivů. Splnění ekonomických cílů je závislé jako vždy na splnění těžby a zodpovědnosti nás všech v oblasti nákladů. Tak jako v roce 2014 plně podporuji práci inovačních týmů a optimalizačních komisí. Věřím, že to dokážeme. Pan Horníček dole v dole

Politici se rozhodují, kteří horníci budou moci odejít do důchodu dříve

Politici se rozhodují, kteří horníci budou moci odejít do důchodu dříve 19. března 2015 číslo 11 ročník 45 www.okd.cz Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo měsíce: PAMATUJ: DOBRÝ STROP V DOLE NEEXISTUJE! 2 Výroba Výborná práce Alpexu Razičské kolektivy v DZ 1 s

Více

s kapacitou 2500 tun, na 9. patře jsou pak čtyři, do každého se vejde 700 tun těživa. Tyto kapacity

s kapacitou 2500 tun, na 9. patře jsou pak čtyři, do každého se vejde 700 tun těživa. Tyto kapacity 9. července 2015 číslo 25 ročník 45 www.okd.cz Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo měsíce: Nepodceňuj správný pitný režim! 4 Produkce Přes 3,3 milionu tun Tolik uhlí vyexpedovaly úpravny

Více

Nový rok s hudbou Májovák tradičně koncertoval 1. ledna, výtěžek ze vstupného dostane Barborka strana 6. FOTO: Josef Lys

Nový rok s hudbou Májovák tradičně koncertoval 1. ledna, výtěžek ze vstupného dostane Barborka strana 6. FOTO: Josef Lys 7. ledna 2010 l číslo 1 l ročník 40 Noviny zdarma nejen pro havíře 36 znamená výzvu Číslo, které vyjadřuje počet vybavovacích a likvidačních akcí Dolu Karviná strana 3 Na startu roku Vážení zaměstnanci

Více

Eliminujme rizika. Sdílejme informace!

Eliminujme rizika. Sdílejme informace! 6. listopadu 2014 číslo 38 ročník 44 www.okd.cz Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo měsíce: Při práci s břemeny předvídej možná nebezpečí! 2 Technologie OKD radí Severočeským dolům Metodu

Více

Bezpečnostní heslo na červenec: S bezpečností musíme začít každý u sebe! FOTO: Richard Sklář

Bezpečnostní heslo na červenec: S bezpečností musíme začít každý u sebe! FOTO: Richard Sklář ZA PODPORY: GENERÁLNÍ PARTNER: HLAVNÍ PARTNER: HLA ZA PODPORY: 14. července 2011 l číslo 27 l ročník 41 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo na červenec: S bezpečností musíme začít každý u

Více

Bezpečnost zůstává největší výzvou také pro rok 2012

Bezpečnost zůstává největší výzvou také pro rok 2012 5. ledna 2012 číslo 1 ročník 42 Noviny zdarma nejen pro havíře Lednové bezpečnostní heslo: Do nového roku bezpečně, vykročíme společně Continuous Improvement auto už jezdí Ceny a odměny jsou doma, další

Více

Doly Karviná a Darkov propojilo unikátní důlní dílo

Doly Karviná a Darkov propojilo unikátní důlní dílo 10. ledna 2013 číslo 1 ročník 43 Noviny zdarma nejen pro havíře Lednové bezpečnostní heslo: Bezpečná práce záležitost nás všech! Těžit efektivně, a především bezpečně Vážené kolegyně a kolegové, milí čtenáři,

Více

Hlavní předáci losovali výhry za bezpečnost

Hlavní předáci losovali výhry za bezpečnost 14. května 2015 číslo 18 ročník 45 www.okd.cz Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo měsíce: Při nakládání a manipulaci musíš být pánem ty, ne břemeno!!! 2 Rozhovor Prodej AWT Ekmark: vše pozorně

Více

Zavlečkování skládek další krok nejen ke snižování nákladů

Zavlečkování skládek další krok nejen ke snižování nákladů 9. dubna 2015 číslo 14 ročník 45 www.okd.cz Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo měsíce: Udušení tichý zabiják 2 Bezpečnost Kyslík je život Nedýchatelné prostředí nevidíš a necítíš, přesto

Více

Závody Karviná a Darkov se od příštího roku sloučí

Závody Karviná a Darkov se od příštího roku sloučí 11. září 2014 číslo 31 ročník 44 www.okd.cz Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo měsíce: Ochranné pomůcky úrazům zabrání, zdraví ochrání! 4 Rozhovor týdne Karvinsko bez OKD? Nepředstavitelné

Více

Vracíme krajině život

Vracíme krajině život 13. ledna 2011 l číslo 2 l ročník 41 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo na leden: CHRAŇ SVÉ ZDRAVÍ NERISKUJ!!! CI je dobrá značka! Zlepšování zabralo u lidí a skvěle pomáhá firmě strany

Více

Golf otevřeli karvinský primátor a šéf OKD. Noviny zdarma nejen pro havíře

Golf otevřeli karvinský primátor a šéf OKD. Noviny zdarma nejen pro havíře 10. května 2012 číslo 19 ročník 42 Noviny zdarma nejen pro havíře Květnové bezpečnostní heslo: Soustředěnost a rozvaha při práci se vždy vyplácí! Logistikou na náklady Darkov: letos dispečersky řízená

Více

Doménou žen je pečlivost, svědomitost a obětavost

Doménou žen je pečlivost, svědomitost a obětavost 8. března 2012 číslo 10 ročník 42 Noviny zdarma nejen pro havíře Březnové Bude se bezpečnostní jí stýskat heslo: Podceňování nebezpečí = úraz! NOKD (nejen) v Orlové křísí kulturu, říká ředitelka DK strana

Více

Do revíru OKD nastoupí nová dobývací metoda komora-pilíř

Do revíru OKD nastoupí nová dobývací metoda komora-pilíř 16. února 2012 číslo 7 ročník 42 Noviny zdarma nejen pro havíře Únorové bezpečnostní heslo: Bezpečnost není práce, ale Váš život! Překážky, ale úspěch Důl Paskov v lednu technický režim splnil strana 3

Více

Za 113 dní bezpečně uzavřen Porub 402 302/1 Bastav vyplenil a záchranáři uzavřeli, s CO v mezích strana 3. FOTO: Richard Sklář

Za 113 dní bezpečně uzavřen Porub 402 302/1 Bastav vyplenil a záchranáři uzavřeli, s CO v mezích strana 3. FOTO: Richard Sklář 18. listopadu 2010 l číslo 42 l ročník 40 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo na listopad: Pád horniny, častý a zbytečný zdroj úrazu! Ostravský den v Praze OSTRAVA Zůstaňte sedět doma! Nebo

Více

Hajcmany rovnají po tisícovkách

Hajcmany rovnají po tisícovkách 4. března 2010 l číslo 9 l ročník 40 Noviny zdarma nejen pro havíře Modernizovat se musí vše Říká Roman Stacha po 100 dnech ve funkci technického náměstka Dolu Karviná strana 3 Zaměstnanecký průzkum v

Více

Petr Janda smeká... a další postřehy z Hornických slavností v Karviné strany A D. FOTO: Radomíra Grimmová, Důl ČSM

Petr Janda smeká... a další postřehy z Hornických slavností v Karviné strany A D. FOTO: Radomíra Grimmová, Důl ČSM 10. září 2009 l číslo 32l ročník 39 Noviny zdarma nejen pro havíře Učebny pro třetí tisíciletí Centrální vzdělávací středisko OKD na Dole Darkov zahájilo 1. září svou činnost strana 3 Petr Janda smeká......

Více

Ve finále dominovali zaměstnanci OKD

Ve finále dominovali zaměstnanci OKD 5. listopadu 2009 l číslo 40 l ročník 39 Noviny zdarma nejen pro havíře Sjednocení odměn v Karviné Oba závody dolu mají společný prémiový řád. Podepsal ředitel i odbory! strana 3 Symbolickým datem zahajuje

Více

Milion tun uhlí potřetí!

Milion tun uhlí potřetí! 6. prosince 2012 číslo 45 ročník 42 Noviny zdarma nejen pro havíře Prosincové bezpečnostní heslo: Pro klidné prožití vánočních svátků, měj pracoviště v pořádku! Srdcovka Nadace OKD pro rok 2013 OSTRAVA

Více

Výměna zkušeností k nezaplacení!

Výměna zkušeností k nezaplacení! 23. září 2010 l číslo 34 l ročník 40 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo na září: Nevstupuj do ohroženého prostoru, chráníš tím svůj život a zdraví! Chile zapojíme se? Zasahující poradci

Více

Fedrunkový kahan za třetí čtvrtletí pro Důl Karviná

Fedrunkový kahan za třetí čtvrtletí pro Důl Karviná 25. října 2012 číslo 39 ročník 42 Noviny zdarma nejen pro havíře Říjnové bezpečnostní heslo: Bezpečnost není práce, ale váš život! Horník uvádí: SAP 2013 Čeká vás seriál plný informací o nadcházejících

Více

NWR má zájemce o OKK Koksovny, kupec Dolu Paskov se zatím nenašel

NWR má zájemce o OKK Koksovny, kupec Dolu Paskov se zatím nenašel 4 Revírní bratrská pokladna je zdravá Nejstabilnější zdravotní pojišťovna v současné době, říká ředitel Káňa 7 Odtud přišla VŠB V Příbrami má hornictví největší skanzen v zemi HORNÍK AŽ V SRPNU OSTRAVA

Více

V podzemí Dolu Darkov jezdí lanovky

V podzemí Dolu Darkov jezdí lanovky 20. května 2010 l číslo 20 l ročník 40 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo na květen: Metan se nejen měří, ale i vyhledává!!! Povodně 2010 OSTRAVA Severní Moravu a Slezsko trápí od nedělního

Více

Lazecký mechanik naučil pracovat POP i v Natanu

Lazecký mechanik naučil pracovat POP i v Natanu 22. března 2012 číslo 12 ročník 42 Noviny zdarma nejen pro havíře Březnové Bude se bezpečnostní jí stýskat heslo: Podceňování nebezpečí = úraz! NOKD (nejen) v Orlové křísí kulturu, říká ředitelka DK strana

Více

Barborka se těší zájmu a přízni lidí

Barborka se těší zájmu a přízni lidí 24. února 2011 l číslo 8 l ročník 41 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo na únor: Dávej pozor, kam šlapeš a co děláš! Děkujeme za přízeň OSTRAVA Jak se můžete dočíst v hlavním článku tohoto

Více

PRACUJ BEZPEČNĚ, DOMA TĚ ČEKAJÍ!

PRACUJ BEZPEČNĚ, DOMA TĚ ČEKAJÍ! 7. dubna 2011 l číslo 14 l ročník 41 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo na duben: PRACUJ BEZPEČNĚ, DOMA TĚ ČEKAJÍ! Máme nové benefity pro zaměstnance OKD OSTRAVA Kolektivní smlouva pro toto

Více

Auto pro chytrou hlavu zná majitele Hlavní cenu v motivačním programu Continuous Improvement získal elektrikář specialista z Dolu Darkov Otakar Duda

Auto pro chytrou hlavu zná majitele Hlavní cenu v motivačním programu Continuous Improvement získal elektrikář specialista z Dolu Darkov Otakar Duda 15. prosince 2011 l číslo 46 l ročník 41 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo na prosinec: Konec roku, opatrnost na každém kroku! Ochlazení přichází Konec roku se blíží a prožíváme jak příjemné,

Více

Na golfovém hřišti v Karviné si může zahrát opravdu každý

Na golfovém hřišti v Karviné si může zahrát opravdu každý 26. dubna 2012 číslo 17 ročník 42 Noviny zdarma nejen pro havíře Dubnové bezpečnostní heslo: Pád horniny častý a zbytečný zdroj úrazu! Tři limity Gardoňovců Raziči z ČSA v komplikovaných podmínkách excelují

Více

Česko-polská spolupráce má zvýšit bezpečí v dolech

Česko-polská spolupráce má zvýšit bezpečí v dolech 21. března 2013 číslo 11 ročník 43 Noviny zdarma nejen pro havíře Březnové bezpečnostní heslo: I v březnu, když nás jaro vítá, bezpečnost je priorita! Darkováky limity motivují Dali pět ze třinácti žádná

Více

Vedení OKD a NWR fáralo na Dole Karviná

Vedení OKD a NWR fáralo na Dole Karviná 20. září 2012 číslo 34 ročník 42 Noviny zdarma nejen pro havíře Záříjové bezpečnostní heslo: NEVSTUPUJ DO OHROŽENÉHO PROSTORU, CHRÁNÍŠ TÍM SVŮJ ŽIVOT A ZDRAVÍ! Velké jméno hornictví Profesor Wilke fáral

Více