Porub vybavili o 21 dnů dříve

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Porub vybavili o 21 dnů dříve"

Transkript

1 4. června 2015 číslo 21 ročník 45 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo měsíce: Předpokladem bezpečné chůze je pořádek na cestách 3 Region Důlní závod 3 a starostové Setkávání se samosprávou přínosem pro všechny 4 Vyjednávání 6 Uzavřen dodatek kolektivní smlouvy Od 1. července se zvyšují nejen tarify Děti a my S bezpečností od mala Den dětí OKD nabídl výchovu hrou a uspěl Editorial Jan Solich ředitel právní služby OKD Vážení kolegové, konečně je to zase tady. Blíží se čas dovolených a mnozí z nás budou trávit své zasloužené dny odpočinku prostřednictvím organizovaného pobytu zajišťovaného cestovní kanceláří. Pro ty účely přináším přehled některých práv klientů CK. Pokud dovolená nebude vypadat tak, jak CK zákazníka ujistila nebo jak klient vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí CK nápravu, pokud si to nevyžádá neúměrné náklady. Pokud CK nesjedná nápravu ani v přiměřené určené lhůtě, může si rekreant zjednat nápravu sám a CK mu nahradí účelně vynaložené náklady. Lhůta k nápravě není třeba, jestliže ji CK odmítne zjednat. Pokud se po odjezdu vyskytnou podstatné vady dovolené a nepřijme-li CK opatření, aby dovolená mohla pokračovat, nebo zákazník takové opatření odmítne z řádného důvodu, zajistí CK na své náklady přepravu klienta na místo odjezdu, popřípadě na jiné ujednané místo. Nelze-li pokračování dovolené zajistit jinak než prostřednictvím služeb nižší jakosti, než jakou určuje smlouva, vrátí CK zákazníkovi rozdíl v ceně. Zajistí-li CK pokračování dovolené s vyššími náklady, jdou takové náklady k její tíži. Pokud má dovolená vadu a upozorní se na ni CK bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Ocitne-li se po zahájení dovolené klient v nesnázích, je mu CK povinna poskytnout neprodleně pomoc. CK dále odpovídá zákazníkovi bez ohledu na to, zda v rámci dovolené poskytují jednotlivé služby jiné osoby. Při porušení povinnosti, za niž CK odpovídá, nahradí vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, zejména byla-li dovolená zmařena nebo podstatně zkrácena. Pokud práva klienta z výše uvedeného smlouva s CK omezuje, je v této části neplatná. Ověřte si také, zda je CK pojištěna proti úpadku a nezapomeňte se informovat na rozsah svého cestovního pojištění. Nezapomeňte, že některé adrenalinové aktivity nemusí být klasickým pojištěním kryty. Ani na dovolené nesmíme zapomínat, že bezpečnost je na prvním místě. Například nikdy neskákejte po hlavě do neznámé vody, hlava není sbíječka. Mějte na paměti, že to nejdůležitější, co se z dovolené vrací, je zdravý rekreant. Zdař Bůh! Porub vybavili o 21 dnů dříve Pro kolektiv vybavování a likvidace hlavního Marek Szelong (42) předáka Marka Szelonga a vedoucího úseku Adama Iwanuszka z lokality Darkov Důlního závodu 1 je prioritou bezpečnost DARKOV Co nejrychleji se dostat k zásobám uhlí, co nejdříve vybavit porub, a pak ho rychle vytěžit samozřejmě vše bezpečně, bez úrazu, v požadované kvalitě a s co nejnižšími náklady. To jsou požadavky na kolektivy důlních závodů v době krize hornictví způsobené propadem cen černého uhlí. Přepravil technologii o váze více než tisíc tun Jedním z příkladů boje s časem a krizí lze spatřovat v přípravě porubu v lokalitě Darkov Důlního závodu 1. Raziči Lidé kolektivu Hlavní předák: Marek Szelong Vedoucí úseku: Adam Iwaniszek Směnoví předáci: Petr Szymsza, Antonín Kundrik, Radim Sypula, Zdeněk Janoš, Miroslav Neplech Celkový počet: 65 Dole v dole! Zástupci Energetického regulačního úřadu sfárali na čelbu Během návštěvy padala slova uznání k náročné práci horníků hluboko pod zemí DARKOV Všechno je jednou poprvé. To si mohla říct poslední květnové úterý šestičlenná návštěva z Energetického regulačního úřadu (ERÚ), která se vydala společně se zástupci OKD do 10. patra na čelbové pracoviště v lokalitě Darkov Důlního závodu 1, kde v současnosti v oblasti Pomocného závodu pracuje kolektiv kmenových zaměstnanců hlavního předáka Miroslava Trawinského a vedoucího úseku Lubomíra Poločka. Od společnosti Veolia, která je naším dodavatelem energií, přišel podnět a prosba, zda by se zástupci ERÚ mohli podívat na práci v podzemí, vysvětlil vedoucí odboru energetiky a životního prostředí OKD Jiří Zahrádka. Ten se fárání s kolegy, směnmistrem Josefem Amruzem, vedoucím provozu Milanem Čempelem a Lubošem Dúbravkou, který má FOTO: Adam Januszek Marek Szelong (vlevo) s Petrem Foltynem nad důlní mapou. Zástupci Energetického regulačního úřadu na čelbě v lokalitě Darkov Důlního závodu 1. Smekám klobouk před všemi chlapy. Uzavřený prostor, vysoká prašnost i teplota. Je to obrovsky náročné povolání, mají náš obdiv, řekl místopředseda ERÚ Martin Laštůvka. v lokalitě Darkov na starost bezpečnost, také účastnil. Energetický regulační úřad je instituce, která má za úkol mimo jiné regulaci cen elektřiny, plynu a tepla. Hlavní vstupní surovinou regulované ceny tepla je uhlí, které je v současnosti, jak všichni víme, cenově velmi nízko. Očekávané zlepšení? V blízké době podle analytiků ne. Velký zážitek pro všechny Po nezbytných organizačních a bezpečnostních připomínkách Miroslava Vráblika načas zajistili stavební přípravu pracoviště a pětašedesátičlenný kolektiv vybavování a likvidace hlavního předáka Marka Szelonga a vedoucího úseku Adama Iwanuszka se 13. dubna pustil do díla. Šlo o překliz dobývací technologie z dokopaného bloku do nového porubu vzdáleného 600 až 700 metrů. Jednalo se hlavně o přepravu 59 sedmnáctitunových mechanizovaných výztuží Fazos 17/37 Poz MD, dobývacího kombajnu, porubového a podporubového dopravníku, sběrných a pásových dopravníků materiálu o hmotnosti výrazně přesahující tisíc tun. Nevyhnuli se vícepracím Situace byla o to složitější, že zatímco 51 výztuží jsme z vydobytého porubu překlidili v celku, osm se mohlo jít na věc. V reálu zažít něco takového a projít si všechny úkony zaměstnanců, než sfárají na pracoviště, bylo pro návštěvu z hlavního města velkým zážitkem, který žádné povídání či instruktážní film nemůže nahradit. Vlastní prožitek, třeba i z řetízkové šatny, která vzbudila velkou pozornost, či jízda důlním vláčkem, je k nezaplacení. Všichni jsme fárali poprvé a bylo to opravdu skvělé. Smekám klobouk před všemi chlapy, kteří pod zemí pracují. Uzavřený prostor, vysoká prašnost i teplota. Je to obrovsky náročné povolání, mají náš obdiv, nechal se slyšet místopředseda ERÚ Martin Laštůvka. Podle hlavního předáka Miroslava Trawinského je jeho kolektiv na návštěvy hluboko pod zemí zvyklý. Mně ani chlapům to nedělá problém. Spíš by ale mohly občas přijít ženské, smál se hlavní předák, který tuto funkci vykonává nepřetržitě od roku Během návštěvy si obě strany vyměnily několik poznatků, řeč se také stočila k novelizaci zákona o obnovitelných zdrojích a dalším záležitostem. Adam Januszek Vyučil se elektrikářem pro Báňské stavby a nastoupil na darkovskou úpravnu uhlí, kde pracoval ve své profesi. Po základní vojenské službě nastoupil do Dolu Barbora jako zámečník a v průběhu zaškolování přešel na úsek vybavování a likvidace, kde se po třech letech stal směnovým předákem. Funkci hlavního předáka vykonává 15 let. Žije v Horní Suché, je ženatý a má dva syny 17 a 12 let. těchto kolosů jsme v demontovaném stavu převezli z jiné oblasti (porubu ) do montážní komory, tam je sestavili, a teprve pak mohli instalovat, informuje Szelong a dodává, že ani bezdemontážní překliz nebyl bez komplikací. Museli jsme zajistit přibírkové práce a také rekonstruovat závěsnou drážku v délce 350 metrů, vzpomíná hlavní předák, který tvrdí, že úspěšnost překlizu z 50 procent spočívá na kvalitě dopravy. Hlavní předák děkuje všem zaintresovaným Nicméně vše se zvládlo perfektně a vybavování porubu bylo ukončeno 21. května 21 dní v předstihu. Pokračování na straně 2 Ze světa Kazimierz-Juliusz vytěžil poslední uhlí VARŠAVA Státní černouhelná společnost Katowicki Holding Weglowy oznámila, že převede svůj ztrátový důl Myslowice do státní Společnosti restrukturalizace dolů (SRD) v rámci úsporného programu, jehož cílem je snížení nákladů. Podmínky pro práci a garantované benefity zůstanou podle KHW horníkům zachovány. Důl musí projít restrukturalizací a SRD představí strategii jeho budoucího fungování do konce srpna. Další důl Kazimierz-Juliusz byl převeden pod SRD v listopadu, přičemž poslední květnový pátek z něj bylo vytěženo poslední uhlí. Většina zaměstnanců zůstane pracovat v KHW. Do konce roku 2016 budou probíhat práce na likvidaci dolu v podzemí, do konce roku 2018 by měla být zlikvidována infrastruktura na povrchu. Celkové náklady se odhadují na 2 miliardy korun. Další šachta jménem Boze Dary, která zaměstnává 1900 lidí, bude pod státní organizaci převedena do konce června. ms

2 2 Z OKD číslo 21 ročník 45 Personální změny v NWR Ze skupiny odchází finanční ředitel Marek Jelínek, Dale Ekmark se stane kromě pozice v OKD generálním ředitelem NWR Mateřská společnost OKD, skupina New World Resources, oznámila 1. června připravované změny ve svém vedení a v představenstvu. K 1. září rezignuje z představenstva a z pozice finančního ředitele NWR po jedenácti letech práce pro společnost Marek Jelínek. Markovy finanční a manažerské schopnosti pomáhaly vést NWR dobrými i těžkými časy. Mezi jeho úspěchy patří IPO NWR na třech burzách v roce 2008 a zajištění výhodného financování pro rozsáhlé opravy a obnovu důlních strojů a technologií OKD. V roce 2014 vedl úspěšná jednání se všemi zainteresovanými stranami ohledně kapitálové restrukturalizace NWR. Představenstvo a vedení NWR chce Markovi upřímně poděkovat za mimořádné nasazení a oddanost NWR a popřát mu úspěch v jeho budoucích aktivitách, říká předseda představenstva NWR Gareth Penny. Vzhledem k poklesu cen uhlí nebylo posledních několik let pro NWR snadných, stejně jako pro celý uhelný průmysl. NWR však na výzvy, kterým čelí, zareagovala zodpovědným a pozitivním způsobem a jsem hrdý, že jsem mohl sehrát svoji roli při stabilizaci společnosti. Podle mne má NWR to nejhorší za sebou Hlavní budova lokality Darkov Důlního závodu, v níž sídlí ředitelství OKD. Dokončení ze strany 1 Rád bych za zkrácení termínu poděkoval všem členům našeho kolektivu a také kolegům z dodavatelské firmy Bastav, kteří s námi po celou dobu pracovali. Všem za skvělou práci děkuji, vzkazuje Szelong a chválí také zaměstnance Závodu servisních služeb pod vedením Radima Kajstury za včasné dodávky opraveného strojního zařízení. Jednalo se hlavně o dobývací kombajn, pohony stěnového dopravníku, rotační části pásových dopravníků či celý sběrný dopravník PZF 02. Aktuální květnové bezpečnostní heslo Celkový výsledek je o to cennější, že ho bylo dosaženo bez jediného úrazu. Vrátit se domů nezraněni je pro nás jednoznačnou prioritou, říká předák, jehož parta byla třikrát za sebou oceněna v pololetní soutěži o nejlepší kolektiv v bezpečnosti. Neustále upozorňujeme na nebezpečí hrozící v dole, připomínáme nutnost předcházet nebezpečným situacím, vyvarovat se rutiny, postupovat obezřetně a s rozmyslem. Zvlášť aktuální je pro nás květnové bezpečnostní heslo: Při nakládání a manipulaci musíš být pánem ty, ne břemeno!!! Vždyť naše práce spočívá především v těchto činnostech, konstatuje Szelong, který za svou hornickou kariéru neměl pracovní úraz. a věřím, že díky Garethovi, Daleovi, Boudewijnovi a celému vedení je společnost v dobrých rukách, říká ke svému odchodu a budoucnosti NWR Jelínek. Jelínek zároveň opustí všechny ředitelské funkce v rámci skupiny. Jeho nástupcem se stane Boudewijn Wentink, který v současnosti působí jako hlavní právník skupiny. Bude tak nově pracovat ve sdílené pozici právního-finančního ředitele. Zároveň bude navržen jako výkonný ředitel do představenstva NWR. Od 1. ledna bude zastávat současný výkonný ředitel OKD Dale R. Ekmark také nově post generálního ředitele NWR. Výkonný předseda představenstva skupiny Gareth Penny se stane nevýkonným předsedou představenstva. Těší mě, že Dale od příštího roku převezme zodpovědnost za kombinovanou funkci generálního ředitele OKD a NWR. To zajistí ještě efektivnější provozní strukturu a vyšší míru synergie napříč skupinou. Dale byl velmi úspěšný při transformaci OKD za složitých okolností a v této kombinované výkonné pozici bude pro skupinu ještě větším přínosem. Je jasné, že před sebou máme ještě spoustu práce. Ale pevně věřím, že díky tomuto výkonnému týmu a každému jednomu z našich oddaných zaměstnanců uspějeme v překonávání přetrvávající stagnace trhu s uhlím, vysvětluje Penny. ms Porub vybavili o 21 dnů dříve Jsou to profíci všichni umí všechno Přednosti hlavního předáka a jeho kolektivu si uvědomuje také technik vybavování a likvidace Petr Foltyn, který celou akci řídil. Marek se svými chlapy tvoří pevný a spolehlivý tým, na který je kdykoliv spolehnutí. Jde o zkušené pracovníky, kteří v oblasti vybavování a likvidace zvládají veškeré činnosti. Každý z nich dokáže zaskočit za druhého, vzájemně si pomoci, upozornit na nebezpečí a tím mu předcházet. Jsou to špičkoví odborníci ve své profesi, hodnotí Foltyn, který má na skvělém výsledku významný podíl. Byl s námi v každodenním kontaktu, probírali jsme spolu situaci na pracovišti před a po šichtě, spolu se radili, jak úkoly vyřešit co nejefektivněji, mnohdy jsme si volali na toto téma i o víkendech, chválí svého šéfa hlavní předák. Zajišťují další překliz těžební technologie V předčasně vybaveném porubu s uhlím vhodným pro koksování už rube kolektiv hlavního předáka Tadeusze Szweda. Ten byl povolán z lokality ČSA, aby porub se stěnou dlouhou 90 metrů vytěžil co nejdříve, bezpečně a nejefektivněji. O něco obdobného jde Szelongovým chlapům v jejich oboru. V těchto dnech společně s kolegy z úseku vybavování a likvidace 3 zajišťují překliz technologie z porubu do porubu Josef Lys Dvanáct let po sobě členem Klubu nejlepších předáků Sedmadvacátý a zřejmě i poslední rok kroutí na šachtě Miroslav Trawinski, šéf přípravářského kolektivu Důlního závodu 1 v lokalitě Darkov DARKOV V roce 2011 nejvyšší metráž i nejvíc limitních výkonů, v roce 2013 také nejvíc limitních výkonů. A tak by se dalo pokračovat. Kolektiv Miroslava Trawinského s vedoucím úseku Lubomírem Poločkem funguje od roku 2002 až na drobné změny v takřka totožném složení. Pádným argumentem úspěchu je fakt, že během dvanácti let ( ) byl Trawinski každý rok v klubu nejlepších předáků darkovské lokality. Dlouhá série skončila až minulý rok. Myslím si, že tohle se jen tak někomu nepodaří, říká s patřičnou hrdostí Trawinski, ale zároveň upozorňuje, že bez lidí v kolektivu by to nešlo. Do klubu nejlepších předáků se dostane ten, jehož kolektiv splní jednu ze tří podmínek minimálně 5 limitních výkonů v daném roce, bezúrazovost nebo nejvyšší metráž za rok. Květnový limit splněn Ani úspěšnému čelbovému kolektivu se bohužel nevyhýbají pracovní úrazy, což dokazuje případ z února letošního roku, kdy zaměstnanci při ručním vrtání spadl z čelby na nohu kámen, který mu ji zlomil. I přes ochrannou síť. Je to smůla, vždyť minulý rok jsme dokončili úspěšně bez úrazu, pokrčil rameny hlavní předák. Momentálně celý kolektiv připravuje pracoviště pro nájezd kombajnu. Pokud půjde vše podle plánu a zadaří se, tak by mělo být hotovo v říjnu. Od začátku února do konce května vyrazili kluci na tomto pracovišti 144 metrů překopní ražby a postavili dvě klenbové odbočky, říká vedoucí úseku Poloček. Důležitou informací je, že v květnu kolektiv splnil limitní výkon. Hotovo bylo 40 metrů včetně velké klenbové odbočky SPN 14/ SPN 19. Mladým chybí odpovědnost Za čtvrtstoletí v jednom zaměstnání může hlavní předák hodnotit v čem pozoruje za ta léta největší změny? Určitě v penězích, bohužel směrem dolů. Potom také v nových lidech, kteří na šachtu přicházejí. Hornická učiliště měla něco do sebe. Všichni byli kompletně nachystaní na náročnou práci. Teď je potřeba se novým zaměstnancům hodně věnovat, všiml si. Lubomír Poloček k této problematice doplňuje, že pokud nováček přežije první rok, tak je to v pohodě. Bohužel dnešní doba je taková, jaká je. U mladých chybí především zodpovědnost, ale to bude asi všude stejné, říká. Skončí v OKD? Za tři měsíce vyprší Miroslavu Trawinskému expoziční doba. V tuto chvíli je takřka rozhodnutý, že na šachtě skončí. Svou pracovní budoucnost vidí jako živnostník. Asi pojedu takzvaně na vlastní triko v úplně jiném odvětví, naznačuje. Lubomír Poloček se pouze usměje a doplňuje. Od pátku 29. května měl Mirek pohotovost na HBZS v Ostravě. Snad mu tam někdo promluvil do duše. Mohl by tady na šachtě pokračovat jako záchranář. Každopádně, pokud se rozhodne skončit, na což má plné právo, tak bychom za něj měli mít náhradu. Koho? To zatím neprozradím, protože toto jméno ještě musí schválit nejvyšší vedení, uzavřel Poloček. Adam Januszek Méně starostí s ucpanou sýpkou Předák údržbářů s vedoucím staříčské úpravny vymysleli jednoduché řešení doplnili zásobník nouzovými dvířky, kterými poruchy odstraňují STAŘÍČ Na samotném konci technologické cesty z dolu na odval dokázaly bazaly hlušiny pravidelně a náramně znepříjemňovat život obsluze třídírny uhlí ve staříčské lokalitě Důlního závodu 3. Neminul snad den, aby kusy hrubého kamene nezamrzaly v sýpce, což vždy zastavilo dočasně chod linky. S inovativním řešením usnadňujícím zprovoznění přišel předák zdejších údržbářů Miroslav Tyleček. FOTO: Adam Januszek Charakteristika pracoviště Profil: SPN 14/4 (výška: 3,80 metru, šířka 5,60 metru) Technologie: vrtací vůz DH-DT1, nakládač PSU 9000, hřeblový dopravník TH 603 s drtičem DU 2 Hustota budování: 0,5 metru Počet členů v kolektivu: 28 Miroslav Trawinski, špičkový darkovský přípravářský hlavní předák. Vedoucí úseku: Lubomír Poloček Hlavní předák: Miroslav Trawinski Směnoví předáci: Josef Javořík, Vítězslav Pilc, Václav Altera, Miroslav Slíva, Marek Noworyta Strojní údržba: Miloslav Halmi a Ivan Kristin pod vedením předáka strojní údržby Petra Klaise Za těch skoro pětadvacet let, co jsem ve staříčské úpravně, se podobných věcí realizovalo dost, ale v trvalém zlepšování mám zatím jen tento jediný nápad, nechal se slyšet Miroslav Tyleček. FOTO: Stačí otevřít dvířka a bazaly se vysypou, předvedl Miroslav Tyleček. Miroslav Trawinski První impulz stát se horníkem přišel v době, kdy měl jít na vojnu. I díky dobrým penězům zvolil šachtu a rozhodně nelituje. Našetřil jsem si na baráček, který jsem postupně rekonstruoval. Kdybych šel na vojnu, tak na to nemám, říká upřímně. Jeho otec také pracoval na šachtě, takže přesně věděl, do čeho jde. Za tři měsíce dá s největší pravděpodobností společnosti OKD sbohem kvůli expozičce. Od roku 1994 navíc ještě vlastní osvědčení o absolvování záchranářského kurzu, a tak jednou za rok a půl musí sloužit týden na pohotovosti na centrále HBZS v Ostravě- -Radvanicích. Sice nejsem týden doma, ale dá se to přežít. Manželka za mnou stejně jezdí, protože bydlíme jen pět kilometrů od záchranky, směje se. Odkamenění jede současně s těžbou, a když se v sýpce ze zásobníku hrubého kamene bazaly nahromadí a ucpou ji, znamená to přerušení provozu. A chlapa, co musí jít poruchu odstranit ručně, líčil autor nápadu. Stížnosti provozních předáků na danou situaci přiměly úpraváře dát hlavy dohromady. Konkrétně Tylečka a vedoucího třídírny Petra Gatnara. Nepomohlo ani zvětšení otvoru pod sýpkou. Zamražené kameny se uvolňovaly pomocí tyčí, páčením, kvedláním, což nebyl zrovna nejbezpečnější způsob, vysvětloval Tyleček s tím, že nakonec padl návrh přidat nad hřeblový dopravník č. 18 nouzová dvířka. Těmi zajistili snazší přístup do sýpky. Předák údržby navrhl jejich tvar, vyrobil je dostatečně masivní, namontoval a zajistil dvěma kolíky. Většinou teď stačí dvířka otevřít, případně trošku šprtnout, a bazaly se sypou dál. Usnadnili jsme odstraňování závalů v sýpce, snížili časové prostoje a hlavně zvýšili bezpečnost, vysvětlil Tyleček a poznamenal, že množství hrubého kamene v zásobníku běžně odpovídá obsahu korby dvou až tří nákladních automobilů. Tuto hlušinu ze staříčské třídírny vyvážejí během šichty několikrát. Vybavovaný porub Mechanizovaná výztuž FAZOS 17/37 59 kusů Dobývací kombajn KGS 445 RW/2BP Porubový dopravník PF4/ m Podporubový dopravník PZF m Sběrný dopravník TH m Pásový dopravník TP 630/ kusů (880 m) Hřeblový dopravník č. 18 pod sýpkou s nově instalovanými dvířky. Inventář staříčské třídírny Miroslav Tyleček sice patří k posledním hornickým vyučencům z 90. let minulého století, ale jako důlní zámečník nikdy pod zemí nepracoval. Zato se považuje za inventář staříčské části nynější Úpravny Paskov, kde pracuje od svého nástupu do OKD. Je předákem strojní údržby, vede partu šesti pracovníků.

3 4. června Z OKD 3 Paskováci jednali se starosty Představitelé měst a obcí v dobývacím prostoru Důlního závodu se podívali i do cvičné štoly, aby poznali něco z havířiny STAŘÍČ Kopeme v pěti porubech s průměrnou denní produkcí 2295 tun uhlí, provozujeme jedenáct čeleb s denním průměrným postupem 3,25 metru, podnikáme transformační opatření a úsporné kroky s úsporou 27 milionů korun za první čtvrtletí. Což nám umožní pokračovat v hornické činnosti nejméně do roku 2017! I těchto Jak pohlížíte na hornictví? Co vám setkání dalo? Zdeňka Šebestová, starostka Staříče: U nás je to jasné, Staříč hornictvím žije nejméně od sedmdesátých let minulého století. Šachta patří k obci. A můj názor na zaměstnanost? Bez OKD nepředstavitelné! Je fajn, že nás těžaři pozvali, osvětlili momentální situaci ve firmě a také kolik a v jaké hloubce dobývají, kam směřuje těžba. Dostali jsme nezkreslené informace, osobní setkání navodilo příjemnou atmosféru. Do štoly doporučuji zajít každému, kdo chce získat představu o hornictví. Ivan Krupník, starosta Brušperku: Já se na to chtě nechtě dívám i z hlediska rozpočtu. Každá koruna z vydobytého nerostu a důlních škod je příjmem navíc, které jiná města či obce nemají. I když se dobývací prostor katastru našeho města jen dotýká. V každém případě pro Brušperk to znamená: čím více se bude kopat, tím lépe pro rozpočet a občany. Za schůzku s vedením šachty jsem rád, nebyl to monolog pana ředitele, informací se dostalo představitelům obcí a měst v dobývacím prostoru Důlního závodu 3. Jeho vedení totiž znovuobnovilo tradici setkávání se starosty či starostkami Staříče, Paskova, Sviadnova, Brušperku, Krmelína, Fryčovic, Žabně a Řepišť. K zabezpečení lepší koexistence naší šachty i dotčených obcí jsme se opět věnovali společné problematice, informoval ředitel Zbigniew Janowski. Kromě něj se za závod zúčastnil také náměstek pro inženýring a plánování Zdeněk Hrůzek a vedoucí odboru důlních škod Filip Grygarčík. Poměrně podrobně jsme informovali i o úsporách a transformačních krocích, jichž jsme v našem závodě dosáhli v minulém období. Od starostů jsme se naopak dozvěděli o životě a problémech v obcích, a to nejen ve vztahu k těžařům. Řešily se rovněž finance plynoucí do obecních pokladen z činnosti závodu, poznamenal náměstek Hrůzek. Ten pak pozval všechny do cvičné štoly u lokality Staříč, kde se starostové alespoň v rychlosti seznámili s důlním prostředím. Někteří vůbec poprvé. Takže ocenili odborný výklad bývalého důlního elektrotechnika Jana Kopela, který zde provází. Aktuální záležitosti jsme řešili i na pracovním obědě ve Staříči a rozcházeli se s tím, že takováto jednání jsou pro obě strany nesmírně přínosná. Chceme je pravidelně opakovat, dodal Hrůzek. Uzavření prádla úpravny Lazy po více než padesáti letech Postupně končí nejstarší a nejméně efektivní provozy a zvyšuje se produktivita zbývajících ale konstruktivní dialog, který my i těžaři potřebujeme. David Hejneš, starosta Žabně: Máme východní výhled na těžní věž s Lysou horou v pozadí a jižní výhled s další těžní věží i to je, myslím, doklad, že hornictví zde má tradici a poměrně dobrý zvuk. Těžba uhlí v regionu nám dává především možnost zaměstnat poměrně velký počet lidí. Problémem je však krize uhelného průmyslu, a proto doufám, že se ji podaří překonat a havíři tady zůstanou. S vedením Důlního závodu 3 jednáme na velmi dobré úrovni, na setkání jsme si upřesnili i některé konkrétní formy spolupráce. Václav Zezulka, starosta Krmelína: Navázali jsme na historická setkávání z minulých let, kdy se s vedením paskovského dolu v úzkém kruhu s vedením obcí neformálně řešila spousta záležitostí. Je to stoprocentně přínosná věc. I co se osobního poznání týče, je lepší vidět tváře lidí a hovořit s nimi, než jen LAZY K 1. červnu letošního roku došlo k uzavření provozu vodního prádla Lazy. Tento krok je pro mnohé z nás bolestný, ale současně nezbytný kvůli postupně se snižující těžbě z dolu. Tento krok je také vynucen požadavkem na snižování nákladů na úpravu vydobytého uhlí. Ekonomika je neúprosná a pokud chceme efektivně provozovat zbývající tři úpravny Darkov, ČSM a Paskov a současně plnit náročné úkoly v oblasti ekonomiky, není jiné cesty než postupně uzavírat nejstarší a nejméně efektivní provozy a zvyšovat produktivitu na zbylých úpravnách. V úpravně Lazy zůstává v provozu třídírna, zajišťující odtěžení dolu a úsek odbytu expedující hrubý prach a těžené uhlí energetické i koksovatelné. Zaměstnancům prádla byla poskytnuta práce na těchto provozovaných úsecích nebo byli přesunuti na jiné úpravny. Malá skupina zaměstnanců volila odchod do důchodu. Vedení Závodu úpraven by chtělo poděkovat všem zaměstnancům provozu prádla za dobře odvedenou práci a do dalšího období jim popřát hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho pracovních úspěchů. Těžkosuspenzní technologie sloužily přes padesát let Úpravna Lazy byla postavena společností Vítkovice a uvedena do provozu v roce 1961 s projektovaným výkonem 540 t/ hod. Do roku 1986 upravovala výlučně uhlí pro koksové směsi, následně také produkci směsí energetických. Strojní zařízení úpravny bylo postupně modernizováno a byla zvyšována jeho potenciální výkonnost zejména prostřednictvím zavedení kalových hydrocyklonů typu Hirst místo flotace (v roce 1964). Úpravna Dolu Lazy patřila mezi úpravny těžkosuspenzní, s úpravou uhlí mm výjimečným způsobem, neboť střední zrnitostní třída i kalové podíly surového uhlí FOTO: Důlní závod 3 Ředitel závodu Zbigniew Janowski (uprostřed) se starosty hornických obcí. anonymně komunikovat telefonickou nebo elektronickou cestou. Krmelín je sice poddolovaný nejméně, nicméně hornictví patří k celému regionu. Má vazbu i na další činnosti zaměstnávající naše občany, těžba uhlí v OKD zajišťuje jejich obživu. Rostislav Kožušník, starosta Řepiště: Hornictví je pro naši obec z větší části historie, už se pod námi nekope. V katastru ovšem leží činný odval D, u něhož se v současnosti chystá významná rekultivace. A v případě zachování či rozšíření těžby pak i zvětšení tohoto odvalu. Po zvěstech, že paskovská šachta nepřežije, mne velmi překvapilo, že nynější Důlní závod 3 si vede dobře, funguje a snad bude i fungovat nadále. Na společnosti OKD si cením, že patří k firmám, které se snaží vycházet s regionální samosprávou. Vždy nás v určitých intervalech vyrozumí a informuje o tom, co je potřeba. Petr Baďura, starosta Paskova: Samozřejmě, je to jako dvě strany mince. Společnost OKD dává přímo či zprostředkovaně práci mnoha lidem, což je v dnešní době velice důležité. A moc si toho považuji! A pak tady máme samotnou důlní činnost, jež se zapisuje do dění v obci, mění geologické i odtokové poměry. Mohu zodpovědně říci, že ještě dnes se projevují následky po těžbě na utlumeném Dole Paskov. Obě strany tedy musí být v rovnováze. Jsem si vědom, že hornictví je jeden z oborů umožňujících dostávat do republiky prostředky. Setkání pro mne bylo velmi pozitivní, zvláště po informacích o chystaném ukončení těžby. Vedení závodu ve mně vzbuzuje velkou důvěru. Boris Řeha, starosta Sviadnova: V hornictví našlo, ať v minulosti či současnosti, práci poměrně dost našich občanů. Mne nevyjímaje. Pracovní příležitosti, ať v dole, či na povrchu, se proto jeví největším přínosem. Negativa v podobě poklesů na povrchu jsou poslední dobou, kdy těžba směřuje mimo náš Úpravna Lazy byla uvedena do provozu v roce byly rozdružovány v hydrocyklonech. Surové uhlí mm bylo tříděním na sítě rozděleno, zrnitostní podíl mm byl rozdružován na tři produkty v těžkosuspenzních rozdružovačích typu SM. Hrubozrnné nízkopopelnaté prané uhlí se odvodnilo, poté se roztřídilo na žádané zrnitostní třídy a odděleně skladovalo v expedičních zásobnících, hrubozrnný meziprodukt byl odvodněn a po drcení ukládán do zásobníku proplástku a hrubozrnná hlušina byla skladována v hlušinovém zásobníku. Jemnozrnné surové uhlí 0 30 mm se katastr, menší. Ze schůzky jsem si odnesl přesvědčení, že tam jsou lidé na správném místě, zapálení pro svou práci. Po složitém období nejistoty o pokračování šachty nám nyní předestřeli jiný, mnohem optimističtější výhled na nejbližší léta. Doufám, že se jim tyto plány podaří naplnit. Leo Volný, starosta Fryčovic: Z pohledu obce a zaměstnanosti zde nejsou jen havíři, ale i jejich dodavatelé a subdodavatelé, čímž se stává z celého těžebního průmyslu významný zaměstnavatel. Na druhé straně beru to, jak se OKD a potažmo Důlní závod 3 k lidem a tomuto regionu staví, chová se korektně, řeší důlní škody. Setkání se neslo v milém duchu. Vždyť si máme co říci, byť nezastáváme vždy stejný názor. Jsem rád, že těžaři zvou obce k jednání a myslím, že jsme v lecčems na jedné lodi. Přednášeli jsme jim i naše názory a problémy včetně stanovisek části obyvatelstva odmítajících takzvané drancování nerostného bohatství. nejdříve rozdružilo v baterii vodních hydrocyklonů. Specificky lehčí jemnozrnné prané uhlí bylo po oddělení kalového podílu 0 0,75 mm a dodatečném odvodnění v sítových odstředivkách ukládáno do zásobníků nízkopopelnatého praného uhlí. Specificky těžší produkt vodních hydrocyklonů se rozdružoval dvoustupňově v bateriích TShydrocyklonů. Těžší složka z první baterie hydrocyklonů byla rozdružována v další baterii TS-hydrocyklonů při vyšší dělicí hustotě na meziprodukt (proplástek) a jemnozrnnou hlušinu. Nejjemnější podíly o zrnitosti 0 0,75 mm byly rozdružovány v kalových hydrocyklonech typu Hirst. Lehčí podíly byly odvodňovány v kalových odstředivkách za pomoci hyperbarického filtru. Těžší podíly přestavující proplástek byly odvodňovány na sítech. Po dotěžení kalových nádrží D8 a, b, c, které se po uzavření prádla nebudou dále využívat, bude provedena plánovaná rekultivace tohoto území. Radim Pavlík vedoucí provozu úpravny Lazy Slovo ředitele Zbigniew Janowski ředitel Důlního závodu 3 Vážení spolupracovníci, před blížícím se letním obdobím chci krátce zrekapitulovat uplynulých pět měsíců a připomenout aktualizované cíle Důlního závodu 3 pro letošní rok. Společně se nám podařilo zastavit nepříznivý vývoj úrazovosti z roku 2014, v květnu jsme dokonce pracovali pouze s jedním evidovaným úrazem. Z hlediska plnění plánu těžby to bylo jako na houpačce. Po slabých měsících v úvodu roku přišla dosud nejvyšší, březnová těžba. Bohužel nám příroda opět ukázala, že má navrch situace v nosném porubu se v dubnu diametrálně změnila čočky, trhací práce, změny úklonu a tektonické poruchy. Tento výpadek nebylo možné ve zbývajících porubech eliminovat, a navíc pátý kolektiv v současné době pracuje na instalaci nového porubu. Situaci zhoršují i přetrvávající personální problémy u dodavatelských kolektivů a zvýšená absence vlastních osádek. V provozní metráži je stav dlouhodobě stabilizovaný, plán za pět měsíců je mírně překročen. Vstupujeme do června bez manka ve výrobě a se základními ekonomickými parametry v souladu s plánem. Ale náročnější úkoly nás teprve čekají. Abychom zajistili nejbližší budoucnost našeho dolu, musíme splnit tyto základní cíle: vytěžit nad plán tun, tzn. celkem tun, vyrazit nad plán až 1550 metrů, tzn. celkem 8350 metrů, naplnit tyto provozní cíle a v provozním ekonomickém výsledku nevytvořit ztrátu. V polovině června budou uvedeny do provozu dva poruby ( a ) a třetí porub je již připraven k dobývání ( /1). Navýšení provozní metráže docílíme zvýšenou výkonností vlastních a dodavatelských osádek a dle situace navýšením počtu kolektivů. Splnění ekonomických cílů je závislé jako vždy na splnění těžby a zodpovědnosti nás všech v oblasti nákladů. Tak jako v roce 2014 plně podporuji práci inovačních týmů a optimalizačních komisí. Věřím, že to dokážeme. Pan Horníček dole v dole

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V

ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V EVROPĚ FIKCE NEBO REALITA? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii a zástupce GŘ 1. června 2010 Praha, IVD OKD, a.s. Prokešovo náměstí 6/2020 728 30 Ostrava OKD

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015:

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Bety (Pham Thi Ngoc Bich) ze 3. B, která pracovala ve firmě Alliance Healthcare napsala: Noví přátelé, nové zkušenosti, zlepšení jazyka

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7 Obsah Předmluva................................................iii Řekli o autorovi a knize.................................... vii Úvod..................................................... 1 KAPITOLA

Více

Co je za obchodním úspěchem

Co je za obchodním úspěchem Co je za obchodním úspěchem a jak jedno technické řešení může změnit zaměření celé firmy Třicátého července jsme v technickém zázemí Ředitelství silnic a dálnic předávali zaměstnancům této společnosti

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

v y š š í h o s t u p n ě

v y š š í h o s t u p n ě K o l e k t i v n í s m l o u v a v y š š í h o s t u p n ě Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, se sídlem 130 00 Praha 3, nám. W. Churchilla č. 1800/2, IČ 00006025, vedený

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI 1) Pohyb pracujících a sociální ochrana Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství ve znění

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření říjen 2012 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během měsíce října 2012 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo zjistit spokojenost klientů s činností Poradny a získat

Více

Příspěvek na dojíždění dostal zatím jediný zájemce. Většina nezaměstnaných nesplňuje kritéria

Příspěvek na dojíždění dostal zatím jediný zájemce. Většina nezaměstnaných nesplňuje kritéria DOMÁCÍ ZAHRANIČÍ EKONOMIKA SPORT NÁZORY MAGAZÍN AUTO VIDEO DANĚ NAKUPOVÁNÍ PRÁCE UŠETŘI PENÍZE JAK NA REKONSTRUKCE Příspěvek na dojíždění dostal zatím jediný zájemce. Většina nezaměstnaných nesplňuje kritéria

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Pracující důchodci v Česku

Pracující důchodci v Česku Pracující důchodci v Česku 22. 9. 2015 ČT 1 19:00 Události Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka Skoro devadesát procent českých seniorů nepracuje a spoléhá jenom na podporu státu. Důvodem není podle nové

Více

Obsluhoval jsem zlatou generaci

Obsluhoval jsem zlatou generaci PETRA NAHRADIL ÁDA Všichni mi říkají Áda. Tedy ti, co mě znají. Trenéři, hráči, lidi kolem hokeje, dokonce i v médiích jsem býval jmenovaný jako masér Áda Bílek. Místo skutečného křestního, jež bylo a

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany Kontrolní akce byla zařazena do

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Na návštěvě v Carborundum Electrite, a.s. Brousím, brousíš, brousíme

Na návštěvě v Carborundum Electrite, a.s. Brousím, brousíš, brousíme Na návštěvě v Carborundum Electrite, a.s. Brousím, brousíš, brousíme Stanislav Mertin a Miroslav Suchý za Carburundum Electrite (první a třetí zleva) a Zdeněk Pospíšil jsou se spoluprací spokojeni. Až

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 39/30 ze dne 29.5.2014 k záměru vybudovat subjekt zajišťující svoz komunálního odpadu a další související

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený...

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... Podle 305 zákoníku práce vydávám tento vnitřní předpis o průměrném výdělku. 1.

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Jiří Krajíček Subterra a.s. specialista podzemních staveb Divize1

Jiří Krajíček Subterra a.s. specialista podzemních staveb Divize1 Jiří Krajíček Subterra a.s. specialista podzemních staveb Divize1 Téma kolektory kolektory Rozdělení kolektorů K čemu slouží kolektory Všeobecné informace Hlubinné kolektory Kolektor CENTRUM I Ražba a

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme BAUMA 2016 Mezinárodní veletrh stavebních strojů a vozidel, stavebního nářadí a příslušenství Obor: stavebnictví BAUMA je světově nejdůležitějším veletrhem ve stavebním

Více

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario Novinky v CONSTRUCTU Nové vedení společnosti Nové produkty řady Vario Aktualita NOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI Společnost CONSTRUCT, působící na českém trhu více než 20 let, prošla zásadní personální změnou.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků.

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků. Úloha personální práce v podniku Organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů organizace v souladu s potřebami, které jsou dány požadavky ekonomického a sociálního okolí podniku i požadavky

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Page 1 of 5 2. 5. 2013 poslední aktualizace: 2. 5. 2013 02:06 Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Jan Sochor Editor HN V odměňování šéfů českých firem hraje stále větší roli to, jak se

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Vzduch z hlediska ekologie

Vzduch z hlediska ekologie Variace 1 Vzduch z hlediska ekologie Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vzduch Vzduch je jedním

Více

THANK DIFFERENT PODĚKUJTE JINAK RYCHLE A CÍLENĚ

THANK DIFFERENT PODĚKUJTE JINAK RYCHLE A CÍLENĚ THANK DIFFERENT PODĚKUJTE JINAK RYCHLE A CÍLENĚ Pochvala dokáže změnit vše, ať už ji vyslovíte kdekoliv. PODPOŘTE FIREMNÍ HODNOTY. Budujte firemní kulturu a zaměřte sociální oceňování na ty hodnoty, které

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ZPRÁVA O POMOCI V ETIOPII ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ekvtisni.cz strana 1 / 5 Voda nad zlato Více než 700 milionů obyvatel planety nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Téměř polovina

Více

Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva

Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 1 Dne: 2.2.2015 Dne:

Více

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Náš zákazník Hilti Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Dodávka speciálního zboží v krátkých dodacích termínech Výchozí bod: dva sklady v Rakousku a Německu. Cíl: tisíce zákazníků v Rakousku,

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Závěrečná konference projektu Technické školky

Závěrečná konference projektu Technické školky Závěrečná konference projektu Technické školky Miloš Filip, ČMA, Klub předškolního vzdělávání Dne 18.2.2015 se konala v brněnském hotelu Santon závěrečná konference tříletého vzdělávacího projektu Technické

Více

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 17. 3. 2014 Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok V únoru 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 13 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 593 jejich

Více

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Zápis z 13. schůze výboru Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Přítomní: Anička Podhrázská Blanka Kovářová Hanka Vágnerová Majka Chvátalová Marcela Svěráková Marek Tomažič Milan Šleichert Tomáš Hrabánek

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit dceřiná společnost AQUEL Bohemia Press kit Leden 2012 Obsah: 1. AQUEL GROUP 3 2. AQUEL Credit pojištění, finance, hypotéky 5 3. Partneři divize AQUEL Credit 7 4. CREDIT Max exkluzivní fond pro investiční

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci...

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci... Obsah Zadání studie... 1 Úvod... 16 I. OBECNÁ ČÁST... 17 1 Charakteristika živých umění v ČR... 17 1.1 Legislativa... 17 1.2 Organizační forma... 17 1.3 Vývoj základních ukazatelů v letech 1980-2010...

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy energetické a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800,

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 28 zasedání dne 8. října 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 28 zasedání dne 8. října 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 28 zasedání dne 8. října 2015 Usnesení RM 1/28/15: s chvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 28. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení RM

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více