Společenská odpovědnost v Kooperativě. Rozumíme životu a usilujeme o to, aby byl kvalitnější.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společenská odpovědnost v Kooperativě. Rozumíme životu a usilujeme o to, aby byl kvalitnější."

Transkript

1 Společenská odpovědnost v Kooperativě Rozumíme životu a usilujeme o to, aby byl kvalitnější.

2 Obsah 1. Úvodní slovo generálního ředitele Co je společenská odpovědnost firem O naší společnosti Dodržujeme etický kodex Zaměstnanci na prvním místě Kooperativa a životní prostředí regionů

3 1 Úvodní slovo generálního ředitele 1

4 Během svého 18letého působení na domácím trhu se Kooperativa stala stabilní, důvěryhodnou a vyhledávanou pojišťovnou. Lidé, kteří Kooperativu znají a zajímají se o ni, dobře vědí, že je nejen úspěšnou pojišťovnou, ale mnoha potřebným také společností prospěšnou. Charitativní činnost a sponzorské aktivity k nám již od samého počátku neodmyslitelně patří. Je tedy naprosto logické, že jsme se v letošním roce rozhodli přihlásit ke společenské odpovědnosti firem, tedy k principům, které ve svém podnikání od vzniku naší pojišťovny uplatňujeme. Byl to Benjamin Franklin, kdo řekl, že nejužitečnější ze všech umění je umění být užitečným. A Kooperativa chce být užitečnou jak pro své klienty, zaměstnance a partnery, tak i pro společnost, ve které svou činnost rozvíjí. Ing. Martin Diviš, MBA předseda představenstva a generální ředitel

5 2 společenská Co je odpovědnost firem 2

6 Společenská odpovědnost firem (z angl. Corporate Social Responsibility) je nepsaný etický kodex, v němž se firmy dobrovolně zavazují k férovému chování vůči svým zaměstnancům, dodavatelům a klientům, k šetrnému chování vůči životnímu prostředí a také k tomu, že budou pomáhat společnosti té země, ve které podnikají. Mezi tyto firmy se řadí také Kooperativa, jedna z vůdčích pojišťoven na českém trhu, která všem zainteresovaným osobám a skupinám předkládá ucelený obrázek o svých aktivitách v oblasti společenské odpovědnosti firem.

7 3 O naší společnosti 3

8 Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group Jsme univerzální pojišťovnou. Klientům nabízíme širokou škálu produktů i ucelený sortiment služeb. Ve svém portfoliu máme neživotní a životní pojištění pro občany i pestrý výběr produktů pro malé, střední a také velké podnikatele. Jsme součástí velké mezinárodní skupiny VIG, která působí ve 23 evropských zemích. K jsme zaměstnávali přes lidí. Klientům jsme k dispozici po celé České republice na více než 300 obchodních místech. Odborná veřejnost nám loni udělila prestižní titul Pojišťovna roku Kooperativa v roce 2008 v číslech: Celkové předepsané pojistné: Kč Zisk po zdanění: Kč

9 4 Dodržujeme etický kodex 4

10 Usnadňujeme život svým klientům Kooperativa je na českém trhu pověstná kvalitní péčí o klienty a jejich potřeby. Nabízíme sjednávání pojištění on-line, přehledné a srozumitelné produkty, které lze přizpůsobit přáním klientů, bezproblémový, rychlý a komplexní servis. Klíčová je pro nás především rychlá likvidace pojistných událostí. V roce 2008 zahájilo provoz Centrum zákaznických potřeb v moderním technologickém parku v Modřicích. Díky digitalizaci pojistně-technické dokumentace se výrazně zrychlilo zpracovávání veškerých klientských požadavků. Pomáháme občanům, kteří ztratili zaměstnání Podpora lidí v nouzi je smyslem činnosti Kooperativy. Neváhali jsme proto podat pomocnou ruku těm, kteří se v souvislosti s ekonomickou krizí ocitli bez zaměstnání. Od 1. dubna 2009 nabízí Kooperativa klientům společnosti ČEZ, kteří se v důsledku ztráty zaměstnání dostali do finančních obtíží, uhrazení tří zálohových plateb za elektřinu.

11 Úspěšně odhalujeme pojistné podvody Úsek interního auditu využívá systém pro detekci a šetření pojistného podvodu. Šetříme tak prostředky pro ty, kteří je skutečně potřebují. Zaměřujeme se však i na odhalování tzv. vnitřních pojistných podvodů, tedy na páchání této trestné činnosti vlastními pracovníky v součinnosti s dalšími osobami. Díky prevenci a důslednému šetření se nám podařilo ušetřit nemalé finanční náklady. Nárůst takto uchráněných částek se v roce 2008 oproti roku 2007 zvýšil o 30 %. Naše produkty jsou srozumitelné Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA nabízí přehledné a nízké poplatky. To ocenil i nezávislý časopis Fond Shop, který ho v roce 2007 označil za nejvýhodnější pojištění na českém trhu z hlediska poplatků. Životní pojištění PERSPEKTIVA navíc pravidelně získává ocenění Životní pojištění roku.

12 Zaměřujeme se na kvalitní zdravotní péči V roce 2008 jsme se stali 100% vlastníkem Nemocnice s poliklinikou v Mělníce. V současné době nemocnici proměňujeme v moderní zdravotnické zařízení s vysokým standardem péče o pacienty. Co připravujeme V letošním roce plánujeme zavést metodiku Standard odpovědná firma, která umožňuje měřit efektivitu vynaložených prostředků do neziskového sektoru.

13 5 Zaměstnanci na prvním místě 5

14 Naši zaměstnanci mají nárok na mnoho nefinančních benefitů, např.: zvýhodněné tarify u všech produktů Kooperativy (cestovní pojištění a úrazové pojištění dokonce zcela zdarma) příspěvek na penzijní a životní pojištění stravenky využívání automatů na teplé nápoje za zvýhodněnou cenu dva dny volna navíc pro těhotné ženy zkrácený pracovní úvazek pro ženy po mateřské dovolené zimní i letní dětské tábory příspěvky na zaměstnanecký sportovní klub TRIANGL a zájmovou aktivitu zaměstnanců Kooperativy BowCup týden dovolené navíc tři dny tzv. Sick days hrazenou nadstandardní zdravotnickou péči (rozsah hrazené péče závisí na pracovním zařazení zaměstnance) pravidelné preventivní lékařské prohlídky služební byty se zvýhodněným nájmem (přístup ke služebnímu bytu je limitován přesně danými pravidly)

15 Podporujeme také vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců: přispíváme na odborné a jazykové vzdělávání pořádáme vlastní kurzy zaměřené na odborná témata i výcvik tzv. měkkých dovedností spolupracujeme s vysokými školami (naši odborníci přednášejí na VŠFS nebo VŠE) podílíme se na přípravách prakticky zaměřených workshopů lektorujeme diplomové práce umožňujeme studentům odbornou praxi ve vybraných úsecích absolventi VŠ se mohou zúčastnit trainee programů Pečujeme o zaměstnance, kteří nás opouštějí Snažíme se pomáhat zaměstnancům, kteří v důsledku restrukturalizace nebo redukce pracovních sil naši společnost opouštějí. Poskytujeme jim odborné konzultace pro hledání nové práce, případně přispíváme na jejich rekvalifikaci.

16 Pečujeme o seniory Pracovníkům, kteří odešli do důchodu, i nadále poskytujeme některé zaměstnanecké výhody. Mají například nárok na zvýhodněné tarify u vybraných produktů. Připravujeme pro ně speciální program pro volný čas, pořádáme pro ně zájezdy za poznáním a kulturou, spojené s exkurzí do některého z provozů firmy. Seniorům (stejně jako maminkám na mateřské dovolené) pravidelně zasíláme firemní časopis Smaragd. Co připravujeme Od letošního roku budeme zaměstnanecké benefity poskytovat ve formě bodů. Zaměstnanec si sám vybere benefit, který za své body získá. Mezi zaměstnanci Centra zákaznické podpory jsme v roce 2008 úspěšně vyzkoušeli pilotní projekt kafetérií, který byl kompenzací za problémy spojené se stěhováním do nového objektu.

17 6 Kooperativa a životní prostředí 6

18 Chráníme životní prostředí Snažíme se, aby prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, bylo co nejlepší. Ve všech vlastních budovách například třídíme odpad. Od roku 2009 jsme navíc začali se separací odpadů i v kancelářích umístěných v pronajatých budovách. Ve všech kancelářích postupně zavádíme klimatizaci bez freonů. Část našeho vozového parku tvoří tzv. zelená linie značky TOYOTA. Jde o automobily vyráběné z ekologicky zpracovaných materiálů a z materiálů snadno recyklovatelných. Používáme recyklovatelné náplně do tiskových strojů, ekologicky likvidujeme také použité tonnery. Naše externí úklidová služba používá ekologické čisticí prostředky. Podporujeme alternativní a obnovitelné energie Od roku 2009 poskytujeme zvýhodněné ceny pro pojištění fotovoltaických, větrných a jiných elektráren, a to pro případ živelních pohrom, vandalismu, zastavení provozu nebo odcizení.

19 Šetříme přírodní zdroje Na všech pracovištích mají zaměstnanci k dispozici barely s pitnou vodou. Využíváme moderní technologie zajišťující ekologicky i ekonomicky šetrné vytápění budov, ohřev vody a optimalizaci spotřeby elektřiny v budovách, které spravujeme. Co připravujeme Chceme dlouhodobě snižovat emise uhlíku, proto budeme svou uhlíkovou stopu pravidelně měřit. Naším cílem je získat certifikát Zelená kancelář. Chceme efektivněji spotřebovávat papír. Začínáme proto s využíváním elektronické komunikace s klienty. To znamená, že místo klasické poštovní poukázky posíláme klientům výzvy formou SMS zpráv. Dále připravujeme výzvu k ekologickému chování umístěnou v zápatí elektronické pošty, která bude apelovat na omezování tisku ů. Určena bude nejen našim zaměstnancům, ale i lidem, s nimiž zaměstnanci v rámci pracovního styku komunikují.

20 7 Pomáháme regionům 7

21 Přispíváme na údržbu infrastruktury a na ekologické projekty Městu Český Krumlov jsme pomohli vyřešit problém s odpadem, který v letní sezoně produkují vodáci. V rámci projektu jsme tak ve městě podél obou břehů Vltavy nechali rozmístit odpadkové koše na tříděný odpad. Finančně přispíváme na úpravu chodníků a cest v okolí našich pracovišť Podporujeme vzdělávání dětí a mládeže Děti jsou naše budoucnost. A nejen ty nejmenší. Kromě finanční podpory základních škol NOVÝ PORG podporujeme i vysoké školy jako VŠFS a VŠE, kterým poskytujeme nejen finance, ale i cenné know-how. Naši odborníci přednášejí a lektorují na katedrách pojišťovnictví, zařizujeme odborné stáže a podílíme se rovněž na vedení a konzultacích diplomových prací.

22 8 8

23 Jsme členy klubu firemních dárců DONÁTOR při občanském sdružení Fórum dárců V souladu se strategií naší společnosti se v oblasti charity a pomoci neziskovému sektoru soustředíme na tyto oblasti: PREVENCE Jako pojišťovna řešíme především následky všech možných nehod, proto se logicky snažíme jim předcházet. Prevence k naší činnosti neodmyslitelně patří. HANDICAPOVANÍ Již ve svém ústředním sloganu říkáme, že Kooperativa je pojišťovna pro život, jaký je. Nikdy jsme neváhali podat pomocnou ruku potřebným. Pomáhat handicapovaným je pro nás tedy zcela přirozené.

24 EKOLOGIE Jako velká a moderní firma si dobře uvědomujeme svou spoluzodpovědnost za ochranu přírodních zdrojů. Pomáháme obětem dopravních nehod Dlouhodobě podporujeme Dětskou dopravní nadaci. Tato nadace finančně přispívá dětem, které v důsledku dopravní nehody přišly o některého z rodičů. Usnadňujeme život handicapovaným Kromě toho, že odebíráme kancelářské potřeby z chráněných dílen a zaměstnáváme handicapované, poskytujeme držitelům průkazu ZTP a ZTP-P výrazné slevy a zvýhodnění u vybraných produktů (např. u pojištění motorových vozidel, pojištění domácnosti, pojištění rodinného domu a pojištění bytové jednotky a pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli).

25 Handicapovaným u vybraných produktů nabízíme např. tyto výhody a slevy: v pojištění je zahrnuta i úhrada příjezdu technika v případe havárie, jeho práce do 30 minut, nebo odtah do 50 km, automaticky je pojištěn vozík nebo jiné rehabilitační či zdravotnické pomůcky, automaticky je pojištěn asistenční nebo vodicí pes, automaticky jsou pojištěny dopravní mechanismy v budově i v domácnosti, které handicapovanému zajišťují životní standard. Podporujeme organizace, které pomáhají handicapovaným Jsme dlouhodobým partnerem Pomocných tlapek, o. p. s. Tato společnost se zabývá výchovou a výcvikem asistenčních psů. V roce 2007 jsme zahájili netradiční sponzorský hudebně-charitativní projekt Čechomor Kooperativa Tour. Jde o koncerty hudební skupiny Čechomor, na kterých jsou Pomocné tlapky představeny divákům a ti pak mají možnost tuto společnost finančně podpořit buď zasíláním DMS, nebo nákupem vystavených reklamních předmětů.

26 Stejně jako v minulých letech budeme i v roce 2009 pomáhat společnosti Pomocné tlapky s profesionální propagací její činnosti. V současné době poskytujeme Pomocným tlapkám své know-how pro tvorbu nové firemní identity, a navíc celý tento proces financujeme. Dlouhodobě spolupracujeme s Národní radou zdravotně postižených. V rámci této spolupráce jsme vytvořili již zmíněné speciální produkty pro handicapované. Co připravujeme? Vánoce a charita O Vánocích bychom měli myslet na druhé, především však na. Místo dárků pro klienty chceme uspořené prostředky věnovat na charitu. Vrcholový a střední management bude mít od roku 2009 možnost věnovat část prostředků určených na nákup dárků pro klienty a obchodní partnery vybraným neziskovým společnostem.

27 Den pro lepší život V roce 2009 hodláme rozšířit pomoc regionům a neziskovým organizacím prostřednictvím tzv. firemního dobrovolnictví. Jde o formu dárcovství, kdy firma místo peněz daruje čas a schopnosti svých zaměstnanců na veřejně prospěšný projekt. Zaměstnanci svou prací, znalostmi a nasazením pomohou vybranému veřejně prospěšnému projektu a firma uhradí náklady s tím spojené. Takový komunitní den chceme ve vybraných regionech uspořádat dvakrát do roka. Zapojit by se do něj měli i pracovníci vrcholového managementu společnosti. V roce 2009 jsme se stali exkluzivním pojistitelem celorepublikového programu firemního dobrovolnictví zapojimse.cz, jehož iniciátorem je Fórum dárců. Do programu se v loňském roce zapojilo na 3000 dobrovolníků z více než 20 firem podnikajících v České republice.

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 2009 Zimní sportovní hry Pustevny 2009 Kapitálové životní pojištění HARMONIE Nejúspěšnější pojišťovnou v anketě makléřů Pojišťovna

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji Poštovní spořitelny 2008

Zpráva o udržitelném rozvoji Poštovní spořitelny 2008 Zpráva o udržitelném rozvoji Poštovní spořitelny 2008 6. Naši zaměstnaci 7. Ocenění Obsah 1. O zprávě... 3 2. Poštovní spořitelna... 5 2.1. Kdo jsme?... 6 2.2. Kde nás najdete?... 7 2.3. Co nabízíme?...

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

Kooperativa pojišťovna pro život, jaký je. Obsah. Nevíme, co nám život přinese...

Kooperativa pojišťovna pro život, jaký je. Obsah. Nevíme, co nám život přinese... Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Kooperativa pojišťovna pro život, jaký je 2 3 Obsah Nevíme, co nám život přinese... Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Hlavní

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČSOB v roce 2007

Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČSOB v roce 2007 Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČSOB v roce 2007 O Zprávě 1. O Zprávě 2. Skupina ČSOB 3. Udržitelný rozvoj jsou pro nás klíčoví 1.O Zprávě Cílem této zprávy je poskytnou všem zainteresovaným Skupinám

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2012 S vámi od A do Z Základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele (v mil. Kč) 2012 2011 Změna 2012/2011 Hrubé předepsané pojistné 11 568 11 044 4,7 % Životní pojištění

Více

společenská odpovědnost

společenská odpovědnost společenská odpovědnost 2010 pro lepší život v regionu 4 bezpečná a udržitelná výroba oceli 8 skupina ArcelorMittal 6 úvodní slovo generálního ředitele 12 investujeme do našich zaměstnanců 22 snižujeme

Více

I nadále budeme podporovat široké spektrum CSR aktivit charitativní, humanitární a sociální oblast, vědu a výzkum, podporu a rozvoj talentů.

I nadále budeme podporovat široké spektrum CSR aktivit charitativní, humanitární a sociální oblast, vědu a výzkum, podporu a rozvoj talentů. I nadále budeme podporovat široké spektrum CSR aktivit charitativní, humanitární a sociální oblast, vědu a výzkum, podporu a rozvoj talentů. MERO ČR, a.s. Věříme, že praktické naplňování CSR přispěje k

Více

TOP Odpovědná firma 2012

TOP Odpovědná firma 2012 TOP Odpovědná firma 2012 nezávislá národní cena za udržitelné a odpovědné podnikání, kterou pořádá a uděluje platforma Byznys pro společnost Cílem soutěže je akcentovat význam udržitelného a odpovědného

Více

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Certifikát LEED Platinum Je hodnocením především za úspornost budovy, ekologickou nenáročnost a vliv na okolí. V evropském měřítku lze v roce 2012 najít pouze 10 budov s platinovým

Více

NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT. Zpráva CSR r. 2014

NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT. Zpráva CSR r. 2014 NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT Zpráva CSR r. 2014 ze dne 30. 4. 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 Zodpovídá: 1. JUDr. Matěj Bárta Generální manažer 2. Ing. Ivo Dostál Výkonný ředitel 3. Mgr. Stanislava Bártová

Více

udržitelnému a odpovědnému přístupu

udržitelnému a odpovědnému přístupu Vytváříme hodnoty díky udržitelnému a odpovědnému přístupu k podnikání Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědnosti za finanční rok 2014 Slovo úvodem Představení PwC

Více

Obsah. O nás technologie Lidé příroda. Úvodní slovo... 4. Technologie... 13. Lidé...23. Příroda...39. Výzkum a inovace... 14.

Obsah. O nás technologie Lidé příroda. Úvodní slovo... 4. Technologie... 13. Lidé...23. Příroda...39. Výzkum a inovace... 14. CSR zpráva 2014 Obsah O nás technologie Lidé příroda Úvodní slovo... 4 Technologie... 13 Lidé...23 Příroda...39 Klíčové údaje... 5 Výzkum a inovace... 14 Zákazníci... 24 Uhlíková stopa ve Obchodní model

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2010

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2010 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2010 Základní ekonomické údaje Stručný přehled (v mil. Kč) 2010 2009 Změna 2010/2009 Hrubé předepsané pojistné 10 651 10 244 4,0 % Životní pojištění 3 621 2 986

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 0 0 patří mezi přední poskytovatele finančních služeb v České republice. Obsluhuje fyzické osoby, malé a střední podniky, velké korporace a institucionální

Více

Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu

Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a společenské odpovědnosti za finanční rok 2013 Obsah 4 Co si myslí vedení 5 Představení

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti skupiny ČSOB v roce 2013

Zpráva o společenské odpovědnosti skupiny ČSOB v roce 2013 Zpráva o společenské odpovědnosti skupiny ČSOB v roce 0 Úvodní slovo 0 nabízet služby především podle potřeb klientů, prohlubovat vztahy s partnery z neziskového sektoru. Věnujeme pozornost rozvoji svých

Více

Vaše nejbližší banka. Zpráva o udržitelném rozvoji Poštovní spořitelny 2007. Zpráva o udržitelném rozvoji Poštovní spořitelny

Vaše nejbližší banka. Zpráva o udržitelném rozvoji Poštovní spořitelny 2007. Zpráva o udržitelném rozvoji Poštovní spořitelny Vaše nejbližší banka Zpráva o udržitelném i Poštovní spořitelny Zpráva o udržitelném i Poštovní spořitelny Pečlivě nasloucháme potřebám svých klientů a nabízíme jim nikoliv, ale nejvhodnější řešení. 2

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2011

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2011 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2011 Základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele (v mil. Kč) 2011 2010 Změna 2011/2010 Hrubé předepsané pojistné 11 044 10 651 3,7 % Životní pojištění 3 736 3 621

Více

2011 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 2017

2011 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 2017 2011 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 2017 OBSAH Kooperativa 2014? 2 miliony klientů 3,83 milionu pojistných smluv 648 tisíc vyřešených pojistných událostí Pojišťovna roku 2014 5 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva 2010. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2010. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2010 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Živly. Prapůvod všeho, co kolem sebe vidíme. Pilíře světa a základní stavební kameny veškerého života. Bez vody bychom umřeli žízní,

Více

Naše cesta k udržitelnému podnikání. kpmg.cz

Naše cesta k udržitelnému podnikání. kpmg.cz Naše cesta k udržitelnému podnikání kpmg.cz O této zprávě Zajímáme se o dění kolem nás Jednáme eticky a transparentně Fotostřípky Pomáháme tím, co umíme Staráme se o naše zaměstnance a ti se zapojují do

Více

Pojištění od A do Z. Výroční zpráva 2013

Pojištění od A do Z. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele (v mil. Kč) 2013 2012 2011 Hrubé předepsané pojistné 11,871 11,568 11,044 Životní pojištění 4,481 4,307 3,736 Neživotní pojištění 7,390 7,261

Více

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace

Jak. Manuál. podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností. pro firmy i neziskové organizace Manuál pro firmy i neziskové organizace Jak podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností Manuál pro firmy Obsah Předmluva 3 Úvod do tématu 4 Dobrovolnictví podporované zaměstnavatelem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP. Foto: Ladislav Cesnek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP. Foto: Ladislav Cesnek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP Foto: Ladislav Cesnek OBSAH O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Představenstvo a dozorčí rada... 11 Úvodní

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah 4 O společnosti...7 Charakteristika akcionáře...8 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 10 Úvodní slovo předsedy představenstva...

Více

V Ý RO Č N Í Z P R Á VA 2 0 07

V Ý RO Č N Í Z P R Á VA 2 0 07 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Váš klíč... 1 O SPOLEČNOSTI Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále Česká podnikatelská pojišťovna nebo ČPP ) 2 Zisk před zdaněním 207 mil. Kč ČPP má za

Více

život v umění, umění v životě

život v umění, umění v životě život v umění, umění v životě výroční zpráva 2013 1 výroční zpráva 2013 2 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 9 Úvodní slovo

Více