Přeji Vám příjemné čtení Evropských právních aktualit a mnoho úspěchů v nadcházejícím roce. Robert Nešpůrek, Partner

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přeji Vám příjemné čtení Evropských právních aktualit a mnoho úspěchů v nadcházejícím roce. Robert Nešpůrek, Partner"

Transkript

1 PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Nejúspěšnější kancelář podle počtu nominací a titulů všech sedmi ročníků soutěže Obsah Minimální inzertní ceny pro internetový prodej 2 Soudní dvůr EU k veřejným zakázkám, volnému pohybu služeb a ochraně pracovníků 5 Evropská Komise vydala Studii o vlivu maloobchodu na hospodářskou soutěž, aneb ďábla hledej v retailu 8 Některé aspekty připravovaných změn právní úpravy pojištění cestovních kanceláří 11 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - tři roky příprav? 14 Aktuality ze světa soutěžního práva 16 Prosinec 2014 Úvodem Vážení klienti a obchodní přátelé, těší mě, že Vám mohu po čase opět nabídnout další vydání Evropských právních aktualit. Věřím, že práce našeho specializovaného týmu zabývajícího se evropským a soutěžním právem Vám stejně jako v předchozích letech přinese spoustu užitečných postřehů a přínosných informací, které Vám třeba zpříjemní chvíle odpočinku v době nadcházejících vánočních svátků. Než Vás upozorním na zajímavé čtení, které jsme pro Vás s kolegy připravili, rád bych Vás seznámil se změnami v našem týmu. Naše řady nedávno obohatil příchod Zuzany Záhumenské a Jiřího Buryana; Zuzana se věnuje obchodnímu a pracovnímu právu se zaměřením na německy mluvící klientelu a Jiří se specializuje na akvizice, právo veřejného sektoru a zejména na soutěžní právo a veřejné zakázky. V současnosti si stále více spotřebitelů pořizuje zboží z pohodlí svého domova v online obchodech a stále více výrobců je tímto způsobem nabízí. Z obou pohledů tak mohou být zajímavé pokusy výrobců o ovlivnění inzertní ceny online prodeje. Robert Neruda a Roman Barinka Vás v úvodním příspěvku seznámí s tím, jak na takové praktiky výrobců pohlíží americké soudy, a se svým předpokladem restriktivní reakce ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komise. S Petrem Kadlecem a Jiřím Buryanem pak nahlédneme do rozhodovací praxe Soudního dvora EU, který aktuálním judikátem opět významně přispěl do prolínající se problematiky veřejných zakázek, ochrany pracovníků a obecných zásad volného pohybu služeb. Další příspěvek z oblasti hospodářské soutěže, který pro Vás připravili Robert Neruda, Ivo Šimeček a Adam Přerovský, se zaměřuje na velmi zajímavá zjištění Evropské komise, k nimž dospěla ve své podrobné analýze o posouzení vlivu maloobchodu na hospodářskou soutěž. Následně Vás Pavel Němeček a Zuzana Záhumenská zasvětí do problematiky související s připravovanou novelizací úpravy povinného pojištění cestovních kanceláří pro případ jejich úpadku. Tento příspěvek je specifický zejména tím, že se může jistou formou dotknout každého z nás. Upozorní Vás především na případná rizika plánované novely, zvýšené nároky kladené na pojišťovny a hrozící snížení zájmu pojišťoven toto pojištění poskytovat. Závěrem spolu s Richardem Otevřelem krátce přibližujeme aktuální situaci týkající se nekonečné přípravy obecného nařízení o ochraně osobních údajů, jehož přijetí je neustále odkládáno, a sadu příspěvků Evropských právních aktualit již tradičně uzavírají novinky ze soutěžního práva připravené Robertem Nerudou a Lenkou Gachovou. Přeji Vám příjemné čtení Evropských právních aktualit a mnoho úspěchů v nadcházejícím roce. Robert Nešpůrek, Partner Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice (2010, 2013) Právnická firma roku v České republice (2011, 2012, 2014) 1. místo v celkovém počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice ( ) mergermarket 1. místo mezi domácími právnickými firmami ( ) EU Legal News (nejen) v oblasti soutěže a regulace Právnická firma roku v kategorii Fúze a akvizice v České republice (2013, 2014) Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství

2 Přípustnost této politiky nebyla zatím v českém ani unijním právu spolehlivě otestována. Minimální inzertní ceny pro internetový prodej Jednou z praktik, jejímž prostřednictvím se výrobci snaží usměrňovat V rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ( ÚOHS ) cenovou politiku svých online distributorů, je určování jednotných nebyl dosud zaznamenán případ, který by se zabýval omezením možnosti inzertních cen pro internetový prodej zboží. Přípustnost této politiky prodejce svobodně uvádět cenu v internetových obchodech, resp. by nebyla zatím v českém ani unijním právu spolehlivě otestována. O to více tuto možnost omezoval jen na unifikovanou doporučenou cenu. Takové vystupuje do popředí potřeba pečlivého ošetření všech soutěžních rizik. rozhodnutí nebylo dosud vydáno ani soudními orgány EU, resp. Evropskou komisí. I. Úvod II. Americké soudy: liberální přístup V souvislosti s rozvojem online obchodu se soutěžní specialisté čím dál častěji setkávají s dotazy výrobců, do jaké míry mohou usměrňovat Problematika určování minimální inzertní ceny pro internetový prodej prodejní politiku svých online distributorů. Výrobci mnohdy preferují, aby (Internet Minimum Advertisement Price; IMAP ) byla v nedávné minulosti distributoři poskytovali zákazníkům předprodejní služby (poradenství předmětem některých rozsudků (nižších) soudů v USA. Tady je možné při výběru, montáž, zaškolení apod.), popř. poprodejní služby (servis poukázat na případ Worldhomecenter.com 1, v němž Oblastní soud státu apod.). Tito distributoři jsou však nuceni prodávat zboží za vyšší ceny, New York konstatoval, že požadavek dodavatele, aby odběratel na svých což zhoršuje jejich situaci v cenové soutěži s provozovateli e-shopů, kteří internetových stránkách uváděl minimální inzertní cenu, je samostatným žádné služby neposkytují a mohou zboží nabízet za nižší ceny. institutem a není totožný s dohodami o dodržování cen pro další prodej s tím, že za určitých okolností může být toto jednání povoleno. Jedním ze způsobů, jímž se výrobci snaží ovlivňovat obchodní politiku svých distributorů, je stanovování tzv. jednotných inzertních cen pro Nadepsaný soud uvedl, že na rozdíl od předchozích případů, ve kterých online prodej. Tato metoda spočívá v tom, že distributoři na základě byla IMAP sjednána s cílem omezit ceny pro další prodej, měl v tomto dohody s výrobcem uvádějí na svých internetových stránkách jednotnou případě prodejce k dispozici několik způsobů, jak sjednat se zákazníkem cenu určenou výrobcem s tím, že cenu, za kterou zboží zákazníkovi ve nižší (resp. jinou) cenu. Dodavatel totiž ve svých obchodních podmínkách skutečnosti prodají, jsou oprávněni stanovit nezávisle bez jakéhokoli uváděl, že prodejce může nabízet zákazníkům možnost sjednat si ovlivňování ze strany výrobce. prostřednictvím telefonu nebo u cenu nižší než inzertní. Vedle toho 1 United States District Court, rozsudek ve věci No. 10 Civ Worldhomecenter.com, Inc. v. Franke Consumer Products, Inc. ze dne 22. června EU Legal News 2

3 Mohlo by určování inzertních cen vést k omezení cenové konkurence? mohl prodejce nabízet slevové kupóny, na jejichž základě zákazník mohl při platbě za zboží uplatnit a získat slevu z inzertní ceny zboží. Nadepsaný soud uzavřel, že dodavatel nabídl prodejci několik způsobů, jak se od doporučené inzertní ceny odchýlit, a neuznal argument, že inzertní cena je pro internetové obchody automaticky cenou prodejní. Podle soudu dodavatel tímto způsobem nereguloval prodejní cenu jako u dohod o dodržování cen pro další prodej, ale pouze cenu inzertní, proto neshledal toto ustanovení jako protisoutěžní. Z dosavadní praxe v USA tedy vyplývá, že v situaci, kdy provozovatel e-shopu bude mít možnost sjednat se svými online zákazníky jinou než vizualizovanou inzertní cenu, nepředstavuje daná obchodní praktika nedovolené určování cen pro další prodej. Možnost cenové soutěže mezi jednotlivými provozovateli e-shopů zůstává zachována a jejich zákazníci mají i nadále možnost zvolit si takového dodavatele, jehož cena je pro ně nejvýhodnější. III. Česká praxe: nejasná pozice institut resale price maintenance širokým, resp. stále se rozšiřujícím způsobem, a zahrnují pod něj řadu praktik, které jakkoli mohou nominálně umožňovat prodejcům volné určování cen pro další prodej vedou ve svých faktických důsledcích k omezení cenové konkurence a ke sjednocení cenové hladiny. V této souvislosti dle našeho názoru existuje bohužel riziko, že určování jednotných inzertních cen pro online prodej by mohlo ve svých důsledcích nepřímo vést k omezení cenové konkurence mezi provozovateli e-shopů, popř. k faktickému znevýhodnění internetových prodejů vůči prodejům v kamenných prodejnách. Neopominutelnou okolností přitom je, že tento vývoj by byl objektivně mimo sféru vlivu výrobce, což by však nic neměnilo na jeho případné právní odpovědnosti. I kdyby totiž provozovatelé e-shopů na svých stránkách ve spojení s inzertní cenou uváděli, že tato cena je pouze doporučená a nevylučuje sjednání ceny nižší, je otázkou, do jaké míry by zákazníci aktivně iniciovali jednání o cenách a jaké dopady by tato jejich aktivita, nebo naopak pasivita, měla na výslednou cenovou úroveň. V této souvislosti je však třeba podotknout, že aplikace konceptu resale price maintenance ze strany amerických soudů je výrazně liberální a nelze ji, dle našeho názoru, mechanicky přenášet do kontextu tuzemského, popř. unijního soutěžního práva. ÚOHS ani soudní orgány EU se k této otázce ve své rozhodovací praxi zatím nevyjádřily. Jakkoli nelze předvídat, jak by tuto otázku v budoucnu posoudily, není vyloučeno, že shora popsaný liberální přístup amerických soudů by neakceptovaly a zaujaly by přístup výrazně odlišný. Dle našeho názoru nelze pominout riziko, že vzhledem k tradiční podobě online nákupů, kdy inzerovaná cena je de facto cenou prodejní a nepodléhá dalšímu vyjednávání, by tento psychologický stereotyp iniciativu k dalšímu jednání významně omezoval. Jinými slovy řečeno, i pokud by reklamní sdělení na internetu obsahovalo upozornění, že tato cena není konečná, nemuseli by zákazníci z různých důvodů toto sdělení zaregistrovat, mohli jej přehlédnout, nevěnovat mu dostatečnou pozornost, resp. by mu nemuseli přikládat dostatečnou váhu. Pro ÚOHS, jakož i Komisi a soutěžní orgány řady členských států EU, je zatím charakteristický spíše restriktivní přístup, v jehož rámci vykládají V takovém případě by zákazníci nevyvíjeli na prodejce žádný tlak na snížení ceny, u většiny provozovatelů e-shopů by nakupovali za inzertní EU Legal News 3

4 Určování Robert Neruda Partner jednotných inzertních cen pro online prodej je potencionálně rizikovou politikou. Roman Barinka Advokát cenu, což by mělo za následek ustavení jednotné cenové hladiny a vyloučení (či omezení) cenové konkurence. V takové situaci by tudíž existovalo významné riziko, že ÚOHS danou obchodní praktiku posoudí jako dohodu o nepřímém určení pevné ceny pro další prodej ve smyslu 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. IV. První eurovlaštovka: britský precedent Obdobně restriktivní přístup zaujal v dubnu 2014 britský soutěžní úřad, který shledal jako protisoutěžní praktiku společnosti Pride Mobility Products Limited, výrobce vozítek pro handicapované, která svým online distributorům určovala, že (některé) její výrobky nesmějí na svých stránkách inzerovat za cenu nižší, než byla doporučená cena pro další prodej. 2 Ačkoli dealeři mohli na svých stránkách uvádět sdělení, že je zákazníci mohou kontaktovat ( em nebo telefonicky) za účelem sjednání nejlepší ceny (best price resp. value price), úřad konstatoval, že tato obchodní politika měla za cíl (a ve svých důsledcích též vedla k) omezení cenové transparentnosti a soutěže mezi distributory (která již byla v rámci daného systému selektivní distribuce významně omezena). Nadto v rámci šetření bylo prokázáno, že doporučené prodejní ceny byly stanoveny na velmi vysoké úrovni, která byla zcela svévolná a zdaleka neodpovídala reálné ekonomické hodnotě produktů. To vedlo na straně prodejců k masivním slevám (50 až 70 %). Vzhledem k tomu, že doporučená prodejní cena běžně reflektuje reálnou ekonomickou hodnotu produktu, ani poskytování slev z přemrštěné doporučené ceny údajně nezaručovalo zákazníkům, že jejich jednání s prodejci jim zajistí výhodnou cenu (bargain deal). Nadto, dle názoru soutěžního úřadu i malá sleva stačila k tomu, aby (handicapovaný) zájemce upustil od dalšího srovnávání cen, což dále omezovalo soutěžní tlak na prodejce. S ohledem na tyto okolnosti britský soutěžní úřad uzavřel, že daná praktika v posuzovaném případě nepřípustně omezovala cenovou soutěž mezi distributory a označil ji za protisoutěžní. V. Závěr Jak ze shora uvedeného vyplývá, určování jednotných inzertních cen pro online prodej je potenciálně rizikovou politikou. Výrobce, který o jejím uplatňování uvažuje, by v zájmu vyloučení odpovědnosti měl prokázat, že tato praktika ve svých důsledcích vede k ekonomickým přínosům, které převažují nad jejími negativními důsledky. Za tím účelem by však výrobce měl být schopen prokázat, že stanovení jednotné inzertní ceny pro internetový prodej je nezbytné, aby zajistilo dostatečné prostředky pro poskytování souvisejících služeb a dostatečnou pobídku k překonání parazitního jednání online prodejců. V každém případě lze doporučit, aby obchodní politika spočívající v určování jednotných inzertních cen byla v zájmu vyloučení všech soutěžních rizik předem pečlivě posouzena. 2 Srov. rozhodnutí Office of Fair Trading ze dne 27. dubna 2014 ve věci Pride Mobility Products Limited čj. CE/ EU Legal News 4

5 Ochrana pracovníků nesmí sloužit jako skrytá překážka volného pohybu služeb. Soudní dvůr EU k veřejným zakázkám, volnému pohybu služeb a ochraně pracovníků Zadavatelé veřejných zakázek nesmí v zadávacích podmínkách požadovat, aby zaměstnanci (sub)dodavatelů dostávali za práci na zakázce minimální mzdu platnou v zemi zadavatele, pokud tuto práci vykonávají v jiném členském státě EU. Takový požadavek znevýhodňuje (sub)dodavatele z jiných členských států s nižšími životními náklady a nižší minimální mzdou. Z toho důvodu není tento požadavek slučitelný s volným pohybem služeb. Soudní dvůr Evropské unie ( SDEU ) nedávným rozsudkem Bundesdruckerei GmbH v. Stadt Dortmund 1 ze dne opět promluvil k celoevropské debatě započaté rozhodnutím ve věci Rüffert, 2 která se dotýká problematiky veřejných zakázek, ochrany pracovníků a obecných zásad volného pohybu služeb. Jádrem diskuze je vážení dvou základních principů. Na jedné straně pomyslných vah je svoboda pohybu služeb a na straně druhé (tvrzená) ochrana pracovníků. SDEU posledním rozsudkem rozvedl předchozí rozhodovací praxi a potvrdil, že ochrana pracovníků nesmí sloužit jako skrytá překážka volného pohybu služeb, a to konkrétně v přístupu k veřejným zakázkám. Pokusíme se závěry z obou citovaných rozhodnutí (a související celoevropské debaty) stručně shrnout. Vzhledem ke komplikovanosti problematiky však toto shrnutí nemůže být komplexní a postihnout detaily podobných budoucích situací. V obou citovaných případech byla řešena obdobná otázka. O veřejnou zakázku zadávanou německým zadavatelem měli zájem polští (sub)dodavatelé. Ti byli schopni nabídnout plnění za nižší ceny, a to díky nižším platovým podmínkám oproti německé úrovni. Případ Bundesdruckerei se týkal právního předpisu, který stanovil, že některé veřejné zakázky na služby lze zadat pouze podnikům, které při předložení nabídky akceptují závazek vyplácet svým pracovníkům stanovenou minimální mzdu. V případě Rüffert šlo o situaci, kdy právní předpis stanovil obdobný požadavek zadat veřejnou zakázku na stavební práce pouze dodavateli, který se zaváže dodržovat minimální mzdu dle příslušné kolektivní smlouvy platné pro oblast stavebnictví. 1 Rozhodnutí ve věci C-549/13 (Bundesdruckerei) ze dne 18. září Rozhodnutí ve věci C 346/06 (Rüffert) ze dne 3. dubna EU Legal News 5

6 Na jedné straně pomyslných vah je svoboda pohybu služeb a na straně druhé ochrana pracovníků. Cílem obou předpisů bylo zajistit, aby byl vyloučen sociální dumping a aby nebyli znevýhodněni dodavatelé, kteří poskytují svým pracovníkům přiměřenou (minimální) mzdu. Lze zde hovořit i o vyloučení tzv. wage competition mezi jednotlivými členskými státy. Tento postup by ale mohl sloužit jako znevýhodnění zahraničních dodavatelů oproti těm německým, tj. jako jakési ochranářské pravidlo pro účely veřejných zakázek. Je tento postup správný? Článek 56 Smlouvy o fungování EU zakazuje omezení volného pohybu služeb v rámci EU pro státní příslušníky členských států, kteří podnikají v jiném státě EU, než se nachází příjemce služeb. Z ustálené judikatury vyplývá, že tento článek nevyžaduje pouze vyloučení jakékoliv diskriminace poskytovatele služeb usazeného v jiném členském státě z důvodu jeho státní příslušnosti, ale také odstranění jakéhokoliv omezení v poskytování takových služeb. To platí, i když se omezení použije bez rozdílu na vnitrostátní poskytovatele a na poskytovatele z jiných členských států. Podstatné je, pokud může znemožnit, ztížit nebo učinit méně atraktivními činnosti poskytovatele usazeného v jiném členském státě, ve kterém legálně poskytuje podobné služby. 3 poskytování služeb osobami nebo podniky usazenými v jiných členských státech, jestliže způsobuje dodatečné výdaje a administrativní a hospodářskou zátěž. 4 Může však existovat obhajitelná výjimka z článku 56, a to např. pro oblast zadávání veřejných zakázek? Z rozsudku Rüffert vyplývá, že vnitrostátní opatření vyžadující vyplácení stanovené minimální mzdy může znamenat překážku volného pohybu, ale může být v zásadě odůvodněno cílem ochrany pracovníků. Soud však druhým dechem dodal, že se v tomto konkrétním případě nejedná o odůvodnitelnou výjimku. Podle SDEU je diskriminační, že se výše uvedený předpis vztahuje pouze na oblast veřejných zakázek, a nikoliv na všechny stavební práce. Stejně problematickým SDEU označuje i fakt, že minimální mzda byla vyjednána pomocí kolektivní smlouvy jen pro oblast stavebnictví. Jinými slovy lze shrnout, že SDEU nepovažoval daný požadavek na minimální mzdu za ospravedlnitelný, jelikož se nevztahoval ani na všechny německé pracovníky. Pokud by ovšem existoval obecně platný celostátní předpis určující minimální mzdu s cílem ochrany pracovníků, bylo by jej možné považovat za odůvodnitelnou výjimku překážky svobody volného pohybu služeb. V tomto ohledu je vhodné upřesnit, že SDEU již rozhodl, že použití vnitrostátních právních předpisů přijímajícího členského státu na poskytovatele služeb může znemožnit, ztížit nebo učinit méně atraktivním Recentní rozhodnutí Bundesdruckerei případ Rüffert rozvíjí. Rüffert totiž řešil situaci, kdy byl předmět plnění veřejné zakázky (stavební práce) na německém území (tedy mimo zemi původu subdodavatele). Oproti 3 Rozhodnutí ve věci C-490/04 (Komise v. Německo) ze dne 18. července Rozhodnutí ve věci C-60/03 (Wolff & Müller) ze dne 12. října EU Legal News 6

7 Obě rozhodnutí usnadní dodavatelům z členských států EU přístup k veřejným zakázkám. tomu jádrem sporu Bundesdruckerei bylo, zda lze po polském podniku spravedlivě požadovat, aby vyplácel svým pracovníkům německou minimální mzdu, když se předmět veřejné zakázky plnil na polském území. Je nutné uvést, že předmětem plnění veřejné zakázky v případu Bundesdruckerei byla digitalizace dokumentů a konverze dat pro oddělení urbanistické koncepce města. Jedná se tedy o činnost, která může být plněna z kteréhokoliv místa, nehledě na státní hranice. SDEU se argumentací odkázal na případ Rüffert a zopakoval, že takové vnitrostátní opatření není způsobilé dosáhnout cíle ochrany pracovníků. V daném případě totiž nebyla ochrana pracovníků formou německé minimální mzdy ospravedlnitelná, jelikož daní pracovníci měli při plnění zakázky působit v Polsku za místní životní náklady (tj. nikoliv za vyšší životní náklady v Německu). Soud v Bundesdruckerei výslovně konstatoval, že takový požadavek zbavuje (sub)dodavatele se sídlem v Polsku možnosti využít konkurenční výhody plynoucí z rozdílů existujících mezi danou výší mezd, jde totiž nad rámec toho, co je nezbytné k zajištění dosažení cíle ochrany pracovníků. Oba případy mají také návaznost na směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. 5 Obě rozhodnutí SDEU lze totiž interpretovat také tím způsobem, že veřejní zadavatelé nesmí v rámci veřejných zakázek uvádět požadavky jdoucí nad rámec pravidel stanovených v této směrnici. Směrnice tedy dostatečně stanoví podmínky ochrany pracovníků vysílaných do jiných zemí a požadavky jdoucí nad její rámec již nejsou ospravedlnitelné. Takové požadavky by totiž mohly být chápány jako neospravedlnitelná skrytá diskriminace dodavatelů z jiných členských států, resp. jako překážka volného pohybu služeb. Dle SDEU navíc nelze apriori odsuzovat, pokud dodavatelé ve veřejných zakázkách těží z nižší platové úrovně pracovníků ve svém členském státě. Naopak, tato konkurenční výhoda je považována za přínos v rámci evropské integrace. Obě rozhodnutí tak ve výsledku usnadní dodavatelům zejména z nových členských států EU přístup k veřejným zakázkám ve státech původní evropské patnáctky. Petr Kadlec Partner Jiří Buryan Senior advokát Z tohoto důvodu je požadavek na vyplácení minimální hodinové mzdy dle německé úpravy neslučitelný se zásadou volného pohybu služeb. 5 Úř. věst. 1997, L 18, s. 1; Zvl. vyd. 05/02, s EU Legal News 7

8 Koncentrace maloobchodníků se obecně zvýšila ve všech členských státech EU. Evropská Komise vydala Studii o vlivu maloobchodu na hospodářskou soutěž, aneb ďábla hledej v retailu Evropská Komise ( Komise ) v září vydala podrobnou analýzu 1 posouzení vlivu moderních maloobchodních řetězců na hospodářskou soutěž se zaměřením na možnost inovací a výběru pro konečného spotřebitele v potravinářském sektoru ( Studie ). Ze Studie vyplývá, že negativní dopad na hospodářskou soutěž nebyl zjištěn a že existující problémy, se kterými se oblast potravinářského retailu potýká, nejsou nezbytně spojeny s principy regulace hospodářské soutěže, resp. že k řešení existujících problémů není antitrustové právo nejvhodnějším nástrojem. K vypracování Studie Komise přistoupila s ohledem na četné stížnosti poukazující na problémy v oblasti maloobchodního prodeje potravin. V těchto stížnostech si dodavatelé, podle informací od zástupce Komise, stěžovali na zneužívání rostoucí tržní síly obchodních řetězců v rámci obchodních jednání a jeho dopady na dodavatele a spotřebitele. Komise se v prováděné analýze specificky zaměřila na otázky dopadu existence a chování maloobchodních řetězců na inovace a sortiment produktů. Podle stížností dodavatelů totiž velké řetězce jednostranně a retroaktivně mění smluvní ceny a vytvářejí tlak na dodavatele tím, že je kupříkladu nutí nést náklady za neprodané zboží nebo reklamní kampaně. V důsledku těchto praktik mají dodavatelé údajně méně prostředků na vývoj nových produktů, což má vést ke snížení možnosti výběru pro spotřebitele a snížení míry inovací v rámci potravinářského sektoru. Studie je svým způsobem jedinečná vzhledem k rozsahu zkoumaných dat a posuzovaných zemí. V rámci Studie bylo zkoumáno 23 různých produktových kategorií, což představuje více než různých produktů v časovém horizontu 8 let (od roku 2004 do 2012), se zahrnutím co nejširšího počtu členských států EU. Studie nezkoumá situaci na vysoce koncentrovaných trzích, na kterých působí pouze dva nebo tři potravinové řetězce, jak je tomu například ve Finsku nebo v Baltských státech. Pokud jde o faktické trendy, ze Studie vyplývá, že koncentrace maloobchodníků se obecně zvýšila ve všech členských státech EU. Zásluhu na tom má rozvoj moderního prodejního kanálu (angl. modern trade - supermarkety, hypermarkety a diskonty s centralizovaným 1 Studie Evropské komise ze září 2014 dostupná na: EU Legal News 8

9 Vyjednávací síla řetězců nebo dodavatelů nemá negativní dopad na inovace ani na možnost výběru pro spotřebitele. distribučním systémem zahrnující moderní logistiku). Studie rovněž uvádí, že se obecně zvýšil význam nákupních aliancí, díky kterým mohou maloobchodníci získat lepší podmínky při jednání s dodavateli, jelikož disponují větší vyjednávací silou vůči dodavatelům. Jak však uvádí sám zástupce Komise, existence nákupních aliancí nemusí být nutně negativním krokem. Studie se rovněž zabývala významem tzv. privátních značek maloobchodních řetězců a jejich dopadem na soutěž. V této souvislosti bylo zjištěno, že existence privátních značek obecně nemá vliv na inovace a možnost výběru pro spotřebitele. Tak tomu může být pouze v případech, kdy privátní značky dosahují v dané produktové kategorii většinového podílu. Pokud jde o obavy z rostoucí vyjednávací síly maloobchodních řetězců, Komise připouští, že v některých oblastech výrobků je maloobchodní sektor výrazně koncentrovanější než strana nabídky (např. sýry, mražené výrobky, zavařená zelenina). Nicméně v mnoha oblastech je nabídková strana trhu daleko více koncentrovaná než strana poptávková, a vyjednávací síla je tak spíše v rukou dodavatelů (např. dětská výživa, káva, cereálie). Studie uvádí, že ve více než v polovině zkoumaných produktových kategorií je nabídková strana trhu koncentrovanější. Tvůrci Studie tak docházejí k závěru, že na průměrně koncentrovaném trhu nemá vyjednávací síla řetězců nebo dodavatelů negativní dopad na inovace ani na možnost výběru pro spotřebitele, a tudíž nevede k omezení hospodářské soutěže. Studie dokonce naznačuje, že silnější vyjednávací síla řetězců vůči dodavatelům může v některých případech dokonce vést k podpoře inovací a k širšímu výběru pro spotřebitele. Alexander Italianer, generální ředitel Evropské komise pro hospodářskou soutěž, ve svém projevu 2 při příležitosti zveřejnění Studie na základě těchto závěrů naznačil, že obava z významné vyjednávací síly maloobchodních řetězců a jejího možného zneužívání na úkor dodavatelů není ani tak problémem, kterým by se mělo zabývat soutěžní právo (to se může zabývat jen dopady na celkové fungování trhu), ale týká se spíše poctivého obchodního styku. K jeho ochraně by měly sloužit jiné instrumenty, pomocí nichž lze vzniklé problémy řešit daleko efektivněji, jako například smluvní právo, úprava poctivého obchodního styku nebo specifické normy dopadající na ekonomickou závislost a větší vyjednávací sílu. Pozornost soutěžních úřadů tak v praxi směřuje k problémům souvisejícím s nákupními aliancemi a tzv. Most Favoured Nation klauzulemi. V případě 2 Projev Alexandra Italianera dostupný na: EU Legal News 9

10 Existence Robert Neruda Partner nákupních aliancí nemusí být nutně negativním krokem. nákupních aliancí se část odběratelů spojuje za účelem vyjednání lepších podmínek na dodavateli. Za předpokladu, že nákupní aliance čelí dostatečné konkurenci ze strany ostatních odběratelů, je velice pravděpodobné, že členové nákupní aliance přenesou nižší cenu plynoucí z jednání s dodavateli na spotřebitele. Nicméně pokud je konkurence nákupní aliance slabá nebo žádná, je velmi málo pravděpodobné, že její členové budou ochotni snižovat ceny produktů. V odběratelskododavatelských vztazích se také často vyskytují tzv. Most Favoured Nation klauzule spočívající v závazku dodavatele nabídnout konkrétnímu odběrateli zboží za nejlepší cenu, kterou tento dodavatel nabízí ostatním odběratelům. Problémem je, že toto jednání může vést v konečném důsledku k unifikaci cen na trhu a k vyloučení hospodářské soutěže s ohledem na daný produkt. Závěry Studie jsou zajímavé s ohledem na rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ( ÚOHS ) v oblasti zneužití významné tržní síly. Úprava zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití ( ZVTS ), vychází z předpokladu, že jednání odběratele z pozice významné tržní síly se dostává do rozporu se zákonnými pravidly, pokud vede k narušení hospodářské soutěže. Bude tedy zajímavé sledovat, zda ÚOHS závěry Studie bude brát v úvahu, případně jak se k nim postaví v rámci své rozhodovací činnosti. Je rovněž otázkou, zda a jakým způsobem se závěry Studie projeví na právě vrcholící přípravě novely ZVTS, který bývá mnohými označován za bič na potravinové řetězce. Původní text novely byl připraven na půdě samotného ÚOHS a následně poupraven v meziresortním připomínkovém řízení. Navrhované znění bylo přitom podrobeno výrazné kritice zejména z řad potravinových řetězců. Byla mimo jiné otevřena otázka, zda je veřejnoprávní regulace odběratelsko-dodavatelských vztahů v podobě ZVTS vůbec nezbytná k dosažení adekvátní ochrany slabších smluvních stran a zda k zajištění ochrany dodavatelů nepostačí standardní nástroje soukromého práva doplněné o klasické soutěžněprávní instituty. Jak bylo výše uvedeno, ze závěrů Studie a doplňujících komentářů Alexandra Italianera lze usuzovat, že samotná Komise se kloní spíše k této druhé variantě. Bude proto zajímavé sledovat, zda český zákonodárce bude závěry Studie ve svých dalších krocích skutečně reflektovat. O dalším vývoji v této oblasti Vás budeme informovat. Ivo Šimeček Advokát Adam Přerovský Advokátní koncipient EU Legal News 10

11 Cílem novely je zejména v maximální možné míře zamezit podpojišťování cestovních kanceláří. Některé aspekty připravovaných změn právní úpravy pojištění cestovních kanceláří Poslanecká sněmovna v současnosti projednává vládní návrh novely zákona o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu 1 ( ZCR ), jejímž cílem podle důvodové zprávy 2 ( Důvodová zpráva ) je mimo jiné sladit terminologii ZCR s terminologií nového občanského zákoníku 3 ( NOZ ) a zpřesnit ustanovení týkající se pojištění pro případ úpadku cestovních kanceláří tak, aby do budoucna bylo v maximální možné míře zamezeno podpojišťování cestovních kanceláří ( Novela ). 4 Právní úprava povinného pojištění cestovních kanceláří pro případ úpadku, obsažená v ZCR, je výrazem implementace evropské směrnice o souborných službách 5 ( Směrnice ), zejména jejího článku 7, podle něhož je organizátor nebo prodejce zájezdu povinen (zákazníkovi resp., dle terminologie Směrnice, spotřebiteli) předložit dostatečné záruky pro zajištění vrácení vložených prostředků a pro návrat spotřebitele v případě platební neschopnosti nebo úpadku. Jak dokumentují i některé medializované případy z posledních let, z nichž zřejmě nejvíc rezonovaly okolnosti provázející úpadek cestovní kanceláře Parkam Holidays v roce 2011, ukázal se v praxi přinejmenším problematickým způsob, kterým se český zákonodárce v rámci ZCR vypořádal s provedením implicitního požadavku Směrnice, aby bylo zajištěno úplné uspokojení nároků zákazníků cestovních kanceláří. Za stávajícího znění ZCR je cestovní kancelář povinna uzavřít pojištění pro případ, že z důvodu svého úpadku nebude schopna zcela splnit své povinnosti ze smlouvy o zájezdu, přičemž pojištění se musí vztahovat na veškeré zájezdy prodané po dobu platnosti pojistné smlouvy. Pojistná částka přitom nesmí být nižší než 30 % ročních plánovaných tržeb z prodeje zájezdů, či (pokud je tato částka vyšší) 30 % tržeb z prodeje zájezdů za předchozí rok. Praktické problémy však nastaly v případech, kdy pojištění, ač jinak sjednáno v souladu s výše uvedenými požadavky ZCR, pro pokrytí veškerých nároků zákazníků v konkrétním případě fakticky nepostačovalo. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ( MMR ) zastává názor, že pojišťovny musí na základě ZCR hradit nároky zákazníků cestovní kanceláře v plné výši, a to bez ohledu na sjednanou pojistnou částku. V Důvodové zprávě k tomuto uvádí, že ZCR již ve svém stávajícím znění Směrnici implementuje zcela dostatečně, přičemž za použití eurokonformního výkladu nelze dospět k jinému závěru, než že jsou to pojišťovny, kdo je povinen plně pokrýt nároky zákazníků na vrácení vložených finančních prostředků, a je tedy jejich věcí sjednat pojištění odpovídajícím způsobem na pojistnou částku, která pro tyto účely bude fakticky dostačující. Tento postoj MMR je pochopitelný, protože opačný 1 Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 4 Sněmovní tisk 276/0, novela ZCR. 5 Směrnice Rady č. 90/314/EHS ze dne , o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy. EU Legal News 11

12 Novela počítá s korektivem absolutní odpovědnosti pojišťovny za uspokojení všech nároků klientů. výklad by zřejmě odůvodňoval závěr o porušení povinnosti České republiky zajistit řádnou implementaci Směrnice, což by mohlo vyvolat její přímý vertikální účinek a umožnit uplatňování nároků poškozených zákazníků přímo vůči státu. MMR však přes výše uvedené jedním dechem připouští, že zpřesnění ustanovení ZCR, upravujících povinné pojištění cestovních kanceláří pro případ úpadku, které má předložená Novela přinést, je v zájmu jejich jednoznačného výkladu. Novela tak předně výslovně uvádí povinnost nejen cestovních kanceláří, ale i pojišťoven, sjednat pojištění tak, aby v případě úpadku cestovní kanceláře byly pokryty všechny oprávněné nároky jejích zákazníků. Minimální limit pojistného plnění (tento nový pojem je pro tento typ pojištění terminologicky správný na rozdíl od původní pojistné částky) Novela ponechává ve stávající výši, zároveň však stanoví, že tento limit nesmí být nižší než ,- Kč, resp ,- Kč, podle toho, zda cestovní kancelář nabízí, organizuje a prodává zájezdy zahrnující námořní či leteckou dopravu. Ani pojištění sjednané v souladu s výše uvedenými požadavky však nebude automaticky znamenat, že se v konkrétním případě bude jednat o pojištění dostatečné. Pokud okolnosti budou naznačovat, že dohodnutý limit pojistného plnění nepostačuje k tomu, aby v případě úpadku cestovní kanceláře bylo zajištěno plné uspokojení všech oprávněných nároků jejích zákazníků, budou cestovní kanceláře a pojišťovny povinny tento limit odpovídajícím způsobem zvýšit. Je však velice sporné, jak budou pojišťovny moci této povinnosti dostát, když k této změně (a odpovídající změně zvýšení pojistného) bude nutný souhlas cestovní kanceláře. Jelikož se jedná o tzv. povinné pojištění, je možnost pojišťovny donutit cestovní kancelář k této změně pohrůžkou ukončení pojistné smlouvy zřejmě vyloučena; pojišťovny se v těchto případech budou zřejmě muset obracet na MMR, aby vůči nespolupracujícím cestovním kancelářím zasáhlo v rámci výkonu dozoru. Novela přitom počítá s určitým korektivem absolutní odpovědnosti pojišťovny za uspokojení všech nároků klientů, když zákaz omezení výplaty pojistného plnění ujednaným limitem vztahuje pouze na případy, kdy si pojišťovna musela být vědoma (ať již při uzavírání pojistné smlouvy nebo v průběhu trvání pojištění) skutečnosti, že dohodnutý limit nebude pro úplné uspokojení nároků zákazníků cestovní kanceláře v případě jejího úpadku postačovat. Za tímto účelem budou cestovní kanceláře povinny poskytnout pojišťovnám před uzavřením pojistné smlouvy různé informace a podklady ohledně své finanční situace a pojišťovny za trvání pojištění informovat o změnách, které mohou mít za následek změnu pojistného rizika. Nově musí být pojištění sjednáno tak, aby nárok na pojistné plnění vznikl i v případě úmyslného zavinění úpadku. Je tedy reflektován rozsudek Soudního dvora Evropské unie, 6 podle něhož se článek 7 Směrnice vztahuje i na situace, v nichž je platební neschopnost cestovní kanceláře způsobena jejím podvodným jednáním. Tuto změnu tedy lze považovat za 6 Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht Hamburg - Německo) - Jürgen Blödel-Pawlik v. HanseMerkur Reiseversicherung AG, C-134/11. EU Legal News 12

13 Administrativní Pavel Němeček Partner zátěží bude katalog nových notifikačních povinností. Zuzana Záhumenská Advokát pozitivní krok k zvýšení transparentnosti ZCR a jednoznačnosti práv a povinností, které z něj zákazníkům, cestovním kancelářím a pojišťovnám plynou. Novela již nepočítá s povinnou spoluúčastí cestovní kanceláře a ujednání o tom, že cestovní kancelář se bude na pojistném plnění podílet, pouze připouští s tím, že spoluúčast nebude možné sjednat k tíži zákazníka. I v případě sjednané spoluúčasti to bude vždy pojišťovna, kdo bude povinen poskytnout zákazníkovi plnění v souladu se ZCR a zákazník tak nemůže být ani ohledně části svého nároku odkázán na cestovní kancelář. Lze tedy předpokládat, že při sjednané spoluúčasti pojišťovny v pojistných podmínkách, příp. přímo v pojistných smlouvách, budou nadále upravovat povinnost cestovních kanceláří složit odpovídající částku předem na k tomu určený zvláštní účet, či splnění jejich povinnosti podílet se na pojistném plnění zajistí jiným vhodným způsobem. Určitou administrativní zátěž pro pojišťovny bude pravděpodobně představovat katalog nových notifikačních povinností, obsahující například povinnost pojišťoven informovat MMR bez zbytečného odkladu o změnách v pojištění, včetně jeho zániku, resp. hrozícího zániku, v případě prodlení s placením pojistného, o pojistných událostech a rozsahu poskytnutého plnění, jakož i o skutečnosti, že pojišťovna v konkrétním případě odmítla pojištění podle ZCR s určitou cestovní kanceláří uzavřít, včetně důvodů tohoto odmítnutí. Účel zejména posledně jmenované povinnosti zatím není jasný a nevyplývá ani z Důvodové zprávy. Je možné, že se MMR obává sníženého zájmu pojišťoven uzavírat pojištění podle ZCR za podmínek, s jejichž zavedením Novela počítá. Otázkou zůstává, jaké důsledky budou dovozovány v případě, že k tomuto skutečně dojde. Nelze vyloučit, že zákonodárce bude dříve či později nucen uvažovat o zavedení alternativních možností zajištění nároků klientů cestovních kanceláří. Po vzoru německé právní úpravy, z níž mj. vychází nový koncept smlouvy o zájezdu, jak je upraven v NOZ, se například nabízí umožnit vedle sjednání povinného pojištění i zajištění zřízením finanční resp. bankovní záruky. Bude tedy zajímavé sledovat, zda Novela, pokud bude v navrhovaném znění přijata, přinese očekávané výsledky a zajistí klientům cestovních kanceláří všechna práva, jak je předvídá Směrnice, aniž by zároveň docházelo k neúnosnému zatížení cestovních kanceláří a pojišťoven. Novelu v současné době projednává Poslanecká sněmovna; dne byla po prvním čtení přikázána k projednání Hospodářskému výboru a Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Předpokládaným dnem nabytí účinnosti je podle neoficiálních informací březen EU Legal News 13

14 Nový předpis se nepodaří přijmout dříve než na konci roku Obecné nařízení o ochraně osobních údajů tři roky příprav? Skutečně, v lednu tomu budou už tři roky, co Evropská komise přišla s návrhem nařízení, které mělo posunout ochranu osobních údajů v Evropské unii k větší jednotnosti pravidel, ale dle některých také k (možná) nezamýšleným důsledkům spojeným s větší administrativou, přísnějšími principy ochrany soukromí, vyššími pokutami a širší pravomocí Evropské komise vydávat prováděcí předpisy. Zatímco se na poli Evropského parlamentu i Rady rozhořely vášnivé diskuse, čas plynul dále a už nyní je zřejmé, že nový předpis se nepodaří přijmout dříve než na konci roku 2015 (přestože Evropská komise má ambici dosáhnout shody již na jaře). V tuto chvíli lze za nejkritičtější místa návrhu nařízení označit (i) koncept one-stop shop, jehož cílem bylo usnadnit registraci zpracování osobních údajů stanovením jediného příslušného dozorového úřadu v rámci EU a (ii) údajně nové právo původně označované za právo být zapomenut, jehož existenci však mezitím Soudní dvůr Evropské unie dovodil i na základě stávající směrnice o ochraně osobních údajů z roku Debaty o zajištění evropského standardu ochrany soukromí při exportu dat mimo EU byly mezitím také významně ovlivněny špionážními aférami, byť alespoň zde se zdá, že by mohl převládnout pragmatický obchodní prvek spojený zejména s tradičním transatlantickým partnerstvím. Prozatím bezvýsledné přípravy nového předpisu mají však přímé dopady na stávající aplikační praxi dosud opomíjená témata se vlivem vyššího zájmu politiků o téma ochrany osobních údajů otevírají i ve vztahu k platným normám. Dozorové úřady tak upravují svá dosavadní stanoviska a všímají si nových jevů. Ostatně hned dva okolní státy (Polsko a Slovensko) v nedávné době novelizovaly vlastní předpisy o ochraně EU Legal News 14

15 osobních údajů, aby reagovaly na současné trendy. Uvidíme, jaký vliv bude mít na český poklid probíhající celoevropská analýza národních implementací e-privacy směrnice (č. 2002/58/ES ve znění směrnice č. 2009/136/ES), která by měla logicky shledat zdejší transpozici týkající se cookies nedostatečnou zejména pokud jde o vyžadovaný tzv. opt-in princip, tj. že s používáním cookies musí každý uživatel souhlasit. Zatímco ve Velké Británii jsou provozovatelé webových stránek pokutováni při nedodržení tohoto principu, v ČR je situace přinejmenším nejasná, avšak zcela jistě regulátorem opomíjená. To však nebrání nadnárodním společnostem přijímat panevropská opatření, která de facto dodržují přísnější principy vynucované těmi státy, které směrnici implementovaly správně doufejme, že nikoliv k vlastní škodě v prostředí, kde čistě lokální společnosti mohou jako konkurenční výhodu využívat neexistenci obdobných pravidel. Jak je vidět, i bez nového nařízení je svět ochrany osobních údajů stále rušnější a ať už bude nařízení účinné za dva roky nebo pět let, už nyní se ukazuje, že mnoho klíčových hráčů se na změny poctivě připravuje aspoň tak, že se snaží dosáhnout optimálního souladu s dnešními pravidly, neboť pak bude přechod na nová pravidla zcela jistě méně bolestivější. Robert Nešpůrek Partner Richard Otevřel Senior advokát EU Legal News 15

16 Komise uložila výrobcům ložisek pokutu ve výši téměř 1 mld. Eur. Aktuality ze světa soutěžního práva Reakvizice částí podniku prodaného společností Outokumpu společností ThyssenKrupp ( ) 1 ThyssenKrupp prodal v roce 2012 společnosti Outokumpu společnost Inoxum. Komise tuto akvizici povolila s tím, že Outokumpu musí část podniku Inoxum prodat, protože jinak bude její podíl na území EHP na trhu produktů z válcované oceli za studena překračovat hranici 50 %. Touto částí podniku Inoxum byl závod Acciai Speciali Terni a VDM. Outokumpu se nedařilo dlouhou dobu tuto část podniku prodat, a tak Komisi opakovaně žádala o prodloužení lhůty, což Komise učinila s tím, že Outokumpu musí přijmout taková opatření, aby nebyla ohrožena hospodářská životaschopnost Acciai a VDM. Outokumpu se nakonec dohodla s ThyssenKrupp na tom, že tato Acciai a VDM odkoupí zpět spolu s dalším majetkem, současně však ThyssenKrupp prodala svůj skoro 30% podíl v Outokumpu a souhlasila s přetrháním jakýchkoli relevantních vazeb s Outokumpu. Dohoda o rozdělení trhu mezi hlavními evropskými spotovými trhy s elektřinou ( ) 2 Komise uložila pokutu v celkové výši 5,9 mil. EUR dvěma hlavním evropským spotovým trhům s elektřinou, EPEX Spot ( EPEX ) a Nord Pool Spot ( NPS ) za zakázanou dohodu o rozdělení trhu v letech 2011 a Předmětem dohody byl závazek obou spotových trhů s elektřinou, že spolu nebudou v rámci EHP soutěžit, pokud jde o služby týkající se obchodu s elektřinou. Zajímavostí je, že k uzavření dohody došlo v rámci diskuzí iniciovaných Komisí stran zřízení jednotného evropského energetického trhu. V rámci rozhovorů o možném společném konceptu technických systémů pro přeshraniční obchod s elektřinou se EPEX a NPS současně dohodly, že nebudou spolu soutěžit a že si mezi sebou rozdělí jednotlivé evropské oblasti. Komise dospěla k závěru, že tyto dohody jdou nad rámec účelu spolupráce týkající se vytvoření jednotného evropského energetického trhu. Pokuta byla snížena o 10 % na základě narovnání. I přesto, že se jednalo o reakvizici, musela být tato transakce Komisí nově schválena. Komise se proto zabývala otázkou dopadů transakce na soutěž. Dospěla k závěru, že přes relativně vyšší tržní podíl je na dotčených trzích dostatečný počet dalších velkých hráčů a bariéry vstupu na tyto trhy jsou nízké. Navíc většina zákazníků potvrdila, že je pro ně jednoduché přejít k jinému dodavateli. Z tohoto důvodu Komise reakvizici povolila. Komise uložila výrobcům ložisek pokutu ve výši téměř 1 mld. EUR ( ) 3 Komise uložila evropským a japonským výrobcům ložisek pokutu v celkové výši téměř 1 mld. EUR za kartelovou dohodu, v rámci které došlo ke slaďování cenové politiky a výměně citlivých obchodních informaci EU Legal News 16

17 Slevy za exkluzivitu představují zneužití dominantního postavení, pokud jejich poskytování není objektivně odůvodněno. Valivá ložiska, jichž se dotčená dohoda týkala, patří k produktům, které je třeba pro každého zákazníka specificky upravit. Zákazníci tak pravidelně rozesílali výrobcům ložisek žádosti o cenové nabídky několik měsíců až rok dopředu. Současně od výrobců požadovali roční slevy. Rozhodnutí bylo vydáno v rámci širšího šetření Komise v oblasti součástek do motorových vozidel. Komise pokutovala výrobce vysokonapěťových kabelů ( ) 4 Komise uložila 11 výrobcům vysokonapěťových podmořských a podzemních kabelů za jejich účast na kartelové dohodě pokutu ve výši 302 milionů EUR. Nejvyšší pokuta byla uložena společnostem Prysmian a Nexans, a to ve výši 104, resp. 70 milionů EUR. Tribunál potvrdil pokutu ve výši 1,06 mld. EUR uloženou společnosti Intel za zneužití jejího dominantního postavení ( ) 5 Rozhodnutím ze dne uložila Komise americkému výrobci mikroprocesorů, společnosti Intel, pokutu ve výši 1,06 mld. EUR, protože zneužil své dominantní postavení na trhu s centrálními procesními jednotkami ( Procesory ) x86. Komise rovněž společnosti Intel nařídila, aby toto protiprávní jednání okamžitě ukončila, pokud tak již neučinila. Společnost Intel podala proti rozhodnutí Komise žalobu. Navrhovala zrušení tohoto rozhodnutí nebo přinejmenším podstatné snížení pokuty. Rozsudkem z Tribunál žalobu společnosti Intel zamítl a rozhodnutí Komise potvrdil. Tribunál zejména konstatoval, že slevy poskytnuté společnostem Dell, HP, NEC a Lenovo jsou slevy za exkluzivitu. Takové slevy jsou podle Tribunálu, pokud jsou poskytovány podnikem v dominantním postavení, neslučitelné se soutěžním právem. Nevycházejí totiž až na výjimečné okolnosti z hospodářských plnění, která by takovou finanční výhodu odůvodňovala. Tento typ slev představuje podle Tribunálu zneužití dominantního postavení, pokud neexistuje objektivní odůvodnění jejich poskytování. Slevy za exkluzivitu poskytované podnikem v dominantním postavení mohou podle Tribunálu ze své podstaty omezit hospodářskou soutěž a vyloučit konkurenty z trhu. Komise pokutovala farmaceutické společnosti částkou přesahující 400 mil EUR ( ) 6 Komise uložila šesti farmaceutickým společnostem, konkrétně společnosti Servier, dále společnostem Niche/Unichem, Matrix (v současnosti Mylan), Teva, Krka a Lupin, pokutu v celkové výši 427,7 mil EUR. Společnosti využily svého tržního postavení a uzavřely mezi sebou dohodu, která se týkala léku k léčbě kardiovaskulárních onemocnění - perindoprilu. Pomocí patentových dohod a taktických nákupů technologií dotčené společnosti omezovaly další konkurenty na trhu a fakticky zabránily vstupu levnějších alternativ perindoprilu na trh. Soudní dvůr Evropské unie potvrdil rozhodnutí Komise ve věci margin squeeze na trhu širokopásmového připojení k internetu ( ) 7 Komise v červenci 2007 uložila pokutu přesahující 150 mil EUR společnostem Telefónica a Telefónica España za zneužití dominantního EU Legal News 17

18 Mnohostranně sjednané mezibankovní poplatky uplatňované MasterCard představovaly porušení práva hospodářské soutěže. postavení formou stlačování marží na trhu širokopásmového připojení k internetu. Toto jednání trvalo od září 2001 do listopadu Komise zjistila, že rozpětí mezi cenami, které zmíněné společnosti účtovaly ve Španělsku svým konkurentům při velkoobchodním poskytování vysokorychlostního přístupu k internetu, a maloobchodními cenami, které účtovaly konečným uživatelům, nebyly dostatečné k tomu, aby mohli konkurenti Telefónice konkurovat. Tribunál potvrdil rozhodnutí Komise. Společnosti se proti rozsudku odvolaly. SDEU zamítl odvolání a potvrdil předcházející rozhodnutí Komise i Tribunálu. Komise pokutovala výrobce čipů částkou 138 mil. EUR ( ) 8 Komise uložila společnostem Infineon, Philips, Samsung and Renesas pokutu v celkové výši 138 mil EUR za uzavření několika dvoustranných dohod, které spočívaly ve sdílení citlivých obchodních informací. Uvedené společnosti si vyměňovaly informace ohledně trhu s čipy, které jsou používány v bankovních kartách, pasech nebo v SIM kartách. Komise v rámci svého šetření prokázala, že si dotčené společnosti předávaly informace týkající se způsobu stanovení ceny svých produktů, informace o svých zákaznících a o jejich chování, o své výrobní kapacitě a rovněž i o svých budoucích obchodních plánech a strategiích. Tyto informace byly mezi společnostmi vyměňovány v letech 2003 až Komise se o této kartelové dohodě dozvěděla na základě žádosti o leniency, kterou podala společnost Renesas, které byla následně pokuta odpuštěna. Samsung se rozhodl s Komisí v rámci vyšetřování spolupracovat a nakonec mu byla pokuta snížena o 30 %. Komise povolila spojení dodavatelů cementu ( ) 9 Po důkladném a téměř rok trvajícím vyšetřování schválila Komise akvizici španělské divize švýcarské skupiny Holcim jejím mexickým konkurentem Cemex. Společnosti Cemex i Holcim působí na trhu výroby cementu a jiného stavebního materiálu. Komisí posuzovaná transakce se týkala aktiv Holcimu zahrnující španělské továrny a lomy sloužící k výrobě cementu, kameniva, betonu a malty. Po zhodnocení situace na trhu ve východním a středním Španělsku Komise dospěla k závěru, že spojení nepovede k ohrožení hospodářské soutěže, jelikož nový subjekt bude i nadále čelit dostatečné konkurenci na dotčených relevantních trzích. SDEU potvrdil, že mnohostranně sjednané mezibankovní dispozitivní poplatky uplatňované systémem MasterCard jsou v rozporu s pravidly soutěžního práva ( ) 10 Rozhodnutím ze dne Komise deklarovala, že mnohostranně sjednané mezibankovní poplatky ( CMI ) uplatňované v systému plateb prováděných prostřednictvím karet MasterCard představují porušení práva hospodářské soutěže. CMI odpovídají zlomku ceny transakce platební kartou, který si ponechává banka vydávající tuto kartu. Náklady C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=C-382%2F12P&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&c id= EU Legal News 18

19 Pro Robert Neruda Partner provedení místního šetření není nutné předchozí povolení soudu. Lenka Gachová Advokátka na CMI se přenášejí na obchodníky v obecnějším rámci poplatků, jež jsou jim účtovány za používání platebních karet finanční institucí, která spravuje jejich transakce. Komise rozhodla, že CMI vedly ke stanovení spodní hranice poplatků účtovaných obchodníkům, a tudíž představovaly omezení cenové hospodářské soutěže. Komise kromě toho uvedla, že nebylo prokázáno, že CMI mohly být zdrojem nárůstu efektivnosti, což by mohlo ospravedlňovat jejich omezující účinky na hospodářskou soutěž. Komise vycházející z těchto závěrů uložila platební organizaci MasterCard a společnostem, které ji zastupují (MasterCard Inc a jejím dceřiným společnostem MasterCard Europe a MasterCard International Inc), aby protiprávní jednání ukončily a ve lhůtě šesti měsíců formálně zrušily CMI. Rozsudkem ze dne Tribunál zamítl žalobu podanou MasterCard a potvrdil rozhodnutí Komise. MasterCard podala proto kasační opravný prostředek k SDEU s cílem dosáhnout zrušení rozsudku Tribunálu. SDEU ve věci rozhodl dne , přičemž kasační opravný prostředek podaný MasterCard zamítl a rozsudek Tribunálu potvrdil. SDEU především potvrdil, že MasterCard lze považovat za sdružení podniků. SDEU potvrdil, že při přijímání rozhodnutí ohledně CMI dotyčné podniky zamýšlejí, anebo přinejmenším akceptují koordinaci svého chování na trhu prostřednictvím zmíněných rozhodnutí, jakož i skutečnost, že jejich kolektivní zájmy jsou shodné se zájmy, které jsou zohledňovány při přijímání těchto rozhodnutí, tím spíše, že několik let sledovaly stejný cíl společné regulace trhu v rámci téže organizace, třebaže v různých formách. Dawn Raid ÚOHS před ESLP ( ) 11 Společnost DELTA PEKÁRNY si u Evropského soudu pro lidská práva stěžovala na místní šetření provedené ÚOHS ve věci Kartelu pekařů. Společnost si stěžovala na nezákonnost místního šetření, neboť chybělo předchozí povolení soudu. A dále si stěžovala na skutečnost, že ji byla udělena pořádková pokuta, když výkonný ředitel DELTA PEKÁREN odešel z místa i s notebookem a navíc pracovníkům ÚOHS odňal některé převzaté dokumenty. ESLP sice konstatoval (a odsoudil ČR), že místní šetření v daném případě bylo v rozporu s čl. 8 EÚLP (právo na respektování soukromého života). ESLP ovšem dodal, že v obecné rovině není pro provedení místního šetření předchozí povolení soudu nutné; musí však být zaručena dostatečná ex post soudní kontrola, a to včetně zákonnosti průběhu místního šetření. Pokud jde o pokutu, stížnost na její udělení ESLP zamítl s tím, že byla udělena na základě zákona, ve kterém není stanoveno, že pokutu nelze uložit v případě, že se účastník řízení brání odkazem na soukromou povahu dokumentu. 11 respondent :[ CZE ], documentcollectionid2 :[ GRANDCHAMBER, CHAMBER ], item id :[ ]}. EU Legal News 19

20 Náš tým 170 právníků 500 spolupracovníků Naši klienti 1000 klientů 70 největších světových společností z Fortune společností z Czech Top společností z Czech Top 10 Mezinárodní spolupráce Součást tří prestižních mezinárodních právnických sítí Know-how 30 tisíc právníků z celého světa Zastoupení ve více než 160 zemích světa PRAHA Florentinum, Recepce A Na Florenci 2116/ Praha 1 Nové Město Tel.: Fax: OSTRAVA Poděbradova 2738/ Ostrava Tel.: Fax.: BRNO Hilleho 1843/ Brno Tel.: Fax: BRATISLAVA Apollo Business Center II, blok H Mlynské Nivy Bratislava 1 Tel.: Fax.:

POST DANMARK (2012) A INTEL (2014)

POST DANMARK (2012) A INTEL (2014) Svatomartinská konference Nové trendy více ekonomického přístupu POST DANMARK (2012) A INTEL (2014) Daniel Donath* 11. listopadu 2014 * Tato prezentace vyjadřuje výhradně můj vlastní názor, který se nemusí

Více

Competition Flash. Úvodem. Pravidlo de minimis a jeho novelizace 2014. Srpen 2014

Competition Flash. Úvodem. Pravidlo de minimis a jeho novelizace 2014. Srpen 2014 Nejúspěšnější kancelář podle počtu nominací a titulů všech šesti ročníků soutěže Pravidlo de minimis a jeho novelizace 2014 Úvodem Vážení klienti a obchodní přátelé, v tomto vydání bychom Vás rádi seznámili

Více

dne 2. října 2014 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku ( ESLP ) rozsudek ve věci Delta 1

dne 2. října 2014 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku ( ESLP ) rozsudek ve věci Delta 1 Nejúspěšnější kancelář podle počtu nominací a titulů všech šesti ročníků soutěže Evropský soud pro lidská práva se vyslovil k české úpravě dawn raids Říjen 2014 Úvodem Vážení klienti a obchodní přátelé,

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ

SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.4.2010 SEK(2010) 414 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. / o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o

Více

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ TYPY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV 1) Oznámení o zakázce a specifikace Č. Typ nesrovnalosti Platné právo/referenční dokument Popis nesrovnalosti Sazba opravy 1. Nezveřejnění

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb. ODPOVÍDAJÍCÍ PŘEDPIS EU Ustanovení. Obsah Celex č. Ustanovení Obsah

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb. ODPOVÍDAJÍCÍ PŘEDPIS EU Ustanovení. Obsah Celex č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004 CS STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. prosince 2004 na žádost České národní banky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

Novinky v soutěžním právu. Svatomartinská konference Brno 9.listopadu místopředseda ÚOHS JUDr. Hynek Brom

Novinky v soutěžním právu. Svatomartinská konference Brno 9.listopadu místopředseda ÚOHS JUDr. Hynek Brom Novinky v soutěžním právu Svatomartinská konference Brno 9.listopadu 2016 1. místopředseda ÚOHS JUDr. Hynek Brom Obsah prezentace 1. Významné případy 2. Judikatura a správní řízení 3. Legislativa 1. Významné

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Czech Republic / Slovakia / Hungary

Czech Republic / Slovakia / Hungary Česká republika / Slovensko / Maďarsko Czech Republic / Slovakia / Hungary www.prkpartners.com Významná tržní síla: srovnání právních úprav Radan Kubr Obsah Úvod do problematiky významné tržní síly Srovnání

Více

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Mgr. Karel Košťál Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma roku v České republice

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

Novela zákona o významné tržní síle

Novela zákona o významné tržní síle Novela zákona o významné tržní síle Jana Zmeškalová Oddělení kontroly tržní síly Svatomartinská konference 10. 11. 2016 Struktura prezentace Novinky ve významné tržní síle rozsudek ve věci Kaufland rozsudek

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

*uohsx001ed5z* UOHSX001ED5Z

*uohsx001ed5z* UOHSX001ED5Z Toto rozhodnutí nabylo právní moci a stalo se vykonatelným dne 23.9.2009 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í *uohsx001ed5z* UOHSX001ED5Z Č.j. R 1/2004-12078/2009/600/IKr

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2015) 214 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2015) 214 final. Rada Evropské unie Brusel 28. května 2015 (OR. en) 9367/15 FISC 53 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 26. května 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

2014, rok změn ve franšízovém právu? JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D.

2014, rok změn ve franšízovém právu? JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D. 2014, rok změn ve franšízovém právu? JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D. Obsah I. změny ve franšízingu v důsledku přijetí NOZ II. oblasti, které zůstaly bez zásadní změny III. oblasti, které zůstaly bez speciální

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Novinky v soutěžním právu: Pohled z České republiky

Novinky v soutěžním právu: Pohled z České republiky Novinky v soutěžním právu: Pohled z České republiky Hynek Brom AKTUÁLNE TRENDY V SLOVENSKOM A EURÓPSKOM SÚŤAŽNOM PRÁVE Bratislava, 18.května 2016 Obsah prezentace 1. Významné případy 2. Soudní přezkum

Více

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon o zadávání veřejných zakázek Zákon o zadávání veřejných zakázek Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení a zdůvodnění veřejné

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2016 COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o společném

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 22.2.2014 Úřední věstník Evropské unie C 51/3 III (Přípravné akty) EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 19. listopadu 2013 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení a zdůvodnění

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby NOVINKY V OBLASTI PROPAGACE A PRODEJE VOLNĚ PRODEJNÝCH LÉČIV A DOPLŇKŮ STRAVY Efektivní právní služby 1 NOVINKY V OBLASTI PROPAGACE A PRODEJE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 2 NÁVRH NOVELY ZÁKONA O LÉČIVECH 3 novela

Více

rozhodnutí č. REM/5/ :

rozhodnutí č. REM/5/ : Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 107 odst. 8 písm. b) bodu 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou Právní úprava 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Právní novinky Deloitte Česká republika. leden 2017

Právní novinky Deloitte Česká republika. leden 2017 Právní novinky Deloitte Česká republika leden 2017 Možnost částečného vyplacení Právní novinky leden 2017 nadměrného odpočtu na DPH 2 Možnost částečného vyplacení nadměrného odpočtu na DPH Bude muset správce

Více

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH?

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? Stručný kontrolní seznam pro malé a střední podniky *) Iniciativa pro férový obchod je národní

Více

Dobrovolně přijímané závazky z aukcí a jejich dopad na trh. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.

Dobrovolně přijímané závazky z aukcí a jejich dopad na trh. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Dobrovolně přijímané závazky z aukcí a jejich dopad na trh Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. O čem se budeme bavit? Vybrané povinnosti mobilních operátorů jako součást výběrového

Více

SOUTĚŽNÍ PRÁVO PRAVIDLA PRO PODNIKY. Seminář 2016

SOUTĚŽNÍ PRÁVO PRAVIDLA PRO PODNIKY. Seminář 2016 SOUTĚŽNÍ PRÁVO PRAVIDLA PRO PODNIKY 1 Seminář 2016 SOUTĚŽNÍ PRÁVO EU Dvě oblasti podle předmětu opatření: Pravidla vztahující se na podniky kartelové dohody (+ jednání ve shodě) zneužití dominantního postavení

Více

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5 Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) Bod 4 V 2 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. Navrhovaný právní předpis Obsah Celex č. Zrušuje se ustanovení

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Návrh poslance Ladislava Šincla na vydání zákona o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky vedené u Union banky, a. s., v konkursu

Více

Č.j. VP/S 36/ V Brně dne 14. srpna 2001

Č.j. VP/S 36/ V Brně dne 14. srpna 2001 Č.j. VP/S 36/01-160 V Brně dne 14. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30. 4. 2001 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

1. Základní identifikační údaje. 2. Cíl návrhu vyhlášky

1. Základní identifikační údaje. 2. Cíl návrhu vyhlášky Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace - RIA SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ zprávy RIA IV. 1. Základní identifikační údaje Název návrhu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví

Více

Článek 1. (2) Konkrétní podmínky, týkající se 10 odst. 1 písm. f) zákona jsou následující:

Článek 1. (2) Konkrétní podmínky, týkající se 10 odst. 1 písm. f) zákona jsou následující: Praha 3. září 2014 Čj. ČTÚ-38 773/2014-610/III. vyř. Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

Č.j.: VP/S 12/ V Brně dne 26. března 2002

Č.j.: VP/S 12/ V Brně dne 26. března 2002 Č.j.: VP/S 12/02-160 V Brně dne 26. března 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30. 1. 2002 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby NEMOCNIČNÍ NÁKUPY A JEJICH EFEKTIVITA aneb tendrování a cenová soutěž v ústavní praxi Kateřina Davidová, advokát Efektivní právní služby 26. června 2014 1 Zákon o veřejných zakázkách Právní minimum pro

Více

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku Co je to veřejná podpora čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Podpory poskytované v jakékoli formě státem

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 17

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 17 Zadavatel: E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČO: 280 85 400 Veřejná zakázka: Elektromontážní práce VN, NN Evidenční číslo VZ: 518107 DODATEČNÉ INFORMACE K

Více

NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Obecný přístup k novému zákonu princip obecné regulace, zákon není návod východiskem směrnice, věcný záměr, výsledky konzultací od obecné části ke speciálním odpovědnost

Více

PŘEDLOHA. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ]

PŘEDLOHA. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu xxx C(2009) yyy PŘEDLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví

Více

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Tzv. euronovela energetického zákona Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Důvody připravované novely 1) implementace unijního práva - směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu MINISTERSTVO FINANCÍ ČR ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA VÝSLEDEK VEŘEJNÉ KONZULTACE Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu 1 VÝSLEDEK VEŘEJNÉ KONZULTACE Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu Ministerstvo

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 17. 6. 2016 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Dne 4. května 2016 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Legislativní změny připravované odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

Legislativní změny připravované odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Legislativní změny připravované odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra 1 část první zlepšení provazby zákona o obcích a občanského zákoníku Dopady občanského zákoníku do zákona o

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

V l á d n í n á v r h,

V l á d n í n á v r h, V l á d n í n á v r h, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Maltou

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Vyjádření vlády České republiky k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení 3 odstavce 1 písmeno b), 3 odstavce 3, 5 odstavce 1 a 7 odstavce

Více

II. ÚS 2924/13. Text judikátu. Exportováno: , 16: , Ústavní soud

II. ÚS 2924/13. Text judikátu.  Exportováno: , 16: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 17. 3. 2017, 16:43 II. ÚS 2924/13 7. 10. 2014, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou

Více

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Petr Križan Praha, 9. září 2010 Pojem a vymezení veřejné podpory Čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU 4 znaky veřejné podpory - podpora

Více

LETTER 8/2016 NEWSLETTER 8/2016. Nové veřejné zakázky

LETTER 8/2016 NEWSLETTER 8/2016. Nové veřejné zakázky LETTER 8/2016 NEWSLETTER 8/2016 Nové veřejné zakázky Nové veřejné zakázky Dne 1. října 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ). Nový zákon zrušil

Více

Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru

Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru Parlament České republiky Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru NÁVRH ZÁKONA O POTRAVINÁCH, PROBLEMATIKA PRODEJE ČESKÝCH POTRAVIN 11. 3. 2014 OBSAH 1. Regulace a obchod 2. Zákon o potravinách

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRÁVU EU. VŠFS Praha 2016

OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRÁVU EU. VŠFS Praha 2016 OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRÁVU EU VŠFS Praha 2016 JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH EU Od 1. ledna 1993 umožňuje EU v rámci vnitřního trhu volný pohyb zboží, volný pohyb osob volný pohyb služeb volný pohyb kapitálu a

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.11.2013 COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1183 Návrh poslanců Ladislava Býčka, Ludvíka Hovorky, Miroslava Kapouna, Miroslava Svobody, Antonína Sýkory a Ladislava Urbana na vydání

Více

ze dne 7. prosince 2009

ze dne 7. prosince 2009 Evropská agentura pro bezpečnost letectví 7. prosince 2009 STANOVISKO Č. 03/2009 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 7. prosince 2009 k nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES)

Více

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 461/2010 ze dne 27. května 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Itálii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice

Více

Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek

Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek Příloha č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek Postihy v případech, že již byla žadateli vyplacena část. Postihy stanovené v této příloze budou používány

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES. ze dne 23. září 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES. ze dne 23. září 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/74/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 80/987/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

Praktické aspekty veřejných zakázek i ve vztahu k zahraničí problematika jediné podané nabídky VLADIMÍR LEVANDOVSKÝ

Praktické aspekty veřejných zakázek i ve vztahu k zahraničí problematika jediné podané nabídky VLADIMÍR LEVANDOVSKÝ KONFERENCE 3. 10. 2013 - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2013/2014 "OD LOSOVAČEK K PODSTŘELENÝM CENÁM" (IV. ročník) Praktické aspekty veřejných zakázek i ve vztahu k zahraničí problematika jediné podané nabídky VLADIMÍR

Více

Právní novinky Deloitte Česká republika. říjen 2017

Právní novinky Deloitte Česká republika. říjen 2017 Právní novinky Deloitte Česká republika říjen 2017 Regulace reklamy na léčivé 2 Reklama bezpochyby patří k nezanedbatelným aspektům téměř každého podnikání. I ta však podléhá veřejnoprávní regulaci obsažené

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

Specifika podnikání ve Francii právní aspekty

Specifika podnikání ve Francii právní aspekty Specifika podnikání ve Francii právní aspekty Mgr. Ondřej Peterka 15. prosince 2009 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Založení společného podniku ve Francii Volný pohyb služeb v rámci

Více

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna názvu a terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení

Více

Významná tržní síla v poločase Brno 12. listopadu 2014

Významná tržní síla v poločase Brno 12. listopadu 2014 Významná tržní síla v poločase Brno 12. listopadu 2014 JUDr. Hynek Brom 1. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Struktura prezentace 1. Regulace významné tržní síly 2. Změna zákona 3. Budoucí

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 45/2006-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 145/2016-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Miloslava Výborného a Mgr.

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 2/2008

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 2/2008 Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 2/2008 Označení stanoviska: Právní předpis: Důsledky porušení povinnosti obecního úřadu informovat o místě, době a o navrženém

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

(dle rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ ze dne , čj. ČTÚ / ) Z odůvodnění:

(dle rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ ze dne , čj. ČTÚ / ) Z odůvodnění: Pokud poskytovatel služeb elektronických komunikací uzavírá se spotřebitelem smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací na dobu určitou, nesmí tato doba při prvním uzavření smlouvy pro danou

Více