Přeji Vám příjemné čtení Evropských právních aktualit a mnoho úspěchů v nadcházejícím roce. Robert Nešpůrek, Partner

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přeji Vám příjemné čtení Evropských právních aktualit a mnoho úspěchů v nadcházejícím roce. Robert Nešpůrek, Partner"

Transkript

1 PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Nejúspěšnější kancelář podle počtu nominací a titulů všech sedmi ročníků soutěže Obsah Minimální inzertní ceny pro internetový prodej 2 Soudní dvůr EU k veřejným zakázkám, volnému pohybu služeb a ochraně pracovníků 5 Evropská Komise vydala Studii o vlivu maloobchodu na hospodářskou soutěž, aneb ďábla hledej v retailu 8 Některé aspekty připravovaných změn právní úpravy pojištění cestovních kanceláří 11 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - tři roky příprav? 14 Aktuality ze světa soutěžního práva 16 Prosinec 2014 Úvodem Vážení klienti a obchodní přátelé, těší mě, že Vám mohu po čase opět nabídnout další vydání Evropských právních aktualit. Věřím, že práce našeho specializovaného týmu zabývajícího se evropským a soutěžním právem Vám stejně jako v předchozích letech přinese spoustu užitečných postřehů a přínosných informací, které Vám třeba zpříjemní chvíle odpočinku v době nadcházejících vánočních svátků. Než Vás upozorním na zajímavé čtení, které jsme pro Vás s kolegy připravili, rád bych Vás seznámil se změnami v našem týmu. Naše řady nedávno obohatil příchod Zuzany Záhumenské a Jiřího Buryana; Zuzana se věnuje obchodnímu a pracovnímu právu se zaměřením na německy mluvící klientelu a Jiří se specializuje na akvizice, právo veřejného sektoru a zejména na soutěžní právo a veřejné zakázky. V současnosti si stále více spotřebitelů pořizuje zboží z pohodlí svého domova v online obchodech a stále více výrobců je tímto způsobem nabízí. Z obou pohledů tak mohou být zajímavé pokusy výrobců o ovlivnění inzertní ceny online prodeje. Robert Neruda a Roman Barinka Vás v úvodním příspěvku seznámí s tím, jak na takové praktiky výrobců pohlíží americké soudy, a se svým předpokladem restriktivní reakce ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komise. S Petrem Kadlecem a Jiřím Buryanem pak nahlédneme do rozhodovací praxe Soudního dvora EU, který aktuálním judikátem opět významně přispěl do prolínající se problematiky veřejných zakázek, ochrany pracovníků a obecných zásad volného pohybu služeb. Další příspěvek z oblasti hospodářské soutěže, který pro Vás připravili Robert Neruda, Ivo Šimeček a Adam Přerovský, se zaměřuje na velmi zajímavá zjištění Evropské komise, k nimž dospěla ve své podrobné analýze o posouzení vlivu maloobchodu na hospodářskou soutěž. Následně Vás Pavel Němeček a Zuzana Záhumenská zasvětí do problematiky související s připravovanou novelizací úpravy povinného pojištění cestovních kanceláří pro případ jejich úpadku. Tento příspěvek je specifický zejména tím, že se může jistou formou dotknout každého z nás. Upozorní Vás především na případná rizika plánované novely, zvýšené nároky kladené na pojišťovny a hrozící snížení zájmu pojišťoven toto pojištění poskytovat. Závěrem spolu s Richardem Otevřelem krátce přibližujeme aktuální situaci týkající se nekonečné přípravy obecného nařízení o ochraně osobních údajů, jehož přijetí je neustále odkládáno, a sadu příspěvků Evropských právních aktualit již tradičně uzavírají novinky ze soutěžního práva připravené Robertem Nerudou a Lenkou Gachovou. Přeji Vám příjemné čtení Evropských právních aktualit a mnoho úspěchů v nadcházejícím roce. Robert Nešpůrek, Partner Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice (2010, 2013) Právnická firma roku v České republice (2011, 2012, 2014) 1. místo v celkovém počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice ( ) mergermarket 1. místo mezi domácími právnickými firmami ( ) EU Legal News (nejen) v oblasti soutěže a regulace Právnická firma roku v kategorii Fúze a akvizice v České republice (2013, 2014) Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství

2 Přípustnost této politiky nebyla zatím v českém ani unijním právu spolehlivě otestována. Minimální inzertní ceny pro internetový prodej Jednou z praktik, jejímž prostřednictvím se výrobci snaží usměrňovat V rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ( ÚOHS ) cenovou politiku svých online distributorů, je určování jednotných nebyl dosud zaznamenán případ, který by se zabýval omezením možnosti inzertních cen pro internetový prodej zboží. Přípustnost této politiky prodejce svobodně uvádět cenu v internetových obchodech, resp. by nebyla zatím v českém ani unijním právu spolehlivě otestována. O to více tuto možnost omezoval jen na unifikovanou doporučenou cenu. Takové vystupuje do popředí potřeba pečlivého ošetření všech soutěžních rizik. rozhodnutí nebylo dosud vydáno ani soudními orgány EU, resp. Evropskou komisí. I. Úvod II. Americké soudy: liberální přístup V souvislosti s rozvojem online obchodu se soutěžní specialisté čím dál častěji setkávají s dotazy výrobců, do jaké míry mohou usměrňovat Problematika určování minimální inzertní ceny pro internetový prodej prodejní politiku svých online distributorů. Výrobci mnohdy preferují, aby (Internet Minimum Advertisement Price; IMAP ) byla v nedávné minulosti distributoři poskytovali zákazníkům předprodejní služby (poradenství předmětem některých rozsudků (nižších) soudů v USA. Tady je možné při výběru, montáž, zaškolení apod.), popř. poprodejní služby (servis poukázat na případ Worldhomecenter.com 1, v němž Oblastní soud státu apod.). Tito distributoři jsou však nuceni prodávat zboží za vyšší ceny, New York konstatoval, že požadavek dodavatele, aby odběratel na svých což zhoršuje jejich situaci v cenové soutěži s provozovateli e-shopů, kteří internetových stránkách uváděl minimální inzertní cenu, je samostatným žádné služby neposkytují a mohou zboží nabízet za nižší ceny. institutem a není totožný s dohodami o dodržování cen pro další prodej s tím, že za určitých okolností může být toto jednání povoleno. Jedním ze způsobů, jímž se výrobci snaží ovlivňovat obchodní politiku svých distributorů, je stanovování tzv. jednotných inzertních cen pro Nadepsaný soud uvedl, že na rozdíl od předchozích případů, ve kterých online prodej. Tato metoda spočívá v tom, že distributoři na základě byla IMAP sjednána s cílem omezit ceny pro další prodej, měl v tomto dohody s výrobcem uvádějí na svých internetových stránkách jednotnou případě prodejce k dispozici několik způsobů, jak sjednat se zákazníkem cenu určenou výrobcem s tím, že cenu, za kterou zboží zákazníkovi ve nižší (resp. jinou) cenu. Dodavatel totiž ve svých obchodních podmínkách skutečnosti prodají, jsou oprávněni stanovit nezávisle bez jakéhokoli uváděl, že prodejce může nabízet zákazníkům možnost sjednat si ovlivňování ze strany výrobce. prostřednictvím telefonu nebo u cenu nižší než inzertní. Vedle toho 1 United States District Court, rozsudek ve věci No. 10 Civ Worldhomecenter.com, Inc. v. Franke Consumer Products, Inc. ze dne 22. června EU Legal News 2

3 Mohlo by určování inzertních cen vést k omezení cenové konkurence? mohl prodejce nabízet slevové kupóny, na jejichž základě zákazník mohl při platbě za zboží uplatnit a získat slevu z inzertní ceny zboží. Nadepsaný soud uzavřel, že dodavatel nabídl prodejci několik způsobů, jak se od doporučené inzertní ceny odchýlit, a neuznal argument, že inzertní cena je pro internetové obchody automaticky cenou prodejní. Podle soudu dodavatel tímto způsobem nereguloval prodejní cenu jako u dohod o dodržování cen pro další prodej, ale pouze cenu inzertní, proto neshledal toto ustanovení jako protisoutěžní. Z dosavadní praxe v USA tedy vyplývá, že v situaci, kdy provozovatel e-shopu bude mít možnost sjednat se svými online zákazníky jinou než vizualizovanou inzertní cenu, nepředstavuje daná obchodní praktika nedovolené určování cen pro další prodej. Možnost cenové soutěže mezi jednotlivými provozovateli e-shopů zůstává zachována a jejich zákazníci mají i nadále možnost zvolit si takového dodavatele, jehož cena je pro ně nejvýhodnější. III. Česká praxe: nejasná pozice institut resale price maintenance širokým, resp. stále se rozšiřujícím způsobem, a zahrnují pod něj řadu praktik, které jakkoli mohou nominálně umožňovat prodejcům volné určování cen pro další prodej vedou ve svých faktických důsledcích k omezení cenové konkurence a ke sjednocení cenové hladiny. V této souvislosti dle našeho názoru existuje bohužel riziko, že určování jednotných inzertních cen pro online prodej by mohlo ve svých důsledcích nepřímo vést k omezení cenové konkurence mezi provozovateli e-shopů, popř. k faktickému znevýhodnění internetových prodejů vůči prodejům v kamenných prodejnách. Neopominutelnou okolností přitom je, že tento vývoj by byl objektivně mimo sféru vlivu výrobce, což by však nic neměnilo na jeho případné právní odpovědnosti. I kdyby totiž provozovatelé e-shopů na svých stránkách ve spojení s inzertní cenou uváděli, že tato cena je pouze doporučená a nevylučuje sjednání ceny nižší, je otázkou, do jaké míry by zákazníci aktivně iniciovali jednání o cenách a jaké dopady by tato jejich aktivita, nebo naopak pasivita, měla na výslednou cenovou úroveň. V této souvislosti je však třeba podotknout, že aplikace konceptu resale price maintenance ze strany amerických soudů je výrazně liberální a nelze ji, dle našeho názoru, mechanicky přenášet do kontextu tuzemského, popř. unijního soutěžního práva. ÚOHS ani soudní orgány EU se k této otázce ve své rozhodovací praxi zatím nevyjádřily. Jakkoli nelze předvídat, jak by tuto otázku v budoucnu posoudily, není vyloučeno, že shora popsaný liberální přístup amerických soudů by neakceptovaly a zaujaly by přístup výrazně odlišný. Dle našeho názoru nelze pominout riziko, že vzhledem k tradiční podobě online nákupů, kdy inzerovaná cena je de facto cenou prodejní a nepodléhá dalšímu vyjednávání, by tento psychologický stereotyp iniciativu k dalšímu jednání významně omezoval. Jinými slovy řečeno, i pokud by reklamní sdělení na internetu obsahovalo upozornění, že tato cena není konečná, nemuseli by zákazníci z různých důvodů toto sdělení zaregistrovat, mohli jej přehlédnout, nevěnovat mu dostatečnou pozornost, resp. by mu nemuseli přikládat dostatečnou váhu. Pro ÚOHS, jakož i Komisi a soutěžní orgány řady členských států EU, je zatím charakteristický spíše restriktivní přístup, v jehož rámci vykládají V takovém případě by zákazníci nevyvíjeli na prodejce žádný tlak na snížení ceny, u většiny provozovatelů e-shopů by nakupovali za inzertní EU Legal News 3

4 Určování Robert Neruda Partner jednotných inzertních cen pro online prodej je potencionálně rizikovou politikou. Roman Barinka Advokát cenu, což by mělo za následek ustavení jednotné cenové hladiny a vyloučení (či omezení) cenové konkurence. V takové situaci by tudíž existovalo významné riziko, že ÚOHS danou obchodní praktiku posoudí jako dohodu o nepřímém určení pevné ceny pro další prodej ve smyslu 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. IV. První eurovlaštovka: britský precedent Obdobně restriktivní přístup zaujal v dubnu 2014 britský soutěžní úřad, který shledal jako protisoutěžní praktiku společnosti Pride Mobility Products Limited, výrobce vozítek pro handicapované, která svým online distributorům určovala, že (některé) její výrobky nesmějí na svých stránkách inzerovat za cenu nižší, než byla doporučená cena pro další prodej. 2 Ačkoli dealeři mohli na svých stránkách uvádět sdělení, že je zákazníci mohou kontaktovat ( em nebo telefonicky) za účelem sjednání nejlepší ceny (best price resp. value price), úřad konstatoval, že tato obchodní politika měla za cíl (a ve svých důsledcích též vedla k) omezení cenové transparentnosti a soutěže mezi distributory (která již byla v rámci daného systému selektivní distribuce významně omezena). Nadto v rámci šetření bylo prokázáno, že doporučené prodejní ceny byly stanoveny na velmi vysoké úrovni, která byla zcela svévolná a zdaleka neodpovídala reálné ekonomické hodnotě produktů. To vedlo na straně prodejců k masivním slevám (50 až 70 %). Vzhledem k tomu, že doporučená prodejní cena běžně reflektuje reálnou ekonomickou hodnotu produktu, ani poskytování slev z přemrštěné doporučené ceny údajně nezaručovalo zákazníkům, že jejich jednání s prodejci jim zajistí výhodnou cenu (bargain deal). Nadto, dle názoru soutěžního úřadu i malá sleva stačila k tomu, aby (handicapovaný) zájemce upustil od dalšího srovnávání cen, což dále omezovalo soutěžní tlak na prodejce. S ohledem na tyto okolnosti britský soutěžní úřad uzavřel, že daná praktika v posuzovaném případě nepřípustně omezovala cenovou soutěž mezi distributory a označil ji za protisoutěžní. V. Závěr Jak ze shora uvedeného vyplývá, určování jednotných inzertních cen pro online prodej je potenciálně rizikovou politikou. Výrobce, který o jejím uplatňování uvažuje, by v zájmu vyloučení odpovědnosti měl prokázat, že tato praktika ve svých důsledcích vede k ekonomickým přínosům, které převažují nad jejími negativními důsledky. Za tím účelem by však výrobce měl být schopen prokázat, že stanovení jednotné inzertní ceny pro internetový prodej je nezbytné, aby zajistilo dostatečné prostředky pro poskytování souvisejících služeb a dostatečnou pobídku k překonání parazitního jednání online prodejců. V každém případě lze doporučit, aby obchodní politika spočívající v určování jednotných inzertních cen byla v zájmu vyloučení všech soutěžních rizik předem pečlivě posouzena. 2 Srov. rozhodnutí Office of Fair Trading ze dne 27. dubna 2014 ve věci Pride Mobility Products Limited čj. CE/ EU Legal News 4

5 Ochrana pracovníků nesmí sloužit jako skrytá překážka volného pohybu služeb. Soudní dvůr EU k veřejným zakázkám, volnému pohybu služeb a ochraně pracovníků Zadavatelé veřejných zakázek nesmí v zadávacích podmínkách požadovat, aby zaměstnanci (sub)dodavatelů dostávali za práci na zakázce minimální mzdu platnou v zemi zadavatele, pokud tuto práci vykonávají v jiném členském státě EU. Takový požadavek znevýhodňuje (sub)dodavatele z jiných členských států s nižšími životními náklady a nižší minimální mzdou. Z toho důvodu není tento požadavek slučitelný s volným pohybem služeb. Soudní dvůr Evropské unie ( SDEU ) nedávným rozsudkem Bundesdruckerei GmbH v. Stadt Dortmund 1 ze dne opět promluvil k celoevropské debatě započaté rozhodnutím ve věci Rüffert, 2 která se dotýká problematiky veřejných zakázek, ochrany pracovníků a obecných zásad volného pohybu služeb. Jádrem diskuze je vážení dvou základních principů. Na jedné straně pomyslných vah je svoboda pohybu služeb a na straně druhé (tvrzená) ochrana pracovníků. SDEU posledním rozsudkem rozvedl předchozí rozhodovací praxi a potvrdil, že ochrana pracovníků nesmí sloužit jako skrytá překážka volného pohybu služeb, a to konkrétně v přístupu k veřejným zakázkám. Pokusíme se závěry z obou citovaných rozhodnutí (a související celoevropské debaty) stručně shrnout. Vzhledem ke komplikovanosti problematiky však toto shrnutí nemůže být komplexní a postihnout detaily podobných budoucích situací. V obou citovaných případech byla řešena obdobná otázka. O veřejnou zakázku zadávanou německým zadavatelem měli zájem polští (sub)dodavatelé. Ti byli schopni nabídnout plnění za nižší ceny, a to díky nižším platovým podmínkám oproti německé úrovni. Případ Bundesdruckerei se týkal právního předpisu, který stanovil, že některé veřejné zakázky na služby lze zadat pouze podnikům, které při předložení nabídky akceptují závazek vyplácet svým pracovníkům stanovenou minimální mzdu. V případě Rüffert šlo o situaci, kdy právní předpis stanovil obdobný požadavek zadat veřejnou zakázku na stavební práce pouze dodavateli, který se zaváže dodržovat minimální mzdu dle příslušné kolektivní smlouvy platné pro oblast stavebnictví. 1 Rozhodnutí ve věci C-549/13 (Bundesdruckerei) ze dne 18. září Rozhodnutí ve věci C 346/06 (Rüffert) ze dne 3. dubna EU Legal News 5

6 Na jedné straně pomyslných vah je svoboda pohybu služeb a na straně druhé ochrana pracovníků. Cílem obou předpisů bylo zajistit, aby byl vyloučen sociální dumping a aby nebyli znevýhodněni dodavatelé, kteří poskytují svým pracovníkům přiměřenou (minimální) mzdu. Lze zde hovořit i o vyloučení tzv. wage competition mezi jednotlivými členskými státy. Tento postup by ale mohl sloužit jako znevýhodnění zahraničních dodavatelů oproti těm německým, tj. jako jakési ochranářské pravidlo pro účely veřejných zakázek. Je tento postup správný? Článek 56 Smlouvy o fungování EU zakazuje omezení volného pohybu služeb v rámci EU pro státní příslušníky členských států, kteří podnikají v jiném státě EU, než se nachází příjemce služeb. Z ustálené judikatury vyplývá, že tento článek nevyžaduje pouze vyloučení jakékoliv diskriminace poskytovatele služeb usazeného v jiném členském státě z důvodu jeho státní příslušnosti, ale také odstranění jakéhokoliv omezení v poskytování takových služeb. To platí, i když se omezení použije bez rozdílu na vnitrostátní poskytovatele a na poskytovatele z jiných členských států. Podstatné je, pokud může znemožnit, ztížit nebo učinit méně atraktivními činnosti poskytovatele usazeného v jiném členském státě, ve kterém legálně poskytuje podobné služby. 3 poskytování služeb osobami nebo podniky usazenými v jiných členských státech, jestliže způsobuje dodatečné výdaje a administrativní a hospodářskou zátěž. 4 Může však existovat obhajitelná výjimka z článku 56, a to např. pro oblast zadávání veřejných zakázek? Z rozsudku Rüffert vyplývá, že vnitrostátní opatření vyžadující vyplácení stanovené minimální mzdy může znamenat překážku volného pohybu, ale může být v zásadě odůvodněno cílem ochrany pracovníků. Soud však druhým dechem dodal, že se v tomto konkrétním případě nejedná o odůvodnitelnou výjimku. Podle SDEU je diskriminační, že se výše uvedený předpis vztahuje pouze na oblast veřejných zakázek, a nikoliv na všechny stavební práce. Stejně problematickým SDEU označuje i fakt, že minimální mzda byla vyjednána pomocí kolektivní smlouvy jen pro oblast stavebnictví. Jinými slovy lze shrnout, že SDEU nepovažoval daný požadavek na minimální mzdu za ospravedlnitelný, jelikož se nevztahoval ani na všechny německé pracovníky. Pokud by ovšem existoval obecně platný celostátní předpis určující minimální mzdu s cílem ochrany pracovníků, bylo by jej možné považovat za odůvodnitelnou výjimku překážky svobody volného pohybu služeb. V tomto ohledu je vhodné upřesnit, že SDEU již rozhodl, že použití vnitrostátních právních předpisů přijímajícího členského státu na poskytovatele služeb může znemožnit, ztížit nebo učinit méně atraktivním Recentní rozhodnutí Bundesdruckerei případ Rüffert rozvíjí. Rüffert totiž řešil situaci, kdy byl předmět plnění veřejné zakázky (stavební práce) na německém území (tedy mimo zemi původu subdodavatele). Oproti 3 Rozhodnutí ve věci C-490/04 (Komise v. Německo) ze dne 18. července Rozhodnutí ve věci C-60/03 (Wolff & Müller) ze dne 12. října EU Legal News 6

7 Obě rozhodnutí usnadní dodavatelům z členských států EU přístup k veřejným zakázkám. tomu jádrem sporu Bundesdruckerei bylo, zda lze po polském podniku spravedlivě požadovat, aby vyplácel svým pracovníkům německou minimální mzdu, když se předmět veřejné zakázky plnil na polském území. Je nutné uvést, že předmětem plnění veřejné zakázky v případu Bundesdruckerei byla digitalizace dokumentů a konverze dat pro oddělení urbanistické koncepce města. Jedná se tedy o činnost, která může být plněna z kteréhokoliv místa, nehledě na státní hranice. SDEU se argumentací odkázal na případ Rüffert a zopakoval, že takové vnitrostátní opatření není způsobilé dosáhnout cíle ochrany pracovníků. V daném případě totiž nebyla ochrana pracovníků formou německé minimální mzdy ospravedlnitelná, jelikož daní pracovníci měli při plnění zakázky působit v Polsku za místní životní náklady (tj. nikoliv za vyšší životní náklady v Německu). Soud v Bundesdruckerei výslovně konstatoval, že takový požadavek zbavuje (sub)dodavatele se sídlem v Polsku možnosti využít konkurenční výhody plynoucí z rozdílů existujících mezi danou výší mezd, jde totiž nad rámec toho, co je nezbytné k zajištění dosažení cíle ochrany pracovníků. Oba případy mají také návaznost na směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. 5 Obě rozhodnutí SDEU lze totiž interpretovat také tím způsobem, že veřejní zadavatelé nesmí v rámci veřejných zakázek uvádět požadavky jdoucí nad rámec pravidel stanovených v této směrnici. Směrnice tedy dostatečně stanoví podmínky ochrany pracovníků vysílaných do jiných zemí a požadavky jdoucí nad její rámec již nejsou ospravedlnitelné. Takové požadavky by totiž mohly být chápány jako neospravedlnitelná skrytá diskriminace dodavatelů z jiných členských států, resp. jako překážka volného pohybu služeb. Dle SDEU navíc nelze apriori odsuzovat, pokud dodavatelé ve veřejných zakázkách těží z nižší platové úrovně pracovníků ve svém členském státě. Naopak, tato konkurenční výhoda je považována za přínos v rámci evropské integrace. Obě rozhodnutí tak ve výsledku usnadní dodavatelům zejména z nových členských států EU přístup k veřejným zakázkám ve státech původní evropské patnáctky. Petr Kadlec Partner Jiří Buryan Senior advokát Z tohoto důvodu je požadavek na vyplácení minimální hodinové mzdy dle německé úpravy neslučitelný se zásadou volného pohybu služeb. 5 Úř. věst. 1997, L 18, s. 1; Zvl. vyd. 05/02, s EU Legal News 7

8 Koncentrace maloobchodníků se obecně zvýšila ve všech členských státech EU. Evropská Komise vydala Studii o vlivu maloobchodu na hospodářskou soutěž, aneb ďábla hledej v retailu Evropská Komise ( Komise ) v září vydala podrobnou analýzu 1 posouzení vlivu moderních maloobchodních řetězců na hospodářskou soutěž se zaměřením na možnost inovací a výběru pro konečného spotřebitele v potravinářském sektoru ( Studie ). Ze Studie vyplývá, že negativní dopad na hospodářskou soutěž nebyl zjištěn a že existující problémy, se kterými se oblast potravinářského retailu potýká, nejsou nezbytně spojeny s principy regulace hospodářské soutěže, resp. že k řešení existujících problémů není antitrustové právo nejvhodnějším nástrojem. K vypracování Studie Komise přistoupila s ohledem na četné stížnosti poukazující na problémy v oblasti maloobchodního prodeje potravin. V těchto stížnostech si dodavatelé, podle informací od zástupce Komise, stěžovali na zneužívání rostoucí tržní síly obchodních řetězců v rámci obchodních jednání a jeho dopady na dodavatele a spotřebitele. Komise se v prováděné analýze specificky zaměřila na otázky dopadu existence a chování maloobchodních řetězců na inovace a sortiment produktů. Podle stížností dodavatelů totiž velké řetězce jednostranně a retroaktivně mění smluvní ceny a vytvářejí tlak na dodavatele tím, že je kupříkladu nutí nést náklady za neprodané zboží nebo reklamní kampaně. V důsledku těchto praktik mají dodavatelé údajně méně prostředků na vývoj nových produktů, což má vést ke snížení možnosti výběru pro spotřebitele a snížení míry inovací v rámci potravinářského sektoru. Studie je svým způsobem jedinečná vzhledem k rozsahu zkoumaných dat a posuzovaných zemí. V rámci Studie bylo zkoumáno 23 různých produktových kategorií, což představuje více než různých produktů v časovém horizontu 8 let (od roku 2004 do 2012), se zahrnutím co nejširšího počtu členských států EU. Studie nezkoumá situaci na vysoce koncentrovaných trzích, na kterých působí pouze dva nebo tři potravinové řetězce, jak je tomu například ve Finsku nebo v Baltských státech. Pokud jde o faktické trendy, ze Studie vyplývá, že koncentrace maloobchodníků se obecně zvýšila ve všech členských státech EU. Zásluhu na tom má rozvoj moderního prodejního kanálu (angl. modern trade - supermarkety, hypermarkety a diskonty s centralizovaným 1 Studie Evropské komise ze září 2014 dostupná na: EU Legal News 8

9 Vyjednávací síla řetězců nebo dodavatelů nemá negativní dopad na inovace ani na možnost výběru pro spotřebitele. distribučním systémem zahrnující moderní logistiku). Studie rovněž uvádí, že se obecně zvýšil význam nákupních aliancí, díky kterým mohou maloobchodníci získat lepší podmínky při jednání s dodavateli, jelikož disponují větší vyjednávací silou vůči dodavatelům. Jak však uvádí sám zástupce Komise, existence nákupních aliancí nemusí být nutně negativním krokem. Studie se rovněž zabývala významem tzv. privátních značek maloobchodních řetězců a jejich dopadem na soutěž. V této souvislosti bylo zjištěno, že existence privátních značek obecně nemá vliv na inovace a možnost výběru pro spotřebitele. Tak tomu může být pouze v případech, kdy privátní značky dosahují v dané produktové kategorii většinového podílu. Pokud jde o obavy z rostoucí vyjednávací síly maloobchodních řetězců, Komise připouští, že v některých oblastech výrobků je maloobchodní sektor výrazně koncentrovanější než strana nabídky (např. sýry, mražené výrobky, zavařená zelenina). Nicméně v mnoha oblastech je nabídková strana trhu daleko více koncentrovaná než strana poptávková, a vyjednávací síla je tak spíše v rukou dodavatelů (např. dětská výživa, káva, cereálie). Studie uvádí, že ve více než v polovině zkoumaných produktových kategorií je nabídková strana trhu koncentrovanější. Tvůrci Studie tak docházejí k závěru, že na průměrně koncentrovaném trhu nemá vyjednávací síla řetězců nebo dodavatelů negativní dopad na inovace ani na možnost výběru pro spotřebitele, a tudíž nevede k omezení hospodářské soutěže. Studie dokonce naznačuje, že silnější vyjednávací síla řetězců vůči dodavatelům může v některých případech dokonce vést k podpoře inovací a k širšímu výběru pro spotřebitele. Alexander Italianer, generální ředitel Evropské komise pro hospodářskou soutěž, ve svém projevu 2 při příležitosti zveřejnění Studie na základě těchto závěrů naznačil, že obava z významné vyjednávací síly maloobchodních řetězců a jejího možného zneužívání na úkor dodavatelů není ani tak problémem, kterým by se mělo zabývat soutěžní právo (to se může zabývat jen dopady na celkové fungování trhu), ale týká se spíše poctivého obchodního styku. K jeho ochraně by měly sloužit jiné instrumenty, pomocí nichž lze vzniklé problémy řešit daleko efektivněji, jako například smluvní právo, úprava poctivého obchodního styku nebo specifické normy dopadající na ekonomickou závislost a větší vyjednávací sílu. Pozornost soutěžních úřadů tak v praxi směřuje k problémům souvisejícím s nákupními aliancemi a tzv. Most Favoured Nation klauzulemi. V případě 2 Projev Alexandra Italianera dostupný na: EU Legal News 9

10 Existence Robert Neruda Partner nákupních aliancí nemusí být nutně negativním krokem. nákupních aliancí se část odběratelů spojuje za účelem vyjednání lepších podmínek na dodavateli. Za předpokladu, že nákupní aliance čelí dostatečné konkurenci ze strany ostatních odběratelů, je velice pravděpodobné, že členové nákupní aliance přenesou nižší cenu plynoucí z jednání s dodavateli na spotřebitele. Nicméně pokud je konkurence nákupní aliance slabá nebo žádná, je velmi málo pravděpodobné, že její členové budou ochotni snižovat ceny produktů. V odběratelskododavatelských vztazích se také často vyskytují tzv. Most Favoured Nation klauzule spočívající v závazku dodavatele nabídnout konkrétnímu odběrateli zboží za nejlepší cenu, kterou tento dodavatel nabízí ostatním odběratelům. Problémem je, že toto jednání může vést v konečném důsledku k unifikaci cen na trhu a k vyloučení hospodářské soutěže s ohledem na daný produkt. Závěry Studie jsou zajímavé s ohledem na rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ( ÚOHS ) v oblasti zneužití významné tržní síly. Úprava zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití ( ZVTS ), vychází z předpokladu, že jednání odběratele z pozice významné tržní síly se dostává do rozporu se zákonnými pravidly, pokud vede k narušení hospodářské soutěže. Bude tedy zajímavé sledovat, zda ÚOHS závěry Studie bude brát v úvahu, případně jak se k nim postaví v rámci své rozhodovací činnosti. Je rovněž otázkou, zda a jakým způsobem se závěry Studie projeví na právě vrcholící přípravě novely ZVTS, který bývá mnohými označován za bič na potravinové řetězce. Původní text novely byl připraven na půdě samotného ÚOHS a následně poupraven v meziresortním připomínkovém řízení. Navrhované znění bylo přitom podrobeno výrazné kritice zejména z řad potravinových řetězců. Byla mimo jiné otevřena otázka, zda je veřejnoprávní regulace odběratelsko-dodavatelských vztahů v podobě ZVTS vůbec nezbytná k dosažení adekvátní ochrany slabších smluvních stran a zda k zajištění ochrany dodavatelů nepostačí standardní nástroje soukromého práva doplněné o klasické soutěžněprávní instituty. Jak bylo výše uvedeno, ze závěrů Studie a doplňujících komentářů Alexandra Italianera lze usuzovat, že samotná Komise se kloní spíše k této druhé variantě. Bude proto zajímavé sledovat, zda český zákonodárce bude závěry Studie ve svých dalších krocích skutečně reflektovat. O dalším vývoji v této oblasti Vás budeme informovat. Ivo Šimeček Advokát Adam Přerovský Advokátní koncipient EU Legal News 10

11 Cílem novely je zejména v maximální možné míře zamezit podpojišťování cestovních kanceláří. Některé aspekty připravovaných změn právní úpravy pojištění cestovních kanceláří Poslanecká sněmovna v současnosti projednává vládní návrh novely zákona o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu 1 ( ZCR ), jejímž cílem podle důvodové zprávy 2 ( Důvodová zpráva ) je mimo jiné sladit terminologii ZCR s terminologií nového občanského zákoníku 3 ( NOZ ) a zpřesnit ustanovení týkající se pojištění pro případ úpadku cestovních kanceláří tak, aby do budoucna bylo v maximální možné míře zamezeno podpojišťování cestovních kanceláří ( Novela ). 4 Právní úprava povinného pojištění cestovních kanceláří pro případ úpadku, obsažená v ZCR, je výrazem implementace evropské směrnice o souborných službách 5 ( Směrnice ), zejména jejího článku 7, podle něhož je organizátor nebo prodejce zájezdu povinen (zákazníkovi resp., dle terminologie Směrnice, spotřebiteli) předložit dostatečné záruky pro zajištění vrácení vložených prostředků a pro návrat spotřebitele v případě platební neschopnosti nebo úpadku. Jak dokumentují i některé medializované případy z posledních let, z nichž zřejmě nejvíc rezonovaly okolnosti provázející úpadek cestovní kanceláře Parkam Holidays v roce 2011, ukázal se v praxi přinejmenším problematickým způsob, kterým se český zákonodárce v rámci ZCR vypořádal s provedením implicitního požadavku Směrnice, aby bylo zajištěno úplné uspokojení nároků zákazníků cestovních kanceláří. Za stávajícího znění ZCR je cestovní kancelář povinna uzavřít pojištění pro případ, že z důvodu svého úpadku nebude schopna zcela splnit své povinnosti ze smlouvy o zájezdu, přičemž pojištění se musí vztahovat na veškeré zájezdy prodané po dobu platnosti pojistné smlouvy. Pojistná částka přitom nesmí být nižší než 30 % ročních plánovaných tržeb z prodeje zájezdů, či (pokud je tato částka vyšší) 30 % tržeb z prodeje zájezdů za předchozí rok. Praktické problémy však nastaly v případech, kdy pojištění, ač jinak sjednáno v souladu s výše uvedenými požadavky ZCR, pro pokrytí veškerých nároků zákazníků v konkrétním případě fakticky nepostačovalo. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ( MMR ) zastává názor, že pojišťovny musí na základě ZCR hradit nároky zákazníků cestovní kanceláře v plné výši, a to bez ohledu na sjednanou pojistnou částku. V Důvodové zprávě k tomuto uvádí, že ZCR již ve svém stávajícím znění Směrnici implementuje zcela dostatečně, přičemž za použití eurokonformního výkladu nelze dospět k jinému závěru, než že jsou to pojišťovny, kdo je povinen plně pokrýt nároky zákazníků na vrácení vložených finančních prostředků, a je tedy jejich věcí sjednat pojištění odpovídajícím způsobem na pojistnou částku, která pro tyto účely bude fakticky dostačující. Tento postoj MMR je pochopitelný, protože opačný 1 Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 4 Sněmovní tisk 276/0, novela ZCR. 5 Směrnice Rady č. 90/314/EHS ze dne , o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy. EU Legal News 11

EU LEGAL NEWS OBSAH. (nejen) v oblasti soutěže a regulace PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA. Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem

EU LEGAL NEWS OBSAH. (nejen) v oblasti soutěže a regulace PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA. Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem EU LEGAL NEWS K V Ě T E N 2 0 1 3 (nejen) v oblasti soutěže a regulace Vážení klienti, mám to potěšení Vás znovu

Více

EU Legal News 06/2015

EU Legal News 06/2015 PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Červen 2015 EU Legal News (nejen) v oblasti soutěže a regulace Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství Obsah Úvodem Tichá revoluce

Více

EU LEGAL NEWS OBSAH BŘEZEN 2011. (nejen) v oblasti soutěže a regulace PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

EU LEGAL NEWS OBSAH BŘEZEN 2011. (nejen) v oblasti soutěže a regulace PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česká a slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem EU LEGAL NEWS BŘEZEN 2011 (nejen) v oblasti soutěže a regulace Vážení klienti, dovolte, abych Vám představil nové

Více

léto se přiblížilo mílovými kroky a my Vám těsně před jeho nástupem nabízíme další čtení o novinkách z oblasti práva EU.

léto se přiblížilo mílovými kroky a my Vám těsně před jeho nástupem nabízíme další čtení o novinkách z oblasti práva EU. PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česká a slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem EU LEGAL NEWS ČERVEN 2011 (nejen) v oblasti soutěže a regulace Vážení klienti a obchodní přátelé, léto se přiblížilo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH

Více

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 III. Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 I. Úvod Dne 15. března 1962 americký prezident John Fitzgerald Kennedy ve svém prohlášení adresovaném Americkému kongresu kromě jiného prohlásil, že spotřebiteli

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

Úvodní slovo předsedy... 3. Hospodářská soutěž... 5. Veřejné zakázky a koncese... 13. Významná tržní síla... 23. Veřejná podpora...

Úvodní slovo předsedy... 3. Hospodářská soutěž... 5. Veřejné zakázky a koncese... 13. Významná tržní síla... 23. Veřejná podpora... OBSAH Úvodní slovo předsedy... 3 Hospodářská soutěž... 5 Veřejné zakázky a koncese... 13 Významná tržní síla... 23 Veřejná podpora... 25 Mezinárodní spolupráce... 29 Lidské zdroje a informační činnost...

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o právech spotřebitelů {SEK(2008) 2544} {SEK(2008) 2545} {SEK(2008) 2547}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o právech spotřebitelů {SEK(2008) 2544} {SEK(2008) 2545} {SEK(2008) 2547} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.10.2008 KOM(2008) 614 v konečném znění 2008/0196 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o právech spotřebitelů {SEK(2008) 2544} {SEK(2008)

Více

informační list č. 2 / 2008 únor 2008 úřad pro ochranu hospodářské soutěže

informační list č. 2 / 2008 únor 2008 úřad pro ochranu hospodářské soutěže Soutěžní advokacie informační list č. 2 / 2008 únor 2008 úřad pro ochranu hospodářské soutěže soutěžní advokacie OBSAH Alternativní řešení soutěžních problémů má význam............................. 3 Soutěžní

Více

Dohody o určování cen pro další prodej

Dohody o určování cen pro další prodej ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE informační list č. / 009 květen 009 Dohody o určování cen pro další prodej úřad pro ochranu hospodářské soutěže Dohody o určování cen pro další prodej OBSAH Úvodní

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách. (Text s významem pro EHP)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.7.2013 COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách

Více

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU III. BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU 1. Úvod Bílá kniha o elektronickém obchodu je základním vládním dokumentem v oblasti podpory elektronického obchodu. Prezentuje vizi rozvoje elektronického obchodu

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

Právní aktuality / Legal update

Právní aktuality / Legal update PRK Partners advokátní kancelář / attorneys at law Právní aktuality / Legal update Říjen / October 2009 Obsah / Content Obchodní právo / Commercial Právo nemovitostí / Real Estate Bankovnictví / Banking

Více

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail únor 2008 Horizonty Čtvrtletník pro top management MALOOBCHOD Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail Účetní a daňové aspekty dodavatelských bonusů

Více

ZELENÁ KNIHA. Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu. (Text s významem pro EHP)

ZELENÁ KNIHA. Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.1.2012 KOM(2011) 941 v konečném znění ZELENÁ KNIHA Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu (Text s

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část - 12 - IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část - 12 - IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 12 - IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Ve vztahu k evidenční povinnosti daňových subjektů obsahuje současná právní úprava celou řadu norem, které ukládají povinným

Více

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2002 LEDEN - Nabylo právní moci rozhodnutí, kterým ÚOHS uložil pokutu sto tisíc korun Ministerstvu dopravy a spojů za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek v případě zkušebních

Více

ROZHOVOR S PŘEDSEDOU ÚOHS MARTINEM PECINOU

ROZHOVOR S PŘEDSEDOU ÚOHS MARTINEM PECINOU ROZHOVOR S PŘEDSEDOU ÚOHS MARTINEM PECINOU 3 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v tomto informačním listu zveřejňuje novou verzi tzv. Leniency programu, která vstoupila v platnost v červnu 2007.

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí ( 1 )... 1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí ( 1 )... 1 Úřední věstník Evropské unie ISSN 1977-0626 L 94 České vydání Právní předpisy Svazek 57 28. března 2014 Obsah I Legislativní akty SMĚRNICE Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 Jan Žůrek: Existuje vůbec optimální daňový systém? Dále v tomto vydání: Základ daně z příjmů právnických osob Návrh směrnice právě předložen Novinky

Více

ORIZONTY V čele Evropské unie Zaměřeno na DPH Převodní ceny

ORIZONTY V čele Evropské unie Zaměřeno na DPH Převodní ceny říjen 2009 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY daňové poradenství V čele Evropské unie Jak jsme (s)ladili daně v Evropě Zaměřeno na DPH Významné změny v DPH od 1. ledna 2010 Nálezy kontrol finančního

Více