Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 lčíslo 12 l

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 lčíslo 12 l16. 12. 2009"

Transkript

1 Vážení spouobčané, rok se s rokem seše a my, překvapeni rychostí pynutí času, opět biancujeme a zamýšíme se nad věcmi příštími. Letošní rok by poněkud zváštní. Pada váda a skupina náhradníků s mandátem do podzimních voeb, které nebyy, dostaa rok a těší se neobvyke vysoké podpoře. Naší země se dotka světová hospodářská krize, ae jsme na tom stáe ještě nejépe z ceého bývaého východního boku. Jdemei po příčinách, je to snad tím, že by potačen hašteřivý viv poitiky na chod státu a vzniká dojem, že se vádne a rozhoduje prakticky. Také na komunání, tedy naší, úrovni můžeme vidět změny k epšímu. To jsme si ae přái vždycky v obci či ve městě by nikdy neměy být měřítkem úspěšnosti či neúspěšnosti rádoby vítězné boje stran a hnutí, ae spokojenost obyvate našich spouobčanů. Určitá repubiková anomáie, kterou je v Jihomoravském kraji praktikovaná veká koaice, nese snad i zde své ovoce. Loni jsem kritizova pomaý postup čerpání evropských peněz, zaviněný především českými úředníky na nejvyšších místech, kteří jsou obecně největší překážkou pružnosti ceého dotačního systému. Moravskému Krumovu však žádná újma nevznika, ae spíše naopak. Každá žádost o dotaci musí být totiž dopněna jednak projektem, jednak stavebním povoením. V našem městě nic takového nebyo. Proto jsme se od začátku našeho voebního období zaměřii na přípravu k využití evropských dotací. V současné době máme projekty a většinou již i stavební povoení na změnu tváře ceého města za téměř 8 miiónů Kč, což představuje objem día bízko pů miiardy Kč. Ještě nedávno jsme se domnívai, že většina z toho zůstane k reaizaci našim násedovníkům. Nyní víme, že rok 2010 a násedující budou éty intenzivního budování. Jihomoravský kraj zařadi průtah městem od zámku k Vertexu v hodnotě 82 miiónů Kč mezi své priority. Vodovody a kanaizace Třebíč dostay dotaci 60 miiónů Kč na pokračování výstavby a rekonstrukce kanaizace pro Moravský Krumov v rámci projektu DYJE II. Městu bya schváena dotace ve výši 35 miiónů Kč na výstavbu autobusového nádraží. Na spadnutí je dotace na zatepení a výměnu oken Zákadní škoy Ivančická. O daší dotace je požádáno. Spoufinancování, tedy povinný podí města, představuje cca 35 miiónů Kč, které hodáme získat díem z prodeje pozemků a zbytných nemovitostí, díem z úvěrů. S nadsázkou tak mohu děkovat vysokým českým úředníkům, že toik brzdii poskytování evropských peněz, že i na nás, v étech zcea nepřipravené, ještě zbyo! Městské finance cekově jsou ae v nepříiš dobrém stavu. Letos téměř nic neušetříme. Výpadek daňových příjmů za rok 2009 je díky otiskům krize asi 6 miiónů Kč a tyto peníze budou chybět v rozpočtu na rok Něco nám sice pomohou smazat vyšší dotace na výkon státní správy a vádou stanovené vyšší daně z nemovitostí, ae nejvíce bude třeba šetřit na provozních výdajích. Přesto rada města rozhoda o prodoužení možnosti sevy nájemného z bytů a nebytových prostor do konce příštího roku. Při konstrukci rozpočtu na rok 2010 si však všichni budeme muset uvědomit, že Moravský Krumov nerozhoduje jen sám za sebe. Zařazení našeho města mezi obce s rozšířenou působností je na jedné straně chrání před zapomněním a pozvedá jeho význam a povědomost o něm v rámci ceé repubiky, na druhé straně s sebou přináší povinnost vykonávat ceou řadu sužeb pro ceý správní obvod 33 obcí s jejich 26 tisíci obyvatei, kteří sem přijíždějí za úředními záežitostmi. Při těchto příežitostech si také nakoupí a tím drží nad vodou místní obchodníky. Neze nepřipomenout také to, že naše město je centrem zákadního, středního a odborného škoství. Neznám jiné město s šesti tisíci obyvatei, kde by byy téměř dva tisíce žáků a studentů, kteří většinou dojíždějí a také v obchodní síti potřebují napnit své požadavky. Našemu městu se vemi daří v kutuře. Muchovu Sovanskou epopej etos zhéd rekordní počet přes 33 tisíc návštěvníků. Koncerty, knihovní a gaerijní akce jsou téměř na denním pořádku. V těchto dnech vyša kniha Moravský Krumov ve svých osudech, která je teprve třetím souborným díem o Moravském Krumově po dějinách z pera českého vastence pana Ugwitze (1883) a knize německého historika pana Soschka (1937). Knihu pro Moravský Krumov vydaa Muzejní a vastivědná spoečnost v Brně, jíž spou s ceou řadou i místních spouautorů navazujících tématických okruhů patří naše veké poděkování. Poděkování patří také ceému zastupitestvu města, které neváhao zvednout ruku pro tento vynikající počin v hodnotě přesahující tři čtvrtě miiónu Kč. Knihu si budete moci koupit za 500 Kč jako vánoční dar v Informačním centru Zámecká 2, v Muchově Sovanské epopeji, v muzeu, knihovně i na radnici u místostarosty Mgr. Třetiny. Tato kniha by neměa chybět v žádné krumovské rodině. Je to také skvěý dárek pro rodáky, přátee a příznivce do ceého světa. Není divu, že při řešení vekých věcí sem tam unikne i věc zdánivě maá, která, dobře živená, může nabýt i značných rozměrů. Letos byy takovým evergreenem probémy někoika kanaizačních přípojek. Pružným a rychým řešením věcí často brání formaizmus v naší práci, který jen v etošním roce způsobi řadu posunů v termínech, a to i v možnostech reaizovat prodeje. Veice mne mrzí, že někteří idé pro stromy svých maých věcí nevidí es obecného prospěchu, ba dokonce pro třísku domněého prohřešku někoho jiného odmítají vidět břevno vastních nedostatků v oku svém. Ae taková už je spoečnost. Život v gobaizovaném světě však nebude kvůi tomu jiný, než jaký prožíváme. Moravskokrumovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumov Ročník 3 Číso 12 Mií spouobčané! Nadcházející adventní čas by proto mě být pro všechny časem usebrání, zkidnění, smíření a očekávání nejen Toho, který přijde, ae také biancování upynuého roku a nadějí do budoucna. Přijměme všichni tuto příežitost s pokorou, snahou dobře uzavřít své osobní účty a v očekávání věcí příštích, na kterých se sami pode svých možností budeme podíet. Přeji vám příjemné a šťastné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce Ing. Jarosav Mokrý starosta města n ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumově, Poánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, poemika, zajímavosti ze škoství, kutury i sportu... POHÁDKOVÉ VÁNOCE SE VYDAŘILY Na mikuášskou sobotu zorganizova Spoek pro obnovu tradic již tradiční krumovskou akci Pohádkové Vánoce. Letos by pro návštěvníky nachystán bohatý program, který mě někoik taháků Terezu Kerndovou, Feret s Jarmiou Šuákovou, Veseou pohádku o smutném drakovi v nastudování našich ochotníků a vystoupení Němečkova smíšeného pěveckého sboru. Vemi miá a přitaživá bya také vystoupení dětských pěveckých sborečků krumovských ško a škoek. Ceým dnem provázea profesionáně a s grácií Lenka Soanská. Jarmark našich ško by jemnou připomínkou nastávajícího času vánočního, neboť každý si moh zakoupit různé vánoční ozdoby, svícny nebo přáníčka. Představena bya i kniha Moravský Krumov ve svých osudech. Na Domečku bya opět připravena Vánoční hvězda, což jsou různé díničky pro maé i veké kutiy. Na dva tisíce návštěvníků byo spokojeno i s nabídkou různých kuinářských speciait. Důstojným zakončením programu na náměstí TGM by ohňostroj. Krumovské Vánoce se stay nejnavštěvovanější kuturní akcí, místem potkávání a různých setkání. Masarykovo náměstí vždy v našem městě spatřovao nejdůežitější dějinné okamžiky a pro obyvatee byo přirozeným centrem dění. Proto i tato osava Vánoc v našem městě patří k již neodmysiteným tradicím. Děkuji touto cestou organizátorům, sponzorům a všem, kteří přispěi ke zdaru akce. Věřím, že si všichni ty naše Krumovské Vánoce užii. Přeji pokoj idem dobré vůe. Tomáš Třetina n PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM: Město Moravský Krumov, GE Money, Mikroregion Moravskokrumovsko, Skupina ČEZ, Pavetex, Pekárna Ivanka, Lékárna Paracesus, Štuík Autodoprava, Jiří Dvořáček, PF 2010 Příjemné prožití adventu a svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví a optimizmu v novém roce přejí všem spouobčanům jménem města Moravský Krumov a jménem svým Cykoservis Pave Novotný, Texti oděvy Kamia Poáchová, Drogerie Šedra, Zeenina Pijanovi, OSP Moravský Krumov, M. Krumov NET Mařík, Jan Vavroušek pojišťovací makéř, AXIS koupeny Ing. Šupková, Mgr. Tomáš Třetina místostarosta Foto: B. Kaiš, J. Grasgruber TPZ kuchyňské studio, Compact servis Ing. Večeře, Jan Červinka, Eektro Jaša, Cukrárna Bahetek, Autobazar Vaněk Adamík, Eva Smrčková úkidové sužby, Saon Ideá Věra Haveková, Autodoprava Janda Ing. Jarosav Mokrý starosta n

2 strana 2 Moravskokrumovské noviny Usnesení RM Moravský Krumov USNESENÍ ze 34. ZM dne ZM schvauje: usmouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města M. Krumov na rok 2009 na reaizaci projektu Pohádkové Vánoce 2009 subjektu: Spoek pro obnovu tradic, SPOT, občanské sdružení, Smetanova 165, Moravský Krumov ve výši , Kč v předoženém znění a pověřuje starostu podpisem této smouvy. ZM bere na vědomí: upředožený materiá pro kontrou úkoů RM a ZM města M. Krumov, upředoženou zprávu o činnosti RM od 33. zasedání ZM a postupuje připomínky k řešení RM, ukorespondenci ve věci prodeje pozemků pro FVE II na Lerchu firmě SKITURIST SPORT, s.r.o. ze dne , udopis pana Juránka ze dne ZM souhasí: us vypracováním návrhu investičního záměru Zepšení energetických vastností ZŠ Kášterní náměstí pověřuje místostarostu města kontaktovat v této věci firmu RENARDS, s.r.o., Vídeňská 228/7, Brno, use zahrnutím Města M. Krumov do projektu ČOV Moravský Krumov Zámecká, intenzifikace, na kterou svazek VaK Třebíč jako vastník ČOV poda žádost o podporu z OFŽP a uvedený způsob financování. zapisovateka: Jeanette Kudrová ověřovateé zápisu: Mgr. Odřich Dohna, Ing. Miosav Souček USNESENÍ z 59. RM dne Stručně o investičních akcích v roce 2010 V roce 2010 bude Moravský Krumov reaizovat veké investiční akce v rámci projektu Dyje II bude opravena kanaizace v daších částech Krumova, ve spoupráci se SÚS Znojmo oprava průtahu, krajské sinice III/4133, od kruhového objezdu přes Masarykovo náměstí k Vertexu. V návaznosti na průtah bude reaizována výstavba autobusového nádraží u spavu. Zároveň bude do spuštění IDS dokončena k oprava vakového nádraží s vybudováním přestupního termináu. Touto kompetní rekonstrukcí se vyřeší douhoetý probém města s dopravním systémem a obsužností. Vše ve finančním objemu cca 200 miionů korun. Na všechny akce byy získány dotační peníze, rozpočet města bude zatížen částkou cca 40 miionů korun. V současnosti hedá zastupitestvo nejvýhodnější cestu k zajištění našeho podíu. Prosím občany o shovívavost a pochopení kompikací, které všem v souvisosti s opravami vzniknou. Do Brna vakem RM schvauje: ulicenční smouvu o veřejném provozování hudebních dě č. VP mezi spoečností OSA Ochranný svaz autorský pro práva k díům hudebním, a městem M. Krumov za účeem uděení icence pro užití hudebních dě prostřednictvím městského rozhasu v roce 2009 a pověřuje starostu města jejím podpisem, upronájem části pozemku p.č. 300/1 2 o výměře 25 m v k.ú. M. Krumov na stavbu otevřeného garážového stání žadatei uvedenému v materiáu za nájemné ve výši 200, Kč/rok, unájemné ve výši , Kč/měs. za pronájem N.P. v objektu č.p (ZŠ Rakšice) 2 o cekové poše 448,05 m VÚDDŠ, Nádražní 698, M. Krumov, upronájem části průjezdu v objektu TGM 40 za účeem vystavení zboží fy. Ovoce, zeenina potraviny, Zdence Pijanové, 2 TGM 40, M. Krumov o poše 6 m za cenu 2 250, Kč/m /rok, upronájem uvoněných N.P. kadeřnictví v objektu Břízová 254, M. Krumov Diecézní charitě Brno, obastní charitě Znojmo, Doní Česká 1, Znojmo za nájemné ve výši , Kč ročně uzavřením dodatku k smouvě č. 30/2009, uzavření Smouvy o budoucí smouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni č /001 s firmou E.ON Distribuce a.s., uvýměnu bytu č. 3 na u. Sídiště 352 za byt č. 5 na u. Sídiště 351, vše M. Krumov mezi žadatei uvedenými v materiáu, uzměnu poožek původního rozpočtu dotace města o.s. POSPOLU MK na akci III. Krumovské savnosti hudby, tance a zpěvu Majáes 2009 de přiožené žádosti, uvytvoření nového funkčního místa u PO města TaZS M. Krumov profese: děníka čištění města, s účinností od a ukádá vedoucí finančního odboru MěÚ zapracovat tyto účeové finanční prostředky do návrhu rozpočtu na města na rok 2010, udohodu ORP o převzetí škoení pro cíové skupiny jiné ORP subjektu: Město Ivančice, Paackého náměstí 196/6, Ivančice, ve věci zabezpečení spoupráce v obasti vzděávání v egon centru města Ivančice financovaného z OP LZZ č. 40 EU v předoženém znění a pověřuje starostu města podpisem této dohody, upřiděení bytu č. 49 v DPS M. Krumov a uzavření nájemní smouvy se žadateem jmenovitě uvedeným pod poř. čísem 1 v příoze č. 1 ze dne doporučené V podzimním čase měi občané cestující za prací do Brna značně ztížené cestování z důvodu oprav na trati a s tím spojených výuk v provozu. Když už konečně opravy byy u konce, zase často havarova vozový park, který mají České dráhy zastaraý. Na zákadě stížností cestujících byo vyvoáno jednání se zástupci Českých drah a Kordisu. Na tomto jednání byo konstatováno, že od změny jízdních řádů dojde k navýšení a zkvaitnění dopravy do Brna. Bude přidán spoj v 15.31, spěšný vak Brno Hrušovany s kapacitou přepravy 224 míst. Ve špičce budou spoje mezi Brnem a Bránicemi zdvojeny a v pracovní dny bude možné cestovat bez přestupů. Od nového roku by měi mít cestující i mnohem větší pohodí, neboť na trati by měy začít jezdit repasované soupravy s vozy řady 954 se zvedací pošinou pro imobiní cestující. Věřím, že cestování se zepší a povede ke spokojenosti cestujících. Tomáš Třetina, n MĚSTSKÉ MUZEUM CYKLUS ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK DOPROVÁZEJÍCÍ VYDÁNÍ KNIHY MORAVSKÝ KRUMLOV VE SVÝCH OSUDECH U příežitosti vydání první odborné pubikace o dějinách a přírodních poměrech města uspořádá Městské muzeum v Moravském Krumově od pooviny edna do začátku března cykus přednášek vedený autory knihy Moravský Krumov ve svých osudech. Cykus bude zahájen v úterý 12. edna 2010 v 18 hodin přednáškou s názvem Tajemství krumovského esa, kde se představí archeoog doc. PhDr. Martin Oiva, Ph.D., vedoucí Anthroposu pod Moravským zemským muzeem v Brně. Daší přednáška se uskuteční o dva týdny později 26. edna. Zde vystoupí Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., vedoucí Historického odděení Moravského zemského muzea, který se speciaizuje na středověké správní a církevní dějiny českých zemí, s přednáškou O počátcích města Moravského Krumova. Historik Mgr. Daibor Hodeček povede 9. února přednášku s názvem Zatý věk Moravského Krumova o novověkých dějinách města. V pořadí čtvrtá přednáška Od třicetieté váky po revouční rok 1848 doc. PhDr. Bohumíra Smutného, Ph.D., historika moderních dějin a předního archiváře Moravského zemského archivu v Brně působícího také na Masarykově univerzitě v Brně, bude uskutečněna 23. února. Ceý cykus završí přednáška známé místní historičky Mgr. Evy Grunové z Petrovic. Její přednáška s názvem Paměť města (první zpracovateé dějin města, kroniky a kronikáři, archiv a muzeum) se uskuteční 2. března. Všechny přednášky budou konány až na jednu výjimku pravideně každé druhé úterý v 18 hodin v Gaerii Knížecí dům. Zmíněná pubikace zde bude nabízena k prodeji. Vstup na všechny přednášky je VOLNÝ. Srdečně Vás zveme a doufáme v hojnou účast. Že půjde o výjimečnou udáost, není jistě třeba dáe rozvádět. Mgr. Hana Prymusová, odborná muzejní pracovnice n žádosti (vznik nájmu od ) a pověřuje starostu města podpisem nájemní smouvy na byt č. 49, uvypacení mimořádných odměn řediteům příspěvkových organizací TaZS a SMM v RM projednané a schváené výši za pnění mimořádných pracovních úkoů v roce Odměny budou vypaceny z prostředků jednotivých PO, uvypacení peněžního daru de zákona o obcích ve výši schváené RM místostarostovi za mimořádné práce spojené se zabezpečením chodu příspěvkové organizace MěKS v roce 2009, uzapojení města M. Krumov do dotačního řízení na nákup požárního hasičského auta pro SDH Poánka, včetně financování případného finančního spoupodíu města, uposkytnutí účeového finančního příspěvku v částce 5.000, Kč subjektu: SDH Rokytná, Moravský Krumov na spoufinancování tradiční akce města Leopodovské pouti, a to formou úhrady faktury za hudební produkci vystavené na město, upředání knihy Moravská dominia Liechtensteinů a Dietrichsteinů formou daru subjektům de upraveného návrhu. RM provádí: urozpočtové opatření města č. 17/2009 v předoženém znění, postupuje jej k projednání finančnímu výboru města a doporučuje ZM schváit provedené rozpočtové opatření, urozpočtové opatření města č. 18/2009 v předoženém znění, postupuje jej k projednání finančnímu výboru města a doporučuje ZM schváit provedené rozpočtové opatření. RM doporučuje: uzm schváit prodej pozemku p.č. 48/4 2 o výměře 17 m v k.ú. M. Krumov žadatei uvedenému v materiáu za cenu 341,44 2 Kč/m, uzm schváit prodej pozemků p.č o výměře 206 m, p.č.1373 o výměře 205 m 2 a p.č.1374/1 o výměře 204 m vše v k.ú. M. Krumov za cenu de patné oceňovací vyhášky k zákonu č. 151/1997 Sb., zvýšenou o nákady spojené s prodejem do podíového vastnictví odpovídajícího podíům na spoečných částech domu vastníkům jmenovitě uvedeným v příoze č.1 tohoto usnesení, uzm revokovat usnesení z 31. zasedání ZM ze dne , bod 1.9. ve věci schváení prominutí vyčíseného popatku z prodení za úhradu nájemného občanovi uvedenému v materiáu, a to v pném znění, uzm schváit sazbu místního popatku ve výši 500, Kč pro popatníky de č. 2 písm. a) a písm. b) a návrh Obecně závazné vyhášky č. 1/2009 v předoženém znění, uzm schváit Smouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK č. 1417/200914, subjektu: JmK, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, ve výši , Kč z dotačního programu: Dotační program JmK na požární techniku V těchto dnech se nám, občanům Moravského Krumova a všem daším zájemcům, dostává do rukou zbrusu nová pubikace Moravský Krumov ve svých osudech. Toto výpravné dío, které pro naše město vydaa Muzejní a vastivědná spoečnost v Brně, je prvním moderním zpracováním dějin Moravského a věcné prostředky k řešení mimořádných udáostí jednotek sborů dobrovoných hasičů měst a obcí JmK na období et pro potřeby JSDH M. Krumov Rakšice, v předoženém znění a pověřit starostu podpisem této smouvy, uzm schváit změny zřizovacích istin příspěvkových organizací města M. Krumov vypývajících ze změn zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ve schváeném rozsahu a ukádá tajemníkovi úřadu zapracovat schváené změny do zřizovacích istin jednotivých příspěvkových organizací, uzm schváit změnu zřizovací istiny příspěvkové organizace města SMM M. Krumov vypývající ze změn zákona o DPH a o účetnictví, uzm uožit řediteům všech PO provést aktuaizaci příohy č. 1 (Seznam svěřeného majetku) ke zřizovací istině své PO nejpozději k termínu , usprávnímu orgánu městského úřadu zvážit prominutí popatku ze vstupného subjektu: ZO Českého zahrádkářského svazu M. Krumov na akci: 6. zahradnická výstava, konanou ve dnech RM revokuje: usvé usnesení č.56, bod I.4. z 43. schůze RM konané dne , a to v pném znění, usvé usnesení č.73, bod I.5. z 58. schůze RM konané dne , a to v pném znění, usvé usnesení č.28/2007, bod 1.7. z 18. schůze RM konané dne , a to v pném znění, uv předoženém materiáu uvedená usnesení RM, která po projednání považuje za již překonané, a to v pném znění. RM uděuje: umš M. Krumov, Husova 299 okres Znojmo, příspěvkové organizaci, předchozí souhas pode přísušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k přijetí daru od firmy Úkidové sužby Eva Smrčková, M. Krumov ve výši , Kč určeného k zakoupení hraček pro děti na odoučeném pracovišti MŠ na u. Paackého 103. RM ukádá: ufinančnímu odboru MěÚ dopnit navržené sazby místního popatku do návrhu Obecně závazné vyhášky města M. Krumov č. 1/2009 pro zastupitestvo města, uředitei TaZS zpracovat materiá pro rozhodování RM ve věci změny odpadového hospodářství města M. Krumov (nákady a výnosy střediska odpadového hospodářství, včetně struktury jednotivých sužeb a nákadů), utajemníkovi zabezpečit zpracování rozpočtového opatření města na účeové navýšení příspěvku města na rok 2009 pro TaZS NOVÁ KNIHA O MĚSTĚ Krumova od nejstarších dob až do současnosti. Tým historiků, archeoogů, přírodovědců a daších nadšených spoupracovníků pod vedením PhDr. Zdeňka Fišera se zhosti svého úkou pozoruhodným způsobem. Radniční pracovní skupinu pro vydání knihy veda paní Ing. Marie Brücková. Všem, kteří se na vzniku tohoto skvostu podíei, a zváště oběma jmenovaným, patří naše veké poděkování. V knize můžeme jen istovat nebo ji ceou přečíst. Budeme tak činit se zatajeným dechem, protože není čověka, který by netouži poznat své kořeny, seznámit se podrobně s místem, kde žije. Bez nadsázky můžeme říci, že savné dějiny našeho města jsou srovnatené s dějinami Prahy a daších nejvýznamnějších měst českého kráovství, což bude určitě pro mnohé z nás překvapením. Knihu můžeme koupit v moravsko krumovském Informačním centru na Zámecké uici, v pokadně Muchovy Sovanské epopeje, v muzeu, knihovně a na radnici. Její cenu stanovia rada města na 500 Kč. Je to určitě vhodný dárek pro každou rodinu, rodáky i do zahraničí. Místostarosta Mgr. Tomáš Třetina o knize prohási: Krumov nikdy žádnou reprezentativní pubikaci nemě. Kniha stáa zhruba miión korun a je to jeden z nejépe investovaných miiónů v Krumově. Redakční rada neodpovídá za obsah zveřejněných příspěvků. M. Krumov, a to ve výši , Kč, uvedoucí finančního odboru MěÚ zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2010 samostatnou poožku finančního spoupodíu města M. Krumov na zabezpečení stěžejních akcí města: Krumovské Vánoce a Majáes, umístostarostovi města zabezpečit zpracování investičního záměru na výstavbu výtahu v objektu MěÚ de projednaných variant. RM souhasí: us aktuaizací nájemní smouvy mezi městem M. Krumov a TJ Moravský Krumov na pronájem tenisových kurtů a sociáního zařízení a postupuje ji SMM k vyřízení, us umístěním rekamního banneru fy. Podahářství Žaneta Baštová, Sídiště 345, M. Krumov na boční zdi domu Sídiště za úpatu 800, Kč/m /rok bez DPH, us provozováním prodejních trhů na nám. TGM v roce 2010 firmou: Jan Berousek, Přerovská 842 Pardubice za stejných finančních a organizačních podmínek jako v roce 2009, use změnami dopravního značení a dopnění speciáního dopravního zařízení na uici Husova M. Krumov. RM bere na vědomí: upředoženou korespondenci pro RM, uvyrozumění k žádosti občana uvedeného v materiáu o řešení stavebních úprav na pozemcích města protipovodňová opatření zasané Advokátní kanceáři JUDr. Kami Mattes zastupující občana, upředožený dopis občanky uvedené v materiáu ze dne a postupuje jej k vyřízení komisi bytové, zdravotní a sociání s doporučením reaizace žádosti, uřešení stavu muzea v M. Krumově na zákadě zprávy ze dne , uspnění úkou ve věci značení uic města M. Krumov a schvauje navrhované umístění tabuek s označením konkrétní uice, uinformaci odboru sociáních věcí o obsazení bytů v DPS M. Krumov občany, kterým by byt přiděen, upředožený zápis z jednání komise pro kuturu a prezentaci města ze dne , upředožený dopis žadatee uvedeného v materiáu ze dne zapsa: Ing. Pave Vavřina tajemník za obsahovou správnost: Pave Procházka čen RM n MĚSTSKÁ POLICIE MORAVSKÝ KRUMLOV V LISTOPADU 2009 V tomto měsíci řešii strážníci 153 přestupků proti veřejnému pořádku a v dopravě. Byo uoženo 34 domuv a 119 bokových pokut, cekově byo vybráno Kč. Ve 178 případech bya sepsána tzv. kontroa osoby. Strážníci nasadii ve 28 případech prostředek zabraňující odjezdu motorového vozida. Byo sepsáno 99 úředních záznamů, zahrnujících např. záznamy do karty řidiče, přijatá oznámení, náezy věcí atd. V násedujícím měsíci se činnost MěP Mor. Krumov zaměří na chovatee psů, kteří po svých svěřencích neukízejí hromádky a znečišťují tak naše město. Často se ve sužbě setkáváme se situací, kdy se majite psa po vykonání jeho potřeby rozhédne a v případě, že je na bízku strážník, exkrement ukidí. Pokud přítomnost ruky zákona byť i omyem nezaznamená, nechá psí produkt prostě ežet. Městská poicie Moravský Krumov upozorňuje těmito řádky chovatee psů, že napříště se tyto případy znečišťování veřejného prostranství budou řešit bokovou pokutou. Mezi naše daší úkoy v měsíci prosinci bude mimo jiné patřit zajištění kidného průběhu vánočních trhů na nám. T. G. M v Moravském Krumově, kdy strážníci svou přítomností znesnadňují činnost případným kapsářům nebo pachateům drobných krádeží na stáncích. Strážníci MěP Moravský Krumov touto cestou přejí všem občanům moravskokrumovského regionu kidné prožití vánočních svátků Ing. Jarosav Mokrý na šťastný nový rok Za MěP Moravský Krumov vedoucí strážník Rudof Fráňa n

3 Moravskokrumovské noviny strana 3 ZDRAVÉ ZOUBKY Letos poprvé navštívii naši mateřskou škou studenti zubního ékařství Petr Kučera a Eva Kozumpíková, aby zábavnou formou seznámii předškoní děti se správnou péčí o dětský chrup. Děti si nacvičovay správnou techniku čištění zubů pomocí zvětšených modeů a poté vyzkoušey čištění zubů vastním zubním kartáčkem pod odborným dohedem. Děti už vědí, že je nutné používat správnou metodu čištění zubů a vědí, jak je důežité chodit 2x ročně na preventivní zubní prohídku, aby se zamezio zubnímu kazu. Z odpovědí dětí vypynuo, že u nás v mateřské škoe většina rodičů nepodceňuje nutnost preventivních prohídek a s dětmi zubního ékaře pravideně navštěvuje. Dětem se povídání na téma zoubky íbio a moc se těší na daší setkání s madými mediky. Ivana Došková a děti z MŠ Husova a S. K. Neumanna, M. Krumov n Spokojené prožití vánočních svátků, mnoho ásky a porozumění, v novém roce hodně štěstí a radostných dní přeje koektiv pracovnic Mateřské škoy Husova v Moravském Krumově. OHLÉDNUTÍ ZA VÉMYSLICKOU LYROU 2009 ZE ŠKOLSTVÍ ZPRÁVIČKY ZE ZŠ MK IVANČICKÁ 112 v ohrožení života V ponděí 9. istopadu jsme si se třídou v prostorách škoní družiny osvěžii zásady první pomoci. By to vzděávací program krumovského Domečku. Napřed jsme měi odpovědět, jak bychom se v různých situacích zachovai. Třeba jdeme po cestě a najednou před námi eží žena v bezvědomí. Poté jsme se naučii, co uděat, když si někdo omyem pořeže nebo zomí nohu, jak ho dopravit co nejdříve do nemocnice. A to nejepší jsem si necha na konec! Mohi jsme si vyzkoušet dýchání z úst do úst. Sám jsem si to vyzkouše jako první a není to fakt žádná brnkačka. Jsme zase o něco chytřejší. Mysím, že nám to všem prospěo. Micha Krá, 7.B Víte, co je Tyfocentrum? Dne jsme my, osmáci ze ZŠ Ivančická, vyrazii do Městské knihovny v Moravském Krumově. Probíha tam zajímavý program Tyfocentra, organizace pro zdravotně postižené idi. Program probíha ve třech stanovištích. Naše třída se rozděia na dvě skupiny. První (naše) skupina ša do místnosti, v níž nám jedna paní, pracující právě v Tyfocentru, povídaa o tom, co postižený čověk potřebuje, jak se o sebe stará. Ukázaa nám některé jejich pomůcky. Dozvěděi jsme se, že sepý čověk může mít bíou hů nebo speciáně vycvičeného psa, který se o něho stará. Viděi jsme i pár zařízení, která jsou takovému čověku k dispozici, jako třeba zařízení na rozpoznání barev obečení. Seznámii jsme se i s tím, jak bychom se měi k zrakově postiženému čověku chovat. Když jsme přeši do vedejší místnosti, mohi jsme si již zmiňované pomůcky znovu prohédnout zbízka. Moje spoužačky si zahráy známou stoní hru Čověče, nezob se, ae se zavázanýma očima. Na daším,,stanovišti jsme si vyzkoušei, jaké to je,,být sepý. Chodii jsme po schodech nahoru doů se zavázanýma očima a s bíou hoí. Já jsem si to vyzkoušea dvakrát. Nejdřív jsem chodia po schodech a držea se zábradí. Podruhé jsem ša s mojí kamarádkou po douhé chodbě. Já jsem cestou narazia do nějaké paní, říkay spoužačky, které nás sedovay. Být sepý určitě není žádná egrace! Postiženým idem bychom měi pomáhat. Každý, kdo si vyzkouší být aspoň na pár minut sepý, se nad tím určitě chvíi zamysí. Petra Hadíková, 8. třída Keramika hrou Všichni zájemci z naší škoy si mohi během upynuého měsíce přímo ve škoe vyzkoušet práci s keramickou hínou a vyrobit si tak na Vánoce originání dárek. Děkujeme paní Lence Brňákové za pěknou inspiraci a trpěivost. Žáci třídy Přírodovědný kokan Ve škoe jsme si uspořádai škoní koo vědomostní soutěže Přírodovědný kokan. A kdo z naší škoy má nejvíce přírodovědných znaostí? Zdenek Řezanina (88 bodů), Fiip Březina (83 bodů) a David Vejvaka (83 bodů). Všichni chodí do 9. třídy. Bahopřejeme! Mgr. Simona Jeteinová Dne 27. října 2009 se vydaa naše škoa do kinosáu na Lyru. Už douho jsem se těšia na výkony madých zpěváků, ae ti etošní se mi íbii zatím nejvíce s výběrem písní. Bya jsem překvapená, že někteří zpívai angické písničky, a už vůbec jsem nečekaa takový úspěch! Nejvíce se mi íbia Michaea Bystrianská a Veronika Krupicová. Ceá akce bya výborně osvětená a profesionáně nazvučená. Se škoou jsme byi na vystoupení vítězů Lyry z minuého roku. Moc se mi íbí nápad s medaionky, protože zpěváci ukáží, co děají ve svém voném čase. Opravdu jsem si to užia večer, kde byi minuí, ae i etošní vítězové. Nejvíce se mi íbi s angickou písničkou Martin Novák a se svou vastní písní Tereza Veseá. Mysím si, že porota vybraa ty nejepší. Už teď se těším na daší ročník! Monika Vystrčiová, 8. tř., ZŠ MK Ivančická n Koektiv RÁJE DĚTÍ Moravský Krumov nám. TGM 44, mobi: otevřeno: po pá: 8,00 16,30 so: 8,30 10,30 Přejeme příjemné Vánoce a šťastný nový rok. Děkujeme zákazníkům za přízeň a podporu a těšíme se na Vás i v příštím roce. OZNÁMENÍ ZP MV ČR, pobočka Brno, oznamuje, že v termínech: od 9:00 11: od 9:00 11: od 9:00 11: od 9:00 11: od 9:00 11: od 9:00 11: od 9:00 11:00 bude k dispozici pro veřejnost mobiní pracoviště na Kášterním náměstí v obřadní síni v prvním poschodí v Moravském Krumově. Na místě bude možné vyřídit agendu spojenou s: nzřízením karty života. npřihášením do pojišťovny nzměnou osobních údajů nabídkou vstupu do eektronické komunikace nsjednáním cestovního pojištění nzajištěním výměny evropských průkazů nabídkou programu sev a výhod Těšíme se na Vaši návštěvu!! MKN09104 MKN09101 Okénko do třetí třídy My jsme třída třeťáků, samých chytrých škoáků. Do škoy se těšíme, aktovku si nosíme. Když jezdíme na pavání, baví nás tam i skákání! Učíme se číst a psát. Umíme i počítat! Baví nás i maování, epení a stříhání. Poděkování Dopis napsa Jiří Šedý, o kterém jsme psai již v minuém číse Moravsko krumovských novin. Moravský Krumov je město, ve kterém jsem ještě nikdy neby. Mě jsem radost, když jsme byi s rodiči pozváni na konferenci o vzděávání, integraci a inkuzi postižených dětí právě do Moravského Krumova. Můj tatínek by tak hodný, že se rozhod nás do tohoto dost vzdáeného města zavést autem. Cesta bya opravdu dost douhá a sožitá, protože hodně pršeo a my jsme musei vyjet brzy ráno. Moravský Krumov mne překvapi hezkými domy a docea upraveným náměstím. Konference se konaa v hoteu Epopej. Maminka se těšia na svoji spoužačku z vysoké škoy paní magistru Lenku Ficovou. Neviděy se spou devět et. Docea jsme se nasmái, protože paní Lenička maminku vůbec nepoznaa. Ne proto, že by maminka zestára, ae naopak, proto, že se maminka změnia k epšímu, pode sov paní Leničky, že maminka zkrásněa. Vůbec se tomu nedivím, protože se s tatínkem o maminku dobře staráme. Chováme ji jako v bavnce. Vždyť ji máme oba moc a moc rádi. Konferenci zaháji pan ředite hodně a hodně zajímavé škoy. Všechny nás uvíta a popřá nám kidný a hezký den. A potom to začao. Já jsem mě tu čest, že jsem dosta sovo jako první. Muvi jsem o sobě a o tom, jak to byo obtížné s mým vzděáváním. Ae vše jsem se dobře nauči. Muvi jsem o tom, že V hudebce si zpíváme, hrajeme i teskáme. Na mapě si hedáme, prvouku zvádáme. V těocviku cvičíme, skáčeme a běháme. O škoe si básníme, RÁDI DO NÍ CHODÍME! Ještě jedno ohédnutí za naší konferencí 3. třída Děkujeme našemu Sdružení rodičů, Škoské radě, sponzorům a vůbec všem, kteří nám pomohi, spoupracovai s námi a podporovai nás. Vemi si toho vážíme a věříme, že se nám taková příjemná spoupráce bude dařit i v novém roce umím dobře číst, psát a počítat, že jsem soběstačný madý muž se svými právy a povinnostmi. Potom krátce muvia maminka, protože jsem za ni všechno již řek. Moc se mi íbi její citát Kara Čapka: Nekonečná je hodnota každé idské duše. S tím úpně souhasím. Paní zástupkyně ředitee škoy mi předaa krásné výtvarné příspěvky do soutěže o Cenu Jiřího Šedého Nejsem na světě sám. Bya tam jedna zajímavá paní na vozíku. Měa měkké a askavé oči. Bya z Liberce. Muvia o tom, jak je obtížné pro děti s postižením v Liberci a okoí financovat asistenta pedagoga. A přitom pro některé děti je asistent nezbytný. Moc jsem se těši na vystoupení paní náměstkyně MŠMT Káry Laurenčíkové. Sice přiša pozdě, protože opravdu cesta bya dost sožitá. Trochu mne mrzeo, že nestiha moje vystoupení. Paní náměstkyně mne veice zaujaa. Z její osobnosti vyzařovaa jakási pozitivní sía. Hovořia o tom, co se vše připravuje na MŠMT pro děti s nějakým postižením, jakým způsobem se bude zepšovat integrace. Mohi jsme se též potom ptát. Já jsem se, jak jinak, zapoji do diskuze. Zajímao Krásné Vánoce a hodně štěstí, radosti, úspěchů a zdraví v novém roce 2010 Vám všem přeje ZŠ MK Ivančická Zápis do první třídy Zápis do první třídy proběhne na naší škoe v pátek 22. edna Počátkem edna se objeví pakátky, kde si budete moci přečíst více informací. mne zejména zaměstnávání postižených idí. Ae to už není úkoem MŠMT, ae paní náměstkyně mi k mé radosti řeka, že v pravomoci MŠMT je daší vzděávání postižených. Určitě této informace využiji. Pan ředite Zieger vyprávě o tom, jak se mu podařio vytvořit škou, ve které se spou s dětmi zdravými vzděávají i děti postižené, dokonce děti s těžkým postižením pode rehabiitačního programu. Protože jsem s těžce postiženými dětmi pracova, vím, jak těžká a náročná práce to je. Pan ředite nás všechny pozva do škoy. My jsme se musei omuvit, protože nás čekaa daeká zpáteční cesta. Ae s paní Leničkou jsme se domuvii, že přijedeme někdy na jaře se do škoy podívat a také budeme mít příežitost si prohédnout i město. Paní Lenička Ficová nás seznámia s anketou, které se zúčastnii jak žáci škoy, tak učiteé. Anketa se týkaa přístupu a přijetí dětí s postižením do života škoy. Mě jsem ohromnou radost, protože jsem se dozvědě, že v této škoe neděají mezi dětmi žádné rozdíy a že se všichni vzájemně obohacují. By to nádherný, pozitivní den! Jiří Šedý, Kadaň n

ZPRAVODAJ. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA II. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE

ZPRAVODAJ. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA II. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE ZPRAVODAJ Obce Všemysice registrován u MK ČR pod č. 19860 1 2015 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA II. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE n II. veřejné zasedání Zastupitestva obce Všemysice

Více

Sousedé z Břevnova zažalovali hluk Bude v Šárce golfové hřiště a hotel?

Sousedé z Břevnova zažalovali hluk Bude v Šárce golfové hřiště a hotel? ČASOPIS PRO OBČANY PRAHY 6 10, Kč ročník 19. 1/2 2008 Na Masopustu v Břenově Sousedé z Břevnova zažaovai huk Bude v Šárce gofové hřiště a hote? První číso vyšo v roce 1888. Vydávání obnoveno v březnu 1990.

Více

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 02/2011 MĚSÍČNÍK ROČNÍK 58 CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev Manažer roku 2010: Rozhovor s předsedou SČMVD Janem Wiesnerem Ceorepubiková konference Daňové

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník l Vydává Město Moravský Krumlov l Ročník 5 l Číslo 12 l 15. 12. 2011

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník l Vydává Město Moravský Krumlov l Ročník 5 l Číslo 12 l 15. 12. 2011 Moravskokrumlovské noviny Měsíčník l Vydává Město l Ročník 5 l Číslo 12 l 15. 12. 2011 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů 4/2011 ročník 20 časopis české ékařské komory V tomto číse: Součení ZP Média a VZP Iuventus Medica fond na podporu madých ékařů Pravida spoupráce ékařů a farmaceutických firem ČLK odmítá generickou preskripci

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll Číslo 6 1. 6. 009 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse,

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 lčíslo 10 l15. 10. 2010

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 lčíslo 10 l15. 10. 2010 Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 lčíslo 10 l15. 10. 010 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse,

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 ll

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 ll Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 ll Číslo 9 17. 9. 010 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse,

Více

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce Petr Šmíd, Petra Lukešová, Danie Mourek Pány mobiity Přínos pro podniky a instituce Nadace Partnerství 2011 Pány mobiity Pány mobiity: Přínos pro podniky a instituce Autoři pubikace: Petr Šmíd, Petra

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_2ciso12.qxd 3.4.2012 8:56 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Spravedlivá společnost

Spravedlivá společnost Spravedivá spoečnost Voební manifest ČSSD ke krajským a senátním vobám 12. a 13. října 2012 SVOBODA SPRAVEDLNOST SOLIDARITA Vážené spouobčanky a vážení spouobčané, na podzim se bude v krajských a senátních

Více

Dobrovolnické centrum ADRA. Materiál ke školení dobrovolníků. Dobrovolnické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek tel.: 558 436 261 www.dcfm.

Dobrovolnické centrum ADRA. Materiál ke školení dobrovolníků. Dobrovolnické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek tel.: 558 436 261 www.dcfm. Dobrovonické centrum ADRA Materiá ke škoení dobrovoníků Dobrovonické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek te.: 558 436 261 www.dcfm.cz 1 Obecná část 3 1.1 O humanitární organizaci ADRA 3 1.2 O Dobrovonickém

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

a zlé, nadřazené a podřazené. Nacionalismus vybuchnout emoce v podobě rasové a třídní nenávisti a zášti, xenofobie

a zlé, nadřazené a podřazené. Nacionalismus vybuchnout emoce v podobě rasové a třídní nenávisti a zášti, xenofobie 70. výročí ukončení 2. světové války Pietní shromáždění u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války se konalo u Pomníku obětem 1. a 2. světové války v Moravském Krumlově Polánce. Věnec k památníku

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Šťastné a veselé svátky vánoční, plné lásky a pohody v kruhu Vašich nejbližších, pevné zdraví a optimismus do roku 2008 Vám všem přejí

Šťastné a veselé svátky vánoční, plné lásky a pohody v kruhu Vašich nejbližších, pevné zdraví a optimismus do roku 2008 Vám všem přejí Zpravodaj občanů Brněnských Ivanovic, Dvorsk, Holásek a Tuřan ročník XVI. Prosinec 2007 číslo 5 Šťastné a veselé svátky vánoční, plné lásky a pohody v kruhu Vašich nejbližších, pevné zdraví a optimismus

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_4ciso11.qxd 5.8.2011 8:18 StrÆnka 1 4 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

DĚTSKÝ DEN LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY JIŽ BRZY. Realitní kancelář KONTAKT- servis KLUB JUNIOR. JUDr. Jan Šimáček & JUDr. Jana Šimáčková

DĚTSKÝ DEN LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY JIŽ BRZY. Realitní kancelář KONTAKT- servis KLUB JUNIOR. JUDr. Jan Šimáček & JUDr. Jana Šimáčková 5 LIBUŠ a PÍSNICE 2 0 0 8 LIBUŠSKO-PÍSNICKÝ JARMARK 17. KVĚTNA 2008 SBÍRKA BRÝLÍ PRO AFRICKÉ DĚTI ODPALOVÁNÍ ZÁBAVNÉ PYROTECHNIKY DVAADVACET CENTIMETRŮ NĚŽNOSTÍ ATD. PŘÍLOHA: TŘETÍ HOSPODA VÝSADNÍ Ulice

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Vize Muchy: Epopej v Krumlově 300 DRUHŮ KOPAČEK A OBUVI AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... VÍCE NEŽ. Nezávislý regionální čtrnáctideník

Z RCA DLO Z RCA DLO. Vize Muchy: Epopej v Krumlově 300 DRUHŮ KOPAČEK A OBUVI AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... VÍCE NEŽ. Nezávislý regionální čtrnáctideník www.penizelevne.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 EXEKUCE? Dluhy? Finanční tíseň? Řešte svoji situaci ještě dnes! volejte: 724 680 736 www.vrata-zaluzie.cz AKCE 2011: 4 rozměry - 10 dekorů CENA 23.950,-

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Ročník VII Číslo 3 březen 2006. Zveme vás do divadla

Ročník VII Číslo 3 březen 2006. Zveme vás do divadla Ročník VII Číslo 3 březen 2006 Zveme vás do divadla I v letošním roce má Město Kojetín a Městské kulturní středisko v Kojetíně čest pořádat již 14. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů Kojetín

Více

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka DUBEN 2014 GYMNÁZIUM JEVÍČKO Vážení pánové, již delší dobu sleduji politické hry kolem gymnázií v ČR. Je smutné, že v 21. století se opět

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ LISTOPAD 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU AFGÁNSKÁ DELEGACE STR. 2 UPOZORNĚNÍ MOTORISTŮM STR. 6 ZÁPIS DO ŠKOL STR. 8 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více