Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 lčíslo 12 l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 lčíslo 12 l16. 12. 2009"

Transkript

1 Vážení spouobčané, rok se s rokem seše a my, překvapeni rychostí pynutí času, opět biancujeme a zamýšíme se nad věcmi příštími. Letošní rok by poněkud zváštní. Pada váda a skupina náhradníků s mandátem do podzimních voeb, které nebyy, dostaa rok a těší se neobvyke vysoké podpoře. Naší země se dotka světová hospodářská krize, ae jsme na tom stáe ještě nejépe z ceého bývaého východního boku. Jdemei po příčinách, je to snad tím, že by potačen hašteřivý viv poitiky na chod státu a vzniká dojem, že se vádne a rozhoduje prakticky. Také na komunání, tedy naší, úrovni můžeme vidět změny k epšímu. To jsme si ae přái vždycky v obci či ve městě by nikdy neměy být měřítkem úspěšnosti či neúspěšnosti rádoby vítězné boje stran a hnutí, ae spokojenost obyvate našich spouobčanů. Určitá repubiková anomáie, kterou je v Jihomoravském kraji praktikovaná veká koaice, nese snad i zde své ovoce. Loni jsem kritizova pomaý postup čerpání evropských peněz, zaviněný především českými úředníky na nejvyšších místech, kteří jsou obecně největší překážkou pružnosti ceého dotačního systému. Moravskému Krumovu však žádná újma nevznika, ae spíše naopak. Každá žádost o dotaci musí být totiž dopněna jednak projektem, jednak stavebním povoením. V našem městě nic takového nebyo. Proto jsme se od začátku našeho voebního období zaměřii na přípravu k využití evropských dotací. V současné době máme projekty a většinou již i stavební povoení na změnu tváře ceého města za téměř 8 miiónů Kč, což představuje objem día bízko pů miiardy Kč. Ještě nedávno jsme se domnívai, že většina z toho zůstane k reaizaci našim násedovníkům. Nyní víme, že rok 2010 a násedující budou éty intenzivního budování. Jihomoravský kraj zařadi průtah městem od zámku k Vertexu v hodnotě 82 miiónů Kč mezi své priority. Vodovody a kanaizace Třebíč dostay dotaci 60 miiónů Kč na pokračování výstavby a rekonstrukce kanaizace pro Moravský Krumov v rámci projektu DYJE II. Městu bya schváena dotace ve výši 35 miiónů Kč na výstavbu autobusového nádraží. Na spadnutí je dotace na zatepení a výměnu oken Zákadní škoy Ivančická. O daší dotace je požádáno. Spoufinancování, tedy povinný podí města, představuje cca 35 miiónů Kč, které hodáme získat díem z prodeje pozemků a zbytných nemovitostí, díem z úvěrů. S nadsázkou tak mohu děkovat vysokým českým úředníkům, že toik brzdii poskytování evropských peněz, že i na nás, v étech zcea nepřipravené, ještě zbyo! Městské finance cekově jsou ae v nepříiš dobrém stavu. Letos téměř nic neušetříme. Výpadek daňových příjmů za rok 2009 je díky otiskům krize asi 6 miiónů Kč a tyto peníze budou chybět v rozpočtu na rok Něco nám sice pomohou smazat vyšší dotace na výkon státní správy a vádou stanovené vyšší daně z nemovitostí, ae nejvíce bude třeba šetřit na provozních výdajích. Přesto rada města rozhoda o prodoužení možnosti sevy nájemného z bytů a nebytových prostor do konce příštího roku. Při konstrukci rozpočtu na rok 2010 si však všichni budeme muset uvědomit, že Moravský Krumov nerozhoduje jen sám za sebe. Zařazení našeho města mezi obce s rozšířenou působností je na jedné straně chrání před zapomněním a pozvedá jeho význam a povědomost o něm v rámci ceé repubiky, na druhé straně s sebou přináší povinnost vykonávat ceou řadu sužeb pro ceý správní obvod 33 obcí s jejich 26 tisíci obyvatei, kteří sem přijíždějí za úředními záežitostmi. Při těchto příežitostech si také nakoupí a tím drží nad vodou místní obchodníky. Neze nepřipomenout také to, že naše město je centrem zákadního, středního a odborného škoství. Neznám jiné město s šesti tisíci obyvatei, kde by byy téměř dva tisíce žáků a studentů, kteří většinou dojíždějí a také v obchodní síti potřebují napnit své požadavky. Našemu městu se vemi daří v kutuře. Muchovu Sovanskou epopej etos zhéd rekordní počet přes 33 tisíc návštěvníků. Koncerty, knihovní a gaerijní akce jsou téměř na denním pořádku. V těchto dnech vyša kniha Moravský Krumov ve svých osudech, která je teprve třetím souborným díem o Moravském Krumově po dějinách z pera českého vastence pana Ugwitze (1883) a knize německého historika pana Soschka (1937). Knihu pro Moravský Krumov vydaa Muzejní a vastivědná spoečnost v Brně, jíž spou s ceou řadou i místních spouautorů navazujících tématických okruhů patří naše veké poděkování. Poděkování patří také ceému zastupitestvu města, které neváhao zvednout ruku pro tento vynikající počin v hodnotě přesahující tři čtvrtě miiónu Kč. Knihu si budete moci koupit za 500 Kč jako vánoční dar v Informačním centru Zámecká 2, v Muchově Sovanské epopeji, v muzeu, knihovně i na radnici u místostarosty Mgr. Třetiny. Tato kniha by neměa chybět v žádné krumovské rodině. Je to také skvěý dárek pro rodáky, přátee a příznivce do ceého světa. Není divu, že při řešení vekých věcí sem tam unikne i věc zdánivě maá, která, dobře živená, může nabýt i značných rozměrů. Letos byy takovým evergreenem probémy někoika kanaizačních přípojek. Pružným a rychým řešením věcí často brání formaizmus v naší práci, který jen v etošním roce způsobi řadu posunů v termínech, a to i v možnostech reaizovat prodeje. Veice mne mrzí, že někteří idé pro stromy svých maých věcí nevidí es obecného prospěchu, ba dokonce pro třísku domněého prohřešku někoho jiného odmítají vidět břevno vastních nedostatků v oku svém. Ae taková už je spoečnost. Život v gobaizovaném světě však nebude kvůi tomu jiný, než jaký prožíváme. Moravskokrumovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumov Ročník 3 Číso 12 Mií spouobčané! Nadcházející adventní čas by proto mě být pro všechny časem usebrání, zkidnění, smíření a očekávání nejen Toho, který přijde, ae také biancování upynuého roku a nadějí do budoucna. Přijměme všichni tuto příežitost s pokorou, snahou dobře uzavřít své osobní účty a v očekávání věcí příštích, na kterých se sami pode svých možností budeme podíet. Přeji vám příjemné a šťastné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce Ing. Jarosav Mokrý starosta města n ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumově, Poánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, poemika, zajímavosti ze škoství, kutury i sportu... POHÁDKOVÉ VÁNOCE SE VYDAŘILY Na mikuášskou sobotu zorganizova Spoek pro obnovu tradic již tradiční krumovskou akci Pohádkové Vánoce. Letos by pro návštěvníky nachystán bohatý program, který mě někoik taháků Terezu Kerndovou, Feret s Jarmiou Šuákovou, Veseou pohádku o smutném drakovi v nastudování našich ochotníků a vystoupení Němečkova smíšeného pěveckého sboru. Vemi miá a přitaživá bya také vystoupení dětských pěveckých sborečků krumovských ško a škoek. Ceým dnem provázea profesionáně a s grácií Lenka Soanská. Jarmark našich ško by jemnou připomínkou nastávajícího času vánočního, neboť každý si moh zakoupit různé vánoční ozdoby, svícny nebo přáníčka. Představena bya i kniha Moravský Krumov ve svých osudech. Na Domečku bya opět připravena Vánoční hvězda, což jsou různé díničky pro maé i veké kutiy. Na dva tisíce návštěvníků byo spokojeno i s nabídkou různých kuinářských speciait. Důstojným zakončením programu na náměstí TGM by ohňostroj. Krumovské Vánoce se stay nejnavštěvovanější kuturní akcí, místem potkávání a různých setkání. Masarykovo náměstí vždy v našem městě spatřovao nejdůežitější dějinné okamžiky a pro obyvatee byo přirozeným centrem dění. Proto i tato osava Vánoc v našem městě patří k již neodmysiteným tradicím. Děkuji touto cestou organizátorům, sponzorům a všem, kteří přispěi ke zdaru akce. Věřím, že si všichni ty naše Krumovské Vánoce užii. Přeji pokoj idem dobré vůe. Tomáš Třetina n PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM: Město Moravský Krumov, GE Money, Mikroregion Moravskokrumovsko, Skupina ČEZ, Pavetex, Pekárna Ivanka, Lékárna Paracesus, Štuík Autodoprava, Jiří Dvořáček, PF 2010 Příjemné prožití adventu a svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví a optimizmu v novém roce přejí všem spouobčanům jménem města Moravský Krumov a jménem svým Cykoservis Pave Novotný, Texti oděvy Kamia Poáchová, Drogerie Šedra, Zeenina Pijanovi, OSP Moravský Krumov, M. Krumov NET Mařík, Jan Vavroušek pojišťovací makéř, AXIS koupeny Ing. Šupková, Mgr. Tomáš Třetina místostarosta Foto: B. Kaiš, J. Grasgruber TPZ kuchyňské studio, Compact servis Ing. Večeře, Jan Červinka, Eektro Jaša, Cukrárna Bahetek, Autobazar Vaněk Adamík, Eva Smrčková úkidové sužby, Saon Ideá Věra Haveková, Autodoprava Janda Ing. Jarosav Mokrý starosta n

2 strana 2 Moravskokrumovské noviny Usnesení RM Moravský Krumov USNESENÍ ze 34. ZM dne ZM schvauje: usmouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města M. Krumov na rok 2009 na reaizaci projektu Pohádkové Vánoce 2009 subjektu: Spoek pro obnovu tradic, SPOT, občanské sdružení, Smetanova 165, Moravský Krumov ve výši , Kč v předoženém znění a pověřuje starostu podpisem této smouvy. ZM bere na vědomí: upředožený materiá pro kontrou úkoů RM a ZM města M. Krumov, upředoženou zprávu o činnosti RM od 33. zasedání ZM a postupuje připomínky k řešení RM, ukorespondenci ve věci prodeje pozemků pro FVE II na Lerchu firmě SKITURIST SPORT, s.r.o. ze dne , udopis pana Juránka ze dne ZM souhasí: us vypracováním návrhu investičního záměru Zepšení energetických vastností ZŠ Kášterní náměstí pověřuje místostarostu města kontaktovat v této věci firmu RENARDS, s.r.o., Vídeňská 228/7, Brno, use zahrnutím Města M. Krumov do projektu ČOV Moravský Krumov Zámecká, intenzifikace, na kterou svazek VaK Třebíč jako vastník ČOV poda žádost o podporu z OFŽP a uvedený způsob financování. zapisovateka: Jeanette Kudrová ověřovateé zápisu: Mgr. Odřich Dohna, Ing. Miosav Souček USNESENÍ z 59. RM dne Stručně o investičních akcích v roce 2010 V roce 2010 bude Moravský Krumov reaizovat veké investiční akce v rámci projektu Dyje II bude opravena kanaizace v daších částech Krumova, ve spoupráci se SÚS Znojmo oprava průtahu, krajské sinice III/4133, od kruhového objezdu přes Masarykovo náměstí k Vertexu. V návaznosti na průtah bude reaizována výstavba autobusového nádraží u spavu. Zároveň bude do spuštění IDS dokončena k oprava vakového nádraží s vybudováním přestupního termináu. Touto kompetní rekonstrukcí se vyřeší douhoetý probém města s dopravním systémem a obsužností. Vše ve finančním objemu cca 200 miionů korun. Na všechny akce byy získány dotační peníze, rozpočet města bude zatížen částkou cca 40 miionů korun. V současnosti hedá zastupitestvo nejvýhodnější cestu k zajištění našeho podíu. Prosím občany o shovívavost a pochopení kompikací, které všem v souvisosti s opravami vzniknou. Do Brna vakem RM schvauje: ulicenční smouvu o veřejném provozování hudebních dě č. VP mezi spoečností OSA Ochranný svaz autorský pro práva k díům hudebním, a městem M. Krumov za účeem uděení icence pro užití hudebních dě prostřednictvím městského rozhasu v roce 2009 a pověřuje starostu města jejím podpisem, upronájem části pozemku p.č. 300/1 2 o výměře 25 m v k.ú. M. Krumov na stavbu otevřeného garážového stání žadatei uvedenému v materiáu za nájemné ve výši 200, Kč/rok, unájemné ve výši , Kč/měs. za pronájem N.P. v objektu č.p (ZŠ Rakšice) 2 o cekové poše 448,05 m VÚDDŠ, Nádražní 698, M. Krumov, upronájem části průjezdu v objektu TGM 40 za účeem vystavení zboží fy. Ovoce, zeenina potraviny, Zdence Pijanové, 2 TGM 40, M. Krumov o poše 6 m za cenu 2 250, Kč/m /rok, upronájem uvoněných N.P. kadeřnictví v objektu Břízová 254, M. Krumov Diecézní charitě Brno, obastní charitě Znojmo, Doní Česká 1, Znojmo za nájemné ve výši , Kč ročně uzavřením dodatku k smouvě č. 30/2009, uzavření Smouvy o budoucí smouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni č /001 s firmou E.ON Distribuce a.s., uvýměnu bytu č. 3 na u. Sídiště 352 za byt č. 5 na u. Sídiště 351, vše M. Krumov mezi žadatei uvedenými v materiáu, uzměnu poožek původního rozpočtu dotace města o.s. POSPOLU MK na akci III. Krumovské savnosti hudby, tance a zpěvu Majáes 2009 de přiožené žádosti, uvytvoření nového funkčního místa u PO města TaZS M. Krumov profese: děníka čištění města, s účinností od a ukádá vedoucí finančního odboru MěÚ zapracovat tyto účeové finanční prostředky do návrhu rozpočtu na města na rok 2010, udohodu ORP o převzetí škoení pro cíové skupiny jiné ORP subjektu: Město Ivančice, Paackého náměstí 196/6, Ivančice, ve věci zabezpečení spoupráce v obasti vzděávání v egon centru města Ivančice financovaného z OP LZZ č. 40 EU v předoženém znění a pověřuje starostu města podpisem této dohody, upřiděení bytu č. 49 v DPS M. Krumov a uzavření nájemní smouvy se žadateem jmenovitě uvedeným pod poř. čísem 1 v příoze č. 1 ze dne doporučené V podzimním čase měi občané cestující za prací do Brna značně ztížené cestování z důvodu oprav na trati a s tím spojených výuk v provozu. Když už konečně opravy byy u konce, zase často havarova vozový park, který mají České dráhy zastaraý. Na zákadě stížností cestujících byo vyvoáno jednání se zástupci Českých drah a Kordisu. Na tomto jednání byo konstatováno, že od změny jízdních řádů dojde k navýšení a zkvaitnění dopravy do Brna. Bude přidán spoj v 15.31, spěšný vak Brno Hrušovany s kapacitou přepravy 224 míst. Ve špičce budou spoje mezi Brnem a Bránicemi zdvojeny a v pracovní dny bude možné cestovat bez přestupů. Od nového roku by měi mít cestující i mnohem větší pohodí, neboť na trati by měy začít jezdit repasované soupravy s vozy řady 954 se zvedací pošinou pro imobiní cestující. Věřím, že cestování se zepší a povede ke spokojenosti cestujících. Tomáš Třetina, n MĚSTSKÉ MUZEUM CYKLUS ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK DOPROVÁZEJÍCÍ VYDÁNÍ KNIHY MORAVSKÝ KRUMLOV VE SVÝCH OSUDECH U příežitosti vydání první odborné pubikace o dějinách a přírodních poměrech města uspořádá Městské muzeum v Moravském Krumově od pooviny edna do začátku března cykus přednášek vedený autory knihy Moravský Krumov ve svých osudech. Cykus bude zahájen v úterý 12. edna 2010 v 18 hodin přednáškou s názvem Tajemství krumovského esa, kde se představí archeoog doc. PhDr. Martin Oiva, Ph.D., vedoucí Anthroposu pod Moravským zemským muzeem v Brně. Daší přednáška se uskuteční o dva týdny později 26. edna. Zde vystoupí Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., vedoucí Historického odděení Moravského zemského muzea, který se speciaizuje na středověké správní a církevní dějiny českých zemí, s přednáškou O počátcích města Moravského Krumova. Historik Mgr. Daibor Hodeček povede 9. února přednášku s názvem Zatý věk Moravského Krumova o novověkých dějinách města. V pořadí čtvrtá přednáška Od třicetieté váky po revouční rok 1848 doc. PhDr. Bohumíra Smutného, Ph.D., historika moderních dějin a předního archiváře Moravského zemského archivu v Brně působícího také na Masarykově univerzitě v Brně, bude uskutečněna 23. února. Ceý cykus završí přednáška známé místní historičky Mgr. Evy Grunové z Petrovic. Její přednáška s názvem Paměť města (první zpracovateé dějin města, kroniky a kronikáři, archiv a muzeum) se uskuteční 2. března. Všechny přednášky budou konány až na jednu výjimku pravideně každé druhé úterý v 18 hodin v Gaerii Knížecí dům. Zmíněná pubikace zde bude nabízena k prodeji. Vstup na všechny přednášky je VOLNÝ. Srdečně Vás zveme a doufáme v hojnou účast. Že půjde o výjimečnou udáost, není jistě třeba dáe rozvádět. Mgr. Hana Prymusová, odborná muzejní pracovnice n žádosti (vznik nájmu od ) a pověřuje starostu města podpisem nájemní smouvy na byt č. 49, uvypacení mimořádných odměn řediteům příspěvkových organizací TaZS a SMM v RM projednané a schváené výši za pnění mimořádných pracovních úkoů v roce Odměny budou vypaceny z prostředků jednotivých PO, uvypacení peněžního daru de zákona o obcích ve výši schváené RM místostarostovi za mimořádné práce spojené se zabezpečením chodu příspěvkové organizace MěKS v roce 2009, uzapojení města M. Krumov do dotačního řízení na nákup požárního hasičského auta pro SDH Poánka, včetně financování případného finančního spoupodíu města, uposkytnutí účeového finančního příspěvku v částce 5.000, Kč subjektu: SDH Rokytná, Moravský Krumov na spoufinancování tradiční akce města Leopodovské pouti, a to formou úhrady faktury za hudební produkci vystavené na město, upředání knihy Moravská dominia Liechtensteinů a Dietrichsteinů formou daru subjektům de upraveného návrhu. RM provádí: urozpočtové opatření města č. 17/2009 v předoženém znění, postupuje jej k projednání finančnímu výboru města a doporučuje ZM schváit provedené rozpočtové opatření, urozpočtové opatření města č. 18/2009 v předoženém znění, postupuje jej k projednání finančnímu výboru města a doporučuje ZM schváit provedené rozpočtové opatření. RM doporučuje: uzm schváit prodej pozemku p.č. 48/4 2 o výměře 17 m v k.ú. M. Krumov žadatei uvedenému v materiáu za cenu 341,44 2 Kč/m, uzm schváit prodej pozemků p.č o výměře 206 m, p.č.1373 o výměře 205 m 2 a p.č.1374/1 o výměře 204 m vše v k.ú. M. Krumov za cenu de patné oceňovací vyhášky k zákonu č. 151/1997 Sb., zvýšenou o nákady spojené s prodejem do podíového vastnictví odpovídajícího podíům na spoečných částech domu vastníkům jmenovitě uvedeným v příoze č.1 tohoto usnesení, uzm revokovat usnesení z 31. zasedání ZM ze dne , bod 1.9. ve věci schváení prominutí vyčíseného popatku z prodení za úhradu nájemného občanovi uvedenému v materiáu, a to v pném znění, uzm schváit sazbu místního popatku ve výši 500, Kč pro popatníky de č. 2 písm. a) a písm. b) a návrh Obecně závazné vyhášky č. 1/2009 v předoženém znění, uzm schváit Smouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK č. 1417/200914, subjektu: JmK, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, ve výši , Kč z dotačního programu: Dotační program JmK na požární techniku V těchto dnech se nám, občanům Moravského Krumova a všem daším zájemcům, dostává do rukou zbrusu nová pubikace Moravský Krumov ve svých osudech. Toto výpravné dío, které pro naše město vydaa Muzejní a vastivědná spoečnost v Brně, je prvním moderním zpracováním dějin Moravského a věcné prostředky k řešení mimořádných udáostí jednotek sborů dobrovoných hasičů měst a obcí JmK na období et pro potřeby JSDH M. Krumov Rakšice, v předoženém znění a pověřit starostu podpisem této smouvy, uzm schváit změny zřizovacích istin příspěvkových organizací města M. Krumov vypývajících ze změn zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ve schváeném rozsahu a ukádá tajemníkovi úřadu zapracovat schváené změny do zřizovacích istin jednotivých příspěvkových organizací, uzm schváit změnu zřizovací istiny příspěvkové organizace města SMM M. Krumov vypývající ze změn zákona o DPH a o účetnictví, uzm uožit řediteům všech PO provést aktuaizaci příohy č. 1 (Seznam svěřeného majetku) ke zřizovací istině své PO nejpozději k termínu , usprávnímu orgánu městského úřadu zvážit prominutí popatku ze vstupného subjektu: ZO Českého zahrádkářského svazu M. Krumov na akci: 6. zahradnická výstava, konanou ve dnech RM revokuje: usvé usnesení č.56, bod I.4. z 43. schůze RM konané dne , a to v pném znění, usvé usnesení č.73, bod I.5. z 58. schůze RM konané dne , a to v pném znění, usvé usnesení č.28/2007, bod 1.7. z 18. schůze RM konané dne , a to v pném znění, uv předoženém materiáu uvedená usnesení RM, která po projednání považuje za již překonané, a to v pném znění. RM uděuje: umš M. Krumov, Husova 299 okres Znojmo, příspěvkové organizaci, předchozí souhas pode přísušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k přijetí daru od firmy Úkidové sužby Eva Smrčková, M. Krumov ve výši , Kč určeného k zakoupení hraček pro děti na odoučeném pracovišti MŠ na u. Paackého 103. RM ukádá: ufinančnímu odboru MěÚ dopnit navržené sazby místního popatku do návrhu Obecně závazné vyhášky města M. Krumov č. 1/2009 pro zastupitestvo města, uředitei TaZS zpracovat materiá pro rozhodování RM ve věci změny odpadového hospodářství města M. Krumov (nákady a výnosy střediska odpadového hospodářství, včetně struktury jednotivých sužeb a nákadů), utajemníkovi zabezpečit zpracování rozpočtového opatření města na účeové navýšení příspěvku města na rok 2009 pro TaZS NOVÁ KNIHA O MĚSTĚ Krumova od nejstarších dob až do současnosti. Tým historiků, archeoogů, přírodovědců a daších nadšených spoupracovníků pod vedením PhDr. Zdeňka Fišera se zhosti svého úkou pozoruhodným způsobem. Radniční pracovní skupinu pro vydání knihy veda paní Ing. Marie Brücková. Všem, kteří se na vzniku tohoto skvostu podíei, a zváště oběma jmenovaným, patří naše veké poděkování. V knize můžeme jen istovat nebo ji ceou přečíst. Budeme tak činit se zatajeným dechem, protože není čověka, který by netouži poznat své kořeny, seznámit se podrobně s místem, kde žije. Bez nadsázky můžeme říci, že savné dějiny našeho města jsou srovnatené s dějinami Prahy a daších nejvýznamnějších měst českého kráovství, což bude určitě pro mnohé z nás překvapením. Knihu můžeme koupit v moravsko krumovském Informačním centru na Zámecké uici, v pokadně Muchovy Sovanské epopeje, v muzeu, knihovně a na radnici. Její cenu stanovia rada města na 500 Kč. Je to určitě vhodný dárek pro každou rodinu, rodáky i do zahraničí. Místostarosta Mgr. Tomáš Třetina o knize prohási: Krumov nikdy žádnou reprezentativní pubikaci nemě. Kniha stáa zhruba miión korun a je to jeden z nejépe investovaných miiónů v Krumově. Redakční rada neodpovídá za obsah zveřejněných příspěvků. M. Krumov, a to ve výši , Kč, uvedoucí finančního odboru MěÚ zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2010 samostatnou poožku finančního spoupodíu města M. Krumov na zabezpečení stěžejních akcí města: Krumovské Vánoce a Majáes, umístostarostovi města zabezpečit zpracování investičního záměru na výstavbu výtahu v objektu MěÚ de projednaných variant. RM souhasí: us aktuaizací nájemní smouvy mezi městem M. Krumov a TJ Moravský Krumov na pronájem tenisových kurtů a sociáního zařízení a postupuje ji SMM k vyřízení, us umístěním rekamního banneru fy. Podahářství Žaneta Baštová, Sídiště 345, M. Krumov na boční zdi domu Sídiště za úpatu 800, Kč/m /rok bez DPH, us provozováním prodejních trhů na nám. TGM v roce 2010 firmou: Jan Berousek, Přerovská 842 Pardubice za stejných finančních a organizačních podmínek jako v roce 2009, use změnami dopravního značení a dopnění speciáního dopravního zařízení na uici Husova M. Krumov. RM bere na vědomí: upředoženou korespondenci pro RM, uvyrozumění k žádosti občana uvedeného v materiáu o řešení stavebních úprav na pozemcích města protipovodňová opatření zasané Advokátní kanceáři JUDr. Kami Mattes zastupující občana, upředožený dopis občanky uvedené v materiáu ze dne a postupuje jej k vyřízení komisi bytové, zdravotní a sociání s doporučením reaizace žádosti, uřešení stavu muzea v M. Krumově na zákadě zprávy ze dne , uspnění úkou ve věci značení uic města M. Krumov a schvauje navrhované umístění tabuek s označením konkrétní uice, uinformaci odboru sociáních věcí o obsazení bytů v DPS M. Krumov občany, kterým by byt přiděen, upředožený zápis z jednání komise pro kuturu a prezentaci města ze dne , upředožený dopis žadatee uvedeného v materiáu ze dne zapsa: Ing. Pave Vavřina tajemník za obsahovou správnost: Pave Procházka čen RM n MĚSTSKÁ POLICIE MORAVSKÝ KRUMLOV V LISTOPADU 2009 V tomto měsíci řešii strážníci 153 přestupků proti veřejnému pořádku a v dopravě. Byo uoženo 34 domuv a 119 bokových pokut, cekově byo vybráno Kč. Ve 178 případech bya sepsána tzv. kontroa osoby. Strážníci nasadii ve 28 případech prostředek zabraňující odjezdu motorového vozida. Byo sepsáno 99 úředních záznamů, zahrnujících např. záznamy do karty řidiče, přijatá oznámení, náezy věcí atd. V násedujícím měsíci se činnost MěP Mor. Krumov zaměří na chovatee psů, kteří po svých svěřencích neukízejí hromádky a znečišťují tak naše město. Často se ve sužbě setkáváme se situací, kdy se majite psa po vykonání jeho potřeby rozhédne a v případě, že je na bízku strážník, exkrement ukidí. Pokud přítomnost ruky zákona byť i omyem nezaznamená, nechá psí produkt prostě ežet. Městská poicie Moravský Krumov upozorňuje těmito řádky chovatee psů, že napříště se tyto případy znečišťování veřejného prostranství budou řešit bokovou pokutou. Mezi naše daší úkoy v měsíci prosinci bude mimo jiné patřit zajištění kidného průběhu vánočních trhů na nám. T. G. M v Moravském Krumově, kdy strážníci svou přítomností znesnadňují činnost případným kapsářům nebo pachateům drobných krádeží na stáncích. Strážníci MěP Moravský Krumov touto cestou přejí všem občanům moravskokrumovského regionu kidné prožití vánočních svátků Ing. Jarosav Mokrý na šťastný nový rok Za MěP Moravský Krumov vedoucí strážník Rudof Fráňa n

3 Moravskokrumovské noviny strana 3 ZDRAVÉ ZOUBKY Letos poprvé navštívii naši mateřskou škou studenti zubního ékařství Petr Kučera a Eva Kozumpíková, aby zábavnou formou seznámii předškoní děti se správnou péčí o dětský chrup. Děti si nacvičovay správnou techniku čištění zubů pomocí zvětšených modeů a poté vyzkoušey čištění zubů vastním zubním kartáčkem pod odborným dohedem. Děti už vědí, že je nutné používat správnou metodu čištění zubů a vědí, jak je důežité chodit 2x ročně na preventivní zubní prohídku, aby se zamezio zubnímu kazu. Z odpovědí dětí vypynuo, že u nás v mateřské škoe většina rodičů nepodceňuje nutnost preventivních prohídek a s dětmi zubního ékaře pravideně navštěvuje. Dětem se povídání na téma zoubky íbio a moc se těší na daší setkání s madými mediky. Ivana Došková a děti z MŠ Husova a S. K. Neumanna, M. Krumov n Spokojené prožití vánočních svátků, mnoho ásky a porozumění, v novém roce hodně štěstí a radostných dní přeje koektiv pracovnic Mateřské škoy Husova v Moravském Krumově. OHLÉDNUTÍ ZA VÉMYSLICKOU LYROU 2009 ZE ŠKOLSTVÍ ZPRÁVIČKY ZE ZŠ MK IVANČICKÁ 112 v ohrožení života V ponděí 9. istopadu jsme si se třídou v prostorách škoní družiny osvěžii zásady první pomoci. By to vzděávací program krumovského Domečku. Napřed jsme měi odpovědět, jak bychom se v různých situacích zachovai. Třeba jdeme po cestě a najednou před námi eží žena v bezvědomí. Poté jsme se naučii, co uděat, když si někdo omyem pořeže nebo zomí nohu, jak ho dopravit co nejdříve do nemocnice. A to nejepší jsem si necha na konec! Mohi jsme si vyzkoušet dýchání z úst do úst. Sám jsem si to vyzkouše jako první a není to fakt žádná brnkačka. Jsme zase o něco chytřejší. Mysím, že nám to všem prospěo. Micha Krá, 7.B Víte, co je Tyfocentrum? Dne jsme my, osmáci ze ZŠ Ivančická, vyrazii do Městské knihovny v Moravském Krumově. Probíha tam zajímavý program Tyfocentra, organizace pro zdravotně postižené idi. Program probíha ve třech stanovištích. Naše třída se rozděia na dvě skupiny. První (naše) skupina ša do místnosti, v níž nám jedna paní, pracující právě v Tyfocentru, povídaa o tom, co postižený čověk potřebuje, jak se o sebe stará. Ukázaa nám některé jejich pomůcky. Dozvěděi jsme se, že sepý čověk může mít bíou hů nebo speciáně vycvičeného psa, který se o něho stará. Viděi jsme i pár zařízení, která jsou takovému čověku k dispozici, jako třeba zařízení na rozpoznání barev obečení. Seznámii jsme se i s tím, jak bychom se měi k zrakově postiženému čověku chovat. Když jsme přeši do vedejší místnosti, mohi jsme si již zmiňované pomůcky znovu prohédnout zbízka. Moje spoužačky si zahráy známou stoní hru Čověče, nezob se, ae se zavázanýma očima. Na daším,,stanovišti jsme si vyzkoušei, jaké to je,,být sepý. Chodii jsme po schodech nahoru doů se zavázanýma očima a s bíou hoí. Já jsem si to vyzkoušea dvakrát. Nejdřív jsem chodia po schodech a držea se zábradí. Podruhé jsem ša s mojí kamarádkou po douhé chodbě. Já jsem cestou narazia do nějaké paní, říkay spoužačky, které nás sedovay. Být sepý určitě není žádná egrace! Postiženým idem bychom měi pomáhat. Každý, kdo si vyzkouší být aspoň na pár minut sepý, se nad tím určitě chvíi zamysí. Petra Hadíková, 8. třída Keramika hrou Všichni zájemci z naší škoy si mohi během upynuého měsíce přímo ve škoe vyzkoušet práci s keramickou hínou a vyrobit si tak na Vánoce originání dárek. Děkujeme paní Lence Brňákové za pěknou inspiraci a trpěivost. Žáci třídy Přírodovědný kokan Ve škoe jsme si uspořádai škoní koo vědomostní soutěže Přírodovědný kokan. A kdo z naší škoy má nejvíce přírodovědných znaostí? Zdenek Řezanina (88 bodů), Fiip Březina (83 bodů) a David Vejvaka (83 bodů). Všichni chodí do 9. třídy. Bahopřejeme! Mgr. Simona Jeteinová Dne 27. října 2009 se vydaa naše škoa do kinosáu na Lyru. Už douho jsem se těšia na výkony madých zpěváků, ae ti etošní se mi íbii zatím nejvíce s výběrem písní. Bya jsem překvapená, že někteří zpívai angické písničky, a už vůbec jsem nečekaa takový úspěch! Nejvíce se mi íbia Michaea Bystrianská a Veronika Krupicová. Ceá akce bya výborně osvětená a profesionáně nazvučená. Se škoou jsme byi na vystoupení vítězů Lyry z minuého roku. Moc se mi íbí nápad s medaionky, protože zpěváci ukáží, co děají ve svém voném čase. Opravdu jsem si to užia večer, kde byi minuí, ae i etošní vítězové. Nejvíce se mi íbi s angickou písničkou Martin Novák a se svou vastní písní Tereza Veseá. Mysím si, že porota vybraa ty nejepší. Už teď se těším na daší ročník! Monika Vystrčiová, 8. tř., ZŠ MK Ivančická n Koektiv RÁJE DĚTÍ Moravský Krumov nám. TGM 44, mobi: otevřeno: po pá: 8,00 16,30 so: 8,30 10,30 Přejeme příjemné Vánoce a šťastný nový rok. Děkujeme zákazníkům za přízeň a podporu a těšíme se na Vás i v příštím roce. OZNÁMENÍ ZP MV ČR, pobočka Brno, oznamuje, že v termínech: od 9:00 11: od 9:00 11: od 9:00 11: od 9:00 11: od 9:00 11: od 9:00 11: od 9:00 11:00 bude k dispozici pro veřejnost mobiní pracoviště na Kášterním náměstí v obřadní síni v prvním poschodí v Moravském Krumově. Na místě bude možné vyřídit agendu spojenou s: nzřízením karty života. npřihášením do pojišťovny nzměnou osobních údajů nabídkou vstupu do eektronické komunikace nsjednáním cestovního pojištění nzajištěním výměny evropských průkazů nabídkou programu sev a výhod Těšíme se na Vaši návštěvu!! MKN09104 MKN09101 Okénko do třetí třídy My jsme třída třeťáků, samých chytrých škoáků. Do škoy se těšíme, aktovku si nosíme. Když jezdíme na pavání, baví nás tam i skákání! Učíme se číst a psát. Umíme i počítat! Baví nás i maování, epení a stříhání. Poděkování Dopis napsa Jiří Šedý, o kterém jsme psai již v minuém číse Moravsko krumovských novin. Moravský Krumov je město, ve kterém jsem ještě nikdy neby. Mě jsem radost, když jsme byi s rodiči pozváni na konferenci o vzděávání, integraci a inkuzi postižených dětí právě do Moravského Krumova. Můj tatínek by tak hodný, že se rozhod nás do tohoto dost vzdáeného města zavést autem. Cesta bya opravdu dost douhá a sožitá, protože hodně pršeo a my jsme musei vyjet brzy ráno. Moravský Krumov mne překvapi hezkými domy a docea upraveným náměstím. Konference se konaa v hoteu Epopej. Maminka se těšia na svoji spoužačku z vysoké škoy paní magistru Lenku Ficovou. Neviděy se spou devět et. Docea jsme se nasmái, protože paní Lenička maminku vůbec nepoznaa. Ne proto, že by maminka zestára, ae naopak, proto, že se maminka změnia k epšímu, pode sov paní Leničky, že maminka zkrásněa. Vůbec se tomu nedivím, protože se s tatínkem o maminku dobře staráme. Chováme ji jako v bavnce. Vždyť ji máme oba moc a moc rádi. Konferenci zaháji pan ředite hodně a hodně zajímavé škoy. Všechny nás uvíta a popřá nám kidný a hezký den. A potom to začao. Já jsem mě tu čest, že jsem dosta sovo jako první. Muvi jsem o sobě a o tom, jak to byo obtížné s mým vzděáváním. Ae vše jsem se dobře nauči. Muvi jsem o tom, že V hudebce si zpíváme, hrajeme i teskáme. Na mapě si hedáme, prvouku zvádáme. V těocviku cvičíme, skáčeme a běháme. O škoe si básníme, RÁDI DO NÍ CHODÍME! Ještě jedno ohédnutí za naší konferencí 3. třída Děkujeme našemu Sdružení rodičů, Škoské radě, sponzorům a vůbec všem, kteří nám pomohi, spoupracovai s námi a podporovai nás. Vemi si toho vážíme a věříme, že se nám taková příjemná spoupráce bude dařit i v novém roce umím dobře číst, psát a počítat, že jsem soběstačný madý muž se svými právy a povinnostmi. Potom krátce muvia maminka, protože jsem za ni všechno již řek. Moc se mi íbi její citát Kara Čapka: Nekonečná je hodnota každé idské duše. S tím úpně souhasím. Paní zástupkyně ředitee škoy mi předaa krásné výtvarné příspěvky do soutěže o Cenu Jiřího Šedého Nejsem na světě sám. Bya tam jedna zajímavá paní na vozíku. Měa měkké a askavé oči. Bya z Liberce. Muvia o tom, jak je obtížné pro děti s postižením v Liberci a okoí financovat asistenta pedagoga. A přitom pro některé děti je asistent nezbytný. Moc jsem se těši na vystoupení paní náměstkyně MŠMT Káry Laurenčíkové. Sice přiša pozdě, protože opravdu cesta bya dost sožitá. Trochu mne mrzeo, že nestiha moje vystoupení. Paní náměstkyně mne veice zaujaa. Z její osobnosti vyzařovaa jakási pozitivní sía. Hovořia o tom, co se vše připravuje na MŠMT pro děti s nějakým postižením, jakým způsobem se bude zepšovat integrace. Mohi jsme se též potom ptát. Já jsem se, jak jinak, zapoji do diskuze. Zajímao Krásné Vánoce a hodně štěstí, radosti, úspěchů a zdraví v novém roce 2010 Vám všem přeje ZŠ MK Ivančická Zápis do první třídy Zápis do první třídy proběhne na naší škoe v pátek 22. edna Počátkem edna se objeví pakátky, kde si budete moci přečíst více informací. mne zejména zaměstnávání postižených idí. Ae to už není úkoem MŠMT, ae paní náměstkyně mi k mé radosti řeka, že v pravomoci MŠMT je daší vzděávání postižených. Určitě této informace využiji. Pan ředite Zieger vyprávě o tom, jak se mu podařio vytvořit škou, ve které se spou s dětmi zdravými vzděávají i děti postižené, dokonce děti s těžkým postižením pode rehabiitačního programu. Protože jsem s těžce postiženými dětmi pracova, vím, jak těžká a náročná práce to je. Pan ředite nás všechny pozva do škoy. My jsme se musei omuvit, protože nás čekaa daeká zpáteční cesta. Ae s paní Leničkou jsme se domuvii, že přijedeme někdy na jaře se do škoy podívat a také budeme mít příežitost si prohédnout i město. Paní Lenička Ficová nás seznámia s anketou, které se zúčastnii jak žáci škoy, tak učiteé. Anketa se týkaa přístupu a přijetí dětí s postižením do života škoy. Mě jsem ohromnou radost, protože jsem se dozvědě, že v této škoe neděají mezi dětmi žádné rozdíy a že se všichni vzájemně obohacují. By to nádherný, pozitivní den! Jiří Šedý, Kadaň n

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

U S N E S E N Í č. 22 z 22. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18. 11. 2015

U S N E S E N Í č. 22 z 22. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18. 11. 2015 U S N E S E N Í č. 22 z 22. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18. 11. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Představení společnosti COPRA spol. s r.o.

Představení společnosti COPRA spol. s r.o. Představení spoečnosti COPRA spo. s r.o. 10/2014 Kdo jsme? Rodinná poradenská firma zaožená v roce 1991, která pomáhá při: Nákupu firem Prodeji firem Hedání strategických a finančních partnerů Máme zkušenosti

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

U S N E S E N Í č. 25 z 24. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 23.1.2012

U S N E S E N Í č. 25 z 24. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 23.1.2012 U S N E S E N Í č. 25 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost obsahové stránky: Bc. Pavla Procházku, - změny programu:

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

U S N E S E N Í č. 56 z 52. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 11.06.2013

U S N E S E N Í č. 56 z 52. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 11.06.2013 U S N E S E N Í č. 56 z 52. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 11.06.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, Bc. Lucii Vyžrálkovou - rozpravu ke každému bodu programu

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

U S N E S E N Í č. 37 z 35. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 27.8.2012

U S N E S E N Í č. 37 z 35. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 27.8.2012 U S N E S E N Í č. 37 z 35. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 27.8.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Lucii Vyžrálkovou - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 M Ě S T O I V A N Č I C E Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 P ř í t o m n i : starosta MUDr. Vojtěch Adam místostarostové Jaroslav Pospíchal, Mgr. Pavel Dočkal ostatní členové rady

Více

U S N E S E N Í č. 20 z 20. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 31.10.2011

U S N E S E N Í č. 20 z 20. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 31.10.2011 U S N E S E N Í č. 20 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost obsahové stránky: Irenu Kočí, - změny programu: - bodu

Více

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l Program:, v a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. g. Jsme I V I i 4 x P ň T V trvae v Řešení vhkosti a vytápění budovy VLKOVA VĚŽ Termín akce : od 10.12.2013 do 26.3.2013

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Progresivní Plastové Konstrukce

Progresivní Plastové Konstrukce Příjemce dotace AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Název projektu: Tvorba vzděávacího programu Progresivní pastové konstrukce v ekoogických a jiných stavbách Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Progresivní

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

U S N E S E N Í č. 21 z 21. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21.11.2011

U S N E S E N Í č. 21 z 21. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21.11.2011 U S N E S E N Í č. 21 z 21. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21.11.2011 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, Lucii Vyžrálkovou - rozpravu ke každému bodu programu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje

Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Zpracovate: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor regionáního rozvoje odděení strategického rozvoje ve spoupráci

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

ZPRAVODAJ. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA II. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE

ZPRAVODAJ. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA II. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE ZPRAVODAJ Obce Všemysice registrován u MK ČR pod č. 19860 1 2015 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA II. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE n II. veřejné zasedání Zastupitestva obce Všemysice

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

U NÁS V ČAKOVICÍCH. Prvním zazvoněním odstartoval další školní rok, str. 10 ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC.

U NÁS V ČAKOVICÍCH. Prvním zazvoněním odstartoval další školní rok, str. 10 ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC. U NÁS V ČAKOVICÍCH ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC září 2014 Prvním zazvoněním odstartova daší škoní rok, str. 10 strana 11 Na své si zde přijdou maí i vecí Dnem i nocí v bezpečí trezoru

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

ZÁPIS. Místo konání: kancelář DSO Moravskokrumlovsko, Okružní 394, Moravský Krumlov

ZÁPIS. Místo konání: kancelář DSO Moravskokrumlovsko, Okružní 394, Moravský Krumlov MORAVSKOKRUMLOVSKO Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov www.moravskokrumlovsko.cz, tel: 515220406, manager@moravskokrumlovsko.cz ZÁPIS z 35. Členské schůze obcí mikroregionu Moravskokrumlovsko ze dne

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2015

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2015 6. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2015 čís. 0079/RMOb-Ple/1418/6-0095/RMOb-Ple/1418/6 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/15 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 8 zastupitelů Ing. Jiroušek, p. Smejkal, Mgr. Procházková

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. února 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. února 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. února 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Tomáš Háp Radek Šenkýř 3. zasedání

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

INICIO 50. www.inicio50.cz

INICIO 50. www.inicio50.cz INICIO 50 www.inicio50.cz CO JE INICIO 50? Projek, který učí idi nad 50 et (kteří ztratí práci a chtějí začít podnikat) jak a v čem začít podnikat. Nástroj outpacementu, který používají uvědoměí zaměstnavateé

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í č. 82 z 76. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 23.09.2014

U S N E S E N Í č. 82 z 76. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 23.09.2014 U S N E S E N Í č. 82 z 76. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 23.09.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Masopust (str. 15 16)

Masopust (str. 15 16) MĚSÍČNÍK ROZTOK A ŽALOVA 2/2016 Masopust (str. 15 16) Proměny Levého Hradce (str. 8) Jakou jízdenku koupit dětem? (str. 12) Hodiny ze Schwarzwadu (str. 18) tiskárna powerprint přijmeme zaměstnance do knihárny

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

č. 128/2015 č. 130/2015

č. 128/2015 č. 130/2015 USNESENÍ RADY ze dne 25. 5. 2015 Rada MČ Praha-Libuš č. 128/2015 1. schvaluje uzavření Smlouvy o Roznášce informačních/propagačních materiálů s Českou poštou s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

U S N E S E N Í č. 13 z 13. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 27.6.2011

U S N E S E N Í č. 13 z 13. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 27.6.2011 U S N E S E N Í č. 13 z 13. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 27.6.2011 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

U S N E S E N Í č. 31 z 30. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 14.05.2012

U S N E S E N Í č. 31 z 30. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 14.05.2012 U S N E S E N Í č. 31 z 30. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 14.05.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, Lucii Vyžrálkovou - rozpravu ke každému bodu programu

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

U S N E S E N Í č. 1 z 1. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18. 11. 2014

U S N E S E N Í č. 1 z 1. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18. 11. 2014 U S N E S E N Í č. 1 z 1. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18. 11. 2014 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Z Á P I S z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 14.1.2014. Jednání

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 66465/2013 OKP Č. j.: JMK 66465/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více