Přetěžování operátorů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přetěžování operátorů"

Transkript

1 Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Přetěžování operátorů BI-PA2, 2011, Přednáška 4 1/31 Přetěžování operátorů Ing. Josef Vogel, CSc Katedra softwarového inženýrství Katedra teoretické informatiky, Fakulta informačních technologii, ČVUT v Praze Karel Müller, Josef Vogel, 2011 Programování a algoritmizace 2, BI-PA2, 2011, Přednáška 4 BI-PA2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 Přetěžování operátorů třída Zlomek s operacemi pomocí funkcí třída Zlomek s operacemi pomocí metod třída Zlomek s operátory přetíženými pomocí funkcí třída Zlomek s operátory přetíženými pomocí metod třída Zlomek s operátory přetíženými pomocí friend-funkcí třída Zlomek s přetíženým operátorem << konstruktor uživatelské konverze přehled přetěžování operátorů Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Přetěžování operátorů BI-PA2, 2011, Přednáška 4 2/31

3 p4\zlomek1\zlomek.h Třída Zlomek po prvé Instance třídy Zlomek je objekt obsahující dvě celočíselné položky: čitatel a jmenovatel Instanční metody jsou zřejmé z následující deklarace třídy. Operace sčítání a odčítání realizujeme pomocí funkcí definovaných mimo třídu: class Zlomek { int cit, jmen; void zkratit(); public: Zlomek(int c = 0, int j = 1); int citatel() const {return cit; int jmenovatel() const {return jmen; void vypis() const; ; Zlomek soucet(zlomek, Zlomek); Zlomek rozdil(zlomek, Zlomek); bool rovno(zlomek, Zlomek); Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Přetěžování operátorů BI-PA2, 2011, Přednáška 4 3/31

4 Operace se zlomky Zkrácení zlomku čitatele i jmenovatele vydělíme největším společným dělitelem čitatele a jmenovatele Součet zlomků zlomky převedeme na společného jmenovatele a pak sečteme Rozdíl zlomků zlomky převedeme na společného jmenovatele a pak odečteme Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Přetěžování operátorů BI-PA2, 2011, Přednáška 4 4/31

5 Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Přetěžování operátorů BI-PA2, 2011, Přednáška 4 5/31 Definice konstruktoru a metod: p4\zlomek1\zlomek.cpp Třída Zlomek po prvé Zlomek::Zlomek(int c, int j) { cit = c; if (j>0) jmen = j; else if (j<0) { jmen = -j; cit = -cit; else throw "jmenovatel je 0"; zkratit(); vyvolání výjimky int nsd(int x, int y) { int zbytek = x%y; while (zbytek!=0) { x = y; y = zbytek; zbytek = x%y; return y; void Zlomek::zkratit() { int d = nsd(abs(cit), jmen); if (d==1) return; cit /= d; jmen /= d; void Zlomek::vypis() const { cout << '(' << cit << '/' << jmen << ')';

6 p4\zlomek1\zlomek.cpp Třída Zlomek po prvé Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Přetěžování operátorů BI-PA2, 2011, Přednáška 4 6/31 Definice netřídních funkcí Zlomek soucet(zlomek x, Zlomek y) { int spoljm = x.jmenovatel() * y.jmenovatel(); Zlomek res(x.citatel()*y.jmenovatel() + y.citatel()*x.jmenovatel(), spoljm); return res; Zlomek rozdil(zlomek x, Zlomek y) { int spoljm = x.jmenovatel() * y.jmenovatel(); Zlomek res(x.citatel()*y.jmenovatel() y.citatel()*x.jmenovatel(), spoljm); return res; bool rovno(zlomek x, Zlomek y) { return x.citatel()*y.jmenovatel() == x.jmenovatel()*y.citatel();

7 p4\zlomek1\main.cpp Třída Zlomek po prvé Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Přetěžování operátorů BI-PA2, 2011, Přednáška 4 7/31 Použití: #include "zlomek.h" int main() { Zlomek a(3,5), b(1), c; a.vypis(); cout << ' '; b.vypis(); cout << endl; c = soucet(a, b); c.vypis(); cout << endl; c = rozdil(a, b); c.vypis(); cout << endl; cout << rovno(a,b) << endl; system("pause"); return 0;

8 p4\zlomek2\zlomek.h Třída Zlomek po druhé Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Přetěžování operátorů BI-PA2, 2011, Přednáška 4 8/31 Binární operace se zlomky můžeme realizovat pomocí metod (metody třídy Zlomek mohou používat privátní položky) class Zlomek { int cit, jmen; void zkratit(); public: Zlomek(int c = 0, int j = 1); int citatel() const {return cit; int jmenovatel() const {return jmen; void vypis() const; Zlomek soucet(zlomek) const; Zlomek rozdil(zlomek) const; bool rovno(zlomek) const; ;

9 p4\zlomek2\zlomek.cpp Třída Zlomek po druhé Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Přetěžování operátorů BI-PA2, 2011, Přednáška 4 9/31 V metodě realizující binární operaci se zlomky bude první operand reprezentován objektem, na který se metoda aplikuje, a druhý operand bude dán parametrem metody Zlomek Zlomek::soucet(Zlomek y) const { int spoljm = jmen * y.jmen; Zlomek res(cit*y.jmen + y.cit*jmen, spoljm); return res; Zlomek Zlomek::rozdil(Zlomek y) const { int spoljm = jmen * y.jmen; Zlomek res(cit*y.jmen - y.cit*jmen, spoljm); return res; bool Zlomek::rovno(Zlomek y) const { return cit*y.jmen == jmen*y.cit;

10 p4\zlomek2\main.cpp Třída Zlomek po druhé Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Přetěžování operátorů BI-PA2, 2011, Přednáška 4 10/31 V metodě realizující binární operaci se zlomky bude první operand reprezentován objektem, na který se metoda aplikuje, a druhý operand bude dán parametrem metody int main() { Zlomek a(3,5), b(1), c; a.vypis(); cout << ' '; b.vypis(); cout << endl; c = a.soucet(b); c.vypis(); cout << endl; c = a.rozdil(b); c.vypis(); cout << endl; cout << a.rovno(b) << endl; system("pause"); return 0;

11 p4\zlomek3\main.cpp Třída Zlomek po třetí Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Přetěžování operátorů BI-PA2, 2011, Přednáška 4 11/31 Nelíbilo by se vám, kdybychom pro součet zlomků mohli použít operátor + a pro rozdíl zlomků operátor -? Pak by hlavní funkce mohla mít tento kód: int main() { Zlomek a(3,5), b(1), c; a.vypis(); cout << ' '; b.vypis(); cout << endl; c = a + b; c.vypis(); cout << endl; c = a - b; c.vypis(); cout << endl; cout << (a == b) << endl; system("pause"); return 0; Toho lze dosáhnout přetížením operátorů

12 p4\zlomek3\zlomek.h Třída Zlomek po třetí Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Přetěžování operátorů BI-PA2, 2011, Přednáška 4 12/31 Deklarace třídy Zlomek a funkcí přetěžujících operátory: class Zlomek { int cit, jmen; void zkratit(); public: Zlomek(int c = 0, int j = 1); int citatel() const {return cit; int jmenovatel() const {return jmen; void vypis() const; ; Zlomek operator+(zlomek, Zlomek); Zlomek operator-(zlomek, Zlomek); bool operator==(zlomek, Zlomek);

13 Třída Zlomek po třetí Přetížení binárních operátorů pomocí funkcí způsobí, že c = a + b; se provede jako c = operator+(a, b); c = a - b; se provede jako c = operator-(a, b); a == b se vyhodnotí jako operator==(a, b); Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Přetěžování operátorů BI-PA2, 2011, Přednáška 4 13/31

14 p4\zlomek3\zlomek.cpp Třída Zlomek po třetí Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Přetěžování operátorů BI-PA2, 2011, Přednáška 4 14/31 Definice funkcí přetěžujících operátory: Zlomek operator+(zlomek x, Zlomek y) { int spoljm = x.jmenovatel() * y.jmenovatel(); Zlomek res(x.citatel()*y.jmenovatel() + y.citatel()*x.jmenovatel(), spoljm); return res; Zlomek operator-(zlomek x, Zlomek y) { int spoljm = x.jmenovatel() * y.jmenovatel(); Zlomek res(x.citatel()*y.jmenovatel() y.citatel()*x.jmenovatel(), spoljm); return res; bool operator==(zlomek x, Zlomek y) { return x.citatel()*y.jmenovatel() == x.jmenovatel()*y.citatel();

15 p4\zlomek4\zlomek.h Třída Zlomek po čtvrté Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Přetěžování operátorů BI-PA2, 2011, Přednáška 4 15/31 Operátor lze přetížit též metodou: class Zlomek { int cit, jmen; void zkratit(); public: Zlomek(int c = 0, int j = 1); int citatel() const {return cit; int jmenovatel() const {return jmen; void vypis() const; Zlomek operator+(zlomek) const; Zlomek operator-(zlomek) const; bool operator==(zlomek) const; ;

16 Třída Zlomek po čtvrté Přetížení binárních operátorů pomocí metod způsobí, že c = a + b; se provede jako c = a.operator+(b); c = a - b; se provede jako c = a.operator-(b); a == b se vyhodnotí jako a.operator==(b); Poznámka: operátor nemůže být současně přetížen funkcí i metodou Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Přetěžování operátorů BI-PA2, 2011, Přednáška 4 16/31

17 p4\zlomek4\zlomek.cpp Třída Zlomek po čtvrté Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Přetěžování operátorů BI-PA2, 2011, Přednáška 4 17/31 Operátor lze přetížit též metodou: Zlomek Zlomek::operator+(Zlomek y) const { int spoljm = jmen * y.jmen; Zlomek res(cit*y.jmen + y.cit*jmen, spoljm); return res; Zlomek Zlomek::operator-(Zlomek y) const { int spoljm = jmen * y.jmen; Zlomek res(cit*y.jmen - y.cit*jmen, spoljm); return res; bool Zlomek::operator==(Zlomek y) const { return cit*y.jmen == jmen*y.cit;

18 p4\zlomek5\zlomek.h Třída Zlomek po páté Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Přetěžování operátorů BI-PA2, 2011, Přednáška 4 18/31 Operátor lze přetížit pomocí friend funkce, která má stejný přístup k private položkám, jako instanční metody třídy: class Zlomek { int cit, jmen; void zkratit(); public: Zlomek(int c = 0, int j = 1); int citatel() const {return cit; int jmenovatel() const {return jmen; void vypis() const; friend Zlomek operator+(zlomek, Zlomek); friend Zlomek operator-(zlomek, Zlomek); friend bool operator==(zlomek, Zlomek); ;

19 p4\zlomek5\zlomek.cpp Třída Zlomek po páté Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Přetěžování operátorů BI-PA2, 2011, Přednáška 4 19/31 Definice friend-funkcí vypadají stejně, jako definice jiných funkcí (můžeme v nich však používat private položky) Zlomek operator+(zlomek x, Zlomek y) { int spoljm = x.jmen * y.jmen; Zlomek res(x.cit*y.jmen + y.cit*x.jmen, spoljm); return res; Zlomek operator-(zlomek x, Zlomek y) { int spoljm = x.jmen * y.jmen; Zlomek res(x.cit*y.jmen - y.cit*x.jmen, spoljm); return res; bool operator==(zlomek x, Zlomek y) { return x.cit*y.jmen == x.jmen*y.cit;

20 p4\zlomek6\main.cpp Třída Zlomek po šesté Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Přetěžování operátorů BI-PA2, 2011, Přednáška 4 20/31 A co výstupní konverze do standardního proudu cout? Lze dosáhnout toho, aby výpis zlomku byl předepsán operátorem <<, jak je uvedeno v následující funkci main? int main() { Zlomek a(3,5), b(1), c; cout << a << ' ' << b << endl; c = a + b; cout << c << endl; c = a - b; cout << c << endl; cout << (a == b) << endl; system("pause"); return 0;

21 p4\zlomek6\zlomek.h, zlomek.cpp Třída Zlomek po šesté Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Přetěžování operátorů BI-PA2, 2011, Přednáška 4 21/31 Výstupní konverzi zlomků pomocí operátoru << umožní přetížení tohoto operátoru (pomocí funkce) pro pravý operand typu Zlomek: class Zlomek { int cit, jmen; void zkratit(); public: Zlomek(int c = 0, int j = 1); int citatel() const {return cit; int jmenovatel() const {return jmen; friend Zlomek operator+(zlomek, Zlomek); friend Zlomek operator-(zlomek, Zlomek); friend bool operator==(zlomek, Zlomek); friend ostream& operator<<(ostream&, Zlomek); ; ostream& operator<<(ostream& os, Zlomek x) { os << '{' << x.cit << '/' << x.jmen << ')'; return os;

22 p4\zlomek6\main2.cpp Třída Zlomek po šesté a půl Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Přetěžování operátorů BI-PA2, 2011, Přednáška 4 22/31 Podívejme se ještě na funkci main2.cpp: číslo typu int se přiřazuje do proměnné typu Zlomek, sčítá se zlomek s číslem typu int, číslo typu int se zlomkem: int main() { Zlomek a(3,5), b; int i = 1; b = 2; cout << b << endl; b = a + i; cout << b << endl; b = 2 + a; cout << b << endl; system("pause"); return 0; Kdo za to může? Zlomek = int Zlomek = Zlomek + int Zlomek = int + Zlomek

23 Konstruktor uživatelské konverze Konstruktorem uživatelské konverze typu T1 na T je každý konstruktor třídy T, který lze volat s jediným parametrem typu T1 Je-li ve třídě takový konstruktor, pak všude tam, kde se očekává objekt typu T, může být uveden výraz typu T1. Konverze se provede tak, že se vytvoří dočasný objekt typu T a ten se inicializuje konstruktorem uživatelské konverze Konstruktor Zlomek(int c = 0, int j = 1); je konstruktorem uživatelské konverze. Proto: b = 2; se provede jako b = Zlomek(2); b = a + 2; se provede jako b = a + Zlomek(2); b = 2 + a; se provede jako b = Zlomek(2) + a; Uživatelskou konverzi lze zakázat tím, že před deklaraci konstruktoru se uvede explicit: explicit Zlomek(int c = 0, int j = 1); Vyzkoušejte Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Přetěžování operátorů BI-PA2, 2011, Přednáška 4 23/31

24 p4\zlomek7\zlomek.h,zlomek.cpp Přehled přetěžování binárních operátorů Binární (* / % + - << >> < <= > >= ==!= & ^ && += -=...) zápis operace: signatura: přetížení metodou třídy T1: ekviv. volání metody: přetížení funkcí: ekviv. -> Tv Tv Tv Poznámka: přetížením operátoru např. + není přetížen operátor +=, ten musíme přetížit zvlášť, např. takto: friend Zlomek& operator+=(zlomek&, Zlomek); Zlomek& operator+=(zlomek& x, Zlomek y) { int spoljm = x.jmen*y.jmen; x.cit = x.cit*y.jmen+y.cit*x.jmen; x.jmen = spoljm; x.zkratit(); return x; Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Přetěžování operátorů BI-PA2, 2011, Přednáška 4 24/31

25 p4\zlomek7\zlomek.h,zlomek.cpp Přehled přetěžování unárních operátorů Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Přetěžování operátorů BI-PA2, 2011, Přednáška 4 25/31 a) Unární prefixové (! ~ & *) zápis operace: signatura: přetížení metodou třídy T: ekviv. volání metody: přetížení funkcí: ekviv. -> Tv Tv Tv Příklad: Zlomek operator++(); Zlomek Zlomek::operator ++() { cit += jmen; zkratit(); return *this;

26 p4\zlomek7\zlomek.h,zlomek.cpp Přehled přetěžování unárních operátorů b) Unární postfixové (++ --) zápis operace: signatura: přetížení metodou třídy T: ekviv. volání metody: přetížení funkcí: ekviv. volání -> Tv Tv Tv Příklad: Zlomek operator++(int); Zlomek Zlomek::operator ++(int) { Zlomek vysl = *this; cit += jmen; zkratit(); return vysl; Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Přetěžování operátorů BI-PA2, 2011, Přednáška 4 26/31

27 p4\zlomek7\main.cpp Třída Zlomek po sedmé Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Přetěžování operátorů BI-PA2, 2011, Přednáška 4 27/31 Použití: int main() { Zlomek a(2,5); cout << a << endl; // vypise (2/5) cout << ++a << endl; // vypise (7/5) cout << a++ << endl; // vypise (7/5) cout << a << endl; // vypise (12/5) Zlomek x(3,4), y(1,8); x += y; cout << x << endl; // vypise (7/8) return 0;

28 Přetížení operátoru = Operátor přiřazení (=) zápis operace: signatura: přetížení metodou třídy T: ekviv. volání metody: přetížení funkcí: ekviv. volání funkce: x = y T = T1 -> T T& operator=(const T1&) x.operator=(y) - - Poznámky: Typ argumentu T1 je obvykle stejný s T Typ výsledku může být též const T& nebo void. Jaký je v tom případě důsledek? Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Přetěžování operátorů BI-PA2, 2011, Přednáška 4 28/31

29 Přetížení operátoru [] Operátor [] zápis operace: signatura: přetížení metodou třídy T: ekviv. volání metody: přetížení funkcí: ekviv. volání funkce: x[y] T[T1] -> Tv Tv& operator[](t1) nebo const Tv& operator[](t1) cons x.operator[](y) - - První způsob přetížení je určen pro nekonstantní objekty a umožňuje použít výsledek jako l-value (tzn. na levé straně přiřazení) Druhý způsob přetížení je určen pro konstantní objekty, výsledek není modifikovatelný Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Přetěžování operátorů BI-PA2, 2011, Přednáška 4 29/31

30 Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Přetěžování operátorů BI-PA2, 2011, Přednáška 4 30/31 Přetížení operátoru -> Operátor -> (unární) zápis operace: signatura: přetížení metodou třídy T: ekviv. volání metody: přetížení funkcí: ekviv. volání funkce: x -> p T -> Tv* Tv* operator->() (x.operator->()) -> p - -

31 Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Přetěžování operátorů BI-PA2, 2011, Přednáška 4 31/31 Přetížení operátoru volání funkce Operátor () zápis operace: signatura: přetížení metodou třídy T: ekviv. volání metody: přetížení funkcí: ekviv. volání funkce: x(x1,x2,,xn) T(T1,T2,,Tn) -> Tv Tv operator()(t1,t2,,tn) x.operator()(x1,x2,,xn) - -

přetížení operátorů (o)

přetížení operátorů (o) přetížení operátorů (o) - pro vlastní typy je možné přetížit i operátory (tj. definovat vlastní) - pro definici slouží klíčové slovo operator následované typem/znakem operátoru - deklarace pomocí funkčního

Více

Přetěžování operátorů

Přetěžování operátorů Přetěžování operátorů Cíle lekce Cílem lekce je seznámit se s mechanizmem přetížení operátorů a s použitím tohoto mechanizmu při návrhu a implementaci programů. Po absolvování lekce budete: umět využívat

Více

Abstraktní datové typy

Abstraktní datové typy Karel Müller, Josef Vogel (ČVUT FIT) Abstraktní datové typy BI-PA2, 2011, Přednáška 10 1/27 Abstraktní datové typy Ing. Josef Vogel, CSc Katedra softwarového inženýrství Katedra teoretické informatiky,

Více

PB161 Programování v jazyce C++ Přednáška 9

PB161 Programování v jazyce C++ Přednáška 9 PB161 Programování v jazyce C++ Přednáška 9 Právo friend Přetěžování operátorů Nikola Beneš 16. listopadu 2015 PB161 přednáška 9: friend, přetěžování operátorů 16. listopadu 2015 1 / 30 Reklama PB173 Tematicky

Více

Jazyk C++ I. Polymorfismus

Jazyk C++ I. Polymorfismus Jazyk C++ I Polymorfismus AR 2013/2014 Jazyk C++ I Operátory Co to vůbec jsou operátory? Na co je používáme? AR 2013/2014 Jazyk C++ I 2 Operátory Můžeme si upravit operátory pro vlastní objektové typy?

Více

přetížení operátorů (o)

přetížení operátorů (o) přetížení operátorů (o) - pro vlastní typy je možné přetížit i operátory (tj. definovat vlastní) - pro definici slouží klíčové slovo operator následované typem/znakem operátoru - operátor je speciální

Více

PŘETĚŽOVÁNÍ OPERÁTORŮ

PŘETĚŽOVÁNÍ OPERÁTORŮ PŘETĚŽOVÁNÍ OPERÁTORŮ Jazyk C# podobně jako jazyk C++ umožňuje přetěžovat operátory, tj. rozšířit definice některých standardních operátorů na uživatelem definované typy (třídy a struktury). Stejně jako

Více

Více o konstruktorech a destruktorech

Více o konstruktorech a destruktorech Více o konstruktorech a destruktorech Více o konstruktorech a o přiřazení... inicializovat objekt lze i pomocí jiného objektu lze provést přiřazení mezi objekty v původním C nebylo možné provést přiřazení

Více

Další příklady. Katedra softwarového inženýrství. Katedra teoretické informatiky, Fakulta informačních technologii, ČVUT v Praze. Karel Müller, 2011

Další příklady. Katedra softwarového inženýrství. Katedra teoretické informatiky, Fakulta informačních technologii, ČVUT v Praze. Karel Müller, 2011 Karel Müller (ČVUT FIT) BI-PA2, 2011, Cvičení 11-13 1/5 Katedra softwarového inženýrství Katedra teoretické informatiky, Fakulta informačních technologii, ČVUT v Praze Karel Müller, 2011 Programování a

Více

Objektov orientované programování. C++ Akademie SH. 7. Objektov orientované programování. Michal Kvasni ka. Za áte níci C++ 2.

Objektov orientované programování. C++ Akademie SH. 7. Objektov orientované programování. Michal Kvasni ka. Za áte níci C++ 2. C++ Akademie SH Za áte níci C++ 2. kv tna 2011 Obsah 1 Objektov orientované programování Obsah Objektov orientované programování 1 Objektov orientované programování P et ºování Jev, díky kterému m ºeme

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Dědění, polymorfismus

Dědění, polymorfismus Programování v jazyce C/C++ Ladislav Vagner úprava Pavel Strnad Dědění. Polymorfismus. Dnešní přednáška Statická a dynamická vazba. Vnitřní reprezentace. VMT tabulka virtuálních metod. Časté chyby. Minulá

Více

Úvod do programovacích jazyků (Java)

Úvod do programovacích jazyků (Java) Úvod do programovacích jazyků (Java) Michal Krátký Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programovacích jazyků (Java), 2007/2008 c 2006 2008 Michal Krátký Úvod do programovacích

Více

Zpracoval: houzvjir@fel.cvut.cz

Zpracoval: houzvjir@fel.cvut.cz Zpracoval: houzvjir@fel.cvut.cz 10. Objektově orientované programování v C++. Přetěţování operátorů, generické funkce a třídy, výjimky, knihovny. (A7B36PJC) Obsah OOP v C++... 2 Pro připomenutí - Základní

Více

Funkční objekty v C++.

Funkční objekty v C++. Funkční objekty v C++. Funkční objekt je instance třídy, která má jako svou veřejnou metodu operátor (), tedy operátor pro volání funkce. V dnešním článku si ukážeme jak zobecnit funkci, jak používat funkční

Více

PB161 Programování v C++ Proudy pro standardní zařízení Souborové proudy Paměťové proudy Manipulátory

PB161 Programování v C++ Proudy pro standardní zařízení Souborové proudy Paměťové proudy Manipulátory PB161 Programování v C++ Proudy pro standardní zařízení Souborové proudy Paměťové proudy Manipulátory Výhody objektového řešení Nástroje pro IO operace jsou v C++ součástí knihoven Hierarchie objektových

Více

SYSTÉMOVÉ PROGRAMOVÁNÍ Cvičení č.1

SYSTÉMOVÉ PROGRAMOVÁNÍ Cvičení č.1 SYSTÉMOVÉ PROGRAMOVÁNÍ Cvičení č.1 Autor: Ing. Michal Bližňák Témata cvičení: Bleskový úvod do C++ Rozdíly mezi C a C++ Základním rozdílem mezi C a C++ samozřejmě je, že C++ je na rozdíl od tradičního

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Jazyk C++ 1. Blok 3 Objektové typy jazyka C++ Třída. Studijní cíl. Doba nutná k nastudování. Průvodce studiem

Jazyk C++ 1. Blok 3 Objektové typy jazyka C++ Třída. Studijní cíl. Doba nutná k nastudování. Průvodce studiem Jazyk C++ 1 Blok 3 Objektové typy jazyka C++ Studijní cíl Ve třetím bloku bude představen a rozebrán nejdůležitější objektový typ jazyka C++ a to sice třída. Po absolvování bloku bude student schopen navrhovat

Více

Obsah. Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15

Obsah. Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15 KAPITOLA 1 Úvod do programo vání v jazyce C++ 17 Základní pojmy 17 Proměnné a konstanty 18 Typy příkazů 18 IDE integrované vývojové

Více

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod.

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 229, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky 7 Parametry metod, předávání

Více

Zápis programu v jazyce C#

Zápis programu v jazyce C# Zápis programu v jazyce C# Základní syntaktická pravidla C# = case sensitive jazyk rozlišuje velikost písmen Tzv. bílé znaky (Enter, mezera, tab ) ve ZK překladač ignoruje každý příkaz končí ; oddělovač

Více

Jazyk C++ I. Šablony 2

Jazyk C++ I. Šablony 2 Jazyk C++ I Šablony 2 AR 2013/2014 Jazyk C++ I Třídy template class TVektor { T *a; int n; static int PocInstanci; public: TVektor(int _n = 0) : n(_n) { a = new T[n]; PocInstanci++; } ~TVektor()

Více

Vector datový kontejner v C++.

Vector datový kontejner v C++. Vector datový kontejner v C++. Jedná se o datový kontejner z knihovny STL jazyka C++. Vektor je šablona jednorozměrného pole. Na rozdíl od "klasického" pole má vector, mnoho užitečných vlastností a služeb.

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Řídicí struktury jazyka Java Struktura programu Příkazy jazyka Blok příkazů Logické příkazy Ternární logický operátor Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Struktura programu

Více

Zpracoval: houzvjir@fel.cvut.cz

Zpracoval: houzvjir@fel.cvut.cz Zpracoval: houzvjir@fel.cvut.cz 9. Datový typ ukazatel, přetěžování funkcí, typ reference, vstup a výstup, třídy, staticky vázané metody, dědění, dynamicky vázané metody, abstraktní třídy, polymorfní datové

Více

Mnohotvarost (polymorfizmus)

Mnohotvarost (polymorfizmus) Mnohotvarost (polymorfizmus) TYPY MNOHOTVAROSTI... 2 PŘETĚŽOVÁNÍ METOD, PŘETĚŽOVÁNÍ OPERACÍ... 3 PŘETÍŽENÍ OPERÁTORŮ... 4 ČASTO PŘETĚŽOVANÉ OPERÁTORY... 4 PŘEPISOVÁNÍ... 7 VIRTUÁLNÍ METODY... 10 SEZNAM

Více

Racionální čísla, operátory, výrazy, knihovní funkce

Racionální čísla, operátory, výrazy, knihovní funkce Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Racionální čísla, operátory, výrazy, knihovní funkce BI-PA1 Programování a algoritmizace 1 Katedra teoretické informatiky Miroslav Balík

Více

Jazyk C# a platforma.net

Jazyk C# a platforma.net Jazyk C# a platforma.net Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Pavel Štěpán, 2011 Syntaxe jazyka C# - 1. část BI-DNP Evropský sociální fond

Více

PROGRAMOVÁNÍ V C++ CVIČENÍ

PROGRAMOVÁNÍ V C++ CVIČENÍ PROGRAMOVÁNÍ V C++ CVIČENÍ INFORMACE Michal Brabec http://www.ksi.mff.cuni.cz/ http://www.ksi.mff.cuni.cz/~brabec/ brabec@ksi.mff.cuni.cz gmichal.brabec@gmail.com PODMÍNKY ZÁPOČTU Základní podmínky společné

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Operátory new a delete, virtuální metody

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Operátory new a delete, virtuální metody Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Operátory new a delete, virtuální metody Dynamická alokace paměti Jazyky C a C++ poskytují programu možnost vyžádat si část volné operační paměti pro

Více

Preprocesor. Karel Richta a kol. katedra počítačů FEL ČVUT v Praze. Karel Richta, Martin Hořeňovský, Aleš Hrabalík, 2016

Preprocesor. Karel Richta a kol. katedra počítačů FEL ČVUT v Praze. Karel Richta, Martin Hořeňovský, Aleš Hrabalík, 2016 Preprocesor Karel Richta a kol. katedra počítačů FEL ČVUT v Praze Karel Richta, Martin Hořeňovský, Aleš Hrabalík, 2016 Programování v C++, A7B36PJC 4/2016, Lekce 9b https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a7b36pjc/start

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++ Globální konstantní proměnné Konstantní proměnné specifikujeme s klíčovým slovem const, tyto konstantní proměné

Více

IB111 Programování a algoritmizace. Objektově orientované programování (OOP)

IB111 Programování a algoritmizace. Objektově orientované programování (OOP) IB111 Programování a algoritmizace Objektově orientované programování (OOP) OP a OOP Objekt Kombinuje data a funkce a poskytuje určité rozhraní. OP = objektové programování Vše musí být objekty Např. Smalltalk,

Více

Jazyk C++ II. Šablony a implementace

Jazyk C++ II. Šablony a implementace Jazyk C++ II Šablony a implementace AR 2013/2014 Jazyk C++ II Úvod Dědičnost a kompozice nejsou vždy tou správnou odpovědí na požadavky znovupoužitelnosti kódu. Proto máme možnost definování určité třídy

Více

Jazyk C# (seminář 6)

Jazyk C# (seminář 6) Jazyk C# (seminář 6) Pavel Procházka KMI 29. října 2014 Delegát motivace Delegáty a události Jak docílit v C# funkcionální práce s metodami v C je to pomocí pointerů na funkce. Proč to v C# nejde pomocí

Více

Paměť počítače. alg2 1

Paměť počítače. alg2 1 Paměť počítače Výpočetní proces je posloupnost akcí nad daty uloženými v paměti počítače Data jsou v paměti reprezentována posloupnostmi bitů (bit = 0 nebo 1) Připomeňme: paměť je tvořena řadou 8-mi bitových

Více

Jazyk C# (seminář 5)

Jazyk C# (seminář 5) Jazyk C# (seminář 5) Pavel Procházka KMI 23. října 2014 Přetěžování metod motivace Představme si, že máme metodu, která uvnitř dělá prakticky to samé, ale liší se pouze parametry V C# můžeme více metod

Více

Úvod do programování. Lekce 1

Úvod do programování. Lekce 1 Úvod do programování Lekce 1 Základní pojmy vytvoření spustitelného kódu editor - psaní zdrojových souborů preprocesor - zpracování zdrojových souborů (vypuštění komentářů atd.) kompilátor (compiler) -

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Výrazy Operátory Výrazy Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Operace, operátory Unární jeden operand, operátor se zapisuje ve většině případů před operand, v některých případech

Více

Funkce, intuitivní chápání složitosti

Funkce, intuitivní chápání složitosti Příprava studijního programu Informatika je podporována projektem financovaným z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hlavního města Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Funkce, intuitivní

Více

Standardní algoritmy vyhledávací.

Standardní algoritmy vyhledávací. Standardní algoritmy vyhledávací. Vyhledávací algoritmy v C++ nám umožňují vyhledávat prvky v datových kontejnerech podle různých kritérií. Také se podíváme na vyhledávání metodou půlením intervalu (binární

Více

Množina v C++ (set, multiset).

Množina v C++ (set, multiset). Množina v C++ (set, multiset). Množina je datová struktura, ve které jsou uloženy nějaké prvky. V množině nesmí být dva stejné prvky. Naopak multimnožina může obsahovat i stejné prvky. Nad množinou lze

Více

Jazyk C++ I. Šablony 3

Jazyk C++ I. Šablony 3 Jazyk C++ I Šablony 3 AR 2013/2014 Jazyk C++ I Třídy template class TVektor { T *a; int n; static int PocInstanci; public: TVektor(int _n = 0) : n(_n) { a = new T[n]; PocInstanci++; } ~TVektor()

Více

Standardní algoritmy v C++.

Standardní algoritmy v C++. Standardní algoritmy v C++. Standardní algoritmy jsou součástí STL. Jedná se o spoustu užitečných šablon funkcí, které za nás naprogramoval někdo jiný. Na nás je jen, abychom je používali. Také si ukážeme

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Třídy v C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Třídy v C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Třídy v C++ Třídy v C++ Třídy jsou uživatelsky definované typy podobné strukturám v C, kromě datových položek (proměnných) však mohou obsahovat i funkce

Více

Dynamická identifikace typů v C++.

Dynamická identifikace typů v C++. Dynamická identifikace typů v C++. Pod pojmem "Dynamická identifikace typů" rozumíme zjišťování typů proměnných, nebo objektů v době běhu programu. Identifikaci typů zajišťuje operátor typeid. Než se ale

Více

Principy objektově orientovaného programování

Principy objektově orientovaného programování Principy objektově orientovaného programování Třídy a objekty doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz C E T

Více

Jazyk C++ I. Šablony

Jazyk C++ I. Šablony Jazyk C++ I Šablony AR 2013/2014 Jazyk C++ I Úvod Zatím známe programovací styly: Strukturované programování, Objektově orientované programovaní. AR 2013/2014 Jazyk C++ I 2 Příklady void Print(const int&

Více

Syntaxe vyjímek. #include #include using namespace std; // Trida vyjimek class Vyjimka { private:

Syntaxe vyjímek. #include <iostream> #include <string> using namespace std; // Trida vyjimek class Vyjimka { private: Vyjímky. Pod pojmem výjimka se rozumí nějaká výjimečná situace, která nastane v dané funkci. V jazyce C i C++ se často používá návratových hodnot funkcí, které vracejí úspěšnost provádění nějaké operace

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena

Více

PREPROCESOR POKRAČOVÁNÍ

PREPROCESOR POKRAČOVÁNÍ PREPROCESOR POKRAČOVÁNÍ Chybová hlášení V C# podobně jako v C++ existuje direktiva #error, která způsobí vypsání chybového hlášení překladačem a zastavení překladu. jazyk C# navíc nabízí direktivu #warning,

Více

Úvod do jazyka C. Ing. Jan Fikejz (KST, FEI) Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií

Úvod do jazyka C. Ing. Jan Fikejz (KST, FEI) Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií 1 Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií 12. října 2009 Organizace výuky Přednášky Teoretické základy dle normy jazyka C Cvičení Praktické úlohy odpřednášené látky Prostřední

Více

1. Dědičnost a polymorfismus

1. Dědičnost a polymorfismus 1. Dědičnost a polymorfismus Cíl látky Cílem této kapitoly je představit klíčové pojmy dědičnosti a polymorfismu. Předtím však je nutné se seznámit se základními pojmy zobecnění neboli generalizace. Komentář

Více

10. března 2015, Brno Připravil: David Procházka. Programovací jazyk C++

10. března 2015, Brno Připravil: David Procházka. Programovací jazyk C++ 10. března 2015, Brno Připravil: David Procházka Práce s výjimkami Programovací jazyk C++ K čemu slouží výjimky Strana 2 / 25 Obsah přednášky 1 K čemu slouží výjimky 2 Vytváření výjimek 3 Speciální případy

Více

Operátory. Základy programování 1 Tomáš Kühr

Operátory. Základy programování 1 Tomáš Kühr Operátory Základy programování 1 Tomáš Kühr Operátory a jejich vlastnosti Základní konstrukce (skoro) každého jazyka Z daných operandů vytvoří výsledek, který je možné dále využívat Arita udává počet operandů

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Pokročilá témata jazyka C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Pokročilá témata jazyka C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Pokročilá témata jazyka C++ Prostory jmen U programů mohou někdy nastat kolize mezi jmény (tříd, funkcí, globálních proměnných atd.) pokud v různých

Více

Výrazy, operace, příkazy

Výrazy, operace, příkazy Výrazy, operace, příkazy Karel Richta a kol. katedra počítačů FEL ČVUT v Praze Přednášky byly připraveny s pomocí materiálů, které vyrobili Ladislav Vágner, Pavel Strnad Karel Richta, Martin Hořeňovský,

Více

Kód. Proměnné. #include using namespace std; int main(void) { cout << "Hello world!" << endl; cin.get(); return 0; }

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << Hello world! << endl; cin.get(); return 0; } Jazyk C++ Jazyk C++ je nástupcem jazyka C. C++ obsahuje skoro celý jazyk C, ale navíc přidává vysokoúrovňové vlastnosti vyšších jazyků. Z toho plyne, že (skoro) každý platný program v C je také platným

Více

11.5.2012. Obsah přednášky 9. Skrývání informací. Skrývání informací. Zapouzdření. Skrývání informací. Základy programování (IZAPR, IZKPR) Přednáška 9

11.5.2012. Obsah přednášky 9. Skrývání informací. Skrývání informací. Zapouzdření. Skrývání informací. Základy programování (IZAPR, IZKPR) Přednáška 9 Obsah přednášky 9 Základy programování (IZAPR, IZKPR) Přednáška 9 Základy dědičnosti, přístupová práva Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 03 022, Náměstí Čs. legií

Více

9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include

9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include <stdio.h> 9.3.2010 Program převod z desítkové na dvojkovou soustavu: /* Prevod desitkove na binarni */ #include int main(void) { int dcislo, kolikbcislic = 0, mezivysledek = 0, i; int vysledek[1000]; printf("zadejte

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Základy jazyka C# Obsah přednášky. Architektura.NET Historie Vlastnosti jazyka C# Datové typy Příkazy Prostory jmen Třídy, rozhraní

Základy jazyka C# Obsah přednášky. Architektura.NET Historie Vlastnosti jazyka C# Datové typy Příkazy Prostory jmen Třídy, rozhraní Základy jazyka C# doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah přednášky Architektura.NET Historie Vlastnosti

Více

Základy objektové orientace I. Únor 2010

Základy objektové orientace I. Únor 2010 Seminář Java Základy objektové orientace I Radek Kočí Fakulta informačních technologií VUT Únor 2010 Radek Kočí Seminář Java Základy OO (1) 1/ 20 Téma přednášky Charakteristika objektově orientovaných

Více

Úvod do programovacích jazyků (Java)

Úvod do programovacích jazyků (Java) Úvod do programovacích jazyků (Java) Michal Krátký Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programovacích jazyků (Java), 2007/2008 c 2006 2008 Michal Krátký Úvod do programovacích

Více

Algoritmizace, základy programování, VY_32_INOVACE_PRG_ALGO_01

Algoritmizace, základy programování, VY_32_INOVACE_PRG_ALGO_01 Anotace sady: Algoritmizace, základy programování, VY_32_INOVACE_PRG_ALGO_01 Autor: Blanka Sadovská Klíčová slova: Algoritmus, proměnná, diagram Stupeň a typ vzdělávání: gymnaziální vzdělávání, 3. ročník

Více

Úvod Třídy Rozhraní Pole Konec. Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury. Petr Vaněček 1 / 39

Úvod Třídy Rozhraní Pole Konec. Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury. Petr Vaněček 1 / 39 Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury Petr Vaněček 1 / 39 Obsah přednášky Referenční datové typy datové položky metody přístupové metody accessory, indexery Rozhraní Pole 2 / 39 Třídy

Více

Obsah. Úvod 11 Základy programování 11 Objektový přístup 11 Procvičování 11 Zvláštní odstavce 12 Zpětná vazba od čtenářů 12 Errata 13

Obsah. Úvod 11 Základy programování 11 Objektový přístup 11 Procvičování 11 Zvláštní odstavce 12 Zpětná vazba od čtenářů 12 Errata 13 Úvod 11 Základy programování 11 Objektový přístup 11 Procvičování 11 Zvláštní odstavce 12 Zpětná vazba od čtenářů 12 Errata 13 KAPITOLA 1 Na úvod o Javě 15 Počítačový program 15 Vysokoúrovňový programovací

Více

ZPRO v "C" Ing. Vít Hanousek. verze 0.3

ZPRO v C Ing. Vít Hanousek. verze 0.3 verze 0.3 Hello World Nejjednoduší program ukazující vypsání textu. #include using namespace std; int main(void) { cout

Více

Operátory. Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr)

Operátory. Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr) Operátory Základy programování 1 Martin Kauer (Tomáš Kühr) Organizační poznámky Formátujte kód přehledně! Pomůžete sobě i mně. Spusťte si vaše programy a zkuste různé vstupy! Pokud program nedává správné

Více

Připravil: David Procházka. Programovací jazyk C++

Připravil: David Procházka. Programovací jazyk C++ 17. října 2011, Brno Připravil: David Procházka Práce s výjimkami Programovací jazyk C++ Obecně Strana 2 / 21 Jak se může program zachovat při chybě Dříve byl obvyklý způsob zavolat metodu abort. Metoda

Více

OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PŘÍKLADECH 8 Proudová knihovna 8.1 Hierarchie proudů... 8-1 8.2 Standardně zavedené proudy... 8-1 8.

OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PŘÍKLADECH 8 Proudová knihovna 8.1 Hierarchie proudů... 8-1 8.2 Standardně zavedené proudy... 8-1 8. David MATOUŠEK OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PØÍKLADECH Praha 2011 David Matoušek Objektové programování v C++ v pøíkladech Lektoroval Ing. Bohumil Brtník, Ph.D. Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

PB161 Programování v jazyce C++ Přednáška 5

PB161 Programování v jazyce C++ Přednáška 5 PB161 Programování v jazyce C++ Přednáška 5 Jmenné prostory Vstupní/výstupní proudy Nikola Beneš 19. října 2015 PB161 přednáška 5: jmenné prostory, vstupní/výstupní proudy 19. října 2015 1 / 29 Jmenné

Více

Virtuální metody - polymorfizmus

Virtuální metody - polymorfizmus - polymorfizmus - potomka lze použít v místě, kde je možné použít předka - v dosud probraných situacích byly vždy volány funkce, které jsou známy již v době překladu. V situaci, kdy v době překladu není

Více

Seminář Java II p.1/43

Seminář Java II p.1/43 Seminář Java II Seminář Java II p.1/43 Rekapitulace Java je case sensitive Zdrojový kód (soubor.java) obsahuje jednu veřejnou třídu Třídy jsou organizovány do balíků Hierarchie balíků odpovídá hierarchii

Více

Předmluva k aktuálnímu vydání Úvod k prvnímu vydání z roku Typografické a syntaktické konvence... 20

Předmluva k aktuálnímu vydání Úvod k prvnímu vydání z roku Typografické a syntaktické konvence... 20 Obsah 5 Obsah Předmluva k aktuálnímu vydání 15 1 Úvod k prvnímu vydání z roku 2000 16 Typografické a syntaktické konvence................ 20 2 Základní pojmy 21 2.1 Trocha historie nikoho nezabije................

Více

Data, výrazy, příkazy

Data, výrazy, příkazy Data, výrazy, příkazy Karel Richta a kol. katedra počítačů FEL ČVUT v Praze Přednášky byly připraveny s pomocí materiálů, které vyrobili Ladislav Vágner, Pavel Strnad, Martin Hořeňovský, Aleš Hrabalík

Více

Datové struktury. alg12 1

Datové struktury. alg12 1 Datové struktury Jedna z klasických knih o programování (autor prof. Wirth) má název Algorithms + Data structures = Programs Datová struktura je množina dat (prvků, složek, datových objektů), pro kterou

Více

Objektově orientované programování

Objektově orientované programování 10. října 2011 Pragmatické informace Volitelný předmět, zápočet: zápočtový program(s dokumentací), aktivní účast na cvičení(body v CodExu), praktický test, zkouška: zkoušková písemka na objektový návrh

Více

PB161 Programování v jazyce C++ Přednáška 4

PB161 Programování v jazyce C++ Přednáška 4 PB161 Programování v jazyce C++ Přednáška 4 Dynamická alokace Kopírovací konstruktor Přetypování v C++ Nikola Beneš 12. října 2015 PB161 přednáška 4: dynamická alokace, kopírovací konstruktor, casting

Více

Programování v jazyce JavaScript

Programování v jazyce JavaScript Programování v jazyce JavaScript Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Pavel Štěpán, 2011 Anonymní funkce BI-JSC Evropský sociální fond

Více

1. Programování proti rozhraní

1. Programování proti rozhraní 1. Programování proti rozhraní Cíl látky Cílem tohoto bloku je seznámení se s jednou z nejdůležitější programátorskou technikou v objektově orientovaném programování. Tou technikou je využívaní rozhraní

Více

Stromy. Příklady. Rekurzivní datové struktury. Základní pojmy

Stromy. Příklady. Rekurzivní datové struktury. Základní pojmy Základní pojmy Stromy doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Graf uzly hrany orientované / neorientované Souvislý

Více

Generické programování

Generické programování Generické programování Od C# verze 2.0 = vytváření kódu s obecným datovým typem Příklad generická metoda, zamění dva parametry: static void Swap(ref T p1, ref T p2) T temp; temp = p1; p1 = p2; p2 =

Více

Teoretické minimum z PJV

Teoretické minimum z PJV Teoretické minimum z PJV Pozn.: následující text popisuje vlastnosti jazyka Java zjednodušeně pouze pro potřeby výuky. Třída Zavádí se v programu deklarací třídy což je část programu od klíčových slov

Více

Programování v C++ VI

Programování v C++ VI Programování v C++ VI Konstruktory, destruktory a dědičnost Konstruktory a dědičnost I když jsme se bavili o dědičnosti, trochu jsme zapomněli na konstruktory to se ale nevyplácí, vzpomeňte si, jak důležitý

Více

Programování v jazyce JavaScript

Programování v jazyce JavaScript Programování v jazyce JavaScript Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Pavel Štěpán, 2011 Funkce podrobněji BI-JSC Evropský sociální fond

Více

Základní pojmy. Úvod do programování. Základní pojmy. Zápis algoritmu. Výraz. Základní pojmy

Základní pojmy. Úvod do programování. Základní pojmy. Zápis algoritmu. Výraz. Základní pojmy Úvod do programování Michal Krátký 1,Jiří Dvorský 1 1 Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programování, 2004/2005 Procesor Procesorem je objekt, který vykonává algoritmem popisovanou

Více

Vyhledávání. doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava. Prezentace ke dni 12.

Vyhledávání. doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava. Prezentace ke dni 12. Vyhledávání doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava Prezentace ke dni 12. září 2016 Jiří Dvorský (VŠB TUO) Vyhledávání 201 / 344 Osnova přednášky

Více

Jazyk C Program v jazyku C má následující strukturu: konstanty nebo proměnné musí Jednoduché datové typy: Strukturované datové typy Výrazy operátory

Jazyk C Program v jazyku C má následující strukturu: konstanty nebo proměnné musí Jednoduché datové typy: Strukturované datové typy Výrazy operátory Jazyk C Program v jazyku C má následující strukturu: Direktivy procesoru Globální definice (platné a známé v celém programu) Funkce Hlavička funkce Tělo funkce je uzavřeno mezi složené závorky { Lokální

Více

Logické operace. Datový typ bool. Relační operátory. Logické operátory. IAJCE Přednáška č. 3. může nabýt hodnot: o true o false

Logické operace. Datový typ bool. Relační operátory. Logické operátory. IAJCE Přednáška č. 3. může nabýt hodnot: o true o false Logické operace Datový typ bool může nabýt hodnot: o true o false Relační operátory pravda, 1, nepravda, 0, hodnoty všech primitivních datových typů (int, double ) jsou uspořádané lze je porovnávat binární

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

1 Nejkratší cesta grafem

1 Nejkratší cesta grafem Bakalářské zkoušky (příklady otázek) podzim 2014 1 Nejkratší cesta grafem 1. Uvažujte graf s kladným ohodnocením hran (délka). Definujte formálně problém hledání nejkratší cesty mezi dvěma uzly tohoto

Více

IRAE 07/08 Přednáška č. 1

IRAE 07/08 Přednáška č. 1 Úvod do předmětu OOP Objekt Proč OOP? Literatura, osnova předmětu viz. cvičení Základní prvek OOP sw inženýrství = model reálných objektů (věcí) člověk, auto, okno (ve windows), slovník, = model abstraktní

Více

24. listopadu 2013, Brno Připravil: David Procházka

24. listopadu 2013, Brno Připravil: David Procházka 24. listopadu 2013, Brno Připravil: David Procházka Dědičnost Základy objektového návrhu Časná a pozdní vazba Strana 2 / 22 Obsah přednášky 1 Časná a pozdní vazba 2 Rozhraní pro dědičnost 3 Konstruktory

Více

15. Projekt Kalkulačka

15. Projekt Kalkulačka Projekt Kalkulačka strana 143 15. Projekt Kalkulačka 15.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Kalkulačka, který je ke stažení na java.vse.cz. Po otevření v BlueJ vytvoříme instanci třídy

Více

Iterátory v C++. int pole[20]; for (int *temp = pole, temp!= &pole[20]; temp++) { *temp = 0;

Iterátory v C++. int pole[20]; for (int *temp = pole, temp!= &pole[20]; temp++) { *temp = 0; Iterátory v C++. Iterátor v C++ je vlastně taková obdoba ukazatelů pro kontejnery. Dříve, než se dostaneme k bližšímu vysvětlení pojmu iterátor, ukážeme si jednoduchý příklad, jak pracovat s obyčejným

Více

Michal Krátký. Úvod do programovacích jazyků (Java), 2006/2007

Michal Krátký. Úvod do programovacích jazyků (Java), 2006/2007 Úvod do programovacích jazyků (Java) Michal Krátký Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Úvod do programovacích jazyků (Java), 2006/2007 c 2006 Michal Krátký Úvod do programovacích jazyků

Více

Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů CZ.1.07/1.3.12/04.0006

Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů CZ.1.07/1.3.12/04.0006 Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů CZ.1.07/1.3.12/04.0006 Lekce 1 Jazyk Java Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více