PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ"

Transkript

1 10 10 PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

2 Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, opět po roce vycházíme vstříc přání mnohých z vás. Na pomoc jednotlivým funkcionářům základních organizací, kteří musí dnes a denně řešit mnoho různých problémů, jsme zpracovali a v této publikaci vám předkládáme sumář poraden především z právní, daňové, sociální a zdravotní oblasti, které vyšly v průběhu roku 2010 v časopise Kovák. Tato poradenská ročenka má napomoci s vyhledáváním odpovědí na vaše problémy. Současně vám chceme usnadnit vyhledávání tak, abyste nemuseli listovat v množství čísel časopisu Kovák, ale našli jste to, co hledáte, přehledně podle jednotlivých témat v jedné knížce. Dotazy čtenářů a odpovědi specialistů jsou uspořádány v 6 oddílech: Pracovní právo, Právo různé, Ekonomika, daně a mzdy, Sociální oblast, Zdravotní pojištění, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Je třeba zdůraznit, že v poradnách popisované kauzy a jejich řešení byly v Kováku vydávány vždy k určitému datu, po němž v některých případech došlo ke změnám v legislativě atd. Proto autoři v případě takovýchto změn uvedli k datu uzávěrky brožury 11. ledna 2011 aktuální stav vždy pod čarou (tedy na konci) příslušné poradny. Tak lze s poradnami pracovat i v současnosti. Doufáme, že vám tato útlá knížečka pomůže při vaší náročné práci. JAROMÍR ENDLICHER, místopředseda OS KOVO MARTIN BENEŠ, šéfredaktor časopisu Kovák

3 Vydavatel: Odborový svaz KOVO, nám. W. Churchilla 2, Praha 3 K vydání doporučila: redakční rada časopisu Kovák K vydání připravila: redakce týdeníku Kovák Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Benešová Návrh grafické podoby: Mgr. Martin Beneš, šéfredaktor časopisu Kovák: Technická příprava: Miloslava Nováková, tajemnice redakce Ilustrace na obálce: Václav Holub Ilustrace uvnitř publikace: Oldřich Krupička Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Datum vydání: leden 2011

4 OBSAH PRACOVNÍ PRÁVO Proč mi pojišťovna odebrala náhradu za ztrátu na výdělku? str. 5 Mám podepsat u zaměstnavatele konkurenční doložku? str. 8 Může šéf informovat ostatní o výši mé mzdy? str. 11 Je zrušení mého pracovního poměru neplatné? str. 12 Je změna zápočtu doby zaměstnání ve firmě v pořádku? str. 13 PRÁVO RŮZNÉ Co dělat, aby mě soud s manželem rozvedl? str. 15 Jak pro naší organizaci zajistit ověřenou kopii listin? str. 17 Splním nároky na přiznání starobního důchodu v ČR i SR?.... str. 19 Jak prodat byt těžce nemocné matky? str. 21 Musíme prodej nemovitosti hlásit OS KOVO? str. 23 EKONOMIKA, DANĚ A MZDY Má zaměstnavatel povinnost ročního zúčtování? str. 25 Může mi bývalý zaměstnavatel odmítnout roční zúčtování daně? str. 27 Může být ve vyjednávací skupině zaměstnanec jiné firmy?..... str. 28 Mám nárok na stravenky, když je jídelna mimo provoz? str. 29 Musíme hlásit svému nadřízenému odchod na toaletu? str. 32 Je třeba dělat inventarizaci každoročně? str. 33 Má naše odborová organizace podat daňové přiznání? str. 34 Máme zaplatit daň z nemovitosti? str. 35 Může u příspěvku na životní pojištění firma trvat jen na jedné pojišťovně? str. 35 Když zaměstnavatel neplatí příplatky str. 38 Jedná se o rovnoměrně rozloženou pracovní dobu? str. 39 Budou se registrovat i odborové organizace bez zdanitelných příjmů? str. 40 Od se budou vyúčtovávat daně každý měsíc? str. 42 Mám nárok na peníze za karanténu? str. 42 Jak se zdaňují vklady u bank? str. 45 3

5 SOCIÁLNÍ OBLAST Mohu si požádat o důchod zpětně? str. 46 Je pro mě výhodné pracovat a pobírat důchod? str. 47 Mohu pobírat podporu i nemocenskou? str. 49 S jakou podpůrčí dobou v nezaměstnanosti lze počítat? str. 51 Mám nárok na pobírání podpory v nezaměstnanosti? str. 54 Jak se mění mateřská? str. 55 Kdo zdědí penzi? str. 57 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Je očkování proti pneumokoku hrazeno státem? str. 60 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Mám nárok na bezpečnostní přestávku? str U KAŽDÉ PORADNY UVÁDÍME V TOMTO POŘADÍ: číslo a datum vydání Kováku, v němž byla poradna uveřejněna; název článku; otázka čtenáře a odpověď; jméno specialisty, který odpovídal na příslušný dotaz

6 PRACOVNÍ PRÁVO Kovák č. 10/19. března 2010 Proč mi pojišťovna odebrala náhradu za ztrátu na výdělku? V roce 1994 mi byla uznána nemoc z povolání. Na základě této skutečnosti mi začala pojišťovna vyplácet náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti dle 195 zákona č. 65/1965 Sb. V souvislosti s finanční krizí se zaměstnavatel rozhodl v únoru roku 2009 propouštět, a proto s každým zaměstnancem byl proveden osobní pohovor. Na tomto pohovoru mi byla předložena dohoda o rozvázání pracovního poměru z důvodu organizačních změn. S tímto mi bylo nabídnuto i odstupné ve výši 10násobku průměrného měsíčního výdělku a dále mi bylo sděleno, že se nemusím bát, že na tom budu po ukončení pracovního poměru špatně, neboť kromě podpory v nezaměstnanosti budu nadále dostávat i náhradu za ztrátu na výdělku od pojišťovny. S těmito informacemi jsem se spokojila a dohodu podepsala. Na konci března 2009 jsem obdržela oznámení od pojišťovny o ukončení výplaty náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Byla jsem překvapena, neboť zaměstnavatel mne ujišťoval o tom, že mi tato náhrada bude přináležet. Zajímá mne tedy, zda byl postup pojišťovny správný, tj. zda mi mohla náhradu za ztrátu na výdělku odebrat? H. O., Olomouc Po předložení všech podkladů bylo zjištěno, že dne byla u paní H. O. zjištěna nemoc z povolání. Na základě této skutečnosti byla přeřazena na vhodnou pracovní pozici, kde však dosahovala nižšího výdělku než před zjištěním nemoci z povolání, a proto pojišťovna počala vyplácet v souladu s 195 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Tato byla 5

7 vyplácena nepravidelně (tzn., že v některých měsících byla ve výši 0 Kč) v průběhu let 1997 až Dne paní H. O. uzavřela se zaměstnavatelem dohodu o rozvázání pracovního poměru k poslednímu dni února 2009 z důvodu organizačních změn a v této souvislosti jí bylo vyplaceno odstupné ve výši 10násobku průměrného výdělku. Na základě této skutečnosti bývalý zaměstnavatel paní H. O. požádal pojišťovnu o pokračování ve vyplácení náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti dle 371 zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. K této žádosti připojil i podklady pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle 195 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. Z těchto podkladů vyplývá, že průměrný hrubý měsíční výdělek paní H. O. za 4. čtvrtletí roku 2008 činil Kč. Co tato částka znamená? Je to tzv. stop výdělek, který je nutné stanovit v případě, kdy byl se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr z důvodu organizačních změn a tento zaměstnanec pobíral náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Z tohoto výdělku se následně bude odvozovat případná náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti po ukončení pracovního poměru. Jedná se o průměrný měsíční (hrubý) výdělek stanovený z rozhodného období kalendářního čtvrtletí před rozvázáním pracovního poměru z důvodu organizačních změn (IV. čtvrtletí roku 2008). U paní H. O. stanovený stop výdělek přesahuje výši valorizovaného průměrného měsíčního hrubého výdělku, který jí byl stanoven ke dni zjištění nemoci z povolání. Musím tedy konstatovat, že pojišťovna postupovala správně. Pokud by však stop výdělek nepřesáhl výši valorizovaného průměrného měsíčního hrubého výdělku, který byl stanoven ke dni zjištění nemoci z povolání, pak by pojišťovna nadále paní H. O. poskytovala náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Obecně tedy náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti přichází v úvahu v případě, že zaměstnanci v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání poklesl výdělek. Náhrada pak

8 představuje rozdíl mezi průměrným výdělkem zjištěným ke dni vzniku škody a nově dosahovaným výdělkem, k němuž se připočítává případný plný (částečný) invalidní důchod přiznaný ze stejného důvodu, pro který je náhrada poskytována. Pro přesnější vysvětlení výše uvedeného uvádím příklad: a) průměrný (hrubý) měsíční výdělek před vznikem škody činil Kč Šéf nemá peníze na výplaty, tak nás vyslal do ulic, ať mu nějaký prachy vyžebráme 7

9 b) průměrný výdělek před skončením pracovního poměru (stop výdělek) činil Kč c) částečný invalidní důchod poskytovaný z titulu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání činil 3000 Kč (pro tyto účely je třeba v souladu s 14 zákona č. 183/1994 Sb., o zvýšení důchodů a důchodů přiznávaných v roce , odečíst částku 220 Kč, a proto činil 2780 Kč) Výše náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti bude činit: ( ) = 2220 Kč. (Pokud by však stop výdělek činil například Kč, tak by nám škoda nevznikla a náhrada by se nevyplácela.) Mgr. DANA SIGMUNDOVÁ, právnička, Regionální pracoviště OS KOVO Olomouc Aktualizace: Platí i po Kovák č. 15/23. dubna 2010 Mám podepsat u zaměstnavatele konkurenční doložku? Nastoupil jsem od jako seřizovač linky ve strojírenské továrně. Po skončení zkušební doby mi zaměstnavatel dal k podpisu jakousi konkurenční doložku, kterou dále cituji. Mám ji podepsat? A co to vůbec je? Konkurenční doložka zní: Zaměstnanec se tímto zavazuje, že po skončení pracovního poměru po dobu jednoho roku od jeho skončení nebude vykonávat pro jiného zaměstnavatele nebo na vlastní účet činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která má soutěžní povahu vůči podnikání zaměstnavatele. Za porušení tohoto závazku je zaměstnanec povinen zaplatit smluvní pokutu Kč. P. K., Ústí nad Labem Citovanou konkurenční doložku nedoporučuji podepisovat, a to již proto, že nejste vůbec povinen na ni přistoupit. Navíc předmětná

10 konkurenční doložka neobsahuje závazek zaměstnavatele vyplatit zaměstnanci peněžité vyrovnání. Konkurenční doložka je upravena v 310 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Od tohoto ustanovení se nelze, s odkazem na 363 odst. 2 zákoníku práce, odchýlit, a to ani ve prospěch zaměstnance. Třeba ji uzavřít písemně a nejdříve po uplynutí zkušební doby, jinak je neplatná. Konkurenční doložka je dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, v níž se zaměstnanec zaváže, že po určitou dobu po skončení pracovního poměru, nejdéle však po dobu 1 roku, nebude vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele, případně by měla vůči němu soutěžní povahu. Tuto dohodu lze sjednat pouze tehdy, je li možné to od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které u zaměstnavatele získal a jejichž využití u jiného zaměstnavatele nebo při samostatné výdělečné činnosti by mohlo zaměstnavateli ztížit závažným způsobem jeho činnost. Konkurenční doložky by se proto měly uzavírat zaměstnanci ve vedoucích (manažerských) pozicích, případně na místech specialistů, kde se předpokládá důkladné seznámení zaměstnance s předmětem činnosti (know-how) zaměstnavatele. Součásti dohody musí být i závazek zaměstnavatele, kterým zaměstnanci kompenzuje povinnost zákazu výdělečné činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo by měla vůči zaměstnavateli soutěžní povahu. Jde o závazek poskytnout zaměstnanci peněžité vyrovnání za každý měsíc dodržování dohody po skončení pracovního poměru, a to nejméně ve výši průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období, pokud se účastníci nedohodli na jiné době splatnosti. Na druhou stranu, poruší li zaměstnanec svůj závazek nevykonávat po stanovenou dobu po skončení pracovního poměru konkurenční činnost, je povinen zaměstnavateli zaplatit smluvní pokutu. Smluvní pokuta však musí být sjednána v takové výši, aby byla při- 9

11 měřená povaze a významu know how zaměstnavatele. Zaplacením smluvní pokuty závazek zaměstnance z dohody zaniká a již se jím zaměstnanec nemusí řídit. Zaměstnavatel může od dohody odstoupit, ale pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance. Zaměstnanec může dohodu sankčně vypovědět tehdy, nevyplatil li mu zaměstnavatel peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po uplynutí jeho splatnosti. Dohoda pak zanikne prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Pro odstoupení od dohody a její výpověď je stanovena písemná forma, jinak jde o neplatné právní úkony. Sjednání konkurenční doložky bylo možné již na základě novely zákoníku práce (zákon č. 65/1965 Sb.), provedené zákonem č. 155/2000 Sb. s účinností od Dle 29 odst. 2 tehdejšího zákoníku práce bylo možné v pracovní smlouvě dohodnout konkurenční doložku se závazkem zaměstnance nejdéle 1 rok po skončení pracovního poměru nevykonávat pro jiného zaměstnavatele nebo na vlastní účet konkurenční činnost. Pro případ porušení tohoto závazku byl zaměstnanec povinen zaplatit zaměstnavateli smluvní pokutu. Peněžité vyrovnání však nebylo možné jako závazek zaměstnavatele sjednat. Povinnost sjednat v konkurenční doložce (dohodě) závazek zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci peněžité vyrovnání byla prvně zakotvena s účinností od až zákonem č. 46/2004 Sb., kterým byla provedena novelizace zákoníku práce (zákon č. 65/1965 Sb.). Nelze vyloučit existenci konkurenčních doložek (dohod) uzavřených ještě před a souvisejících se stále trvajícími pracovními poměry, které právě neobsahují povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci peněžité vyrovnání. Takovéto dohody je třeba o povinnost zaměstnavatele poskytnout peněžité vyrovnání doplnit. JUDr. VILÉM PEŘINA, právník, Regionální pracoviště OS KOVO Ústí nad Labem Aktualizace: Platí i po

12 Kovák č. 27/3. září 2010 Může šéf informovat ostatní o výši mé mzdy? Pracuji jako soustružník v podniku, který sídlí v malém městě. Můj přímý nadřízený (mistr) ukázal dalším zaměstnancům moji výplatní pásku se záměrem informovat je o výši mé mzdy. Má na to můj nadřízený právo, aby sděloval, jakou mám mzdu, dalším osobám? V. K., Nýřany Informace o konkrétní výši mzdy konkrétního zaměstnance je osobním údajem o tomto zaměstnanci a tato informace je předmětem ochrany soukromí této osoby. Zaměstnanci zaměstnavatele, kteří vzhledem ke své práci přicházejí do styku s těmito informacemi, jako například personalisté, mzdoví účetní, ale také nadřízený vedoucí zaměstnanec, mají podle 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, povinnost mlčenlivosti o osobních údajích, se kterými přicházejí do styku. V případě, že takový zaměstnanec neoprávněně sdělí osobní údaje někomu nepovolanému, dopustí se tím přestupku podle 44 odst. 1 citovaného zákona. Za takový přestupek může Úřad pro ochranu osobních údajů uložit pokutu až do výše sta tisíc korun. Mám však za to, že by šlo z právního hlediska o jinou situaci, kdyby například v rámci jednání o změně pracovního zařazení se zaměstnanec dozvěděl, jakou by bral mzdu na jiném pracovním místě, třeba za pomoci informace, že obráběč kovů, který chodí na směny, průměrně bere tolik a tolik, tedy bez vazby ke konkrétní osobě. Jen pro úplnost dodávám, že nic nebrání samotnému zaměstnanci, aby sdělil, jak vysokou mzdu bere, neboť se jedná o jeho vlastní soukromí, a to může jinému zpřístupnit, jak uzná za vhodné. Tomuto sdělení nemohou bránit ani opatření zaměstnavatele, která jsou zakotvována v různých firemních dokumentech a kterými se zakazuje zaměstnancům sdělovat informace o vlastní mzdě třetím osobám. JUDr. VLADIMÍR ŠTICH, právník, Regionální pracoviště OS KOVO Plzeň Aktualizace: Platí i po

13 12 Kovák č. 39/3. prosince 2010 Je zrušení mého pracovního poměru neplatné? V říjnu jsem nastoupila k novému zaměstnavateli a uzavřela s ním pracovní smlouvu, jejíž součástí byla tříměsíční zkušební doba. Minulý týden mi doručil zaměstnavatel tři dny předem oznámení, že v souladu s 66 odst. 2 zákoníku práce se mnou ruší pracovní poměr ve zkušební době. Následující den jsem šla k lékaři, aby mi vystavil doklad o pracovní neschopnosti. Vztahuje se na mě ustanovení zákoníku práce, že v době 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti nelze zrušit pracovní poměr? H. Č., Ostrava 66 odst. 1 zákoníku práce upravuje zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnancem i zaměstnavatelem bez udání důvodu, přičemž se zákonné omezení vztahuje pouze na zaměstnavatele, tedy v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance nemůže zaměstnavatel zrušit pracovní poměr ve zkušební době. Kdyby šel zaměstnanec nejdříve k lékaři, musel by zaměstnavatel dodržet zákonných 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti, a teprve pak může doručit zaměstnanci písemné oznámení o zrušení pracovního poměru. Po dobu trvání prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti je zaměstnanec, kterému trvá pracovní vztah zakládající účast na nemocenském pojištění, zabezpečen náhradou mzdy, kterou mu vyplácí zaměstnavatel podle 192 a násl. zákoníku práce. Náhrada mzdy náleží pouze za pracovní dny a vyplácena je až od 4. pracovního dne. Zkušební doba se prodlužuje o dobu trvání pracovní neschopnosti zaměstnance (nebo jiných překážek na straně zaměstnance či zaměstnavatele). V uvedeném případě však zaměstnavatel provedl jako první z obou účastníků právní úkon, tj. doručil zaměstnanci zrušení pracovního poměru ve zkušební době ještě před vznikem pracovní neschopnosti zaměstnance. Zákaz zrušení pracovního poměru ve zkušební době dle výše

14 uvedeného se tedy na zaměstnavatele nevztahuje a pracovní poměr skončí dnem uvedeným v písemném oznámení bez ohledu na to, kdy po tomto doručení oznámení zaměstnavatele šel zaměstnanec k lékaři a započala jeho pracovní neschopnost. Lékař při uznání pracovní neschopnosti postupuje podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Vznik pracovní neschopnosti potvrdí lékař ode dne jejího zjištění. Pokud má zaměstnanec směnu již odpracovanou, začíná pro podpůrčí dobu pracovní neschopnost následujícím kalendářním dnem. Ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době dojde i bez předchozího projednání s odborovou organizací. Stejně tak nedodržení třídenní lhůty pro oznámení o zrušení nezakládá neplatnost právního úkonu, neboť tato lhůta je pouze pořádková. Nejzazším termínem, kdy může dojít ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době, je poslední den zkušební doby, není-li v písemném oznámení uveden konkrétní okamžik skončení, nastávají účinky dnem doručení druhému účastníkovi. Jako den skončení pracovního poměru nelze označit den, který bude bezprostředně následovat po uplynutí zkušební doby, stejně tak ke zrušení nemůže dojít ani zpětně. Mgr. PETRA LAŠTŮVKOVÁ, právnička, Regionální pracoviště OS KOVO Ostrava Aktualizace: Platí i po Kovák č. 41/17. prosince 2010 Je změna zápočtu doby zaměstnání ve firmě v pořádku? Zaměstnavatel uznával řadu let zaměstnancům datum nástupu do učebního poměru jako datum nástupu do zaměstnání pro účel výplaty věrnostních odměn. Nyní svůj názor změnil a za dobu zaměstnání pro uvedený účel považuje pouze dobu trvání pracovního poměru. Zaměstnavatel však 13

15 nedoložil, na základě čeho k tomuto rozhodnutí dospěl, a chce to udělat i zpětně. Je jeho postup v souladu s platnou právní úpravou? K. D., Karviná Podmínky pro poskytování věrnostních odměn nejsou stanoveny zákonem, ale uvedené benefity jsou poskytovány při plnění podmínek dohodnutých v kolektivní smlouvě anebo stanovených vnitřním předpisem vydaným zaměstnavatelem po projednání s odborovou organizací. Odborové organizace mají - jak shora uvedeno - možnost do této problematiky zasáhnout v rámci uplatnění práva spolurozhodování při kolektivním vyjednávání. Pokud jsou podmínky pro poskytování věrnostních odměn, případně dalších benefitů, upraveny vnitřním předpisem vydaným podle 305 zákoníku práce, jde o jednostranné opatření zaměstnavatele se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Pojem zaměstnání není v pracovněprávních předpisech definován, ale z 3 zákoníku práce lze dovodit, že se zaměstnáním rozumí pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pokud jde o případnou zpětnou účinnost předpokládané změny posuzování podmínek pro vznik práva na poskytnutí věrnostní odměny, je zpětná účinnost obecně možná pouze v případě kolektivní smlouvy, nikoliv však u vnitřního předpisu. Kolektivní smlouvu lze například podepsat v průběhu běžného kalendářního roku s účinností od tohoto roku. U vnitřního předpisu není takovýto postup možný. JUDr. STANISLAV LAUN, právník úsek odborové politiky OS KOVO Aktualizace: Platí i po

16 PRÁVO RŮZNÉ Kovák č. 15/23. dubna 2010 Co dělat, aby mě soud s manželem rozvedl? Můžete mně poradit, jak mám postupovat v případě rozvodu, když máme dvě nezletilé děti a manžel odmítá podepsat dohodu o majetku? Prý nás také soud nemusí rozvést Je to tak? J. Č., Beroun Vaše informace není správná. Zákon o rodině č. 94/1963 Sb., v platném znění, v 24 odst. 1 upravuje obecně podmínky, kdy soud na návrh jednoho z manželů rozvede manželství, jestliže je manželství hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat jeho obnovení. Pokud manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se připojí i druhý manžel, má se za to, že podmínky výše uvedené pro rozvod manželství jsou splněny. V případě, že podle 24a zákona o rodině předloží účastníci řízení o rozvod manželství dohodu-písemnou smlouvu s úředně ověřenými podpisy, která upravuje pro dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení a případně vyživovací povinnost mezi manžely (nikoli k nezletilým dětem), tak v tomto případě soud účastníky rozvodového řízení nevyslýchá, nezjišťuje příčinu rozvratu manželství. Pokud v této dohodě uvedou rozvádějící se manželé, že netrvají na osobní účasti před soudem, aby je soud rozvedl v jejich nepřítomnosti, tak obdrží od soudu rozsudek o rozvodu, aniž se do jednací síně dostavili. V tomto případě je ovšem potřeba dohodu o vypořádání majetkových vztahů podat soudu současně s návrhem na rozvod manželství. Jedná se o tzv. smluvený rozvod, nebo také nesporné řízení. Pokud jeden z manželů podá soudu návrh na rozvod manželství, ale druhý z manželů s tímto návrhem nesouhlasí, a tedy není ochoten ani podepsat dohodu, soud nařídí jednání, na které pozve oba manžele do jednací síně, a zjišťuje příčiny rozvratu manželství nejprve jejich vý- 15

17 slechy a potom, pokud se od sebe výpovědi manželů odlišují, zpravidla požaduje předložení dalších důkazů, jimiž by jak žalobce, tak i žalovaný prokázali pravdivost jejich tvrzení před soudem. Řízení o rozvod manželství tedy pokračuje například výslechem svědků navržených oběma stranami, čtením různých listinných důkazů, například zprávou lékaře nebo policie o fyzickém napadení jednoho z manželů apod. Takové řízení je označováno jaké sporné řízení a trvá mnohdy i více let, neboť partner, který s rozvodem manželství nesouhlasí, může i úmyslně prodlužovat jednání tím, že se na termín nařízený soudem několikrát omluví a nedostaví se anebo podá do rozsudku, kterým soud nakonec manželství rozvedl, odvolání a doba, po kterou trvá řízení o rozvod manželství, se tímto jednáním druhého partnera značně prodlužuje. Další možností v řízení o rozvod manželství je situace, kdy druhý z manželů se k návrhu na rozvod manželství připojí, ovšem nepodepíše dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů. Za tohoto stavu soud předvolá manžele k jednání, provede jejich výslech a manželství zpravidla rozvede na jedno nebo dvě stání před soudem, aniž by prováděl další dokazování. K rozvodu manželství tedy není nutná dohoda, ovšem v tomto případě je soud povinen oba manžele vyslechnout. Z vašeho dotazu vyplývá, že máte nezletilé děti, a tedy k rozvodu manželství dojde až po rozhodnutí soudu o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu manželství. Jedná se o rozhodnutí opatrovnického soudu, v němž je uvedeno, kterému z rodičů se svěřují děti do výchovy pro dobu po rozvodu a je určena výše výživného. Návrhu na rozvod, s nímž nesouhlasí manžel, který se na rozvratu manželství porušením manželských povinností převážně nepodílel a jemuž by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma, soud nevyhoví, pokud mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství. Upravuje to 24b) odst. 1 zákona o rodině a jedná se o ztížený rozvod, kde soud přihlíží k věku partnera, který s rozvodem nesouhlasí, a k jeho zdravotnímu stavu. Ztížený rozvod nemůže a nesmí být absolutním zabráněním rozvodu, 16

18 a proto soud rozvede manželství, pokud manželé spolu nežijí nejméně po dobu tří let. Pokud tedy váš manžel s dohodou nesouhlasí, máte možnost vypořádat si majetkové vztahy do tří let po právní moci rozsudku o rozvodu manželství, a to buď opět dohodou mezi vámi, popřípadě se s návrhem na vypořádání zaniklého společného jmění manželů obrátit na soud. Toto soudní řízení doporučuji ovšem v krajním případě, neboť je náročné jak na dobu trvání řízení, tak i na finance (zpravidla soud nařizuje znalecké posudky k ocenění majetku) účastníků, neboť se na nich podílí oba společně. JUDr. MARIE STODOLOVÁ, právnička, Regionální pracoviště OS KOVO Praha a Středočeský kraj Aktualizace: Platí i po Kovák č. 25/9. července 2010 Jak pro naši organizaci zajistit ověřenou kopii listin? Potřebujeme pro naši odborovou organizaci vytvořit ověřené důležité listiny naší ZO OS KOVO. Můžete nám poradit, kde se dají pořídit? P. A., Třebíč Při ověřování lze ověřit buď kopii listiny jako takové, nebo lze ověřit vlastnoruční podpis na listině. Ověření, že se kopie doslova shoduje s předloženou listinou, se nazývá vidimací. Ověření, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal, se nazývá legalizací. Ověření se provede vyznačením ověřovací doložky na listině nebo listině s ní pevně spojené a otiskem úředního razítka. Tímto ověřením se potvrzuje pouze shoda ověřované listiny s originálem, respektive skutečnost, že listinu člověk vlastnoručně podepsal, v žádném případě se tímto nepotvrzuje správnost ověřované listiny ani pravdivost údajů v listině uvedených či jejich soulad s právními předpisy. Vidimaci nelze provést, nelze-li jedinečnost listiny vidimovanou listinou nahradit, zejména tedy nelze ověřit kopie občanských průkazů, 17

19 řidičských průkazů, zbrojních průkazů, cestovních dokladů, vojenské knížky, služební průkazy, průkazy o povolení k pobytu, rybářské lístky, lovecké lístky či jiné průkazy, vkladní knížky, šeky, směnky či jiné cenné papíry, losy, geometrické plány, rysy, technické kresby. Nelze provést ani vidimaci listiny, která obsahuje plastické texty či otisky plastického razítka, nebo pokud jsou ve vidimované listině změny, doplňky, škrty, které by mohly oslabit její věrohodnost. Nelze provést ani vidimaci listiny, ze které není patrné, jedná-li se o prvopis, opis, stejnopis či již ověřenou listinu. Legalizaci nelze provést, pokud je podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo pokud není na listině (kromě podpisu) žádný text. Vidimaci i legalizaci provádějí: * obecní úřady, * obecní úřady obcí s rozšířenou působností, * ve statutárních městech úřady městských částí, * újezdní úřady, * držitel poštovní licence, * místa Czech Pointu. Ověření jsou možná i u jakéhokoliv notáře. Za každou ověřovanou stránku kopie se hradí správní poplatek 30 Kč, za každý ověřovaný podpis rovněž 30 Kč. Pokud však ověřovaná listina souvisí s činností ZO, je ZO v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a to přílohou č. 1 položka 4 a) a 5 a), od tohoto správního poplatku osvobozena! Pokud bude tedy ZO ověřovat listiny u obecního úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností, na úřadu městské části, újezdního úřadu, stejně jako na místě Czech Point, a tato ověřovaná listina bude souviset s činností ZO, neměla by ZO platit žádný správní poplatek. Pozor, toto se netýká notářů, kteří se neřídí sazebníkem správních poplatků a za ověření u něj tedy zaplatíte příslušnou částku. Mgr. IVA SLAVĚTINSKÁ, právnička, úsek odborové politiky OS KOVO Aktualizace: Platí i po

20 Kovák č. 36/12. listopadu 2010 Splním nároky na přiznání starobního důchodu v ČR i SR? Jsem zaměstnanec pracující postupně v ČSFR, ČR a SR, s trvalým bydlištěm na Slovensku. Blíží se mi čas odchodu do starobního důchodu, a tak se zajímám, za jakých podmínek budu splňovat nároky pro přiznání tohoto důchodu v obou republikách? P. U., Karviná Česká republika a Slovenská republika vznikly k rozdělením společného československého státu. Tento společný stát měl jednotný systém důchodového pojištění, takže z hlediska tehdejšího práva nebylo podstatné, ve které části československého státu je občan zaměstnán, či kde má sídlo jeho zaměstnavatel. Při rozdělení ČSFR na ČR a SR byla mezi jinými smlouvami podepsána Smlouva o sociálním zabezpečení, která byla zveřejněna v částce 55 Sbírky zákonů č. 228/1993. Podle jejího čl. 20: * jsou doby zabezpečení získané před dnem rozdělení ČSFR považovány za doby zabezpečení toho smluvního státu, na jehož území měl ke dni rozdělení ČSFR zaměstnavatel občana sídlo; * pokud občan ke dni rozdělení ČSFR neměl zaměstnavatele se sídlem na území ČSFR, pak se doby zabezpečení získané před tímto dnem považují za doby zabezpečení toho státu, na jehož území měl občan k tomuto datu trvalý pobyt. Rozsah a způsob hodnocení dob zabezpečení se řídí právními předpisy toho smluvního státu, v jehož důchodovém zabezpečení byly tyto doby získány. Pro splnění podmínek nároku na starobní důchod v ČR je potřebné získat nejméně 25 let doby pojištění a dosažení důchodového věku 60 let u mužů před rokem 2010 a následně 26 let pojištění a dosažení důchodového věku v roce 2010 (27 let pojištění a dosažení důchodového věku v roce 2011 ), postupně 35 let pojištění a dosažení důchodového věku 19

Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové,

Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, opět po roce vycházíme vstříc přání mnohých z vás. Na pomoc jednotlivým funkcionářům základních organizací, kteří musí dnes a denně řešit mnoho různých problémů, jsme

Více

PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 09 PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, opět po roce vycházíme vstříc přání mnohých z vás. Na pomoc jednotlivým funkcionářům základních organizací,

Více

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele JUDr. Libuše Brádlerová, JUDr. Jitka Hejduková Učební manuál Praha červenec 2007 Projekt je financován MPSV Č R, 2007 Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. MZDY 1 1.1. Zákoník práce 1 1.1.1. Technická novela zákoníku práce 1 1.1.2. Zvýšení redukčních hranic pro náhradu při pracovní neschopnosti 2 1.2. Zákon o zaměstnanosti

Více

P S PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA

P S PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA 1 P S K PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA 18. ročník 7. ledna 2015 č. 1 Jaké změny čekají zaměstnavatele od 1. ledna 2015 v oblasti zaměstnanosti? Nedostatek práce pro zaměstnance jaká hledat řešení?

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2 1.3. Náhrada za ztrátu výdělku 2 1.4. Zvýšení odměn členům zastupitelstev 4 1.5. Zrušení

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1.1. ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 1.1.1. Zvýšení minimální mzdy Díky úpravě minimální mzdy dochází ke změně v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

PŘÍRUČKA BUDOUC ÍHO DŮCHODCE V ROCE 2007. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUC ÍHO DŮCHODCE V ROCE 2007. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUC ÍHO DŮCHODCE V ROCE 2007 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu ÚVODNÍ SLOVO Kdy mohu odejít do důchodu? Jak se o důchod žádá? Co k tomu potřebuji za dokumenty?

Více

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2014 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku dopady reformy na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Sdružení podnikatelů Poohří SDRUŽENÍ PODNIKATELŮ P O O H Ř Í Sekretariát: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov Tel.: 352 627 498, mobil: 731 410 451 e-mail: epallas@)volny.cz Obsah: Sokolov, 31. leden 2010 ZÁPIS

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Přehled vzdělávacích seminářů k novému zákoníku práce pro funkcionáře ZO

Přehled vzdělávacích seminářů k novému zákoníku práce pro funkcionáře ZO 14-15 Ročník 51 Praha 7. září 2006 20,40 Kč http://statorg.cmkos.cz Čtěte!!! Změny v nemocenském str. 2-9 Základní odborové organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací dostávají časopis NOS

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Příručka pro pedagogy k výuce finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA KROKEM

Více

PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ?

PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ? TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 14. ZÁŘÍ 2006, DATUM VYDÁNÍ: 22. ZÁŘÍ 2006, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Co nového na Ostravsku - str. 2 Co bude nového ve mzdové oblasti (I.) - str. 3 PŘÍLOHA

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI BAKALÁŘSKÁ

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená 2013 61. ročník vychází od roku 1953 www.mzdovapraxe.cz 6 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená OBSAH Vážení čtenáři,

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům

Povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům Bankovní institut vysoká škola Katedra práva Povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům Bakalářská práce Autor: Kristina Polachová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Josef

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE Důležité informace o starobním důchodu Publikace Příručka budoucího důchodce, kterou právě držíte v ruce, obsahuje souhrn nejdůležitějších obecných informací týkajících se nároku

Více

Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztahy Pracovně právní vztahy - vznik a skončení pracovního poměru č. 08/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/745/2014 Originál: Sekretariát Elektronická

Více

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky.

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky. ~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014 OBSAH: 1) Srážky ze mzdy, platu nebo odměny základní zásady. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv:

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv: ABC postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod Autorský kolektiv: PhDr. Anna Arnoldová Mgr. Jana Běhanová Mgr. Michaela Blatná JUDr. Jaroslav Palas JUDr. Zuzana Špitálská České sdružení obětí

Více