Návod k obsluze. FF-7 (T7CP) 2,4 GHz. č. F 7029

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. FF-7 (T7CP) 2,4 GHz. č. F 7029"

Transkript

1 Návod k obsluze FF-7 (T7CP) 2,4 GHz

2 OBSAH Kapitola Strana Bezpečnostní pokyny Obsah setu Doporučené příslušenství Všeobecný popis Vysílač FF Přijímač R617 FS Technická data Vysílač FF Přijímač R617FS Vysílač FF Ovládací prvky Zabudování/výměna vysílačových aku Nabíjení aku Ukazatel napětí vysílačových aku Provozní doba Odejmutí zadního krytu Nastavení ovládacích kniplů Přestavba plynu napravo Předvolby vysílače Mód ovládacích kniplů Směr účinku plynu Asymetrické trimování plynu Volba jazyka softwaru Zapojení serv Pokyny pro provoz Pořadí zapínání Výboje statické elektřiny Elektromotory Kontrola nastavení Uvedení vysílače do provozu Displej a klávesnice Digitální trimování Rozložení ovladačů a přepínačů Upozornění Programovací postup Zapojení přijímače Programování modelů letadel (MOTO) Struktura MOTO-menu Základní displej MOTO Funkce MOTO-Basic menu Funkce ukládání modelů (MODELL) Volba modelu (MODELL AUSW) Kopírování paměti modelu (MODELL COPY)...16 Název modelu (MODELL NAME) Dual Rate / exponenciální funkce (D/R, EXP) Nastavení dráhy serva (ENDPUNKT) Nastavení nulové polohy serva (SE-MITTE) Revers serv (UMPOLUNG) Nastavení trimů (TRIMM) Reset paměti trimu (LOE) Rozsah nastavení trimu (KA1 až KA4) Vypnutí motoru (MOT-AUS) Nastavení Fail-Safe (FAIL SAFE) Nastavení parametrů (PARAM) Reset paměti modelů (RESET) Typ modelu (TYPE) Volba ovladače kanál 5 a 7 (SCH-K5/7) Stopky (STOPUHR) Režim učitel/žák (TRAINER) DSC-provoz Provoz na leteckém simulátoru Přehled kabelů U/Ž Kapitola Strana 11. Funkce MOTO-Advance menu Programovatelné mixy 1-3 (V-MIX1-3) Mix křidélka - vztlakové klapky (FLAPRN) Nastavení dráhy vztlakových klapek (FLA-TRM) Brzdící klapky (BREMSKL) Výškovka->vztlakové klapky (HOE->FLP) Vztlakové klapky ->výškovka (FLP->HOE) V-mix (V-LEITW) Delta-mix (DELTA) Ailvator (QUE->HOE) Kombi-mix křidélka -směrovka (QUE->SEI) Předvolba výkrutu (SNAP) Programování vrtulníků (HELI) Struktura HELI-menu Základní displej HELI Funkce HELI-Basic menu Funkce ukládání modelů (MODELL) Volba modelu (MODELL AUSW) Kopírování paměti modelu (MODELL COPY)...33 Název modelu (MODELL NAME) Dual Rate / exponenciální funkce (D/R, EXP) Nastavení dráhy serva (ENDPUNKT) Nastavení nulové polohy serva (SE-MITTE) Revers serv (UMPOLUNG) Nastavení trimů (TRIMM) Reset paměti trimu (LOE) Rozsah nastavení trimu (KA1 bis KA4) Vypnutí motoru (MOT-AUS) Nastavení dráhy cykliky (TAUMEL) Nastavení Fail-Safe (FAIL SAFE) Nastavení parametrů (PARAM) Reset paměti modelů (RESET) Typ modelu (Typ mixu cykliky) (TYPE) Popis mixu cykliky Volba ovladače kanál 5 und 7 (SCH-K5/7) Křivka plynu Normal (GAS-KU-N) Křivka Pitch Normal (PITCH-KU-N) Mix Pitch-vyrovnávací rotor (HECK-MIX) / Stopky (STOPUHR) Funkce HELI-Advance menu Křivky plynu (GASKURVE) N / Křivky Pitch (PITKURVE) N Mix Pitch-vyrovnávací rotorr (HECK-MIX) Gyro (KRSL) Visení plyn (GAS-HOV) Visení Pitch (PIT-HOV) Autorotace (AUTOROT) Úprava trimů (OFFSET) Nastavení počtu otáček (Governor) Mix cykliky (SWASH -> THR) Programovatelný V-mix 1-3 (V-MIX 1-3) Tipy k instalaci přijímače Přijímačová anténa Vypínač Servokabel / toroidy Instalace serv / dráhy serv / páky serv Instalace táhel Záruční podmínky Zákonná ustanovení Prohlášení o shodě Všeo Doporučené příslušenství Servisní adresy Likvidace výrobku

3 DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY! Dodržujte bezpečnostní pokyny! Před prvním uvedením do provozu si důkladně přečtěte Návod k obsluze, zvláště pak naše bezpečnostní upozornění. Pokud s řízením modelů letadel nebo vrtulníků začínáte, doporučujeme Vám obrátit se na nějakého zkušeného modeláře. Toto dálkové ovládání je určeno a povoleno výhradně k řízení dálkově ovládaných modelů. Robbe Modellsport nepřebírá žádnou odpovědnost v případě jiného použití. Bezpečnostní pokyny Dálkově řízené modely nejsou hračky v běžném slova smyslu a nesmějí být ovládány dětmi mladšími 14 let bez dozoru dospělých Jejich stavba i provoz vyžadují určité technické znalosti, manuální zručnost a zodpovědné chování. Chyby nebo nedbalosti během stavby nebo létání mohou vést k vážným škodám nebo i úrazům. Výrobce ani prodejci nemohou v žádném případě převzít zodpovědnost za chyby vzniklé při stavbě nebo provozování modelů, proto na tato nebezpečí důrazně upozorňujeme a vylučujeme jakékoli záruky. Technické chyby elektronického i mechanického rázu mohou vést např. k nechtěnému spuštění motoru, kdy může dojít k uvolnění dílů a jejich odlétnutí. Ke stejným důsledkům může vést i provoz přijímače bez zapnutého vysílače. Může tak dojít k vážných úrazům. Všechny díly motoru, které se točí, představují neustálé nebezpečí. Proto se vyhýbejte jakémukoli kontaktu s těmito díly. Nikdy se nezdržujte v nebezpečné blízkosti vrtulí nebo rotujících části elektromotorů s připojenými bateriemi. Dávejte pozor také na to, aby se s těmito díly nedostaly do kontaktu jakékoli jiné předměty. Chraňte aparaturu před prachem, nečistotami a vlhkem. Nikdy nevystavujte horku, chladu a vibracím. RC soupravu lze provozovat jen v teplotním rozsahu -15 až K nabíjení používejte jen doporučené nabíječe a články nabíjejte vždy jen udávanou dobu. Dbejte pokynů výrobců baterií Přebíjení nebo chybné nabíjení může vést i k explozi článků. Dbejte také na správnou polaritu. Vyvarujte se nárazům a nikdy nepokládejte na vysílač těžké předměty. Překontrolujte i obal vysílače a kabeláž. Vysílače poškozené pádem nebo vlhkem (i když se vysuší) by se už neměly používat. Buď je nechejte přezkoušet v robbe servisu nebo si opatřete nové. Pádem nebo vlhkem může dojít ke skrytým poškozením, která mohou vést k výpadkům funkcí po krátkodobém provozu. Pro vysílač lze používat jen námi doporučené komponenty a příslušenství. K zabudování funkčních modulů je zapotřebí nářadí. Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění. Používejte vždy originální robbe-futaba konektory a krystaly. Na vysílači nesmějí být prováděny žádné úpravy (porušení záručních podmínek). Pokud je na letišti více modelářů, ujistěte se dříve než zapnete vysílač, že není Váš kanál obsazen. BĚŽNÉ KONTROLY PŘED STARTEM Pokud je na letišti více pilotů, ujistěte se, že je Váš kanál volný dříve než zapente vysílač. dbejte na správné upevnění antény a nezapomeňte ji úplně vytáhnout zapněte vysílač dříve než zapnete přijímač se ujistěte o tom, že je ovladač plynu na vysílači v nulové poloze zapínejte vždy nejdříve vysílač a potom přijímač při vypínání je pořadí opačné, nejdříve vypněte přijímač, poté vysílač po zapnutí vysílače a přijímače zkontrolujte prvně LED diody, jestli je přijímač opravdu napojený na vysílač, jinak žádné funkce před startem proveďte test dosahu zvolili jste správný typ paměti modelu? proveďte zkoušku funkcí, přezkoušejte smysl otáčení serv a výchylky na modelu jsou funkce mixů a přepínačů správně nastaveny? jsou baterie dostatečně nabité? pokud máte jakékoli pochybnosti, nikdy s modelem nestartujte!!!! Mohli byste ohrozit sebe i ostatní. PROVOZ MODELU Nikdy nepřelétávejte nad přihlížejícími nebo ostatními piloty. Nikdy nelétejte v blízkosti drátů vysokého napětí nebo obytných oblastí. Neohrožujte lidi ani zvířata. Nelétejte s modelem na veřejných komunikacích, ulicích apod.. Za bouřky nesmí být dálkové ovládání v provozu. Během řízení a startu modelu musí být anténa úplně vytažena a neměla by směřovat na model. V tomto směru má vysílač nejmenší vysílání. Nejlepší je, když anténa míří na model ze strany. Při současném provozu více RC aparatur by měli stát piloti, eventuelně jezdci, ve volné skupině. Opodál stojící piloti mohou ohrožovat svůj model i modely ostatních. POJIŠTĚNÍ Upoutané modely stejně jako i větroně bez pohonu jsou větši nou pojištěny v rámci soukromého pojištění. Pro motorové modely je nutné dodatečné připojištění nebo rozšíření pojistky. Ujistěte se, že jste uzavřeli pojištění, kterým jste dostatečně krytí. Vyloučení záruky Za dodržení postupů v Návodu k montáži a Návodu k obsluze, jako i podmínek a metod při instalaci, provozu a uložení RC komponentů nemůže robbe-modellsport přebírat záruku. Potud tedy firma Robbe nepřebírá v žádném případě odpovědnost za ztráty, škody a náklady, které souvisí jakýmkoli způsobem s chybnou obsluhou a provozem. Pokud to zákon připouští, omezuje se závazek firmy robbe Modellposrt k plnění náhrady škody, stejně tak ze zákona, na hodnotu faktury za množství zboží firmy robbe Modellsport, které se bezprostředně podílelo na poškozující události. Toto neplatí, pokud firma robbe Modellsport podle závazných zákonných předpisů ručí neomezeně, z důvodu záměru nebo hrubé nedbalosti. 3

4 1. OBSAH SETU Aparatura FF7 je dodávána pod v pásmu 2,4 GHz. Součástí setu je přijímač R617FS a vypínač. 1.1 Doporučené příslušenství vysílačové aku 8NiMH 2000 AA č přijíamčové aku 4 NiMh č nabíjecí kabel vysílačových aku č. F1415 nabíjecí kabel přijímačových aku č. F1416 závěsný popruh č. F1550 kabel učitel/žák na propojení 2 vysílačů FF7-...č. F1591 adaptér pro letecký simulátor č DSC-kabel č. F1593 Alu kufr Aero č. F Všeobecný popis Aparatura FF7 je plně vybavený moderní výkonný počítačový vysílač určený pro modely letadel a vrtulníků. 2.1 Vysílač FF7 Vysílač má všechny podstatné funkce, které pokročilejší mode lář opravdu potřebuje. Charakteristika vysílače: integrovaný systém učitel/žák zabudovaná zásuvka pro DSC-provoz 72 x 32 Dot-Matrix-LC-displej s velkými doty pro lepší čitelnost a přehlednost znázorněných dat a jednoduchou obsluhu ve vysílači je možno uložit parametry až pro 10 modelů každý model (paměťovou pozici) lze pojmenovat přesné digitální trimování nastavitelné v malých krocích, při změně modelu není nutno ukládat hodnoty trimů nový integrovaný mix cykliky H3 (1:1:1) pro CCPM-ovládání rotoru (140 ) dlouhá provozní doba díky akumulátorům 9,6V/2000 mah přehledný digitální ukazatel stavu napětí aku bohatý software standardních funkcí a předprogramovaných menu pro modely letadel a vrtulníků čítač provozních hodin Ailvator mix (mix křidélka-výškovka) stopky měří od nuly nebo odpočítávají změna řídící dráhy (D/R) pro 3 funkce kniplů exponenciální funkce pro všechny 4 funkce kniplů (Heli =3) nastavení dráhy serva - nulová poloha a - revers pro všechny kanály trimování volnoběhu s reversem mix menu pro modely letadel a vrtulníků mix flaperonů s diferenciací V-mix flaperon (křidélka jako vztlakové/brzdící klapky) Delta-mix s diferenciací 3 -bodový program. mix, s/bez trimování a přimixování offsetu 5-ti bodová křivka plynu, Normal, volba plynu 1 a 2 5-ti bodová Pitch křivka, Normal, volba plynu 1, 2 a autorotace trim plynu visení Pitch plynu visení autorotace s offsetem vyrovnávacího rotoru mix Pitch -> vyrovnávací rotor H1, H2, HR3, H3 (90 ), H3 (1:1:1, 140 ), H4 mixování cykliky nastavení dráhy cykliky menu pro nastavení citlivosti gyra nastavení Governor SWASH-THR mix 4

5 2.2 Přijímač R 617 FS R 617 FS je malý lehký 7 CH přijímač (SMD-technika. Díky svému tvaru a praktickému zapojování serv na horní straně jej lze použít i v malých modelech. 3. TECHNICKÁ DATA 3.1 Vysílač FF7 Ovládací kanály / funkce: / 14 Frekvenční pásma: ,4...2,4835 GHz Frekvenční kanály: Systém přenosu: FSK Rozestup kanálů: khz Zdroj proudu: ,6 V Akku Odběr proudu: ma (s VF modulem) Rozměry: x 170 x 60 mm Váha (včetně aku): ca. 875 g 3.2 Přijímač R 617 FS Provozní napětí: 4,8-6 V(4-5 NC/NiMH) Odběr proudu: ca. 80 ma Počet kanálů: 7 Rozestup kanálů: 2048 khz Frekvenční pásmo: 2,4...2,4835 GHz Frekvenční kanály: 36 Systém přenosu: FSK Váha: 9 g Rozměry : 40 x 27 x 9 mm Citlivost: -95 dbi Anténa: -8 dbi Délka antény: ca. 10 cm 2-anténový Diversity System systémový dosah : zem - zem: více než 2000 m (při výšce 1,5 m přijímače na dohled) země - vzduch : Více než 3000 m (na dohled) 5

6 4. VYSÍLAČ FF OVLÁDACÍ PRVKY anténa držák Power ON / Alarm (LED) očko pro závěsný popruh ovladač VR kanál 6 přepínač E přepínač B přepínač A přepínač přepínač G přepínač D ovladač plyn/směrovkal ovladač křidélka/směrovka trim výškovkytrim plynu- trim směrovky trim křidélek hlavní vypínač 3-D-Hotkey programovací tlačítka displej programovací tlačítka Monitor LED zásuvka učitel / DSC- zásuvka nabíjení označený bod pro stisknutí při otevírání krytu akuboxu akubox 4.2 INSTALACE / VÝMĚNA VYSÍLAČOVÝCH AKU Počítačové aparatury jako FF7 jsou velmi kvalitní elektronická zařízení na vysoké úrovni. Proto musí být vybaveny odpovídajícími zdroji. Nedoporučujeme použití suchých článků, ani nabíjecích aku, které nejsou sletovány do akupacku, neboť při vibracích může docházet k výpadkům proudu. Jako vysílačové i pohonné články doporučujeme používat sletované akupacky. Vysílačová aparatura FF7 je dodávána bez zdrojů. Na zadní straně vysílače je umístěn akubox. Pokud chcete akumulátory 6 instalovat nebo vyměnit, otevřete akubox. Stiskněte na zadní straně vysílače označené místo na krytu akuboxu a vysuňte za pomocí mírného tlaku dolů ve směru šipky. Doporučené akupacky bez problémů vložíte do připraveného prostoru. Díky systému zapojení je přepólování téměř vyloučeno, ale přesto byste měli dbát na správnou polaritu.

7 UNICHARGER 6 otevřený akubox Při výměně akupacku netahejte přímo za kabel, když chcete vyjmout konektor! Použijte odpovídající nářadí a konektor opatrně vytáhněte. Jak již bylo uvedeno v kapitole 4.2, doporučujeme pro vysílač 8 NiMH 2000 AA (č. 4547). Tento akupack se přesně vejde do připraveného akuboxu a díky své kapacitě 2000 mah zajistí 8 hodin provozu vysílače. Po instalaci nového akupacku je nezbytné provést kontrolu stavu nabití. Zapněte vysílač a zkontrolujte stav pomocí ukazatele stavu napětí (viz kap. 4.4). Pokud není akupack plně nabitý, musí se dobít. Pokud vysílač delší dobu nepoužíváte, doporučujeme akupack vyjmout. 4.3 Nabíjení akumulátorů Předtím, než uvedete vysílačové baterie do provozu je nabíjejte 1/10 kapacity po dobu 24 hod. Po použití nebo delší době nepoužívání by se měly všechny vysílačové baterie před každým použitím nabíjet 14 hod 1/10 kapacity (normální nabíjení), bez ohledu na to, jak dlouho byly předtím používány. Tím se vyrovná samovybíjení článků a akumulátory se zformátují. (Př. akumulátor 2000 mah, normální nabíjecí proud = cca 200 ma) NiMH články mají poměrně vysokou hodnotu samovybíjení, a to cca 1,5% za den, takže jsou asi po 75 dnech vybité, aniž byste je použili. Vysílačové akumulátory je možné nabíjet přímo ve vysílači, aniž byste akupack museli vyjímat. Na pravé straně vysílače je zásuvka pro nabíjení. DOPORUČENÉ NABÍJEČE Pro normální nabíjení vysílačových a přijímačových aku doporučujeme Unicharger 6 (č. 8500) a nabíjecí kabely č. F 1415 a F Nejdříve byste měli vždy zapojovat do nabíječe banánky nabíjecích kabelů. Přestože vestavěná ochranná dioda ve vysílači snižuje škody, které mohou vzniknout přepólováním, měli byste při zapojování dbát na správnou polaritu. Vysílač i přijímač musí být během nabíjení bezpodmínečně vypnutý!! Pokud chcete nabíjet vysílačové nebo přijímačové akumulátory vyšším proudem než 1/10 kapacity, měli byste použít nabíječ se systémem automatického odpojování Delta Peak, např. robbe Power Infinity 3 č nebo Power Peak Compact č Obzvláště při použití NiMH článků je automatické odpojení jistější, neboť NiMH články jsou velmi citlivé na přebíjení. V zásadě lze použít jakýkoli rychlonabíječ s automatickým odpojováním. Při rychlonabíjení vysílačových akumulátorů by hodnota nabíjecího proudu neměla přesáhnout 1A. Jinak dojde k přetížení zásuvky pro nabíjení a interního vedení nabíjecího proudu. Po delším skladování (např. po zimním období), by se měly akumulátory několikrát vybít a nabít. Teprve po tomto zformátování dosáhnete plné kapacity a doby provozu článků. Upozornění: Vybíjení je nutno provést přímým napojením baterie na nabíječ, neboť ochranná dioda proti zkratu nepovolí vybíjení přes zásuvku vysílače. Doporučujeme použití nabíjecího kabelu č- F 1416, aby bylo možno vysílačové aku připojit přímo na nabíječ. NiCD i NiMH akumulátory se recyklují, recyklační poplatek je již zahrnut v ceně článků. Akumulátory nevyhazujte do běžného odpadu. Vadné nebo použité články vždy odevzdejte na místech k tomu určených. Akumulátory jsou dále zpracovávány a předány k recyklaci. POZOR! Nikdy nenabíjejte suché články!! Hrozí nebezpečí exploze! 7

8 4.4 UKAZATEL STAVU NAPĚTÍ VYSÍLAČOVÝCH AKU Aktuální stav napětí vysílačových aku je zobrazován na základním displeji. V uvedeném příkladu mají vysílačové aku napětí 10 V. Jakmile klesne napětí na cca 8,5 V, budete na tuto skutečnost vysílačem opticky i akusticky upozorněni. Zazní signál a na displeji začne blikat zobrazená hodnota napětí. 4.7 NASTAVENÍ DÉLKY OVLÁDACÍCH KNIPLŮ Nastavení délky Délku kniplů lze plynule nastavit tak, aby byla optimálně přizpůsobena pilotovu způsobu řízení (viz obrázek). uvolněte díly A a B nastavte držák na požadovanou délku díl A zajistěte zpět s dílem B díl A díl B 4.5 PROVOZNÍ DOBA Pokud ve vysílači použijete výkonné aku NiMH 2000 mah AA (č. 4547), má vysílač při plně nabitých akumulátorech k dispozici cca 8 hodin provozu. Toto ovšem neplatí pro přijímačové akumulátory, zde je provozní doba velmi závislá na počtu připojených serv, lehkosti chodu ovládacích prvků, jako i četnosti řídících pokynů. Servo v chodu odebírá něco mezi ma, v klidu cca 5-8 ma. Když se servo dostane do nastavené polohy, jeho motor se vypne a servo tak odebírá pouze "klidový proud". Toto platí, i když je servo v neutrálu, koncové poloze nebo mezipoloze. Proto dbejte na to, aby měla táhla lehký chod a servo nebylo mechanicky omezováno. Tvrdost pružiny Na ovládacích kniplech je možno nastavit tvrdost pružiny dle individuálních zvyklostí pilota. Odejměte zadní kryt vysílače. Pomocí šroubováku nastavte pružinu pro každou ovládací funkci. Otáčením ve směru hodinových ručiček provedete tužší nastavení daného ovladače a naopak. Z obrázku je jasné umístění nastavovacích šroubů. Je zde znázorněn pohled na zadní stranu otevřeného vysílače s přiřazením ovladačů v módu 2. Pokud se na vysílač díváte zezadu, je ovladač směrovky a výškovky na levé straně vysílače. Pravým ovladačem se řídí křidélka a plyn. 4.6 ODEJMUTÍ ZADNÍHO KRYTU VYSÍLAČE Zadní strana vysílače je připevněna pomocí 4 šroubů s křížovou hlavou. Otevření zadního krytu uvolněte konektor vysílačových aku a akupack vyjměte ven uvolněte upevňovací šrouby zadního krytu kryt vyjměte směrem dozadu Seitenruder Höhenruder Stick Stick Querruder Uzavření zadního krytu opatrně nasaďte zadní kryt vysílače zpět připevněte kryt pomocí 4 šroubů instalujte zpět akumulátory do akuboxu, zapojte konektor a akubox zavřete krytem Vysvětlivky: Seitenruder = směrovka, Höhenruder = výškovka Querruder = křidélka 8

9 4.8 PŘESTAVBA PLYNU NA PRAVOU STRANU Sériově se vysílač dodává s plynem vlevo (mód 2). Toto nastavení je možno přizpůsobit individuálním zvyklostem pilota a přehodit plyn na pravou stranu. Postupujte následovně: (údaje o směrech vpravo/vlevo = pohled zezadu) 1. Vyjměte vysílačové aku a uvolněte konektor. 2. Pomocí křížového šroubováku uvolněte 4 upevňovací šrouby zadního krytu. 3. Odejměte kryt směrem dozadu. 4. Uvolněte pružinu plynu na pravé straně a vyjměte ven. 5. Zabudujte pružinu plynu na levou stranu. 6. Vyjměte pomocí pinzety pružinu na levém svislém kolébkovém potenciometru neutrálu. 7. Na levé straně vyjměte páku neutrálu. Tím je změna funkce realizována. 8. Nasaďte páku neutrálu do pravého kniplu. Pružinu nasaďte pomocí pinzety. Pravá svislá funkce kniplu je tak přebudována na autoneutrál. Díky možnosti přestavby funkce plynu má vysílač k dispozici 4 módy (viz kap. 5.1). 5.0 NASTAVENÍ VYSÍLAČE 5.1 MÓD ŘÍDÍCÍCH OVLADAČŮ Vedle mechanické přestavby funkce plynu nabízí vysílač možnost přiřazení funkcí řídícím ovladačům. Software vysílače má kromě nastaveného módu 2 ještě další 3 módy řídících ovladačů. Díky tomu můžete systém přizpůsobit svým individuálním zvyklostem. Přiřazení ovládacích funkcí na odpovídajících výstupech na přijímači zůstává stejné, je tedy nutno určit, kterým ze 4 možných módů bude pilot model řídit. Pokud chcete změnit mód vysílače, musíte během zapínání vysílače podržet současně stisknuté tlačítka Mode a End. Na displeji se pak zobrazí aktuální mód ovladačů (ST-MODE). Otočením 3-D tlačítka doprava nebo doleva můžete nastavit požadovaný mód. Při dalším zapnutí vysílače je pak již tento mód aktivován. K dispozici jsou 4 módy přiřazení funkcí (mód 1...4) MÓD 1: S H G Q křidélka vpravo výškovka vlevo plyn vpravo směrovka vlevo MÓD 2: Q = křidélka H = výškovka G =plyn S = směrovka bod 4 Uvolněte pružinu plynu bod 5 Zapudujte pružinu doleva. S G H Q křidélka vpravo výškovka vpravo plyn vlevo směrovka vlevo ložisko kolébka MÓD 3: pružina Q H G S křidélka vlevo výškovka vlevo plyn vpravo směrovka vpravo bod 6 Vyjměte pomocí pinzety pruži nu na levém svislém kolébko vém potenciometru neutrálu. bod 8 Nasaďte páku neutrálu do pra vého kniplu. Pružinu zavěste nejdříve dole, potom nahoře. MÓD 4: Q G H S křidélka vlevo výškovka vpravo plyn vlevo směrovka vpravo 9

10 5.2 SMĚR ÚČINKU FUNKCE PLYNU V dalším řádku menu předprogramování je možno přizpůsobit směr účinku funkce plynu individuálním zvyklostem pilota. Tak můžete určit, na které straně ovládacího kniplu bude pozice plného plynu. NORM UMPO = pozice plného plynu ovl. knipl dopředu (anténa) = pozice plného plynu ovl. knipl dozadu 6. ZAPOJENÍ SERV Pořadí zapojení serv na přijímači je předem dané, protože většina funkcí mixů je na výstupech předprogramována. Pokud chcete plně využít programovacích možností vysílače, musíte dodržet pořadí zapojení serv na přijímači. Pořadí je u kanálů 5-7 závislé vždy na příslušném programu mixu. Zapojení a funkce jsou znázorněny v následujících tabulkách. Následující schéma znázorňuje pořadí zapojení pro modely letadel. Prosím, dbejte v této souvislosti i na doporučení uvedená v kapitole 5.1 Mód ovládacích kniplů (str. 9). kanál 1 křidélko levé kanál 2 výškovka zvolte tlačítky Select řádek GAS-UMP (černá šipka) otočte 3-D tlačítkem doleva, údaj se změní z NORM na UMPO tím je směr změněn 5.3 ASYMETRICKÉ TRIMOVÁNÍ PLYNU Vysílač disponuje asymetrickým trimováním kanálu 3 (plyn), které je stále aktivní. Proto působí trimování jen v pozici volnoběhu. To je důležité především pro ovládání karburátoru u spalovacích motorů, aby se nezměnila pozice plného plynu, pokud se upravuje volnoběh. Funkce trimování plynu je velmi užitečná i pro řízení brzdících klapek nebo regulátoru, pokud jsou touto funkcí ovládány. V souvislosti s výše uvedeným popisem reversu směru působení funkce plynu je automaticky přepólováno i trimování. nabíjecí zásuvka přijímač R 617 FS přijímač. aku vypínač kanál 3 plyn kanál 4 směrovka kanál 5 zatah. podvozek. kanál 6 křidélko pravé kanál 7 volitelný Následující tabulka znázorňuje osazení servokanálů pro oba typy modelů, letadla (MOTO) a vrtulníky (HELI). Kanál Typ letadla (MOTO) Vrtulník (HELI) Normal rozsah trimu Reverse 5.4 VOLBA JAZYKA SOFTWARU Software vysílače je šestijazyčný: ENGL = angličtina DEUT = němčina FREN = francouzština SPAN = španělština ITAL = italština NEDE = holandština Volba: zvolte poslední řádek (SPRACHE), černá šipka otočte 3-D tlačítkem, na displeji se objeví nabídka v uvedeném pořadí, zvolte požadovaný jazyk 1 křidélko levé křidélka (Roll) 2 výškovka výškovka (Nick) 3 plyn / brzdící klapka otáčky motoru (plyn) 4 směrovka směrovka (Heck) 5 zatahovací podvozek citlivost gyra 6 křidélko pravé Pitch 7 volně obsaditelný volně obsaditelný 10

11 7. DOPORUČENÍ PRO PROVOZ Všechny robbe-futaba přijímače pracují i při zdroji napětí 3V se stejným dosahem. Tato vlastnost je velkou výhodou v případě, kdy dojde k poškození jednoho článku akupacku (zkrat). Přijímač pracuje dál, protože serva robbe-futaba pracují ještě při napětí 3,6V, pouze pomaleji a mají menší tah. Samozřejmě, že nevýhodou této vlastnosti je skutečnost, že, mimo jiné, výpadek jednoho článku nezaregistrujete. Proto byste měli přijímačové aku sem tam zkontrolovat. Doporučujeme k tomu použít robbe Accumonitor č. 8409, který pomocí LED diod zobrazí aktuální napětí akupacku. 8. UVEDENÍ VYSÍLAČE DO PROVOZU 8.1 DISPLEJ A KLÁVESNICE ukazetel trimu plynu tlačítko Mode číslo a název modelu symbol pro program mixu stopky provozní doba ukazatel trimu výškovky tlačítka Select 7.1 POŘADÍ PŘI ZAPÍNÁNÍ APARATURY Zapínejte vždy nejdříve vysílač a až poté přijímač. Při vypínaní postupujte v opačném pořadí. Po zapnutí přijímače se serva přesunou do nulové polohy. Doporučujeme vždy přezkoušet každou funkci pomocí ovladačů. Kromě toho byste měli vždy zkontrolovat správnost směru otáčení. Pokud se servo pohybuje špatným směrem, musíte změnit smysl otáčení. tlačítko End typ modulace ukazatel trimu směrovky ukazatel napětí ukazatel trimu křidélek 3-D-Hotkey 7.2 VÝBOJE STATICKÉ ELEKTŘINY Pro bezpečný provoz se musíte bezpodmínečně vyvarovat výbojům statické elektřiny. Ty mohou vznikat třením kovových dílů o sebe, jako např. táhel nebo vibracemi. Proto by mělo být táhlo karburátoru apod. vždy napojeno na plastovou vidličku a nikdy přímo bez izolace na páku karburátoru. Během zapínání vysílače zazní pro potvrzení zabudovaný hlásič a na displeji se v prvním řádku objeví zobrazení uvedené v příkladu. Před každým letem, popř.každým startem si musíte být absolutně jisti, že jsou údaje na displeji opravdu shodné s údaji, se kterými chcete létat. Z tohoto důvodu se v základním nastavení displeje zobrazí název a číslo modelu. Kvůli chybnému směru chodu serv nebo chybnému nastavení trimů, stejně jako i nesprávným kombinacím mixů dojde nevyhnutelně k pádu modelu. 7.3 ELEKTROMOTORY Elektromotory musí být vždy odrušené, protože by jiskry, které mohou vznikat mezi kolektorem a uhlíky mohly rušit. Doporučujeme použití odrušovacích filtrů č. 8306, 8307 a odrušovacích kondenzátorů č Každý motor musí být odrušen samostatně, tak jak je uvedeno na obrázku. 100nF 47 nf Kromě toho byste měli před každým startem zkontrolovat napětí akumulátorů. Od startovat byste měli pouze v případě, že mají akumulátory odpovídající napětí a dostatečnou kapacitu. Výše uvedený obrázek znázorňuje zobrazení displeje, které se objeví bezprostředně po zapnutí vysílače. Jednotlivé ovládací prvky mají následující významy. TLAČÍTKO MODE: Pokud stisknete tlačítko MODE a podržíte jej min. 1s, aktivujete Basic nebo Advance - Menu volby. Kromě toho toto tlačítko slouží k přepínání mezi těmito dvěmi menu. TLAČÍTKO END Stisknutím tlačítka End se dostanete z úrovně menu volby nebo nastavení zpět na základní displej. 7.4 KONTROLA NASTAVENÍ Displej vysílače FF7 poskytuje uživateli kompletní informace. Po zapnutí vysílače zazní krátký tón, který akusticky signalizuje zapnutí vysílače. Poté jsou na displeji zobrazeny důležité informace o stavu vysílače. Tyto údaje před startem modelu vždy zkontrolujte. Jednotlivě překontrolujte následující údaje: napětí vysílačových aku paměť modelu (paměťová pozice) zelenou LED TLAČÍTKA SELECT: Pomocí těchto tlačítek můžete pohybovat kurzorem v menu. 3-D-HOTKEY: Tímto tlačítkem lze otáčet doprava a doleva a také jej můžete stisknout. Otáčením 3-D-Hotkey se v menu pohybujete tam nebo zpět a můžete měnit hodnoty nastavení, stejně jako i funkci vypnutí a zapnutí. Stisknutím se provádí volba funkce. 3- D tlačítkem se nulují i stopky popř. čítač provozních hodin. 11

12 K tomu si ale tlačítky Select musíte nejdříve zvolit odpovídající hodiny. Poté začne blikat odpovídající displej s hodinami. Hodiny vynulujte tak, že podržíte asi 1s stisknuté tlačítko 3-D. Díky pohodlné obsluze tlačítka 3-D se velmi jednoduše dostanete do jednotlivých menu a provedete rychle nastavení hodnot mixů. 8.2 DIGITÁLNÍ TRIMOVÁNÍ Trimování ovládacích kniplů budete potřebovat, aby bylo možné i při nulové poloze kniplů udržet letadlo v rovném letu. Drobné úpravy středové polohy kniplů jsou prováděny právě pomocí digitálního trimování. Za tímto účelem je vysílač vybaven funkcí digitálního trimování. Tento moderní způsob trimování má tu výhodu, že i po opětovném uvedení do provozu popř. změně paměťové pozice zůstávají stále zachovány dříve nastavené hodnoty trimu nebo jsou automaticky znovu nastaveny. Další úpravy trimu pak tedy nejsou nutné. Hodnoty trimů jsou uloženy v příslušné paměti modelu. Každá funkce ovladače má mikrotaster se dvěma směry přepínání. S těmito tastery musíte velmi citlivě zacházet. 8.3 ROZLOŽENÍ PŘEPÍNAČŮ A OVLADAČŮ Software vysílače FF7 umožňuje, aby byla většina přepínačů individuálně přiřazena různým funkcím. Na obrázku je znázorněno umístění jednotlivých přepínačů na vysílači a jejich označení. E A Přiřazení přepínačů funkcím je dáno již výrobcem, viz. níže tabulka. Funkce v šedě vyznačených polích jsou trvale přiřazeny (nelze měnit), ostatní funkce/přepínače lze volně konfigurovat. Přepínač/ ovladač B Modely letadel (MOTO) Vrtulníky (HELI) Přepínač A Dual Rate výškovka Dual Rate výškovka (Nick) Přepínač B Dual Rate směrovka a kanál 7 D H G Dual Rate směrovka (Heck) Přepínač D Dual Rate křidélka Dual Rate křidélka (Roll) Přepínač E volba plynu Přepínač G Kanal 5 / EZFW autorotace polohy trimů Poloha trimu je symbolicky zobrazena na displeji černými značkami (viz schéma), které se více či méně pohybují ve směru změn trimování. Tlačítko H učitel-žák nebo Snap-Roll učitel-žák Ovladač VR 6 kanál 6 (Flap-Trim) visení / Pitch Při každé manipulaci jedním ze 4 digitálních trimovacích tasterů zazní tón, takže změna nastavení je signalizována i akusticky. Jakmile je dosaženo nulové polohy, kurzor i zvuková signalizace na chvíli vynechají (cca 1s). Díky tomu jednoduše najdete středovou polohu. 12

13 8.4 VAROVÁNÍ Alarm nebo chybová hlášení se na displeji vysílače objevují z obzvláště důležitých důvodů. Každé chybové hlášení je doprovázeno i akustickým pípákem. Varování na displeji je tím ještě zdůrazněno, takže by měl pilot chybu zaregistrovat i během létání.. t. BACK UP ERROR: (SPEICHERVERLUST) Alarm nebo chybová hlášení se na displeji vysílače objevují z obzvláště důležitých důvodů. Každé chybové hlášení je doprovázeno i akustickým pípákem. Varování na displeji je tím ještě zdůrazněno, takže by měl pilot chybu zaregistrovat i během létání. ALARM NÍZKÉHO NAPĚTÍ Jakmile klesne napětí vysílačových aku během provozu na 8,5 V, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn hlášením prázdné aku. Aktuální hodnota napětí je zobrazena na displeji a bliká. Kromě toho až do vypnutí vysílače zní varovný signál. Pokud nechcete ztratit kontrolu nad modelem, musíte v takovém případě okamžitě zahájit přistání a akumulátory nabít. VAROVÁNÍ MIXU nápis bliká Toto hlášení se zobrazí v případě, když vysílač ihned po zapnutí zjistí aktivní funkce mixu. Trvalý varovný tón zní tak dlouho, než je odpovídající funkce mixu vypnuta. Tím byste měli zabránit startu s nechtěně zapnutou funkcí mixu. Dodatečně se pak ve spodní části displeje objeví název funkce mixu, která je aktivní MOTO: MOT-AUS = vypnutí motoru, SNAP = Snap Rolle, BREMSKL = brzdící klapky HELI: AUTOROT = autorotace, GASVORWAHL (volba plynu) 8.5 PROGRAMOVACÍ POSTUP Kvůli větší přehlednosti je software rozdělen do dvou oddílů - pro modely letadel (MOTO) a vrtulníků (HELI). Díky tomu je možné každý model - od nejjednoduššího větroně až po náročný vrtulník - jednoduše naprogramovat. Návod k obsluze je rozčleněn v souladu rozdělením - MOTO a HELI. Vysílač FF7 je vybaven rotačním menu. V tomto systému jsou všechny funkce řazeny za sebou v nekonečné smyčce. Jednotlivé body menu volby jsou pak voleny otáčením 3-D tlačítka a aktivovány krátkým stisknutím (úrovně nastavování). U funkce mixů je možno měnit hodnoty tak, aby bylo možné vysílač přizpůsobit na konfigurace modelu nebo optimalizovat letové vlastnosti. Všechna nastavení a změny se týkají vždy pouze toho modelu (paměťové pozice), který je právě aktivní. V obou výše jmenovaných programech modelů jsou prakticky 2 menu funkcí. V základním Basic Menü se provádí nejdůležitější nastavení. Pokročilejší Advanced Menu mají speciální funkce mixů, které jsou typické pro určité modely. OBSLUHA: Úroveň volby Ze základního displeje se stisknutím tlačítka MODE (podržte cca 1s) dostanete do Basic-Menü. Ven z tohoto menu se dostanete stisknutím tlačítka End. Do Advanced-Menü se dostanete ze základního Basic-Menü stisknutím tlačítka Mode a zárověň i zpět do základního Basic- Menü. Tlačítkem End se dostanete z obou menu zpět ma zíkladní displej.. V úrovních volby se lze pohybovat wahlebene erfolgt durch Drehen des 3-D-Hotkey s (schrittweise) oder durch die Select -Taste (blattweise). Die wahl erfolgt durch Druck auf den 3-D-Hotkey, wodurch man in die stellebene gelangt. Nastavení V této úrovni nastavování lze nastavit hodnoty jednotlivých specifických funkcí modelů. V rámci menu se lze v jednotlivých úrovních pohybovat tlačítky Select dopředu nebo dozadu. Zvolený bod menu je označen černou blikající šipkou. Také hodnota, kterou chcete změnit, bliká. Změnu nastavení provedete otáčením tlačítka 3-D, dopředu popř. dozadu. Stisknutím 3-D tlačítka na cca 1s se hodnota nastaví zpět do původního stavu. Stisknutím tlačítka End se dostanete zpět do úrovně volby a dalším stisknutím na výchozí displej. Pro vypnutí alarmu msuíte vypnout přepínač odpovídající funkce mixu. 13

14 8.6 ZAPOJENÍ PŘIJÍMAČE Pro jednoznačnou identifikaci vysílá dálkový ovladač kromě jiného i zašifrovaný kód. Díky více než 130 miliónům kódovacích možností je zdvojené obsazení kanálu téměř nemožné. Vysílací kód je možno v přijímači uložit a tím jej trvale přiřadit jen na tento jeden vysílač. V takovém případě je pak jedno, jaký vysílač se naloguje v pásmu ISM, protože přijímač bude akceptovat pouze signály vysílače s tímto speciálním kódem. 3 4 Zapněte zdroj proudu pro přijímač. Pro připojení stiskněte na přijímači tlačítko "ID Set" Toto trvalé přiřazení vysílače k přijímači nabízí samozřejmě ty nejlepší předpoklady pro potlačení jakýchkoli rušivých signálů než u ostatních běžných systémů, neboť díky digitálnímu filtru jsou vyhodnocovány pouze vysílací impulzy vlastního vysílače. Protože je kód uložený v přijímači, je možno jedním vysílačem obsluhovat libovolný počet přijímačů. Stisknutím tlačítka "ID Set" se v přijímači automaticky uloží individuální číslo kódu vysílače. Díky tomuto přiřazení reaguje přijímač pouze na signály tohoto vysílače. Tím jsou potlačena rušení a ovlivňování ostatními vysílači. Na jeden modul lze takto napojit více přijímačů. Pokud chcete přijímač přiřadit nějakému jinému modulu, musíte po zapnutí stisknout tlačítko SW. Pokud chcete přijímač přiřadit nějakému jinému vysílači, je možné v přijímači stisknutím tlačítka kód vymazat a uložit nový. 1 2 Vysílač a přijímač dejte blízko k sobě (cca. 1 m). Zapněte vysílač. Signály monitorovací LED diody na přijímači Funkce LED vysílačový signál není akceptován červená: svítí vysílačový signálje přijímán zelená: svítí vys. signály jsou přijímány, ale č. kódu je chybné zelená : bliká Monitor-LED dioda na zadní straně vysílače neodstranitelná závada červená a zelená střídavě bliká Zvláštní případ: změna rozsahu frekvence Rozsah frekvencí ISM pásma 2,4 GHz je v některých zemích, jako např. ve Francii různý. Pokud chcete vysílač provozovat ve Francii, musíte pásmo změnit. Při změně rozsahu frekvence otevřete zadní kryt vysílače, jak je znázorněno na obrázku a pomocí spínače změňte na požadovaný rozsah. Přijímač se na tento změněný rozsah frekvence automaticky nastaví. Funkce kontrola parametrů, 0,5 Sek. signál je vysílán Power down mód (test dosahu) neodstranitelná závada LED červená: svítí zelená: svítí zelená : bliká červená a zelená střídavě bliká GENERAL (univerzální) ( MHz MHz FRANCE (Francie) ( MHz 14

15 9. PROGRAM MODELŮ LETADEL (MOTO) 9.1 STRUKTURA MOTO-MENU EIN Předprogramování vysílače: Pokud během zapínání vysílače podržíte stisknuté tlačítka Mode a End, dostanete se do menu předvolby základního nastavení vysílače. mód ovládacích kniplů (kap. 5.1) směr účinku páky plynu (kap. 5.1) volba jazyka (kap.5.4) Startdisplej (kap.9.2) nastavení kontrastu LC-displeje nulování čítače provozní doby nulování stopek Pro vyvolání Basic menu podržte 1s stisknuté tlačítko MODE. Basic Menü Tlačítky Select (kurzor) přeskočíte k příslušným stránkám zobrazení B1...B3. (po dobu 1s) Pro návrat zpět na základní displej stiskněte tlačítko End. Advance Menü Tlačítky Select (kurzor)přeskočíte k příslušným stránkám zobrazení A1...A4. Otáčením 3- D tlačítka se dostanete k jednotlivým funkcím. Otáčením 3- D tlačítka se dostanete k jednotlivým funkcím. MODELL D/R, EXP ENDPUNKT SE-MITTE UMPOLUNG TRIMM MOT-AUS FAIL SAFE PARAMETR STOPUHR TRAINER K jednotlivým funkcím menu volby se dostanete dostanete otáčením 3-D tlačítka. Stisknutím 3-D tlačítka provedete volbu funkce. Pokud chcete funkci opustit, stiskněte 1x tlačítko End. Modellauswahl (volba modelu) Dual Rate, Exponential (dvojí/exponen. výchylky) Servowegeinstellung (nastavení dráhy serva) Servomittenverstellung (nastavení nulové polohy) Servoumpolung (obrácení chodu serv) Trimmschritte-/speicher (kroky trimů, paměť trimů) Motor abstellen (vypnutí motoru) Fail-Safe stellungen (nastavení Fail-Safe) Parameter- stellung (nastavení parametrů) Stoppuhr (stopky) V-MIX1 V-MIX2 V-MIX3 FLAPRN FLA-TRM BREMSKL HOE-> FLAP FLAP-> HOE V-LEITW DELTA AILVATOR QUE->SEI SNAP-RO Programmierbarer V-Mischer 1 (programovatelný V mix 1) Programmierbarer V-Mischer 2 (programovatelný V mix 2) Programmierbarer V-Mischer 3 (programovatelný V mix 3) Flaperon-Mischer (mix flaperonů) Wölbklappeneinstellung (nastavení vztlakových klapek) Bremsklappenfunktion (nastavení brzdících klapek) Höhe -> Wölbklappen- Mischer (mix výškovka -> vztlak. klapky) Wölbklappen -> Höhe- Mischer (mix vztlak. klapky -> výškovka) V-Leitwerks Mischer (V mix) Delta Mischer (Delta mix) Querruder->Höhenruder (mix křidélka -> výškovka) Kombi-Mischer Quer->Seite 15

16 Pohyb a volba v menu volby probíhá stále stejným způsobem. V menu nastavování se lze pohybovat kurzorem (tl. Select) a nastavovat pomocí 3-D tlačítka. Viz také kap U dalších popisů budete poznatky z této kapitoly potřebovat. 9.2 STARTSDISPLEJ MOTO (modely letadel) 10. FUNKCE MOTO-BASIC MENU 10.1 NÁZEV MODELU, ULOŽENÍ NÁZVU, KOPÍROVÁNÍ MODELU (MODEL) V tomto menu jsou spravovány a voleny jednotlivé pamě tové pozice. stopky čítač provozních hodin Jsou zde následující podmenu: volba modelu (MODEL AUSW) kopírování paměti modelu (MODEL COPY) název modelu (MODEL NAME) Základní displej zprostředkovává následující informace: název a číslo modelu symbol zvoleného typu modelu polohu trimů ovladačů aktuální napětí vysílačových aku stopky čítač provozních hodin VOLBA MODELU Vysílač je sériově dodáván s pamětí pro 10 modelů, všechna předprogramovaná nastavení jsou zde ukládána. Pro různé modely a použití je tak možno jednoduše uložit individuální nastavení a v případě potřeby je rychle vyvolat. Pro lepší přehled je každá paměťová pozice očíslována a dodatečně je možno zadat i název modelu o 6 znacích. Základní displej neslouží pouze k zobrazování, lze z něj obsluhovat následující funkce: ÚPRAVA KONTRASTU LC-DISPLEJE Kontrast LC displeje můžete změnit tak, že pokud máte zobrazen základní displej, stisknete tlačítko END a současně pomocí 3-D tlačítka upravujete kontrast. Otáčením doprava je kontrast větší, otáčením doleva se kontrast zmírňuje. NULOVÁNÍ STOPEK Pokud chcete vynulovat stopky, označte si tlačítkem Select (kurzor) odpovídající řádek (údaj bliká) a následně stiskněte tlačítko 3-D a podržte jej po dobu 1s. Vynulování je potvrzeno akustickým signálem. NULOVÁNÍ ČÍTAČE PROVOZNÍCH HODIN Pokud chcete vynulovat čítač provozních hodin, označte si tlačítkem Select (kurzor) odpovídající řádek (údaj bliká) a následně stiskněte tlačítko 3-D a podržte jej po dobu 1s. Vynulování je potvrzeno akustickým signálem. Vynulování čítače provozních hodin doporučujeme např. po nabití vysílačových aku. Zobrazený údaj pak odpovídá době vybíjení akumulátorů. zvolte řádek AUSW (černá šipka) otočením 3-D tlačítka zvolte paměťovou pozici , názvy modelů se souhlasně mění podržte tlačítko 3-D-Hotkey po dobu 1s objeví se potvrzující otázka Ja? potvrďte stisknutím 3-D-Hotkey nová paměťová pozice je zvolena (akustický signál). KOPÍROVÁNÍ PAMĚTI MODELU (MODEL COPY) Tato funkce umožňuje kopírování paměti modelu (paměťové pozice), což je velmi užitečné, když chcete programovat podobný model. Stávající paměťovou pozici si zkopírujete do volné pozice a pouze změníte název modelu a provedete úpravy v nastavení nového modelu. Díky tomu ušetříte čas při nastavování. Pokud chcete s nastavením L modelu experimentovat, je možné udělat záložní kopii originálního programu do volné paměti. Při kopírování jsou současně zkopírovány veškeré údaje o modelu, včetně názvu. Po zkopírování proto doporučujeme ihned změnit název u nově uloženého modelu a vyhnout se tak pozdějším nejasnostem. Upozornění: Než začnete kopírovat, ujistěte se, že je cílová paměť opravdu prázdná. Obsazené paměťové pozice lze totiž přepsat. 16

17 Postup kopírování Zvolte si model, který chcete kopírovat. Přejděte kurzorem na řádek Copy. Otáčením 3-D tlačítka najděte volnou paměť , názvy modelů se mění souhlasně s čísly. Podržte stisknuté tlačítko 3-D-Hotkey po dobu 1s. Objeví se potvrzující otázka Ja? Potvrďte stisknutím 3-D-Hotkey. Nová data jsou kopírována, což se zobrazuje i na displeji. Ukončení procesu kopírování je akusticky ohlášeno. Ukončení kopírování Kopírování lze ukončit jedním z tlačítek Select při potvrující otázce. NÁZEV MODELU (MODEL NAME) Touto funkcí lze paměťovým pozicím dodatečně kromě čísel ještě doplnit i název, aby byla volba přiřazování jednodušší DUAL RATE / EXPONENCIÁLNÍ VÝCHYLKY (D/R, EXP), OMEZENÍ ŘÍDÍCÍ DRÁHY, NELINEÁRNÍ KŘIVKA Změna dráhy serva neboli Dual Rate umožňuje změnu lineárního chodu serva kormidla na předem nastavenou hodnotu během provozu, a to pomocí externího přepínače. Přitom je možno zmenšit nebo zvětšit dráhu kormidla při stejném vychýlení kniplu použitím přepínače. Funkce je aktivní, i když se přepínač nachází v poloze AUS a může být použita podobně jako nastavení dráhy ovladače pro nastavení plynulého oboustranného omezení dráhy. Ovlivňuje pak funkci zvoleného řídícího ovladače, stejně jako i všechny ostatní funkce tohoto řídícího ovladače. Přimixované signály, které ovlivňují stejný výstup serva, nejsou na rozdíl od omezení dráhy serv (ENDPUNKT) ovlivňovány. Název modelu je možné zadat pomocí 6 znaků. Zvolit můžete čísla, písmena a mezery. Přesuňte kurzor na poslední řádek - bude automaticky zvolena aktuální paměťová pozice a objeví se nápis NAME. První písmeno bliká, otočením 3-D -Hotkey zvolíte písmeno, číslo nebo jiný znak. Stisknutím spodního tlačítka Select se dostanete k dalšímu písmenu, popř. také zpět. Zvolené písmeno bliká. Tento postup opakujte tak dlouho, až je název modelu kompletní. dráhas erva dráha řízení Graf znázorňuje charakteristiku různých drah řízení. Průběh je v obou případech lineární. Po reversu je však původní hodnota dráhy serva při plném vychýlení kniplu změněna na 60% původní hodnoty. Tato funkce je k dispozici pro všechny tři funkce kormidel. Přitom jsou předvoleny následující přepínače: křidélka přepínač D výškovka přepínač A směrovka přepínač B L Po zadání názvu modelu stiskněte pro potvrzení tlačítko END. Pro obsluhu D/R-funkce jsou určeny všechny přepínače A...H. Přitom je možná jakákoli kombinace, např. zapnout všechny 3 D/R funkce odděleně, potom jsou však přiřazeny 3 různé přepínače. Nebo zapnout pomocí 1 přepínače všechny 3 D/R funkce současně, potom se konfiguruje 3x tentýž přepínač. zvolený ovládací kanál volba přepínače ukazetel polohy přepínače dráha řízení v % hodnota exponenciální funkce Příklad nastavení D/R pro kanál křidélek vyvolejte menu nastavení D/R uveďte D/R přepínač (D) do požadované -polohy pokud je to nutné, lze ve 3. řádku (D/R) omezit základní dráhu řízení uveďte D/R přepínač do polohy nyní nastavte omezený nebo zvětšený rozsah dráhy řízení v posledním řádku je možné ještě dodatečně k funkci D/R nastavit nelineární křivku, viz následující popis 17

18 volbu kanálů pro omezení dráhy řízení lze provést dvěma způsoby: stisknutím tlačítka Mode přesunem kurzoru na řádek Kanal a otočením 3-D-Hotkey tlačítka pokud chcete zvolit přepínač, přesuňte kurzor do prvního řádku a otočte tlačítkem 3-D Upozornění: U volby přepínače existuje jedna výjimka! Pokud zvolíte 3-polohový přepínač E, lze nastavit a zrušit 3 hodnoty funkce D/R a/nebo exponenciálních funkcí. V programu MOTO lze ještě dodatečně možné provést nastavení reversu D/R přes ovladač. K tomu si musíte v menu volby přepínačů zvolit odpovídající číslo ovladače Touto funkcí lze pak automaticky předprogramovat revers dráhy ovladače D/R od zadané pozice ovladače (90%). EXPONENCIÁLNÍ FUNKCE Funkce EXPO ovlivňuje charakteristiku řídícího kniplu vysílače tak, že lineární vztah mezi chodem kniplu a chodem serva je změněn na nelineární (exponenciální) chod. Tato funkce umožňuje citlivé řízení kolem nulové polohy, přičemž je ale zachována celková dráha řízení Postup při programování exponenciálních funkcí je naprosto shodný s postupem při nastavování Dual Rate. Rozsah nastavení je -100 % a %. Tato funkce je k dispozici pro všechny 4 funkce řídících ovladačů (křidélka, směrovka, výškovka a plyn). Přiřazením některého z přepínačů lze exponenciální funkci stejně jako funkci Dual Rate přepnout během letu (kromě plynu). Funkce je aktivní, i když se přepínač mixu nachází v poloze AUS, přičemž jsou možné 2 exponenciální nastavení, mezi nimiž lze přepínat. Ovlivňuje pak funkci zvoleného řídícího ovladače, stejně jako i všechny ostatní funkce, které jsou tímto ovladačem řízeny. Exponenciální nastavení působí na řídící ovladač, pro který už je nastaveno omezení dráhy přes D/R. Přimixované signály, které ovlivňují stejný výstup serva, nejsou na rozdíl od omezení dráhy serv (ENDPUNKT) ovlivňovány. Pokud je přepínač využíván i k přepínání funkce D/R, přepínají se současně i exponenciální funkce. Pokud provedete revers D/R jedním z ovladačů, je pro rozsah 0-90% dráhy kniplu účinná jedna hodnota, při 90% dráhy kniplu dojde k reversu a pro dráhu kniplu % platí druhá hodnota. dráha řízení křivka 1 (+%) křivka 2 (-%) V příkladu byla pro normální letový rozsah nastavena omezená dráha řízení 60%, díky čemuž je řízení velmi citlivé. Pokud je pro zvláštní letové situace zapotřebí větší dráha, přepne se od 90% dráhy ovladače na 100 % řídící dráhy. Z bezpečnostních důvodů byste funkci Dual-Rate-neměli omezovat na 0%, jinak je funkce zrušena. Minimální hodnota nastavení by měla činit 20%. Mohou nastat případy, kdy tomuto ovladači nebudete chtít přiřadit žádnou funkci, neboť tento ovládací kanál budete chtít využít k přenosu funkce V mixu. dráha řízení kladné znaménko -> silný účinek řídícího ovladače kolem nulové polohy, na konci slábnoucí ve směru tam (křivka 1) záporné znaménko -> minimální účinek řídícího ovladače kolem nulové polohy, na konci vzrůstající ve směru tam (křivka 2) V každém případě zůstává zachována celková výchylka. Rovná čára zobrazuje normální lineární průběh křivky řídícího ovladače (hodnota nastavení 0 %). 18

19 10.3 NASTAVENÍ DRÁHY SERVA (ENDPUNKT) 0-140% doleva 0-140% doprava Tato funkce umožňuje nastavit pro každou stranu odděleně různou dráhu serva, a to v rozsahu od 0-140% celkové dráhy serva včetně trimování. Toto nastavení musíte provést proto, abyste zabránili chodu serva po větší dráze než je mechanické omezení, např. než které povolí ovládání kormidla. Nezapomeňte na to, že se změněné nastavení proporcionálně projeví taktéž na dráze trimu a případně nastaveném podílu Dual Rate NASTAVENÍ NULOVÉ POLOHY SERV (SE-MITTE) Při zástavbě serv do modelu je v podstatě nejlepší, když jsou páky serv při nulové poloze trimování na vysílači také v nulové poloze. Pokud by nebylo možno zabránit odchylce nebo by se při použití jiných serv nebo již zabudovaných serv neutrální poloha odchylovala, je možné pomocí této funkce uvést serva všech kanálů do přesné nulové polohy. Předtím, než tuto funkci aktivujete, musíte nastavit trimování přesně na střed. Dbejte na to, aby nebyly odchylky od středu příliš velké, jinak se nastaví viditelně odlišné dráhy serv na obou stranách. Tato funkce neslouží k trimování kormidel modelu. Volbu mezi kanály provedete tlačítky Select, kurzor bliká u zvoleného kanálu. Přesuňte odpovídající ovladač do směru, ve kterém má být dráha řízení změněna. Zobrazení kurzoru se odpovídajícím způsobem změní i na displeji. Pro tento směr lze pak otáčením 3-D tlačítka zmenšit nebo zvětšit nastavení dráhy serva. Přesuňte ovladač opačným směrem. Nastavte 3-D tlačítkem dráhu pro koncový/hraniční bod. Doporučujeme postupovat následovně: Nejdříve byste měli nastavit zalétané hodnoty trimů pokud možno co nejpřesnější montáží servopák a seřízením táhel kormidel. Paměť trimu by měla být vymazaná (viz. Kap. 10.6) a nastavení v tomto menu by měly být na 0%. Poté byste měli využít tohoto menu pro přesné nastavení nulové polohy. Touto funkcí by se měly kompenzovat jen drobné odchylky, které nelze mechanicky nastavit. V případě potřeby nastavte i ostatní kanály shodným způsobem. Pokud podržíte 3-D tlačítko stisknuté po dobu 1s, vrátíte nastavení zpět na výchozí hodnotu (100 %). Volbu mezi kanály provedete tlačítky Select, kurzor bliká u zvoleného kanálu. Zobrazení kurzoru se na displeji změní odpovídajícím způsobem. Otáčením 3-D tlačítka nastavte nulovou polohu pro zvolený kanál Rozsah nastavení je -120 % a +120 %, což odpovídá +/- 15 stupňům dráhy serva. Pokud podržíte 3-D tlačítko stisknuté po dobu 1s, vrátíte nastavení zpět na výchozí hodnotu (0 %). 19

20 10.5 REVERS SERV (UMPOLUNG) Pomocí této funkce můžete elektronicky otočit smysl otáčení všech serv. Díky tomu nemusíte při montáži serv do modelu brát ohled na smysl jejich otáčení. Serva můžete do modelu zabudovat tak, aby měla táhla přímou pozici a potom dodatečně elektronicky změnit smysl jejich otáčení NASTAVENÍ TRIMU (TRIMM) Trimování řídících ovladačů je zapotřebí v případě, kdy chcete udržet model v rovném letu i při nulové poloze ovládacích kniplů. Drobné korektury nulového nastavení lze provést právě trimováním. Za tímto účelem je vysílač vybaven funkcí digitálního trimování. Tento moderní způsob trimování má tu výhodu, že i po opětovném uvedení do provozu popř. změně paměťové pozice zůstávají stále zachovány dříve nastavené hodnoty trimu nebo jsou automaticky znovu nastaveny. Další úpravy na trimu pak tedy nejsou nutné. Hodnoty trimů jsou již uloženy v příslušné paměťové pozici. Každá funkce ovladače má mikrotaster se dvěmi směry přepínání. Než budete programovat další data, měli byste nejdříve pomocí této funkce správně nastavit smysl otáčení serv. Poloha trimu je symbolicky zobrazena na displeji černými značkami (viz schéma), které se více či méně pohybují ve směru trimování. Při každé manipulaci jedním ze 4 trimovacích tlačítek zazní tón, takže změna nastavení je signalizována i akusticky. Dohromady je k dispozici 30 skoků trimu na každou stranu, přičemž jeden skok posune servo o 0,5 stupně. Volbu mezi kanály provedete tlačítky Select. Zobrazení kurzoru se na displeji změní odpovídajícím způsobem, takže bliká číslo zvoleného kanálu Otočením 3-D tlačítka určíte směr chodu. doleva = revers (změna smyslu otáčení) doprava = normal V případě potřeby zopakujte tento postup i pro ostatní kanály. Doporučení: Pokud by bylo potřeba pro některý kanál provést úpravu nasta vení středové polohy serva, musí se tato úprava provést až po reversu. Změnou smyslu otáčení totiž změna nulové polohy působí na špatnou stranu. RESET PAMĚTI TRIMU Touto funkcí lze automaticky nastavit hodnoty trimů 4 funkcí ovladačů, které jsou uloženy v paměti trimu, do středové polohy. Nulové nastavení serv (SE-MITTE) a účinek trimu (STEP) se tím nezmění. zvolte kurzorem pozici resetu (LOE, označena černou šipkou). podržte min. 1s stisknuté 3-D tlačítko akustický signál potvrdí reset paměti trimu Rozsah skoku trimu Rozsah skoku trimu V tomto podmenu lze nastavit účinek a citlivost trimování. Pilot může v souladu se svými zvyklostmi určit, jestli určitý pohyb ovladačem trimu vyvolá malou nebo velkou změnu. Malý rozsah skoku umožňuje velmi citlivé trimování, avšak vyžaduje pro zvětšení dráhy větší počet skoků. Naopak velký rozsah nastavení skoku umožňuje sice rychlou úpravu, ale nastavení není tak přesné. V závislosti na typu modelu je možno nastavit citlivost 1 až 40. zvolte kurzorem požadovaný ovladač (1...4) nastavte 3-D tlačítkem požadovaný rozsah skoku trimu 20

21 10.7 VYPNUTÍ MOTORU (MOT-AUS) 10.8 NASTAVENÍ F/S, FAIL-SAFE (FAILSAFE) dráha serva dráha trimu dráha vypnutí motoru Touto funkcí lze pomocí přepínače vypnout motor, aniž byste změnili trimování volnoběhu. Pro motorové modely a vrtulníky je to velmi elegantní způsob, jak motor vypnout. Odpovídající přepínač a směr aktivace si určíte dle vlastního uvážení. Rozsah nastavitelné hodnoty % odpovídá dráze volnoběhu o ca. +/-15. Předvolená poloha je nezávislá na poloze ovládacího kniplu. Pro případy, kdy mezi přijímačem a vysílačem není žádné rádiové spojení, můžete volit mezi 2 alternativami. 1. 'NOR'- (Normal), nebo Hold mód V přijímači se uloží poslední bezchybně vysílané signály, které budou v případě rušení dále předávány servům. S těmito signály bude přijímač pracovat tak dlouho, dokud nepřijdou z vysílače nové bezchybné signály. 2. (F/S) Fail-Safe-poloha Serva se přesunou do polohy, která je naprogramovaná přes vysílač a je dočasně uložena i v přijímači. Zde je vždy Failsafe sériově aktivován předprogramovanou hodnotou 20 %. Přesuňte kurzor na první řádek a aktivujte funkci otočením 3- D-Hotkey tlačítka doleva. Údaj ja displeji se změní z INA (= neaktivní) na EIN popř. AUS, podle polohy přepínače. Přesuňte kurzor na řádek RATE a nastavte 3-D tlačítkem takovou hodnotu, aby byl karburátor úplně zavřený. Přesuňte kurzor na řádek SW (Switch = přepínač). Otáčením 3-D tlačítka můžete zvolit jeden z přepínačů A - H stejně jako i směr přepínání. Vysvětlivky symbolů pro směr přepínaní Prosím, dbejte následujících pokynů: Při startování motoru musí být funkce vypnutí motoru v poloze AUS. Pokud je během zapnutí vysílače funkce vypnutí motoru ještě zapnutá, spustí software alarm. Přesuňte přepínač mixu pro odpojení motoru do polohy AUS a alarm se vypne Funkce alarmu by měla uživatele upozornit na skutečnost, že je karburátor ještě úplně zavřený a motor nelze startovat. V menu Voreinstellungen des Senders (předvolby nasta vení vysílače) si určíte, na kterou stranu se má motor vypí nat. Viz kap. 5.2 a 5.3. Přesuňte se do F/S-menu nastavení. V levé části displeje je blikající číslicí zobrazen údaj o kanálu plynu, pro který má být nastavení Fail-Safe provedeno. Pomocí tlačítka Dateneingabe lze volit mezi Hold a Fail-Safe módem. Nor - (Hold) mód = stiskněte dopředu (+) F/S - mód = stiskněte dozadu (-) Šipka označuje aktivní funkci. Pokud má být pro kanál plynu (3) provedeno nastavení Fail- Safe, přesuňte ovladač kanálu plynu do požadované polohy, stiskněte tlačítko Dateneingabe směrem dolů (-) a podržte ho min. po dobu 2s. Přijetí F/S-pozice je potvrzeno akustickým signálem a na displeji se zobrazí procentuální hodnota pozice řídící dráhy. Vypnutím vysílače zaujme servo plynu (kanál 3) naprogramovanou pozici F/S. Nenastavujte příliš nízkou hodnotu F/S, abyste motor nevypnuli. Upozornění: Za jistých okolností má u určitých modelů smysl spíše nastavení normálního (Hold) módu. Dodatečně je k dispozici také funkce battery-fail-safe, pokud je funkce F/S aktivovaná. Pokud klesne napětí přijímačové baterie pod hodnotu ca. 3,8 V, přesune se servo plynu na naprogramovanou pozici a dá tím pilotovi znamení, že by měl přistát. Po tomto upozornění musíte bezpodmínečně přistát. Pokud potřebujete mít pro přistání motor na plný plyn, musíte postupovat tak, že přesunete páku plynu na chvíli na volnoběh a potom plyn znova přidáte. Tím přesunete funkci kontroly napětí baterie zpět o cca. 30 sekund. Po 30s se servo plynu přesune zpět do pozice Battery Fail-Safe, pokud se stav napětí nezlepší. Tato funkce je rovněž dána regulátory elektromotorů, které jsou připojeny na kanál 3. 21

22 10.9 NASTAVENÍ PARAMETRŮ (PARAM) V tomto menu lze provést různá obecná nastavení pro provoz leteckých modelů. Menü parametrů disponuje následujícími podfunkcemi: RESET reset/mazání uložených modelů TYPE volba typu modelu (MOTO / HELI) SCH-K5 určení ovladače pro kanál 5 SCH-K7 určení ovladače pro kanál 7 MAZÁNÍ PAMĚTI (RESET) Dříve než uložíte data nového modelu je často nutné vymazat již nepoužívanou paměťovou pozici. V tomto podmenu je možno vymazat data modelů aktivní paměťové pozice. Všechny hodnoty, kromě typu modelu ( Modell-Typ ), se nastaví zpět na parametry předprogramované výrobcem. uložená data dané paměťové pozice. Ukončení/přerušení volby typu modelu Přerušení/ukončení změny lze provést tlačítky SELECT (CURSOR) při potvrzovacím dotazu. VOLBA OVLADAČE PRO KANÁL 5 A 7 Tato funkce se používá k definování vztahu mezi ovladači vysílače a výstupy 5 a 7 na přijímači. K dispozici jsou přepínače A až H. Díky této možnosti lze přizpůsobit vysílač FF-7 individuálním požadavkům. Před spuštěním procesu mazání se vždy ujistěte, zda jste zvolili správnou paměťovou pozici. zvolte řádek RESET (černá šipka) podržte tlačítko 3-Dmin. 1s na displeji se objeví potvrzující dotaz Ja? pokud chcete spustit reset, potvrďte stisknutím tlačítka 3-D postup procesu mazání je signalizován na displeji, ukončení resetu je ohlášeno akustickým signálem Přesuňte kurzor na řádek SCH-K5. Otočením 3-D tlačítka zvolte jeden z přepínačů A...H. Pro kanál 7 provedete volbu stejným způsobem. Ukončení/přerušení procesu mazání Ukončení/přerušení procesu mazání lze provést tlačítky SELECT (CURSOR), a to při potvrzovacím dotazu. VOLBA TYPU MODELU (TYPE) Pro řízení náročnějších modelů je nezbytné automatické propojení mnoha řídících povelů. Aby bylo možno plně využít možností této počítačové aparatury, musí být použit náročnější program. Pro usnadnění práce nabízí vysílač FF-7 uživatelům možnost zvolit přeprogramované programy pro různé typy modelů. U vrtulníků lze ještě určit typ cykliky (viz také kap ). K dispozici jsou dva následující programy: MOTO program pro modely letadel HELI program pro modely vrtulníků Pokud chcete změnit typ modelu, postupujte následovně: Přesuňte kursor na řádek TYPE Zvolte pomocí 3-D jiný vhodný typ modelu. Volbu modelu potvrdíte stisknutím tlačítka 3-D (podržte min. 1s). Na displeji se objeví potvrzující dotaz Ja?. Pokud chcete typ modelu změnit, potvrďte volbu stisknutím tlačítka 3-D. Data se začnou ukládat, průběh je zobrazen na displeji, ukončení ukládání dat je Nezapomeňtě, že se při změně typu modelu vymažou všechna 22

23 10.10 STOPKY (STOPUHR) Na základním displeji najdete kromě ukazatele provozní doby i funkci stopek. Ukazatel doby provozu je možné použít u elektromodelů ke zprostředkování celkové doby a stopky použít pouze pro motorovou část letu. V tomto menu lze provést nastavení stopek. Nastavení jsou individuální pro každou paměťovou pozici a jsou sem vždy i kopírovány i s ostatními daty. Při změně modelu se předvolená zadání automaticky uloží. U stopek lze nastavit maximální čas v délce 99 minut a 59 sekund. K dispozici jsou 2 možnosti provozu odpočítávání (countdown/ ABWAER) nebo počítání od nuly (count-up/ AUFWAE). Při Abwärts-Modus/count-down, tedy odpočítávání, lze pro každý model zadat maximální dobu letu, např. v závislosti na objemu nádrže nebo kapacitě pohonných akumulátorů. Jakmile jsou stopky zapnuty, začne se odpočítávat čas směrem dolů od zadané hodnoty. Na displeji se zobrazuje zbývající čas. Při počítání count-up se začíná na 0 a zobrazuje se doba, která uplynula od aktivace. V obou módech po každé uplynulé minutě zazní akustický signál. V posledních 10 sekundách naprogramovaného času pípá akustický hlásič každou sekundu. Stopky lze přes přepínač nejen spouštět, ale také zastavovat. Pokud chcete stopky vynulovat, musíte stisknout a podržet min. 1s tlačítko 3-D, poté co jste pomocí jednoho z tlačítek Select zvolili odpovídající funkci hodin na hlavním displeji. K aktivaci stopek lze naprogramovat všechny přepínače (A...H) nebo jeden z ovladačů (1...4). Navíc je zde ještě možnost stopky aktivovat přímo při zapínání vysílače. Pokud zvolíte pro obsluhu stopek některý z řídících ovladačů, můžete ještě dodatečně nastavit bod spínání. Pokud použijete ovladač plynu, aktivují se stopky jen v případě, když je u elektromodelu zapnutý i motor. T ak lze jednoduše získat informace o čisté motorové době letu a odhadnout zbývající dobu letu. Nastavení Přesuňte kurzor na první řádek a aktivujte funkci otočením 3-D tlačítka doleva. Údaj se změní z INA = Inaktiv na EIN-příp. AUS, podle polohy přepínače. Přesuňte kurzor na řádek ZEIT, začne blikat ukazatel minut. Pomocí 3-D tlačítka zadejte předvolenou dobu. Dalším stisknutím tlačítka Select zvolíte textové pole označující sekundy a pomocí 3-D tlačítka nastavíte požadované hodnoty. Zvolte řádek Mode a zvolte funkci otočením 3-D tlačítka. Přesuňte kurzor na řádek SW (Switch = Schalter/přepínač). Otočením 3-D tlačítka můžete zvolit jeden z přepínačů (A...H) nebo řídících ovladačů (1...4). Pokud nezvolíte žádný ovladač ( -- ) spustí se stopky v momentě, kdy se zapne vysílač. Dalším stisknutím tlačítka der Select-Taste -> zvolíte textové pole označující sekundy a pomocí 3-D tlačítka nastavíte požadované hodnoty. Vysvětlivky symbolů směru přepínaní Kromě toho jak budou stopky obsluhovány lze zvolit i směr přepínání. Tím je určeno, jestli přepínač příp. ovládací knipl spouští stopky při přesunutí dopředu nebo dozadu. = zapnuto = vypnuto Určení bodu spuštění bod přepínaní Pokud se mají stopky spouštět řídících kniplem, např. pákou plynu, je možné naprogramovat bod přepínání na určitou polohu dráhy řídícího kniplu. Přesuňte kurzor na řádek SW a zvolte ovladač plynu (3) a směr přepínání dopředu (směrem k anténě). Přesuňte ovládací knipl do požadované polohy a podržte min. po dobu 1s stisknuté tlačítko 3-D. Aktuální pozice je pak uložena jako spouštěcí bod. Pro potvrzení zazní akustická signalizace. Nakonec překontrolujte, jestli se stopky ve správné poloze kniplů spouští a měří čas. 23

24 10.11 REŽIM UČITEL-ŽÁK (TRAINER) Režim U/Ž umožňuje začátečníkům naučit se ovládat model za pomoci zkušeného pilota. Učitel řídí model během startu a přistání, ale pouhým přepnutím spínače nebo stiskem tlačítka může předat řízení žákovi, pokud se model nachází v bezpečné letové pozici. Pokud se vyskytne nějaká kritická situace, může učitel modulem L/S (Lehrer/Schüler učitel/žák) opět převzít řízení modelu. Tímto způsobem je možné naučit žáka krok po kroku bezpečné pilotáži bez event. škod a ztráty modelu. Vysílač FF7 je standardně dodáván s 6-ti kolíkovou zásuvkou na připojení kabelu učitel-žák. Zásuvka je umístěna na zadním panelu vysílače. Oba vysílače musíte propojit odpovídajícím kabelem U/Ž, pro dva FF7 vysílače je to kabel č. F Přehled vhodných kabelů a adaptérů pro kombinace robbe-futaba vysílačů najdete na konci návodu na str. 25. Propojte oba vysílače pomocí vhodného kabelu Zapněte oba vysílače (v případě 2 FF7 vysílačů a kabelu č. F 1591 bude žákovský vysílač automaticky zapnut spolu s učitelovým vysílačem). Přesuňte přepínač H a proveďte kontrolu funkcí na žákovském vysílači. Po zpětném přepnutí je model řízen opět z učitelova vysílače. Poté, co učitel s modelem odstartuje a dosáhne stabilní letové polohy a bezpečné výšky předá řízení žákovi. V kritických nebo nepřehledných situacích lze pomocí přepínače opět předat řízení učiteli. Upozornění: V módu U/Ž nelze využít funkci Snap-Roll, které je přiřazen přepínač H. Všechny ostatní funkce přiřazené přepínači H zůstávají zachovány. Zajistěte odpovídající volbou smysluplnou kombinaci. Lehrer (učitel) Schüler (žák) kabel F 1591 Nastavení Přejděte do menu nastavení režimu U/Ž a přesuňte kurzor do řádku TRAINER. vysílač EIN! (zapnuto) stejná nastavení vysílač AUS! (vypnuto) Obecně: Vysílač FF7 lze použít jako vysílač učitele i žáka. Menu nastavení pro režim U/Ž nabízí 3 různé provozní módy (MD), které lze volně přiřadit každému kanálu: MÓD F V módu F (= Funktionen/funkce) jsou využívány funkce mixu učitelova vysílače. Díky tomu je možné jednoduchým 4CH vysílačem bez funkcí mixů ovládat pomocí nastavení učitelova vysílače např. model vrtulníku. MÓD N V tomto módu (N=Normal) jsou pro řízení modelu používány funkce žákovského vysílače. Pokud jsou pro ovládání modelu zapotřebí funkce mixů, musí být těmito funkcemi vybaven žákovský vysílač. MÓD -. Toto nastavení znamená, že je daný kanál pro provoz U/Ž vypnutý. Dbejte následujících pokynů Při provozu U/Ž je někdy podle typu vysílače a propojovacího kabelu zapotřebí vlastního zdroje napětí. Pokud použijete 6-ti kolíkový kabel č. F 1591, stačí napájet oba vysílače z jednoho akupacku. Oba vysílače by měly mít shodné přiřazení funkcí, pokud není funkce plynu na stejné straně, musí být provedena změna módu (MODE, Kap. 5.1). Otočením 3-D tlačítka doleva aktivujete funkci U/Ž, údaj na displeji se změní na AUS. Pro funkci U/Ž je určen přepínač H, toto přiřazení nelze změnit. Při předávání řízení žákovi je tento přepínač nutno podržet. Přesuňte kurzor na řádek KA (Kanal). Otáčením tlačítka 3-D určíte pro kanál 1 (křidélka) mód funkcí F, N nebo -. Tlačítkem Select-> zvolte další kanál a následně mód funkcí. Opakujte tento postup pro všechny kanály, u kterých chcete změnit předvolená nastavení DSC - PROVOZ DSC provoz s přijímači 2,4 GHz v současnosti není možný PROVOZ NA LETECKÉM SIMULÁTORU Pro připojení leteckého simulátoru budete potřebovat adapter kabel č Provoz na leteckém simulátoru je v zásadě možný, na trhu jsou však simulátory, se kterými T7CP 2,4 GHz nepracují. Vysílání vysokofrekvenčního modulu (VF modul) nelze vypnout, proto provoz na leteckém simulátoru nedoporučujeme. 24

25 10.14 PŘEHLED KABELŮ UČITEL/ŽÁK UPOZORNĚNÍ: Provoz učitel/žák s jinými robbe Futaba aparaturami ve funkci žákovských vysílačů je možné realizovat jen v případě, že jsou vybaveny novou obdélníkovou 6-ti pólovou zásuvkou. Připojení k jiným než robbe-futaba aparaturám (jako žák. vysílačům), např. s kulatým DIN konektorem, vede k chybnému fungování. Modul učitel Modul žák Kabel U/Ž 6-ti pólová mikro zásuvka F 1591 Jako učitelský lze vysílač T7CP 2,4 GHz použít pouze v programu ACRO Žákovský vysílač musí být v každém případě nastaven na PPM (FM) modulaci (u T7CP 2,4 G je to automaticky dáno). Všechny kanály se přepnou najednou (celkové přepnutí). Při přepnutí na provoz žák jsou všechny naprogramované hodnoty žákovského vysílače vysílány k modelu přes VF modul učitelova vysílače. Dávejte pozor na to, aby měl připojený žákovský vysílač také případně požadované funkce mixu pro daný model a tyto funkce byly správně nastaveny. V zásadě musí být oba vysílače shodně naprogramovány. Pouze mód plynu (Stickmode, vpravo nebo vlevo) a hodnoty řídících ovladačů exponenciálních funkcí mohou být odlišně nastaveny. U vysílačů FC-18 a FC-28 V3.0 je možné přepnutí jednotlivých kanálů, ostatní přepínají všechny kanály najednou. vysílač učitele: FF-8 Super, FF-9, FC-18 V3 a V3 Plus (verze 3.1/3.2), FC-28 V3 (verze 3.1/3.2), T12Z, T14MZ a FX-40. Tyto typy vysílačů vyžadují inteligentní žákovské vysílače, které mají funkce mixů. Pokud řídí žák, jsou používány funkce mixů, které jsou nastaveny na učitelově vysílači. Proto stačí např. k nácviku pilotáže vrtulníku pouze jeden vysílač T7CP. Ovládací funkce je možné přepnout jednotlivě i najednou. U FC-18/28, T12Z, T14MZ a FX-40 je dokonce možný kombinovaný provoz, tzn., že oba vysílače mají možnost řídit model současně. T7CP JAKO ŽÁKOVSKÝ VYSÍLAČ Ve funkci žákovského vysílače je použití T7CP velmi rozmanité, podle typu vysílače učitele popř. stavu softwaru se mohou vyskytnout následující zvláštnosti: vysílač učitele: Skysport T4YF, T4EX, T6EXP, T6EXP 2,4G, FF-6, T7 CP, F-14, FC-16, FC-18 Junior, FC-18 V1 & V2, FC- 28 V1 &V2, FC-18 V3 a V3 Plus (verze 3.0), FC-28 V3 (verze 3.0) V této kombinaci lze T7CP 2,4G použít jako žákovský vysílač, pokud model nevyžaduje žádné další funkce mixu, popř. jsou t yto naprogramovány ve vysílači učitele. 25

26 11. FUNKCE MOTO-ADVANCE MENÜ Programovatelné propojovací mixy (V-MIX) Ze základního menü se stisknutím tlačítka Mode dostanete do Advanced-Menü k funkcím mixů, které jsou specifické pro určité modely PROGRAMOVATELNÉ PROPOJOVACÍ MIXY (V- MIX1-3) Vysílač FF7 má kromě předprogramovaných funkcí mixů ještě tři samostatné volně programovatelné V-mixy. Pohyb kniplem většinou ovlivňuje vždy jen servo, které je na tento kanál připojeno. Pokud má knipl ovládat i další servo, mluvíme již o mixování. Z ovladače (hlavního kanálu) je elektronicky přimixován podíl na servokanál (vedlejší kanál). Hodnotu a směr podílu lze samozřejmě nastavit. Jednoduché funkce mixů jako např. mixování křidélek a směrovky (Kombi-Switch), lze v tomto menu jednoduše nastavit. Software vysílače FF7 má k dispozici 3 V-mixy s funkcí Dummy a Offsetu. S jejich pomocí můžete libovolně navzájem mixovat ovládací funkce a kanály. Funkci mixu lze za provozu jednoduše vypnout nebo zapnout pomocí externího mixu. Přepínače, kterými mají být aktivovány různé mixy, lze volit individuálně. Postup programování pro první mix (V-MIX1) je znázorněn. Mixy 2 a 3 se programují shodným způsobem. Schematické zobrazení funkce V-Mix kanálu 1-4. Nastavení Podle postavení příslušného přepínače mixu se na displeji zobrazí nápis EIN nebo AUS. V dalším řádku HAU lze zvolit řídící ovladač-hlavní kanál, kterým se bude mixování spouštět. Volbu provedete otočením 3-D tlačítka. O řádek níž NEB se provádí volba servo kanálu (vedlejšího kanálu), na který má podíl mixu působit. Ve spodním řádku zvolíte přepínač (SW), který má funkci mixu zapínat příp. vypínat. Také zde je směr přepínání předem daný. Pokud není zvolen žádný přepínač ( -- ), je mix stále aktivní. Vysvětlivky symbolů směru přepínání NASTAVENÍ HODNOTY MIXU Vraťte se pomocí tlačítka Mode zpět na první displej k nastavení hodnoty mixu - Mischrate (RT). Nastavte odděleně pro každou stranu řídícího ovladače podíl mixu. Přesuňte ovladač hlavního kanálu předem do požadovaného směru, na displeji bliká příslušný údaj v %. Pro náš příklad nastavte po 50%. NASTAVENÍ OFFSET (OFS->SET) V posledním řádku lze nastavit bod offsetu Offset-Punkt. Zde se zadává, od které polohy hlavního ovladače kanálu má následovat přimixování. Většinou je to středová poloha ovladače. V určitých případech, např. při řízení přistávacích klapek, je výhodné přimixování z koncové polohy hlavního ovladače kanálu. Přesuňte hlavní ovladač kanálu do požadované polohy a stiskněte na 1s tlačítko 3-D. Poté zazní akustické potvrzení o uložení nové polohy. Pro náš příklad necháme bod offsetu na středové poloze funkce křidélek. FUNKCE DUMMY Místo hlavního ovladače kanálu lze také zvolit hodnotu offsetu. Tzn., že je nastavená hodnota mixu (Mischrate RT ) trvale mixována na zvolený vedlejší kanál. Pokud mixujete např. 5% podíl na kanál výškovky (jako hlubokou výchylku ), můžete to využít tak, že např. během rychlé fáze letu nemusí výškovka zůstat stále v této poloze. Tuto funkci lze použít také k nastavení počtu otáček nebo poloh serv. K tomu si v řádku HAU nastavte Offset. Přesuňte se tlačítkem Mode do 2. displeje V- MIX1, do prvního řádku V-MIX1> INA (neaktivní) a otočením 3-D tlačítka doleva aktivujte mix. Upozornění: Funkce trimu hlavního kanálu nepůsobí na vedlejší kanál. Pokud má být některý ovladač mixován na funkce se 2 servy, musí se naprogramovat 2 V-mixy. 26

27 11.2 MIX FLAPERONů (FLAPRN) Touto funkcí lze mixovat obě křidélka s nastavitelnou diferenciací a volitelně je nastavit jako přistávací, vztlakové nebo brzdící klapky. Tato funkce bývá označována jako mix flaperonů (Flaperon-Mischer). Klappen (klapky) = Flap + Querruder (křidélka) = Aileron. Vysvětlivky: Díky tomu, že lze podíly mixu nastavit pro každou klapku pro oba směry odděleně, jsou křidélka multifunkční a jejich funkce se mění podle výchylky. úplně vysunutá nahoru -> brzdící klapky (Spoiler) lehce vysunutá nahoru -> rychlostní klapky pro rychlý let lehce vysunutá dolů -> vztlakové klapky pro termický let úplně vysunutá dolů -> přistávací klapky Předpokladem využití mixu flaperonů je použití dvou serv křidélek serv, aby bylo možné funkci flap mixovat. Křidélka jsou zapojena většinou na výstupu 1 a 6. V tomto menu se nastavuje i diferenciace křidélek. Té je u leteckých modelů obecně zapotřebí ke kompenzaci negativního kroutícího momentu. Při zatáčce se vnější křídlo pohybuje vzduchem rychleji, má větší vztlak, ale současně také větší odpor (odpor je zde vedlejším produktem obtékání křídla vyvozujícího vztlak). Proto i u křidélka tohoto křídla, které je vychýleno dolů, dochází k většímu odporu než u křidélka, které je vychýleno nahoru. V zatáčce pak vzniká opačný kroutící moment kolem kolmé osy letadla a trup má tak tendenci vybočovat ze zamýšleného oblouku zatáčky. Tento efekt je o to větší, oč větší je rozpětí modelu. Proto k němu dochází především u velkých větroňů. Negativní kroutící moment je možné kompenzovat také stejným smyslem výchylky směrovky (viz kap. QUE - SEI). Tím ale vzniká dodatečně i odpor při letu do zatáčky. Diferenciace křidélek způsobuje také to, že klapka, která je vysunutá směrem dolů, má menší výchylku než klapka vysunutá nahoru, takže na obou křídlech vzniká stejný odpor. Tím pádem nedojde ke vzniku negativního kroutícího momentu. bez diferenciace 50% diferenciace Nastavení Zapnutí mixu Přejděte do menu nastavení FLAPERON. Přesuňte kurzor do řádku Flaperon a zapněte mix otočením 3-D tlačítka doleva, údaj INA (inaktiv) se změní na EIN. Nyní jsou obě kormidla navzájem mixována. Při pohybu ovladačem křidélek se serva budou protichůdně pohybovat. Pokud tomu tak není, musíte provést revers směru (změna smyslu otáčení) v menu Umpolung. Pokud otočíte potenciometrem VR CH6, budou se serva pohybovat souhlasně jako klapky (Flap). Naprogramujte v menu FLA-TRM nastavení drah. Souhlasnou výchylkou směrem nahoru se zvětší odpor křídla a model bude pomalejší, což je velmi výhodné při přistávání nebo klesání z větší výšky. Současně dojde ke změně kolem boční osy letadla, díky čemuž model začne směřovat dolů. Podle typu modelu je zapotřebí více nebo méně kompenzovat tento moment pomocí výškovky. Jako kompenzaci lze přimixovat přes mix FLP->HOE (klapky-výškovka) podíl výškovky. K tomu si musíte aktivovat mix FLA->HOE. Nastavení diferenciace Přesuňte kurzor na řádek DIFF a otáčením 3-D tlačítka nastavte požadovanou hodnotu diferenciace v %. Rozsah nastavení je -100 % a +100 %. Nastavte hodnotu diferenciace na 50 %. Podle polohy zabudovaného serva zvolte znaménko +/-. Pokud je nastavení správné, bude se vychýlené servo pohybovat pouze po polovině své dráhy (viz obrázek). Volba 2. výchozího kanálu serva křidélka Funkce Flaperon pracuje, jak již bylo výše popsáno, když je 2. křidélko připojeno na přijímači na výstupu - kanálu 6 (předprogramováno). Zvláštnosti - výstup 2. křidélka na kanál 5 nebo 7 2. servo křidélka je možno zapojit do přijímače i na kanál 5 nebo 7, aby bylo možné pracovat i s 5CH přijímačem, popř. u modelů s oddělenou vztlakovou klapkou zachovat oddělené řízení vztlakových a brzdících klapek (K7). Řízení oddělených vztlakových klapek přitom zůstává na kanálu 6. Větší výchylka křidélek ve funkci brzdících klapek je pak realizována mixem brzdících klapek. Přesuňte kurzor do posledního řádku QUE-2 a 3-D tlačítkem určete odpovídající 2. výstup. Upozornění: Pokud je mix flaperonů aktivní, měl by se aktivovat i trim mixu flaperonů. Zde se dá nastavit výchylka pro funkci klapek individuálně na každou stranu, nezávisle na funkci křidélek. Mix flaperonů a funkce Delta mixu se navzájem vylučují. Aktivní může být vždy pouze jeden z nich. Pokud je jeden zapnutý, je druhý automaticky blokován. 100% diferenciace (Split) 27

28 11.3 NASTAVENÍ VZTLAKOVÝCH KLAPEK (FLA-TRM) Otočný potenciometr VR6 většinou přímo ovládá kanál 6. Pokud je mix FLA-TRM zapnutý, je kanál 6 zahrnutý do ovládání vztlakových klapek a potenciometr VR6 je tak použit jako řídící ovladač. Drehregler VR6 V tomto menu lze nastavit dráhu ovladače pro otočný potenciometr VR6, tedy dráhu vztlakových klapek, odděleně pro každou stranu. 'Wölbweg' (dráha vztlaku) klapek je velmi závislá na konkrétním modelu. U větroně by se měla nastavovat jen menší dráha, ca %. Při příliš silném zakřivení profilu křídla dochází k velkému odporu. Nastavení Aktivace mixu Přejděte do menu nastavení - stell-menü, přesuňte kurzor do prvního řádku a otčením 3-D tlačítka doleva mix zapněte. Nastavení dráhy klapky Změnu nastavení vztlakových klapek provedete otočným ovladačem VR 6. Pokud je pro dráhu nastavena hodnota 0%, nemá potenciometr žádnou funkci. Dráhu lze nastavit odděleně pro obě strany ovladače FUNKCE BRZDÍCÍCH KLAPEK (BREMSKL) Díky této funkci je možno použít křidélka, která jsou zapojená na kanálu 1 a 6, jako brzdící klapky. Díky souhlasné výchylce nahoru se zvýší odpor křídla a model je pomalejší. Tato funkce je využívána při přistávání nebo sestupu z velké výšky. Zároveň odchází k momentu kolem boční osy letadla, díky kterému čumák trupu začne směřovat dolů. Podle typu modelu je tento moment více či méně nutné kompenzovat výškovkou. Toto menu má současně funkci, která přimixuje nastavitelný podíl kompenzace výškovky, aby model letěl rovně. Tato funkce je ovládána přepínačem E. Nastavení Aktivace mixu Přejděte do menu nastavení, přesuňte kurzor do prvního řádku a otočením tlačítka 3-D doleva zapněte mix. Nastavení dráhy výškovky (HOE) Přesuňte kurzor do řádku HOE, otočením 3-D tlačítka nastavíte dráhu pro výškovku. Nastavte požadovanou hodnotu v %. Rozsah nastavení je -100 % a +100 %. Předprogramované nastavení má hodnotu -10 %. Nastavení dráhy brzdících klapek (FLP) Přesuňte kurzor do řádku FLP, nastavení drah pro obě křidélka (výchylka nahoru - ve funkci klapek) provedete otočením 3-D tlačítka. Rozsah nastavení je -100 % a +100 %. Předprogramované nastavení má hodnotu 50 %. Pokud podržíte tlačítko stisknuté min. podobu 1s, dostanete se zpět na předprogramované nastavení. Znaménka + a - udávají směr obsluhy ovladače klapek. Rozsah nastavení je -100 % a +100 %. Předprogramovaná hodnota je 0 %. Nastavení provedete otáčením 3-D tlačítka. Klapky lze v obou případech ovládat stejným směrem. Pokud podržíte 3-D tlačítko min. 1s stisknuté, dostanete se zpět na výchozí hodnotu. NASTAVENÍ OFFSET (změna nastavení nulového bodu) Pro jednodušší obsluhu vztlakových klapek během letu lze definovat určitou polohu otočného ovladače pro vysunuté klapky. Otočte potenciometr VR 6 napravo nebo nalevo od středu. Přesuňte kurzor do řádku OFS>SET. Zvláštní případ (Butterfly-Mix) Pokud je v menu Flaperon- Mix 2. výstup křidélka přiřazen na kanál 5 nebo 7, objeví se na displeji dodatečná možnost nastavení QUE. Zapojte serva do výstupů na přijímači tak, jak je uvedeno na obrázku. Přes % hodnotu v řádku QUE lze nastavit výchylku křidélek (1+5/7) nahoru (křidélka mají funkci klapek). V řádku HOE se nastavuje výškovka. V řádku Flap se nastavuje poloha vztlakové klapky/klapek, která je připojena na kanál 6. Pokud nastavíte křidélka nahoru jako klapky a vztlakové klapky dolů, získáte funkci Butterfly-mix, která má na model velmi silný brzdící účinek. Podržte min 1s stisknuté tlačítko 3-D. Pokud je potenciometr na středu nebo mírně od středu, jsou obě klapky vysunuté Polohu vysunutých klapek řídí levá strana ovladače. Zvláštní případ: Pokud by byl v menu Flaperon nastaven výstup pro 2. křidélko na kanál 6, je převezme tento bod offsetu i funkce klapky křidélka na kanál 1. 28

29 11.5 MIX VÝŠKOVKA>VZTLAKOVÉ KLAPKY (HOE->FLP) Pomocí tohoto mixu je možné paralelně s výchylkou výškovky podpořit řízení klapkami, příp. vztlakovými klapkami. Této funkce je zapotřebí, když chcete letět úzké zatáčky nebo pravoúhlé letové figury. Nastavení Aktiviace mixu Přejděte do menu nastavová ní, přesuňte kurzor do první ho řádku a otočením 3-D tlačítka doleva zapněte mix. Nastavení drah vztlakových klapek (RT) Přesuňte kurzor do řádku RT (Rate). Nastavení provedete otočením 3-D tlačítka. Znaménka + a - udávají směr výchylek klapek. Funkce se nastavuje tak, že se při výchylce výškovky nahoru vysunou klapky dolů a naopak. Rozsah nastavení je -100 % a +100 %. Předprogramovaná hodnota činí 50 %. Pokud se chcete vrátit zpět na výchozí hodnotu, stiskněte min na 1s tlačítko 3-D. Volba přepínače a směru přepínání V nejnižším řádku zvolíte přepínač (SW), který má funkci mixu vypínat/zapínat. Zde také určíte směr přepínaní. Pokud není zvolen žádný přepínač ( -- ), je mix stále aktivní. Vysvětlivky symbolů směru přepínaní Zvláštní případ Nastavení pro výstup 2. serva křidélka v menu mixu Flaperonů má vliv i na tuto funkci. 2. výstup křidélka kanál 6 Pokud je zvoleno toto nastavení, pohybují se křidélka, zapojené na kanál 1 a 6, k výškovce nesouhlasně jako klapky MIX VZTLAKOVÉ KLAPKY> VÝŠKOVKA (FLP->HOE) Při vysunutí klapek (FLAPS) dochází u mnoha modelů k velkým změnám zatížení kolem boční osy letadla. Tento moment musí pilot kompenzovat výškovkou. Software vysílače nabízí mix, který toto vyrovnání provede automaticky. Pokud jsou např. u Hotlineru křidélka naprogramována tak, že se během přistávání vysunou o ca. 45 nahoru, vyžaduje to většinou přimixování hlubokého podílu výchylky ca. -10%. Nastavení Aktiviace mixu Přejděte do menu nastavování, přesuňte kurzor do prvního řádku a otočením 3-D tlačítka doleva zapněte mix. Nastavení dráhy výškovky (RT) Přesuňte kurzor do řádku RT (Rate). Nastavení provedete otáčením 3-D tlačítka. Znaménka + a - udávají směr výchylek klapek. Funkce se nastavuje tak, že jde výškovka při klapkách vysunutých nahoru mírně dolů. Rozsah nastavení je -100 % a +100 %. Předprogramovaná hodnota činí 50 %. Pokud se chcete vrátit zpět na výchozí hodnotu, stiskněte min na 1s tlačítko 3-D. NASTAVENÍ OFFSETU (NEUTRALPUNKTEINSTELLUNG) Také pro toto menu je k dispozici možnost vyrovnání neutrálu (Offset) mezi polohou řídícího ovladače a polohou serva. V tomto menu se vzájemně vyrovnávají nulové body vztlakových klapek a výškovky. Přesuňte otočný potenciometr VR 6 do polohy Klappen eingefahren (Vysunuté klapky). Přesuňte kurzor na poslední řádek OFS>SET. Stiskněte a min 1s podržte tlačítko 3-D. Výškovka se také přesune do nulové polohy. POZOR OFS>SET poloha tohoto menu je shodná s polohou v menu Flaperon-Trimm (FLA-TRM) a působí znova na tuto funkci, což uživateli ušetří přepínání mezi dvěma menu. Pokud je funkce mixu FLA-TRM vypnutá, ovlivňuje Offset pouze výškovku. 2. výstup křidélka kanál 5 nebo 7 Pokud je zvoleno toto nastavení, pohybují se vztlakové klapky, zapojené na kanál 6, k výškovce nesouhlasně jako klapky. 29 Upozornění: Pokud je v menu Flaperon výstup pro 2. křidélko nastaven na kanál 6, převezme tento bod offsetu i funkce klapek křidélka na kanálu 1.

Návod k obsluze. FF-7 (T7CP) 2,4 GHz. č. F 7029

Návod k obsluze. FF-7 (T7CP) 2,4 GHz. č. F 7029 Návod k obsluze FF-7 (T7CP) 2,4 GHz OBSAH Kapitola...................................Strana Bezpečnostní pokyny.......................3 1. Obsah setu...............................4 1.1 Doporučené příslušenství.....................4

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Seznam verzí firmware vysílačů Spektrum DX8

Seznam verzí firmware vysílačů Spektrum DX8 Seznam verzí firmware vysílačů Spektrum DX8 Vážení uživatelé vysílačů Spektrum DX8. Váš vysílač umožňuje pomocí SD karty přehrát firmware vysílače. Tým vývojářů Horizon Hobby neustále vylepšuje své produkty

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D. Obj. č.: 23 81 69. Rozsah dodávky. Obsah

RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D. Obj. č.: 23 81 69. Rozsah dodávky. Obsah Obsah RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D Obj. č.: 23 81 69 Rozsah dodávky...2 Bezpečnostní upozornění...3 a. Vložení baterií do modelu...5 b. Vložení baterií do vysílačky...5 c. Vysílačka...6

Více

Návod k obsluze. SOLO PRO 290 RTF 2,4 GHz. č. NE2516

Návod k obsluze. SOLO PRO 290 RTF 2,4 GHz. č. NE2516 Návod k obsluze SOLO PRO 290 RTF 2,4 GHz č. NE2516 2 Návod k obsluze SOLO PRO 290 RTF 2,4 GHz čís. NE2516 Výsvětlivky k odborným pojmům: Stoupání a klesání ( pitch/plyn ): Tímto se řídí stoupání a klesání

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

NÁVOD K OBSLUZE T10J

NÁVOD K OBSLUZE T10J NÁVOD K OBSLUZE T10J č. F 4109 Obsah Kapitola...Strana Bezpečnostní ustanovení...3 1. Obsah setu...4 2. Všeobecný popis...4 2.1 Vysílač T10J...4 2.2 Přijímač R 3008 SB...5 3. Technická data...5 3.1 Vysílač

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 Návod k použití Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 CZ verze 1.1 Programovatelný pokojový termostat - návod k použití Model: TP07-01 Jsme potěšeni Vaší volbou programovatelného pokojového termostatu

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA zařízení pro automatickou evidenci letů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA -1- Obsah Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 První zapnutí a nastavení...4 Nabíjení a napajení...4 Základní popis obrazovek...5 Titulní

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk

Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk Děkujeme Vám za zakoupení akumulátorového blesku Fomei Digitalis Pro S400 DC. Před použitím blesku si pečlivě přečtěte návod k použití. Akumulátorový blesk

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Obsah Stav po zapnutí... 3 Nabídka Menu... 4 Nastavení Zobrazení... 4 Nastavení Dimery... 5 Nastavení Krivky... 6 Nastaveni TSC... 7 Funkce v režimu Servis... 8

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií Uvedení do provozu 1. Vložit baterie 2. Nastavit čas 3. Nainstalovat hotovo! Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style Rozsah dodávky Programovatelný modul bez baterií (1) Nástavec na ventil (2)

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

.RPSDWLELOLWD: PC / PlayStation 3 Návod k ovládání 29/É'$&Ì 359.< 1. 8. 10. 11. 12. 6. 13.

.RPSDWLELOLWD: PC / PlayStation 3 Návod k ovládání 29/É'$&Ì 359.< 1. 8. 10. 11. 12. 6. 13. : PC / PlayStation 3 Návod k ovládání 1. ynová páka 2. USB konektor 3. USB přepínač mezi "PC" a "PS3" 4. vládání směrovky natáčením rukojeti 5. amykání funkce směrovky na rukojeti 6. tlačítko PRESET (pro

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5"

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5 Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5" obj. č: 3273 Úvod: Tento produkt pracuje v pásmu o rozsahu ISM-2,4GHz a proto může být legálně používán po celém světě bez

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

DINNER TIME DOUBLE. Navyknutí zvířete na krmítko Dinner Time Double. Kočky Tipy pro navyknutí kočky na krmítko:

DINNER TIME DOUBLE. Navyknutí zvířete na krmítko Dinner Time Double. Kočky Tipy pro navyknutí kočky na krmítko: DINNER TIME DOUBLE Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti Savic. Než krmítko začnete používat, doporučujeme Vám vyzkoušet, zda lze poklopy manuálně otevřít. Doporučujeme ověřit funkčnost krmítka

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE

BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE PH-HD01 BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ HLAVICE Bezdrátová termostatická hlavice pro radiátory Prvek systému PocketHome Obousměrná rádiová komunikace na 433,92 MHz Ovládání polohy ventilu podle požadované teploty

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více