STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

2 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice v oblasti veřejné zeleně 6.1. Lesní škola 6.2. Lesy se zvýšenou rekreační funkcí 6.3. Revitalizace Komenského sadů 6.4. Revitalizace nábřeží Ostravice 7. soutěž Lipová ratolest

3 1. Úvod Základní údaje: Statutární město Ostrava je třetím největším městem ČR. Městem protékají řeky Ostravice, Odra, Opava a Lučina. Rozloha: 214 km² Počet obyvatel: Městské obvody: 23 Ostrava Blog, internetové noviny.: Ostrava a okolí jinýma očima. [online]. c [cit ]<http://ostravablog.cz/foto/letecke-fotografie-ostravy>

4 2. Rozloha městské zeleně, lesů Kocmánek, J.: Galerie Panoráma Ostrava, [online]. c2010 [cit ]<http://jankocmanek.cz/fotogalerie/panorama-ostrava > 2.1. Rozloha městské zeleně dle pasportu zeleně: veřejná zeleň ve vlastnictví města = 1411 ha Pzn. pasport zeleně = výměra vegetačních i technických prvků, nacházejících se na plochách v jednotlivých výškových patrech V této výměře nejsou započítány plochy vyhrazené zeleně. Ostatní vlastníci plochy nejsou předmětem pasportizace Rozloha lesních pozemků ha, ve vlastnictví státu 1022 ha ve vlastnictví SMO 800 ha

5 3. Správa městské zeleně zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Dokumenty upravující správu a údržbu zeleně města: Obecně závazná vyhláška města Ostravy č.11/2000, Statut města Ostravy upravuje vnitřní poměry ve věcech správy statutárního města Organizační řád magistrátu

6 3. Správa městské zeleně Městské obvody správa zeleně čl.8 Statut města Ostravy: Městské obvody jsou povinny udržovat na náklady ze svého rozpočtu městskou zeleň, místní komunikace, včetně autobusových a trolejbusových zastávek, jiná veřejná prostranství. (Statutární město Ostrava, magistrát, obor legislativní a právní: Obecně závazná vyhláška města Ostravy č.11/2000, Statut města Ostravy. Ostrava, 2010)

7 3. Správa městské zeleně Magistrát města Ostravy kontrolní a poradenský orgán městských obvodů činnosti týkající se správy zeleně zajišťují odbory magistrátu: odbor investiční za účasti odboru OŽP přebírá realizované projekty týkající se veřejné zeleně útvar hl. architekta odborný poradenský servis pro odbory magistrátu a městské obvody odbor interního auditu a kontroly kontrola hospodaření s finančními a hmotnými prostředky odbor ekonomického rozvoje zpracovává projekty veřejné zeleně financované z EU

8 3. Správa městské zeleně Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí v přenesené působnosti vykonává státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství v samostatné působnosti posuzuje koncepční materiály dotýkající se území města (územně plánovací dokumentace apod.) z hlediska možného vlivu na ŽP - vyjadřuje se k záměrům (např. využití území apod.) ve městě z hlediska potencionálního vlivu připravovaných staveb na ŽP

9 3. Správa městské zeleně Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí v samostatné působnosti - koordinační a poradní orgán - zabezpečuje koncepci městské zeleně, rekreačního využívání městských lesů - metodicky řídí údržbu městské zeleně, vede pasport městské zeleně a zajišťuje jeho aktualizaci, odborný dohled nad kvalitou a využitím finančních prostředků při zabezpečování rekreačních funkcí příměstských lesů v majetku města

10 4. Údržba městské zeleně Zajištění údržby technické služby vlastní pracovníci úřadu městského obvodu soukromé firmy na základě výběrového řízení odborné práce veřejně prospěšné práce běžná údržba pod vedením zaměstnance úřadu (kosení,ořezy keřů, pletí)

11 5. Financování 6.1. Financování zeleně, údržby Zdroje financování zeleně z rozpočtu města (investice do výstavby města, neúčelové dotace městským obvodům) dotace z EU náhradní výsadby Rozpočet města pro rok Kč Neúčelová dotace městským obvodům pro rok Kč dle metodiky sestavování rozpočtu je z neúčelové dotace vyčleněno na údržbu zeleně cca 20 % z této částky. Skutečné čerpání objemu financí na jednotlivých položkách je zcela v kompetenci městských obvodů.

12 6. Investice v oblasti veřejné zeleně 6.1. Lesní škola Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. účelová neinvestiční dotace na provoz lesní školy z rozpočtu města ve výši 297 tis.kč za rok 2013 podpora ekologické výchovy

13 6.1. Lesní škola Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

14 6.1. Lesní škola Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. Výukový areál lesní školy

15 6.1. Lesní škola Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

16 6. Investice v oblasti veřejné zeleně 6.2. Lesy se zvýšenou rekreační funkcí Lesní komplexy v majetku SMO Korýtko, Bělský les, Poruba-Březí, Poruba-Osošník, Hulváky, Landek, Svinov, Heřmanice, Plesná Hůra, Pustkovec

17 6. Investice v oblasti veřejné zeleně 6.2. Lesy se zvýšenou rekreační funkcí z rozpočtu města vyčleněno Kč. úklid odpadků, opravy laviček, altánu posezení, čištění komunikací, informační tabule naučných stezek, areál zdraví)

18 6. Investice v oblasti veřejné zeleně 6.2. Lesy se zvýšenou rekreační funkcí

19 6. Investice v oblasti veřejné zeleně 6.3. Revitalizace Komenského sadů rozloha cca 30ha v centru města v návaznosti na radnici a břeh Ostravice součást Integrovaného plánu rozvoje města spolufinancování z prostředků EU (ROP Moravskoslezsko) rekonstrukce parku zachování stávající zeleně, částečná obnova a dosadba nová cestní síť obnova mobiliáře osvětlení celkem Kč (z EU Kč) dokončení 2013 Krzyžánková, V.: Revitalizace Komenského sadů. [online]. c2011 [cit ] < >

20 6. Investice v oblasti veřejné zeleně 6.3. Komenského sady Krzyžánková, V.: Revitalizace Komenského sadů. [online]. c2011 [cit ] < >

21 6. Investice v oblasti veřejné zeleně 6.3. Komenského sady

22 6. Investice v oblasti veřejné zeleně 6.4. Revitalizace nábřeží Ostravice projekt zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města spolufinancování z prostředků EU (ROP Moravskoslezsko) odtěžení znečištěných sedimentů z řeky zpřístupnění řeky návštěvníkům přechody pro migraci živočichů slunící plochy cyklostezky, visutá galerie předpokládané ukončení do roku 2013 celkové náklady Kč dotace EU Kč

23 Městská zeleň Katovice 2011, Statutární město Ostrava Vypracoval: RNDr. Vlasta Pipková, Ing. Pavla Zezulková

24 Revitalizace nábřeží Ostravice Nová radnice VŠB-TU Krajský soud

25 Visutá galerie před Krajským soudem

26 Slunící plochy

27 Revitalizace nábřeží Ostravice zvýšení hladiny řeky Ostravice 2 výškové úrovně hladiny řeky pro splavnění řeky

28 Revitalizace nábřeží Ostravice

29 6. Investice v oblasti veřejné zeleně Izolační zeleň snížení množství prachu výsadba dřevin podél frekventovaných ulic a průmyslových areálů rozloha výsadby ha celkové náklady Kč dotace EU Kč ukončení do roku 2014

30 7. Soutěž Lipová ratolest Jihlava celostátní soutěž středních zahradnických škol (11 týmů) - Organizátor: Svaz zakládání a údržby zeleně - spolupráce města a zahradnických škol

31 7. Soutěž Lipová ratolest Třinec 2012 cíl soutěže: - vytvoření nové plochy veřejné zeleně - podpora studentů zahradnických škol - rozšíření povědomí o veřejné zeleni, zahradní architektuře

32 7. Soutěž Lipová ratolest Ostrava 2014 SMO parter soutěže 2014 Podmínky soutěže: - výsadba stromů, keřů, živého plotu, založení květinového záhonu, travní koberec, dlažba - plocha m2 (3 dny) - vytvoření smysluplného celku - SMO poskytne plochu (min. 40m2/team) - hradí materiál, vybavení, reklamu, doprovodný program, projektovou dokumentaci, částečně ubytování

33 7. Soutěž Lipová ratolest Výhody: Ostrava vytvoření nové plochy veřejné zeleně - finanční úspora - autorský dozor - propagace města, sponzoři Odhad fin. nákladů: cca Kč

34 DĚKUJI ZA POZORNOST

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN Ostrava, prosinec 2008 až březen 2009 Obsah 1. Akční plán. Popisy projektů... 3 1.1. Klíčová oblast 1. Komunikace... 3 1.2. Klíčová oblast

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2012 OBSAH: Editorial... 2 Přehled nejdůležitějších změn v roce 2012... 3 Charakteristika magistrátu města... 4 Odbor financí a ekonomiky

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta 2011-2013. 1036 - Správa v lesním hopodářství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta 2011-2013. 1036 - Správa v lesním hopodářství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schválený kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok 2010 - členění dle rozpočtové skladby (OdPa) ODPA Nedočerp. prostředky z roku 2009 Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta 2011-2013

Více

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319 Autorský tým PhDr. Mgr. Ivo Říha (Nexia AP) Mgr. Miroslav Špaňhel (Nexia AP) Mgr. Vladimír Vojtěch (Nexia AP) PhDr. Martin Dohnal, PhD. (DHV CR) Bc. Petra Chvatíková (DHV CR) Ing. Jiří Vavřínek (DHV CR)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2014 OBSAH: Editorial... 2 Přehled nejdůležitějších změn v roce 2014... 3 Charakteristika magistrátu města... 4 Odbor financí a ekonomiky

Více

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 Rozpočet kraje 2012 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

Útvar interního auditu

Útvar interního auditu Útvar interního auditu Předkládá návrhy na střednědobý a roční plán jednotlivých auditů. Předkládá zprávy na základě zjištění z provedených auditů starostovi s doporučením ke zdokonalení kvality vnitřního

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

Závěrečný účet Města Blansko

Závěrečný účet Města Blansko Závěrečný účet Města Blansko za rok 2011 OBSAH ÚVOD 2 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE 7 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 3 PLNĚNÍ

Více

v tis. Kč Skutečnost za rok 2011 01- Rozvoj obce 516 237,1 392 082,9 75,95 259 607,6 275 424,5 295 913,1 02 - Městská infrastruktura % plnění

v tis. Kč Skutečnost za rok 2011 01- Rozvoj obce 516 237,1 392 082,9 75,95 259 607,6 275 424,5 295 913,1 02 - Městská infrastruktura % plnění 3.a BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočet běžných výdajů vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2014 byl čerpán částkou 38 617 151,70 tis. Kč, tj. na 95,38 % upraveného rozpočtu (UR). Nižší čerpání, než odpovídá danému

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 829 ze dne 21.5.2013 k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h

ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h ORGANIZAČNÍ Ř Á D M ě s t s k é h o ú ř a d u v L i t o m ě ř i c í c h O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu v Litoměřicích čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád Městského úřadu v Litoměřicích

Více

Kapitola 01 - Rozvoj obce

Kapitola 01 - Rozvoj obce Kapitola 01 - Rozvoj obce v tis.kč Běžné výdaje Plnění počtu zaměst. prostředků na platy ODBORY SR 2012 UR 2012 Skuteč.k % plnění Skuteč.k Index limit Skuteč.k % plnění Počet zaměst. 12/31/2012 UR 12/31/2011

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

WB-14-04 Regionální a municipální management

WB-14-04 Regionální a municipální management WB-14-04 Regionální a municipální management Souhrnná výzkumná zpráva - přílohy Ostrava, červen 2006 Obsah PŘÍLOHA 1: INSTITUCE PRO REALIZACI STRUKTURÁLNÍ A REGIONÁLNÍ POLITIKY... 4 PŘÍLOHA 2: LEGISLATIVA

Více

Stránka 2 z 20. Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem.

Stránka 2 z 20. Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem. Stránka 2 z 20 Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem. Činnosti odborů Správní odbor Právní předpisy, jimiž se odbor řídí Matrika - Zákon

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2012 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více