TISKOVÁ ZPRÁVA. Projektu. Jsme sousedé - seriál pořadů z česko-saského pohraničí reg. č.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TISKOVÁ ZPRÁVA. Projektu. Jsme sousedé - seriál pořadů z česko-saského pohraničí reg. č.: 100023407"

Transkript

1 TISKOVÁ ZPRÁVA Projektu Jsme sousedé - seriál pořadů z česko-saského pohraničí reg. č.: Cíle projektu Jsme sousedé Cílem projektu je odstraňování neviditelných bariér nejen jazykových, ale hlavně komunikačních a informačních, v příhraniční oblasti Česko - Sasko. Prostřednictvím projektu, který seznamuje obyvatele tohoto regionu s běžným životem sousedů na druhé straně hranice chceme podpořit jiné, lepší vnímání obyvatel na druhé straně hranice. Odtud název projektu Jsme sousedé. Většina obyvatel v Česku ví o životě našich sousedů v Německu velmi málo, ne-li nic. Ví, kde se dá dobře nakoupit, kam si jít zaplavat, ale jak žijí lidé ve vesnicích a městech vzdálených od nás pár desítek kilometrů neví téměř nic. Neví jak slaví svátky, jaké jsou u nich zvyky, povinnosti... jaké jsou školské, zdravotní a další sociální systémy. Jak se baví a co je trápí... A to samé se odehrává v Německu - Sasové o našich životech také příliš neví. Všechna tato témata otevírá projekt Jsme sousedé. Od 1.října 2010 najdete každý pátek na našem webu nové pořady z česko-saského pohraničí Cílové skupiny projektu: obyvatelé společného dotačního území - Sasko a severozápadní Čechy školství, vzdělávací instituce municipality občanská sdružení

2 Realizace projektu V rámci projektu Jsme sousedé - 5 minut v Česku, 5 minut v Sasku bude vytvořena nová kooperační a komunikační struktura - webový portál Na tomto portálu vznikne systém zprostředkování informací k aktuálním hospodářským, společenským, sociálním, kulturním a ekologickým tématům na obou stranách příhraniční oblasti. Vzhledem k tomu, že hranice a bariéry na obou stranách hranice vznikaly v našich myslích dlouhou dobu, předávají si je generace po generaci, bude stejně dlouhou dobu trvat, než se v našich myslích začnou postupně rozpouštět. K tomu je potřeba vzájemně se postupně a dlouhodobě poznávat. Z Tohoto důvodu byl projekt původně plánován jako tříletý, nakonec byl zařazen od oblasti veřejné podpory a bude se realizovat pouhých 12 měsíců. Zrcadlový systém zpracování témat Informační systém je postaven na sérii audiovizuálních pořadů 5 MINUT V ČESKU a 5 MINUT V SASKU z česko-saského pohraničí. V průběhu realizace projektu bude vyrobeno a distribuováno 52 pořadů 5 minut v Česku a 52 pořadů 5 minut v Sasku. Celkem tedy 104 pořadů, které bude spojovat stejné téma zpracované pro české diváky v Sasku a pro německé v Česku. Tak vzniká kombinace informací z české a saské části regionu ke stejnému tématu. Tyto budou obyvatelstvu zprostředkovány dvoujazyčně v rámci informačního internetového portálu. Pořady budou připraveny v daném jazyce a budou titulkovány. Na tomto portálu budou pořady kdykoli ke shlédnutí, v případě zájmu budou pořady ke stažení a dalšímu volnému užití. Tématické okruhy pro společné dvoujazyčné pořady: V rámci realizace projektu jsme společně definovali 10 základních tématických celků, které pokrývají oblasti, kterým se bude projekt věnovat: 1.tematický okruh - EU, regiony, města/obce, záchranářství, obecné 2. tematický okruh - lidé, česko-německé vztahy, menšiny 3. tematický okruh doprava, cesty spojující dotační území dvou zemí

3 4. tematický okruh ekologie, udržitelný rozvoj, chráněné oblasti 5. tematický okruh - sociální a zdravotní služby 6. tematický okruh turistika, památky, volný čas 7. tematický okruh nevládní a neziskové organizace 8. tematický okruh školství a vzdělávání 9. tematický okruh pracovní trh, průmysl, zemědělství, obchod, věda a výzkum 10. tematický okruh - kultura, společnost Další výstupy a užití projektu Dalšími cestami distribuce pořadů a šíření informací cílové skupině bude rozesílka DVD nosičů s pořady na veřejné instituce a organizace sdružující obyvatelstvo dotačního území, kde lze předpokládat další využívání výstup tohoto projektu. Například školská zařízení budou moci pořady využít v rámci výuky předmětů jako např. občanská výuka, dějepis, zeměpis, ale také při výuce cizího jazyka. Další kanál distribuce informací z dotačního území bude zaměřen především na školy, sociální zařízení a města, umístění prolinku na portály na internetových stránek výše uvedených organizací a dalších subjektů, které se registrují na informačním internetovém portálu v sekci Partnerství, případně institucí, které budou chtít napomoci šíření informací, či jich sami budou využívat. Také bude využito sociálních portálů, jako je např. Facebook či YouTube, kam budou umísťovány některé z pořadů s cílem získání pozornosti návštěvníků těchto stránek. Najdi si svého partnera Další aktivitou a službou projektu je správa sekce k navázání partnerství a kooperací mezi subjekty. V této sekci informačního internetového portálu bude možné se registrovat s tím, že ostatní subjekty zajímající se o přeshraniční spolupráci budou mít možnost zjistit zájem registrované organizace a oslovit ji. Součástí projektu bude i postupný vznik čtyř modelových dopisů pro účely navázání kontaktu nebo partnerství v sousedním regionu.

4 Odvysílání pořadů v regionálních televizích S nabídkou využití pořadů byly osloveny i regionální a národní televize/ vysílatelé v ČR i Sasku, stejně tak jako kina a kulturní domy ve vymezeném území, které mohou pořadů využít v rámci svých aktivit (úvodníky v kinech, úvodníky akcí/ seminářů na dané téma, regionální zprávy, pořady na vybrané téma doplněné o projektové reportáže). V Sasku budou pořad 5 MINUT V ČESKU vysílat lokální a regionální televizní stanice v oblasti realizace projektu - Erzgebirgskreis, Mittelsachsen,Sächsische Schweiz,Görlitz, Bautzen DRESDEN FERNSEHEN Dresden SACHSEN FERNSEHEN Chemnitz LEIPZIG FERNSEHEN Leipzig KABELJOURNAL Annaberg KABEL JOURNAL Aue-Schwarzenberg Infokanal Zwönitz Kanal 1 Stollberg Kanal 9 Erzgebirge Brand-Erbisdorf Mittel Erzgebirgs Fernsehen LK Marienberg Mittelsachsen TV LK Mittweida Regionalfernsehen eff3 Freiberg Television Zwickau Vogtland Regional Fernsehen Plauen Wochensplitter Chemnitzer Land Wochensplitter Flöha ELSTERWELLE FERNSEHEN Hoyerswerda euro-regional TV Görlitz FRM-Regionalfernsehen Dippoldiswalde HAYN TV Großenhain Punkt 1 Oberlausitz TV Zittau WSW Weißwasser Riesa TV Riesa Muldental TV Grimma Regio-TV Borna Borna

5 Westsachsen TV Pegau Na české straně bude pořad 5 MINUT V SASKU vysílat regionální televize R1 Lyra, v oblasti Ústeckého kraje.

6 REALIZÁTOŘI PROJEKTU EVROPAN o. s. Občanské sdružení EVROPAN je leadpartnerem projektu. Bylo založeno Od svého založení pracuje především na dobrovolné bázi a spolupracuje s řadou ostatních institucí v rámci Ústeckého kraje i celé České republiky. Hlavní cíle a činnost sdružení: Cílem sdružení je dosáhnout kvalitní informovanosti občanů v ČR o životě a aktivitách občanů v jednotlivých zemích EU, podporovat povědomí široké i odborné veřejnosti o možnostech a právech občanů v rámci EU, zajišťovat výměnu informací o životě v ČR a o zemích EU, zejména v kontextu občanské společnosti. Činnost sdružení: - šířit informace o občanských aktivitách v zemích EU - hájit zájmy žen a prohlubovat povědomí o rovných příležitostech a uplatnění žen ve společnosti - shromažďovat, podporovat a provádět výměnu informací o aktivitách občanů a občanských sdružení v zemích EU - seznamovat občany a občanská sdružení s možnostmi medializace jejich aktivit - spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti se zahraničními i tuzemskými organizaci s podobnými cíli - pořádat exkurze, konference, školení, diskuse, semináře, společenské a veřejné akce zaměřené na cíle sdružení EVROPAN - shromažďovat, vytvářet a distribuovat materiály vyplývající z cílů sdružení Realizované projekty: Od roku 2004 je sdružení Evropan spolupořadatelem mezinárodního filmového festivalu Femina Film, který se pravidelně koná v Ústí nad Labem. Ústřední tématem festivalu je ženský pohled na svět a pohled mužů na ženská témata prostřednictvím filmové tvorby. V květnu 2009 se Femina Film se již prezentoval přehlídkou filmů oceněných režisérek v New Yorku - Czech National Hall, v rámci 6.mezinárodní konference Žen naděje pro třetí tisíciletí, kterou pořádalo sdružení Fórum žen. Velký zájem krajanů z USA o ženská témata a filmové projekce ukázal aktuálnost tohoto projektu. Sdružení Evropan spolupracuje v rámci tohoto projektu s Nadací Roberta Bosche, na realizaci a medializaci jejich aktivit, podporujících německou kulturu na českém území, a

7 dále se sdružením Collegium Bohemicum, které již několik let pomáhá s německou částí filmového festivalu. V oblasti mateřských aktivit sdružení spolupracovalo na přípravě projektu Jak se rodí Evropan, ve spolupráci s Asociací porodních asistentek, jehož cílem je seznámit ženy v České republice se standardy péče o ženy v ranném mateřství (od početí až po šestinedělí fo) v různých státech EU. Tento projekt zahrnuje filmový festival, který se konal v roce 2008 v Praze a bude pokračovat jako bienále a dále tématický projekt předkládaný České televizi zaměřený na systémy péče o matky s dětmi s jednotlivých státech EU. Sdružení Evropan také intenzivně a s úspěchem spolupracuje s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, zejména s Fakultou umění a designu, která je součástí filmového festivalu Femina Film. Čestnou patronkou tohoto projektu je rektorka ústecké univerzity Ing.Iva Ritchelová CSc. SENDERNETZ e. V. Občanské sdružení Sendernetz e.v. bylo založeno 1. července Sdružení Sendernetz e.v. je nezávislé občanské sdružení, jehož aktivity vychází z obecné vůle jeho členů - provozovatelů lokálního televizního vysílání a lokálních elektronických mediálních služeb. Po svém založení bylo sdružení pověřeno vybudováním infrastruktury k výměně programů. Tyto mechanizmy platformy jsou dnes již etablovány také v ostatních spolkových zemích (Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Rheinland-Pfalz). Sdružení vytváří předpoklady pro vzájemnou spolupráci saských lokálních poskytovatelů televizního vysílání i pro spolupráci s volnými producenty. Výsledky práce sdružení jsou kromě členů k dispozici i dalším více než 50ti uživatelům. Sdružení je propojeno s mnoha důležitými partnery z mediálního sektoru. Hlavní cíle a aktivity: Úkolem občanského sdružení Sendernetz e.v. je podporovat propojení členů, příp. dalších uživatelů. Má zajistit připravenost infrastruktury jako zásadního předpokladu pro rychlou a bezproblémovou výměnu informací, obsahů a produktů. O tuto infrastrukturu občanské sdružení pečuje a dále ji rozvíjí. Sdružení také motivuje své členy k využívání výměny, ke spolupráci při výrobě produktů, k rozvoji a využívání synergických efektů, které podporují kvalitu, hospodárnost a atraktivitu programů všech členů.

8 Kontakty: o.s. Evropan: Pavla Růžičková manažerka projektu tel.(+42) sdružení Sendernetz e.v. Michaela Dostálová manažerka projektu (+49)

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2011 Impresum Výroční

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Záchranný kruh, Karlovarský kraj, příprava veřejnosti na mimořádné události, přeshraniční spolupráce.

Záchranný kruh, Karlovarský kraj, příprava veřejnosti na mimořádné události, přeshraniční spolupráce. Bc. Dagmar Klemáková Asociace Záchranný kruh a její role v kontextu přeshraniční spolupráce Karlovarského kraje v oblasti informování, vzdělávání, prevence a přípravy obyvatelstva na běžná rizika a mimořádné

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Návrh státní kulturní politiky na léta 2009-2014. na II. pololetí 2008 a o politika na léta 2009-2014

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Návrh státní kulturní politiky na léta 2009-2014. na II. pololetí 2008 a o politika na léta 2009-2014 Ministerstvo kultury Č.j. 5975/2007 V Praze 2008 Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh státní kulturní politiky na léta 2009-2014 Důvod předložení: Obsah: Usnesení vlády I. Návrh usnesení vlády ze dne

Více

III. TŘETÍ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. TŘETÍ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. TŘETÍ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Obsah Úvod... 3 Část I.... 5 I. 1. Podpora regionálních či menšinových

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Impresum Výroční zpráva Koordinačního

Více

Dotační programy na podporu přeshraniční spolupráce 2 v Euroregionu Nisa 2007 2013. Realizované projekty přeshraniční spolupráce 15

Dotační programy na podporu přeshraniční spolupráce 2 v Euroregionu Nisa 2007 2013. Realizované projekty přeshraniční spolupráce 15 euroregion nisa přeshraničních projektů 2007 2013 Obsah Dotační programy na podporu přeshraniční spolupráce 2 v Euroregionu Nisa 2007 2013 01 02 03 04 Realizované projekty přeshraniční spolupráce 5 Česká

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 x Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 Published by: The Ministry of Culture of the Czech Republic,

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014. Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014. Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 STÁTNÍ KULTURNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2014 MINISTERSTVO KULTURY PRAHA, 2009 MINISTERSTVO KULTURY Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 2: Strategie příhraniční spolupráce inovačního centra Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Více na stranách 2 a 3

Více na stranách 2 a 3 Číslo 1/ bulletin e-info je realizován v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje spolufinancovaného Evropskou unií Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje Olomoucký kraj se snaží o posílení schopnosti

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

Cíl 3 předměty podpory a postup administrace. přednášející: Manuela Prchalová / Marek Liebscher Společný technický sekretariát (JTS)

Cíl 3 předměty podpory a postup administrace. přednášející: Manuela Prchalová / Marek Liebscher Společný technický sekretariát (JTS) Cíl 3 předměty podpory a postup administrace přednášející: Manuela Prchalová / Marek Liebscher Společný technický sekretariát (JTS) Obsah Cíl 3 dotační území Předměty podpory Postup administrace (dle stavu

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

Podnikejme. Zpravodaj projektu Rodina a zaměstnání inovace pro venkov, číslo 1. Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže

Podnikejme. Zpravodaj projektu Rodina a zaměstnání inovace pro venkov, číslo 1. Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže Podnikejme sociální Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže V prosinci minulého roku zahájila Novohradská občanská společnost, o.s. realizaci projektu s názvem Rodina a zaměstnání

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ. Podpora kultury z Evropské unie

BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ. Podpora kultury z Evropské unie BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ Podpora kultury z Evropské unie Obsah Úvod...4 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY...6 Umění a kulturní dědictví...9 Culture 2007...9 Media 2007...17 Vzdělávání...20 Program

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP

Více