NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Obj. č.: Obj. č.: Obj. č.: Příslušenství soupravy (různé varianty)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Obj. č.: Obj. č.: Obj. č.: Příslušenství soupravy (různé varianty)"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Příslušenství soupravy (různé varianty) Náhlavní souprava VH 831 Provedení i v béžové barvě Náhlavní souprava VH 812 Obj. č.: Obj. č.: Obj. č.: Obj. č.: Základní charakteristiky výrobku: Série bezdrátových mikrofonů PU 850 v pásmu 770 až 865 MHz firmy db Technologies je vybavena vyzrálou vysokofrekvenční technikou bezdrátového přenosu zvuku s velmi jednoduchou a nekomplikovanou obsluhou. Přijímač této soupravy je vybaven dvěma anténami s vícenásobným (rozlišovacím) příjmem. K dalším vynikajícím vlastnostem tohoto systému patří plynulé nastavení výstupní úrovně a potlačení šumu. Vysoký komfort zajišťuje také společné tlačítko zapínání, vypínání a vypnutí zvuku ve spojení s velkou modrou optickou signalizací svítivou diodou. Kapesní vysílač, ke kterému připojíte náhlavní soupravu s mikrofonem nebo hudební nástroj (kytaru) je vybaven regulátorem citlivosti vstupu k optimálnímu přizpůsobení signálu. Dvě tužkové alkalické baterie 1,5 V velikosti AA dokážou napájet bezdrátový mikrofon nebo kapesní vysílač více než 20 hodin. Tento systém dodáváme jako sady v různých variantách viz přehled příslušenství na následující straně. Obsah Příslušenství soupravy (různé varianty)...2 Bezpečnostní předpisy (čištění a údržba soupravy) Úvod + účel použití soupravy Popis soupravy Přijímač 850R Nastavení přijímače 850R Bezdrátový mikrofon (vysílač) 850M Nastavení mikrofonu (vysílače) 850M Výměna barevných krytů mikrofonu (vysílače) 850M Výměna baterií v mikrofonu (ve vysílači) 850M Kapesní vysílač 850P Nastavení kapesního vysílače 850P Fantómové neboli simultánní napětí Výměna baterií v kapesním vysílači 850P Použití sytému bezdrátového mikrofonu Doporučení a odstranění případných závad Technické údaje...9 Náhlavní souprava VH 830SK Kulová charakteristika Provedení v barvě pokožky Lavalier VH 804 (sponkové provedení nikrofonu) Včetně ochrany proti větru a klipsu Kabel ke kytaře VH 806 Možnost připojení i k jiným hudebním nástrojům Monofonní jack 6,3 mm Bezpečnostní předpisy (čištění a údržba soupravy) Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Z bezpečnostní důvodů a z důvodů registrace (CE) nesmí být tento výrobek přestavován a v jeho vnitřním zapojení nesmějí být prováděny žádné změny. Opravy tohoto výrobku mohou provádět pouze odborníci v autorizovaném servisu. Nevystavujte přístroje přímému slunečnímu záření, extrémním teplotám nad 40 C, silným vibracím, vysoké vlhkosti vzduchu, vlhku či mokru nebo přílišnému mechanickému namáhání. Do vnitřku mikrofonu, do přijímače a zvláště do síťového napájecího adaptéru se nesmí dostat voda nebo jiná kapalina. Dejte pozor na to, že silná elektromagnetická nebo magnetická pole mohou ovlivnit kvalitu přenosu rádiových signálů. K čištění přístrojů nepoužívejte žádné agresivní čistící prostředky (alkohol, chemická rozpouštědla), tyto by mohly naleptat kryty přístrojů z umělé hmoty. K čištění přístrojů používejte pouze suchý nebo mírně navlhčený hadřík. K napájení vysílače (mikrofonu) používejte pouze kvalitní alkalické baterie 1,5 V (dvě tužkové baterie typu AA). K napájení přijímače používejte pouze přiložený síťový napájecí zdroj (adaptér). Při používání síťového napájecího adaptéru dejte pozor na to, aby o jeho kabel nemohl nikdo zakopnout, aby nemohlo dojít ke zmáčknutí nebo k jinému poškození tohoto kabelu. Při připojování dalších zařízení k přijímači (například zesilovačů), dodržujte příslušné návody k jejich obsluze. 2

2 1. Úvod + účel použití soupravy Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší soupravy bezdrátového mikrofonu s dosahem rádiového přenosu signálů 50 až 100 m (v pásmu 770 až 865 MHz) a přejeme Vám mnoho radosti a příjemných zážitků při jeho používání. Tento systém s frekvenčním rozsahem 35 Hz až 16 khz je určen pro všechny hlasatele nebo zpěváky, kteří se nechtějí namáhat pokládáním různých kabelů a kteří chtějí mít absolutní volnost. K přijímači tohoto systému připojíte pouze vhodný koncový zesilovač. Výrobek splňuje platné evropské a národní směrnice (CE). U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami, odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce. Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze, abyste se lépe seznámili se všemi funkcemi a možnostmi, které tento mikrofon nabízí. Abyste výrobek uchovali v dobrém stavu a zajistili jeho bezpečný provoz, je třeba, abyste si pozorně přečetli tento návod k obsluze a dodržovali všechny pokyny, které jsou v tomto návodu k obsluze uvedeny! Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení soupravy do provozu a k její obsluze. Jestliže výrobek předáte nebo prodáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 2. Popis soupravy 2.1 Přijímač 850R Jedná se o monofonní výběrový přijímač se dvěma teleskopickými anténami pro vícenásobný (rozlišovací) příjem rádiových signálů. K tomuto přijímači lze připojit vhodný koncový zesilovač. Tyto teleskopické antény při používání soupravy zcela vytáhněte. Příslušné přenosové rádiové pásmo je uvedeno na etiketě, která se nachází na spodní straně přijímače (např. 801,475 MHz). Vysílač (mikrofon) a přijímač musejí být naladěny na stejnou frekvenci. Přední strana přijímače (obr. 1a): Obr. 1a [1] Otočné teleskopické antény. [2] Kontrolky A a B. Tyto zelené kontrolky (LED) signalizují, která z obou antén přijímá rádiové signály (nebo i interference). [3] Kontrolka Mute. Tato červená kontrolka (LED) signalizuje vypnutí zvuku (žádný příjem signálu). Tato svítivá dioda přestane v režimu normálního provozu svítit. [4] Kontrolka Peak. Tato červená kontrolka (LED) signalizuje přebuzení a smí za provozu pouze občas blikat. Tato svítivá dioda se rozsvítí pouze v případě, dosáhne-li vstupní signál maximální úrovně. Bude-li se tato LED rozsvěcovat příliš často, proveďte snížení citlivosti výstupní úrovně pomocí otočného regulátoru VOLUME. 3 Zadní strana přijímače (obr. 1b): Obr. 1b [5] Symetrický výstup OUTPOUT. Zdířka k připojení stereofonního jacku 6,3 mm (například zesilovače). [6] Otočný regulátor nastavení hlasitosti na výstupu VOLUME. [7] Otočný regulátor nastavení potlačení šumu (citlivosti vstupního signálu) SQUELCH. [8] Zdířka k připojení konektoru kabelu síťového napájecího adaptéru IN 12 V DC Nastavení přijímače 850R Nastavení výstupní úrovně (hlasitosti): Otočte regulátorem nastavení hlasitosti VOLUME na zadní straně přijímače do takové polohy, aby se kontrolka Peak na přední straně přijímače nerozsvěcovala příliš často. Nastavení potlačení šumu (citlivosti vstupního signálu): V normálních podmínkách otočte regulátorem nastavení citlivosti SQUELCH na nejvyšší citlivost (otočte jím zcela doprava). Bude-li příjem rušen interferencemi nebo jinými vysokofrekvenčními signály (elektromagnetickými poli nebo šumem), pak snižte citlivost vstupu otočením tímto regulátorem doleva. Správné nastavení této prahové hodnoty citlivosti vstupu provedete následujícím způsobem: Vypněte vysílač (mikrofon) a nastavte otáčením regulátoru SQUELCH vstupní citlivost takovým způsobem, aby se na přijímači rozsvítila červená kontrolka Mute. 2.2 Bezdrátový mikrofon (vysílač) 850M Jedná se o dynamický kondenzátorový mikrofon s monofonním vysílačem. Příslušné přenosové rádiové pásmo je uvedeno na etiketě mikrofonu (např. 801,475 MHz). Vysílač (mikrofon) a přijímač musejí být naladěny na stejnou frekvenci. Součásti mikrofonu (obr. 2): [1] Tlačítko zapnutí a vypnutí mikrofonu jakož i funkce vypnutí zvuku (MUTE). Zapnutí mikrofonu provedete dlouhým stisknutím tohoto tlačítka (asi 2 sekundy), dokud se na mikrofonu nerozsvítí modrá kontrolka [2]. Stisknete-li po zapnutí mikrofonu znovu krátce toto tlačítko, vypnete tím zvuk (funkce MUTE). Modrá svítivá dioda [2] začne na mikrofonu pomalu blikat. Dalším krátkým stisknutím tohoto tlačítka přepnete opět mikrofon do režimu normálního provozu. Vypnutí mikrofonu provedete dlouhým stisknutím tohoto tlačítka (asi 4 sekundy), dokud na mikrofonu nepřestane svítit modrá kontrolka [2]. [2] Modrá kontrolka (LED) popis jejích funkcí - viz [1]. Pokud začne tato kontrolka rychle blikat, proveďte výměnu baterií v mikrofonu. [3] Posuvný regulátor nastavení citlivosti mikrofonu SENS. Obr Nastavení mikrofonu (vysílače) 850M Nastavení citlivosti mikrofonu regulátorem SENS: Tento mikrofon (vysílač) je dílensky nastaven na vysokou citlivost (poloha posuvného regulátoru H). Tato citlivost je zvláště vhodná pro řeč, poloha tohoto regulátoru L (nízká citlivost) je vhodná pro zpěv. 4

3 Správnost nastavení tohoto posuvného regulátoru zkontrolujte podle kontrolky Peak na přijímači. Tato červená svítivá dioda se nesmí často rozsvěcovat Výměna barevných krytů mikrofonu (vysílače) 850M Abyste si mohli tento mikrofon osobně označit (abyste jej mohli rozlišit), dodáváme k tomuto mikrofonu 4 spodní kryty v různých barvách. Jejich výměnu provedete podle následujících vyobrazení (obr. 3a až obr. 3 d). 2.3 Kapesní vysílač 850P Jedná se o monofonní vysílač s malou teleskopickou anténou. Příslušné přenosové rádiové pásmo je uvedeno na etiketě na zadní straně vysílače (např. 801,400 MHz). Vysílač a přijímač musejí být naladěny na stejnou frekvenci. K tomuto vysílači můžete připojit náhlavní soupravu s mikrofonem (viz 2. strana tohoto návodu k obsluze) nebo pomocí kabelu (jack 6,3 mm) můžete k tomuto vysílači připojit elektronický hudební nástroj (např. kytaru). Tento vysílač je vybaven klipsen k připevnění k opasku. Kromě toho je tento vysílač vybaven na svém mikrofonním výstupu fantómovým (simultánním) napětím (3 V DC) k napájení mikrofonů. Toto fantómové napětí vyžadují kondenzátorové mikrofony (náhlavní soupravy, které jsou uvedeny na 2. straně tohoto návodu k obsluze), pokud nejsou vybaveny vlastním napájením (například pomocí baterie). Součásti kapesního vysílače (obr. 5): Obr. 3a Obr. 3b Obr. 3c Obr. 3d Výměna baterií v mikrofonu (ve vysílači) 850M Obr. 4 Pokud nebudete mikrofon delší dobu používat, vyndejte z něj baterie. Tyto by mohly vytéci a způsobit poškození mikrofonu. Jakmile začne na mikrofonu rychle blikat jeho modrá kontrolka, proveďte v mikrofonu výměnu obou baterií (viz obr. 4). Do otevřeného bateriového pouzdra vložte 2 tužkové baterie velikosti AA správnou polaritou (viz označení plus a minus v bateriovém pouzdru) a uzavřete opět mikrofon. Obr. 5 [1] Tlačítko zapnutí a vypnutí vysílače jakož i funkce vypnutí zvuku (MUTE). Zapnutí vysílače provedete dlouhým stisknutím tohoto tlačítka (asi 2 sekundy), dokud se na vysílači nerozsvítí modrá kontrolka [2]. Stisknete-li po zapnutí vysílače znovu krátce toto tlačítko, vypnete tím zvuk (funkce MUTE). Modrá svítivá dioda [2] začne na vysílači pomalu blikat. Dalším krátkým stisknutím tohoto tlačítka přepnete opět vysílač do režimu normálního provozu. Vypnutí vysílače provedete dlouhým stisknutím tohoto tlačítka (asi 4 sekundy), dokud na vysílači nepřestane svítit modrá kontrolka [2]. [2] Modrá kontrolka (LED) popis jejích funkcí - viz [1]. Pokud začne tato kontrolka rychle blikat, proveďte výměnu baterií ve vysílači. [3] Zdířka k připojení mikrofonu (náhlavní soupravy) nebo elektronického hudebního nástroje (například kytary). Jack 6,3 mm. [4] Regulátor nastavení citlivosti vysílače SNS. [5] Kontrolka peak. Tato červená kontrolka (LED) signalizuje přebuzení a smí za provozu pouze občas blikat. Tato svítivá dioda se rozsvítí pouze v případě, dosáhne-li vstupní signál maximální úrovně (z mikrofonu nebo z připojeného hudebního nástroje) Nastavení kapesního vysílače 850P Nastavení citlivosti vysílač regulátorem SNS: Nastavení této citlivosti (pomocí šroubováku) závisí na použitém příslušenství (mikrofonu, na použité náhlavní soupravě, na připojeném hudebním nástroji). Připojíte-li k vysílači hudební nástroj, doporučujeme Vám otočit tímto regulátorem (trimrem) směrem k poloze line. Poloha mic tohoto regulátoru je vhodná pro mikrofony. Správnost nastavení tohoto regulátoru zkontrolujte podle kontrolky Peak na přijímači a podle kontrolky peak na vysílači. Tyto červené svítivé diody se nesmějí často rozsvěcovat. 5 6

4 2.3.2 Fantómové neboli simultánní napětí 3. Použití sytému bezdrátového mikrofonu Zkontrolujte, zda jsou na bezdrátovém mikrofonu 850M nebo na kapesním vysílači 850P a na přijímači 850R uvedeny stejné frekvence. Vysílač a přijímač musejí být naladěny na stejnou frekvenci, jinak nebude tento systém fungovat. Obr. 6 Toto fantómové (simultánní) napětí (3 V DC) slouží k napájení mikrofonů a je vyvedeno na mikrofonní výstup vysílače. Toto fantómové napětí vyžadují kondenzátorové mikrofony (náhlavní soupravy, které jsou uvedeny na 2. straně tohoto návodu k obsluze). Z tohoto důvodu používejte pouze originální příslušenství včetně originálního kytarového kabelu. Nikdy neprovádějte zkratování tohoto napětí s kostrou (s minus kontaktem), neboť byste tímto mohli poškodit vysílač Výměna baterií v kapesním vysílači 850P Důležitá upozornění! Přijímač tohoto systému lze napájet pouze pomocí přiloženého síťového napájecího zdroje (adaptéru), jehož konektor zapojíte do zdířky IN 12 V DC na zadní straně přijímače. Zkontrolujte při vypnutém vysílači (mikrofonu), zda na přijímači svítí jeho červená kontrolka Mute. Jestliže se na přijímači při vypnutém vysílači (bezdrátovém mikrofonu) rozsvítí zelená kontrolka A nebo B vedle příslušné teleskopické antény, znamená to, že se v blízkosti systému nachází rušivý interferenční signál, elektromagnetické pole nebo přístroj, který vysílá na stejné frekvenci. Jestliže bude příjem signálu z mikrofonu rušen šumem pozadí, je třeba abyste provedli nové doladění na optimální příjem pomocí otočného regulátoru SQUELCH nastavení citlivosti příjmu (potlačení šumu) na přijímači. Zapněte vysílač (bezdrátový mikrofon) a zkontrolujte, zda na přijímači přestane svítit červená kontrolka Mute a zda se na něm rozsvítí jedna ze dvou zelených kontrolek vedle teleskopických antén A nebo B. Obě teleskopické antény na přijímači musejí být vytaženy na plnou délku. Dále zkontrolujte, zda nepřetržitě nesvítí na přijímači červená kontrolka Peak nebo kontrolka peak na kapesním vysílači. Pokud ano, pak proveďte příslušné seřízení na vysílači otočným regulátorem (trimrem) SNS nebo na bezdrátovém mikrofonu posuvným regulátorem SENS. Obr. 7 Pokud nebudete vysílač delší dobu používat, vyndejte z něj baterie. Tyto by mohly vytéci a způsobit poškození vysílače. Jakmile začne na vysílači rychle blikat jeho modrá kontrolka, proveďte ve vysílači výměnu obou baterií (viz obr. 7). Do otevřeného bateriového pouzdra vložte 2 tužkové baterie velikosti AA správnou polaritou (viz označení plus a minus v bateriovém pouzdru) a uzavřete opět vysílač. Manipulace s bateriemi (s akumulátory) Baterie a akumulátory nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte baterie nebo akumulátory volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Vyteklý elektrolyt může navíc poškodit mikrofon nebo kapesní přijímač. Dejte pozor na to, že baterie ani akumulátory nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně že obyčejné baterie nesmíte nabíjet! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet lze pouze akumulátory! Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 3.1 Doporučení a odstranění případných závad Problémy s interferencemi: Dejte vysílač (mikrofon) do minimální vzdálenosti 5 až 6 metrů od přijímače. Nedávejte do těsné blízkosti k sobě teleskopické antény na přijímači. Zkontrolujte stav nabití baterií vložených do vysílače (mikrofonu). Zkontrolujte nastavení potlačení šumu (úrovně citlivosti). Otočte příslušným regulátorem SQUELCH na minimum tak, abyste zajistili nerušený příjem. Použití více bezdrátových mikrofonů: Tento systém dovoluje současné použití až 4 bezdrátových mikrofonů (kapesních vysílačů). Pokud by se v tomto případě objevily nějaké problémy, pak na nich (na mikrofonech) zkontrolujte naladěné frekvence (kanály). V zásadě byste měli dodržet odstup mezi jednotlivými kanály 200 khz (nebo lépe 1 MHz). Pokud se v tomto případě objeví interference, pak vypněte všechny vysílače (mikrofony). Poté zapínejte jeden vysílač po druhém, pohybujte jimi ve vzduchu (přenášejte je z místa na místo), abyste objevili místo, na kterém vznikají interference. Jestliže nebude přijímač s funkcí vypnutí zvuku MUTE naladěn na stejnou frekvenci jako použitý vysílač, pak se bude jednat o intermodulaci. V tomto případě dejte oba přístroje do větší vzdálenosti od sebe nebo vyhledejte jejich vhodnější polohu. Problémy s vysokofrekvenčním vyzařováním (s indukcemi): Abyste zabránili šumu (bzukotu) a jiným rušivým vlivům, neumisťujte přijímač do blízkosti přístrojů, které vyzařují silná elektromagnetická pole (jedná se například o transformátory nebo kabely připojené k reproduktorům). Problémy se zpětnou vazbou: Pokud se bude v připojených reproduktorech (k zesilovači) ozývat pískání, pak nesmíte dávat mikrofony do blízkosti reproduktorů nebo mikrofony směrovat jejich vložkou přímo na reproduktory. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 7 8

5 Problémy s výpadky signálu (zvuku): Existují jistá místa, na kterých lze přijímat signály s velkými problémy. Dosah rádiového přenosu signálů tohoto systému činí ve volném prostoru až 60 m (v budovách až 30 m). Rádiové signály mohou pronikat stěnami (zdmi) i železobetonovými konstrukcemi, avšak takovéto překážky snižují dosah vysílače bezdrátového mikrofonu (kapesního vysílače). Zmenšený dosah může mít následující příčiny: Vysokofrekvenční rušení všeho druhu. Zástavba jakéhokoliv druhu a vegetace (stromy, keře). Vzdálenost vysílače (mikrofonu) nebo přijímače k vodivým plochám nebo ke kovovým předmětům ovlivňuje vyzařovací charakteristiku a tím i dosah vysílače. Širokopásmová rušení v městských zástavbách mohou dosáhnout takové úrovně, že sníží značně odstup signál-šum v celém frekvenčním pásmu a tím i dosah vysílače (mikrofonu). Přístroje (vysílačky) pracující na stejných nebo na sousedních frekvencích mohou rovněž ovlivňovat přijímač. Špatně odrušené osobní počítače (PC) mohou vyzařovat rušivé harmonické kmitočty a tím ovlivňovat dosah vysílače (mikrofonu). V případě rušení, proveďte následující opatření: Vypněte jiné v blízkosti této soupravy na stejné frekvenci pracující přístroje (radiostanice, bezdrátová sluchátka nebo reproduktory atd.). Rušení příjmu mohou též způsobit sousedé, kteří používají přístroje pracující na stejné frekvenci. Zkontrolujte propojení konektorů kabelů, zde nedošlo k jejich uvolnění. V některých případech je třeba provést změnu polohy přijímače (vyšší nebo nižší poloha). Nedávejte přijímač přímo k televizoru, dodržte minimální vzdálenost cca 1 m od televizoru nebo podobných přístrojů (počítačů). 4. Technické údaje Bezdrátový mikrofon 850M Životnost baterií: Výkon vysílače: Frekvenční charakteristika: 2 baterie 1,5 V velikosti AA 60 ma Více než 20 hodin < 10 mw 35 Hz až 16 khz ( 3 db) Kapesní vysílač 850P 2 baterie 1,5 V velikosti AA 60 ma Životnost baterií: Více než 20 hodin Citlivost vstupu: Nastavitelná od 50 mv ef do 5 V ef Výkon vysílače: < 10 mw Frekvenční charakteristika: 35 Hz až 16 khz ( 3 db) 121 g (včetně baterií) Přijímač 850R 12 V DC (síťový napájecí adaptér) < 100 ma Výstup (audio): 0 dbm / 600 Ω Frekvenční charakteristika: 35 Hz až 16 khz ( 3 db) Citlivost (VF): < 3 µv při 20 db (SINAD) Odstup signál/šum: 100 db 196 g 232 g (včetně baterií) 9 10

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 38. 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 38. 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 26 00 38 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace Než začnete přístroje používat, přečtěte si prosím pozorně celý tento návod k obsluze. Předáte-li

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

Bezdrátový 1-kanálový spínač HM-LC-Sw1-SM (EQ-767-95) Obj. č.: 64 63 90

Bezdrátový 1-kanálový spínač HM-LC-Sw1-SM (EQ-767-95) Obj. č.: 64 63 90 Bezdrátový 1-kanálový spínač HM-LC-Sw1-SM (EQ-767-95) Obj. č.: 64 63 90 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Účel použití spínacího modulu... 3 3. Poznámky k použití domácí řídící centrály CCU1 HM-Cen-3-1... 3

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií Uvedení do provozu 1. Vložit baterie 2. Nastavit čas 3. Nainstalovat hotovo! Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style Rozsah dodávky Programovatelný modul bez baterií (1) Nástavec na ventil (2)

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 11 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderním ergonomickém provedení, jehož keramické

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 70 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderní antracitové (titanové) barvě a v

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 03 21

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 03 21 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/04 Obj. č.: 84 03 21 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 41. Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 41. Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 26 00 41 Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis... 2 Jednotka chůvičky... 2 Jednotka dálkového ovládání pro rodiče... 3 AC adaptér... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace

Více

Stropní alarm 360 (PIR) s dálkovým ovládáním. Obj. č.: 75 10 41. Obsah Strana 1. ÚVOD... 2. 1. Úvod 2. ÚČEL POUŽITÍ... 3 3. POPIS FUNKCE...

Stropní alarm 360 (PIR) s dálkovým ovládáním. Obj. č.: 75 10 41. Obsah Strana 1. ÚVOD... 2. 1. Úvod 2. ÚČEL POUŽITÍ... 3 3. POPIS FUNKCE... Obsah Strana 1. ÚVOD... 2 Stropní alarm 360 (PIR) s dálkovým ovládáním 2. ÚČEL POUŽITÍ... 3 3. POPIS FUNKCE... 3 4. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 5. VLOŽENÍ / VÝMĚNA BATERIÍ... 4 DÁLKOVÝ OVLADAČ... 4 HLÁSIČ

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva) 2. Základní funkce budíku Hodiny řízené rádiovým časovým signálem

Více

ELEKTRONICKÝ HLÍDAČ DĚTÍ SBC SC 468 NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRONICKÝ HLÍDAČ DĚTÍ SBC SC 468 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ HLÍDAČ DĚTÍ SBC SC 468 NÁVOD K OBSLUZE 1 Firma Philips se věnuje vývoji a výrobě spolehlivých elektronických přístrojů, které mohou značně ulehčit život novopečeným matkám nebo otcům. Zařízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 58

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 58 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Zesilovací moduly ZS 291, 301 a 351 jsou určeny pro výrobu a montáž do profesionálních aktivních reprosoustav. Modul 351 je určen pro speciální

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5"

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5 Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5" obj. č: 3273 Úvod: Tento produkt pracuje v pásmu o rozsahu ISM-2,4GHz a proto může být legálně používán po celém světě bez

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Luxmetr MS-1300

NÁVOD K OBSLUZE. Luxmetr MS-1300 NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/02 Luxmetr MS-1300 Obj. č.: 12 88 00 Tento měřící přístroj slouží k preciznímu měření intenzity světelného záření v obytných a pracovních místnostech, v nemocnících školách atd.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 07 00

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 07 00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/05 Obj. č.: 93 07 00 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Alarm proti ztrátě- návod na použití

Alarm proti ztrátě- návod na použití Alarm proti ztrátě- návod na použití Hlídání mobilního telefonu Hlídání domácích mazlíčků Hlídání dětí Volná regulace a kontrola ve vzdálenosti 0-25 metrů (tato vzdálenost je aktuální, pokud mezi přijímačem

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 93 03 83

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 93 03 83 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 93 03 83 OBSAH Strana: Úvod...2 Popis OBSLUŽNÝCH PRVKŮ...2 Montáž do automobilu...6 Připojení na zdroj napětí...7 Montáž antény...7 Obsluha radiostanice ALAN 48 EXCEL

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D. Obj. č.: 23 81 69. Rozsah dodávky. Obsah

RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D. Obj. č.: 23 81 69. Rozsah dodávky. Obsah Obsah RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D Obj. č.: 23 81 69 Rozsah dodávky...2 Bezpečnostní upozornění...3 a. Vložení baterií do modelu...5 b. Vložení baterií do vysílačky...5 c. Vysílačka...6

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

Studiové blesky MENIK. Návod k použití

Studiové blesky MENIK. Návod k použití Studiové blesky MENIK Návod k použití Směrné číslo (ISO 100) Doba nabytí Regulace výkonu Modelová lampa Teplota chromatičnosti Odpalování blesku Odpalovací napětí Synchronizační vzdálenost Pracovní napětí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 22 02, 51 22 00, 51 22 03

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 22 02, 51 22 00, 51 22 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/03 Obj. č.: 51 22 02, 51 22 00, 51 22 03 Laboratorní napájecí zdroj s vysokým výkonem. Ideální pro laboratoře, dílny a školy. Tato nová série přístrojů se vyznačuje následujícími

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON http://www.tesla.sk ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON 4 FP 122 69 / C NÁVOD NA OBSLUHU 4 VNF B 273 / C OBR.1 HLAVNÍ ROZMĚRY, OVLÁDACÍ PRVKY 2 NÁZEV ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON TYPOVÉ OZNAČENÍ TEST PHONE VÝKRESOVÉ ČÍSLO

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

DANDO s.r.o. www.pohony-dando.sk Návod FLOR - ERA

DANDO s.r.o. www.pohony-dando.sk Návod FLOR - ERA Návod FLOR - ERA 1. Popis výrobku a možnosti jeho použití Tento dálkový ovladač je součástí výrobní řady Era Flor společnosti Nice. Dálkové ovladače této řady jsou vybavené technologií plovoucího kódu

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Dětská chůvička PA330 AUDIO

Dětská chůvička PA330 AUDIO Dětská chůvička PA330 AUDIO 1 Obsah Bezpečnostní pokyny... 2 Úvod... 4 Důležité pokyny... 4 Obsah balení... 5 Popis produktu... 6 Zdroje napájení... 7 Zapnutí a spojení obou jednotek... 8 Umístění dětské

Více

Zařízení pro bezdrátový přenos obrazu a zvuku devolo Vianect AIR TV. Obj. č.: 87 30 59 NÁVOD K OBSLUZE. Obsah Strana

Zařízení pro bezdrátový přenos obrazu a zvuku devolo Vianect AIR TV. Obj. č.: 87 30 59 NÁVOD K OBSLUZE. Obsah Strana NÁVOD K OBSLUZE Zařízení pro bezdrátový přenos obrazu a zvuku devolo Vianect AIR TV Obj. č.: 87 30 59 1. Úvod a účel použití zařízení Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho moderní

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Úvod. Účel použití měřícího přístroje VC-82/VC 86. 1) Měření stejnosměrných a střídavých napětí až do max. 600 V.

Úvod. Účel použití měřícího přístroje VC-82/VC 86. 1) Měření stejnosměrných a střídavých napětí až do max. 600 V. Úvod Konstrukce tohoto měřícího přístroje odpovídá evropským normám EN 61010-1 a EN 61010-2-31, podle kterých byl tento přístroj přezkoušen z hlediska bezpečnosti. Digitální multimetr VC-86 ( VC-82 ) byl

Více

Návod na použití Bluetooth reproduktoru

Návod na použití Bluetooth reproduktoru Návod na použití Bluetooth reproduktoru Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení nového Bluetooth reproduktoru. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k jeho použití a uschovejte jej k pozdějšímu použití.

Více

3. Využití. 4. Specifikace

3. Využití. 4. Specifikace Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš GPS tracker 01. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení správně používat. Přečtěte si tento manuál pečlivě dříve, než začnete zařízení používat. Informace a specifikace

Více