NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Obj. č.: Obj. č.: Obj. č.: Příslušenství soupravy (různé varianty)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Obj. č.: Obj. č.: Obj. č.: Příslušenství soupravy (různé varianty)"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Příslušenství soupravy (různé varianty) Náhlavní souprava VH 831 Provedení i v béžové barvě Náhlavní souprava VH 812 Obj. č.: Obj. č.: Obj. č.: Obj. č.: Základní charakteristiky výrobku: Série bezdrátových mikrofonů PU 850 v pásmu 770 až 865 MHz firmy db Technologies je vybavena vyzrálou vysokofrekvenční technikou bezdrátového přenosu zvuku s velmi jednoduchou a nekomplikovanou obsluhou. Přijímač této soupravy je vybaven dvěma anténami s vícenásobným (rozlišovacím) příjmem. K dalším vynikajícím vlastnostem tohoto systému patří plynulé nastavení výstupní úrovně a potlačení šumu. Vysoký komfort zajišťuje také společné tlačítko zapínání, vypínání a vypnutí zvuku ve spojení s velkou modrou optickou signalizací svítivou diodou. Kapesní vysílač, ke kterému připojíte náhlavní soupravu s mikrofonem nebo hudební nástroj (kytaru) je vybaven regulátorem citlivosti vstupu k optimálnímu přizpůsobení signálu. Dvě tužkové alkalické baterie 1,5 V velikosti AA dokážou napájet bezdrátový mikrofon nebo kapesní vysílač více než 20 hodin. Tento systém dodáváme jako sady v různých variantách viz přehled příslušenství na následující straně. Obsah Příslušenství soupravy (různé varianty)...2 Bezpečnostní předpisy (čištění a údržba soupravy) Úvod + účel použití soupravy Popis soupravy Přijímač 850R Nastavení přijímače 850R Bezdrátový mikrofon (vysílač) 850M Nastavení mikrofonu (vysílače) 850M Výměna barevných krytů mikrofonu (vysílače) 850M Výměna baterií v mikrofonu (ve vysílači) 850M Kapesní vysílač 850P Nastavení kapesního vysílače 850P Fantómové neboli simultánní napětí Výměna baterií v kapesním vysílači 850P Použití sytému bezdrátového mikrofonu Doporučení a odstranění případných závad Technické údaje...9 Náhlavní souprava VH 830SK Kulová charakteristika Provedení v barvě pokožky Lavalier VH 804 (sponkové provedení nikrofonu) Včetně ochrany proti větru a klipsu Kabel ke kytaře VH 806 Možnost připojení i k jiným hudebním nástrojům Monofonní jack 6,3 mm Bezpečnostní předpisy (čištění a údržba soupravy) Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Z bezpečnostní důvodů a z důvodů registrace (CE) nesmí být tento výrobek přestavován a v jeho vnitřním zapojení nesmějí být prováděny žádné změny. Opravy tohoto výrobku mohou provádět pouze odborníci v autorizovaném servisu. Nevystavujte přístroje přímému slunečnímu záření, extrémním teplotám nad 40 C, silným vibracím, vysoké vlhkosti vzduchu, vlhku či mokru nebo přílišnému mechanickému namáhání. Do vnitřku mikrofonu, do přijímače a zvláště do síťového napájecího adaptéru se nesmí dostat voda nebo jiná kapalina. Dejte pozor na to, že silná elektromagnetická nebo magnetická pole mohou ovlivnit kvalitu přenosu rádiových signálů. K čištění přístrojů nepoužívejte žádné agresivní čistící prostředky (alkohol, chemická rozpouštědla), tyto by mohly naleptat kryty přístrojů z umělé hmoty. K čištění přístrojů používejte pouze suchý nebo mírně navlhčený hadřík. K napájení vysílače (mikrofonu) používejte pouze kvalitní alkalické baterie 1,5 V (dvě tužkové baterie typu AA). K napájení přijímače používejte pouze přiložený síťový napájecí zdroj (adaptér). Při používání síťového napájecího adaptéru dejte pozor na to, aby o jeho kabel nemohl nikdo zakopnout, aby nemohlo dojít ke zmáčknutí nebo k jinému poškození tohoto kabelu. Při připojování dalších zařízení k přijímači (například zesilovačů), dodržujte příslušné návody k jejich obsluze. 2

2 1. Úvod + účel použití soupravy Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší soupravy bezdrátového mikrofonu s dosahem rádiového přenosu signálů 50 až 100 m (v pásmu 770 až 865 MHz) a přejeme Vám mnoho radosti a příjemných zážitků při jeho používání. Tento systém s frekvenčním rozsahem 35 Hz až 16 khz je určen pro všechny hlasatele nebo zpěváky, kteří se nechtějí namáhat pokládáním různých kabelů a kteří chtějí mít absolutní volnost. K přijímači tohoto systému připojíte pouze vhodný koncový zesilovač. Výrobek splňuje platné evropské a národní směrnice (CE). U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami, odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce. Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze, abyste se lépe seznámili se všemi funkcemi a možnostmi, které tento mikrofon nabízí. Abyste výrobek uchovali v dobrém stavu a zajistili jeho bezpečný provoz, je třeba, abyste si pozorně přečetli tento návod k obsluze a dodržovali všechny pokyny, které jsou v tomto návodu k obsluze uvedeny! Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení soupravy do provozu a k její obsluze. Jestliže výrobek předáte nebo prodáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 2. Popis soupravy 2.1 Přijímač 850R Jedná se o monofonní výběrový přijímač se dvěma teleskopickými anténami pro vícenásobný (rozlišovací) příjem rádiových signálů. K tomuto přijímači lze připojit vhodný koncový zesilovač. Tyto teleskopické antény při používání soupravy zcela vytáhněte. Příslušné přenosové rádiové pásmo je uvedeno na etiketě, která se nachází na spodní straně přijímače (např. 801,475 MHz). Vysílač (mikrofon) a přijímač musejí být naladěny na stejnou frekvenci. Přední strana přijímače (obr. 1a): Obr. 1a [1] Otočné teleskopické antény. [2] Kontrolky A a B. Tyto zelené kontrolky (LED) signalizují, která z obou antén přijímá rádiové signály (nebo i interference). [3] Kontrolka Mute. Tato červená kontrolka (LED) signalizuje vypnutí zvuku (žádný příjem signálu). Tato svítivá dioda přestane v režimu normálního provozu svítit. [4] Kontrolka Peak. Tato červená kontrolka (LED) signalizuje přebuzení a smí za provozu pouze občas blikat. Tato svítivá dioda se rozsvítí pouze v případě, dosáhne-li vstupní signál maximální úrovně. Bude-li se tato LED rozsvěcovat příliš často, proveďte snížení citlivosti výstupní úrovně pomocí otočného regulátoru VOLUME. 3 Zadní strana přijímače (obr. 1b): Obr. 1b [5] Symetrický výstup OUTPOUT. Zdířka k připojení stereofonního jacku 6,3 mm (například zesilovače). [6] Otočný regulátor nastavení hlasitosti na výstupu VOLUME. [7] Otočný regulátor nastavení potlačení šumu (citlivosti vstupního signálu) SQUELCH. [8] Zdířka k připojení konektoru kabelu síťového napájecího adaptéru IN 12 V DC Nastavení přijímače 850R Nastavení výstupní úrovně (hlasitosti): Otočte regulátorem nastavení hlasitosti VOLUME na zadní straně přijímače do takové polohy, aby se kontrolka Peak na přední straně přijímače nerozsvěcovala příliš často. Nastavení potlačení šumu (citlivosti vstupního signálu): V normálních podmínkách otočte regulátorem nastavení citlivosti SQUELCH na nejvyšší citlivost (otočte jím zcela doprava). Bude-li příjem rušen interferencemi nebo jinými vysokofrekvenčními signály (elektromagnetickými poli nebo šumem), pak snižte citlivost vstupu otočením tímto regulátorem doleva. Správné nastavení této prahové hodnoty citlivosti vstupu provedete následujícím způsobem: Vypněte vysílač (mikrofon) a nastavte otáčením regulátoru SQUELCH vstupní citlivost takovým způsobem, aby se na přijímači rozsvítila červená kontrolka Mute. 2.2 Bezdrátový mikrofon (vysílač) 850M Jedná se o dynamický kondenzátorový mikrofon s monofonním vysílačem. Příslušné přenosové rádiové pásmo je uvedeno na etiketě mikrofonu (např. 801,475 MHz). Vysílač (mikrofon) a přijímač musejí být naladěny na stejnou frekvenci. Součásti mikrofonu (obr. 2): [1] Tlačítko zapnutí a vypnutí mikrofonu jakož i funkce vypnutí zvuku (MUTE). Zapnutí mikrofonu provedete dlouhým stisknutím tohoto tlačítka (asi 2 sekundy), dokud se na mikrofonu nerozsvítí modrá kontrolka [2]. Stisknete-li po zapnutí mikrofonu znovu krátce toto tlačítko, vypnete tím zvuk (funkce MUTE). Modrá svítivá dioda [2] začne na mikrofonu pomalu blikat. Dalším krátkým stisknutím tohoto tlačítka přepnete opět mikrofon do režimu normálního provozu. Vypnutí mikrofonu provedete dlouhým stisknutím tohoto tlačítka (asi 4 sekundy), dokud na mikrofonu nepřestane svítit modrá kontrolka [2]. [2] Modrá kontrolka (LED) popis jejích funkcí - viz [1]. Pokud začne tato kontrolka rychle blikat, proveďte výměnu baterií v mikrofonu. [3] Posuvný regulátor nastavení citlivosti mikrofonu SENS. Obr Nastavení mikrofonu (vysílače) 850M Nastavení citlivosti mikrofonu regulátorem SENS: Tento mikrofon (vysílač) je dílensky nastaven na vysokou citlivost (poloha posuvného regulátoru H). Tato citlivost je zvláště vhodná pro řeč, poloha tohoto regulátoru L (nízká citlivost) je vhodná pro zpěv. 4

3 Správnost nastavení tohoto posuvného regulátoru zkontrolujte podle kontrolky Peak na přijímači. Tato červená svítivá dioda se nesmí často rozsvěcovat Výměna barevných krytů mikrofonu (vysílače) 850M Abyste si mohli tento mikrofon osobně označit (abyste jej mohli rozlišit), dodáváme k tomuto mikrofonu 4 spodní kryty v různých barvách. Jejich výměnu provedete podle následujících vyobrazení (obr. 3a až obr. 3 d). 2.3 Kapesní vysílač 850P Jedná se o monofonní vysílač s malou teleskopickou anténou. Příslušné přenosové rádiové pásmo je uvedeno na etiketě na zadní straně vysílače (např. 801,400 MHz). Vysílač a přijímač musejí být naladěny na stejnou frekvenci. K tomuto vysílači můžete připojit náhlavní soupravu s mikrofonem (viz 2. strana tohoto návodu k obsluze) nebo pomocí kabelu (jack 6,3 mm) můžete k tomuto vysílači připojit elektronický hudební nástroj (např. kytaru). Tento vysílač je vybaven klipsen k připevnění k opasku. Kromě toho je tento vysílač vybaven na svém mikrofonním výstupu fantómovým (simultánním) napětím (3 V DC) k napájení mikrofonů. Toto fantómové napětí vyžadují kondenzátorové mikrofony (náhlavní soupravy, které jsou uvedeny na 2. straně tohoto návodu k obsluze), pokud nejsou vybaveny vlastním napájením (například pomocí baterie). Součásti kapesního vysílače (obr. 5): Obr. 3a Obr. 3b Obr. 3c Obr. 3d Výměna baterií v mikrofonu (ve vysílači) 850M Obr. 4 Pokud nebudete mikrofon delší dobu používat, vyndejte z něj baterie. Tyto by mohly vytéci a způsobit poškození mikrofonu. Jakmile začne na mikrofonu rychle blikat jeho modrá kontrolka, proveďte v mikrofonu výměnu obou baterií (viz obr. 4). Do otevřeného bateriového pouzdra vložte 2 tužkové baterie velikosti AA správnou polaritou (viz označení plus a minus v bateriovém pouzdru) a uzavřete opět mikrofon. Obr. 5 [1] Tlačítko zapnutí a vypnutí vysílače jakož i funkce vypnutí zvuku (MUTE). Zapnutí vysílače provedete dlouhým stisknutím tohoto tlačítka (asi 2 sekundy), dokud se na vysílači nerozsvítí modrá kontrolka [2]. Stisknete-li po zapnutí vysílače znovu krátce toto tlačítko, vypnete tím zvuk (funkce MUTE). Modrá svítivá dioda [2] začne na vysílači pomalu blikat. Dalším krátkým stisknutím tohoto tlačítka přepnete opět vysílač do režimu normálního provozu. Vypnutí vysílače provedete dlouhým stisknutím tohoto tlačítka (asi 4 sekundy), dokud na vysílači nepřestane svítit modrá kontrolka [2]. [2] Modrá kontrolka (LED) popis jejích funkcí - viz [1]. Pokud začne tato kontrolka rychle blikat, proveďte výměnu baterií ve vysílači. [3] Zdířka k připojení mikrofonu (náhlavní soupravy) nebo elektronického hudebního nástroje (například kytary). Jack 6,3 mm. [4] Regulátor nastavení citlivosti vysílače SNS. [5] Kontrolka peak. Tato červená kontrolka (LED) signalizuje přebuzení a smí za provozu pouze občas blikat. Tato svítivá dioda se rozsvítí pouze v případě, dosáhne-li vstupní signál maximální úrovně (z mikrofonu nebo z připojeného hudebního nástroje) Nastavení kapesního vysílače 850P Nastavení citlivosti vysílač regulátorem SNS: Nastavení této citlivosti (pomocí šroubováku) závisí na použitém příslušenství (mikrofonu, na použité náhlavní soupravě, na připojeném hudebním nástroji). Připojíte-li k vysílači hudební nástroj, doporučujeme Vám otočit tímto regulátorem (trimrem) směrem k poloze line. Poloha mic tohoto regulátoru je vhodná pro mikrofony. Správnost nastavení tohoto regulátoru zkontrolujte podle kontrolky Peak na přijímači a podle kontrolky peak na vysílači. Tyto červené svítivé diody se nesmějí často rozsvěcovat. 5 6

4 2.3.2 Fantómové neboli simultánní napětí 3. Použití sytému bezdrátového mikrofonu Zkontrolujte, zda jsou na bezdrátovém mikrofonu 850M nebo na kapesním vysílači 850P a na přijímači 850R uvedeny stejné frekvence. Vysílač a přijímač musejí být naladěny na stejnou frekvenci, jinak nebude tento systém fungovat. Obr. 6 Toto fantómové (simultánní) napětí (3 V DC) slouží k napájení mikrofonů a je vyvedeno na mikrofonní výstup vysílače. Toto fantómové napětí vyžadují kondenzátorové mikrofony (náhlavní soupravy, které jsou uvedeny na 2. straně tohoto návodu k obsluze). Z tohoto důvodu používejte pouze originální příslušenství včetně originálního kytarového kabelu. Nikdy neprovádějte zkratování tohoto napětí s kostrou (s minus kontaktem), neboť byste tímto mohli poškodit vysílač Výměna baterií v kapesním vysílači 850P Důležitá upozornění! Přijímač tohoto systému lze napájet pouze pomocí přiloženého síťového napájecího zdroje (adaptéru), jehož konektor zapojíte do zdířky IN 12 V DC na zadní straně přijímače. Zkontrolujte při vypnutém vysílači (mikrofonu), zda na přijímači svítí jeho červená kontrolka Mute. Jestliže se na přijímači při vypnutém vysílači (bezdrátovém mikrofonu) rozsvítí zelená kontrolka A nebo B vedle příslušné teleskopické antény, znamená to, že se v blízkosti systému nachází rušivý interferenční signál, elektromagnetické pole nebo přístroj, který vysílá na stejné frekvenci. Jestliže bude příjem signálu z mikrofonu rušen šumem pozadí, je třeba abyste provedli nové doladění na optimální příjem pomocí otočného regulátoru SQUELCH nastavení citlivosti příjmu (potlačení šumu) na přijímači. Zapněte vysílač (bezdrátový mikrofon) a zkontrolujte, zda na přijímači přestane svítit červená kontrolka Mute a zda se na něm rozsvítí jedna ze dvou zelených kontrolek vedle teleskopických antén A nebo B. Obě teleskopické antény na přijímači musejí být vytaženy na plnou délku. Dále zkontrolujte, zda nepřetržitě nesvítí na přijímači červená kontrolka Peak nebo kontrolka peak na kapesním vysílači. Pokud ano, pak proveďte příslušné seřízení na vysílači otočným regulátorem (trimrem) SNS nebo na bezdrátovém mikrofonu posuvným regulátorem SENS. Obr. 7 Pokud nebudete vysílač delší dobu používat, vyndejte z něj baterie. Tyto by mohly vytéci a způsobit poškození vysílače. Jakmile začne na vysílači rychle blikat jeho modrá kontrolka, proveďte ve vysílači výměnu obou baterií (viz obr. 7). Do otevřeného bateriového pouzdra vložte 2 tužkové baterie velikosti AA správnou polaritou (viz označení plus a minus v bateriovém pouzdru) a uzavřete opět vysílač. Manipulace s bateriemi (s akumulátory) Baterie a akumulátory nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte baterie nebo akumulátory volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Vyteklý elektrolyt může navíc poškodit mikrofon nebo kapesní přijímač. Dejte pozor na to, že baterie ani akumulátory nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně že obyčejné baterie nesmíte nabíjet! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet lze pouze akumulátory! Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 3.1 Doporučení a odstranění případných závad Problémy s interferencemi: Dejte vysílač (mikrofon) do minimální vzdálenosti 5 až 6 metrů od přijímače. Nedávejte do těsné blízkosti k sobě teleskopické antény na přijímači. Zkontrolujte stav nabití baterií vložených do vysílače (mikrofonu). Zkontrolujte nastavení potlačení šumu (úrovně citlivosti). Otočte příslušným regulátorem SQUELCH na minimum tak, abyste zajistili nerušený příjem. Použití více bezdrátových mikrofonů: Tento systém dovoluje současné použití až 4 bezdrátových mikrofonů (kapesních vysílačů). Pokud by se v tomto případě objevily nějaké problémy, pak na nich (na mikrofonech) zkontrolujte naladěné frekvence (kanály). V zásadě byste měli dodržet odstup mezi jednotlivými kanály 200 khz (nebo lépe 1 MHz). Pokud se v tomto případě objeví interference, pak vypněte všechny vysílače (mikrofony). Poté zapínejte jeden vysílač po druhém, pohybujte jimi ve vzduchu (přenášejte je z místa na místo), abyste objevili místo, na kterém vznikají interference. Jestliže nebude přijímač s funkcí vypnutí zvuku MUTE naladěn na stejnou frekvenci jako použitý vysílač, pak se bude jednat o intermodulaci. V tomto případě dejte oba přístroje do větší vzdálenosti od sebe nebo vyhledejte jejich vhodnější polohu. Problémy s vysokofrekvenčním vyzařováním (s indukcemi): Abyste zabránili šumu (bzukotu) a jiným rušivým vlivům, neumisťujte přijímač do blízkosti přístrojů, které vyzařují silná elektromagnetická pole (jedná se například o transformátory nebo kabely připojené k reproduktorům). Problémy se zpětnou vazbou: Pokud se bude v připojených reproduktorech (k zesilovači) ozývat pískání, pak nesmíte dávat mikrofony do blízkosti reproduktorů nebo mikrofony směrovat jejich vložkou přímo na reproduktory. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 7 8

5 Problémy s výpadky signálu (zvuku): Existují jistá místa, na kterých lze přijímat signály s velkými problémy. Dosah rádiového přenosu signálů tohoto systému činí ve volném prostoru až 60 m (v budovách až 30 m). Rádiové signály mohou pronikat stěnami (zdmi) i železobetonovými konstrukcemi, avšak takovéto překážky snižují dosah vysílače bezdrátového mikrofonu (kapesního vysílače). Zmenšený dosah může mít následující příčiny: Vysokofrekvenční rušení všeho druhu. Zástavba jakéhokoliv druhu a vegetace (stromy, keře). Vzdálenost vysílače (mikrofonu) nebo přijímače k vodivým plochám nebo ke kovovým předmětům ovlivňuje vyzařovací charakteristiku a tím i dosah vysílače. Širokopásmová rušení v městských zástavbách mohou dosáhnout takové úrovně, že sníží značně odstup signál-šum v celém frekvenčním pásmu a tím i dosah vysílače (mikrofonu). Přístroje (vysílačky) pracující na stejných nebo na sousedních frekvencích mohou rovněž ovlivňovat přijímač. Špatně odrušené osobní počítače (PC) mohou vyzařovat rušivé harmonické kmitočty a tím ovlivňovat dosah vysílače (mikrofonu). V případě rušení, proveďte následující opatření: Vypněte jiné v blízkosti této soupravy na stejné frekvenci pracující přístroje (radiostanice, bezdrátová sluchátka nebo reproduktory atd.). Rušení příjmu mohou též způsobit sousedé, kteří používají přístroje pracující na stejné frekvenci. Zkontrolujte propojení konektorů kabelů, zde nedošlo k jejich uvolnění. V některých případech je třeba provést změnu polohy přijímače (vyšší nebo nižší poloha). Nedávejte přijímač přímo k televizoru, dodržte minimální vzdálenost cca 1 m od televizoru nebo podobných přístrojů (počítačů). 4. Technické údaje Bezdrátový mikrofon 850M Životnost baterií: Výkon vysílače: Frekvenční charakteristika: 2 baterie 1,5 V velikosti AA 60 ma Více než 20 hodin < 10 mw 35 Hz až 16 khz ( 3 db) Kapesní vysílač 850P 2 baterie 1,5 V velikosti AA 60 ma Životnost baterií: Více než 20 hodin Citlivost vstupu: Nastavitelná od 50 mv ef do 5 V ef Výkon vysílače: < 10 mw Frekvenční charakteristika: 35 Hz až 16 khz ( 3 db) 121 g (včetně baterií) Přijímač 850R 12 V DC (síťový napájecí adaptér) < 100 ma Výstup (audio): 0 dbm / 600 Ω Frekvenční charakteristika: 35 Hz až 16 khz ( 3 db) Citlivost (VF): < 3 µv při 20 db (SINAD) Odstup signál/šum: 100 db 196 g 232 g (včetně baterií) 9 10

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 38 02 87 Tato bezdrátová (rádiová) sluchátka v pásmu 864 MHz (FM) s dosahem až 100 m v polootevřeném provedení, která jsou vybavena automaticky nastavitelným třmenem okolo hlavy,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 00 46 Zazvoní-li na Vás například třikrát Váš soused, pak toto zvonění s tímto naslouchátkem nikdy nepřeslechnete. Kromě toho můžete s tímto naslouchátkem, které je vyrobeno

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 02 34 Tato bezdrátová (rádiová) náhlavní sluchátka v pásmu 863 MHz (FM) s dosahem až 100 m v moderním provedení ve stříbrné barvě mají velice dobrou kvalitu přenosu a reprodukovaného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: 26 00 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE Verze 08/01 Obj. č.: 85 35 99 Tato sada osvětlení jízdního kola (pomocí baterií) obsahuje přední světlomet s výkonnou a jasnou xenonovou žárovkou a zadní svítilnu se 6 výkonnými

Více

3. Zavřete prostor pro baterie krytem. 1. Vlijte mléko do vhodné nádoby, např. skleněné. 2. Sundejte z pěniče mléka nerezový kryt.

3. Zavřete prostor pro baterie krytem. 1. Vlijte mléko do vhodné nádoby, např. skleněné. 2. Sundejte z pěniče mléka nerezový kryt. Pěnič mléka MS 3502 Uvedení do provozu Před prvním použitím pěnič mléka vyčistěte způsobem, který je popsán v kapitole Mytí a údržba. Vložte baterie (baterie nejsou součástí dodávky). 1. Prostor pro baterie

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/04 Obj. č.: 92 20 45 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho malého speciálního telefonu s náhlavní soupravou (se sluchátkem do ucha a s mikrofonem).

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 35 1. Úvod + účel použití detektoru Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního detektoru vlhkosti. Tento přístroj slouží ke zjišťování vlhkosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

Stereofonní bezdrátová sluchátka s rádiovým přenosem signálu v pásmu 863 MHz VIVANCO FMH 3080

Stereofonní bezdrátová sluchátka s rádiovým přenosem signálu v pásmu 863 MHz VIVANCO FMH 3080 NÁVOD K OBSLUZE České upravené vydání Stereofonní bezdrátová sluchátka s rádiovým přenosem signálu v pásmu 863 MHz VIVANCO FMH 3080 Obj. č.: 33 00 89 Obsah Strana 1. ÚVOD... 2 1.1 PŘEDNOSTI SYSTÉMU...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 12 65 Základní charakteristiky měřícího přístroje Tento měřící přístroj (tester fází) je vybaven 3 funkcemi: Kontrola sledu fází Zjištění směru otáčení motorů Indikace přerušení

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE RUČIČKOVÝ BUDÍK ŘÍZENÝ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE RUČIČKOVÝ BUDÍK ŘÍZENÝ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/03 RUČIČKOVÝ BUDÍK ŘÍZENÝ ČASOVÝM SIGNÁLEM DCF-77 Obj. č.: 64 01 75 Nejpřesnější hodiny s budíkem na světě v pěkném stříbrném provedení řízené rádiovým časovým signálem DCF-77

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obsah Strana Úvod...2 Účel použití modelu člunu...3 Obsah zásilky (rozsah dodávky)...3 Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi a akumulátory: 5 Příprava modelu člunu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 11 Aniž byste museli chodit často kontrolovat Vaši poštovní schránku (zvláště když očekáváte důležitou poštu), upozorní Vás toto zařízení okamžitě na to, jestliže někdo otevře

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/05 Obj. č.: 97 60 13 Tato krabička, která je vybavena dvěma USB-porty (vstupem a výstupem), Vám umožní zkopírování dat bez použití osobního počítače (notebooku) mezi 2 zařízeními,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo:

NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 64 60 79 Tato meteorologická stanice Vám zprostředkuje důležité informace, které se týkají počasí: Zobrazení pokojové a venkovní teploty včetně naměřených minimálních a

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: /

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: / NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/03 Obj. č.: 35 07 30 / 35 07 33 Tento praktický přepínací pult Vám poslouží k rozšíření ozvučení prostorů z jednoho páru reproduktorů až na 4 páry u všech zesilovačů (nebo podobných

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 85 02 65 Chytejte ryby pouze tam, kde se opravdu nacházejí! Tento zvukový radiolokátor neboli sonar, který pracuje na principu odrazu velmi krátkých zvukových vln,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/99 Obj. č.: 85 17 44 Hlídač napětí automobilových baterií MW728 chrání autobaterii s připojeným spotřebičem před jejím podvybitím (úplným vybitím). Při vypnutém motoru hlídá tento

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K POUŽITÍ. Obj. č.: 57 16 50

NÁVOD K MONTÁŽI A K POUŽITÍ. Obj. č.: 57 16 50 NÁVOD K MONTÁŽI A K POUŽITÍ Verze 06/05 Obj. č.: 57 16 50 Toto solární osvětlení domovního čísla v atraktivním provedení upoutá pozornost každého návštěvníka domu nebo kolemjdoucí. A to nejen ve dne. V

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 10 85

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 10 85 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 10 85 Obsah Strana Úvod... 1 1. Bezpečnostní předpisy... 3 Manipulace s bateriemi... 3 2. Součásti monitoru (ovládací tlačítka)... 4 Zadní strana monitoru (přípojky a opěrka)...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 38. 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 38. 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 26 00 38 2. Bezpečnostní předpisy, účel použití zařízení a další důležité informace Než začnete přístroje používat, přečtěte si prosím pozorně celý tento návod k obsluze. Předáte-li

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze přístroje. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 08 15

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 08 15 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 35 08 15 Ideální pomocník do kuchyní. Tento budík s rádiem připevníte jeho horní stranou na spodní stranu závěsné skříňky, regálu nebo k jinému kusu nábytku. Funkce časovače Vám

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí BM 400 v pásmu 40 MHz Obj. č.: 26 00 12

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí BM 400 v pásmu 40 MHz Obj. č.: 26 00 12 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí BM 400 v pásmu 40 MHz Obj. č.: 26 00 12 Profesionálním zařízení mezi takzvanými dětskými telefony v rádiovém přenosovém pásmu 40 MHz. Možnost

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 62 02 17 Vysílač se zvonkovými tlačítky (s jmenovkami) této soupravy bezdrátového dveřního zvonku (gongu) s rádiovým přenosem signálů v pásmu 868 MHz můžete napájet

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) Tyto takzvané světelné pohyblivé noviny můžete použít ve výkladních skříních, na výstavách, v barech, ve sklípcích nebo při pořádání různých

Více

Univerzální dálkové ovládání UR 89. Obj. č.: 35 10 13

Univerzální dálkové ovládání UR 89. Obj. č.: 35 10 13 Přizpůsobení přístroje Abyste mohli dálkový ovladač používat, musíte ho nejdříve přizpůsobit, resp. nastavit na vaše zařízení, které chcete ovládat. Máte k tomu dvě možnosti: přímé zadání kódu, nebo vyhledání

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku... 1 2. Bezpečnostní předpisy (baterie)... 3 3. Vložení (výměna) baterií... 3 Vložení (výměna)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/03 Obj. č.: 75 05 16 Vyhlaste rázný boj průvanu a plýtvání drahocenným teplem! Tento mluvící gong totiž dokáže napomenout každého, kdo za sebou zapomněl zavřít dveře. Pomocí přepínače

Více

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o.

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o. Uživatelský manuál MEI 100 Bezdrátový In Ear odposlechový systém Součásti balení: Funkce vysílače MEI-100: Přední panel: 1) Zdířka pro sluchátka 2) Ovladání hlasitosti odposlechu (otočením doleva snížení

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém bezdrátového přenosu infračervených signálů v rádiovém pásmu 434 MHz

NÁVOD K OBSLUZE. Systém bezdrátového přenosu infračervených signálů v rádiovém pásmu 434 MHz NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/03 Systém bezdrátového přenosu infračervených signálů v rádiovém pásmu 434 MHz Obj. č.: 35 05 01 Tento systém Vám dovolí dálkově ovládat Vaše HiFi-přístroje, satelitní přijímače,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (VC-52); (VC-54)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (VC-52); (VC-54) NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/05 Obj. č.: 12 16 60 (VC-52); 12 16 61 (VC-54) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zkoušečky do provozu a k její obsluze. Jestliže výrobek

Více

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži)

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.: 19 07 48 Tento speciální modul ve spojení s obyčejnou nabíječkou olověných akumulátorů (automobilových baterií) vytvoří z této nabíječky univerzální přístroj s automatickou

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 Jakmile se ráno probudíte, můžete jedním pohledem zjistit, jak se máte obléci. Tento teploměr

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 40 48 (HS-10); 12 40 49 (HS-30)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 40 48 (HS-10); 12 40 49 (HS-30) NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/05 Obj. č.: 12 40 48 (HS-10); 12 40 49 (HS-30) Kompaktní a robustní váhy s digitálním zobrazením na přehledném displeji z tekutých krystalů (LCD) pro různá použití, s přesným tenzometrickým

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Vodotěsný přístroj pro noční pozorování MB-3 (NVB-3) Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Vodotěsný přístroj pro noční pozorování MB-3 (NVB-3) Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Vodotěsný přístroj pro noční pozorování MB-3 (NVB-3) Obj. č.: 67 04 27 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluze.

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje:

Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje: Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje: HDMI smart TV a mini PC Joy-it Android 4.0, 2x 1,4 GHz Obj. č.: 87 46

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/04 Obj. č.: 75 06 60 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 61 26 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 61 26 35 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Obj. č.: 61 26 35 Tato souprava zvonku (elegantní krabička se zvonkovým tlačítkem a přijímač) využívá osvědčené technologie rádiového přenosu v pásmu 433 MHz. Jedná se o bezdrátový

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ruční digitální teploměr K 101 / K 102

NÁVOD K OBSLUZE. Ruční digitální teploměr K 101 / K 102 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Ruční digitální teploměr K 101 / K 102 Obj. č.: 10 07 07 / 10 07 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Verze 09/05 Obj. č.: 37 00 95 Tento basreflexový reproduktor (subwoofer) představuje absolutní hit pro automobilová HiFi-zařízení. Zvláštností tohoto reproduktoru je našitá

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (BC A) Obj. č.: (BC A) Obj. č.: (BC A)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (BC A) Obj. č.: (BC A) Obj. č.: (BC A) NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/05 Obj. č.: 51 21 82 (BC-012-15A) Obj. č.: 51 21 83 (BC-012-20A) Obj. č.: 51 21 84 (BC-024-10A) Tento přístroj představuje profesionální 3-stupňovou nabíječku pro rychlé a šetrné

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: M01650 Ušetřete si čas a neutrácejte zbytečně peníze! Toto malé čerpadlo Vám usnadní výměnu motorového oleje ve Vašem automobilu bez problémů a bez velkých nákladů. Vyčerpání

Více

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení meteorologické stanice a jejího příslušenství do provozu a k jejich obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/02 Ledová kostka Ice Cube Obj. č.: 59 03 20 Dekorativní svítidlo Ledová kostka Nemějte žádný strach, zima Vám nebude! Jedná se jen o poněkud zvláštní tvar svítidla v podobě ledové

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (černý), (buk), (stříbrný)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (černý), (buk), (stříbrný) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 02 24 (černý), 33 02 76 (buk), 33 03 44 (stříbrný) Aktivní superhloubkový reproduktor (anglicky subwoofer ) pro domácí kino nebo divadlo - sice s poměrně malými kompaktními

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 19

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 19 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 19 Tento infračervený teploměr Dotory je určen k rychlému (během jedné sekundy), nekomplikovanému, bezpečnému a přesnému měření tělesné teploty pro celou rodinu s rozlišením

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19 NÁVOD K OBSLUZE 0197 Obj. č.: 84 01 19 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88

Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88 Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88 Přijímač CR88- vysvětlení ovládacích prvků na předním panelu Popis přijímače CR88 1/ Antennas (A a B)- Otočné připevnění antén umožňuje plnou rotaci

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

Zesilovač indukční smyčky LH 160 LoopHEAR 160

Zesilovač indukční smyčky LH 160 LoopHEAR 160 1 Návod na použití Zesilovač indukční smyčky LH 160 LoopHEAR 160 2 Co je LoopHEAR 160 (LH160) Zesilovač LH160 byl vyvinut jako stacionární indukční smyčka pro použití ve vozidlech, prodejních místech,

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

Detektor kouře SS-166-01

Detektor kouře SS-166-01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/02 Detektor kouře SS-166-01 Obj. č.: 75 00 87 Tento kvalitní kouřový hlásič funguje na principu rozptylovaného světla. Hlasitý výstražný tón zazní okamžitě, jakmile senzor zjistí

Více

Sluchátka CL 7100 pro poslech TV (infračervený přenos)

Sluchátka CL 7100 pro poslech TV (infračervený přenos) 1 Návod na použití Sluchátka CL 7100 pro poslech TV (infračervený přenos) 2 Úvod Bezdrátová sluchátka CL 7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem.

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FM-MASTER 1) Obj. č.: (FM-MASTER 2) Obj. č.: (FM-MASTER 3) Obj. č.: (4 zásuvky)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FM-MASTER 1) Obj. č.: (FM-MASTER 2) Obj. č.: (FM-MASTER 3) Obj. č.: (4 zásuvky) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 20 19 (FM-MASTER 1) Obj. č.: 57 20 20 (FM-MASTER 2) Obj. č.: 57 20 30 (FM-MASTER 3) Obj. č.: 57 20 21 (4 zásuvky) 2 Úvod Spolehlivé a pohodlné řešení připojení různých spotřebičů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/02 Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 77 35 00 Cenově atraktivní kapesní diktafon na mikrokazety s velmi dobrou kvalitou záznamu a reprodukce řeči se 2 rychlostmi záznamu (posuvu pásku) a s řečí (hlasem) ovládaným

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k montáži a k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Obj.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 14 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 14 26 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 57 14 26 Vytvořte si na své zahradě příjemnou atmosféru. Za denního světla dochází k nabíjení do svítilny vloženého akumulátoru NiMH sluneční energií (pomocí monokrystalického

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

BEZŠŇŮROVÁ SLUCHÁTKA PHILIPS SBC HC 8410

BEZŠŇŮROVÁ SLUCHÁTKA PHILIPS SBC HC 8410 1 BEZŠŇŮROVÁ SLUCHÁTKA PHILIPS SBC HC 8410 Děkujeme vám, že jste si zvolili tato bezšňůrová stereofonní sluchátka, u nichž je použita moderní technologie přenosu signálu kmitočtově modulovaným rozhlasovým

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 93 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 93 49 NÁVOD K OBSLUZE Příprava plachetnice (vložení baterií do jachty a do dálkového ovládání) K napájení vysílače dálkového ovládání budete potřebovat 8 alkalických tužkových baterií 1,5 V velikosti AA. K napájení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 67 79

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 67 79 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Obj. č.: 95 67 79 Kapesní kalkulačka, která Vám poslouží k doplnění Vašeho osobního počítače nebo notebooku (a to zvláště) o pohodlnou číslicovou klávesnici, připojíte-li tuto

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 05 18

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 05 18 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 Obj. č.: 57 05 18 Stále více a více oblíbená dekorace a okrasa bytů s hrou barev v aktuálním moderním provedení (pochromovaný spodní díl ve stříbrné barvě). Tisíce světlovodných

Více

Bezdrátové interkomunikační zařízení Model FS-2.1 Obj. č.: 55 16 49

Bezdrátové interkomunikační zařízení Model FS-2.1 Obj. č.: 55 16 49 Bezdrátové interkomunikační zařízení Model FS-2.1 Obj. č.: 55 16 49 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití zařízení...1 2. Bezpečnostní předpisy...3 Manipulace s akumulátory (bateriemi)...3 3. Součásti a

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 04 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 04 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 26 Tento pár příručních kapesních radiostanic pro pásmo 446 MHz (PMR) s dosahem až 8 km představuje kompletní soupravu vysílaček v robustním provedení a v osvědčené kvalitě

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 56 10 92 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této naší speciální zásuvky. Tato praktická mezizásuvka Vám zajistí příjemné prostředí v obytných

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 42 28

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 42 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 42 28 Vytvořte si na své zahradě příjemnou atmosféru. Za denního světla dochází k nabíjení do svítilny vloženého akumulátoru NiMH sluneční energií (pomocí monokrystalického

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49 PA-4000 (obj. č.: 30 09 39): Výkon (sinus) 2 x 120 W, hudební výkon 400 W PA-7000 (obj. č.: 30 09 49): Výkon (sinus) 2 x 220 W, hudební výkon 700 W Tento návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 11 01 85

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 11 01 85 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 11 01 85 Tuto solární multifunkční svítilnu Pond Light o průměru 15 cm a výšce 8 cm položíte jednoduše na hladinu zahradního jezírka či rybníčku nebo ji můžete položit na stůl

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře NÁVOD K OBSLUZE Detektor kouře Obj. č.: 75 01 70 (provedení v bílé barvě) Obj. č.: 75 01 72 (provedení ve stříbrné barvě) Obj. č.: 75 01 92 (se síťovým napájením 230 V) Obj. č. 75 01 92 a 75 01 72: Tyto

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více